Page 1

uit jou gemaksone in jou hartsone in!

April 2014  Uitgawe 93


Inhoud

Fokus 01

Redaksie - Laat ons toe om jou weer opnuut opgewonde te maak oor Paasfees!

02

My Voetspore 25

Voetspore se RaakVatReis

Paasfees in Fokus

26

RaakLeefWeek

02

Preekreeks: loof Jesus deur...

27

Om ‘n “host familie” te wees

03

Paasfees - Die fees van redding

04

Gebed: Funksionering van Gebedsbediening

05

Merkwaardighede uit die Woord

06 11 12

Dagboek

Toerusting: Maak hierdie Paasete prominent & feestelik in jou huis! Dienswerkers: Ken Jesus Leef Jesus Konferensie

08

Kamp vir Enkellopendes

08

Flooze ‘kommin’ dames tee

09

Selfamilies

Bybelskool - Jesusjaar

09

Belydenisaflegging 2014

09

MaMs Program

10

Huweliksvoorbereidingseminaar

10

Nuwe Lidmate Funksie

Stories 12

Midstream Bybelskool

21

Die Soektog het begin, moet dit nie misloop nie.

16

Paasfees vir Kinders

28

Midstream Gemeentefees

18 19

Die Gekruisigde Jesus het ook opgestaan vir Tieners Tiener dansgroep: Vryheid in gees, siel en liggaam

20

Rondom40

22

Vroue@kerksondermure Midstream

Algemeen 01

Preekrooster

13

Paasfees Kalender vir Kinders

14

Kalender - April

15

Kalender - Mei

17

Totsiens Alice!!

21

Sê jou sê... Deel jou storie

Redakteur: Francois Schoombee  012 663 2003 x204 / francois@ksm.co.za Bladuitleg en Grafiese ontwerp: Nadia Strydom  012 663 2003 x205 / design@ksm.co.za Teologiese versorging: Fanie Venter   Taalversorging: Hennie Jooste Die Hartklop redaksie en uitgewer onderskryf nie noodwendig die menings wat medewerkers en adverteerders in die tydskrif uitspreek nie en behou die reg om alle bydraes redaksioneel te versorg. Webwerf: www.kerksondermure.org  e-pos: info@ksm.co.za Facebook: kerksondermure Loof Luister Leef  Twitter: @kerksondermure1 Instagram: kerksondermure Na-ure Predikant op-roep: 083 489 0180 Finansiële bydraes: elektroniese oorbetalings kan gedoen word aan kerksondermure, ABSA Centurion, Rek no: 289 058 0095, Tak kode: 630 445, Verwysing: Naam en waarvoor Addres: Gemeente Sentrum Hippolaan: H/v Hendrik Verwoerdrylaan & Hippolaan, Zwartkop x4 Posbus 7545, Centurion, 0046


In hierdie maand se uitgawe plaas ons die fokus op Paasfees. Fanie Venter vertel van ʼn Paastyd wat ‘n tyd is om God beter te sien. Om dit reg te kry moet jy Jesus aan die kruis sien. Jesus wat aan die kruis sterf, help vir ons om God se hart te sien. Sy hart wat brand van liefde vir mense. Kom staan in hierdie Paastyd saam met jou familie stil en nadenkend aan die voet van die kruis en kom ontdek weer opnuut die werklikheid van Paasfees...maak seker jy kry die hele storie! Fanie gee ook so ietsie weg oor die tweede kwartaal preekreeks wat fokus op: “LEEF Jesus deur…” Lees en verstaan die diepere betekenis van “LEEF Jesus”. Ons almal wil tog soos Jesus Leef?

Redaksie

Laat ons toe om jou weer opnuut opgewonde te maak oor Paasfees!

Colin Smith maak die stelling dat Paasfees ʼn Reddingsfees is. Maar hy sê dié redding is nie vir almal nie, want almal aanvaar dit nie noodwendig nie. Jesus laat ons nie neutraal staan nie. Jesus vra `n keuse. Daarom is dit belangrik om vir jouself af te vra: Het ek dit al aanvaar? Het die Reddingsfees van Paasfees al my eie lewe getref, en is ek deel daarvan? Maak seker jy lees hierdie artikel! In die “Merkwaardighede uit die Woord”-bydrae beantwoord oom Adrio König die vraag: Het Jesus opgestaan of is Hy opgewek? Weet jy wat die antwoord is?

Carl du Preez gee opwindende wenke oor hoe om hiérdie PAASETE ʼn prominente en feestelike ervaring in jou huis te maak! Jy kan verseker van hierdie Paasfees ʼn geleentheid maak wat jou mense vir lank sal onthou...

Christo Woite fokus op Paasgebede en verklap ook bietjie meer oor wat ons kan verwag van die Gebedsbediening in 2014. Annelize de Wet gesels meer oor tieners se verstaan van Paasfees en bid ‘n baie spesiale gebed vir elke Tiener vir die Paasfees wat voorlê.

Hierdie uitgawe gee Paasfees weer sy volwaardige plek as een van die grootste en belangrikste geestelike feeste op die kerkkalender. Maak seker jy ontdek weer die werklikheid van Paasfees en maak dit ‘n ware Christusfees in jou huis. Kyk gerus ook na die nuwe dagboekinskrywings van opkomende toerusting-, kuier- en geestelike groeigeleenthede. Daar is ook weer besonderse getuienisse en stories van kerksondermure vriende wat dien… Mense wat nie onseker is van hulle einddoel nie. Sien ook die kalender in die middel van die tydskrif vir al die nuutste datums en gebeure asook die April preekrooster (hieronder). Dit is werklik ons gebed dat hierdie uitgawe weer Paasfees sal vernuwe in jou lewe sodat jy sy opstandingskrag sal verstaan, dit sal opneem en Jesus sal LEEF in die wêreld.

Francois

Tiesie de Coning daag alle ouers uit, en help hulle, om die storie van Paasfees weer opnuut saam met hul kinders te herontdek!

PREEKROOSTER  •  April 2014 6 April

13 April

17 April

Hippolaan                     08:00

Adrio König

Christo Woite

10:00

Adrio König

Christo Woite

18:30

Colin Smith

Fanie Venter

19:00 Nagmaal Adrio König

18 April

Goeie Vrydag  

-

Midstream

Meiring de Wet

4 Mei

Paasfees                                    Colin Smith

Fanie Venter

Adrio König

Colin Smith

Colin Smith

Fanie Venter

Adrio König

Adrio König

Adrio König

Fanie Venter

-

             

-

-

-

-

Christo Woite

Fanie Venter

Adrio König

Colin Smith

Christo Woite

Fanie Venter

Adrio König

Colin Smith

                     

08:00

Christo Woite

Colin Smith

10:00

Christo Woite

Colin Smith

19:00 Nagmaal Annelize de Wet

Tieners@Midstream                     17:00

27 April

Colin Smith

Tieners@Hippolaan                     17:30

20 April

             

Allen Baatsen www.kerksondermure.org       

-

Hartklop  l April 2014     01


Paasfees in fokus Na sy opstanding het Jesus aan verskillende mense verskyn. Met hierdie verskynings het Jesus die krag van God se liefde gedemonstreer. Liefde wat so groot is, dat dit die dood oorwin. Dit het die dissipels se lewens omgekeer. Hulle het besef: die liefde wat Jesus verkondig het, is die liefde wat Hy geleef het. Hulle het besef hierdie liefde sal selfs nie deur die dood en die magte van die bose oorweldig kan word nie. Paasfees is daarom ‘n uitbundige viering van die krag van God se liefde. Fanie Venter Paastyd is ‘n tyd om God beter te sien. Om dit reg te kry moet jy Jesus aan die kruis sien. Jesus wat aan die kruis sterf, help vir ons om God se hart te sien. Sy hart wat brand van liefde vir mense. Kom staan in hierdie Paastyd stil en nadenkend aan die voet van die kruis. Sien aan die kruis die deurboorde, verbreiselde Seun van God hang. Wat jy daar sien, is hoe God die heel ergste wat ‘n mens kan doen, in Homself absorbeer en dan daarop reageer met lewegewende vergifnis. Wanneer ons Jesus aan die kruis sien dan verstaan ons al hoe beter: God verstaan my persoonlike pyn. Hy verstaan dit nie net nie - Hy deel daarin. Hy ly saam met my. Die kruis sê: God kan ly en God kan huil. Ons is nie alleen in ons hartseer en pyn en teleurstelling nie. Hierdie waarheid hou my aan die gang. Hierdie waarheid laat my lig sien ook in die donker tye. Mag jy God so sien, so sien dat jy kans sien.

