Page 1


2


3

: komchangmag


4


5

: komchangmag


6


7

: komchangmag


8


9

: komchangmag


10


11

: komchangmag


สารบัญ

12

14 16 20 24 28 30 32 34 38 40 41 42 44 46 48 52 56

สังคมข่าว รายงานพิเศษ

P&S STAINLESS STEEL CENTER CO.,LTD. เรื่องจากปก

โลหะกับงานศิลป์ คมช่างงานเชื่อม

กระบวนการเชื่อม ตอนที่ 1 คมช่างเล่าเรื่อง (ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น)

ปลากะพงแดง สัญลักษณ์ ของมิตรภาพ แนะน�ำผลิตภัณฑ์ แม่น�้ำ สเตนเลส

ท�ำงานสเตนเลส ให้ได้ดั่งใจ ท�ำเนียบร้าน

ชัยสิทธิ์อัลลอยด์ มุมสเตนเลส

ท�ำความสะอาด สเตนเลส เปิดโลกผลิตภัณฑ์ บอกเล่าธุรกิจ

6 แนวทางเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ปฎิทินข่าว มุมกฎหมาย

ฉ้อโกง ยอมความไม่ได้ พยากรณ์จักรราศี

ประจ�ำเดือนมิถุนายน ฮวงจุ้ย

หินกับฮวงจุ้ย สุขภาพ

โรคไตเรื้อรัง สบายๆ สไตล์คมช่าง

Nuan House


สารบัญ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2559 ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ ปรีชา วีรรัตนากร ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ ศุภกร จันทรดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช อ.ชไมพร ตันติวงศ์ บูรจิตร พิบูลย์ กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

คนที่แก่ และยอมแก่ นั้น เขาก็จะเลิกฝัน...เลิกหวัง... หมดรัก...หมดความต้องการ และปรารถนาใดๆ.... เพื่อแสดงความเบิกบาน ของความเยาว์วัย ในหัวใจของคุณ ต้องการเพียงค�ำเดียวเท่านั้น

“ทัศนคติ”

13

: komchangmag

บรรณาธิการบริหาร

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ความร้อนของ อากาศก็เริ่มคลาย ความไม่ปรกติของสังคม ก็มีมากขึ้น แต่ถ้าเราเครียด ก็คงไม่ท�ำให้เราดีขึ้น แถมยังท�ำให้ ความเยาว์วัยหายไป พร้อมกับอายุที่มากขึ้น ความเยาว์วัยไม่ได้หมายถึง คุณต้องมีผิวพรรณแบบคนรุ่นเยาว์ มีหัวเข่าที่แข็งแรงมีผิวพรรณที่เต่งตึงแต่ ความเยาว์วัยวัดกันที่คุณภาพ ของความคิด(ไอเดีย)... และพลังความหวัง ที่แรงกล้า ที่มีอายุงานของชีวิตที่นับเป็นตัวเลข จะมากหรือน้อยไม่ส�ำคัญ แต่ความเยาว์วัย ของความคิด(ทัศนคติ) นั้นส�ำคัญยิ่ง ทัศนคติ ที่เยาว์วัย นั้นท�ำให้ท่านมีพลัง เหมือนยาวิเศษที่ท�ำให้ท่านกระชุ่มกระซวย


สังคมข่าว ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่างทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ : bonanuthep@gmail.com

14

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ 2559 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล ได้จัดประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี ที่ โรงงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ในการประชุมปีนี้ มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิม โดย คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล นายกสมาคมฯ และกรรมการ ได้บริหารงานมาครบวาระ 2 ปี การ เลือกตั้งครั้งนี้ คุณสุชัย พงษ์พากเพียร ได้รับเลือก ให้เป็นนายกสมาคมฯ พร้อมกับคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งก็ได้รับมอบหมาย งานบริหารสมาคม ในปี 2559-2561 วาระ 2 ปี และในการประชุมครั้งนี้ ฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมงานและโดย มาปาฐกถา ในหัวข้อ “Asia Power- The Importance of HRD Equality Development and Connectivity” Mr. Sadao Takeda (Senior Managing Director, HIDA Tokyo) Mr. Noriyoshi Fukuoka (Second Secretary, Embassy of Japan) คุณสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ Mr. Shiro Sadoshima (Ambassador, Embassy of Japan) คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล นายกสมาคมฯ Mr. Masayasu Hosumi (President, JETRO Bangkok) Mr. Nobuyoshi Wakabayashi (Representative, HIDA Bangkok) คุณพิมพิไลย เลิศไพบูลย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นิตยสารคมช่าง ขอแสดงความยินดี กับ คุณสุชัย พงษ์พากเพียร ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายก สมาคมศิษย์ เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรม นิตยสารคมช่าง ขอร่วมแสดงความยินดีกับ เทคนิคโพ้นทะเล คนใหม่ ประจ�ำปี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 2559-2561 ครบรอบ 40 ปี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคาที่ผ่านมา

กอนถังใหญ่พร้อมฝาครอบ พิเศษสุด อาร์ จากราคา 4,600.- เหลือเพียง 3,500.-


15

: komchangmag


รายงานพิเศษ

16

นวัตกรรมที่ดีจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับชิ้นงาน และ ต่อยอดความคิดไปสู่ศิลปะที่ทันสมัย เช่นเดียวกับ บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จ�ำกัด ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตชิ้นงานในรูปแบบ ต่างๆ ทั้งด้านการเชื่อมประกอบโลหะ การตัดเลเซอร์ 2D และ 3D การตัดพลาสมา การท�ำสี พับ ม้วน ด้วยเครื่องจักรน�ำเข้าที่มีคุณภาพ พร้อมการันตีผลงาน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี โดยต่อยอดการท�ำ ธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ซึ่งปัจจุบันบริหารงานโดย ดร.อภิชาติ ชยานุภัทร์กุล ที่เข้ามาสานต่อและพัฒนาให้ พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ เป็นที่รู้จักในวง กว้าง


“นวัตกรรม ต่อยอดโอกาส สร้างธุรกิจ”

ดร.อภิชาติ ชยานุภัทร์กุล

17

: komchangmag

ดร.อภิชาติ ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของ พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ ให้เราฟังว่า “ธุรกิจของเราเริ่ม มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ช่วงแรกเริ่มก็จะท�ำเป็น Trading น�ำเข้าสเตนเลส วาล์วอุตสาหรรมจากไต้หวัน สเตนเลส แผ่น สเตนเลสรูปพรรณต่างๆ จนผมเรียนจบปริญญา ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วมีโอกาสได้ไปเรียนจบ ปริญญาเอก ที่ University of southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาเดียวกัน กลับมาเมื่อ ประมาณปี 2004 ช่วงนั้นจะมีลูกค้าที่อยากให้ตัดแผ่น สเตนเลสตามขนาดต่างๆ ค่อนข้างเยอะ ก็เลยคิดว่าเรา เองก็มีพื้นที่อยู่แล้ว ก็น่าจะแบ่งพื้นที่มาใช้ส่วนหนึ่งเพื่อ ผลิตเองท�ำเองได้ เพราะแผ่นเราก็มีสต็อกอยู่แล้ว โดย เริ่มจากการซื้อเครื่องจักรมา เริ่มจากเครื่องพลาสมา ก่อน ซึ่งมีราคาไม่แพงมากเอามาตัดงานให้ลูกค้า แล้วก็ เริ่มขยับขยายเป็นเครื่องเลเซอร์ แล้วค่อยๆ ต่อยอดไป งานพับ งานม้วน งานของเราก็เริ่มมีความหลากหลาย มากขึ้น”


รายงานพิเศษ

18

“พื้นที่โรงงานที่เรามีอยู่ตอนนี้ ในส่วนของโกดังจะมี ประมาณ 5 ไร่ แต่ถ้ารวมบริเวณรอบๆ ด้วยก็จะมี ทั้งหมดประมาณ 7 ไร่ ซึ่งตอนแรกที่ตั้งใจไว้จะใช้พื้นที่ ส่วนนี้เป็นโกดังเก็บของอย่างเดียว แต่พอเริ่มน�ำ เครื่องจักรเข้ามาก็มีการขยายต่อเติมไปเรื่อยๆ พนักงาน ของเราก็เริ่มเยอะขึ้น ด้วยความที่เราให้ความส�ำคัญกับ มาตรฐานของงานแต่ละชิ้นค่อนข้างมาก พนักงานที่เข้า ใหม่ทุกคน ก็จะต้องเริ่มจากการเทรนด์การใช้งาน เครื่องจักร โดยจะมีพนักงานรุ่นเก่าๆ คอยเป็นพี่เลี้ยง คอยฝึกสอนให้ เพราะเครื่องจักรที่เรามียังไม่ได้แพร่หลาย มากนัก แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็มีความแตกต่างกัน เพราะ ฉะนั้น เราจึงต้องมีการอบรมในเรื่องเทคนิคและการใช้ งานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน” “ถ้าจะพูดถึงตลาดและเศรษฐกิจในช่วงนี้ ในหลายๆ วงการก็น่าจะซบเซาพอสมควร ในส่วนธุรกิจของเราก็ยัง เรียกว่าไปได้เรื่อยๆ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจะมา จากการบอกต่อ หรือรู้จักเราผ่านเว็บไซต์อยู่แล้ว ก็จะมี การสอบถามราคาเข้ามาเรื่อยๆ ลูกค้าหลายๆ คนก็ พอใจในราคาจนกลายมาเป็นลูกค้าประจ�ำ ส่วนหนึ่งอาจ เพราะเรารับออเดอร์แบบไม่มีขั้นต�่ำ ชิ้นเดียวเราก็ท�ำให้ ลูกค้าประจ�ำเราก็มีอยู่หลายเจ้าเหมือนกัน ถึงจะไม่ได้สั่ง เป็นออเดอร์ใหญ่มาก แต่ก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งก็อยู่ใน ระดับที่น่าพอใจ”


(จากซ้าย) สพรั่งพร ชยานุภัทร์กุล, พิชัย ชยานุภัทร์กุล (คุณพ่อ), ดร.อภิชาติ ชยานุภัทร์กุล

: komchangmag

“ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผมจะรับงานตัด ท�ำชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เกี่ยว กับระบบอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นหลัก แล้วก็มีงาน ตกแต่งเข้ามาบ้าง ซึ่งแต่ก่อนเราจะละเลยเรื่องงานตกแต่งไปพอ สมควร เพราะคิดว่าเรายังไม่พร้อมทั้งด้านทีมออกแบบ หรือการติดตั้ง แต่ตอนนี้เรามั่นใจและมีความพร้อมมากขึ้น เรามีทีมออกแบบที่เป็น ดีไซเนอร์หลายคนที่จะเข้ามาท�ำงานร่วมกัน ถ้าตอนนี้ลูกค้ามีคอน เซปต์งานแต่ยังไม่มีแบบ เราก็พร้อมซัพพอร์ทในส่วนนี้ รวมถึงการติด ตั้งเราก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญ เพราะฉะนั้น ในปีนี้เราจึงอยากมุ่งไปทางงาน ตกแต่งให้มากขึ้ ทั้งงานตกแต่งอาคาร ราวบันได แผงกั้นระเบียงต่างๆ หรืองานตกแต่งภายใน ที่จะช่วยขยายตลาดให้กว้างขึ้น รวมถึงการที่ ผมได้ไปออกบูธงาน สถาปนิก’ 59 ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการมองหา ตลาดใหม่ๆ หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ น�ำเสนอเครื่องเลเซอร์ 3D ให้ลูกค้า ได้รู้จักมากขึ้น เพราะจริงๆ แล้วการน�ำงานที่ปั๊มขึ้นรูปแล้วมาตัดเป็น เรื่องที่ยาก แต่เครื่องเลเซอร์ 3D ของเราสามารถท�ำได้” ดร.อภิชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในการท�ำงานสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ การท�ำให้คนรอบข้างที่ท�ำงานร่วมกันกับเรามีความสุข ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ลูกน้อง หรือซัพพลายเออร์ ถ้าทุกคนมีความสุข พอใจที่จะ ท�ำงานร่วมกัน เมื่อเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ทุกคนก็จะช่วยกันแก้ ปัญหาให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการท�ำงานที่ตั้งอยู่ใน หลักของความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยังคงเป็นใบเบิกทางส�ำคัญที่จะน�ำพา ธุรกิจให้ด�ำเนินต่อไปได้” เรามีเวลาส�ำหรับการเรียนรู้และพัฒนาได้ทั้งชีวิต ถ้าเราไม่หยุดนิ่ง ไม่หยุดคิด ธุรกิจก็ไม่มีวันตาย•

19


เรื่องจากปก

20

ผลงานของ THE BLISS METAL THAILAND

ผลงานของ LYNDA BENGLIS UNITED KINGDOM


ผลงานของ ANISH-KAPOOR UNITED KINGDOM

21

: komchangmag

งานศิลปะที่เห็นกันอยู่ทั่วไป ทางด้านจิตรกรรมภาพ วาดใช้สีในการสร้างสรรค์ ที่อาจจะใช้วัสดุอะไรก็ได้ผลิตผล งานรวมถึงโลหะด้วยที่เรียกว่า ”สื่อผสม” หรือ ประติมากรรมงานปั้นก็จะเป็นงานหล่อโลหะเสียส่วนใหญ่ การสร้างงานด้วยโลหะโดยตรงนั้นมีไม่มากสักเท่าไหร่ แต่ทุกวันนี้เราเริ่มจะเห็นผลงานศิลปะที่ มีเทคนิค สร้างสรรค์ด้วยการฉลุ ตัด เจาะ เชื่อม ขึ้นรูปด้วยโลหะ โดยตรงมากขึ้น ยิ่งในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ พัฒนา เทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ฉลุ ตัด เจาะ เลเซอร์ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ท�ำให้การสร้างสรรค์ผล งานของศิลปินเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น นิตยสารคมช่างจึงขออนุญาต น�ำเสนอผลงานศิลปะ จากโลหะต่างๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานโดยศิลปินที่มีความหลง ไหลในวัสดุที่เป็นโลหะ เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับทุกๆท่าน ที่ สนใจจะลองหาไอเดียใหม่ๆ หลากหลาย มาสร้างสรรค์ผล งานกันบ้างนะครับ

ผลงานของ STARR KEMPF U.S.A.

