Page 1

A kategorija 3. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar, 18.-19. svibnja 2012.

NATJECATELJ:

USTANOVA:

MENTOR:

Ivana Cvetkovski

Paolo Peruško

Emili Jankov

Trajko Iljovski

Ivan Šverko

Mirela Buchberger Karlo

98.50

98

96

97

96

97.00

1.

95

95

94

94

92.50

94.33

1.

92.50

95

93

94

93

93.33

1.

BODOVI: NAGRADA:

1. KUTNAR, MARTIN

GU Elly Bašić, Zagreb

2. LEGOVIĆ, ROMINA

OGŠ Slavka Zlatića Vilijana Šugar pri POU Poreč

3. RADAKOVIĆ, NOLA

OGŠ Slavka Zlatića Ana Šterpin pri POU Poreč Zagoranski

4. BABIĆ, IVAN

OGŠ Slavka Zlatića Anamarija pri POU Poreč Lovrečić

93

94

92

93

91

92.66

1.

5. HRUPEK, NIKOLA

GŠ u Varaždinu

93

91

93.50

92

93

92.66

1.

6. ŽAGAR, LEONARDO

OGŠ Slavka Zlatića Anamarija pri POU Poreč Lovrečić

93

93

91

92

88

92.00

1.

7. SORČIĆ, KARLA

OGŠ Slavka Zlatića Tamara pri POU Poreč Ignjatović

92

93

91.50

92

91

91.83

1.

8. MESIĆ, IVAN LEON

GŠ Fortunata Pintarića, Koprivnica

Emili Jankov

88.50

84

/

89

90

87.16667

2.

9. BENKO, MARTINA

GŠ Novska

Anamarija Nerad

89

86

88

89

89

88.66

2.

Saša Bastalec


A kategorija 3. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar, 18.-19. svibnja 2012.

NATJECATELJ:

USTANOVA:

MENTOR:

Ivana Cvetkovski

Paolo Peruško

Emili Jankov

Trajko Iljovski

Ivan Šverko

88.50

85

89

88

89

88.50

2.

88

85

88

88

92

88.00

2.

86.50

87

86

87

88

86.83

2.

86.50

84

85

90

87.50

86.33

2.

87

84

83.50

87

87

86.00

2.

83.50

89

83

85

87

85.16

2.

BODOVI: NAGRADA:

10. VUK, KARLO

OGŠ Vrbovec, POU Vrbovec

Mirjana Margetić

11. ŠIMIĆ, MAGDALENA

GŠ Makarska

Dalibor Boljun

12. ERIK, DENI

OGŠ pri POU Pazin

Rožika Banov Mijandrušić

13. VITASOVIĆ, ANTONIA

GŠ Ivana Matetića Orhida Antunović Ronjgova, Pula

14. TOMIĆ, ĐUKA

GŠ Novska

15. GRANOŠA, DORIAN

OGŠ Ivana Zajca, Nikola Puček Zagreb

16. ČINČURAK, ANDREJ

GŠ pri OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar

Trajko Iljovski

85

85

84

/

89

85.00

2.

17. RAJNOVIĆ, MAJA

GŠ Jana Vlašimskog, Virovitica

Beatrica Šušak

84

85

84

85

86

84.66

2.

18. HORVAT, IVAN

GŠ Slavonski Brod

Anita Krajnović

84.50

83

85

83

86

84.16

2.

Anamarija Nerad


A kategorija 3. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar, 18.-19. svibnja 2012.

NATJECATELJ:

USTANOVA:

MENTOR:

Ivana Cvetkovski

Paolo Peruško

Emili Jankov

Trajko Iljovski

Ivan Šverko

BODOVI: NAGRADA:

19. ŠURAN, BENJAMIN

OGŠ pri POU Pazin

Rožika Banov Mijandrušić

82.50

81

82

82

88.50

82.16

2.

20. PICIG, LORENA

GŠ Alberta Štrige, Križevci

Ksenija Tirić

80

80

80

80

83

80.00

2.

21. VLAHOVIĆ, PATRICK

Mali muzički atelje, Samobor

Marina Flanjak

/

/

/

/

/

/

nije pristupio

Predsjednik ocjenjivačkog suda

_____________________________________

M.P.

Predsjednik povjerenstva za natjecanje

___________________________________________

A kategorija - ZA WEB  

5. HRUPEK, NIKOLA GŠ u Varaždinu Saša Bastalec Ivana Cvetkovski Paolo Peruško Emili Jankov Trajko Iljovski Ivan Šverko BODOVI: NAGRADA: 3. R...