Page 1

Čistka The purge Martin Kubát 2 Málokdy se ti stane, že jíš játra ledního medvěda You don’t eat polar bear liver that often Pavel Turek 18 Bez názvu No title Ivan Pinkava 32 Hlavu vzhůru Heads up Marek Novotný 40 Valašský hřebec Wallachian stallion Jan Vytiska 50 Bílo, nebílo White, not white Yulia Yakushová 60

Tělo na tělo Body to body Martín López Lam 92

Komfort Mag 5

Editorial 1

Sama Alone Irana Douer 98

Komfort mag

5

Dnes nevyjdu I won’t go out today Johana Švarcová 106 Ega z planety Lovetron Egos from the planet Lovetron Aran 110 Výjimeční Unique Romana Drdová 118 Urna Prokop Bartoníček 132 Kdo je kdo Who is Who 134

40 °C 104 °F Michal Adamovský 66

12 2010 www.komfortmag.cz 139 Kč 11.50 EUR 15 USD

Šťastně až do smrti Happy till the end Veronika Vlková 72

07

Na tělo

Disco obscura Viktor Tuček 82

Bodyfit

9

77 1 803 366006


Welcometo.as – Nudapláž Nudist beach


Na tělo

Bodyfit

Milan, kterýmu nikdo neřekne jinak než Banán, zpívá a zpíval v různejch, vesměs legendárních, hardcore punkovejch kapelách a občas se na koncertě svlíká do naha. Je to jeho způsob protestu proti diktátu tělesný estetiky, dokonalejm fyziognomiím, vypracovanejm nadlidem. Banán se svlíkne a jeho nesportovní tělo řiká: tohleto jsem já, takhle jsem přišel na svět a nestydim se za to. Vnímání těla se dost změnilo. Vyhublý a houževnatý byli dřív chudáci, co od slunka do slunka ohejbali záda na panskym poli, zatimco bohatý, tlustý a nepohyblivý feudálové si ucpávali žíly cukrem a tukem až k prasknutí. Dneska je to naopak, ladný křivky značej dostatek prostředků na zdravou stravu a času na fitcentrum, a chudák většina pomalu umírá jako oběť televizní paralýzy a junkfoodu. Bejt fit a dobře vypadat je víc cool než cokoliv jinýho, a stejně jako všechno dobrý z devadesátejch let zmizel i ten skvělej antisportovní duch, kterej prostupoval alternativní subkultury. Už si ani nenamlouváme, že chceme soudit ostatní podle toho, jaký jsou uvnitř, a ne podle jejich vnější schránky. Vzdáváme se předsudkům, chceme holky, co maj břicha placatý, a kluky, co maj břicha vyrýsovaný, a už nemáme ani šanci zjistit, jaký vlastně sou ty nedokonalý, protože s nima se už prostě nebavíme. Ach jo. Viděl jsem v televizi vzpomínání na herce Josefa Kemra. Kolegyně z šatny z Národního řikali, jakej to byl podivín, že si přál, aby ho pochovali bez šatů. I came to this world with nothing and i leave with nothing but love… A víte co? Prej to nešlo, odporuje to nějakejm předpisům. Tak kde to sme?

Milan, who doesn’t get called any name other than “Banana”, was, and still is, a singer in several, mostly legendary, hardcore punk bands. Sometimes he takes all of his clothes off during a concert. It’s his form of protest against the dictate of bodily aesthetics, perfect physiognomy and elaborate super-humans. When Banana gets naked, his un-sportsmanlike body is a living statement: “This is who I am, this is how I came into the world, and I’m not ashamed of it.” The perception of the human body has changed somewhat. In the past, skinny and wiry people were usually poor souls who would toil on their masters’ soil from dawn till dusk, while the rich, fat and immobile feudal lords would clog their arteries with sugar and fats. Today, the tables have turned, and it is lean curves that indicate sufficient funds for healthy food and enough time for leisure centres, while the poor are usually on the verge of dying as victims of television paralysis and junk food. Being fit and looking good is now more cool than ever before; amongst all the good things from the nineties that have disappeared, is the great anti-sport spirit that was present in alternative sub-cultures. We don’t even pretend to try to judge others by how they are inside. We give in to preconceptions, wanting girls that have flat stomachs and guys that have muscular stomachs, and forego the chance to find out what the “imperfect” people are like, because we simply don’t talk to them. Oh well... Some time ago, I saw a TV documentary about the Czech actor Josef Kemr. His colleagues from the National Theatre were mentioning his quirkiness, in that he wanted to be buried without clothes. “I came to this world with nothing and I leave with nothing but love…” And you know what? Apparently it wasn’t possible, because of some regulation or other. So, where the hell are we living?

