Page 1

1


2


3


4


5


6


7


8

กอง บก.


9


12 14 16 20

สารบัญ

22

10

สังคมข่าว เรื่องจากปก

สเตนเลส โมเสก รายงานพิเศษ

บริษัท คมศิลป์ (2005) จ�ำกัด หลากหลายงานช่าง

แบตเตอรี่

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โอกาสและอุปสรรค ในการก้าวสู่การเปิดเสรีประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2559

24 26 28 30 32

คมช่างเล่าเรื่อง (ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น)

34 38 40 41 42 43 44 46 50 52 54

รอบรู้งานช่าง

การเขียนชื่อ และธรรมเนียมการเรียกชื่อ ASOT สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย แม่น�้ำสเตนเลส

สเตนเลสเกรตติ้ง ท�ำเนียบร้าน

พี เค อลูมินั่ม มุมสเตนเลส

สารเคมีกับสเตนเลส อันตรายจากงานเชื่อม (3) แนะน�ำผลิตภัณฑ์ เปิดโลกผลิตภัณฑ์ บอกเล่าธุรกิจ

สร้างลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า ปฎิทินข่าว คมช่าง ไอที

ตรวจสอบ iPhone มือสอง มุมกฎหมาย

ซื้อ-ขาย-ดาวน์ รถยนต์ มีตวามเสี่ยง สุขภาพ

ติดเชื้อในกระแสเลือด สบายๆ สไตล์คมช่าง

ปลาคาร์ฟ

พยากรณ์จักรราศี

ประจ�ำเดือนธันวาคม ฮวงจุ้ย

สีกับการค้า-ขาย


11

ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 ประจ�ำเดือนธันวาคม 2558

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ ศุภกร จันทรดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม

บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช อ.ชไมพร ตันติวงศ์ บูรจิตร พิบูลย์ กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย

ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

สรพงษ์ ภู่ทอง

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429

ฝ่ายโฆษณา

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ศิลปกรรม

อนุเทพ ตันติดลธเนศ

ยุทธพล สว่างเกษม

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน “ไอเดีย” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุก เวลา และทุกที่ บางครั้ง “ไอเดีย” ก็ทำ�ให้เราดูเพ้อเจ้อ แต่ท่านรู้ไหม ว่า “ไอเดีย” ไม่ว่าจะเพ้อเจ้อหรือจะ คิดอย่างไรก็ช่าง แต่ “ไอเดีย” นั้นก็ สามารถ สร้างรายให้ท่านได้ ในยามเศษฐกิจแบบนี้ หากท่าน มีเวลาว่างๆ ก็ลองคิดในสิ่งที่ท่านอ ยากจะทำ� ก็อาจจะพบ ”ไอเดีย” ดีๆ ที่ท่านคิดไม่ถึงก็ได้

“ไอเดีย” คือต้นสาย เงินคือปลายเหตุ เงินไม่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดีย ไอเดียต่างหากเป็นจุดเริ่มต้นของเงิน วิลเลี่ยม เจ. คาเมรอน


ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่างทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือ

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ : bonanuthep@gmail.com

สังคมข่าว

นิตยสารคมช่างได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการ ”ค้นหาเสน่ห์ของทรัพยากรท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น” จาก สมาคมศิษย์เก่า ABK/ASCA & AOTS/HIDA ประเทศไทย(AAAT) โดยความสนับสนุนของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 21 พย.นี้

12

ศิษย์เก่า นวลนรดิศ รุ่น88 จัดงานพบปะสังสรรค์ ประจ�ำปี และได้เชิญท่านอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ร่วมงาน เมื่อ วันที่ 28 พย. 2558 ที่ร้านอาหารบ้านดาวล้อมเดือน ตลิ่งชัน

ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณแม่กัญญา ถิระพานิช มารดาคุณจักรกฤษณ์ ถิระพานิช Executive Director บริษัท รันยา กรุ๊ป จ�ำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้จัดงาน สัมมนาเศรษฐกิจแห่งปี “THAILAND 2016 อนาคตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี ปาฐกถา พิเศษ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นายกรัฐมนตรี


13


เรื่องจากปก 14

งานโมเสก เป็นงานสร้างลวดลายชิ้นวัสดุเล็กๆ รวมกัน เรียกว่า เทสเซอรา ถือว่าเป็นงานที่เก่าแก่ประเภทหนึ่ง อาจใช้ ในการตกแต่งผนังห้อง เพดาน พื้นห้อง ทางเดิน รูปเคารพ และบ้างก็ใช้ในการตกแต่งเครื่องเรือน ชิ้นเทสเซอราอาจเป็น ชิ้นแก้ว หิน หินอ่อน ไม้กระเบื้อง หรือวัสดุแข็งแรงอื่นๆ ซึ่งใน ปัจจุบันทั่วไปส่วนใหญ่นั้น ผลิตจากแก้วหรือไม่ก็เป็นเซรามิค

งานโมเสกนิยมท�ำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ในยุคกรีก และโรมันโบราณและในอารยธรรมโบราณอื่นๆ ผล งานที่สามารถจัดว่าเป็นงานโมเสกในยุคแรกๆของ โลก ได้แก่ งานตกแต่งพื้นผิวในอารยธรรมซูเมอ เรียน เขาใช้ลิ่มดินเหนียวซึ่งมีหัวเป็นสี หรือ ปราศจากสีฝังลงในผนังที่ยังเปียกมาตั้งแต่ 3000 ปี ก่อนคริสตกาล ภาพโมเสกในยุคกรีกและโรมัน โบราณวิวัฒนาการมาจากใช้ชิ้นหินหรือเปลือกหอย ตกแต่งเป็นลวดลายรูปเรขาคณิต โดยฝังวัสดุเหล่านี้ ลงในปูนที่ฉาบผิว งานโมเสกด้วยกรวดหลากสีท�ำขึ้น ในช่วงประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล งานเด่นๆ ส่วนใหญ่เป็นงานตกแต่งด้วยรูปแบบและเรื่องราวใน เทพนิยาย ในช่วงยุคกลางของทวีปยุโรป การเรียงชิ้นเทส เซอราจะถูกประกอบขึ้นในห้องปฏิบัติงานศิลปะเป็น ส่วนๆ วิธีการที่รู้จักกันโดยทั่วไปในภาษาอิตาเลียน เรียกว่า โมเซโก อะ ริโวลตูรา โดยการเรียงชิ้นเทส เซอราลงบนถาดที่ใส่ทรายแห้ง แล้วเอากระดาษหรือ ผ้าทากาวปะลงบนชิ้นเทสเซอราให้ติดอยู่รวมกันเป็น ลวดลายตามต้องการเสียก่อน แล้วจึงน�ำไปผนึกลง บนพื้นที่ที่ต้องการ แล้วจึงล้างลอกกระดาษทิ้ง ซึ่งในอดีต ส่วนใหญ่แล้วงานโมเสก มักสร้างขึ้น ไว้ส�ำหรับสร้างภาพวาดให้เป็นเรื่องราวเสียมากกว่าที่ จะน�ำมาท�ำลายพื้นหรือลายผนังที่เป็น Pattern (ลวดลายคงที่) เหมือนดังเช่นในยุคปัจจุบัน หรือถ้า น�ำมาใช้ ก็ไว้ส�ำหรับตกแต่ง เช่นรูปสัตว์ หรือการ์ตูน เพียงเล็กน้อยเท่า


15

STAINLESS STEEL MOSAICS เพื่อความสวยงามทันสมัย ได้เริ่มมีวัสดุประเภทโลหะมา ใช้เป็นงานโมเสกกันมากขึ้น และโลหะที่นิยมน�ำใช้แล้วเหมาะ สมในคุณสมบัติที่สุด ก็คือสเตนเลส ซึ่งในปัจจุบันได้น�ำมาใช้ กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนอกจากจะดูทันสมัยแล้ว ยังมีคุณสมบัติอีกมากมายหลายประการ

•รูปแบบทันสมัย •สีสันสวยงาม •ไม่เป็นสนิม •สามารถใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้ •สามารถใช้งานในที่ที่มีความชื้นได้ •ท�ำความสะอาดง่าย

สเตนเลส โมเสก จึงถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สเตนเลสที่มา ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในวงการ ออกแบบตกแต่ง และก่อสร้าง •


16

รายงานพิเศษ


17

ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ทุกยุคทุกสมัย ต้องยกให้ บริษัท งามศิลป์ ซึ่งเป็นที่รู้จักใน วงการผู้ผลิตอุปกรณ์สเตนเลสมานานกว่า 20ปี หรือพูดได้ว่าเริ่มผลิตเป็นเจ้าแรกในไทย เกิดขึ้นโดย คุณชาญชัย เหลืองวรเมท หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เฮียแก้ว” นอกจากนี้ ยังได้ลูกสาวคนเก่ง คุณชลธิชา เหลืองวรเมท หรือคุณบี เป็นหัวแรงใหญ่ในการ บริหารงาน ท�ำให้ งามศิลป์ ในวันนี้ แข็งแกร่งและรากฐานมั่นคงยิ่งกว่าเดิม

คุณชลธิชา เหลืองวรเมท (คุณบี)


รายงานพิเศษ 18

คุณบีได้เล่าถึงความเป็นมาของ บริษัท งามศิลป์ ให้เราฟังว่า “ก่อนจะ มาเป็น งามศิลป์ ป๊าของบี เริ่มจาก การท�ำธุรกิจเหล็กดัดมาก่อน จนถึงยุค เศรษฐกิจฟองสบู่แตก เมื่อปี 2540 ธุรกิจหลายอย่างหยุดชะงัก ป๊าเห็นว่า สเตนเลส เป็นวัสดุที่มีความเงา ดูสวย คงทน ไม่เป็นสนิมง่าย และมีน�้ำหนัก เบากว่าเหล็ก จึงหันมาเปิดตลาด อุปกรณ์ตกแต่งงานประตู ช่วงนั้น ตลาดสเตนเลสยังไม่เป็นที่นิยม และ ลายประตูก็มัก ม้วนด้วยแป๊ปเป็นส่วน ใหญ่ ลายสแตนเลสที่ งามศิลป์ ผลิต ออกมาสู่ตลาดในช่วงแรกๆ จะเป็น ลายโรมัน ใบไม้หนา ดอกไม้ห้าแฉก ซึ่งลวดลายที่เราผลิตออกมาได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก จากช่วงแรก ที่รับงานติดตั้งประตูเป็นงานหลัก ป๊า จึงหันมาผลิตอุปกรณ์สเตนเลสอย่าง เต็มตัว ถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกที่ท�ำ จาก นั้นก็ผลิตลายใหม่ๆ ออกมาเรื่อยๆ เมื่อปี 2547 เราได้ออกหนังสือลาย (สุดยอดประติมากรรมสแตนเลส เล่ม สีเหลือง) ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจาก ช่างติดตั้ง จุดประสงค์เพื่อรวบรวม ลายที่ผลิตออกมาก่อนหน้านี้ไว้เป็น แคตตาล็อก มีทั้งภาพงานติดตั้ง ไกด์ แบบลายเส้น เพื่อสะดวกให้ช่างได้น�ำ ไปใช้งาน ลายเส้นก็จะออกแบบโดย ป๊าและน้องชายบี (คุณก�ำพล) เป็นคน ช่วยท�ำ จนในปีถัดมา งามศิลป์จึงได้ จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท คือ บริษัท งามศิลป์ 2005 จ�ำกัด พร้อม ทั้งขยายโรงงานผลิตหลักมาอยู่ที่ กระทุ่มแบน (สายใยรัก-วัดท่าเสา) จนถึงปัจจุบัน”


19

ครอบครัว เหลืองวรเมท “จากวันวานจนถึงวันนี้ งามศิลป์ ยังคงผลิตอุปกรณ์ตกแต่ง และลาย ใหม่ๆ ป้อนสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง มี หนังสือลายเล่มที่ 4 เป็นเล่มล่าสุด เรา น�ำเสนอออกมาในรูปแบบสามมิติที่ เสมือนของจริง นับว่าในท้องตลาดยัง ไม่มีใครท�ำ งามศิลป์พยายามคิดน�ำ เสนอในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ยังคง เป็นผู้น�ำด้านการออกแบบงานสเตนเลส ยกตัวอย่างสินค้าล่าสุด ชุดแผงสเตนเลส คุณบี กับน้องชาย (คุณเอส) ส�ำเร็จรูป ชุดโคมไฟ ที่ช่วยให้ช่างท�ำงาน ได้สะดวกขึ้น และประหยัดเวลา แม้ ตลาดอุปกรณ์สเตนเลสในปัจจุบันแข่งขัน กันสูง มีผู้ผลิตเกิดขึ้นหลายเจ้า รวมถึง ของน�ำเข้าจากจีน สิ่งเหล่านั้นคือแรง ผลักดันให้เราพัฒนางานใหม่ๆ ที่ฉีก แนวจากเดิม ออกมากันอยู่เสมอๆ และ ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้ มีทางเลือกใหม่ๆ ได้เห็นงานศิลปะที่ ไม่มีวันหยุดนิ่ง” เมื่อมองเห็นโอกาสจากความเหมือน และเริ่มสร้างความแตกต่าง อาจเกิด ผลลัพธ์ที่เกินคาดได้นะครับ อะไรๆ ก็ มักเป็นไปได้เสมอ แล้วพบกันใหม่ฉบับ หน้าครับ •


ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

หลากหลายงานช่าง

นายช่างตี๋

20

สวัสดีครับครับ ผมนายช่างตี๋ แห่งคอลัมน์ หลากหลายงานช่าง จะขอน�ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ แบตเตอรี่ เราจะพบว่า ช่วงสองสามปี มานี้ มักมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับ แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ ระเบิด ท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ และ ถึงแก่ชีวิต ก่อนอื่นเราจะมาความ รู้จักกับแต่ละประเภทของแบเตอรี่ กันก่อนโดยทั่วไป แบตเตอรี่จะ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน

แบตเตอรี่ทุติยภูมิ Secondary Battery

แบตเตอรี่ที่ท�ำการชาร์จใหม่ได้เมื่อไฟหมด อาทิเช่น แบเตอรีรถยนต์ มือถือ และอื่นที่ใช้งานทั่วไป

