Page 1

ons.

Nieuwsbrief #2 37e jaargang maart 2011

Het verhaal van

Iva

 4YOUSamen sterk!

Verschijnt 7 keer per jaar

Bulgaarse jongeren zetten zich in voor tehuiskinderen Te oud voor het tehuis‌

En dan?


4 4YOUSamen sterk!

8

inhoud Het verhaal van Iva

10

6

De relatie van de hoop Te oud voor het tehuis‌ En dan? Kids page

Een liefdevol gezin

Giftenverantwoording

12 14 15


Vanuit kantoor

Vreemde ontmoeting

< Slevishla, een zigeunermeisje van 17 jaar, is nog maar kort geleden bevallen. Ze is niet getrouwd en de vader zit een straf uit in de gevangenis.

’t Was een vreemde ontmoeting, gelijk na de dienst in het koude halletje van de kerk in Sofia. Ze keek me aan met grote bruine, maar vooral vragende ogen die boekdelen spraken: ‘Je hebt een mooi verhaal gehouden, dat God niemand verwerpt die de toevlucht tot Hem neemt, maar hoe gaat dat in de praktijk?’ Slevishla, een zigeunermeisje van 17 jaar, is nog maar kort geleden bevallen. Ze is niet getrouwd en de vader zit een straf uit in de gevangenis. Ze heeft geen eigen onderkomen, kan niet lezen en schrijven en haar baby is al drie keer opgenomen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking. De baptistengemeente probeert te helpen met onderdak, medicijnen en kleertjes. Hoe kan ze samen met haar kindje overleven? Ik lees de nood in haar ogen: ‘Moet ik dan m’n kindje afstaan en in een tehuis achterlaten?’

De eerste baby van 2011 De eerste geboorte in de nieuwjaarsnacht van 2011 in Bulgarije is die van een gezonde tweeling. De moeder, 34 jaar, heeft een goede opleiding. Ze tekent vrijwel onmiddellijk na de geboorte papieren waarmee ze afstand doet van haar ouderrechten. Ze heeft al een kind, leeft nu samen met een andere man en wil de baby’s niet meer hebben. De tweeling wordt opgenomen in een tehuis.

Dweilen met de kraan open Ondertussen zoekt de overheid pleegouders voor 450 kinderen tot 3 jaar omdat ze negen tehuizen wil sluiten. In 2010 werden duizend kinderen geadopteerd en

zijn 225 kinderen in pleeggezinnen ondergebracht. Er lijkt dus een positieve ontwikkeling op gang te komen in de Bulgaarse samenleving. De keerzijde is dat in 2010 volgens dezelfde overheid 2.693 kinderen in tehuizen zijn opgenomen! Voorlopig is het dus nog ‘dweilen met de kraan open’ en worden veel meer kinderen achtergelaten in tehuizen dan kunnen worden opgenomen in gezinnen. In 2017 moeten volgens de overheidsplannen nog eens 31 tehuizen gesloten zijn.

Een andere naam ‘Hoe kunnen ze tehuizen sluiten terwijl er nog duizenden kinderen opvang nodig hebben?’ zo vraagt u zich ongetwijfeld af. De Bulgaarse overheid heeft de oplossing: de kindertehuizen krijgen een andere naam: ‘Gezinsvervangend centrum voor babyzorg’. Dezelfde directie, hetzelfde personeel, dezelfde baby’s en hetzelfde gebouw na een beetje verbouwing en een likje verf. Veel nood, veel cijfers en een schijnoplossing. Het gaat hier over kinderen. En kinderen mogen niet weggestopt worden in tehuizen, waar de zorg sterk te wensen overlaat. Ziet u ook de gezichtjes van de kinderen voor u, die smeken om een papa en mama? Karst de Vries, directeur

3


Het verhaal van Iva Iva (19) is één van de medewerkers van het kindertehuis in Vidrare in Bulgarije. Vol liefde helpt ze de negentig kinderen alsof het haar eigen broertjes en zusjes zijn. En dat is niet vreemd: Iva heeft vanaf haar vierde levensjaar in dit tehuis gewoond.

