Page 1

1


2


3


4


5


6


7


8

เรื่องจากปก


9


10

กอง บก.

สวัสดีครับ นิตยสารคมช่าง ฉบับที่ 28 ยังคงมีเรื่อง ราว ของเมืองโตโยฮาชิ ประเทศญี่ปุ่น ที่นอกเหนือจากงานช่างกัน อยู่อีกสักนิด เพราะจากที่ได้เดินทางไปเป็นเวลาสัปดาห์ มีสถานที่ ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ที่อยากจะน�ำมาเล่าสู่กันฟัง ก็ต้องขอ ขอบคุณ สมาคมศิษย์เก่า ABK/ASCA & AOTS/HIDA ประเทศไทย (AAAT) ใน ”โครงการค้นหาเสน่ห์ท้องถิ่นญี่ปุ่น-โตโยฮาชิ(ไอจิ)” (โครงการในความสนับสนุนของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ อุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น) สวอท. และ HIDA มา ณ ที่นี้อีกครั้ง ด้วยครับ เริ่มเข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการกันแล้ว หลายท่านเตรียม รับมือถึงความพร้อม หรือไอเดียขยับขยายต่อยอดธุรกิจ หรือโครง การใหม่ๆ กันหรือยังครับ ในฉบับนี้มีโอกาสได้รับเกียรติจากนัก ธุรกิจชาวมาเลเซีย Mr. Raymon Goh ท่ี่มีประสบการณ์การ ท�ำงานในรอบๆ ประเทศเพื่อนบ้านของเรา ไม่ว่าจะเป็น พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา มาเล่าถึงมุมมองของธุรกิจในกัมพูชาจาก การท�ำงานที่นี่มาไม่ต�่ำกว่า 10 ปี ด้วยกัน ท้ายนี้ทางทีมงานของนิตยสารคมช่าง ขอให้ทุกท่านมีความสุข ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ นี้กันทุกๆ ท่านครับ •


11


12

สารบัญ

14 สังคมข่าว ่องจากปก 16 เรืตกแต่ งผิวสเตนเลส รายงานพิเศษ 20 Raymon Goh าง 24 หลากหลายงานช่ รองเท้าเซฟตี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 26 AEC 10 ธุรกิจที่มีอนาคต ปี 2559 างเล่าเรื่อง (ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น) 28 คมช่ Kyu Sakamoto 30 ท�ทีำเนีเอ็ยนบร้วีานเจริญรุ่งเรือง เชียงใหม่ 32 มุสนิมสเตนเลส มที่เกิดจาก ทินเนอร์ น�้ำมันสน TOYOHASHI 34 Futagawa Syuku Honjin Museum 38 แนะน�ำผลิตภัณฑ์ 40 เปิดโลกผลิตภัณฑ์ าธุรกิจ 41 บอกเล่ 6 ปัจจัย เพื่อชีวิตรุ่งโรจน์ในการท�ำงาน มกฎหมาย 42 มุรถเฉี ่ยวชน ปัญหาด้วยกันทุกฝ่าย 44 ปฎิทินข่าว 46 สุวุ้นขภาพ ตาเสื่อม สไตล์คมช่าง 50 สบายๆ จักรยานคิริน จักรราศี 52 พยากรณ์ ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ ้ย 54 ฮวงจุ สัตว์มงคล ตานหลักฮวงจุ้ย


13

ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลิ่นไอ ฉลองปีใหม่เริ่มจางไป พร้อมๆ กับเทศกาลตรุษจีน ไม่ว่าโลกจะหมุนเร็วอย่างไร แต่เราก็จะยังต้องเดินกันต่อไป ไม่ว่าจะเอย่างไร ก็ต้องดิ้นรนกันไป ครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ ก็ขอให้ท่านทำ�อย่างมีสติ และอดทน “ความยากลำ�บาก” จะพิสูจน์ตัวเราเอง

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ ศุภกร จันทรดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม

บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช อ.ชไมพร ตันติวงศ์ บูรจิตร พิบูลย์ กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย

ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

สรพงษ์ ภู่ทอง

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429

ฝ่ายโฆษณา

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ศิลปกรรม

อนุเทพ ตันติดลธเนศ

ยุทธพล สว่างเกษม

ความยากลำ�บาก จะก่อให้เกิดศักยภาพ เพื่อจะจัดการกับมัน

โอลิเวอร์ เวนเดลล์ โฮล์มส์ จูเนียร์


14

สังคมข่าว

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่างทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ :

bonanuthep@gmail.com

คุณบูรจิตต์ พิบูลย์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ได้มอบของที่ระลึก ให้กับนิตยสารคมช่าง เนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา

นิตยสารคมช่าง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส มติชน ก้าวสู่ปีที่ 38 เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา

สิงโต และมังกร คณะหลวงพ่อฉันท์สมอ (วัดหมู) ร่วมแสดงเพื่อความเป็นศิริมงคล ในเทศกาลตรุษจีน ที่ บ.ทีเอ็นโพลีฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

พิเศษสุด อาร์กอนถังใหญ่พร้อมฝาครอบ จากราคา 4,600.- เหลือเพียง

3,500.-


15


16

เรื่องจากปก

ด้วยคุณลักษณะเด่นที่มีอยู่มากมายของสเตนเลส ท�ำให้ งานสร้างงานออกมาได้หลากหลายรูปแบบ และก็ขึ้นอยู่กับ ขั้นตอนในการสร้างผลงานนั้นๆ ด้วย ลองมาดูกันว่า วิธีและ ขั้นตอนในการท�ำพื้นผิวที่หลายๆ รูปแบบ ให้เกิดความแตก ต่างในความคิดสร้างสรรค์นั้น มีอะไรบ้าง


17

ผิวสีด�ำ BLACKENING

โดยการแช่ในอ่างน�้ำเกลือ ของโซเดียม ไดโครเมต (Sodium Dichromate) ด้วยกรรมวิธี ที่จัดเตรียมง่ายและท�ำได้ ไม่ยาก จะท�ำให้เกิดฟิล์มออกไซด์สีด�ำ บางที่ผิวของสเตนเลส ผิวด�ำที่ได้จะ เป็นสีด�ำด้านและสามารถท�ำให้เป็นสี ด�ำเงาได้โดยการใช้น�้ำมันหรือขี้ผึ้ง มีอายุการใช้งานยาวนาน สีไม่จาง หลุดลอกได้ยาก นิยมใช้กันใน อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ก้านปัดน�้ำ ฝน หรือแผงรับพลังความร้อน และเขา ตั้งเตาแก๊สสามขา การสร้างสีด�ำนี้ยัง สามารถใช้วิธีการชุบเคลือบโครเมียม ได้อีกด้วย •

สร้างด้วยสี COLORING

เป็นการสร้างสีผิวสเตนเลส ด้วยการจุ่ม ในสารละลายกรดโครมิค/ ซัลฟูลิค และท�ำการปรับปรุงความแข็งด้วยกรด ชนิดอื่น ปฏิกริยาในการจุ่มสเตนเลสลง ในกรดร้อนจะท�ำให้เกิดฟิล์มโปร่งใส บางๆ ขึ้นเอง ปราศจากสี แต่จะมี ลักษณะการเหลื่อมแสง ปกติจะเป็นสี บรอนซ์และภายในจะพบมีช่วงเงาสีต่าง ๆ สีด�ำก็สามารถท�ำได้ ลักษณะของสีที่ ปรากฏขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผิวสีที่ เริ่มต้น เช่น ผิวด้าน จะท�ำให้ผิวที่ได้ เป็นสีด้าน ผิวขัดมันจะได้ผิวสีที่มีความ เงาวาว •

ขัดเงาด้วยไฟฟ้าเคมี ELECTROPOLISHING

การขัดเงาด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมี เป็นการตกแต่งผิว ด้วยการกัดชั้นผิว บางๆ ออก โดยชิ้นงานจะถูกต่อไว้เป็น ขั้วบวกในสารละลายเคมีไฟฟ้า เดิมทีจุดประสงค์ของวิธีการนี้ เพื่อลด ความหยาบจุลภาคของผิวเพื่อไม่ให้ ฝุ่นผงมาเกาะบนผิวของโลหะ และยัง ช่วยให้การทำ�ความสะอาดผิวได้ง่าย ขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังใช้ในอีกหลาย วัตถุประสงค์ เช่น การลดเสี้ยนจาก งานตัด (Deburring) การเพิ่มความ มันวาว (Brightening) และทำ�การ สร้างฟิล์มใหม่เพื่อป้องกันการผุกร่อน (Passivating) •


18

เรื่องจากปก

พ่นด้วยเม็ดทราย, เม็ดแก้ว กัดผิวด้วยกรด ETCHING GLASS BEAD BLASTING

เป็นการกัดผิวสเตนเลสด้วยเม็ดทราย หรือเม็ดแก้ว แล้วกัดผิวด้วสารเคมีตาม อีกทีหนึ่ง เพื่อสร้างลักษณะของผิวที่ ต้องการ ด้วยการปิดบริเวณที่ต้องการ หรือสร้างรูปจากสติ๊กเกอร์หรือเทปกาว เพื่อใส่สีหรือลวดลาย ให้มีความแตก ต่างเกิดขึ้นระหว่าง การสะท้อนของ แสงสว่าง หรือความแตกต่างของสี และลวดลายพื้นผิว •

ตกแต่งผิวด้วยการเสียดสี TUMBLING

ส่วนใหญ่นิยมใช้กับสเตนเลสที่เป็นชิ้น ขนาดเล็ก ด้วยการใส่สเตนเลสกับผง ขัด และลูกยางขัด ลงในถังหมุนเพื่อให้ ผงขัดเสียดสีกัดคราบและสิ่งสกปรก ออก ให้เกิดความเงางาม ด้วยความเร็ว ในการหมุนถังคงที่สม�่ำเสมอ •

ตกแต่งผิวด้วยการท�ำสี PAINTING

ด้วยวิธีการทา หรือการพ่นสี แต่การเตรียมผิวก่อนท�ำสีเป็นเรื่องที่ ส�ำคัญอย่างยิ่ง จะต้องท�ำผิวสเตนเลส ให้หยาบขึ้นก่อน โดยทั่วไปอาจน�ำไป ขัดผิวด้วยแปลงขัดหรือกัดด้วยสารเคมี และควรท�ำความสะอาดผิวสเตนเลส ให้แห้งสนิท ไม่เป็นสนิม ไม่มีผงฝุ่น ละออง และไม่มีคราบน�้ำมันหรือ จาระบี จึงจะท�ำการลงสีได้ •


19

ตกแต่งผิวด้วยการขัดเงา POLISHING

เป็นการขัดเงามันด้วยเครื่องเจียรหัวหิน ขัด จะให้เกิดลายหรือเป็นผิวเรียบเลย ก็ขึ้นอยู่กับขนาดเบอร์ของหัวเจียรหิน ขัด การขัดเงาที่ระดับ No.4 ขนาด ของกริท (#400) จะได้ผิวที่เป็นเส้นๆ ถ้าต้องการ ผิวเรียบจะใช้วิธีการขัดเงา ด้วยกริท No.8 (#800) หากต้องการ รอยขัดเงาที่หยาบจะใช้เวลาในการขัด เงาน้อย •

ตกแต่งผิวด้วยการเจียร GRINDING

การตกแต่งผิวสเตนเลสด้วยวิธีการเจียร เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กัน อาจใช้ กระดาษทรายหรือลูกรีดขัดหรือรีดบน สเตนเลส รอยเจียรที่หยาบจะเหมือน รายกัดจากเครื่องกัดที่จะเอาโลหะส่วน เกินออก จากรอยเชื่อมจากการตีขึ้นรูป ร้อน ทางวิ่งและรูที่เทในงานหล่อ •

ตกแต่งผิวด้วยการขัด BUFFING

เป็นวิธีการแต่งผิวสเตนเลส อีกวิธีหนึ่ง ที่อาจใช้มือขัดหรือใช้อุปกรณ์ขัดผิว สเตนเลส ด้วยประเภทผ้าสักหลาดหรือ หนังสัตว์ก็ได้ การขัดจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะเป็นการขัดผิว สเตนเลส ส่วนขั้นตอนที่สอง เป็นขั้น ตอนการขัดสี •

ขอขอบคุณ อ.กนก แนวพานิช และ www.fackbook/charterwayinter


20

รายงานพิเศษ


21

เปิดโลก AEC . . . เปิดโอกาสทางธุรกิจ

อย่างที่ทราบกันดีว่า เราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ประกอบการไทยที่วางแผนจะบุกตลาด อาเซียน จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และ ท�ำความเข้าใจตลาดของประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม ของผู้บริโภค เส้นทางคมนาคม หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และใน เดือนนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่นิตยสารคมช่างจะได้พูดคุยกับ Mr. Raymon Goh นักธุรกิจชาวมาเลเซีย ที่ท�ำงานอยู่ในประเทศกัมพูชา มากว่า 10 ปี จะมาบอกเล่าและแสดงความคิดเห็นถึงมุมมองและ โอกาสในการลงทุนของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ ประกอบการไทยที่คิดจะบุกเบิกตลาดในกัมพูชา ได้ทราบถึงแนวโน้ม และเทรนด์ต่างๆ ของผู้บริโภคที่น่าสนใจ และน�ำไปวางแผนปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในประเทศกัมพูชาได้ คุณเรย์มอน โก๊ะ มาท�ำงานที่ประเทศกัมพูชาตั้งแต่ปี 2006 โดย ก่อนหน้านี้ได้ท�ำงานในประเทศมาเลเซียและประเทศพม่ามาก่อน เริ่มต้นจากการท�ำ Agency ด้านโฆษณาและการท�ำโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับผลิตภัณฑ์วิสกี้ของ Glenfiddich โดยมีสัญญาเพียงแค่ 1 ปี หลังจากนั้นก็มาท�ำให้กับธนาคารและสินค้าขนย้ายต่างๆ จนล่าสุด ในปี 2010 ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับบริษัทท้องถิ่นในฐานะผู้ให้ค�ำ ปรึกษาด้านการพัฒนา โดยบริหารงานควบคู่ไปกับบริษัทโฆษณาอีก หนึ่งแห่ง ซึ่งปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง Director ของบริษัท Publicity ที่ เป็นเจ้าของสื่อประเภท lamppost, billboard, TV Commercial, การผลิตสื่อ Video บน LED display


