Kommune Fokus Aalborg 2019

Page 1

KOMMUNE

fokus

Kommune fokus AALBORG April 2019

K O M M U N E fokus

AALBORG


KOMMUNE fokus Aalborg

New York Times sætter Aalborg på verdenskortet

[PORTRÆT]

Adm. direktør Peter Røpke, RTX A/S

Direktør/ejer: City-Ejendomme Aalborg, Hans Andersen

Direktør Olafur B. Birgisson, SystemGruppen A/S

Direktør/ejer André S. Eriksen: Asetek A/S

[ 3 ]

Afdelingschef Mikkel Skovgaard Ovesen: Jorton A/S, Region Nord

Skoleleder Skipper Clement Skolen: Peter Würtz

De kommende år vil givet vis følge den allerede udstukne vej, hvor der prioriteres en lang række forskellige ressourcer bl.a. mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, som alle skal bidrage til fortsat vækst og udvikling i Aalborg. Et af fokusområderne vil være at øge fastholdelsen af en større andel af nyuddannede med en videregående uddannelse i Aalborg. Der skal skabes flere jobs og studiesamarbejder i de små og mellemstore virksomheder for på den måde at løfte det generelle vidensniveau i det nordjyske erhvervsliv og sikre, at virksomhederne samt de studerende og de nyuddannede kender mulighederne i Aalborg. Et kommende endnu stærkere vækstområde er Aalborg Øst, der er et erhvervsområde i kraftig vækst med bl.a. havnen, universitetet og supersygehuset som de store trækplastre. Men ligefrem at få hjælp fra New York Times med at øge interessen for udviklingen i Aalborg var der ikke mange aalborggensere, der havde set komme.

New York Times skrev i 2018 interessante og meget professionelt gennemarbejdede artikler om 52 spændende steder i verden, der er et besøg værd i 2019. I disse artikler rangerer avisen Aalborg som den ottende mest spændende by i verden at besøge. Man skriver bl.a., at store krydstogtskibe glider ind i Limfjorden til Aalborg. Man finder Utzon Centeret, designet af Jørn Utzon, arkitekten i Sydney Opera House. Den krølede koncertsal, Musikkens Hus, det pulserende Aalborg Street Food marked, fodgænger- og cykelkulturbroen og den bølgende Vestre Fjordpark med en udendørs swimmingpool, der møder havet. Det banebrydende Nordkraft, et kraftværk, der blev omdannet til et kulturelt knudepunkt – og ikke at forglemme Det historiske Aalborg Akvavit-destilleri, der producerede den stærke skandinaviske ånd, men som nu bliver omdannet til et nyt kreativt distrikt midt i byen.

Fritz Dahl og Jan Engmark: Aalborg Gulvservice ApS

Direktør Blue Water Shipping A/S, Aalborg: Ole Bøgh Ulriksen

Nye partnere i Arkitektfirmaet Nord A/S, Marie M. Vinther og Bengt Nielsen

Partnere Frandsen & Søndergaard: Peter Gasberg, Marinus Møller og Kristoffer Jørgensen

KOMMUNE fokus

Kommune fokus Aalborg Uge 16, 2019.

2

Vestjysk Rotation Nr. Bjertvej 21 · 7830 Vinderup Tlf. 97 44 14 00 · vestjysk-rotation.dk

Udgiver:

Fokus Media ApS, tlf. 20 32 00 52 mail: post@fokusmedia.dk

Grafisk produktion:

Vestjysk Rotation

Udsendes til alle private husstande, kontorer og erhvervsvirksomheder, i postnummer: 9000, 9200 SV, 9210 SØ, 9220 Øst, 9230 Svenstrup J, 9240 Nibe, 9260 Gistrup, 9280 Storvorde, 9293 Kongerslev, 9310 Vodskov, 9380 Vestbjerg og 9400 Nørresundby – Dog med respekt for nej tak til reklamer. Uploades tillige på internettet som Kommune Fokus Aalborg 2019. Forsidefoto: Leveret af City-Ejendomme Aalborg


KOMMUNE fokus Aalborg

HusCompagniet – design,

denne udvikling har HusCompagniet netop åbnet vores nye 1.100 m2 store showroom i Aalborg. Her er alle velkomne til at kigge forbiog og fåinspiration masser af inspiration. stil HusCompagniet er godt forberedte på at hjælpe, så alle familier kommer trygt i hus.

fem stjerner. Det smitter af i hele virksomheden. Så man kan r om holdninger. Kravene til sige, at et nyt hus fra HusCompagniet også er bygget på glæden øges konstant, samtidig med at af andres gode oplevelser. et ønske hos mange. Via vores rt år har HusCompagniet konstant Stærke ejerforhold øger tilliden holdninger” husbyggerne efterOg sådan en Tour de Nordjylland er meget populær hos kommenHusCompagniet 10 år i Aalborg Historien om HusCompagniet er stærkere end de fleste. Så leverer vi hvert år huse, præcis Vi har efterhånden rigtig mange års erfaring i at bygge individu- de huskøbere for dels at få inspiration, men også for at se forskelstærk, at kunderne ikke behøver at frygte, omhuse. vi nu også er her rømmer om. til alle danske familier, udtaler afdelingsdirektør og materialevalg i virkelige elle huse Peter lige designs showroomet på Blytækkervej 18-20 erog meget besøgt og har Jakobsen. Bare på et år bygger HusCompagniet knap 2000 Den huse 1.Også i morgen. september 2010 blev Interbyg FM-Søkjær fordelt over hele landet – og her i det nordjyske blev intet mindre vist sig som en rigtig god inspirationskilde. slået sammen under ét navn: HusCompagniet. Tilsammen har vi re år i end træk 193 huse afleveret til nordjyske familier i 2018, hvilket er det mere 15.000 huse og kanudvikle præsteghed hele lige ifra ny strategi med end at opkøbe jord og derigennem store absolutvejen, største antal helebeslutninafdelingens levetid.været her i 40 år,Enbygget byudviklingsprojekter, f.eks. både i Svenstrup, Frejlev og Sønder re en så stærk likviditet, at vi hvert år opfører ca. 1.100 huse et, over projektstyringen og frem HusCompagniet har altid åbent hus i mange smukke udstillings- Tranders, har i den grad været med til øge salget, fremhæver Peuden at tage os betalt før ved nøgleoverdragelse. Læg dertil, at Hele denne proces ter Jakobsen. huse i Aalborg og ier heleindarbejdet det nordjyske. HusCompagniet er ejet af Nordens største kapitalfond, EQT. Bag detalje af vores suverænt dygtige EQT står en lang række danske pensionsselskaber og virksomhebejdspartnere. Det betyder, at der som PFA, PKA, ATP,største Danica Pension, Nordea, Danske Bank og ade. Tre år i træk har vi vundet HusCompagniet er ejet af Nordens kapitalfond, EQT. Bagi top EQTmed står en lang række danske pensionsselskaber og virksomheder Nykredit. og på Trustpilot er vi helt som PFA, PKA, ATP, Danica Pension, Nordea, Danske Bank og Nykredit.

Blytækkervej 18-20, 9000 Aalborg Tlf. 98 11 11 33

KOMMUNE fokus

Blytækkervej 18-20 · 9000 Aalborg Tlf.: 9811 1133 · www.huscompagniet.dk

3


KOMMUNE fokus Aalborg

Skipper Clement Skolen – skolen for dem der vil! Skipper Clement Skolen, beliggende på Gammel Kærvej 24-30 (tæt på Kildeparken, banegård og busterminal), er en erfaren dansk og international privat grundskole. Visionen er blandt andet at uddanne og udvikle mennesker til en global fremtid. Skolens værdigrundlag tager afsæt i FN’s Børnekonvention om børns rettigheder. I hverdagen betyder dette, at skolens kultur, regler, rammer og principper praktiseres i overensstemmelse med denne konvention, samtidig med at det internationale aspekt sætter sit præg på børnenes og stabens hverdag.

Skolen består af en dansk og en international afdeling suppleret med en skole-fritidsordning (0.-3. årgang) og en klub (4.-5. årg.), der naturligvis er et tilbud til begge afdelinger. Endelig tilbydes EuroClass, som er den danske afdelings 10. klasses-tilbud indeholdende høj faglig undervisning, lokale valgfag og sprogrejse til Tyskland, Belgien og England.

KOMMUNE fokus

Den danske afdeling (DANA) DANA’s 0. årgang har ud over børnehaveklassetid 4 lektioner dansk, 4 lektioner matematik samt musik, idræt og billedkunst på skemaet. I 2/3 af tiden er der to-lærerordning, således at børnene får en tryg overgang fra børnehave til skole. Denne proces forberedes allerede det sidste halve år før skolestart, hvor de kommende børnehaveklassebørn og deres familier inviteres til en række ryste-sammen arrangementer med henblik på at lære skolen og ikke mindst hinanden at kende. Disse arrangementer er populære og velbesøgte.

4

DANA udbyder engelsk fra 0. årgang og tysk fra 5. årgang. I de første skoleår er den pædagogiske tilgang til sprogindlæringen kreativ med sang, leg osv. På 7.-10. årgang niveaudeles eleverne i matematik, tysk og engelsk med henblik på at give støtte til og mulighed for et maksimalt udbytte af undervisningen.

På 5., 8. og 10. årgang er der lejrskoler af forskellig varighed til blandt andet København, Bornholm, England, Tjekkiet og/eller Tyskland. Skolen prioriterer idræt højt. Vi har egen hal og udnytter ellers vores beliggenhed tæt på parker og atletikstadion. Vi deltager i diverse turneringer i stort set alle tænkelige sportsgrene, og såvel elever som personale deltager aktivt i sports- og motionsarrangementer rundt om i byen. Alle elever i begge afdelinger lærer at svømme på 3. årgang.

Tilmelding og yderligere information

Du kan læse mere om vores skole på hjemmesiden www.skipper-clement-skolen.dk, hvor du også kan skrive dig på vores venteliste. Du er også meget velkommen til at kontakte en af os, hvis du vil vide mere eller besøge skolen:

Leder af DANA, Anne Krogh Rye......................... Leder af INTA Jenny Rohd-Thomsen................... Leder af SFO Camilla Kirchoff Pedersen............. Skoleleder Peter Würtz......................................

41 32 00 51 41 32 00 53 41 32 00 70 41 32 00 50


KOMMUNE fokus Aalborg

Som elev på Skipper Clement Skolen kan du være sikker på…. ♦ At du møder et internationalt miljø

– også i DANA og SFO ♦ At undervisningen foregår på et

højt fagligt niveau ♦ At du møder velkvalificerede, tyde-

lige og engagerede medarbejdere ♦ At konsekvens og klart definerede

rammer er en naturlig del af hver- dagen for alle ♦ At skole-hjemsamarbejdet og sam-

arbejdsaftalerne er forpligtende for alle parter ♦ At vi har forventninger og stiller SFO og Klub Skipper SFO består af ca 200 glade børn fra både DANA og INTA. Der arbejdes ud fra de 4 værdier: Tryghed, empati, forskellighed og nærvær. Skole og SFO har fokus på det gode børneliv og ønsker dermed at skabe grobund for dannelse. I SFO arbejdes der ud fra læreplanstemaer, der afholdes temadage, værkstedsaktiviteter, boldspil i hallen, ture ud af huset og meget mere, men først og fremmest er vores fokus, at SFO-tid er FRI-tid. Børnene skal have frihed til at vælge – derigennem udvikles fri fantasi og kreativitet. Den internationale afdeling (INTA) INTA tilbyder en international grundskole for elever i alderen 5-16 år. Undervisningssproget er engelsk. Afdelingen er certificeret som Cambridge Examinations Centre, hvilket gør, at skolen er i stand til at tilbyde en internationalt anerkendt eksamen. For at starte på INTA skal man ikke nødvendigvis beherske engelsk fra starten – aktiviteter de første skoleår hjælper børnene til at opbygge sproget. I S1 (svarende til 0. årgang) har man engelsk og dansk som fag, i S5 får man spansk og fra S7 kobles tysk til fagrækken.

♦ At vi udvikler din kreativitet gen-

nem fag som musik, billedkunst, 3 kor, orkestre og ikke mindst vores store og ambitiøse satsning på drama i både INTA og DANA

♦ At du møder anderledes tiltag som

FN-dag, karrieredag, åbent hus, samlinger og meget mere ♦ At du er velkommen, som du er,

bare du er indstillet på at gøre en indsats.

Skipper Clement Skolen Gammel Kærvej 28-30 9000 Aalborg Tlf.: 9812 1188 www.skipper-clement-skolen.dk

KOMMUNE fokus

Skipper 10/EuroClass På Skipper Clement har vi et 10. klasses tilbud med ikke mindre end 72 eftertragtede pladser. Undervisningssproget er dansk, men miljøet omkring klasserne tilstræbes at være internationalt. Der undervises i traditionelle fag suppleret med spændende lokalt udviklede fag som Miljø, Euro-studies, Sundhed/Get ready mm. I efteråret er afdelingen på en ca. 2 ugers Tour de Europa, hvor man besøger Tyskland, Belgien (EU-parlamentet) og endelig England/Oxford med sprogundervisning, fodbold, musical, powershopping og meget mere.

krav til hinanden – fagligt og socialt

5


KOMMUNE fokus Aalborg

Hans Andersen – City-Ejendomme Aalborg

Alle aalborgensere med respekt for sig selv glædes over byens meget smukke havnefront. En havnefront, der er med til at indramme et smukt bybillede med fine gamle historiske bygninger, nye markante bygningsværker og smukke arkitektoniske og ikoniske kulturhuse. Her helt ude ved vandkanten står Havnehuset og spejler sig som et af byens meget få facadebeklædte kobberhuse. Havnehuset er opført af Hans Andersen, City-Ejendomme Aalborg, og fungerer som hovedsæde for virksomheden, der siden 1990 har markeret sig som en af byens markante ejendomsudviklere.