Verlaten Iva werd geboren als dochter van een schizofrene moeder. Daarom werd ze na haar geboorte afgestaan aan de overheid. Lange tijd werd ze van het ene kindertehuis naar het andere gebracht en had nergens een écht thuis. Al die tijd heeft haar moeder geen contact met haar gezocht. Nooit heeft ze geprobeerd Iva op te zoeken. Toen Iva vier jaar was, kwam ze terecht in het kindertehuis in Vidrare. Ze groeide op en heeft zich ontwikkeld, ondanks haar lichte verstandelijke beperking. Met haar grote doorzettingsvermogen heeft ze de basisschool afgemaakt. Helaas is ze verstandelijk niet in staat om vervolgonderwijs te volgen. Maar: ze kan lezen en schrijven en ze weet genoeg van rekenen om haar eigen geld te kunnen beheren. Met deze vaardigheden kan ze zelfstandig functioneren. In eerste instantie was Iva dan ook één van de jongeren die in een project voor begeleid zelfstandig wonen mocht meedraaien. Ze zou met een paar anderen in een huis wonen, maar toch begeleid worden. Maar door de economische crisis zijn de financiën voor dit project weer ingetrokken en blijven de ‘volwassen’ jongeren noodgedwongen tussen de kleine kinderen in het tehuis wonen.

4


Judy Ridgway, coördinator van het project: “Dit tehuis heeft, net als alle andere tehuizen voor gehandicapte kinderen, veel te weinig personeel. Het lijkt er niet op dat er binnen korte tijd meer geld vrij komt voor dit soort tehuizen. Daarom zijn we dit project gestart. ‘Helping Hands’ Voor Iva biedt het project ‘Helping Hands’ uitkomst: ze mag als medewerker aan de slag in het kindertehuis. Omdat ze hier ook nog woont, werkt ze vooral ‘achter de schermen’. Ze maakt schoon en doet de was. Ook speelt ze met de allerkleinsten en helpt hen bij de maaltijden. Ze werkt hard. Dat viel ook de directeur op: hij is lovend over haar snelle en grondige manier van werken. ‘Helping Hands’ zorgt ervoor dat vijf vrouwen, waaronder Iva, een baan hebben in het kindertehuis in Vidrare. Hierdoor worden niet alleen de omstandigheden voor de kinderen beter, maar ook die van de vrouwen zelf. Ze hebben inkomsten en doen werkervaring op. Voor jongeren die in een tehuis zijn opgegroeid, zijn de kansen op de arbeidsmarkt erg klein. Vooral in Bulgarije, waar de discriminatie van ‘tehuiskinderen’ erg groot is, komen deze jongeren vaak niet aan een baan. Dit project helpt hen om een voet aan de grond te krijgen op de arbeidsmarkt.

In Vidrare wonen gehandicapte kinderen, die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Ze moeten zelfs gevoed worden en hebben bijvoorbeeld moeite met slikken. Het voeden van de kinderen kost veel tijd en daar is te weinig personeel voor. Door het ‘Helping Hands’ project is er wél tijd voor het voeden van de kinderen. Velen zien er nu gezonder uit en laten zich zelfs knuffelen. Iva is echt tot bloei gekomen in haar rol als verzorger. Ze is lief voor de kinderen en

‘Helping Hands’ biedt Iva de helpende hand, zodat zij anderen kan helpen.

voelt zich erg trots dat ze

Projectnummer 50390

Ik ben blij dat we haar

uitgekozen is voor deze baan. gekozen hebben.”

5


De relatie van

de hoop

Ex-ouders en ex-kinderen bestaan niet. Ouders en kinderen zijn voor het leven aan elkaar gegeven. Die relatie is door geen enkele gebeurtenis teniet te doen. Zelfs niet door een adoptie. Adoptie “Mijn adoptie is voor mij soms een kruis”, vertelde onlangs een 24-jarige geadopteerde jonge vrouw in het Reformatorisch Dagblad. Zij was drie maanden oud, toen zij door liefdevolle ouders uit Nederland werd geadopteerd. Ze is nu zelf moeder. Haar leven is altijd vermengd met heimwee naar haar geboorteland. Heimwee naar de

6

plek waar haar wortels liggen, heimwee naar degene door wie zij gebaard is. “Adoptie is een noodoplossing”, zo besluit zij haar verhaal.