แบตเตอรี่ปฐมภูมิ Primary Battery

แบตเตอรี่ที่ท�ำการชาร์จจนเต็มมาจากโรงงาน จ�ำพวกถ่านไฟฉาย ถ่านนาฬิกา ที่เมื่อใช้จนไฟหมด ก็ไม่สามารถใช้ได้อีก ทิ้งอย่างเดียว แต่แบตเตอรี่ทั้งสองประเภท ก็มีใช้ปนกันไปหมด เรามาดู ประเภทของถ่านไฟฉายกันก่อนดีกว่า ว่ามีขนาด และชนิดอะไรกัน บ้าง ที่มีพบเห็นทั้งปัจจุบันและที่เคยมีมาในอดีต


21

Carbon-Zinc Cells ถ่านคาร์บอนเคลือบสังกะสี เป็น

ถ่านไฟฉายรุ่นแรกๆ ที่ไม่สามารถท�ำการรีชาร์จได้ ที่เข้ามารุ่นแรก สมันนั้นคงเคยได้ยิน พวกที่มียี่ห้อตรากบ ตราม้า Disposable Alkaline Cells ถ่านอัลคาไลน์เป็น แบบใช้แล้วทิ้ง Rechargeable Alkaline ถ่านอัลคาไลน์ที่รีชาร์จได้ Nickel-Cadmium (Ni-Cd) นิเกิลแคดเมียม ถ่านชนิดนี้เป็นถ่านแบบแรกที่มีการชาร์จซ�้ำได้ โวทล์คงที่ ทนทาน ต่อการใช้งานหนักมากขึ้น แต่ก็เกิด Toxic เวลาชาร์จ ถ่าน Ni-Cd ถ่านชนิดนี้เป็นถ่านที่ตกรุ่นไปแล้วเพราะให้พลังงานน้อย ใช้ แคดเมียมเป็นตัวตั้งต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อการใช้งาน จึงยกเลิกการ ผลิตในที่สุด (แต่ทนกับการใช้งานหนักๆได้ดีนะครับ เช่นพวก เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกระแสเยอะๆ ) Nickel-Metal Hydride (Ni-Mh) นิเกิลเม ทอล ไฮไดร แก้ปัญหาเรื่อง Toxic หรืออันตรายจากการสูดดม Ni-Mh เป็นถ่านที่มาแทน Ni-Cd เพราะใช้วัสดุที่น�ำมาใช้ผลิตไม่ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ความจุสูงกว่า Ni-Cd มาก ปัจจุบัน โรงงานที่ผลิตถ่านชาร์จ อาทิเช่น Sanyo, GP, ENERGIZER ต่างก็ ผลิตถ่านชนิดนี้แทบทั้งสิ้นแต่ปัญหาของถ่านชนิดนี้คือ Self-discharge rate ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาอธิบาย ขอเป็นในฉบับต่อๆ ไป แล้วกันนะครับ

Lithium Ion, Lithium Polymer

ให้พลังงานดีกว่าถ่าน Acid-battery 5 เท่าและดี กว่าถ่าน Alkaline 3 เท่า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจะ เริ่มตั้งแต่ 3 Volt ขึ้นไป แต่ก็มีอันตรายอยู่เหมือน กัน Li-ion ถ่านรุ่นใหม่ล่าสุดมีข้อดีระบบภายใน ง่ายต่อการผลิตมาก ออกแบบให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้ง่าย ความจุสูงมาก ถ่านชนิดนี้นะครับจีนครอง ตลาดเลยครับเพราะวัตถุดิบมีมากถึงมากที่สุดที่จีน ถ้าท่านสังเกตุ Made in China จะอยู่บนถ่านแบบนี้ ร้อยละ 90 เลยครับ ข้อควรระวังก็คือต้องระวังอย่า ให้ถ่านชื้นนะครับ และอย่าใช้ไฟแรงดันสูงมากชาร์จ (สาเหตุที่ท�ำให้ถ่านบวม) หรือ หมายถึงอย่าเอาที่ ชาร์จไม่มีคุณภาพมาชาร์จนะครับ การชาร์จโดย โอเวอร์ชาร์ต การลัดวงจร ระหว่างขั้วบวก ขั้วลบ การใช้งานเกินลิมิตกระแส สิ่งต่างเหล่านี้ ล้วนจะท�ำให้เกิดการระเบิดที่รุ่นแรง ได้ ฝากไว้แค่นี้ก่อน ฉบับหน้าเรามาดูขนาด มาตราฐานของถ่าน และความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่าง Lithium Polymer กับ Lithium Ion กันต่อ ขอบคุณที่ติดตามครับ •


กรรมการ สวอท.

อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อจากฉบับที่แล้ว ที่ให้พวกเราเห็นความได้เปรียบและเสียเปรียบของคนไทยหาก เรายังไม่คิดท�ำอะไร ก็จะถอยหลังเข้าคลองและถือเป็นคนป่วย ของ ASEAN ดังนั้น ผู้ประกอบการอย่างเราจะต้องลุกขึ้นมา ท�ำการปรับปรุงองค์กร แล้วต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะด�ำเนิน ธุรกิจอะไร อย่างไร และจะใช้กลยุทธ์อะไรในอนาคต เช่น จะรุก เข้าไปท�ำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน หรือจะเป็นฝ่ายรับ รอให้ เขาบุกเข้ามาท�ำการค้ากับเรา เพราะแต่ยุทธวิธีก็ต้องการเทคนิค ที่ไม่เหมือนกัน แต่ก่อนจะเลือกใช้กลยุทธ์เราจึงควรมาท�ำ SWOT Analysis เพื่อให้รู้จักจุดแข็งและจุดออ่นของเราก่อน ซึ่งเราสา มารควบคุมและหากลยุทธ์ที่เหมาะสมมาสร้างฝันให้เป็นจริง และยังคงต้องหาหนทางทราบว่าหากเราจะเดินทางไปทางที่เรา ฝัน จะมีอุปสรรคและโอกาสอะไรรอให้เราได้ตักตวงหีรือเสริม เพื่อให้เราได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และลดอุปสรรคหรือน�ำจุด กลับมาให้เป็นโอกาส หรือว่า ถอยไปจุดที่เรามีความถนัด ดังนั้น จะขอแนะน�ำเครื่องมือในการท�ำให้องค์ประสบความส�ำเร็จ ก็คือ Mckinsey 7S framework

22

Stategy

Style

Structure

Shared Values Systems

Skills


23

กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์

MCKINSEY 7’S FRAMEWORK แนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7’s Framework) ได้ถูกน�ำมาใช้ใน

การบริหารเป็นหลักสากล ประกอบไปด้วย 1.Structure (โครงสร้างองค์กร) โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การ รวมอ�ำนาจ และโครงสร้างองค์กรมีความยืดหยุ่นมากน้อยเพียงไร 2.Strategy (กลยุทธ์) การวางแผนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม การพิจารณา จุดอ่อน จุดแข็งของกิจการ โดยพิจารณา ว่าองค์กรมีการก�ำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนหรือไม่ และกลยุทธ์นั้นกระจาย ออกไปใน sector ต่างๆ หรือไม่ เอา Strategy กระจายออกมาเป็น BSC เลย 3.Staff (การจัดการบุคคลเข้าท�ำงาน) การคัดเลือกบุคลากรที่มีความ สามารถ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พนักงานที่มี 4.Managerial Style (รูปแบบ) การจัดการที่มีรูปแบบวิธีที่ เหมาะสมกับลักษณะองค์กร เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร สไตล์การบริหารเป็นอย่างไร เช่น คุณ ชุมพล ณ ล�ำเลียง มีสโลแกนว่า Come with solution, don’t come with problem 5.System (ระบบ) กระบวนการและล�ำดับขั้นการปฎิบัติงานทุกอย่าง ที่เป็นระบบที่ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ การวางระบบงาน 6.Shared Value (ค่านิยมร่วม) ระหว่างคนในองค์กร ความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ความเชื่อร่วมกันในหน่วยงาน หรือวัฒนธรรมองค์กร 7.Skill (ทักษะ) ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญ พนักงานมีทักษะในการ ท�ำงานหรือไม่ (ความแตกต่างระหว่าง Knowledge (รู้เฉยๆ) กับ Skill (รู้ แล้วท�ำให้คนอื่นเชื่อด้วย และน�ำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการ ท�ำงานได้ด้วย) การท�ำกลยุทธ์จะต้องเชิญผู้บริหารระดับผู้จัดการมาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ จะได้ทราบว่าเราอยากจะไปไหน เรามีความช�ำนาญหรือไม่ เราขาดอะไร บ้างจากการตรวจดูจาก กรอบแนวคิดของแมคคินซี่ ว่าถ้าเป้าหมายที่ฝันไว้ เรามีความพร้อมและขาดส่วนไหน จ้างมาได้ไหมต้นทุนจะต้องน้อยกว่ายอด ขายจึงจะท�ำให้ฝันเป็นจริง จะเห็นผู้บริหารเป็นคนที่ส�ำคัญที่สุดในการ วางแผนไปข้างหน้าบและมีบารมีในการสร้างพระเดชและพระคุณให้กับลูก น้อง ยุกต์ใหม่ต้องมีนวัฒกรรมและมีความรู้ ในการใช้ Social Media เพื่อ ต่อยอดธุรกิจให้ฝันเป็นจริง • แหล่งที่มา:รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกุลกิจ : วิชาองค์การและการจัดการ


กรรมการ สวอท.

บูรจิตร พิบูลย์

คมช่างเล่าเรื่อง • ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น

ประเทศไทย

24

การเขียนชื่อและธรรมเนียมการ เรียกชื่อคนของชาติต่างๆ ในโลก ใบนี้มีมากมายหลายรูปแบบ แต่ละประเทศมีการเขียนชื่อและ ธรรมเนียมการเรียกชื่อแตกต่าง กันไป ดิฉันจึงขอน�ำมาเขียนเล่า บางส่วนในนิตยสารคมช่างฉบับนี้ กันนะค่ะ

รูปแบบการเขียนและธรรมเนียมการเรียกชื่อ ชาวไทย ชื่อตัว (ชื่อ) และชื่อสกุล(นามสกุล) ของชาวไทยนั้นจะมีชื่อตัว(ชื่อ) และ ชื่อสกุล (นามสกุล) การเขียนและธรรมเนียมการเรียกชื่อจะขึ้นต้นด้วย ชื่อก่อนแล้วตามด้วยนามสกุล เช่น ชื่อ อรอุมา สิทธิรักษ์ (Onuma Sittirak ชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เบอร์ 6) ค�ำน�ำหน้าชื่อ ที่ใช้เรียกของคนไทย คุณ ใช้เป็นค�ำน�ำหน้าผู้ใหญ่ ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง นาย ใช้เป็นค�ำน�ำหน้าผู้ใหญ่ ผู้ชาย นาง ใช้เป็นค�ำน�ำหน้าผู้ใหญ่ ผู้หญิงที่สมรสแล้ว นางสาว ใช้เป็นค�ำน�ำหน้าผู้ใหญ่ ผู้หญิง โสด หรือผู้หญิงที่สมรสแล้ว บางคนยังเลือกใช้นางสาว เด็กชาย ใช้เป็นค�ำน�ำหน้าเด็ก ผู้ชาย เด็กหญิง ใช้เป็นค�ำน�ำหน้าเด็ก ผู้หญิง

ประเทศญี่ปุ่น

รูปแบบการเขียนและธรรมเนียมการเรียกชื่อของชาวญี่ปุ่น ชื่อสกุล (นามสกุล) ตามด้วยชื่อตัว (ชื่อ) เช่น ฮารุกะ มิยาชิตะ (Haruka Miyashita ชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น เบอร์ 6) • การเรียก หากเป็นเพื่อนที่ ไม่สนิท ญาติห่างๆ คนรู้จักที่ไม่ใช่ญาติ หรือคนในที่ท�ำงาน หัวหน้างาน จะเรียกนามสกุล คือ คุณ ฮารุกะ • การเรียกหากมีความใกล้ชิด สนิทกัน เช่น เพื่อนสนิทมากๆ หรือ แฟนกัน หรือพ่อแม่ลูก พี่น้องญาติใกล้ชิดจริงๆ หรือคนรู้จักกันดี จะ เรียกชื่อ คือ คุณ มิยาชิตะ ค�ำน�ำหน้าชื่อ ที่ใช้เรียก ของคนญี่ปุ่น (chan)-จัง ใช้เรียกผู้หญิงที่สนิทกัน และมีอายุอ่อนกว่าหรือพอๆ กัน และใช้ลงชื่อเด็กผู้หญิง นอกจากนี้ก็ยังใช้ต่อหลังชื่อสัตว์เลี้ยง (kun)-คุง ใช้เรียกผู้ชายที่สนิทกัน และมีอายุอ่อนกว่าหรือพอๆ กัน และก็ใช้ลงท้ายชื่อเด็กผู้ชาย สองค�ำข้างบนนี้ ถือว่าค่อนข้างสุภาพ (san)-ซัง ค�ำนี้ใช้ได้ค่อนข้างกว้าง ใช้ต่อท้ายชื่อคนเพื่อแสดงความ เคารพ หรือเอาไปต่อท้ายค�ำนามเพื่อบอกว่าคนๆ นั้นท�ำอาชีพอะไรได้ อีก เช่น ฮงยะซัง (คนขายหนังสือ) (sama)-ซามะ สุภาพมากกว่า -ซัง มักใช้ในทางธุรกิจเสียส่วนใหญ่ (ใช้ เรียกลูกค้า) ไม่ค่อยใช้เรียกตามปรกติ •


25

ทุนอบรม (บางส่วน) หลักสูตรบริหาร @ Osaka หลักสูตรบรรยายภาษาอังกฤษ

สวอท.

