Page 1

Underveis i livet

Leve livet

skjønner vi mer og mer hva det handler om. Og ikke minst dette: Å delta som den vi er. Leve livet!

ISBN 978-82-93191-05-6


Alle bilder: Hans Jacob Finstad Design: Milla;Design Prosjektansvarlig: Svein Gran Trykk: AIT Otta © Kom forlag as

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

ISBN 978-82-93191-05-6


Fotograf Hans-Jacob Finstad

Leve livet


Slik en blomst trenger solen for å bli blomst, trenger et menneske kjærligheten for å bli menneske. Phil Bosmans

Vennskap

6


KjĂŚrlighet er ĂĽ oppdage oss selv i andre, og glede oss over gjenkjennelsen. Alexander Smith

Vennskap

26


Vüre største begivenheter er de stille stundene. Friedrich Nietzsche

Stillhet

44


Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Alltid er det på jorden et sted tidlig vår. Tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang. Alltid er det på jorden et sted soloppgang. André Bjerke

Håp

50


Ingen natt er uten morgen. Dinah Mulock Craik

H책p

64


Privat huskeregel: Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggen i tankene og forgylle dem med lengselen din. Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og vippe dem opp. En etter en. Det er derfor livet har deg på mannskapslista. Kolbein Falkeid

Livskamp

70


Det er omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv. Nils KjĂŚr

Glede

102


Gled deg stille over undrene omkring deg og hvor lite det koster ĂĽ vĂŚre lykkelig. Phil Bosmans

Glede

104


Alderdommen er det hittil eneste kjente middel til 책 leve lenge. Charles Augustin Sainte-Beuve

Alder

130


Jeg har levd lenge nok til å vite at kjærlighetens aften har sin egen skjønnhet og stråleprakt. Benjamin Disraeli

Alder

134


Guds hjerte vet vi ikke, men vi vet noe som overstrømmer oss som et regn over hendene. Hans øyne ser vi ikke, men vi ser usynlig lys over alle ting som i sommernatten. Hans stemme hører vi ikke, men vi finner veier overalt og spor i hjertene og stier med lavmÌlt lys. Rolf Jacobsen

Mysteriet

148


Det sanne kunstverk er bare en skygge av den guddommelige fullkommenhet. Michelangelo

Mysteriet

152


Leve livet  

En hyllest til livet i hele sitt mangfold. Sterke og livsnære tekster illustrert med stemningsfulle og særpregede bilder av norsk natur. En...