Generaties Kinderen worden niet als losse individuen geboren, maar worden altijd geboren in verbondenheid met voorgaande generaties.


Kom over en help steunt zo veel mogelijk projecten waar kinderen - binnen hun eigen context en binnen hun eigen familieverbanden - geholpen worden. SGJ Christelijke Jeugdzorg steunt van harte deze missie en deelt graag haar expertise met de medewerkers van Kom over en help. Afgelopen jaar volgden medewerkers van Kom over en help een tweedaagse training bij SGJ over kinderen en hun ontwikkeling, ouderschap, en mogelijkheden om ouders en kinderen te helpen te midden van vaak zeer moeilijke levensomstandigheden. Opdat zo veel mogelijk kinderen kunnen wortelen op de plek waar ze geboren zijn.

Dit gegeven vinden we ook terug in de Bijbel en wordt zichtbaar bij de kinderdoop. De Heere God werkt door generaties heen. Hij wil Zijn verbond van genade - van generatie op generatie - bevestigen. Deze onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen maakt dat elk kind verlangt naar een goed contact met de eigen ouders. Dit verlangen is niet snel kapot te krijgen. Zelfs niet als kinderen emotioneel en/of lichamelijk tekort komen. Kinderen willen hun eigen ouders kunnen vertrouwen. Soms tegen beter weten in. We noemen dit ook wel de zijnsloyaliteit van kinderen naar ouders toe. Ouders hoeven deze loyaliteit niet te verdienen, maar krijgen die onvoorwaardelijk van hun eigen kinderen.

â&#x20AC;&#x153;Als eigen ouders niet betrouwbaar en liefhebbend zijn gebleken, van wie moeten kinderen het dan verwachten?â&#x20AC;? Zelfbescherming Voor een deel heeft deze loyaliteit ook te maken met zelfbescherming. Kinderen hebben het nodig om de volwassenen om zich heen te kunnen vertrouwen en zij hebben het nodig om geliefd te zijn. Als eigen ouders niet betrouwbaar en liefhebbend zijn gebleken, van wie moeten

kinderen het dan verwachten? Kinderen doen er alles aan om te voorkomen dat zij moeten concluderen dat de eigen ouders tekort schieten.

De relatie van de hoop Professionele opvoedondersteuning is, als het goed is, er altijd op gericht om opvoedvaardigheden van ouders te versterken, zodat het vertrouwen van kinderen in hun ouders toeneemt en daarmee ook het vertrouwen in de wereld om hen heen. Keer op keer blijkt dan hoezeer kinderen vergevingsgezind, trouw en loyaal zijn. Ondanks soms heftige kwetsuren blijven kinderen toch verlangen naar een goed contact met hun eigen ouders. De relatie tussen ouders en kinderen is bij uitstek de relatie van de hoop. Daar waar liefde tussen echtgenoten kan verkillen, zal er tussen ouders en kinderen altijd liefde blijven. Soms alleen nog maar in de vorm van verlangen. Maria Vermeulen, jeugdhulpverlener/preventiewerker bij SGJ Christelijke Jeugdzorg

7


Samen sterk!

Bulgaarse jongeren zet ten zich in voor tehuiskind eren

Kinderen die in een tehuis opgroeien, krij gen vaak maar weinig liefde en aandacht. Het is al heel wat als alle kinderen schoon zijn en eten hebben. Tijd om te spelen en te knuffelen is er dan niet meer. Hier moet verandering in komen, dacht Vlady Raichinov van de Bulgaarse Baptisten Unie. Er is een project gestart waarbij een groep jongeren de kindertehuizen bezoekt. De kinderen krijgen persoonlijke aand acht, er wordt met ze gespeeld en gepraat, en ze maken kennis met het Woord van God. De jongeren brengen ook wel eens kleding of wat lekkers voor hen mee. Voor de kinderen is dit bezoek echt een feest. Maar ook voor de jongeren is het een mooie ervaring. Hiernaast lees je hoe de 19-jarige Yanita de bezoeken aan de kindertehuizen ervaart.