Energy Management in Manufacturing Industry [PEMM] 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559 (2 สัปดาห์) @ ศูนย์ฯ HIDA คันไซ (โอซาก้า) ประเทศญี่ปุ่น (KKC) การจัดการพลังงานในภาคการผลิตเป็นเรื่องส�ำคัญในปัจจุบันที่บริษัทชั้น น�ำของญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมการ ประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง ชัดเจนทันที HIDA ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครผู้สนใจระดับผู้จัดการระดับกลางถึงอาวุโสซึ่ง ดูแลการบริหารพลังงานในการผลิตร่วมโครงการ PEMM (Energy Management in Manufacturing Industry) ผ่านสมาคมศิษย์เก่า AOTS/HIDA ใน ประเทศไทย

พิเศษ !!! โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมใหม่ที่เน้นการลดต้นทุนผ่านเรื่องพลังงาน ค่าใช้จ่าย (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 258,610 เยน (77,583 บาท โดยประมาณ)* (รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน, ที่พักห้องเดี่ยว, อาหาร, เบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทางสนามบิน-ศูนย์ และอื่นๆ เกี่ยวกับการอบรม) ปิดรับใบสมัครตัวจริง 10 พฤศจิกายน 2558 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

สมาคมศิษย์เก่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิค โพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรม เอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้น Solving Human & Organizational Problems [SHOP] ทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559 (2 สัปดาห์) รวมตัวของศิษย์เก่า Asia Bunka @ ศูนย์ฯ HIDA คันไซ (โอซาก้า) ประเทศญี่ปุ่น (KKC) Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า หลักสูตรการแก้ปัญหาคนและองค์กรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจบทบาท ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคนและองค์กรและยกระดับการท�ำงานเป็นทีมรวมถึง AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) ศักยภาพความเป็นผู้น�ำในองค์กรระดับนานาชาติ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นศูนย์กลาง ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับจะมุ่งเน้นที่การสื่อสารภายในกลุ่ม/ข้ามแผนก ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและ ในองค์กร/บริษัท การน�ำคนในกลุ่มโดยต้องเข้าใจบทบาทสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ ไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน เกิดผลส�ำเร็จจากการท�ำงานเป็นทีม รวมถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งของ ของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร ทุนอบรม (บางส่วน) หลักสูตรบริหาร @ Osaka หลักสูตรบรรยายภาษาอังกฤษ

สมาชิกในกลุ่มและท้ายสุดการโน้มน้าวใจลูกน้องให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม HIDA ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครผู้สนใจระดับผู้จัดการและซูเปอร์ไวเซอร์ (ทุกแผนก/ฝ่าย) ร่วมโปรแกรม SHOP (Solving Human and Organizational Problems) ผ่านสมาคมศิษย์เก่า AOTS/HIDA ในประเทศไทย พิเศษ !!! โปรแกรมปีนี้จะมีผู้เข้าอบรมชาวญี่ปุ่นร่วมด้วยในบางวันเพื่อเป็นการแลก เปลี่ยนวัฒนธรรม ค่าใช้จ่าย (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 256,077 เยน ( 76,824 บาท โดยประมาณ)* (รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พักห้องเดี่ยว 15 คืน, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทาง สนามบิน-ศูนย์ และอื่นๆ เกี่ยวกับการอบรม) ปิดรับใบสมัครตัวจริง 10 พฤศจิกายน 2558 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

* ณ อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาทต่อ 100 เยน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS

โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org

www.abk-aots.org LINE ID :

66899946882


STAINLESS STEEL MOSAICS

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

ตัวอย่างของลวดลาย สเตนเลส โมเสก ที่ช่วยให้การ ออกแบบตกแต่งอาคารบ้านเรือน สถานที่ ให้มีสไตล์ทันสมัย โดเด่น มีเอกลักษณ์ในตัวเอง •

26


27


ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

แม่น�้ำสแตนเลส

ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

สเตนเลสสตีลหรือเหล็กกล้าสเตนเลส จริงๆ แล้วก็ถือเป็นเหล็กชนิด หนึ่งเช่นกัน เพราะมีส่วนผสมของแร่ธาตุคาร์บอน เช่นเดียวกับเหล็กทั่วไป หากแต่สเตนเลสจัดเป็นกลุ่ม เหล็กอัลลอยที่มีส่วนผสมของ โครเมียม (Chromium) ไม่ต�่ำกว่า 10.5% ในขณะที่เหล็กอัลลอยชนิดอื่นๆ มีการ เพิ่มส่วนผสมของแร่ธาตุ อื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เพื่อการใช้งานให้เหมาะกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละเกรด โครเมียมนี้ เองที่เป็นพระเอกในการสร้างฟิล์มที่ป้องกันผิวสเตนเลสจากสนิม ว่าง่ายๆ แบบตรงไปตรงมาการเลือกใช้งานสแตนเลสมีวัตถุประสงค์ หลักๆ คือการหนีวัสดุเหล็กที่มักมีปัญหาสนิม ไปใช้วัสดุใหม่ๆ ไร้สนิมก็ คือสเตนเลสสตีล ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนอายุการใช้งาน ยาวนานต้นทุนการดูแลรักษาต�่ำและถือว่าเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม ปัจจุบันสเตนเลสถูกน�ำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ กันในหลากหลาย อุตสาหกรรมหนึ่งในนั้นคืองานด้านสถาปัตยกรรมหรืองานตกแต่งอาคาร ต่างๆ เนื่องจากสเตนเลสมีความแข็งแรงทนทานต่อ การกัดกร่อน ดังนั้น จึงถูกน�ำไปใช้งาน ทั้งภายนอกและภายในอาคาร อย่างแพร่หลาย

28

สเตนเลสเกรตติ้ง จากเส้นลวดสามเหล่ียม


29

สเตนเลสเกรตติ้ง (Stainless Grating) คือ ตะแกรงชนิดหนึ่งที่ผลิตจากเส้นสเตนเลสน�ำมาเชื่อม ประกอบเป็นแผ่นเรียบมีช่องห่างระหว่างเส้น เท่าๆ กันมีความแข็งแรงสามารถระบายอากาศและระบาย น�้ำได้ดีเส้นสเตนเลสที่น�ำมาผลิตนั้นอาจจะเป็นเส้นส เตนเลสแบบตันรูปร่างสี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยมแตท่่ี นิยมในยโุรปและต่างประเทศที่มีการบริโภคสเตนเล สอย่างแพร่หลายนั้น เส้นสเตนเลสรูปร่างสามเหลี่ยม เป็นที่นิยมมากเน่ื่องจากสามารถ ระบายน�้ำและ อากาศได้ดีกว่าแบบส่ีเหลี่ยมและยังสามารถลดต้น ทนุน�้ำหนักสเตนเลสลงได้ ในขณะที่ไม่เสียความแข็ง แรงในการรับน�้ำหนักไป สเตนเลสเกรตติ้ง สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งาน หลากหลายโดยเฉพาะงานพื้น เนื่องจากสามารถ รองรับน�้ำหนกั ได้ดีแข็งแรงทนทานสวยงามท�ำความ สะอาดง่าย เราจะเห็นการใช้งานที่หลากหลายอาทิ เช่น ตะแกรงกันฝุ่น ก่อนเข้าอาคารพร้อมคุณสมบัติ กันลื่นตะแกรงครอบท่อน�้ำภายใน-ภายนอกอาคาร

งานพื้น และเฟอร์นิเจอร์จากสเตนเลสเกรตติ้ง

[“สเตนเลสเกรตติ้ง” ถือเป็นอีกหนึ่งวัสดุทุี่ผลิตจากสเตนเลส นิยมน�ำมาใช้งานด้าน สถาปัตยกรรม มาอย่างหลากหลายและยาวนาน]

ตะแกรงน�้ำล้นสระว่ายน�้ำที่ต้องสัมผัสคลอรีนหรือน�้ำเกลือเข้ม ข้นแบ่งพื้นที่เปียก-แห้ง ปิดร่องน�้ำเพื่อสร้างพื้นที่ระนาบเดียวกัน หรือแม้กระทั่งน�ำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในและ นอกอาคารได้เป็นอย่างดี เกรดสเตนเลสเกรตติ้งในท้องตลาด ที่ใช้ในการตกแต่งทาง สถาปัตยกรรม มีทั้งเกรด 304 และ 316 โดยเกรด 304 ถูกเลือกใช้ ในพื้นที่ทั่วไป ในเมืองที่ไม่มีสภาวะการกัดกร่อนรุนแรง หากเป็น พื้นที่ริมทะเลสัมผัสคลอรีน กรดเกลือ หรือสภาวะการกัดกร่อน รุนแรง แนะน�ำให้เลือกใช้เกรด 316 จะมีคุณสมบัติทนทานต่อการ กัดกร่อนได้ดีกว่า นอกจากนี้ยัง มีเกรด 316L ที่มีส่วนผสมคาร์บอน น้อยกว่าปกติ (L = คาร์บอนต่า) ก็จะยิ่งมีคุณสมบัติทนทานการ กัดกร่อนได้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

สเตนเลสเกรตติ้ง ถือเป็นวัสดุทางเลือกใหม่ห่าง ไกลสนิมที่ผู้รักสเตนเลส และผู้เบื่อหน่ายปัญหาสนิม สามารถเลือกน�ำมาใช้งานภายในบ้านที่อยู่อาศัย ส�ำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงแรม อาคารแสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า และทุกๆ พื้นที่ เนื่องจากคุณสมบัติเด่น เรื่องต้นทุนการดูแลรักษาต�่ำ แต่ทั้งนี้การตรวจสอบเกรดสเตนเลสที่ใช้งานก็เป็น ปัจจัยหลักส�ำคัญ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้ถูกต้อง ตามความเหมาะสม เพื่อความทนทานในการใช้งาน ในสภาวะที่แตกต่างกัน และที่ส�ำคัญที่สุด เพื่อให้คุ้ม ค่า คุ้มราคา ให้มากที่สุด •

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ โทร.02-725-3999 อีเมล์:info@menamstainless.com. ทีมงานคณุภาพพร้อมตอบทุกข้อสงสัย เพื่อคนไทยใช้งานสเตนเลสได้อย่างมั่นใจ เลือกสเตนเลสทรงยาวคณุภาพพรีเมียม และลวดเชื่อมอาร์กอนสเตนเลส เลือกแมน่า้สแตนเลส-องค์กร ที่มีความสขุจาก สสส. รู้จักแม่น�้ำฯในแง่มุมที่แตกต่างที่ https://www.youtube.com/watch?v=fJ5yw50SGYo หรือค้นหา “แม่น�้ำสแตนเลส องค์กรแห่งความสุข”


ท�ำเนียบร้านค้า

ประสบการณ์ที่สืบทอดจากครอบครัว ผ่านมาถึงรุ่นลูก คุณกิตติชัย ลีระวีเกียรติ หรือ คุณกิจ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ พี เค อลูมินั่ม ที่ด�ำเนินกิจการอย่าง มั่นคงมากว่า10 ปี จากธุรกิจครอบครัว ที่เปิดร้านอลูมิเนียม - ฝ้า ก็ค่อยๆ เรียน รู้การท�ำงานด้านต่างๆ จากการช่วยงาน ในร้าน จนมีโอกาสได้ออกมาเปิดบริษัท เป็นของตนเอง

30


31

คุณกิจได้เล่าย้อนกลับไปว่า “ผมมีพี่น้องทั้งหมด 8 คน ส่วนตัวผมเป็นคนที่ 7 ทางบ้านก็เปิดร้านขา ยอลูมิเนียมอยู่ที่ต่างจังหวัด เราก็ได้ความรู้หลายๆ ด้านจากการช่วยงานภายในร้าน จนตอนอายุ 15 ปี ผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ จนจบมหาวิทยาลัย ก็มี โอกาสได้เปิดร้านเป็นของตัวเอง ก็คือ พี เค อลูมินั่ม ตั้งแต่ปี 2545 เราผลิตและจ�ำหน่าย อลูมิเนียม ยิบ ซั่ม ฝ้า ผนัง ฯลฯ ในช่วงที่เปิดแรกๆ ก็มีปัญหาค่อน ข้างมาก โดยเฉพาะเรื่องลูกน้อง ที่บางทีก็ต้องลงมา ท�ำเองเกือบทั้งหมด หรือเข้ามาท�ำงานไม่นานก็ออก ท�ำจนมีอาการป่วยเจ็บหลัง แต่ก็ทนท�ำมาเรื่อยๆ ท�ำให้เราได้เรียนรู้ว่า ลูกน้องเป็นคนที่เราต้องเอาใจ ใส่ให้มาก และต้องให้ใจเขาก่อน เราถึงจะได้รับสิ่ง ดีๆ คืนมา”

“สินค้าของ พี เค อลูมินั่ม เน้นความหลาก หลายของสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้าให้มากที่สุด และก็ต้องมาพร้อมงานที่มี คุณภาพ และบริการที่ประทับใจ สินค้าตัวไหนมี ปัญหาเรายินดีเปลี่ยนให้ทันที ใส่ใจลูกค้าทุกคนอย่าง เท่าเทียมกัน ความยากและความท้าทายคือเราต้อง คาดการณ์ให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และน�ำเสนอ ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงต้องมีสินค้าที่ใช้งานได้ หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชิ้นที่ถูกใจมากที่สุด นอกจากนี้การหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันมา จ�ำหน่ายด้วย ก็จะท�ำให้ต่อยอดการขายออกไปได้อีก ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้การหาฐานลูกค้าเพิ่มและ การสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจให้มากขึ้น ก็เป็นสิ่ง ส�ำคัญ”

พี เค อลูมิเนียม 1171 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 890 8335, 02 890 8388 แฟกซ์ 02 894 7104

คุณกิจพูดถึงแนวคิดในการท�ำงานว่า “ทุกสิ่งจะ เกิดขึ้นได้ต้องลงมือท�ำ ถ้าท�ำไปแล้วดี ก็ท�ำให้ต่อ เนื่อง ถ้าท�ำแล้วเกิดปัญหาตามมา ก็ให้เก็บเป็นบท เรียนสอนใจ ผมท�ำงานจะคิดเสมอว่าท�ำให้ดีที่สุดใน งานที่เรารัก เรื่องผลตอบแทนคือผลพลอยได้ที่จะ ตามมา แต่สิ่งที่ท�ำให้เรามีความสุขคือ เราได้ท�ำงาน ที่อยากท�ำ และรู้จักพอในสิ่งที่ตนเองมี” ระยะทางความส�ำเร็จของแต่ละคนอาจจะไม่เท่า กัน แต่เริ่มก่อน ยังไงก็ได้เปรียบนะครับ แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้า •


kanokn@gmail.com

มุมสเตนเลส

อ.กนกไร้สนิม

32

สวัสดีครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดี กับทางนิตยสารคมช่าง ที่ก้าวสู่ปีที่ 3 ไป เมื่อเร็วๆ นี้ และนิตยาสารนี้จะเป็นเพื่อน ร่วมคิด ร่วมเดิน เพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อ ให้ท่านได้น�ำไปประยุกต์ใช้ในงาน หรือใน ชีวิตประจ�ำวัน เพราะในเนื้อหาของแต่ละ เรื่องมีความแตกต่าง คละกันหลากหลายที่ เรียกได้ว่า “นิตยสารต้องห้ามพลาด” มา ครั้งนี้เราจะมาดูกันว่า ในการเลือกใช้ส เตนเลส หรือโลหะผสมอื่น ๆ กับสารเคมี ชนิดต่างๆ นั้น เราจะเลือกอย่างไรให้ เหมาะสมกับการใช้งาน และทนทาน สามารถที่จะป้องกันปัญหาการผุกร่อน ที่ เร็วเกินควร เพราะสารเคมีนั้นจะส่งผลกระ ทบโดยตรงกับสเตนเลส ถ้ามีการออกแบบ หรือเลือกใช้ที่ไม่ถูกต้องแล้วนั้น จะท�ำให้ เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่สูง งานที่ใช้ส เตนเลสอยู่เกิดปัญหาต้องหยุดเครื่องจักร ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา อีกทั้งเกิดความเสีย หายในด้านเวลา ค่าแรงคนงาน และความ ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน จากตาราง ท่านสามารถจะตัดสินใจ ได้ว่า ในการเลือกในสเตนเลส หรือโลหะ ผสมอื่น ๆ กับงานที่จะต้องอยู่ในสภาวะสิ่ง แวคล้อม ที่ได้รับไอ หรือสัมผัสกับสารเคมี ชนิดต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ลดต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ได้ •