ผลงานของ JK BROWN UNITED KINGDOM


เรื่องจากปก ผลงานของ Katthaleeya sriwattanapong : fine26 THAILAND

ผลงานของ HELIDON XHIXHA ALBANIAN

22

ผลงานของ JASONW STUDIOS U.S.A.

ผลงานของ GEORGE BECKMAN AMERICA

งานศิลปะที่ผลิตขึ้นจากโลหะ จะให้ความรู้สึก แข็ง แรง มั่นคง คงทน หนักแน่น แต่เมื่อสร้างสรรค์ด้วย ลวดลายที่อ่อนช้อย ก็จะท�ำให้ผลงานชิ้นนั้นๆ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขึ้นมาทันทีได้อย่างน่าประทับใจ•

ผลงานของ OLU-AMODA NIGERIA

ผลงานของ HOLLY LENTZ U.S.A.


23

: komchangmag

ผลงานของ SELCUK YILMAZ TURKEY


คมช่างงานเชื่อม วัชรพงษ์ มุขเชิด

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล

การเชื่อมแก๊ส Gas Welding

(Oxygen –Acetylene ; OAW) 311

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ Manual Arc Welding 111

24

หัวเชื่อมตามลวดเชื่อม (Fore Hand Welding)

ลวดเชื่อมตามหัวเชื่อม (Back Hand Welding)

1. ขวดออกซิเจนกับชุดควบคุมความดันแก๊ส 2. ขวดอะเซททีลีนกับชุดควบคุมความดันแก๊ส 3. ชุดป้องกันไฟย้อยกลับ 4. สายท่อออกซิเจน 5. สายท่ออะเซททีลีน 6. ชุดหัวเชื่อมแก๊ส 7. ลวดเติม (Welding Rod) 8. หัวทิพเชื่อมแก๊ส 9. ชิ้นงานเชื่อม 10. เปลวเชื่อม (Welding Flame) ประโยชน์และขอบเขตของการใช้งาน สามารถเชื่อมรอยต่อชิ้นงานได้ทุกต�ำแหน่งโดยเฉพาะในการ เชื่อมท่อโครงสร้างระบบท่อสุขภัณฑ์และการเชื่อมซ่อมบ�ำรุง วัสดุงาน เหล็กกล้าไม่ผสม เหล็กผสมต่อโลหะที่มิใช่เหล็ก เหล็กหล่อ ความหนาชิ้นงาน ไม่ควรเกิน 6 มม. ข้อสังเกต จะไม่เกี่ยวข้องกับระบบกระไฟฟ้า

1. เต้าเสียบ (Main Connection) 2. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Welding Machine) 3. สายเชื่อมไฟฟ้าต่อกับลวดเชื่อม (Electrode) 4. สายเชื่อมไฟฟ้าต่อกับชิ้นงาน (Work Piece) 5. หัวจับลวดเชื่อม (Electrode Holder) 6. ลวดเชื่อม (Electrode) 7. แคล้มจับชิ้นงาน (Work Piece Clamp) 8. ชิ้นงาน (Work Piece) 9. เปลวอาร์ก (Arc Flame) 10. แกนลวดเชื่อม (Electrode Core) 11. ฟลั๊กซ์หุ้มแกนลวด (Electrode Coating) 12. ส่งถ่ายหยดน�้ำโลหะ (Globular Transfer) 13. แก๊สปกคลุมที่เกิดจากฟลั๊กซ์ (Shielding Gas) 14. สแลคเหลว (Liquid Slag) 15. สแลคที่แข็งตัว (Solid Slag) 16. เนื้อโลหะเชื่อมที่ยังหลอมอยู่ (Liquid Weld metal) 17. เนื้อโลหะเชื่อมที่แข็งตัว (Solid Weld metal) ความเหมาะสมและขอบเขตของการใช้งาน สามารถเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานได้ทุกต�ำแหน่ง และเชื่อมพอก ผิว วัสดุงาน เหล็กกล้าไม่ผสม เหล็กผสมต�่ำ เหล็กผสมสูง เหล็กหล่อ ความหนาชิ้นงาน ตั้งแต่ 3 มม. ขึ้นไป


การเชื่อมมิก/แม๊กMIG/MAG (Metal Inert Gas ; MIG 131/ Metal Active Gas ; MAG) 135

25

1. เต้าเสียบ (Main Connection) 2. เครื่องเชื่อม (Welding Machine) 3. สายไฟฟ้าต่อกับลวดเชื่อม 4. สายเชื่อมไฟฟ้าต่อกับชิ้นงาน (Work Piece) 5. แคล้มจับชิ้นงาน (Work Piece Clamp) 6. ขวดแก๊สปกป้องกับชุดควบคุมแรงดันแก๊สและเกจวัด 7. สายท่อแก๊สปกป้อง (Shielding Gas Hose) 8. ชุดหัวเชื่อม (Welding Torch) 9. ลวดเติม (Welding Rod) 10. ชิ้นงาน (Work Piece) 11. ทังสเตนอีเลคโทรด 12. ชุดจับแท่งทังสเตนอีเลคโทรด 13. เปลวอาร์ก (Arc Flame) 14. เนื้อโลหะเชื่อมที่ยังหลอมอยู่ (Liquid Weld metal) 15. เนื้อโลหะเชื่อมที่แข็งตัว (Solid Weld metal) 16. แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม

ความเหมาะสมและขอบเขตของการใช้งาน สามารถเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานได้ทุกต�ำแหน่ง วัสดุงาน เหล็กกล้าไม่ผสม เหล็กผสมต�่ำ เหล็กผสมสูง เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม ใช้แก๊สปกคลุม : แก๊สการ์กอน (Ar) แก๊สฮีเลี่ยม (He) และ แก๊สผสม Ar+He ความหนาชิ้นงาน ตั้งแต่ 1 มม. ขึ้นไป

: komchangmag

1. เต้าเสียบ (Main Connection) 2. เครื่องเชื่อม (Welding Machine) 3. ม้วนลวดเชื่อม 4. ชุดขับป้อนลวด (Wite Feed Unit) 5. ขวดแกสปกป้องกับชุดควบคุมแรงดันแกสและเกจวัด 6. สายไฟฟ้าต่อกับลวดเชื่อม 7. ลวดเชื่อม (Wire Electrode) 8. สายท่อแก๊สปกป้อง (Shielding Gas Hose) 9. ชุดหัวเชื่อม (Welding Torch) 10. แคล้มจับชิ้นงาน (Work Piece Clamp) 11. ชิ้นงาน (Work Piece) 12. สายเชื่อมไฟฟ้าต่อกับชิ้นงาน (Work Piece) 13. ท่อน�ำกระแสไฟฟ้า (Current Contact Nozzle) 14. หัวฉีดแก๊สปกป้อง (Gas Nozzle) 15. เปลวอาร์ก (Arc Flame) 16. หยดน�้ำโลหะเชื่อม 17. เนื้อโลหะเชื่อมที่ยังหลอมอยู่ (Liquid Weld metal) 18. เนื้อโลหะเชื่อมที่แข็งตัว (Solid Weld metal) 19. แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม ความเหมาะสมและขอบเขตของการใช้งาน สามารถเชื่อมรอยต่อชิ้นงานได้ทุกต�ำแหน่ง และเชื่อมพอกผิว วัสดุงาน เหล็กกล้าไม่ผสม เหล็กผสมต�่ำ เหล็กผสมสูง ใช้แก๊สปกป้อง แนวเชื่อม เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือแก๊สผสม (Ar)+(CO2)+(O) ส่วนโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ใช้แก๊สปกป้องเช่น อาร์กอน (Ar) และฮี่เลี่ยม (He) ความหนาชิ้นงาน ตั้งแต่ 1 มม. ขึ้นไป

การเชื่อมทิกTIG (Tungsten Inert Gas Arc Welding ;TIG) 141


คมช่างงานเชื่อม

การเชื่อมพลาสมา Plasma Welding (WP)15

26

1. เต้าเสียบ (Main Connection) 2. เครื่องเชื่อม (Welding Machine) 3. สายไฟฟ้าต่อกับลวดเชื่อม 4. สายเชื่อมไฟฟ้าต่อกับชิ้นงาน (Work Piece) 5. แคล้มจับชิ้นงาน (Work Piece Clamp) 6. ขวดแก๊สปกป้องกับชุดควบคุมแรงดันแก๊สและเกจวัด 7. ขวดแก๊สพลาสมากับชุดควบคุมแรงดันแก๊สและเกจวัด 8. สายท่อแก๊สปกป้อง (Shielding Gas Hose) 9. สายท่อแก๊สพลาสมา (Plasma Gas Hose) 10. ชุดหัวเชื่อม (Welding Torch) 11. ลวดเติม (Welding Rod) 12. ชิ้นงาน (Work Piece) 13. ทังสเตนอีเลคโทรด 14. แก๊สปกป้อง 15. พลาสมาแก๊ส 16. เนื้อโลหะเชื่อม 17. เปลวอาร์กพลาสมา ความเหมาะสมและขอบเขตของการใช้งาน สามารถเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานได้ทุกต�ำแหน่ง วัสดุงาน เหล็กกล้าไม่ผสม เหล็กผสมต�่ำ เหล็กผสมสูง โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ความหนาชิ้นงาน งานบางขนาด 0.01 - 2.00 มม.

การเชื่อมซับเมอร์จ Submerged Arc Welding ; SAW 12

1. เต้าเสียบ (Main Connection) 2. เครื่องเชื่อม (Welding Machine) 3. สายไฟฟ้าต่อกับลวดเชื่อม 4. สายเชื่อมไฟฟ้าต่อกับชิ้นงาน (Work Piece) 5. ม้วนลวดเชื่อม (Wire Electrode Coil) 6. ชุดขับป้อนลวด (Wite Feed Unit) 7. ท่อน�ำกระแสไฟฟ้า (Current Contact Nozzle) 8. แคล้มจับชิ้นงาน (Work Piece Clamp) 9. ชิ้นงาน (Work Piece) 10. ผงฟลั๊กซ์ปกป้อง (Powder Filling) 11. สแลคเหลว (Liquid Slag) 12. สแลคที่แข็งตัว (Solid Slag) 13. ท่อดูดผงฟลั๊กซ์ (Powder Extraction) 14. ลวดอีเลคโทรด (Wire Electrode) 15. เปลวอาร์ก (Arc Flame) 16. เนื้อโลหะเชื่อมที่ยังหลอมอยู่ (Liquid Weld metal) 17. เนื้อโลหะเชื่อมที่แข็งตัว (Solid Weld metal) ความเหมาะสมและขอบเขตของการใช้งาน สามารถเชื่อมรอยต่อที่มีแนวเชื่อมยาวๆ ได้ดี เชื่อมต�ำแหน่งท่า ราบ โดยเฉพาะท�ำการเชื่อมพอกผิว วัสดุงาน เหล็กกล้าไม่ผสม เหล็กผสมต�่ำ เหล็กผสมสูง ความหนาชิ้นงาน ตั้งแต่ 5 มม. ขึ้นไป


การเชื่อมอีเลคโทรสแลค Electro slag Welding (RES)

วัชรพงษ์ มุขเชิด

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช�ำนาญการ ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ การศึกษา

ปริญญาตรี - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมประกอบ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ ปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเชื่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฝึกอบรม/ดูงาน

• International Welding Engineer : IWE ณ สถาบันการเชื่อม SLV Mannheim ประเทศเยอรมนี • International Welding Specialist : IWS ณ สถาบันการเชื่อม SLV Mannheim ประเทศเยอรมนี • FAS-Seminar for the evaluation of radiographic films ณ สถาบัน SLV Mannheim ประเทศเยอรมนี • Welding Technology ณ Nagasaki Advance Technical college ประเทศญี่ปุ่น • MIG Aluminum welding ณ สถาบัน TAFE Tasmania และบริษัท INCAT ประเทศออสเตรเลีย • การทดสอบวัสดุแบบไม่ท�ำลาย RT Level II ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมที่ได้รับอนุญาต AWI กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • Welding Expert งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 9 ณ ประเทศอินโดนีเซีย • Technical Delegate ผู้แทนเทคนิค งานการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 41 ประเทศเยอรมนี • Technical Delegate ผู้แทนเทคนิค งานการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 42 ประเทศเวียดนาม • Technical Delegate ผู้แทนเทคนิค งานการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43 ประเทศบราซิล

