Page 1

KALENDER/schoolgids

’13-’14

PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


MA

DI

WO

DO

vr

za

zo

week 35

Weekend

3

week 36

10

week 37

Start Engels

4

5

6

7

11

12

13

14

Nieuwsbrief 3

Weekend

18

19

20

21

22

Start Jantje Beton (6)

Nw ouders Patr. 1

Weekend

Fotograaf (Tuin)

17

week 38

Info avond BB

24

Start DVS blok 2

Info avond OB/MB

week 39

25

Maak je eigen hit (7N)

Afsluiting Jantje Beton

26

Kinderpostz. (7) Start 12.00 uur Maak je eigen hit (7L)

september

27

Fotograaf (Patrijs)

Jaap en de Bonenstaak (3/5V, 4U, 6O+6P)

28

Nieuwsbrief 4 Schoolviering 1

PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

Weekend

23

29

Weekend

30

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


MA

1

week 40

DI

2

WO

3

Nw ouders Tui 2

DO

4

vr

5

week 41

9

10

zo

6

Weekend

Dag vd leraar

7

Start kinderboeken-week

8

za

11

12

13

Weekend

Nieuwsbrief 5

14

15 22

week 42

week 43

16 23

Herfstvakantie

Herfstvakantie

17

Volleybatoernooi (7)

24

Herfstvakantie

18 25

Herfstvakantie

19

Afsluiting Kinderboekenweek

26

Herfstvakantie

20

Weekend

21

27

Weekend

28

29

week 44

30

Luizen controle

31

Weekend

Luizen controle Info avond VO(8) Nw ouders Patr 3

Oktober

PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


MA

DI

WO

DO

1

week 44

vr

2

Nationaal Schoolontbijt

12

week 45

week 46

Start DVS blok 3

6 13

7

Kinderpostz. (7)

14

Mono korfbal (5)

8

Studiemiddag 2 kinderen mi. vrij

15 Rapport 1

zo

3

Weekend

4

Nieuwsbrief 6

5

za

9

10

Weekend

11

16

17

Weekend

18

19

week 47

20

21

w ouders Tui 4

22

23

Afronden kinderpostz. (7)

24

Weekend

25

26

week 48

27

28

November

29

Gezamenlijke Ouderspreekavond Rapport 1 (15 min)

PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

30

Nieuwsbrief 8

Weekend

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


MA

DI

WO

DO

vr

za

zo

1

week 48

Weekend

2

3

week 49

4

5

Sinterklaas

6

7

8

Weekend

9

10

week 50

CITO M gr. 8

11

12

Nw ouders Patr 5

13

14

Nieuwsbrief 9

15

Weekend

16

17

week 51

CITO M gr. 8

18

19

20

Kerstviering in de klas (’s avonds)

21

Nieuwsbrief 10

22

Weekend

23

kinderen mi. vrij

24

Kerstvakantie

week 52

25

Kerstvakantie

26

Kerstvakantie

27

Kerstvakantie

28

Kerstvakantie

29

Weekend

30

December

PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


MA

31

week 1

DI

1

Kerstvakantie

Kerstvakantie

WO

2

Kerstvakantie

DO

3

Kerstvakantie

vr

4

Kerstvakantie

za

zo

5

Weekend

6

7

week 2

8

Luizencontrole

Start DVS blok 4

9

Studiemiddag 3

10

11

Nieuwsbrief 10

week 3

Zo bang als een muis (1/2A,B,C,R)

15

16

Nw ouders Patr 6

21

week 4

CITO M Kennism. met toneel (6F) Schoolmusical(8P/Q) Kennism. met toneel deel 2(6X)

28 CITO M

week 5

17

18

22

Adviesgespr. (8)

23

Adviesgespr. (8)

24

25

Schoolviering 2 Nieuwsbrief 11

29

30

Januari

19

Weekend

20

Schaaktoernooi (6,7,8)

Kennism. met toneel deel 1(6X)

Weekend

13

Luizencontrole

14

12

31 PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

26

Weekend

27

Weekend

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


MA

DI

WO

DO

vr

1

week 5

za

zo

2

Weekend

3

4

week 6

CITO M

5

Cito eindtoets (8)

6

Cito eindtoets (8)

7

Cito eindtoets (8)

Handbaltoernooi (8)

11

week 7

12

13

Nw ouders Tui 7

8

Klassenav.gr 8 Nieuwsbrief 12

14

15

25

week 8

19 Info avond Engels

week 9

Voorjaarsvakantie

26

Voorjaarsvakantie

20

Handbaltoernooi (6)

27

Voorjaarsvakantie

Februari

Weekend

10

16

Weekend

17

Handbaltoernooi (7)

18

9

21

Nieuwsbrief 13

28

Voorjaarsvakantie

PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

22

Studiedag 4 kinderen vrij

23

Weekend

24

Weekend

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


MA

DI

WO

DO

vr

1

week 9

Voorjaarsvakantie

za

zo

2

Weekend

3

4

week 10

5

Luizencontrole

Start DVS blok 5

6

Luizencontrole

7

8

9

Weekend

10

11

week 11

12

13

Tafeltennis (7,8)

14

15

Pannenkoeken-dag (6) Nieuwsbrief 14

18

week 12

19

20

Nw ouders Patr 8

21 Rapport 2

22

16

Weekend

17

23

Weekend

24

25

week 13

26

27

Maart

28

School- paasviering 3 kinderen om 14.00 uur vrij

PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

29

Goede vrijdag

30

Weekend

31

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


MA

1

week 14

Pasen

8

DI

2

Gezamenlijke Ouderspreekavond rapport 2 (1 - 7 )

week 15

Start entreetoets (7)

9

WO

3

Day for change (8)

DO

4

vr

5

za

zo

6

Weekend

7

10

Voetbaltoernooi (7/8)

11

12

Nieuwsbrief 16

13

Weekend

14

15

week 16

16 Kamp (8)

17 Kamp (8)

18 Kamp (8)

19 Kamp (8)

20

Weekend

21

Nw ouders Tui 9 Voetbaltoernooi (5/6)

22 29

Meivakantie

week 17

23

Studiemiddag 5 kinderen mi. vrij

week 18

24

Schoolreis (1-6)

25 Kamp (7)

26 Kamp (7)

Nieuwsbrief 17

30

Meivakantie

27

Weekend

28

Weekend

april

PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


MA

DI

WO

1

week 18

Meivakantie

DO

2

Meivakantie

vr

3

Meivakantie

za

zo

4

Weekend

5

6

week 19

Meivakantie

13

7

Meivakantie

week 20

Start DVS blok 6

14

Luizencontrole

8

Meivakantie

15

Luizencontrole

9

Meivakantie Hemelvaart

16

10

Meivakantie

11

Weekend

12

17

Schoolviering 4

18

Weekend

19

20

week 21

Pinksteren

21

Sportdag (3-6)

22

23

24

Nieuwsbrief 18

25

Weekend

26

27 CITO E

week 22

28

Sportdag (7-8)

29

Nw ouders Patr 10

Mei

30 PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

31

Weekend

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


MA

DI

WO

DO

vr

za

zo

1

week 22

Weekend

2

3

week 23

CITO E

4

5

Korfbaltoernooi (6,7,8)

6

7

Nieuwsbrief 19

8

Weekend

9

10

week 24

11

12

13

14

15

Weekend

16

17

week 25

18

19

20

21

Nieuwsbrief 20

22

Weekend

23

24

week 26

25

26

27

28

29

Weekend

30

Juni

PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


MA

1

week 27

DI

2

WO

3

Bedankje ouders Tuinstraat

DO

4

vr

5

Bedankje ouders Patrijzentraat

15

week 28

week 29

Afscheid 8P

9 16 Afscheid 8Q

10

Studiedag 6 jaarafsluiting kinderen vrij

17

11

Generale musical 8P

12

Generale musical 8Q Wenmoment kleuters 2 > 3

18

Nieuwsbrief 22

19

Kinderen vrij

6

Weekend

13

Weekend

14

20

Weekend

21

Rapport 3

22

zo

7

Nieuwsbrief 21

8

za

week 30

Zomervakantie

23

Zomervakantie

24

Zomervakantie

25

Zomervakantie

26

Zomervakantie

27

Weekend

28

29

Zomervakantie

week 31

30

Zomervakantie

31

Zomervakantie

juli

PCB Het Kompas Patrijzenstraat 53 2922 EN Krimpen a/d IJssel

Weekend

Tel. 0180-599870 E-mail: info@kompaskrimpen.nl Website: www.kompaskrimpen.nl


Inhoud

1

Voorwoord

2

1. 1.1. 1.2. 1.3.

3 3 3 4

De school Samenstelling team Schoolgrootte: samenstelling groepen Functies en taken binnen het team

2. Doelstellingen 2.1. Visie: Waar staat de school voor? 2.2. Vooruitblik op het schooljaar 2011-2012

5 5 6

3. Onderwijsaanbod 3.1. Sociaal emotionele ontwikkeling 3.2. Ontwikkeling jonge kinderen 3.3. Basisvaardigheden 3.3.1. Godsdienst 3.3.2. Taal 3.3.3. Rekenen 3.3.4. Lezen 3.3,5. Schrijven 3.3.6. WereldoriĂŤntatie 3.3.7. Engels 3.3.8. Expressie 3.3.9. Bewegingsonderwijs 3.3.10.ICT 3.3.11.Huiswerk

7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9

4. Leerlingen 4.1. Procesgang 4.2. Aanmelden nieuwe leerlingen 4.3. Leerlingvolgsysteem 4.4. Rapportage 4.5. Resultaten van het onderwijs 4.6. Overgang van basis- naar voortgezet onderwijs 4.7. Vroeg- en voorschoolse educatie 4.8. Weer samen naar school 4.9. Schoolmaatschappelijk werk 4.10. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 4.11. Onderwijsbegeleidingdienst (CED) 4.12. Onderwijs aan zieke leerlingen

10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14

5. Ouders 5.1. Informatievoorziening 5.2. Ouderraad 5.3. Medezeggenschapsraad 5.4. Ouderactiviteiten 5.5. Vrijwillige ouderbijdrage 5.6. Leerlingenraad 5.7. Tevredenheidspeilingen

15 15 15 15 16 16 16 17

5.8. Voor-, tussen- en naschoolse opvang 5.9. Privacy 5.10. Klachtafhandeling 5.11. Verzekering 5.12. Verwijdering en verzuim 5.13. Verlof buiten schoolvakanties 5.14. Verzuim

17 17 18 18 19 19 19

6. Activiteiten 6.1. Acties 6.2. Schoolreisjes en schoolkamp 6.3. Sportactiviteiten 6.4. Speelgoedmorgen 6.5. Vieringen 6.6. Excursies 6.7. Brede School netwerk 6.8. Fotograaf 6.9. Musical

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7. Overig 7.1. Afwezigheid melden 7.2. Algemene schoolafspraken 7.3. Fietsen 7.4. Gedragscode voor kleding e.d. 7.5. Gedrags- en pestprotocol 7.6. Gymnastiek en zwemmen 7.7. Gezondheidszorg: Centrum voor Jeugd en Gezin 7.8. Hoofdluis 7.9. HygiĂŤne en allergie 7.10. Jaarplanning 7.11. Kwaliteitsbeleid 7.12. Lestijden 7.13. Lesuitval 7.14. Logopedische hulp (spraakles) 7.15. Mobiele telefoons 7.16. Onderwijsinspectie 7.17. Ongevallen 7.18. Ontruimingsplan 7.19. Peuterspeelzaal de Madelief 7.20. Rookvrije school 7.21. Schoolorganisatie 7.22. Sponsoring 7.23. Stagiaires 7.24. Trakteren 7.25. Vakantieregeling 7.26. Urentabel

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

8. Stichting PCPO Capelle- Krimpen

22


Voorwoord Aan de ouders/verzorgers van onze school en overige belangstellenden, Graag willen wij u door middel van deze schoolgids 2013-2014, informeren over de werkwijze van onze school. Ons uitgangspunt is dat het kind centraal staat. Wij doen er alles aan om de ontwikkeling van kinderen, zowel op leergebied als op sociaal emotioneel terrein, zo veel mogelijk aandacht te geven. Bij de inschrijving van uw kind stemt u in met de uitgangspunten en de doelstellingen van de school. Onze missie, die in 2008 is vastgesteld, luidt als volgt: Het Kompas is een Christelijke Basisschool die kinderen uitdaagt in een veilige leef- en leerwereld. We onderscheiden ons door 3 speerpunten: de christelijke identiteit, op sociaal emotioneel gebied werken we met het programma De Vreedzame School en Engels wordt vanaf de kleuterleeftijd aangeboden. We werken doelgericht aan verbeteringen op het gebied van ons onderwijs en doen dat vanuit een zogenaamd ‘koersdocument’. In dat koersdocument staan 6 uitgangspunten, de zogenaamde richtinggevers, die onze koers aangeven. Naast bovengenoemde speerpunten staat ook het onderdeel hoge leeropbrengsten al meerdere jaren centraal. Dat aspect realiseren we door te werken aan resultaat gericht onderwijs en Handelingsgericht werken. Daarnaast is er in schooljaar 2011-2012 een begin gemaakt met de aanpak van meerbegaafden. Ook het komende schooljaar zullen de ontwikkelingen op het gebied van Engels, De Vreedzame School, Handelings- en opbrengstgericht werken en de aanpak van meerbegaafden centraal staan. Ouders en leerlingen, schoolbestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad, en diverse instanties spelen een wezenlijke rol in en om de activiteiten, die samen ‘de school’ maken. Alleen uit een goed samenspel van alle betrokkenen kan een goede school voortkomen. Een school met een herkenbaar eigen onderwijsbeleid, dat gedragen wordt door het team. In samenwerking met de organisatie Speelwijs bieden we in school voor-, tussen- en naschoolse opvang aan en in samenwerking met peuterspeelzaal De Madelief is er op beide gebouwen een psz gevestigd. Ik hoop dat u deze schoolgids / jaarkalender een goed plekje geeft en dat het voorziet in een behoefte als u meer van de school wilt weten. Namens het team van PCB Het Kompas, Albert Walrave (directeur)

2


1. De school

3

1.1 Samenstelling team

1.2 Schoolgrootte: samenstelling groepen

Managementteam dhr. Albert Walrave directeur tel. 078 - 677 2890 (bereikbaar voor calamiteiten buiten de school uren) mw. Colinda Molenaar bouwcoördinator groepen 1-4 mw. Conchita van Zeist bouwcoördinator groepen 5-8

Het Kompas is een grote school. Voor cursusjaar 2013-2014 verwachten we op 1 oktober 2013, een leerlingenaantal van rond de 430, die we over 16 groepen verdelen.

Indeling lkr – groep 2013 – 2014 Hieronder ziet u de klasverdeling per groep. De letters corresponderen met het lokaal waar uw kind volgend jaar de lessen zal volgen. Huidige groep

Groep in 2013-2014

Leerkracht 1

Leerkracht 2

Patrijzenstraat 1A + 1B

1/2A

Juf Annemarie Brink

Juf Margreet Krijgsman

1C +1B

1/2C

Juf Tanja Benschop

Juf Marianne Nomen

1/2A,B,C

2/3J

Juf Marianne Kammeraat

Juf Esther Littel

2A,B,C

3G

Juf Ida de Gruijl

Juf Nel Hage

3J

4H

Juf Colinde de Groot

Juf Hetty Jonker

4H

5I

Meester Dick de Klerk

Juf Madelon Dukel

5I + 5V

6O

Juf Carolien Buis

Juf Yolande Gorter

5V + 5I

6F

Juf Anneke Burgerhout

Juf Clary de Vries

6O + 6X + 6P

7L

Meester Ronald van Noort

Juf Marianne Kammeraat

6X + 6O

7N

Juf Conchita van Zeist

Juf Connie de Hoop

7L

8P

Meester Dominggus Supusepa

7N

8Q

Meester Sjaak van der Stoel

Meester Dick de Klerk

Tuinstraat 1R

1/2R

Juf Sylvia van Vliet

Juf Atty den Ouden

1S

1/2S

Juf Carla Meerwijk / juf Colinda Molenaar

Juf Elly Mets

2R + 3V

3/4V

Juf Ilse Noorlander

Juf Wilma van Agthoven

4U

5X

Juf Janine van Ewijk

Juf Arina Slooff

IB

Vakleerkracht Gymnastiek

juf Erika Teeuwen

(IB groepen 1-3)

juf Marrie Langejan

(IB groepen 4-8)

Juf Brigitte van Bergen

Onderwijs ondersteunend personeel administratie: mw. Anneke Burgerhout onderwijsassistent: mw. Elly Mets / mw. Anneke Burgerhout / mw. Cecilia Stoelhorst conciërge: dhr. Theo Holleman

Bijna alle groepen hebben twee leerkrachten. Wij streven er naar om de groepen ongeveer even groot te maken, waarbij wij natuurlijk wel grenzen hebben voor wat wij al dan niet acceptabel achten. Als gevolg van de bezuinigingen zullen de groepen groter zijn dan we in voorgaande jaren gewend waren. De school heeft twee locaties: • Patrijzenstraat 53 met de groepen 1-8 aan; (hoofdlocatie) • Tuinstraat 25 met de groepen 1-5. Wij streven ernaar om de groepsgrootte in de onderbouw onder de 30 te houden, maar bij grote belangstelling voor onze school is niet te voorkomen dat deze groepen groter worden. Dit jaar hebben we 2 combinatieklassen, namelijk een 2/3 en een 3/4 groep, aangezien dat voor de verdeling van de leerlingen het beste uitkomt. De nieuwbouw van de school is gerealiseerd. Per 3 januari 2011 zijn we met de kinderen in dit gebouw gestart. Inpandig is in dit gebouw ook peuterspeelzaal De Madelief en BSO Speelwijs gevestigd. Gezamenlijk wordt in school en met de partners van het Facet, te weten woonzorgcentrum Tiendhove, de Pameijer stichting, het Havenziekenhuis en fysiotherapie Het Facet gestalte te geven aan het Kompas als Brede school.


