Page 1

2013 V E R K S A M H E T S Å R E T

L Ä N S F Ö R S Ä K R I N G A R

BANKEN VÄXER SÅ DET KNAKAR Ekonomichefen Pia Heldesjö berättar om bankens utveckling. SID 20

ÖKAT MED 17 000 FÖRSÄKRINGAR Affärsområdeschef Försäkring, Jan-Åke Eriksson berättar om den kraftiga tillväxten 2013. SID 12

”166 år på nacken och fortfarande en attraktiv affärsidé.” Intervju med Theresé Hedén. SID 26

B E R G S L A G E N


2013

02

VERKSAMHETSÅRET L ÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSL AGEN


INNE H Å L L – 2 013

”Det naturliga valet genom hela livet” VISION för Länsförsäkringar Bergslagen

23

08 11 16

20

Innehåll ÅRSREDOVISNING LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN

04 INLEDNING

Bolagets starka tillväxt har fortsatt. 2013 har dock varit ett skadetungt år som präglats av många bränder.

06 ÅRET I KORTHET

Ett axplock av händelser, kryddat med matnyttig fakta.

08 VD HAR ORDET

Möt vår VD Mikael Sundquist. Vad tycker han egentligen om 2013?

11 ÅTERBÄRING

Årets höjdpunkt var när bolaget delade ut 80 miljoner kronor till sina kunder, det vill säga sina ägare.

12 FÖRSÄKRING

Bolaget ökade med 17 000 sakförsäkringar.

16 SKADOR

Ett år med många stora brandskador.

intresset för våra husköpar- och hussäljarskolor har varit stort.

24 KUNDÄGT BOLAG

Vi ägs av våra kunder. Så har det varit sedan starten för 165 år sedan.

2013 V E R K S A M H E T S Å R E T

L Ä N S F Ö R S Ä K R I N G A R

B E R G S L A G E N

BANKEN VÄXER SÅ DET KNAKAR Ekonomichefen Pia Heldesjö berättar om bankens utveckling. SID 20

ÖKAT MED 17 000 FÖRSÄKRINGAR Affärsområdeschef Försäkring, Jan-Åke Eriksson berättar om den kraftiga tillväxten 2013. SID 12

”166 år på nacken och fortfarande en attraktiv affärsidé.” Intervju med Theresé Hedén. SID 26

18 FÖREBYGG SKADA

Varje förhindrad skada är en vinst – både för plånboken och miljön.

20 BANKEN

Banken växer så det knakar och nya kunderna fortsätter strömma in.

23 FASTIGHETS FÖRMEDLINGEN

26 INTERVJU MED THERÉSE HEDÉN

Möt vår kund Therése Hedén som är engagerad i bolagets fullmäktige.

28 BOLAGETS STYRNING 30 RESULTAT 34 MEDARBETARNA

Verksamhetsåret för Länsförsäkringar Bergslagen är avgiven av styrelsen och verkställande direktören. Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 29 april 2014 på Örebro slott. Vill du läsa Årsredovisningen i sin helhet se www.lfbergslagen.se.

Över 1 000 bostäder förmedlades i vårt verksamhetsområde och

03


INL E D NIN G – 2 013

”De mest nöjda kunderna inom privat pension samt de mest nöjda sakförsäkringskunderna bland såväl privatpersoner som företagare.” 04


INL E D NIN G – 2 013

Vi har de mest nöjda kunderna 3 800

UNDER 2013 ÖKADE BOLAGET MED 2 100 VILLAFÖRSÄKRINGAR OCH 11 000 MOTORFÖRSÄKRINGAR. TOTALT ÖKADE ANTALET SAKFÖRSÄKRINGAR MED 17 000 UNDER 2013. BOLAGETS TOTALA AFFÄRSVOLYM INOM

NYA BANKKUNDER 2013

BANK HAR ÖKAT MED 12 PROCENT OCH LIGGER NÄRA 16 MILJARDER KRONOR. BOLAGETS MARKNADSANDEL (%) Sakförsäkring

2012

2013

Hem

36,2

37,5

Villa

34,5

36,7

Företag

28,9

29,3

Personbil

30,1

32,1

Fritidshusförsäkring

43,9

44,3

Lantbruk

86,7

86,7

Företagsmotor

44,2

45,7

Traktor

74,6

75,2

2012

2013

Livförsäkring* Nyförsäljning totalt

7,2

7,2

Nyförsäljning tjänstepension

10,9

10,8

Nyförsäljning privat pension

10,4

10,3

Bank*

2012

2013

Inlåning

4,3

4,5

Utlåning

4,9

5,0

Fonder

3,8

3,9

* Marknadsandel hela LF-gruppen

Länsförsäkringar Bergslagens samlade skadekostnad uppgick till cirka 800 miljoner kronor fördelat på cirka 45 000 skador. 2013 års skadekostnad ökade markant, en förklaring är många dyra brandskador. Totalt kostade bränderna, som drabbade såväl företag som lantbruk och privatpersoner, 200 miljoner kronor. Länsförsäkringar hade under 2013, enligt kundundersökningen Svenskt Kvalitetindex (SKI), de mest nöjda kunderna inom privat pension samt de mest nöjda sakförsäkringskunderna bland såväl privatpersoner som företagare. Närmare fyra av tio privatpersoner har sina bostäder försäkrade hos oss. Var tredje bilägare har valt oss som sitt försäkringsbolag. Åtta av tio lantbrukare och tre av tio företagare har Länsförsäkringar Bergslagen som sitt eget försäkringsbolag. Bolaget, som har funnits på marknaden i 166 år, ägs av sina kunder. Vi har 200 000 kunder. Länsförsäkringar Bergslagen är ett av 23 fristående bolag i Länsförsäkringsgruppen. Bolaget har sin verksamhet i Västmanlands och Örebro län samt i Heby kommun i Uppsala län. •

05


Å RE T I KO RT HE T – 2 013

87% Det brinner – igen 2013 kännetecknas av många dyra bränder. Totalt har skadorna, som drabbat företag, lantbruk och privatpersoner, kostat bolaget 200 miljoner kronor för bolaget. Under 2013 ökade antal bränder i byggnader

och verksamheter med över 40 procent, jämfört med året innan. De tre största bränderna är på cirka 15 miljoner kronor var och har drabbat ett lantbruk och två företag. •

5 år i Köping! LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN står stadigt med stövlarna i myllan inom lantbrukssektorn. Vår marknadsandel är 87 procent.

Följ oss på Facebook Vi har cirka 4 500 följare som gillar oss på Facebook – välkommen du med!

Skadedrabbade kunder är mycket nöjda med det bemötande de fått av Länsförsäkringar Bergslagen.

06

I augusti arrangerade vi en rolig familjefest i Köping, där vårt kontor firade 5 år. Hela dagen, som gick i omtankens tecken, var mycket lyckad. Besökarna fick träffa både Civilförsvarsförbundet Kungsör och ambulansen, som visade sin verksamhet. Vi fick också besök av såväl polisen som glassbilen. Det blev positiva samtal kring försäkring, bank och mäkleri och många passade på att köpa brandsläckare och cykelhjälmar till kampanjpriser. •

Låt vår jurist hjälpa dig 2013 anställdes Sara Hedström, vår egen populära jurist, som har i uppdrag att erbjuda våra kunder juridisk rådgivning. Saras tjänster har fokus på familjejuridik, exempelvis samboavtal, testamenten, äktenskapsförord, bouppteckningar eller arvsskiften. Sara kan också hjälpa till när våra företagskunder behöver skriva kompanjonsavtal. Guldkunder har 20 procents rabatt. •


Å RE T I KO RT HE T – 2 013

3 900 Varje dag rings det omkring 3900 samtal in och ut från bolaget.

75 % Samhällsfonden

Av bolagets kunder är mycket nöjda med Länsförsäkringar Bergslagen som helhet.* *Länsförsäkringar Bergslagens kundundersökning 2013.

– med omtanke! Länsförsäkringar Bergslagen driver initiativet Samhällsfonden. Varje år delar bolaget ut stipendier på sammanlagt 200 000 kronor. De går till verksamheter som skapar trygghet för människor som lever i utsatta miljöer och på olika sätt arbetar för att lösa samhällets utmaningar. Alltför många barn och vuxna lever idag i otrygga och utsatta miljöer. Det finns glädjande nog många lokala initiativ, ofta på ideell basis, som är engagerade för att lösa samhällets utmaningar. Dessa lokala insatser

ligger både oss och våra kunder varmt om hjärtat – därför enagerar vi oss. 2013 gick stipendiet till föreningen Khatoon i Karlskoga, Örebro län. Soheila Fors som startat och leder verksamheten fick ta emot 100 000 kronor för att bygga en lekpark till föreningens skyddade boende. I Västmanland fick föreningen Kvinnohuset och Tjejjouren Ronja i Västerås 100 000 kronor att använda till två skolprojekt. Skolan är nämligen den bästa platsen att nå unga tjejer och killar. •

1 062 Familjer tecknade 2013 vår barn- och ungdomsförsäkring. Idag har vi totalt 29 294 barn och ungdomar försäkrade.