33

SPECIAL PURPOSE

CORROSIVE SERVICE GUIDE TO MATERIALS


รอบรู้งานช่าง

สวัสดีครับในฉบับนี้มาต่อในหัวข้อที่ 3 เป็นหัวข้อสุดท้าย กันเลยนะครับ ระบบไฟฟ้าในการเชื่อมชนิดเชื่อมไฟฟ้า จะเริ่มจากแหล่ง จ่ายไฟและจบลงที่สายดิน กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสู่ชิ้นงาน กระแสที่มีประจุตรงกันข้ามจะไหลในทิศทางกลับกัน กระแส ไฟฟ้าจะต้องไหลลงสู่ดินเพื่อให้วงจรสมบูรณ์ และในการไหล ลงสู่ดินนี้กระแสไฟฟ้า จะเลือกทางเดินที่สะดวกที่สุดเสมอ กระแสไฟฟ้าที่ใช้จะมีความต่างศักย์ 80 โวล์ท การลัดวงจร ของกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ดังกล่าว อาจไม่ท�ำให้เกิด อันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ ได้ เช่น เป็น แหล่งความร้อน ท�ำให้เกิดอัคคีภัยได้ ไม่ควรใช้เครื่องเชื่อมที่ ใช้ในไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับบนชิ้นงานเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ในกรณีที่ร่างกายของผู้เชื่อมสัมผัสกับขั้วไฟฟ้า ที่ต่างกัน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวผู้เชื่อม อาจสูงถึงขั้นเป็น อันตรายได้

34

ตามที่ได้กล่าวแล้วว่ากระแสไฟฟ้า 80 โวล์ท ไม่มีอันตราย ถึงกับชีวิต แต่จะมีผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อซึ่งอาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุ เช่น การพลัดตกจากนั่งร้าน ไม่ควรพันสายไฟไว้รอบ ตัว เพราะฉนวนหุ้มสายไฟอาจอยู่ในสภาพช�ำรุด ควรเลือกใช้ ถุงมือจับลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการ เกิดความร้อนสูง แต่ถ้าเกิดความร้อนสูงขึ้นแล้วอย่าแช่มือที่จับ ลวดเชื่อมลงไปในน�้ำ แอละย่าทิ้งเครื่องมือจับลวดเชื่อมไว้โดย ไม่ระมัดระวัง ควรระวังการเกิดเพลิงไหม้ โดยการเตรียม เครื่องดับเพลิงไว้ในบริเวณท�ำงาน หากหลีกเลี่ยงได้ไม่ควร เชื่อมวัสดุที่ติดไฟได้ เป็นแนวยาวเกิน 35 ฟุต แต่ถ้าจ�ำเป็น ต้องท�ำจะต้องมีคนอื่นคอยระวังเพื่อตรวจตราและแจ้งเหตุเพลิง ไหม้ เพราะผู้เชื่อมไม่สามารถมองเห็นไฟได้ขณะท�ำการเชื่อม จะพบเห็นต่อเมื่อลุกลามจนยากต่อการควบคุม อาจเกิดการ ระเบิดขณะท�ำการเชื่อม ผงฝุ่นเล็กๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศอาจ จะไปติดกับวัสดุที่ท�ำให้เกิดการลุกไหม้ อันตรายจากงานเชื่อมตามที่ได้กล่าวในฉบับก่อนหน้านี้ รวมเป็น 3 ข้อ หลักๆ ที่ช่างทุกท่านควรระวังกันด้วยนะครับ •


35


36


37


BOSCH • GSH 27 VC เครื่องสกัดคอนกรีต

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

หัวจับดอกหกเหลี่ยม 28 มม. อัตราการกระแทก 1,000 ครั้ง/นาที น�้ำหนัก 29.5 กก. อัตราการสกัด 3.2 ตันต่อวัน มีก�ำลังสูงถึง 2000 วัตต์ อัตราการก�ำจัดวัสดุที่สูงเนื่องจาก ผลกระทบของพลังงาน 69 จูล เป็นเครื่องสกัดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อัตรา การเฉลี่ย 3.2 ตันต่อชัวโมง มีการสั่นสะเทือนต�่ำ decoupled เนื่องจากการ จัดการและการลดการสั่นสะเทือนค้อนกลไก ด้ามจับออกแบบให้เข้า กับสรีระศาสตร์ เพื่อความคล่องตัวขณะใช้งาน •

38

MAKITA • HDR241SYE สว่านโรตารี่ไร้สาย

สว่านโรตารี่ไร้สาย 20มม. MAKITA DHR241SYE เป็นสว่านสามระบบ LXT แบต Lithium-Ion 18V 1.5Ah เป็นสว่านโรตารี่ไร้สาย SDS-PLUS ก�ำลังไฟฟ้า 18V 1.5Ah มีโหมดการท�ำงาน 3 ระบบ (เจาะธรรมดา,เจาะคอนกรีต,เจาะสกัดปูน) ปรับหมุนซ้ายหรือขวา พร้อมไฟส่องสว่าง มีน�้ำหนัก 3.5 กก. •

MAKTEC • MT111KX1 กบไฟฟ้า

ใช้ลบคมลบเหลี่ยมไม้ กบแบบใช้ตัวเครื่องเคลื่อนที่ รุ่นนี้สามารถบังใบได้ Duble Insulation/ฉนวนสอง ชั้น กบกินเนื้อไม้ลึก 3 มม. ก�ำลังไฟฟ้าที่ใช้ 750 วัตต์ หน้ากว้างการไสไม้ 82 มม.(3-1/4”) ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 18,000 รอบ/ นาที ขนาด (ย*ก*ส) 390*175*140 มม. น�้ำหนัก 4.7 กก. ใช้ไสไม้ ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ •


39

BOSCH • GCO 2000 14” แท่นตัดไฟเบอร์

ตัวเครื่องได้สมดุลและมีน�้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ด้ามจับ โค้งรูปตัว D พร้อมร่องกันลื่นออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ใช้ งานอย่างต่อเนื่อง ระบบมอเตอร์ป้องกันฝุ่นและประกายไฟ ช่วย ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น ฝาครอบป้องกันสะเก็ดไฟ แบบปรับได้ ส�ำหรับป้องกันสะเก็ดไฟ เมื่อเจียรตัดวัสดุต่างๆ ก�ำลังไฟ 2,000 วัตต์ ความเร็วรอบ 3,500 รอบ/นาที ขนาดใบ 355 มม. น�้ำหนักรวม 17 กก. •

MAKITA • 2012NB 12” เครื่องรีดไม้

ใช้ไสไม้ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ใช้ลบคมลบ เหลี่ยมไม้ เป็นเครื่องรีดแบบยึดติดอยู่กับที่ มีขนาด กะทัดรัด และประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งวางเครื่องน�้ำ หนักเบา เพียง 28.1 กก. ก�ำลังไฟ 1,650 W หน้ากว้าง การไสไม้ 12” ความลึกการตัด ด้วยใบตัด 0-150 มม. : 3 มม., 150-240 มม. : 1.5 มม. ความเร็วรอบเดินเครื่อง เปล่า 8,500 รอบ/นาที ขนาดกว้าง 12” x 30-3/8” •


เปิดโลกผลิตภัณฑ์

Casa Wood ดีไซน์ใหม่ด้วยวัสดุทดแทนไม้

40

Casa Wood วัสดุจ�ำลองที่มี ลักษณะคล้ายไม้จริง ผลงานชิ้นโบว์ แดงที่ได้รับการยอมรับจากเหล่า สถาปนิกทั่วโลก โดยมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า CASAWOOD INNOVATION ที่เข้า มาช่วยเติมเต็มความสวยงามและท�ำให้ บ้านดูอบอุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ ตัว เลือกใหม่ที่เข้ามาทดแทนงานไม้ส�ำหรับ การก่อสร้างบ้าน อีกทั้งยังช่วยลด ปัญหาการตัดไม้ท�ำลายป่า และหมด ปัญหาจุกจิกในการดูแลรักษาอีกด้วย Casa Wood ก�ำลังได้รับความนิยม อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยมีคุณสมบัติ โดดเด่นคือ ไม่มีปัญหาเรื่องการบิดงอ สามารถใช้เป็นผนังบ้าน ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างหรือไม้ระแนงประจ�ำ บ้านก็ยังได้ อีกทั้งยังมีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถแก้ไข ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน แผ่นใหม่ได้ง่าย ที่ส�ำคัญให้ความ สวยงามเทียบเท่ากับไม้จริง ท�ำให้งาน ออกแบบท�ำได้อิสระมากขึ้น ตอบโจทย์ คนในยุคปัจจุบันที่มองหาความเป็น ธรรมชาติและความเรียบง่ายอย่าง ลงตัว หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.casarocca.co.th •

โคมไฟอะไหล่จักรยาน

Carolina Fontoura Alzaga หรือ Caro ได้น�ำเสนอผลงานศิลปะ สร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุเหนือความคาดหมายอย่างอะไหล่จักรยานที่ไม่ได้ใช้ แล้ว มารังสรรค์เป็นโคมไฟระย้าสุดคลาสสิกที่เหมือนจะหลุดออกมาจากยุค สมัยวิคตอเรีย โดยมีชื่อผลงานว่า CONNECT Series หลังจากการตระเวนหา วัสดุจากร้านขายจักรยานกว่า 60 แห่งในแอลเอ จนได้ปริมาณที่มากพอแล้ว Caro เริ่มปะติดปะต่อชิ้นส่วนที่เธอสรรหามาอย่างบรรจงตลอดหนึ่งเดือน จน ได้แชนเดอเลียร์อันหรูหราที่ผสมผสานแรงบันดาลใจจากโคมระย้าในยุค วิคตอเรียน วัฒนธรรมจักรยานในปัจจุบัน และแนวคิด sustainable เข้าด้วย กัน ส่วนที่หลายคนกังวลว่า CONNECT Series จะมีน�้ำหนักมากเกินไปหรือ ไม่นั้น หมดห่วงไปได้เลย เพราะ CONNECT Series มีน�้ำหนักพอๆ กับ แชนเดอเลียร์คริสตัล แต่มีความแข็งแรง ปลอดภัย และดูแลรักษาง่ายกว่า มากดูเพิ่มเติมที่ : www.facaro.com •


บอกเล่าธุรกิจ

ลูกค้า วอลเปเปอร์กระดาษเหลือใช้

สองดีไซเนอร์ Jasna Sokolovic และ Noel O’Connell ทีมออกแบบ สัญชาติแคนาเดียน Dear Human ได้ ลองน�ำกระดาษที่เป็นวัสดุเหลือใช้มา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วอลเปเปอร์สีสัน สวยงาม โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เสน่ห์ของลวดลายและรูปทรง 6 เหลี่ยม ของกระเบื้องเซรามิคแบบดั้งเดิมใน โปรตุเกส โดยเริ่มจากการน�ำเศษ กระดาษจากเครื่องท�ำลายเอกสารมา เป็นวัสดุตั้งต้น พวกเขาใช้กระบวนการ ผลิตด้วยวิธีที่ใกล้เคียงกับการผลิต กระเบื้องเซรามิคนั่นคือ Dry Process ซึ่งวัตถุดิบทั้ง hard materials และ soft materials จะถูกน�ำมาจัดสรรและชั่ง ตามสัดส่วนที่ค�ำนวณไว้ จากนั้นจึงน�ำ ไปขึ้นแม่พิมพ์ทรง 6 เหลี่ยมจนได้ความ หนาที่ต้องการ และเริ่มเข้าสู่ กระบวนการอัด และดูดความชื้นออก จากส่วนผสม ผลลัพธ์ที่ได้คือชิ้นส่วน วอลเปเปอร์ทรง 6 เหลี่ยม ชิ้นเล็กๆ ที่ มีความหนา 20 มม. โดยมีทั้งความแข็ง แรงและทนทานที่ไม่ได้แตกต่างจาก กระเบื้อง แถมยังเพิ่มคุณสมบัติในการ ดูดซับเสียงมาอีกด้วย ดูเพิ่มเติมได้ที่ : www.dearhuman.ca •

41

ค�ำนิยามที่ให้ไว้ของ มหาตมะคานธี แสดงให้เห็นว่า การที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจะอยู่รอดได้ ต้องอาศัยบุคคลที่ ส�ำคัญที่สุดนั้นก็คือ ลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้ ลูกค้าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ที่จะท�ำให้เกิดมีลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มาได้ รวมทั้งการบริการที่ดี และสามารถที่จะรักษาลูกค้า เดิมไว้ได้

คือบุคคลที่ส�ำคัญที่สุดที่มาเยือนเราในสถานที่นี้ เขามิได้มาพึ่งเรา เราต่างหาก ที่จ�ำเป็นต้องพึ่งเขา เขามิได้มาขัดจังหวะการท�ำงานของเรา หากแต่การรับใช้เขา คือวัตถุประสงค์ของงานของเรา เขามิได้เป็นบุคคลภายนอก เขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้ทีเดียว ในการรับใช้เขา เรามิได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลย เขาต่างหากที่เป็นฝ่ายช่วยเหลือเรา โดยให้โอกาสแก่เราในการรับใช้เขา .....มหาตมะคานธี

สร้างลูกค้าใหม่

• ลูกค้าใหม่จากลูกค้าเก่าแนะน�ำ โดยอาจใช้ผลประโยชน์เพื่อจูงใจลูกค้าเก่า ให้ แนะน�ำ หรือบอกต่อให้กับเรา ซึ่งวิธีนี้มีข้อแม้ว่าลูกค้าเก่าต้องประทับใจใน สินค้าและบริการของเราอย่างมาก • เพิ่มลูกค้าใหม่จากพันธมิตรหรือคู่ค้า เช่น การเสนอสินค้าและบริการกับกลุ่ม ใกล้เคียงหรือกลุ่มที่เราเล็งเห็นว่าน่าจะเป็นลูกค้าเรา ซึ่งอาจจะมีการแลก เปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน • ท�ำการประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้สื่อโฆษณา

รักษาลูกค้าเก่า

• จ�ำเป็นต้องดูแล ท�ำงานด้านบริการ เอาใจใส่ลูกค้าให้มาก หากบริการไม่ดี อาจเสียลูกค้าไปได้โดยง่าย ถ้าเอาชนะใจลูกค้าได้ย่อมจะเป็นลูกค้าประจ�ำต่อ เนื่องยาวนาน แถมยังมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆ จากการบอกต่อๆ อีกด้วย • แบ่งกลุ่มลูกค้าที่สูญเสียตามมูลค่าลูกค้า โดยให้ความส�ำคัญกับลูกค้าที่มี มูลค่าสูงกว่า แต่ต้องให้ความเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย • ควรเข้าหาลูกค้าก่อนเมื่อมีปัญหา ไม่ใช่รอให้ลูกค้ามาหา และท�ำให้ลูกค้ารู้สึก อยากอยู่กับเรา • อาจมีการให้สิทธิ์กับลูกค้าเก่ามาก่อน อาทิเช่น ลูกค้าเดิมได้ส่วนลดหรือ เงื่อนไขพิเศษมากกว่าลูกค้าใหม่


.................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................