27

: komchangmag

1. เต้าเสียบ (Main Connection) 2. เครื่องเชื่อม (Welding Machine) 3. สายไฟฟ้าต่อกับลวดเชื่อม 4. สายเชื่อมไฟฟ้าต่อกับชิ้นงาน (Work Piece) 5. ม้วนลวดเชื่อม (Wire Electrode Coil) 6. ชุดขับป้อนลวด (Wite Feed Unit) 7. ท่อน�ำกระแสไฟฟ้า (Current Contact Nozzle) 8. แผ่นทองแดงประกบมีน�้ำหล่อเย็น 9. ทางเข้าน�้ำหล่อเย็น 10. ทางออกน�้ำหล่อเย็น 11. ชิ้นงาน (Work Piece) 12. ชิ้นงานเสริมส่วนล่าง 13. ชิ้นงานเสริมส่วนบน 14. ลวดเชื่อม 15. สแลคเหลวตัวน�ำกระแส 16. การส่งถ่ายน�้ำโลหะ 17. เนื้อโลหะเชื่อมที่ยังหลอมอยู่ (Liquid Weld metal) 18. เนื้อโลหะเชื่อมที่แข็งตัว (Solid Weld metal) ความเหมาะสมและขอบเขตของการใช้งาน สามารถเชื่อมรอยต่อที่มีความหนามาก ๆ ในต�ำแหน่งท่าราบ วัสดุงาน เหล็กกล้าไม่ผสม เหล็กผสมต�่ำ ความหนาชิ้นงาน ตั้งแต่ 10 มม. ขึ้นไป


คมช่างเล่าเรื่อง บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น

28

ในวันประชุมประชุมสามัญประจ�ำปีของ สมาคมศิษย์ เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึก อบรมเทคนิคโพ้นทะเล ที่ โรงงแรม แลนด์ มาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ 2559 ฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ ท่านทูตญี่ปุ่นประจ�ำ ประเทศไทย มาร่วมงาน ได้ขอให้ช่วยกัน ประชาสัมพันธ์ สัญญาลักษณ์นี้ ให้คนไทย ได้รู้จักแพร่กระจาย กว้างขวางออกไปค่ะ


สัญลักษณ์ ของมิตรภาพ อันยาวนาน ระหว่างประชาชนของประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศไทย ที่ทางสถานทูตญี่ปุ่นท�ำขึ้นมา เพื่อสื่อความสัมพันธ์ญี่ไทย-ญี่ปุ่น ได้น�ำไป แสดงในงาน Thailand Comic Con 2016 ณ. สยามพารากอน ซึ่งท่านทูต ฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ ได้ร่วมแสดงด้วย ท่านได้ขอให้ช่วยติดตามและประชาสัมพันธ์ Muay Thaishi Mascot ดังนี้ค่ะ ด้วยการแสดงเปิดตัว Muay Thaishi มีเพลงประกอบการแสดง โดยเนื้อหาของเพลง มีความหมายดังนี้

---------------------------------------------------------------------------------------

MuayThaishi Mascot (ปลากะพงแดง)

MuayThaishi is a costumed mascot which symbolizes the long-standing friendship between the peoples of Japan and Thailand. The name of MuayThaishi contains several important messages: 1. MuayThaishi is a red snapper. In Japan the fish is called “thai” and it is served in auspicious occasions such as a wedding ceremony, because the Japanese people believe that it brings luck. 2. MuayThaishi is also an ambassador of friendship between Thailand and Japan. 3. MuayThaishi practices Muay Thai. But heis not good at punching and kicking, therefore he prefers bumping. 4. He promotes “mangomizumanju”, a traditional Japanese sweet with a piece of mango wrapped in jelly in order to sell delicious Thai Mangos more in the Japanese market. Further information is in Facebook Page MuayThaishi Fun Page https://www.facebook.com/muaythaishi/

สมาคมศิษย์เก่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิค โพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรม เทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดย การรวมตัวของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำ กิจกรรมร่วมกัน ของศิษย์เก่าจาก ทั้ง 2 องค์กร

29

: komchangmag

ฉันนั้นชื่อมวยไทยซิ รักเมืองไทยไทยไทย ฉันว่ายน�้ำมาไกลเพื่อบอกว่า ให้ ให้ ให้ เชื่อมหัวใจของเรา รวมกันให้ชิดใกล้ เพราะญี่ปุ่นและไทยไม่ใช่อื่นไกลอะไร เรานั้นจะกอดคอเดินไปด้วยกัน ความส�ำพันธ์ของเราจะยั่งยืนนานเรื่อยไป (ตะโกน)ฉันขอสาบานด้วยความจริงจากหัวใจ ฉันนั้นชื่อมวยไทยซิ รักเมืองไทยไทยไทย ฉันว่ายน�้ำมาไกลเพื่อบอกว่า ให้ ให้ ให้ เชื่อมหัวใจของเรา รวมกันให้ชิดใกล้ เพราะญี่ปุ่นและไทยไม่ใช่อื่นไกลอะไร หากใครพลาดล้มลง อีกคนยื่นมือให้ ญี่ปุ่นและไทยไม่ใช่อื่นไกลอะไร ญี่ปุ่นและไทยไม่ใช่อื่นไกล


แนะน�ำผลิตภัณฑ์ • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAKITA • HP 331 DWYE สว่านไขควงกระแทกไร้สาย

สว่านไขควงกระแทกไร้สายแรงบิดสูง ส�ำหรับมืออาชีพ เหมาะกับผู้ที่ ต้องการใช้งานการขันสกรู ขันน๊อตต่างๆ ปรับแรงบิดได้ พร้อมโหมด กระแทก ลดความเสียหายของหัวน๊อต สามารถเจาะคอนกรีตได้ มีขนาด เล็ก แต่มีก�ำลังสูงถึง 12V. MAX เพิ่มความคล่องตัวด้วยรูปทรงที่กะทัดรัด และมีน�้ำหนักเบา มีไฟ LED ส่องสว่างในสถานที่ที่มีแสงไม่เพียงพอ ปรับ ความเร็วได้ 2 ระดับ ด้ามจับท�ำด้วยยางพิเศษออกแบบให้เข้ากับสรีระ ศาสตร์ ง่ายต่อการควบคุมการท�ำงาน ผ่อนคลายความเมื่อยล้าขณะท�ำงาน เหมาะส�ำหรับงานหนัก และได้ปริมาณงานที่มาก และยาวนานต่อเนื่อง ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม (Lithium-ion) 1.5 AH 2 ก้อน น�้ำหนัก 1.1 kg.• 30

• • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••

WINNER แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 16”

แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 16” เหมาะ กับงานที่ต้องใช้งานหนักๆ ที่ต้องการ ความทนทาน ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยมอเตอร์มิตซูบิชิ 3แรงม้า รุ่น SCL-KR 3 HP 4 P ความเร็วรอบ 1,450 รอบ ชนิดคอนเดนเซอร์สตาร์ติ้ง ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน ใช้งานอย่าง ต่อเนื่องได้นาน

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANLEY • STST1825 โต๊ะเลื่อย10”

หน้าโต๊ะท�ำจากอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป แข็งแรง ฟันเฟืองเหล็กส�ำหรับ ปรับมุม สามารถตัดอลูมิเนียมได้ด้วยใบเลื่อยที่ใช้ส�ำหรับตัดอลูมิเนียม ขนาดใบเลื่อย 10” ความเร็วใบเลื่อย 4800 rpm. สามารถปรับใบเลื่อย ขึ้น-ลง หรือสูง-ต�่ำได้ ถปรับเอียงใบเลื่อยได้ 0-45๐ ความหนาในการตัด สูงสุดที่ 90๐ : 76 mm. และความหนาในการตัดสูงสุดที่ 45๐ : 56 mm. ก�ำลังไฟมอเตอร์ 1800 watt มีระบบเบรกเฉุกเฉินพื่อการหยุดได้อย่าง รวดเร็ว น�้ำหนักรวม 22.5 kg.

High Tack กาวส�ำหรับงานก่อสร้าง ประสิทธิภาพในการยึดติดสูงสุด

เนื้อกาวเหนียว ยึดเกาะทันที โดยไม่ต้องใช้ตัวค�้ำยัน ใช้ติดได้กับวัสดุก่อสร้างแทบทุกประเภท สามารถทาสีทับได้ (สีน�้ำ) คงคุณสมบัติคล้ายยาง แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงสั่นสะเทือนได้สูง ปราศจากสารระเหย, Isocyanate และตัวท�ำละลาย ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก รับน�้ำหนักได้ถึง 25 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร•


31

: komchangmag


แม่น�้ำสแตนเลส

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

ตัวการหลัก ที่ท�ำให้สเตนเลสไม่ได้ดั่งใจ

ความส�ำคัญของการเลือกเกรดสเตนเลส ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

32

เกรดสเตนเลสที่เหมาะสม จ�ำเป็นมากเป็น อันดับต้นๆ ที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการใช้ ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า วัสดุสเตนเลส งานสเตนเลส เนื่องจากสเตนเลสมีหลากหลายเกรด ถูกน�ำไปใช้ในวงการต่างๆ อย่างแพร่หลาย โดยมีการออกแบบส่วนผสมทางเคมีให้มีความ ด้วยคุณสมบัติโดดเด่น ในเรื่องการต้านทาน เหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่น การกัดกร่อน หรือไม่เป็นสนิมนั่นเอง แต่ก็เป็น ทนกัดกร่อนสูง ทนความร้อนสูง ทนแรงกระแทกสูง เรื่องที่น่าเสียดาย ที่มีอีกหลายๆ ผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานไม่แน่ใจเรื่องการเลือกเกรดสเตนเลส กลับผิดหวัง กับการใช้งานวัสดุ สเตนเลส ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากเราไม่สามารถ ที่นอกจากจะเสียเงิน เสียต้นทุนที่สูงกว่าปกติ แยกเกรดสเตนเลสจากการดูพื้นผิวด้วยสายตา แล้ว ก็ยังต้องเสียความศรัทธากับวัสดุสเตนเลส จะต้องมีเครื่องมือตรวจเกรดสเตนเลส ดังนั้น อีกด้วย ก่อนซื้อก็ควรปรึกษาผู้จ�ำหน่ายเพื่อให้มั่นใจได้ว่า โดยปกติผู้ใช้งานสเตนเลส ย่อมคาดหวังที่ เกรดสเตนเลสที่น�ำไปใช้งานนั้น เหมาะกับลักษณะ จะใช้งานสเตนเลสให้ยาวนาน จึงตัดสินใจเลือก การใช้งานอย่างแท้จริง ใช้วัสดุสเตนเลส และส่วนใหญ่สิ่งที่ท�ำให้ ความส�ำคัญในการจัดการพื้นผิวสเตนเลส สเตนเลสผิดไปจากที่หวัง หรือไม่ได้ดั่งใจ ผู้ชื่นชอบงานสเตนเลส มีความชอบพื้นผิวที่ ก็มักจะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยพื้นฐานในการ ท�ำงานกับสเตนเลสนั่นเอง ดังนั้นการมีความรู้ แตกต่างกัน ไม่ว่าจะผิวมัน หรือ ผิวแฮร์ไลน์ ของช่างหรือผู้ท�ำงานกับสเตนเลส จึงเป็นเรื่อง หลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องชนิดของพื้นผิว สเตนเลส แม้กระทั่งดีไซน์เนอร์ ก็อาจจะเลือกเกรด ส�ำคัญที่จะท�ำให้งานสเตนเลสได้ดั่งใจ ที่เหมาะกับการใช้งาน เช่น 304 ใช้งานทั่วไป ในบรรยากาศเมือง งานเครื่องครัวที่ไม่ต้องเจอ กรดรุนแรง ส่วนเกรด 316 ก็มีความทนทานต่อสนิม มากขึ้น เหมาะใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้งาน ริมทะเล แต่อาจจะลืมเรื่องการเลือกพื้นผิวให้ เหมาะสม ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างผิวสแตนเลส ชนิดเรียบเงาและด้าน ผิวเรียบเงาจะสามารถทน การกัดกร่อนได้ดีกว่า


การปนเปื้อนของเหล็ก หรือฝุ่นผงคาร์บอน ในระหว่างการผลิตชิ้นงานสเตนเลส

นอกเหนือจากการเลือกเกรดสเตนเลสที่เหมาะสม แล้ว หากมีการประกอบงาน การเชื่อมงานสเตนเลส สิ่งที่หลีกหนีไม่ได้คือความร้อนจากการเชื่อม โดยเฉพาะพื้นที่ที่โดนความร้อนจัดจากการเชื่อม มักจะมีคราบสีน�้ำตาลหรือสีแดง บ่งบอกว่าพื้นที่นั้น จะมีความทนทานต่อสนิม และการกัดกร่อนลดลง จะต้องมีการท�ำความสะอาดพื้นที่เขตรอยเชื่อมโดยมี หลายวิธี เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพผิวงาน ให้ทนต่อการ กัดกร่อนได้ ผู้ผลิตชิ้นงานต้องศึกษาการท�ำความ สะอาด ให้เหมาะสมกับแต่ละชิ้นงาน ซึ่งมีตั้งแต่การ ใช้น�้ำยาเช็ดคราบไหม้ จนถึงการใช้กรดและไฟฟ้า

