Page 1


2


3

: komchangmag


4


5

: komchangmag


6


7

: komchangmag


8


9

: komchangmag


10


11

: komchangmag


สารบัญ

12

14 18 22 24 26 27 32 34 38 39 40 41 42 44 46 48 52 56

สังคมข่าว รายงานพิเศษ

PRACTIKA

หลากหลายงานช่าง

หน้ากากอนามัย

คมช่างเล่าเรื่อง (ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น)

คนญี่ปุ่น อายุยืนที่สุดในโลก มุมสเตนเลส

ความเข้าใจสเตนเลส เรื่องจากปก

C-STYLE

แม่น�้ำสเตนเลส

เปิดมุมมองการตกแต่งใหม่ๆ ไร้สนิม ท�ำเนียบร้าน

เค.ซี. สแตนเลส รอบรู้งานช่าง

ค�ำศัพท์ประเภทเหล็ก แนะน�ำผลิตภัณฑ์ เปิดโลกผลิตภัณฑ์ บอกเล่าธุรกิจ

ดึงดูดใจลูกค้า ปฎิทินข่าว มุมกฎหมาย

ลูกหนี้คดีแพ่ง พยากรณ์จักรราศี

ประจ�ำเดือนเมษายน ฮวงจุ้ย

4 มงคล เสริมเพิ่มทรัพย์ สุขภาพ

โรคต้อหิน สบายๆ สไตล์คมช่าง

DARIAN WATER CITY


สารบัญ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนเมษายน 2559 ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ ปรีชา วีรรัตนากร ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ ศุภกร จันทรดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

13

บรรณาธิการบริหาร

: komchangmag

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

นิตยสารคมช่าง

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช อ.ชไมพร ตันติวงศ์ บูรจิตร พิบูลย์ กองบรรณาธิการ

เป็นนิตยสารแอจกฟรี รายเดือน

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย

ด้วยการสร้างสรรค์ ให้มีความเข้าใจ และต่อยอดทักษะมุมมองมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายโฆษณา

ในเครือของ บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด ศิลปกรรม ที่พร้อมน�ำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สรพงษ์ ภู่ทอง

ในวงการช่างหลากหลายสาขาของเมืองไทย

อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน อากาศที่แสนจะ ร้อน รวมถึงอะไรๆ ก็ร้อนไปหมด มันก็เป็นเหมือนกับ มรสุมที่กระหน�่ำ กระแทกแข้ากับการด�ำเนินชีวิตของเรา ชีวิตคือสิ่งที่ประกอบไปด้วยความ ส�ำเร็จ กับความล้มเหลวมากมาย หากผู้ใดสามารถด�ำเนินชีวิตไป พร้อมๆ กับสภาพขึ้นๆ ลงๆ หาความ แน่นอนมิได้ โดยปราศจากความรู้สึกเจ็บ ปวดหรืออัดอั้นตันใจแล้วล่ะก็....... ในบั้นปลาย.......บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ชนะ

“ปรับตัว อย่างมีทิศทาง” เบน คาร์ดิน


สังคมข่าว

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่างทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ : bonanuthep@gmail.com

สยามสเตนเลส จ.ฉะเชิงเทรา

14

กนกพรการช่าง จ.จันทบุรี

ผู้บริหาร บ.ทีเอ็นโพลีคาร์บอเนต จ�ำกัด และกองบรรณาธิการบริหาร นิตยสารคมช่าง เยี่ยมร้านค้า พร้อมมอบรูปภาพมงคลเป็นที่ระลึก

ซุ่งหลีพระยาตรัง จ.จันทบุรี

ซุ่งหลีโลหะกิจ จ.จันทบุรี

พิเศษสุด อาร์กอนถังใหญ่พร้อมฝาครอบ จากราคา 4,600.- เหลือเพียง

3,500.-


จันทบุรีค้าเหล็ก จ.ฉะเชิงเทรา

15

คุณคมสันต์ นววงศ์ บริษัท ทูไททาเนียม โค้ตติ้ง จ�ำกัด ก�ำลังเตรียมขยายเปิดโรงงาน นิตยสารคมช่าง ขออภัยในข้อความที่ เคลือบผิวไททาเนี่ยม เพิ่มเติมแห่งใหม่ในพื้นที่ มากกว่า 600 ตรม. ย่านพระสมุทรเจดีย์ ที่ ผิดพลาดของ ร้านอุดรน�ำสมัย อุดรธานี จะเปิดด�ำเนินการเร็วๆนี้ ในฉบับที่แล้ว

: komchangmag

พัฒนวัฒน์ สเตนเลส จ.จันทบุรี


16

สังคมข่าว


17

: komchangmag


รายงานพิเศษ

พลังแห่งการสร้างสรรค์ ต่อยอดทุกความฝันให้เป็นจริง

18

ถ้าพูดถึงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่ของ คนไทยที่แสดงความเป็นตัวตนออกมาได้ชัด ที่สุด คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จัก Practika ผู้น�ำด้านการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ สมัยใหม่ ที่หลงใหลในการสร้างสรรค์งาน ประเภท Industrial Customization บริษัท แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นความภาค ภูมิใจของคนไทย และไม่หยุดที่จะน�ำพา บริษัทของคนไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น�ำด้าน การสร้างสรรค์นวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์สมัย ใหม่ของอาเซียน

คุณอภิสิทธิ์ ทันด่วน ประธาน บริษัท แพรคติก้า จ�ำกัด (ซ้ายสุด)


19

: komchangmag

“ธุรกิจของเราจะเน้นในด้านการ สร้างสรรค์และผลิตเฟอร์นิเจอร์ Customize สมัยใหม่ เราจะเรียกตัวเองว่าเป็น Customize Furniture คือการออกแบบและผลิต สินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า ภายใต้โรงงานที่ได้รับการออกแบบ อย่างสวยงาม ทันสมัย และมีมาตรฐานสูง โดยมีพื้นที่ท�ำงานทั้งหมดประมาณ 43,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยเครื่องจักรและ เทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภาพการด�ำเนินงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีสภาพ แวดล้อมในระดับมาตรฐานสากล และทัน สมัยที่สุดในอาเซียน โดยงานของเราส่วน ใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิส เช่น ส�ำนักงาน ห้องประชุมของสถาบันเอกชน ต่างๆ ซึ่งแพรคติก้าเองก็มีผลงานสร้างสรรค์ เฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆ ที่ได้รับการยอมรับจาก คุณกิตติเดช ชวานนท์ Processing Director บริษัท แพรคติก้า จ�ำกัด วงการนักออกแบบตกแต่งภายในและองค์กร ได้เปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ แนวคิดและทัศนคติการบริหารของ แพรคติก้า ขนาดใหญ่ในด้านคุณภาพสินค้า การ ว่า “เราจะบอกตัวเองเสมอว่า แพรคติก้า ไม่ใช่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ สร้างสรรค์ และการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ จน แต่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งใจออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆ ออกมาทุกวัน ขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ โดย มีกลุ่มคนไทยที่แตกต่างกันทั้งด้านพื้นฐานความรู้ อาชีพ และความช�ำนาญ เฉพาะอย่างยิ่งในปี 2020 เรามีเป้าหมายที่จะ เข้ามาท�ำงานร่วมกัน เพื่อสร้างเป็นหมู่บ้านช่างเฟอร์นิเจอร์ไทย ที่มีเอกลักษณ์ ขึ้นเป็นผู้น�ำของอาเซียนในการสร้างสรรค์ ทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ซึ่งแพรคติก้าก่อตั้งมาประมาณ เฟอร์นิเจอร์ใหม่ เพื่อประกาศอัตลักษณ์ของ 30 ปี ได้แล้ว และตอนนี้ครอบครัวของเราก็มีอยู่ประมาณ 600 คน” คนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง”


รายงานพิเศษ

20

“อย่างที่ทราบกันว่าจุดขายของเราเป็น เรื่องของการดีไซน์ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ลูกค้าที่เข้ามาก็จะมีความต้องการที่แตกต่าง กันออกไป เรามีหน้าที่ที่จะต้องออกแบบ พัฒนา และผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ ลูกค้าต้องการ นั่นคือความท้าทายที่คอย ผลักดันให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และกล้า คิด กล้าท�ำอยู่เสมอ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับกลับ ไปนอกจากสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความ ต้องการแล้ว เรายังมีการบริการต่อเนื่อง เพื่อสร้างความประทับใจในระยะยาว มีการ รับประกันสินค้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับ ลูกค้า เพราะเราตั้งใจให้ลูกค้าเปรียบเสมือน คู่ค้าที่เป็นพันธมิตรต่อกัน ไม่ได้เน้นที่การ ขายของเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องสร้าง มิตรภาพให้เดินควบคู่กันไป ตอนนี้กลุ่มลูกค้าก็มีทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม แต่ที่น่าสนใจคือพม่า ซึ่งตอนนี้ ประเทศก�ำลังเติบโตด้านธุรกิจก่อสร้าง โรงแรม ออฟฟิสส�ำนักงาน เป็นอย่างมาก”

“จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว ท�ำให้บริษัทต้องอยู่ในวังวนของการแข่งขัน ท�ำ ทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และพ้นจากการ คุกคามของคู่แข่ง ซึ่งนับจากปี 2550 บริษัทก็ เริ่มหลุดจากสภาวะต่างๆ ที่กล่าวมา และเริ่ม เข้าสู่ยุคของการสร้างความยั่งยืน เราจ�ำเป็น ต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสังคม เพื่อ การท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ก้าวข้าม ความคิดยุคเก่าๆ ที่ยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ลดการนึกถึง แต่ผลประโยชน์ของตัวเอง มาสู่ยุคของการให้ความเข้าใจ การหลอมรวม การร่วมมือกันน�ำศักยภาพในตัวเองของทุกคน ออกมาใช้อย่างเต็มที่ มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือการสร้างสังคม สร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน ทุกวันนี้มุมมองของเราต่อธุรกิจ ถูกเปลี่ยนให้มี แง่มุมที่กว้างขึ้น เราไม่เคยมองว่า Supplier เป็นแค่คนขายของ หรือพนักงานคือลูกจ้างที่รับ งานตามค�ำสั่งอย่างเดียว แต่เรามองว่าทั้งหมด นี้คือ “ห่วงโซ่ตามวิถีทางธรรมชาติ” ที่ต้อง พึ่งพาอาศัยกัน อยู่ด้วยกันด้วยความรักความ เข้าใจ และความยุติธรรม”


21

“ไม่ว่าจะท�ำธุรกิจอะไร อย่าลืมว่า ต้องหาตัวตนของตัวเองให้เจอ ไม่ว่าจะ เป็นความถนัด ความชอบ คอยมองหา ตลาดใหม่ๆ ที่คู่แข่งยังน้อย แล้วอย่า ลืมว่าเมื่อคุณไปยืนตรงจุดนั้น ก็จะมีคน อื่นๆ ที่วิ่งตามคุณมาอีก” “เพราะฉะนั้น เราจึงไม่สามารถ หยุดคิดได้ และต้องคิดให้มากกว่าคน อื่นเสมอ ซึ่งแพรคติก้าเองก็ลองผิดลอง ถูกมาหลายสิบปี เรียนรู้จากความผิด พลาด และน�ำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดี มี ประสิทธิภาพ คิดใหม่ ท�ำใหม่ ไม่ละเลยปัญหา ที่ส�ำคัญอย่าอาย เมื่อ เกิดข้อผิดพลาด แต่จงอายที่เราไม่คิด แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น เราต้องเรียนรู้ และพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ต่อยอดไป ข้างหน้าให้ได้ ”

: komchangmag

“แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างความร่วมมือร่วมใจ จะมีวิธีง่ายๆ คือก่อนเข้างาน 20-30 นาทีของทุกวัน จะมีการพูดคุยกันสบายๆ แบบพี่น้อง หารือร่วมกันของแต่ละแผนก ถามไถ่ สารทุกข์สุขดิบ สรุปงาน ข่าวสาร ประจ�ำวัน หรือเล่าสิ่งที่ต้องพบเจอใน แต่ละวัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในช่วงแรกหลายๆ คนก็เกิดกระแสต่อ ต้านอยู่บ้าง แต่พอท�ำไปเรื่อยๆ ก็เริ่ม เปลี่ยนแปลง ทุกคนมีเรื่องที่อยากจะ พูด แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท�ำ ทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย เริ่มสนิทกันมากขึ้น การทะเลาะเบาะ แว้งก็น้อยลง ปัญหาได้รับการแก้ไข สุดท้ายก็เกิดเป็นความเข้าใจ ความร่วม มือร่วมใจโดยที่ไม่ต้องมีการบังคับ เราเชื่อว่าการที่พนักงานตระหนักใน คุณค่าของตนเอง และผู้ร่วมงาน คือพลังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ยิ่งใหญ่ต่อไป”

ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาด แต่เรา จะน�ำข้อผิดพลาดนั้นไปพัฒนาให้เกิด ประโยชน์ได้อย่างไร เป็นค�ำถามที่ทุก คนต้องหาค�ำตอบ เพื่อพร้อมที่จะก้าว ไปข้างหน้าด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ฉบับ หน้าครับ • ขอขอบคุณรูปภาพจาก บริษัท แพรคติก้า จ�ำกัด