Det er de bemærkelsesværdige fine gamle ejendomme i Aalborg City – eller midtbyen, der interesserer Hans Andersen. Fine gamle bygninger, der hver især fortæller en historie om byudviklingen i Aalborg gennem tiderne og en historie om byens mennesker, der i generationer har taget vare på husene og altid har gjort sig umage for at værne om denne del af byens historie.

KOMMUNE fokus

City-Ejendomme Aalborg investerer i Aalborg City Det er i byrummets smukke bygningsværker Hans Andersen investerer. Selvfølgelig for at lave en god forretning, over tid, men en væsentlig drivkilde er også at værne om de bygningsværker, der er med til at gøre Aalborgs bymidte smuk og en daglig glæde at færdes i.

6

”Når vi investerer i en ejendom, gør vi det fuldt og helt. Vi er meget bevidste om, at vores ejendomme skal se så originale ud som muligt”, forklarer Hans Andersen. ”Det betyder også, at vores høje fokus på kvalitet og respekt for historien ofte er en kostbar strategi. Men det kan godt betale sig, både historisk og i forhold til byens udvikling”. Hvis vi sørger for, at en bygning får en gennemgribende renovering, kan vedligeholdelsen over de næste mange år minimeres. Samtidig kan vi konstatere, at der findes rigtig mange, som gerne vil bo i ejendomme, hvor tingene er i orden og en bynær lejlighed, hvor der ikke er gået på kompromis med kvaliteten. Og endelig er det tydeligt, at moderniserede og tidssvarende erhvervslejemål til butikker og andre erhvervsvirksomheder er eftertragtede i forhold til utidssvarende lokaler.


KOMMUNE fokus Aalborg

Mursten er en passion Flid, ærlighed og troværdighed er nøgleord i firmaet, hvor hele teamet af dygtige medarbejdere også deler en fælles passion for mursten. Mursten fascinerer os sammen med den værdi, de repræsenterer på flere områder, hvis man behandler dem rigtigt, svarer Hans Andersen på spørgsmålet om, hvor kærligheden til både de ikoniske og måske især de historiske Aalborg bygninger kommer fra. Se på vores smukke og spændende by, fortsætter han. Det er ikke kun os, der har øje for det. New York Times skrev i 2018 interessante og meget professionelt gennemarbejdede artikler om 52 spændende steder, der er et besøg værd i 2019. I disse artikler rangerer avisen Aalborg som den ottende mest spændende by i verden at besøge – og i øvrigt eneste danske by, der omtales.

Den robuste og succesrige virksomhed City-Ejendomme Aalborg er en personlig drevet virksomhed, hvor Hans Andersen selv står inde for alle aktiviteterne. Det betyder også, at før en ejendom købes, bliver der tænkt grundigt over, hvorfor den skal købes. Vi skal tro på det, fortsætter Hans Andersen. Det kan være arkitekturen, historien eller byggestilen – men særligt tæller beliggenheden. Det er da en nydelse at tænke på, at vi f.eks står bag renoveringen af Det Kongelige Toldkammer fra 1902, tegnet af arkitekten Hack Kampmann. En nænsom renovering, der førte bygningen tilbage til det oprindelige udtryk med alle de detaljer og unikke kendetegn, der får den til at fremstå som særlig repræsentativ for alt det, der var engang. Men også peger fremad som en del af vores smukke by, der får New York Times til at fremhæve Aalborg, som et spændende sted at besøge. Det forpligter at have en ejendom på byens centrale pladser.

Strandvejen 4,1 mf. 9000 Aalborg Tlf.: 9816 3344 www.cityejendommeaalborg.dk

KOMMUNE fokus

City-Ejendomme Aalborg

7


KOMMUNE fokus Aalborg

RTX – transforming wireless wisdom into solutions

KOMMUNE fokus

RTX er en børsnoteret teknologivirksomhed med hovedkontor i Nørresundby og afdelinger i Hong Kong og USA. RTX’s forretningsgrundlag bygger på et stort kendskab og viden omkring design af avancerede trådløse løsninger. RTX besidder en unik kombination af viden inden for software og hardware, og vi har en stab af højtuddannede ingeniører og eksperter, som besidder den nødvendige teknologiske og professionelle viden. RTX har gennemført mere end 1000 trådløse projekter fra design-fase, udvikling, test og til produktion. Mange globale brands lægger deres løsninger i hænderne på RTX, der er stolte over at levere know-how til kunder som Microsoft, Philips, Plantronics, NEC, Sennheiser og mange flere.

8

RTX kunne i 2018 fejre 25 års jubilæum. I 1993 blev RTX grundlagt af 6 nordjyske ingeniører, og 25 år senere er RTX et børsnoteret, multinationalt selskab med en omsætning på næsten en halv milliard. Vi er i dag ca. 280 ansatte fordelt på 3 kontinenter. RTX er en innovativ virksomhed, som leverer løsninger til en lang række markeder, og vi er stolte af, hvor vi er i dag.


KOMMUNE fokus Aalborg

Enterprise Vi leverer trådløse produkter til små, mellemstore og store virksomheder indenfor telekommunikation. RTX designer, udvikler og producerer trådløse IP-telefoniløsninger, der anvendes i professionelle kommunikationssystemer, f.eks. på kontorer, callcentre, butiks- eller lagerfaciliteter, mv. RTX har allerede en stærk position i dette marked, og ved fortsat at udvikle nye produktplatforme, er vi overbeviste om, at vi kan fortsætte med at vinde markedsandele og yderligere konsolidere vores markedsførende position som leverandør af enterprise-håndsæt. Headsets Business headsets – eller hovedtelefoner – er en nært relateret forretning, som bygger på vores stærke position indenfor enterprise segmentet. Produktporteføljen til kontorer og callcentre består af flere forskellige modeller, fra high-end til low-end, som imødekommer kundernes behov for høj kvalitet. Med tilføjelsen af headsets til den eksisterende RTX portefølje er løsningerne endnu bedre integreret hos vores enterprise partnere. Vi forventer, at business headset segmentet vil blive en voksende forretning for RTX i de kommende år.

Healthcare I healthcare er vi primært involveret i udvikling, design og levering af forskellige trådløse moduler og produkter i patientovervågningssystemer på hospitaler. Derudover leverer vi design af trådløse løsninger til projekter indenfor plejesektoren, så som høreapparater og tilbehør. Med dette som en hjørnesten forventer vi at kunne levere stabil vækst i vores healthcare niche-forretning via samarbejde med både eksisterende og nye partnere.

Stroemmen 6 9400 Noerresundby Tlf.: +45 9632 2300 www.rtx.dk

KOMMUNE fokus

ProAudio RTX har designet, udviklet og produceret trådløse løsninger til det professionelle audio segment gennem mange år. RTX har løbende udbygget sine stærke kompetencer indenfor radioteknologi og digital signalbehandling for at sikre ultrapålidelige trådløse forbindelser med lav latenstid. Vores primære fokus er løsninger til mikrofoner og scene-udstyr, intercom systemer og gaming. I

de kommende år forventer vi at udvikle vores markedsposition yderligere både via vores traditionelle designydelser af kundetilpassede løsninger og via modulopbyggede platformsløsninger, som muliggør en hurtigere og nemmere adgang til markedet for vores partnere.

9


KOMMUNE fokus Aalborg

Asetek A/S – vandkøling til datacentre og gamercomputere Den børsnoterede nordjyske teknologivirksomhed Asetek A/S er markedsledende leverandør af vandkølinger til globale IT producenter og nyder samtidig fordel af den eksploderende interesse for eSport, fremgår det af firmaets endog meget solide årsregnskab for 2018. Samtidig oplyser adm. direktør André Sloth Eriksen om planerne for etableringen af et stort operationsklart Asetek eSports Academy i Aalborg, der skal være base for et eSports elitemiljø.

Eksploderende interesse for eSport verden over Asetek arbejder målrettet mod og nyder godt af den eksploderende interesse, som verdensmarkedet og særligt de yngre forbrugere viser eSport og computer-hardware i øvrigt. Her opfattes Aseteks kølere som både ultimative og nødvendige, når gamercomputernes stadigt mere heftigt ydende processorer skal holdes kølede og optimalt ydende, forklarer André Sloth Eriksen.

KOMMUNE fokus

Branding via eSportsakademi Det samme unge markedssegment vil teknologivirksomheden med knap 100 ansatte fremover synliggøre sig selvstændigt overfor i endnu højere grad. Både hvad angår muligheden for fortsat vækst i tilknytning til eSportsudviklingen og computerhardware

10

m.m. – men også i relation til den stadig større klimabekymring, som generelt manifesterer sig. Eksempelvis vælger vi nu at brande Asetek selvstændigt og ikke alene som mindre synlig OEM-partner til de toneangivende hardwareproducenter, der allerede indbygger vores produkter i deres gamercomputere og andre HPC-løsninger, uddyber André Sloth Eriksen. Konkret kommer det bl.a. til at ske gennem et stort set operationsklart Asetek eSports Academy i Aalborg, der bliver base for et eSports elitemiljø, en global talentturnering og forhåbentligt med tiden et ”fabriksteam” af eSportsspillere.


KOMMUNE fokus Aalborg

Asetek A/S bakker op om AAU-klimaforskningen. André Sloth Eriksen: Vi vil minde beslutningstagerne om, at Aseteks unikke datacenterløsning kan reducere CO2-udledningen med, hvad der svarer til hele den globale flytrafiks – uden brug af varmepumper.

Datacenter-fjernvarme via Asetek På Asetek med afdelinger i fem lande har man længe undret sig over, at overskudsvarmen fra den enorme mængde energi, som de stadig flere og større datacentrene trækker, ikke udnyttes til f.eks. fjernvarme med samtidig væsentlig reduktion af den enorme CO2-belastning. Op mod 4 pct. af verdens strømforbrug går i dag til drift af computere og datacentre globalt – skønsmæssigt heraf halvdelen til køling. Aseteks veldokumenterede teknologi kan i princippet halvere energiforbruget til kølingen – altså væk med én hel procent af verdens CO2-udledning. Derudover vil op til 70 pct. af et datacenters strømforbrug til serverne kunne genvindes som varme med nul CO2-udledning, hvilket svarer til endnu 1,4 pct. reduktion af det globale CO2-udslip. Det sparede CO2-udslip på datacentre, hvis alle havde Asetek-teknologi, svarer faktisk til den samlede globale flytrafiks CO2-belastning.

I EU alene ville Asetek’s unikke datacenterteknologi kunne opvarme ca. 6 millioner husstande (30 pct af al fjernvarme i EU) gratis med 100 pct. CO2-neutralt varmt vand – og vel at mærke uden brug af yderligere energiforbrugende og omkostningstunge varmepumper, som andre løsninger kræver. Med andre ord kan Asetek eliminere hele behovet for kul til fjernvarme i EU. Selvfølgelig er der logistikudfordringer. Men med de nuværende prognoser fra Energistyrelsen ville vi i Danmark alene kunne genvinde 5TWh, hvilket betyder, at vi kunne opvarme 300.000 husstande, svarende til de tre største provinsbyer i landet (Århus, Aalborg og Odense). Måske skulle de besluttende politikere snart overveje at stille nogle klare realistiske miljøkrav til firmaer også de multinationale, der ønsker at etablere datacentre i Danmark.

Assensvej 2 · 9220 Aalborg Øst Tlf.: 9645 0047 · www.asetek.com

KOMMUNE fokus

Synliggørelse af teknologi På spørgsmålet om synliggørelsen af Aseteks teknologi svarer André Sloth Eriksen: For yderligere at synliggøre og dokumentere mulighederne for miljøforkæmpere og beslutningstagere har vi indledt en møderække om et kommende forskningssamarbejde med Aalborg Universitet og professor Henrik Lund, der har udtrykt stor interesse for sagen.

Ideen er at se nærmere på, hvordan datacentrenes overskudsvarme mest effektivt kan udnyttes i fjernvarmeforsyningen. I første omgang i Danmark men på længere sigt også internationalt.

11


KOMMUNE fokus Aalborg

SR Hydraulic – specialister i smede- og hydraulikopgaver Er man dygtig nok, er der plads alle steder, plejer man at sige – og det har Søren Rosenkilde i den grad taget til sig. For efter mere end 30 års erfaring at øse af inden for reparation af alt fra kraner, hejs, bagsmækløftere, renovationsaggregater og til mobil slangepresning, stiftede han i 2007 sin egen smede- og hydraulikvirksomhed – SR Hydraulic. I dag efter 10 år med foden under eget bord og konstant travlhed, har Søren Rosenkilde og SR Hydraulic skiftet lokation 3 gange grundet pladsmangel, men trives nu i 2000 kvm. store lokaler på Kystvejen 54A i Nørresundby.