ดูเหมือนการท�ำงานกับสเตนเลสจะยุ่งยากสักหน่อย แต่หากผู้ใช้งานหรือผู้ผลิตเข้าใจ และปฎิบัติงานกับสเตนเลสอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว สเตนเลสก็จะเป็นวัสดุหนึ่งที่มี เสน่ห์ และคุ้มค่า สวยงาม โดดเด่น ได้ดั่งใจ ผ่านวันเวลายาวนานทีเดียว• Source: http://www.bssa.org.uk

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ โทร.02-725-3999 อีเมล์:info@menamstainless.com. ทีมงานคณุภาพพร้อมตอบทุกข้อสงสัย เพื่อคนไทยใช้งานสเตนเลสได้อย่างมั่นใจ เลือกสเตนเลสทรงยาวคณุภาพพรีเมียม และลวดเชื่อมอาร์กอนสเตนเลส เลือกแมน่า้สแตนเลส-องค์กร ที่มีความสขุจาก สสส. รู้จักแม่น�้ำฯในแง่มุมที่แตกต่างที่ https://www.youtube.com/watch?v=fJ5yw50SGYo หรือค้นหา “แม่น�้ำสแตนเลส องค์กรแห่งความสุข” บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) 299 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

โทร: 02 725 3999 แฟกซ์: 02 725 3933

33

: komchangmag

การท�ำงานกับสเตนเลส จะต้องระมัดระวังเรื่องของ วัสดุอุปกรณ์ ที่จะใช้งานร่วมกับสเตนเลส เครื่องไม้ เครื่องมือต่างๆ จะต้องเลือกให้เหมาะสม อาทิเช่น แผ่นขัด อุปกรณ์การยก โซ่ ใบตัด ต่างๆ จะต้องเลือก ชนิดที่เหมาะกับการใช้งานสเตนเลส และพยายามหลีก เลี่ยงการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ร่วมกับงานเหล็ก ควรแยก พื้นที่ท�ำงานเหล็กและสเตนเลสออกจากกัน หากไม่ สามารถแยกเครื่องไม้เครื่องมือที่ท�ำงานกับเหล็กและ สเตนเลสได้ ก็ควรท�ำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนไปใช้ งานกับสเตนเลส เพราะเศษฝุ่นผงเหล็กหรือคาร์บอน มีผลให้เกิดสนิมในสเตนเลสได้

การให้ความส�ำคัญ กับการท�ำความสะอาด ภายหลังการประกอบงาน


ท�ำเนียบร้านค้า

การจะประสบความส�ำเร็จได้ต้องมีเป้า หมายในชีวิต เช่นเดียวกับคุณวีระชัย งามดี ที่สร้างโอกาสให้ตัวเองจากความชอบ กลาย มาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้และความภาค ภูมิใจให้กับครอบครัว กับร้านชัยสิทธิ์ อัลลอยด์ โดยค่อยๆ พัฒนาฝีมือจากการ เป็นลูกน้องในร้านเชื่อมเหล็กดัด อัลลอย เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆ จนมีธุรกิจ เป็นของตนเอง ซึ่งปัจจุบันร้านชัยสิทธิ์ อัลลอยด์ รับผลิตและจ�ำหน่ายท่อสเตนเล สรวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิด ด้วยสินค้าที่มี คุณภาพและฝีมือที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ท�ำให้ร้านชัยสิทธิ์อัลลอยด์ ได้รับความไว้ วางใจจากลูกค้ามานานกว่า 10 ปี คุณวีระชัย ได้เล่าถึงความเป็นมาในการ ท�ำธุรกิจให้ฟังว่า “แต่ก่อนครอบครัวของผม มีพื้นฐานเป็นอาชีพเกษตรกรรม ส่วนผมเอง ก็เป็นลูกน้องในร้านเชื่อมเหล็ก คอยเชื่อม เหล็ก อัลลอยต่างๆ จากนั้นก็เก็บเกี่ยว ประสบการณ์มาเรื่อยๆ แล้วก็มีโอกาสได้มา เปิดเป็นธุรกิจของตัวเอง ซึ่งร้านก็เปิดมา แล้วกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ในช่วงแรกๆ ก็เริ่มตั้งแต่ประกอบชิ้นงานต่างๆ ผลิตและ ติดตั้งประตู เหล็กดัด อัลลอย กันสาด ปัจจุบันก็พัฒนามาเป็นสเตนเลส ผลิตและ จ�ำหน่ายท่อสเตนเลส และอุปกรณ์ทุกชนิด”

34

คุณวีระชัย งามดี และครอบครัว


35

: komchangmag

“ความสุขในการท�ำงาน หลักๆ น่าจะเป็นความ ชอบที่ได้ท�ำอะไรใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ได้ดัดแปลงและ พัฒนาชิ้นงานใหม่ๆ ซึ่งเป็นความท้าทายในการท�ำงาน ได้เห็นลูกค้าชื่นชอบในงานที่เราท�ำ นั่นคือความสุข ที่แท้จริง นอกจากนี้สิ่งที่ท�ำให้เราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ามานานกว่า 10 ปี ก็คือการใส่ใจในรายละ เอียดเล็กๆ น้อยๆ ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าได้ ที่ส�ำคัญต้องเป็นที่ปรึกษาที่ ดี ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องสินค้าและบริการ และต้องท�ำได้ จริงตามที่สัญญากับลูกค้าเอาไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป จริงๆ ร้านของ เราก็เหมือนร้านอื่นๆ ทั่วไป แต่เรามั่นใจว่าสินค้าของ เรามีคุณภาพ สินค้าทุกๆ ชิ้นที่เราผลิตออกมา เป็น งานฝีมือที่ผลิตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้าเองก็สามารถ ชัยสิทธิ์อัลลอยด์ 80/1 ม.6 ต�ำบลบ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สั่งผลิตตามแบบที่ต้องการได้ ถือเป็นตัวเลือกให้กับ ลูกค้า มีสินค้าครบครันให้เลือกสรรตามความพอใจ เรียกว่ามาที่เดียวได้กลับไปครบทุกอย่าง” คุณวีระชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า “ร้านของเราอยู่กัน แบบครอบครัว พึ่งพาอาศัยกัน แต่ก็มีเป้าหมายและ แนวทางร่วมกันที่จะท�ำให้ร้านชัยสิทธิ์อัลลอยด์ เป็น ศูนย์จ�ำหน่ายอุปกรณ์สเตนเลส รับผลิตและติดตั้งชิ้น งานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเราก็ต้องหมั่น หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ศึกษาเศรษฐกิจ ค้นหา ความต้องการของลูกค้าในอนาคต และต้องปรับตัวให้ ทันสมัยอยู่เสมอ ตามโลกให้ทัน แล้วน�ำมาปรับใช้กับ ธุรกิจ ซึ่งทุกอย่างก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และจริงใจต่อลูกค้า ซึ่งผลตอบแทนที่ส�ำคัญกับเรามาก ก็คือ เราภูมิใจที่ท�ำให้ลูกค้ามีความสุขกับการได้รับงาน และบริการที่ถูกใจ” ค้นหาสิ่งที่ชอบให้เจอ แล้วทุ่มเทให้เต็มที่ อย่าปล่อยให้ความฝันจบลงตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า . . .•


36


37

: komchangmag


มุมสเตนเลส

อ.กนกไร้สนิม

kanokn@gmail.com

38

รูปที่ 1 สภาพก่อนล้างด้วยน�้ำยา

รูปที่ 2 สภาพหลังล้างผ่านไป 12 ชม.


สวัสดีครับ เจอะเจอกันอีกครั้งกับความรู้ด้านสเตนเลส ที่จะท�ำให้คุณเข้าใจและสามารถน�ำไปใช้ในการ ท�ำงาน หรือในชีวิตประจ�ำวันได้ คราวนี้เราจะมาดูว่าปัญหาการผุกร่อน กับวัสดุอุปกรณ์ ที่ท�ำด้วยสเตนเลส เมื่อ เกิดสนิมขึ้นมาแล้ว เราจะท�ำอย่างไร แก้ไขอย่างไร เมื่อเดือนที่ผ่านมามี ท่านผู้อ่านและติดตามอ่านรายหนึ่ง ได้ส่งรูปตู้ล็อคเกอร์ ซึ่งท�ำด้วยสเตนเลส เกรด 304 ผิวเป็นชนิดแฮร์ไลน์ (Hairline Finished) มาให้ดูแล้วถามว่า เขาจะแก้ไขอย่างไร เพราะเขาไปซื้อน�้ำยาที่ขายตาม Internet มา เมื่อมาล้างท�ำความสะอาดก็ดูสวย และปราศจากสนิม แต่พอผ่านไป 1 คืนผลที่ตามมาก็คือ สนิม กลับมา และกลับมาแบบมากกว่าเดิม ท�ำให้เสียความรู้สึก และรับสภาพกับการเกิดคราบสนิมนี้ไม่ได้ จึงส่งรูป มา และขอค�ำปรึกษา

จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าหลังจากท�ำความ สะอาดด้วยน�้ำยาก�ำจัดคราบสนิม ละล้างท�ำความ สะอาดแล้ว โดยเวลาผ่านไป 12 ชม. คราบสนิม กลับมายิ่งมากกว่าเดิมอย่างเห็นชัดเจน ตามรอย คราบผ้าที่ใช้เป็นตัวชุบน�้ำยามาเช็ดก�ำจัดคราบ สนิม โดยอาจจะสรุปได้ว่า คราบสนิมที่เกิดขึ้นมา ใหม่นั้นจะเป็นคนละกรณี จากภาพที่ 1 แต่จะเกิด จากการท�ำปฏิกิริยาจากสารเคมี ประเภท คลอไลด์ (Cl) เพราะสารเคมีที่ก�ำจัดคราบสนิมจะต้องมี สภาวะที่เป็นกรด จึงจะสามารถก�ำจัดคราบสนิม ออกไปได้ แต่อย่าลืมว่าในน�้ำยานี้อาจจะมี Cl ผสม อยู่ในน�้ำยาด้วย ถึงแม้เราจะใช้น�้ำเปล่าล้างหรือเช็ด คราบน�้ำยาแล้ว ก็สามรถขึ้นสนิมได้อีกเพราะน�้ำยา จะถูกฝังอยู่ตามร่องเส้นของผิวชนิดนี้

แล้วเราจะท�ำอย่างไรในกรณีนี้ เพื่อให้อุปกรณ์ของเรากลับมาใหม่ดูน่าใช้อีกครั้ง 1. ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำเปล่า โดยการฉีดให้ฝุ่นผง ละอองเหล็กหลุดออกจากผิวของสเตนเลสเสียก่อน 2. ถ้ามีคราบไขมัน ให้ล้างด้วยน�้ำสบู่เสียก่อนแล้วตาม ด้วยน�้ำเปล่าอีกครั้ง 3. ถ้าเป็นคราบละอองน�้ำมัน ให้ใช้อาซิโตน ล้างเช็ด ท�ำความสะอาดเสียก่อน 4. ท�ำให้ผิงสเตนเลสแห้งโดยน�ำไปตากแดด หรือใช้ลม ร้อนเป่า 5. ใช้แผ่นสก๊อตไบต์ล้างจาน แผ่นใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ งานขัดไปตามแนวทิศทางร่องเส้นของผิวแฮร์ไลน์ 6. เมื่อเปิดผิวแฮร์ไลน์ใหม่ทั้งหมดแล้ว ให้ใช้เครื่องเป่าลม เป่าเศษฝุ่นผงที่ขัดผิวที่ขัดออกให้สะอาด แล้วใช้ผง แป้งมันส�ำปะหลังลูปไล้ ไปบนผิวสเตนเลสอีกครั้งหนึ่ง เช็ดแห้ง เป่าผงฝุ่นแป้งมันออก ท่านก็จะได้อุปกรณ์ตัว เก่าที่มีสภาพใหม่ พร้องน�ำกลับมาใช้งานอีกครั้ง 7. ทุกๆ 3-4 เดือนควรท�ำความสะอาดผิวสเตนเลส ด้วยผ้าชุบน�้ำหมาดๆ เพื่อเป็นการป้องปกเศษฝุ่นผง ที่จะกลับมาเกาะอีก แต่ถ้ามีสภาพแวคล้อมที่ไม่ค่อยดี นัก ควรท�ำความสะอาดทุกเดือนๆ ละครั้ง นั่นแหละ ดีที่สุดครับ หวังว่าท่านผู้อ่านจะสามารถน�ำความรู้ไปใช้กับ งานสเตนเลสของคุณได้และ คุณจะได้ใช้สเตนเลส อย่างคุ้มค่าและยาวนานครับ•

39

: komchangmag

จะเห็นได้ว่าจากภาพที่ 1 จะมีสภาพการเกิด สนิมบนผิวสเตนเลส ตามร่องเส้นของผิวแฮร์ไลน์ บนเนื้อสเตนเลส จะมีโดยเป็นธรรมชาติ เพราะผิว ชนิดนี้จะมีร่องเส้นมากมาย ท�ำให้ฝุ่นผง เศษ ละอองโลหะ แม้กระทั่งคราบละอองน�้ำมัน ใน บริเวณพื้นที่การท�ำงานฝังตัว ลงในร่องเส้นของผิว ชนิดนี้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งปัญหานี้จะเกิดจาก 2 กรณี ก็คือ สภาวะการขาดอากาศ คือออกซิเจน ไม่สามารถเข้าท�ำปฏิกิริยากับผิวที่โดน ฝุ่นผง และ คราบละอองน�้ำมันปกปิดผิวไว้ได้ ท�ำให้เกิดสนิม ส่วนกรณีที่สองคือ การเกิดการถ่ายเทไฟฟ้าสถิตย์ ระหว่างเศษฝุ่นละอองเหล็ก ที่มีเกาะติดอยู่ที่ผิว (galvanic corrosion) ระหว่างเหล็กกับสเตนเลส