1. De school 1.3 Functies en taken binnen het team Het management team van het Kompas bestaat uit de directeur en twee bouwcoördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor zaken als, algemene leiding van de school, ze hebben eindverantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie, ze initiëren en sturen de onderwijskundige beleidsvorming, het personeelsbeleid, het veiligheidsbeleid, de organisatieontwikkeling, de kwaliteitszorg, enz. aan. Hierbij heeft de directeur de voorbereidende en initiërende rol en de bouwcoördinatoren een meer uitvoerende rol. De leerkracht is voor de ouders het eerste aanspreekpunt. Hij/zij zal zich richten op het primaire proces dat wil zeggen: alle taken die te maken hebben met het optimalise­ren van het onderwijs en de pedagogisch-didactische begeleiding van alle leer­lingen in zijn groep conform de uitgangspunten van de school. Voor de ondersteuning van de leerkrachten op het gebied van zorgleerlingen zijn er twee Interne Begeleiders (IB) werkzaam. Hun taakgebied omvat het organiseren en controleren van het leerlingvolgsysteem v.w.b. de zorgleerlingen, leerlingbesprekingen organiseren, uitvoeren van diagnostiek / individueel onderzoek, leerkrachten ondersteunen, contactpersoon zijn voor instellingen buiten de school, enz. Naast deze leerkracht specialist (IB’er) is er een tweede specialist in de school namelijk de ICT coördinator. Zij hebben als taak de beleidsuitvoering t.a.v. het omgaan met computers door leerkrachten en leerlingen te stimuleren. Het coachen van leerkrachten t.b.v. hun professionalisering is één van hun belangrijkste taakgebieden. Voor leerlingen met een achterstand hebben we afhankelijk van de formatie nog enkele uren vrij voor het verlenen van extra zorg. Deze taak ligt bijna geheel in handen van de IB’ers. Zij richten zich op het verlenen van zorg aan kinderen met een rugzakje en leveren daarmee een bijdrage aan de uitvoering van hulpplannen. Naast de direct bij het onderwijs betrokken personeelsleden zijn er ook een aantal onderwijs ondersteunende personeelsleden in dienst: de administratief medewerker en de schoolassistent. In sommige schooljaren komt het voor dat we een LIO student (leraar in opleiding) in dienst hebben (zie ook stagiaires).

4


2. Doelstellingen 2.1 Visie: waar staat de school voor? Vanuit de Bijbel geloven we: elk kind is een schepping van God, met door Hem geschonken gaven en talenten; dat ieder kind een uniek individu en tevens een sociaal wezen is en dat God de mens de opdracht geeft de aarde te beheren en te bewaren. Vanuit dit uitgangspunt stellen we onze school in principe open voor alle kinderen. We zijn dus een open christelijke school. Respect voor elkaar en medemenselijkheid staan hoog in ons vaandel. Alle ouders en kinderen – ook die met een niet-christelijke achtergrond - dienen de uitgangspunten, doelstelling en visie van onze school te respecteren. Alle kinderen nemen dan ook deel aan de zaken die met onze christelijke identiteit te maken hebben, zoals het dagbegin, de dagafsluiting, de godsdienstlessen, de schoolviering en de viering van de christelijke feesten. Onze belangrijkste taak is om de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij: • Elke leerling is een uniek individu, dat we zodanig begeleiden dat deze als verantwoordelijke persoon respect opbrengt voor de medemens en de omgeving waarin deze verkeert. Dit realiseren we in een (pedagogisch) veilige omgeving waarin wederzijds vertrouwen en acceptatie basisvoorwaarden zijn. • Wij zien de ouders als ondersteuners van ons onderwijs, die tevens de mogelijkheid hebben de ontwikkeling van de school en van hun kind kritisch te volgen. • We begeleiden de leerlingen namens de ouders op weg naar het vervolgonderwijs, rekening houdend met hun individuele cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden. • We realiseren deze begeleiding in een stimulerende en (fysiek) veilige omgeving op goed toegeruste locaties die minimaal voldoen aan de wettelijke eisen. • We realiseren het onderwijs met gekwalificeerd personeel. • Deze zaken hebben gevolgen voor ons onderwijs. De volgende 6 uitgangspunten geven hier een beeld van. 1. Beleidsvoering en management De schoolleiding zorgt ervoor dat de voorwaarden aanwezig zijn om het leren, vormen en werken gestalte te geven. Vanuit een eigen visie en op grond van een meerjarenplanning worden keuzes gemaakt. Vervolgens worden de gevolgen van die keuzes onder ogen gezien door systematische evaluatie van het eigen onderwijs. Bovendien heeft het management oog voor de leerresultaten en het effectief onderwijzen en is het gericht op een zo optimaal mogelijk werkklimaat. 2. Pedagogisch klimaat Liefde voor en contact met kinderen is één van de kernwaarden in ons dagelijks werk. Wij streven naar een werksfeer in de school waarin wij de kinderen zo veelzijdig mogelijk kunnen vormen. Deze werksfeer kan o.a. tot stand komen door een goede samenwerking tussen kinderen onderling. Dat willen we op verschillende manieren realiseren. Allereerst met het programma De Vreedzame School (DVS). Daarnaast vinden we met en van elkaar leren, coöperatief leren genaamd, erg belangrijk. Het is een onderdeel van DVS en ook wordt deze werkvorm tijdens de lessen toegepast. Een zekere mate van orde en rust op school zal het gevoel van veiligheid zeker ten goede komen.

5 Ons uitgangspunt is een open verstandhouding tussen leerkracht en kinderen; een verstandhouding waarbij regels en respect een duidelijke plaats innemen. Aan tolerantie, hoe om te gaan met conflicten en het voorkomen en bestrijden van incidenten zoals pestgedrag wordt regelmatig aandacht besteed. (richtinggevers: pedagogische veiligheid en samenwerkend leren) 3. Onderwijskundig concept Kennisoverdracht is een belangrijk item binnen de school. Niet ieder kind hoeft hetzelfde te kennen en te kunnen. Wij trachten elk kind in zijn of haar eigen waarde te laten en het de ruimte te geven die het nodig heeft om blijk te geven van eigen geaardheid. Wij doen een beroep op de inventiviteit van de leerlingen en stimuleren hun doorzettingsvermogen. Het basale uitgangspunt is dat we werken op drie niveaus. De grote middengroep maakt het ‘standaard’ programma. Er is een groep(je) dat extra instructie krijgt, omdat het moeite heeft met de leerstof. Daarnaast zijn er ook in elke groep leerlingen die meer aan kunnen. Ook hier proberen we zo goed mogelijk op in te spelen. Daarnaast zijn er specifieke groepen kinderen die ook specifieke zorg nodig hebben: de dyslectische leerlingen, de leerlingen met een gedragsstoornis, de rugzakleerlingen en de echt meer-/hoogbegaafde leerlingen. We proberen zowel de kinderen die onder, op of boven het gemiddelde scoren, de juiste aandacht en uitdaging te geven. De doelstellingen die de methode aangeeft zijn uitgangspunt bij deze lessen. (richtinggever: uitdagend onderwijs) Als team proberen wij de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet te volgen en vroegtijdig in te spelen op eventuele ontwikkelingsstoornissen. Dit doen wij door interactie tijdens de lessen, de organisatievorm zelfstandig werken en door het gebruik van ons leerlingvolgsysteem. Ons onderwijs sluit aan bij alle vormen van het voortgezet onderwijs. Belangrijk is dat iedere leerling met zijn of haar mogelijkheden uiteindelijk terecht komt in het voortgezet onderwijs waar hij/zij thuishoort. Goede leerresultaten zijn belangrijk en daarom sturen we steeds meer op die resultaten. We doen dat door vooraf doelen te stellen en door na te gaan of die doelen zijn gehaald. Door deze tussenevaluaties willen we voorkomen dat bij de kinderen een (te grote) achterstand ontstaat. (richtinggevers: passend onderwijs en hoge leeropbrengst) 4. Interne schoolorganisatie “Het Kompas” is een school die werkt volgens het leerstof - jaarklassensysteem. In incidentele gevallen komt het voor dat kinderen op eigen niveau werken. In principe gebeurt dat pas vanaf groep 6. Voor het toepassen en bewaken van kwaliteitszorg maken wij gebruik van verschillende mogelijkheden. De systematiek van het INK geldt als basis voor ons kwaliteitsbeleid. Wij gebruiken moderne methoden bij ons onderwijs, die voldoen aan de kerndoelen. De groepsleerkracht geeft in principe alle vakken, met uitzondering van lichamelijke oefening. Binnen de school is een administratieve kracht, drie onderwijsassistenten en een schoolassistent werkzaam.


6 5. Inrichting gebouw Voor het grootste deel wordt het onderwijs in het eigen lokaal gegeven. De werkomgeving moet in eerste instantie functioneel zijn ingericht, zodat de leerlingen zoveel mogelijk de materialen zelfstandig kunnen pakken en opruimen. Uiteraard spelen ook de uitdaging en gezelligheid een grote rol. 6. Relatie met omgeving. Wij maken selectief gebruik van de kennis van externe instanties. Ouders worden geïnformeerd over onderwijskundige zaken en verlenen hulp bij organisatorische zaken. Bij enkele vakgebieden geven ouders ook onderwijsinhoudelijke hulp. Hierbij worden zij geïnstrueerd en begeleid door de leerkrachten. (richtinggever: servicegerichtheid)

2.2 Vooruitblik op het schooljaar 2013-2014 Het programma van De Vreedzame School loopt door. Dit is nu bijna volledig geïmplementeerd. Het jaarplan hiervoor ligt vast in een borgingsinstrument. Wel vraagt de invoering van het werken met mediatoren nog aandacht. Die aandacht zal ook uitgaan naar resultaatgericht werken op het gebied van spelling en lezen. Dit in combinatie met de richtinggever ‘Passend onderwijs’, dat we met het traject van handelingsgericht werken willen realiseren. Aandacht m.b.t. de aanpak van zorgleerlingen, maar ook aandacht voor de planvorming daar omheen. Belangrijk is ook wat we daarvan vastleggen in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Het resultaat gericht werken en het handelingsgericht werken loopt eigenlijk naadloos in elkaar over met als doel het beste uit kinderen halen. Eén van de zaken die in het bijzonder aandacht krijgt is het beleid rondom de invoering van Engels voor alle leerlingen. Vanaf de kleuterleeftijd zijn we hiermee gestart, waarbij schooljaar 2012/2013 een pilotjaar was. Inmiddels hebben we een digitale methode aangeschaft (Take it easy), die als leidraad dient voor de ontwikkeling van dit vakgebeid gedurende alle 8 schooljaren. De uitvoering van het meerbegaafdenbeleid loopt ook door. Samenwerking met het wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam staat daarbij op het wensenlijstje. Ook de ontwikkeling van ICT blijft terugkomen op de agenda. De focus ligt daarbij voornamelijk op het werken met de digitale schoolborden, verdere invoering van het al eerder genoemde leerlingvolgsysteem Parnassys en wat we in de groepen met ICT willen realiseren. Op de planning staan ook diverse activiteiten. In december staat een kerstviering met kinderen en ouders gepland. Het project, dat we om het jaar organiseren, staat weer op het programma in februari. De schoolreis, sportdag en andere sportieve evenementen zullen ook weer de revue passeren. Voor de groepen 7 en 8 zal er een schoolkamp worden georganiseerd. Op het gebied van de Brede schoolactiviteiten, heeft Synerkri nu de organisatie in handen. De kinderen kunnen zich via de website van SynerKri inschrijven voor diverse wijkgebonden activiteiten. En last but not least gaat het natuurlijk vooral om de lessen, die elke dag gegeven worden.


3. Onderwijsaanbod In de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat omschreven welke leerstof en vaardigheden de kinderen moeten beheersen. Voor elk vakgebied zijn kerndoelen aangegeven. Bij deze z.g. leergebiedspecifieke kerndoelen sluiten de door ons gebruikte methoden goed aan. De leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt er voor dat de leerstof behandeld wordt. Op de informatieavond in één van de eerste weken van het nieuwe schooljaar wordt dit met de ouders besproken. Aan het eind van de basisschool hebben vrijwel alle kinderen de verplichte leerstof gehad. Boven deze leergebiedspecifieke kerndoelen staan de leergebiedoverstijgende kerndoelen. Het gaat dan over: werkhouding, samenwerking, werken volgens plan, gebruik van uiteenlopende leerstrategieën, zelfbeeld, sociaal gedrag, nieuwe media enz. Bij het al eerder genoemde klassenmanagement zijn dit aspecten die bij zelfstandig werken een belangrijke rol spelen.

3.1 Sociaal emotionele ontwikkeling (DVS) Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Aan het begin van het schooljaar worden de schoolregels met de kinderen besproken. Alle kinderen zetten hun handtekening onder de regels en spreken zo af dat zij zich aan deze regels zullen houden. In alle groepen wordt aandacht besteed aan hoe we met elkaar omgaan. De Vreedzame School Wij maken gebruik van de methode: ‘De Vreedzame School’ (DVS), om kinderen vaardigheden te leren die hen zelfvertrouwen geven en weerbaar maken. Het programma DVS streeft er naar dat scholen een gemeenschap zijn waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het geheel. Waarin iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat en conflicten goed worden opgelost. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar de werkelijkheid is dat dit niet overal het geval is. Rekening houden met elkaar en op een positieve manier met elkaar omgaan, krijgt dan ook veel aandacht. Eén van de onderdelen van DVS is het werken met mediatoren. Een aantal kinderen uit de groepen 7 en 8 krijgt hiervoor een opleiding. Zij leren dan bij kleine conflicten te bemiddelen.

3.2 Ontwikkeling jonge kinderen Kleuters spelen veel en graag. Voor jonge kinderen is ‘spelen’ belangrijk. Op deze leeftijd leren kinderen tijdens hun spel. Door te kijken naar andere kinderen, maar ook door zelf ervaring op te doen met nieuwe materialen leren en ontwikkelen kinderen zich. Ze leren wat het betekent om de hele dag deel uit te maken van een groep en wat de school van ze vraagt. Net als thuis leren ze veel van wat ze anderen zien doen. We hebben dan ook gekozen voor heterogene kleutergroepen, d.w.z. alle 4 tot 6 jarigen in één groep. Werkwijze Veel wordt geleerd in de z.g. hoeken: de bouwhoek, de lees- schrijfhoek, het speelhuis, de winkel, de computerhoek, de leeshoek, enz. Regelmatig zorgt de juf voor nieuwe uitdagende materialen in de hoeken

7 en voor wisselende thema’s. Zo ontdekken en leren de kinderen steeds weer nieuwe dingen. Met behulp van het planbord leren de kinderen zelf keuzes te maken en hun tijd in te delen. Verderop in de kleuterperiode wordt toegewerkt naar groep 3: er wordt geoefend met taal- en rekenspelletjes en de kinderen maken voorbereidende schrijfoefeningen. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Pennestreken’. We zorgen er wel voor dat de kinderen zoveel mogelijk nog kleuter mogen zijn. De kinderen worden ‘s ochtends en ‘s middags in de kring ontvangen. De dag wordt begonnen met een gebed, een kringgesprek en een bijbelvertelling en/of -versje. Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen zich, waarbij we rekening houden met de persoonlijke rijpheid, het tempo en de belangstelling van de kleuters. Onze school heeft naast speelhoeken een breed scala aan ontwikkelingsmateriaal. We gebruiken geen methodes, maar werken met leerlijnen voor de taalen rekenontwikkeling, als ook voor de motorische ontwikkeling van de kinderen. Voor de taalontwikkeling werken we met ‘Boekenpret’, een voorleesprogramma, De kinderen krijgen een aantal keer per jaar een boekje mee naar huis. Meestal wordt, in de kleutergroepen, in projectvorm met ontwikkelingsen expressiemateriaal gewerkt naar aanleiding van een bepaald thema, dat dan een aantal weken centraal staat. Soms maken we in dit kader excursies (bijv. een herfstwandeling). Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Tussen de herfstvakantie en de meivakantie gymmen de kleuters in het speellokaal. We doen veel aan muzikale vorming: leren van versjes, ontwikkelen van ritmegevoel en bewegen op muziek in het speellokaal. Ook krijgen de kleuters Engels vanaf groep 1. Door middel van liedjes, spelletjes, prentenboeken leren ze spelenderwijs het Engels. Ook maken we gebruik van de digitale methode ‘Take it Easy’. Elke leerling heeft een eigen map waarin u kunt zien, wat hij/zij gedaan heeft. De map mag regelmatig een poosje mee naar huis. Aan het eind van het schooljaar mag de inhoud thuis blijven.


8

3.3 Basisvaardigheden 3.3.1 Godsdienst Onze school is een christelijke school die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met een gebed of een lied. Enkele malen per week wordt er uit de (kinder)bijbel verteld. We gebruiken hiervoor de methode ‘Kind op maandag’. Zo veel mogelijk wordt er een link gelegd naar de actualiteit. Hierbij zijn een aantal uitgangspunten van belang: mensen mogen steunen op God, mensen verdienen waardering, mensen hebben respect voor elkaar en de natuur. Door Jezus is er weer hoop voor alle mensen. Om het jaar organiseren wij een schoolkerkdienst samen met de Krimpense PKN kerken. De Christelijke feesten (Kerstfeest, Paasfeest, Hemelvaart en Pinksteren) krijgen d.m.v. een viering extra aandacht. Vier keer per jaar vindt er een schoolviering plaats met meerdere groepen rondom een thema bijv. tijdens de Vredesweek als Paasviering.

3.3.2 Taal In groep 1 en 2 zijn de kinderen op allerlei manieren bezig met taal. Zo is er veel aandacht voor boeken en verhalen. Er wordt gewerkt aan allerlei vaardigheden die kinderen later nodig hebben bij het leren lezen in groep 3, zoals het leren lezen en schrijven van letters, rijmen en het herkennen van klanken. En is er natuurlijk veel ruimte voor spreken en luisteren tijdens de kringgesprekken en het werken in de hoeken. Ook draaien we mee in het Krimpense taalstimuleringsprogramma VVE. In groep 3 wordt gewerkt met de methode ‘Veilig leren lezen’ voor taal-lezen. Vanaf groep 4 werken de leerlingen met de methode ‘Taal op maat’. Naast zaken als spreken en luisteren, proberen we de kinderen foutloos te leren schrijven. Als onderdeel van de taalontwikkeling neemt spelling dan ook een belangrijke plaats in. De kinderen leren ook verhalen schrijven, presentaties houden, enz. Vanaf groep 6 wordt er apart aandacht besteed aan ontleden en werkwoordspelling.

