Page 1


LIVSMESTRING I BARNEHAGEN

Livsmestring i barnehagen.indd 1

12.02.2018 12:41:56


Line Melvold (red.)

Livsmestring i barnehagen Ă… bĂŚre sin egen bagasje

Kommuneforlaget

Livsmestring i barnehagen.indd 3

12.02.2018 12:41:56


© 2018 Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave, 1. opplag 2018 Omslagstegning: © Lisa Aisato Omslag: have a book Sats: have a book Trykk og innbinding: Bokstav og Bilde AS ISBN: 978-82-446-2358-2 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Kommuneforlaget AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Kommuneforlaget AS Postboks 1263 Vika 0111 OSLO Telefon: 24 13 28 50 Henvendelser vedrørende utgivelsen rettes til: kundeservice@kommuneforlaget.no www.kommuneforlaget.no

Livsmestring i barnehagen.indd 4

12.02.2018 12:41:56


Innhold INNLEDNING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

11

Av Line Melvold

KAPITTEL 1  Å BÆRE SIN EGEN BAGASJE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Av Line Melvold Psykt normalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Håpløst tålmodige?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva skjer lenger opp i elven?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Med beina bak nakken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å virkeliggjøre sin menneskelighet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noen kjerneelementer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitt Dovre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hodet over vannet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anerkjennelsesenergi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 

19 20 21 21 22 23 25 26 27 28

KAPITTEL 2  GNIST Å FRIGJØRE EGEN LIVSKRAFT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Av Einar Øverenget Hva skjuler seg under hverdagens overflate?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Frihet og frigjøring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å forstå seg selv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å forstå det særegne ved mennesket  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å krype inn i andres hode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Det er pappas feil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å være midt i sitt liv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ansikt til ansikt med seg selv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Bare jeg er meg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Livsmestring i barnehagen.indd 5

31 31 32 34 35 35 37 38 39 40

12.02.2018 12:41:56


• innhold •

KAPITTEL 3  KRAFTEN I ET VANNGLASS OM TILPASNING SOM FORKLARINGSMODELL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Av Thea Sanne Melvold Tilpasning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Tilknytning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Tilpasning som forklaringsmodell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   HPA-aksen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kronisk stress og HPA-aksen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sensitiv HPA-akse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kraftigere stressrespons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Motstandsdyktige glucocorticoid-reseptorer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Negative konsekvenser av for mye kortisol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hippocampus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Negative konsekvenser av for lite kortisol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Konklusjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kritiske innvendinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Jeg vil ha et glass vann!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

43 44 45 46 47 49 49 51 51 52 52 53 55 56 57

KAPITTEL 4  SMAKEN AV APPELSIN OM DET Å VÆRE BARN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Av Glenn Kringlebotten To historier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Om å skape balanse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Psykisk helse i barnehagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

63

KAPITTEL 5  MENNESKET FØR METODEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

75

Av Lene Chatrin Hansen Gode vekstforhold  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Opplevelse av mening og sammenheng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hva tror vi på?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hvem er jeg? Sammen med deg?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hvem blir du i møte med barn som utfordrer deg?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Makten vi har   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kjenn deg selv − og andre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hva vannes vi med?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Følelser versus rammefaktorer?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sammen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

64 70 71

76 76 78 80 80 81 83 83 84 85

•6•

Livsmestring i barnehagen.indd 6

12.02.2018 12:41:56


• innhold •

KAPITTEL 6  NÅ KAN LEKEN BEGYNNE NÅ KAN LIVET BEGYNNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Av Lene Holte og Lene-Marie Monrad-Hole Å skru leken fast i veggen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Barneperspektiv eller voksenperspektiv?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å skru leken løs fra veggen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fleksible og endringsvillige lekemiljøer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

89 91 93 94 96

KAPITTEL 7  UTEN IMPULSER PULSERER VI IKKE OM FEMÅRINGENE VÅRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Av Christine Wallumrød Er det nå innholdet og læringen starter?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Knusktørr forberedelse?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å fortape seg i det som skjer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Identitetsskaping  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å knytte en løs tråd inn i den røde tråden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å kaste seg ut i ukjent terreng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å snakke det hele i hjel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å berøre både hodet og hjertet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

101

KAPITTEL 8  VI TRENGER EN MED MUSKLER! 