ปฎิทินข่าว

ล�ำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 28

42

AAITF Bangkok 2015

Thailand furniture and 9 - 11 ธันวาคม 2558 houseware fair 2015 @ อิมแพค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมชิ้นส่วน ครั้งที่ 2

1 - 13 ธันวาคม 2558 @ หน้าตลาดสดเทศบาล 4 ล�ำปาง จัดโดยสมาคมเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดล�ำปาง พบกับผลิตภัณฑ์เซรามิก ยานยนต์ และมหกรรมการค้าอุปกรณ์ คุณภาพดีราคาโรงงาน จากผู้ประกอบ ปรับแต่งรถยนต์ เพื่อเปิดโอกาสทางการ การโดยตรง • ค้าในกลุ่ม AEC ให้มีโอกาสขยายตลาด .................................................................................... และธุรกิจ พบตัวแทนขาย ผู้น�ำเข้า ผู้ค้า ส่งและผู้ค้าปลีกชั้นน�ำของไทย และใน SIAM Best buy fair กลุ่ม AEC ที่มาจัดแสดงอุปกรณ์ยาน @Chiang Mai 2015 ยนต์ ทั้งชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 4 - 13 ธันวาคม 255 เครื่องเสียง อุปกรณ์ตกแต่ง และบ�ำรุง @ บิ๊กซีอารีน่า ดอนจั่น เชียงใหม่ กษารถยนต์ • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และ รั.................................................................................... กระตุ้นการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมท่องเที่ยววิถีไทย อุตสาหกรรมเกษตร วิสาหกิจชุมชน SMEs OTOP และของขวัญ ของฝาก ก้าวไกลสู่สากลโลก ของที่ระลึกในประเทศ/ต่างประเทศ โดย 10 - 13 ธันวาคม 2558 คัดสรรและรวบรวมความหลากหลาย @ สกายฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็น ของผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ และมุ่ง ทรัลพลาซา ลาดพร้าว เน้นการจ�ำหน่ายในราคาที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกมิติของการท่องเที่ยว พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน บริษัททัวร์ กิจกรรมเดินแบบเครื่องแต่งกายประยุกต์ โรงแรม รีสอร์ท และแหล่งรวมสินค้า กิจกรรมเกมส์ ลด แลก แจก แถม นานาชาติจากองค์กรชั้นน�ำ ทั้งในและ ประมูล นาทีทอง • ต่างประเทศ อาทิ ไทย สิงคโปร์ เกาหลี .................................................................................... ญี่ปุ่น อินเดีย มัลดีฟส์ สาธารณรัฐจีน AREA-FIVE Bangkok Art & ตลอดจนแถบยุโรปและอเมริกา •

Market Fair 2015 Ep.1

4 - 6 ธันวาคม 2558 @ บริเวณ Airport rail link มักกะสัน สัมผัสประสบการณ์ความสนุก ของ Art & Market รูปแบบใหม่ ที่จะเนรมิต บรรยากาศ บริเวณงานให้เต็มไปด้วย เหล่า Monster ขนาดยักษ์ หมู่บ้านร้าน ค้าจากเหล่า Thaidesigner mini concert จากศิลปินสุดเฟี้ยว โซนอาหาร สุดสร้างสรรค์ และ Food Truck สุดเท่ห์ รวมไปถึง Workshop งานศิลปะจาก สถาบันชั้นน�ำต่างๆ •

....................................................................................

12 - 20 ธันวาคม 2558 @ ไบเทค บางนา งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ระดมผู้ประกอบ การและผู้ผลิตในอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึง ผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ เพื่อความหลาก หลาย แปลกใหม่ และดึงดูดผู้บริโภค ให้เลือกซื้อได้ครบทุกความต้องการเพื่อ การตกแต่งบ้านอย่างเต็มที่ตามรสนิยมที่ คุณชื่นชอบ •

....................................................................................

The Ultimate Property Fair 2015 (UPF)

17 - 23 ธันวาคม 2558 @ เมกกาบางนา บริเวณโฮมโปร งานแสดงโครงการบ้านและคอนโดมี เนี่ยมบ โครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง บ้านเดี่ยว คอนโดมีเนียม และรีสอร์ท กว่า 20 โครงการทั้งในกรุงเทพมหานคร และเมืองตากอากาศชั้นน�ำบนท�ำเลที่ดี ที่สุด พร้อมเงื่อนไขพิเศษ • ....................................................................................

World Computer Mobile & Amazing Japan 18 - 27 ธันวาคม 2558 Game Online Expo 2015 @ ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 11 - 13 ธันวาคม 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เทคโนโลยีของโลกคอมพิวเตอร์ มือ ถือ และเกมส์ออนไลน์ โดยจะรวบรวม ความก้าวหน้าของโลกไอทีจากหลาก หลายค่าย หลายประเทศ มาจัดไว้ใน งานเดียว ทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ เครื่อง ใช้ไฟฟ้า และ Gadget ที่ตอบโจทย์ทุก ไลฟ์สไตล์ทันสมัย •

นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดน อาทิตย์อุทัยอย่างใกล้ชิด ในงาน ยก ขบวนของดีเลือกช้อปและชิมกันอย่าง จุใจกับสินค้า และอาหารในสไตล์ญี่ปุ่น ที่ถูกรวบรวมมาไว้ภายในงาน •


43

คมช่างไอที ....................................................................................

ไทยเทรดแฟร์

19 - 27 ธันวาคม 2558 @ ลานจอดรถโฮมโปร สาขา จ.สระบุรี งานมหกรรมต้อนรับลมหนาว รวม สินค้าราคาถูก อาทิ เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องนุ่งห่ม ไม้ดอกไม้ประดับ ของแต่ง บ้าน สินค้า OTOP สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟรนไชน์ อาหารและเครื่องดื่ม นานาชนิด และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งรวมเข้าด้วยกันในงานนี้งานเดียว เท่านั้น เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจท�ำการ ตลาดประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างชื่อ เสียงภาพลักษณ์และกระชับความ สัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสรับ รู้ถึงกระแสตอบรับโดยตรงและน�ำมาใช้ ปรับปรุงเพื่อพัฒนาธุรกิจ • ....................................................................................

Big Sale Fair Festival

21 - 25 ธันวาคม 2558 @ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มหกรรมแสดงสินค้าราคาพิเศษส่ง ท้ายปี 2015 พบกับสินค้ามากมายหลาย ชนิด อาทิเช่น แฟชั่น อาหาร แม่และ เด็ก รถยนต์ บ้านและสวน เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ •

....................................................................................

Thailand Halal Assembly 2015

25 - 27 ธันวาคม 2558 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานส่งเสริมและกระตุ้นตลาดสินค้า ฮาลาลประเทศไทย ภายใต้ธีม Halal Culture and Innovation for Halal Economy พบกับนิทรรศการ และการ แสดงสินค้าและบริการที่ได้รับ เครื่องหมายฮาลาลมากมาย รวมทั้งการ สัมมนาเพื่อพัฒนาตลาดฮาลาล ประเทศไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลก •

ในขณะนี้ ถึงแม้จะมี iPhone 6 ออกมาแล้ว ท�ำให้ iPhone 5 ออกมาใน ท้องตลาดเป็นสินค้ามือสองมากขึ้น หลายๆท่านก็อยากจะซื้อหามาไว้ใช้กัน นิตยสารคมช่างฉบับนี้ จึงขอแนะน�ำ เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบ iPhone ส�ำหรับสาวกหน้าใหม่ของ apple กัน ครับ • สิ่งที่มีมาพร้อมเครื่อง(ถ้ามี) -หูฟัง EarPods' -สายชาร์จ เป็นแบบ Lightning ไม่มีรอยขาดรอยฉีก, -หัวชาร์จไฟ • สภาพเครื่องภายนอก เรียบเนียน ไมุ่บบ ถลอก • ทดลองจิ้มให้ถาดใส่ซิมเด้งออกมาซักครั้งสองครั้ง เพื่อทดสอบว่าไม่ฝืด • ทดสอบเปิดเครื่อง ด้วย Apple ID และ ทดสอบ Wifi ว่าสามารถ Verify เครื่องให้เปิดใช้ได้หรือไม่ (ถ้ายังไม่มี Apple ID ก็ควรจะสมัครซะเลย) • หน้าจอ ต้องสามารถแตะแล้วใช้งานได้ทุกจุดที่อยู่บนหน้าจอ เท่าที่จะท�ำได้ • (iPhone 5s) ทดสอบ Touch ID ที่ Settings > General > Touch ID & Passcode > Touch ID ทดสอบการใช้ลายนิ้วมือในการเปิดเครื่อง • ทดสอบ 4G / 3G / EDGE แล้วเข้าเล่นเน็ตได้จริง • ทดสอบความสว่างหน้าจอ ไปที่ Setting Brightness & Wallpaper แล้วลอง ปรับความสว่างสูงสุด ต�่ำสุด ทดลองกดใช้ Auto-Brightness แล้วเอามือปิดที่ บริเวณกล้องหน้าของเครื่อง จอควรจะค่อยๆ ลดความสว่างลง • ไปที่ http://iphonedpt.awardspace.com แล้วทดสอบเปลี่ยนหน้าจอตามสี ต่างๆ หากมี Dead Pixel มักจะมีจุดสีขาวๆ หรือสีด�ำสนิทโผล่ออกมา • เปิดแอพฯรูปภาพ แล้วเอียงเครื่องแนวตั้ง แนวนอน จอต้องปรับแนวได้ถูกต้อง • ปุ่มทุกปุ่มของเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ • ทดสอบถ่ายถาพจากกล้องหน้าและกล้องหลัง • ตรวจล�ำโพง โดยเปิดเสียงเรียกเข้าหลายแบบ และลองตั้งแต่เสียงเบาสุด ไป จนดังสุดว่าเสียงออกมาได้ ล�ำโพงไม่แตก • ทดสอบหูฟัง EarPods ใช้ปุ่มเพิ่มลดเสียง และพยุดเพลง เล่นเพลงได้หรือไม่ • ทดลองโทรหาใครสักคนว่าคุยได้ตามปกติ จากนั้นทดลองเสียบหูฟัง EarPods กับเครื่อง แล้วลองคุยอีกครั้งว่าได้ตามปกติหรือไม่ • ชาร์จแบตกับ Adapter ที่ให้มา ดูว่ามีไฟเข้าเครื่องจริงหรือไม่ • ตรวจสอบแถบวัดความชื้นบริเวณที่เสียบ Sim Card แถบนี้ต้องเป็นสีขาว ไม่ เปลี่ยนเป็นสีด�ำหรือแดง ส�ำหรับสาวก APPLE ทุกท่าน ลองน�ำไปใช้ในการตรวจสอบดูนะครับ •

iPhone5, iphone5S, iphone5C


wirat2001@hotmail.com

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์

44

เมื่อจะซื้อรถที่เขาขายดาวน์แล้ว ผ่อนต่อขอแนะว่า ต้องตรวจสอบเบื้อง ต้นว่าผู้ขายดาวน์รถยนต์ให้นั้นเป็นผู้ เช่าซื้อตาม สัญญาเช่าซื้อรถยนต์หรือ ไม่ ดูจากสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เมื่อ ตรวจสอบแล้วว่าผู้ขายดาวน์รถยนต์ เป็นผู้มีชื่อตามสัญญาเช่าซื้อจริง และ ก�ำลังผ่อนจากไฟแนนซ์อยู่นั้น ให้ดู คู่มือการจดทะเบียนรถยนต์และบัตร ประจ�ำตัวประชาชนประกอบเพื่อยืนยัน ความถูกต้อง ตรวจใบโอนเงินหรือใบเสร็จว่าผู้ขายดาวน์ได้ผ่อน ไฟแนนซ์มา จริงหรือไม่ ทั้งหมดเท่าไรแล้ว จ�ำนวนกี่งวด และเหลืออีกกี่งวดตรงตามที่ผู้ขายดาวน์ตกลงไว้กับท่านหรือไม่ เพื่อความแน่นอน ให้ท่านโทรศัพท์ไปตรวจสอบที่ไฟแนนซ์ แจ้ง เลขสัญญาตามสัญญาเช่าซื้อ แล้วสอบถามว่าผู้ขายดาวน์หรือผู้เช่า ซื้อ ผ่อนมาจริงหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกัน กรณีการปลอมสัญญาเช่า ซื้อ แล้วสวมเลขทะเบียน หรือในกรณีที่ผู้ขายดาวน์เอารถยนต์ที่ ไฟแนนซ์ยกเลิกสัญญามาขายดาวน์ให้ ตรวจเลขตัวถังเครื่องรถยนต์ดูให้ดีว่าตรงตามคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือไม่ ทางที่ดีให้ช่างผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบ เพื่อป้องกันในกรณีที่ผู้ขาย ดาวน์เอารถยนต์หนีไฟแนนซ์มาขายให้ท่าน ท่านอาจจะโดนข้อหารับของโจร หรือคดียักยอกทรัพย์ได้ เมื่อตรวจสอบแล้ว หากผู้ขายดาวน์ยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่ ถ้าท่านประสงค์ต้องการจะซื้อดาวน์รถยนต์คันนั้นจริง ท่านต้องท�ำสัญญาให้รัดกุมใน เรื่องเงินดาวน์,จ�ำนวนค่างวด,การช�ำระค่างวดว่า ช�ำระกับใครอย่างไร,เวลาเริ่มต้นและ สิ้นสุด เป็นต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขการผิดสัญญาต้องระบุให้ชัดเจนทั้งสองฝ่าย เช่นค่า ปรับ เป็นบทลงโทษของการผิดสัญญา