3.3.3 Rekenen In groep 1 en 2 begint het rekenen met tellen, liedjes, begrippen en vormen leren. Vanaf groep 3 gebruiken wij de methode ‘Wereld in getallen’. Kinderen krijgen inzicht in getallen, leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Het getalbegrip van de getallen t/m 20 en de tafels van 1 t/m 10 worden geleerd. Breuken, procenten, maten, gewichten, grafieken, tijd en geld komen aan de orde. Kinderen leren deze begrippen ook toe te passen in dagelijkse situaties.

3.3.4 Lezen In groep 3 staat het proces van het leren lezen centraal. Er wordt gewerkt met de taal/leesmethode ‘Veilig leren lezen’. Een methode die rekening houdt met de niveauverschillen tussen kinderen. Dit gebeurt door werkboekjes met verschillende niveaus te gebruiken, de zogenaamde zon, maan, raket en ster boekjes.

Daarna krijgen de kinderen een vervolgopdracht waarbij gebruik wordt gemaakt van het planbord. Dagelijks leren de kinderen er een nieuw woord bij. Dit woord oefenen we in werkboekjes. Met de opgebouwde letter- en woordenschat zijn de kinderen al snel in staat eenvoudige boekjes te lezen. De klassenbibliotheek biedt daartoe alle gelegenheid. Het lekker in je eigen boek lezen helpt bij de verdere taal/leesontwikkeling. In groep 4 is de verdieping van het technisch lezen belangrijk. Voor het voortgezet technisch lezen in groep 4 maken we veel gebruik van het zo genaamde ‘belevend lezen’. Voor de lezers die achterblijven gebruiken we de methode ‘Leesparade’. In groep 5 t/m 8 neemt begrijpend en studerend lezen steeds meer het stokje over van het technisch lezen. De kinderen leren o.a. vragen te beantwoorden, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en teksten samen te vatten. Voor begrijpend lezen werken we met de methode ‘Goed gelezen’. Voor de ontwikkeling van het lezen is plezier in lezen heel belangrijk. Daarom staat in alle groepen belevend lezen op het rooster. De kinderen mogen dan hun eigen boek / tijdschrift kiezen. Leerlingen uit de hoogste groepen begeleiden jongere kinderen gedurende een aantal weken in het schooljaar bij het technisch lezen. Dit heet tutorlezen. Voor deze vorm is gekozen omdat zowel het jongere kind als het begeleidende kind hiervan leren. Deze manier van studeren is intensief en werpt duidelijk zijn vruchten af. Voor leerlingen die moeite hebben met lezen maken we gebruik van het zo genaamde Ralfi lezen. Hierbij wordt een tekst meerdere keren per week gelezen, waardoor de tekst wordt ingeslepen. Het gaat daarbij om een tekst die qua moeilijkheid, boven het leesniveau van de leerlingen ligt. Hierdoor wordt het leesniveau bevorderd en de woordenschat uitgebreid.


9 3.3.5 Schrijven In groep 1 en 2 wordt al begonnen met het stempelen van letters en voorbereidende schrijfoefeningen. In groep 3 beginnen de kinderen met het schrijven van lusletters. Gaandeweg ontwikkelen zij hun eigen handschrift. In de groepen 1 t/m 3 wordt gewerkt met de methode Pennestreken en in de groepen 4 t/m 6 met de methode Zwart op Wit.

3.3.6 Wereldoriëntatie Onder wereldoriëntatie vallen de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en verkeer. In de groepen 1 t/m 4 vindt oriëntatie op de wereld plaats door middel van school TV programma’s. Vanaf groep 5 gebruiken we diverse methodes. Bij het vak Aardrijkskunde leren de kinderen hun eigen woonomgeving, Nederland, Europa en de wereld kennen. Naast kaartbegrip leren ze ook hoe de mensen leven en werken. We werken met de methode ‘Geobas’. Bij het geschiedenisonderwijs worden belangrijke historische feiten en gebeurtenissen behandeld. ‘Wijzer door de tijd’ is de methode die we hiervoor gebruiken. Bij het vak biologie leren de kinderen over de natuur, het menselijk lichaam en techniek. Bij dit vakgebied werken we met de methode ‘Wijzer door de natuur’. Bij verkeer is het belangrijk dat kinderen veilige verkeersdeelnemers worden. Ze leren verkeersregels, borden en inzicht krijgen in het verkeer. In groep 3/4 werken we met de methode ‘Klaar over’ in 5/6 met ‘Op voeten en Fietsen’ in 7 met de ‘Verkeerskrant’ en in groep 8 met ‘Oefeningen voor het verkeersexamen’.

3.3.7 Engels De Engelse taal wordt veel gebruikt in de Nederlandse samenleving. Voor een goede voorbereiding hierop vinden wij het belangrijk, dat kinderen al vroeg hiermee in aanraking komen. Na een proefperiode in schooljaar 2011- 2012 zijn we gestart. Nu leren de kinderen vanaf groep 1, met de methode ‘Take it easy’, de Engels taal. Zij kunnen zich na 8 jaar mondeling goed uitdrukken in het Engels.

3.3.8 Expressie Voor deze vakgebieden maken we gebruik van de methode ‘Moet je doen’. Het gaat om de lessen tekenen, muziek en handvaardigheid. Af en toe komt ook dramatische vorming aan bod.

3.3.9 Bewegingsonderwijs In groep 1 en 2 spelen de kinderen buiten of hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal (Patrijzenstraat) of in de gymzaal (Tuinstraat). Vanaf de groepen 3 gebruiken we o.a. de methode

‘Bewegingslessen voor het basisonderwijs’. Deze kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan allemaal naar de gymzaal. Alle groepen aan de Patrijzenstraat hebben een blokuur gymnastiek. Dat betekent dat er twee lessen na elkaar worden gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat er twee keer per week veel tijd verloren gaat aan het heen en weer lopen naar de gymzaal en aan het omkleden. Zij krijgen daar les in sport- en spelactiviteiten. In sommige groepen geeft de eigen leerkracht de les, in andere groepen de vakleerkracht. Voor de Tuinstraat geldt dat er 2x gym is, omdat daar de gymzaal en school aan elkaar zijn gebouwd en er dus geen tijd door heen en weer lopen ‘verloren’ gaat. Groep 4 krijgt één keer in de week schoolzwemmen en één keer gymnastiek.

3.3.10 ICT De informatie- en communicatietechnologie spitst zich toe op het omgaan met computers. Wij beschikken over een netwerk met ruim 50 computers. Op de Tuinstraat is een deel van de computers medio 2013 vervangen. Het is de bedoeling om in 2014 alle computers op beide schoolgebouwen te vervangen. Het gebruik van computers zien wij als ondersteunend en niet als primair vak apart. Al in groep 1 wordt de computer ingezet. De inzet van de computer is verschillend. Wij willen de kinderen vertrouwd maken met de werking en de mogelijkheden van de computer. Verder wordt deze ingezet bij de ondersteuning van lessen. Hiervoor zijn aparte programma’s aangeschaft die aansluiten bij de methodes die we gebruiken. Ook worden programma’s van internet gebruikt. De leerlingen gaan hier zelfstandig mee aan het werk. In sommige gevallen zal een leerling die moeite heeft met bepaalde leerstof, op de computer oefenen. Dan wordt deze ingezet als extra ondersteuning. In de groepen 3 t/m 8 werken we via het digitale schoolbord (Patrijzenstraat). Op de Tuinstraat hangen 2 digtale schoolborden voor de hoogste groepen. Alle andere groepen maken gebruik van een beeldscherm, dat ook op de computer is aangesloten. Aan de hand van een ICT beleidsplan, dat onderdeel vormt van het jaarplan, worden beleidsmatige vernieuwingen volgens een bepaalde planning ingevoerd.

3.3.11 Huiswerk Het meegeven van klassikaal huiswerk wordt in de onderbouw zoveel mogelijk vermeden: na een intensieve schooldag moeten de kinderen zich thuis kunnen ontspannen. Het huiswerk in de middenbouw beperkt zich tot het oefenen van tafels en eventueel dicteewoordjes. In de bovenbouw wordt het meegeven van huiswerk uitgebreid. Dit betreft voornamelijk wereldoriëntatievakken, maar ook het voorbereiden van een spreekbeurt of werkstuk en het leren van Engelse woordjes valt hier onder. Er zit een opbouw in de omvang en frequentie van het huiswerk, immers een groep 8 leerling kan meer aan dan bijvoorbeeld een groep 6 leerling. Huiswerk aan individuele leerlingen met leerproblemen wordt meegegeven na overleg met de leerkracht en de ouders.


4. Leerlingen 4.1 Procesgang Van iedere leerling wordt een digitaal leerlingendossier bijgehouden. In dit dossier worden de leerlingenbesprekingen, toetsuitslagen, hulpplannen, rapportgegevens en verslagen van gesprekken met ouders genoteerd. Het dossier is alleen in te zien door de ouders en de leerkrachten van de school en blijft altijd op school.

4.2 Aanmelden van nieuwe leerlingen Wanneer u uw kind op onze school wilt plaat­sen en dit uw eerste kind op onze school is, zenden we u eerst informatie over onze school toe. Vervolgens nodigen wij u uit, samen met andere ouders, voor een informatief gesprek met de directeur. Hierin wordt dieper ingegaan op de identiteit, de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten en de organisatie van de school. Ook worden de ouders in de gelegenheid gesteld het schoolgebouw te bekijken en een kijkje te nemen in de klas van één van de groepsleerkrachten uit de onderbouw (bij een tweede en volgend kind hoeft dit niet, maar het mag uiteraard wel). Inschrijven Mocht de school u bevallen dan kunt u uw kind inschrijven, waarbij wij de volgende procedure hanteren. U kunt een afspraak maken met mevrouw Tanja Benschop. Zij neemt diverse zaken met betrekking tot uw kind met u door. Hierdoor kan er, zeker indien er sprake is van een specifieke problematiek, een goede afstemming plaatsvinden tussen uw wensen en de mogelijkheden die school kan bieden. In elk geval heeft u het BSN nummer van uw kind nodig bij de inschrijving. Indien er extra zorg voor uw kind nodig is komt er een tweede gesprek, waar ook de interne begeleider bij aanwezig is. Onze school staat open voor kinderen met en zonder christelijke achtergrond. Wat telt is dat u het als ouders eens bent met de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten en dat u de identiteit van de school respecteert. Wendagen Voor 4 jarigen hebben we een aantal wendagen ingesteld voorafgaand aan de officiële start van de schoolloopbaan. Ongeveer een maand voor aanvang ontvangt u een kaartje met de namen van de leerkrachten van de groep en in welke groep uw kind is geplaatst. Met één van deze leerkrachten kunt u een aantal wenochtenden of -middagen afspreken. Meestal gaat het om 3 á 4 keer wennen. Wij gaan er van uit dat uw kind zindelijk is als het naar school komt. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen we samen met u naar een oplossing zoeken. Aanmeldingsbeleid voor kinderen met een beperking. Toelating en plaatsing van leerlingen met een beperking is niet vanzelfsprekend; hieronder is ons beleid geformuleerd (zie toelatingsbeleid vanuit het bestuur). Wanneer u een kind met een beperking wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

10 Toelatingsbeleid vanuit het bestuur Uw zoon/dochter wordt toegelaten als u als ouders/verzorgers de identiteit, de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten en de organisatie van onze school respecteert en als (eventueel) na onderzoek blijkt dat onze school toegerust is om uw kind te begeleiden. Dat laatste is cruciaal als het om een kind met een beperking gaat. Indien uw kind afkomstig is van een van de andere scholen uit de gemeente Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel, nemen wij contact op met de directeur van de school, waarop uw kind op het moment van aanmelding is geplaatst. Na dit overleg neemt de directeur een besluit over de toelating. Indien uw kind niet wordt toegelaten tot onze school, stelt de directeur u als ouders/ verzorgers hiervan schriftelijk in kennis. Tegen dit besluit kunt u bij het bestuur in beroep gaan. Procedure bij weigering tot toelating Indien de directie besluit uw zoon/dochter niet tot onze school toe te laten en u tekent daartegen beroep aan, geldt daarvoor de volgende procedure: a. De directie legt de ontstane situatie voor aan de algemeen directeur van de Stichting PCPO CapelleKrimpen. De algemeen directeur hoort u als ouders. b. De algemeen directeur organiseert een gesprek tussen betrokkenen en tracht een oplossing tot stand te brengen. c. Indien het geschil niet is opgelost, legt de algemeen directeur de kwestie ter advisering voor aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. d. Het advies wordt ingebracht bij een tweede gesprek. e. Indien het geschil niet is opgelost, neemt de algemeen directeur, samen met de voorzitter, een besluit. f. De algemeen directeur deelt u als de ouders het besluit mee. Uitvoering Conform hetgeen is vastgelegd in het directie-statuut is de directie belast met de uitvoering van de besluiten en de regelgeving met betrekking tot dit reglement. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Wijkindeling Het Kompas maakt gebruik van 2 locaties namelijk locatie Patrijzenstraat en locatie Tuinstraat. Het betekent dat wij in principe een wijkverdeling aanhouden bij het indelen van nieuwe leerlingen. De reden hiervoor is dat we op beide locaties streven naar een evenredige verdeling (grootte) van de groepen. Maar we gaan hier flexibel mee om. De indeling van leerlingen tussen de beide locaties geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten. • de scheiding tussen beide locaties ligt op de Burg. Aalberslaan, kinderen uit het deel westelijk hiervan worden op locatie Tuinstraat geplaatst, kinderen uit de oostelijk gelegen wijken op locatie Patrijzenstraat; • in onderling overleg tussen school en ouders kan hiervan worden afgeweken. Maximum aantal leerlingen per groep Om alle kinderen in de groepen 1/2 zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is het landelijke beleid er op


11 gericht, groepen van ongeveer 25 leerlingen te formeren. Bij de kleutergroepen is dat een gemiddelde over het schooljaar, immers aan het begin van het schooljaar is het aantal vaak lager, maar door de instroom gedurende het jaar loopt dit aantal op. Als gevolg van de bezuinigingen is die norm vaak niet haalbaar. Zeker in de tweede helft van het schooljaar wordt ook in kleutergroepen het aantal van 30 leerlingen per groep vaak behaald. Indien in een kleutergroep het aantal van 30 leerlingen wordt overschreden kan dat gevolgen hebben voor de nieuwe instroom. De consequenties voor 4 jarigen kunnen dan zijn: • De leerling komt pas na de zomervakantie op school; • de leerling wordt tijdelijk, tot de zomervakantie, op de andere locatie geplaatst; • de leerling komt maar een aantal dagdelen per week naar school. Deze consequenties worden met de ouders overlegd en zij kunnen dan de beslissing nemen voor welke optie zij kiezen. Kinderen die tussentijds instromen door verhuizing krijgen wel een plaats, mits wij aan hun onderwijsbehoefte kunnen voldoen, want deze kinderen nemen al deel aan het onderwijsproces. Tweelingen / broertjes zusjes Wij adviseren ouders van een tweeling om, indien dit qua plaatsing mogelijk is, de kinderen niet bij elkaar in de groep te plaatsen. Dit heeft pedagogische redenen. Bij aanname van leerlingen wordt dit altijd met de ouders/verzorgers doorgesproken en verduidelijkt. Mocht u echter als ouder(s) sterke voorkeur hebben voor het wel samen in één groep plaatsten dan zijn wij zeker bereid naar uw motieven te luisteren en een bevredigende oplossing te vinden. Oudere broertjes / zusjes worden indien mogelijk, niet bij jongere broertjes / zusjes geplaatst. Dat doet zich alleen voor in de groepen 1/2 of in combinatiegroepen. Leerlingen van een andere school Wanneer een leerling door verhuizing op onze school aangemeld wordt, zal hij als regel ge­plaatst kunnen worden. Voorwaarde is echter dat er nog plaats is in de betreffende groep. Is die er niet, dan kan wellicht een plaats op de andere locatie van onze school aangeboden worden. De groep waarin een kind geplaatst wordt, is mede afhankelijk van de gegevens die de vorige school verstrekt. Er wordt door de interne begeleider altijd contact opgenomen met de school waar de leerling vandaan komt, zodat wij op de hoogte zijn van allerlei zaken betreffende het kind. Tevens geeft het onderwijskundig rapport de nodige informatie over de leerling. Op basis van de verkregen informatie kan het voorkomen dat wij uw kind eerst een aantal toetsen afnemen, waardoor een duidelijker beeld ontstaat van de mogelijkheden die het kind heeft. Andere redenen Wanneer er andere redenen dan verhuizing zijn, wordt een kind pas toegelaten na overleg met de vorige school. Het moet dan duidelijk zijn, dat wij kunnen voorzien in de zaken, waar­in de vorige school niet kon voorzien. De ver­andering moet dus duidelijk een meerwaarde voor het kind hebben.