Nibble Gårdsgris – Årets matentreprenör står bakom priset på 20 000 kronor till Årets matentreprenör i Västmanland. Priset, som delades ut på Brunnby lantbruksdagar i Västerås, syftar till att främja den lokala matkulturen. 2013 års vinnare blev Nibble Gårdsgris – ett företag med pionjäranda, framtidssyn och miljötänk – för djur och människor. – Det känns jättekul att bli uppmärksammade på det här sättet. Det är ett kvitto på att det vi tror på, gör vi på rätt sätt, säger Lena Lindahl på Nibble Lantbruk AB. • LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN

High five för vårt miljöarbete Vi är sedan många år certifierade enligt ISO 14001 och tar därmed ett aktivt miljöansvar på många olika sätt. Vår skadekostnad är omkring 600 miljoner kronor årligen och de pengarna går exempelvis till material, transporter, byggfläktar och kemikalier – som alla har miljöpåverkan på olika sätt. Vårt uppdrag är att se till att skadorna åtgärdas på miljövänligaste sätt. Varje förhindrad skada är också miljövinster – det tycker både vi och våra kunder. •

07


IN T E RVJU V D – 2 013

Återbäring är ett tydligt kvitto på att bolaget ägs av kunderna ALLT FLER INSER FÖRDELARNA MED ETT KUNDÄGT BOLAG. 5 000 NYA KUNDER OCH REJÄLT ÖKADE MARKNADSANDELAR UNDER 2013 TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK. LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGENS VD, MIKAEL SUNDQUIST TYCKER ÄNDÅ ATT ÅRETS HÖJDPUNKT VAR ÅTERBÄRINGEN, NÄR BOLAGET BETALADE TILLBAKA 80 MILJONER KRONOR TILL SINA KUNDER.

08

Att ta pulsen på en VD i ett bank- och försäkringsbolag kan få varierade utslag. Många faktorer kan, likt en berg- och dalbana, snabbt påverka bolagets ekonomiska resultat. Starka nerver är därför ett måste, för att hålla pulshöjningarna i schack. Året 2013 har exempelvis präglats av ovanligt många bränder. Bara brandskadorna uppgick till 200 miljoner kronor, vilket är dubbelt så mycket som ett normalt år. Det totala försäkringstekniska resultatet slutade på -44 miljoner kronor. – Ja, det har varit ett tufft år, både för våra drabbade kunder och bolagets skadeavdelning. Och naturligtvis tufft ekonomiskt, säger Mikael Sundquist, VD, Länsförsäkringar Bergslagen. Å andra sidan har bolaget haft många möjligheter att visa vad lokal, kundnära skadereglering verkligen innebär. Vi möter kunden, på plats, mitt i skadan. – Vårt fokus är nöjda kunder och bolagets

kundundersökning visar att kunder som drabbats av skador tycker att vi gör ett mycket bra arbete, säger Mikael Sundquist. STARKT FINANSRESULTAT Om det stora antalet skador dragit ner resultatet, har tvärtom bolagets obligationer, fastigheter och aktier stärkt detsamma. Och det med besked. Mikael Sundquist menar att det märks att stora delar av världsekonomin är på väg att återhämta sig. Optimism och framtidstro har gjort att börserna i stora delar av världen har gått bra, vilket i sig gynnat bolagets kapitalförvaltning. – Vi har en totalavkastning på våra tillgångar på nio procent, vilket stärkt resultatet med 300 miljoner kronor. Resultatet landar, trots den höga skadekostnaden 2013, på 219 miljoner kronor. Mikael Sundquist, vars signum är ambitionen alltid stretcha lite till, att prestera ännu lite bättre, säger;


IN T E RVJU V D – 2 013

– Den höga skadekostnaden på totalt 800 miljoner kronor är besvärande, men tack vare en fantastisk utveckling på finansmarknaden har bolaget en mycket stark balansräkning, vilket skapar handlingsfrihet och trygghet för framtiden. BANKEN FORTSÄTTER VÄXA – Vi märker tydligt att attraktionskraften för kundägda bolag ökar. Intresset för vår bank är stort, bara sista året har banken välkomnat 3 800 nya kunder, totalt har vi idag 42 000 lokala bankkunder, säger Mikael Sundquist. Bolagets bankverksamhet fortsätter växa och har under året ökat med 1,7 miljarder kronor, till närmare 16 miljarder i affärsvolym. Att bygga upp en ny bank med lokala kontor är en dyr affär. – Vi investerar fortfarande i bankverksamheten, där företagsbank är det senaste tillskottet. Målgruppen där är små- och medelstora företag, säger Mikael Sundquist.

SNART 20 000 GULDKUNDER Guldkund innebär att kunden valt att samla sitt bank- och försäkringsengagemang hos Länsförsäkringar Bergslagen. Det ger rabatt på alla sakförsäkringar och även en rad andra förmåner. Bolaget har som tydligt mål att årligen öka antalet Guldkunder, vilket visat sig vara lättare än Mikael Sundquist kunnat ana. – Ja, Guldkunderna vittnar själva om att konceptet är tryggt, enkelt och lönsamt, vilket är själva poängen. Vi ser att de kunder som valt att bli Guldkund stannar länge. Därför är Guldkund en av bolagets viktigaste framgångsfaktorer, säger Mikael Sundquist.

”Vi märker tydligt att attraktionskraften för kundägda bolag ökar.” MIKAEL SUNDQUIST, VD, Länsförsäkringar Bergslagen

STARK EXPANSION INOM SAKFÖRSÄKRING Tillströmningen av nya kunder inom försäkring är också tydlig. En fingervisning är 17 000 nya sakförsäkringar, totalt har bolaget idag 335 000 sakförsäkringar.

09


IN T E RVJU V D – 2 013

Mikael gillar drag under galoscherna även en ledig dag. Här får sonen Axel en fartfylld tur efter båten vid sommarstugan.

– Vi ökade premien med mer än 80 miljoner kronor under 2013 och med språngsteg närmar vi oss nu miljarden i årlig premieinkomst, i direkt försäkring. Det kommer bli historiskt när vi spränger det målsnöret, säger Mikael Sundquist. Bolaget ökar stadigt sina marknadsandelar inom samtliga försäkringsområden, det som sticker ut mest är villaförsäkring. – Vi har ökat med 2 000 villakunder under 2013, vilket ger två procentenheter i ökad marknadsandel. Nu har vi 37 procent av villamarknaden, vilket är fantastiskt då vi hade under 30 procent för några år sedan, säger Mikael Sundquist. ÅTERBÄRINGEN – KUNDÄGT PÅ RIKTIGT Vilken var då årets höjdpunkt Mikael, om du själv får välja?

– Frågar du mig, var det helt klart återbäringen. Man blir stolt och glad för våra kunders skull, att ge återbäring är också ett tydligt kvitto på att vi är kundägda på riktigt. 80 miljoner är mycket pengar och för många var det en glad överraskning efter sommaren. Återbäringen firades med en rad aktiviteter, vilket skapade tusentals positiva kundmöten. – Vår främsta framgångsfaktor är faktiskt att vi är kundägda. Vårt lokala engagemang och våra duktiga medarbetare som håller en hög servicenivå är helt enkelt receptet för att få nöjda kunder, avslutar Mikael Sundquist. •

MIKAEL SUNDQUIST Ålder: 52 år Familj: Hustrun Carina och barnen Jacob 22 år, Amanda 20 år och Axel 18 år. Bor: Framnäs i Västerås Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet Gör helst på fritiden: Umgås med familj och vänner. Gillar golf, slalom, löpträning, fritidshuset och reser gärna… Finns alltid i kylskåpet: Skulle önska bakelser… Vad är du väldigt stolt över? Utöver familjen är det Länsförsäkringar Bergslagen och dess engagerade medarbetare och nöjda kunder. Om du är ledig en hel dag, vad gör du helst då? En löptur, gott kaffe och ett bra korsord gör min dag. Vad är du riktigt bra på? Att förmå medarbetare att jobba åt samma håll, mot ett gemensamt mål. Vad har du gjort, men skulle aldrig göra om igen? Köpa en gammal, rostig SAAB som dog efter någon mil. Det är bättre att cykla. Vilket är ditt motto? Gör nå’t då!