Kystvejen 54A, Nørresundby Den perfekte ramme for en virksomhed i rivende udvikling. Alene loftshøjden tillader en 8tm loftkran og værkstedsfaciliteter, hvor der er plads til 10 opbygninger på samme tid ud over reparationspladserne. Lagerfaciliteter i 2 etager giver bl.a. mulighed for et meget stort reservedelslager til både kraner, hejs samt et stort udvalg af løftegrej. Omklædning til både mænd og kvinder og på første sal Søren Rosenkildes kontor med oversigt over hele det store værksted.

KOMMUNE fokus

Din partner i hydraulik Vi udfører alle former for smedekonstruktioner, opbygninger og hydraulikopgaver, udtaler Søren Rosenkilde. Ligeledes servicerer SR Hydraulic renovationsaggregater samt øvrigt udstyr inden for affaldshåndtering, kraner, læssebagsmække, hejs og løftegrej m.m. Vi leverer alle slags komponenter og produkter indenfor hydraulik. Vi er bl.a. også fast servicepartner for Fassi, Heil, Hyva, Zepro og Hydroscand.

12

Opbygninger Vi udfører alle former for smedekonstruktioner og opbygninger og står til rådighed med idéer til problemløsninger, konstruktioner og ombygninger. SR Hydraulic er med i hele processen fra rådgivning, tegning, skitse og til endelig fremstilling af konstruktion. Service SR Hydraulic fremsender en gang årligt en indkaldelse af kundernes udstyr til et serviceeftersyn. Vi forhandler bl.a: Fassi, Hyva, Heil, Hydroscand og Joab, akkumulatorer, filter-elementer og vogne, hydraulikslanger fra 3/16” til 2” trykslanger, olie og fittings, pumpestationer og stempelstænger. Vores servicebiler rykker ud alle døgnets 24 timer – og vi kan fremstille de fleste hydraulikslanger direkte fra vores servicevogn, slutter Søren Rosenkilde.

SR

SER Kystvejen 54A 9400 Nørresundby Tlf.: 2060 3646 www.srhydraulic.dk


KOMMUNE fokus Aalborg

HJ Rustfri Stål

Der er løbet meget vand i åen, siden Jacob Hjorth-Jensen modtog Aalborg bys iværksætterlegat for unge håndværkere i 2007. I dag har den dygtige kleinsmed virkelig fået fat og succes i en benhård stålbranche. Det er ypperligt håndværk, der tæller, når teamet af dygtige medarbejdere hos HJ Rustfri udvikler og producerer unikke kvalitets bordplader i stål til køkkenindustrien, svømmebadsudstyr, laboratorieudstyr eller vinskabe – alt i rustfrit stål.

Når man arbejder i rustfri stål, har man også med meget dyre råvarer at gøre, udtaler Jacob Hjorth-Jensen, og det gælder, uanset hvor i verden produktionen foregår. Så skal man klare sig i branchen, er det det gode håndværk, udført præcist af dygtige fagfolk, der gør en forskel.

kvalitet og smuk finish, men vi kan også godt se de mørke skyer i horisonten, for nye dygtige håndværkere er en mangelvare i dag – og det kan betyde, at fremgangen i værste fald går i stå. Ikke kun for os, men for rigtig mange forskellige håndværksvirksomheder.

Dygtige håndværkere HJ Rustfri Stål udfører også som en del af produktionen bukkearbejde, pladevalsning, profilvalsning og svejsning, og forskellen på succes og fiasko i branchen er kvalitet og finish.

Unik og funktionel design Mange af vores produkter er udviklet i samarbejde med kunderne, påpeger Jacob Hjorth-Jensen. Mange kunder kommer ofte med ønsker om specialopgaver. Det kan f.eks. være vaske i specielle mål eller udformninger alt efter anvendelse.

Vi har i dag de dygtige håndværkere, der kræves, for at vi hele tiden kan leve op til kundernes og vores egne krav til ypperlig

Dette kræver selvfølgelig tæt kontakt med kunden – men det kræver også en dygtig medarbejderstab af gode håndværkere.

Lundeborgvej 6 · 9220 Aalborg Ø Tlf.: 9810 9519 · www.hjrustfristaal.dk

KOMMUNE fokus

RUSTFRI STÅL

13


KOMMUNE fokus Aalborg

Conlan - Gør hverdagen nemmere med Conlan - Gør hverdagen nemmere med en smuk enkel adgangsløsning en smuk ogog enkel adgangsløsning Conlan - Gør hverdagen nemmere med en smuk og enkel adgangsløsning findes mange forskellige I dagI dag findes der der mange forskellige løs- løsninger tilnøgleløs en nøgleløs adgangskontrol. ninger til en adgangskontrol. design, sikkerhed og kompatibilitet design, sikkerhed og kompatibilitet IBåde dagBåde findes der mange forskellige løser vigtigt, men enkeltheden er vigtig er vigtigt, men ogsåogså enkeltheden er vigtig ninger til en nøgleløs adgangskontrol. i dagligdagen! isærisær idesign, dagligdagen! Både sikkerhed og kompatibilitet er vigtigt, men også enkeltheden er vigtig Conlan er sikkerhed din sikkerhed vores HosHos Conlan ApSApS er din vores især i dagligdagen! vigtigste dagsorden. Vi har siden 1991 vigtigste dagsorden. Vi har siden 1991 til- tilenApS lang forskellige løsninger budtbudt en lang række forskellige løsninger Hos Conlan errække din sikkerhed vores til vores kunder, og udvikler løbende til vores kunder, og udvikler løbende vigtigste dagsorden. Vi har siden 1991 tilvores produkter, vi altid kan kombivores produkter, så forskellige visåaltid kanløsninger kombibudt en lang række nere den højeste sikkerhed og enkelthed. nere denkunder, højeste og enkelthed. til vores ogsikkerhed udvikler løbende vores produkter, så vi altid kan kombiudvikles produceres AlleAlle produkter udvikles og produceres nere denprodukter højeste sikkerhed og enkelthed. i Aalborg. vil sige, vi altid her her i Aalborg. Det Det vil sige, at viataltid lev- levdanske kvalitetsprodukter. erererer danske kvalitetsprodukter. Alle produkter udvikles og produceres her i Aalborg. Det vil sige, at vi altid leverer danske kvalitetsprodukter.

KOMMUNE fokus

Vores kunder fremhæver følgende fordele: Hvem en situation, en nøgle er gået kunder fremhæver ofteofte følgende fordele: Hvem har har ikkeikke ståetstået i en isituation, hvorhvor en nøgle er gået tabt,tabt,Vores 1. Komfort: der skal medbringes, der skal huskes og man derfor været at udskifte låsen? 1. Komfort: IntetIntet der skal medbringes, intetintet der skal huskes og man derfor har har været nødtnødt til attiludskifte helehele låsen? 2.kunder Sikkerhed: Fuld kontrol over hvem der adgang har adgang dit hus 2. Sikkerhed: Fuld kontrol overfølgende hvem der har til dittilhus fremhæver ofte fordele: Hvem har ikke stået i en situation, hvor en nøgle er gået tabt, Vores 3. Fleksibilitet: forgive at give fjernadgang Undgå besværet med tabte glemte nøgler, og skab samti-1. 3. Komfort: Fleksibilitet: for at fjernadgang Undgå besværet med tabte eller glemte nøgler, oglåsen? skab samtiIntetMulighed derMulighed skal medbringes, intet der skal huskes og man derfor har været nødt tileller at udskifte hele 4. Nemt: Foruden koder oghvem brikker duadgang også bruge dit dig sikkerhed for familie din familie digital adgangskontrol. 4. Sikkerhed: Nemt: Foruden koder og brikker kan duhar også bruge dig sikkerhed for din medmed digital adgangskontrol. 2. Fuld kontrol over derkan tildit ditrejsehusrejsekort, kreditkort og lignende. kort, kreditkort og lignende. 3. Fleksibilitet: Mulighed for at give fjernadgang Undgå besværet med tabte eller glemte nøgler, og skab samtiEn digital adgangsløsning hardigital blandt andre fordel, En digital adgangsløsning harmed blandt andre den den fordel, at at 4. Nemt: Foruden koder og brikker kan du også bruge dit rejsedig sikkerhed for din familie adgangskontrol. som familien Werning brugere ganske enkelt fjernes fra systemet. Gør Gør som familien brugere ganske enkelt kan kan fjernes fra systemet. HvorHvor det det kort, kreditkort og Werning lignende. Mads og familien har altid været interesserede ny teknologi før kunne nødvendigt at andre skifte låsen, og familien har altid været interesserede i ny iteknologi førdigital kunne værevære nødvendigt attilskifte helehele låsen, hvishvis manman Mads En adgangsløsning hartilblandt den fordel, at og kan godt at prøve af. Derudover syntes mistede en enkelt nøgle, man en digital løsning nemt slette Gør og kan godt lide lide atWerning prøve nye nye ting ting af. Derudover syntes de de mistede en nøgle, kan kan manfjernes medmed en løsning nemt slette som familien brugere ganske fradigital systemet. Hvor det ganske enkelt, atdigital en digital løsning er mere en børneen bruger –nødvendigt uanset om er der erskifte tale om etlåsen, kodetastatur, en brik/Mads ganske at en løsning er mere praktisk i en ibørneen bruger – uanset om der tale om et kodetastatur, en brik/ ogenkelt, familien har altid været interesserede ipraktisk ny teknologi før kunne være til at hele hvis man familie: kortlæser eller en fingerprint scanner. Det en øget sikker-og familie: kortlæser en kan fingerprint scanner. Det løsning givergiver ennemt øget sikkerkan godt lide at prøve nye ting af. Derudover syntes de mistede eneller nøgle, man med en digital slette hed, at– man erder klar hvem der har adgang tilbrik/ ens hed, at man altidaltid erom klar over, hvem adgang til en ens hus.hus.ganske enkelt, at en digital løsning er mere praktisk i en børneen bruger uanset erover, tale omder et har kodetastatur, ”Vi slipper for hele nøglecirkusset vores børn. ”Vi slipper for hele nøglecirkusset medmed vores børn. Der Der var var kortlæser eller en fingerprint scanner. Det giver en øget sikker- familie: nøgler forsvandt, de glemte så måtte kan avanceret, faktisk erdigital en digital din altidaltid nøgler somsom forsvandt, ellereller de glemte dem,dem, og såogmåtte vi vi Det Det kan lydelyde avanceret, faktisk er en løsning hed, at man altid er klar men over,men hvem der har adgang tilløsning ensdin hus. jo rykke udhele forlukke at lukke opdem. for med dem. Med en digital vejhøjeste til højeste sikkerhed mindst mulige besvær. jo rykke udfor for at op for Med en digital løsning vej til sikkerhed medmed mindst mulige besvær. ”Vi slipper nøglecirkusset vores børn. Der løsning var kan kan de altid komme ind, ” fortæller Mads. dem, og så måtte vi de altid komme ind, ” fortæller altid nøgler som forsvandt, ellerMads. de glemte Det kan lyde avanceret, men faktisk er en digital løsning din jo rykke ud for at lukke op for dem. Med en digital løsning kan vej til højeste sikkerhed med mindst mulige besvær. de altid komme ind, ” fortæller Mads.

14


KOMMUNE fokus Aalborg

Conlan har leveret følgende løsning til familien Werning, som ofte oplevede at nøgler blev tabt eller glemt af børnene. Tidligere har familien Werning blot haft et kodetastatur installeret, men for nylig har de tilføjet en fingerprint scanner. ”Med kodetastaturet alene endte det med at alle kvarterets børn kunne vores kode og derfor havde fri adgang til vores hus. Fingerprint er valgt for at det ikke er muligt for vores børn at videregive en kode eller nøgle til venner og veninder,” fortæller Mads.

Mange adgangsmuligheder med forskellige funktioner til alle slags behov Adgang via bluetooth-app Vil du kunne lukke døren op med din telefon kan du anvende en app på din telefon sammen med en bluetooth-læser. Appen kan sættes til, så den altid kører i baggrunden hvilket muliggør en åbning af døren, også selvom telefonen ligger i lommen. Til samme løsning fås også både engangs- og dagskoder - hvilket især er smart til den ene dag håndværkeren kommer forbi og skal have adgang. Adgangskontrol på møbler Skal du sætte adgangskontrol op, eksempelvis på et kontor, kan det være rart at have kontrol over hvem der har adgang til hvad. I én samlet løsning får du både lås og læser som også tillader både engangs- og dagskoder.

IP-læser I 2019 sælges desuden også de efterspurgte IP-læsere. Med denne cloud-administerede løsning kan al administration ske via telefonen. Du kan altså modtage information om døråbning med det samme - og vide præcis hvem, der har åbnet døren. Systemet tillader desuden også, at dørene ved ét tryk på telefonen kan åbnes. Løsninger til alle slags projekter Som en erfaren leverandør af adgangskontrollæsere sikrer vi kvaliteten af vores produkter gennem en livslang garanti og 100% support. Læserne er kompatible med de fleste standardprotokoller, herunder både Wiegand, OSDP, MODBUS og CANBUS. Løsninger til både større og mindre anlæg er derfor vores ekspertise. I samarbejde med vores kunder laver vi ofte specialløsninger, så står du med et projekt, kan vi med sikkerhed finde den perfekte løsning til dig også.