22

รายงานพิเศษ

/ Director , Publicity Co.,Ltd. No.22B, St.288, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkarmon,

จากประสบการณ์การท�ำงานในประเทศกัมพูชากว่า 10 ปี ท�ำให้คุณ เรย์มอนวิเคราะห์มุมมองการท�ำธุรกิจและการลงทุนในประเทศกัมพูชาว่า “ถ้าพูดถึงการลงทุนท�ำธุรกิจที่นี่ อุตสาหกรรมอาหารน่าจะเป็นธุรกิจที่น่า จับตามองมากที่สุด รองลงมาคือเกษตรกรรม เพราะประเทศนี้ยังมีพื้นที่ มากมายที่ยังไม่ถูกใช้ท�ำอะไร อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรมจะเป็น พลังขับเคลื่อนที่ดี แต่ถ้าจะพูดถึงสิ่งก่อสร้าง ตอนนี้มีคอนโดมิเนียมที่ สร้างขึ้นแล้วเสร็จมากมาย แต่ที่ต้องการจริงๆ คือบ้านที่ราคาไม่สูงเพื่อ ช่วยเหลือคนในพื้นที่ เพราะคนส่วนใหญ่จะสู้ราคาคอนโดมิเนียมไม่ไหว แถมยังมีพื้นที่น้อยอีกด้วย ตลาดที่นี่ไม่สามารถตั้งราคาสูงได้ โดยเฉพาะ บ้านเรือนควรมีราคาประมาณ 50,000-70,000 ถ้าแพงกว่านั้น คนส่วน มากจะไม่สู้ราคา นอกจากคนรวยหรือชาวต่างชาติเท่านั้น ที่จะเป็น เจ้าของได้” “ธุรกิจที่สามารถเติบโตได้เร็ว ในความคิดของผมยังมองว่าเป็นธุรกิจ ด้านอาหาร การท�ำ Packaging และการเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจที่สร้าง ผลผลิตทางอาหารของตัวเอง การท�ำแฟรนไชส์อาหาร คิดค้นส่วน ประกอบอาหารของตัวเอง หรือแบรนด์อาหารที่เป็นของตัวเอง เป็นการ ประกอบธุรกิจเพื่อคนในพื้นที่และถ้าสามารถส่งออกได้ด้วยก็จะดีมาก การลงทุนจากต่างชาติในระยะเวลาปีที่แล้วถึงปีนี้เพิ่มขึ้นไปถึง 12-15% และมีการเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ดังนั้นการลงทุนจากต่างชาติจึงมีเข้ามามากขึ้น เรื่อยๆ ตอนนี้พวกแบรนด์ใหญ่ๆ ในต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาในประเทศ กัมพูชามากขึ้น โดยมีประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดคือประเทศจีน อันดับที่สองคือเวียดนาม นอกนั้นก็จะเป็น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น และอเมริกา ตามล�ำดับ ส่วนประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อย โดย พื้นฐานแล้วประเทศที่เข้ามาลงทุนเพราะมองเห็นโอกาสและความเจริญ ก้าวหน้า เพราะกัมพูชาเป็นประเทศที่ใหญ่ใน AEC มีพลังขับเคลื่อนสูงใน หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี”


23

Phnom Penh, Cambodia.

Email: raymondgoh@publicity-co.com Phone: +855 23 214 282

คุณเรย์มอนกล่าวทิ้งท้ายว่า “ในขอบเขตของการท�ำ ธุรกิจของผมนั้น ผมท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษามาตั้งแต่ปี 2010 ในธุรกิจหลายๆ ประเภท เช่น อาหารและเครื่องดื่ม หรือ แม้แต่เครื่องจักรกล วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ถ้ามีนัก ลงทุนเข้ามาจากประเทศใดก็ตาม และอยากได้ข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจในประเทศกัมพูชา ผมสามารถให้ ค�ำแนะน�ำและให้ข้อมูลในการท�ำธุรกิจได้ รวมถึงสามารถ เตรียมข้อเสนอให้กับนักลงทุนเหล่านั้นด้วยได้” เมื่อ AEC คือก้าวส�ำคัญที่ท�ำให้ธุรกิจเกิดการเชื่อมต่อ การลงทุนเสรีมากขึ้น โอกาสในการขยับขยายและพัฒนา ธุรกิจก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เพียงศึกษาและเรียนรู้ AEC อย่างเข้าใจ ใครๆ ก็ประสบความส�ำเร็จได้ •


24

หลากหลายงานช่าง นายช่างตี๋

ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ นิตยสารคมช่างกับผมนายช่างตี๋ แห่งคอลัมน์ หลาหลายงานช่าง ฉบับนี้ผมขอน�ำเสนอ เรื่องของรองเท้าเซฟตี้ (Safety shoes) การที่เราจะเลือกร้องเท้า เซฟตี้ ซักคู่ให้กับ ตัวเอง หรือ ลูกน้องและทีมงาน เราต้องรู้จักสภาพแวดล้อม และสถานที่ท�ำงานที่เรา จะต้องเข้าไปท�ำ ว่ามีความ เสียงอะไรบ้าง และ เราต้องรู้จักมาตราฐานของรองเท้าด้วย


25

ที่นี้เราลองมาดู รองเท้านิรภัยมาตรฐานอเมริกัน ASTM F2413-11 Standard (Specification for Performance Requirements for Foot Protection) สักหนึ่งมาตราฐาน พอเป็นตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่

รองเท้านิรภัยป้องกันเฉพาะด้าน เช่น ป้องกัน

กระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันแทงทะลุร้องเท้า

รองเท้านิรภัยพื้นฐาน “รองเท้าหัวเหล็ก”

ป้องกันการกระแทก การบีบ และแรงกดบนหลงเทัา รองเท้านิรภัยพื้นฐาน “รองเท้าหัวเหล็ก” อย่างน้อยต้องมี คุณสมบัติ 3 ด้านในคู่เดียว ตัวอย่าง code ASTM F2413-11 M/I/75/C/75 EH PR M/I/75/C/75 เป็นรองเท้าส�ำหรับผู้ชาย (male) ต้านทาน แรงกระแทก (Impact) 75 ฟุต-ปอนด์ (101.7 จูล) ต้านทาน แรงบีบ (Compression)ระดับ 75 (2,500 ปอนด์ หรือ 11,000 นิวตัน ) และป้องกันกระดูกหลังเท้า (Metatrsal) ได้ที่แรง กระแทก 75 ฟุต-ปอนด์ (101.7 จูล) ถ้าเป็นร้องเท้าผู้หญิงก็ใช้ code F/I/75/C/75 ส่วน code EH (Electrical Hazard) หมายถึง เป็นร้องเท้า นิรภัยที่มีคุณสมบัติต้านทานกระแสไฟฟ้าด้วย โดยพื้นและส้น ร้องเท้า จะไม่น�ำกระแสไฟฟ้า สวมใส่ภายใต้สภาพแห้ง จะสามารถต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดัน 14,000 โวลท์ ที่ความถี่ 60 เฮิรตช์ เป็นเวลาอย่างต�่ำ 1 นาที โดยมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ได้ไท่เกิน 3.0 มิลลิแอมแปร์ และ code PR (Puncture Resistance) คือการมีคุณสมบัติการต้านทานการเจาะ ทะลุพ้นร้อง เท้า โดยร้องเท้าที่มี Code นี้จะมีแผ่นต้านทานการเจาะทะลุพื้น ร้องเท้า สอดอยู่ ระหว่าง พื้นรองเท้าชันใน และพื้นรองเท้าชั้น นอก โดยผ่านการทดสอบ ขั้นต�่ำที่ 270 ปอนด์ และผ่านการ ทดสอบความต้านทานในการกัดกร่อน โดยแช่ในน�้ำเกลือ 5% นาน 24 ชัวโมง โดยไม่มีร่องรอยการกัดกร่อน และไม่มีรอยแตก ร้าวเกิดขึ้น จากการทดสอบจากการบิดโค้งงอตามแรงกดของ ฝ่าเท้า จ�ำนาว 1.5 ล้านครั้ง ด้วยเครื่องทดสอบความเร็วสูง นี้เป็นเพียง โค๊ดมาตราฐานเดียวนะครับ ยังมีร้องเท้าอีก หลายรูปแบบ หลายมาตราฐานให้ท่านเลือกใช้งาน การเลือกใช้ งานก็ควรถูกเลือก โดยผู้ที่สามารถประเมินความเสี่ยงของงานที่ ท�ำ และมีการทดลองสวมใส่จนแน่ใจ จึงจัดซื้อมาใช้งานใน โรงงาน หรือในทีมงานนะครับ สวัสดี •


26

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์ กรรมการ สวอท.

ล�ำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 10

ธุรกิจ

ธุรกิจความงามและสุขภาพ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ที่ประยุกต์ใช้ 4G และ Digital Economy) ธุรกิจเครื่องส�ำอาง และครีมบ�ำรุงผิว ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจและประกันชีวิต ธุรกิจอาหารและเครืื่องดื่ม โด ยเฉพาะเพื่อสุขภาพ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจจัดการตลาด (ตลาดนัด ตลาดสดที่รูปแบบทันสมัย ตลาดนัดกลางคืน) ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจด้านการศึกษา (สถาบันภาษา โรงเรียนติว สถาบันทางด้าน IT) ธุรกิจจ�ำหน่ายและผลิตผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์และสมุนไพรธรรมชาติ ธุรกิจออกก�ำาลังกาย เช่น ฟิตเนส สนามกีฬา ธุรกิจพลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียน

อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์

คะแนนรวม 93.1 91.3 90.6 89.3 88.5 87.6 86.8 85.4 85.4 83.8 83.8 83.8 82.8 82.8

• EX-MBA #1 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง • MMP รุ่น 5 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • ผู้ช�ำนาญการศุลกากร หมายเลข 588 • กรรมการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ประสบการณ์ • ผู้จัดการทั่วไป การจัดการซัพพลายเชน และพัฒนาธุรกิจ • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด • วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านโซ่อุปทาน การจัดการคลังสินค้า • Warehousing Designed and Implementing • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด • Excel Logistics (Far East) Co., Ltd. • Schneider (Thailand) Co., Ltd, • AT& T Tele communication Product Co., Ltd. • Yon Trakit Motor (Thailand) Co., Ltd.


27


28

คมช่างเล่าเรื่อง • ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

สวัสดีค๊ะฉบับนี้ขอน�ำบทเพลง ที่โด่งดังของชาวญี่ปุ่น ชื่อเพลง Sukiyaki มาเล่าค่ะ ชื่อ เพลงในภาษาญี่ปุ่นคือ 上を向いて歩こう [Ue o Muite Arukou (อื่อเหว่เฮอมูอีเต่ อารือ โด้ว)] มีความหมายว่า ฉันมองขึ้นเบื้องบนขณะที่เดินอยู่ “I look up when I walk.” ลักษณะ เนื้อร้องสะท้อนการให้ก�ำลังใจและความหวัง

เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1941 ที่เมืองคาวาซากิ เมืองอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวกับโยโกฮามา หากยังมี ชีวิตอยู่วันนี้ “เคียว ซากาโมโต้” จะมีอายุ 75 ปี ด้วยมีใจรักดนตรีและน�้ำเสียงทุ้มนุ่ม เขาฝึกฝนอย่างหนักจนได้เข้าสู่วงการ ดนตรีเป็นนักร้องน�ำของวงดนตรีเล็กๆ เคียวไม่ยอมหยุดอยู่แค่นั้น พอมีชื่อเสียงขึ้นมา เขาแยกตัวออกมาเป็นศิลปินเดี่ยว และ โอกาสทองก็มาถึง ในวันที่ 16 สิงหาคม 1961 เคียวมีโอกาสได้ออกรายการบันเทิงสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ NHK ด้วยเพลง Ue o muite arukou ชื่อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า “I look up when I walk” ฉันแหงนมองฟ้าตั้งหน้าเดินต่อไป ราวฟ้า ลิขิต เจ้าของบริษัทแผ่นเสียงจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เดินทางมาญี่ปุ่นและได้ฟังเพลงของเคียว เขาจึงติดต่อกับต้น สังกัด น�ำผลงานไปเผยแพร่ในอังกฤษและยุโรป ด้วยเงื่อนไขเดียวที่ว่าขอเปลี่ยนชื่อจากค�ำภาษาญี่ปุ่นที่ฟังไม่รู้เรื่องมาเป็นค�ำ ง่ายๆ ว่า “Sukiyaki” เพลงสุกี้ยากี้ จากอังกฤษดังข้ามมหาสมุทรแอตลันติกสู่สหรัฐอเมริกา เบียดเพลงฝรั่งขึ้นอันดับหนึ่งบน Billboard Hot 100 ที่อเมริกา ดีเจอเมริกันได้เพลงต้นฉบับ เพราะ Marsha Cunningham ซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมของโรงเรียน อเมริกันในเมือง Zushi ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคุณพ่อของเธอเป็นนักบินของสายการบิน Japan Airlines และเธอได้ไปดูหนังที่ ”เคียว”แสดงโดยมีเพลงนี้ประกอบ เธอเกิดความประทับใจเป็นอย่าง มากและก็หาซื้อแผ่นเสียงเพลงนี้เก็บไว้และน�ำกลับมาอเมริกาด้วยในปีถัดมาจากนั้นเธอ ก็ได้พยายามหัดเล่นเพลงนี้ในโรงเรียนที่ Sierra Madre, CA. บ่อยครั้งจนเพื่อนๆ ต่างก็ ชอบกัน และมีเพื่อนคนหนึ่งน�ำแผ่นเสียงนี้กลับบ้านและพ่อของเธอก็ได้ลองเปิดเพลงนี้ ในสถานีวิทยุ และนั่นเป็นที่มาของเรื่องราวต่างๆ นี้ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธุรกิจ ดนตรีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ จวบจนกระทั่งปัจจุบัน นี่คือที่มาท�ำให้ ”เคียว”กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ เพียงชั่วข้ามคืน Kyu Sakamoto เสียชีวิตในวันที่ 12 สิงหาคม 1985 ในขณะที่เขาอายุได้ 43 ปี เขาได้โดยสารเครื่องบินโบอิ้ง 747 ของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน ที่ JAL 123 แล้วเครื่องบินที่เขาโดยสารได้ตก ห่างจากกรุงโตเกียวในทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 96 กิโลเมตร มีผู้เสียชีวิต 520 คน และเขาก็เสียชีวิตด้วย จุดเด่นของผลงานทางด้านดนตรีของ Kyu Sakamoto ที่ เด่นชัดคือเรื่องของเนื้อร้องที่ไม่ได้เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ความรักเชิงชู้สาวเน้นการสร้างก�ำลังใจให้กับผู้ที่มีความท้อแท้ ผิดหวังในชีวิตจากเรื่องราวต่างๆรวมถึงการใช้เนื้อหาเพื่อโน้ม น้าวในการสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะให้มุ่งเน้นระโยชน์ส่วนตน เป็นที่สองแต่ให้ความส�ำคัญในประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นล�ำดับแรก   เพราะมาก..มาก....ต้องฟังกันให้ได้นะคะ ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Wikipedia และ เว็บ Songfacts •


29

สวอท. 上を向いて 歩こう

Sukiyaki (Ue wo muite arukou) เนื้อร้อง (ความหมาย) 上を向いて 歩こう

Ue wo muite, arukou

ฉันมองไปบนฟ้าแล้วก้าวเดินต่อไป 涙が こぼれないように

Namida ga koborenai you ni ฉันกลั้นน�้ำตาเอาไว้ไม่ให้มันไหลริน

思い出す春の日 一人ぽっちの夜

Omoidasu haru no hi, hitori bocchi no yoru

ยังจ�ำวันเวลาที่อยู่ในช่วงในฤดูใบไม้ผลิได้ ที่ฉันโดดเดี่ยวในคืนนั้น 上を向いて歩こう

Ue wo muite, arukou

ฉันมองไปบนฟ้าแล้วก้าวเดินต่อไป にじんだ 星をかぞえて

Nijinda hoshi wo kazoete นับดวงดาวที่ทอแสง

思い出す夏の日 一人ぽっちの夜

Omoidasu natsu no hi, hitori bocchi no yoru

ยังจ�ำวันเวลาที่อยู่ในช่วงในฤดูร้อนได้ ที่ฉันโดดเดี่ยวในคืนนั้น 幸せは 雲の上に

Shiawase ha kumo no ue ni ความสุขนั้นอยู่เหนือเมฆ 幸せは 空の上に

Shiawase ha sora no ue ni ความสุขนั้นอยู่เหนือท้องฟ้า 上を向いて 歩こう

Ue wo muite, arukou

ฉันมองไปบนฟ้าแล้วก้าวเดินต่อไป 涙が こぼれないように

Namida ga koborenai you ni ฉันกลั้นน�้ำตาเอาไว้ไม่ให้มันไหลริน

泣きながら歩く 一人ぽっちの夜

Nakinagara aruku, hitori bocchi no yoru ฉันเดินไปก็ร้องไห้ไป ตอนที่ฉันโดดเดี่ยวในคืนนั้น 思い出す秋の日 一人ぽっちの夜

Omoidasu aki no hi, hitoribocchi no yoru

ยังจ�ำวันเวลาที่อยู่ในช่วงในฤดูใบไม้ผลิได้ ที่ฉันโดดเดี่ยวในคืนนั้น 悲しみは 星のかげに

Kanashimi ha hoshi no kage ni ความเศร้านั้นอยู่ในดวงดาว

悲しみは 月のかげに

Kanashimi ha tsuki no kage ni ความเศร้านั้นอยู่ในดวงจันทร์ 上を向いて 歩こう

Ue wo muite, arukou

ฉันมองไปบนฟ้าแล้วก้าวเดินต่อไป 涙が こぼれないように

Namida ga koborenai you ni ฉันกลั้นน�้ำตาเอาไว้ไม่ให้มันไหลริน

泣きながら歩く 一人ぽっちの夜

Nakinagara aruku, hitoribocchi no yoru

ฉันเดินไปก็ร้องไห้ไป ตอนที่ฉันโดดเดี่ยวในคืนนั้น 一人ぽっちの夜

Hitoribocchi no yoru

ตอนที่ฉันโดดเดี่ยวในคืนนั้น

สมาคมศิษย์เก่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิค โพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรม เทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดย การรวมตัวของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำ กิจกรรมร่วมกัน ของศิษย์เก่าจาก ทั้ง 2 องค์กร


30

ท�ำเนียบร้านค้า


31

การท�ำธุรกิจแบบคิดบวกและไม่กลัวการแข่งขันอย่าง ที เอ็น วี เจริญรุ่งเรือง ร้านจ�ำหน่ายสเตนเลสและอุปกรณ์ แผ่นโพลีคาร์บอเนต จ.เชียงใหม่ บริหารงานโดย คุณวุฒิกร ศิริวงศ์มงคล หรือคุณตุ้ม ที่พลิกผันจากหนุ่มแบงค์หันมา ประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากธุรกิจร้าน อาหาร และหันมาเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างที่มีคุณพ่อเป็น แรงบันดาลใจ เพราะเดิมทีคุณพ่อเองก็เปิดร้านขายวัสดุ ก่อสร้างอยู่แล้ว ถือเป็นแรงผลักดันให้คุณตุ้มด�ำเนินรอย ตาม และสานต่อ ที เอ็น วี เจริญรุ่งเรือง มานานต่อเนื่อง กว่า 10 ปี คุณตุ้มเล่าให้ฟังว่า “ช่วงที่เริ่มท�ำธุรกิจแรกๆ ยังไม่มี หน้าร้าน เริ่มจากการท�ำตลาดแผ่นโพลีกับสเตนเลสก่อน วิ่งขายเฉพาะในเชียงใหม่ พอมาช่วงหลังบริษัท TN POLYCARBONATE มีการแต่งตั้งดีลเลอร์ เราก็เริ่มเปิดเป็นหน้า ร้านขึ้นมากลายเป็น ที เอ็น วี เจริญรุ่งเรือง”

“ด้วยการแข่งขันในปัจจุบันที่ค่อนข้างสูง ร้านค้าเพิ่มมาก ขึ้นทุกวัน แต่ละร้านก็จะมีกลยุทธ์การขายที่แตกต่างกันไปทั้ง เรื่องความหลากหลายของสินค้า ราคา หรือการขนส่ง แต่ร้าน ของเราจะเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นหลัก สินค้าบางตัวอาจมี ราคาสูงกว่าร้านอื่นบ้าง แต่เรื่องคุณภาพเราไม่เป็นรองใคร เรา ต้องมีจุดยืนของเราเองและรักษามาตรฐานให้คงที่ บวกกับการ บริการที่เราตั้งใจท�ำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด พูด คุยสร้างมิตรภาพให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ให้ค�ำแนะน�ำด้าน สินค้าอย่างเหมาะสม ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ยัง สามารถสู้ได้ ที่ส�ำคัญคือต้องซื่อสัตย์และสร้างความมั่นใจให้ แก่ลูกค้า” คุณตุ้มกล่าวต่อว่า “ร้านของเราใช้วิธีอยู่กันแบบครอบครัว เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน มีปัญหาก็มาคุยกันช่วยเหลือกันไป อยากให้ทุกคนท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข การปกครองคน ต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณ ต้องให้ใจเขาก่อน แล้วเราก็จะ ได้รับสิ่งดีๆ กลับคืนมา ตอนนี้เราก็ค่อยๆ ก้าวไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต เรายังคงเดินหน้าขยาย กิจการ หรืออาจจะเพิ่มสาขาเพื่อรองรับตลาดที่มากขึ้น โดย เฉพาะ AEC ที่ก�ำลังจะมาถึง เราจะพยายามหาสินค้าให้หลาก หลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มตัวเลือกให้แก่ลูกค้า ให้ทุกคนได้ใช้ของ ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และมองหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อ ต่อยอดกิจการ จริงๆ แล้วการประสบความส�ำเร็จในชีวิต ขอ แค่มีกิจการที่มั่นคง มีครอบครัวที่สมบูรณ์ พร้อมๆ กับมีคน สืบทอดกิจการให้ด�ำเนินต่อไปได้ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นก�ำไรชีวิต แล้ว” อุปสรรคข้างหน้าเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ เพียงเราเลือกท�ำ วันนี้ให้ดีที่สุด และสนุกไปกับงานที่เรารัก ความส�ำเร็จก็ไม่ ไกลเกินเอื้อม แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ . . . • ที เอ็น วี เจริญรุ่งเรือง 5/2 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000


32

มุมสเตนเลส

อ.กนกไร้สนิม

kanokn@gmail.com

จากรูปเป็นผิวของสเตนเลสที่เรามองดู ว่ามีความเรียบสม�่ำเสมอด้วยสายตา แต่เมื่อ น�ำมาขยายด้วยกล้อง จะเห็นได้ว่าผิวของส เตนเลสนั้นมันไม่ได้เรียบอย่างที่เราเห็นด้วย สายตาเลย ลักษณะเหมือนผิวหนังคนเรา มีหลุมร่องมากมาย ในการใช้ทินเนอร์ หรือ น�้ำมันสนท�ำความสะอาดผิวสเตนเลสนั้น ส่วนหนึ่งของสารเคมีทั้งสองก็จะมีการ ตกค้างในหลุมร่องบนผิวสเตนเลสนั้น ซึ่งถ้า เป็นทินเนอร์ในปัจจุบัน สารเคมีบางตัวที่ เป็นองค์ประกอบในการท�ำทินเนอร์นั้น จะเป็นคราบตกค้าง ไม่ระเหยออกไป ทั้งหมด ส่วนน�้ำมันสนนั้น คงไม่ต้องกล่าว ถึงไม่ระเหยเลย ต้องรอให้เกิดความร้อนที่ จะท�ำให้มันระเหยออกไป แต่ก็คงทิ้งคราบไว้ ในหลุมร่องบนผิวสเตนเลสเช่นกัน สวัสดีครับท่านผู้อ่าน และติดตามในคอลัมน์ “มุมสเตนเลส” เมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปดูปัญหางาน สเตนเลสสองแห่ง ปรากฏว่าเกิดคราบสนิมบนผิวสเตนเลส จึงได้สอบถามในส่วนเรื่องขึ้นตอนการท�ำความสะอาดผิว สเตนเลสของช่างผู้ประกอบชิ้นงานสเตนเลสว่า มีกระบวนการท�ำความสะอาดอย่างไร ช่างได้อธิบายว่า ในขั้นตอน การขัดเงาด้วยไขปลาวาฬนั้น จะมีคราบสีด�ำเนื่องมาจากการขัดระหว่างผิวสเตนเลส กับผ้ายีนส์ ซึ่งมีความร้อนใน ระหว่างการปัดเงา ตัวไขปลาวาฬก็จะเปลี่ยนเป็นสีด�ำ ยากต่อการเช็ดออก ช่างก็เลยใช้ทินเนอร์ มาเช็ดท�ำความ สะอาด เนื่องจากคราบด�ำนั้นออกง่าย ไม่สิ้นเปลื้องเวลาการความสะอาด เรามาดูกันว่าการใช้ทินเนอร์ หรือแม้กระทั่ง น�้ำมันสนท�ำให้เกิดสนิมบนผิวสเตนเลสได้อย่างไร