10


ÅT E R B Ä R I N G – 2 0 1 3

r o n o r k r 80 miljone ! g n i r ä b r e i åt

I ett kundägt bolag är alla vinnare! ATT VARA KUND I LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN INNEBÄR EN HEL DEL FÖRDELAR. EN STOR FÖRDEL ÄR ATT DU ÄGER EN DEL AV BOLAGET. OCH NÄR DET GÅR BRA FÖR OSS, FÅR DU SOM KUND OCH ÄGARE VARA MED OCH DELA PÅ VINSTEN.

2012 var ett extra bra år med en kraftig tillväxt inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Likaså fick försäkringsrörelsen ett överskott på nästan 80 miljoner kronor, som bolaget beslutade att betala tillbaka till cirka 120 000 kunder. I augusti 2013 startade bolagets återbäringskampanj. Kunderna fick ett glädjande besked – i ett blått kuvert – om återbäring. Bolagets Facebooksida svämmade över med gilla och glada hejarop och samtliga kontor pyntades för Återbäringsfest, där kunderna bjöds på bubbel, ballonger och godis. Vi delade ut omkring 600 tårtor till företags- och lantbrukskunder och var värdar på ett tiotal frukostmöten i olika kommuners företagsnätverk.

Återbäringen blev ett självklart samtalsämne och resulterade i tiotusentals trevliga kundmöten under följande veckor. Vi är glada för våra kunders skull – att ge återbäring visar att vi är kundägda på riktigt! •

11


FÖ RS Ä K RIN G – 2 013

”Det är fantastiska siffror som knappt är möjliga, på en marknad som inte växer nämnvärt i övrigt.” JAN-ÅKE ERIKSSON, Affärsområdeschef Försäkring, om Länsförsäkringar Bergslagens ökning inom sakförsäkring.

12


FÖ RS Ä K RIN G – 2 013

Nöjda kunder ger stärkta marknadsandelar ALLT FLER KUNDER, SÅVÄL PRIVATPERSONER SOM FÖRETAGARE, FLYTTAR SINA FÖRSÄKRINGSAFFÄRER TILL LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN,

försäkringar, där motorförsäkringar går starkt framåt och utgör 11 000 av dessa försäkringar. – Det är fantastiska siffror som knappt är möjliga, på en marknad som inte växer nämnvärt i övrigt, säger Jan-Åke Eriksson.

TOTALT EN ÖKNING AV 17 000 FÖRSÄKRINGAR. EN KRAFTIG ÖKNING AV ANTALET GULDKUNDER GÖR 2013 FRAMGÅNGSRIKT OCH ATT KUNDERNA ÄR NÖJDAST I SVERIGE GÖR ALLT ÄNNU BÄTTRE. Länsförsäkringar har återigen de mest nöjda försäkringskunderna bland såväl privatpersoner som företag. Det visar 2013 års kundnöjdhetsmätning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för försäkringsbolag. Det toppbetyget är definitivt ingen slump menar Jan-Åke Eriksson, Affärsområdeschef Försäkring på Länsförsäkringar Bergslagen. – Vi finns där våra kunder finns, vi känner dem och vi till och med ägs av dem. Med bra och prisvärda produkter är det inte svårt att få Sveriges nöjdaste kunder. Som kundägt bolag är det naturligt att alltid ha kundens bästa framför ögonen när vi säljer försäkringar, vilket också 2013 års SKI är ett kvitto på. 2013 är privatmarknadens bästa försäljningsår genom tiderna och vi har bland annat stärkt vår marknadsandel på villaförsäkring med över två procentenheter. Totalt har vi ökat med 17 000

PREMIEINKOMST DIREKT SAKFÖRSÄKRING, %

GULDKUND EFTERTRAKTAT Det som uppenbart lockar kunder till Länsförsäkringar Bergslagen är konceptet Guldkund, det vill säga när kunden samlar flera produkter inom sak och livförsäkringsområdena samt i banken. – Sedan starten 2008 har antalet Guldkunder vuxit till nästan 20 000. Bara under 2013 tillkom 2 500 nya guldkunder. Förmånerna och rabatterna ser lite olika ut, beroende på om du är privat-, lantbruks- eller företagskund, men oavsett gillar kunderna vårt helhetskoncept av bank- och försäkringstjänster, säger Jan-Åke Eriksson. De digitala Guldkundsbreven har varit mycket uppskattade och bolaget når kostnadseffektivt och miljövänligt ut med viktig information och bra erbjudanden. Omkring 1 500 Guldkunder utnyttjat erbjudandet om gratis golfspel på våra två Guldkundsbanor. ALLT FLER FÖRETAGARE Företagsmarknaden har även den samma fina utveckling, med stärkta marknadsandelar, inom samtliga områden.

ANTAL SAKFÖRSÄKRINGAR, %

PREMIEINKOMST DIREKT SAKFÖRSÄKRING, KR 1 000 000 800 000

950,8 mkr

335 146 försäkringar

600 000 400 000 200 000 0

• Motor (privat och företag) • Olycksfall • Lantbruk • Företag och fastighet • Boende* inkl båt

2009

2010

2011

2012

2013

• Olycksfall • Boende* inkl båt • Företag och fastighet • Lantbruk • Motor (privat och företag)

13


FÖ RS Ä K RIN G – 2 013

– Vi har haft en mycket bra premieutveckling och vår företagsaffär har växt med 11,5 miljoner kronor. Vi har också ökat med 200 företagskunder, säger Jan-Åke Eriksson. Bolaget har lyckats öka beståndet inom alla fordonsslag för företagare, där lastbil inom åkerinäringen sticker ut med en ökad marknadsandel från 44,2% till hela 45,7%. Efterfrågan på pensionssparande i allmänhet och tjänstepensioner i synnerhet, har varit låg under lågkonjunkturen. Det är normalt, eftersom tjänstepensionsmarknaden hänger ihop med hur mycket företag anställer och löneutvecklingen. Under 2013 har vi trots allt sett en ökad försäljning, som även fortsatt under början av 2014. NY ÄNNU BÄTTRE SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Som egen företagare och lantbrukare är det svårt att vara sjuk, eller näst intill omöjligt. Snabb tillgång till sjukvård och möjlighet till effektiv rehabilitering är därför ett måste. Inför 2013 förnyade Länsförsäkringar sin sjukvårdsförsäkring, som nu är den mest kompletta försäkringen på marknaden. – Detta har tagits emot mycket positivt och vi har under året tecknat nära 800 sjukvårdsförsäkringar. Det är tydligt att allt fler

14

företagare och lantbrukare blir medvetna om nödvändigheten att skapa trygghet kring sitt företagande, säger Jan-Åke Eriksson.

17 000 Bolagets ökade med 17 000 sakförsäkringar under 2013

STÅR STADIGT I MYLLAN Det märkt tydligt att Länsförsäkringar Bergslagen står med stövlarna stadigt i myllan ute bland våra lantbrukskunder. Den priskonkurrens vi tidigare känt har mattats och vår marknadsandel ligger stadigt på 86,7 procent. – Försäljningsmässigt är 2013 det bästa försäljningsåret på länge. Vi har ökat med 6,5 miljoner kronor i beståndet, säger Jan-Åke Eriksson. Under 2013 har bolaget omarbetat konceptet Säker gård och Säker hästverksamhet. Befintliga kunder får under en övergångstid möjlighet att anpassa sig till de nya förutsättningarna för att kunna behålla förmånerna. Totalt är cirka 1 400 gårdar anslutna till det lyckosamma konceptet. •


FÖ RS Ä K RIN G – 2 013

Över 2000 villor! ALDRIG HAR BOLAGET TECKNAT SÅ MÅNGA VILLAFÖRSÄKRINGAR SOM UNDER 2013. BOLAGETS VILLABESTÅND HAR ÖKAT MED 2 000 VILLOR, VILKET ÄR REKORD. BOENDEFÖRSÄKRINGEN ÄR FÖR MÅNGA OCKSÅ

Heléne Hemlin är Säljledare för privatförsäkringar på Länsförsäkringar Bergslagen. Hon är givetvis mycket nöjd med resultatet på villaförsäkringar, där bolaget sista året stärkt sina markandsandelar med hela två procentenheter. På frågan hur de lyckats så bra svarar hon; – Vi har en bra försäkring, som kunderna kan känna sig trygga med. Många kunder väljer oss som försäkringsbolag eftersom vi är kundägda, de tycker det känns bra i magen. Det är även tydligt att vårt Guldkundskoncept lockar, där boendeförsäkringen är navet i hela bonussystemet, säger Heléne Hemlin.

in. Träffarna som blivit mycket uppskattade har exempelvis handlat om hur villaägaren kan förhindra inbrott, renovera rätt och vad som är viktigt när du säljer eller köper hus. – Vi märker att det finns ett stort intresse av att lära sig mer och det är klart att kundträffarna ger ett mervärde när det gäller att ha försäkringen hos oss. Träffarna ger oss också chansen att prata med våra kunder. Totalt har vi träffat närmare 2500 kunder på kundträffarna som arrangerats i Sala, Köping, Karlskoga, Västerås och Örebro, berättar Heléne Hemlin. •

FÖRSTA STEGET MOT GULDKUND.