As ons na hierdie wêreld kyk sal ons moet erken dat lyding en swaarkry ‘n pynlike werklikheid is. Maar ons weet: die laaste woord behoort nie aan hierdie dinge nie. Die laaste woord behoort aan die liefde van God. Die opstanding sê vir ons dat Hy gedurig besig is om lig en lewe te bring in die plekke en omstandighede waar ons net donker en dood sien. Trevor Hudson het my gehelp om te verstaan dat wanneer dít in jou lewe gebeur, al is dit in iets kleins, is dit Paasfees in jou lewe. As jy die moed kry om deur jou pyn te lewe is, dit Paasfees in jou lewe. Wanneer innerlike pyn en mislukking veroorsaak dat ‘n selfversekerde, onafhanklike mens sy hande uitsteek na die lewende God is dit Paasfees. Wanneer jy dit regkry om daardie mens wat jou verontreg het, onvoorwaardelik te vergewe is dit Paasfees. Elke keer wanneer jy te midde van gebrokenheid en verval, lewe en genesing sien, ondervind en deel, breek Paasfees deur soos op daardie eerste Sondag. Die gekruisigde Jesus wil, deur die opstandingskrag van sy liefde, dit heeljaar lank Paasfees maak in jou lewe.   k

Die storie van Jesus se lewe eindig nie by sy dood aan die kruis nie. Sy graf is leeg! Hy het opgestaan! Hy leef!

Nuwe Preekreeks: In 2014 se jaartema is daar die hele tyd twee bewegings wat nooit van mekaar losgemaak kan word nie. Die eerste beweging is “ken Jesus”. Wanneer ʼn mens probeer om Jesus te ken, sonder om meer soos Hy te leef, kan jy maklik die kern miskyk. Die gevaar is dat jy dan soos ʼn asketiese monnik dieper en dieper kan ontdek wie Jesus is, sonder om saam met Hom ʼn impak op sy mense en sy wêreld te maak. Die anderkant is net so gevaarlik. Ons probeer om soos Jesus te leef, sonder die eerste beweging (om Jesus intiem te leer ken).

skade is al aangerig deur passievolle volgelinge van ʼn selfgemaakte Jesus.

leef   deur...

Hierdie pogings kan maklik daartoe lei dat ek dinge doen en sê, onder ʼn wanindruk dat dit is wat Jesus wil hê. Baie

In hierdie kwartaal se preekreeks fokus ons daarom vanuit ons “ken” van Jesus, op LEEF Jesus. Die tema is LEEf Jesus deur… In hierdie reeks gaan ons saam stilstaan by fundamentele sake wat ons bemagtig om soos Jesus te leef. Ons gaan saam gesels oor ons verhouding met Jesus, die rol van genade, geloof, die Bybel en lofprysing in ons lewe soos Jesus. En om prakties te raak oor hoe elkeen van hierdie waarhede geleef kan word, in ons navolging van Jesus.  k

foto: media-cache-ak0.pinimg.com

02    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


P A A S DIE FEES VAN REDDING F E E S Dertig jaar van stilte en toe... op `n besondere dag, `n dag soos geen ander, staan Jesus tussen mense en roep uit: “Bekeer julle, want die Koninkryk van God het naby gekom!” (Mat.4) Vir dertig jaar loop die Seun van God deur die wandelgange van Nasaret en Jerusalem, leef Hy saam met mense, eet saam met hulle, deel die lewe saam met hulle, beleef alles saam met hulle, en toe, op die regte dag, verander alles.

van die gesin wat die offer bring. Dit is tydens Paasfees wat die bloed van die Lam die sondes van die ganse mensdom betaal. Tydens Paasfees kom daar versoening (Kol. 1:20). Hierdie versoening is Goeie Nuus. Dit is die herstel van ons verhouding met die Vader. Ons kan weer terug hardloop na die Vaderhuis toe waar Hy ons vasdruk, want sy Seun het die prys vir ons terugkoms betaal.

Paasfees kom vertel vir ons hierdie storie, God se storie. Dat God tussen ons kom woon het, ons pyn, ons sonde - ja ons totale verlorenheid op Hom geneem het, en namens ons die prys betaal het. Daarom sal die Hebreërskrywer sê: “Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word” (Heb. 2:18). Later sal dieselfde skrywer skryf: “Omdat God dit wou, is ons vir Hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd.” (Heb. 10:10).

Maar hierdie redding is nie vir almal nie, want almal aanvaar dit nie noodwendig nie. Jesus laat ons nie neutraal staan nie. Jesus vra `n keuse. Daarom is dit belangrik om vandag vir myself af te vra: Het ek dit al aanvaar? Het die Reddingsfees van Paasfees al my eie lewe getref, is ek deel daarvan? Paasfees IS Goeie Nuus en die volgelinge van Christus het die opdrag om hierdie Nuus te versprei - deur hul lewens en hul woorde.

Goeie Vrydag gebeur ten tye van die Joodse Paasfees. Daar is `n lammetjie geslag en die bloed van daardie lammetjie is oor die altaar gedrup en het gedien as versoening vir die sondes

Colin Smith

Ek bid vir jou `n geseënde Paastyd toe. Dié tyd van die jaar wat anders is, so wonderlik anders. Goeie Vrydag is werklik goed, omdat Sondag gebeur het. Jesus het nie net die prys betaal nie, Hy het ook die oorwinning behaal. Paasfees IS die Reddingsfees vir hierdie wêreld.  k

www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     03


Gebed

FUNKSIONERING VAN Christo Woite Die Gebedsbediening is gerig op ons gewone lidmate wat ʼn gemiddelde kennis en uitlewing van gebed het. Ons gaan nie groot woorde of vreemde tale gebruik nie. Maar ons wil wel gebedspraktyke vestig op God se voorwaardes. Ons bid gewoonlik op ons voorwaardes en sê maklik vir die Here dat ons graag met Hom wil praat maar dat ons tyd min is. Hy moet asseblief saamry werk toe dat ons sommer in die ry kan bid. Of ons laat die Here saamdraf as ons gaan oefen omdat ons so besig is. Intussen vra die Here eintlik dat ons by Hom moet kom sit sodat Hy ook met ons kan praat. Lidmate wat wil deelneem aan die Gebedbediening staan in diens van gebed en die gemeente. Deur middel van taakspanne wil ons die gemeente betrek by die voorreg en wonder van gebed. Die volgende taakspanne word saamgestel:  1. Gebedsbewussyn Om lidmate se vlak van bewussyn oor gebed te verhoog wil ons bv. eredienste gebruik en artikels in die Hartklop plaas deur die gebedekaartjies waarop hulle behoeftes kan neerskryf, weer onder hulle aandag te bring. Ons wil ook moontlike preekreekse reël en bevestig dat gebed tot sy reg kom in Bedieninge en Fokusse. Ons wil leesstof oor gebed bekendstel en mense laat getuig oor gebedsverhoring.  2. Gebedsgeleenthede Dit gaan oor die reël van die Wêreldbiddag vir mans en vroue asook samewerking met Jerigo Mure se "7 Days on the Wall 2014" en ander gebedsinisiatiewe.  3. Gebedsbyeenkomste Mense kry geleentheid om verantwoordelikheid te aanvaar vir die instandhouding van gebedsgeleenthede in die gemeente soos die Saterdagoggend biduur asook die uitbouing van nog geleenthede.   4.  Gebedsweek en Pinksterbidure Die taakspan sal behulpsaam wees om die geleenthede uit te bou en te laat slaag op allerlei maniere.