33

จากภาพ เมื่อมีการทิ้งคราบไว้ในหลุม ร่องบนผิวสเตนเลสนั้น อย่างที่เรารู้กันแล้ว ว่าสเตนเลส มีความต้องการออกซิเจนใน อากาศ เพื่อมาท�ำปฏิกิริยากับโครเมี่ยมบน ผิวสเตนเลส จึงสามารถสร้างฟิมล์ป้องกัน สนิม หรือพลาสซิฟ ฟิลม์ แต่เมื่อมีคราบ ตกค้างไม่ว่าเป็นสารเคมีในส่วนผสมของทิน เนอร์ หรือคราบน�้ำมันสนที่ใช้ในการ ท�ำความสะอาด จะตกค้างอยู่ในหลุมร่อง บนผิวของสเตนเลส ซึ่งไม่สามารถระเหยได้ และได้ปกปิด ผิวสเตนเลสไว้ ท�ำให้ไม่ สามารถท�ำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ได้ จึงท�ำให้ไม่เกิดฟิมล์ป้องกันสนิม เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดสนิมขึ้นมา บนผิวของสเตนเลส ซึ่งจะต่างกับการใช้น�้ำ ธรรมดาเป็นตัวท�ำความสะอาด ถึงแม้ว่าน�้ำ นั้นจะตกค้างอยู่ในหลุมร่องบนผิวของ สเตนเลส แต่ในน�้ำก็ยังมีองค์ประกอบของ ออซิเจนอยู่ และเมื่อโดนความร้อนน�้ำก็จะ ระเหยออกหมด ปัญหาสนิมจึงไมเกิดขึ้น จากน�้ำ บนผิวของสเตนเลสนั่นเอง

ในการท�ำความสะอาดสเตนเลสนั้น ท่านสามารถใช้ของเหลว 3 ชนิด ในการท�ำความสะอาด และจะไม่เกิดปัญหาเรื่องสนิมตามมาภายหลัง นั่นก็คือ

อาเซโตน

ใช้ท�ำความสะอาดผิวสเตนเลส ในส่วนงานสเตนเลสที่ไม่ได้ใช้สัมผัสกับอาหาร

แอททิลแอลกอฮอล์

ใช้ท�ำความสะอาดผิวสเตนเลส ในส่วนที่ใช้สัมผัสกับอาหาร

น�้ำธรรมดา

ใช้ท�ำความสะอาดผิวสเตนเลส ได้ทั้งสัมผัส และไม่สัมผัสกับอาหาร

ข้อสังเกตในการใช้

ทินเนอร์ ท�ำความสะอาดสเตนเลส หลังจากท�ำความสะอาดแล้วไปสักระยะ หนึ่ง ผิวจะออกเป็นสีเหลืองอ่อน ๆ และจะเปลี่ยนเป็นสีคราบสนิมในระยะ เวลาต่อมา

น�้ำมันสน ท�ำความสะอาดสเตนเลส ผิวจะมีคราบสีรุ้งบนผิว เมื่อโดนน�้ำ

หรือหลังจากผ่านฝนตกครั้งแรก จากนั้นระยะต่อมาจะเกิดคราบสนิมตามมา

ถ้าใช้ทินเนอร์ และน�้ำมันสนไปแล้ว จะแก้ไขอย่างไร

สิ่งที่สามารถท�ำได้ก็คือ ใช้ผงแป้งมันใส่บนผ้านุ่มๆ เช็ดถูไปบนผิวของ สเตนเลส เพื่อให้ผงแป้งมันไปดึงคราบสารเคมี หรือคราบน�้ำมันสนออกมา แต่ถ้าเกิดเป็นคราบสนิมแล้ว ให้ขัดด้วยใบทรายเอาสนิมออกก่อน และล้าง ด้วยน�้ำสบู่ ตามด้วยน�้ำธรรมดา เช็ดแห้ง และขัดเงาใหม่อีกครั้ง อย่าลืมใช้ ผงแป้งมันเช็ดตามในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ •


34

TOYOHASHI จุดเชื่อมต่อของวัฒนธรรมเก่าแก่กับเทคโนโลยีทันสมัย

เมืองโตโยฮาชิ เป็นเมืองทางผ่าน เมืองใหญ่ 2 เมือง ที่มีความเก่าแก่และ อยู่บนเส้นทางค้าขายระหว่างภูมิภาคชูบุ กับเมืองเอโดะมาตั้งแต่โบราณระหว่าง เมืองเกียวโต และเมืองหลวงในอดีต เมืองเอโดะ (โตเกียวเมืองหลวงใน ปัจจุบัน) จึงมีความเป็นหลากหลาย ผสมผสานทั้งในอดีตและปัจจุบันของ ทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

ถนน Tokaido เป็นถนนเก่าแก่มาตั้งแต่สมัย เอโดะ เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างเกียวโต และเอโดะ (โตเกียว) เมื่อไดเมียว (ต�ำแหน่งเจ้า เมือง ขุนนางผู้ครองแคว้น ที่มีความส�ำคัญรองลง มาจากโชกุน) ระหว่างเดินทางก็จะมาพักแรม อาศัยอยู่ที่ Honjin (ค่ายที่พักแรมของไดเมียว) ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถพักได้ ส�ำหรับ ชาวบ้านทั่วไปจะพักที่ Hatagoya (ที่พักแรมของ นักท่องเที่ยว) ในบริเวณใกล้เคียง โดยรอบๆ Futagawa จะเป็นเมืองแห่งโรงน�้ำชา ที่มีความ คึกคักมากในอดีต พิพิธภัณฑ์ฟุตากาวะ ชุกุ ฮงจิน บนถนนโท ไคโดแห่งนี้ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น เท่านั้น ที่เป็นสถานที่ยังคงสภาพไว้เหมือนที่ผ่าน มาในอดีตที่สมบูรณ์ที่สุด


35

ถนนโทไคโด 東海道 เกียวโต

京都府

โตโยฮะชิ 豊橋

เอโดะ (โตเกียว) 江戸

ด้วยพื้นที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Honjin และ Hatakoya เป็นสถานที่ จริง จะได้เห็นลักษณะสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่รายละเอียดใน อดีตได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเพดานที่ไม่สูงมากนักตามสรีระ ของคนในสมัยโบราณที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 165 ซม.เท่านั้น หรือการแบ่ง บริเวณสัดส่วน ระหว่างไดเมียวและผู้ติดตามอย่างชัดเจน ซึ่งการเดินทาง ของไดเมียวบางครั้ง จะใช้ผู้ติดตามถึง 2,000 คนเลยทีเดียว และส่วนของ จัดแสดง จะเป็นการน�ำสิ่งของเครื่องใช้ทั้งแบบจริงและจ�ำลอง ทางพิพิธภัณฑ์ได้ให้ผู้เยี่ยมชมได้ใส่ชุดยูกาตะและชุดญี่ปุ่นโบราณหลาย แบบให้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปในบรรยากาศสถานที่จริงเป็นที่ระลึกอีกด้วย และที่ น่าสนใจอย่างยิ่งตรงภูมิปัญญาของสิ่งปลูกสร้างที่น�ำมาใช้ให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมภูมิประเทศ และวิถีทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวทีเดียว •


36


37


38

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Shimano • Bicycle Tools Kit YC-728 ชุดเครื่องมือซ่อมจักรยาน แบบพกพา

เป็นชุดเครื่องมือซ่อมจักรยาน แบบพกพาที่สามารถถอดประกอบ รถจักรยานได้ ทั้งคัน อย่างง่ายดาย ใช้งานได้หลากหลาย และง่ายต่อการใช้งาน สะดวก ครบ ครัน ทั้งซ่อมทั้งปะ ทั้งเปลี่ยน จัดเก็บเป็นระเบียบ เรียบร้อย อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็น วัสดุเกรดคุณภาพ ใช้งานได้ยาวนาน คงทน ไม่พัง เสียหายง่าย •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TIRAWATIGER • T-16 A สว่านแท่น

ด้วยก�ำลังไฟมอเตอร์ 550 W (3/4 HP) ขนาดหัวจับ 16 มม. (5/8”) มีระยะในการเจาะ 85 มม. พร้อมความเร็วรอบ 16 ระดับ มีระยะเสาถึงศูนย์กลาง 160 มม. ขนาดหน้าแท่น 290 มม. ขนาดฐาน 420 x 250 มม. ขนาดเสา 72 มม. ความสูง 1580 มม. กับขนาดโดยรวม 60 x 80 x 30 cm. ด้วยน�้ำหนัก 25 กก. •

• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S-POWER • PA500 รอกสลิงไฟฟ้า เป็นรอกแบบตะขอเดี่ยว มีก�ำลังยก ได้ 250/500 กก. ยกได้สูง 12/6 ม. ใช้ก�ำลังไฟ 1020 W ด้วยขนาด 35 x 20 x 15 cm. มีน�้ำหนัก 6 กก. •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

YATO • YT-0952 บล็อกลมกระแทก 1/2”

ด้วยคุณสมบัติของเครื่องมือช่างตามมาตรฐานยุโรป มีขนาดหัว 1/2” ขนาดสายลม 1/4” ด้วยความเร็วรอบ 7,000 rpm ให้แรงดัน ลม 0.62 Mpa (90 PSI) อัตราแรงบิดสูงสุด 540 Nm •


39

• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BLACK & DECKER • KTD322 สว่านโรตารี่ 22 มม.

ก�ำลังไฟฟ้า 750 W ใช้ได้ 3 ระบบ (สว่าน,กระแทก,เซาะร่อง) สามารถปรับซ้าย-ขวา และปรับความเร็วได้ มีอัตราการ กระแทกสูงถึง 2.7 จูลส์ เป็นระบบหัวจับดอกแบบ SDS Plus เจาะคอนกรีตได้สูงสุด 22 มม. ปรับเปลี่ยนระบบทั้ง 3 แบบ เจาะ เจาะกระแทก สกัดได้ง่ายดาย ความเร็วรอบ 0-1,550 rpm ขนาดรูเจาะคอนกรีต 22 มม. ขนาดรูเจา เหล็กกล้าสูงสุด ได้ 13 มม.และขนาดรูเจาะไม้ 30 มม. มีหัวจับดอกแบบ SDS-Plus ขนาดกะทัดรัด มีน�้ำหนักเบาเพียง 2.2 กก. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PUMA • AT-7041 เครื่องขัดไฟเบอร์ลม

ขนาด 7 นิ้ว ความเร็วรอบ 7,000 rpm. ปริมาณลมที่ใช้ cfm / 257 ลิตร / นาที แรงดัน psi 6.5 kg/cm2 ด้วย ขนาดของท่อลม 1/4” มีขนาดสายลมที่ใช้ 3/8” ใช้กับปั้มลม 2 HP ขนาด 7”x 5/8” x 1/4 น�้ำหนักสุทธิ 1.8 กก. •


40

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

พื้นสามมิติ เนรมิตได้ตามจินตนาการ

เปลี่ยนพื้นห้องธรรมดาๆ ให้กลาย เป็นความตื่นเต้นรูปแบบใหม่ด้วย 3D Liquid Floors พื้นอิพ็อกซี่สามมิติที่ช่วยให้ คุณเปลี่ยนพื้นห้องได้ตามจินตนาการ สร้างประสบการณ์ แปลกใหม่ในบ้านแบบ ง่ายๆ ด้วยเทคโนโลยีการใช้พื้นโปร่งแสง ซ้อนกันหลายชั้นและจัดภาพในมุมที่ เหมาะสม ท�ำให้เกิดเป็นภาพสามมิติที่มี ชีวิต โดยเป็นนวัตกรรมจาก Imperial บริษัทผู้ผลิตจากดูไบ ที่ไม่ได้จ�ำกัดการใช้ แค่ภายในห้องน�้ำเท่านั้น แต่สามารถน�ำไป ประยุกต์ใช้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภายใน บ้าน โรงแรม ออฟฟิส หรือศูนย์การค้า ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด ได้ที่ www.imperialae.com •

THE MOSS CLOCK นาฬิกาติดผนัง ออกแบบจากมอส

นาฬิกาติดผนังดีไซน์เก๋ออกแบบจากมอส (Moss Clock) ออกแบบโดย Noktuku สตูดิโอดีไซน์จาก Rotterdam ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ตัวกรอบท�ำจากไม้อัด ส่วนพื้นที่ด้านในปลูกมอสสีเขียวปกคลุมเหมือนเป็นสนามหญ้า หรือป่าทึบแล้วแต่ จินตนาการ เข็มนาฬิกาสีส้มตัดกับสีเขียวของมอส อย่างลงตัว จ�ำนวนเข็มนาฬิกามี 2 เข็ม คือ เข็มสั้น และเข็มยาว เติมแต่ง รูปคนเล็กๆ ไว้ตรงเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ เป็นไอเดียการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่เน้นความสดชื่น มองแล้ว สวยงามสบายตา เหมือนยกธรรมชาติเล็กๆ มาไว้ในบ้านให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ลองเปลี่ยนจากการปลูกต้นไม้บนโต๊ะ มาเป็น นาฬิกาจากมอสแบบนี้ ก็ให้ความรู้สึกสดชื่นแปลกตาไปอีกแบบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.noktuku.com •


บอกเล่าธุรกิจ

41

Positive Thinking มองโลกในแง่ดี มี

ทัศนคติที่เป็นบวกอยู่เสมอ จะไม่มองอะไรในแง่ร้ายเลย หากท�ำได้ก็จะไม่มีปัญหากับคนอื่นเลย

Peaceful Mind มีจิตใจที่สงบ จะสร้างความ

สุขที่คนอื่นต้องอิจฉา เพราะใจนิ่ง ไม่หวั่นไหวตามที่ถูก ปั่นจากผู้ที่มีจุดมุ่งหมายอื่นแอบแฝง