เปิดโลกผลิตภัณฑ์

40

ไอเดียพรมเข็มขัดสุดเจ๋ง จัดเป็นของแต่งบ้านสุดคลาสสิคกับไอเดียพรมเข็มขัดหนังจาก Inghua Ting ที่น�ำเข็มขัดหนังเก่าๆ มาเปลี่ยนเป็นของ ตกแต่งบ้านชิ้นใหม่แบบไม่ซ�้ำใคร ซึ่งนอกจากจะใช้ปูพื้นได้แล้ว ยังสามารถปรับเป็นวัสดุบุผนัง บันได รวมไปถึงประตูได้อีก ด้วย และเนื่องจากเข็มขัดหนังแต่ละเส้นได้ถูกน�ำมารีไซเคิลใหม่ ท�ำให้พรมเข็มขัดแต่ละผืนที่ผลิตออกมามีสีสันและลวดลายที่ เป็นเอกลักษณ์ จึงท�ำให้บ้านสวยงามและโดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งเคล็ดลับที่ท�ำให้ผลงานเข็มขัดหนังรีไซเคิลน่าสนใจนั้น ไม่ ได้อยู่ที่ไอเดียสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การคัดสรรเข็มขัดทุกเส้นอย่างประณีต พร้อมทั้งท�ำความสะอาด จัดโทนสี และจับคู่ลายเข็มขัดอย่างละเอียดลออและสร้างสรรค์ ผลที่ได้ก็คือ แผ่นหนังที่มีความมันวาว สวยงาม สามารถน�ำไปตกแต่ง ตามมุมต่างๆ ในบ้านได้อย่างลงตัว• www.tinglondon.com/gallery/index.php

Piñate วัสดุทดแทนหนัง ผลิตจากใบสัปปะรด ไอเดียวัสดุรักษ์โลกอย่างแผ่นหนังที่ท�ำจากเส้นใยสัปปะรดที่ชื่อ ว่า Piñatex ถูกคิดค้นโดย Carmen Hijosa ดีไซเนอร์และที่ ปรึกษาอุตสาหกรรมเครื่องหนังชาวสแปนิช ได้มองเห็นผลกระทบ ของโลกจากการผลิตหนังในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงคิดหาวัสดุ ทดแทนใหม่ที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นโดยไม่ต้องทอหรือสานขึ้นมา จึงมาลงตัวที่พืชที่มีเส้นใยยาวและแข็งแรงอย่างสัปปะรด โดยใช้ เฉพาะใบที่ตัดทิ้งหลังจากการเก็บเกี่ยวผลแล้ว เป็นการใช้ ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และยังท�ำให้เกิดพลังงาน ชีวมวลเป็น by Product เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตอีกต่อหนึ่งด้วย Piñatex มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการท�ำกระเป๋าที่ย้อมสี พิมพ์ ลวดลายและสร้างพื้นผิวได้ ให้ความรู้สึกของหนังสัตว์ได้ดี รวมถึง มีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถย่อยสลายได้ตาม ธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างไว้ด้วย• www.ananas-anam.com/pinatex/


บอกเล่าธุรกิจ

ในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงแนวคิดในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่กันไป แล้ว มาฉบับนี้ขอกล่าวถึงขั้นตอนแนวทางที่ต้องปฎิบัติ ของการเริ่มต้น ประกอบการธุรกิจใหม่กันบ้าง

1. วิเคราะห์ตลาด เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดที่ต้องท�ำเป็นอันดับแรก เพื่อ ทราบถึงความต้องการของลูกค้า คุ้มค่ากับการลงทุน และสามารถ ประกอบกิจการอยู่รอดได้ในระยะยาว

ช้อนส้อมไอเดียสร้างสรรค์

กว่าธุรกิจที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านราคา คุณภาพที่ดีกว่า หรือการ บริการให้พึงพอใจมากกว่า โดยต้องชัดเจนและมีคุณค่าส�ำหรับกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมาย

3. ค�ำนวณต้นทุนและแสวงหาเงินทุน ต้นทุนบางประเภท

เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่นการซื้อที่ดิน และก่อสร้าง แต่ต้นทุนบางประเภทจะ ขึ้นเรื่อยๆ เช่นค่าประกันภัย ค่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ต้องมีการเผื่อไว้ ส�ำหรับกรณีมีค่าใช้จ่ายบางประการที่คาดไม่ถึง เงินส�ำรองจึงเป็นสิ่งที่ จ�ำเป็นมาก เพราะเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนใหญ่ของธุรกิจ ควรตั้งยอด ส�ำรองไว้ 10 % เผื่อไว้ด้วย

4. เลือกรูปแบบของการก่อตั้งทางกฎหมาย

จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ในรูปแบบธุรกิจเจ้าของคน เดียว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ�ำกัด ที่เหมาะสม

5. เลือกท�ำเลที่ตั้ง ถ้าเป็นธุรกิจที่ลูกค้าจะเข้ามา

ติดต่อเอง เรื่องของท�ำเลที่ตั้งจะส�ำคัญมากเพราะต้อง สะดวกแก่การไปมาหาสู่ หากเป็นธุรกิจที่ใช้วิธีออกไปติดต่อ ลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ ท�ำเลที่ตั้งจะลดความส�ำคัญลง และ ปัจจุบันมีการสื่อสารที่ทันสมัย การขายโดยใช้พาณิชย์อิเลค ทรอนิคส์ ที่ไม่ต้องมีหน้าร้านแสดงสินค้า ก็จะเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือก

6. วางแผนการตลาด เพื่อให้รู้จักธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้ง ขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็ว โดยบอกรายละเอียดสินค้าและ บริการ สถานที่ ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามสื่อ ต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

41

: komchangmag

เปลี่ยนบรรยากาศในการรับ ประทานอาหารด้วย Graft เครื่องใช้บน โต๊ะอาหารไอเดียสร้างสรรค์ ที่ออกแบบ โดย Qiyun Deng ดีไซเนอร์สัญชาติจีน ที่น�ำเอาลักษณะเด่นของผิวสัมผัสและ สีสันตามธรรมชาติของผักผลไม้ต่างๆ มาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการ ท�ำบล็อค และหล่อเรซิ่นเพื่อสร้างให้ อุปกรณ์แต่ละชิ้นมีความเหมือนจริงตาม ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นก้านของคื่นช่าย ที่ถูกใช้เป็นด้ามส้อม หรือด้ามช้อนหัว แครอทสุดน่ารัก นอกจากนี้ Deng ยัง หยิบเอา Bioplastic หรือพลาสติก ชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ซึ่ง สังเคราะห์ขึ้นจากทรัพยากรที่สามารถ หาทดแทนใหม่ได้มาใช้เป็นวัสดุหลักใน การผลิตทุกส่วนของอุปกรณ์บนโต๊ะ อาหารชุดนี้ด้วย ส่วนจุดเด่นที่น่าประทับ ใจของอุปกรณ์ชุดนี้ คงหนีไม่พ้นความ พิถีพิถันในการเลือกชนิดของผักผลไม้ และดึงเอาจุดเด่นของมันออกมาใช้ได้ อย่างพอเหมาะพอดี ซึ่งใครที่ได้หยิบขึ้น มาใช้ก็น่าจะมีความสุขตามไปด้วย• www.cargocollective.com/qiyun/ filter/ECAL/Graft

2. วิเคราะห์จุดเด่นของการแข่งขัน ต้องมีจุดเด่นที่เหนือ


•ปฎิทินข่าว

ตลาดเอสเอ็มอี มาร์เกตเพลส ไทย ช่วยไทย บาย ประชารัฐ ครั้งที่ 2

42

InterMold Thailand 2016

22 - 25 มิถุนายน 2559 @ ไบเทค บางนา 16 - 26 มิถุนายน 2559 พบกับความครบครันที่สุดของ @ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เครื่องจักร และเทคโนโลยีเพื่อการผลิต ช้อป ชิม ชมงาน พบกับสินค้า คุณภาพโดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งคันและการผลิตชิ้น และท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ได้รับเกียรติ ส่วนพลาสติกต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ และอีกมาก พร้อมจะได้พบกับคู่ค้าและ จาก ท่านชยาวุธ จันทร ท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน นักอุตสาหกรรมจากหลากหลายวงการ พร้อมการสัมมนา กิจกรรมพิเศษต่างๆ• เปิดงาน เพื่อสานต่อนโยบาย เอสเอ็มอีไทย ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ Manufacturing Expo 2016 ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด 22 - 25 มิถุนายน 2559 กลางและขนาดย่อมอย่างเป็นรูปธรรมใน @ ไบเทค บางนา 6 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี, หาดใหญ่, งานส�ำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เชียงราย, อุบลราชธานี, ระยอง และ และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดใน นนทบุรี ภายในงานพบกับการออกร้าน ไทย ที่จะค้นพบหนทางใหม่ในการ จากผู้ประกอบการไทยสินค้าทั้งด้าน อัพเกรดสายการผลิต และคุณค่าของ อาหาร แฟชั่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่จาก และเครื่องส�ำอาง สินค้าตกแต่งบ้าน 1,800 แบรนด์จาก 30 ประเทศ• สินค้าหัตถกรรม งานฝีมือ และอื่นๆ กว่า 100 ร้าน• Bangkok International

HARBOR MALL JOB FAIR 2016

Auto Salon 2016

22 - 26 มิถุนายน 2559 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 21 มิถุนายน 2559 งานแสดงรถแต่ง โมดิฟาย รถยนต์ @ การค้าฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง รถจักรยานยนต์ จากทั้งต่างประเทศ ภายในงาน จะมีการเชิญบริษัท และในประเทศ รวมถึงเป็นงานจ�ำหน่าย ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ต้องการ สินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ราคาพิเศษ จากผู้ สรรหาบุคลากร ได้มาท�ำการกระจาย ผลิตหรือผู้น�ำเข้าจ�ำหน่ายแก่ผู้บริโภค ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานไปยัง โดยตรง และเป็นโอกาสการเจรจาธุรกิจ กลุ่มลูกค้าและสามารถท�ำการรับสมัคร ยานยนต์ทั้งอะไหล่ อุปกรณ์รถยนต์ แก่ บุคลากรภายในงานได้ ซึ่งจะเป็นการ ตัวแทนจ�ำหน่าย• เปิดโอกาสในการหางานให้กับประชาชน และเป็นช่องทางให้กลุ่มผู้ประกอบการ ได้สรรหาบุคลากรเข้าท�ำงานในหน่วย งานของตน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการ ว่างงาน การขาดแคลนแรงงานของ สถานประกอบการภายในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง•

Thailand International Sport Expo 2016

23 - 26 มิถุนายน 2559 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งาน TISE 2016 มีสินค้าและอุปกรณ์ กีฬาลด 30-80% เสื้อผ้า รองเท้ากีฬา แบรนด์ต่างๆ เครื่องออกก�ำลังกาย สินค้า และอุปกรณ์กีฬาประเภท กอล์ฟ, อุปกรณ์สนาม สถานออกก�ำลังกาย (ฟิตเนส, โรงยิม, สถาบันสอนกีฬา) การ บริการต่างๆด้านกีฬา (เช่า,ผลิต,จ�ำหน่าย) อาหารเสริม และ สินค้าเบ็ดเตล็ด นวัตกรรมกรมการค้า สโมสรฟุตบอล สถานที่เที่ยวเชิงกีฬา•

Commart Joy 2016

23 - 26 มิถุนายน 2559 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานแสดงนวัตกรรมและจ�ำหน่าย สินค้าไอซีทีครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งครั้งนี้เป็นงาน กลางปีที่นอกจากจะอัพเดตเทคโนโลยี ล่าสุดของครึ่งปี 2559 แล้ว ยังมีโซนใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัลอีกด้วย

เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1

25 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 @ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต    พบกับร้านหนังสือมากมายกว่า 200 ส�ำนักพิมพ์ที่พร้อมใจกันน�ำหนังสือ ดี มีคุณภาพมาให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ เลือกสรรไปอ่านกันอย่างจุใจพร้อมทั้ง พบปะนักเขียนในดวงใจ และกิจกรรม ดีๆ อีกมากมายตลอดทั้งงาน•


Safety Week 2016

30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ทางด่วนสู่ความ ส�ำเร็จ” ที่รวบรวมบูธธุรกิจแฟรนไชส์ ธนาคาร สถาบันการเงิน โดยจัดแบ่ง เป็นโซนธุรกิจต่างๆ อาทิ โซนสนับสนุน SME โซนเริ่มต้นธุรกิจใหม่ โซนดิจิทัล โซนนวัตกรรม โซนต่างประเทศ โซน โอกาสธุรกิจ โซนตลาดนัด หลากหลาย กับธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนรับผลิตสินค้า ขายส่งโรงงาน ผู้ ให้บริการตลาดออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ พาณิชย์ หอการค้า และสมาคมแฟรน ไชส์ต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาท�ำ ธุรกิจในประเทศไทย พร้อมกิจกรรม สัมมนาให้ความรู้ในงาน•