8


Yanita Mircheva

de , en ik ben 19 jaar. Na Ik ben logie gedaan, n jaar Toegepaste Theo ee ik b he l oo sch are middelb iversiteit. t inschrijven voor de un en nu ben ik me aan he mee te draaien? om in dit jeugdteam Wat is jouw motivatie en vooral met t kinderen te werken, me om k leu erg t he d “Ik vin en met dit project.” m ben ik mee gaan do tehuiskinderen. Daaro dertehuis bezoeken? aans als jullie een kin Wat doen jullie doorg huizen geweest. We drie dagen in kinderte “We zijn nu bij elkaar dorp Berkovitsa lende tehuizen in het hebben twee verschil , met ze gepraat t de kinderen gespeeld me en bb he We ht. bezoc deren hadden voor gegeven. Sommige kin en ook wat cadeautjes oie dagen vol akt. Het waren echt mo ma ge es utj ea cad k ons oo seling. “ vriendschap en uitwis ren? lie bezoek op de kinde Wat is het effect van jul val vertellen wat ge er ag… Ik kan in ied vra e tig las n ee l we is “Dat kennen. Eén van hen deren die ik heb leren het effect is op de kin r oud. Hij is een van een jongen, elf jaa is Tsetsi. Hij is een schat t superleuk om met geworden. Ik vond he goede vriend van me gesprekken gehad hebben ook serieuze hem te spelen en we

t ``Ik ben zo dankbaar da ik Gods liefde mag delen met deze kinderen en zulke mooie dingen mee mag maken´´

derwerpen. We over verschillende on gesproken. Later, in hebben ook over God m tegen in het de zomer, kwam ik he ar trokken we ook Zomerkampproject. Da weet dat hij nu vaak met elkaar op. Ik us als zijn Verlosser. gelooft in Jezus Christ n van de mooiste Wat geweldig! Dit is éé door onze dingen die gebeurd zijn nkbaar dat ik Gods bezoeken. Ik ben zo da deze kinderen en liefde mag delen met e mag maken als bij zulke mooie dingen me al een tijdje niet Tsetsi. Ik heb hem nu t ik hem bij het gezien, maar ik denk da het tehuis weer volgende bezoek aan t dat het goed met tegenkom. Ik hoop ech k bidt tot God.” hem gaat en dat hij vaa en de Nederlandse Is er nog iets wat je teg jongeren wil zeggen? ns naar Bulgarije “Jullie moeten echt ee . Er is hier veel te komen en ons opzoeken willen natuurlijk ook zien en te leren. En wij nd komen! “ wel eens naar Nederla

9


Een liefdevol

gezin Verwaarloosd

Hoe kun je als kind een goede jeugd hebben als je geen vader en/of moeder hebt die voor je zorgt? In Moldavië leven ongeveer 12.000 gezonde (wees)kinderen in tehuizen. In de gezinnen zijn veel problemen door alcoholisme en werkloosheid. Veel ouders ontvluchten de problemen en proberen in rijkere landen toch een boterham te verdienen. Daarbij worden de kinderen verwaarloosd. Zo’n 100.000 kinderen groeien op bij één of helemaal geen ouder. Door alle problematiek worden ook veel ouders uit de ouderlijke macht ontzet. Soms is er nog een opa of oma die naar een kind omkijkt, maar veel van deze kinderen komen uiteindelijk in een tehuis terecht.

Pleegzorg Toch is een tehuis ook geen oplossing. Een kind hoort in een gezin op te groeien. Om kinderen wel een veilige leefomgeving te bieden is Kom over en help begin 2010 gestart met een pleegzorgproject. Dit in samenwerking met de Moldavische stichting ‘Bethanië’. Deze organisatie is gericht op kinderen in Moldavië die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het pleegzorgproject houdt in, dat kinderen die nu nog in tehuizen wonen, in christelijke gezinnen worden opgevangen.