หลากหลายงานช่าง นายช่างตี๋

ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ นิตยสารคมช่างกับผม นายช่างตี๋ แห่งคอลัมน์หลา หลายงานช่าง ฉบับนี้ผมขอน�ำเสนอ เรื่อง ของผ้าปิดจมูกและปาก หรือหน้ากากอนามัย มีด้วยกันหลายชนิด การเลือกใช้อย่างเหมาะ สม จะสามารถป้องกันการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ และยัง สามารถป้องกันอันตรายจากพิษของฝุ่นบางประเภทได้ด้วย แต่ก็ ป้องกันได้เฉพาะ ฝุ่น เท่านั้นนะครับ ไม่สามมารถป้องกันไอระเหย ของสารเคมี หรือควันจากการเชื่อมได้ ช่างทั้งหลายอย่าน�ำผ้าปิด จมูก มาใช้ในงานเชื่อม หรืองานพ่นสีนะครับ

22


หน้ากากป้องกันการติดเชื้อวัณโรค 1. สามารถกรองที่มีขนาดตั้งแต่ 1 ไมครอน ประสิทธิ์ภาพในการกรอง 95% ที่อัตราการไหลเวียนของอากาศ 50 ลิตร/นาที (ค�ำอธิบาย ขนาดของเสมหะมี 1-5 ไมครอน ดังนั้นหน้ากากต้องกรองเสมหะที่มีขนาดเล็กที่สุด อัตราการไหลเวียน 50 ลิตร/นาที เป็นปริมาตรของอากาศที่ไหลผ่านเข้าออกเมื่อคนสวมหายใจในขณะออก ก�ำลังกาย) 2. หน้ากากต้องสามารถทดสอบการรั่วได้ไม่เกิน 10% ที่นี้เรามาดู หน้ากากผ้าปิดจมูก แต่ละชนิดกัน ผมขอยกตัวอย่างผลิตภันฑ์ ของ 3M ก็แล้วกัน เพราะเขามี มาตราฐานสูงอยู่ละ หน้ากากสุขภาพ Nexcare เหมาะกับงานสบายๆ เช่น กวาดบ้าน,ท�ำอาหาร,ฝุ่นจากท้องถนน, ฝุ่นจากการเผาหญ้าเผา ป่า, และฝุ่นอื่นๆ ที่ไม่ละเอียดทั่วไป

หน้ากากป้องกันฝุ่นและไอกรด 3M รุ่น 8246 สามารถ ป้องกันฝุ่นที่ใหญ่กว่า .3 ไมครอนได้ดี มาตรฐาน R95 จาก ประเทศอเมริกา คือ หน้ากากป้องกันอนุภาคที่เป็นน�้ำมัน และ ไม่ใช่น�้ำมัน และมีประสิทธิภาพในการกรองไม่ต�่ำกว่า 95% เหมาะกับงานไอกรดอ่อนๆ ซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ คลอรีน ไฮโดรเจนฟูออไรด์ เช่นงานที่มีกรดแก๊ส มลพิษบนถนน งานใน ห้องทดลองเคมี งานชุบโลหะ งานล้างสระว่ายน�้ำ ฝุ่นทั่วไปที่มี ส่วนผสมของน�้ำมันและไม่ใช่น�้ำมัน

ขอยกตัวอย่าพอสังเขป ยังมีหน้ากากอนามัยอีกหลายประเภทนะครับ และยังมีหน้ากากกัน สารพิษ อีกหลายแบบครับ ฉบับหน้าจะได้กลาวถึงมาตราฐาน และ code ต่างๆ ของหน้ากาก อนามัย เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานครับ สวัสดี •

23

: komchangmag

หน้ากากป้องกันฝุ่น 3M รุ่น 9105S สามารถป้องกันฝุ่นที่ ใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนได้ดี มาตรฐาน N95 จากประเทศอเมริกา คือ หน้ากากป้องกันอนุภาคที่ไม่ใช่น�้ำมัน และมีประสิทธิภาพใน การกรองไม่ต�่ำกว่า 95% เหมาะกับงานสบายๆ เช่น กวาดบ้าน, งานเลื่อยไม้, ตัดไม้, ขัดวัสดุต่างๆ โดยใช้กระดาษทราย, การ เคลื่อนย้ายสารเคมีแห้งแบบไม่อันตราย, ยังเหมาะส�ำหรับผู้ที่มี อาการเป็นภูมิแพ้อากาศ เชื้อรา ฝุ่นจากละอองเกสรดอกไม้ และยังสามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ไข้หวัดนก


คมช่างเล่าเรื่อง • ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

คนญี่ปุ่น

24

อายุยืนยาว ที่สุดในโลก

ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ พบว่าใน ปี 2047 โลกจะมีจ�ำนวนประชากรอายุ 60 ปี มีมากกว่าประชากรเด็ก ลักษณะโครงสร้างทาง สังคมในอีก 40 ปีข้างหน้า จะเปลี่ยนแปลงไปเป็น สังคมแห่งผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือสังคมโลกใน อนาคต จะเป็นสังคมที่ผู้สูงอายุครอบครอง เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรของโลก ที่คนเกิด น้อยลงและอายุยืนมากขึ้น ท�ำให้ประชากรทั่วโลกจะมีอายุ เฉลี่ยยืนยาวขึ้นอย่างน้อย 9 ปี และประชากรทั่วโลกที่มีอายุ มากกว่า 65 ปี จะมีจ�ำนวน 2 พันกว่าล้านคน คิดเป็นสัดส่วน ได้ 1 ใน 5 หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้งโลก ซึ่งพบได้ใน เกือบทุกประเทศแถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี เยอรมัน อังกฤษ และสแกนดิเนเวีย รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นสังคมผู้สูง อายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2010


คนญี่ปุ่นอายุยืนมากที่สุดในโลก มีคนอายุเฉลี่ยเกิน 100 ปี มากกว่า 20,000 คน และยังพบว่าคนญี่ปุ่นยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีคอเลสเตอรอลต�่ำ ไม่ค่อยเป็นโรค อ้วน โรคหัวใจ

ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้คนญี่ปุ่นอายุยืนมากที่สุดในโลกนั้น มาจากการใช้ชีวิตประจ�ำวัน

1. พฤติกรรมการกินของคนญี่ปุ่น

ข้าว เป็นอาหารหลักของคนญี่ปุ่นทุกมื้อ

2. กิจกรรมประจ�ำวัน ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น จะท�ำกิจกรรมประจ�ำวันแทนการนั่ง นอน ติดเตียง เช่น เขียน หนังสือ อ่านหนังสือ ตกปลา ปลูกต้นไม้ วาดภาพ หรือ ท�ำงานอดิเรกที่ชอบ หรือการ เดินไปท�ำธุระ ในที่ใกล้ๆ การวิ่งขึ้นเขาท�ำสถิติประจ�ำวัน ซึ่ง เป็นการบริหารร่างกาย ท�ำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บและป่วยอายุยืน •

สมาคมศิษย์เก่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิค โพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรม เทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดย การรวมตัวของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำ กิจกรรมร่วมกัน ของศิษย์เก่าจาก ทั้ง 2 องค์กร

25

: komchangmag

เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างมากที่ท�ำให้คน เป็นอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งเหมือน ญี่ปุ่นอายุยืนมากที่สุดในโลก และอาหารที่ ขนมปัง ท�ำให้ได้วิตามินมากกว่า และย่อย ได้ง่ายกว่า แม่บ้านในญี่ปุ่นก็นิยมท�ำ คนญี่ปุ่นนิยมรับประทาน ได้แก่ อาหารเช้าเพื่อครอบครัว ที่สามารถรับ ปลา อาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะมีปลา ประทานกับข้าวได้มากกว่า ขนมปัง เรายัง เป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะปลาแซลมอน จะเห็นข้าวเป็นส่วนประกอบส�ำคัญในซูชิ เมนูที่หลายๆ คนนิยมรับประทานกัน ปลาทูน่า ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดี ประกอบไปด้วยโอเมก้า 3 วิตามิน เกลือ แร่ ในปริมาณที่สูง ช่วยบ�ำรุงสมอง ชาเขียว คนญี่ปุ่นนิยมดื่มชาเขียว ซึ่งมี ป้องกันโรคหัวใจ ท�ำให้ร่างกายมี ความ คุณสมบัติ ทั้งการช่วยล้างสารพิษจาก ต้านทานโรคสูง ร่างกาย ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญแคลอรี่ และยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ถั่ว เหลือง คนญี่ปุ่นนั้นน�ำถั่วเหลืองไป (Aniti Oxidant) ช่วยชะลอความแก่ ท�ำให้ แปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด ที่ สุขภาพดีอีกด้วย รู้จักกันดีคือมิโซะ ซึ่งได้มาจากการแปรรูป จากการหมักถั่วเหลือง มีคุณค่าทาง ผักและผลไม้ คนญี่ปุ่น มักจะน�ำผักไป โภชนาการและมีโปรตีนสูง คนญี่ปุ่นนิยม รับประทานควบคู่กับอาหารอย่างอื่นเสมอ น�ำมิโซะมาท�ำเป็นซุปเพราะมิโซะอุดมไป และเมื่อรับประทานอาหารคาวเสร็จ ด้วยกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการ อาหารหวานที่รับประทานเมนูของหวานที่ นอกจากนี้ยังมี เต้าหู้ ที่ให้คุณค่าทาง ท�ำจากผลไม้ต่างๆ นอกจากนี้อาหารญี่ปุ่น โภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีนสูงกว่า หลายชนิดยังมีส่วนผสมของสาหร่าย ซึ่ง เนื้อสัตว์บางชนิดถึง 2 เท่า ในปริมาณที่ ข้อดีของสาหร่ายคือมีไขมันต�่ำ มีแป้งและ เท่ากัน และราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ น�้ำตาลเป็นส่วนผสมน้อยมาก


มุมสเตนเลส

อ.กนกไร้สนิม

kanokn@gmail.com

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน และติดตามในคอลัมน์ “มุมสเตนเลส” วันนี้เราลองดูว่า คนภายนอกนั้นเขาเข้าใจเกี่ยวกับสเตนเลสอย่างไร เราลองมาอ่านบทความด้านล่างนี้ แล้วลองมาช่วยกันวิเคราะห์ร่วมกัน

26

สแตนเลส ทุกๆ วันที่ผมได้เปิดท�ำการขายของอยู่นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดนัดจตุจักร หรือที่เสนานิคม1 ก็จะมีลูกค้าบางท่านที่หยิบสินค้าชิ้นหนึ่งขึ้น มาแล้วถามว่า “อันนี้จะเป็นสนิมไหมค่ะ” ผมก็ตอบกลับไปว่า “ไม่ครับ อันนั้นเป็นสแตนเลสครับไม่เกิดสนิมแน่นอนครับ”ผมเลยเขียน บทความนี้ขึ้นมาเพื่อบอกความเจ้งของเจ้าสแตนเลสตัวนี้ครับ สรุปข้อดีของสแตนเลสอย่างสั้นๆ • โดยปกติ จะไม่เกิดสนิม • เมื่อใช้ต้มอาหารจนเดือด จะเกิดการละลายของเหล็กและโครเมียมออกาซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และยังให้ประโยชน์ • ไม่เกิดปัญหาเมื่อเจออาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น�้ำส้มสายชู ซอสมะเขือเทศ เจ้าสแตนเลสเนี่ยเป็นชื่อของโลหะชนิดหนึ่งที่มีการผสมโลหะหลายๆชนิดเข้าด้วยกัน แต่ส่วนผสมหลักๆ ก็จะมี เหล็ก และ โครเมียม ซึ่งโลหะที่มีชื่อโครเมียมนี้เอง ที่ท�ำให้ไม่เกิดสนิมขึ้นมาบนผิวของสแตนเลส เพราะเมื่อโครเมีที่อยู่ในโลหะผสมนี้ท�ำปฎิกิริยา กับอากาศ ท�ำให้เกิดฟิลม์บางๆ เคลือบผิวสแตนเลสนี้ไว้ ท�ำให้ไม่เกิดสนิม ฟิล์มบางๆนี้ถูกเรียกว่า “ฟิล์มป้องกัน” และต่อให้มีการขีด ข่วน หรือกระเทาะที่ผิวสแตนเลสที่จะท�ำให้ฟิล์มนี้หลุดออกไป โครเมียมกับอากาศก็จะท�ำปฎิกิริยากันเช่นนั้นเช่นเดิม นอกจากนี้ธาตุ เหล็กและโครเมียม ซึ่งเป็นธาตุที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย เมื่อเราใช้ภาชนะสแตนเลสต้มอาหารจนมีอุณหภูมิสูง ธาตุเหล่านี้จะหลุดออกมา ปนกับอาหารและดูดซึมเข้าสู่รายการ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ส�ำหรับผู้ที่ขาดแร่ธาตุที่จ�ำเป็นเหล่านี้ นอกจากนี้ธาตุนิกเกิล ซึ่งท�ำให้ผู้ที่แพ้นิกเกิลเกิดอาการของผิวหนังจะละลายออกมา เมื่อเจออาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด แต่ปัญหานี้จะหมดไปหากท่านใช้ภาชนะ สแตนเลสที่ถูกเคลือบด้วยสารอีนาเมล ธาตุนิกเกิลก็จะไม่สามารถเกิดปฏิกิริยากับอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดได้ เราได้กล่าวถึงเรื่องผลของธาตุแต่ละธาตุ ที่อยู่ในโลหะผสมที่มีชื่อว่าสแตนเลสกันมาแล้ว คราวนี้เราจะมาพูดถึงความเจ๋งอีกอย่าง หนึ่ง ที่เราทุกคนสามารถสัมผัสรู้สึกได้คือ ความแข็งแรงนั้นเอง ท่านจะเห็นว่าสแตนเสสนั้นมีความแข็งแรงมาก ซึ่งยังมากกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากอลูมิเนียมอีกด้วย นอกจากนี้ สแตนเลสยังเงางามกว่าอลูมิเนียม แต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน ซึ่งไม่ เหมือนกัน บางคนอาจชอบสไตล์เก่าๆ อย่างที่เขาเอากระป๋องอลูามิเนียมมาชงกาแฟโบราณ อันนี้ก็เป็นอีกความรู้สึกนึ่ง ผมว่ามันก็โอ เคนะ ไม่ว่าจะเป็น สแตนเลสหรืออลูมีเนียม

