Page 1

PETAR KOMLJENOVIĆ

ComCo Industries

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Doc. dr.sc. Božidar Jaković JMBAG autora: 0067525388

Zagreb, ožujak 2019.


Sadržaj i struktura rada

1.UVOD……………………………………………………………………………….1 1.1. Predmet i cilj rada………………………………………………………………..1 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja…………………………………………….1 1.3. Sadržaj i struktura rada……………………………………………………………1 1.4. Kratki opis poslovnog modela…………………………………………………….1 2. OPIS PROJEKTA……………………………………………………………………1 2.1. Detaljan opis projekta……………………………………………………………..1 2.2. Organizacija projekta………………………………………………………………1 2.3. Strateška osnova projekta………………………………………………………….2 2.3.1. Misija……………………………………………………………………………2 2.3.2. Vizija……………………………………………………………………………..2 2.3.3. Ciljevi projekta……………………………………………………………………2 2.4. Inovacije……………………………………………………………………………2 2.4.1. Popis inovacija projekta…………………………………………………………2 2.4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži………………………………………………..2 2.4.2.1. Inovacija………………………………………………………………………..2 2.5. Konkurencija………………………………………………………………………..3 2.5.1. Popis glavnih konkurenata………………………………………………………..3 2.5.2. Opis glavnih konkurenata………………………………………………………3 2.5.2.1. Konkurent 1…………………………………………………………………….3 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu…………………………..3 2.5.4. Konkurentska prednost projekta…………………………………………………….3 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL…………………………………………………..3 3.1. Najvažniji poslovni partneri………………………………………………………….3 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera………………………………………………..3 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera………………………………………………..3 3.1.2.1. Poslovni partner………………………………………………………………….3 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela……………………………………………4 1


3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti…………………………………..4 3.4. Ključni resursi……………………………………………………………………4 3.5. Kategorije klijenata………………………………………………………………4 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata……………………………………………….4 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata………………………………………………….4 3.5.2.1. Klijent…………………………………………………………………………4 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica………………………………………………………4 3.5.4. Registracija klijenata……………………………………………………………..4 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja…………………………………………………………………..4 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima…………………………………………………5 3.7. Kanali poslovanja…………………………………………………………………….5 3.8. Struktura troškova……………………………………………………………………..5 3.9. Modeli stvaranja prihoda…………………………………………………………....5 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda…………………………………………………….5 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela……………………………………………………..5 3.9.2.1. Model stvaranja prihoda…………………………………………………………..5 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE………………………………………………………..5 4.1. Mobilne tehnologije…………………………………………………………………5 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta……………………………….6 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone…………………………………….6 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije…………………………………6 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti……………………………………………………6 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja…………………………………………………6 4.2. Društvene mreže……………………………………………………………………..6 4.2.1. Facebook profil projekta…………………………………………………………..6 4.2.2. LinkedIn profil autora projekta……………………………………………………6 4.2.3. Twitter profil projekta……………………………………………………………..6 4.2.4. Instagram profil projekta…………………………………………………………..6 4.2.5. Snapchat profil projekta……………………………………………………………6 4.3. Računarstvo u oblaku……………………………………………………………….6 2