45

ต่อมาเมื่อตกลงซื้อขายดาวน์กันแล้ว ใน ขณะที่ท่านช�ำระเงินดาวน์นั้นต้องให้ผู้ขาย ดาวน์ออกใบเสร็จรับเงินให้ด้วย และการ ผ่อนทุกครั้งท่านต้องเก็บใบเสร็จโอนเงินไว้ ทุกครั้งเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานฟ้องร้องต่อ ศาลหากมีปัญหาในภายภาคหน้า ในกรณีที่ ท่านผ่อนรถหมดแล้วผู้ขายดาวน์ไม่ยอมจด ทะเบียนให้ท่าน ในการซื้อดาวน์รถยนต์นั้น ทางที่ดีเพื่อ ป้องกันการเกิดปัญหาพิพาทกันในภายหลัง ให้ท่านติดต่อที่ไฟแนนซ์เพื่อด�ำเนินการ เปลี่ยนสัญญาจากผู้ขายดาวน์คนเดิมเป็น ท่าน และอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการ เปลี่ยนสัญญาบ้าง เพื่อป้องกันปัญหาในกรณี ที่ท่านผ่อนช�ำระค่างวดหมดแล้ว ผู้ขายดาวน์ ไม่ยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ให้ ท่านต้องมาฟ้องร้องต่อศาลและเสียค่าใช้ จ่ายทางศาลอีก หรืออาจเกิดเหตุการณ์อย่าง อื่นได้อีก เช่น หากต่อมาผู้ขายดาวน์ถึงแก่ ความตาย ทายาทซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกไม่รู้ เห็นในสัญญาด้วยอาจจะไม่ยอมจดทะเบียน โอนรถยนต์ให้ท่านก็ได้ ส่วนผู้ขายดาวน์ใน ฐานะผู้เช่าซื้อเดิมจากไฟแนนซ์ซึ่งมีความ เสี่ยงทางกฎหมายพอสมควร เช่นกันหากผู้ ซื้อดาวน์ผิดสัญญาไม่ผ่อนต่อ หรือท�ำ รถยนต์สูญหาย ไฟแนนซ์ต้องฟ้องให้ผู้ขาย ดาวน์ รับผิดตามสัญญาเช่าซื้อให้คืนรถยนต์ หรือคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนอยู่ดี ไฟแนนซ์ จะมาฟ้องท่านไม่ได้เพราะท่านไม่ได้ เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

ท่านถาม-เราตอบ

ความเสี่ยงของท่านผู้ซื้อดาวน์คือเมื่อท่าน ผ่อนครบงวดตามสัญญาแล้ว หากผู้ขายดาวน์ ไม่ไปจดทะเบียนโอนหรือผิดสัญญา ท่านจะ ต้องฟ้องคดีต่อศาลและเสียค่าใช้จ่ายอีกเป็น จ�ำนวนมาก จึงให้ท่านพิจารณาตัดสินใจให้ดี ก่อนที่จะช�ำระเงินดาวน์รถยนต์ ตราบใดที่เช่า ซื้อระหว่างท่านกับไฟแนนซ์ยังมีชื่อของท่านเป็น ผู้เช่าซื้อ หน้าที่ความรับผิดตามสัญญาเช่าซื้อ นั้น และตราบที่ท่านยังส่งค่าเช่าซื้อให้แก่ ไฟแนนซ์ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ใน สัญญาเช่าซื้อ กรรมสิทธิ์ในรถก็ยังเป็นของ ไฟแนนซ์ ท่านในฐานะที่เป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้เช่า ซื้อย่อมมีเพียงสิทธิครอบครองใช้สอยรถที่เช่า ซื้อแทนไฟแนนซ์เท่านั้น ท่านย่อมไม่มีอ�ำนาจ จะน�ำรถไปขายให้แก่บุคคลอื่น และหากท่าน ประสงค์ที่จะขายดาวน์ ซึ่งเป็นเรื่องของการโอน สิทธิการเช่าซื้อให้แก่บุคคลภายนอก ควรด�ำเนินการให้บุคคลนั้นไปท�ำการรี ไฟแนนซ์ โดยเปลี่ยนคู่สัญญาฝ่ายผู้เช่าซื้อจาก ท่านเป็นบุคคลผู้ซื้อดาวน์นั้น หรือให้บุคคลผู้ซื้อ นั้นท�ำการปิดยอดค่าเช่าซื้อให้เสร็จสิ้น แล้วให้ ไปท�ำการโอนรถให้แก่ผู้นั้นแทนท่านต่อไป แต่ เมื่อท่านไม่ด�ำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย ท่าน ซึ่งมีชื่อเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้เช่าซื้อ ก็ยังคงต้องรับ ผิดตามสัญญาเช่าซื้อนั้น ดังนั้นหากมีปัญหา ท่านจึงมีสิทธิติดตามและเอาคืนได้ โดยท่านจะ ต้องชดใช้เงินดาวน์คืนให้แก่เขาหลังจากที่ได้หัก ค่าที่เขาได้ใช้รถ หรือหากเขาไม่คืน ท่านก็มี สิทธิแจ้งความร้องทุกข์ต่อต�ำรวจในความผิดที่ เขายักยอกทรัพย์ได้ •

ถาม -นางบุญสิน ทรัพย์มี มีพี่น้องท้องเดียวกัน สามคน ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พ่อแม่มอบให้มาร่วมกัน น้องต้องการขายที่ดิน ส่วนพี่ไม่ขาย ตอบ -การซื้อขายทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวม และมิได้แบ่งแยกว่าส่วนของใครอยู่ตอนไหนและมีเนื้อที่ เท่าใด ถือว่าผู้มีชื่อในโฉนดซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันจึงยังเป็นเจ้าของรวม เจ้าของรวมคนหนึ่งจะ กระท�ำได้ก็แต่ด้วยความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน *ท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ส่งค�ำถามมาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุขภาพ • คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

46

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว.. หม้อยาใหญ่ใช้รักษา สารพัดโรค (ปัญหา)… ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอ เวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหาที่ฮอด ฮิตในช่วงนี้มักจะได้ยินตามข่าวในทีวี วิทยุ เวลาที่มีใครเจ็บป่วยที่อันตรายรุนแรงสาเหตุ เนื่องจากมีการติดเชื้อในกระแสเลือด ดังนั้น การติดเชื้อในกระแสเลือดคืออะไร ท�ำให้ตาย ได้อย่างไร สามารถดูแลรักษาให้หายได้หรือไม่ จะท�ำอย่างไร โดยเฉพาะหากตัวเองหรือ ญาติมิตรต้องประสบเคราะห์กรรมมาพบเจอ ภาวะเช่นนี้ ดังนั้นฉบับนี้หมอจะมาพูดถึงการ ติดเชื้อในกระแสเลือด การดูแลป้องกันเบื้องต้น และแนวทางการรักษาควรจะเป็นเช่นไร

ความหมาย การติดเชื้อในกระแสเลือด หมายถึง การที่ร่างกายคนเราเกิดการติดเชื้อก่อ โรค เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เป็นต้น ขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น ผิวหนัง ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทาง เดินปัสสาวะ ฯลฯ เมื่อเชื้อที่ก่อโรคนั้นได้เข้าสู่ กระแสเลือดของคนๆนั้นแล้ว ผลท�ำให้ร่างกายมี การต่อสู้และอบสนองต่อการติดเชื้อที่ได้รับ หรือ ต่อสารพิษของเชื้อโรค จึงท�ำให้เกิดการอักเสบ บริเวณต่างๆทั่วร่างกาย จึงเรียกว่า กลุ่มอาการ ตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย (Systemic inflammatory response syndrome; SIRS) หากเชื้อที่มีความรุนแรงมาก ท�ำให้อวัยวะใน ร่างกายส่วนนั้นเสียหาย การท�ำงานของอวัยวะ นั้นล้มเหลว ระบบแข็งตัวของเลือดผิดปรกติ เกิดภาวะเลือดออกตามอวัยวะส่วนนั้นของ ร่างกาย การไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะ ลดลง การน�ำอาหารและออกซิเจนที่จะไปเลี้ยง เนื้อเยื่อลดลง ในรายที่เป็นรุนแรงมาก ความดัน โลหิตจะต�่ำเข้าสู่ภาวะช็อก เกิดอันตรายอย่าง มาก หากไม่ได้รับการรักษาให้ทันเวลาท�ำให้ถึง กับเสียชีวิตได้ ตามธรรมชาติในภาวะปกติ ร่างกายของคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจะมี กลไกการก�ำจัดท�ำลายปราบเชื้อที่ปะปนอยู่ใน กระแสเลือดอยู่แล้ว ก็จะท�ำให้ไม่พบภาวะการ ติดเชื้อในกระแสเลือดดังกล่าว ยกเว้นผู้ที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ คือผู้ป่วยที่ ร่างกายไม่แข็งแรง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต�่ำ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังและโรคร่วม หลายอย่าง เช่น เบาหวาน ไตวาย มะเร็ง ผู้ได้ รับยาเคมีบ�ำบัด หรือเชื้อที่สามารถหลบหนีจาก การท�ำลายเชื้อโรคของร่างกายได้


47

กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือด อาการแสดงการติดเชื้อในกระแสเลือด • ทารก • ผู้สูงอายุ • ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคเอดส์ โรคตับแข็ง โรคของเม็ดเลือดขาวบางชนิด เป็นต้น • ผู้ที่มีแผลที่ผิวหนัง เช่น แผลโรคเบาหวาน ผิวหนัง ที่เป็นฝี หนอง ผิวหนังของผู้แพ้ยาที่มีการติดเชื้อ • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคอ่อนแอ ได้แก่ ผู้ที่เป็นมะเร็ง ผู้ ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน อวัยวะ ผู้ป่วยที่รับประทานยาสเตียรอยด์นานๆ เป็นต้น • ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนาน แล้วต้องท�ำการ สอดใส่สายต่างๆตามอวัยวะส่วนต่างๆ ของ ร่างกายและการใส่เข้าหลอดเลือดเพื่อให้สารน�้ำ เพื่อการรักษา เช่น สายป้อนอาหาร สายสวน ปัสสาวะ ใส่ท่อช่วยหายใจ การสวนหัวใจ เป็นต้น • ผู้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ชนิดที่ สามารถครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดนาน เกินไป หรือได้รับยาปฏิชีวนะหลายๆชนิดพร้อมกัน ให้โดยไม่จ�ำเป็น เนื่องจากยาปฏิชีวนะเหล่านี้จะฆ่า ท�ำลายแบคทีเรียที่อาศัยเป็นปกติในร่างกายของเรา ท�ำให้ร่างกายไม่สามารถก�ำจัดเชื้อรา ผลจะท�ำให้ ร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อรา เชื้อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด พบว่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อ เพียงชนิดเดียว ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบเชื้อ ชนิดนี้จะพบได้ในทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ทางเดินหายใจ เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกเชื้อนี้พบ ตามผิวหนัง ระบบหายใจ และเชื้อรา

• ไข้สูงมากกว่า 38๐C หรืออุณหภูมิต�่ำกว่า 36๐C • มีอาการหอบเหนื่อย หายใจเร็วมากกว่า 20 ครั้งต่อนาที • ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเต้นเร็วมากกว่า 90 ครั้งต่อนาที • คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง • มีอาการสับสน กระวนกระวาย ซึม ปัสสาวะออกน้อย • ตรวจพบเม็ดเลือดขาวเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นมากกว่า 12,000 เซลล์/ mm3 หรือน้อยกว่า 4,000 เซลล์/mm3 หรือพบเซลล์เม็ดเลือด ขาวชนิดตัวอ่อนมากกว่า 10%

ต�ำแหน่งของร่างกายที่พบการติดเชื้อในกระแสเลือด

ทางเดินหายใจ 35%

ปอดบวม ไซนัสอักเสบ เป็นต้น

ทางเดินปัสสาวะ 21% กรวยไตอักเสบ

อวัยวะภายในช่องท้อง 16.5%

ช่องท้องอักเสบ ล�ำไส้ทะลุ ไส้ติ่งอักเสบ หรือไส้ติ่งแตก ถุงน�้ำดี อักเสบหรือเป็นหนอง ล�ำไส้อักเสบ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น

อวัยวะส่วนต่างๆ 4.6%

ของร่างกายที่มีการสอดใส่สายและเครื่องมือต่างๆ

ระบบประสาท 0.8%

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไขสันหลังอักเสบ และที่อื่นๆ อีกเป็นต้น