แล้วฉบับหน้าผมจะมาเฉลยค�ำตอบว่าอย่างไร เหมือนท่านผู้อ่านได้วิเคราะห์หรือไม่ •


เรื่องจากปก

คิดค้นพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง

27

: komchangmag

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด เดิน หน้าคิดค้นและพัฒนาแผ่นหลังคารูปแบบ ใหม่ ก้าวข้ามขีดจ�ำกัดด้านประสิทธิภาพ ของแผ่นหลังคาในยุคสมัยเดิมๆ เกิดเป็น นวัตกรรมใหม่ล่าสุดอย่างแผ่นหลังคา C-Style ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาจากการ ลองผิดลองถูกมานานกว่า 3 ปีเต็ม พิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบ ไปจนถึง ระบบการติดตั้ง ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จริง และมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร วันนี้ คุณกิตติวุฒิ ตันติดลธเนศ กรรมการบริหาร บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด จะมาเปิดเผยถึงนวัตกรรมใหม่ และความโดดเด่นของแผ่นหลังคา C-Style ทางเลือกใหม่ที่จะสร้างความสุขให้กับผู้อยู่ อาศัย และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ ใช้งาน คุณกิตติวุฒิ ตันติดลธเนศ

กรรมการบริหาร บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด


เรื่องจากปก

แนวคิดการออกแบบ C- Style

การที่เราอยู่ในวงการที่เกี่ยวกับการท�ำหลังคามานาน ก็เลยอยากสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับหลังคามาเป็นอันดับ แรก อาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะบ้านเราที่มีสภาพอากาศร้อนมาก แน่นอนว่า C-Style จะเข้ามา แก้ไขปัญหาเรื่องความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงข้อจ�ำกัดจากวัสดุอื่นๆ เช่น โลหะที่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องเสียงดังจากแรงฝน หรือกระเบื้องที่มีข้อจ�ำกัดในด้านน�้ำหนัก ต้นทุนสูง โครงสร้างเยอะ ติดตั้งยาก ซึ่ง C-Style ก้าวข้ามข้อจ�ำกัดเหล่านี้มาได้ และพร้อมแก้ไขทุกปัญหาที่กล่าวมา ซึ่งผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปในท้องตลาดตอนนี้อาจยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างตรงจุด C-Style จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจส�ำหรับผู้อยู่อาศัย และช่างผู้ติดตั้งงาน 28

ถูกออกแบบมา เพื่อสร้างความมั่นใจในการไม่รั่วซึมด้วยการป้องกันถึง 3 ระดับ เอกลักษณ์ของ C-Style

C- Style มีการจดสิทธิบัตรแล้วใน ปี 2556 การออกแบบของเราจะมองจาก ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน แล้วน�ำ มาพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ อย่างครอบคลุม มีดีไซน์สวยงามโค้งมน เป็นรูปตัว C ซึ่งหัวใจหลักของการ ออกแบบคือต้องติดตั้งง่าย ติดตั้งออก มาแล้วสวยเรียบเนียน ได้มุมสวย เก็บ รายละเอียดต่างๆ ได้อย่างดี นอกจากนี้ ยังลดโครงสร้างที่ยุ่งยาก มีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน ทนทาน ป้องกันการรั่ว ซึมอย่างถาวร ท�ำมุมลาดเอียงได้ถึง 3 องศา สามารถถอดประกอบและน�ำกลับ มาใช้ใหม่ได้ รวมถึงสามารถน�ำไปใช้ท�ำ ผนังได้อีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ถูก รวมไว้แล้วในแผ่นหลังคา C- Style และ ด้วยความที่ติดตั้งง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็น ช่างรับเหมา หรือเป็นเจ้าของบ้านคน ธรรมดาทั่วไป ก็สามารถท�ำความเข้าใจ และติดตั้ง C- Style ได้ด้วยตนเอง

ทนต่อรังสี UV สีสันสวยงาม แข็งแกร่งทนทานต่อสภาวะแวดล้อมปกติ ทนต่อแรงกระแทก และการขีดข่วน ลดเสียงตกกระทบของสายฝน ป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดี ทนทานต่อสารเคมี และน�้ำ อุปกรณ์ครบ ติดตั้งง่าย น�้ำหนักเบากว่ากระเบื้อง เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี ไม่ติดไฟ ไฟไม่ลาม น�ำกลับไปใช้ใหม่ได้


ลดโครงสร้าง ลดระยะเวลาการติดต้ง ลดค่าใช้จ่าย

29

: komchangmag


เรื่องจากปก

ด้วยความโค้งของลอน ท�ำให้ลดเสียงดังได้เป็นอย่างดี เมื่อน�้ำฝนตกกระทบ วัสดุและระบบการติดตั้ง

30

C- Style ผลิตจากวัสดุ PVC ซึ่งเป็น วัสดุที่ผ่านกระบวนการพัฒนามาตลอด ระยะเวลากว่า 100 ปี วัสดุที่เราใช้จะเรียก ว่า PVC FOAM ที่มีความหนา น�้ำหนัก เบา มีโครงสร้างแข็งแรงกว่า PVC ธรรมดา สามารถกันความร้อนได้อย่างดี และไม่ลามไฟ ช่วยลดเสียงดังขณะฝนตก รวมถึงตัววัสดุเองก็มีอายุการใช้งานที่ ยาวนาน ไม่มีกรอบหรือแตก ไม่บิดงอ ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ และความ เป็นกรดด่าง นอกจากนี้ยังเคลือบด้วยสาร เคลือบพิเศษ ASA คุณภาพสูง ช่วยยืด อายุการใช้งานของสีพื้นผิว สวยงามไม่ซีด จางยาวนานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ C-Style ยังตั้งใจผลิตออก มาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการติดตั้ง เพราะ การใช้วัสดุโลหะหรือกระเบื้องยังมีข้อ จ�ำกัดในเรื่องน�้ำหนัก โครงสร้าง ท�ำให้ ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและยุ่งยากในการ ติดตั้ง แต่ C-Style พัฒนามาให้เข้าใจข่าง และเข้าใจเจ้าของบ้าน ช่วยประหยัดเวลา ในการท�ำงาน แต่ออกมาสวยดูดี เพราะมี ระบบปิดครอบมุม ครอบกลาง ที่ท�ำให้ งานเรียบร้อย สวยเนียน เก็บรายละเอียด ได้ครบ ติดตั้งง่าย ไม่ว่าใครก็สามารถท�ำ ออกมาได้สวยเหมือนกัน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต

2-3 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ใหม่ ซึ่งทีมงานของเราเป็นผู้ช�ำนาญการและเข้าใจในเรื่องหลังคามาหลายสิบปี นอกจากหลังคาแล้วก็ยังมีความช�ำนาญเรื่องของโครงสร้างการท�ำโลหะมานาน กว่า 20 ปี เราจึงตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง อย่าง C-Style เอง เราก็ก�ำลังพัฒนาเรื่องสีให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพราะตอนนี้ ยังมีให้เลือกอยู่เพียง 2 สี คือ Ivory และ Chocolate แต่เราเชื่อว่าด้วย คุณสมบัติอันโดดเด่นของ C-Style ณ ตอนนี้ น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด

ฐิตินันท์ สถาปัตย์ ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนวงการก่อสร้าง ในประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับอาเซียนอย่างภาคภูมิ และเรามั่นใจว่าความสามารถของคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้าครับ •


31

: komchangmag


แม่น�้ำสแตนเลส

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

32

MENAM แม่น�้ำสเเตนเลสไวร์ ผู้ผลิตลวดสเตนเลส เพลาสเตนเลส ลวดเชื่อมอาร์กอน มิก ทิก จากวัสดุสเตนเลสอันดับหนึ่งในประเทศไทย ขยายไลน์ผลิตสเตนเลสเกรตติ้ง สเตนเลสสาน และเส้นสเตนเลส ส�ำหรับงานก่อสร้างและตกแต่ง อย่างต่อเนื่อง ในงานสถาปนิก ‘59 ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 1 พ.ค. 2559 นี้ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี ปีนี้แม่น�้ำฯ ยังคงน�ำเสนอสินค้าสเตนเลสหลากหลายในการ ใช้งานทุกระนาบ อาทิเช่น สเตนเลสเกรตติ้ง (Stainless Grating) ที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ภายนอกและภายในให้อยู่ในระนาบเดียวกันได้ อย่างมีสไตล์พร้อมฟังก์ชั่นการระบายน�้ำเป็นเลิศ ด้วยการใช้ลวดสเตนเลส รูปร่างสามเหลี่ยมซึ่งให้ความแข็งแรงแต่ระบายน�้ำได้ดี เชื่อมประกอบเป็นแผ่น ด้วยเทคนิคการเชื่อมจากยุโรป ให้ความแข็งแรงทนทาน รับน�้ำหนักได้ดี ไม่เป็นสนิม เหมาะส�ำหรับงานรางระบายน�้ำ ตะแกรงน�้ำล้นสระว่ายน�้ำ ตะแกรงทางเข้าอาคาร ปิดร่องน�้ำ เพื่อแบ่งพื้นที่เปียก-แห้ง ทางเดินภายใน-ภายนอกอาคาร ปิดร่องน�้ำภายในสถานที่ผลิตอาหาร-เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดอย่างสูง รวมถึงการใช้งานระบายอากาศ (Air Conditioning Grilles) เฟอร์นิเจอร์ภายใน-ภายนอกอาคาร แม่น�้ำฯ น�ำเสนอสเตนเลสเกรตติ้งทั้งเกรด 304 ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในบรรยากาศทั่วไป สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายนอกและภายในอาคาร และเกรด 316L ที่เหมาะส�ำหรับการใช้งานในสภาพการใช้งานที่มีการกัดกร่อนสูง เช่นพื้นที่ริมทะเล พื้นที่ที่ต้องสัมผัส กรดอ่อนๆ คลอรีน ความเค็ม เป็นต้น นอกเหนือจากสเตนเลสเกรตติ้ง ภายในงานยังมีเส้นสเตนเลสตกแต่งรูปร่างพิเศษ (Stainless Decorative Border Profile) ที่สามารถเลือกขนาดใช้งานตกแต่งได้หลากหลาย เช่น เส้นกันลื่น เส้นแบ่งแนว คิ้วสเตนเลส จมูกบันได กรุยเชิงสเตนเลส และการใช้งานอื่นๆ โดยมีขนาดให้เลือกได้อย่างจุใจกว่าในท้องตลาด ด้วยการรีดเย็นขึ้นรูปตามแบบตามออเดอร์ในราคาผู้ผลิต มากไปกว่านั้น ปีนี้ ส�ำหรับใครที่ชอบสเตนเลสแบบมีสีสัน ทางแม่น�้ำฯ น�ำเสนอทางเลือกใหม่การท�ำสีสแตนเลสด้วยเทคนิค พาวเดอร์โค้ท ถือเป็นทางเลือกของคนชอบความทนทานของสเตนเลส แต่ก็รักสีสัน ก็น่าจะสนุกกับการใช้งานสเตนเลสที่ไม่จ�ำกัดสีสัน มากยิ่งขึ้น •


แม่น�้ำสแตนเลสฯ ขอเชิญชมไอเดียการตกแต่งจากเส้นสเตนเลส อย่างไม่รู้จบได้ที่ แม่น�้ำสแตนเลสบูธ C505 (Q10) โซน Door, Window, Roof, Metal & Services ภายในงานสถาปนิก ’59

พบโปรโมชั่น ราคาพิเศษสุด ลดราคากว่า

ม้านั่งเกรตติ้งสเตนเลส

30% เมื่อซื้อหรือสั่งจอง

ใช้งานภายใน ภายนอกได้สบายใจแบบไร้สนิม

ภายในงาน ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 หรือหากไม่สะดวก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แม่น�้ำสแตนเลสฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง

และบอกว่ารู้ข่าวจากหนังสือคมช่าง ก็จะได้ส่วนลดพิเศษเช่นเดียวกัน • 33

: komchangmag

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ โทร.02-725-3999 อีเมล์:info@menamstainless.com. ทีมงานคณุภาพพร้อมตอบทุกข้อสงสัย เพื่อคนไทยใช้งานสเตนเลสได้อย่างมั่นใจ เลือกสเตนเลสทรงยาวคณุภาพพรีเมียม และลวดเชื่อมอาร์กอนสเตนเลส เลือกแมน่า้สแตนเลส-องค์กร ที่มีความสขุจาก สสส. รู้จักแม่น�้ำฯในแง่มุมที่แตกต่างที่ https://www.youtube.com/watch?v=fJ5yw50SGYo หรือค้นหา “แม่น�้ำสแตนเลส องค์กรแห่งความสุข” บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) 299 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

โทร: 02 725 3999 แฟกซ์: 02 725 3933


ท�ำเนียบร้านค้า

34

คุณการะเกต ภาคภูมิกมล หรือคุณลูกเกต

ร้านสเตนเลสที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบวงจรอย่าง เค.ซี.สแตนเลส ที่มา พร้อมสโลแกน “เรื่องสแตนเลส ต้อง เค.ซี.สแตนเลสเท่านั้น” ก็เพราะทางร้านได้ รวบรวมอุปกรณ์สเตนเลสไว้มากมาย ได้แก่ ท่อสเตนเลส แผ่นสเตนเลส เพลาส เตนเลส ฉากสเตนเลส อลูมิเนียมลายไม้ แผ่นโพลีคาร์บอนเนต พร้อมทั้งบริการส่งถึง บ้านรวดเร็วทันใจ โดยมีคุณการะเกต ภาคภูมิกมล หรือคุณลูกเกต เป็นผู้ด�ำเนิน กิจการร้าน เค.ซี. สแตนเลส มากว่า 5 ปี ด้วยความรักในงานบริการ และชอบค้นหา สินค้าใหม่ๆ เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ จึงท�ำให้ เค.ซี.สแตน เลส มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากมาย และในระยะยาวก็ยังมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง คุณ ลูกเกตยังย�้ำเสมอว่า “สินค้าที่หลากหลายและการบริการที่ดี” ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ ท�ำให้ร้านได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี


คุณลูกเกต เล่าให้ฟังว่า “ก่อนหน้านี้ท�ำธุรกิจ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาก่อน แล้วก็มาเปิดเป็น กิจการร้าน เค.ซี.สแตนเลส ตั้งแต่ปี 2554 โดย จ�ำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสเตนเลสเป็นหลัก ตั้ง แต่แผ่นสเตนเลส ท่อสเตนเลส อลูมิเนียมลายไม้ แผ่นโพลีคาร์บอนเนต ไปจนถึงอุปกรณ์ขัด เจียร เครื่องตัดต่างๆ เราพยายามหาสินค้าให้ครบวงจร เพื่อที่ลูกค้ามาที่เดียวก็จะได้ครบกลับไปทุกอย่าง

“ถ้าพูดถึงกลยุทธ์ที่เราใช้มาตลอด จะเห็นว่าสินค้าในร้านมีค่อนข้าง หลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ตรงตามความต้องการ โดย ทางร้านเองก็จะคอยให้บริการ ให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า เพื่อ ให้ลูกค้าได้สินค้าที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และยังมีบริการส่ง ตรงถึงบ้านแบบรวดเร็วทันใจ ท�ำให้ลูกค้าหลายท่านไว้วางใจและกลับมา ซื้อสินค้าที่ร้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เราต้องคอยรักษามาตรฐาน สินค้าให้มีคุณภาพอยู่เสมอ รวมถึงราคาก็ต้องสมเหตุสมผล เพราะที่ ร้านจะมีทั้งขายปลีกและขายส่ง ถ้าราคาแพงมากก็คงไม่มีใครมาซื้อ”

35

: komchangmag

สินค้าคุณภาพ บริการครบวงจร “ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ร้านเราเองก็เจอปัญหารอบด้าน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสินค้าขาด ตลาด แต่เราก็จะพยายามหาสินค้าที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ มาน�ำเสนอลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มตัว เลือกให้กับลูกค้า และพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นออกไป คอยหาลูกค้าเพิ่ม และรักษา ฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ ธุรกิจก็จะสามารถด�ำเนินต่อไปได้ ส่วนในอนาคตก็มีแพลนที่จะขยายสาขา ต่อไปเรื่อยๆ” คุณลูกเกตได้ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า “การท�ำธุกิจนอกจากจะได้ผลก�ำไรแล้ว เรายังได้เพื่อนใหม่ สังคมที่กว้างขึ้น ช่วยเพิ่มคู่ค้าทางธุรกิจ ที่จะท�ำให้กิจการของเราสามารถขยายออกไปในวง กว้างได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและความจริงใจ แล้วผล ตอบแทนที่ได้กลับมาจะรู้สึกมากกว่าค�ำว่าคุ้มค่าจริงๆ” ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นหรือมากประสบการณ์ การยึดมั่นในความซื่อสัตย์ก็ยังเป็นหลักแห่งความ ส�ำเร็จอยู่ดี แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า • 199/515 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


36


37

: komchangmag


รอบรู้งานช่าง

ค�ำศัพท์ ประเภทเหล็ก

38

ภาษาเทคนิค ภาษาสามัญ CARBON STEEL PIPES ท่อแป๊บด�ำ GALVANIZED STEEL PIPES ท่อเหล็กกล้าชุบสังกะสี FLAT BARS STEEL เหล็กแบน EQUAL ANGLES เหล็กฉาก CHANNELS STEEL เหล็กรางน�้ำ C LIGHT LIP CHANNEL เหล็กตัวซี LIGHT GAUGE CHANNELS เหล็กรางพับ CARBON STEEL SQUARE TUBE เหล็กกล่องเหลี่ยม CARBON STEEL RECTANGULAR TUBE เหล็กกล่องแบน ROUND BARS STEEL เหล็กเส้นกลม DEFORMED BARS STEE เหล็กข้ออ้อย WIDE FLANGE STEEL เหล็กไวด์แฟรงค์ H-BEAM STEEL เหล็กเอชบีม I-BEAM STEEL เหล็กไอบีม HOT ROLLED STEEL PLATE AND SHEET เหล็กแผ่นด�ำ CHECKERED PLATES เหล็กแผ่นลาย

ภาษาช่างและทั่วไปที่นิยมเรียก ท่อกลม, แป๊บด�ำ, เหล็กหลอด, กลมด�ำ, ท่อด�ำ แป๊บปะปา, แป๊บน�้ำ, แป๊บสังกะสี, ปลายเกลียว, ปลายเรียบ, แป๊บขาว เหล็กพืด, แบน, เหล็กแบนตัด, เส้นแบน ฉาก, เหล็กมุม รางหล่อ, รางหนา, รางซี แปหลังคา, แปซี, โครงตัวซี รางยู, รางร่อง, เหล็กพับร่อง แป๊บโปร่ง, กล่อง, เหล็กกล่อง, เหล็กหลอดเหลี่ยม กล่องแบน, กล่องไม้ขีด, เหล็กกล่อง, เหล็กหลอดเหลี่ยม เหล็กกลม, เหล็กกลมตัน เหล็กอ้อย, เหล็กบั้ง, เหล็กข้อ ตัวเฮช, เหล็กเสา, เหล็กปีก, เสาบีม ตัวเฮช, เสาเอช, เหล็กปีกไอ, เสาบีม ตัวไอ, เสาบีม, เหล็กปีกไอ, เสาบีม หน้าแปลน, แผ่นเรียบ, ชีส แผ่นลาย, เหล็กลายดอก, ตีนไก่, ตีนเป็ด


•••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • •

MAKITA • HDR241SYE สว่านโรตารี่ไร้สาย 20มม.

BENTO • BT-PW-A170 เครื่องฉีดน�้ำแรงดันสูง

มีประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับงานหนัก เช่นล้างรถ เรือ รถบรรทุก สระน�้ำ หรือพื้นที่ บริเวณกว้างที่ต้องการท�ำความสะอาด ปั้มอัล ลอยด์พิเศษ หัวฉีดทองเหลือง เพื่อการใช้งาน ยาวนาน แรงดันน�้ำสูงสุด 135 บาร์ ก�ำลัง มอเตอร์ทรงพลัง 1,500 W มีมาตรวัดบอกแรง ดัน อุณหภูมิน�้ำเข้าสูงสุด 60๐ ความยาวสาย ท่อน�้ำ 5 ม. ความยาวสายไฟ 3 ม. น�้ำหนัก รวม 5 กก. •

• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••

เป็นสว่านโรตารี่ไร้สาย มีโหมดการท�ำงาน 3 ระบบ (เจาะ ธรรมดา, เจาะคอนกรีต,เจาะสกัดปูน) ปรับหมุนได้ซ้ายขวา พร้อมไฟส่องสว่าง ก�ำลังไฟฟ้า 18V 1.5Ah แบต Lithium-Ion น�้ำ หนัก 3.5 กก. •

PUMPKIN • PTT-12BS เลื่อยปังตอ 12” พร้อมถาดองศา

เลื่อยปังตอ และถาดตัดมุมส�ำเร็จรูป ที่ใช้ส�ำหรับเลื่อย ตัดมุมเอียงต่างๆ คอยช่วยประคองเลื่อยให้แนวตัดมีความ เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เหมาะส�ำหรับงานกรอบรูป ตัดเอียง เข้ามุมฉาก 4 เหลี่ยม 8 เหลี่ยม รวมน�้ำหนัก 1 กก. •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOSCH • GLM 250 VF เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์

เหมาะส�ำหรับการใช้งานกลางแจ้งเป็นพิเศษ พร้อมด้วยช่องมองในตัวแบบยืดได้เพื่อ การมองเห็นจุดเลเซอร์ได้อย่างชัดเจนถึงระยะ 250 ม. ให้ประสิทธฺภาพการวัดและความ เที่ยงตรงสูงสุดแม้ในสภาพแสงไม่เอื้ออ�ำนวย เก็บหน่วยความจ�ำได้ 30 ค่า วัดสุ IP 54 ป้องกันเครื่องจากฝุ่นและน�้ำ แม้แต่ช่องใส่ถ่าน แบตเตอร์รี่ 4 x 1.5 โวสท์ (AAA) เลเซอร์ ไดโอด 635 nm, < 1 mW ความแม่นย�ำในการวัด +/- 1.0 มม. มีน�้ำหนัก 0.24 กก

39

: komchangmag

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

แนะน�ำผลิตภัณฑ์


เปิดโลกผลิตภัณฑ์

40

Casa Invisible บ้านล่องหน

เมื่อคนหันกลับมาสู่อ้อมกอดของธรรมชาติมากขึ้น จึงเกิดสถาปัตยกรรมสุดล�้ำที่หลายๆ คนเรียกว่า “บ้านล่องหน” หรือ “Casa Invisible” บ้านที่ถูกออกแบบจากแนวคิดการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติอย่างเป็นมิตร ผลงานอันน่าประทับใจ ของ Dulgan Meissl Associated Architects บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบที่สวยงามล�้ำสมัย แถมยังผลิตและติดตั้งง่าย สามารถออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ “Casa Invisible” เป็นการออกแบบให้มนุษย์กลืนไปกับธรรมชาติอย่างลงตัว บ้านต้นแบบหลังนี้มีขนาด 14.5 x 3.5 เมตร ที่ใช้กระจกเต็มแผ่นในการตกแต่งด้านนอกท�ำให้ดูเหมือนเป็นบ้านล่องหน ไม่ท�ำให้บดบังทัศนียภาพที่สวยงามต่างๆ รอบด้าน ตัวบ้านออกแบบให้พร้อมประกอบส�ำเร็จรูปด้วยโครงสร้างเหล็กผสมกับไม้ สะดวกในการเคลื่อนย้าย ด้านในก็สามารถตกแต่ง ได้ตามต้องการ หรือจะเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวก็สามารถท�ำได้ “Casa Invisible” จึง เป็นการตอบโจทย์ชีวิตที่วุ่นวายของคนเมืองแต่ยังอยากหวนคืนสู่ธรรมชาติได้อีกด้วย สนใจเพิ่มเติมได้ที่ www.designboom. com/architecture/delugan-meissl-associated-architects-casa-invisible-house-05-14-2015 •


Scrap Metal Sculptures ศิลปะจากเศษโลหะ

Coffee Joulies จิบกาแฟอุ่นๆ ได้นานขึ้น

นวัตกรรมใหม่เอาใจคอกาแฟ ที่จะช่วยให้กาแฟของคุณอุ่นนานขึ้นกว่าเดิมถึง 5 ชั่วโมง ด้วยโลหะรูป เมล็ดกาแฟที่เรียกว่า “คอฟฟี่ จูเลียต” โดยมีหลักการท�ำงานแบบง่ายๆ คือเมื่อคุณใส่ “คอฟฟี่ จูเลียต” ลงในเครื่องดื่มที่ร้อนมาก มันจะท�ำการลดอุณหภูมิในเครื่องดื่มลง และกักเก็บความร้อนเอาไว้ จากนั้นจะ ค่อยๆ ปล่อยความร้อนออกมาอีกครั้งเมื่อเครื่องดื่มเริ่มเย็นลง ส่วนวัสดุของ “คอฟฟี่ จูเลียต” นั้น ภายนอกท�ำจากสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิม สารภายในถูกออกแบบมาให้ละลายในอุณหภูมิ 60๐C และดูด ซับพลังงานความร้อนไว้จึงท�ำให้กาแฟอุณหภูมิลดต�่ำลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อสารภายใน “คอฟฟี่ จูเลียต” เริ่มแข็งตัวอีกครั้ง มันก็จะปล่อยพลังงานความร้อนที่เก็บเอาไว้ออกมา ท�ำให้กาแฟในแก้วของคุณกลับมา อุ่นอีกครั้ง ที่ส�ำคัญสารภายในก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพอีกด้วย ตอนนี้มีวางจ�ำหน่ายแล้ว สนใจ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.joulies.com •