  5.  Organiseer en versorging van voorbidders. Die taakspan sal toesien dat die gebedsversoeke deur middel van e-posse by die voorbidders kom. Die databasis van gemeentelede wat graag vir gebedsversoeke wil bid, moet uitgebrei word. Die voorbidders moet ook op gereelde basis emosioneel en geestelik versorg word.  6. Gebedskampe Lidmate sal hier verantwoordelikheid vir die reël van gebedskampe aanvaar. Ons wil meer lidmate die belewenis van ʼn gebedskamp gee.   7.  Saambidders na eredienste Ons wil ʼn groep bidders saamstel wat na eredienste saam met mense kan bid. Lidmate met gebedsbehoeftes moet geleentheid hê om dit dadelik te kommunikeer en versorg te word. Ons wil alle lidmate uitnooi om te kom saamwerk. Dit sal ʼn wonderlike geleentheid wees tot geestelike verryking vir jou. Kom help ons om al die aktiwiteite te vestig. Meld asb. aan by Ds Christo Woite by 082 894 6273 of by Maryna by die kerkkantoor by 012 663 2003. Die Here se seën word jou toegebid.  k

04    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


Merkwaardighede uit die Woord

Het Jesus opgestaan of is Hy opgewek?

Ons is gewoond om te praat van die opstanding van Jesus. Maar in die Nuwe Testament word meestal van sy opwekking gepraat: God het Hom opgewek. Die opskrifte bokant die Evangelies se verhaal is: “Jesus se opstanding”, maar in die verhaal staan: Hy is opgewek (Mat 28:7; Mark 16:6; Luk 24:6). In 1 Korintiërs 15 is die opskrif: “Die opstanding van die dooies” maar in die hoofstuk staan nie een keer “Jesus het opgestaan” nie, maar oor en oor: “Hy is opgewek”. Vir elke een keer wat ons in die Nuwe Testament lees “Hy het opgestaan”, lees ons vyf keer: “Hy is opgewek”.

Adrio König

Waarom? Jesus se laaste kruiswoorde is: “My God, waarom het U My verlaat?” Die oomblik wat God Hom verlaat, kan Hy nie verder nie. Dan sterf Hy (Matt 27:46-50). Waarom het God Hom verlaat? Omdat God Hom in ons plek as ‘n sondaar behandel het (2 Kor 5:21). Hy sterf in ons plek die sondaarsdood wat ons sou moes sterf: sonder God.

Maar as ‘n mens sonder God sterf, kan jy nie opstaan nie. Jesus ook nie.

Is dit die rede waarom Matteus (en al die Evangelies) dan skryf dat Jesus opgewek is. Sou dit beteken dat, nadat God Jesus aan die kruis verwerp het, Hy in die graf na Hom teruggekom het en Hom opgewek het, en daarmee gesê het dat Hy sy offer aanvaar het? Want as Jesus nie opgestaan het nie, was sy kruisdood waardeloos.

Dis eers sy opwekking wat sy kruis waarde gegee het. “Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word” op grond van sy kruisdood (Rom 4:25). Sonder sy opwekking het sy kruisdood geen waarde vir ons sonde gehad nie. Natuurlik het Jesus opgestaan. Maar Hy kon net omdat Hy opgewek is, omdat God sy kruisoffer vir ons sonde aanvaar het. En daarom kan ons gered en vergewe word.   k

kerksondermure wil graag duisend maal dankie sê aan die dame wat die “Voluit Menswees / Pleisters vir die siel”-boeke aan ons geskenk het! Jou liefdesdaad en koninkrykswerk het ons in staat gestel om soveel ander mense daarmee te seën! Nogmaals BAIE, BAIE DANKIE uit die diepte van ons hart. Ons het 10 van die boeke om weg te gee. As jy in aanmerking wil kom vir een van die boeke vul asb die skeurstrokie in of stuur vir ons 'n e-pos.

Om in aanmerking te kom vir die boekprys, stuur 'n e-pos na design@ksm.co.za, of handig die strokie in by die kerkkantoor voor Maandag 28 April 2014. Inskrywings per e-pos: Stuur ons jou Naam, Van, Kontaknommer en e-pos adres. In die opskrif merk asb soos volg - Hartklop Boekprys. Wenners sal gekontak word en pryse kan afgehaal word by die kerkkantoor tydens kantoorure of op Sondae na afloop van die erediens.

Boekprys Naam & Van: Kontak nommer: e-pos adres: www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     05


Toerustingsfokus

Maak hierdie PAASETE prominent & feestelik in jou huis!

Carl du Preez Ons as gereformeerde Christene, en selfs menigte van die ander Christen kerke, doen tradisioneel baie moeite met Kersfees, en veral die kersete. Vir party gesinne sentreer dit rondom Kersdag en ander weer rondom Ou Kersaand - wat ook al julle eie gebruike is, dit is gewoonlik prominent en feestelik! Wat dan van Paasfees? Paasfees bestaan gewoonlik uit ʼn Paasdiens en ander kerkaktiwiteite rondom Paasnaweek. Baie mense is daardie tyd ook nog met vakansie en hou, miskien onbewustelik, die somberheid van die paasverhaal so bietjie van die klein kinders af weg. Tog, in die Bybel was Paasfees prominent en feestelik met verskeie nuanses wat voortgeleef het op verskillende maniere in die Christelike kerk en gesinne. Ons familie het besluit dat Paasfees die mees vreugdevolle tyd van die kerklike jaar is, waarin die gedagtes van ‘nuwe lewe’ en ‘hoop op die toekoms’ prominent funksioneer. Ons het weer die kleure, simbole en rituele van die kerklike jaar besoek om ons te lei in ván die rituele wat ons wou doen. Julle kan gerus ook bietjie navorsing doen daaroor - dit is opwindend! Ons het besluit om die paasfeesvieringe na die etenstafel te bring en ook die kinders te betrek. Dit kan natuurlik op verskillende maniere gedoen word, soos ons ook ons kersetes op verskillende maniere doen. Die enigste vereiste is dat dit prominent en feestelik moet wees! Ons dek die paastafels in rooi en wit met ‘n kruis van rooi en wit blomme wat simboliseer hoe die Paasfeessimbole •  Kleure: pers, rooi, grys, swart en wit   (soos die paaskalender verloop) •  Doringkroon •  Kruis (hout of van palmblare) •  Blommekruis •  Palmtakke •  Leë graf •  Eiers: Rooi geverfde, gekookte eiers •  Vas: Sekere tye te vas •  Groet: “Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan.” •  Kerse •  Paaskalender: Sien ook ons paaskalender vir meer inligting

bloed van Jesus ons harte wit was en reinig van alle sondes. Hierdie blommekruis staan dan ook deur die Paastyd in die woonvertrek. Dit verseker ons opnuut dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het, opgestaan het en die dood oorwin het. Wit kerse, wat vir ons herinner dat Jesus die Lig van die hele wêreld is, maak die geleentheid meer feestelik. Party mense gebruik 12 ekstra pers kerse om almal op aarde te simboliseer. Die spyskaart by so ‘n geleentheid kan bestaan uit kosse uit Jesus se tyd wat verskillende simboliese betekenisse het. Ons gebruik: brood, wyn, olywe, druiwe, droë vye, vyekonfyt, heuning en lamsvleis wat in besonder heenwys na die Lam van God. Voor die ete neem die hele gesin deel aan die voorlees en saamsing van gepaste teksverse, gedigte en liedere. ‘n Besondere item op die spyskaart is dan die hardgekookte eiers waarvan die dop rooi gekleur is. Ons groet mekaar dan met die woorde “Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan”, terwyl ons twee-twee na mekaar draai en elkeen sy gekookte hoendereier teen die ander een stukkend kap. Wanneer die eier afgedop word en die wit te voorskyn kom is dit simbolies van Jesus se bloed wat ons reinig van alle sondes. Dit kan ook afgewissel word - op ‘n ander geleentheid het ons die tafel wit en goud gedek. Die hele gesin het ook wit aangetrek. Die wit simboliseer weereens die oorwinning van Christus oor die dood en die goud God se totale Heerskappy en Koningskap oor die hele wêreld en daarom ook oor elkeen van ons in die gesin.

Hoor jy die Paasfeesklokke? Die Heer voer heerskappy. Hy heers oor alle dinge, Sy bloed het ons bevry. Ons sal met Jesus opstaan, die lewenskroon verkry. Ons hoor die Paasfeesklokke wat oor die wêreld lui.