115

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Av Royne Berget Å velge det gode blikket  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Livsmestring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Verdier i praksis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Under en regnsky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prestasjon versus prosess?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Mindre tid til lek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å spise en S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Tillit og troverdighet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Handlinger som berører barnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

KAPITTEL 9  Å SNAKKE MED ØYNENE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Av Unni Garbom Mentalisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Verdier i praksis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Til-stede-i-værelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fra ord til handling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å bli kjent med seg selv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Endring krever tid og at vi øver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

103 104 105 106 107 108 109 110

116 118 119 120 121 122 123 125 126 129 130 132 133 134 135 137

•7•

Livsmestring i barnehagen.indd 7

12.02.2018 12:41:56


• innhold •

KAPITTEL 10  HVORFOR SÅ HEMMELIGHETSFULLE? 

. . .  

Av Wenche Brekke Rustand Å bygge bro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ubevisst hemmelighetsfulle?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Er det trygt i verden?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å være en del av noe større enn deg selv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hvordan har du det?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å dele kunnskap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hvem er vi til å oppdra?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

KAPITTEL 11  I DAG ER DET FORTSATT TID – TID TIL SAMSPILL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Av Núria Oliu Moe Vertshuset og bevisstheten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hva bruker vi tiden til?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Tør vi se krenkelsene?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   La det aldri skje igjen!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

AVSLUTNING  SI MEG – HVA HAR DU PÅ HJERTET EN FREDAG?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Av Line Melvold og Morten Sanne Melvold Et spørsmål om verdier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å sette oss selv på vent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Snakk til hjertet før hodet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å forvalte egen frihet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å avfeie kritikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kraftfulle minner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Mening og sammenheng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Selv en smule gull er gull  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   En passe forskjell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

141 142 143 144 146 148 149 150

153 154 159 162 164

167 168 170 171 173 174 175 176 178 179

OM FORFATTERNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

183

REFERANSER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

189

•8•

Livsmestring i barnehagen.indd 8

12.02.2018 12:41:56


Livsmestring i barnehagen.indd 9

12.02.2018 12:41:56


Anerkjennelsesenergi som kommer i retur, er noe av det ďŹ neste vi kan kjenne pĂĽ.

Livsmestring i barnehagen.indd 10

12.02.2018 12:41:57


Innledning AV L I N E M E LV O L D

Vitenskap er ikke magi eller trylleformler. Det er ekte mennesker som tar bærekraftige valg på vegne av den neste generasjonen. Med begrepet livsmestring, men også gjennom at den nye rammeplanen for barnehager omtaler psykisk og fysisk helse samt omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, opplever jeg at barnehagen har fått en ny giv. Det oppleves på så mange måter meningsfullt! Det diskuteres mer hva som ligger bak atferden, enn selve atferden, og det ser ut som de varmere og mer humanistiske sidene ved pedagogikken får mer plass. Slik står det beskrevet i rammeplanen under overskriften Livsmestring og helse: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

Livsmestring er et omdiskutert begrep – nærmest elsket og hatet. Mange har tatt til orde for at det ikke er riktig at barn skal lære seg å mestre livet. Det skal leves, nytes og være noe barna skal glede seg over. Andre tenker at det faktisk er nødvendig at barna tidlig lærer seg å mestre livet, når barndommen og barn er under et slikt press vi ser i dag. Vi vil med denne boken gi et innhold til begrepet livsmestring, slik at det kan reflekteres i verdiene som forfektes