KUNDENS BÄSTA FÖR ÖGONEN Som kundägda faller det sig naturligt att vi medarbetare alltid har kundens bästa för ögonen. Det får vi kvitto på i våra kundundersökningar, där kunderna ger toppbetyg till våra duktiga medarbetares bemötande och engagemang. – Vi har otroligt kompetenta säljare. Hos oss handlar det inte bara om att sälja mest försäkringar, utan rätt försäkringar. Vi vill att kunder ska känna trygghet den dagen skadan inträffar, säger Heléne Hemlin. KUNDTRÄFFAR SKAPAR MERVÄRDE Nytt för 2013 var att bolaget arrangerade ett 20-tal kundträffar, dit främst villakunder bjudits

MARKNADSANDELAR VILLAFÖRSÄKRING, % 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2009

2010

2011

2012

2013

15


S K A D O R – 2 013

Ett år med många stora brandskador

BOLAGETS SKADEKOSTNADER ÖKADE MARKANT UNDER 2013. FÖRKLARINGEN ÄR MÅNGA DYRA BRANDSKADOR. TOTALT HAR BRÄNDERNA, SOM DRABBAT FÖRETAG, LANTBRUK OCH PRIVATPERSONER, KOSTAT 200 MILJONER KRONOR FÖR BOLAGET.

”Vi ser ingen trend i varför det brunnit så mycket under 2013, utan det har varit varierande objekt och skadeorsaker” MIKAEL HELLBERG, Skadechef, Länsförsäkringar Bergslagen

16

De senaste åren har antalet brandskador varierat kraftigt. Under 2013 ökade antalet bränder i byggnader och verksamheter med över 40 procent, jämfört med året innan. Kostnaderna har ökat med hela 230 procent. De tre största bränderna är på cirka 15 miljoner kronor vardera och har drabbat ett lantbruk och två företag. I de fall enskilda skador överstiger 14 miljoner kronor har vi en återförsäkring som täcker den överskjutande delen. Till skillnad mot andra år med höga brandkostnader har det 2013 inte varit någon enskild skada där bolaget kunnat nyttja återförsäkringen. – Då återförsäkring inte varit aktuellt har bolaget har fått ta hela kostnaden. Vi kan inte heller se någon trend i varför det brunnit så

mycket under 2013, utan det har varit varierande objekt och skadeorsaker, säger Mikael Hellberg, Skadechef på Länsförsäkringar Bergslagen. ÖKADE BILBRÄNDER Under 2013 ökade även antalet brandskador på bilar, jämfört med 2012, men det var ändå färre än antalet brandskador 2011. Kostnaderna för fordonsbränderna ökade med nästan 60 procent, men då ingår en storskada som står för en stor del av ökningen. FLER GLASSKADOR ÄN TIDIGARE Glasskador är den vanligaste typen av bilskada och den näst dyraste efter vagnskadorna. Efter en minskning av antalet glasskador 2012, har vi 2013 istället konstaterat en ökning med nästan 30 procent. – Vi ser att allt fler kunder lagar sina glasrutor. Detta är troligtvis förklaringen till att dessa kostnader stiger. Vi kommer att fokusera på detta område, för att kunna påverka kostnaderna framöver, menar Mikael Hellberg.


S K A D O R – 2 013

45 000 Under 2013 drabbades våra kunder av cirka 45 000 skador för totalt cirka 800 miljoner kronor.

KOSTNADER FÖR BRANDSKADOR, KR

ANTAL GLASSKADOR MOTOR

250 000 000

10 000

FÖRDELNING AV SKADEKOSTNADER 2013, EJ MOTOR

9 000 8 000

200 000 000

7 000

150 000 000

6 000 5 000

100 000 000

4 000 3 000

50 000 000

2 000 1 000

0

2003

2004 2005 2006

2007 2008

2009 2010

BILSTÖLDERNA FORTSÄTTER ATT MINSKA I faktiska siffror har antalet bilstölder ökat något, men i förhållande till bolagets ökning av antalet bilförsäkringar har frekvensen tvärtom minskat. Stöldskydden på bilarna fortsätter att utvecklas till det bättre, vilket gör det svårare för biltjuvarna. – Vi har däremot sett trender på mer organiserade stölder, där ligor riktar in sig på vissa bilmärken inom olika geografiska områden. Detta försöker vi arbeta aktivt med att bevaka, säger Mikael Hellberg. LÄGRE KOSTNADER VID INBROTT Vi har ingen ökning av antalet inbrott och kostnaden för inbrottsskadorna har minskat med drygt 20 procent. Den största minskningen av kostnaderna är för inbrott hos privatpersoner. En del av förklaringen är troligtvis att allt fler skyddar sin egendom på ett sådant sätt att det blivit svårare för tjuvarna att komma åt dyra och exklusiva föremål. OLYCKSFALLSSKADORNA FORTSÄTTER ÖKA Vi har en fortsatt ökning av både antalet

2011 2012

2013

0

2009

2010

2011

2012

2013

olycksfallsskador och kostnaderna för dessa. Sedan 2009 har både antal skador och kostnaderna för olycksfallsskador fördubblats. KVALITETSSÄKRING AV SAMARBETSPARTNERS Vi arbetar hårt för att ständigt förbättra leveranserna till kunderna. Ett led har varit att kvalitetssäkra de verkstäder och entreprenörer vi samarbetar med. Totalt har 24 huvudentreprenörer och 86 underentreprenörer certifierats på byggsidan och 90 bilverkstäder på motorskadesidan. Det betyder att vi hänvisar kunder till bilverkstäder och byggentreprenörer som har förutsättningar att utföra säkra, effektiva och miljöriktiga reparationer, säger Mikael Hellberg.

• 01 Brand • 02 Storm o naturskada • 03 Inbrott • 04 Cykel • 05 Stöld o rån • 06 Rese • 07 Vatten • 08 Maskin • 09 Ansvar • 10 Rättsskydd • 11 Övrig sak • 12 Tillägg • 13 Olycksfall • 14 Övrigt

10 MILJONER Försäkringsbedrägerier är ett problem som alla försäkringsbolag brottas med. Årligen handlar det om stora belopp. Vi arbetar därför aktivt för att förebygga och stoppa bedrägerier. Våra utredare stoppade under året felaktiga utbetalningar för tio miljoner kronor. Bedrägerier förekommer inom alla områden men är vanligast inom bilskador.

EFFEKTIV SKADEREGLERING Bolagets skadeavdelning har fortsatt arbetet med att förbättra sina arbetsprocesser. Det har gjort att kunderna fått ännu bättre tillgänglighet och en snabbare skadereglering. Under 2014 ska vi ta fortsatta kliv framåt. •

17


FÖ RE BYG G A ND E AV S K A DA – 2 013

10 000 reflexer, västar och cykellysen! UNDER HÖSTENS MÖRKASTE VECKOR STÄLLDE 150 MEDARBETARE UPP I EN GEMENSAM AKTION FÖR ATT ÖKA SÄKERHETEN FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER. TOTALT DELADE VI UT OMKRING 10 000 REFLEXER, VÄSTAR OCH CYKELLYSEN – EN AKTIVITET VI HOPPAS GÖR SKILLNAD!

För att göra trafikanter förberedda inför den mörka årstiden arrangerade bolaget hösten 2013 en två veckor lång mörkerkampanj. Totalt ställde hela 150 medarbetare upp och varje morgon fanns anställda ute på cykelstråk, bilparkeringar och i närheten av skolor på orter där vi har lokalkontor. – Vi delade totalt ut omkring 10 000 reflexer, västar och cykellysen

till oskyddade trafikanter. Allt för att få våra länsbor mer synliga i trafiken och undvika skador, berättar Susanne Lidmo, Chef för Skadeförebygg på Länsförsäkringar Bergslagen. Aktiviteten blev mycket uppskattad och vi fick många positiva kommentarer från trafikanter ute i mörkret. •

Varför använder du cykelhjälm, Linnea?

VISSTE DU ATT? – I Sverige använder endast 30 procent cykelhjälm. – 3 000 cyklister skadas varje år och måste läggas in på sjukhus. – 1 500 av dem har skallskador. – Användander du cykelhjälm minskar du risken för hjärnskador med 60 procent.