Liedboek 409:3

Maak julle paasete prominent en feestelik hierdie jaar en mag hierdie Paasfees vir jou ‘n geseënde belewenis wees. Paasfees is die fees van die nuwe lewe. Paasfees is die viering van die opstanding van Christus uit die graf en is tekenend van Jesus se oorwinning oor die bose. Tereg sê Paulus: “As Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos." 1 Kor 15:14  k

06    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


The resurrection gives my life meaning and direction and the opportunity to start over no matter what my circumstances. ~Robert Flatt

www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     07


Dagboek

08    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


Vir navrae by Hippolaan, kontak: Daleen by 012 663 2003 x209/ daleen@ksm.co.za Vir navrae by Midstream, kontak: Vera by 012 940 9480/ vera@ksm.co.za

Selfamilie-Indeling : Midstream Oud, jonk, enkellopendes, gesinne, getroudes, enkelouers & vreemdelinge - ons help ALMAL om by die regte Selfamilie uit te kom. Sondag, 18 Mei 11:30 – 13:00 Midstream. RSVP asb. voor of op Donderdag, 15 Mei 2014 by Vera – 012 940 9480/vera@ksm.co.za

MaMs byeenkomste 09:00 tot 12:00 elke 2de Woensdag in skoolkwartale. Toegang R30. Program - 2de Kwartaal: Tema: Groen 16 Apr: Lucille Zwemstra - Die Huwelikstuin 14 Mei: Carl du Preez - Mooiste inheemse blomme 28 Mei: Uitreik 31 Mei: Flooze 11 Junie: Pieter Truter - Spinnekoppe en Slange (Leer jou kind) 25 Junie: Tiesie de Coning - Hoe lei ek my kind na die Here? Navrae: Surene 084 814 0545/ surene.palvie@gmail.com of Daleen by die kerkkantoor 012 663 2003 x209 Die Biker Bediening is hierdie jaar al weer in volle vaart – met ons oë gefokus op Jesus, ons begin, ons einde, ons ALLES. Daarom wil ons almal in die gemeente nooi wat motorfiets ry, om by ons te kom aansluit, en om hierdie lekker “familie” te kom ervaar. Ons het hope en lekker pret, ons ry lekker saam en werk lekker saam. As jy nog soek vir ‘n holte vir jou voet in kerksondermure…. hier is jou "pitstop". In Aprilmaand gaan ons heerlik kamp. Kom gerus saam op 11 - 13 April. Dit is ook gepaardgaande met ‘n Uitreik na ‘n ontsettende arm gemeenskap in die Waterval Boven gebied. As jy nog nooit ervaar het hoe lekker is dit om vir ‘n slag ‘te gee’ nie, is dit nou jou kans. Kontak gerus vir Renate Oosthuizen op 083 650 9913 vir meer besonderhede, of stuur ‘n e-pos na: renateoosthuizen@gmail.com

www.kerksondermure.org       

Belydenisaflegging

Gasvryheid is een van die belangrikste bedienings by kerksondermure. Die Gasvryheidsbediening is die gesig van ons kerk, die eerste indruk. Ons is hoofsaaklik verantwoordelik vir die verwelkoming van bestaande en nuwe gemeentelede.

Selindeling : Hippolaan Rooisaal 14 April 2014 18:45 Navrae: Andrew 072 802 3243 of Daleen by daleen@ksm.co.za/ 012 663 2003 x209

2014 Die volgende sperdatum vir registrasie vir die Belydenis-aflegging van 18 Mei is 2 Mei. Registrasievorms is op die webwerf beskikbaar by die skakel Tieners; asook op die toonbank. Geen registrasie word aanvaar indien jou gesprek nie afgehandel is, asook jou brief en registrasievorm ingedien is nie. Vir enige navrae rakende bogenoemde kan jy 'n e-pos stuur aan tieners@ksm.co.za

Hartklop  l April 2014     09


Donderdag, 15 & Vrydag, 16 Mei vanaf 18:30 - 21:00 asook Saterdag, 17 Mei vanaf 08:00 - 11:00 kerksondermure, Midstream Koste: R400 per paartjie (sluit MBTI toetsing en verversings in) Registrasie: Marietha 012 663 1610 of huwelike@ksm.co.za Sluitingsdatum: 8 Mei

10    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


Dienswerkers

Dienswerkerskonferensie

Vir dienswerkers in alle bedieninge met ‘n passie vir koninkrykswerk! Saterdag, 24 Mei 2014 08:30 – 12:30 kerksondermure Hippolaan (h/v Hippolaan & Hendrik Verwoerdrylaan) Koste: R50 pp (sluit konferensienotas, verversings en middagete in) Registrasie: Maryna by 012 663 2003 x 211 / maryna@ksm.co.za PROGRAM 08:00 Registrasie 08:30 Opening

08:40  Lofprysing & Aanbidding (Pastoor Johan Heystek, Mosaïek Gemeente) 09:00  “Hier is ek, Here” (Ds Fanie Venter, kerksondermure ) 09:30 Deel die goeie nuus (Prof Nelus Niemandt, Universiteit van Pretoria) 10:00 Tee/Koffie 10:30  Geïnspireer vir diens (Ds Chris Bester, Kinder EE III SA) 11:10  Gelyklopende sessies:     Sessie I: Kreatiewe Aanbidding (Pastoor Johan Huystek, Mosaïek Gemeente)      Sessie II: Koninkryks(diens)werk (Prof Nelus Niemandt, Universiteit van Pretoria)      Sessie III: Geesvervulde kinderbediening (Ds Chris Bester, Kinder EE III SA) 12:15 Ete & saam kuier www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     11


Toerustinsfokus

Bybelskool - Jesusjaar Jy gaan in die Bybelskool dinge in die Evangelies sien waarvan jy nooit geweet het nie. Jou prentjie van Jesus gaan meer as verdubbel. Jy gaan meer inspirasie uit Jesus se lewe op aarde kry as nog ooit.

Onderwerp:

Waarom het ons vier Evangelies? Matteus se boodskap vir die Jode Hippolaan Woensdagaande 14, 21, 28 Mei om 19:00 Donderdagoggende 15, 22, 29 Mei om 08:30 Midstream Maandagaande 12, 19, 26 Mei om 19:00 Donderdagoggende 15, 22, 29 Mei om 10:30 Bring jou Bybel en skryfgoed saam. By Hippolaan word kinders saans opgepas

Stories & Algemeen

MIDSTREAM BYBELSKOOL

Op 6 Februarie 2014 het die Bybelskool by Midstream afgeskop. Lees gerus wat die volgende mense se persoonlike ervaring van die Bybelskool was…

Prof. Adrio laat ons almal uitasem met die magdom inligting en kennis wat hy oordra. Van die Bybel kan ons nooit genoeg kry nie. Baie dankie vir soveel stimulasie en aanmoediging.  Haniki Kasselman Ons sing gereeld in die kerk “Open the eyes of my heart, Lord”. Dit is lekker om te ervaar hoe die Here ‘n medegelowige, vir wie Hy die talent gegee het om die Bybel te kan lees en interpreteer, gebruik om my hartsoë oop te maak. My gebed is dat dít wat ek hierdie keer geleer het, en ook dit wat ek in die toekoms nog gaan leer, werklik in hoe ek leef, sigbaar sal word. Die kontak met ander gelowiges, wat ook meer wil leer, is ‘n bonuspunt en inspirasie.  Leana Die Bybelskool laat my elke keer opnuut besef hoe min ons as mense werklik van die Bybel ken en verstaan. Sal

ons ooit kan begin om die omvang van ons God se Grootheid te kan begryp? Daarom is die Bybelskool vir my soos ‘n kosbare bril wat my help om dieper en anders na die Bybel te kyk. Elke keer leer ek meer en verstaan ek beter… Baie dankie ook vir die voorreg om dit hier in Midstream te kan bywoon.  Anoniem Ek het baie keer al die Bybel gelees en dan het ek gesukkel om dit wat ek gelees het te verstaan. Hoekom het Matteus, Lukas, Markus en Johannes almal oor dieselfde onderwerpe geskryf maar elkeen op sy eie manier? Só is daar baie vrae wat in 'n mens se kop maal. Waar gaan ons antwoorde kry op die vrae? Wel ek het, by Prof. Adrio se Bybelskool. Wat 'n ervaring. Die kennis wat ons hier opdoen, laat my vandag die Bybel op ‘n ander manier lees. Prof se kennis is ongelooflik en dan het hy boonop ‘n besonderse manier om dit oor te dra. Ons is bevoorreg om iemand soos hy te hê. As jy sukkel om die woord te verstaan, of dalk onbeantwoorde vrae het, beveel ek die Bybelskool by kerksondermure aan. Jy sal nie spyt wees nie.  Dirk Laubscher Vir navrae of meer inligting kontak gerus die kerkkantoor 012 940 9480 of vera@ksm.co.za  k

12    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     13

Joh 14: 6

Markus 15:33-41

Die duisternis wat die aarde oorval het

Jesus voor Pilatus.

