Issuu on Google+

Åbent it-værksted Du bestemmer selv!

Tietgen.dk

TIETGEN KOMPETENCECENTER


Åbent it-værksted

Stor fleksibilitet og hensyn til netop dine forudsætninger og behov opfyldes i det åbne it-værksted. Der er mange fordele ved at deltage på det åbne it-værksted:

Antal kurser og dage aftales med kursussekretær og instruktør før start.

▪▪ du arbejder i dit eget tempo ▪▪ høj grad af selvstændighed ▪▪ fleksibel tilrettelæggelse ▪▪ du bestemmer selv emnerne ▪▪ du bestemmer selv hvornår

Gennemføres kurserne tilfredsstillende, udstedes bevis.

Vil du deltage på åbent it-værksted, skal du være indstillet på, der stilles krav om, du arbejder selvstændigt og tager et medansvar for din egen læring. Deltagerne har forskellige forudsætninger, arbejdsområder og ønsker til fag, og alle arbejder i eget tempo. Der vil ikke være fælles emnegennemgang i klassen - læreren fungerer udelukkende som konsulent og vejleder. Kurserne kan lægges i sammenhæng eller spredes over flere uger alt afhængig af dit behov.

Skræddersyet til erhvervslivet Tietgen KompetenceCenter udvikler og udbyder efter- og videreuddannelsesforløb inden for bl.a. ledelse, sprog, it, økonomi, kommunikation, personlig udvikling, projektstyring, markedsføring, detailhandel og jura. Vores kurser og efteruddannelser har ét mål: De skal omsætte den teoretiske viden til praktisk handling ude i erhvervslivet. Vores kursusdeltagere skal altså kvalificeres til at matche omverdenens krav.


Udbud

Kurserne på det åbne it-værksted er sammensat af AMU-kurser og svarer indholdsmæssigt til de tilsvarende åbne kurser. Med kviknummeret finder du på www.tietgen.dk detaljerede kursusbeskrivelser under de åbne kurser. Åbent it-værksted finder du på kviknr. 1354

Computerens styresystem

tekstbehandlings-programmet. Du lærer at indskrive og redigere fx breve, notater, opslag og forskellige tekst-opstillinger. Standartdisering af dokumenter Kviknr. 1920 AMU-mål: 44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter Varighed: 1 dag

Computerens styresystem - Windows 7/XP Kviknr. 6005 AMU-mål: 44371 jobrelateret brug af styresystemer på pc Varighed: 2 dage

På dette kursus lærer du i Windows 7/ XP at opbygge en hensigtsmæssig struktur, og hvorledes brugergrænsefladen er opbygget. Du lærer at gemme, flytte, slette, kopiere og oprette mapper, og du lærer om forskellige program- og filtyper. Desuden opnås kendskab til vedligeholdelse, optimering, hjælpeværktøjer og programmer.

På dette kursus arbejder du med standardisering af dine dokumenter, så du kan spare tid i det daglige arbejde f.eks. ved at oprette skabeloner og benytte autotekster og ”hurtige dele”. Du lærer også at anvende typografier for at standardisere dine tekster og opnå et ensartet layout. Opstillinger & grafisk layout Kviknr. 1921 AMU-mål: 44353 Grafiske virkemidler til layout i tekst. Varighed: 2 dage

Brug af computeren Kviknr. 1930 AMU-mål: 45565 Brug af pc på arbejdspladsen. Varighed: 3 dage

På dette kursus lærer du at anvende en pc koblet på netværk og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, mus og tastatur, logge på, lagre og hente data. Du kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med en it-supportfunktion. På egen hånd kan du udføre elementær fejlfinding på egen pc samt tilslutte eksterne enheder.