41

: komchangmag

จากเศษเหล็กไร้ค่าน�ำมาชุบชีวิตและ สร้างมูลค่าขึ้นใหม่ จากผลงานของศิลปิน ชาวเวลส์ JK Brown ที่ใช้ชีวิตแบบเรียบ ง่ายในบรรยากาศชนบท โดยมีแรง บันดาลใจเป็นธรรมชาติรอบตัว ท�ำให้เขา สร้างประติมากรรมจิ๋วที่สะท้อนถึงความ รักในธรรมชาติ เรียบง่าย และดูสงบ ใน ขณะเดียวกันก็สะท้อนไปยังสังคมที่ใช้ ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า JK Brown ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน สิ่งมีชีวิตอย่างแมลงต่างๆ นก ม้า ใน ท่วงท่าสง่างามบนเศษเหล็กราวกับมีลม หายใจ ช่วยให้เรามองเห็นความงามของ สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายผ่านวัสดุเหลือใช้ที่ คนเราสร้างขึ้นทุกๆ วัน ช่วยสะท้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษและความบิด เบี้ยวของสังคมบริโภคที่มุ่งผลิตสิ่งของ มากมายเพื่อล่อใจผู้ซื้อ โดยไม่ค�ำนึงถึง การใช้ทรัพยากรที่เกินความจ�ำเป็น ลอง เข้าไปดูได้ที่ www.blazepress. com/2015/12/artist-transforms-scrap-metal-into-amazing-animal-sculptures •


ปฎิทินข่าว

ART in SUMMER #3

7 - 10 เมษายน 2559 @ เมเจอร์รัชโยธิน กิจกรรมการแข่งขัน ความคิด สร้างสรรค์ งานศิลปะ โชว์ดนตรีไทย สากล จากกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และพบกับสินค้า แฮนด์เมด มุม D.I.Y. ของมือสอง มุมนั่งชิล รวมถึงการ สร้างสรรค์ผลงานดีๆ เพื่อสังคม

PCB Expo Thailand 2016

19 - 22 เมษายน 2559 @ อิมแพค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าด้านแผ่นวงจรพิมพ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์งานเดียวใน อาเซียน เวทีทางการค้าที่รวบรวมผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่าย และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ แผ่นวงจรพิมพ์

House&Condo Residence @CentralPlaza Ramindra

42

1 - 7 เมษายน 2559 @ CentralPlaza Ramindra พบกับโครงการบ้านชั้นน�ำในการ เลือกซื้อที่อยู่อาศัย และกิจกรรม มากมายภายในงาน

LED Expo Thailand 2016

19 - 22 เมษายน 2559 @ อิมแพค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้านานาชาติด้าน เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ครอบคลุมอุปกรณ์การผลิต ชิ้น ส่วน และแอพลิเคชั่นต่างๆ มากมายไว้ อย่างครบครัน

Thailand Energy Saving Week 2016

19 - 22 เมษายน 2559 @ อิมแพค เมืองทองธานี      งานแสดงสินค้านานาชาติด้าน เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต งานเดียวที่รวบรวมทั้งผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย สินค้าประหยัดพลังงานไว้ที่เดียว •

House&Condo 2016@ Megabangna #2 เทคนิคการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทน ครั้งที่ 2

21 เมษายน 2559 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานสัมมนาและนิทรรศการ เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิง เทคนิคเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Solar Rooftop, Solar Farm, ขยะ, ชีวมวล และชีวภาพ เพื่อเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้านการลงทุนพลังงานทดแทนใน ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาพลังงานทดแทนให้มีศักยภาพ อย่างยั่งยืนต่อไป

3 - 9 พฤษภาคม 2559 @ ศูนย์การค้าเมกาบางนา รวมโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มี คุณภาพบนท�ำเลที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะ เป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือการซื้อเพื่อ การลงทุน และโปรโมชั่นสุดพิเศษ

Home in Style 2016 @ เซ็นทรัล บางนา

28 เม.ย. - 4 พ.ค. 2559 @ เซ็นทรัล บางนา งานแสดงบ้านและคอนโดเพื่ออยู่ อาศัยและการลงทุนให้คนรักบ้านได้ เลือกซื้อและจับจอง พบข้อเสนอพิเศษ สุด รวมบ้านและคอนโดคุณภาพดีท�ำเล เด่นจากบริษัทอสังหาฯ ชั้นน�ำ


สถาปนิก 59

26 เม.ย. 2559 - 1 พ.ค. 2559 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงศักยภาพทางการออกแบบ ของสถาปนิกไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดสู่เวที โลก ภายใต้แนวคิด ASA NEXT | ตัวตน คนไทย โดยปีนี้มุ่งเน้นการโชว์ศักยภาพ ทางวิชาชีพของสถาปนิกชาวไทย และ การเป็นงานแสดงสินค้าศูนย์กลาง นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง-ตกแต่งของ ภูมิภาคอาเซียน 

มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 5

THAILAND BIGGEST FAIR 2016

7 - 15 พฤษภาคม 2559 @ อิมแพค เมืองทองธานี พบกับ เฟอร์นิเจอร์ และสินค้า ตกแต่งบ้าน, เฟอร์นิเจอร์ และสินค้า ตกแต่งบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่อง อ�ำนวยความสะดวกภายในบ้าน, สินค้า สินค้าสมาร์ทโฟน, ไอที และแท็บเล็ต, สินค้าแฟชั่น และเครื่องประดับ, เพชร และอัญมณี, สินค้าเกี่ยวกับงานแต่งงาน, เพื่อแม่และเด็ก, อาหารและเครื่องดื่ม, รถยนต์ Supercar และรถยนต์น�ำเข้า, รถบิ๊กไบค์ และจักรยาน •

การฝ่าฟันแข่งขันกัน ทางด้านโฆษณานั้น เป็นปัญหาที่ไม่มีวันจบ งานด้านโฆษณาส่วน ใหญ่ในปัจจุบัน มีทักษะพอตัวในการหลบเลี่ยง ข้อความทางการตลาด และนักการตลาดส่วนใหญ่ ก็พยายามตอบโต้ด้วยการตะโกนให้ดังยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะเป็นการส่งผลเสียมากกว่าผลดี หรือการอวด อ้างเกินจริง ก็จะยิ่งส่งผลเสียให้แย่ลงกว่าเดิมอีก เมื่อผู้ชมยิ่งสนใจข้อความโฆษณามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจ�ำได้และน�ำไป ด�ำเนินการต่อมากขึ้นเท่านั้น แต่ปัญหาอยู่ที่การท�ำให้คนสนใจข้อความ ตั้งแต่แรก จะได้ติดตามฟังส่วนที่เหลือ ข้อความการตลาดส่วนใหญ่ (เช่น โฆษณาตามสื่อสิงพิมพ์ หรือป้ายโฆษณา) พยายามสื่อข้อความโดยใช้ค�ำพูด น้อยๆ หรือไม่ใช้ค�ำพูดเลย และพยายามท�ำให้ข้อความโดดเด่นเต็มที่ด้วย การใช้สีสดใส ตัวเขียนที่ไม่ธรรดา ฯลฯ เนื้อหากระชับ ได้ใจความ และแคมเปญล่อใจ ที่ใช้วิธีโหมโรงให้น่าติดตามแล้ว ต้องรอสักพักกว่า ข้อความจะปรากฎ ส่วนใหญ่แล้วจะด�ำเนินการโดยใช้ป้ายโฆษณา หรือสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่นกัน เพื่อจะได้ควบคุมจัวหวะในการเปิดให้เห็นข้อความ ได้อย่างแม่นย�ำ แต่ก็ไม่ถือเป็นข้อยกเว้น ถ้าหากจะด�ำเนินแคมเปญทาง โปรษณีย์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย

แนวทาง

• ควรที่จะต้องมีรายชื่อและที่จะติดต่อที่ถูกต้อง และกลั่น กรองที่มีคุณภาพ • ควบคุมจัวหวะในการจัดส่งเผยแพร่ให้ดี ถ้าทิ้งช่วงสั้นเกิน ไป คนก็จะไม่ทันลุ้น ถ้าทิ้งช่วงนานเกินไป คนก็จะลืม รายละเอียดเก่าๆ ไปแล้ว • อย่าร่ายยาวเกินควร เช่นการส่งข้อความเป็นจ�ำนวน มากๆ เพราะอาจจะท�ำให้คนรับรู้สึกหงุดหงิด ร�ำคาญได้ • การส่งสิ่งของหรือตัวอย่างสินค้าที่จับต้องได้ไปพร้อมกับ ข้อความ ของเหล่านั้นมักจะวางอยู่บนโต๊ะหลายวัน และ จะช่วยเตือนความจ�ำได้

43

: komchangmag

29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2559 @ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก (กกท.) การออกร้านผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และอาหารจากจังหวัดชายแดนใต้, จัด นิทรรศการและแหล่งท่องเที่ยวตามรอย อารยธรรมอิสลามจังหวัดชายแดนใต้, การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสามจังหวัด ชายแดนใต้ และผลิตภัณฑ์ อาหารของ อิสลามในพื้นที่ต่างๆ อาทิ เสื่อผ้า เครือ งประดับ เครื่องส�ำอาง สินค้าเพื่อ สุขภาพ ของเล่น ฯลฯ

บอกเล่าธุรกิจ


มุมกฎหมาย ทนายวิรัตน์

wirat2001@hotmail.com

เมื่ออยู่ในฐานะลูกหนี้และอาจต้องถูกฟ้องคดีต่อศาล ลูกหนี้บาง คนตกใจ บางคนอาจเกิดอาการเครียดและเท่าที่เคยปรากฏเป็นข่าว บางคนถึงกับคิดฆ่าตัวตาย เนื่องจากไม่รู้ว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาใช้ คืนให้แก่เจ้าหนี้ปัญหาเหล่านี้ อาจจะไม่ต้องกังวลนัก หากท่านรู้ถึงข้อ ต่อสู้ที่ตนเองมีอยู่เพื่อจะได้น�ำไปใช้น�ำการต่อสู้คดีกับฝ่ายฝ่ายเจ้าหนี้ได้

44

ข้อต่อสู้ของลูกหนี้นั้นก็มีอยู่บ้างเช่นว่า เราเป็นหนี้จริงหรือไม่ สัญญาที่เจ้าหนี้อ้างว่าลูกหนี้เป็น หนี้อยู่ นั้นเป็นสัญญาปลอมหรือไม่ หนี้ที่เจ้าหนี้น�ำมาทวงถามกับลูกหนี้นั้น สามารถบังคับได้ตาม กฎหมายหรือไม่ หรือเป็นโมฆะหรือไม่ หรือได้ท�ำถูกต้องตามแบบที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่ ในส่วน ดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้เรียกร้องมานั้น ได้มีการคิดถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ และเกินอัตราที่กฎหมาย ก�ำหนดหรือไม่ กฎหมายก�ำหนดให้คิดได้ไม่เกิน 15% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่เจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงิน สามารถคิดได้ตามที่ประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทยอนุญาตไว้ และเรื่องส�ำคัญหนี้ที่เจ้าหนี้ น�ำมาเรียกร้องเอาแก่ลูกหนี้นั้นขาดอายุความ หรือยัง หากขาดอายุความแล้วเมื่อลูกหนี้ยกขึ้นต่อสู้ ในชั้นศาล ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้อง แต่ถ้าลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่ยก ปัญหาเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้แล้ว ศาลก็ไม่สามารถน�ำปัญหาเรื่องหนี้ขาดอายุความหรือไม่มาวินิจฉัยได้ ลูกหนี้ก็เสียประโยชน์ไป