‘n Haan kraai nadat Petrus Jesus verloën het.

18 April 2014

13 April 2014

12 April 2014

Ons kyk na die graf deur die bril van die opstanding.

Vandag is Vrydag, maar Sondag moet nog kom…

Mark 15:1-5

Matt 26:26-30

Matt 26:14-16

Joh 18:15-27

“My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.”

Jesus bid drie maal in Getsémane tot Sy Vader…

Laaste maaltyd wat Jesus saam met Sy dissipels in die bovertrek gehad het.

30 Stukke silwer wat Judas ontvang het om vir Jesus te verraai.

Matt 27:57-66

Jesus word begrawe en die graf word verseël en bewaak

19 April 2014

Mark 15:6-15

Pilatus lewer Jesus uit om gekruisig te word.

14 April 2014

Markus 16:1-20 Joh 20:1-31

Jesus word opgewek en verskyn aan mense.

20 April 2014

Markus 15:16-20

Die soldate bespot Jesus.

15 April 2014

Matt 26:39

9 April 2014

8 April 2014

7 April 2014

Matt 26: 36 - 46

5 April 2014

2 Tim 1:13-18

Die Heilige Gees woon in jou.

21 April 2014

Luk 23:24

Jesus word gekruisig en sterf aan die kruis

Toe sê Jesus:”Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”

Joh 19:17-38

17 April 2014

Luk 23: 13-25 Markus 14:53-65

Matt 26:47-49

16 April 2014

Jesus word deur die Joodse Raad verhoor.

11 April 2014

2 Korintiërs 12:9

“My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is”

Jesus word gevange geneem.

10 April 2014

Jesus was die dissipels se Jesus vertel die dissipels voete van Sy lyding en naderende dood Joh 13: 1 -17 Matt 10:32 -45

4 April 2014

6 April 2014

Om Jesus te volg, gee nuwe betekenis.

Matt 21:1 -11

Jesus is die Weg en die Waarheid.

“Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons sondes…”

1 Joh 1:9

Die intog van Jesus in Jerusalem

2 April 2014

1 April 2014

3 April 2014

Paasfees Kalender vir Kinders


14    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org

09:00 Bybelstudie HL 09:30 Snr Bybelstudie HL 11:00 Bybelstudie MS 17:00 Tieners Lofdanse 18:00 Tieners Band 18:30 Wat glo ander? HL

Midstream Skool Open

18:30 ADAM kursus MS 19:00 Veritas kursus HL

Skole Open

18:30 DivorceCare & DivorceCare4Kids HL 18:30 Griefshare HL 18:30 Single&Parenting 19:00 Musiekoefening

08:00 Beroepsforum HL 09:00 Beraders Forum

18:30 ADAM kursus MS 18:45 Selindeling Hippolaan 19:00 Veritas kursus HL 09:00 Bybelstudie HL 09:30 Snr Bybelstudie HL 11:00 Bybelstudie MS 18:30 Wat glo ander? HL

09:00 MaMs HL 09:00 Maatskaplike Werkers Forum 19:00 40Plus byeenkoms 19:00 Veritas kursus MS

Gesinsdag

Enkellopendes kamp

09:00 Bybelstudie HL 09:30 Snr Bybelstudie HL 11:00 Bybelstudie MS 18:00 Tieners Band 18:30 Wat glo ander? HL

Vryheidsdag Openbare vakansiedag HL - Hippolaan / MS - Midstream

Geen Kindereredienste Geen Tienereredienste

Skole vakansiedag

Skole vakansiedag

19:00 40Plus byeenkoms

Woensdag

Doopregistrasie vir Mei sluit

19:00 40Plus byeenkoms 19:00 WIP 18:30 Hoop Depressiegroep 19:00 Veritas kursus MS

27      Sondag 28     Maandag 29      Dinsdag 30   

Paasfees: Opstandingsondag

Bikers uitreik Geen Kindereredienste Geen Tienereredienste Enkellopendes kamp

Goeie Vrydag

Nagmaal: 08:00 & 10:00 Hippolaan 08:00 & 10:00 Midstream Enkellopendes kamp

18:30 DivorceCare & DivorceCare4Kids HL 18:30 Doopreëlings 18:30 Griefshare HL 18:30 Single&Parenting 19:00 Musiekoefening

08:00 Beroepsforum HL 09:00 Sielkunde Forum

Saterdag

07:00 Gebedsgeleentheid HL

Saterdag

07:00 Gebedsgeleentheid HL Enkellopendes kamp

Donderdag 25      Vrydag 26    

Nagmaal: 19:00 Hippolaan & Midstream

20      Sondag 21     Maandag 22      Dinsdag 23     Woensdag 24   

EKerk meningsopname

11:30 Nuwe Lidmaatfunksie Midstream

Saterdag

07:00 Gebedsgeleentheid HL

Woensdag 10     Donderdag 11      Vrydag 12    

09:00 Snr@Midstream 18:30 Nuwe Lidmaatfunksie HL 18:30 Tieners Groepleiers Opleiding 19:00 40Plus byeenkoms 19:00 WIP

Dinsdag 9    

07:00 Gebedsgeleentheid HL

13      Sondag 14     Maandag 15      Dinsdag 16     Woensdag 17     Donderdag 18      Vrydag 19    

12:00 Doop Doop @ Midstream

6       Sondag 7      Maandag 8     

April 18:30 Doopreëlings 19:00 Musiekoefening

1      Dinsdag 2     Woensdag 3     Donderdag 4       Vrydag 5      Saterdag


www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     15

18:30 ADAM kursus MS 19:00 Veritas kursus HL

09:00 Bybelstudie HL 09:30 Snr Bybelstudie HL 09:30 Oppiekoppie Snr 11:30 Bybelstudie MS 17:00 Tieners Lofdanse 18:00 Tieners Band 18:30 Huwelikskursus MS 19:00 Centurion Bid vir Verkiesing

Stemdag

Dinsdag 7    

Skole vakansiedag

18:30 DivorceCare & DivorceCare4Kids HL 18:30 Tieners: Groepleirs Opleiding 18:30 Single& Parenting HL 18:30 Griefshare HL 19:00 Doopvoorbereiding 19:00 Musiekoefening

16:00 Midstream Gemeentefees 08:00 Beroepsforum HL 09:00 Beraders Forum

09:00 Bybelstudie HL 09:30 Snr Bybelstudie HL 11:30 Bybelstudie MS 18:00 Tieners Band 18:30 Huwelikskursus MS 19:00 Midstream Brugbou 19:00 40Plus byeenkoms 19:00 Bybelskool HL 19:00 Veritas kursus MS

1 18:30 ADAM kursus MS 9:00 Veritas kursus HL 19:00 Bybelskool MS

09:00 Bybelstudie HL 09:30 Snr Bybelstudie HL 11:30 Bybelstudie MS 17:00 Tieners Lofdanse 18:00 Tieners Band 18:30 Huwelikskursus MS

Doopregistrasie vir Junie sluit

09:00 MaMs HL 18:30 BKS-vergaderings MS 19:00 40Plus byeenkoms 19:00 WIP 19:00 Bybelskool HL 19:00 Veritas kursus MS

Preekreeks: Leef Jesus deur 3 HL - Hippolaan / MS - Midstream

WIP koffieaand Retreat Kamp

18:30 ADAM kursus MS 19:00 Veritas kursus HL 19:00 Bybelskool MS

09:00 Bybelstudie HL 09:30 Snr Bybelstudie HL 11:30 Bybelstudie MS 17:00 Tieners Lofdanse 18:00 Tieners Band

Gemeenteraad 19:00 40Plus byeenkoms 18:30 Hoop Depressiegroep 19:00 Bybelskool HL 19:00 Veritas kursus MS

08:30 Bybelskool HL 10:30 Bybelskool MS 18:30 Doopreëlings 19:00 Doopvoorbereiding