18

1. Att använda cykelhjälm är en billig livförsäkring. 2. Genom mitt jobb som sjuksköterska har jag sett följderna av att inte använda cykelhjälm vid en olycka. 3. För mig är det lika självklart att använda cykelhjälm när jag cyklar som att använda säkerhetsbälte när jag kör bil. LINNEA BJÖRKBACKA, Sjuksköterska och kund i Länsförsäkringar Bergslagen


FÖ RE BYG G A ND E AV S K A DA – 2 013

Varje förhindrad skada är en vinst ATT FÖREBYGGA SKADOR HANDLAR TILL STOR DEL OM KUNSKAP. DÄRFÖR HAR BOLAGET UNDER ÅRET ARRANGERAT EN RAD KUNSKAPSTRÄFFAR, FRAMFÖRALLT FÖR KUNDER SOM BOR I VILLA. INTRESSET HAR VARIT REKORDSTORT. Bolaget har stort fokus på att hålla nere skadekostnader och att hjälpa kunder förhindra skador, innan de inträffar. Det skapar såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. – En av de saker vi tittar extra noga på är vattenskador och hur vi kan hjälpa kunderna att undvika dessa. Tillsammans

hjälps vi då åt att hålla nere skadekostnaderna. Under 2013 besiktade vi exempelvis över 1 000 villor som kunder försäkrat hos oss, den tjänsten är väldigt uppskattad, säger Susanne Lidmo, Chef för Skadeförebygg på Länsförsäkringar Bergslagen. Under 2013 har bolaget arrangerat flertalet kundträffar som handlar om hur kunden kan förhindra skador och olyckor. Exempelvis hur kunden kan skydda sitt boende mot inbrott, vattenskada och brand. – Intresset för våra kundträffar har varit rekordstort, platserna gick snabbt åt och väntelistorna är välfyllda. Vi kommer fortsätta med dessa träffar under 2014, säger Susanne Lidmo. •

Ett brandpaket – en billig livförsäkring En brand kan på bara några minuter övertända hela din bostad. En katastrof som till varje pris måste förhindras. Därför tycker vi att brandvarnare, som varnar om en brand uppstår, är en självklarhet i varje hem. Skulle olyckan ända vara framme är en pulversläckare i kombination

med en brandfilt ett mycket effektiv och lätt sätt att tidigt stoppa elden innan den sprider sig. Visste du att vi säljer brandpaket för 370 kronor på alla våra kontor? Brandpaketet innehåller en pulversläckare 6 kg, en optisk brandvarnare och en brandfilt. Välkommen in.

19


BA NK – 2 013

Banken växer så det knakar KUNDERNA FORTSÄTTER ATT STRÖMMA TILL BANKEN SOM IDAG HAR 42 000 LOKALA KUNDER. AFFÄRSVOLYMEN HAR UNDER ÅRET ÖKAT MED 12 PROCENT TILL NÄRA 16 MILJARDER KRONOR OCH BANKEN I BERGSLAGEN VÄXER MER ÄN SNITTET I LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN. Bankens kännetecken är tillväxt, god kreditkvalitet och nöjda kunder. Under 2013 har banken haft en mycket bra utveckling på alla områden och banken kan idag erbjuda privatpersoner, lantbrukare och företagare ett brett utbud av banktjänster. – Vi har en unik situation att vara ödmjuka inför. Vi växer så det knakar och våra kunder är mer än nöjda med oss. Vår bank är född på 90-talet och därmed förhållandevis ung. Det kräver både tålamod och uthållighet att bygga upp en lönsam bankverksamhet, säger Pia Heldesjö, Ekonomichef på Länsförsäkringar Bergslagen. NÖJDA KUNDER ÄR DRIVKRAFTEN Då det är kunderna som är ägare till Länsförsäkringar, är kundfokus det självklara målet. Det uppstår därmed ingen

20

intressekonflikt mellan ägare och kunder, då det är samma personer. Allt vi gör, gör vi för kunden. I tider när det blåser om storbankerna, som delar ut stora delar av sin vinst till aktieägare och har höga bonusar till sin personal, kan vi vara stolta över att vi bara har våra kunder som uppdragsgivare. – Nöjda kunder är vår drivkraft. Det vill vi uppnå genom att ha ett bra, samlat erbjudande till våra kunder och kompetenta medarbetare som har kundens behov som första prioritet, fortsätter Pia Heldesjö. PERSONLIGA MÖTEN Vi har valt att finnas lokalt, inte bara i de två största städerna i vår region, utan även i fyra lite mindre orter. Där finns vi för att vi tror

WEB SERVICE AWARD – Pris för bästa mobilapp Kundernas förväntningar på smarta digitala lösningar ökar kraftigt och vårt mål är att ha de bästa lösningarna på den finansiella marknaden. Vi är därför stolta över priset för bästa mobilapp som vi fick av Web Service Award januari 2014.


BA NK – 2 013

att det personliga mötet är viktigt när kunderna vill diskutera mer komplexa frågor kring sin ekonomi, ha professionell och personlig Nya bankkunder under 2013 rådgivning. – Vi har under året även anställt en bankjurist som våra kunder kan anlita vid bouppteckning, samboavtal och andra frågor som är viktiga att göra på rätt sätt. Det har varit ett mycket uppskattat komplement till vår övriga verksamhet, berättar Pia Heldesjö. Det personliga mötet är viktigt, men faktum är att nästan all kontakt med banken idag sker digitalt. En undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Länsförsäkringar visar att över 90 procent väljer att sköta sina bankaffärer via internet, i surfplattan eller telefonen.

3 800

HJÄLPA KUNDEN SE OM SITT SPARANDE Under 2013 har banken aktivt arbetat med att effektivisera sitt arbetssätt, för att få mer tid till kunderna. I takt med stark tillströmning av nya kunder, blir det ännu viktigare. Pia berättar att Privatmarknaden under året har fokuserat mer på kunders sparande, än tidigare. Bankens duktiga rådgivare har bra verktyg för att gå igenom varje kunds hela bankengagemang. – Vi erbjuder våra kunder en personlig sparplan, med andra ord en sparform och nivå som passar kundens behov och möjligheter. Många kunder som också har sparat kapital och pensionskapital på flera ställen och har därför haft svårt att få ett samlat grepp, säger Pia. Vi hjälper kunden att samla allt under samma tak. Det ger en bra överblick och ett regelbundet sparande ger en ökad trygghet. En sparad summa varje månad växer med tiden och gör oförutsedda utgifter mindre besvärliga, eller drömmar mer verkliga.

Vi ligger i framkant gällande digitala lösningar. Via vår internetbank eller mobilapp kan du sköta hela din vardagsekonomi.

BOLÅNEN ÖKAR Även på bolånesidan har utvecklingen varit positiv. En bostads-

affär är för många den största och viktigaste affären i livet och här visar många kunder ett stort förtroende för Länsförsäkringar. De privata bolånen ökade under 2013 med en miljard kronor och uppgår nu till åtta miljarder kronor. Bolagets totala affärsvolym på banken har ökat med 12 procent och ligger strax under 16 miljarder kronor. – För åttonde året i rad har Länsförsäkringar visat sig ha landets mest nöjda bolånekunder. Det visar en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI), säger Pia Heldesjö. 2013 års SKI-mätning för bolån får Länsförsäkringar betyget 74 i kundnöjdhet, som kan jämföras med genomsnittet för branschen som är 69.

ANTAL BANKKUNDER

AFFÄRSVOLYM BANK, MILJONER KRONOR

45 000

16 000

36 000

12 000 27 000

8 000 18 000

4 000

9 000

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

21


BA NK – 2 013

– Idag finansierar 23 procent av de som köper sitt boende genom vår fastighetsförmedling sin bostadsaffär via vår bank. Kunderna uppskattar att ha allt under samma tak, menar Pia Heldesjö. FÖRETAGSBANKEN VÄXER Vi är sedan länge stora inom lantbruksnäringen, där vi har bra produkter och bankrådgivare med speciell kompetens mot sektorn. – Lantbruksnäringen har ett par tuffa år bakom sig och indikationerna för framtiden är att det kommer att vara fortsatt kärvt. Vi kommer under 2014 att kontakta våra lantbrukskunder för att se över deras engagemang och behov av sparande, där vi kan bistå med bra produkter och god kompetens, säger Pia Heldesjö. Företagsbanken, som numera är en fullsortimentsbank för småföretagare som har behov av bastjänster, har vuxit med 20 procent under året och har en fortsatt stark tillväxt att vänta. – Vi har uppmärksammat att våra försäkringskunder inom företag gillar att samla alla sina engagemang hos oss. Under 2014 kommer vi därför att fortsätta arbetet med att knyta våra befintliga företagskunder ännu närmare oss, säger Pia Heldesjö.