Livsmestring i barnehagen.indd 11

12.02.2018 12:41:57


• innledning •

i de styrende dokumentene våre, og sette på dagsordenen det som er psykisk helsefremmende. Dette er verdier som er med på å virkeliggjøre barns autonomi, medvirkning, mangfold, respekt og demokrati, blant annet. Det er mye vi ikke kan endre, som har med hvordan samfunnsstrukturen har utviklet seg, men det er også mye vi kan gjøre i barnehagen for å øke livs­kvaliteten for mange barn gjennom å gjøre kloke og velreflekterte prioriteringer. I 2017 brukte jeg mye av min tid til å reise rundt til barnehager i Norge. Ikke kun for å komme på besøk, men for å drive systematisk observasjon og dokumentasjon om «rikets tilstand». Det ble mange interessante møter med nye impulser og overraskende spørsmål: Det var måltid i barnehagen, og jeg satt ved et bord sammen med treog fireåringer. Jeg merket at en av jentene ble sittende og møysommelig studere meg. En av jentene spurte: «Er det dine egne vipper?» Jeg rakk ikke svare før hun fortsatte: «Du er ikke så glad i hår du?» med en spørrende mine. Hun tok hånden opp og kjente på det korte håret i nakken min. Nærmest barbert var jeg på dette tidspunktet. «Deilig å ta på», sa hun. «Nei, jeg er ikke så opptatt av hår egentlig, og så er det mine egne vipper», svarte jeg. «Du vet du kan få lengre. Det er finere», fortsatte hun mens hun strøk nakkehårene mine. «Ja, men jeg har aldri trengt lange vipper, jeg», svarte jeg etter en stund. Jeg ble litt treg i samtalen fordi jeg ble litt satt ut av spørsmål om hår og vipper. Jeg har jobbet i barnehage siden 1989 og aldri blitt spurt disse spørsmålene tidligere − å bli vurdert ut fra utseende og fra andre verdier enn jeg er vant med. Ti minutter etter samtalen kommer samme jente løpende i sitt rosa tyllskjørt og lurer på om jeg vil være med å klatre i trærne. Selvfølgelig vil jeg det. Dette er jo min barndom, tenker jeg, og smiler for meg selv da jeg litt senere ser samme jente dingle i en gren etter beina mens hun synger en av hitene til Marcus og Martinus. Jeg lar meg fascinere, selvfølgelig. Mangfold. Jeg synes barn er geniale. Denne boken har 11 kapitler som med ulike innfallsvinkler tar for seg psykisk helsefremmende arbeid i barnehager.

• 12 •

Livsmestring i barnehagen.indd 12

12.02.2018 12:41:57


• innledning •

Jeg starter selv opp i kapittel 1 med noen begrepsavklaringer om psykisk helse, den salutogene modellen og viktigheten av å forstå hva som skjer lenger opp i elven. Med metaforen lenger opp i elven forsøker jeg å understreke at vi må se mer på hva som er årsakene til befolkningens psykiske helsetilstand, istedenfor å drive brannslukking og løse problemer fortløpende uten å reflektere over hva vi faktisk driver med. Filosof Einar Øverenget skriver i kapittel 2 om livsgnisten og viktigheten av å ta seg tid til å reflektere over hvilke valg vi tar på vegne av andre. For mennesket er ikke bare en ting i verden. Mennesket gir også mening til verden. Forfatter av kapittel 3 er Thea Sanne Melvold. Hun studerer i sitt fjerde år på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo og er forsknings­ assistent ved Modum Bad. Hun skriver til barnehageansatte om hva som kan skje når man utsettes for omsorgssvikt i barndommen. I dette kapittelet ser hun på det komplekse ved at omsorgspersoner blir en kilde til overlevelse og at opplevde trusler vil få varige konsekvenser, også på nevralt nivå. Vi får gjennom kapittel 4 et perspektiv på hvordan det er å leve med psykisk syke foreldre, og hvordan vi som ansatte i barnehagen kan være en nødvendig støtte i barnas liv for at de bedre skal kunne forstå sin verden og lære seg til å sette ord på følelsene som preger kropp og sjel. Glenn Kringlebotten skriver fra et barns perspektiv om hvordan han, da han var liten, tenkte at kanskje det ble bedre hvis han ble helt usynlig. I kapittelet som følger, Mennesket før metoden, skriver Lene Chatrin Hansen virkelighetsnært om krenkelser og ulike svik som barn kan oppleve at vi voksne påfører dem. Hun skriver om hvilken betydning det har at vi som er nærmest barna, har både faglig kunnskap og personlig innsikt. Tid henger tett sammen med tillit, og er en viktig investering i både egen og barns psykiske helse, sier hun. Kapittel 6 starter på mormors loft. Undringen, nysgjerrigheten og spenningen er drivkraften for kreativiteten vår. For leken vår. For livet vårt. Hele kapittelet er en hyllest til lekens betydning. Lekemiljøene må legge til rette for at barna skal få mulighet til å tenke selv og utvikle kritisk sans, evne til