Eredienste: 08:00 & 19:00 Hippolaan 19:00 Midstream

Hemelvaart

08:00 Beroepsforum HL 09:00 Sielkunde Forum Pen Nagtoer Retreat Kamp

08:00 Beroepsforum HL 19:00 Rondom40 kuieraand

Saterdag

07:00 Gebedsgeleentheid HL MaMs byeenkoms HL

Saterdag

07:00 Gebedsgeleentheid HL 08:30 Dienswerkers Konferensie Retreat Kamp

Saterdag

16:00 30Plus Dieretuin oorslaap

07:00 Gebedsgeleentheid HL 08:00 Huweliksvoorbereiding MS

Donderdag 30      Vrydag 31    

08:30 Bybelskool HL 10:30 Bybelskool MS 18:30 DivorceCare & DivorceCare4Kids HL 18:30 Single& Parenting HL 18:30 Griefshare HL 19:00 Doopvoorbereiding 19:00 Musiekoefening

25      Sondag 26     Maandag 27      Dinsdag 28     Woensdag 29   

Preekreeks: Leef Jesus deur 2

Belydenisaflegging Bikers inreik 30Plus Dieretuin Bybelstudie Reeks 2

08:00 Beroepsforum HL 18:30 Huweliksvoorbereiding MS

Donderdag 23      Vrydag 24    

08:30 Bybelskool HL 09:30 Oppiekoppie uitstappie 10:30 Bybelskool MS 18:30 DivorceCare & DivorceCare4Kids HL 18:30 Single& Parenting HL 18:30 Griefshare HL 18:30 Huweliksvoorbereiding MS 19:00 Doopvoorbereiding 19:00 Musiekoefening

18      Sondag 19     Maandag 20      Dinsdag 21     Woensdag 22   

Preekreeks: Leef Jesus deur 1 Moedersdag

18:30 ADAM kursus MS 19:00 Veritas kursus HL 19:00 Bybelskool MS

Saterdag

07:00 Gebedsgeleentheid HL

Woensdag 8     Donderdag 9       Vrydag 10    

Werkersdag

07:00 Gebedsgeleentheid HL

11      Sondag 12     Maandag 13      Dinsdag 14     Woensdag 15     Donderdag 16      Vrydag 17    

12:00 Doop Doop @ Midstream Geen Kindereredienste Geen Tienereredienste

4       Sondag 5      Maandag 6     

Mei Belydenisaflegging registrasies sluit

1     Donderdag 2       Vrydag 3      Saterdag


Tiesie de Coning

Kersfees en Paasfees is kinders se gunsteling-feeste – ongelukkig omdat geskenke, die Paashaas en kleurryke paaseiers soms die storie hiervan vertel. Daarom is dit elke ouer se verantwoordelikheid om kinders die Persoon van Paasfees en Kersfees te leer – net soos wat dit jare gelede ‘n Joodse pa se plig was om die uittog uit Egipte aan sy kinders te verduidelik. Ek daag jou uit om die storie van Paasfees saam met jou kinders weer opnuut te herontdek!

Jesus gely, gesterf, begrawe en opgewek is uit die dood. Lees op hierdie dag Mrk 11:1-12 vir jou kinders. Maandag kan julle Mrk 11:12-33 saam lees en Dinsdag van die Heilige Week kan gebruik word om Mrk 12 & 13 te lees. Ons lees niks van die Woensdag in die Heilige Week nie. Waarskynlik het Jesus hierdie dag in Betanië by Marta, Maria, Lasarus en sy dissipels deurgebring. Donderdag kan julle Mrk 14 en op Goeie Vrydag Mrk 15 saam lees. Sondagoggend kan julle gerus saam eet – ‘n broodjie breek en met vreugde deel – en Mrk 16 lees.

ete elke jaar Paasfees vier as ‘n herinnering hoe God hulle uit Egipte en die slawerny gered het.

wel vertoef en deeglik besin oor Jesus se reddingsdaad, maar lei hulle dan verder na Jesus se opwekking uit die dood. Help jou kinders om na Goeie Vrydag deur die bril van Sondag, die dag waarop God Jesus uit die dood opgewek het, te kyk!

Ouers moet deurBegin by die begin: Toe Paasfees gaans in die eerste keer amper 4000 jaar gelede in Egipte gevier is. God gedagte hou dat Ouers moet deurgaans in gehet vir Moses gebruik om die Israeliete, wat toe slawe in Egipte dagte hou dat die fokus gewas, te bevry. Lees gerus weer durende Paasfees eerder op die die fokus Eks 1-14 saam met jul kinders. HOEKOM as die HOE is. Hoe JeDie uiteinde van die 10 plae was sus gekruisig is, kan baie wreed die dood van die eersgeborenes gedurende Paasfees en ontstellend vir kinders wees. van die Egiptenare, maar die IsHoekom Jesus gekruisig is, is raeliete moes ‘n lammetjie slag eerder op die HOE wat kinders in die liefdeskring en die bloed teen hulle huise se van Jesus se liefdesdaad trek. deurkosyne smeer om die dood te KOM as die HOE ‘n Ander belangrike riglyn vir ouers ontkom. God het dus die lammetjie se bloed gebruik om die Israeliete uit is om seker te maak dat Paasfees vir is. Egipte te bevry. Hierna moes die Israelikinders nie by die kruis stop nie. Laat hulle Baie jare daarna het Jesus die Paaslam geword toe Hy in ons plek gesterf het, sodat ons nie langer slawe van die sonde sou wees nie. Dis die rede vir Paasfees: ons dink terug aan Jesus se kruisdood in ons plek. Moenie wag vir Goeie Vrydag voordat julle as gesin Paasfees vier nie. Begin nou reeds met die aanloop uit Eksodus tot Paasfees. Lees dan week na week Jesus se lydensverhaal vir jou kinders. Die Sondag voor Goeie Vrydag word die begin van die Heilige Week genoem – dié week waarin

Beleef Jesus se reddingsdaad en God se krag om Jesus uit die dood op te wek saam met jou kinders. Paasfees is so anders as enige tyd in die geskiedenis van die wêreld. Laat die tyd vir julle in hierdie Pase stilstaan en ontdek die opgestane, lewende Here saam met mekaar. Buig dan in stille aanbidding…  k

16    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


Totsiens Alice!!

Die Dienswerkersbediening asook kerksondermure personeel en al die kinders en kleingroepleiers in die kinderkerk groet vir Alice Kleingeld, ons een-uit-‘n-miljoen en ‘n miljoen-in-een administratiewe beampte van kinderssondermure & koördineerder van die Dienswerkersbediening.

die afgelope jaar in die Koningskleuterbediening. Rynier het vanaf die “tentdae” te Hippolaan tot in die oranjelokaal-tydperk kinders vanuit sy passie vir die evangelie bedien. Menige Gr 7’s het juis gedurende hierdie jaar tot bekering gekom. Dankie Rynier, vir jou gehoorsaamheid en toegewyde diensbaarheid – om vir jare tydens die 8:00 Alice het haar roeping by kerksondermure reeds in 2007 én 10:00 eredienste ons Gr 7’s te bedien! as borrelende ontvangsdame begin uitleef. Dis reeds hier waar sy haar merk gemaak het en diep spore in ieder en Die wyse waarop Rynier, Alice en hulle tweeling Christiaan elk se hart getrap het. en Abigail, die Here dien het ons wat die voorreg gehad het om baie nou saam met hulle te werk en te dien, geleer In 2011 is sy in kinderbediening aangestel en ons loof en wie Jesus is en hoe om soos Hy te leef. prys die Here vir die verskil wat Hy deur haar inisiatief, diepte en warmte gemaak het. Ons kyk voorwaar terug Die Kleingeld-gesin was deel van die Here se vorming nie op ‘n pad waarin menselewens verander het: enersyds net van kinderssondermure nie, maar ook van die splinterdeur haar baanbrekerswerk om databasisse en kommuni- nuwe dienswerkersbediening. Dit was deur Alice se toekasiestelsels in kinderbediening te skep, maar andersyds doen dat daar vir die eerste keer ‘n databasis ontwikkel is deur haar uitstaande kreatiwiteit wat onder meer tot die van ieder en elk wat in en vanuit kerksondermure dien. In geboorte van die kinders se geliefde geel, giggelende hierdie opsig eer ons jou nalatenskap, Alice! Gliggie Glaggie Gloggedonsie van Gliekeland aanleiding gegee het. Ja, die aap is uit die mou: in daardie geel, sagte Ons groet wel hier en nou vir Alice en haar gesin, maar lyfie was ons eie “tannie Alice”! Dit moes mos tog iemand stuur hulle uit om in Durbanville kerksondermure in murg gewees het met ‘n liggie wat by Jesus ge”charge” is en ‘n en been te gaan wees! En oor hierdie nuwe roeping in jul laggie wat getuig van innerlike vreugde en vrede! lewens bid ons die seën van die Here uit 1 Tess 5:23 af: ”Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toeAlice het ‘n hart van goud – haar onvoorwaardelike omgee, gewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, deernis en liefde vir mense is iets wat ons altyd sal bybly. so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Sy het die vermoë om die enkeling raak te sien, deernis Here Jesus Chirstus weer kom! Hy sal dit ook doen, want te hê met dié wat swaarkry, te help waar niemand anders Hy wat julle roep, is getrou.” sien nie, te gee selfs al kom sy self tekort. Sy leef uit toegewyde gehoorsaamheid in ‘n diepe liefdesverhouding Gliggie Glaggie Gloggedonsie groet uit Gliekeland! Gaan met God. Alice, jy het ons geleer hoe om radikaal anders jou goed, ou Boet!  k soos Jesus – deur Jesus – te lewe! Ons verloor nie net vir Alice nie, maar ook vir Rynier – koördineerder vir baie jare in ons Gr 7 Keerpuntbediening en