4.4. Veliki podaci (Big data)……………………………………………………………….7 4.5. Senzori i Internet stvari (IoT)………………………………………………………….7 4.6. 3D printeri……………………………………………………………………………..7 4.7. Robotika……………………………………………………………………………….7 4.8. Dronovi………………………………………………………………………………..7 4.9. Virtualna i proširena stvarnost…………………………………………………………7 4.10. Umjetna inteligencija………………………………………………………………...7 5. DIGITALNI MARKETING……………………………………………………………..7 5.1. Marketinški plan projekta………………………………………………………….....7 5.2. Ključne riječi projekta………………………………………………………………..7 5.3. Google AdWords oglas………………………………………………………………7 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama………………………………………………..7 5.5. Tablica marketinškog plana………………………………………………………….7 6. DIGITALNO PLAĆANJE……………………………………………………………..7 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja………………………………………………………7 6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja ……………………………………………………….7 6.2.1. Oblik digitalnog plaćanja……………………………………………………………7 6.3. Blockchain tehnologija……………………………………………………………….8 7. SWOT ANALIZA PROJEKTA………………………………………………………..8 8. WEB MJESTO PROJEKTA…………………………………………………………..8 8.1. Web poslužitelji i domene…………………………………………………………..8 8.1.1. Web poslužitelj projekta……………………………………………………………..8 8.1.2. Web domene projekta……………………………………………………………....8 8.1.2.1. .hr domena………………………………………………………………………..8 8.1.2.2. komercijalne domene……………………………………………………………..8 8.2. CMS sustav……………………………………………………………………………8 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt…………………………………………….8 8.2.2. Opis CMS sustava projekta…………………………………………………………8 8.3. Web stranice projekta………………………………………………………………..9 8.3.1. Struktura Web stranica projekta…………………………………………………….9 3


8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)…………………………………………..9 8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta…………………………………………….9 9. ZAKLJUČAK………………………………………………………………………..9 10. POPIS LITERATURE………………………………………………………………9 11. POPIS WEB LINKOVA……………………………………………………………9 12. POPIS SLIKA………………………………………………………………………9 13. ŽIVOTOPIS………………………………………………………………………..10 14. SAŽETAK…………………………………………………………………………11 15. PRILOZI……………………………………………………………….........11,12,13

4


1. Uvod

1.1 Predmet i cilj rada Predmet i cilj rada je opisati poslovni model i projekt za kompaniju ComCo Industries. 1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja Izvor podataka za izradu ovoga rada će biti Internet i moje osobno znanje o temi o kojoj pišem. 1.3 Kratki opis poslovnog modela Poslovni model će se temeljiti na dugoročnom razvoju kompanije sa ciljem prikupljanja početnih sredstava od investitora i kvalitetnom menadžmentu.

2. Opis projekta 2.1 Detaljan opis projekta

ComCo Industries će biti kompanija koja će imati veliki utjecaj na tehnološke trendove i materijale koji će se koristiti u budućnosti. Glavna zadaća kompanije će biti pozitivan utjecaj u razvoju svjetske tehnologije kroz razvoj softverskih rješenja i proizvodnju kvalitetnih proizvoda baziranih na novim materijalima kao što su grafen, aerogel, ugljikove nanocijevi, metamaterijali, titanijum, amorfan, hidrogen… ComCo će također ulagati i u ostale industrije kao što su sportska industrija(NBA), industrija pića(Coca-Cola), turizam(izleti u svemir), bankarstvo(online bankarstvo)… ComCo će svoje razvoj temeljiti na elektroničkom poslovanju i niskim troškovima razvoja i proizvodnje. 2.2 Organizacija projekta 5


ComCo Industries će biti kompanija svjetskih razmjera te će biti organizirana po sektorima poslovanja u kojima sudjeluje. Projekt će vjerojatno startati na američkom kontinentu(Sjedinjene Američke Države ili Kanada) sa razvojem raznih softverskih rješenja usmjerenih na AI i robotiku, te proizvodnjom industrijskih materijala kao što je grafen, i hidrogena za potrebe auto i svemirske industrije.

2.3 Strateška osnova projekta

2.3.1 Misija Doprinos svjetskom rastu i razvoju kroz razvoj novih i unapređivanje postojećih tehnologija . 2.3.2 Vizija Postati vodeća tehnološka kompanija u svijetu 2.3.3 Cilj Ostvariti profit 2.4 Inovacije 2.4.1 Popis inovacija projekta inovacije: novi materijali, novi način proizvodnje, nove tehnologije, kvalitetniji život, čišći okoliš 2.4.2 Opis inovacije koje projekt sadrži Novi materijali: Proizvodnja bazirana na novim materijalima: grafen, aerogel, ugljikove nanocijevi, metamaterijali, titanijum, amorfan, hidrogen… Novi način proizvodnje: Novi način temeljen na obnovljivim izvorima energije i niskim troškovima Nove tehnologije Kvalitetniji život: Kvalitetniji život kao izravna posljedica tehnološkog napretka 2