Een nieuw gezin Door kinderen in gezinnen te plaatsen, kunnen ze op een ‘normale’ manier opgroeien. De kinderen zijn vaak beschadigd door wat ze allemaal meegemaakt hebben. Met liefde en zorg worden deze kinderen zo goed mogelijk opgevangen. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat ze in de toekomst zullen ontsporen. Het is bijzonder om te zien dat vooral grote christelijke gezinnen, die het financieel niet breed hebben, kinderen opnemen. Deze gezinnen worden financieel ondersteund. Hierdoor kunnen ze kleding, voedsel en onderwijs voor de pleegkinderen bekostigen. Dit project wordt financieel ondersteund door de Kom over en help werkgroep Bunschoten-Spakenburg-Eemdijk. Momenteel worden zes pleeggezinnen financieel ondersteund. In de toekomst is er de wens om dit project verder uit te breiden. Zo kunnen nog meer kinderen geholpen worden aan een veilig thuis.

10


André Hakvoort, voorzitter van werkgroep Bunschoten-Spakenburg-Eemdijk, bezocht één van de gezinnen. Hij vertelt uit eigen ervaring: “We bezochten een gezin met zes eigen kinderen en drie pleegkinderen. Toen de pleegkinderen in dit gezin kwamen, was er eerst een moeilijke start. De ouders werden zelfs door de pleegkinderen bestolen! De kinderen moesten nog leren dat het ‘recht van de sterkste’ in een gezin niet geldt. Door veel geduld en liefde is het vertrouwen gegroeid. Nu is er een goede relatie ontstaan tussen de pleegkinderen en het gezin. Het gezin straalt veel liefde uit naar de eigen kinderen en zeker niet minder naar de pleegkinderen. De ouders getuigden ook van hun grote Godsvertrouwen. Ze zijn dankbaar dat de pleegkinderen op hun weg zijn geplaatst en dat ze iets kunnen betekenen voor hun naaste. Tijdens het bezoek was het mooi om te zien dat alle kinderen met elkaar optrokken. We konden in het gezin geen verschil merken tussen de eigen kinderen en de pleegkinderen!”

11


Te oud voor het tehuis… Jaarlijks verlaten ongeveer driehonderd gezonde jongeren vanaf achttien jaar gedwongen het tehuis. Zij hebben geen familie om op terug te vallen en staan er dus volledig alleen voor. Te oud De meesten kunnen niet eens op eigen benen staan, omdat ze geen vak hebben geleerd en niet de basisvaardigheden hebben om voor zichzelf te zorgen. Erger nog is het met de gehandicapte kinderen. Veel van hen hebben een lichte handicap zoals een lui oog, een hazenlip of epilepsie. Ze hebben een gezond verstand, maar worden behandeld alsof ze zwaar

“De jongeren leren op eigen benen staan, krijgen weer zelfvertrouwen en hebben hoop op een toekomst.” gehandicapt zijn. Ze hebben totaal geen mogelijkheden, en zijn gedwongen om hun hele leven door te brengen zonder scholing en zonder perspectief.

Gedwongen op straat De organisatie Bulgarian Child Inc. is een project gestart om deze jongeren te helpen. Judy Ridgway: “Het grootste probleem is dat er zoveel kinderen zijn die verlaten worden door hun ouders. Als ze

12

eenmaal in het opvangsysteem zitten, blijven ze daar tot hun achttiende jaar. Een kind met medische problemen wordt al snel bestempeld als ‘gehandicapt’ en komt nooit meer uit het tehuis. Men denkt dat er ook wat verkeerd zit in hun hoofd, waardoor ze nooit de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen. Terwijl we in de tehuizen aan het werk waren, realiseerden we ons dat de kinderen opgroeien en verdwijnen zodra ze te oud zijn. Ze worden de wereld ingestuurd zonder daar op


En dan? training biedt een éénjarig traject voor jongeren die het kindertehuis ontgroeid zijn. Ze leren er voorzien in hun eigen levensonderhoud, sociale vaardigheden en een stukje beroepsonderwijs. De jongeren krijgen in het centrum emotionele en geestelijke hulp en onderwijs om richting te kunnen geven aan hun persoonlijke leven. Dat geeft ze hoop voor de toekomst. Na het programma krijgen de jongeren begeleiding in het zoeken van woonruimte en een baan.