InterPlas Thailand 2016

7 - 10 กรกฎาคม 2559 @ ไบเทค บางนา    มหกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการ ผลิตพลาสติกและปิโตรเคมีหนึ่งเดียว ของไทย ภายในงานได้รวมเทคโนโลยี ล่าสุดจากกว่า 300 แบรนด์ชั้นน�ำจาก 20 ประเทศส�ำหรับผู้ซื้อกว่า 17,000 ราย จากหลายอุตสาหกรรมจากทั่วอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน งานนี้จะช่วยให้นักอุตสาหกรรมได้เพิ่ม ประสิทธิภาพสายการผลิตและมูลค่า สินค้า•

Modern Sign & LED 2016

7 - 10 กรกฎาคม 2559 @ ไบเทค บางนา งานวงการป้าย-การโฆษณา และ การตกแต่งแห่งปี 2558 พร้อมกิจกรรม พิเศษ โชว์ผลงานการออกแบบ Modern Retail Shop จากคณาจารย์และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ศิลปากร คณะมันฑนศิลป์ สาขาการออกแบบ ตกแต่งภายใน พร้อมแสดงงานและ ประเภทสินค้าโซนงานป้ายโฆษณา • เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (Large Format Printer) เครื่องพิมพ์หน้ากว้างส�ำหรับงา นอินดอร์และเอาท์ดอร์ • เครื่องเลเซอร์ CNC แกะสลัก เจาะ ตัด กลึง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ • เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) เครื่องพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์สร้าง โมเดลจ�ำลอง 3 มิติ • ซัพพลายเออร์ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material Suppliers) วัสดุผลิตป้าย หมึกพิมพ์ สติ๊กเกอร์ ไวนิล แผ่นอะคริ ลิกเพื่อการตกแต่ง และผลิตป้ายโฆษณา • กราฟฟิคดิสเพลย์ และสื่อที่จุดขาย (Graphic Display & P.O.P. media) แบนเนอร์โรลเลอร์ ระบบดิสเพลย์ เคลื่อนที่ ป๊อปอัพดิสเพลย์ เอ็กซ์แสตนด์ ป้ายกล่องไฟ คีออสก์ วัสดุเพื่อการ ออกแบบตกแต่งภายในและงานออกแบบ กราฟฟิค•

43

: komchangmag

30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2559 @ ไบเทค บางนา    เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตส�ำนึกให้เกิดความปลอดภัยใน การท�ำงานในประเทศไทย และเป็น ศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนทั่วไป ให้มาพบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ วิชาการ แนวคิด วิธีการ แก้ไขปัญหาและเป็นแหล่งแสดงผลงาน วิชาการด้านความปลอดภัยที่ประสบ ความส�ำเร็จในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความ ส�ำคัญของคนท�ำงาน ความเสียหายและ ความทุกข์ของคนที่ได้รับอันตรายจาก การท�ำงาน รวมถึงความเสียหายจากทุก คนที่มีส่วนได้รับจากการนั้นด้วย•

Smart SME EXPO 2016


มุมกฎหมาย ทนายวิรัตน์

wirat2001@hotmail.com

44

“เพื่อนต้มตุ๋นหลอกลวงฉันหาเงินง่ายๆ สนิทชิดเชื้อแท้ๆไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ ใช้ กลอุบายโน้มน้าวสารพัด ตั้งวงจัดประชุมชวน เพื่อนๆหลายคนมาฟังเพื่อให้ได้เงินไปไปร่วม ลงทุนเราจ่ายตามค�ำชวนที่แท้ไม่ท�ำอะไรสัก อย่างธุรกิจก็ไม่มี พอเรารู้ว่าพลาดท่าแล้วไป ขอเงินคืน ทวงแล้วทวงอีกไม่คืน แม้ว่ากันตัด ไม่ได้ขายไม่ขาดจ�ำใจต้องฟ้องร้องด�ำเนินคดี เสียของ เสียเงิน เสียเพื่อน ก็ต้องยอม” น�้ำ เสียงตะแบงด้วยความโมโหโกรธผ่านสาย โทรศัพท์ จากผู้เสียหาย ที่คับข้องใจ

ผมครุ่นคิดอยู่พักหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนปัญหา กับผู้เสียหายไป และเห็นว่าเรื่องท�ำนองนี้มีข่าว คราวบ่อยมาก น�ำมา ผมได้มีโอกาสการฉ้อโกง ไปบ้างแล้ว การใช้อุบายหลอกลวงเพื่อให้ได้ ทรัพย์สินเงินทองไปนั้น การจะเข้าองค์ประกอบ เป็นความผิเดฐานฉ้อโกงหรือไม่ ต้องดูเหตุผล และองค์ประกอบหลายประการประการด้วยกัน ครับ การกระท�ำความผิดฐานฉ้อโกงนั้นก็คือการ หลอกลวงคนอื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็น เท็จ หรือปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ซึ่ง เป็นการกระท�ำโดยทุจริต และการหลอกลวง ท�ำให้ได้ทรัพย์สินไปจากผู้ถูกหลอกลวงหรือคน อื่นๆ หรือท�ำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือคนอื่นต้องท�ำ ถอนหรือท�ำลายเอกสารสิทธิ ต้องระวางโทษจ�ำ คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ การฉ้อโกงนั้นมีหลายลักษณะ เช่น การ ฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงแรงงาน การหลอก กินอาหารและเครื่องดื่มฟรี เป็นต้น ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 341-348 เช่น หลอกให้ ลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจด้วยกันแต่ไม่มีเจตนาท�ำ ธุรกิจมาตั้งแต่แรก หลอกว่าจะน�ำเงินไปช�ำระหนี้ ให้แต่ไม่น�ำไปช�ำระ เป็นต้น กระท�ำความผิดฐาน กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน โทษสูงนะ ครับเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ครับ


ท่านถาม-เราตอบ

45

: komchangmag

ถาม ท�ำไมฆ่าตัวเองตายจึงไม่มี ความผิด ตอบ หลักกฎหมายไทย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดต่อชีวิตมี บัญญัติไว้ในมาตรา 288 “ผู้ ใด ฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จ�ำคุกตลอด ชีวิต หรือจ�ำคุกตั้งแต่ 15-20 ปี” และในมาตรา 289 เป็น กรณีที่ “ฆ่าบุพการี ฆ่าเจ้า พนักงานหรือผู้ช่วยเหลือเจ้า พนักงาน ซึ่งกระท�ำตาม หน้าที่ ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตาม ก่อน ฆ่าโดยทารุณโหดร้าย ป.อ. มาตรา 343 ไม่ได้ถือเอาจ�ำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงว่ามากหรือน้อย แต่ถือ ฆ่าเพื่อเตรียมการท�ำความ เอาเจตนาแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนเป็นส�ำคัญโดยจะพิจารณาจากวิธีการ ผิดอย่างอื่น ฆ่าเพื่อเอา ในการหลอกลวง จ�ำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงมาประกอบด้วยเท่านั้น แม้ผู้เสียหาย ประโยชน์ปกปิดความผิด ตามฟ้องจะมีเพียง 11 คน แต่ตามบันทึกการตกลงชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งมีผู้เสีย ของตนหรือเพื่อให้พ้นอาญา หายที่ตกลงกับจ�ำเลยทั้งสองถึง 35 คน แสดงว่าจ�ำเลยทั้งสองมิได้ติดต่อชักชวนเฉพาะ ที่กระท�ำไว้ ต้องระวางโทษ ผู้เสียหายทั้งสิบเอ็ดในคดีนี้เท่านั้น ทั้งพฤติการณ์ที่จ�ำเลยทั้งสองไปพบผู้เสียหายแต่ละ ประหารชีวิต” ดังนั้นตาม คนที่บ้านแล้วแจ้งเงื่อนไขการไปท�ำงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใน หลักกฎหมายไทยการฆ่าตัว การเดินทางรวมคนละ 17,000 บาท แต่ต้องจ่ายเงิน 5,000 บาท ให้แก่จ�ำเลยที่ 1 ตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย ก่อน เหมือนกันทุกคน ลักษณะการชักชวนเป็นการชักชวนทั่วไป การหลอกลวงดัง จึงไม่เป็นความผิดอาญา กล่าวจึงมีลักษณะเป็นการหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ จึงเป็นความผิดฐานร่วมกัน เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติ ฉ้อโกงประชาชนตาม ป.อ. มาตรา 343 วรรคแรก ประกอบมาตรา 83 แล้ว และมิใช่ ไว้ให้เป็นความผิด และใคร ความผิดต่อส่วนตัว แม้ผู้เสียหายทั้งค�ำร้องทุกข์แล้ว สิทธิน�ำคดีอาญามาฟ้องในความ ก็ตามที่ต้องคดีหรือรับโทษ ผิดฐานนี้ก็ยังไม่ระงับไป ทางอาญาอยู่ การตายหรือ ความจริงจ�ำเลยทั้งสองไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ และรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนไม่ ฆ่าตัวตายก็ท�ำให้โทษทาง สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอ อาญาเป็นอันระงับสิ้นไปด้วย เพียงที่จะน�ำมาจ่ายในอัตรานั้นได้ ทั้งจ�ำเลยทั้งสองยังมีเจตนาทุจริตที่จะไม่คืนเงินคืน ความตายของผู้กระท�ำผิด แก่ผู้เสียหายผู้ให้กู้ยืมเงินมาแต่แรก โดยการน�ำเงินที่ได้จากการหลอกหลวงผู้ให้กู้ยืม ตามประมวลกฎหมายอาญา ออกหมุนเวียนจ่ายเป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมรายนั้นเอง หรือรายอื่นบาง มาตรา 38 และสิทธิน�ำคดี รายอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าการให้จ�ำเลยทั้งสองกู้ยืมเงินในลักษณะที่ อาญามาฟ้องก็ระงับไปด้วย เป็นการร่วมลงทุนนั้นได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูงและพากันน�ำเงินมาให้จ�ำเลยทั้ง ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39 (1) สองกู้ยืม เมื่อได้เงินมากพอ จ�ำเลยทั้งสองก็จะร่วมกันเอาเงินดังกล่าวหลบหนีไปและ โดยการร่วมกันหลอกลวงของจ�ำเลยทั้งสองดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้งสิบสี่คน *ท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ต่างหลงเชื่อและให้จ�ำเลยทั้งสองกู้ยืมเงินไปซึ่งในที่สุดผู้เสียหายทั้งสิบสี่คนก็ไม่ได้รับ ส่งค�ำถามมาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ : wirat2001@hotmail.com เงินต้นคืน ท�ำให้ผู้เสียหายทั้งสิบสี่คนเสียหาย ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 870/2549•


พยากรณ์จักรราศี • มิถุนายน 2559 46

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน มีการแข่งขันสูง และมีโอกาสที่จะ การงาน อาจต้องเหนื่อยหนักกว่าเดิม มี

เพลี่ยงพล�้ำได้ง่าย เกิดอุปสรรคที่น่ากังวลใจ หลายด้าน ทั้งยังเกิดความขัดแย้งกันเองใน องค์กร ควรมีสติให้มาก ให้ระวังการติดต่อ สัมพันธ์กับผู้ใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจ พูดจาไม่ชัดเจน ไม่เข้าหู ท�ำให้เกิดการผิดใจกันได้ง่าย การเงิน รายจ่ายรอยาวเป็นหางว่าว ถ้าไม่มี การวางแผนการเงินที่ได้มาอย่างรอบคอบ ก็ อาจต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อน�ำมาใช้จ่ายได้ การลงทุนท�ำธุรกิจต่างๆ อาจยังไม่เห็นผล ทันตา และยังดึงให้การเงินส่วนอื่นๆ ติดขัด ไปอีก โชคลาภในเดือนนี้ยังไม่มีให้ลุ้น ความรัก ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี คอย สนับสนุนกันเป็นอย่างดีทั้งในด้านการงาน และครอบครัว มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยว ร่วมกัน มีช่วงเวลาดีๆ ด้วยกัน ส่วนที่ยังโสด ให้ระวังคนที่เข้ามาจะคบเผื่อเลือก ถ้าไม่ อยากเป็นตัวเลือกควรรีบถอนตัว•

ราศีกุมภ์

สารพันปัญหาเข้ามาให้แก้ไม่หยุดหย่อน โดย เฉพาะปัญหาด้านการท�ำเอกสารสัญญาต่างๆ ที่ไม่รอบคอบ จนน�ำความเดือดร้อนมาให้ ทีหลัง ช่วงนี้ให้ระวังการถูกหลอกลวงหรือการ พูดโน้มน้าวใจจนท�ำให้เสียผลประโยชน์ได้ การเงิน รายได้กับรายจ่ายยังหมุนเวียนได้ดี แต่ให้ระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการใช้จ่าย เพื่อความสุขของตนเองมากจนเกินไป ท�ำให้ ไม่สามารถเก็บเงินได้ การติดต่อสัมพันธ์ใดๆ ที่ไม่คิดไตร่ตรองให้รอบคอบ ก็มีเกณฑ์เสียรู้ เสียเปรียบ จนเสียทรัพย์ได้ ความรัก โดยเฉพาะคู่รักที่อยู่ห่างกัน ให้ ระวังเรื่องระยะทางจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ จนท�ำให้กลายเป็นจุดสิ้นสุดความรักได้ง่ายๆ ส่วนที่ยังโสด จะมีเกณฑ์ได้พบรัก เจอคนที่ ถูกใจ แต่ก็ยังมีอุปสรรค ต้องใช้ความอดทน สูงในการสานสัมพันธ์•