เฟอร์นิเจอร์สไตล์ผสมผสาน

ม้านั่งดีไซน์แปลกผลงานของนัก ออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวอิสราเอล Hilla Shamia ได้ออกแบบเก้าอี้ในสไตล์ร่วม สมัย ด้วยการผสมผสานอลูมิเนียมที่มี ความเงางาม เข้ากับวัสดุไม้ที่โดดเด่น เรื่องสีและความเป็นธรรมชาติ โดยการ ใช้กระบวนการเทอลูมิเนียมเหลวลงไป หล่อกับท่อนไม้ซุง ท�ำให้เกิดเอฟเฟ็กต์ที่ ผสมผสานระหว่างการไหม้ของไม้กับ การไหลซึมของอลูมิเนียมเหลวลงไปใน รอยแตกของเนื้อไม้ ให้ความรู้สึก เหมือนวัสดุสองชนิดหลอมรวมตัวเข้า ด้วยกันและกลายเป็นวัตถุใหม่ที่มีการ ผสมผสานอย่างลงตัว ท�ำให้ม้านั่งตัวนี้ มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว โดยมีการเสนอชื่อให้เข้าชิง รางวัลการออกแบบในประเทศเยอรมัน ปี 2013 อีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.hillashamia.com •

Patient มีความอดทน รู้จักอดกลั้นอดทนรอคอยให้

ถึงช่วงของเรา การแก่งแย่งชิงดีย่อมไม่เกิด คนเราจะให้ ทุกอย่างเป็นตามใจเราคงยาก มันต้องมีช่วงที่เป็นของ คนอื่นบ้าง

Punctual มีวินัยตรงต่อเวลา อย่าผิดค�ำพูด อย่า

ผิดนัด ไปช้าเพราะคิดว่าตนส�ำคัญ คนอื่นต้องรอแสดง ถึงความยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ผิด

Polite สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ต�ำแหน่งใหญ่มีมาก

เท่าใดคนอื่นจะยิ่งเกรงมากขึ้นเท่านั้น

Professional ความเป็นมืออาชีพ ต้องรู้ต้องท�ำ

อย่างดีที่สุดต้องมีความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ ท�ำหน้าที่ให้เหมาะสมหมั่นฝึกปรือ แสวงหาความรู้ให้ทัน สมัยทันโลกอยู่ตลิดเวลา ทั้ง 6 ปัจจัยนี้ จะท�ำให้มีจิตใจดี สงบ มุ่งมั่นอยู่กับ งาน มองโลกในแง่บวก รู้ตน รู้สถานะ เพื่อชีวิตที่ดี ท�ำงานอย่างมีความสุข มีผู้ชื่นชอบ ได้รับการสนับสนุน เพื่อความรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงาน ก็ลองน�ำไปปรับใช้กัน ดูนะครับ •


42

มุมกฎหมาย ทนายวิรัตน์

wirat2001@hotmail.com

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากรถเฉี่ยชนขอปรึกษาผม จึงน�ำเรื่องนี้กติกา มารยาทมาทบทวนเตือนเพื่อนร่วมทางอีกครั้ง คดีรถชนกัน ปวดหัวทั้งคน ขับคู่กรณีและพนักงานสอบสวน ใครมีเส้นมีสาย เส้นเล็กเส้นใหญ่ขนมา ใช้กัน ผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้าควรทราบ คือกฎเกณฑ์กติกาที่ต�ำรวจหรือ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล ทนายความหรือพนักงานเคลม ของบริษัทประกันภัยเขาใช้กัน คือพระราชบัญญัติการจราจรทางบกซึ่งมี อยู่เพียงร้อยกว่ามาตรา ผู้ท�ำหน้าที่สอบสวนและพิพากษาคดีใช้กฎหมายนี้ เป็นหลัก บางคนไม่เคยอ่านเลยแต่สอบใบอนุญาตขับขี่ผ่าน คนรุ่นเก่าใช้ เส้นสายท�ำใบอนุญาตขับขี่โดยไม่ได้สอบ ทบทวนกันหน่อยนะครับ เริ่มตั้งแต่ค�ำจ�ำกัดความ ท่านคงเข้าใจแล้ว นะว่า ทางร่วมทางแยก ที่คับขัน เขตปลอดภัย ช่องเดินรถ เส้นห้าม เปลี่ยนช่องเดินรถ เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง เส้นทางข้าม เส้นทแยงห้าม หยุดรถ เส้นชะลอความเร็ว ฯลฯมีความหมายเช่นไร และท่านจะต้อง ปฏิบัติเช่นไรจึงจะถูกต้อง ถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดเพี้ยนไปเป็น อย่างอื่นก็คือผิด เมื่อท่านไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วถือว่าท่านประมาท ปราศจากความระมัดระวัง นั่นก็คือถูกตัดสินให้เป็นฝ่ายผิด ส่วนมาก ต�ำรวจหรือพนักงานสอบสวนจะชี้เบื้องต้นให้คู่กรณีทราบก่อนว่า คุณเสีย เปรียบคู่กรณี และมักจะไม่ชี้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่า คุณเป็นฝ่ายถูกหรือ เป็นฝ่ายผิด แทงกั๊กไว้ก่อน มันมีเหตุผลหลายอย่างครับ


43

นอกจากนี้แล้ว คือเรื่องการใช้ทางเดินรถ ตั้งแต่การขับรถ การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า การออกรถ การเลี้ยวรถ การกลับ รถ การหยุด การจอด การใช้ความเร็ว การปฏิบัติตามสัญญาณและเครื่องหมายจราจร ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎแล้วไม่มีทางที่ รถจะชนกันได้เลย ยกตัวอย่างเช่นการขับขี่รถจะต้องขับขี่ในช่องทางเดินรถ ถนนบางเส้นทางตีช่องทางไว้ให้ขนาดกว้างช่องละ ประมาณ 2.5 เมตร ขนาดของรถยนต์ปกติกว้างที่สุดประมาณ 1.80 เมตร กฎหมายห้ามขับขี่รถคร่อมเส้นแบ่งช่องทาง เส้นทาง ใดที่ไม่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถก็ให้ถือแนวกึ่งกลางถนนเป็นแนวเส้นแบ่ง การขับรถตามกันให้เว้นระยะห่างพอสมควรพอที่ผู้ ขับขี่รถคันหลังจะหยุดรถได้ทันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับรถที่ขับขี่อยู่ข้างหน้า (มีบัญญัตไว้ใน ม.๔๐) เรื่องการเว้นระยะห่างนี้ศาล ฎีกาเคยพิพากษาเป็นบรรทัดฐานว่าอย่างน้อย 15 เมตร การขับแซงรถ ต้องแซงทางด้านขวา เว้นในกรณีที่รถที่ถูกแซงก�ำลังจะเลี้ยวขวา หรือเป็นถนนที่แบ่งช่องทางเดินรถใน ทิศทางเดียวกันตั้งแต่สองช่องขึ้นไป (มาตรา ๔๕)การขับขี่แซงขึ้นหน้ารถอื่นในทางเดินรถซึ่งมิได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ต้องให้ สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลายๆ ครั้ง หรือให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา เมื่อเห็นว่าไม่เป็นการกีดขวางและท�ำได้อย่างปลอดภัย จึงจะแซงขึ้นหน้าได้ (มาตรา ๔๔) ผู้ขับขี่รถแซงขึ้นหน้ารถอื่นเป็นฝ่ายที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง ผู้ขับขี่รถคันที่จะถูกแชง เมื่อจะให้รถอื่นแซงขึ้นหน้า ต้องให้ไฟสัญญาณกระพริบเหลืองอ�ำพันที่ติดอยู่ท้ายรถด้านซ้ายหรือ ไฟเลี้ยวซ้าย กรณีห้ามแซงเด็ดขาด เมื่อรถก�ำลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน อยู่ในทางโค้งเว้นแต่จะมีเครื่องหมายให้แซงได้) ภายใน ระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วม ทางแยก วงเวียน ทางเดินรถที่ตัดกับทางรถไฟ เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควันท�ำให้ไม่ อาจมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย (มาตรา ๔๕) ในทางเดินรถให้ถือเป็นหน้าที่ ของผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ชนคนเดินเท้า (มาตรา ๓๒ กฏหมายบังคับให้คนขับรถต้องระมัดระวังคนเดินเท้า) แต่ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถชนคนดินเท้าที่ข้ามถนนทางนอกทางข้าม เมื่ออยู่ในเขตที่บังคับให้ต้องข้ามในทางข้าม หรือลอดหรือ ผ่านสิ่งปิดกั้นห้ามข้ามทางถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าผู้ขับขี่ได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้วมีอ�ำนาจปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ ต้องมีหลักประกันได้ (มาตรา ๑๔๕) •

ท่านถาม-เราตอบ

ถาม-คุณสมพงษ์ขับรถจักรยานยนต์วิ่งรับส่งเอกสารต�ำรวจบอก ว่าต้องวิ่งทางขวาอย่างเดียวจึงจะไม่ถูกจับถูกต้องหรือไม่ ครับ ตอบ-มอเตอร์ไซค์สามารถวิ่งเลนขวาได้ ตามกรณี แซง เลี้ยว ขวา กลับรถ ใช้ความเร็ว ตามมาตรา 33 และ 34 ตามที่ ระบุในข้อยกเว้น เช่นการแซงรถคันข้างหน้า หลบสิ่ง กีดขวาง หรือใช้ความเร็วกว่ารถคันที่อยู่เลนซ้าย แต่ ความเร็วต้องอยู่ขอบเขตที่กฏหมายก�ำหนด การแซงก็ต้อง ให้สัญญาณเพื่อบอกคันข้างหน้า ตามมาตรา 44 และที่ อ้างอิงไปยัง มาตรา 37 และ 38 การเลี้ยว การกลับรถก็ ต้องให้สัญญาณตาม มาตรา 36 , 37 , 38 ไม่น้อยกว่า 30 เมตร ในจุดที่จะกลับรถหรือเลี้ยวรถ แต่สิ่งที่ผมไม่ชอบ เอามากๆ ในวันนี้คือการขับขี่มอเตอร์ไซด์ย้อนศรหากเอา กติกาจราจรมาจับ แปลว่า ประมาทมาแต่ต้นแล้วครับ • *ท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ส่งค�ำถามมาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


44

ปฎิทินข่าว ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

Miracle Thai Products Fest 2016

5 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 @ ศูนย์การค้าเวียงจันทน์ เซ็นเตอร์ มอลล์ เพื่อส่งเสริมต่อยอดธุรกิจด้านสินค้า และบริการจากประเทศไทย ระหว่างผู้ ประกอบการไทย กลุ่มธุรกิจ SMEs และ กลุ่มผู้สนใจลงทุน ให้เป็นงานแสดง สินค้าไทย ที่มีคุณภาพและต่อยอดความ ส�ำเร็จสู่ สปป.ลาว โดยเน้นกลุ่มสินค้าที่ ต้องการขยายตลาดสู่ประเทศเพือนบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้ท�ำการ ทดลองตลาดและเจรจาธุรกิจกับกลุ่มนัก ลงทุนในประเทศลาวแบบเข้าถึงอย่าง เข้าใจและเป็นการเปิดโอกาสทางการ ลงทุนแบบหลายมิติเพื่อความส�ำเร็จของ ผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริง •

Thailand Mobile Expo 2016

11 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานที่รวบรวมบริษัทแบรนด์มือถือ ชั้นน�ำ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือ ถือครบทุกค่าย มาไว้ในงานเดียว เพียบ พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ โทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้ง Gadget Zone , Wearable Device Zone โซนอุปกรณ์ สวมใส่แบบพกพา แก็ตเจ็ตสุดล�้ำ น�ำเท รนด์ล่าสุดจากทุกมุมโลกมาโชว์ อีกหนึ่งโซนที่ส�ำคัญคือ Mobile Game Zone ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ รวม เกมส์มือถือสุดฮิตมาโชว์พร้อมกิจกรรม สนุกและของแจกมากมาย เพื่อมาเอาใจ เหล่าสาวกเกมส์มือถือ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการสินเชื่อ ............................................................................................... เงินสด มาให้บริการผู้เข้าชมงานอีกด้วย House&Condo 2016@ โดยจะมีการส่งเสริมการขายพิเศษเฉพาะ Megabangna #1 ในงาน เช่น การให้บริการสินเชื่อโดยคิด 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดอกเบี้ย • @ Homepro ศูนย์การค้าเมกาบางนา ............................................................................................... เอาใจคนรักที่อยู่อาศัยที่ก�ำลังมอง JAPAN EXPO IN THAILAND หาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ 2016 บนท�ำเลที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่อาศัยหรือการซื้อเพื่อการลงทุน ทุก @ สยามพารากอน ความต้องการได้ถูกรวบรวมในงานนี้ สัมผัสทุกเสน่ห์เจแปน ทุกกิจกรรม พร้อมรับข้อเสนอและโปรโมชั่นสุดพิเศษ ทุกความบันเทิงแบบญี่ปุ่น เฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น • • สินค้าเทคโนโลยี Digital, Game ............................................................................................... • นานาสินค้า อาหารญี่ปุ่นต้นต�ำรับ HomeWorks Expo 2016 • แพคเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ 19 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 • แนะแนวศึกษาต่อและทุนการศึกษา @ ไบเทค บางนา • บริษัทญี่ปุ่น รับสมัครงานกว่า 10,000  มหกรรมสินค้าเพื่อบ้าน เครื่องใช้ ต�ำแหน่ง ไฟฟ้า และสินค้าไอที  ครั้งยิ่งใหญ่ มา • ความบันเทิง ครบทุกความเป็นญี่ปุ่น พร้อมโปรโมชั่นพิเศษและสินค้าอื่นๆอีก • ก�ำลังรับสมัคร แข่งขันตอบปัญหาชิง มากมายกว่า 300 แบรนด์ดัง ที่ยกขบวน ทุนไปญี่ปุ่น ระดับม.ปลายและ มาให้ช้อปกันอย่างจุใจ • มหาวิทยาลัยทั่วไทย เป็นต้น •

PROPERTY AND SMART LIVING 2016

11 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 @ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี มหกรรมการรวมบ้านและคอนโด ไว้ในที่เดียว พลาดไม่ได้!!! กับโปรโมชั่น ของช่วง Promotion Hour พร้อมทั้งยังมี กิจกรรมพิเศษ

...............................................................................................

งานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ ครั้งที่ 57

24 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 @ อิมแพค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่อง ประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พบผู้ผลิตผู้ จ�ำหน่ายอัญมณี ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมหลากหลาย •

...............................................................................................

THAI FRANCHISES AND SMEs Expo 2016

26 กุมภาพันธ์ 2559 - 6 มีนาคม 2559 @ Homeworks ภูเก็ต มหกรรม แฟรนไชส์ และ SME ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ที่รวบรวมธุรกิจ ครบทุกประเภท ส�ำหรับคนมีฝันอยาก เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว อยากมีรายได้ ไม่จ�ำกัด งานนี้ครบจบทุกอย่าง ไม่ต้อง วิ่งหาลูกค้าให้เหนื่อย เชิญพบกับโอกาส เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายๆ เพราะนี่คือ โอกาสทองที่จะได้พบกับผู้เข้าร่วมงานที่ มีก�ำลังซื้อกว่า 200,000 คน •

...............................................................................................

PROPERTY FAIR 2016

1 - 7 มีนาคม 2559 @ แพชชั่น ช็อปปิ้ง ระยอง รวมสุดยอดที่อยู่อาศัยในจังหวัด ระยอง ภายในงานจะได้พบกับโครงการ บ้านและคอนโดฯคุณภาพมากมาย โปร โมชั่นสุดพิเศษ •


45

............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

Thailand Industrial Fair 2016

3 - 6 มีนาคม 2558 @ ไบเทค บางนา งานแสดงเครื่องจักรกลและ เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมชั้นน�ำของ ประเทศไทย ภายในงานจะได้พบกับ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมชั้นน�ำ เน้นหนักสินค้าด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนองความ ต้องการภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ ไทยและอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะเพิ่มความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน และคว้าโอกาสทาง ธุรกิจในเวทีอาเซียน •

Food Pack Asia 2016

3 - 6 มีนาคม 2559 @ ไบเทค บางนา  มหกรรมการรวมตัวของผู้ผลิต เครื่องจักรแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เบเกอรี่ และเครื่อง ใช้ในโรงแรม อย่างครบวงจร และเวที การค้าส�ำคัญส�ำหรับนักธุรกิจและผู้ค้าใน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุ ภัณฑ์และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรง ความต้องการของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย •

Bangkok Market Festival live in Udonthani

4 - 8 มีนาคม 2559 @ เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ชาวอีสานไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล เพราะยกแหล่งช้อปปิ้งทั่วทั้งกรุงเทพกว่า 200 ร้านค้า มาให้ถึงที่ ครั้งแรกกับการรวบรวมสินค้าหลาก หลายจากแหล่ง shopping ชื่อดังของ กรุงเทพ สัมผัสถึงสเน่ห์ของแสงสีเมือง กรุงยามค�่ำคืน และยังได้พบกับกิจกรรม การแสดงอีกมากมาย เช่น การแสดง ดนตรี การแสดงมายากล และโซน handmade ที่เต็มไปด้วยไอเดียหลาก หลาย •


46

สุขภาพ • คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว... หม้อยาใหญ่ใช้รักษา สารพัดโรค (ปัญหา)…

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอ เวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหาที่คุณ ป๊อปปี้อายุ 55ปี มีอาการปวดขมับ ปวดศีรษะ ตื้อๆ แสบตา น�้ำตาไหลบ้าง ทางด้านขวา อาการปวดไม่รุนแรงจนถึงกับทนไม่ได้ อาการ ดังกล่าวเริ่มเป็นมาประมาณ 2-3 วันจนกระทั่ง ช่วงเย็นเวลา17.30 น.เริ่มรู้สึกมีอาการปวด แสบ ตาด้านขวา และรุนแรงมากขึ้น ต่อมา รู้สึกว่ามองอะไรดูไม่ค่อยชัดและเหมือนมีก้อนก ลมๆสีด�ำขนาดเท่ากับเหรียญ 25 สตางค์ลอย ไป-มาในลูกตาด้านขวาและมีเส้นๆสีด�ำ ลอย ไปมาประมาณ 2-3 เส้น ดิฉันตกใจมากเกิด อะไรขึ้น ดิฉันเป็นอะไร ตาฉันจะบอดหรือไม่ ควรจะท�ำอย่างไรดีคะ ดิฉันกลุ้มใจนอนไม่หลับ ทั้งคืน ที่จริงไม่กล้านอนหลับกลัวหลับไปพอตื่น ขึ้นมาจะมองอะไรไม่เห็น กลัวว่าตาทั้งสองข้าง จะบอดคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณป๊อปปี้เป็น อาการผิดปกติของ วุ้นตาเสื่อมครับ ติดตาม อ่านต่อไปจะได้ทราบถึงความผิดปกติวุ้นตา เสื่อมคืออะไรครับ

วุ้นตาเสื่อม (Vitreous Degeneration) เริ่มแรกควรท�ำความเข้าใจกับวุ้น ตากันก่อนว่าคืออะไร ปกติในลูกตาเรา จะมีสารลักษณะคล้ายเยล ใสๆ หนืดๆ บรรจุอยู่ด้านหลังของเลนซ์ตา เยลนี้ท�ำ หน้าที่รักษารูปร่างและหล่อเลี้ยงบ�ำรุง รักษาดวงตาของเรา สารเยลนี้ยังมีส่วน ประกอบที่เป็นไฟเบอร์ร่วมอยู่ด้วยที่จะ ไปสัมผัสกับเยื่อบุม่านตาด�ำ(เรตินา retina) สารเยลหรือน�้ำวุ้นที่อยู่ในตา เรียกว่า วุ้นตา (Vitreous) ในช่วงชีวิต เวลาที่ผ่านไปอายุที่มากขึ้น วุ้นตาของคนเราจะเริ่มมีการ เปลี่ยนแปลงสภาพความเสื่อมใน ลักษณะจากเดิมน�้ำวุ้นใสๆ หนืดๆ กลายเป็นของเหลวเหมือนน�้ำมากขึ้น ท�ำให้ปริมาณลดลงมีการหดตัวส่วนของ ไฟเบอร์ในวุ้นตาท�ำให้ไปดึงรั้งเรตินา วุ้นตาที่เสื่อมนี้ท�ำให้เกิดตะกอนของ โปรตีนจะเห็นเป็นเส้นหรือหยากไย่ หรือ จุดด�ำรอยไปมาในลูกตาเรียกว่า โฟลต เตอร์ (Floater) เส้นหรือจุดที่รอยไปมา นั้นสามารถเกิดขึ้นมาพร้อมกันของตา ทั้งสองข้างหรือเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่ง ก็ได้ วุ้นตาเสื่อมมักพบในผู้ที่อายุ มากกว่า 50 ปีขึ้นไป ปัจจุบันกลับพบ มากขึ้นในวัยหนุ่มสาวที่อายุไม่มาก


47

สาเหตุของวุ้นตาเสื่อม

บุคคลดังต่อไปนี้จะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของวุ้นตาเสื่อมมากกว่าผู้ อื่นดังนี้ 1. ผู้สูงอายุ เสื่อมตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสาเหตุที่บ่อย 2. ผู้ที่สายตาสั้นมากๆ 3. ผู้ใช้สายตามากเกินไป 4. ผู้ใช้สายตาเพ่งจ้องเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นานๆ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เล่นอินเทอร์เน็ต 5. ผู้ที่เคยมีอุบัติเหตุกระแทรกรุนแรงที่ตา 6. ผู้ที่เคยมีประวัติผ่าตัดต้อกระจก 7. ผู้ที่มีการอักเสบในตา 8. ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตา

อาการวุ้นตาเสื่อม

อาการเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันโดยผู้ป่วยจะเห็นเป็นเส้นหยากไย่สีด�ำ จุดกลมสีด�ำ แสงแฟลช (Flash) หรือแสงฟ้าแลบเกิดขึ้นชั่วพริบตาเดียว วิ่งลอยเคลื่อนไปมาในลูกตา สามารถพบได้ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสอง ข้าง ปริมาณเส้นด�ำ จุดด�ำ มีมากน้อยแตกต่างกันของตาสองข้าง ปกติ อาการวุ้นตาเสื่อมที่เกิดขึ้นไม่มีอันตราย สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ ปกติ แต่อาจจะไม่คุ้นเคยและกังวลที่เห็นเส้นด�ำ จุดด�ำลอยไปมาในลูก ตาของเรา อาการดังกล่าวหากไม่พบภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยลง และค่อยๆ หายไป หรือยังคงมีอยู่ตามเดิม ผู้ป่วยวุ้นตาเสื่อมหากมีอาการดังต่อไป นี้ควรต้องรีบมาพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเกิดภาวะโรค แทรกซ้อนและรุนแรงที่ก่อให้เกิดอันตรายท�ำให้จอตามีการฉีกขาดและ จอตาลอกหลุดส่งผลท�ำให้ตาบอดมองไม่เห็นอย่างถาวรหากรักษาไม่ทัน อาการต่างๆ ที่ควรรีบพบจักษุแพทย์โดยด่วนคือ 1. จุดลอยไปมาในลูกตาเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. มีแสงแฟลช เกิดขึ้นหรือถี่เพิ่มมากขึ้น 3. สายตามัวลง มองเห็นไม่ชัดมากขึ้น 4. พบอาการเหมือนมีม่านบังดวงตาเป็นแถบๆ ด้านใดก็ตามไม่ว่าจะ เป็นแถบทางด้านซ้าย ขวา บน ล่าง


48

สุขภาพ

การรักษาวุ้นตาเสื่อม

ภาวะวุ้นตาเสื่อมไม่ต้องให้การรักษา ยกเว้นผู้ที่มีภาวะตาแห้งระคายเคือง แพทย์จะให้หยอดน�้ำตาเทียมนัดมาตรวจเป็นระยะตามความรุนแรงวุ้นตาเสื่อม เพื่อค้นหาการเกิดภาวะการฉีกขาดของจอภาพ กรณีผู้ป่วยที่ตรวจพบมีการฉีก ขาดของจอตาร่วมด้วยแพทย์รีบท�ำการรักษาด้วยการยิงแสงเลเซอร์ปิดรอยฉีก ขาดนั้น

การป้องกันวุ้นตาเสื่อม

1. พักสายตาทุกชั่วโมงพร้อมบริหารสายตาเช่น การมองไกลตรงไปข้างหน้า การมองขึ้นบน-ลงล่างสลับมองซ้าย-ขวาไปมาอย่างละ 10 ครั้ง กระพริบตา ทุก 4 วินาที เป็นต้น 2. ใช้ยาบ�ำรุงสายตาบ�ำรุงร่างกายเป็นวิตามินและอาหารสารต้าน อนุมูลอิสระ ต่างๆ (Antioxidant) เช่นวิตามินเอ, ลูทีน (Lutein) 3. เลิกสูบบุหรี่ 4. ออกก�ำลังกายตามปกติไม่หักโหมมากเกินไป 5. ระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับศรีษะและลูกตา 6. ส�ำหรับผู้มีโรคประจ�ำตัวแบบเรื้อรังต้องควบคุมรักษาโรคเหล่านั้นให้ดี เช่นโรค ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

การฟื้นฟูสภาพจิตใจ

ผู้ป่วยที่เกิดภาวะวุ้นตาเสื่อมย่อมมีความเครียดที่เกิดขึ้นวิตกกังวล กลัวไป ต่างๆนาๆ โดยเฉพาะกลัวว่าตาจะบอดมองไม่เห็น จะมีชีวิตอยู่อย่างไร จะมีใคร ดูแลหรือไม่ ท�ำงานไม่ได้รายได้ภายในครอบครัวใครจะรับผิดชอบ สามี/ภรรยา/ บุตรจะทอดทิ้งและร�ำคาญผู้ป่วย และอื่นๆ ตามที่ผู้ป่วยจะสร้างจินตนาการขึ้น มาเองทั้งๆที่เหตุการณ์ต่างๆนั้นยังไม่เกิดขึ้น ส่งผลท�ำให้ผู้ป่วยและครอบครัวไม่ เข้าใจกันเกิดปัญหาภายในครอบครัว ดังนั้นแพทย์จะต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้ ป่วยและครอบครัว ต้องอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค การรักษา การป้องกัน การติดตามการรักษาจนเกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ เมื่อผู้ป่วย และครอบครัวไม่เครียดส่งผลต่อการด�ำเนินของโรคชลอความเสื่อมและความ รุนแรงของโรค หมอขออวยพรให้คุณป๊อปปี้หายจากการเจ็บป่วยโดยเร็วและสามารถอยู่กับ โรคได้อย่างมีความสุข •


