Page 1

Komes Usługi inżynierskie na najwyższym poziomie, podnoszące jakość pracy w różnych dziedzinach

http://komes.pl


Szeroki zakres specjalistycznych usług Firma komes świadczy specjalistyczne usługi inżynierskie szeregu rodzajów. Wykonujemy analizy MES, a także CFD, jak również analizy rurociągów i urządzeń ciśnieniowych. W naszej ofercie znajduje się także dokonywanie pomiarów: drgań i wibracji, tensometrycznych oraz naciągu lin. Ogromne doświadczenie i wysokie kwalifikacje naszych ekspertów – w tym także rzeczoznawców i biegłych sądowych – umożliwiają nam ponadto wykonywanie ekspertyz technicznych. Dotyczyć one mogą oceny stanu konstrukcji, maszyn i urządzeń ciśnieniowych (w tym np. turbin, kotłów czy przenośników), zaawansowania konstrukcyjnego i technologicznego urządzeń, stopnia ich zużycia, możliwości odbudowy lub modernizacji bądź dochodzenia przyczyn problemów z ich użytkowaniem. Zajmujemy się także oceną zgodności montażu z dokumentacją, ekspertyzami powypadkowymi i kontrolami stanu technicznego. Jesteśmy również w stanie sporządzać projekty prac remontowych lub modernizacyjnych. Oferujemy narzędzia wspomagające szereg procesów projektowych i technologicznych, w tym specjalistyczne oprogramowanie.

Współpraca z nami przynosi szereg istotnych korzyści. Dzięki pracy naszych fachowców możliwe jest m.in. przygotowywanie projektów konstrukcji wolnych od wad i gotowych do pracy, a jednocześnie zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Pomoc doświadczonych specjalistów pozwala podnieść efektywność pracy, a także bezpieczeństwo i niezawodność oddawanych do użytku urządzeń.

http://komes.pl


Wykonujemy analizy MES Jedną z wykonywanych przez nas usług charakteryzujących się niezwykle szerokim zastosowaniem, są analizy z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES). Jej zastosowanie znacznie skraca czaso- i materiałochłonność, a także kosztowność najróżniejszych prac projektowych. Dzięki niej na wirtualnym modelu odwzorowującym geometrię obiektu poprzez nałożenie siatki obliczeniowej możemy z wielką dokładnością zbadać charakterystykę przyszłego obiektu pod wieloma względami, takimi jak wytrzymałość, sztywność i trwałość. Poddane badaniom tego rodzaju mogą być zarówno one całe, jak i poszczególne ich fragmenty. Analiza MES nie jest już w wielu dziedzinach inżynierii nowością – jej stosowanie to nieodzowny element procesu projektowego, dzięki którym może on owocować tworzeniem konstrukcji doskonale spełniających stawiane im wymagania, charakteryzujących się wymaganymi właściwościami przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego zapotrzebowania na materiał.

Powszechność Metody Elementów Skończonych nie oznacza jednak, że jej wykorzystywanie jest łatwe. Wiele zależy np. od poprawności przygotowanego modelu. By uniknąć błędnych wyników pomiarów, należy ich wykonanie powierzać najlepszym specjalistom – takim jak ci, którymi dysponuje firma Komes.

http://komes.pl


Specjalistyczne pomiary drgań i wibracji Bardzo wiele różnego rodzaju konstrukcji i ich elementów podlega drganiom i wibracjom, mogącym mieć na nie destrukcyjny wpływ. Dzięki precyzyjnemu ich zbadaniu możliwe jest zastosowanie odpowiednich środków zaradczych zapewniających bezpieczeństwo i niezawodność podczas dalszego użytkowania. Dzięki pracy naszych fachowców wspartych specjalistycznym sprzętem, możemy dokładnie analizować wpływ wibracji generowanych przez maszyny, prace budowlane i działalność górniczą na konstrukcje i grunty a także mierzyć te przez nie przenoszone. Potrafimy zbadać także oddziaływanie, jakim obiekty przemysłowe muszą stawiać czoła na skutek pracy zainstalowanych w nim urządzeń, określać wartość drgań sejsmicznych a ponadto dokonywać prognoz uszkodzeń. W naszej ofercie znajdują się także pomiary drgań dotyczących samych urządzeń, maszyn i instalacji. W tym zakresie wykonujemy m.in. ekspertyzy stanu technicznego, całodobowy monitoring obejmujący pomiary drgań bezwzględnych i względnych, czy diagnostykę drganiową stanu konstrukcji.

Nasze usług w tym zakresie zapewniają szereg korzyści: Pozwalają przewidywać ewentualne problemy techniczne i podejmować działania zaradcze, bądź zaplanować właściwy serwis; Podnoszą bezpieczeństwo użytkowania obiektów i urządzeń; Zwiększają niezawodność parku maszynowego; Pomagają obniżyć koszty jego użytkowania, dzięki zapobieganiu awariom i przedwczesnemu zużyciu.

W naszej pracy korzystamy z wysokospecjalistycznego nowoczesnego wyposażenia, w tym m.in. dwunastokanałowego rejestratora mobilnego, trójosiowych akceleratorów, czy kamery wizualizującej niewidoczne drgania. http://komes.pl


Sprawdź całą naszą ofertę Usługi, jakie oferujemy naszym Klientom dotyczą jeszcze szeregu niewymienionych dotąd dziedzin. Wykonujemy: Analizy instalacji rurociągowych Obejmują one m.in. obliczenia wytrzymałościowe i zmęczeniowe, symulacje uwzględniające zjawiska uderzenia parowego, hydraulicznego czy gazu, symulacje otwarcia zaworu bezpieczeństwa, projekty i modyfikacje zawieszeń, mocowań i innych konstrukcji. Tworzymy także projekty geometrii tłumików pulsacji ciśnienia czy analizy modalne drgań stacji pompowych. Analizy przepływów CFD Wykonujemy je w urządzenia wirnikowych, a także przepływach wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwalają one na zoptymalizowanie kształtów przeznaczonych do transportu różnych mediów elementów instalacji, niwelowanie obciążeń i poziomu hałasu, a także sprawdzenie efektywności urządzeń przepływowych. Pomiary tensometryczne Umożliwiają one badanie odkształceń w warunkach eksploatacyjnych. Do ich wykonywania stosujemy tensometry i akcesoria firm HBM, Vishay, Kyowa, Tenmex. Metody takie znajdują zastosowania związane z konstrukcjami m.in. ram pojazdów, maszyn rolniczych, dźwigów czy suwnic, instalacji przemysłowych i innych konstrukcji nośnych. Realizujemy także prace specjalne, takie jak pomiary w trudnych warunkach środowiskowych czy dużych elementów. Pomiary siły naciągu lin Wykonujemy je w warunkach polowych, na średnicach od 5 do 90 mm, w systemach ruchomych i naprężonych stacjonarnie. Dostarczamy specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie http://komes.pl


Podnieś swoje możliwości dzięki współpracy z firmą Komes Wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje naszych pracowników pozwalają nam mierzyć się z najtrudniejszymi nawet wyzwaniami i rozwiązywać najróżniejsze problemy. Z naszych usług korzystają zarówno małe firmy, jak i międzynarodowe koncerny przemysłowe, a także instytuty badawcze. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu!

http://komes.pl

Komes  
Komes  
Advertisement