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน ธุรกิจมีเกณฑ์เจออุปสรรคมาก ผล

ก�ำไรที่ได้ต�่ำกว่าเป้าหมายจนท�ำให้รู้สึกเครียด และถึงแม้จะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่เบื้อง หลัง ก็ยังดูไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ให้ระวังศัตรูคู่ แข่งที่เข้ามาหลายทาง จะคอยขัดขวางไม่ให้ ประสบความส�ำเร็จได้ การเงิน ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้จะมีรายจ่าย ค่อนข้างมาก แต่ก็ยังไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน ทองซะทีเดียว ยังมีญาติสนิทมิตรสหายที่คอย เกื้อกูลกันอยู่ ช่วงนี้จะมีความคิดริเริ่มในการ สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่สามารถช่วยให้หาเงิน ได้อีกทาง ด้านโชคลาภ มีเกณฑ์ได้มาจาก การลงทุน ความรัก วระมัดระวังอาการหึงหวง อารมณ์ ขึ้นๆ ลงๆ ที่อาจท�ำให้แตกหักกันได้ง่าย ที่ ยังโสด ความสุขก�ำลังก้าวเข้ามา มีเกณฑ์ได้ พบคนที่ถูกใจ และอาจสานสัมพันธ์ไปจนถึง ครองคู่กันได้•

ราศีเมถุน

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน ธุรกิจมีเกณฑ์ประสบความส�ำเร็จ

การงาน มีแนวโน้มประสบความส�ำเร็จ โดย การงาน เกณฑ์การประสบความส�ำเร็จค่อน

โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์หรืออะไหล่ รถยนต์ จะมีความก้าวหน้าสูง ระยะนี้ปัญหา เก่าๆ ที่คั่งค้าง ก็จะได้สะสางให้หมดไป ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ให้ระวังการ ใช้อารมณ์กับค�ำพูด เพราะจะท�ำให้เกิดการ ทะเลาะเบาะแว้งได้ การเงิน ยังคงมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากคนใน ครอบครัว อาจท�ำให้เสียทรัพย์ก้อนใหญ่ได้ ช่วงนี้ให้ระมัดระวังการถูกโน้มน้าวใจที่จะ ท�ำให้สูญเสียเงินทองของมีค่า หรือเสียโอกาส ที่พึงจะได้รับ ด้านโชคลาภยังถือว่าน่าลุ้น ความรัก เริ่มมีปัญหาขัดแย้งกันบ่อยครั้ง ท�ำให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จนถึงจุดที่สามารถแตกหักได้ง่าย ส่วนที่ยัง โสด มีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจระหว่างการเดิน ทางท่องเที่ยว หรือกลับบ้าน และมีเกณฑ์ คบหาดูใจกันย่างรวดเร็ว•

เฉพาะงานที่ต้องติดต่อเจรจาข้ามแดนหรือ ข้ามประเทศมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดี ช่วงนี้ให้ ระมัดระวังการสื่อสารกับคนในองค์กรทั้ง หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน เพราะมีเกณฑ์เกิด เรื่องให้เข้าใจผิด และท�ำให้เกิดศัตรูได้ การเงิน เป็นช่วงกอบโกยของชาวราศีนี้ เงิน ทองไหลมาเทมาจากการท�ำธุรกิจหลากหลาย ช่องทาง ด้านโชคลาภก็มีเกณฑ์ประสบความ ส�ำเร็จดังหวัง แต่ให้ระมัดระวังการเสียรู้ด้าน ผลประโยชน์จากสัญญาซื้อขายต่างๆ เพราะ มีเกณฑ์ถูกหลอกลวงได้ง่าย ความรัก มีเกณฑ์ได้สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกัน และกัน ทั้งด้านธุรกิจและเงินทอง ส่วนความ สัมพันธ์ก็อยู่ในช่วงหวานจนน�้ำตาลเรียกพี่ ส่วนที่ยังโสด ให้ระมัดระวังจะเจอความ สัมพันธ์แบบฉาบฉวย เจอคนรักสนุก ท�ำให้ น�้ำตาเช็ดหัวเข่าได้•

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

ข้างดี มีโอกาสก้าวหน้าสูง จะได้รับต�ำแหน่ง ใหม่ ท้าทายกว่าเดิม หรือได้ความไว้วางใจ ให้เข้าไปรับผิดชอบงานใหญ่ๆ แต่ส�ำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร มีเกณฑ์มีปัญหาขัด แย้งกับคนในองค์กรได้ง่าย การเงิน ยังถือว่ายังราบรื่น แต่อาจจะมีราย จ่ายเข้ามาเยอะพอสมควร ทั้งด้านธุรกิจและ ครอบครัว การท�ำเอกสารขอกู้ยืมเงินจาก สถาบันการเงินต่างๆ ยังไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดี ด้านโชคลาภยังไม่มีมาให้เห็น และควรงดเว้น เรื่องการลงทุนหรือเก็งก�ำไรไปก่อน ความรัก บรรยากาศราบรื่น มีโอกาสพัฒนา ความสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงาน หรือบางคู่มี เกณฑ์ได้บุตรธิดา มาเป็นโซ่ทองคล้องใจอีก ด้วย ที่ยังโสดจะมีเพื่อนฝูง หรือเพื่อนร่วมงาน อาจจะแนะน�ำคนรักมาให้ ยังไงซะก็อย่าเพิ่ง มองข้าม•


ราศีกรกฏ

ราศีกันย์

ราศีพิจิก

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน ระมัดระวังอุปสรรคที่เกิดขึ้น

การงาน มีเกณฑ์เดินทางไกล หรือได้ไปดู

การงาน มีเกณฑ์โดนหลอกจากคนที่ไว้ใจ

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

งานต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ หลักผู้ใหญ่ให้มีโอกาสในหน้าที่การงานสูงขึ้น การเริ่มต้นลงทุนท�ำอะไรใหม่ๆ ถือเป็นโอกาส ดี และมีโอกาสประสบความส�ำเร็จสูง แต่ให้ ระวังการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จากมิตร สหายด้วยกันเอง การเงิน ราบรื่น ไม่มีเรื่องเดือดร้อนเรื่องเงิน ทองหรือการกู้หนี้ยืมสิน จับจ่ายใช้สอยคล่อง มือ การลงทุนให้ผลก�ำไรเป็นที่น่าพอใจ ด้าน โชคลาภ การเสี่ยงโชคถือว่าน่าลุ้น มีเกณฑ์ได้ รับโชคลาภเป็นเงินก้อนใหญ่หรือของขวัญของ ก�ำนัลจากต่างแดน ความรัก ค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวง่าย เกิด ความระแวง คล้อยตามค�ำพูดคนอื่นได้ง่าย ขอให้หนักแน่นเข้าไว้ แล้วทุกอย่างจะผ่านพ้น ไปได้ด้วยดี ส่วนที่ยังโสด อาจจะกลายเป็น ตัวเลือกของคนที่หมายตาไว้•

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

ให้ระวังการชักชวนไปลงทุน หรือร่วมหุ้นส่วน กิจการงานต่างๆ เพราะมีเกณฑ์สูญเสียเงิน ไปเปล่าๆ ระยะนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการ ท�ำงานผิดพลาดจนท�ำให้เกิดความยุ่งยากและ เกิดความเดือดร้อนตามมาได้ การเงิน อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้มาเท่า ไหร่ก็มีให้จ่ายออกไปเท่านั้น ช่วงนี้มีเกณฑ์ เสียทรัพย์ก้อนใหญ่ ให้ระวังคนที่เข้ามาตีสนิท เพื่อหวังผลประโยชน์ รวมถึงลูกน้องหรือ บริวาร อาจก่อเรื่องท�ำให้เดือดร้อนใจและเสีย เงินโดยใช่เหตุ ควรงดการเสี่ยงโชคทุกชนิด ความรัก ให้ระวังความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ในเรื่องไร้สาระ จนอาจท�ำให้เป็นจุดสิ้นสุด ของความรักได้ ส่วนที่ยังโสด มีเกณฑ์ได้พบ เนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติ หรืออาจพบรักระหว่าง การเข้าวัดฟังธรรมก็เป็นได้•

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง จะมี การงาน มีเกณฑ์ประสบความส�ำเร็จสูง การ การงาน การร่วมหุ้นหรือลงทุนกับคู่ค้าทาง

เกณฑ์โยกย้าย เปลี่ยนต�ำแหน่ง เดินทางไป ท�ำงานถิ่น หรือได้รับผิดชอบรับงานที่ใหญ่ขึ้น มีโอกาสก้าวหน้าและประสบความส�ำเร็จค่อน ข้างสูง แต่ก็ยังมีอุปสรรคที่คอยขวางให้การ ท�ำงานล่าช้า และไม่ส�ำเร็จตามเป้าหมาย การเงิน ส�ำหรับเจ้าของธุรกิจ จะเป็นช่วงท�ำ มาค้าขึ้น หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ใคร ที่เป็นหนี้สินต่างๆ ก็สามารถปลดหนี้ได้ด้วย เงินก้อนใหญ่ ด้านโชคลาภมีเกณฑ์ที่ดี หรือ ใครอยากจะลองเสี่ยงโชค ก็มีโอกาสสมหวัง สิ่งที่ต้องระวังคือรายจ่ายที่มาจากครอบครัว ยังอยู่ในเกณฑ์สูง ความรัก ความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ เป็นช่วงที่ควรระวังเรื่องหงุดหงิด ไม่สบายใจ การมีปัญหาภายในครอบครัว อาจท�ำให้ ทะเลาะวิวาทกันได้ ที่ยังโสด อาจได้พบรักกับ คนไม่ใกล้ไม่ไกล แต่ให้ระวังไปถูกใจคนที่มี เจ้าของแล้ว•

ลงทุนท�ำธุรกิจใหม่ๆ ให้ผลก�ำไรเป็นที่น่า พอใจ หรือมีโอกาสได้ขยายกิจการ ขยาย สาขา แต่ให้รอบคอบเรื่องการท�ำสัญญา เอกสารซื้อขายต่างๆ เพราะมีเกณฑ์จะเสีย เปรียบได้ การเงิน มีความมั่นคงทางการเงิน รายได้ เข้ามาหลายทาง มีการจัดสรรปันส่วนรายได้ อย่างลงตัว แต่ให้ระมัดระวังเรื่องความ ใจร้อน เพราะอาจจะท�ำให้สูญเสียเงินก้อน ใหญ่ได้ โชคลาภอยู่ในเกณฑ์ดี มีเกณฑ์ สมหวังด้านการเสี่ยงโชคและการเก็งก�ำไร ความรัก ดูแลคู่รักให้ดี เพราะอาจมีปัญหา สุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องจนท�ำให้กังวลใจ ส่วน ที่ยังโสด ระยะนี้มีโอกาสที่คนรักเก่าจะหวน คืนกลับมา หากใจอ่อน ปล่อยให้อารมณ์พา ไป ก็มีสิทธิ์ต้องกลับไปเสียใจอีกครั้ง•

ธุรกิจใหม่ๆ จะให้ผลดี โดยเฉพาะคู่ค้าจาก ต่างแดนที่จะคอยเกื้อกูลให้ธุรกิจประสบความ ส�ำเร็จได้ ส่วนใครที่ก�ำลังมองหางานใหม่ใน ช่วงนี้ จะมีโอกาสได้งานที่ถูกใจและได้ผล ตอบแทนที่คุ้มค่า รวมถึงมีโอกาสก้าวหน้าสูง การเงิน รายรับอยู่ในเกณฑ์ดี แต่รายจ่ายก็ มากตามไปด้วย ในช่วงนี้มีโอกาสเสียเงินก้อน ใหญ่จากบริวารที่น�ำความเดือดร้อนมาให้ ด้านโชคลาภมีเกณฑ์ที่ดี มีโอกาสได้ลาภลอย ทั้งที่เป็นเงินทองและสินทรัพย์ หรืออาจมี ญาติผู้ใหญ่ให้โชค ความรัก ปัญหาเก่าๆ ที่สะสมมา มีเกณฑ์ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่อาจต้องใช้เวลา เพื่อให้ความรักกลับมาดีดังเดิม ส่วนที่ยังโสด ให้ระวังคนที่เข้ามาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้ว แต่เข้ามาหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์ ช่วง นี้ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ•

47

: komchangmag

ระหว่างการท�ำงาน การสื่อสารเจรจาที่ยังไม่ ค่อยให้ผลดี การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ มักขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน ความล่าช้าในงานเอกสารต่างๆ ท�ำให้ช่วงนี้ ต้องเหนื่อยหนักพอสมควร การเงิน อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็ยังมีรายจ่ายที่ เข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน อาจท�ำให้ต้องน�ำเงิน ทุนส�ำรองออกมาใช้ ให้ระวังการหลอกลวงจน ท�ำให้เสียเงินก้อนใหญ่ได้ การลงทุนที่มีหุ้น ส่วนเยอะๆ อาจจะต้องงดเว้นไปก่อน เพราะ มีเกณฑ์การขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์สูง ความรัก ให้ระมัดระวังมือที่สามจะเข้ามา แทรกกลาง ท�ำให้ความรักของสั่นคลอนได้ ง่าย ส�ำหรับที่ยังโสด จะมีเพื่อนหรือญาติสนิท แนะน�ำคนรักให้รู้จัก มีต�ำแหน่งหน้าที่การ งานดี มีความหวังที่จะสานสัมพันธ์กันได้แบบ ยาวๆ•