Editorial

1


Martin Kubát

Čistka – The purge Ukázka z připravované knihy An extract from a forthcoming book

2

Two bodies Komfort na tělo


Happy line

3


4

Musk Komfort na tělo


A table for the boss Komfort bodyfit

5


10

I’m far out 8. Komfort na tělo


I’m far out 9. Komfort bodyfit

11


Marek Novotný

Hlavu vzhůru – Heads up Kdo tvrdí, že si nikdy nemyslel, že v Austrálii se chodí po rukou, tak si to myslí doteď ka. 40

Those who say they never thought people walked on their hands in Australia still think it to this day. Komfort na tělo


Komfort bodyfit

41


46

Komfort na tělo


Komfort bodyfit

47


Jan Vytiska

Valašský hřebec – Wallachian stallion 50

Komfort na tělo


RE

Komfort bodyfit

UM (120 Ă— 150 cm)

51


58

Komfort na tělo


Spรกleno, deprese, smrt (110 ร— 170 cm) Burned, depression, death

Komfort bodyfit

59


Michal Adamovský

40 °C – 104 °F Na druhym levelu si nasouká jogín nosem do břicha desetimetrovej pásek bavlněnýho plátna, aby se pročistil. Neni divu, že level tři je levitace. (Teplota v Mumbaí 41 stupňů, vlhkost 82 %) 66

At the second level, the Yoga practitioner winds a ten metre cotton cloth strip through his nose into his stomach, to cleanse himself. No wonder the third level is levitation. (Temperature in Bombay 41 degrees, humidity 82%) Komfort na tělo


Komfort bodyfit

67


68

Komfort na tělo


Komfort bodyfit

69


Veronika Vlková

Šťastně až do smrti – Happy till the end Kostel odbíjí každou čtvrthodinu, ale já spát nepůjdu. Děti prý rostou ve spánku, ale já se nikdy nezměním. Když zůstanu vzhůru, budu to pořád já. 72

The church bells ring every fifteen minutes, but I won’t go to sleep. It’s said that children grow in their sleep, but I’ll never change. If I stay up I’ll still be me. Komfort na tělo


Komfort bodyfit

73


74

Komfort na tělo


Komfort bodyfit

75


Viktor Tuček

Disco obscura Žádný high-tech vymoženosti. Fotografie bez objektivu dírkovou komorou. Zrno vypůjčený od pointilistů, téma od Drtikola dohromady dává 80s reklamu na pěnu do koupele. Tak se točí a světélkuje Drtikoule. 82

Forget hi-tech paraphernalia – try pinhole camera photos. Grain borrowed from pointillists, themes borrowed from Drtikol, and you’re set to make 80s bath foam commercials.

Komfort na tělo


Komfort bodyfit

83


86

Komfort na tělo


Komfort bodyfit

87


Irana Douer

Sama – Alone Umřela bych, kdybych nemyslela na každý svůj nádech, na každý tep srdce, na sekreci hormonů a trávicích enzymů, synapse neuronů, činnost střev a tvorbu vajíček. Už mi nezbyl čas myslet na tebe. 98

I’d die if I didn’t think about my every breath, heartbeat, hormone and digestive enzyme secretion, neurone synapses, intestine functions and egg production. There’s no time left to think of you anymore. Komfort na tělo


Komfort bodyfit

99


Romana Drdová

Výjimeční – Unique 118

Komfort na tělo


Ondřej, 24 Mečíkovitý výběžek – processus xiphoideus – je malý kostěný výběžek, u mladých lidí chrupavčitý, který okolo 40. až 50. roku života plně osifikuje (zkostnatí). – Xiphisternum – processus xiphoideus – is a small lump of bone, in fact a cartilage in young people, which fully ossifies by the age of 40 or 50.

Komfort bodyfit

119


Prokop Bartoníček

Urna Je neuvěřitelné, v jakých kýčovitých kyblíčcích končí lidské ostatky. Barvy a tvary bez významu. Můj nový proces odráží duševní charakteristiku zesnulého užitím Eysenckova kříže, věku a spirituality dané osoby. To vše převede do tvaru Urny. Na počátku je jednoduše ovladatelná aplikace, kam umírající či jeho pozůstalí vloží všechny podstatné osobní informace. Z uvedených hodnot se na základě logických pravidel vytvoří 3D model tvaru Urny, který je exportován do .dxf modelu. Tento soubor zájemci odešlou do studia. Následně obdrží laserem vyřezanou formu a polyuretan na odlévání. Poté, co podle návodu jednoduše složí formu z jednoho kusu tvrdého papíru, přijde na řadu lití. Pozůstatky se vkládají přímo do polyuretanu. Tvorba takové Urny je sama o sobě obřadem. Její tvar je pevně spjat s osobností zesnulého a při znalosti jednoduché logiky rysů se lze o nebožtíkovi mnoho dozvědět. Každá Urna je originál. 22presents.com/urna