4.3 Leerlingvolgsysteem Toetsen We hebben een uitgebreid Leerling Volgsysteem (LVS). Om de resultaten op landelijk niveau te vergelijken nemen we twee keer per jaar methodeonafhankelijke toetsen af. Hiervoor hanteert de school voor de groepen 1 t/m 8 de Cito-toets. Er is verschil in afname tussen de groepen 1/ 2 en 3 t/m 8. Bij de kleuters worden de toetsen ‘taal voor kleuters’ en ‘rekenen voor kleuters’ afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 de toetsen voor rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Voor het technisch lezen gebruiken we de DMT (vanaf groep 3). In groep 7 wordt tevens de cito entreetoets afgenomen en in groep 8 de cito eindtoets. (zie ook H 4.5) De resultaten geven een goed individueel, klassen- en schooloverzicht. We analyseren de resultaten twee keer per jaar, proberen daar consequenties aan te verbinden en zo te sturen op verbeteringen. Ten aanzien van het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gebruiken we de methode Zien. Bij kleuters nemen we op vaste observatiemomenten delen van de OPFO af. Met de OPFO leggen we de auditieve en visuele ontwikkeling, de ruimtelijke oriëntatie, de motorische ontwikkeling en de werkhouding vast. De vorderingen van de leerlingen wordt ook gevolgd, door het afnemen van toetsen die bij de diverse methodes horen. Hulp intern (zorgverbreding) Onder zorgverbreding verstaan we de extra hulp aan leerlingen, die vanwege een achterstand in een bepaald vakgebied en/of door sociaal-emotionele of gedragsproblemen, steeds verder achterop dreigen te raken. Wanneer dit voor een leerling nodig blijkt te zijn, stelt de leerkracht, zo nodig in samenwerking met de IB’er, een hulpplan op. Dat kan zijn omdat het niet zo goed gaat, of omdat het juist heel erg goed gaat en er extra uitdaging nodig is. In het hulpplan staat welke extra begeleiding een leerling krijgt, welke doelen nagestreefd worden, welke materialen gebruikt worden en hoe de hulp georganiseerd is. In principe wordt het hulpplan binnen de groep door de leerkracht zelf uitgevoerd. Bij uitzondering wordt dit (deels) gedaan door een aparte leerkracht buiten de klas. Op dit moment kunnen we leerlingen met een leerachterstand in het algemeen goed helpen. Leerlingen met een gedragsproblematiek, zeker in combinatie met leerproblemen, zijn veel lastiger te begeleiden. Voor deze groep maken we regelmatig gebruik van externe hulp. Hulp extern De leerkracht en de intern begeleider houden de resultaten van de leerlingen goed in de gaten. De intern begeleider bespreekt kinderen die ondanks extra hulp onvoldoende vorderingen maken regelmatig met de ambulante begeleider vanuit het samenwerkingsverband, of met een begeleider van één van de ambulante diensten. In het laatste geval gaat het om rugzakleerlingen. Een enkele maal zoeken we naar een school voor speciaal basisonderwijs. Ouders van een kind met leerproblemen worden regelmatig door de leerkracht (of de IB’er) op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind.


12 We leren steeds nauwkeuriger te kijken naar het leerproces en het gedrag van kinderen. Soms vallen daarbij zaken op die actie nodig maken. Om onze deskundigheid hierin te vergroten volgen we cursussen en nodigen we mensen uit om met ons te spreken over hun vakterrein: onderwijskundigen, jeugdarts, politie, enz. Ook zijn er contacten met het CJG. Samen met andere instellingen werken we mee aan het opbouwen van een plaatselijk netwerk voor sociaal-emotionele jeugdproblematiek. Doelmatig observeren en signaleren is voor ons een belangrijke taak.

4.4 Het CJG Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 23 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers, gezinscoaches, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Komend schooljaar zal de jeugdverpleegkundige regelmatig op onze school aanwezig zijn. U kunt bij haar terecht met vragen en/of zorgen over de groei en ontwikkeling van uw kind. In groep 2 wordt u met uw kind op het CJG uitgenodigd voor een Preventief Gezondheids Onderzoek. In de loop van het schooljaar zal de jeugdverpleegkundige op school de kinderen uit groep 6 wegen, meten en de oogtest uitvoeren. In groep 7 zal zij een groepsvoorlichting verzorgen. U krijgt hierover nog persoonlijk bericht. De jeugdverpleegkundige is Mariska Vos. CJG Krimpen aan den IJssel Groenendaal 1 2922 CJ Krimpen aan den IJssel 010 - 4444616 Meer informatie Kijk voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie op www.cjgkrimpenaandenijssel.nl

4.5 Rapportage Rapportage Het rapporteren aan ouders over de onderwijsresultaten vinden wij een belangrijk onderwerp. In de alle groepen krijgen de kinderen 3 rapporten per jaar. Nadruk bij het kleuterrapport is het volgen van de ontwikkelingen bij kleuters. Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt dat we het rapport baseren op de toetsresultaten van schoolgebonden toetsen. De waardering van de resultaten van deze toetsen wordt in een letter uitgedrukt (Zeer Goed, Goed, Ruim Voldoende, Voldoende, Twijfelachtig en Onvoldoende). In de groepen 7 en 8 worden cijfers gegeven voor de vakken taal, rekenen en lezen. Zo sluiten we beter

aan bij het Voortgezet Onderwijs. In alle rapporten worden de resultaten van de methodeonafhankelijke toetsen (Cito) doorgegeven. De bedoeling hiervan is u te laten zien hoe uw kind presteert op een landelijk genormeerde toets. Deze toetsgegevens geven aan in welke richting uw kind zich ontwikkeld. Er kunnen zich verschillen voordoen tussen de resultaten die kinderen boeken op de methodetoetsen en op de Cito toetsen. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. O.a. het feit dat een Cito toets altijd meerkeuze vragen heeft (het antwoord is goed of fout) en een methodetoets vaak open vragen (het antwoord kan ook half goed zijn). De extra spanning die een kind voelt bij een Cito toets, kan ook een oorzaak zijn. We willen kinderen positief stimuleren met goede beoordelingen, waardoor een methodetoets vaak net iets soepeler wordt beoordeeld. Ook dit kan van invloed zijn. Doublure Soms lukt het niet om een kind op het gewenste niveau te krijgen. In dat geval kunnen we besluiten om het leerjaar nog eens over te doen. Dat besluit wordt genomen binnen het IZAT (intern zorg advies team) Dit team wordt gevormd door de IB’ers. Zij nodigen de klassenleerkracht en de bouwcoördinator bij deze bespreking uit. Een voorstel tot doubleren wordt hier genomen op basis van de didactische en de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit voorstel dient door de directeur te worden bekrachtigd.. Ouders worden al ruim van te voren meegenomen in dit traject. In principe worden de ouders al bij het 2e rapport op de hoogte gesteld van het feit dat een doublure tot de mogelijkheden behoort. De beslissing voor een doublure ligt bij de school. Ouders worden in kennis gesteld van ons besluit.

4.6 Resultaten van het onderwijs We kunnen de resultaten van ons onderwijs deels afmeten aan de behaalde resultaten van de kinderen op de Cito toetsen. Er staat deels, want het gaat bij deze toetsen alleen om de cognitieve kant van de ontwikkeling, namelijk de opgedane kennis. De inspectie kijkt in elk geval bij het onderdeel ‘opbrengsten’ naar de Cito scores en voor het lezen naar de DMT (drie minuten toets). Tijdens het inspectiebezoek in juni 2009, bleek dat we op alle toetsen, inclusief de eindtoets in groep 8, op of boven het vereiste niveau scoorden. Om u enig idee te geven volgt hier het gemiddelde resultaat per leerjaar in schooljaar 20102011. De Cito wordt verdeeld in een A, B, C, D en E score. Een A staat voor een prima score een E voor een zwakke score. Per toetsonderdeel ziet u hoe het klassengemiddelde is. Onderdeel/groep

M1

E1

M2

Ordenen

B

Ruimte en tijd

B

Taal voor kleuters

B+

B

B+

Rekenen voor kleuters

C+

B

B+

2011 - 2012


13 Onderdeel / groep

M3

E3

M4

E4

M5

E5

M6

E6

7M

8M

Begrijpend lezen

-

C+

B+

B+

B

-

C+

-

C+

B+

Rekenen-wiskunde

B+

B+

B+

B+

B+

B+

B+

B+

B+

B+

Spelling

B

B+

C+

C

C+

C+

C+

C+

C+

B+

In groep 8 wordt in februari de eindcito voor het basisonderwijs afgenomen en in groep 7 wordt in april / mei de ‘entreetoets’ van het Cito afgenomen.

Overzicht over de adviezen in de afgelopen 5 jaar: In het volgend overzicht staan de aantallen leerlingen per geadviseerde schoolsoort over de afgelopen vier jaren. De scholen voor VO geven aan, dat onze adviezen en hun ervaringen met onze leerlingen in goede overeenstemming zijn. De doorstroming was als volgt: Jaar

Praktijk LWOO Basis Onderw. beroeps

2009

kader beroeps

dakpan* Kader/ tl.

theo­ retische

vmbo havo

havo

havo vwo

1

1

12

11

5

6

17

4.7 Overgang van Basis naar voortgezet onderwijs

2010

1

5

1

7

1

17

4

3

15

2011

1

11

0

6

1

12

1

13

9

Aan een juiste, passende schoolkeuze na de basisschool wordt veel aandacht geschonken. Hiervoor wordt aan het begin van het schooljaar een V.O. markt georganiseerd, waar voorlichting plaats vindt en waarbij een aantal scholen zich “presenteren”. Hierbij zijn ook enkele oud leerlingen aanwezig die de leerlingen van groep 8 vertellen over hun ervaringen. Daarnaast vinden er in januari persoonlijke gesprekken op school plaats m.b.t. het advies. Hierbij wordt gekeken naar kennis en inzicht van de leerling. Daarnaast spelen factoren als zelfstandigheid, concentratie, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en motivatie een belangrijke rol. Dit advies is het eerste wettelijk verplicht gegeven, dat een rol speelt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Tijdens het gesprek kunnen de ouders met de groepsleerkracht(en) van gedachten wisselen over het advies. In februari wordt de landelijke Cito eindtoets afgenomen. Dit is een tweede wettelijk verplicht gegeven, dat een rol speelt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De uiteindelijke beslissing voor toelating ligt bij de school voor voortgezet onderwijs. In het achtste leerjaar horen de kinderen over hun vervolgscholen enerzijds van hun eigen leerkracht, maar ook door kennis te maken op de scholen van het Voortgezet Onderwijs.

2012

2

5

2

12

0

12

8

10

11

De scholen voor V.O. verzorgen open dagen. Hier kan elke leerling met zijn ouders de sfeer op een aantal scholen gaan “proeven”. Meestal vinden de open dagen eind januari plaats. Uitstroomgegevens CITO-eindtoetsscores over de afgelopen 5 jaar: De laagste Cito-score die gehaald kan worden is 500, de hoogste 550. Kijken we naar onze score van 534,3 ( 2013 ) dan betekent dat een iets lagere score dan het landelijk gemiddelde. Dat betekent een flinke stap achteruit ten opzichte van het vorig jaar. Omdat we de leerlingen al vanaf groep 1 volgen in hun ontwikkeling, was die lagere score voor ons geen verassing.. Afname in februari

2009

2010

2011

2012

2013

Schoolscore

534,3

532,7

535,3

536,0

534,3

Landelijk gemiddelde

535,1

534,9

535,1

535,1

534,7

gymn

vwo ++

aantal leerl. 53

1

55 2

7

56 63

2013

Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben is er het LWOO, het leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) of het praktijkonderwijs.

4.8 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is samen met peuterspeelzaal “de Madelief” een doorgaande lijn op te zetten van de peuterspeelzaal tot en met groep 2, waarbij de nadruk ligt op de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De VVE-aanpak richt zich met name op de kinderen die een taalachterstand hebben of dreigen op te lopen. Doel is om dit te voorkomen, zodat zij bij de overgang naar groep 3 voldoende startkwalificatie hebben om het leesproces met succes te kunnen volgen. Ook de gemeente is betrokken bij het opzetten van het VVE traject. Een aantal keer per jaar staan er overlegmomenten gepland met de gemeente en andere scholen, die met dit traject bezig zijn.

4.9 Weer samen naar school Onze school maakt deel uit van het Weer-Samen-Naar-Schoolsamenwerkingsverband Lek & IJssel. (Geregistreerd als WSNS 39-03). Het doel van de overheidsmaatregel WSNS is minder kinderen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) te verwijzen. Dit wil zeggen dat steeds meer kinderen op de gewone basisschool blijven. In het Zorgplan staan de wijze van samenwerking, de vergroting van de deskundigheid en het systeem van eventuele verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO) beschreven. Dat betekent in de praktijk van alle dag dat elke basisschool er


14 voor moet zorgen dat kinderen met leer- en/of gedragsproblemen passende hulp krijgen. Toch kan het voorkomen dat alle extra hulp door de leerkracht, door remedial teaching, door extra huiswerk, enz. niet het gewenste effect heeft. In dat geval wordt de ambulant begeleider (een deskundige vanuit de SBO school) ingeschakeld. Als dit ook geen verbetering oplevert, wordt het kind aangemeld bij de Centrale Commissie Leerlingenzorg (CCL). In deze commissie zit één persoon van het speciaal basisonderwijs en één psycholoog van de onderwijsbegeleidingsdienst Zij zullen ons van adviezen voorzien of het kind zelf testen. Op grond hiervan geeft de CCL een advies over wat de beste oplossing voor het kind is. De uitslag van de test wordt besproken met de ouders. In sommige gevallen zal dat leiden tot een advies voor speciaal basisonderwijs. Het kind wordt dan aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Deze commissie beoordeelt of er genoeg gedaan is om een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs te voorkomen. Als dat het geval is, kan een kind pas aangemeld worden bij een school voor speciaal basisonderwijs. Uiteraard wordt uw mening als ouders zeer belangrijk gevonden en wordt u, als het uw kind betreft, op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

4.10 Passend Onderwijs Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent, dat de scholen er voor moeten zorgen, dat iedere leerling, die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Het schoolbestuur moet daarvoor nagaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn. Als de school aangeeft dat het kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school zorgen, dat daar ook een passende plek is. Momenteel moet de ouder in zo’n situatie nog vaak zelf naar een nieuwe school zoeken. Met de inwerkingtreding van passend onderwijs heeft de verwijzende school die verantwoordelijkheid. Daarbij is het belangrijk, dat de school goed met de ouders overlegt welke school passend is voor zijn/haar kind.

4.11 Schoolmaatschappelijk werk Wij maken gebruik van de gemeentelijke voorziening voor maatschappelijk werk. Bij problemen in de thuissituatie, problemen bij uw kind of bijvoorbeeld problemen bij de opvoeding kunt u hierop een beroep doen. Op dinsdagochtend is de schoolmaatschappelijk werker, mevrouw Inge v.d. Heuvel op school. Zij is wisselend op beide locaties aanwezig. Indien u een gesprek met haar wilt, kunt u dat aangeven bij de leerkracht.

4.12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Op iedere locatie is een protocol aanwezig. Vanuit de meldcode is er op onze school een aandachtsfunctionaris aangesteld. Deze draagt zorg voor de interne implementatie van de meldcode en SISA en zorgt daarnaast voor een effectieve samenwerking met de lokalen ketens. SISA-signaleringssysteem Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om diegene daarbij te helpen kan het gebeuren dat meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Het is dan belangrijk dat zij dat van elkaar weten. Zo kunnen die organisaties er samen voor zorgen dat het kind de juiste begeleiding krijgt. Daarvoor is het SISA-signaleringssysteem ontwikkeld. (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak) Een computersysteem dat bijhoudt of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind en ervoor zorgt dat die instanties contact met elkaar houden. Komend schooljaar is het de bedoeling dat ook Het Kompas wordt aangesloten bij SISA. Bij ernstige zorgen geven wij een signaal af bij SISA. Dit gebeurt altijd met medeweten van de ouders. De stappen die we hiervoor hanteren staan vermeld in de meldcode HSG en AMK. Mochten er meer instanties zich zorgen maken en hebben ook zij een signaal afgegeven aan SISA dan ontvangt u een brief waarin de instanties die een signaal hebben afgegeven bekend worden gemaakt. Er verandert voor u en uw kind niets. SISA zorgt ervoor dat de instanties met elkaar gaan samen werken. SISA weet dat uw kind bekend is bij een organisatie maar weet niet waarom. De dossiers van de instanties blijven gescheiden en geheim. Lees meer op www.sisa.rotterdam.nl

4.13 Onderwijsbegeleidingsdienst (CED) Voor onderwijskundige ondersteuning kan de school een beroep doen op de CED. Deze dienst is op de hoogte van wettelijke regelingen en vernieuwingen die de basisschool aangaan. Zij biedt leerkrachten hulp om hun vaardigheden te vergroten. Ook kan zij ingeschakeld worden wanneer een leerling bijzondere aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld bij leerstoornissen en/of gedragsmoeilijkheden. Voor het doen van onderzoeken wordt ook een beroep gedaan op de CED. Wanneer besloten wordt verder onderzoek te doen, wordt dit uiteraard met de ouders besproken. Wij worden ondersteund door: CED Rotterdam, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam (010- 407 15 99).

4.14 Onderwijs aan zieke leerlingen Iedere school krijgt te maken met leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen komen omdat ze ziek zijn. De aard van de ziekte kan heel verschillend zijn: een griepje, een levensbedreigende ziekte, een ongeval, een chronische ziekte of psychosomatische klachten. Het protocol “Onderwijs aan zieke leerlingen” geeft aan hoe de school met deze situaties omgaat. Dit protocol kunt u opvragen bij de directie.


5. Ouders 5.1 informatievoorziening Ouders hebben een bijzondere plek in de school. De school stelt goed contact op prijs. De volgende formele contacten vinden elk jaar plaats. • een informatie avond in de groep(en) van uw kind; • verschillende spreekavonden n.a.v het rapport van uw kind namelijk: • begin oktober met ouders van zorgleerlingen; • in november n.a.v. rapport 1 met alle ouders (15 min.); • in maart n.a.v. rapport 2 met alle ouders (10 min.); • in juni / juli een inloopavond n.a.v. rapport 3 (10 min); • een gesprek over het advies voortgezet onderwijs in groep 8 in januari. Daarnaast vinden er diverse incidentele gesprekken plaats. De aanleiding is dan vaak de leerprestaties en/ of zorgen om het gedrag. Er is overleg m.b.t. activiteiten die op de rol staan. De klassenouders vervullen, waar het één groep betreft, naast de leerkracht een belangrijke rol. Tevens zijn er commissies om de samenwerking tussen school en ouders goed te regelen, zoals de feestcommissie, de commissie christelijke vieringen en de commissie cultuur. Schriftelijke contacten verlopen via de ‘Nieuwsbrief’ die elke 2 weken uitkomt. Hij wordt verzonden via e-mail en is tevens terug te vinden op de website www.kompaskrimpen.nl. Brieven, met informatie voor één of enkele groepen, verschijnen incidenteel. Aan ouders, die een school voor hun kind zoeken, wordt de schoolgids en de activiteitenkalender toegestuurd. Deze zijn, samen met andere informatie, ook te vinden op de website www.kompaskrimpen.nl. Gedurende het schooljaar leveren de groepen een bijdrage aan de website. Tevens is er een fotoboek gekoppeld aan de website waarop u wellicht uw eigen kind terug kunt zien. Informatievoorziening gescheiden ouders Hier leest u de afspraken die we op schoolniveau hebben gemaakt betreffende de informatievoorziening aan gescheiden ouders. • Beide ouders hebben evenveel recht op schoolinformatie • Het feit dat één van de (gescheiden) ouders bezwaar heeft tegen informatieverschaffing aan de andere ouder, mag voor de school geen reden zijn om de gevraagde informatie niet te verschaffen. • De school gaat ervan uit dat de ouders in onderling overleg regelen wie er op de rapportspreekavonden/overlegmomenten van hun kind aanwezig zullen zijn. • Als dat niet mogelijk is worden er in principe geen 2 gesprekken voor 1 leerling gevoerd. Indien u nog vragen over deze regeling heeft, dan kunt u altijd terecht bij de schooldirectie.