49


50

สบายๆ สไตล์คมช่าง นายสาระบันเทิง

สวัสดีครับฉบับนี้ขอท�ำหน้าที่แทนนายสาระและบันเทิงอีกครั้ง เพื่อไปชมสนามแข่งจักรยานมาตรฐานสากลแห่ง เมืองโตโยฮาชิกันครับ การแข่งขันจักรยานประเภท “Keirin” ถือก�ำเนิดขึ้นในปี ค.ศ 1948 มีต้นก�ำเนิดมาจากประเทศญี่ป่น และมีการ บรรจุเข้าไปในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ 2000 โดยรูปแบบของการแข่งขันนั้นจะมีการปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานครั้งละ 6-9 คน และต้องมีการจับฉลากหาต�ำแหน่งในการขี่ คือใครจะเป็นผู้น�ำ หรือผู้ตาม เรียงตามล�ำดับ ตามที่จับฉลากได้ ใช้ระยะทางประมาณ 2000 เมตร โดยนักกีฬาทุกคนต้องปั่นตาม มอเตอร์ไซไฟฟ้า ไปจนกระทั่ง เหลือระยะทางก่อนเข้าเส้นชัยประมาณ 700 เมตร นักปั่นจักรยานทุกคนก็เริ่มปั่นด้วยตัวเอง เพื่อให้ตัวเองนั้นเข้าเส้น ชัยเป็นอันดับ 1 ให้ได้ ซึ่งบางครั้ง ความเร็วตอนเข้าเส้นชัยนั้นอาจจะสูงกว่า 70 ก.ม./ช.ม. การแข่งขันในประเทศ ญี่ปุ่นเองนั้นจะมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง ในลักษณะเหมือนการแข่งม้าในบ้านเรา ที่สนามเวลโลโดรมทั่วประเทศมีอยู่ทั้งหมด 43 สนาม ส่วนสนามของเมืองโตโยฮาชินั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1949 มีความยาว ของสนาม 400 เมตร ความลาดเอียงในทางโค้ง 33๐ (สนามมาตรฐานโอลิมปิค 250 เมตร ลาดเอียง 40๐) ในแต่ละเดือนจะมีการ แข่งขัน ประมาณ 6-9 วัน ที่นั่งส�ำหรับชมฟรีจะอยู่นอกอาคารมีแต่เพียงหลังคาเท่านั้น หากว่ามีโอกาสได้ไปเมืองโตโยฮาชิ ก็อย่าลืมแวะไปชมการแข่งขันความเร็วที่น่าตื่นเต้น พร้อมกับเสี่ยงโชคกันด้วยนะครับ •


51


52

พยากรณ์จักรราศี • กุมภาพันธ์ 2559

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน จะพยายามมากแค่ไหนแต่ก็ยังไป การงาน ธุรกิจ กิจการงานอยู่ในระยะเจริญ การงาน มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปใน

ไม่ถึงเป้าหมาย เพราะมีอุปสรรคขัดขวาง ตลอดทาง การลงทุนก็ยังไม่เห็นผลก�ำไรที่น่า พอใจ ภารกิจที่ต้องร่วมท�ำกับบุคคลอื่น ควร หลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้ง หรือแสดงความไม่เห็น ด้วยอย่างรุนแรง เพราะอาจก่อให้เกิดศัตรู และปัญหายุ่งยากตามมาอีก การเงิน รายได้กับรายจ่าย หมุนเวียนได้ คล่องตัว เป็นระยะที่พูดดีเป็นศรีแก่ปาก อาจได้โชค มีลาภลอยมาอย่างไม่คาดฝัน หรือมีเกณฑ์ได้รับโชคจากคนไกล ช่วงนี้ให้ ระมัดระวังปัญหาสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ ที่ จะท�ำให้ท่านเสียเงินจ�ำนวนมาก ความรัก ต้องเอาใจใส่คู่รักของท่านมากเป็น พิเศษ ถึงจะท�ำให้ความสัมพันธ์ราบรื่น ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ควรรีบเคลียร์ให้เข้าใจ กันโดยเร็ว เพราะอาจส่งผลในระยะยาวได้ ส่วนท่านที่ยังโสด จะพบเจอเนื้อคู่ที่เป็นผู้ใหญ่ และดูแลท่านได้ •

ราศีกุมภ์

รุ่งเรือง ยิ่งทุ่มเทใส่ใจมากเท่าไหร่ ก็จะท�ำให้ เกิดผลประโยชน์ ผลก�ำไรมากเป็นทวีคูณ แต่ก็จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับคู่แข่งค่อนข้างมาก ควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะ เรื่องบัญชีการเงินที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด การเงิน เป็นช่วงระยะท�ำเงิน จะมีงานเข้ามา หลายทาง แต่ต้องเริ่มนิสัยประหยัดอดออม เงินถึงจะไม่รั่วไหล การเจรจาต่อรองหรือจัด ท�ำเอกสารอย่างประมาท จะท�ำให้สูญเสียเงิน จ�ำนวนมากได้ ด้านโชคลาภในเดือนนี้ การ เสี่ยงโชคเล็กๆ น้อยๆ ยังพอมีลุ้น แต่ถ้าหวัง โชคใหญ่คงต้องรอไปก่อน ความรัก บรรยากาศความรักยังราบรื่น คน รักของท่านอาจมีคนเข้ามาชอบพอหรือติดพัน แต่ถ้าท่านทั้งสองมีความรักหนักแน่นและ มั่นคงก็ไม่มีอะไรต้องกลัว ส่วนท่านที่ยังโสด ท่านจะมีเสน์มากในเดือนนี้ ให้เตรียมรับมือ เอาไว้ดีๆ •

ราศีเมษ

ทิศทางที่ดีขึ้น มีงานติดต่อเข้ามาหลายทาง ท�ำให้มีโอกาสขยับขยายธุรกิจและมีคู่ค้าทาง ธุรกิจในวงกว้างมากขึ้น ส่วนใครที่ก�ำลังมอง หางานใหม่ จะมีโอกาสได้งานที่ถูกใจและได้ ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า การเงิน ยังมีใช้จ่ายคล่องตัว แต่รายจ่ายก็ มากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะรายจ่ายที่มาจาก ครอบครัวและเพื่อนฝูง ด้านโชคลาภมีเกณฑ์ ผู้ใหญ่ใจดีให้โชค หรือได้รับโอกาสในการ ท�ำงานที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ ช่วงนี้อาจมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ง่าย ควรหมั่น ดูแลตัวเองอย่างสม�่ำเสมอ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ท�ำอะไรก็ดู จะมีอุปสรรคไปเสียหมด อารมณ์อ่อนไหวง่าย ท�ำให้เกิดปัญหาสะสมระยะยาว จนอาจมี เกณฑ์เลิกรากันได้ ส่วนท่านที่ยังโสด ระวัง คนที่เข้ามาจะหลอกลวงท�ำให้ท่านต้องผิด หวัง ทางที่ดีควรดูกันไปนานๆ •

ราศีเมถุน

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน มีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าสูง ผู้หลัก

การงาน จะได้รับการยกย่อง หรือได้รับ

การงาน ในช่วงนี้จะได้รับความไว้วางใจจาก

ผู้ใหญ่จะสนับสนุนให้คุณนั่งในต�ำแหน่งที่สูง ขึ้น มีโอกาสได้รับงานใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ มากขึ้น เพื่อนร่วมงานก็จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนเป็นอย่างดี การลงทุน การขยับ ขยายกิจการใหม่ๆ ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า การเงิน รายรับยังเข้าอย่างต่อเนื่อง รายจ่าย ยังมีสูง โดยเฉพาะเกี่ยวกับบริวาร มีเกณฑ์ได้ รับผลประโยชน์สูงจากการเข้าสังคม หรือ พบปะเพื่อนฝูงในแวดวงเดียวกัน แต่ควรงด การเสี่ยงโชคทุกชนิด ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ให้ระวังสนุกสนาน รื่นเริงเกินขอบเขตกับมิตรสหายในระยะนี้ เพราะอาจท�ำให้สัมพันธ์กับคนรักมีปัญหาได้ ส่วนท่านที่ยังโสด ระวังการเกิดความหลงใหล กับคนที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์ด้วยมากเกินไป จนท�ำให้ถูกหลอกลวงได้ง่ายๆ •

โอกาสจากผู้ใหญ่ ท�ำให้การงานเจริญ ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีโอกาสเดินทางไป ท�ำงานต่างถิ่นหรือต่างประเทศ ส่วนท่านที่ เป็นเจ้าของธุรกิจ ระวังมีปัญหาไม่ลงรอยกัน กับหุ้นส่วน ท�ำให้เกิดการเสียผลประโยชน์ การเงิน จะมีรายรับเข้ามาหลายทาง ท่านที่ ลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ ที่ดิน จะมีโอกาสได้ ผลก�ำไรเป็นที่น่าพอใจ ระวังเรื่องรายจ่ายไม่ คาดฝันที่มาจากพนักงานหรือลูกน้องในบริษัท จนท�ำให้ท่านหงุดหงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ โชคลาภในเดือนนี้เป็นช่วงมาเร็วไปเร็ว ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว มีเกณฑ์พลัดพราก กันในชั่วระยะหนึ่ง อาจต้องแยกย้ายไป ท�ำงาน หรือกลับไปอยู่ถิ่นฐานเดิม ท�ำให้ ความรักค่อนข้างสั่นคลอน ต้องอดทนและ เข้มแข็งให้มาก ส่วนท่านที่ยังโสด จะมีความ รักเข้ามาแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนัก •

ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านาย สนับสนุนให้มี โอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง หรือได้รับงาน ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น การติดต่อเจรจา เรื่องต่างๆ ควรแสดงความจริงจังหนักแน่น ให้มาก เพราะมีโอกาสพลาดหวังได้สูง การเงิน รายรับยังคล่องตัว แต่รายจ่ายก็มี มารอบตัวเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับบริวารที่ต่อแถวกันมาอย่างคาดไม่ถึง โชคลาภมีเกณฑ์ที่ดี มีโอกาสได้ลาภลอยทั้งที่ เป็นเงินทองและสินทรัพย์ แต่การลงทุนที่ต้อง ใช้เงินจ�ำนวนมากอาจต้องพักไว้ก่อน เพราะ อาจได้ไม่คุ้มเสีย ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ความรักอยู่ใน เกณฑ์หวานชื่น มีโอกาสสานสัมพันธ์จนถึง ขั้นได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ส่วนท่านที่ยังโสด ลอง มองหาคนใกล้ตัวในที่ท�ำงาน เพราะหนึ่งใน นั้นมีคนที่หลงรักท่านอยู่แต่ไม่กล้าเปิดเผย •


53

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน ยังพบเจออุปสรรคหลายด้าน ท�ำให้ การงาน มีผู้ใหญ่ส่งเสริม สนับสนุน ได้รับ การงาน ท่านที่ท�ำธุรกิจในเครือญาติ ให้

การงานไม่คล่องตัว ผลก�ำไรลดลงไม่ถึงเป้า หมายที่ตั้งใจไว้ แต่จะมีโอกาสได้ร่วมลงทุน กับคู่ค้าใหม่ๆ ที่จะน�ำพาให้ธุรกิจของท่าน เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ แต่ต้องระมัดระวัง ศัตรูที่พร้อมเข้ามาขัดขวางด้วย การเงิน รายรับมาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายออกไป เท่านั้น โดยเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านและ รถยนต์ โชคลาภยังมีมาให้เห็นบ้างจากการ ลงทุนหรือเสี่ยงโชค แต่ยังอยู่ในระยะที่ควร ระวัง และส�ำรองเงินไว้กับค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น ของครอบครัว การแสวงหารายได้ยังอยู่ใน เกณฑ์ดี ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ความรักอยู่ในช่วง สดใส หากเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน มาก่อน ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปรับ ความเข้าใจ ให้ความรักกลับมาหวานชื่นอีก ครั้ง ส่วนท่านที่ยังโสด การคิดเข้าข้างตัวเอง อาจท�ำให้ท่านต้องมานั่งเสียใจภายหลัง •

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

มอบหมายต�ำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆ ที่ ส�ำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ท่านมีความมั่นคงมากขึ้น ส�ำหรับการลงทุน การเริ่มงาน โครงการ ใหม่ๆ เป็นระยะที่ควรระวัง ตรวจสอบงบ ประมาณอย่างละเอียด เพราะมีเกณฑ์สูงว่า งบประมาณจะบานปลาย การเงิน จะมีไอเดียใหม่ๆ ในการแสวงหา รายได้ รายรับในเดือนนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ก็มีรายจ่ายสูงพอสมควร ระมัดระวังการ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือการใช้จ่ายตามอารมณ์ ให้มาก มีเกณฑ์ได้โชคมีลาภจากญาติผู้ใหญ่ หรือจากการซื้อ-ขาย จัดน�ำอสังหาริมทรัพย์ ความรัก ที่มีคู่แล้วให้ระวังปัญหาที่เกิดจาก ญาติผู้ใหญ่ จะท�ำให้รักของท่านเกิดอุปสรรค ส่วนท่านที่ยังโสด พรหมลิขิตบันดาล ไม่แน่ ว่าการเดินทางกลับถิ่นฐานเดิม หรือญาติ ผู้ใหญ่เป็นสื่อ จะท�ำให้มีโอกาสเจอรักแท้ก็ เป็นได้ •