Tekstbehandling

Oprettelse af enkle dokumenter Kviknr. 1919 AMU-mål: 44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster Varighed: 3 dage

På dette kursus får du en gennemgang af de grundlæggende faciliteter i

På dette kursus lærer du de forskellige muligheder inden for opstillinger med brug af tabulatorer, tabeller, indrykninger, spalter og punktopstillinger - også i flere niveauer. Du arbejder desuden med indsættelse, placering og formatering af billeder og anden grafik, og vi ser på enkle principper for godt layout. Brevfletning i tekstbehandling Kviknr. 1922 AMU-mål: 44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion Varighed: 1 dag

På dette kursus arbejder du med de elektroniske masseproduktionsfunktioner til udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails. Du får indblik i funktionerne, så du har forudsætninger for at vurdere masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter.

Se mere på tietgen.dk

3


Udarbejdelse af store dokumenter Kviknr. 5520

programmets indbyggede muligheder for beregninger og formler.

AMU-mål: 40029 Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster

Design af regneark

Varighed: 1 dag

Kviknr. 1925 AMU-mål: 44346Design & automatisering af regneark

På dette kursus lærer du at udarbejde store dokumenter som f.eks. rapporter, beretninger og brugervejledninger, oprette indholdsfortegnelse, stikordsregister, krydshenvisninger, figurlister, bogmærker, hyperlinks, billedfortegnelser og fodnoter. Elektronisk korrektur med PDF

Varighed: 2 dage

På dette kursus lærer du at benytte diverse, indbyggede funktioner i et regneark og dermed automatisere dine daglige arbejdsrutiner. Du lærer desuden at skrivebeskytte dine regneark mod overskrivning, arbejde på tværs af flere regneark samt oprette standarder.

Kviknr. 5913 AMU-mål: 40804 Elektronisk korrektur med PDF

Store datamængder i regneark

Varighed: 1 dag

Kviknr. 6214 AMU-mål:40748 Anvendelse af store datamængder

På dette kursus lærer du at håndtere elektronisk korrektur af PDF-filer. Du kommer til at arbejde med kommentar- og opmærkningsværktøjer og importere og eksportere korrekturkommentarer via e-mail. Maskinskrivning (blindskrift) Kviknr. 1923

i regneark Varighed: 1 dag

På dette kursus lærer du at arbejde med og håndtere store datamængder ved hjælp af diverse funktioner og faciliteter i regnearket. Du arbejder med diverse filtreringsfaciliteter, opslagsfunktioner og databasefunktioner samt Excels tabelfacilitet.

AMU-mål: 45348 Tastaturbetjening til indskrivning af tekst

Pivottabeller

Varighed: 3 dage

Kviknr. 5993 AMU-mål: 40754 Anvendelse af pivot-tabeller

På dette kursus lærer du at foretage hensigtsmæssig tekstopstilling og tekstindtastning med en høj grad af fejlfrihed med henblik på at spare tid på korrekturlæsning.

Regneark

Regneark til talbehandling Kviknr. 1924 AMU-mål: 44343 Anvendelse af regneark til talbehandling Varighed: 3 dage

Varighed: 1 dag

På dette kursus lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivottabeller f.eks. statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram og præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer.

Databaser

Oprettelse af databaser Kviknr. 1926

Du lærer at oprette regneark og gemme, så de efterfølgende kan åbnes og redigeres på ny. Du lærer at formatere dine opstillinger og udskrive dem med det ønskede layout. Du lærer desuden at oprette enkle formler og benytte nogle af

4

Se mere på tietgen.dk

AMU-mål: 44337 Oprettelse af database til jobbrug Varighed: 2 dage

På dette kursus får du en grundlæggende databaseteori for at kunne oprette enkle


databaser og tabeller mest hensigtsmæssigt herunder gennemgang af felttyper og -egenskaber, tabelrelationer og sammenkædning af tabeller.