Toekomst Dit project heeft een grote impact: de jongeren leren op eigen benen staan, krijgen weer zelfvertrouwen en hebben hoop op een toekomst. Maar boven dat alles maken ze kennis met de christelijke levenshouding. Met alles wat ze leren in de bijbelstudies mogen ze de wereld ingaan en een voorbeeld zijn voor andere jongeren.

voorbereid te zijn. Ze hebben geen familie die hen steunt, zijn vaak slecht geschoold en hebben geen kans op een baan. Dit is het punt waarop criminaliteit en prostitutie op de loer liggen. Daarom is ‘Bulgarian Child’ een trainingscentrum gestart voor jongeren die de tehuizen moeten verlaten.”

Trainingscentrum Het trainingscentrum in de plaats Borovtsi opent op DV 4 juni 2011 haar deuren. De

Ondersteun deze jongeren! Kom over en help steunt in 2011 tenminste drie jongeren die dit traject zullen doorlopen. Zij krijgen huisvesting, eten, kleding, onderwijs en loopbaanbegeleiding. Nodig voor 2011: € 10.500. Projectnummer: 50380

13


e g a p Kids Hoi jongens en meisjes! Dit is Viku. Hij is drie jaar en woont in MoldaviĂŤ. Zijn ouders zijn erg arm. Zijn vader heeft geen werk en is verslaafd aan alcohol. Zijn moeder probeert in het buitenland een baan te vinden. Ze wil niet langer voor Viku zorgen. Een opa en oma heeft hij niet meer. Daarom woont Viku nu in een tehuis. Daar is het niet zo gezellig. Gelukkig is er een pleeggezin dat voor hem wil zorgen! Zij houden heel veel van kinderen! Help jij Viku om de weg naar zijn pleeggezin te vinden?

14


Fiancieel

Giftenverantwoording 2010

Colofon

in hele euro’s exclusief giften in natura Afbouw oude doelstellingen Financiële ondersteuning voorgangers en evangelisten Kerkbouw

1e - 3e kw

4e kw

totaal 2010

13.959

9.760

23.719

403

-

403

580.940

420.740

1.001.680

1.655

25

1.680

Veiligheid Roma vrouwen Pleegzorg Bethania Foster Care Kindertehuizen

6.796

7.706

14.502

50.019

21.896

71.915

Dagelijkse levensbehoeften Materiële hulp / Winterhulp

113.073

402.564

515.637

11.542

9.697

21.239

790

6.810

7.600

Voorlichting

4.370

3.811

8.181

Emergency aid

6.678

1.675

8.353

14.334

426

14.760

Inkomensondersteuning / poor family Zelfstandig inkomen verwerven

Gezondheidszorg

Onderwijs Zomerkampen Poor family/Schoolfund Kiev

10.022

16.951

26.973

Lectuur

28.364

3.089

31.453

TOTAAL

€ 842.945

€ 905.150

€ 1.748.095

Xperience Servië-2008

293

-

293

Xperience Servië 2009

3.952

-

3.952

Xperience Oekraïne 2009

6.310

1.500

7.810

Xperience Oekraïne 2010

1.860

5.916

7.776

295

98

393

-

84.500

84.500

€ 12.710

€ 92.014

€ 104.724

Hieraan is bijgedragen door

YOUNGIVER Nalatenschappen totaal In contanten is ontvangen okt: ingewisselde SFR 329 (collecte Raron, DvdN) okt: Anoniem, per brief nov: Mw.H. te Staphorst voor transport nov: Anoniem, via MG nov. Collecte Oekraïneavond Nunspeet 18-11, Yuriy Shargorodskiy nov. Collecte zangavond Kampen 19-11, fam. Nazaruk

240,00 10,00 10,00 4.000,00 141,50 939,61

nov. Spaarkaartactie Lydia Oudijn

12,50

dec. Prins Mauritsschool, Middelharnis

70,00

dec. Gift voor reparatie naaimachines

10,00

totaal

Kom over en help is lid van Prisma. Kom over en help heeft een ANBI-beschikking en het CBF-Keur.