Čišći okoliš: Upotreba obnovljivih izvora energije u kombinaciji sa recikliranjem trenutnih materijala 2.5 Konkurencija

2.5.1 Popis glavnih konkurenata

2.5.2 Opis glavnih konkurenata U ComCo Industriesu vjerujemo da ne postoji konkurencija. Fokusiramo se na sebe i vjerujemo da smo sami sebi najveći konkurenti i da se konstantno moramo razvijati i napredovati. Poduzeća koja se bave sličnom djelatnošću gledamo kao saveznike sa kojima možemo surađivati. 2.5.3 Sličnosti i različitosti s postojećim projektima Sličnosti su korištenje elektroničkih tehnologija u poslovanju koje se već uvelike koriste, a različitosti su razvoj i proizvodnja temeljene na novim materijalima i poboljšanje postojećih tehnologija kako bi se smanjili troškovi proizvodnje. 2.5.4 Konkurentska prednost projekta Konkurentska prednost projekta je predanost ljudi, znanje, nove tehnologije i sposobnost menadžmenta. 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1 Najvažniji poslovni partneri 3.1.1 Investitori, dobavljači sirovina, lokalna zajednica, Političko okruženje 3.1.2 Opis najvažnijih poslovnih partnera Investitori: Povjerenje investitora Dobavljači sirovina: Dobavljači sirovog grafita, zemnog plina, željeznih ruda… Lokalna zajednica: Potpora i povjerenje lokalne zajednice Političko okruženje: Poticajni zakonski propisi i regulative

3


3.2 Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Vrijednosti poslovnog modela su jako široke, od High Tech industrije do ostalih industrija u koje se planira uložiti… 3.3 Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti su predanost i upornost ljudi unutar kompanije 3.4 Ključni resursi Ključni resursi kompanije su njezini zaposlenici i ljudi koji pridonose njezinom razvoju 3.5 Kategorije klijenata

3.5.1 Popis glavnih kategorija klijenata U početku bi klijenti bila poduzeća i industrijski divovi kao što su Apple, Samsung, Intel, Google, GM… A kasnije bi se poslovanje proširilo i na business to consumer model… 3.5.2 Tržišta i jezik Web stranica Poslovanje bi se pokrenulo u SAD-u ili Kanadi a ciljano tržište poslovanja bi bio cijeli svijet. Web stranice bi se prilagodile zemlji u kojoj se poslovanje odvija. Npr japanska poduzeća bi proizvode naručivala putem stranice na japanskom jeziku. 3.5.3 Registracija klijenata Klijenti bi se prilikom pristupa stranici imali mogućnost registrirati, ali bi proizvode mogli naručivati i bez registracije

3.5.4 Pogodnosti za registrirane klijente Registrirani klijenti bi imali pogodnost primanja obavijesti o dobrim poslovnim ponudama i novim proizvodima te nagradu za vjernost ukoliko bi bili dobri klijenti

4


3.6 Upravljanje odnosima s klijentima Dobri odnosi sa klijentima su jedan od glavnih zadaća kompanije i njima bi se pridala velika pažnja 3.7 Kanali poslovanja Kanali poslovanja kompanije će se odvijati elektroničkim putem, pretežito putem web trgovina i Internet servisa. 3.8 Struktura troškova Troškovima će se pridati velika pažnja. Kompanije će dati sve od sebe da troškovi poslovanja i proizvodnje budu što niži kako bi mogla ulagati u daljnji razvoj. Najveći dio troškova će se odnositi na proizvodnju i nabavu sirovina.