www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     17


Annelize de Wet

Die Gekruisigde Jesus, het ook opgestaan vir Tieners!

In hierdie tyd waarin ons leef breek my hart gereeld saam met tieners wat seer het. Tieners wat deur hul ouers verwerp voel, of wat deur die druk van die lewe tot prestasie gedryf word. Tieners wat deur vriende verraai voel, of deur familie seer gemaak word. Baie tieners word groot as gelowiges wat Jesus net ken as die Een wat gekruisig is. ‘n Groot aantal tieners wat deur moeilike omstandighede beweeg verwoord hul verhouding met Jesus as die Een wat gesterf het vir hul sondes. Wel, die feit dat Jesus gekruisig is en gesterf het word vir tieners ‘n vergifnis van sonde en tieners voel hul het ‘n Verlosser. Dit is mooi en reg en waar, maar baie min tieners kry oorwinning binne hul omstandighede, omdat hul nie in hul diepste geloof Jesus ken as die Een wat opgestaan het nie. Sy opstanding is wat lewe en oorwinning gee. Ek bid dat in hierdie Paastyd elke tiener die opgestane Jesus sal leer ken. Hy is die Een wat gesterf het en sonde vergewe het, maar Hy het OPGESTAAN en die dood oorwin! Hy is Verlosser en Here van elke deel van jou lewe!  k

18    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


Ons is nou al ‘n jaar lank besig om deur die dansgroep te groei in gees, siel en liggaam. Ons glo God het dans gemaak om Hom genot te verskaf, en dat ons letterlik Jesus se voete kan wees deur te beweeg soos Hy lei, deur dans. Ons wil graag die gemeente en die tieners bedien uit ons eie ervarings en op die ou einde die hele Liggaam van Christus lei om in en deur dans te ervaar hoe Hy werk. Ons is ‘n klein groep op hierdie stadium en sal graag enige jongmense nooi wat wil deel word om by ons aan te sluit. Ons het ‘n groot klomp pret saam en leer baie by mekaar rondom dans en sommer ook die lewe. Ons dans op Dinsdagaande van 17:30 tot 18:00 in die Perssaal. Sien julle daar!!  k

Tiener dansgroep:

Vir navrae kontak Adriel by 072 819 3313

Vryheid in gees, siel en liggaam

www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     19


Die Rondom 40's van Midstream het die jaar afgeskop met 'n gesellige gesinskamp by Bosfontein naby Bela-Bela. Onder die groep was geharde kampers asook die wat 'n kamp vir die eerste keer aangedurf het. Nie reën of koue water kon enigeen se geesdrif demp nie! Die naweek sal onthou word vir bodemlose slaaie, roosterkoeke, ure se lê in die warm swembad, maar bowenal die geseënde saamwees van gesinne wat God dien.  k Kontakpersoon: Helene Lombard - helombard@gmail.com / 082 533 2406

20    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


Die Soektog het Begin, moet dit nie misloop nie

Ons het die reis na Ware-Man-Wees begin. Maar daar is nog tyd vir die mans wat by ons wil aansluit. Moenie hierdie geleentheid mis om ʼn Bybelse perspektief te kry op wat dit beteken om ʼn man te wees nie.

Hierdie boeiende reis sal jou help met: •   Oplos van wonde uit jou verlede •  'n Bybelse definisie van manlikheid jou eie te maak •   Die skep van ʼn eie persoonlike man-wees-plan!

Die Adam-bediening nooi jou uit om die reise, na wat dit regtig beteken om man te wees in vandag se lewe, saam met ons mee te maak.

Ons kom Maandagaande by kerksondermure Midstream bymekaar van 18:30 tot 20:30 en die koste beloop net R250 per persoon. Dit sluit alles in.

Ons het nou net begin met die reeks: “The Quest for Authentic Manhood”. Die reeks fokus op die kern identiteit van ʼn man en gee ʼn oorsig van die basiese probleme wat mans in vandag se lewe ondervind. Dit gaan jou help om ván die identiteitsprobleme te hanteer deur na die verlede te kyk, en ook na vandag se invloede wat jou visie van man-wees verdraai. Die reeks sal jou help met ʼn duidelike definisie van man-wees en sal jou in staat stel om uiteindelik 'n passievolle antwoord te gee op die vrae, "Wat is 'n man?" en "Wat is ek bly om te wees?"

Alle mans van alle ouderdomme, kerke of sonder kerk is welkom. So bring gerus ʼn vriend of ʼn werkskollega saam. As jy belangstel om hierdie reis saam met ons mee te maak, of indien meer inligting verlang word, kontak die kerkkantoor by 012 - 940 9480 of stuur ‘n e-pos aan mskantoor@ksm.co.za Hoop om julle daar te sien!  k

Sê jou sê... Deel jou storie... Die redaksie nooi jou uit om saam te gesels. As 'n storie in die tydskrif jou raak of as jy graag net met ons 'n kort gedagte wil deel - stuur vir ons jou brief deur 'n e-pos te stuur na: hartklop@ksm.co.za of gee jou brief in by die kerkkantoor. Ons sien uit om van jou te hoor! www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     21


Die sprekeraand op Vrydag, 21 Februarie 2014, saam met Lindie Strydom was voorwaar ‘n aand gevul met liefde, geloof en hoop! En soos Lindie dan ook uitgewys het, die grootste hiervan bly maar altyd die liefde…! Hier volg ‘n paar eerstehandse belewenisse van dames wat hierdie hoogtepunt-aand meegemaak het: •  Lindie het die vermoë om die vuur binne-in ons weer bietjie aan te blaas om van nuuts af weer daardie opgewondenheid oor Jesus se liefde te ervaar. Daarom kan jy nie anders as om weer opnuut opgewonde te wees en om sy liefde met ander te deel nie. (Arina Pretorius) •  Wat 'n inspirerende boodskap! Dis altyd so lekker om na haar te luister - sy borrel behoorlik en inspireer my telkens ontsettend baie! 'n Mens voel sommer weer lus vir die lewe nadat jy na haar geluister het! Dankie Lindie, jy is vir my persoonlik 'n toonbeeld van hoe ons Jesus moet wees vir ander!! (Wilna Niemand)

•  Dit was weereens ‘n wonderlike aand! Iets wat my sal bybly was om weer die aanhaling: “Dien God. Doen wat gedoen moet word en geniet die lewe” te hoor!! (Lizl van Eeden)

•  Ek het die aand saam met Lindie baie insiggewend gevind. Al die jare is ek van die cliché bewus dat die liefde die grootste van geloof, hoop en liefde is, maar sy het dit op so ‘n wyse aan my geopenbaar dat dit regtig vir die eerste maal in my lewe sin gemaak het waarom dit so is! Ek kan onomwonde sê dat ek as ‘n beter mens daar uitgestap het - met 'n hart vol van liefde en dat ek nie kon wag om dit uit te deel aan almal wat ek ken nie ! (Magda Kruger)

Ons was geseën met ongeveer 125 dames, oud en jonk, wat kom luister en heerlik saamgekuier het. Baie dankie vir elkeen se bydrae tot die sukses van hierdie spesiale aand. Hou asb. Nuussondergrense, ons gemeentelike epos en die Hartklop dop vir ons volgende saamkuier-geleentheid!  k

Indien jy sou belangstel om ook hier betrokke te raak of leiding te neem, kontak gerus vir Vera by die Midstream kerkkantoor: 012 940 9480 of vera@ksm.co.za

22    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     23


"Die evangelie is goeie nuus vir die onverdienstelikes. Daarom is die simbool van Jesus se verlossingsboodskap 'n kruis - met verwysing na sy versoeningsdood vir sondaars - en nie 'n skaal nie." ~ John stott

24    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


My Voetspore

Voetspore se RaakVatReis

Kom saam met ons op ‘n RaakVatReis waar ons meer van onsself, van mekaar en van ander gaan ontdek. Ons gaan die eerste helfte van hierdie jaar eers by Hippolaan stilhou, en dan in die tweede helfte by Midstream. Moet dit nie misloop nie!