5.2 Ouderraad Aan onze school is een ouderraad (OR) verbonden. Deze bestaat uit ouders van leerlingen. De leden van de raad ondersteunen de school bij de uitvoering van diverse werkzaamheden. De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn beschreven in het ouderraadreglement. Om tot ouderraadslid verkozen te worden,

15 moet u de doelstelling en uitgangspunten van de Stichting PCPO Capelle – Krimpen onderschrijven. De OR denkt en helpt mee bij het organiseren van allerlei activiteiten. We noemen het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, schoolreisjes, de sportdag, de schoolfotograaf, het afscheid van groep 8, enz. Bij de vergaderingen is een vertegenwoordiger van het managementteam aanwezig. De leden van de OR Mw. Femke Manduapessy (vrztr.) Mw. Inge van Os Mw. Corrie Kraaijeveld (secr.) Mw. Bianca Veenstra Mw. Marina Beije Mw. Jolanda van Wattum Mw. Gabrielle Bergsma vacature Mw. Diane Lorenzini vacature Mw. Femke Offermans vacature

5.3 Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijke commissie. Hierin zitten vijf ouders (de oudergeleding) en vijf personeelsleden van de school (de personeelsgeleding). De oudergeleding behartigt de belangen van ouders en kinderen en de personeelsgeleding die van het onderwijzend en ander personeel (en die van de leerlingen). In alle zaken die de school aangaan, kan de raad gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur (de directie). In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd voor welke zaken de raad adviesrecht heeft en voor welke zaken instemming van de raad, dan wel van de ouderof personeelsgeleding nodig heeft, voordat het een voorgenomen besluit kan worden uitgevoerd door de school. Jaarlijks treden één of twee ouders en één of twee personeelsleden volgens rooster af. In de ontstane vacatures wordt voorzien door verkiezing van ouders door de ouders en van een personeelslid door het personeel. Men kan maximaal 2 aaneengesloten perioden van 3 jaar deel uitmaken van de raad. Het Medezeggenschapsreglement is op school ter inzage. De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. Ze worden aangekondigd in de Nieuwsbrief en op de website. De MR houdt de ouders via verslaglegging op de website op de hoogte. De leden van de MR Namens de ouders:

namens de leerkrachten:

Dhr. Jan-Cees Kwakernaak

0180 - 551 408

Mw. Marianne Kammeraat

Dhr. Sjaak Wisse

0180 - 554 477

Mw. Janine van Ewijk

Mw. Yvette van der Sluys- van Klij

0180 - 552 617

Mw. Arina de Goede

Mw. Bianca Prins

0180 - 553 098

Dhr. Dick de Klerk

Vacature

0180 - 552 617

Dhr. Sjaak van der Stoel


16 Naast de MR is er de GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Deze raad bestaat uit 1 ouder en 1 personeelslid uit de MR van elke school van de Stg. PCPO Capelle - Krimpen. Hij / zij vertegenwoordigt de school naar het bestuur met betrekking tot gemeenschappelijke zaken (bijvoorbeeld de personeelsformatie). In het geval van Het Kompas zijn dat dhr. Sjaak v.d. Stoel en dhr. Jan-Cees Kwakernaak.

5.4 Ouderactiviteiten Naast deze raden zijn er meerdere commissies actief die specifiek één activiteit voorbereiden (kerstviering, het versieren van de school, sportdag, enz.). Over het algemeen zitten in deze commissies vertegenwoordigers van het team en van de ouderraad. Ook u kunt op school meehelpen bij lessen, bijvoorbeeld bij spelletjes en creatieve activiteiten in de kleutergroepen, bij excursies en bij sportactiviteiten. Regelmatig vragen we ouders zich ergens voor op te geven. Natuurlijk is dat geen plicht, maar we zijn er wel erg blij mee als mensen bereid zijn ons te helpen. Elke groep heeft 1 of 2 klassenouders. Deze ouders helpen met diverse zaken binnen de groep, maar kunnen ook andere ouders benaderen om een keer bij een activiteit mee te helpen. Zij hebben een soort “brugfunctie” tussen school en ouders.

Wilt u een regeling treffen om de betalingen te spreiden, dan ontvangt de directie hiervan uiterlijk 1 december bericht van u. Als uw kind (gr 1 - 8) later in het jaar start, rekenen wij € 3 per maand, die nog rest in dat schooljaar en separaat de kosten voor de schoolreis of het schoolkamp van groep 7 of 8. De ouderbijdrage is niet verplicht. De ouderraad vertrouwt er echter op dat u de ouderbijdrage betaalt. Indien u ervoor kiest om de bijdrage niet te betalen, dan dient u dit voor 1 december bij de directie kenbaar te maken. De bijdrage voor de schoolreis en schoolkamp is wel verplicht. Indien de betaling niet op tijd binnen is, dan wordt uw kind uitgesloten van deelname en wordt het (gewoon) op school verwacht. b. Goede doelen geld Het geld dat op maandagochtend binnenkomt wordt besteed aan een doel dat 1x per jaar wordt vastgesteld. Hiervoor is een ‘goede doelen commissie’ in het leven geroepen, die bestaat uit 1 leerkracht en 2 ouders. c. Overblijfgeld Van het overblijfgeld worden de ouders betaald, die het overblijven verzorgen. Van het geld, dat over blijft, wordt jaarlijks nieuw speelgoed aangeschaft en wordt bijscholing voor deze ouders gefinancierd. Mocht er daarna nog geld over zijn dan komt dat de kinderen ten goede.

5.5 Vrijwillige ouderbijdrage

5.6 Tevredenheidspeilingen

De school ontvangt geld van de overheid om het onderwijs mee te betalen. Er zijn echter activiteiten die niet door het ministerie van onderwijs worden vergoed, maar die wij toch belangrijk vinden, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op onze school. Om deze activiteiten te kunnen betalen vragen wij van u een financiële bijdrage.

In schooljaar 2011-2012 is er voor de derde keer onder leerlingen, ouders en leerkrachten een onderzoek geweest naar de tevredenheid over de school. De bedoeling is om te bekijken welke onderdelen voor verbetering vatbaar zijn. We gebruiken hiervoor de vragenlijsten van “Parnassys”, dat tevens het programma voor ons leerlingvolgsysteem levert. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de onderwerpen die we willen aanpakken. Om de 3 jaar vindt er een nieuwe peiling plaats.

a. Vrijwillige ouderbijdrage. Enkele voorbeelden van activiteiten die uit de ouderbijdrage worden betaald zijn: boekenweek, sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, excursies, schoolreis of schoolkamp. De Medezeggenschapsraad bepaalt de hoogte en de bestedingsdoelen van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage op onze school bedraagt dit jaar € 57,50 per kind (groep 1 t/m 6 inclusief schoolreis) en € 65 per kind (groep 7 ouderbijdrage en kamp) en € 110 (groep 8 ouderbijdrage en kamp). Wij zien de betaling graag voor 1 december tegemoet. U kunt uw bijdrage overmaken op:

Bankrekeningnummer: 33.57.94.408 t.n.v. pcb ‘Het Kompas’ Vermeld bij betaling duidelijk de naam, de groep en het gebouw waarin uw kind zit! (Bijv. John van Oranje , groep 5P Tui) Groep 1 t/m 6: € 57,50 / groep 7: € 65 / groep 8: € 110

5.7 Voor- , tussen- en naschoolse opvang We hebben voor- en naschoolse opvang op onze eigen school geregeld via Speelwijs-Maupetuus uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit is een projectbureau dat kindgericht wil opereren. Speelwijs is bereikbaar via de post: Speelwijs & Maupetuus B.V. Postbus 92, 2910 AB Nieuwerkerk a/d IJssel. Per mail: e-mail: info@ speelwijs.nl of per telefoon: Abichail Nieuwveld: 06-132.41.306 of Dorine Groenevelt: 06-133.09.024 U kunt uw kind vanaf ’s morgens 7.00 uur op school bij Speelwijs-Maupetuus onderbrengen en het na schooltijd tot 19.00 uur laten blijven. Houdt u echter wel rekening met een wachtlijst op bepaalde dagen. Ook is het mogelijk dat er onvoldoende belangstelling is voor de opvang van kinderen vanaf 7.00 uur ’s morgens. Hierdoor is het (financieel) niet haalbaar is om er een leidster op aan te nemen. Ook zijn er kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang van ViaFutura. Wanneer kinderen


17 hiervan gebruik maken, worden ze per taxi opgehaald en naar de betreffende locatie gebracht. Bij de naschoolse opvang (NSO) kunt u alle informatie krijgen. Telefoon: (0180) 55 12 84 b.g.g. 51 09 49, 515294. Tussen de middag kan uw kind worden opgevangen op de TSO, waarvoor u uw kind echter wel apart moet opgeven. Het overblijven is geregeld door - en valt onder toezicht van - ouders (die daarvoor verzekerd zijn). Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er twee of meer ouders die toezicht houden. Voor het overblijven moet vooraf een kaart gekocht worden. Er zijn kaarten voor tien keer overblijven die € 15,00 kosten; voor drie keer zijn de kosten € 7,50 en losse kaarten zijn niet verkrijgbaar. Uiteindelijk is de directie verantwoordelijk voor de gang van zaken bij het overblijven. Eventuele klachten moeten eerst besproken worden met de overblijfouders, indien dit niet tot een oplossing leidt kan contact opgenomen worden met de directie. In het Overblijfreglement - op school verkrijgbaar - staan de precieze afspraken. Belangrijkste punten hieruit zijn: • de kinderen zijn tijdens het overblijven in de overblijfruimte; • uitsluitend met toestemming van de overblijfouders mag op het schoolplein worden gespeeld; • het verlaten van het schoolplein is absoluut verboden (dus ook niet even iets te eten halen); • bij herhaald wangedrag kan een kind van de overblijfmogelijkheid worden uitgesloten (de ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld); • kleuters blijven in een aparte ruimte over om meer geborgenheid te bieden en omdat de groep anders te groot wordt.

5.8 Privacy Op school bewaren we gegevens over uw kind. Allereerst de gegevens die u verstrekt op het aanmeldingsformulier, verder de gegevens die we ontvangen van de peuterspeelzaal of de basisschool waar uw kind vandaan komt. Deze gegevens worden uitgebreid met alles wat wij gedurende de tijd dat uw kind op onze school zit, vastleggen: rapporten, verslagen van observaties, onderzoeken en gesprekken, enz. Het vastleggen van deze gegevens is noodzakelijk om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Dit dossier is voornamelijk digitaal. Als ouder hebt u het recht deze gegevens in te zien. Bij alle informatieverstrekking houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (wet 30 Artikel 19). Als uw kind de school heeft verlaten, bewaren we de stukken nog maximaal 5 jaar (de wettelijke termijn). Op verschillende plaatsen kunnen foto’s geplaatst worden van allerlei situaties waarbij onze leerlingen betrokken zijn. Bij de inschrijving van uw kind wordt hiervoor om uw toestemming gevraagd, maar omstandigheden kunnen zich wijzigen. Er kunnen zich later allerlei omstandigheden voordoen, die het ongewenst maken dat leerlingen herkenbaar in beeld komen. Als u niet wilt dat een foto waarop uw kind herkenbaar in beeld is, wordt gepubliceerd, kunt u dit bij de directie melden. U begrijpt dat wij deze informatie vertrouwelijk zullen behandelen.

5.9 Klachtafhandeling Onze school valt onder het bestuur van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. Voor alle scholen geldt dezelfde werkwijze voor het oplossen van klachten. Deze informatie kunt u terugvinden op www. stichtingpcpo.nl 1. Kan de klacht op school worden opgelost ? Ook al doen wij onze uiterste best voorkomende problemen en misverstanden op school in goed overleg en naar beste weten op te lossen, toch kan het gebeuren dat er zaken zijn waar u niet tevreden over bent. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Daarom raden wij u aan uw klacht eerst met de betreffende persoon te bespreken. 2. Kan de klacht binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen worden opgelost ? Indien het gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Ook kunnen er andere klachten zijn, zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en ongewenste intimiteiten. Klachten kunnen bij één van de contactpersonen van de school kenbaar worden gemaakt. Deze overlegt met de klager hoe er verder gehandeld moet worden en begeleidt hem of haar, indien noodzakelijk, naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon. De contactpersoon is verplicht tot geheimhouding. De plicht tot geheimhouding betreft alle zaken die hij/ zij in de hoedanigheid van contactpersoon verneemt. De plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.


18 De contactpersonen (2 ouders / 2 leerkrachten) van onze school zijn: Mw. Froucke Snel (Patrijzenstraat)

froucke.snel@solcom.nl

Mw. Aria van Staveren (Tuinstraat)

aria@filternet.nl

Dhr. Dominggus Supusepa

bereikbaar via school 0180-599 870 of 0180-518 876

Mw. Ilse Noorlander

bereikbaar via school 0180-599 870 of 0180-518 876

De onafhankelijke rol van vertrouwenspersoon wordt binnen onze Stichting ingevuld door Henneke Danner (Capelse scholen) en Agatha Rolsma (Krimpense scholen) van Kwadraad. U kunt hen beide bereiken door te bellen met het algemene nummer van Kwadraad (0900 1202150 ) of door een mailtje te sturen naar: vertrouwenspersoonkwadraad@stichtingpcpo.nl De vertrouwenspersoon gaat met u in gesprek over de klacht en doet onderzoek in de organisatie met als doel de klacht op te lossen.

5.10 Verzekeringen/aansprakelijkheid In geval van schade/letsel gaat uw eigen verzekering altijd voor. Uw verzekeringsmaatschappij verhaalt indien van toepassing de schade vervolgens bij de school. De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Ongevallenverzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

De scholen van de Stichting zijn via het bestuur aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het primair en voortgezet onderwijs, ingesteld door de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Basisonderwijs. Postbus 82324 2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697 (van 9.30 -15.00 uur.)

Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers),dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Let op ! De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de lessen bewegingsonderwijs; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl

5.11 Verwijdering van leerlingen

3. Kan de landelijke klachtencommissie een uitspraak doen? Als het niet mogelijk is om binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen de klacht op te lossen, dan kunt u als ouder een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.

4. Waar kan ik verder nog naar toe met mijn klacht? De onderwijsinspectie: info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl tel: 0800 -8051 (gratis) Het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 ( tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief ). U kunt ook melding doen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, en extremisme.

De verwijdering van leerlingen is binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen als volgt geregeld: Artikel 1: Tijdelijke verwijdering (Schorsing) 1. De directie kan bij wijze van tuchtmaatregel of op grond van algemeen verbindende voorschriften een leerling tijdelijk de toegang tot de school ontzeggen. Indien er sprake is van een tuchtmaatregel geldt dat een eerste verwijdering niet langer duurt dan één dag, een tweede niet langer dan drie dagen en een derde niet langer dan vijf dagen. 2. Vooraf informeert de directie de ouders schriftelijk over de voorgenomen verwijdering/schorsing. 3. De directie stelt de directeur-bestuurder dezelfde dag op de hoogte van de genomen maatregel, onder vermelding van de aanleiding, de tijdsduur en de gevolgen.


19 Artikel 2: Verwijdering 1. De directie kan, in overleg met de directeur-bestuurder, een leerling de toegang tot de school ontzeggen, indien is vastgesteld dat: a. Het gedrag van de leerling de voortgang van het onderwijs in de school ernstig belemmert of het klimaat ernstig verstoort. b. Het gedrag van de leerling of van de ouders/verzorgers een bedreiging vormt voor de veiligheid en/ of de gezondheid van de leerlingen en/of het personeel. c. Ouders te kennen geven de grondslag en de doelstellingen van de school niet meer te respecteren. d. Ouders weigeren een leerling op grond van een dringend advies van een onafhankelijke instantie over te plaatsen naar een voorziening voor speciaal onderwijs. 2. De directie meldt een besluit tot verwijdering onmiddellijk bij de leerplichtambtenaar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanig school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Artikel 3: Procedure bij verwijdering van een leerling 1. Indien de directie besluit over te gaan tot verwijdering van een leerling, geldt daarvoor de volgende procedure: a. De directie legt de ontstane situatie voor aan de directeur-bestuurder. b. De directeur-bestuurder hoort de ouders. c. De directeur-bestuurder organiseert een gesprek tussen betrokkenen en tracht een oplossing tot stand te brengen. d. Indien het geschil niet is opgelost, legt de directeur-bestuurder de kwestie ter advisering voor aan de voorzitter van het College van Bestuur. e. Het advies wordt ingebracht bij een tweede gesprek. f. Indien het geschil niet is opgelost, neemt de directeur-bestuurder, samen met de voorzitter, een besluit. g. De directeur-bestuurder deelt de ouders en de leerplichtambtenaar schriftelijk het besluit mee. h. De ouders kunnen tegen dit besluit in beroep gaan. Artikel 4: Uitvoering 1. Conform hetgeen is vastgelegd in het management-statuut is de directie belast met de uitvoering van de besluiten en de regelgeving met betrekking tot dit reglement. 2. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur.

5.12 Verlof buiten schoolvakanties Extra vakantieverlof dient twee maanden van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd. De leerplichtwet bepaalt voor dit verlof het volgende:

• Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet in de zomervakantie op vakantie kan gaan. Het overleggen van een gewaarmerkte werkgeversverklaring is hiervoor noodzakelijk. • Toestemming wordt slechts éénmaal per schooljaar verleend voor ten hoogste tien schooldagen. • Extra verlof voor de eerste twee weken na de zomervakantie is niet mogelijk. Zo wil de wet voorkomen dat kinderen de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. Een schoolleider die verlof verleent op ongegronde redenen, is strafrechtelijk aansprakelijk. De school verleent geen toestemming tot verlof om o.a. de volgende redenen: • Goedkope vakantiemogelijkheden, een aangeboden vakantie, meerdere jaren niet op vakantie geweest, reeds gekochte tickets, als herfst-, kerst-, voorjaars- of meivakantie onmogelijk is. Regelt u dus zoveel mogelijk uitjes binnen de schoolvakanties. Probeert u een doktersbezoek e.d. zoveel mogelijk te regelen ná schooltijd; het is in het belang van uw kind. Lukt dit echter niet, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. Voor bijzonder verlof (bijvoorbeeld bruiloft of vakantie) moet u altijd bij de directie zijn.