3.9 Modeli stvaranja prihoda 3.9.1 Popis modela stvaranja prihoda Glavni model stvaranja prihoda će biti prodaja, ali također će postojati i ostali modeli kao što su razni poticaji, porezne olakšice, privlačenje investitora… 3.9.2 Opis svakog pojedinog modela Prodaja: Glavni model stvaranja prihoda koji će se odvijati putem web trgovina i servisa Poticaji: Poticaji za istraživanje, za daljnji razvoj, zapošljavanje… Porezne olakšice Privlačenje investitora: Izdavanje vrijednosnih papira…

4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1 Mobilne tehnologije ComCove aplikacije bi bile hibridnog oblika, to jest biti će u isto vrijeme prilagođene za mobilne i desktop uređaje. Poslovanje bi se moglo odvijati putem mobilnih telefona kao i putem desktop uređaja.

5


Aplikacije bi bile izrađene u vlastitom operativnom okruženju te bi i mobilni korisnici imali mogućnost izravnog instaliranja aplikacije sa weba bez posredovanja mobilnih Internet trgovina što bi dalo vjetar u leđa novoj era mobilnog developmenta.

4.2 Društvene mreže

4.2.1 Facebook profil projekta Kompanija bi bila prisutna na Facebooku putem kojega bi informirala javnost o novim tehnologijama i napretku koji ostvaruje 4.2.2 LinkedIn profil autora projekta Autor ne bi otvarao osobne profile na društvenim mrežama 4.2.3 Twitter profil projekta Kompanija bi bila prisutna na Twitteru putem kojega bi informirala javnost o novim tehnologijama i napretku koji ostvaruje 4.2.4 Instagram profil projekta Kompanija bi bila prisutna na Instagramu putem kojega bi informirala javnost o novim tehnologijama i napretku koji ostvaruje 4.2.5 4.2.5 Snapchat profil projekta Kompanija bi bila prisutna na Snapchatu putem kojega bi informirala javnost o novim tehnologijama i napretku koji ostvaruje

4.3 Računarstvo u oblaku Računarstvo u oblaku će biti važan segment poslovanja kompanije koja planira dugoročni razvoj temeljen između ostalog i na računarstvu u oblaku putem kojega će voditi dio svoga poslovanja i skladištenja podataka.

6


4.4 Veliki podaci (Big data) Upravljanje i manipulacija podacima će biti važan resurs kompanije, iako im se neće dati prevelika važnost jer većinski vlasnik kompanije na Big datu gleda kao na važan ali preuveličan segment poslovanja na koji ne treba trošiti puno energije i resursa.

4.4.1 Senzori i Internet stvari (IoT) 4.4.2 3D printeri 4.4.3 Robotika 4.4.4 Dronovi 4.4.5 Virtualna i proširena stvarnost 4.4.6 Umjetna inteligencija Područja kao što su IoT, 3D printeri, robotika, dronovi, virtualna i proširena stvarnost, umjetna inteligencija… će biti primarni cilj djelovanja i razvoja poslovanja ComCo industriesa. 5. DIGITALNI MARKETING Pošto će se početni razvoj kompanije temeljiti uglavnom na industrijskim proizvodima u početku ćemo se fokusirati na direktnu komunikacija sa poduzećima i potencijalnim klijentima a nakon što se proširimo na business to consumer model poslovanja marketinške aktivnosti ćemo proširiti na masovne medije(Google AdWords, društvene mreže…) 6. DIGITALNO PLAĆANJE 6.1. Popis i opis oblika digitalnog plaćanja ComCo Industries će podržavati veliki broj oblika digitalnog plaćanja kao i uvesti neke nove i unaprijediti stare oblike plaćanja. Od plaćanja putem Internet bankarstva, Pay Pala, blockchain mreže…

7


6.3 Blockchain tehnologija ComCo Industries će implementirati blockchain tehnologiju u organizaciju svoga poslovanja, a veliku pozornost će posvetiti implementaciji sustava pametnih ugovora prilikom sklapanja poslovnih odnosa i dogovora. 7.