Speditørvej 2A 9000 Aalborg Tlf. 72 40 60 03 www.conlan.dk

KOMMUNE fokus

Conlan ApS

15


KOMMUNE fokus Aalborg

Phønix Tag Nordjylland A/S

Det er erfarne folk, der udgør ledelsen og ejerskabet af Phønix Tag Nordjylland, nemlig Claus M. Andersen og Anders Korsholm – og sammen med 9 andre selvstændige tagcentre fordelt over hele landet udgør de den landsdækkende kæde: Phønix Tag. Phønix Tag Nordjylland er en service og håndværksvirksomhed, der skaber langtidsholdbare tagpapløsninger.

Vores rod er i lokalområdet Vi står for godt håndværk og laver hver dag langtidsholdbare tagpapløsninger, som spænder lige fra små- og store reparationer, villatage, garagetage til helt store tagpapprojekter i hele boligområder og eller forskellige typer erhvervsvirksomheder, udtaler direktør Claus M. Andersen. Vores ståsted er Nordjylland. Her kender vi folk, og de kender os.

KOMMUNE fokus

Vi styrer det hele fra Fabriksparken 7 i Svenstrup Det er herfra, Phønix flåden på 21 biler hver dag kører ud året rundt med vores team af 30 tagdækkere. Og sammen med funktionærer og salgsteam samarbejder vi alle om at yde den bedste rådgivning og service for alle vores mange kunder, supplerer Anders Korsholm.

16

Alle i firmaet arbejder i samme ånd, hvor god kundeservice og kvalitetshåndværk er altafgørende. Mange medarbejdere har efterhånden stor anciennitet i firmaet og er med til at værne om vores lokale fodfæste, hvor et ord er et ord, og en aftale altid skal overholdes. Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til At værne om det gode håndværk er et must i Phønix Tag Nordjylland. Derfor er det også vigtigt for os, hele tiden, at sørge for næste generation af fremtidens dygtige tagdækkere ved at give unge lærlinge mulighed for at uddanne sig i et godt håndværksfag, afslutter Claus M. Andersen.

Fabriksparken 7 • Tlf. 96 71 71 17 • www.phonixtag.dk Fabriksparken 7 • Tlf. 96 71 71 17 • www.phonixtag.dk

Fabriksparken 7 · 9230 Svenstrup Tlf.: 9671 7117 · www.phonixtag.dk


KOMMUNE fokus Aalborg

Aalborg Altan – Nordjysk kvalitet leveret i hele landet Ægteparret Axel Johansen og Jytte Johansen har som virksomhed arbejdet med stålkonstruktioner i mange år. I 2017 skiftede de spor og startede med at producere og montere stålaltaner rundt i landet. Hjemmebasen er i Aalborg, men arbejdspladsen er hele Danmark. I dag oplever firmaet stor vækst og efterspørgsel på nye altaner. Vores kunder findes inden for nybyggeri samt renoveringer af den ældre boligmasse rundt i landet. Det kan dreje sig om bygninger, hvor der ikke i forvejen er altaner, men også bygninger, hvor bestående altaner skal skiftes eller renoveres.

Aalborg Altaner står for det totale projekt Vi står for hele projekteringen, udtaler Axel Johansen. Det drejer sig om alle nødvendige myndigheders godkendelser hos kommunerne, statisk beregninger, tekniske tegninger og selvfølgelig produktion og montering af altanerne. Vi er CE godkendte, som er lovkrav for at opsætte altaner. Kunden er i centrum, når det drejer sig om udvælgelse af, hvilken altantype de ønsker, dog er det kommunen, der skal give den endelige godkendelse af projektet. Aalborg Altan samarbejder med alle typer af ejerforeninger samt boligforeninger. Gennem samarbejde med kunden og vores egne byggekonstruktører findes den helt rigtige løsning for den enkelte ejendom. Vi står selvfølgelig for hele projektet - fra planlægning til det færdigt resultat.

Vi klarer det hele Vi kommer ud og beser ejendommen sammen med kunden. Nogle kunder ønsker udskiftning af ældre eksisterende døre, andre har ikke haft altan før. Her hjælper vi med udvælgelse af nye dørpartier, som passer til den enkelte ejendom. Der skal måske flyttes radiatorer eller andre specielle kundeønsker i forbindelse med et altan-projekt. Vi har meget professionelle og kompetente medarbejdere ansat til at yde den bedste service og løsning for vores kunder. Vi er meget glade for den store efterspørgsel, der er på vores altaner, bemærker Axel Johansen. Men en altan er jo heller ikke bare en altan. Det er et udendørs samlingssted for familien til gode hyggestunder. Aalborg Altaner klarer det hele fra projektering til færdig projekt.

En smuk altan pynter på de fleste bygninger – og så er det altid en god investering ved salg. KOMMUNE fokus

Gugvej 146 9220 Aalborg Ø Tlf.: 4050 5075 www.aalborgaltan.dk

17


KOMMUNE fokus Aalborg

System Cleaners A/S – enkelt, robust, driftssikker og dansk System Cleaners A/S udvikler, producerer og leverer professionelle rengøringsløsninger til den danske og internationale fødevareindustri. Vi er en af verdens førende producenter af high-end automatiske og manuelle rengøringsløsninger, og langt størstedelen af vores produktion eksporteres til mere end 100 lande verden over gennem et stort distributørnetværk. Vores produkter er baseret på lavtryksteknologi, der er den mest optimale teknologi til overfladerengøring indenfor fødevareindustrien. Vi har 30 års erfaring indenfor branchen og sætter en stor værdi i at levere skræddersyede og optimale løsninger til vores kunder gennem en tæt dialog. Hovedkontor og produktion er placeret i Aalborg SV med salgskontorer i Vietnam og USA.

Administrerende direktør Peter Freiesleben: Et øget fokus på fødevaresikkerhed og højere standarder for hygiejne betyder en større efterspørgsel efter rengøringsløsninger, der minimerer sundhedsmæssige risici i fødevareproduktionen. System Cleaners’ kendte brand, brede produktportefølje og store erfaring gør os til en attraktiv partner, når en rengøringsløsning skal implementeres. Medarbejderne er nøglen til succes Gennemsyret professionalisme kommer inde fra. System Cleaners er en troværdig samarbejdspartner med en medarbejderskare, der alle har et stort engagement og en høj faglig viden. Vi sætter en ære i at levere de bedste løsninger til vores kunder og i at stå til rådighed for rådgivning og opfølgning. Antallet af ansatte ligger omkring 50 personer, fordelt på produktion, administration, salg, service, markedsføring og udvikling, og vi efterspørger løbende profiler med en bred vifte af uddannelsesmæssige baggrunde. Vi tager også vores sociale ansvar alvorligt gennem samarbejde med jobcenter og uddannelsesinstitutioner.

KOMMUNE fokus

System Cleaners har en aktiv personalepolitik med fokus på trivsel, kompetenceudvikling og engagement. Personaleforeningen afholder jævnligt arrangementer, der har til formål at ryste virksomhedens ansatte sammen på tværs af afdelinger og styrke det sociale element på arbejdspladsen.

18

Halkjærvej 17 · 9200 Aalborg SV Tlf.: 9634 0404 www.systemcleaners.com


KOMMUNE fokus Aalborg

Blue Water Shipping Aalborg

Blue Water Shipping Aalborg er en del af Blue Water gruppen med hovedsæde i Esbjerg. Aalborg afdelingen blev etableret i 1986 og beskæftiger godt 80 medarbejdere. Den fysiske placering er i Grønlandshavnen, som er en perfekt beliggenhed grundet den voksende mængde gods, der håndteres til og fra Grønland. BWS i Frederikshavn hører under Aalborg afdelingen. Her varetager vi alt fra almindelige forsendelser til specialtransporter, projektlaster og skibsanløb. BWS er ligeledes repræsenteret i Hirtshals. Blue Water Shipping løser alle opgaver lige fra små pakker til store projektlaster til lands, til vands og i luften.

Nordjyllands største speditionsvirksomhed Blue Water Shipping Aalborg har haft en meget positiv udvikling gennem en årrække, fortæller direktør Ole Bøgh Ulriksen. Vi er Nordjyllands største speditionsvirksomhed med den største luftfragts- og kurèr afdeling, der tilbyder både luftfragt og kurér worldwide. Vi har en stor oversøisk afdeling og reefer-afdeling, der håndterer industrigods og fødevarer globalt. Blue Water Shipping dækker alt inden for transport, og vi er alsidige både som kurér med småpakker, halve- og hele paller til og fra hele verden. Et helt nyt tiltag er vores ”flytteforretning”, hvor vi især flytter folk mellem Grønland og Danmark, men også til/fra resten af verden. Blue Water Shipping varetager klarering, lastning, losning samt leverer forsyninger til mange skibe i Aalborg – ligesom vi også servicerer mange af de krydstogtskibe, som anløber Nordjylland!

Skibsmægleri og stevedoring · Global sø- og luftfragt og kurerservice · Fiske- og fødevaretransport · Vejtransport og projektlast · Fortoldning · Oplagring inklusive toldoplag · Administration · Salg og marketing · Godsterminal

I de senere år er projekter i forbindelse med forsvaret, byggeog mineindustrien blevet en stor aktivitet. Her kan nævnes bygningen af rubinminen, det nye fængsel i Nuuk og renoveringer på Thule Air Base – baseret på lokale logistikaftaler med store entreprenørselskaber. Samlet set betyder vore mange aktiviteter, at vi i dag råder over 9000 kvm terminal i Aalborg og konstant fokuserer meget på uddannelse – internt som eksternt – af vores dygtige medarbejdere. Uddannelsesmæssigt benytter vi os primært af Blue Water Academy og samarbejder med Aalborg Handelsskole for løbende at styrke medarbejdernes kompetencer og sikre vores kunder den bedste service og support, slutter Ole Bøgh Ulriksen.

KOMMUNE fokus

Blue Water Aalborg primære aktiviteter:

Nordatlanten Blue Water Shipping har en stab på ca. 50 medarbejdere i Nordjylland, som beskæftiger sig med fragt til/fra Nordatlanten. Heriblandt repræsenterer vi ligeledes en Reefer Road afdeling, som bl.a. forsyner Europa med fisk fra Nordatlanten, hvor Norge er en stor leverandør.

Lavavej 15 · 9220 Aalborg Ø Tlf.: 7913 4750 · www.bws.dk

19


KOMMUNE fokus Aalborg

Agri Nord er en forening og forretning i balance Fakta om Fødevareklyngen: Årlig vareeksport på 166 mia kr 25% af den samlede vareeksport 5,5% af bruttonationalproduktet Beskæftiger ca. 189.000

Foreningen Agri Nord værner om sine medlemmer og skaber værdi for dem.

KOMMUNE fokus

Landboforeningen Agri Nord, med hovedsæde på Hobrovej 437 i Aalborg, men har også kontorer i Hobro og Aars, er en fusion fra 2008 mellem tre landboforeninger i Aalborg, Vesthimmer-land og Hobro. Som medlem af Agri Nord har landmændene en forening i ryggen, der kæmper for at sikre erhvervet gode vilkår at producere fødevarer under. Det sker udover politisk arbejde også gennem oplysning om landbruget til det omgivende samfund. Agri Nord er således medarrangør af Åbent Landbrug, hvor alle danskere inviteres ud på en gård, hvor de kan se, hvordan de danske landmænd producerer de danske fødevarer. Politisk kamp De politiske rammevilkår er en stor del af foreningens arbejde. Agri Nords formand Carl Christian Pedersen er repræsenteret i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse, og Agri Nord har desuden repræsentanter i en række udvalg i fødevareklyngen, kommuner og netværk. Foreningen arbejder hver dag for at gøre det bedste for medlemmerne.

Vi laver verdens bedste fødevarer Det danske landbrug er lige blevet kåret til det bedste og mest 20 effektive i Europa.

Det er det på trods af svære rammevilkår, og fordi det har verdens dygtigste landmænd. Derfor er det også vigtigt, at alle forbrugere husker det, når de står nede i supermarkedet. Danske fødevarer er bedre! Både for klimaet, miljøet og naturen og ikke mindst for dyrevelfærden. Klima på dagsordenen Landbrug & Fødevarer har netop lanceret en ambitiøs plan for landbruget, der skal være klimaneutralt i 2050. Også i Agri Nord-regi er det visionen og målet at implementere handlinger og aktiviteter hos vores landmænd, som kan sikre, at erhvervet når i mål i 2050. Agri Nord arbejder med at finde løsninger på klimaudfordringerne blandt andet ved at finde nye alliancepartnere. Klimaet er en topprioritet i foreningen. Landmænd lever af og i naturen hver dag. Det er deres vigtigste ressource, og den passer de naturligvis på! Derfor vil de være med til at sikre vores fælles jord fremover.


KOMMUNE fokus Aalborg

Rådgivning i verdensklasse

Antal medlemmer: 1.740 medlemmer 1.125 aktive medlemmer 615 interesse medlemmer Antal kunder: 3.500 landbrugskunder Antal ansatte: 170 ansatte

Agri Nord er en rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for de nordjyske landmænd.

det ikke alene. Det kræver også den rigtige personlighed at levere rådgivning i verdensklasse.