45

: komchangmag

อายุความฟ้องร้องบังคับคดีการที่เจ้าหนี้ฟ้องเมื่อขาดอายุความแล้วเป็น ประโยชน์ต่อลูกหนี้ในการต่อสู้คดีครับ เช่น หนี้บัตรเครดิตมีอายุความ 2 ปี นับจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ หรือ กรณีเช่าซื้อ แบ่งเป็น • กรณีที่เรียกเอาค่าเสียหายจากสภาพทรัพย์สินช�ำรุดบุบสลาย เมื่อสัญญา เช่าซื้อเลิกกันและผู้ให้เช่าซื้อกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ ได้ให้เช่าซื้อไป แล้ว หากพบว่ามีการช�ำรุดบุบสลายผู้ให้เช่าซื้อต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายนั้น ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตนได้รับทรัพย์นั้นคืน • ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดช�ำระค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อย่อมฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้าง ช�ำระได้ภายในอายุความ 2 ปี • อายุความฟ้องเรียกค่าติดตามยึดทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหายหลังจากเลิก สัญญาเช่าซื้อ เรียกค่าเสียหายให้ผู้เช่าซื้อชดใช้ราคาทรัพย์ที่เช่าซื้อแทน เรียกค่าเสียหายหลังจากเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้วผู้ให้เช่าซื้อไม่ได้ครอบครอง ทรัพย์ที่เช่าซื้อ เหล่านี้ต้องฟ้องภายในอายุความ 10 ปี • กรณีหนี้เงินกู้ต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ หมายถึงการกู้เงินที่ท�ำสัญญาว่า ลูกหนี้ต้องคืนเป็นเงินเต็มจ�ำนวน จากที่กู้ มา เป็นเงินก้อนเดียว โดยไม่มีการผ่อน • มูลหนี้ค่าสินค้าที่ผู้ขายเรียกให้ผู้ซื้อช�ำระราคาค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบไป นั้น มีอายุความ 2 ปี แต่ถ้าซื้อสินค้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตน เช่น ผู้รับ เหมาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างมาใช้ในกิจการที่ตนรับเหมานั้นมีอายุความ 5 ปี • และส�ำหรับกรณีที่ลูกหนี้เสียชีวิต ไม่ว่าหนี้เดิมจะมีอายุความยาวกว่าหนึ่ง ปีไปอีกเท่าใดก็ตาม เจ้าหนี้จะต้องฟ้องกองมรดกของลูกหนี้ ให้ช�ำระหนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรรู้ว่าลูกหนี้ตาย • สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือโดยค�ำ พิพากษาของศาลถึงที่สุด มีอายุความ 10 ปี ทั้งนี้ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิม จะมีก�ำหนดอายุความเท่าใดนี่แหละครับ ข้อเสียของการท�ำ ประนอมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ สินเชื่อรีไรท์ สินเชื่อผ่อนสบาย รวมทั้งการไกล่เกลี่ย ยอมความ โดยการท�ำสัญญายอมผ่อนบนชั้นศาล หลังจากที่ได้รับหมาย ฟ้องแล้ว แต่ไม่ยอมสู้คดี.เหล่านี้ มีอายุความ 10 ปีทั้งสิ้น • กรณีเจ้าหนี้ จ�ำนอง จ�ำน�ำ ผู้ทรงสิทธิ์ยึดหน่วง หรือผู้ทรงบุริมสิทธิ์เหนือ ทรัพย์สินของลูกหนี้ ที่ตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับช�ำระหนี้เอาจาก ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นตลอดไปไม่มีอายุความ แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ ช�ำระดอกเบี้ยที่ค้างช�ำระย้อนหลังเกินห้าปีขึ้นไป ไม่ได้ แต่ลูกหนี้ก็ต้องยก เรื่องอายุความขึ้นต่อสู้ด้วย ศาลจึงจะวินิจฉัยให้ได้ • หนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี อายุความในการฟ้อง หลังจากมีการผิดนัดช�ำระ ตามสัญญา 10 ปี • หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล อายุความ 5 ปี สัญญากู้ยืมที่มีการผ่อนต้นคืนพร้อม ดอกเบี้ยเป็นงวดๆส�ำหรับอายุความในการฟ้องส�ำหรับ “หนี้” ที่ผิดนัด ช�ำระ นับจากวันที่ผิดนัดช�ำระครั้งสุด ท้ายจนถึงวันที่ฟ้องคดีครับ

ท่านถาม-เราตอบ ถาม ฉันให้เพื่อนลูกสาวกู้เงินไปตอนแรก ไม่มีสัญญา เขาผิดนัดไม่ช�ำระหนี้ เพื่อนที่ท�ำงานแนะน�ำให้เขียนสัญญา กู้ยืมเงิน ทีหลังจากที่เขาผิดนัด แต่ก็ ผิดนัดอีก แล้วจะท�ำอย่างไรดี ตอบ เมื่อท�ำสัญญาเงินกู้กันแล้ว มีลายมือ ชื่อผู้กู้เป็นหลักฐานอันส�ำคัญ ถือได้ว่า เป็นหลักฐาน ที่จะฟ้องร้องบังคับคดี ได้ครับ *ท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ส่งค�ำถามมาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


พยากรณ์จักรราศี • เมษายน 2559 46

ราศีมังกร

ราศีมีน

ราศีพฤษภ

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน ธุรกิจเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี

การงาน ที่คิดจะท�ำงานใหญ่ อาจจะเหนื่อย การงาน ยังมีอุปสรรคอยู่มาก มีเกณฑ์โดน

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน จะมีไอเดียใหม่ๆ ในการท�ำงาน และสามารถ ท�ำให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายได้ แต่ให้ระวังการ ติดต่อ สัมพันธ์กับหุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา เพราะความไว้ใจอาจท�ำให้ท่านเสียรู้ได้ การเงิน มีเท่าไหร่ก็จ่ายออกหมด ทั้งภาระ ทางบ้านและธุรกิจการค้าของท่านเอง การ ทวงถามหนี้สินเก่าๆ ที่เคยแทงสูญไปแล้ว ก็ มีโอกาสสูงที่จะได้กลับคืนมา โชคลาภใน ระยะนี้ อาจได้ผลประโยชน์ ส่วนแบ่งจาก กองมรดก หรือลาภลอยแบบไม่คาดฝัน ความรัก ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี อาจมี บางคู่ที่ตัวอยู่ไกลกัน แต่ก็ไม่ท�ำให้รู้สึกห่าง เหินมากขึ้น เป็นช่วงที่เอาใจใส่กันและกันเป็น อย่างดีจนน่าอิจฉา ส�ำหรับท่านที่ยังโสด ให้ ระวังการถูกหลองลวงจากคนที่เข้ามาเพื่อหวัง ผลประโยชน์ ทางที่ดีควรดูกันไปนานๆ •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

หนักกับอุปสรรคและคู่แข่งที่มากเหลือเกิน ขอให้ท่านอดทนเอาไว้ เพราะผลที่ได้รับกลับ มาต้องคุ้มค่าอย่างแน่นอน ให้ระมัดระวังด้าน เอกสารการเซ๊นต์สัญญากับคู่ค้าต่างๆ เพราะ มีเกณฑ์ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ การเงิน จะมีรายรับเข้ามาหลายทาง ท�ำให้ ช่วงนี้จับจ่ายใช้สอยคล่องมือ แต่รายจ่ายก็ไม่ น้อยเช่นเดียวกัน มีเกณฑ์เสียเงินจ�ำนวนมาก จากลูกน้อง บริวาร หรือคนใกล้ชิด ที่จะน�ำ ความเดือดร้อนมาให้ท่าน โชคลาภในเดือนนี้ อาจได้ลาภลอยจากการเดินทางไกล ความรัก เป็นช่วงของคู่ครองช่วยกันท�ำเงิน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ท�ำให้เกิดความมั่นคง ในด้านความสัมพันธ์มากขึ้น และมีโอกาสสูง ที่จะได้ฤกษ์แต่งงานเร็วๆ นี้ ส่วนท่านที่ยัง โสด ลองมองรอบๆ ตัวของท่านให้ดี เพราะ มีคนที่แอบชอบท่านอยู่แต่ไม่กล้าเปิดเผย •

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน เจริญก้าวหน้า ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นก็ การงาน ในเดือนนี้ธุรกิจการงานราบรื่นดี

ดูจะมั่นคงมากขึ้น ได้รับผลส�ำเร็จตามที่คาด หวัง ท่านที่ท�ำงานประจ�ำ อาจมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานอย่างกะทันหัน แต่ถือเป็นเรื่องดีในอนาคต ระยะนี้เป็นช่วง งานหนักแต่ท�ำเงิน ถือเป็นช่วงกอบโกยก็ว่าได้ การเงิน มีเกณฑ์ได้รับโชคเป็นเงินก้อนใหญ่ จากผลก�ำไร ส่วนแบ่งทางธุรกิจ การติดต่อ สัมพันธ์กับลูกค้าชาวต่างชาติจะท�ำเงินให้ท่า นมหาศาล แต่ให้ระมัดระวังเรื่องการน�ำเงิน ไปลงทุนจ�ำนวนมาก ควรศึกษาเอกสารให้ รอบคอบ เพราะอาจโดนเอาเปรียบได้ ความรัก ที่คบกันมานาน แต่มีปัญหาสะสม ที่ยากเกินจะเยียวยา คงถึงเวลาที่ต้องทางใคร ทางมัน ส่วนท่านที่ยังโสด มีโอกาสพบคน ถูกใจแบบไม่คาดฝัน แต่ก็ต้องใช้เวลาในการ พัฒนาความสัมพันธ์ อย่าใจร้อน เร่งรีบเกิน ไป เพราะจะท�ำให้ความรักหลุดมือได้ •

ส�ำหรับใครที่อยากลงทุนท�ำอะไรใหม่ๆ ก็เป็น ช่วงเวลาที่เหมาะสม มีเกณฑ์การปรับเปลี่ยน ขยับขยายหน้าที่การงาน หรือปรับปรุงอาคาร ส�ำนักงานให้ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิม ในช่วงนี้อาจ ต้องเดินทางบ่อยให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพ การเงิน ไหลมาเทมาหลายช่องทาง การเงิน คล่องตัว แต่การจับจ่ายใช้สอยก็มากขึ้นตาม ไปด้วย โดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบริวาร ลูกน้อง บุตรธิดา โชคลาภในเดือนนี้ยังมีมา ให้เห็นประปราย การลงทุนหรือขยับขยายกิจ การใหม่ๆ ก็ให้ผลก�ำไรเป็นที่น่าพอใจ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ให้ระมัดระวัง การ ผิดใจกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง และบานปลาย ไปถึงขั้นรุนแรงได้ ทางที่ดีควรหันหน้าปรับ ความเข้าใจกัน ส่วนท่านที่ยังโสด ช่วงนี้ให้ ระมัดระวังไปรักคนที่มีเจ้าของแล้ว หรือ ความรักแบบผิดๆ ที่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ •

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

หลอกลวงหรือหลอกล่อให้เข้าใจผิด ให้ ระมัดระวังเรื่องเอกสาร การเซ็นต์สัญญา ต่างๆ ควรท�ำอย่างรอบคอบ และระวังการมี ปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชา ที่อาจมีเรื่องขัด แย้ง ทะเลาะวิวาท จนท�ำให้งานเสียหายได้ การเงิน รายรับยังคล่องตัวแต่มีปัญหาเรื่อง รายจ่ายที่เข้ามาหลายทาง โดยเฉพาะที่เกี่ยว กับงานและลูกน้องบริวาร ซึ่งอาจท�ำให้ช็อต ชั่วขณะ จึงต้องวางแผนส�ำรองเงินเอาไว้ให้ดี ด้านโชคลาภ มีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ การเสี่ยงดวงในเดือนนี้ถือว่าน่าลุ้น ความรัก คู่ของท่านจะมีอารมณ์แปรปรวน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ชวนทะเลาะบ่อยครั้งในเรื่อง ไม่เป็นเรื่อง ขอให้นิ่งสยบความเคลื่อนไหว เมื่อพายุพัดผ่านไป เรื่องร้ายๆ ก็จะกลับ กลายเป็นดี ส่วนท่านที่ยังโสด มีเกณฑ์พบคน ถูกใจเป็นคนใกล้ตัว •

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน เดือนนี้เป็นช่วงกอบโกยผล

ประโยชน์ ผลก�ำไร ที่จะได้เป็นกอบเป็นก�ำ การงานเจริญก้าวหน้า มีเกณฑ์ได้รับต�ำแหน่ง หรือความรับผิดชอบที่สูงขึ้น แถมยังมีผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี การปรับเปลี่ยนที่ เกิดขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีในอนาคต การเงิน อยู่ในเกณฑ์ที่มีรายจ่ายสูงกว่า รายรับ ควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการร่วม หุ้นลงทุน หรือให้ญาติสนิทมิตรสหายกู้ยืมเงิน เพราะมีโอกาสสูงที่จะเสียแล้วเสียเลย รวมถึง การเป็นผู้ค�้ำประกันใดๆ ก็ควรงดไปก่อน มี เกณฑ์ได้รับโชคลาภจากการเดินทาง ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว อารมณ์ใจอ่อน หวั่น ไหวง่าย อาจท�ำให้เกิดความโลเล ตัดไม่ขาด จนอาจมีปัญหารักสามเส้าได้ ส่วนท่านที่ยัง โสด ที่เกณฑ์ได้พบคนที่ถูกใจ พบรักกับ คนในที่ท�ำงานเดียวกัน หรือคนที่มาติดต่อ งานด้วย •


ราศีกรกฏ

ราศีกันย์

ราศีพิจิก

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ภารกิจการงานอยู่ในระยะเจริญ

การงาน เป็นระยะที่ต้องเหนื่อยกับการเดิน การงาน ธุรกิจมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่ ถึงจะ