SWOT ANALIZA PROJEKTA

Snage pokretanja i razvoja kompanije su u vjeri, upornosti, znanju i visokoj razini motivacije koju posjedujemo. Prilike za rast i razvoj su u dinamičnoj i konstantno rastućoj industriji koja se konstantno mijenja i razvija. Slabosti projekta su ograničena početna financijska sredstva, prijetnje ne vidim. Treba dati sve od sebe, pa što bude. 8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1 Web poslužitelji i domene 8.1.2 Web poslužitelj projekta Autor projekta je veliki zaljubljenik u Python programski jezik pa će glavnina web aplikacija biti temeljena i pisana u Pythonu. Radi toga web poslužitelji moraju podržavati aplikacije pisane u Pythonu a kompanija će naknadno razviti vlastiti server. Za početak kompanija bi vjerojatno koristila usluge poslužitelja https://www.bluehost.com/ 8.2 CMS sustav 8.2.1 Popis mogućih CMS sustava za projekt Django-CMS i Wagtail 8.2.2 Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Većina Backenda za aplikacije se u početku planira raditi i pisati u Django frameworku. Postoji mogućnost djelomične implementacije Django-CMSa ili Wagtail CMS-a ali generalno nisam sklon korištenju CMS sustava jer će ComCo Industries biti tehnološki orijentirana kompanija čija će struktura aplikacija biti veoma široka te će zaposlenici koji će ih održavati i pisati morati imati dobre programerske vještine, a

8


Django framework istovremeno nudi i sve mogućnosti održavanja i upravljanja web aplikacijama 8.3. Web stranice projekta Za potrebe projekta sam izradio jednostavnu web stranicu i web trgovinu na koje se može pristupiti preko probnih domena: https://comco.netlify.com/ i https://comcostore.netlify.com/

9. Zaključak ComCo Industries će biti kompanija koja će upotrebom znanja i inovacija brzo postati bitan igrač u Hight Tech industriji. Strategija poslovne ekspanzije se temelji na raznim softverskim inovacijama. Primjer je softver koji bi omogućio svakodnevno očitovanje otisaka prstiju osoba preko raznih vrsta fotografija i video sadržaja koji se trenutno razvija. Ovaj softver je dobar primjer napretka nacionalne sigurnosti. Preko ovakvih inovativnih softverskih i proizvodno tehnoloških rješenja kompanija planira svoj dugoročan i konstantan razvoj. Početni razvoj kompanije se planira financirati putem zainteresiranih investitora. Nakon ulaganja u proizvodnju grafena, aerogela i drugih vrsta materijala planira se uložiti u razvoj robotike i svemirski inženjering.

10. Popis Literature 11. Popis Web Linkova https://www.bluehost.com/ https://comco.netlify.com/ https://comco-store.netlify.com/ 12. Popis Slika 9


13 Životopis

Životopis

OSOBNE INFORMACIJE

Komljenović Petar

Svete Barbare 66, 10408 Velika Gorica (Hrvatska) 098 1972 133 pkomljeno@net.efzg. hr OSOBNI PROFIL Pozdrav RADNO ISKUSTVO 10/09/2014– 01/09/2018 OBRAZOVANJE I

McDonalds McDonalds, (Hrvatska)

Zagreb

OSPOSOBLJAVANJE 01/10/2014–danas

Sveučilišni prvostupnik Ekonomski (Hrvatska)

Fakultet

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

10

Zagreb,

Zagreb


14 Sažetak U radu je ukratko obrađen projekt ComCo Industriesa kojega planiram pokrenuti nakon završetka fakulteta. Kompanija će vjerojatno startati na američkom kontinentu jer mi se sviđa američki gospodarski sustav i poduzetnička klima. Osobno sam veliki zaljubljenik u tehnologiju i inženjering i dati ću sve od sebe da svoj entuzijazam prenesem na druge.

Prilozi :

11


12


13

Profile for komljenovic.petar09

ComCo  

ComCo  

Advertisement