Agri Nord er en moderne rådgivningsvirksomhed indenfor landbrugserhvervet, som spænder bredt indenfor alle faggrene med kompetente rådgivere, der yder rådgivning i verdensklasse til de nordjyske landmænd. Hos Agri Nord arbejder 170 engagerede mennesker med store faglige kompetencer på hvert fagområde – fra svinerådgivere til kartoffelnørder, fra revisorer til naturspecialister, fra planterådgivere til driftsøkonomer – eksperter på hver deres felt. Agri Nord gør meget ud af at sikre, at det sker med stort engagement, ansvarlighed og frihed til at udvise handlekraft og innovation. Vores kunder har krav på de bedste rådgivere, og vi vægter hele tiden at ansætte de dygtigste i branchen. Talent og viden gør

Agri Nord er andet end landbrug Agri Nord-koncernen har ligeledes datterselskaber, som betjener erhvervslivet bredt og den almindelige borger. REVICE beskæftiger sig med rådgivning, bogføring og revision indenfor erhverv/SMV segmentet, såsom frisører, tømrervirksomheder, autoforhandlere og så videre. SERVIDO er frit valgs leverandør for kommunerne Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord. Her er beskæftiget cirka 130 medarbejdere indenfor rengøring, pleje og omsorg. Opbygningen som koncern hviler på en overbevisning om, at Agri Nord står stærkere ved at have flere ben at stå på.

KOMMUNE fokus

Hobrovej 437 9200 Aalborg SV Tlf.: 9635 1111 www.agrinord.dk

21


KOMMUNE fokus Aalborg

NT El-service: vores dna er service, service og service NT El-service er din engagerede og servicemindede elektriker i Aalborg, Svenstrup – ja, hele Nordjylland. Firmaet blev etableret i 1944 af Niels Triers fader og efterfølgende videreført af Niels Trier. Den 1. september 2017 blev firmaet overtaget af installatørerne Kenneth Burkal og Casper Stendahl, der begge kan trække på betydelig erfaring fra et stort landsdækkende installationsfirma. Udstrakt service har altid været kendetegnende for NT El-service. Det ligger dybt forankret i alle vores svende, der hver og en har mindst 10 års ansættelse i firmaet bag sig, udtaler begge ejere – og derfor er det også ganske naturligt for os, at selve firmaets DNA simpelthen er service.

NT El-service kommer ikke kun for at udføre en opgave Vi lytter altid til kundens behov, så vi er i stand til at give den bedste rådgivning og efterfølgende den helt optimale installation, udtaler Casper Stendahl. Som elektrikerfirma er vi specialiseret i service af el-installationer for private, erhverv, boligforeninger og skoler samt at udføre el-opgaver på nybyggeri. NT El-Service er kommet rigtig godt fra start Vi går gerne forrest og gør tingene anderledes – bl.a. når det handler om miljø, uddannelse og ny teknologi, supplerer Kenneth Burkal.

KOMMUNE fokus

Med andre ord kan du komme til os med hvilken som helst el-teknisk opgave. Lille som stor. Lokalt som i hele Danmark. Vi løser

22

opgaven, hvad end du er privat, erhverv, industri, landbrug eller offentlig virksomhed. Vores kundeskare er meget bred. Kvalitetsydelser NT El-Service har altid leveret kvalitetsydelser inden for el og energi. Vi bestræber os hele tiden på at være på forkant med nutidens standarder og fremtidens intelligente løsningsmuligheder, påpeger både Casper Stendahl og Kenneth Burkal. Virksomheden har skabt sig et stærkt navn i Aalborg og omegn, og det giver travlhed. Specialområder: El-eftersyn, energioptimering, reparation og service, boliginstallation, industriinstallation, liftudlejning, it-installation, belysningsanlæg og dørtelefoner.


KOMMUNE fokus Aalborg

”Lyset.” Det er også NT El-Service, der står bag installationsfirmaet LYSET i Aalborg. Lyset er et historisk aalborgensisk installationsfirma, der i mange år havde adresse på Boulevarden. I dag er det ikke en fysisk butik, men vi har to Lyset-servicebiler med tre medarbejdere, der arbejder fast i Aalborg Midtby og servicerer både private og erhvervsvirksomheder. Lyset har de sidste 30 år stået for opsætning af julepynt i Aalborg i samarbejde med Aalborg City Forening – og med 2018-julen vendte den gode ”gamle” jul tilbage til Aalborg med masser af granguirlander og røde hjerter i hele midtbyen.

NT El-Service løber stærkt – med mange løsninger i værktøjskassen NT El-Service oplever en konstant stigende efterspørgsel på ydelser inden for både el og energi. En af spidskompetencerne er energirenovering, hvor det for både virksomheder og private handler om at optimere energiforbruget og spare penge på bundlinjen. Ved at udnytte overskydende energi, eller ved at skifte den eksisterende energikilde ud med en varmepumpe, kan både virksomheder og private spare mange penge på el- og varmeregningen. NT El-Service uddanner også lærlinge For at imødekomme den stigende efterspørgsel og den generelle travlhed i branchen er det nødvendigt at have et konstant fokus

på at uddanne unge mennesker. Vi føler det er vigtigt, at vores virksomhed tager ansvar og giver unge mennesker mulighed for at få en god erhvervsuddannelse med karrieremuligheder, udtaler Kenneth Burkal – og Casper Stendahl supplerer: Vi har brug for flere dygtige elektrikere til at holde hjulene i gang. Derfor har vi et stort fokus på at uddanne dygtige og ambitiøse svende. Gedigent håndværk og service Kendetegnende for NT El-Service er gedigent håndværk, den gode service og kundetilpassede løsninger. Vi prioriterer høj kvalitet og kundeservice. Og når det er vores egne svende, der uddanner lærlingene, lærer de at arbejde i ”vores ånd”, slutter Kenneth Burkal og Casper Stendahl. En ånd, hvor udstrakt service ligger øverst i værktøjskassen.

KOMMUNE fokus

Ridemandsmøllevej 64 9230 Svenstrup J Tlf.: 9838 1021 www.nt-el-service.dk

23


KOMMUNE fokus Aalborg

”Vi har været en del af Aalborgs udvikling i 100 år er... GENERATIONSSKIFTE” ”Viog har væretKLAR en delTIL af Aalborgs udvikling i 100 år og er... KLAR TIL GENERATIONSSKIFTE” ARKITEKTFIRMAET NORD A/S er en erfaren og visionær tegnestue med base i Aalborg med mange faste kunder lokalt og regionalt. ARKITEKTFIRMAET NORD A/S erlevere en erfaren og visionær tegnestue VORES KERNEKOMPETENCE er at et byggeri af høj arkitektomedkvalitet, base i Aalborg medpåmange faste kunder lokaltbæredygtighed og regionalt. og nisk med fokus funktionalitet, æstetik, hvor tæt dialog med bygherre og brugere er grundstenen. VORES KERNEKOMPETENCE er at levere et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet, med fokus påenfunk tionalitet, bæredygtighed og TEGNESTUEN TILBYDER lang række æstetik, ydelser og kompetencer, hvor tæt dialog medKvaliteten bygherre er og ibrugere er med grundstenen. samlet under ét tag. højsædet kompetent rådgivning, hvor bygbare, konstruktive, driftsmæssige og solide løsninger TEGNESTUEN TILBYDER ydelser og kompetencer, opnåes i projekterne til gavnen for lang voresrække bygherre, beboere og brugere. samlet under ét tag. Kvaliteten er i højsædet med kompetent rådgivning, hvor bygbare, konstruktive, driftsmæssige og solide løsninger VORES GENNEMPRØVEDE KVALITETSSIKRINGSSYSTEM opnåesAT i projekterne gavn for vores bygherre, beboere og opfyldt, brugere. SIKRER KUNDENS til FORVENTNINGER OG BEHOV bliver mht. bygningens, projektforløbets og samarbejdets kvalitetsniveau. GENNEMPRØVEDE KVALITETSSIKRINGSSYSTEM ViVORES arbejder med høje tekniske standarder, og vores medarbejdere AT KUNDENS FORVENTNINGER OG stor BEHOV bliverindenfor opfyldt, erSIKRER bl.a. kvalificerede synsog skønsmænd med erfaring mht. bygningens, projektforløbets og samarbejdets kvalitetsniveau. byggeskader og identificering af risikobehæftede forhold i byggeriet. Vi arbejder med høje tekniske standarder, og vores medarbejdere er bl.a. kvalificerede synsog skønsmænd med stor erfaring indenfor Arkitektfirmaet NORD A/S byggeskader og identificering af risikobehæftede forhold i byggeriet.

Arkitektfirmaet NORD A/S, som blev stiftet i 2004, ved fusionen mellem Fich & Bengaard A/S og arkitekterne Ladegaard & Partnere A/S, med rødder til 1914, nuved af direktør Arkitektfirmaet NORDhelt A/S,tilbage som blev stiftetledes i 2004, fusionen Klaus Christensen, der har været medindehaver siden 1991. mellem Fich & Bengaard A/S og arkitekterne Ladegaard & Partnere A/S, med rødder helt tilbage til 1914, ledes nu af direktør Arkitektfirmaet NORD en erfaren og visionær Klaus Christensen, derA/S harer været medindehaver sidentegnestue 1991. med base i Aalborg med faste kunder lokalt og regionalt og har igennem årerne oparbejdet stærke kompetencer indenfor speArkitektfirmaet NORD A/S er en erfaren og visionær tegnestue cialområder, hvor vi mobiliserer kræfterlokalt indenfor bla. bygherremed base i Aalborg med faste kunder og regionalt og har rådgivning, arkitektrådgivning, processtyring, brugerinddragelse igennem årerne oparbejdet stærke kompetencer indenfor speogcialområder, bæredygtigthvor byggeri. vi mobiliserer kræfter indenfor bla. bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, processtyring, brugerinddragelse Firmaet har været med til at forme Aalborgs udvikling med marog bæredygtigt byggeri. kante byggerier som Nordkraft, Aalborg lufthavn, samt en række almene samtudvikling varetaget større Firmaetboligbebyggelser har været med tilogat plejehjem, forme Aalborgs med marrenoveringsprojekter bl.a. Skallerupparken Store kante byggerier som som Nordkraft, Aalborg lufthavn,og samt en Tingrække bakke i Vodskov. I de senereog år har tegnestuen gjort sig almene boligbebyggelser plejehjem, samtligeledes varetaget større renoveringsprojekter som bl.a. Skallerupparken og Store TingMagasinbygning Taastrup Nybyggeri 2018 bakke i Vodskov.i IHøje de senere år har tegnestuen ligeledes gjort sig

KOMMUNE fokus

Magasinbygning i Høje Taastrup Nybyggeri 2018

24

Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf 99 35 20 00 / www.nord-as.dk Arkitektfirmaet NORD A/S Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg gældende landsdækkende med et nyt DGNB Hotel i Skejby og en Tlf 99 35 20 00 / www.nord-as.dk ny magasinbygning i Høje Taastrup. Se mere på www.nord-as.dk gældende landsdækkende med et nyt DGNB Hotel i Skejby og en Idag kan vi løfte sløret om, at Marie M. Vinther og Bengt Nielny magasinbygning i Høje Taastrup. Se mere på www.nord-as.dk sen indtræder som partnere i Arkitektfirmaet NORD A/S. Vi har arbejdet partnerkredsen i gennem længere Idag kanpåvi udvidelsen løfte sløretafom, at Marie M. Vinther ogen Bengt Nielperiode. Deres indtræden er med til styrke vores organisation, så sen indtræder som partnere i Arkitektfirmaet NORD A/S. Vi har viarbejdet også fremadrrettet kan hjælpe vores kunder sikkert i mål med på udvidelsen af partnerkredsen i gennem en længere deres byggeprojekter. periode. Deres indtræden er med til styrke vores organisation, så vi også fremadrrettet kan hjælpe vores kunder sikkert i mål med Marie er firmaets kreative chef og blev ansat i 2018. Hun er 37 år deres byggeprojekter. og uddannet arkitekt MSc fra Aalborg universitet. I de sidste 10 årMarie har Marie arbejdet intensivt bæredygtig arkitektur, er firmaets kreative chefmed og blev ansat i 2018. Hun erog 37erår DGNB uddannet og certificeret passivhusdesigner. og uddannet arkitekt MSc fra Aalborg universitet. I de sidste 10 Bengt 37 årarbejdet og uddannet bygningskonstruktør i Aalborg,ogog år harerMarie intensivt med bæredygtig arkitektur, er har suppleret med en HD(O) fra Aalborg universitet. Bengt har de DGNB uddannet og certificeret passivhusdesigner. sidste med byggeledelse og bygherrerådgivning i Bengt14erår37arbejdet år og uddannet bygningskonstruktør i Aalborg, og alle og harmed været ansat siden 2015. universitet. Bengt har de harskala suppleret en HD(O) fra Aalborg sidste 14 år arbejdet med byggeledelse og bygherrerådgivning i Zleep hotel, Skejby DGNB / Nybyg 2019 alle skala og har været ansat siden 2015. Zleep hotel, Skejby DGNB / Nybyg 2019


KOMMUNE fokus Aalborg

Rådgivende ingeniørfirma Frandsen & Søndergaard Frandsen & Søndergaard har for alvor konsolideret sig de seneste år som et toneangivende rådgivende ingeniørfirma med base i Aalborg. Omsætningsvæksten har de seneste 10 år været på mere end 250 procent, og antallet af medarbejdere er i samme periode tredoblet. Som en del at firmaets helt nye strategi har man besluttet at ville være helt i front, når det drejer sig om at gøre brug af alle de nyeste værktøjer inden for bl.a. 3D projektering.