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน อาจเจอปัญหาคู่แข่งโจมตี จนท�ำให้ การงาน ต้องให้ความส�ำคัญกับหุ้นส่วน

เกิดอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ เพราะความสามารถ จะน�ำพาธุรกิจก้าวไปสู่ เป้าหมายที่ตั้งใจได้ การพิจารณาสัญญาหรือ ข้อเสนอต่างๆ ควรท�ำอย่างรอบคอบ เพราะ อาจเกิดปัญหาเดือดร้อนภายหลัง การเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวและ สินทรัพย์ต่างๆ ค่อนข้างสูง ท่านจ�ำเป็นต้อง วางแผนการเงินอย่างรอบคอบ การเดินทาง หรือการติดต่อกับญาติสนิทมิตรสหาย อาจมี เหตุให้ท่านต้องเสียเงินจ�ำนวนมากได้ ด้าน โชคลาภอย่าคาดหวังมาก เพราะเดือนนี้ยัง ไม่ใช่โชคของท่าน ความรัก มีเกณฑ์มีข่าวดี ท่านที่มีคู่แล้วและ คบกันมาเป็นระยะเวลานาน เป็นโอกาสดีที่ จะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ส่วนท่านที่ยังโสด การ เดินทางจะท�ำให้ท่านได้พบเจอคนที่ถูกใจ และสานสัมพันธ์กันจนถึงขั้นแต่งงานได้ •

เพื่อนร่วมงาน หากท่านยอมรับฟังความคิด เห็น ท�ำใจให้เปิดกว้าง ก็จะมีโอกาสประสบ ความส�ำเร็จสูง ในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไป ท�ำงานต่างถิ่นต่างแดน ให้ระมัดระวังเรื่อง สุขภาพให้ดี การเงิน การแสวงหารายได้อยู่ในระยะที่ต้อง ผ่อนปรน ประนีประนอม ถ้าหวังจะได้มาฝ่าย เดียว อาจท�ำให้เงินสูญได้ ควรระวังภาระค่า ใช้จ่ายที่มีเกณฑ์สูงมากทั้งจากตนเองและ ครอบครัว ที่อาจก่อให้เกิดภาระหนี้สินระยะ ยาวได้ โชคลาภมีเกณฑ์ได้ตามที่คาดหวัง ความรัก บรรยากาศเหมือนจะอึดอัดทั้งสอง ฝ่าย เพราะต่างคนต่างไม่วางใจซึ่งกันและกัน ทางที่ดีควรรีบพูดคุยปรับความเข้าใจ ไม่เช่น นั้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ ส่วนท่านที่ยัง โสด มีโอกาสสานสัมพันธ์กับคนที่ถูกใจ และ ดูจะเข้ากันได้ดีอีกด้วย •

ระมัดระวังความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กับ คนในครอบครัว ท�ำให้งานหยุดชะงักไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย การเจรจาติดต่อเรื่องต่างๆ ควรท�ำด้วยความประณีประนอม และระมัด ระวังให้มาก เพราะมีโอกาสผิดพลาดสูง การเงิน รายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีผลก�ำไร จากธุรกิจเป็นที่น่าพอใจ ในเดือนนี้มีเกณฑ์ ญาติสนิทมิตรสหายมาขอหยิบยืมเงิน แต่คิด ให้ดี เพราะถ้าให้ไปแล้วจะมีโอกาสได้คืนยาก โดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการเซ็นต์สัญญาค�้ำประ กันใดๆ เพราะอาจเป็นเหตุท�ำให้สูญเสียเงิน จ�ำนวนมากได้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว บรรยากาศความรัก ราบรื่น เป็นช่วงเสน่หารักใคร่ มีเท่าไหร่ก็ พร้อมจะทุ่มเทให้หมด ท�ำให้หัวใจพองโต ส่วนท่านที่ยังโสด มีเกณฑ์ได้พบเจอเนื้อคู่ใน ที่ท�ำงานเดียวกัน และเข้ามาช่วยส่งเสริมชีวิต ของท่านให้ดียิ่งขึ้น •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้า จับ

อะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด เป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ขยับขยาย หรือริเริ่มโครงการใหม่ๆ แต่ให้ระวังการติดต่อสัมพันธ์กับมิตรสหายใน วงการเดียวกัน เพราะอาจเกิดความขัดแย้ง ในเรื่องผลประโยชน์ หรือเด่นจนเป็นภัยได้ การเงิน ระวังการจับจ่ายใช้สอยที่ฟุ่มเฟือย เกินความจ�ำเป็น รายจ่ายในด้านอื่นๆ ก็สูง เช่นเดียวกัน ผลก�ำไรจากการลงทุนมีเกณฑ์ ได้มากกว่าเสีย ในช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการให้ มิตรสหายกู้ยืมเงิน เพราะหนี้จะสูญได้ง่ายๆ ด้านโชคลาภยังมีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว เป็นช่วงที่พากันใช้ จ่าย ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว ซื้อของเข้า บ้าน เป็นช่วงเวลากอบโกยความสุข แต่ก็ควร ประหยัดอดออมเอาไว้บ้าง ส่วนท่านที่ยังโสด ท่านที่เร่งไขว่คว้าหาความรักโดยผิดวิธี อาจ ท�ำให้ท่านทุกข์หนักได้ •


54

ฮวงจุ้ย

มังกร โชคลาภ รุ่งเรือง

ถือว่าเป็นสัตว์ส�ำคัญที่สุด ของชาวจีนและเป็นสัตว์เทพ ที่ ศักดิ์สิทธิ์ สามารถเหาะ เหินเดินอากาศและลงน�้ำ ด�ำดินได้ เป็นตัวแทนของ ความแข็งแกร่ง ความตั้งใจ ความพยายาม กล้าหาญ อดทน เปลี่ยนแปลงและ ฟื้นฟูให้ดีขึ้น จึงเหมาะมาก ส�ำหรับการส่งเสริมธุรกิจ การค้า ให้รุ่งเรือง การน�ำ สัญลักษณ์มังกรมาใช้จะเป็น รูปปั้น, รูปวาด ต้องหันหน้า เข้าสู่ส�ำนักงาน หรือร้านค้า โดยยึดประตูเข้า-ออกเป็น หลัก •

ม้า ขุนนาง ชนชั้นสูง เป็นสัตว์ในล�ำดับที่ 7 ของ นักษัตรจีน มีความเชื่อว่า เป็นสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง และเป็นสัญลักษณ์ของ ขุนนาง, ชนชั้นสูง , ความ รวดเร็วว่องไว ส่งผลให้ ประสบความส�ำเร็จเร็ว โดยรูปภาพหรือรูปปั้น ต้อง ให้หัวม้าหันหน้าเข้าสู่ ส�ำนักงานหรือร้านค้า โดย ยึดประตูเข้าออกเป็นหลัก ลักษณะที่ม้าก�ำลังวิ่งหรือ กระโจนทะยาน เป็นม้าที่ เป็นมงคล ส�ำหรับม้า 8 ตัว หมายถึงความคล่องแคล่ว ว่องไว •

เสือ ผู้น�ำ อ�ำนาจ เป็นสัญลักษณ์ ของผู้ทรง อ�ำนาจ แข็งแกร่ง กล้าหาญ เป็นผู้น�ำ ช่วยป้องกันภูติผี ปีศาจต่างๆ ช่วยเสริมให้ ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ และราบรื่น เหมาะที่จะ แขวนรูปภาพหรือรูปปั้นเสือ ในห้องของผู้บริหาร เพื่อ เสริมบารมี แต่ควรระวังใน การเลือกลักษณะของเสือ เพราะจะท�ำให้ผู้อื่นรู้สึกกลัว และกดดัน มากกว่าน่า เคารพได้ •

หงส์ เจริญรุ่งเรือง

สัญลักษณ์ของความสุข ความสง่างามและความ เจริญ ควรวางหงส์ไว้ในที่ มองเห็นได้ชัดเจนจะช่วย เสริมมงคลให้ร้านค้าและ ส�ำนักงาน แต่ไม่ควรวางหัน หัวหงส์ไปนอกประตู เพราะ จะเท่ากับเป็นการสูญเปล่า หากธุรกิจใดมีหงส์ไว้ย่อม แสดงถึงความร�่ำรวยและ ความเจริญของธุรกิจ •


55

กวาง มั่งมีศรีสุข

เชื่อว่ากวางเป็นตัวแทนของ ความมั่งมีศรีสุข และช่วยให้ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ใช้ เป็นรูปปั้น, ภาพเขียน, ภาพถ่าย ควรหันหน้าเข้า ทางร้านค้าไม่ควรหันหน้า ออก จะช่วยน�ำสิ่งมงคล เข้าสู่บ้านหรือร้านค้า หาก ถ้าเป็นกวางคาบแก้ว ก็จะ หมายถึงอายุยืนและรุ่งเรือง ผู้มีไว้ครอบครองจึงทั้ง ร�่ำรวยและอายุยืนยาวมี ความก้าวหน้า อย่างไม่มีที่ สิ้นสุด •

ปลา ร�่ำรวย มั่งคั่ง

เป็นสัญลักษณ์ของความ มั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนที่ท�ำการค้ามักนิยม เลี้ยงปลาในสถานที่ ประกอบธุรกิจ • ปลาคราฟ เป็นสัญลักษณ์ ของผลก�ำไรหรือผล ประโยชน์ จากการท�ำธุรกิจ • ปลาเงิน,ปลาทอง เป็น สัญลักษณ์ของการมีเงินทอง ล้นหลาม • ปลามังกรหรือปลาอะโร วาน่า เป็นสัญลักษณ์ของ โชคลาภ ความมั่งคั่งและ แข็งแกร่ง การดูแลเอาใจใส่ตู้ปลา หรืออ่างปลาให้สะอาดอยู่ เสมอเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เพราะเมื่อสกปรกจะเป็นการ น�ำสิ่งชั่วร้ายเข้ามา โดยตรง อาจจะใช้รูปปั้นปลาหรือ ภาพปลา มาแทนก็ได้ •

สิงโต ผู้น�ำ พลังอ�ำนาจ

ลักษณะความเป็นผู้น�ำที่มี พลังอ�ำนาจ ชาวจีนถือเป็น สัตว์มงคลที่ช่วยปัดเป่าและ สลายพลังพิฆาตต่างๆ โดย เฉพาะที่อยู่ในต�ำแหน่งทาง สามแพร่ง มักจะวางสิงโต เพื่อแก้ฮวงจุ้ยและช่วยเรียก โชคลาภ การวางต้องวาง เป็นคู่ โดยสิงโตเพศผู้เท้า หน้าจะเหยียบลูกโลกหรือ ลูกบอลผู้ไว้ทางซ้าย และ เพศเมียเท้าหน้าจะเหยียบ ลูกสิงโตตัวเล็กไว้ทางขวา หันหัวสิงโตออกด้านหน้า ประตูเสมอ และสามารถไว้ ในห้อง หรือโต๊ะท�ำงานนก็ ได้ ทั้งยังช่วยคุ้มครองให้ อยู่เย็นเป็นสุข ช่วยหนุนส่ง วาสนาบารมีและเพิ่มพลัง อ�ำนาจให้กับสถานที่ เพราะ ในสมัยก่อนถือว่าเป็น ตัวแทนของขุนนางชั้นสูง •

นก มงคล โชคลาภ

ความอิสระ เปี่ยมไปด้วย จินตนาการและความสุข • นกอินทรีย์ ความสูงส่ง มี อ�ำนาจบารมี ความยิ่งใหญ่ มองการณ์ไกล • นกกระเรียน จะช่วยเสริม หน้าที่การงานให้ราบรื่นและ อายุยืนมีร่างกายแข็งแรง • นกยูง ความพร้อมพรั่ง มี ความเจริญด้านการเงิน ความสุข ความโชคดี เป็นรูปปั้นหรือรูปภาพ ก็ได้ และหากเป็นภาพนก กาเหว่า ซึ่งถือเป็นนกแห่ง โชคลาภและมงคลจะยิ่งดี มาก โดยเฉพาะนกกาเหว่า ที่เกาะบนกิ่งไม้ที่ชื่อว่า ”อู๋ถง” จะโชคดีเป็นพิเศษ •


56

คมช่างบอกต่อ • CLASSIFIED

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959

จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี • ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

โทร. 081-867-7277

Email: design.by.thanuya@gmail.com

หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต

โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

แฟ็ ก ซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230 จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


57

ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อและสเตนเลสท่อ ดีไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767 จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 081-5417611

ชื่อ ……………………………………...................…………...… อาชีพ………………….……....……………………….…........…… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศึกษา………….......…………….….…... …………………………………………………….................. ทีอ่ ยู…่ ………………………………................…….................. ....………………………………………………………................ .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. จังหวัด……………………........รหัสไปรษณีย…์ ….……….…........ โทร………………………….....……….....……….....……………… แฟกซ์….........…………….....……….....……….....……….....… อีเมล์…………………………………………....……………..…….

กรุณาส่งแแบฟอร์มสถานที่จัดส่ง หรือแนบนามบัตร มาที่

Fax : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com : komchangmag หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986

8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


58


59


60

Kc28s  
Kc28s  
Advertisement