Page 1

Nyhedsbrev KOMiJOB

Marts 2009

Praktik ”… jeg kan se, at man som pædagog [i Danmark] har et stort ansvar og en stor uafhængighed; som socialrådgiver har man ikke så stor uafhængighed …” Mahshid, uddannet som socialrådgiver i Iran. Er startet i jobpraktik på et fritidshjem i marts. Har nu fået smag for at uddanne sig som pædagog i Danmark

Marts har været præget af praktik, der har alene i denne måned været 14 forløb i gang, både sprogpraktik, - af 2 ugers varighed, og jobpraktik, som kan have en varighed af op til 3 måneder. Kursister fra alle tre danskuddannelser deltager, og der er en overvægt af hvad vi kalder selvforsørgere, altså borgere, der ikke modtager ydelser i form af kontanthjælp eller dagpenge, mm.

Netværksgrupper ”…. – it’s a great initiative… It’s good to have the freedom to use our enthusiasm … a group can have more opportunities by networking and by using the momentum of the group …” Anastasiya, om den nye netværksgruppe for kursister, der arbejder med kunst.

Som noget nyt har Komijob i marts initieret nogle netværksgrupper blandt kursisterne på Københavns Sprogcenter. Ideen med grupperne er, at kursister med samme faglige baggrund kan: - mødes under uformelle former og give hinanden støtte i jobsøgning, og omstilling til det danske arbejdsmarked - give hinanden faglig sparring og støtte hinanden i at sætte sig ind i og forstå den særlige danske udgave af deres faglighed - skabe et netværk og knytte an til et bredere fagligt netværk i en dansk kontekst - få input fra kolleger som har erfaring på det danske arbejdsmarked i form af mentorer, virksomhedsbesøg, foredrag mm. - starte projekter sammen Rent praktisk foregår det sådan, at Komijob inviterer til det første møde, hvor kursisterne hilser på hinanden, og hvor netværksgruppetanken præsenteres. Så udpeges der en tovholder for gruppen blandt kursisterne, og der udveksles kontaktinfo. Fra det øjeblik er gruppen autonom og jobguidens funktion bliver mere tilbagetrukket. Komijob har startet en netværksgruppe for kursister, der arbejder med kunst. Gruppen har i løbet af de nu 3 uger den har eksisteret haft i hvert fald 5 møder, hvor medlemmerne viser hinanden deres arbejder, og diskuterer hvordan gruppen kan organisere sig. Næste møde, i morgen, kommer til at handle om, hvordan gruppen kan etablere formelle strukturer, og her vil Komijobs indspark være et oplæg til at lave en forening. Fra netværksDer har været et første møde i en gruppe af kursister med gruppemøde baggrund som psykologer; gruppen har aftalt et andet (foto: Sune Keller) møde. Næste gruppe der startes er en gruppe af kursister med baggrund indenfor salg/marketing.


Mentor-mentee-match ”… jeg har bedt om hjælp mange steder, men jobguiden er den bedste hjælp jeg har fået …” Nicaraguansk kvinde, bogholder, 10 måneder i DK; har gennem Komijob fået rengøringsjob i Tivoli; hun har også fået en mentor, som hjælper med ansøgninger m.m.

Komijob fortsætter det gode samarbejde med Foreningen Nydanskers mentorprojekt. Der har været rigtig gode tilbagemeldinger fra de kursister, som har haft deres første møder med en mentor. Der er pt. 7 mentor-mentee-forløb i gang.

isKolde facts i marts Det er ikke en del af succeskriterierne for projektet, men derfor er det jo dejligt når der er en kursist Komijob har skaffet i regulært arbejde. Selvom det er rengøring og hun er bogholder, så er det i det mindste brød på bordet i det halve år kontrakten foreløbig lyder på. Det er vores gode kontakt i Tivoli, som har sikret Yolanda jobbet. 42 individuelle samtaler i marts. 22 nye kursister til databasen over vejledningssøgende, som nu er på i alt 165 kursister. Der er sat 2 yderligere mentor-mentee forløb i gang, så der i alt er 5 af slagsen. Det er Foreningen Nydansker, der står for koordineringen. Vi havde besøg fra Shayeste som fortalte på 4 hold om jobkurser i Første Job i Danmark-projektet. Der var stor interesse fra kursisterne i disse kurser af 3 dag til 6 ugers varighed. Det gode er, at de kan kombineres med dansk-uv på KS. Besøg på Akaciegårdens plejehjem med 7 kursister. Besøg på SOSUuddannelsen i Vognmagergade med 23 kursister (!). Besøg fra Anthony Sylvester fra 3f, som holdt et levende foredrag om arbejdsmarkedskultur i Danmark.

TAK TAK TAK Tak til alle de arbejdspladser, som har taget imod en praktikant. Det er et stykke integrationsarbejde af høj karat! Tak til mentorerne, der frivilligt og ulønnet lægger tid til at hjælpe nydanskerne ind i varmen. Tak til Anthony Sylvester fra 3F, Henriette Wülzer fra Akaciegården, og Pernille Borch fra KVUC. God Påske til alle!!!

Nyhedsbrev fra Komijob, et jobprojekt på Københavns Sprogcenter. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrev, så skriv venligst en mail med titlen ”unsubscribe” Casper Cordes Projektkoordinator Københavns Sprogcenter Valdemarsgade 16 1665 København V mobil: 27695254

2009-03NyhedsbrevKomijob  

”… jeg kan se, at man som pædagog [i Danmark] har et stort ansvar og en stor uafhængighed; som socialrådgiver har man ikke så stor uafhængig...

2009-03NyhedsbrevKomijob  

”… jeg kan se, at man som pædagog [i Danmark] har et stort ansvar og en stor uafhængighed; som socialrådgiver har man ikke så stor uafhængig...

Advertisement