Komplekse byggerier Byggeri bliver en stadig mere kompleks størrelse, konstaterer partner Peter Gasberg. Krav til dokumentation og krav til eksempelvis energi- og indeklimaberegninger er kraftigt stigende, og det kræver en række specialistkompetencer, som hidtil ikke har været nødvendige. Det er en af grundene til, at mange entreprenører og bygherrer i dag allierer sig med sådan nogle som os. Bygningsreglementet bliver ganske enkelt mere og mere komplekst. Peter Gasberg betoner supplerende, at Frandsen & Søndergaard ser et særligt stort potentiale i rådgivningsopgaver inden for energiberegninger, bæredygtigt byggeri, men også områder som brand- og lydkrav kræver yderligere specialisering.

Frandsen & Søndergaard deltager i ”De digitale dage” Vi deltager hvert år aktivt i ”De digitale dage”, som foregår på UCN i Aalborg. Her mødes alle aktører i branchen, og her arbejdes der med de nyeste digitale værktøjer. Udover at vi ved vores

VR Briller Den digitale udvikling fortsætter med uformindsket kraft. Senest gennem indkøb af VR briller, der giver mulighed for at vise bygherren, hvordan en tur gennem hans nye byggeri vil se ud allerede inden den første mursten er lagt. Udover 3D tegneprogrammer anvendes også avancerede 3D beregningsprogrammer, hvor der kan udveksles modelfiler mellem de forskellige værktøjer – og næste step, som vi snart vil se mere af, bliver 5D projektering, som betyder, at tid og økonomi bliver et vigtigt parameter, allerede i den tidlige fase, hvor bygningen modelleres, slutter Peter Gasberg.

Nylandsvej 15 · 9000 Aalborg Tlf.: 9812 3044 www.frandsen-sondergaard.dk

KOMMUNE fokus

I forhold til mange af vore kolleger har vi tidligt valgt at gå fuldt og helt ind på 3D projektering – og vi kan i dag se, at det har været en god investering. Det giver os samtidig en fordel i forhold til mange af vores kolleger, som dog også nu mere og mere tager den digitale udvikling til sig, netop fordi man har fundet ud af, at der er rigtig meget effektivisering og optimering af hente i alle faser i byggebranchen.

deltagelse får gjort opmærksom på os selv, er det samtidig en god anledning for vores medarbejdere, der deltager, til at få et godt kendskab til de studerende og på den måde måske rekruttere de allerbedste på området.

25


KOMMUNE fokus Aalborg

Elektro Gruppen A/S, Aalborg - Brønderslev - Frederikshavn Elektro Gruppen er Nordjyllands største og mest komplekse virksomhed af sin art og en naturlig samarbejdspartner for de fleste industrielle virksomheder. Elektro Gruppen tilbyder en lang række stærke og attraktive pakkeløsninger med omfattende viden og erfaring. Afdelingen på Troensevej i Aalborg ledes af Flemming Sørensen og her er det specielt salg, servicering, renovering og reparation af elmotorer, gear, pumper og generatoranlæg, der arbejdes med sideløbende med trykluftsopgaver.

Elektromotorer findes i langt hovedparten af moderne virksomheder, og flere af dem skal gennemgå lovpligtige eftersyn med regelmæssige intervaller. Det klarer Elektro Gruppen i Aalborg, hvor alt arbejde foretages dels på eget værksted eller ude hos kunden.

Med det nyeste måleudstyr tjekker vi nemlig kW-forbruget på Annoncetillæg til Nordjyske Stiftstidende søndag den 15. oktober 2017 kundens kompressorstation i en periode og udregner ud fra observationerne, hvordan en mulig energibesparelse kan opnås. Vi tilbyder samtidig en gennemgang af kundens trykluftsystem med lækagesøger.

Vi har døgnvagt 24-7, udtaler Flemming Sørensen og et stort lokalt lager med et bredt udsnit af bl.a. elmotorer og kileremme.

Står man og mangler hjælp til trykluftsfiltre, køle- og adsorptionstørre eller rørføring, er vi naturligvis også behjælpelige og er altid parate til at svare på eventuelle spørgsmål. Ved rørføring kan man forvente rørsystemer, der er modstandsdygtige overfor tæring og hurtig montage uden værktøj, mens vi tilbyder miljørigtige og solide løsninger, når en køle- eller adsorptionstørrer skal installeres. Dette forhindrer skade og korrosion og resulterer derfor i lavere driftsomkostninger.

Sammen med vores industri-/smedeafdeling, tavleproduktion og trykluftafdeling, kan vi servicere de fleste industri- og produktionsanlæg.

Fuldt udstyrede servicevogne I kraft af vores fuldt udstyrede servicevogne med specialværktøj og reservedele kan vi udføre en stor del af servicen hos vores kunder. Ved mere omfattende og komplicerede projekter har vi naturligvis et større, moderne værksted, hvor de nødvendige maskiner og rekvisitter ligger parat.

KOMMUNE fokus

Elektro Gruppens trykluftafdeling holder til i Brønderslev Men trykluftsopgaver fylder også mere og mere i ordrebøgerne i Aalborg. Vi lægger stor vægt på energirigtige løsninger og giver jeres virksomhed rådgivning om energioptimering, der på længere sigt kan være økonomisk fordelagtigt, udtaler Morten Frølund Petersen, som er afdelingsleder i trykluftafdelingen.

26 C: 90% M:65% Y:0% K:0%

C: 51% M:0% Y:12% K:0%

Troensevej 21 · 9220 Aalborg Øst Tlf.: 9882 0700 · www.elektro.dk


KOMMUNE fokus Aalborg

KLU Materiel Nord A/S – flere og flere lejere vil godt betale for god service KLU Materiel Nord A/S udlejer en lang række forskellige maskiner og entreprenørmateriel til især nordjyske erhvervsvirksomheder. Men private, der skal have klaret et projekt, kan også være med. Vi er fleksible med hver enkelt løsning, fordi vi ikke er større, end vi er. Vi kan indrette os efter kundens ønske, så som udgangspunkt kan alt lade sig gøre, siger direktør Ulrik Knudsen. Mulighederne er mange hos KLU Materiel Nord, som altid selv leverer det lejede materiel serviceret og klar til brug.

Høj personlig service I vores branche er den personlige betjening og stærke kunderelationer altafgørende, betoner Ulrik Knudsen. Vi kan mærke, at flere og flere håndværksfirmaer og byggevirksomheder vælger at leje – især specialmaskiner – i stedet for at binde likviditet ved at købe. Virksomhederne kender lejeperioden, og de kender prisen på at leje. Derfor kan de selv give en nøjagtig pris på en opgave. KLU Materiel Nord har et meget bredt program i udlejningsmateriel, så man kan servicere langt de fleste håndværker- og byggevirksomheder. Egne biler og erfarne medarbejdere, der leverer KLU Materiel Nord har sine egne biler og chauffører, som leverer alt det materiel, kunderne lejer.

Vi nyder helt tydeligt godt af, at det er vores egen mand, der kommer ud med grejet. Han opdager straks, hvis kunden ikke har fået bestilt den optimale maskine eller det rigtige materiel til opgaven. Så kan vi hurtigt rette op på tingene.

Vi udvikler os hele tiden med materiel Det er forholdsvis nyt, at vi også udlejer store gravemaskiner. Vi har altid haft små og mellemstore gravemaskiner, men fra omkring sommerferien 2017 gik vi et par størrelser op. Det viste sig, at vi havde faste kunder til andre maskiner, som også havde behov for større gravemaskiner. Så det var naturligt for os at udvikle os i den retning. Vi har lifte fra 6 meter og op til 57 meter. Dem fra 6 til 17 meter er eldrevne og fra 16 til 57 meter er dieseldrevne. Og endelig udlejer vi også store el-trucks og store diesel-trucks. Dem er der ikke så mange udlejere, der har. Det har vi hos KLU. Som det sidste nye kan vi nu også tilbyde en driftssikker og stabil lastbillift, Palfinger P480, som er en forlænget arm til opgaver i højden. Liften lejes ud med fører, og løser mange specielle og krævende opgaver i op til 48 meters højde.

KLU Materiel Nord A/S Olievej 13 · 9000 Aalborg Tlf.: 7025 0006 www.klunord.dk

KOMMUNE fokus

Jeg mener, det er en vigtig del af vores service over for kunderne, at vi leverer og altid har en erfaren mand med ude på pladserne og instruere folk, beretter Ulrik Knudsen. En kvalificeret instruktion betyder færre skader og betyder, at hverken kunderne eller vi bagefter skal bruge tid i telefonen med at forklare et eller andet, som kunden ikke kan finde ud af. Håndværkerne er i gang med det samme, og det giver tilfredse lejere.

Også stærke på entreprenørmateriel Det er ikke udelukkende lifte til byggebranchen, der udlejes. KLU Materiel Nord har også et overraskende bredt program i entreprenørmateriel og jordbearbejdningsmateriel at byde på.

27


KOMMUNE fokus Aalborg

Blik og VVS Aalborg

Siden 1999 har Blik og VVS Aalborg været en af Aalborgs meget markante VVS installatører med speciale i både VVS og Blik og Gazellevirksomhed i 2018. Vi arbejder både for private og erhvervsvirksomheder, hvad enten det drejer sig om mindre opgaver eller store entrepriser, udtaler Fini Abildgaard. I firmaet er der også stor fokus på blikkenslagerarbejdet, hvor vi holder det gamle håndværks traditioner i hævd om det så er tagrender på et parcelhus eller store inddækninger på spir eller lign., samtidig med at vi også kan tænke nye løsninger ind i det.

Specialister i VVS, BLIK og varmeenergi Et af hjørnestenene for Fini Abildgaard har altid været at sætte fuld fokus på enhver opgave, der skal løses. Det betyder, at kunderne altid kan forvente at få den rigtige løsning og altid i god dialog og samarbejde. Vi er bl.a. eksperter i at renovere gamle ejendomme, så de fremstår sunde, flotte og nye med respekt for deres oprindelige stil. Vi er også din samarbejdspartner, hvis det drejer sig om byggeri af nye lejligheder og huse. F.eks. er vi særligt gode til zink- og kobbertage, kviste og naturskifer. Opvarmning af boligen er dyr, men du kan spare mange penge ved at optimere dit energiforbrug og vælge miljørigtige og vandbesparende VVS-løsninger i dit bad og bryggers. Men du kan også opnå betydelige CO2-besparelser ved at isolere og forbedre dit energivarmeanlæg.

KOMMUNE fokus

God og ansvarlig arbejdsplads Vi beskæftiger 30 dygtige medarbejdere, fortsætter Fini Abildgaard – og sætter en stor ære i at kunne uddanne dygtige svende. Lige nu har vi 6 lærlinge. Blik og VVS Aalborg har været igennem stor vækst. I 2016 gennemførtes bl.a. en firmasammenlægning med Klim & Høflers Eftf. Men vi har alligevel formået at bibeholde firmaets dna med stor fokus på medarbejdernes trivsel – også gennem flere sociale tiltag hen over året – bl.a. en årlig skiferie i en forlænget weekend, hvilket giver utroligt godt sammenhold blandt de ansatte. Vi bestræber os også på at følge udviklingen i fagene og efter28 uddanner vores ansatte.

Badudstilling på Indkildevej Blik og VVS Aalborg har udvidet og fået mere plads på Indkildevej. Så meget, at der er blevet plads til at åbne en badudstilling. Her er alle altid velkomne til at komme for at hente inspiration og få en snak med os om jeres helt specifikke ønsker, slutter Fini Abildgaard. Husets varmeteknik og radiator termostater En termostat regulerer varmen i dit hjem, men vær opmærksom på, at den også kan blive nedslidt. En gammel termostatmodel vil ofte virke langsommere og mindre præcis end de nyere modeller. Hvis din boligs termostater er over 15 år gamle, bør du overveje at skifte dem ud. Vælger du at skifte dine termostater, vil du på længere sigt spare penge. I nogle tilfælde vil besparelsen blive helt op til 23% af boligens energiforbrug. Har du besluttet dig for at skifte din boligs termostater, bør du på samme tid overveje de andre muligheder, som kan hjælpe dig med at holde styr på dit indeklima. Varmepumpe At benytte en varmepumpe som kilde til varme i hjemmet kan få din bolig til at stige i værdi. Priserne på olie, gas og el er stadigt stigende, og derfor er det vigtigt, at din bolig anvender så lidt energi som muligt. Beslutter du derfor at installere en varmepumpe, vil din bolig blive billigere at opvarme, hvilket gør, at din bolig kan sælges for flere penge, hvis du sætter boligen til salg. Vær opmærksom på, at hvis du skal udnytte en varmepumpe optimalt, er det vigtigt, at din bolig er godt isoleret. God isolering i en bolig betyder, at varmen bliver i hjemmet, og dermed


KOMMUNE fokus Aalborg

En gang imellem skal man huske at kigge på energisystemerne i boligen. Vi har i det følgende blot givet et par enkelte eksempler på energioptimering, som det kan betale sig at overveje.

mindsker varmepumpens elforbrug. Dette er noget, som vil interessere potentielle boligkøbere, når de skal vurdere boligens energiforbrug. Cirkulationspumper Cirkulationspumper benytter store mænger af el, og dermed kan være dyrere at have i sin bolig. En gammel cirkulationspumpe kører ofte på højtryk, også selvom der ikke bruges varmt vand. Nogle af disse pumper benytter endda 60 watt i timen, og dermed kan pumpen snildt bruge strøm helt op til 900 kr. årligt. I nogle boliger kan en enkelt ældre cirkulationspumpe stå for 10% af boligens årlige elforbrug.