ฮวงจุ้ย

48

การน�ำหินมาใช้ในการตกแต่ง การปู หินในสวนนั้น เป็นการสร้างความ สวยงามให้กับสวนเพิ่มขึ้นได้ แต่สิ่งที่ต้อง ค�ำนึงถึงของการปูหินนั้น ต้องระวังไม่ให้ มีจ�ำนวนของหินที่มากจนเกินไป เพราะ ถ้าว่ากันตามหลักวิชาฮวงจุ้ย ถือว่าจะ ท�ำให้เกิดความไม่เป็นมงคลขึ้นกับเจ้าของ ได้ ซึ่งก็จะแตกต่างกับอุดมคติของทาง เซ็น (ZEN) อย่างเห็นได้ชัด แต่ในที่นี้จะ ขอกล่าวถึงตามหลักของทางฮวงจุ้ยกัน ครับ


สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสังเกตุคร่าวๆ ในมุมกว้างของหลัก ฮวงจุ้ยที่เกี่ยวกับหินเท่านั้น แต่ถ้าหากเป็นคนที่ชอบการ ตกแต่งด้วยก้อนหินกันจริงๆ แล้ว ก็ลองศึกษาให้ถ่องแท้ ก็จะเป็นทางออกที่ดี และท�ำให้เกิดความสบายใจกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีทางแก้เสมอครับ•

49

: komchangmag

ในทางต�ำราของฮวงจุ้ยได้กล่าวไว้ว่า สถานที่ที่มีหินมากเกินไปจะท�ำให้มีธาตุหยิน มาก เมื่อธาตุหยินมากเกินไป จะท�ำให้ธาตุหยางลดลง เกิดเป็นความไม่สมดุลขึ้น ซึ่งในหินแต่ละก้อนนั้น เต็มไปด้วยสนามแม่เหล็ก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของ เจ้าของบ้านหรือกิจการร้านค้าได้ ส�ำหรับหินที่ปูพื้นในฤดูฝน ช่วงที่ฝนตกหนัก หินท�ำให้น�้ำระเหยได้ยาก บ้านก็จะ เต็มไปด้วยความชื้น ส่วนในช่วงที่อากาศร้อน หินก็จะเก็บความร้อนไว้ ท�ำให้รู้สึก อบอ้าว ไม่สบายตัวสังเกตได้ว่า การปูหินในสวนนั้น ท�ำให้เกิดผลกระทบ มีทั้งข้อดี ที่ สวยงาม แต่ก็มีข้อเสียเยอะอยู่เหมือนกัน ส่วนที่มีการน�ำก้อนหินมาตกแต่งสวน โดยเฉพาะก้อนหินขนยาดใหญ่ ควรจะต้อง ระวังให้มาก เพราะในทางฮวงจุ้ย “ก้อนหิน” จะหมายถึงอุปสรรค การเลือกก้อนหินใน การแต่งสวนจะต้องเลือกก้อนที่มีลักษณะกลมมน ห้ามเป็นเหลี่ยมคม หรือมีมุมแหลม และควรละเว้นลักษณะก้อนหินที่มีรูด้วยเช่นกัน ด้วยหินที่มีรูปร่างลักษณะตามธรรมชาติ ไม่เป็นรูปร่างที่ชัดเจน ย่อมจะดีกว่าหินที่ มีรูปร่างลักษณะเหมือนต่างๆ เช่น หิน ที่มีลักษณะเหมือนสัตว์ เหมือนคน เป็นต้น ย่อมจะส่งผลต่อจิตใจของ เจ้าของได้ ต�ำแหน่งในการวางของหิน ส่วนใหญ่จะวางตรงบริเวณมุมบ้าน ห้ามวางไว้หน้าบ้าน หรือบริเวณที่ ตรงกับประตูบ้านเป็นอันขาด


คมช่างบอกต่อ • CLASSIFIED

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959

จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด 50

ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี • ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

โทร. 081-867-7277

Email: design.by.thanuya@gmail.com

หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต

โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

แฟ็ ก ซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230 จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อและสเตนเลสท่อ ดีไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767 จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 081-5417611

ชื่อ ……………………………………...................…………...… อาชีพ………………….……....……………………….…........…… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศึกษา………….......…………….….…... …………………………………………………….................. ทีอ่ ยู…่ ………………………………................…….................. ....………………………………………………………................ .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. จังหวัด……………………........รหัสไปรษณีย…์ ….……….…........ โทร………………………….....……….....……….....……………… แฟกซ์….........…………….....……….....……….....……….....… อีเมล์…………………………………………....……………..…….

กรุณาส่งแแบฟอร์มสถานที่จัดส่ง หรือแนบนามบัตร มาที่

Fax : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com : komchangmag หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986

8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


สุขภาพ • คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว... หม้อยาใหญ่ใช้รักษา สารพัดโรค (ปัญหา)…

52

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอ เวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหาใหญ่และ ส�ำคัญของประเทศปัญหาหนึ่งของคนทั่วไป มี ผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วย (Care Giver) สามารถพบได้ในทุกอายุ ทั้ง หญิงและชาย ทุกเชื้อชาติ ทุกอาชีพ และทุก รายได้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจ�ำนวน 8 ล้านคน มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 1 หมื่นคน และพบมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี โรคที่จะ มาให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลท�ำความรู้จักนั่นก็ คือ ไตเรื้อรัง/ไตวายเรื้อรัง(Chronic Kidney Disease) คิดว่าทุกท่านคงจะคุ้นเคยกับชื่อนี้ บ้างระดับหนึ่ง ฉบับนี้น�ำผู้อ่านทุกท่านมา ท�ำความรู้จัก ท�ำความเข้าใจ ให้กระจ่างชัดยิ่ง ขึ้นว่าเป็นอย่างไร ท�ำการรักษาและป้องกัน อย่างไร ติดตามกันมาเลยครับ

ความหมายโรคไตเรื้อรัง

ความหมาย โรคไตเรื้อรัง (เดิมมักเคยได้ยินเรียกชื่อ แบบอื่นๆดังนี้ โรคไตวาย/ไตวายเรื้อรัง/ไตเสื่อม/ไตไม่ ท�ำงาน) ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญโรคไตได้สรุปเรียกผู้มีความ ผิดปกติไตวายว่า โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease) โรคไตเรื้อรัง หมายถึง ภาวะที่ไตมีความผิด ปกติไตเสื่อมจะค่อยๆถูกทําลายไปเรื่อยๆส่วนของไตที่ เสียไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับคืนมาเป็นปกติ จนท�ำให้ ไตสูญเสียหน้าที่การท�ำงานของไตในด้าน การปรับ สมดุลเกลือแร่ กรดด่าง การก�ำจัดของเสียออกจาก ร่างกาย การปรับสมดุลน�้ำในร่างกาย สร้างฮอร์โมน ต่างๆ ก่อให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง ความผิดปกติที่เกิด ขึ้นนี้เป็นติดต่อกันมานานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป


เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

.อาการและอาการแสดง

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีการแสดงออกมาได้หลากหลายอาการที่แตก ต่างกัน อาการต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะที่เฉพาะของโรคนี้ซึ่งสามารถ พบได้ในผู้ป่วยโรคอื่น อาการที่พบได้มีดังนี้คือ • คลื่นไส้ อาเจียน • เบื่ออาหาร • เหนื่อยล้า เหนื่อยง่าย และอ่อนเพลีย • ปัญหาการนอน เช่น นอนไม่หลับ • มีการเปลี่ยนในการปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนมากผิด ปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ปัสสาวะออกน้อย • การรับรู้ทางจิตใจสุขภาพทางจิตแย่ลง สับสน • กล้ามเนื้อกระตุกและเป็นตะคริว • สะอึก • บวมตามใบหน้า แขนขา บวมเท้าและข้อเท่า • อาการคันตลอดเวลา • เจ็บแน่นหน้าอก กรณีที่มีน�้ำท่วมหัวใจ • หายใจเร็ว หายใจล�ำบาก หายใจไม่อิ่ม กรณีที่มีน�้ำท่วมปอด • ความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมยากหรือควบคุมไม่ได้

53

: komchangmag

• เบาหวาน พบมากในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ ต้องพึ่งพิงอินสุลิน • ความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิต • โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอักเสบจาก • โรคนิ่วไต • โรคของต่อมลูกหมาก • การติดเชื้อในกระแสเลือด • เนื้องอกที่ไต/ถุงน�้ำในไต • โรคเกาต์ • โรคภูมิแพ้เซลล์ตนเองหรือเอสแอลอี (SLE=Systemic Lupus Erythromatosus) • ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดต่างๆ ยาแก้ปวดชนิดที่ไม่ ใช่สเตียรอยด์(non-steroidal anti-inflammatory drugs) หรือสารเคมีบางชนิดซึ่งมีพิษต่อไต • ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยสารรังสี


สุขภาพ • คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

โรคไตเรื้อรัง หลักเกณฑ์การวินิจฉัย

54

ผู้ป่วยจะต้องตรวจพบมีความผิดปกติข้อใดข้อ หนึ่งใน 2 ข้อนี้ดังต่อไปนี้จึงถือว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง 1. ตรวจพบมีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อดังต่อไปนี้ 1.1 ตรวจปัสสาวะพบความผิดปกติดังนี้ • ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะอย่างน้อย 2 ครั้ง กรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะต้องตรวจพบ แอลบูมินขนาดเล็กในปัสสาวะ(microalbuminuria) ในกรณีผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบา หวานจะต้องตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ ปริมาณมากกว่า 500 มิลิกรัมต่อวัน • ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (hematuria) 1.2 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา เช่น อัลตรา ซาวด์พบนิ่วในไต, ถุงน�้ำในไต, ไตพิการหรือไตข้าง เดียว 1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้างหรือพยาธิ สภาพจากผลการตรวจชิ้นเนื้อไต 2. ผู้ป่วยที่มีอัตราการกรองของเลือดที่ผ่านไตออกมา เป็นน�้ำปัสสาวะลดลงน้อยกว่า 60 มิลลิลิตร/ นาที/ พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตารางเมตร เป็นเวลา 3 เดือน

ความรุนแรงของโรค

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถแบ่งตามความรุนแรงของโรคได้ออกเป็น 5 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 พบไตผิดปกติ หรืออัตราการกรองของไตเพิ่มขึ้นมากกว่า 90 มล./นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตร.ม. ระยะที่ 2 พบไตผิดปกติ และอัตราการกรองของไตลดลงเล็กน้อยเป็น 60-89 มล./นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตร.ม. ระยะที่ 3 อัตราการกรองของไตลดลงปานกลางเป็น 30-59 มล./นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตร.ม. ระยะที่ 4 อัตราการกรองของไตลดลงมากเป็น 15-29 มล./นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตร.ม. ระยะที่ 5 ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย อัตราการกรองของไตลดลงน้อยกว่า 15 มล./นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตร.ม. (หรือได้ รับการบ�ำบัดทดแทนไต) ด้วยเนื้อหาที่มีรายละเอียดค่อนข้าง มาก จึงขอยกไปในฉบับหน้าที่จะกล่าว ถึงบุคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และแนวทางการ ป้องกันกับแนวทางการรักษากันครับ•


55

: komchangmag


สบายๆ สไตล์คมช่าง นายสาระบันเทิง

56

สวัสดีครับท่านสมาชิกนิตยสารคมช่างทุกท่าน ฉบับนี้จะพาไป ชิมอาหารอร่อยๆกัน ร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่ชื่อร้าน Nuan House อยู่แถวถนนราชพฤกษ์ใกล้ สน.ตลิ่งชัน ถึงจะเป็นร้านเปิดใหม่แต่ ฝีมือในการท�ำอาหารรสชาดไม่ใหม่เลยครับ ต้องบอกว่าแบบ โบราณผมได้ไปชิมมาแล้วอร่อยจริง เช่น ใครชอบอาหารสมุนไพร แนะน�ำเลยครับ ย�ำตะไคร้ ภาชนะที่ใส่มาเป็นไม้ มีใบชะพลู ขมิ้น รสชาดเยี่ยม เมนูต่อมาต้อง ทอดมันปลากราย เนื้อเด้ง เหนียวนุ่มเมนูนี้ต้องสั่งอีกจาน ที่จะแนะน�ำต่อไป เขียวหวานไก่ผัด แห้งเสริฟบนกะทะร้อนหรือโรตีแกงเขียวหวาน ต่อไปต้อง ไข่เจียว คุณชาย เสริฟพร้อมน�้ำพริกกะปิ ทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ ตบท้าย ด้วย ไข่ตุ๋นหม้อไฟ อาหารมีพร้อมเสริฟอีกหลายเมนูต้องลองมาชิม ด้วยตัวเอง ร้านนี้ผมแนะน�ำเลยครับบรรยากาศเป็นกันเองพร้อม เสียงเพลงและดนตรีสด(เฉพาะวัน) หรือโทร.สั่งอาหารล่วงหน้าได้ 089-6981263,081-9879091,02-4081055 มีคุณกฤษณะ อุดมกิจ และ คุณยุทธพร สรงประภา คอยดูแล แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า โชคดี มีชัย สวัสดีครับ•


57

: komchangmag


58


59

: komchangmag


Kc32s  
Kc32s  
Advertisement