Raak-Sien Wat glo ander?  • 

Koste: R100 per persoon vir al drie aande

Dinsdagaande 8, 15 en 22 April (Hippolaan 18:30) -

‘n Klomp jare terug moes jy ver reis om ‘n gesprek met iemand van ‘n ander geloof en etniese afkoms aan te knoop - vandag is dit oral om ons. Al ooit gewonder wat die essensie van die verskillende gelowe werklik is? Indien ons vir mense wil lief wees, sal dit ons geweldig baie baat om ook meer uit te vind oor hul geloof en hul kultuur. Ons gaan hierdie drie weke stilstaan by die gelowe van die Moslems, Boediste, Ateïste en Afrika-godsdienste. Dié reeks sal nie net nuttige inligting deurgee nie, maar iets vertel van Jesus se hart, sowel as die wyse waarop ons mense van ander geloofsoortuigings moet benader. “Don’t tell them Jesus loves them, until you are ready to love them too.”

Die RaakVatReis bied ons geleenthede om te groei, om betrokke te raak en om ten volle toegerus deel te neem, lief te hê en die wêreld raak te leef.

Navrae en registrasie:

Jolandi Rudman 012 663 2003 x 254 (slegs tot 13:00) jolandi@ksm.co.za

www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     25


RaakLeefWeek As ons ophou droom, kan ons net sowel ophou leef. Wanneer jy saam met ander droom, kry jou lewe ‘n dieper dimensie. ‘n Toekomsdroom bring mee, ywer vir planne maak, vir werk om die droom te bereik. Hierdie pad van hoop, is waarmee die Voetspore projekt besig is. Dit gebeur wanneer die Evangelie gedeel word op ‘n tasbare manier deur omgee en liefde. Deur dié Jesus wat ons ken, te leef. By die Raak Leef Fees, het ons gesien hoe drome net die begin van baie Raakleef-stories is. Stories van gewone mense. Die resultaat van ‘n pad stap met iemand om hoop te gee vir môre. Lindie Fourie se storie begin by die oopgooi van haar huis se deure vir buitelanders wat kom dien hier by ons. Doodgewone gasvryheid het ook vir haar en haar gesin, deure kom oopmaak vir nuwe geleenthede, vreugde en seën. Aan die ontvangkant van sulke gasvryheid is ‘n jong Amerikaner, Kelsey Schmidt. Sy deel haar belewenis van woon en dien in ‘n gemeenskap(pe) so anders as haar eie. Hierdie twee getuienisse was maar net die afskop van ‘n

feesgeleentheid waar ons dit wat gebeur by projekte, kon vier, kon deel en ander kon inspireer om deur hul omgee, hul eie stories van hoop te skryf. Die lokaal waar projekte hul stories uitgepak het, het feestelik in helder kleure die hooffokus areas van die Voetspore projekt gereflekteer. So byvoorbeeld, was rooi die agtergrond van stories oor kinders en tieners. Blou tafels het die pragtige kreatiewe handewerk en gepaardgaande stories van hoop van oa gestremdes en bejaardes, uitbasuin. Die aand was verder ingekleur deur die gesellige saamkuier oor ‘n bakkie melkkos-bederf. En dit was maar net die eerste tree in die RaakVatReis. Die tweede draai, die Raak Leef konferensie, het verras met ‘n vars kykie na die wêreld om my. Jy ontdek, oordink en kry ‘n dieper verstaan van kerksondermure se tema: ‘Ken Jesus, Leef Jesus’. Om Jesus werklik te leef in liefde en in waarheid, beteken om met sy oë na die wêreld om jou te kyk. Om nuut te kyk na sy Woord en hoekom ons hier is. TYD kry 'n ander betekenis. Jy besef: “Ek is deel van die Groot Plan, vir ‘n tyd soos hierdie . . . “  k

26    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


Om 'n "host familie" te wees

Lindi Fourie

Verlede jaar het ons gesin ons eerste "Immersion" spanlid gehuisves. Die seuns was aanvanklik baie skepties oor 'n Amerikaner (hulle het hulle eie steriotiepe konsep van 'n Amerikaner, geskep uit hulle ervaring en dit wat hulle op TV sien) wat in ons huis kom bly en hulle badkamer moet deel en dan is dit ook nog 'n meisiekind! Dit was so erg dat ek moes sê ons sal net vir 3 weke so 'n kind vat en nie die hele 6 weke nie. Groot was ons verassing toe ons vir Lindsey kry! Sy het perfek in ons huishouding ingepas en het dadelik deel van die gesin geword en was nie meer 'n "gas" nie. Ons almal het sommer verlief op haar geraak. Haar teenwoordigheid in ons huis was so lekker dat sy sommer vir altyd sou kon bly. Dis verstommend hoe Jesus se liefde bande bou veral as dit die enigste gemene ding is waarmee 'n uitlander in jou huis instap. Die Woord sê in Korintiërs 13 dat die liefde alles bedek, dit doen! Nodeloos om te sê daar was trane toe sy moes aanbeweeg na die volgende land. Na Lindsey was daar Gwen en toe Madi. Dis elke keer lekker om 'n ander persoon te leer ken, tuis te laat voel in ons huis, en land, en te sien hoe hulle vooropgestelde idees van Suid-Afrika binne 'n paar dae verander. Elke keer word ons gesin verryk en glo ek die kind wat by ons bly s'n ook. Een van die meisies het uit 'n gebroke huis gekom en sy het vir die eerste keer in haar lewe in 'n "normale" gesin gebly toe sy by ons was. Wat 'n voorreg om dit, al is dit net vir 'n kort tyd, vir iemand te kon gee. Om 'n "host familie" te wees het nou deel van ons lewens geword en ons sien al uit na die volgende "Immersion" spanlid wat gaan kom. Dis opwindend, bou karakter en groot pret!  k

www.kerksondermure.org       

Hartklop  l April 2014     27


"Die mense sê elke

jaar

op die dag van die

opstanding

stryk die son -

uit pure vreugde!

- dansend oor die hemelruim.

~ Alexander Carmichael

28    Hartklop l  April 2014

www.kerksondermure.org


KONTAKBESONDERHEDE Gemeenteleier: Erediensfokus Fanie Venter (leierpredikant) 012 663 2003 x255  •  fanie@ksm.co.za Gemeenteleier: Ondersteuningsfokus Hannes van Aswegen 012 663 2003 x202  •  finbestuur@ksm.co.za Gemeenteleier: Persoonlike Sorg-fokus Gemeenteleier: Toerustingsfokus Carl du Preez 012 663 2003 x223  •  carl@ksm.co.za Gemeenteleier: Voetspore Gemeenteleier: Volwassenes Gemeenteleier: Verhoudingsgroepe-fokus (waarnemend) Colin Smith 012 663 2003 x258  •  colin@ksm.co.za Gemeenteleier: Dienswerkers Gemeenteleier: Kinders Tiesie de Coning 012 663 2003 x214  •  tiesie@ksm.co.za Gemeenteleier: Jong Volwassenes Gemeenteleier: Tieners Annelize de Wet 012 663 2003 x256  •  annelize@ksm.co.za Bedieningsleier: Seniors Christo Woite 012 663 2003  •  christo@ksm.co.za

Hartklop april 2014  
Hartklop april 2014  
Advertisement