Page 1

Rachunek nr 1/2013 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 28/10/2013 Data sprzedaży: 1/10/2013 Miejsce wystawienia: Poznań Nabywca

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres:

Miejscowość Kod pocztowy i poczta:

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773

NIP

NIP e-mail:

Bank:

Bank:

Nr konta:

Nr konta:

1.

Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie pisemne POL->FR

Stary Rynek 100

Miejscowość

e-mail:

L.p.

mLingua Sp. z o.o

J.m. 1125 słów

Ilość 366

Cena

778-14-35-103

Rabat

45,03

Wartość 16480.98

Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

Szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

16480.98

Rachunek  

Rachunki - koszmar filologa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you