• 13 •

Livsmestring i barnehagen.indd 13

12.02.2018 12:41:57


• innledning •

å samarbeide og møte og løse utfordringer sammen. Vi kan ikke skru leken fast i veggen, skrive pedagogene Lene Holte og Lene-Marie Monrad-Hole. Christine Wallumrød fortsetter å løfte frem betydningen av at barna er aktører i egne liv, og stiller spørsmål om hva som står på menyen til femåringene i barnehagen. Hvordan berøre og gi noe til hodet og hjertet samtidig, slik at barna opplever mening og sammenheng i livene de lever i barnehagen? I kapittel 8 og 9 beskrives viktigheten av systematisk refleksjon og kompetanse­ utvikling hos personalet i barnehagene. Selv om mange av de møtene som skjer mellom barn og voksne i barnehagen, fra utsiden kan virke både trivielle og hverdagslige, så er det faktisk i detaljene kvaliteten og etikken kommer til syne. På mange måter handler det om å stå støtt og robust i bærekraftige valg og ikke la seg vippe av pinnen eller la seg forføre av snarveier til kvalitet. Det er et møysommelig arbeid der vi må være tålmodige med både oss selv og dem vi jobber sammen med. Royne Berget har skrevet kapittel 8 og Unni Garbom kapittel 9. I kapittelet som følger, deler Wenche Brekke Rustand sine erfaringer fra mange år som styrer i en barnehage for flyktninger. Hun setter foreldresamarbeidet på agendaen og spør betimelig hvorfor vi ofte er så tilbakeholdne, ja nesten på grensen til det hemmelighetsfulle, når det gjelder å dele erfaringer om oppdragelse og syn på barndom. «I hjemlandet mitt visste jeg akkurat hva en mamma skal gjøre. Her må jeg lære alt på nytt», sier en mor på et foreldremøte. Et kapittel til ettertanke og refleksjon, kapittel 11, har tittelen I dag er det fortsatt tid – tid til samspill. Núria Oliu Moe bruker her fortellinger og eventyr for å sette FNs barnekonvensjon under lupen. Et barn kan late som om alt er bra selv om kroppen skriker, og ingen hører det. Kroppen legger merke til alt som smerter eller lindrer. Heldigvis! Den vitner om oss selv, skriver Núria Oliu Moe. Derfor har samspillet mellom voksne og barn opptatt henne til den dag i dag, og vil gjøre det til hun går i graven.

• 14 •

Livsmestring i barnehagen.indd 14

12.02.2018 12:41:57


• innledning •

I avslutningen gjør Morten Sanne Melvold og jeg oss refleksjoner om flere ting. Klarer for eksempel vi som voksne i samfunnet og i barnehagen å sette oss selv på vent? Klarer vi å puste med magen og slippe til barna slik at de får muligheten til å resonnere seg frem til nye løsninger, eller ivrer vi etter å fortelle og vise overfor barn, kollegaer og andre at vi kan og vet det som er verdt å vite om livet? Er det mulig å dempe vår ihuga trang til å drive opplæring? Og hva har barn på hjertet en fredag? Den gylne middelvei har vært som et kompass for oss i tankene vi deler med dere. Jeg har gjort meg mange tanker under mine besøk i barnehagene. Blant annet fokuseres det mye på at barn skal sitte stille og være stille i samlingsstunder. Jeg kunne ønske at fokus lå mye mer på at barn skal få muligheten til å bli rolige i seg selv, og at vi fjerner mange av årsakene til negativt stress i hverdagen slik at vi faktisk kan være til-stede-i-værelse. Med ny rammeplan mener jeg at det er ikke snakk om hva nytt som skal inn i barnehagen, men snarere hva som skal ut. Og nytt ord – det er alltid et nytt ord i bøkene jeg skriver. I denne boken er ordet anerkjennelsesenergi. Og jeg tenker at anerkjennelsesenergi som kommer i retur, er noe av det fineste vi kan kjenne på. Da kan man både bære sin egen bagasje og hjelpe andre på vei til å bære sin. Tusen takk til alle barn jeg har møtt – alle geniale på hver sin måte. Tusen takk til alle ansatte i barnehagene for samtaler, refleksjoner og for at dere deler både optimisme og bekymringer. Tusen takk til alle forfatterne for tiden dere har brukt og engasjementet dere viser. Vi trenger deres ærlige fagstemmer og påfølgende refleksjoner. Sammen blir vi klokere og sterkere. Vil også takke redaktør Anneli Niemi for tillit, guts og glød. Det er utrolig energiskapende å samarbeide med deg. Måtte det bli mange flere skriveprosjekter i årene som kommer.

• 15 •

Livsmestring i barnehagen.indd 15

12.02.2018 12:41:57

Livsmestring i barnehagen - Å bære sin egen bagasje  

Rammeplan for barnehagen (2017) bringer begrepet livsmestring inn i hverdagen. Denne boken gir et innhold til begrepet, og setter det som er...

Livsmestring i barnehagen - Å bære sin egen bagasje  

Rammeplan for barnehagen (2017) bringer begrepet livsmestring inn i hverdagen. Denne boken gir et innhold til begrepet, og setter det som er...