Kommunikatøren nr. 6, 2013

Page 24

MeningsmålinG

Robot vs Menneske Analysebureauet InFact har succes i Norge med telefonbaserede meningsmålinger, hvor indtalte spørgsmål afspilles automatisk. Nu er metoden også i Danmark ‘Det viser en ny undersøgelse’. Hvor mange gange om dagen læser vi ikke den formulering? Nu er der kommet en metode til at lave telefonbaserede undersøgelser, hvor en computer har overtaget røret. Her er spørgsmålene forud-indtalt, og man taster selv svarene. Det giver flere fordele, forklarer direktøren for analysebureaet InFact, Nikolai Waltham. Han har taget det patenterede system med sig fra Norge, hvor bureauet har stor succes. - Det her er en sømpistol for kommunikationsfolk. Vi kan ringe til flere hundrede på samme tid - det gør det billigt og sætter os i stand til at levere lynhurtige meningsmålinger fra dag til dag eller nogle gange samme dag.

24

Og metoden er lige så præcis som traditionelle telefoninterviews, siger Nikolai Waltham. Ved efterårets stortingsvalg i Norge kom InFact ind på en delt førsteplads sammen med Gallup i disciplinen at lave præcise Exit Polls. Det er da også den type undersøgelser, som telefonsystemet egner sig bedst til. De korte, simple og præcise. - Der kan jo ikke stilles uddybende spørgsmål, og spørgsmålene skal være meget korte og præcise. Det er en begrænsning, men det gør tolkningen lettere efterfølgende, og så kan det reducere usikkerheden, at spørgsmålene altid bliver stillet på præcis samme måde, siger Nikolai Waltham.

Negativ respons? Næh InFacts telefonsystem blev udviklet for tolv år siden i Norge. Bureauet har siden lavet ca. 4000 undersøgelser og er i dag det mest citerede analyseinstitut i de norske medier. Alene sidste år gennemførte InFact 200.000 telefoninterviews, men kun 1000 respondenter har igennem årene skrevet deres telefonnummer på ’spærrelisten’ via firmaets hjemmeside. I Danmark har systemet været i brug i et halvt år, siden InFact etablerede sig i Nyborg på Fyn. Responsen er den samme. - Når man indfører en ny metode, handler det altid om at opbygge troværdighed. Og vi har da hørt rigtig

Kommunikatøren l December 2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.