Ann-Christin Lindahl NY BANKCHEF PÅ LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN SEDAN 1 FEBRUARI 2014. Hej Ann-Christin, välkommen till nya jobbet. Vilka är utmaningarna 2014? – Vi är otroligt glada och stolta över den stora tillströmningen av kunder. Vi ska fortsätta vara måna om att våra kunder är nöjda. Med en ny organisation på plats satsar vi på att skapa en ännu bättre tillgänglighet, det är mycket viktigt. Vilken är bankens styrka? Som kundägd bank är vi lyhörda för kundernas egna önskemål och erbjuder därför olika mötesalternativ, såväl personliga som digitala möten. Vi har en hög kompetens kombinerat med ett starkt erbjudande som gör oss till en attraktiv samarbetspartner i bankaffärer, för såväl privat, som lantbruks- och företagsärenden.

22

NY ORGANISATION STÄRKER BANKAFFÄREN Vårt recept på framgång är det goda samarbetet mellan bank, försäkring och fastighetsförmedling. Lika enkelt som genialt. Detta samarbete kommer att öka i samband med att en ny, intern organisation växer fram med start 1 januari 2014. – Vi är nu mogna att vässa oss ytterligare med en tydligare organisation. Det kommer skapa ännu bättre förutsättningar för fortsatta framgångar inom bankaffären, berättar Pia och fortsätter; – Vi har ett erbjudande som uppskattas av kunderna, det är vår styrka. •

SWISH – BETALA ENKLARE Swish är ett samarbete mellan Länsförsäkringar, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Skandia samt Swedbank och Sparbankerna. Med Swish kan du skicka och ta emot pengar med mobilnumret, enkelt och tryggt. Pengarna kommer direkt in på kontot i swishansluten bank. Swish är också vinnare av utmärkelsen Årets Tjänst på 2014 års Telekomgala.


FA S T I G H E T S F Ö R M E D L I N G – 2 0 1 3

1 000 bostäder har bytt ägare

1 221 196  950 kr 1 033 hus förmedlades 2013 till ett värde av 1 221 196 950 kr.

ÖVER 1 000 VILLOR OCH BOSTADSRÄTTER HAR BYTT ÄGARE MED HJÄLP AV LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN UNDER 2013. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling passerade en viktig milstolpe när man för första gången förmedlade över 1 000 bostäder i vårt verksamhetsområde. Året präglades annars av ett mindre utbud av bostäder jämfört med föregående år, men också av ett växande intresse för bostäder. – Vi har haft ett rekordstort intresse för våra husköpar- och hussäljarskolor. Vid en husaffär dyker många frågor upp och för kunderna är det

värdefullt att få hjälp, säger Joakim Wiljebrand på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i Västerås. Fastighetsförmedlingen bidrar till fler affärer för Länsförsäkringar Bergslagen och skapar stor nytta för kunderna. – Våra kunder kan sälja, köpa, låna och försäkra – allt under samma tak. Vi kallar det för ”heltäckande fastighetsförmedling” och konceptet ger oss en unik ställning på marknaden gentemot konkurrenterna, säger Joakim Wiljebrand. •

Stigande marknadsandelar* 2013 2012

11,5 % 11,3 %

* KÄLLA Värderingsdata, *antal förmedlade villor och fritidshus i procent av totalmarknaden i Länsförsäkringar Bergslagens verksamhetsområde.

88,6% Av kunderna som sålt sitt hus, rekommenderar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling till en vän eller bekant.

23


K UNDÄGT – 2 013

Du äger oss! ÄR DU KUND HOS LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN ÄR DU OCKSÅ DELÄGARE. SÅ HAR DET VARIT SEDAN STARTEN, FÖR ÖVER 166 ÅR SEDAN, DÅ DE BRANDSTODSBOLAG SOM IDAG UTGÖR LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN GRUNDADES. Bolaget ingår som ett av 23 bolag i Länsförsäkringsgruppen. Hela verksamheten såsom våra kunder, vår ledning och styrelse finns i Örebro- och Västmanlands län, samt Heby kommun i Uppsala län. Vi har blivit framgångsrika och uppskattade mycket tack vare vår starka lokala förankring, där alla beslut tas i vårt verksamhetsområde för våra kunders bästa. SÅHÄR KAN DU PÅVERKA Som kund och delägare har du möjliget att påverka företaget, detta genom vårt egna fullmäktige. Som delägare i Länsförsäkringar Bergslagen har du direkt inflytande över verksamheten genom dina fullmäktigeledamöter. Med dessa sextio personer, som kommer från de 23 kommunersom finns i vårt verksamhetsområde, kan du själv ha en dialog om du så önskar. De kunder som valts till

24

fullmäktige är lyhörda för andra kunders intressen och behov och framför dessa till bolagets ledning. Varje år sker valmöten som är öppna för alla försäkringstagare i Länsförsäkringar Bergslagen. Som representant i fullmäktige väljs du för en period av tre år. Tre gånger per år träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning för att diskutera angelägna frågor. Årligen genomförs den ordinarie bolagsstämman. På bolagsstämman är fullmäktige bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktige väljer där bolagets styrelse. Genom denna demokratiska process kan du som kund och delägare påverka vilka som blir våra beslutsfattare. Ett första steg att börja engagera dig kan vara att delta på ett valmöte i ditt distrikt. VALMÖTEN 2014: Val till distrikten Västerås och Örebro samt Lekeberg sker hösten 2014. VALMÖTEN 2015: Val till distrikten Karlskoga, Lindesberg och Sala sker hösten 2015. VALMÖTEN 2016: Val till distrikten Fagersta, Hallsberg och Köping sker hösten 2016. •


K UNDÄGT – 2 013

Kunder

Bolagsstämma

Fullmäktige

Styrelse

Vd

Välkommen att påverka! LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN ÄR ETT LOKALT OCH KUNDÄGT BOLAG. VI FINNS DÄR VÅRA KUNDER FINNS.

Som kund har du direkt inflytande över verksamheten genom dina fullmäktigeledamöter. De kunder som valts till fullmäktige är lyhörda för kundernas intressen och behov och framför dessa till bolagets ledning. Fullmäktige väljer i sin tur styrelsen och kunderna påverkar därigenom vilka som blir beslutsfattare. •

Jonna Lindman

Göran Johansson

Ålder: 50 år

Ålder: 64 år

Bor: Arboga

Bor: Västerås

Jobbar med: Planerare vid Polismyndigheten, Västmanland

Jobbar med: Fastighetsstrateg på fastighetskontoret i Västerås kommun. Eget aktiebolag som säljer FixGrill för offentliga miljöer.

Hur kommer det sig att du engagerat dig i fullmäktige? Jag fick frågan om jag var intresserad av att sitta i fullmäktige. Jag tyckte det lät både intressant och spännande. Och det har det visat sig vara. Vad tycker du är fördelarna med ett kundägt bolag? Fördelarna med ett kundägt bolag är flera. I och med att vi ägs av ”oss själva”, får jag som kund inflytande i bolaget. Eventuella vinster går tillbaka till oss själva i form av exempelvis återbäring och inte till externa aktieägare. Vad betyder Länsförsäkringar Bergslagen för dig? Otroligt mycket. Jag har varit kund i över 25 år och vet av egen erfarenhet att när jag drabbas av en skada, så sköts det mycket proffsigt, korrekt och snabbt. På banksidan en alldeles utmärkt banktjänst som jag hanterar enkelt via internet, även här får man som kund ett trevligt, proffsigt bemötande med snabb återkoppling på frågor.

Hur kommer det sig att du engagerat dig i fullmäktige? Jag har varit kund sedan slutet av 70-talet och gillar bolaget. Främst för att Länsförsäkringar är kundägt och inga pengar läcker ut till aktieägare. Länsförsäkringar har också en smart organisation med lokala bolag som samarbetar om stora utvecklingsfrågor. Vad tycker du är fördelarna med ett kundägt bolag? Att jag känner mig trygg i att eventuell vinst går tillbaka till försäkringstagarna och att skaderegleringen är juste. Vad betyder Länsförsäkringar Bergslagen för dig? Att jag inte behöver oroa mig för att mina försäkringspengar försvinner i fel fickor.

25


K UNDÄGT – 2 013

Fler borde ta chansen THERÉSE HEDÉN ÄR EN HELT VANLIG KUND. FÖDD NYFIKEN VALDE HON ATT TACKA JA NÄR HON TILLFRÅGADES OM ATT ENGAGERA SIG SOM LEDAMOT I LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGENS FULLMÄKTIGE. HON INSPIRERAS AV IDÉN ATT BOLAGET ÄGS AV SINA KUNDER, VILKET GÖR ALLA TILL VINNARE. Vid Järntorget i Örebro, fem trappor upp, går telefonerna varma och på väggarna i det lilla konferensrummet hänger skisser över kommande projekt. Det känns tydligt att här pågår planering i den högre skolan. Jag möter Therese Hedén på det företag hon sedan nio år driver tillsammans med kollegan Sven Erik Jungander. Deras eventbyrå Hedén & Jungander, producerar evenemang för företag, organisationer och kommuner. Till de mer kända sådana hör Örebrogalan och Promotionbåten. Företaget driver också affärsnätverket Business Match och det senaste i raden av projekt är den egna resemässan Travel and Taste.