It is unbelievable that human remains can end up in such kitschy buckets as they sometimes do. Colours and shapes that have no meaning. Urna is based on a new process aimed at shaping urns in a way that reflects the spiritual characteristics of given individuals, using Eysenck’s personality test, and the age and spirituality of the person in question. All of these factors are transformed into the shape of the urn. The process starts with an easy to use application, where the dying person, or his or her surviving relatives enter all the important personal information. On the basis of logical rules, the entered values generate a 3D model of the urn, which is exported into a .dxf model. This file is sent to the studio by the prospective client, together with an order of all that is needed for the creation of the urn. The package delivered to the client contains all necessary documentation and instructions, and most importantly, the laser cut forms and polyurethane for cast molding. The next steps consist of simply putting together the form by folding the provided folding scheme and making the cast molding of the polyurethane. The remains are then placed directly into the material, which is available in different colours. The creation of such an urn is a ceremony in itself; its shape is closely connected to the personality of the deceased and reveals a lot about the given person. Each urn is unique. 22presents.com/urna

132

Komfort na tělo


Urna II. střední věk (40–49) stabilní osobnost introvertní racionální middle-aged (40–49) stable personality introverted rational

Urna I. mladý (20–29) nestabilní osobnost extrovertní iracionální youth (20–29) unstable personality extroverted irrational

Komfort bodyfit

133


Komfort Mag 05 – Na tělo Bodyfit Redakční rada Editors Olga Benešová, Marius Corradini, Valerie Fischerová, Vincent Červeňák, Jiří Karásek, Tomáš Luňák, Robert V. Novák, Radek Sidun, Dušan Tománek, Pavel Turek Design Olga Benešová, Marius Corradini a Radek Sidun Foto a ilustrace Pictures Štěpán Adámek – milovník delfínů, Michal Adamovský, Prokop Bartoníček, Sebastien Bohner, Marius Corradini, Irana Douer, Romana Drdová, Martin Kubát, Martín López Lam, Adam Macháček, Marek Novotný, Ivan Pinkava, Viktor Tuček, Pave Turek, Veronika Vlková, Jan Vytiska, Yulia Yakushova Spolupracovníci Contributors Aran, Johana Švarcová Retuše fotek Colour and Reprographics Zdeněk Franc Překlad Translation Dan Devečka Titulky Captions Bourek a Pavel Turek Jazyková redakce Language Editor Petra Rabová (CZ), Jana Kománková (CZ), Neil Johnston (ENG), Nicki Ryan (ENG) Vedoucí skladu Head of storage department Doc. Mgr. A. Tomáš Machek

Kontakt Contact marie.adamkova@gmail.com (distribuce/distribution), benesova.olga@gmail.com, turek.p@centrum.cz, jiri@typo.cz, www.komfortmag.cz Vydavatel Publisher Občanské sdružení Komfort Mag Národní 416/37/II.schody 110 00 Praha 1, Czech Republic Tisk Print T. A. PRINT, Praha Distribuce Distribution drobní distributoři small distributors

Copyright © 2010 Občanské sdružení Komfort Mag Všechna práva vyhrazena. Reprodukce bez souhlasu vydavatele je zakázána. All rights reserved. Reproducing without permission from Komfort Mag association prohibited. Evidence/Registration: ISSN 1803-3660, MK ČR E 18611 Náklad/Impression: 800 Vychází/Release date: 12 2010 Časopis Komfort Mag vychází s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Supported by:

Mediální partneři/ Media partners:

Poděkování Thanks to Doc. Mgr. A. Tomáš Machek a Side2, Jana Bílková, Thomas Brasington, Dora Čančíková, Lucie Černotová, Hedvika Hartmanová, Mgr. Tomáš Komrska, Richard Loskot, Renata Novotná, Karel Pacanda, Zdeněk Trinkewitz, Bohumil Vašák, Johana Ziková

144

Tiráž

Imprint


Welcometo.as – Nudapláž Nudist beach


Čistka The purge Martin Kubát 2 Málokdy se ti stane, že jíš játra ledního medvěda You don’t eat polar bear liver that often Pavel Turek 18 Bez názvu No title Ivan Pinkava 32 Hlavu vzhůru Heads up Marek Novotný 40 Valašský hřebec Wallachian stallion Jan Vytiska 50 Bílo, nebílo White, not white Yulia Yakushová 60

Tělo na tělo Body to body Martín López Lam 92

Komfort Mag 5

Editorial 1

Sama Alone Irana Douer 98

Komfort mag

5

Dnes nevyjdu I won’t go out today Johana Švarcová 106 Ega z planety Lovetron Egos from the planet Lovetron Aran 110 Výjimeční Unique Romana Drdová 118 Urna Prokop Bartoníček 132 Kdo je kdo Who is Who 134

40 °C 104 °F Michal Adamovský 66

12 2010 www.komfortmag.cz 139 Kč 11.50 EUR 15 USD

Šťastně až do smrti Happy till the end Veronika Vlková 72

07

Na tělo

Disco obscura Viktor Tuček 82

Bodyfit

9

77 1 803 366006

Komfort Mag 5  

Among the works presented is an exclusive set from Martin Kubát, watercolour paintings by Veronika Vítková, pictures by Jan Vytiska, sketche...

Komfort Mag 5  

Among the works presented is an exclusive set from Martin Kubát, watercolour paintings by Veronika Vítková, pictures by Jan Vytiska, sketche...