Indkildevej 4D · 9210 Aalborg SØ Tlf.: 9814 1900 www.blikogvvsaalborg.dk

KOMMUNE fokus

Jordvarme Jordvarme vinder større og større indpas i de danske hjem. Dette skyldes, at et jordvarmeanlæg er en vedvarende, billig og yderst miljørigtig ressource. Derudover kan systemet producere over 3 gange så meget energi, som det forbruger. Hos Blik og VVS Aalborg tilbyder vi markedets bedste jordvarmeløsninger, og vores eksperter sørger for al levering og installation. Derefter er det bare at nyde varmen med god samvittighed og glæde dig til en varmeregning, som vil være markant lavere. Jordvarme er stadig en af de mere ukendte varmekilder i Danmark, og derfor har vi samlet det, du bør vide om opvarmningsformen her: Hvordan virker jordvarme? Jordvarme kan kategoriseres som solvarme med en varmepumpe. En slange med frostvæske graves ned i jorden udenfor dit hus, og når solen varmer, trækkes varmen ud af jorden og ind i dit hjem, via slangen.

Jo længere slangen er, jo mere energi kan der trækkes ud af jorden. Og selvom der bruges en lille mængde strøm til at drive anlægget, er det en meget miljørigtig løsning, der vil minimere dit CO2 udslip betragteligt. Hvor skal jordvarmen graves ned, og hvad får det af betydning? Jordvarmeslangerne skal graves en meter ned i din græsplæne. Det vil ikke have nogen betydning for dine eksisterende planter, afgrøder og så videre. Du må dog ikke efterfølgende plante buske eller træer ovenpå slangen, som kan skygge for solen. Det er derfor en vigtig overvejelse at finde ud af, hvor slangen bør graves ned. Derudover fungerer jordvarmesystemer bedst i fugtig jord, da slangerne har lettere ved at lede varme hen til huset. Her foretager vores eksperter en jordprøve, som beregner, hvor stort et anlæg du bør have og det forventede energiforbrug.

29


KOMMUNE fokus Aalborg

Danish Laser Technology – kvalitetsløsninger i rør og pladearbejde En af Aalborgs markante gazellevirksomheder i både 2016 og 2017 flyttede fra Sundsholmen i Nørresundby til Svendborgvej 5 i Aalborg Øst i foråret 2018. Det har dels givet os rigtig gode og lyse værkstedsfaciliteter, hvor der er plads og luft til at producere i flere skiftehold, udtaler fabrikschef Mikael Borup. I dag producerer vi i 2-holdsskift og arbejder i øjeblikket på et 3.-holdsskift, for ved årets udgang i 2018 havde vi fået 40 nye kunder og en rigtig stor vækst, som indtil nu i 2019 glædeligvis er fortsat. Med 3.-holdskift og investering i nye maskiner er vi klar til at håndtere og modtage flere kunder.

Erfaren underleverandør På spørgsmålet om, hvad især kendetegner Danish Laser Technology, svarer Mikael Borup:

Der arbejdes i højt specialiserede medarbejderteams, hvor man som udenforstående gæst hurtigt kan se, at det er engagementet i at løse kundernes behov, der driver arbejdet.

Vi er en moderne maskinfabrik, samarbejdspartner og underleverandør inden for rør- og pladearbejde.

Spørger man en af medarbejderne, får man svaret, at her bestræber vi os hver dag på at kunne levere den bedste service og kvalitet i det, vi laver.

Et kendetegn for os har altid været at sikre vores kunder høj kvalitet, effektive leveringstider og meget stor fleksibilitet.

KOMMUNE fokus

Kapaciteten og erfaringsgrundlaget er til både meget store opgaver og mindre opgaver hos en meget bred vifte af industrier.

30

Der tilbydes en bred vifte af specialkompetencer og fagdiscipliner – lige fra laser- og vandskæring til afgratning, bukning, gevindskæring, svejsning, rør og slibning.


KOMMUNE fokus Aalborg

Danish Laser Technology er meget miljøbevidste. Der arbejdes kontinuerligt med at passe på vores jord. Som et eksempel samarbejdes med andre firmaer i Aalborg Øst, hvor der er synergier for genbrug af spildmaterialer og minimering af affald.

Rundtur med produktionschef Dorte Karlsen og Lars Hansen fra produktionsteknisk afdeling. Med Dorte Karlsen som guide besøger vi nogle af de afdelinger, hvor der bl.a. arbejdes med rør og plade-laserskæring samt vandskæring. Vores mange nye kunder har betydet travlhed over hele linjen, fortæller Dorte Karlsen – og for at kunne efterkomme kundernes ønsker har det medført en række store investeringer i nye maskiner – bl.a. en pladelaser Bystronic ByStar fiber laser 4kw 4020, der kan skære plader på op til 4x2 meter samt en kantpresser Bystronic Xpert 80, som er hurtig og effektiv især til mindre emner, og som passer perfekt ind til de resterende to kantpresser, der kan klare henholdsvis 250 og 320 tons.

Spørger man Lars Hansen om de produktionsmæssige nøgleord bag Danish Laser Technology´s succes, lyder det: Udstrakt service i hele vores organisation. Eksempelvis har flere kunder bl.a. efterspurgt muligheden for at få klaret forskellige svejseopgaver. Det har så efterfølgende medført, at både bearbejdning og svejsning af materialer nu også er blevet en del af vores tilbud til kunderne. Afslutningsvis fortæller fabrikschef Mikael Borup, at markedet i dag har en udpræget priskultur, hvor kunder på de større ordrer spørger på prisen flere steder – og i andre tilfælde på leveringstid, når dette er vigtigere. Derfor er det afgørende at være effektive både for at kunne holde priserne i et attraktivt leje, men også for at producere med en kort leveringstid, der typisk er 5 dage – ja sommetider mindre.

Svendborgvej 5 · 9220 Aalborg Ø Tlf.: 9877 7979 ·www.dlt-as.dk

KOMMUNE fokus

DANISH LASER TECHNOLOGY

31


KOMMUNE fokus Aalborg

Jorton A/S Region Nord

Historien har ofte vist, at i tider, hvor ikke alting går så nemt, skabes de bedste ideer og de sejeste projekter. I 1930’ernes Danmark, hvor næsten hver anden murer og bygningsarbejder gik arbejdsløs, etablerede en flok arbejdsløse jord- og betonarbejdere deres egen byggevirksomhed – Jordog Betonarbejdernes Kooperative Forretning. I dag hedder virksomheden JORTON A/S. Har hovedsæde i Aarhus, og efter næsten 90 år eksisterer virksomheden i bedste velgående med afdelinger i hele landet og Regionshovedsæde Nord i Aalborg.

En erfaren samarbejdspartner JORTON Region Nord har gennem årene udført alt fra almindeligt boligbyggeri til større boligrenoveringer og kvarterløft. Altid som en særdeles kompetent samarbejdspartner. Bl.a. kan nævnes projekt Grønnegården, hvor der er renoveret 447 boliger og lagt 1.4 million mursten. Sofiendals Enge er et projekt, hvor der er lagt 1.5 million mursten og et lidt ældre projekt i Løvvangen, hvor der blev lagt 1.6 million mursten. Man kan derfor roligt sige, at murerne i Jorton Region Nord kan deres kram. I Aalborgs Øgadekvarter er der over en periode på 8 år renoveret 1500 badeværelser. Og i samarbejde med Bladt har vi i øvrigt også lavet specielle Vindmølle beton platforme.

KOMMUNE fokus

Åbenhed, dialog og samarbejde er nøgleord i virksomheden.

32

”Vi sætter en ære i at finde holdbare og håndværksmæssigt korrekte løsninger, der passer til de givne forhold”, udtaler Mikkel S. Ovesen. Sådan arbejder JORTON JORTON Region Nord udfører en stor del af det praktiske arbejde i egenproduktion. Det drejer sig om jord, beton, kloak og murværk. De seneste 3 år er afdelingen vokset fra 40 til over 130 medarbejdere samt 29 funktionærer i administration og projektledelse. Uanset projektets størrelse lægger vi meget vægt på kontakt og dialog, svarer Mikkel S. Ovesen og fortsætter: Vi bruger gerne lidt ekstra tid på at tale med folk og orientere om projektets forløb. Det giver overblik for alle parter og betyder dels, at tidsplanen bliver overholdt, men det betyder også, at vi ofte kan forudsige udfordringerne og dermed undgå, de tårner sig op.


KOMMUNE fokus Aalborg

JORTON A/S Region Nord ledes i dag af Mikkel S. Ovesen, der har 9 år på bagen som ansat i firmaet. I august 2016 blev han udnævnt til afdelingschef i Jorton Region Nord, med adresse i Aalborg.

Eksempelvis kræver større boligrenoveringer og kvarterløft altid noget særligt af alle parter. Beboerne skal have hverdagen til at fungere, mens vi arbejder på deres trapper, blokerer deres toiletter og barrikaderer deres køkkener. Ansvar og åbenhed JORTON tager ansvar og spiller med åbne kort. Beslutninger træffes i høj grad af kompetente medarbejdere ude på byggepladserne. Tæt på projektet. Erfaringerne er entydige, uddyber Mikkel S. Ovesen og fortsætter: Jo større tillid og åbenhed mellem parterne – desto bedre bliver processen og resultatet.

Vi erkender gerne, at tingene udvikler sig, mens vi arbejder – og derfor takler vi sammen eventuelle forhindringer på vejen. For samarbejde er ikke bare noget, vi siger, det er noget, vi gør. Vi kan være tæt på og garant for samarbejde, fordi vi holder fast i vores egenproduktion. JORTON råder over egen maskinpark og materialelager, hvilket øger den generelle leveringssikkerhed. Det er vores egne folk, du møder ude på pladserne. Stolte medarbejdere, der sætter en ære i at udføre arbejdet med høj faglig kvalitet. Tekniske specialister og håndværksmæssige eksperter, der gerne deler ud af deres viden til glæde for alle. Åbenhed, dialog og samarbejde er ganske enkelt løftestangen for vores høje faglige kompetence, slutter Mikkel S. Ovesen.

Halkjærsvej 8B · 9200 Aalborg SV Tlf.: 8930 4530 www.jorton.dk

KOMMUNE fokus

Region Nord

33


KOMMUNE fokus Aalborg

Er vores IT-sikkerhed stærk nok?

Gratis IT-sikkerhedstjek Når SystemGruppen besøger en ny kunde, er første skridt altid at screene virksomhedens IT-sikkerhed ift. software, hardware og processer i virksomheden. Sikkerhedstjekket munder ud i en række håndgribelige anbefalinger, som virksomheden kan implementere med det samme uden større omkostninger. IT-sikkerhedstjekket er altid gratis og uforpligtende.

Er vores IT-sikkerhed stærk nok? Dette er nok det mest spurgte spørgsmål, SystemGruppen får fra erhvervsledere i dag. IT-kriminalitet er en reel trussel for enhver virksomhed, der opererer digitalt – og det gør stort set alle. ”Er vi sikret ordentligt ift. IT-processer, hacker-angreb og sikker mail? Vi oplever, at rigtig mange virksomhedsledere går med disse bekymringer og ikke helt ved, hvordan de skal sikre sig, eller hvor de skal søge råd,” fortæller Olafur Birgisson, adm. direktør i SystemGruppen.

KOMMUNE fokus

Hackere crawler nettet for svagheder Og faren er ganske virkelig, lige meget om man er en stor eller lille virksomhed. Hackere sætter crawlere, som finkæmmer virksomheders internetforbindelser for svagheder, i gang, og derfor er det ofte kun et spørgsmål om tid, før angrebet sker, hvis ikke man har fået lukket sine huller i IT-sikkerheden.

34

Alligevel maner Olafur til besindighed: ”IT-kriminalitet er et reelt issue, men der er ingen grund til panik. Du panikker heller ikke, hver gang du bevæger dig ud i trafikken – du følger færdselsloven, tager dine forholdsregler og færdes med omhu. Sådan er det også med IT-sikkerhed.” Helgardering inkluderer tre ting Han påpeger, at optimal IT-sikkerhed har med tre ting at gøre: IT, medarbejdere og processer i virksomheden. I realiteten er der således kun ét af de punkter, der har med IT at gøre, men i en helgardering af virksomheden skal der sættes ind på alle tre punkter for at sikre sig digitalt.