26

FRÅN VD TILL EGEN FÖRETAGARE Det behövs inte många minuter i samma rum som Therese för att förstå att hon är en genuint engagerad, entusiastisk och modig kvinna. Hon drar sig inte för att testa nya saker, tvärtom. – Ja, jag är nog en idéspruta och jag älskar att utveckla koncept och sammanhang som skapar nytta och får andra människor att trivas, säger Therese. Drömmen om att driva eget företag fanns i tankarna, men de låg i träda då hon alltid trivts så bra på sina olika jobbuppdrag inom turism- och nyföretagarsektorn och senast som VD för Örebro Promotion. Tills den dagen då ett alldeles speciellt tillfälle dök upp. – De stora projekt vi varit med och skapat som anställda inom Örebro Promotion skulle förläggas externt hos konsulter. Efter lite funderande insåg vi att läget var helt rätt, att de konsulter som man sökte faktiskt var vi, säger Therése och skrattar. Sagt och gjort, idag 9 år senare säger Therése att det var det bästa beslut hon någonsin tagit, beslutet att våga testa nya idéer.


K UNDÄGT – 2 013

”Det är häftigt att Länsförsäkringar Bergslagen, med 166 år på nacken, fortfarande har en attraktiv affärsidé. Bolaget har varit lyhörda för kundernas behov och hängt med i utvecklingen.” THERÉSE HEDÉN, Kund, Länsförsäkringar Bergslagen

HUR BOLAGET FUNGERAR Det var precis den drivkraften, att prova och lära sig nya saker, som lockade Therese att 2009 tacka ja till en plats i Länsförsäkringar Bergslagens fullmäktige. Fullmäktige har 60 ledamöter, vanliga kunder som räckt upp handen för att vilja engagera sig lite mer. – Det var min nyfikenhet som fick mig att tacka ja på förfrågan till en fullmäktigeplats och det har varit tre mycket lärorika år. Jag, precis som många andra, tycker nog att försäkringar, bank och pensioner är rätt komplext. Men tittar jag i backspegeln inser jag hur mycket jag lärt mig om branschen och hur ett kundägt bolag verkligen fungerar, berättar Therése. ALLA BLIR VINNARE Kring det kundägda, det vill säga att bolaget ägs av kunderna själva, kan Therése prata länge. Till exempel om den kundägda idén, Guldkund eller om bolagets samhällsengagemang. – Det är häftigt att Länsförsäkringar Bergslagen, med 166 år på nacken, fortfarande har en attraktiv affärsidé. Då förstår man att bolaget har varit lyhört för kundernas behov och hängt med i utvecklingen. Otroligt imponerande. Viljan hos bolaget att utveckla idéer tillsammans med sina kunder löper som en röd tråd. Therése nämner som exempel konceptet Säker Gård, ett initiativ som gynnar såväl lantbrukaren som bolaget. – Lantbrukaren får professionell rådgivning och hjälp att minska risken att råka ut för dyra skador. Färre skador betyder i sin tur lägre premier. Det är ett lysande exempel på hur bolaget väljer att utveckla idéer tillsammans med sina kunder, där alla blir vinnare, menar Therése. EN SKÖN KÄNSLA AV TRYGGHET Länsförsäkringar Bergslagen har ett starkt varumärke i de 23 kommuner man är verksam. Bolaget har valt att vara nära sina kunder, med kontor på flera mindre orter, i tider när många andra företag går åt andra hållet. Theresé menar att det är precis i detta som bolagets trovärdighet ligger. – Det är klart att det kostar mycket att bolaget verkar lokalt på många platser, men på så sätt skapas relationer mellan medarbetare och kunder, man känner varandra på riktigt. Och då Länsförsäkringar har hela paketet – bank, försäkring och

fastighetsförmedling – behöver man som kund bara ett bolag genom livet. Klart att det ger kunden en skön trygghetskänsla i magen, menar Therése. PÅ PLATS, MITT I SKADAN Vi kommer in på skador och Therése berättar själv att hon hittills förskonats från större trista händelser. Skulle något hända vet hon dock att rätt hjälp finns både nära och snabbt. – Samma sak där, lokal skadereglering är unikt. Har du drabbats av en skada och allt är upp och ner, är det väldigt skönt att inte bli hänvisad till en telefonsupport i Norrland. Länsförsäkringar Bergslagens skadereglerare åker istället ofta ut och besöker dig som kund på plats, mitt i skadan. FLER BORDE TA CHANSEN På frågan om hon vill fortsätta som ledamot i fullmäktige tvekar hon en kort stund. – Ja, om önskan finns, så självklart, men jag är själv av den uppfattningen att dessa platser borde ha en bra cirkulation. En plats i fullmäktige får inte bli permanent, utan har du suttit några år ska du ge en annan kund chansen att lära känna bolaget bakom kulisserna. Therese säger att åren i fullmäktige har gett henne helt nya insikter, det har varit lärorikt att tre gånger per år fått träffa bolagets ledning och styrelse. – Jag tycker bolaget är duktiga på att lyssna in åsikter från fullmäktige, det brukar bli bra diskussioner. De här åren har gjort mig till en ännu stoltare ambassadör för vårt gemensamt ägda företag. Fler kunder borde definitivt ta chansen att engagera sig, avslutar Therése. •

THERESE HEDÉN Ålder: 51 år Bor: Örebro Finns alltid i kylskåpet: Parmesanost Gör en ledig dag: Jag har tidigare bott på landet och älskar att vara i naturen. En lång promenad i skog och mark är det bästa jag vet. Ditt hem brinner, vad lämnar du kvar? Lätt, Tv:n! Drivkraft: Få göra saker jag aldrig testat innan, allt från att bestiga berg till att utveckla nya affärskoncept. Motto: Jag älskar Lill-Babs citat; ”Allt går, utom nyfödda barn.”

27


ST Y RNIN G – 2 013

Företagsledning

Ann-Christin Palmér, Personalchef

Pia Heldesjö, Ekonomichef

Mikael Sundquist, Verkställande direktör

Mikael Hellberg, Områdeschef Skador

Jan-Åke Eriksson, Affärsområdeschef Företag

Från 1 januari 2014 Anders Bergman, t.f. Affärsområdeschef Privat

Anna-Maria Jonuks, Kommunikationschef Jenny Vedholm, Affärsutvecklare, IT-samordnare

28

Ann-Christine Lindahl, Affärsområdeschef Bank


ST Y RNIN G – 2 013

Länsförsäkringar Bergslagens styrelse (fr v) Bengt-Erik Lindgren (styrelseordförande), Anki Bengtson, Ulf Nilsson, Joakim Alkman, Annika Bergman, Elisabeth Sverresson, Ulf Torbacke, Christina Liffner, Pär-Erik Wejåker, Per Åhman och Lars-Ove Andersson.

Styrelse

Personalrepresentanter

Bengt-Erik Lindgren, f 1950 Ordförande invald 2011, mandatperiod 2013–2015

Ulf Torbacke, f 1952 Personalrepresentant

Christina Liffner, f 1950 Vice ordförande invald 2004, mandatperiod 2012–2014 Joakim Alkman, f 1963 invald 2010, mandatperiod 2012–2014 Anki Bengtson, f 1962 invald 2001, mandatperiod 2013–2015

Ulf Nilsson, f 1958 Personalrepresentant Lars-Ove Andersson, f 1952 Personalrepresentant, suppleant Anette Granberg, f 1969 Personalrepresentant, suppleant

Annika Bergman, f 1966 invald 2009, mandatperiod 2013–2015 Elisabeth Sverresson, f 1954 invald 2000, mandatperiod 2012–2014 Pär-Erik Wejåker, f 1949 invald 2005, mandatperiod 2013–2015 Per Åhman, f 1954 invald 2008, mandatperiod 2012–2014