5.13 Verzuim Kan uw kind door ziekte of andere oorzaak de school niet bezoeken, laat dit dan direct even weten. Belt u s.v.p. vóór schooltijd. Het telefoonnummer is: 0180 - 599 870 (Patrijzenstraat) en 0180 – 518 876 (Tuinstraat) Hebben wij om 9.00 uur nog geen bericht ontvangen van afwezigheid van uw kind, dan nemen wij contact op. • Wanneer een leerkracht merkt, dat uw kind zonder geldige reden afwezig is, meldt hij dit aan de directie. De school zoekt dan telefonisch contact met u om de reden van het verzuim te achterhalen. Wanneer contact niet tot een goede oplossing leidt, nl. het achterwege blijven van (verder) verzuim – wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en zo nodig de officier van justitie.


6. Activiteiten

20

6.1 Acties

6.3 Sportactiviteiten

Vanuit onze christelijke visie willen we graag iets doen voor onze naasten veraf. Wekelijks mogen de kinderen “goede doelen geld” meebrengen. Ieder jaar sparen we voor een ander goed doel. Dat doel wordt in overleg met de goede doelen commissie gekozen. Soms zijn er kortlopende acties, zoals de schoenendoosactie of een actie aansluitend bij de actualiteit en voor zendingsprojecten. Verder doen de groepen 6 t/m 8 mee aan de volgende acties: Groep 6: de actie ‘Jantje Beton’, waarvan de opbrengst voor de helft wordt besteed aan kinderen in achterstandssituaties en voor de helft aan onze school aan een vooraf vastgesteld doel. Groep 7: de actie ‘Kinderpostzegels’. Groep 8: de actie ‘Day for change’. Deze laatste actie vraagt veel ondernemersinitiatief van de leerlingen zelf. Het gaat om zelf activiteiten bedenken die geld opleveren voor een goed doel. Daarnaast wordt tijdens een collecte bij een kerst- of schoolkerkdienst ook ingezameld voor een goed doel dat per keer kan wisselen

Ieder jaar nemen we deel aan de gemeentelijke sportontmoetingen, die vanaf 2013 door Synerkri worden georganiseerd (voorheen door de Sportraad). Er wordt dan gespeeld tegen teams van andere scholen. De bedoeling is dat de kinderen meedoen met de gedachte dat deelnemen belangrijker is dan winnen. Het plezier hebben, samen met de klasgenoten, staat voorop. Dat betekent ook dat iedereen die zich opgeeft, meedoet met de wedstrijden. Alleen wanneer er voldoende deelnemers zijn om een team te vormen. Voor elk team wordt een ouder gevraagd om dit team te begeleiden. Dit betekent dat er ook voldoende ouderhulp moet zijn, om te kunnen deelnemen. De verantwoordelijkheid op deze sportmiddagen ligt bij Synerkri en dus niet meer bij de leerkrachten. De volgende sportonderdelen komen gedurende het jaar aan bod: voetbal, korfbal, handbal, tafeltennis, schaken. Sportkleding is op school aanwezig. De kinderen krijgen hun kleding van te voren uitgereikt zodat ze op de sportvelden en in de sporthallen duidelijk herkenbaar zijn aan het witte Kompas tenue. Na het toernooi wordt de kleding ongewassen op school ingeleverd.

6.2 Schoolreisjes en schoolkamp

Tevens wordt er elk jaar een sportdag georganiseerd voor de groepen 1 tot en met 8. De groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreis, de groepen 7 en 8 gaan op kamp. De kosten voor de schoolreisjes en het schoolkamp zijn nu inbegrepen bij de ouderbijdrage. Het reisdoel van de schoolreis wordt jaarlijks vastgesteld. De groepen 7 en 8 hebben ieder hun eigen bestemming. Groep 7 gaat twee dagen naar Capelle aan den IJssel, en groep 8 gaat vier dagen naar de omgeving van Baarn.

Ook draaien we mee in de sportactiviteiten, die door de combi-functionaris sport in de gemeente worden georganiseerd. Deze functionaris geeft dan bepaalde sport en spellessen tijdens de gymuren onder de normale schooltijd.

6.4 Speelgoedmorgen Kleuters nemen graag speelgoed mee van huis. Om zoekraken en beschadiging van speelgoed zoveel mogelijk te voorkomen, zijn er voor de groepen 1-2 vaste speelgoedochtenden. Er is een cyclus van vier weken: drie woensdagen speelgoedochtend en één woensdag spelletjesochtend. Op de speelgoedochtenden kunnen kinderen speelgoed van thuis meenemen waar zij samen mee kunnen spelen. Oorlogsspeelgoed, zoals zwaarden en geweren en computerspelletjes zijn niet toegestaan.

6.5 Vieringen Naast het onderwijs, waar uiteraard veruit de meeste tijd aan wordt besteed, is er ook tijd voor feesten en vieringen of andere activiteiten. Op beide locaties verzorgen leerlingen 4 x per jaar een viering voor en met de overige leerlingen over thema’s uit de bijbel. In woorden, sketches, samenzang en gebed, in relatie met ons godsdienstonderwijs, krijgt deze viering gestalte. Tevens besteden we veel aandacht aan Kerst en Pasen. Deze vieringen vinden voornamelijk plaats in de eigen klas. Eens per 3 a 4 jaar organiseren we een grote kerstviering in de kerk, waarbij ook ouders welkom zijn. Naast de inhoudelijke viering wordt er soms een kerstontbijt georganiseerd. Met Pasen vindt er


21 een gezamenlijke lunch plaats. De kinderen blijven dan tussen de middag op school. Die dag geldt een continue rooster, waarbij de kinderen vanaf 14.00 uur vrij zijn. Ook hebben we de school-kerkdienst om het jaar op de agenda staan.

6.6 Excursies We maken jaarlijks wisselende excursies: bijvoorbeeld naar het streekmuseum Crimpenerhof, het kerkenpad (bezoek aan enkele Krimpense kerken), Villa Zebra te Rotterdam, de Ontdekhoek, de kinderboerderij, een kaasboerderij, etc. Jaarlijks is er voor groep 5 een thematisch bezoek aan Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, maken we gebruik van gastlessen. De gastlessen van Stichting MEE waarbij de kinderen met gehandicapten in contact komen en zelf ervaren wat een handicap betekent en Kids moving the world hetgeen met ontwikkelingshulp te maken heeft, zijn een aantal voorbeelden. We draaien mee in de activiteiten van Kunst+, een initiatief vanuit de gemeente om kinderen kennis te laten maken met allerlei culturele aspecten zoals muziek, dans, toneel enz. Docenten van theatergroep Quint komen ‘workshops’ in de klas doen, we maken gebruik van lessen van de Muziekschool, de Openbare Bibliotheek, enz.

6.7 Brede School netwerk / Synerkri De brede school krijgt op verschillende manieren gestalte. Onderdelen hiervan zijn de voor- tussen- en naschoolse opvang. Ook de samenwerking met peuterspeelzaal De Madelief (2 – 4 jarigen) kan tot de brede school activiteiten gerekend worden. Sinds januari 2013 is stichting SYnerKri actief op het Kompas. Als een spin in het web coördineert SYnerKri voor volgend schooljaar alle activiteiten van de Brede School, maar ook op het gebied van cultuureducatie, schoolsporttoernooien, sportlessen en meer . Ons doel? Verrassende, spannende, leuke, sportieve, leerzame belevenissen voor alle kinderen! Voor iedereen toegankelijke sport en culturele Brede School Activiteiten voor uw kinderen bij u in de wijk, daar gaan wij voor. Hoe? Door goed samen te werken met alle scholen, verenigingen, instellingen en aanbieders van activiteiten. Wij brengen alle aanbod samen en zorgen voor een compleet en gevarieerd programma. En vindt een activiteit plaats buiten de eigen wijk? Geen probleem, uw kinderen kunnen zich daar gewoon voor inschrijven!   Al de activiteiten kunt u bekijken op onze website www.synerkri.nl Daar kunt u uw kind(eren) ook direct aanmelden. We hopen u en/of uw kind snel te zien bij een van deze activiteiten!

6.8 Fotograaf Eén keer per jaar wordt van alle leerlingen een individuele foto en een groepsfoto gemaakt. Aan het einde van het schooljaar wordt van de leerlingen van groep 8 en van deze leerlingen met de leerkrachten een groepsfoto gemaakt.

6.9 Musical Traditioneel biedt groep 8 als afscheid van Het Kompas ouders, broers, zussen en leerkrachten een musical voorstelling aan, waarbij de ouderraad in de pauze een gezellig restaurant verzorgt.


7. Overig

22

7.1 Afwezigheid melden

Schoolplein

Kan uw kind door ziekte of andere oorzaak de school niet bezoeken, laat dit dan direct even weten. Belt u s.v.p. vóór schooltijd. Het telefoonnummer is: 0180 – 599 870 (Patrijzenstraat) en 0180 – 518876 (Tuinstraat). Hebben wij om 9.00 uur nog geen bericht ontvangen van afwezigheid van uw kind, dan nemen wij contact op. Als uw kind naar de dokter of tandarts moet, wilt u dit dan schriftelijk aan de leerkracht laten weten.

7.2 Algemene schoolafspraken Algemeen

Betrokkenen

Aanvang school

1.De schooltijd begint om 8.20 uur en om 13.05 uur. Kinderen en hun ouders kunnen dan samen binnenkomen. De lessen beginnen respectievelijk om 8.30 uur en om 13.15 uur.

Leerlingen

Gedrag kinderen

2.Kinderen praten en lopen rustig op de gangen.

Leerlingen

Aanvang school algemeen

3.Teamleden geven de kinderen die het lokaal binnenkomen aandacht. Ze zijn dan in principe beperkt beschikbaar voor de ouders.

Teamleden

Gevaarlijke voorwerpen

4.Er mogen geen gevaarlijke voorwerpen meegenomen worden naar school zoals messen, pistolen e.d.

Teamleden Leerlingen

Petten en hoofddoekjes

5.Binnen de school dragen we geen petten en hoofddoekjes

Teamleden Leerlingen

Halen en brengen Fietsen

6. Fietsen worden gestald in de fietsenrekken. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan fietsen.

Leerlingen

Fietsen

7.Wilt u erop letten dat kinderen die binnen de “nabijheidsgrenzen” van de school wonen, lopend komen?

Leerlingen

Auto

8.Bij het halen en brengen mag geen hinderlijke of gevaarlijke situatie ontstaan. Voor de scholen geldt een stopverbod voor auto’s.

Ouders

Groepen 3-8

9.Ouders die kinderen ophalen, wachten buiten.

Ouders

Contact leerkracht

10.Ouders die hun kinderen in school brengen kunnen alleen voor korte mededelingen de leerkracht aanschieten. Voor uitgebreide vragen, of informatie die u wilt verstrekken, kunt u desgewenst een afspraak maken.

Ouders

Kapstokken en gangen

11.De gangen moeten er altijd ordelijk uitzien. Jassen en tassen worden aan de kapstok opgehangen.

Teamleden

Uitgaan van de school

12.De leerkracht ziet er op toe dat de kinderen rustig en ordelijk naar buiten gaan.

Teamleden

Spelen

13.Het schoolplein is om te spelen met elkaar.

Leerlingen

Fietsen

14.Het is verboden te fietsen op het schoolplein tussen 8.15 uur en 15.30 uur.

Leerlingen

Voetballen

15.Voetballen mag met een zachte bal op de daarvoor aangewezen plek.

Leerlingen

Materialen

16.De kinderen en de leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het gebruik van spelmateriaal.

Leerlingen Teamleden

Pauze tijden

17.De pauzetijden voor de groepen 3 t/m 8 zijn aan de locatie Patrijzenstraat van 10.00 -10.45 aan de Tui 10.00-10.30

Teamleden

Pleinwacht

18.Er wordt in de pauze pleinwacht gelopen door minimaal 2 teamleden, zodat er altijd iemand BHV handelingen kan verrichten.

Teamleden

Eten en drinken

19.In de pauzes en tijdens het overblijven eten en drinken de kinderen liefst iets gezonds (snoep, blikjes cola, repen e.d. zijn dus niet de bedoeling)

Leerlingen Teamleden Ouders

Toezicht

20.Van een kwartier voor schooltijd tot het einde van de schooltijd vallen alle kinderen die op school of een door schoolgebruikte ruimte of het plein zijn onder toezicht en verantwoordelijkheid van het schoolteam.

Teamleden

Roken

21.We zijn een rookvrije school. Binnen en op het schoolplein mag er dus niet gerookt worden.

Teamleden Ouders

Honden

22.Er mogen geen honden op het schoolplein komen.

Teamleden Ouders

Veiligheid

23.Medicijnen en gevaarlijke middelen worden veilig opgeruimd.

Leerlingen Teamleden

Dieren

24.We gaan terughoudend om met dieren op school. We houden rekening met eventuele allergieën.

Teamleden

Schoolregels

25.De schoolregels hangen duidelijk zichtbaar in ieder lokaal. Daarnaast maken we per klas eigen afspraken.

Teamleden

Structuur

26.De structuur die we kinderen willen aanbieden, komt tot uitdrukking in het creëren van een ordelijk, net en opgeruimd, gezellig ingericht lokaal.

Teamleden

Gebruiksmaterialen

27.In de loop van de tijd krijgt elk kind een ringmap, schaar en (vul)pen, liniaal. Het is de bedoeling dat deze de gehele basisschoolperiode meegaan. Bij schade of verlies dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Leerlingen Teamleden Ouders

Agenda

28.In de bovenbouw gebruiken de leerlingen een agenda om huiswerk in te noteren.

Leerlingen Ouders

In het lokaal


23

7.3 Fietsen

Schoolboeken

29.De kinderen kunnen in specifieke gevallen schoolboeken mee naar huis krijgen. Een stevige tas is dan gewenst: bij schade of verlies dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Leerlingen Ouders

Mobiele telefoons

30.Mobiele telefoons mogen niet aan staan tijdens schooltijden. Liever hebben we dat telefoons thuis blijven. Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie en hebben hun telefoon tijdens lestijden uit of op trillen staan.

Leerlingen Teamleden Ouders

Toegangsdeuren

31.Tijdens schooltijden en na schooltijd zijn alle deuren zoveel mogelijk dicht.

Teamleden

traktaties

32.Voor traktaties gaat onze voorkeur uit naar gezond.

Leerlingen Ouders

Klassen rond gaan

33. Jarigen mogen de klassen rondgaan op hun eigen verdieping + broertje en zusje (Patrijzenstraat) en op de Tuinstraat naar alle groepen. We doen dit tussen 10.00 en 10.30 uur.

Leerlingen Leerkrachten

34.Tijdens de gymles mogen de kinderen geen sieraden dragen (armbanden, horloges, kettingen,oorbellen, piercings e.d.). De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen als gevolg hiervan.

Ouders Leerlingen

35.Tijdens de gymles dragen de kinderen sportkleding. In de gymzaal mogen geen buitenschoenen gedragen worden

Leerlingen

36.We zorgen voor voldoende toezicht en een veilig gebruik van materialen en gereedschappen.

Teamleden

Veiligheid Tijdens sport- en spelsituaties en het werken met apparatuur kunnen zonnebrillen, petten, gezichtssluiers, sieraden en piercings voor onveilige situaties zorgen. Het dragen daarvan is niet toegestaan.

37. Bij uitstapjes per fiets gaat er per max. 10 kinderen 1 extra begeleider mee. (meer begeleiding mag ook) Vervoer voor kinderen tot en met groep 4 is in principe (afhankelijk van de afstand) altijd per auto of lopend. Of een uitstapje doorgaat hangt af van de bereidheid van ouders om te rijden. Is er onvoldoende vervoer, dan wordt uiterlijk de dag voorafgaand aan het uitstapje de beslissing genomen of het doorgaat. Mocht dat niet zo zijn dan worden de ouders die zich hebben opgegeven hiervan op de hoogte gesteld. Auto’s moeten in bezit zijn van voldoende gordels en een inzittenden verzekering. Bij groep 5 en hoger hangt het van de afstand af of er voor de fiets, het openbaar vervoer of auto’s gekozen wordt.

Teamleden

Kleding Ook wanneer er door het dragen van bepaalde kledij wanordelijkheden in de school dreigen te ontstaan, kan de directie passende maatregelen nemen. Wij vinden het niet gepast dat kinderen in strandkleding op school komen. Wilt u erop letten dat uw dochter op school geen blote truitjes en te korte rokjes/ broekjes draagt? Voor de jongens geldt dat zij niet met ontbloot bovenlijf op school mogen komen.

Verjaardagen

Gymnastiek Voorkomen blessures

Kleding

In verband met het beperkte aantal plaatsen in de fietsenstalling kunnen alleen kinderen die veraf wonen, op de fiets naar school komen. Helaas kunnen wij niet altijd voorkomen dat er soms vernielingen gepleegd worden aan gestalde fietsen. Reden temeer dat fietsen beter niet meegenomen kunnen worden als dat niet nodig is. De school kan voor de fietsen geen verantwoording dragen. De fietsenstalling bevindt zich op het plein voor de school. Het is de bedoeling, dat op de Patrijzenstraat de groepen 5 t/m 8 de fietsen in de hoge rekken plaatsen en de groepen 1 t/m 4 hiervoor de lage rekken gebruiken.

7.4 Gedragscode voor kleding e.d. De school heeft afspraken over het dragen van zonnebrillen, gezichtssluiers, petten, sieraden (waaronder piercings), hoofddoekjes, etc. Daarbij spelen de volgende gebieden een rol: communicatie, veiligheid, kleding en identiteit. Communicatie Bij het geven van onderwijs spelen zintuigen, mimiek en uitstraling een grote rol. Het bedekken van het gezicht maakt een goede communicatie tussen leerling en leerkracht lastig. Wij vinden het niet goed dat delen van het gezicht bedekt worden, waardoor een open communicatie wordt verstoord.