Håndtering af data Kviknr. 2077 AMU-mål: 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer Varighed: 2 dage

Databasevedligeholdelse + brug af data Kviknr. 5839 AMU-mål: 44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug 40751 Anvendelse af databaseprogrammets data Varighed: 1½ dag

På dette kursus lærer du at anvende en eksisterende database til indtastning, redigering og sletning af data samt finde bestemte data ved hjælp af søgefunktionen, filtrering eller oprettelse af simple forespørgsler, f.eks. til styring af vare- eller kundeoplysninger.

På dette kursus lærer du at anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data i virksomheden. Du lærer at kunne beskrive virksomhedens overordnede dataflow og lærer at håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldig/ugyldige data.

Præsentationer

Anvendelse af præsentationsprogram Kviknr. 1939 AMU-mål: 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Brugerflader & udskrifter i databaser

Varighed: 2 dage

Kviknr. 1928 AMU-mål: 44340 Oprette brugerflader & udskrifter i en database Varighed: 2 dage

På dette kursus arbejder du med formularer og rapporter, du lærer at integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. regneark og tekstbehandling. Du lærer at udforme dine formularer, så fejlindtastninger minimeres, og anvendelsen af databasen bliver bedre og lettere for brugerne.

Integration

Integration i kontorpakken Kviknr. 1219 AMU-mål: 44198 Integration af administrationssystemer Varighed: 3 dage

På dette kursus lærer du at fremstille grafisk præsentationsmateriale i form af skærmshows, overheads og uddelingsmateriale til tilhørere. Du lærer at anvende programmets designskabeloner og temaer og får introduktion til at designe egne temaer/skabeloner og oprette et diasshow.

Publikationer

Kom i gang med DTP Kviknr. 1218 AMU-mål: 44361 Desktop Publishing i virksomheden Varighed: 3 dage

På dette kursus lærer du at arbejde med de grundlæggende funktioner i et desktop publising (dtp) program og vurdere, om dtp har praktisk relevans for din egen arbejdsfunktion. Du arbejder med programmet Publisher.

På dette kursus får du kendskab til udveksling af data mellem Office pakkens programmer, og du lærer at udvælge de bedst egnede programmer og integrationsmuligheder i forhold til specifikke opgavetyper.

Se mere på tietgen.dk

5


Internet

Søg på internettet Kviknr. 1936

opnår en basisviden om at arbejde med tekst, farver, grafik, links og layout. Og du stifter bekendtskab med HTML.

AMU-mål: 44389 Effektiv internetsøgning på jobbet. Varighed: 2 dage

Navigering på hjemmesiden Kviknr. 2022

På dette kursus lærer du, hvordan du rationelt kan søge og bruge informationer på internettet ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, præsentations- og informations-materialer.

E-mail

AMU-mål: 43872 Anvendelse af hyperlinkteknik Varighed: ½ dag

På dette kursus lærer du at anvende og navigere ved hjælp af hyperlink teknikker og anvende relevante tekniske standarder såsom HTTP, HTML, ip-adresser og URL i forbindelse med internettet.

Effektiv mail-kommunikation Kviknr. 5902

Udbygning af hjemmesider

AMU-mål: 40749 Effektiv anvendelse af e-mail og

Kviknr. 1217

kalendersystemer.

AMU-mål: 44185 Praktisk webopbygning og

Varighed: 1 dag

-vedligeholdelse af virksomheden webside Varighed: 3 dage

På dette kursus lærer du at anvende et kommunikationssystems brugerflade og funktioner, bestride daglige kommunikationsrutiner, håndtere mails, kalender og opgaver.

På dette kursus lærer du at udbygge din hjemmeside med avancerede funktioner. Du får også en viden om søgemaskiner, så du kan sætte fokus på målgrupper.

Elektronisk post & kalender

Website med CMS

Kviknr. 1940

Kviknr. 6219

AMU-mål: 45564 Online kommunikation til jobbrug.