48

การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ปกติการด�ำเนิน ชีวิตของเราต้องเผชิญกับเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเรา ควรที่จะต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงอย่าง สม�่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย จะได้สามารถสร้าง ภูมิต้านทานโรค ก�ำจัดเชื้ออันตรายจากร่างกายในช่วงที่ ได้รับเชื้อเข้าไป หากเกิดการติดเชื้อก็สามารถลดการเจ็บ ป่วยไม่เกิดความรุนแรง วิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เกิด การติดเชื้อในกระแสเลือดมีแนวทางดังนี้ • ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ หากท�ำได้ทุกวันจะดี อย่างยิ่ง หรืออย่างน้อยออกก�ำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ เต้นแอโรบิก เป็นต้น • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลดอาหารประเภท เค็มจัด หวานจัด มันจัด ลดปริมาณเนื้อสัตว์ หลีก เลี่ยงการใช้ผงชูรส รับประทานผัก ผลไม้ ในปริมาณ มากขึ้น อาหารที่มีกากใยสูง • พักผ่อนให้เพียงพอ ควรหลับพักผ่อนในช่วงเวลาและ จ�ำนวนให้เหมาะสม นอนหลับอย่างสนิทไร้ความกังวล และความเครียด ต้องมีช่วงการนอนยาวอย่างต่อเนื่อง คือควรหลับพักผ่อนในช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00 - 06.00 น. นอนอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง ดีที่สุดประมาณ วันละ 8 ชั่วโมง เป็นช่วงเวลาการหลั่งฮอร์โมนการ เจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวหนังหรืออวัยวะที่ สึกหรอของเรา ท�ำให้ร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิ ต้านทานโรค • กรณีผู้มีโรคประจ�ำตัว ควรปฏิบัติตัวด้วยการรับ ประทานยาอย่างสม�่ำเสมอ มาตามแพทย์นัดทุกครั้ง หากพบการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ทันที • อารมณ์ การรักษาอารมณ์ สุขภาพจิตและจิตวิญญาณ ให้สดใสร่าเริง ไม่เคร่งเครียด เศร้าหมอก คิดทางบวก เมื่อสุขภาพจิตดี ไม่เกิดความเครียด ร่างกายคนเราจะ ตอบสนองในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคมาท�ำร้ายเชื้อโรค ภายในเวลา 5 นาที หากมีภาวะความเครียดเกิดขึ้น ร่างกายต้องใช้เวลานานถึง 72 ชั่วโมงจึงสามารถสร้าง ภูมิคุ้มกันขึ้นมาท�ำลายเชื้อโรคได้ ดังนั้นการจัดการ เรื่องของอารมณ์ที่เหมาะสมจะช่วยท�ำให้ร่างกายผ่อน คลายและเป็นผลดีต่อการควบคุมรักษาโรคเช่นการ ผ่อนคลายความเครียดด้วยการฟังเพลง ร้องเพลง การ ท�ำสมาธิ การสั่งจิต/สะกดจิต ท�ำบุญตักบาตร การคิด ทางบวก เป็นต้น

แนวทางการรักษา เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด วิธีการรักษาจะเป็นการ ก�ำจัดต้นเหตุที่มีการติดเชื้อและแบบประคับประครอง เบื้องต้นแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อก่อโรคที่ สงสัยน่าจะเป็นสาเหตุ ให้ออกซิเจน ให้สารน�้ำเข้าหลอด เลือด ให้เลือด หากมีอาการหอบเหนื่อยมากจนไม่ สามารถหายใจด้วยตัวเองอาจจะต้องพิจารณาใส่ท่อช่วย หายใจทางหลอดลมเพื่อช่วยการหายใจ ต่อมาหากเกิด ภาวะไตเสื่อมประสิทธิภาพการท�ำงานไตแย่ลงสู่ภาวะไต วาย ก็ต้องพิจารณาการฟอกล้างไต แพทย์จะท�ำการ ติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตามอาการ ด�ำเนินของโรค ด้วยภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นภาวะที่รุนแรง และอันตรายถึงเสียชีวิต แต่สามารถรักษาให้หายได้ดังนั้น เมื่อตัวเรา บุคคลในครอบครัว หรือญาติมิตร ที่มีอาการ ป่วยไม่สบาย ในเบื้องต้นเมื่อดูแลสุขภาพเองแล้วที่บ้าน 1-2 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นกลับพบว่าอาการทรุดหนักมาก ขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาล เพื่อการตรวจ ประเมินและวินิจฉัยโรค เพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และทันเวลา พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งต่อตัว เอง ครอบครัว สังคม และชุมชนรอบด้าน ปราศจากการ เจ็บป่วยทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ อย่าลืมดูแลรักษา สุภาพแบบองค์รวมนะครับ •


49


นายสาระบันเทิง

สบายๆ สไตล์คมช่าง

50

สวัสดีครับ พบกันอีกแล้วครับ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ใช้ค�ำสุดฮิตเลย ฉบับนี้พาท่าน สมาชิกคมช่างคุยเกี่ยวกับเรื่องของปลาคาร์ฟ ที่ใน ปัจจุบันบ้านเรานิยมกันเยอะมาก ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไป เช่นเดียวกันปลา คาร์ฟต้นก�ำเนิดมาจากไหนมาท�ำความรู้ที่มาที่ไป ของปลาคาร์พกันเลยครับ ชาวจีนเป็นชาติแรกที่รู้จักปลาคาร์พเดิมทีคือ ปลาไนซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดปลาคาร์พ ซึ่งจะพบหลัก ฐานเก่าแก่ของปลาไนในภาพเขียนของจีน เดิมที ปลาไนพบตามแหล่งน�้ำธรรมชาติ เพื่อบริโภค จะมี เพียงสีด�ำ เทาด�ำหรือสีน�้ำตาล หลังจากนั้นปลาไน ได้กลายพันธ์ุเป็นสีส้ม ชาวจีนจึงน�ำมาเลี้ยงเพื่อ ความเป็นศิริมงคลจนเป็นที่แพร่หลาย ต่อมาชาว ญี่ปุ่นก็ได้น�ำมาเลี้ยง เพาะพันธ์ุ และมีการขยาย พันธ์ุเป็นสีต่างๆ


51

ในปัจจุบันบ้านเรานิยมเลี้ยงปลาคาร์พกันมากขึ้น บ้างก็เลี้ยงเพื่อความสวยงาม บ้างก็เป็นศิริมงคลเสริมดวง ชะตา จึงมีผู้น�ำเข้าปลาคาร์ฟจากญี่ปุ่นมาจ�ำหน่ายให้กับ ผู้เลี้ยงบ้านเราในราคาที่สูงพอสมควร ส่วนที่บ้านเราก็มี คนเพาะพันธ์ุปลาคาร์ฟท�ำเป็นฟาร์มเช่นกัน ในราคาย่อม เยาว์จึงขอแนะน�ำ คุณเรวัตร เจ้าของ “กิจนิยมฟาร์ม” ที่ ได้เพาะพันธ์ุปลามากว่า 10 ปี มีลูกค้ามารับไปขายต่ออีก ที มีปลาตั้งแต่เกรด A+ จนถึงราคาถูก คุณเรวัตรมีผล งานส่งปลาเข้าประกวดได้รางวัลถ้วยพระราชทาน มีหน้า ร้านอยู่ตลาดจตุจักร มีนบุรี โครงการ 2 โทร. 087 093 5312 นอกจากมีฟาร์มปลาคาร์ฟแล้ว คุณเรวัตรยังได้ เปิดร้านขายปลาสวยงามให้กับลูกชายเป็นผู้ดูแลด้วยครับ เก่งจริงๆ....... ท้ายนี้ขออวยพรปีใหม่ ให้สมาชิกนิตยสารคมช่างทุก ท่าน มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี มีชัย ครับ •


พยากรณ์จักรราศี • ธันวาคม 2558

ราศีมังกร

ราศีมีน

ราศีพฤษภ

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน จะน�ำพาความสุขใจมาให้

การงาน จะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังต้องคอย การงาน มีเกณฑ์ค่อนข้างดี อุปสรรคที่เข้า

บรรยากาศในการท�ำงานจะมีความสุขมากขึ้น งานที่ท�ำไว้นั้นก็ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ผลผลิตที่ได้ก็ท�ำให้ชื่นใจไปตามๆ กัน ในช่วง นี้มีเกณฑ์ต้องเดินทางบ่อยๆ ให้ระวังการใช้ รถใช้ถนนให้ดี การเงิน มีเกณฑ์จะได้โชคลาภแบบเก็บเล็ก ผสมน้อย ให้พอชื่นใจ อย่าคาดหวังลาภอัน ใหญ่โต เพราะยิ่งโลภมาก ลาภจะหายอย่าง แน่นอน ในช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่เหมาะใน การติดต่อขอสินเชื่อ ขอกู้เงินกับธนาคาร เพราะมีโอกาสส�ำเร็จสูง ความรัก ความห่างเหินที่มีมาจะจางหายไป กลายเป็นบรรยากาศความรักที่สุขสมหวังมาก ขึ้น อุปสรรคที่เข้ามาก็ไม่สามารถท�ำอะไรท่าน ได้ ส่วนท่านที่ยังโสด ในเดือนนี้ท่านจะเสน่ห์ แรงกว่าชาวราศีอื่นๆ รับรองว่าหัวบันไดบ้าน ไม่แห้งแน่นอน •

ระวังเรื่องของเจ้านายและผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอย เพ่งเล็งท่านอยู่ ในเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้เดิน ทางไกล แต่การเดินทางก็ยังดูติดขัดและยุ่ง ยากพอสมควร ปลายปีมีเกณฑ์ได้รับข่าวดี เช่น ได้รับโบนัส เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง การเงิน มีรายรับเท่าไหร่ก็มีอันต้องจ่ายออก ไปเท่านั้น ที่จะมีเหลือเก็บนั้นยากเต็มที ใน ด้านโชคลาภ ควรงดการเสี่ยงโชคหรือเสี่ยง ทายใดๆ ไปเลยดีกว่า เพราะดวงของท่านมี แต่จะเสียกับเสีย ในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการใช้ จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับการท่องเที่ยว ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ให้ระวังปัญหาที่มีอยู่ จะบานปลายและรุนแรง และเลยเถิดไปถึงขั้น เลิกราได้ ระวังการใช้ค�ำพูดที่คอยประชด ประชัน เพราะจะท�ำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลง ส�ำหรับท่านที่ยังโสด การเดินทางท่องเที่ยวจะ ท�ำให้พบเจอเนื้อคู่ที่แท้จริง •

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

มาจะผ่านไปได้อย่างราบรื่น ได้รับความไว้ วางใจจากผู้ใหญ่ให้ท�ำกิจการงานใหญ่ มี โอกาสเดินทางไปท�ำงานต่างแดนในช่วงปลาย ปี และมีเกณฑ์ได้รับโบนัสเป็นที่น่าพอใจ การเงิน จะเสียเงินไปกับการเดินทางท่อง เที่ยวค่อนข้างมาก ทั้งกับครอบครัวและเพื่อน ฝูง ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเกินตัว จนปลาย เดือนอาจต้องหยิบยืม หรือเอาทุนส�ำรองออก มาใช้ ด้านโชคลาภ ยังมีมาให้เห็นอยู่บ้าง แต่ จะมาในรูปแบบของสิ่งของมากกว่า ความรัก ท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ดูไม่ค่อย ราบรื่นสักเท่าไหร่ ยิ่งถ้ามีเรื่องบาดหมางกัน มานาน ก็มีโอกาสที่จะแยกทางกันได้สูง ส�ำหรับท่านที่ยังโสด ระยะนี้หากมีใครเข้ามา วอแวหรือเข้ามาเป็นพ่อบุญทุ่ม คนๆ นั้นอาจ จะน�ำพาความเดือดร้อนมาให้ •

52

ราศีกุมภ์

ราศีเมษ

ราศีเมถุน

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน จะต้องเคลียร์งานที่มากมายก่าย

การงาน ยังถือว่าหนักหนาเอาการอยู่ อาจมี การงาน จะเกิดเหตุขัดข้องหลายประการ

กอง ความเครียดจะกลับมาเล่นงานท่านอีก ครั้ง นอกจากนี้ยังเข้ามาพร้อมสารพันปัญหา ที่แก้ไม่ตกอีกด้วย ขอให้ท่านเตรียมใจไว้ให้ พร้อม แต่ถึงจะเหนื่อย ท่านก็จะได้รับผล ตอบแทนที่คุ้มค่ามากทีเดียว การเงิน ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีรายรับ หลายทางเป็นที่น่าพึงพอใจ การลงทุนต่างๆ ก็ยังให้ผลตอบแทนเกินความคาดหมาย ด้านลาภผลนอกจากจะมาในรูปแบบของข้าว ของเงินทองแล้ว ท่านก็ยังมีโอกาสจะได้พบ กับลาภผลทางปัญญา หรือวิชาความรู้อีกด้วย ความรัก ท่านที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์อยู่ใน เกณฑ์ดี ท�ำให้ชาวราศีกุมภ์อาจได้ทั้งลาภ และของขวัญล�้ำค่าจากคนรัก คู่ครอง ส�ำหรับท่านที่ยังโสด มีเกณฑ์จะได้พบคู่ครอง ที่ดี มีคุณธรรม มีฐานะมั่นคงที่จะมาเติมเต็ม ให้ชีวิตของท่านมีความสุข •

ปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นแบบกระทันหันได้ ดังนั้นการท�ำกิจการงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คนหมู่มาก หรืองานเอกสารสัญญาต่างๆ ต้องรอบคอบและระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ เพราะอาจส่งผลกระทบให้ท่านในด้านลบได้ การเงิน มีรายรับหลายทาง จับจ่ายใช้สอย คล่องมือ ในช่วงนี้จะอุดมไปด้วยของขวัญของ ฝากมากมาย รวมถึงได้รับของฝากจากทาง ไกลด้วย ด้านโชคลาภอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาจมี เรื่องเกินความคาดหมายมาเซอร์ไพรส์ท่านใน ช่วงปลายปีนี้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ด้านความรักจะ หวานชื่นกว่าหลายๆ เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ที่ก�ำลังตึงเครียด หรือปัญหา สะสมต่างๆ ก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทาง ที่ ดีขึ้น ส่วนท่านที่ยังโสด เทศกาลปีใหม่ที่จะถึง นี้ รับรองว่าจะได้เจอเพื่อนใหม่ที่ใจตรงกัน •

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

ท�ำอะไรก็มักไม่ค่อยราบรื่น โดยเฉพาะงาน เอกสารสัญญาต่างๆ การสื่อสารเจรจาในเรื่อง ธุรกิจ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะอาจ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ข้อมูลต่างๆ ก็ สับสนไม่ชัดเจน อาจน�ำปัญหาเดือดร้อนมาให้ การเงิน อาจได้รับโชคหรือข่าวดีที่คาดไม่ถึง จากครอบครัว หรือเพื่อนสนิทมิตรสหาย เงิน ทองมีเกณฑ์ดี รายรับมากกว่ารายจ่าย เหมาะในการเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆ และมี โอกาสได้ลาภเป็นสินทรัพย์แบบฟลุ๊คๆ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะ มีบุตรหรือตั้งครรภ์ได้ง่าย ใครที่ก�ำลังรอคอย ทายาทตัวน้อยๆ เดือนนี้มีสิทธิ์ได้เฮกัน แน่นอน ส่วนท่านที่ยังโสด มีโอกาสได้พบคน มากหน้าหลายตา แต่มีเกณฑ์ที่จะได้พบคนรู้ ใจที่อยู่ในวัยละอ่อนกว่า และน่าจะเข้ากันได้ดี ทีเดียว •