Handvaardigheid Toezicht Uitstapjes Begeleiding

Identiteit U maakt een bewuste keuze voor het protestants-christelijk onderwijs, dat gebaseerd is op de grondslag die in het statuut van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen is verwoord. Het dragen van hoofddoekjes, gezichtssluiers en andere hoofddeksels waarbij uiting gegeven wordt aan andere religies, past niet in onze christelijke cultuur en is daarom niet toegestaan.

7.5 Gedrags- en pestprotocol


24 We vinden een veilig klimaat binnen de school erg belangrijk. Respect, openheid en communicatie zijn belangrijke elementen hierin. Dit stimuleren we door op een positieve manier aan de relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen, maar ook tussen volwassenen onderling te werken. Dit alles binnen een structuur van afspraken en regels. Hoe willen wij dit op school bereiken? 1. Op school hanteren we de methode De Vreedzame School. Thema’s zijn o.a. elkaar kennen, conflicten, respect, zelfvertrouwen; 2. Er is ook aandacht voor andere werkvormen, zoals samenwerkend leren: spreekbeurten, rollenspelen, (prenten-) boeken voorlezen en groepsopdrachten. 3. Het leerkrachtgedrag is van groot belang, want hij / zij heeft een voorbeeldfunctie. 4. Door de ouders / verzorgers regelmatig te informeren verwachten wij, dat zij de afgesproken uitgangspunten ondersteunen. 5. Als ouders aangeven, dat er sprake is van een pestprobleem, wordt dat altijd serieus behandeld. 6. Door samen met leerlingen afspraken te maken zullen zij zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor het schoolklimaat. Ongewenst gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. De school neemt duidelijk stelling tegen dergelijk gedrag. Uitgangspunten 1. We horen bij elkaar 2. We lossen conflicten zelf op 3. We hebben oor voor elkaar 4. We hebben hart voor elkaar 5. We dragen allemaal een steentje bij. 6. We zijn allemaal anders. Zo doen we het op school 1. Zeg alleen aardige dingen tegen en over elkaar. 2. Iedereen mag meedoen/meespelen. 3. Samen spelen = samen delen. 4. Help elkaar of laat elkaar. 5. Anders zijn is leuk! 6. Praat een ruzie uit; maak het weer goed! 7. We luisteren naar elkaar en respecteren elkaar 8. bedenk samen een oplossing voor dingen die jij anders zou doen. 9. Als je steeds geplaagd wordt vertel je het aan de juf of meester. 10. Kom je er samen echt niet uit? Ga ook dan naar je meester of juf. Zo doen we het in de groep 1. Kinderen geven in hun eigen groep een aanvulling op deze vastgestelde schoolregels.

2. Die aanvulling wordt opgesteld door, voor en met de groep, dit zijn de groepsregels. 3. De groepsregels worden ondertekend door de leerlingen en leerkracht(en) van de groep. a. De kinderen van groep 1 en 2 zetten hun handtekening d.m.v. een handdruk in verf op de school- en groepsregels. b. De kinderen van groep 3 t/m 8 zetten hun handtekening en/of naam onder de school- en groepsregels 4. Zowel de schoolregels als de groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen. Wat doen we als ….. Bij ongewenst gedrag wordt voornamelijk over de gewenste situatie gesproken, d.m.v. kringgesprekken, individuele gesprekken en gesprekken met de ouders van de betreffende leerling. Het ongewenste gedrag willen we zo snel mogelijk omvormen tot gewenst gedrag. Hulpmiddelen bij de realisatie van bovenstaande: • gedragsprotocol kinderen • gedragsprotocol ouders • Aanpak pestgedrag Als alle mogelijkheden tevergeefs zijn benut, kan ongewenst gedrag uiteindelijk leiden tot schorsing en/of verwijdering van de school (kinderen); het (tijdelijk) de toegang ontzeggen tot de school (volwassenen). Gedragsprotocol kinderen Kinderen worden door ons met respect bejegend; we laten kinderen in hun waarde en nemen hen serieus. Met elkaar hebben we een aantal school / en groepsregels afgesproken, waarin het welbevinden van de kinderen van onze school centraal staat. Kleine conflicten tussen leerlingen, kunnen met behulp van een mediator worden opgelost. Deze mediatoren krijgen aan het begin van het schooljaar een opleiding, waarin ze de stappen leren, die nodig zijn om goed te kunnen mediëren. In geval van ongewenst gedrag nemen we de volgende stappen: 1. Oplossing in de klas a. Hierbij kan gedacht worden aan 1. Kindergesprek 2. Uitvoeringprogramma DVS 3. Hanteren / bespreken van de school- en groepsregels 4. Hulpplan uitvoeren (denk aan beloningssysteem) 5. Time-out hoekje 6. Straf- en dwangmaatregelen zoals: • pauze binnen blijven: 1 of meerdere dagen • apart zetten in de eigen klas • apart zetten in een andere groep in overleg met de leerkracht van de andere groep


25 b. Bij pesten: stap 1 t/m 4 (of in specifieke gevallen t/m stap 6) Aanpak pestgedrag 2. Gesprek over de gedragsproblematiek met de ouders. Hiervan wordt verslag gemaakt in het leerlingvolgsysteem van Parnassys. 3. Tevens bespreekt de leerkracht de gedragsproblematiek (of pestproblematiek) met de IB-er. Ook dit gesprek wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. 4 a. Wanneer het ongewenste gedrag onveranderd blijft, vindt er een gesprek plaats tussen de IB-er en de leerling. De betreffende ouders worden telefonisch op de hoogte gesteld door de IB-er, gevolgd door een gesprek. In overleg met ouders wordt er een vervolggesprek gepland na 3 tot 4 weken. In dit gesprek vindt een evaluatie plaats. b. Hulp buiten de school (SMW / SOVA) 5. Indien het kind volhardt in zijn (ongewenste) gedrag, komt er een gesprek tussen leerling en directeur. Het kind gaat die dag niet terug naar de eigen groep, maar wordt in een andere groep geplaatst. Weer volgt een telefonische melding aan de betreffende ouders door de directeur, gevolgd door een gesprek. 6. Als bovenstaande ook geen effect heeft en het kind weer ongewenst gedrag vertoont, zal worden overgegaan tot schorsing. Deze beslissing wordt genomen door de directeur en zal per geval bekeken worden. De eerste keer is dit 1 dag, de 2e keer 3 dagen en de 3e keer 5 dagen. (Zie schoolgids: “Schorsing en verwijdering”) De ouders worden, samen met de leerkracht, uitgenodigd voor een gesprek op school door de directeur. De ouders ontvangen een schriftelijke bevestiging van de schorsing en de reden waarom. Ook vindt er overleg plaats met de leerplichtambtenaar, de algemeen directeur, en de Inspectie over het probleem en de genomen maatregelen 7. Als de schorsing geen effect heeft en het kind nog steeds ongewenst gedrag vertoont, zal er tot verwijdering worden overgegaan. De ouders worden uitgenodigd voor een vervolggesprek en ontvangen een schriftelijke bevestiging van de verwijdering en de reden waarom. Er vindt vervolgens overleg plaats met de leerplichtambtenaar, de Inspectie en de algemeen directeur.( Zie schoolgids: “Schorsing en verwijdering”) In een periode van 8 weken wordt er door ouders en school aantoonbaar gezocht naar een andere school. Gedragsprotocol ouders De volgende gedragsregels zijn opgesteld: 1. De algemeen aanvaarde omgangs - en beleefdheidsvormen worden gehanteerd. 2. Blijkt dat ouders zich in een gesprek met de leerkracht niet aan de algemeen geldende regels houden, dan wordt het vervolggesprek mede bijgewoond door de IB’er. 3. Ouders, die tijdens de lessen binnen de school aanwezig zijn, voorkomen het storen van lessen en respecteren de rust in het gebouw. 4. Gesprekken over het gedrag of over de ontwikkeling van het kind vinden zonder het bijzijn van het kind tussen ouders en leerkrachten plaats, tenzij beiden anders overeenkomen.\ 5. Bij het herhaaldelijk niet in acht nemen van de schoolregels kan eventueel de toegang tot de school ontzegd worden. Dit ter beoordeling van de school. 6. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag wordt de toegang tot de school gewijzigd. Hierover worden het bevoegd gezag en de politie ingelicht. 7. Van verbaal of fysiek geweld tegenover kinderen of personeel wordt aangifte gedaan bij de politie. Aanpak bij pesten in 6 stappen

Stap 1 Stop houd op! Stap 2 Stappenplan: “Praat het uit.” Stap 3 Mediatie door leerkracht / medeleerling Stap 4a Een gesprek met het kind dat gepest wordt Tijdens dit gesprek moedigt de begeleider (leerkracht, IB’er) de leerling aan om te vertellen hoe de leerling zich voelt. Verder komt aan bod: • Uitleg over de procedure en de vraag of de leerling dit ‘ziet zitten’; • Nagaan of er iets vertrouwelijks is besproken wat de groep niet mag weten; • Namen van de betrokkenen, meelopers of toeschouwers en vertrouwde medeleerlingen die deel uit kunnen gaan maken van de support-group; • De leerling uitnodigen om iets te schrijven of te tekenen wat duidelijk maakt hoe het zich voelt; • De leerling vragen op elk moment contact op te nemen als het niet goed loopt. Stap 4b Gesprek met de pester Stap 4c Gesprek met beide leerlingen Stap 4d Leerkracht -> Melden bij ouders dat er sprake is van pestprobleem: slachtoffer en dader. In specifieke gevallen kan er gekozen worden voor de volgende stappen: Stap 5a Samenstellen van de support-group en een bijeenkomst organiseren Zes tot acht leerlingen worden bijeen geroepen. Het doel is de kracht van de groepsleden te gebruiken. Daarom is het belangrijk dat, naast diegenen die de ellende hebben veroorzaakt, behulpzame en betrouwbare leerlingen deel uit maken van de groep. Voor de veiligheid van allen is snelheid geboden. Stap 5b Leg het probleem aan de groep uit De begeleider legt uit dat hij een probleem heeft en dat hun hulp nodig is bij het oplossen ervan. Het verhaal over de ellende van het slachtoffer wordt vertelt (eventueel geïllustreerd). Op geen enkel moment wordt ingegaan op feitelijke gebeurtenissen en er wordt niemand beschuldigd. Steungroepaanpak wijkt op dit punt af: Niet het verhaal van de slachtoffer wordt verteld, maar er wordt gevraagd aan de leerlingen of zij zich wel eens buitengesloten, eenzaam, gekwetst, hebben gevoeld en van daaruit wordt een relatie gelegd naar het rotgevoel dat het slachtoffer heeft. De begeleider maakt duidelijk dat het niet zo kan zijn dat een leerling op deze school zich zo voelt. Stap 5c Deel de verantwoordelijkheid De begeleider stelt dat: De groep bijeen is geroepen om het probleem te helpen oplossen Er niemand in de problemen komt of zal worden gestraft De groep verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag. Stap 5d Vraag naar de ideeën van elk groepslid De leden van de groep zijn meestal oprecht geraakt door het verhaal van de slachtoffer en opgelucht dat ze niet in de problemen zitten. Els lid van de groep wordt aangemoedigd om een manier voor te stellen waarop het slachtoffer kan worden geholpen om zich gelukkiger te voelen. De ideeën moeten worden verwoord in de ik-vorm. Stap 5e Laat het resultaat aan de groep over De begeleider besluit de bijeenkomst door de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem bij de groep te leggen. De begeleider bedankt hen en drukt zijn vertrouwen in een positieve


26 afloop uit. Er wordt afgesproken dat hij op korte termijn elk lid van de groep afzonderlijk zal spreken om te horen hoe alles loopt. Stap 5f Spreek de groep opnieuw Na ongeveer een week spreekt de begeleider met elk groepslid afzonderlijk en apart met het gepeste kind, over de stand van zaken. Het speelt geen rol of iedereen zijn voornemen heeft uitgevoerd, zolang de pesterijen maar zijn gestopt. Het doel is dat het slachtoffer zich veilig en gelukkig voelt.

7.6 Gymnastiek en zwemmen De gemeente wijst de gym- en zwemtijden toe. Enkele lessen kunnen gedeeltelijk buiten de standaardtijden vallen. Waar nodig wordt deze tijd gecompenseerd. Vallen de gym- en zwemuren aan het eind van een morgen of middag, dan kunnen de kinderen van groep 3 - 5 bij het zwembad of bij de gymzaal worden opgehaald. Voor de hogere groepen geldt dat de kinderen meteen vanuit de gymzaal naar huis gaan. Het vervoer naar en van het zwembad gebeurt te voet. Zwemles wordt gegeven in groep 4 door zweminstructeurs. Er is 1 zwemles per 2 weken. Deze lessen duren per keer 45 minuten. Groep 1 en 2 gymt in het eigen gebouw. Dat geldt voor beide locaties. Echter, als het weer het toestaat gaan de kleuters zo veel mogelijk naar buiten om daar te spelen. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van een gymzaal (locatie Patrijzenstraat aan de Groenendaal / locatie Tuinstraat in de gymzaal aan school). Voor lichamelijke oefening (gym) hebben we voor een deel van de lessen een vakleerkracht in dienst. De overige lessen verzorgen de klassenleerkrachten zelf. We geven beide gymlessen op de Patrijzenstraat aaneengesloten als blokuur. Op de Tuinstraat zijn er 2 gymlessen, omdat er daar nauwelijks tijdverlies is vanwege de afstand naar de zaal. In de gymzaal mogen geen schoenen worden gedragen waarmee ook op straat is gelopen. Op blote voeten is ook ongewenst: denk aan het oplopen van schimmel, wratten en eczeem! Tijdens de gymles moeten de kinderen sportkleding dragen, die ze kunnen aantrekken in de kleedkamer. Dus: gymschoenen en sportkleding meenemen naar school op gymdagen! In H 7.4 staat ook al vermeld dat, in verband met de veiligheid tijdens de gymles, het dragen van sieraden niet is toegestaan. (armbanden, horloges, kettingen, oorbellen, piercings, e.d.). Ze moeten afgedaan worden en kunnen het best thuis blijven. De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel zoekraken van de sieraden of voor schades / verwondingen die ontstaan door het toch dragen ervan.

7.7 Hoofdluis Op school hebben wij een aantal maatregelen tegen hoofdluis getroffen. Alle kinderen hebben een luizenzak waar zij hun jas in doen en ze worden ná elke vakantie onderzocht op hoofdluis. Om verspreiding tegen te gaan, vragen we u dringend ons in voorkomende gevallen onmiddellijk te waarschuwen. Wij geven dan aan een hele klas een briefje mee, zodat iedereen zijn kind kan controleren en zo nodig kan

behandelen. Na elke schoolvakantie verricht de zogenaamde ‘Luizenbrigade’ onderzoek bij alle leerlingen. De ouders die ons hierbij helpen komen uit de groep van hun eigen kind. Indien u niet instemt met deze controle, dient u dit kenbaar te maken aan de schoolleiding. De Luizenbrigade bestaat uit integere ouders, die discreet de leerlingen nazien op aanwezigheid van luizen en/of neten. Ouders worden mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk op de hoogte gesteld, indien er hoofdluis is geconstateerd bij hun kind. Het verspreiden van hoofdluis op het schoolkamp krijgt specifieke aandacht. Indien bij een reguliere controle hiertoe aanleiding is, volgen wij de volgende procedure: • controle 1 week voor kamp • kind kan niet mee tenzij: • (eigen) ouders op kamp 4x per dag kammen en ’s avonds haren wassen met speciale shampoo; • kleding van de kinderen apart wordt bewaard (in plastic zakken); • kinderen zo mogelijk apart slapen of op dezelfde kamer, maar de bedden los van de rest.

7.8 Hygiëne en allergie In verband met de hygiëne van de school en de omgeving (plein) is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen op het plein en in de school. Bovendien hebben steeds meer kinderen last van allergieën, dus ook vanuit dat oogpunt gezien is het wenselijk om huisdieren uit school te weren.

7.9 Jaarplanning De jaarplanning kunt u vinden in de activiteitenkalender. Lang niet alle activiteiten zijn nu al bekend, dus is het goed om de nieuwsbrief goed in de gaten te houden. De precieze datum kunt u namelijk steeds vinden in de nieuwsbrief. En zelfs dan blijkt dat zaken op het laatste moment alsnog kunnen wijzigen, ook al proberen we dat te voorkomen. Bovendien streven we er naar de jaarplanning op de website zo actueel mogelijk te houden.