Kind en gezin Algemeen

Watergoorweg 75a • Postbus 138 • 3860 AC Nijkerk T (033) 246 32 08 • F (033) 246 28 07 info@komoverenhelp.nl • www.komoverenhelp.nl ING: 35 35 181 • Rabobank: 16.10.04.555

€ 5.433,61

De stichting bestaat sinds januari 1974. De grondslag van de stichting is de Bijbel als het Woord van God, overeenkomstig het reformatorisch belijden, zoals verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid. Visie De Bijbel is het Woord van God en daarom voor Kom over en help de inspiratiebron en norm voor al haar handelen. Op grond hiervan weet ze zich van harte gedreven inhoud te geven aan de Bijbelse opdracht het geestelijke en lichamelijke welzijn van de armen, wezen en verdrukten te bevorderen, zodat tekenen van hoop en van de komst van het Koninkrijk van God zichtbaar worden in deze wereld. Missie Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in OostEuropa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties. Doelstelling Kom over en help werkt aan een mens- en volwaardig leven voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Door toegang tot basisvoorzieningen (dagelijkse behoeften, basisgezondheidszorg en basis(vak) onderwijs) en het bevorderen van maatschappelijke acceptatie. Daarnaast richt Kom over en help zich ook op bewustwording en draagvlakversterking in Nederland. Bestuur: G.J. Heldoorn MA, Woudenberg, voorzitter Mr. A. van Stuijvenberg, Veenendaal, secretaris Drs. A.P. de Jong, Noordeloos, penningmeester Ds. A. van Heteren, Urk Ir. R.H. Warnaar, Rijssen Dr. M.A. van den Berg, Zoetermeer Mevr. C.H. de Jong, Waddinxveen Directie: K.H. de Vries, directeur Comité van aanbeveling: Ds. C. Bos, Urk Ds. J. Brons, Urk Ds. J.J. van Eckeveld, Zeist Ds. A.A. Floor, Barendrecht Ds. G. Gerritsen, Salfort, Canada Ds. W.J. op ‘t Hof, Urk Ds. R. Kattenberg, Lelystad Ds. R. Kok, Noordeloos Ds. C.J. Meeuse‚ Goes Ds. A. Moerkerken, Capelle a/d IJssel Ds. J. Oosterbroek, Havelterberg Ds. M.C. Tanis, Werkendam Ds. P de Vries, Driebruggen Verkoop- en informatiepunt: Familie Van der Perk, Goudswaard


Maak het verschil

in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen! • Word VasteDonateur en verander het leven van een kind! Vul de bon onderaan deze pagina in.

kinderen en gezinnen in Oost-Europa Ja, ienk steun Eurazië en word VasteDonateur! Ik ondersteun het werk in Oost-Europa blijvend. Ik machtig Kom over en help om maandelijks een bedrag van € 5,-

€ 10,-

€ 25,-

€ ______ van mijn rekening af te schrijven.

Naam:_______________________________________ Voorletter(s)_ ____________________m/v/fam. Adres:_ _____________________________________________________________________________ Postcode:__________________________Plaats:_ ____________________________________________ Tel.:

___________________________ E-mail:_ ____________________________________________

Bankrekening: Datum: _____________________Handtekening: Graag ontvang ik ook de e-mailnieuwsbrief Wij sturen u max. 7 keer per jaar post toe. Wilt u liever minder ontvangen, geef dan hier uw voorkeur aan: Ik wil 4x / 2x / 1x post ontvangen (doorhalen wat niet van toepassing is). U kunt de machtiging zonder opgaaf van reden intrekken of het bedrag op uw rekening terug laten boeken. Bon opsturen naar: Kom over en help, Antwoordnummer 411, 3860 VB Nijkerk (postzegel niet nodig)

Postbus 138 • 3860 AC Nijkerk • Tel.: (033) 246 32 08 Fax: (033) 246 28 07 • E-mail: info@komoverenhelp.nl ING 35 35 181 • Rabobank 16.10.04.555

Samen dienen in Oost-Europa www.komoverenhelp.nl

DEC2010

Antwoordbon

• Geef voor een specifiek project. Maak uw gift over op 16 10 04 555 o.v.v. het projectnummer.

Nieuwsbrief 2 2011  

Nieuwsbrief 2 2011, met als thema 'veilige leefomgeving'

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you