53

ราศีกรกฏ

ราศีกันย์

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

ได้ง่ายกว่าปกติ หากมีคนมายื่นข้อเสนอใดๆ ให้ท่านในช่วงนี้ ต้องพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ เพราะอาจน�ำความเดือดเนื้อร้อน ใจมาให้ท่านภายหลังได้ คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ การเงิน มีเกณฑ์หลงๆ ลืมๆ เกี่ยวกับเรื่อง ทรัพย์สินเงินทอง อันจะเป็นสาเหตุที่ท�ำให้สูญ เสียทรัพย์ได้ รวมถึงการร่วมหุ้นหรือลงทุน ก็ มีเกณฑ์ผิดหวังสูงมาก และอาจได้ไม่คุ้มเสีย ฉะนั้นในเดือนนี้ควรอยู่นิ่งๆ ไว้ก่อนจะดีกว่า ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ส่วนใหญ่จะไม่ลง รอยทางความคิดกันสักเท่าไหร่ แต่เกณฑ์โดย รวมยังถือว่าดี สามารถคุยเคลียร์กันได้ง่าย ส�ำหรับท่านที่ยังโสด ช่วงกลางเดือนจะรู้สึก เหงามากเป็นพิเศษ ลองเดินทางท่องเที่ยวคน เดียวอาจเจอเนื้อคู่ระหว่างทางก็เป็นได้ •

ฐานความส�ำเร็จที่เด่นชัด ซึ่งเกิดจากความ รอบคอบและความพยายามของตัวคุณเอง จะมีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยช่วยเหลือให้ท่านประสบ ความส�ำเร็จ และผลักดันให้เจริญก้าวหน้า ระยะนี้ลองเข้าหาผู้ใหญ่ไว้บ้างก็จะเป็นผลดี การเงิน เป็นระยะที่ดี เงินทองมีใช้จ่ายคล่อง มือ การลงทุนใหม่ๆ จะได้ผลก�ำไรอย่างคาด ไม่ถึง แต่ให้ระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับ การท่องเที่ยวหรือปาร์ตี้สังสรรค์ เพราะอาจ ท�ำให้ท่านต้องหน้าซีดในช่วงปลายเดือน ด้าน โชคลาภยังมีมาให้เห็นเป็นระยะ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว เป็นช่วงเวลาที่ เหมาะสมและลงตัวในการที่จะมีข่าวดี คนรัก ของท่านอาจมีเซอร์ไพรส์บางอย่างที่คาดไม่ถึง ส�ำหรับท่านที่ยังโสด ในเดือนนี้จะได้พบเจอ คนถูกใจ และมีโอกาสสร้างต้นรักครั้งใหม่ที่ หลายคนต้องอิจฉา •

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน หูเบาเชื่อคนง่าย และรับปากรับค�ำ การงาน จะมีการวางแผนงานที่ดี และมีพื้น การงาน จะเกิดความยุ่งยากอันเนื่องมาจาก

ราศีสิงห์

ราศีตุลย์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

ช่วยเหลือในการท�ำงาน ท�ำให้ท่านเบาแรงลง อย่างคาดไม่ถึง ท่านที่ท�ำงานประจ�ำ มีเกณฑ์ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ ขอให้อดทนในช่วงนี้ แล้วท่านจะได้พบกับสิ่ง ใหม่ที่ดีกว่าเดิม การเงิน ความใจดีและใจกว้างของท่าน มี เกณฑ์ท�ำให้ต้องสูญเสียเงินจ�ำนวนมากได้ ให้ระวังทรัพย์สินสูญหาย หรือถูกหลอกลวง เอาเปรียบจากคู่แข่งทางการค้า ด้านโชคลาภ ยังมีมาให้เห็นเรื่อยๆ มีโอกาสได้รับของขวัญ ของฝากจากแดนไกล หรือข่าวดีจากคนใน ครอบครัว ความรัก บรรยากาศยังมีความราบรื่นดี ปัญหาที่สะสมมานานจะค่อยๆ คลี่คลาย และความสัมพันธ์จะกลับมาเหนียวแน่น มากกว่าเดิม ส�ำหรับท่านที่ยังโสด จะมีเสน่ห์ ต่อเพศตรงข้ามอย่างมาก คอยรับมือให้ดีๆ ก็ แล้วกัน •

ดี การเจรจาตกลงท�ำสัญญาก็เป็นไปอย่าง ราบรื่น เป็นช่วงที่การงานประสบความส�ำเร็จ ในหลายๆ ด้าน มีผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน คอยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีโอกาส เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งเพราะผู้ใหญ่ไว้ใจ การเงิน โชคลาภจะวิ่งเข้าหา มีเกณฑ์ได้รับ โชคแบบฟลุ๊คๆ แต่ให้ระวังเรื่องการนัดหมาย ติดตาม หรือท�ำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึง ขอสินเชื่อต่างๆ อาจล่าช้า ไม่เป็นไปตาม เวลาที่ก�ำหนด ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ความสัมพันธ์ในช่วง นี้เรียกว่าดีเยี่ยม ความรักจะหวานสุกงอมเต็ม ที่ มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน แต่ให้ ระวังสุขภาพคนรักของท่านให้ดี เพราะมี เกณฑ์เจ็บป่วยได้ง่าย ส�ำหรับท่านที่ยังโสด จะมีคนเข้ามาท�ำให้ท่านหวั่นไหว แต่ขอให้ดู กันไปนานๆ •

ความรีบเร่ง และปัญหาเดิมๆ ที่คาราคาซัง ก็ จะกลับมารบกวนจิตใจให้ท�ำงานอย่าง เคร่งเครียดอีกครั้ง พาลไปถึงปัญหาสุขภาพก็ จะตามมาด้วย ในช่วงนี้คงต้องท�ำงานอย่างมี สติและค่อยๆ จัดการไปทีละปัญหา การเงิน ไม่รู้ว่ารายจ่ายมาจากทางไหน เพราะดูจะมากมายรอบด้านเลยทีเดียว ด้าน โชคลาภก็จะมาอย่างไม่คาดฝันจากการพูด การเจรจาที่ดีของชาวราศีพิจิกเอง แต่ควร หลีกเลี่ยงการร่วมหุ้นลงทุนหรือให้กู้ยืม โดย เฉพาะกับคนต่างชาติ เพราะมีโอกาสถูก หลอกลวงสูง ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว บรรยากาศท่าจะไม่ หวานเอาซะแล้ว แถมยังดูห่างเหินมากกว่า ปกติ ด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ลงรอยกัน ท�ำให้เกิดเป็นปัญหาสะสม ส�ำหรับท่านที่ยัง โสด อย่ามัวแต่แอบคิดอยู่ข้างเดียว ได้เวลา บอกให้คนนั้นรู้ตัวแล้วล่ะ •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะได้คนมาคอย การงาน การติดต่อธุรกิจการค้าอยู่ในเกณฑ์ การงาน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

กะทันหันจนท่านตั้งตัวไม่ติด มีเกณฑ์ต้อง เปลี่ยนหน้าที่ใหม่ ได้ย้ายสถานที่ท�ำงานหรือ สาขาใหม่ หรือมีแนวโน้มที่จะต้องเดินทางไป ท�ำงานต่างถิ่นต่างแดน แต่โดยรวมถือเป็น โอกาสดีที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน การเงิน รายจ่ายมากมายจริงๆ จะต้อง วางแผนการเงินล่วงหน้าเอาไว้เป็นอย่างดี ไม่ เช่นนั้นปลายปี อาจจะเที่ยวไม่สนุกเอาได้ ด้านโชคลาภต้องมีให้เห็นอย่างแน่นอน แต่ อย่าคาดหวังมาก เพราะได้มาเท่าไหร่ ก็มีอัน ต้องจ่ายไปเท่านั้น ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ระมัดระวังปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับมือที่สามเอาไว้ให้มาก เพราะถ้า ได้เกิดขึ้นแล้ว ก็จะมีโอกาสพัฒนาไปไกล จนถึงขั้นเลิกราได้ ส่วนท่านที่ยังโสดให้ระวัง คนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาเกี่ยวพัน คิดให้ดี ก่อนที่ท่านจะตรอมใจไปอีกนาน •


54

ฮวงจุ้ย


55

สีสันแต่ละสีให้หลากอารมณ์และความรู้สึกได้หลายมิติ มิใช่น�ำมาใช้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ทางฮวงจุ้ย สามารถมาใช้ส่งเสริมอาชีพ และธุรกิจของท่านได้ การใช้สี ให้เหมาะกับแต่ละอาชีพเพื่อเพิ่มอิทธิพลให้กับฮวงจุ้ยใน การส่งผลให้ เกิดความรุ่งเรืองและร�่ำรวยแก่อาชีพการงาน โดยสีแต่ละสีเหมาะกับการค้าประเภทไหนบ้างมาดูกัน

• • • • • •

ม่วงอ่อน ให้ความรู้สึกที่แตกต่าง และรู้สึกกระชุ่ม

กระชวยขึ้น ไม่ใช่สีที่เป็นอัปมงคลแต่อย่างใด เป็นสีที่ เหมาะกับร้านขายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ฟ้าอ่อน ส่งเสริมพลังแห่งปัญญา ลดความกังวลใจ ให้ความรู้สึกสงบและช่วยในการพินิจพิจารณา สีนี้จึง เหมาะกับร้านหนังสือหรือร้านขายอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ครีม ดูนุ่มนวล สบายตา และยังให้ความรู้สึกหรูหรา จึงเหมาะกับร้านอาหารที่ต้องการความหรูหราหรือร้านขาย สินค้าที่มีราคาสูง เหลืองอ่อน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและให้ความรู้สึก น่าเชื่อถือ สีนี้สามารถใช้แต่งร้านที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือ ร้านขายหนังสือได้เช่นกัน แล้วสีนี้ยังเหมาะกับร้านขาย เครื่องประดับที่ต้องการบรรยากาศแห่งความน่า เชื่อถือ ขาว-ด�ำ ตัดกันอย่างที่สุด ดูทันสมัยและอยู่ได้ นานเพราะเป็นสียอดนิยม เหมาะกับร้านเสริมสวยจะช่วย ให้ร้านดูโดดเด่นสะดุดตาไม่ว่าร้านของคุณจะเล็ก หรือ ใหญ่ เขียวอ่อน ความสุขสดชื่น และมีชีวิตชีวา สีนี้ เหมาะกับร้านอาหาร,ร้านเบเกอรี่,ร้านขายขนม เพราะช่วย ให้เจริญอาหารและลดความเครียด

ขาว ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและดูสะอาดตามากที่สุด

รวมทั้งท�ำให้สถานที่แคบๆแลดูกว้างขึ้นด้วย สีนี้จึงเหมาะ กับร้านที่ขายทั้งของกินและของใช้ เช่น ร้านอาหาร,ร้านเบ เกอรี่,ร้านขายเครื่องดื่มต่างๆ,ร้านขายดอกไม้,ร้านขาย เสื้อผ้าหรือมินิมาร์ต ชมพูอ่อน สีแห่งความรักและความโรแมนติก ให้ บรรยากาศที่อ่อนหวาน เหมาะกับร้านขายดอกไม้หรือร้าน ขายอาหาร ซึ่งลูกค้าจะมาดื่มกินบรรยากาศ โอโรส ชมพูอ่อนผสมส้มอ่อน ให้ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนหวาน และนุ่มนวลสบายตา เป็นสีที่เหมาะกับผู้หญิง มากสีนี้จึงเหมาะกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของ สวยงาม เช่น ร้านขายดอกไม้, ร้านกิ๊ฟชอป เทาอ่อน, ควันบุหรี่ ให้ความรู้สึกมั่นคง และ ท�ำให้บรรยากาศดูโดดเด่น เหมาะกับร้านขายเสื้อผ้าเพราะ จะท�ำให้สีสันของเสื้อผ้าดูสะดุดตามากขึ้น แดง ให้ความรู้สึกตื่นเต้น ร้อนแรง เปี่ยมไปด้วยพลัง และดึงดูดสายตา เหมาะกับร้านประเภทเน้นขายงานดีไซน์ เช่น ร้านขายของตกแต่งบ้าน หรือร้านขายของน�ำเข้าเก๋ๆ ร้านขายของเล่น แต่การตกแต่งด้วยสีเข้มนั้นต้องใช้ในบาง จุดเท่านั้น ไม่ควรใช้เป็นโทนสีหลักเพราะจะท�ำให้รู้สึกหนัก และกดดัน ส้มสด รู้สึกกระตือรือร้น และเสริมจินตนาการและ ยังให้ความรู้สึกทันสมัย สีนี้จึงเหมาะกับร้านเสริมสวย หรือ ร้านขายของตกแต่งบ้านดีไซน์ใหม่ๆ บานเย็น ช่วยให้เบิกบาน ให้ความรู้สึกตื่นตัว กระฉับกระเฉง คลายเศร้า สีนี้จึงเหมาะกับร้านขายของ กุ๊กกิ๊กน่ารัก พวกร้านกิ๊ฟชอป เพราะสีบานเย็นจะช่วยให้ เกิดความรู้สึกอยากซื้อ ทอง ให้ความหรูหรา ดูมีระดับแต่ไม่ควรใช้สีทอง ทั้งหมด ควรใช้เป็นบางจุดเพื่อสร้างความโดดเด่นและต้อง มีศิลปะในการใช้ถ้าใช้เป็นสีห ลักอาจรู้สึกเหมือนอยู่ในวัด ได้ สีนี้จึงเหมาะกับร้านขายเครื่องประดับที่มีราคา เช่น ร้านเพชร,ร้านทอง,ร้านขายอัญมณี

• • • • • • •


ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

คมช่างบอกต่อ • CLASSIFIED

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959

56

จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี • ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

โทร. 081-867-7277

Email: design.by.thanuya@gmail.com

หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต

โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

แฟ็ ก ซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230 จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


57

ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อและสเตนเลสท่อ ดีไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767 จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 081-5417611

ชื่อ ……………………………………...................…………...… อาชีพ………………….……....……………………….…........…… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศึกษา………….......…………….….…... …………………………………………………….................. ทีอ่ ยู………………………………… ่ ................…….................. ....………………………………………………………................ .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. จังหวัด……………………........รหัสไปรษณีย…… ์ .……….…........ โทร………………………….....……….....……….....……………… แฟกซ์….........…………….....……….....……….....……….....… E-mail…………………………………………....……………..…….

กรุณาส่งแแบฟอร์มสถานที่จัดส่ง หรือแนบนามบัตร มาที่

แฟกซ์ : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com Facebook : komchangmag หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986

8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


58


59


60

Kc26s  
Kc26s  
Advertisement