7.10 Kwaliteitsbeleid Met de verdergaande deregulering door de overheid legt deze de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs steeds nadrukkelijker bij de schoolbesturen en scholen zelf. In het kader van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) wordt dan ook van de school verwacht dat zij zelf zorgdraagt voor een systematische opzet van de kwaliteitszorg; dat zij een kwaliteitszorgsysteem inricht, waarmee zij zichzelf beoordeelt. Aan de inspectie dient de school aannemelijk te maken dat zij aan een kwaliteitsstandaard


27 voldoet. Om te beoordelen of het kwaliteitsniveau van de school voldoet, hanteert de inspectie de volgende indicatoren: • de school heeft zicht op de eigen uitgangssituatie; • de doelen zijn op de juiste wijze geformuleerd; • de school voert het kwaliteitsbeleid op een systematische en cyclische manier uit; • de school evalueert systematisch de kwaliteit van het onderwijs en van het leren, evenals de opbrengsten; • de school werkt aan onderwijsverbetering; • de school legt verantwoording af over de resultaten. Kwaliteit kan in dit verband als volgt worden samengevat: • doen wat je zegt; • de dingen goed doen; • de goede dingen zeggen; • verantwoording afleggen. Om de kwaliteitszorg op een goede wijze in te bedden, hanteren we binnen de Stichting PCPO Capelle aan den IJssel-Krimpen aan den IJssel het INK-model (INK staat voor: Instituut Nederlandse Kwaliteit). Wij willen goed onderwijs geven, maar ‘goed’ is een betrekkelijk begrip. Wij definiëren ‘goed onderwijs’ als: onderwijs dat in ieder geval voldoet aan de kerndoelen, zoals die in de WPO (Wet op het Primair Onderwijs) zijn aangegeven. Samen met externe organisaties, zijn we steeds intensief bezig onze kwaliteiten verder te ontwikkelen. In het kader hiervan hebben we afgelopen jaren veel aandacht besteed aan: klassenmanagement, zorgverbreding, resultaat gericht werken, aanpak meerbegaafden, kinderen met dyslexie, sociaal emotionele vorming en Engels. Klassenmanagement Klassenmanagement betekent dat we de klassenorganisatie zó inrichten, dat kinderen eigen verantwoordelijkheid krijgen en zelfstandig mogen werken. De leerkracht reserveert zo tijd om individuele hulp te geven aan wie dat nodig heeft en de kinderen werken minder leerkrachtafhankelijk. Ook de instructie vindt op verschillende niveaus plaats: wie (na een korte uitleg) zelf aan de slag kan, wordt daartoe uitgedaagd; anderen krijgen meer uitleg en oefening alvorens zij beginnen; tenslotte besteedt de leerkracht extra aandacht aan de leerlingen, die dat nodig hebben. Leerlingen mogen elkaar helpen of om hulp vragen. Niet alles hoeft op dezelfde wijze opgelost te worden. Vaak zijn er meerdere strategieën mogelijk. Goed klassenmanagement blijft een belangrijk aandachtspunt. Professionalisering Gedurende schooljaar 2012-2013 hebben 7 leerkrachten een post HBO opleiding gevolgd. Als gevolg hiervan hebben we nu een 7-tal specialisten in het team, die voor hun eigen vakgebied een specifieke, inhoudelijke taak krijgen met als doel hun kennis over te dragen aan de andere collega’s. Het gaat om specialisten op het gebied van reken- en taalonderwijs, gedragsproblematiek en het kleuteronderwijs.

groep 1 – 4

groep 5 – 8

Maandag

08:30 – 12:00 uur

13:15 – 15:15 uur

08:30 – 12:00 uur

13:15–15:15 uur

Dinsdag

08:30 – 12:00 uur

13:15 – 15:15 uur

08:30 – 12:00 uur

13:15–15:15 uur

Woensdag

08:30 – 11:30 uur

Donderdag

08:30 – 12:00 uur

08:30 – 12:00 uur

13:15–15:15 uur

Vrijdag

08:30 – 12:00 uur

08:30 – 12:00 uur

13:15–15:15 uur

Uren per week

23:00 uur

26:00 uur

Uren per jaar

> 880 uur

> 1000 uur

08:30 – 12:30 uur 13:15 – 15:15 uur

7.12 Lesuitval De groepen 1 t/m 4 krijgen minimaal 880 uur les per jaar; voor groep 5 t/m 8 is dat ruim 1000 uur. De lessen gaan zoveel mogelijk door, ook als de leerkracht ziek is. In dat geval komt er een invaller. Er zijn niet veel invallers beschiknbaar, vooral niet voor de hogere groepen. In noodsituaties neemt één van de leerkrachten, die op die dag geen lestaak heeft, de klas waar. Dat kan echter niet altijd. In zo’n situatie verdelen we de kinderen van de betreffende klas over de andere groepen. In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen naar huis worden gestuurd, maar als blijkt dat ouders/verzorgers niet thuis zijn, kan de leerling op school opgevangen worden.

7.13 Logopedische hulp (spraakles) Jaarlijks screent de logopediste alle leerlingen van groep 2. Na screening volgt eventuele doorverwijzing naar een particuliere logopediste.

7.14 Mobiele telefoons Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen is binnen onze gebouwen en op de schoolpleinen verboden. Wanneer deze regel overtreden wordt, nemen wij de telefoon in beslag. Ouders kunnen het apparaat ophalen, anders krijgt de leerling het ná drie dagen weer terug. In dringende gevallen is uw kind via de telefoon van school bereikbaar. Wij zijn niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van telefoons. Ze kunnen het beste thuis blijven.

7.15 Onderwijsinspectie De inspectie hanteert voor Het Kompas het schema van het reguliere inspectiebezoek. Begin juni 2009 heeft dit bezoek voor het laatst plaats gevonden. Op grond van de uitkomsten van de Cito-toetsen


28 en andere gegevens komt zij tot een beoordeling en legt dat vast in een rapport. Het rapport van het inspectiebezoek van de school kan bekeken worden op www.onderwijsinspectie.nl. Voor ons is een dergelijk rapport aanleiding om te komen tot verbeteringen op de onderdelen, die door de inspecteur als minder sterk worden gezien. In november 2012 heeft er ook een onderzoek plaatsgevonden naar de organisatie en de effecten van het VVE traject. Dit onderzoek richtte zich ook op De Madelief, waarmee Het Kompas het VVE traject gestalte geeft.

7.16 Ongevallen Wanneer uw kind op school iets overkomt, proberen wij zo snel mogelijk eerste hulp te bieden. Is dat niet mogelijk, dan doen we het volgende: • Wij bellen u op en u bent thuis. U handelt verder zelf alles af. • Wij bellen u op, maar u bent niet thuis. Wij gaan met uw kind, indien mogelijk, naar uw eigen huisarts • en/of naar het ziekenhuis. • Laat het zich ernstig aanzien, dan bellen wij direct het alarmnummer. In geval van een ongeluk(je) willen wij u graag op de hoogte stellen. Wilt u daarom voor uzelf het volgende nagaan: • Weet u zeker dat de school altijd één van de ouders/verzorgers kan bereiken? Wilt u bij wijziging • van telefoonnummers dit zo snel mogelijk doorgeven aan de leerkracht of aan de administratie? • Weet u zeker dat de naam van de huisarts op school bekend is? De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallen-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering ( zie H. 5.11).

7.17 Ontruimingsplan Om te zorgen dat alles goed gaat bij onverwachte gebeurtenissen hebben wij een “ontruimings- en calamiteitenplan” opgesteld. Jaarlijks wordt er aan het begin van het schooljaar een ontruimingsoefening gehouden. Daarnaast streven we er naar in het voorjaar nog een tweede oefening te houden. Belangrijk is het dat kinderen en personeelsleden wennen aan deze belangrijke oefening, zodat ze weten hoe te handelen in geval van een echte calamiteit!

7.18 Peuterspeelzaal De Madelief Om het jonge kind nog beter te begeleiden en zo vroeg mogelijk aan een eventuele onderwijsachterstand te kunnen werken, is er goede samenwerking met christelijke peuterspeelzaal De Madelief. Zowel De Madelief als het Kompas, werkt met ‘Boekenpret’, ‘Ik ben Bas’ en ‘Ik ben Ko’ om een extra impuls te geven

aan de taal- / leesontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling. In deze samenwerking worden het Consultatiebureau en de Openbare Bibliotheek betrokken en uiteraard de ouders.

7.19 Rookvrije school Het Kompas heeft het predikaat ‘Rookvrije school’ ontvangen. Dit houdt in dat binnen en op de schoolpleinen niet wordt gerookt, noch door leerlingen, noch door docenten, noch door ouders. Overtreders worden op hun gedrag aangesproken. In lessen wordt de leerlingen duidelijk gemaakt wat de mogelijke gevolgen zijn van roken. Ook in niet-schoolse situaties (sportveld, excursies, schoolreizen) onthouden leerlingen, docenten en begeleiders, zich - binnen het zichtveld van leerlingen - van roken.

7.20 Schoolorganisatie Om onze uitgangspunten te kunnen waarborgen en de gestelde doelen te kunnen halen, is gekozen voor een schoolorganisatie met als belangrijke functionele groepen: • Het managementteam dit bestaat uit een onderbouw- en een bovenbouwcoördinator en de directeur; • de algemene personeelsvergadering in deze vergaderingen worden de beleidsbeslissingen genomen die schoolbreed gelden; • de bouwvergadering in deze vergaderingen worden onderwerpen besproken en besluiten genomen die betrekking hebben op de onder-, of de bovenbouw; • expertisegroepen (interne begeleiders, zorgadviesteam, ict - overleg) hier wordt over specifieke aspecten betreffende de school gesproken en besluiten voorbereid bijvoorbeeld over zorgleerlingen of het ict - beleid; • commissies we kunnen dan denken aan een commissie feest, sportdag, schoolreis of een commissie die een nieuwe lesmethode uitkiest; • de projectgroep dit is een tijdelijke groep die zich bezig houdt met het implementeren van een specifiek beleidsonderdeel; • MR deze groep bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten en heeft advies- en/of instemmingsrecht m.b.t. het beleid van de school; • OR deze groep bestaat uit ouders die de school ondersteunen op praktisch gebied bijv. bij de organisatie van verschillende activiteiten.


29

7.21 S ponsoring

7.24 Vakantieregeling

Ten aanzien van sponsoring voert de school het volgende beleid: Wij staan tot op zekere hoogte open voor sponsoring. We sluiten ons uiteraard aan bij het beleid van het bestuur. Dat betekent dat sponsoring in elk geval niet strijdig mag zijn met onze uitgangspunten. Als in de toekomst een bepaalde situatie erom vraagt, zullen we daarover nadere afspraken maken.

De vakantieregeling voor het schooljaar 2013-2014 is:

7.22 Stagiaire(-s) Jaarlijks zijn stagiaires van de Pabo InHolland, van de Christelijke Hogeschool Ede en van het Albedacollege bij ons op school. De studenten van InHolland en de CHE volgen de opleiding tot leerkracht. Zij worden begeleid door de groepsleerkracht en de bovenschoolse coach. De studenten van het Albedacollege volgen de opleiding tot onderwijsassistent en lopen voornamelijk stage in de onderbouw. Zij worden begeleid door de groepsleerkracht. Een bijzondere stage is de z.g. LIO-stage. LIO staat voor ‘leraar in opleiding’. Een LIO-er is aan de laatste 5 maanden van de opleiding tot leraar bezig. Gedurende die tijd maakt de LIO-er deel uit van ons team. Drie dagen per week is hij klassenleerkracht; de eigen leerkracht verricht dan andere werkzaamheden voor de school. De overige twee dagen neemt de klassendocent de groep weer over.

7.23 Trakteren Wanneer uw kind jarig is, mag het trakteren. Eén kleine, liefst gezonde, traktatie is voldoende. Als cadeautje kiest de jarige een miniposter uit, waarmee hij of zij naar de andere leerkrachten mag gaan, zodat deze daar een felicitatie of wens op kan schrijven en het kind kan feliciteren.

begint

eindigt

Herfstvakantie

zat. 19-10-13

zon. 27-10-13

sinterklaas

do.mi. 05-12-13

Kerstvakantie

vr.mi. 20-12-13

zon. 05-01-14

voorjaarsvakantie

zat. 15-02-14

zon. 23-02-14

paasvakantie

vrij. 18-04-14

ma. 21-04-14

Meivakantie

zat. 26-04-14

zon. 11-05-14

Hemelvaart

do. 29-05-14

zon. 01-06-14

pinkstervakantie

zat. 07-06-14

ma. 09-06-14

zomervakantie

vr. 18-07-14

zon. 31-08-14

Voor de vakanties vindt nadere afstemming plaats met Fokor die een voorstel voor Rotterdam en omgeving opstellen, met het samenwerkingsverband WSNS, het (PC) voortgezet onderwijs en het DOK (Directie Overleg Krimpen). Deze kunnen gedeeltelijk afwijken van het landelijk advies “vakantiespreiding”. Voor de zomervakantie is de periode wettelijk voorgeschreven, dus die komt altijd overeen met de landelijke regeling. Naast de vakantieafspraken blijft er nog een aantal uren vrij te besteden door de school. Deze uren worden vooral gebruikt voor scholing en studie van het team. Vakantie, vrije dagen en studie zijn zo gepland, dat minimaal de verplichte 880 lesuren voor groep 1-4 en 1000 lesuren voor groep 5-8 beschikbaar blijven. (Voor extra verlof buiten de schoolvakanties zie hoofdstuk 5.13)

7.25 U rentabel Op de volgende bladzijde vindt u hoeveel tijd er aan de verschillende vakken besteed wordt. Groep 4 heeft iedere week een gymles en een zwemles. De overige groepen hebben bijna allemaal een blokuur met twee gymlessen achter elkaar. Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis.


30 VERDELING TIJD OVER LEER- EN VORMINGSGEBIEDEN URENTABEL Vak groep >

1 /2

A1

zintuiglijke/lich.oefening/ spelles/buiten spelen

4.45

A2

lichamelijke oefening (gym.)

1:30

A3

Zwemmen

B

NEDERLANDS

B1

technisch lezen (belevend lezen)

B2

overig lezen (begrijpend lezen)

B3

Taal / spelling

B4

Schrijven

C

REKENEN / WISKUNDE

C1

rekenen totaal

D

TALEN

D1

Engels

E

KENNISGEBIEDEN

3

1:30

4

0:45

5

6

7

8

1:30

1:30

1:30

1:30

1.30

1:30

0.45

0:45

1:30

1:30

1:30

1:30

4:45

4:45

0:45

2:15

1:45

2:30

5.00

4:45

4:45

4:45

1:30

1:00

1:00

0:30

1:30

4:45

5:00

5:15

5:30

5:45

5:45

1:00

1:00

1:00

1:00

1:00

1:00

1:00

0:15

0:30

0:45

E0

wereldoriĂŤntatie

E1

Aardrijkskunde

1:00

1:15

1:30

1:30

E2

Geschiedenis

1:00

1:00

1:00

1:00

E3/ 4

kennis der natuur/biologie

1:00

1:00

1:00

1:00

E5/E6

maatsch. verhoudingen/ staatsinrichting

0:15

0:15

0,15

0:15

E7

geestelijke stromingen

E8

werken in hoeken

06:30

F

bevordering sociale zelfredzaamheid (DVS)

0:45

F1

Verkeer

G

bevordering gezond gedrag

H

expressieactiviteiten

H2

Tekenen

H3

Muziek

H4

handvaardigheid

1:00

0:45

0:45

0:45

0:45

0:45

0:45

0:30

0:30

0:30

0:30

0:30

0:30

0:45

0:45

0:45

0:45

0.45

0:45

0:30

0:30

0:30

0:30

0:30

0:30

0:45

0:45

0:45

0:45

1:00

1:00

H5

Expressie

J

godsdienstonderwijs

2:00

2:00

2:00

2:00

2:00

2:00

2:00

Ochtendpauze

1:15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

TOTAAL

23:00

23:00

23:00

26:00

26:00

26:00

26:00

0:45


8. Stichting PCPO Capelle – Krimpen Bestuur Onze school gaat uit van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel-Krimpen aan den IJssel (afgekort Stichting PCPO Capelle-Krimpen). Bestuursgegevens Stichting PCPO Capelle-Krimpen, Postbus 31, 2900 AA Capelle aan den IJssel. Stafbureau: Kanaalweg 67, 2903 LR Capelle aan den IJssel, tel. nr. 010 - 4512 197 Directeur-bestuurder Voor de acht scholen die onder de verantwoordelijkheid van de Stichting vallen, is een directeurbestuurder aangesteld. Dit is dhr. A.T.Y de Haas. Hij ontwikkelt in overleg met de schooldirecteuren het beleid dat door het College van Bestuur wordt vastgesteld. Dit beleid is terug te lezen in het schoolplan. Samenvatting Identiteit Missie (de grote opdracht) Het bestuur ziet het als zijn opdracht om scholen in staat te stellen kwalitatief goed onderwijs aan te bieden, waarin het evangelie van Jezus Christus de rode draad is. Visie (toekomstbeeld) Het bestuur is erop gericht om scholen te laten ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en vernieuwende organisaties, waarin de missie herkenbaar is. De boodschap (Het evangelie van Jezus Christus) bevat drie elementen: • Godsbeeld Wij geloven dat God barmhartig en rechtvaardig en liefdevol is. In de bijbel zien we dit verwoord in de meest bekende tekst: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16(NBV) • Mensbeeld Wij geloven dat mensen de opdracht hebben om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dit zien we verwoord in de Bijbeltekst: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Marcus 12:29-31(NBV) • Toekomstbeeld Zelfstandige mensen die geloof, hoop en liefde kunnen vormgeven in een onvolmaakte wereld en die uitzien naar het totale herstel van de schepping.

31 De uitgangspunten Kind Elk kind is door God geschapen. Elk kind is bijzonder en waardevol. Samen met alle andere kinderen leert het kind zich te ontwikkelen, zodat het verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen toekomst en die van anderen. De school Vanuit ons geloof in God, met de bijbel als inspiratiebron en in navolging van Jezus willen we de kinderen begeleiden die aan ons zijn toevertrouwd. Met dit in gedachte willen we de dag beginnen en afsluiten, verhalen vertellen, christelijke liederen zingen en gesprekken voeren. De methodes die wij gebruiken zijn hiermee in lijn. Bij het vieren van de christelijke feesten zullen we geen zaken voor het voetlicht brengen die afleiden van de kern van het feest. Bezinning en rust zijn essentiële onderdelen van de school. We willen zorgvuldig omgaan met elkaar. Dat is herkenbaar in ons taalgebruik, in de keuzes die we maken bij onderwerpen die we aan de orde stellen (bijvoorbeeld: wij promoten geen horror, magie, mystiek of materialisme.) We handelen oprecht. We gunnen anderen evenveel geluk als wij zelf hebben. We gaan respectvol om met het bezit dat ons is toevertrouwd, maar ook met het bezit van een ander. Onze scholen zijn ontmoetingsscholen, waar ook voor mensen met andere levensovertuigingen plaats is. Er is echter geen plaats voor het praktiseren van andere levensovertuigingen. Ouders/verzorgers Bij inschrijving is het voor ouders/verzorgers duidelijk waar de school voor staat en welke richting de school uit wil. We gaan er van uit dat ouders/verzorgers door hun keuze voor onze christelijke school samen met ons willen optrekken. Medewerkers We verwachten van leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school vanuit hun geloof kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie. Alle werknemers zijn professionals. Zij dragen er zorg voor dat zij een voorbeeld zijn voor de omgeving, zij komen afspraken na zoals is overeengekomen en zorgen ervoor dat een ieder behandeld wordt conform de afspraken. Meer informatie vindt u op de website: www.stichtingpcpo.nl.

Schoolgids 2013 2014  
Advertisement