29


R E S U LTAT – 2 0 1 3

30


R E S U LTAT – 2 0 1 3

Skadetungt år med starkt finansresultat ÖKAD PREMIEINTÄKT OCH BRA AVKASTNING I KAPITALFÖRVALTNINGEN BALANSERAR UPP 2013 SOM ANNARS HAR PRÄGLATS AV HÖGA SKADEKOSTNADER. VERKSAMHETEN Länsförsäkringar Bergslagen ingår som ett av 23 självständiga, lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. De 23 bolagen äger tillsammans Länsförsäkringar AB (LFAB), som bedriver gemensam service och utvecklingsverksamhet. Länsförsäkringar Bergslagen äger 5,5 procent av aktiekapitalet i LFAB. Affärerna djur- och grödaförsäkring, liv, fondliv, bank och fondförvaltning hanteras bolagsgemensamt i olika dotterbolag som förmedlade affärer, där Länsförsäkringar Bergslagen har kundansvaret. Länsförsäkringar Bergslagen deltar i länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem. Avgiven återförsäkring går till Länsförsäkringar Sak och vi tar också emot återförsäkring från Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringar Bergslagen har tre dotterbolag, varav två förvaltar placeringar i fastigheter och ett som bedriver fastighetsförmedling i Lindesberg. HANTERING AV RISKER I VERKSAMHETEN Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker är central i den bransch och den omvärld vi verkar i. För att hantera olika risker har vi tydligt definierade strategier och ansvarsområden tillsammans med ett starkt engagemang för riskhanteringsprocessen, vilket bygger på tydligt definierade ansvarsområden och välfungerande processer. Det viktigaste i arbetet med att hantera risker är att säkerställa att riskerna identifieras, att riskvärdering är oberoende och att kapitalbasen är tillräcklig i förhållande till riskerna. Detta arbete är avgörande för att med hög säkerhet garantera de utfästelser vi dagligen gör till våra kunder. BRÄNDER ÖKADE SKADEUTFALLET Premieintäkten har ökat för varje år under den senaste femårsperioden till följd av kundtillströmning och ökad försäljning. Skadekostnaden ökade kraftigt under 2013 jämfört med de tidigare fem åren, framför allt till följd av många bränder - såväl stora

31


R E S U LTAT – 2 0 1 3

som små. Det ligger i försäkringsverksamhetens natur att skadeutfallet kan variera från år till år och det är över tid som resultatet ska gå ihop. Driftskostnaderna var lägre än föregående år och uppgick till 155,9 Mkr (159,3). Tekniskt resultat, dvs totalt resultat för sakförsäkringsverksamheten, före återbäring slutade på -44,1 Mkr (77,0) för året. BRA AVKASTNING I KAPITALFÖRVALTNINGEN Länsförsäkringar Bergslagen har en diversifierad värdepappersportfölj med obligationer, aktier och fastigheter. Summan av placeringstillgångarna uppgick vid årets slut till 3 667,9 Mkr (3 017,9). Expansiv penningpolitik och successivt bättre konjunktur i USA och Europa samt stabilt låg inflation höjde både aktiekurserna och obligationsräntorna under året. USAekonomin och dess centralbank Fed angav mer än vanligt tonen vilket får konsekvenser för hela världsekonomin. Deras neddragning av stödköp av långa obligationer har skapat viss oro i utvecklingsländerna. Tidigare fokus på Euroområdets problem minskade under året dock utan att helt lösas. Sammantaget påverkades avkastningen på placeringstillgångarna positivt och resultatet uppgick till 300,4 Mkr (232,5). ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER Övriga intäkter och kostnader består av resultatet av vår förmedlade affär – bank, liv, agria och fastighetsförmedling. Bankverksamheten är en växande verksamhet, där vi investerar

32

i såväl personella resurser som i kontor på sex orter. Tillväxten i bankaffären är fortsatt mycket bra, men till följd av de investeringar som sker och det låga ränteläget visar verksamheten ett negativt resultat. Livaffären visar också den fortsatt tillväxt och resultatet slutade på plus. Totalt uppgick övriga intäkter och kostnader till -21,4 Mkr (-32,8). •

FÖRDELNING AV PLACERINGSTILLGÅNGAR • Aktier LFAB, Humlegården och onoterat • Aktier och aktiefonder • Räntebärande • Fastigheter

3 667,8 Mkr


R E S U LTAT – 2 0 1 3

FEMÅRSÖVERSIKT – Resultat och ekonomisk ställning Översikten redovisar en sammanställning av resultat och ekonomisk ställning de senaste fem åren. I sammanställningen finns information för att utläsa hur det går för verksamheten över tid och möjlighet att översiktligt identifiera avvikelser under enskilda år, till exempel skadekostnadsutfall.

Femårsöversikt, belopp i mkr 2013 2012 2011 2010 2009 RESULTAT Premieintäkter f.e.r. 897,2 843,8 787,8 749,4 748,3 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen *) Försäkringsersättningar f.e.r.

16,2

16,4

25,3

17,1

12,2

-801,7

-623,9

-659,4

-621,7

-533,4

Driftskostnader f.e.r. -155,9 -159,3 -152,4 -148,9 -145,2 Tekniskt resultat före återbäring

-44,1

77,0

1,3

-4,2

81,9

Återbäring – -77,2 – – -100,0 Försäkringstekniskt resultat i försäkringsrörelsen

-44,1

-0,2

1,3

-4,2

-18,1

Finansrörelsens resultat 284,2 216,1 -85,6 325,2 352,0 Övriga intäkter och kostnader

-21,4

-32,8

-4,3

-26,7

-15,6

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

218,6

183,0

-88,6

294,3

318,3

ÅRETS RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT

169,2

212,1

-58,3

226,5

227,3

ÅRETS TOTALRESULTAT 182,4 214,1 -57,7 243,0 233,6

EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar 3 667,8 3 017,9 3 151,9 3 235,2 2 945,9 Försäkringstekniska avsättningar 1 475,2 1 362,3 1 214,7 1 150,4 1 187,0 Konsolideringskapital 2 418,0 2 185,9 2 003,6 2 099,6 1 787,7 Konsolideringsgrad

259%

251%

244%

279%

240%

Skadeprocent 89,4% 73,9% 83,7% 83,0% 71,3% Driftskostnadsprocent 17,4% 18,9% 19,3% 19,9% 19,4% Totalkostnadsprocent 106,7% 92,8% 103,1% 102,8% 90,2% Totalavkastning i kapitalförvaltningen

8,7%

7,6%

-1,9%

12,4%

15,3%

*) Kalkylränta 1,2% 1,2% 2,0% 1,5% 1,1%

33


M E D A R B E TA R E – 2 0 1 3

Medarbetarna är nyckeln till framgång MEDARBETARE SOM HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT PRESTERA OCH MÅR BRA SKAPAR ETT STARKT VARUMÄRKE OCH ÄR NYCKELN TILL BOLAGETS FRAMGÅNG. Varje år genomför bolaget en medarbetarundersökning. Precis som tidigare år visar den att medarbetarna tycker att de har goda förutsättningar att prestera, så att våra kunder blir nöjda. – Medarbetarna är stolta över att jobba här och tycker att man har ett ansvarsfullt arbete. Precis som tidigare år har vi ett högt värde på engagemang och man tycker att vi är en jämställd arbetsplats. Det är alla fantastiska medarbetare som är nyckeln till vår framgång, säger Ann-Christin Palmér, personalchef på Länsförsäkringar Bergslagen. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Länsförsäkringar har högt anseende när vi gör mätningar bland studenter vad de tycker om oss som eventuell blivande arbetsgivare. Vi har ett bra

och nära samarbete med de studentorganisationer som finns inom vårt verksamhetsområde. – För att få de bästa medarbetarna måste man vara en attraktiv arbetsgivare. Ett mått på hur attraktivt ett bolag är på arbetsmarknaden är hur många som söker de lediga tjänsterna. Under året har vi rekryterat elva nya medarbetare till oss och vi har haft totalt 420 sökande till tjänsterna, berättar Ann-Christin Palmér. BYTER JOBB I BOLAGET Det är också viktigt för bolaget att medarbetarna har möjlighet till intern rörlighet, det skapar utveckling både för såväl individen som organisationen. Vi annonserar därför alla våra lediga tjänster internt i första hand. Under 2013 har vi haft 12 medarbetare som har bytt tjänst inom bolaget. •

MEDARBETARSTATISTIK Idag har bolaget 233 tillsvidareanställda medarbetare, varav 142 kvinnor och 91 män med en medelålder på 43 respektive 46 år. Vi har 22 medarbetare i chefsposition varav 10 kvinnor och 12 män med en medlålder på 48 respektive 49 år. Utöver dessa har vi omkring 60 personer som arbetar i våra franchisebolag.

ANTAL ANSTÄLLDA, KVINNOR OCH MÄN 250

200

150

100

50

0

• Kvinnor • Män

34

2011

2012

2013


M E D A R B E TA R E – 2 0 1 3

Nya medarbetare

2013

Åsa Lyckman

Irene Carlsson

Linda Danielsson

Anna-Maria Jonuks

Maria Hinas

Lina Olsson Daniela Allström

Annika Jonsson

Sara Hedström Tobias Jarleskog Therese Andersson

35


lfbergslagen.se Produktion: Care of Haus, Västerås 2014 / Tryck: Åtta45, Stockholm / Foto: Kim Norman, Alexander von Sydow / Repro: Republiq

Lf bergslagen verksamhetsaret 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you