KOMMUNE fokus Aalborg

Hvordan er det at have en ekstern IT-partner? Vi har spurgt fire af SystemGruppens kunder om, hvad de får ud af samarbejdet

Vi tager bøvlet Som ekstern IT-afdeling sørger SystemGruppen for, at IT i jeres virksomhed fungerer, som det skal, og at sikkerheden optimeres kontinuerligt. I får altid imødekommende og professionel support, og SystemGruppen sætter troværdighed og nærvær i fokus i vores samarbejde. Vores medarbejdere er certificerede i de teknologier, som vi anvender, og I bliver altid mødt med et smil. Vi fjerner bøvlet og uroen, så I trygt kan gøre det, I er bedst til uden IT-bekymringer.

Ingen irriterende ekstraregninger Den aftale, vi har indgået, omfatter de ydelser, der er nødvendige for at sikre en stabil og god IT-drift, og vi modtager ingen irriterende ekstraregninger for det arbejde, som bliver udført. SystemGruppens medarbejdere er servicemindede og kompetente, og de er altid tilgængelige. De tager telefonen, når vi ringer – selv på en søndag eftermiddag. Thomas Schultz, advokat og partner Advokatfirmaet Børge Nielsen IT-service i øjenhøjde På sin nordjyske facon møder SystemGruppens medarbejdere vores IT-brugere i øjenhøjde og servicerer dem med stor imødekommenhed og fleksibilitet. De sikrer os en stabil IT-drift med udgangspunkt i vores behov. SystemGruppen er altid til at få fat i, også uden for normale åbningstider. Jeg vil varmt anbefale SystemGruppen som en IT-samarbejdspartner.

er trygge ved den professionelle IT-drift samt gode service, vi får fra SystemGruppen. Michael Wulff, direktør Michael Wulff A/S Nærvær og personlig kontakt Helt fra starten har SystemGruppen været Aalborg Håndbolds eksterne IT-afdeling, og vi er særdeles tilfredse med samarbejdet. SystemGruppen sørger for stabil og sikker drift. De er nemme at få fat i, og vi får altid meningsfuld hjælp og vejledning. Dette nærvær og den personlige kontakt med SystemGruppens medarbejdere gør, at vi føler os trygge i samarbejdet. Jan Larsen, direktør Aalborg Håndbold

Michael Nørvang, It-ansvarlig Elektro Gruppen A/S

SystemGruppen A/S Indkildevej 6F 9210 Aalborg SØ Tlf.: 9645 5500 www.systemgruppen.dk

KOMMUNE fokus

Tryg og professionel IT-drift I mine 20 år som selvstændig har jeg prøvet lidt af hvert i forbindelse med IT, men jeg har ikke før oplevet en samarbejdspartner, som har været så god til at tilrettelægge projektforløbet, forklare, hvad der skal ske, og håndtere uforudsete hændelser hurtigt og effektivt. Jeg og mine medarbejdere føler os i gode hænder, og vi

35


KOMMUNE fokus Aalborg

Den lille glade, grønne gulvmand står for Aalborg Gulvservice Aalborg Gulvservice er i dag en topmoderne virksomhed med næsten 30 års erfaring i bagagen. Produktet er gulve i alle afskygninger – fliser, linoleum, træ, vinyl, tæpper og gulvafslibning for blot at nævne enkelte eksempler. Kundeunderlaget omfatter både private hjem, virksomheder og institutioner.

Det hele startede for Fritz Dahl i meget beskedne og lejede lokaler i en baggård på Ny Kastetvej i Aalborg Vestby. Det meste grej kunne dengang være i den kassevogn, som var hans første investering. Men da ordrerne ret hurtigt kom i en lind strøm, måtte Fritz hurtigt ansætte et par raske svende og en kontordame på halv tid. Siden er firmaet vokset og beskæftiger i dag 12 fuldtidsansatte – og rammen om aktiviteter og showroom er i dag beliggende på Gørtlervej 15, 9000 Aalborg.

KOMMUNE fokus

Professionel samarbejdspartner Alle nordjyder ved, at Aalborg Gulvservice er en meget dygtig og professionel samarbejdspartner. Firmaets biler med den lille glade grønne gulvmand ses til stadighed på de forskellige byggepladser i det nordjyske. Gennem deres uformelle miljø og løbende dialog med kunderne, har de skabt en platform der sikre tilfredse kunder og langvarige relationer.

36

Vi afleverer altid det ønskede produkt til aftalte tid i meget høj kvalitet, understeger Fritz Dahl. Vi udfører opgaver i hele nordjylland, og af større byggerier kan nævnes Det nye mediciner hus, Aalborg Universitet institut for fysik og nanoteknologi, Institut for kemi- og biovidenskab, Danmarks Radio, Nordjyske Medier – Edb Gulve og Politigården i Aalborg – plejehjem, skoler og børnehaver i Aalborg kommune.

Vidste du, at den lille glade gulvmand på firmaets biler illustrerer den meget enkle strategi, som består i at glade, tilfredse og veluddannede medarbejdere giver glade og tilfredse kunder


KOMMUNE fokus Aalborg

Aalborg Gulvservice er i dag en del af Garant Tæppe Eksperten A/S i Aalborg, der ejes af Per Sørensen og Jan Engmark. Tilsammen har de 2 virksomheder mere end 80 års erfaring inden for salg og rådgivning af tæpper og gulve og beskæftiger mere end 25 medarbejdere.

Aalborg Gulvservice er i dag en selvstændig del af Garant Tæppe Eksperten i Aalborg. Garant Tæppe Eksperten er Danmarks største af sin slags og selvom forretningen siden starten i 1963 er den blevet 100 gange større, er nøgleordene stadig de samme, betoner Jan Engmark. Det kan for den almindelige private kunde være svært at vælge mellem de mange forskellige tilbud markedet flyder med, hvorfor vi sætter en ære i at kunne tilbyde vores kunder personlig rådgivning og kvalitetsprodukter til en rigtig god pris. Garant står for totalløsningen – og den rigtige rådgivning Vi har en stor viden om samtlige produkters egenskaber – herunder slidstyrker og indeklimatiske funktioner, allergitest samt naturligvis en stor erfaring i rengøring og plejebehov. Men også lidt omkring farver, hvordan tingene kan passe sammen, før du vælger.

Det glæder Fritz Dahl at have sikret generationsskifte for sit livsværk, og stadig være en del af virksomhedens daglige drift.

Montøren med hang til kvalitet Fælles for alle vore montører er at de kender varen, og kan sit kram, og vi får simpelthen alle enderne til at nå sammen. Når du har valgt dit nye gulv elle, kan du i nogle tilfælde fint selv gennemføre monteringen. Du kan også lade en af vore montører sikre dig 100% mod de ”forkerte snit” eller buler i hjørnet – eller en forkert dosis olie eller lak oven på dit nye eller gamle trægulv. De professionelle montører er den bedste sikkerhed for fuld tilfredshed. Gulvbussen Gulvbussen er en gratis uforpligtende service, som Garant og Aalborg gulvservice stiller til rådighed, når du skal vælge nye gulve. I bussen medbringer vi et stort udvalg af prøver, og vi har naturligvis masser af gode ideer til den praktiske gennemførelse.

Gørtlervej 15 · 9000 Aalborg Tlf.: 9811 7522 www.aalborggulvservice.dk

KOMMUNE fokus

Fritz Dahl og hans dygtige medarbejdere fortsætter helt, som de plejer med at stå for forretningen Aalborg Gulvservice og betjene kunderne. Gennem den nye konstellation kan vi forene kræfterne og hjælpe hinanden med opgaver – både internt og eksternt. Samlet set får vi flere produkter og serviceydelser at tilbyde.

Der er derfor store ligheder mellem Aalborg Gulvservice og Garant’s værdier, hvorfor det var naturligt at forene de 2 virksomheder, påpeger Jan Engmark.

37


KOMMUNE fokus Aalborg

Palle Mørch A/S – lokalt ejet forbrugsregnskabsvirksomhed med mere end 80 års erfaring En af byens ældste virksomheder startede i Jomfru Ane Gade. Det var en tømrervirksomhed drevet af tømrermester Lars Chr. Mørch, som i år 1900 fik en søn, Ole, og dermed satte gang i Aalborg-familievirksomheden Mørch. Ole Mørch blev uddannet som ingeniør sideløbende med, at han drev familievirksomheden, der i 1930’ernes Aalborg fik meget travlt med de store byfornyelser, som kom i kølvandet af opførelsen af den nye Limfjordsbro mellem Aalborg og Nørresundby. Der blev bygget nye huse, som alle fik fjernvarme. Ole Mørch var ingeniør på mange af byggerierne og tog initiativ til, at der blev sat varmemålere op. Men varmemålere gjorde det ikke alene. For der skulle også findes ud af, hvor meget hver enkelt lejlighed i de mange nye byggerier skulle betale. Forbrugsmåling og forbrugsregnskaber var kommet til Aalborg.

Den københavnske ingeniør Odin Clorius havde opfundet en fordampningsmåler til radiatorer, og i 1941 indgik han en samarbejdsaftale med Ole Mørch, som betød, at Ole Mørch blev eneforhandler af Clorius målere i hele Jylland. Det gik meget stærkt med fjernvarmens indtog i hele Jylland, og Ole Mørch solgte sine rettigheder i en lang række af de jyske byer, men eneforhandlingen af målerne i hele det gamle Nordjyllands Amt beholdt han. Det betød også fast arbejde for de nordjyske politibetjente og postbude, der i deres fritid foretog den årlige aflæsning af målerne i de mange nordjyske hjem med fjernvarme.

KOMMUNE fokus

Palle Mørch A/S – Danmarks eneste privatejede forbrugsregnskabsfirma. Ole Mørchs søn, Palle Mørch, blev født i 1927, og som voksen gik han i sin fars fodspor i familievirksomheden, som han helt overtog den 1. Januar 1979.

38

Virksomheden beskæftige sig nu udelukkende med målervirksomhed, og i 1985 flyttede man til et nyt domicil, Hasserisgaarden, der også i dag er den smukke ramme om firmaets aktiviteter. Palle Mørch var en meget lokalengageret og fremsynet mand, der værnede om sine dybe rødder i den nordjyske muld. Hans fremsynethed viste sig i 2006, da han stoppede samarbejdet med Clorius, København, og i stedet importerede de tyske kvalitetsmålere fra Techem sammen med Clorius Målerservice, Århus, som Palle Mørch var medejer af. Techem Danmark overtog senere Clorius Målerservice, Århus, og fik dermed eneret på Techem målerne i Danmark med Palle Mørch A/S som den eneste eksterne selvstændige forhandler og eneste privatejede danske målervirksomhed i landet. I dag servicerer Palle Mørch A/S omkring 60.000 lejligheder – primært i det nordjyske – men også i resten af Danmark.


KOMMUNE fokus Aalborg

Palle Mørch giftede sig i 1955 med Gudrun – altid kun kaldet Gutte – og ægteparret Mørch blev hurtigt et kendt par i Aalborg. De elskede det gode liv med mange fritidsaktiviteter, men først og fremmest var de kendte for deres gavmildhed og store vilje til at hjælpe, hvor der var behov for hjælp. Og ægteparrets fælles ønske om at bidrage med almennyttige donationer, når de ikke var mere, samt sikre at både medarbejdere og kunder stadig kunne have Palle Mørch A/S i Aalborg, førte til, at de oprettede Gudrun & Palle Mørchs Fond, der dels driver virksomheden i dag, men også gennem Mindefondens donationer bidrager til, at nye spændende projekter bliver sat i værk først og fremmest i deres elskede Nordjylland.

Personlig nordjysk service Mere end 80 års erfaring fornægter sig ikke. Vi kender til alle de typiske behov og problemer, som udlejere, administratorer og beboere står med, og vi ved derfor, hvordan vi finder en driftsikker løsning på dem, udtaler direktør i Palle Mørch A/S: Britta Rørbæk. Vi kender lovgivningen på området, så vi kan altid rådgive om, hvad der er mest fordelagtigt at gøre i en given situation. Vi har desuden teknisk viden om alle de målere, der bliver brugt på markedet, og kan derfor servicere det meste. Palle Mørch A/S følger med udviklingen Vi sidder ikke fast i fortiden. Vi holder os konstant opdateret med den nyeste udvikling inden for målere, og med vores topmoderne energiportal Metrius kan man nemt og bekvemt overvåge forbruget i hele din ejendom.

Vi er naturligvis certificeret efter den internationalt anerkendte kvalitetsstandard ISO 9001, hvilket i dag er et lovkrav for at levere og montere varmefordelingsmålere til forbrugsregnskaber i Danmark.

Palle Mørch A/S ♦ Opsætter, registrerer og servicerer målere i din ejendom. ♦ Tilser og aflæser dine målere en gang årligt. ♦ Opgør dit forbrugsregnskab og udarbejder opgørelser til dine beboere. ♦ Behandler henvendelser fra beboerne. ♦ Rådgiver dig om regnskab og målere. ♦ Sørger for flytteaflæsning og flytteopgørelser. ♦ Sælger og leverer nye målere.

KOMMUNE fokus

39


City-ejendomme

KO MMUNE fokus

AALBORG 2019

Skipper Clement Skolen