AMU-mål: 40342 Design af hjemmesider med CMS

Varighed: 2 dage

Varighed: 2 dage

På dette kursus lærer du at kommunikere elektronisk ved hjælp af bl.a. e-mail og anden online kommunikation. Du lærer at anvende Outlooks redskaber med indstillinger af e-mail og kalenderstyring og får et grundlæggende kendskab til opbygning af netværk, internt og eksternt.

Webdesign

På dette kursus lærer du at fremstille en hjemmeside ved hjælp af Joomla. Du får kendskab til at implementere og anvende eksisterende designskabeloner og funktionsmoduler og dermed skræddersy din egen løsning. Tekst og grafik på hjemmesiden

Introduktion til opbygning af hjemmesider

Kviknr. 1802

Kviknr. 1652

AMU-mål: 44186 Virksomhedens websider – tekster

AMU-mål: 44183 Anvendelse af principper og værk-

og grafik

tøjer til webopbygning i virksomheden

Varighed: 2 dage

Varighed: 2½ dage

På dette kursus lærer du at fremstille en hjemmeside og udgive den på internettet. Du

6

Se mere på tietgen.dk

På dette kursus lærer du at opbygge og redigere en hjemmesides grafiske elementer, herunder manipulering og placering af tekst og grafik.


Materialer Du arbejder med undervisningsmaterialer, som er velegnede til værkstedsundervisning. Det betyder, at materialerne er selvinstruerende og med mange opgaver, så du får afprøvet de forskellige emner og funktioner i programmerne. Instruktøren afpasser antallet af opgaver efter dine forudsætninger, din hurtighed og rutine og sikrer på den måde, du gennemfører det valgte modul til den afsatte tid. Du må efter kurset kopiere dine egne opgaver til USB nøgle eller sende det på mail. Undervisningsmaterialerne kan købes i vores butik. Informationsteknologi I forbindelse med videreuddannelse stilles der ofte krav til dokumentation af kompetencer. I åbent it-værksted har du mulighed for at sammensætte dine kurser således, at du kan opnå et niveau svarende til informationsteknologi F til C.

VEU-godtgørelse Er du i AMU-målgruppen, kan du søge om VEU-godtgørelse. Forudsætningen for at få VEU-godtgørelse er, at din uddannelsesmæssige baggrund i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Åbningstider Uge 2 - 7 2012 Uge 9 - 13 2012 Uge 15 - 26 2012 Mandag - Torsdag Kl. 8.00 – 15.20 Tid & sted Åbent it-værksted har til huse midt i Odense på Nørrehus, Ejlskovsgade 3, som ligger få minutters gang fra banegård og busterminal. Der er gode parkerings- og kantinefaciliteter.

Efter vurdering fra kursusinstruktøren kan der opmåes merit for kurser, uddannelse og erhvervs erfaring du tidligere har erhvervet inden for It-området, så du kun behøver at tage de manglende kurser for at opnå et bestemt niveau.

Tilmelding Du skal tilmelde dig skriftligt enten på vedlagte blanket eller online.Benytter du blanketten, skal den sendes til: Tietgen KompetenceCenter, Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C, Att.: Conny Larsen

Økonomi Kurset er gratis for ledige i AMU-målgruppen med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Ønsker du at tilmelde dig online, skal du benytte kviknr. 1354 på www.tietgen.dk

Er du ledig og uden for målgruppen, eller har du opbrugt dine 6 ugers selvvalg, skal du kontakte dit Jobcenter. Er du i job er kursusprisen fra 118 kr. til 178 kr. pr. dag.

Kontaktperson Kursussekretær Conny Larsen Tlf.: 65 45 25 06 Mail: cola@tietgen.dk

Se mere på tietgen.dk

7


»Omgås aldrig andre end den, af hvem Du kan lære noget« C.F. Tietgen om det mundheld han fulgte fra sin læretid.

Tietgen KompetenceCenter Ejlskovgade 3 5000 Odense C Tel 65 45 25 25 www.tietgen.dk

TIETGEN KOMPETENCECENTER


Aaben It