ราศีสิงห์

ทางบ่อยๆ แต่ก็เป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อธุรกิจใน อนาคต ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์กับลูก น้อง บริวาร ผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะอาจก่อ เรื่อง สร้างปัญหาให้ท่านแก้ไข จนเกิดความ เหนื่อยหน่ายได้ การเงิน รายได้อยู่ในเกณฑ์ดี มีนักธุรกิจเข้า มาร่วมหุ้นลงทุนสร้างผลก�ำไรได้ตามที่คาด หวัง มีเกณฑ์ได้โชค มีลาภจากการลงทุน เสี่ยงโชค เก็งก�ำไร ควรหลีกเลี่ยงการให้กู้ยืม หรือเซ็นต์เป็นผู้ค�้ำประกันใดๆ เพราะอาจไม่ ได้เงินคืนและก่อให้เกิดความเสียหายตามมา ความรัก บรรยากาศสดใสมีความสุข คนรัก คู่ครอง จะเป็นเพื่อนคู่คิด คอยช่วยเหลือและ แก้ปัญหายามที่ท่านล�ำบาก ส่วนที่ยังโสด จะ พบรักผ่านทางออนไลน์ แต่อย่าเพิ่งจริงจังทุ่ม สุดตัว เพราะอาจเจอคนหลอกลวงจนท�ำให้ ท่านเสียใจภายหลัง •

ราศีตุลย์

มีคู่แข่งมาก แต่ท่านก็มีโอกาสสูง ซึ่งจะท�ำให้ เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้น ให้ระมัดระวัง การใช้ความคิดตนเองเป็นใหญ่ ไม่ฟังใคร รีบ เร่งจนเกินไป อาจส่งผลให้งานที่ออกมาเสีย หายได้ การเงิน มีงานเข้ามาไม่ขาดสาย เป็นช่วง ของการกอบโกยอย่างแท้จริง การเงินคล่อง ตัวดี แต่ให้ระมัดระวังการเสียทรัพย์แบบ ไม่ทันตั้งตัว ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับบ้านและ รถยนต์ โชคลาภมีเกณฑ์ได้รับโชคจากทาง ไกล หรือข่าวดีจากคนที่ห่างหายกันไปนาน ความรัก เป็นระยะที่ต้องใช้ความอดทนอด กลั้น คู่ครองมีอารมณ์แปนปรวน ท�ำให้เกิด การทะเลาะเบาะแว้งได้ง่าย ลองหันหน้า เข้าหากัน ปรับความเข้าใจก่อนจะสายเกินแก้ ส่วนท่านที่ยังโสด มีโอกาสพบรัก หรือพบคน ที่ถูกใจจากการเดินทางท่องเที่ยว •

ราศีธนู

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน ในช่วงนี้ได้รับการสนับสนุนเป็น

การงาน มีเกณฑ์ดีมากส�ำหรับธุรกิจ ที่เป็น การงาน มีโอกาสดี ในการได้เลื่อนขั้นเลื่อน

อย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง การลงทุนได้ผลก�ำไรตามเป้า หมาย โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ มี เกณฑ์ได้หุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะท�ำให้ ธุรกิจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น การเงิน ยังมีเกณฑ์ติดขัดอยู่บ้าง รายรับยัง ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย โดยเฉพาะในระยะนี้ที่ มีค่าใช้จ่ายสูงเกินความคาดหมาย ทั้งบ้านทั้ง รถ จนท�ำให้การเงินติดขัดในระยะยาวได้ การแสวงหาโชคลาภใดๆ ยังมีเกณฑ์พลิกผัน ไม่แน่นอน ที่หวังไว้อาจคลาดเคลื่อน ได้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ให้ระมัดระวังความ ประพฤติทางกาย ที่อาจท�ำให้คู่ของท่านเกิด ความไม่ไว้วางใจได้ และอาจส่งผลให้ความ รักเกิดความห่างเหินมากขึ้น ท่านที่มีคู่แล้ว ระมัดระวังคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ด้วย เพราะ มีเกณฑ์ถูกหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์ •

กิจการครอบครัว หรือผู้ที่ท�ำงานประจ�ำ มี ความเจริญรุ่งเรืองและ มั่นคง เป็นระยะที่ ผู้ใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจ ส่งเสริม สนับสนุนที่จะ ท�ำให้ฝันเป็นจริง มีโอกาสเจริญก้าวหน้าสูง และได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจ การเงิน ด้วยความขยัน ท�ำให้รายได้เข้ามา หลายทาง มีเงินใช้จ่ายคล่องตัว แต่อาจมีราย จ่ายที่ไม่คาดฝัน ท�ำให้ท่านต้องเสียเงินด้าน โชคลาภจะเป็นผลก�ำไรจากหน้าที่การงาน การลงทุน ส่วนลาภลอยยังไม่มีให้คาดหวัง เป็นช่วงของงานท�ำเงินมากกว่า ความรัก บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข เป็นระยะสร้างเนื้อสร้างตัว ช่วยกันเก็บออม เพื่ออนาคต สร้างรากฐานครอบครัวที่มั่นคง ส่วนท่านที่ยังโสด สิ้นสุดการรอคอย มีโอกาส ได้พบเนื้อคู่จากการแนะน�ำของญาติผู้ใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไปได้สวย •

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

ต�ำแหน่ง ปรับเงินเดือน มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานใหม่ ที่จะน�ำไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้า การเริ่มลงทุนท�ำอะไรใหม่ๆ มักจะ ได้ผลดี เป็นช่วงของการท�ำงานเหนื่อยหนัก แต่มีโอกาสประสบความส�ำเร็จสูง การเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัว บุตร หลาน จะเป็นภาระที่ค่อนข้างสูง ท�ำให้ท่าน เก็บเงินไม่ได้ ช่วงนี้ให้ระมัดระวังคู่ค้าที่เป็น ชาวต่างชาติ เพราะมีเกณฑ์การถูกหลอก ลวงท�ำให้เสียเงินจ�ำนวนมากได้ ด้านโชคลาภ จะมีผลก�ำไรเข้ามาแบบไม่คาดฝัน ความรัก ที่มีคู่แล้วหนทางความรักยังสดใส ไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ปัญหาสะสมที่ ผ่านมาจะเริ่มเบาบางลง ท�ำให้ช่วงนี้มีแต่ ความสุข ส�ำหรับท่านที่ยังโสด ให้ระมัดระวัง ชาวต่างชาติที่เข้ามาตีสนิท เพราะมีโอกาสที่ จะถูกหลองลวงได้ง่าย •

47

: komchangmag

รุ่งเรือง เป็นระยะที่ควรรีบเร่ง กระตือรือร้น และรวบรัด ถึงจะประสบความส�ำเร็จดังที่หวัง ท่านที่ท�ำงานประจ�ำจะมีเกณฑ์ได้เลื่อน ต�ำแหน่ง หรือได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้น แต่ก็จะ ได้พบปัญหาและอุปสรรคใหม่ๆ เช่นกัน การเงิน มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่จากการ ลงทุน เล่นหุ้น หรือผลประกอบการทางธุรกิจ แต่ก็มีเกณฑ์สูญในพริบตาถ้าน�ำเงินไปใช้ อย่างไม่ถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม ระยะ นี้มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการติดต่อ เจรจา หรือจากผู้ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วย ความรัก มีเกณฑ์ความรักสดใส ถ้าได้เดิน ทางท่องเที่ยวร่วมกันก็มีโอกาสได้บุตรธิดา อย่างที่ตั้งใจไว้ ส่วนท่านที่ยังโสด จะพบเจอ คนที่ถูกใจ มีต�ำแหน่งหน้าที่การงานดี แต่ให้ ระวัง การรีบร้อน รวดรัดมากเกินไป อาจ ท�ำให้ความสัมพันธ์สะดุดลงได้ง่ายๆ •

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)


ฮวงจุ้ย

48

ปี่เซี๊ยะ

เป็นสัตว์ในต�ำนาน มี 1 เขา แต่ส่วน หน้า หัว และขาคล้ายสิงห์ มีปีกคล้าย นก ส่วนหลังคล้ายปลา และมีหางเป็น แมว มีปาก แต่ไม่มีทวาร ถือเป็นสัตว์ ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกัน และปัดเป่าภูตผี ปีศาล ขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆ เป็นสัตว์น�ำ โชคของชาวจีนมาแต่ครั้งโบราณ ลักษณะเด่นๆ ก็คือ กินเก่ง และไม่มี รูทวาร ความหมายง่ายๆ ก็คือ มีแต่ กิน ไม่มีถ่ายออก จึงนิยมใช้ในการ เรียกทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งไว้ที่หน้า ร้านค้า หรือพกไว้ติดตัวเป็นเครื่องราง เพื่อดูดทรัพย์ •

คางคก 3 ขาคาบเหรียญ

นับว่าเป็นเครื่องรางที่ส่งผลทางด้าน การน�ำโชค ซึ่งในต�ำนานของชาวจีนนั้น จะสามารถคายเงินทองออกมาได้ไม่รู้ จักหมด จึงท�ำให้มีความเชื่อว่า หากน�ำ มาตั้งไว้ที่บ้านหรือร้านค้าแล้ว ถือกันว่า จะน�ำโชคดีมาให้ โดยตั้งไว้ในมุมทแยง กับประตูบ้าน และเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด เนื่องจากคางคกสามขาสามารถคาย เงินคายทองได้ จึงเหมาะที่จะตั้งไว้ใน ลิ้นชักเก็บเงิน หรือบนตู้เก็บเงิน จะ ท�ำให้เงินทองไหลมาเทมา •


49

: komchangmag

เหรียญจีนโบราณ

เชื่อว่าเป็น 1 ในสุดยอด 28 ของมงคล ในต�ำนานจีนโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่ ถือว่าเป็นสิ่งน�ำโชคลาภ ด้านที่มีตัว อักษร หมายถึงสิริมงคล สมปรารถนา หรือให้มีเงินทอง ความเจริญรุ่งเรือง และรูตรงกลาง มีความหมายแทน ดวงตาคน ถือเป็นสัญลักษณ์ของความ เป็นเอกภาพอันทรงพลังระหว่างฟ้าและ ดิน เรียกว่าด้านหยินกับด้านหยาง ใช้จ�ำนวน 3 เหรียญ ผูกด้วยด้านแดง แขวนไว้ที่ลูกบิดประตูด้านในของบ้าน หรืออาคาร จะช่วยให้เงินทองไหลมาเท มา เรียกเงินทองให้ผ่านเข้ามาสู่ในบ้าน หรือร้านค้า ที่ส�ำคัญ ห้ามใช้ 5 เหรียญ จะกลายเป็น “อัปมงคล” แทนได้ •

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือเทพเจ้าแห่ง เงินตรา ให้คุณทางด้านทรัพย์สินเงิน ทอง จะท�ำให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ประสบความส�ำเร็จ ไม่ขัดสน เรื่องเงินทอง สามารถผ่านพ้นอุปสรรค ต่างๆ ไปด้วยความราบรื่น และน�ำมา ซึ่งโชคลาภเงินทอง มิได้ขัดข้องแต่ ประการใด โดยจะมีลักษณะอยู่ 2 แบบ แบบแรกอยู่ในชุดนักรบ มีใบหน้าดุดัน ประทับบนหลังเสือ ถือกระบอง กล่าว กันว่าให้คุณเรื่องการทวงหนี้ ลูกหนี้จะ ไม่กล้าเบี้ยว ส่วนแบบที่สองจะสวมชุด ขุนนางชั้นสูงของจีนโบราณ มีใบหน้า ยิ้มแย้มแจ่มใส เชื่อกันว่าสามารถดล บันดาล หรือช่วยเหลือให้ผู้ที่บูชา มีโชค มีลาภ ตลอดจนมีความมั่งคั่งร�่ำรวย •

สิ่งที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภ ถือว่า เป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้น ที่ช่วยให้มีโอกาส พบสิ่งดีๆ มากขึ้น เพราะสิ่งส�ำคัญที่สุด อยู่ที่ตัวเราเองมากกว่า การนั่งอยู่เฉยๆ ไม่ท�ำอะไรเลย คงจะไม่ท�ำให้เรามี ทรัพย์ขึ้นมาได้อย่างเป็นแน่ •


คมช่างบอกต่อ • CLASSIFIED

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959

จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด 50

ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี • ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

โทร. 081-867-7277

Email: design.by.thanuya@gmail.com

หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต

โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

แฟ็ ก ซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230 จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อและสเตนเลสท่อ ดีไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767 จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 081-5417611

ชื่อ ……………………………………...................…………...… อาชีพ………………….……....……………………….…........…… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศึกษา………….......…………….….…... …………………………………………………….................. ทีอ่ ยู…่ ………………………………................…….................. ....………………………………………………………................ .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. จังหวัด……………………........รหัสไปรษณีย…์ ….……….…........ โทร………………………….....……….....……….....……………… แฟกซ์….........…………….....……….....……….....……….....… อีเมล์…………………………………………....……………..…….

