Kommunikatøren nr. 1, 2015

Page 2

SIGNATUR l Af Astrid Haug formand for Dansk Kommunikationsforening

TID TIL FORANDRING ‘Sonja har en stor del af æren for det helt særlige faglige fællesskab, man oplever i Dansk Kommunikationsforening, og som man ikke finder på samme måde andre steder‘

Mærk papiret. Det er anderledes, end det plejer, ik? Timingen er tilfældig, men alligevel symbolsk, for forandringens vinde blæser over Dansk Kommunikationsforening i 2015. Vi siger farvel til vores direktør gennem mange år, Sonja Sukstorff. Jeg har som hhv. bestyrelsesmedlem og formand sat stor pris på samarbejdet med Sonja og alle de fantastiske arrangementer, som hun har sørget for. Hende kan du heldigvis læse mere om inde i bladet. Hun overleverer en god forening med stærkt medlemsengagement og masser af aktiviteter. Sonja har en stor del af æren for det helt særlige faglige fællesskab, man oplever i Dansk Kommunikationsforening, og som man ikke finder på samme måde andre steder. Her møder man folk, der er lige så optagede som én selv af at gøre kommunikationsfaget endnu skarpere og fagligheden endnu højere. DKF fungerer som en konkurrencefri zone, hvor virksomheder, bureauer og offentlige aktører finder sammen og deler nye indsigter og erfaringer. Der er naturligvis masser af hensyn at tage, men udvekslingen sker altid med stor respekt for hinandens faglighed og viden. Den respekt for faget er ligeledes til stede, når vi hvert år på KomDag i november hylder de bedste kommunikationsindsatser. Også KomPrisen kommer til at forandre sig i 2015, men mere om det på et senere tidspunkt. Så hvordan kan medlemmerne bidrage til fagets udvikling i 2015? Det er faktisk ret simpelt. Fortæl om et spændende projekt, en kampagne eller en forandringsproces i jeres virksomhed eller organisation i en artikel på hjemmesiden – eller bliv vært for et GåHjemMøde. Når vi hver især deler vores viden og erfaringer, er det med til at gøre os alle sammen lidt klogere. Astrid Haug

Kommunikatøren | 1. Februar 2015 Kommunikatøren udgives 6 gange årligt af Dansk Kommunikationsforening Artiklerne udtrykker ikke nødvendigvis bestyrelsens holdninger Redaktion Kell Jarner Rasmussen, Rhetor (ansv.) Pernille Hermann, bedretekster.dk (red) Svend Bie, DA (DKFs bestyrelse) Bent Bøkman, TEKNIQ Jon Kiellberg, Kiellberg Kommunikation Simon Lund-Jensen, KMD Stine Mølbak, VELUX FONDEN Trine Nebel, trinenebel.dk Karin Sloth, Karin Sloth Kommunikation

2

Maria Andersen, UngKom Nanna Elming, UngKom Caroline Osterwald-Lenum, UngKom Annie Toldbod Jakobsen, UngKom Kontakt redaktionen 3393 9098 dansk@komforening.dk Kommunikatøren er medlemmernes blad og modtager gerne indlæg og idéer Næste nummer udkommer medio april 2015 Deadline for artikler 23. marts 2015 Annoncer Sekretariatet, Sonja Sukstorff 3393 9098, sonja@komforening.dk

Sekretariatet Sonja Sukstorff, direktør Lisbeth Eckhardt-Hansen, udviklingschef Dansk Kommunikationsforening Strandvejen 100, 2900 Hellerup 3393 9098, dansk@komforening.dk www.komforening.dk

ISSN 1399-6878

Design: Bysted Layout: Ivar Grafik

Medlem af FMK, Fagpressens Medie Kontrol

Forsidefoto: Klavs Valskov fotograferet af Poul Christensen Produktion: KLS Grafisk Hus A/S Oplag 4.500

Kommunikatøren l Februar 2015