กรุณาส่งแแบฟอร์มสถานที่จัดส่ง หรือแนบนามบัตร มาที่

Fax : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com : komchangmag หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986

8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


สุขภาพ • คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว... หม้อยาใหญ่ใช้รักษา สารพัดโรค (ปัญหา)…

52

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอ เวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหาโรคทางตาต่อ เนื่องที่สามารถพบได้บ่อยๆ หากท�ำการวินิจฉัยและ ให้การรักษาตั้งแต่เบื้องต้นสามารถป้องกันไม่ให้เกิด ภาวะตาบอดอย่างถาวรได้ครับ โรคที่หมอจะมาให้ ความรู้ในครั้งนี้นั่นก็คือ โรคต้อหิน(Glaucoma) เดี๋ยว หมอจะน�ำสมาชิกทุกท่านให้มาท�ำความเข้าใจกับโรค นี้ หมอเวชศาสตร์ครอบครัวจะด�ำเนินการที่ท�ำให้ สุขภาพของคนเราไม่เจ็บป่วยด้วยการส่งเสริมป้องกัน โรค ส�ำหรับการป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิเบื้องต้น ขั้นแรกไม่ให้เกิดภาวะโรคต้อหินให้มีดวงตาที่ปกติ การป้องกันโรคระดับทุติยภูมิขั้นสองเมื่อเกิดความผิด ปกติขึ้นกับดวงตาของเราต้องรีบให้การวินิจฉัยและ ให้การรักษาอย่างทันท่วงที ล�ำดับสุดท้ายการป้องกัน โรคระดับตติยภูมิขั้นที่สามเมื่อเกิดโรคต้อหินขึ้นมา แล้วจะต้องท�ำการลดภาวะแทรกซ้อนของโรคไม่ให้เกิด ภาวะตาบอดที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

โรคต้อหิน (Glaucoma) เป็นภาวะที่ความดันในลูกตาของคน เราสูงขึ้นผิดปกติอย่างรวดเร็ว คนปกติความดันลูกตาอยู่ระหว่าง 10 - 20 มิลลิเมตรปรอท กรณีคนที่ผิดปกติความดันลูกตาสูงขึ้น ถึง 50 - 60 มิลลิเมตรปรอท ส่งผลท�ำให้มีการท�ำลายเส้นประสาท ตา ท�ำให้สูญเสียการมองเห็น คนไข้มีอาการปวดตา ปวดศรีษะ ตาพร่ามัว อย่างเฉียบพลัน หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีท�ำให้ สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร ท�ำให้ตาบอดกลับคืนมาไม่ได้ ตลอดไป

กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อหิน

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อหิน มากกว่าบุคคลทั่วไปนั้นคือ 1. เพศ พบว่าเพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชาย 2. เชื้อชาติ พบว่าชาวเอเชียพบมากกว่าชาวยุโรป 3. ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม พบว่าบุคคลใดที่มีครอบครัวคนใดคน หนึ่งป่วยเป็นโรคต้อหินก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคนี้ 4. อายุ พบว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นมีโอกาสเป็นโรคต้อหินมากขึ้น พบ ในช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 5. ประวัติการเป็นโรคตาอื่นๆ เช่น โรคต้อกระจกที่เป็นมากแล้ว แต่ยังไม่ไปรับการผ่าตัด หรือคนที่เกิดอุบัติเหตุท�ำให้แก้วตา เคลื่อน คนที่สายตายาวที่มีผลท�ำให้มุมตาปิดแคบลง

ท�ำไมความดันในลูกตาของคนเราจึงสูง ปกติภายในลูกตาของมนุษย์เราจะมีการสร้างน�้ำหล่อเลี้ยงภายในลูกตา ซึ่งมี การไหลเวียนภายในลูกตากับนอกลูกตาเป็นประจ�ำทุกวันเพื่อรักษาสมดุลของความดันลูกตาให้คงที่สม�่ำเสมอที่มีค่าความดัน ลูกตาระหว่าง 10-20 มิลลิเมตรของปรอทซึ่งจะไม่แสดงอาการผิดปกติใด หากมีสาเหตุอะไรก็ตามที่ท�ำให้เกิดภาวะผิดปกติ ของลูกตาท�ำให้เกิดการปิดกั้นอุดตันทางระบายน�้ำที่จะออกจากลูกตา เช่น ใช้ยาหยอด Atropine (อะโทรพีน),ยากิน Hyoscine (ไฮออสซีน) หรือ อยู่ในที่มีแสงน้อย ส่งผลท�ำให้รูม่านตาขยาย ท�ำให้มีการปิดช่องทางระบายน�้ำในลูกตา น�้ำ ภายในตาออกไปข้างนอกได้น้อยกว่าน�้ำเข้าตา เมื่อน�้ำภายในลูกตาไม่สามารถไหลออกไปภายนอกตาได้ จึงท�ำให้ความดัน ในลูกตาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเฉียบพลันท�ำให้เกิดอาการของโรคต้อหินเฉียบพลัน ท�ำให้เกิดอาการที่ส�ำคัญคือ ปวดตา ปวด ศีรษะที่อยู่ข้างเดียวกัน ตาพร่ามัว ขึ้นทันที


อาการแสดงของโรคต้อหิน

โรคต้อหิน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

1. โรคต้อหินชนิดมุมตาปิดแคบเฉียบพลัน (Acute angle closure glaucoma) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มุมตาระหว่าง กระจกตาและม่านตาปิดแคบลงท�ำให้เกิดภาวะความดันตาสูงขึ้นอย่างเฉียบพลัน ผู้ป่วยมีอาการปวดตา ปวดศีรษะ อย่าง รุนแรง อาเจียน ตามัวอย่างเฉียบพลัน ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบให้การรักษาอย่างเร่งด่วน ถ้าไม่ได้รับการรักษาทัน ท่วงทีจะท�ำให้ตาบอดได้ภายในเวลา 1 สัปดาห์ โรคต้อหินประเภทนี้พบมากชาวเอเชีย เกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้น ไป พบได้น้อยกว่ากลุ่มที่สอง 2. โรคต้อหินชนิดมุมตาเปิดแบบเรื้อรัง (Chronic Open angle glaucoma) เป็นความผิดปกติแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ จนแทบไม่แสดงอาการน�ำที่ผิดปกติใดให้ปรากฏ จนกระทั่งเมื่อภาวะความผิดปกติเป็นมากขึ้นมีการตีบแคบอุดตันทาง ระบายน�้ำในลูกตา ท�ำให้ความดันลูกตาเริ่มสูงขึ้นมากกว่า 21 มิลลิเมตรของปรอท ในระยะแรกผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะรู้สึกมึน ศีรษะเล็กน้อย ช่วงเวลาอ่านหนังสือรู้สึกไม่สบายตา ตาพร่ามัวเร็วกว่าปกติ เมื่อความดันลูกตาสูงขึ้นเรื่อยๆท�ำให้การมอง ข้างๆบริเวณรอบนอกของลานสายตาแย่ลงจนมองไม่เห็น การมองเห็นแคบลง มองเห็นได้เฉพาะตรงกลางด้านหน้าตรง เมื่อการด�ำเนินของโรคไปถึงระยะท้ายๆผู้ป่วยจะมองด้านข้างไม่เห็น พบปัญหาการเดินชนนั่นชนนี่ ท้ายสุดหากยังไม่ได้รับ การรักษาจะท�ำให้ตาบอด ไม่สามารถให้การรักษาได้ เนื่องจากประสาทตาถูกท�ำลาย

53

: komchangmag

1. ตาแดง ปวดตา ปวดศรีษะ อย่างมากแบบรุนแรง ทันที เป็นตาข้างเดียวกัน 2. แพ้แสง น�้ำตาไหล 3. ตามัวอย่างรวดเร็ว 4. เวลาจ้องมองดวงไฟจะเห็นเป็นรัศมีกระจายแสงสี รุ้ง 5. อาการคลื่นไส้อาเจียน 6. กระจกตาบวมหรือขุ่น 7. รูม่านตาขยายประมาณ 4-6 มิลลิเมตร ตอบสนอง ต่อแสงไฟช้าหรือไม่ตอบสนองเลย 8. มองข้างๆบริเวณรอบนอกของลานสายตาแคบลง จนกระทั่งมองไม่เห็น มองเห็นเพียงด้านหน้าตรง โรคต้อหินชนิดเฉียบพลันที่มีความดันลูกตาสูงจะ มีอาการตั้งแต่ข้อ 1-5 ต้องรีบมาพบจักษุแพทย์ โรคต้อหินชนิดเรื้อรังส่วนใหญ่ไม่ค่อยแสดงอาการ จึงไม่สามารถบอกได้ว่าลักษณะเด่นอาการในข้อใด บ้างที่น�ำผู้ป่วยมาพบจักษุแพทย์ ความผิดปกติโรค ต้อหินเป็นตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็ได้ ความรุนแรงของตาที่เป็นทั้งสองข้างอาจจะเท่ากันหรือ ไม่เท่ากันก็ได้เช่นกัน ส่วนใหญ่มักเป็นตาเดียว


สุขภาพ • คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

Glaucoma โรคต้อหิน การตรวจวินิจฉัยโรคต้อหิน

1. ซักประวัติผู้ป่วย-อาการที่ผิดปกติ 2. ตรวจร่างกาย-ตรวจวัดความดันลูกตา, ตรวจขั้วประสาทตา, ตรวจวัดลานสายตา, ตรวจวัดความหนาของกระจกตา, การตรวจสแกนดูเซลลป์ระสาทตาแต่ละชั้น

แนวทางการรักษาโรคต้อหิน

54

มีด้วยกันหลายวิธี ยากิน ยาหยอดตา การใช้เลเซอร์ และการผ่าตัด หากผู้ป่วย ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ก็สามารถรักษาดวงตาให้มองเห็นได้ตลอดไป สามารถ ป้องกันการสูญเสียลานสายตาที่เกิดไม่ให้รุนแรงเป็นมากขึ้น ยาที่ใช้ส�ำหรับลดความ ดันในลูกตา 1. ยาหยอดตา เช่น 0.5% timolol maleate,1% apraclonidine (Iopidine) 2. ยากิน/ยาฉีด เช่น acetazolamide 3. การผ่าตัด ใช้รักษาโรคต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน โดยการผ่าตัดหรือการผ่าตัดด้วย เลเซอร์ ส�ำหรับโรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรังเมื่อให้ยากิน ยาหยอดตา แล้วไม่ได้ผล ความดันลูกตาไม่ลด อาการไม่ดีขึ้น

การป้องกันโรคต้อหิน

การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่างๆ ควรได้รับการตรวจจากจักษุแพทย์ 1. ผู้มีอายุ 40 ปีควรเริ่มตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ถ้าปกติจากนั้นตรวจทุก 2-4 ปี 2. ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี ตรวจคัดกรองทุก 2 ปี 3. ประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน 4. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5. ผู้ที่สายตาสั้นมาก 6. ผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์ 7. ผู้ป่วยที่ใช้ยาสเตียรอยด์เป็นประจ�ำ 8. ผู้เคยผ่าตัด/เกิดอุบัติเหตุทางตา ขอให้สมาชิกทุกท่าน ระวังถนอมการใช้สายตาที่ไม่หักโหมให้มีแสงสว่างที่เพียงพอขณะท�ำงาน พบกันใหม่ฉบับต่อไปครับ •

โรคต้อหินเรื้อรังกับการสูญเสียลานสายตา


55

: komchangmag


สบายๆ สไตล์คมช่าง นายสาระบันเทิง

เมืองต้าเหลียน ประเทศจีน

56

สวัสดีครับท่านสมาชิกนิตยสารคมช่างทุกท่าน ขณะที่เขียนต้นฉบับอยู่นี้ก็ปลายเดือนมีนาคม ใกล้จะ สงกรานต์แล้วต้องบอกว่ามันเร็วจริงๆ ชีวิตต้องเดิน หน้าตามวันเวลา ก็ต้องลุยกันไปครับ สู้ สู้ ให้ก�ำลัง ใจกัน มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ฉบับนี้ผมขอเสนอ เรื่องราวของ ประเทศจีน เมืองต้าเหลียน อีกสัก ครั้ง ซึ่งเมืองต้าเหลียนซึ่งเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่า ไปเที่ยวซึ่งผมได้เคยเขียนไปแล้วครั้งนึง จึงต้อง ขออนุญาตท่านสมาชิกทุกท่านกล่าวถึงเมืองต้า เหลียนกันอีกสักครั้ง


57

: komchangmag

เนื่องจากผมได้มีโอกาสไปเมืองต้าเหลียนอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ หลัง จากได้เคยไปมาเมื่อเกือบสองปีที่แล้ว ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น ปัจจุบันรถไฟใต้ดินของเมืองต้าเหลียนได้เปิดใช้บริการแล้ว เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองติดทะเล อากาศดีมากๆ ครับ แต่ที่ส�ำคัญนอกจากความ เปลี่ยนแปลงเรื่องการคมนาคมแล้ว อาคารบ้านเรือนต่างๆได้มีการก่อสร้าง ขยายตัวรวดเร็วมาก ที่น่าประทับใจส�ำหรับทริปเดินทางมาเมืองต้าเหลียน ครั้งนี้ก็คือ Dalian Water City เวนิส เมืองแห่งสายน�้ำ ที่ไม่ต้องไปไกลถึง อิตาลี โครงการนี้อยู่แถวท่าเรือติดทะเล ใช้เงินลงทุนมากกว่า 5,000 ล้าน หยวน (2,500ล้านบาท) พื้นที่มากกว่า 400,000 ตารางเมตร ถูกออกแบบให้ เป็นแหล่งช๊อปปิ้งและอาหาร ชั้นน�ำ ต้องบอกว่าสวยจริงๆ ครับ ตอนนี้โครงการแล้วเสร็จไปประมาณ 90% คาดว่าประมาณปลายปีนี้น่า จะเปิดอย่างเป็นทางการได้ ถ้ามีโอกาสน่าไปเที่ยวกันนะครับ ผมได้เก็บภาพ สวยๆ มาฝากด้วยไปชมกันเลย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า โชคดี มีชัย ทุก ท่านนะครับ •


58


59

: komchangmag


Kc30s  
Kc30s  
Advertisement