Page 1

1


•2


3


•4


5


•6


7


•8

ปีที่ 2 ฉบับที่ 24

ประจ�ำเดือนตุลาคม 2558

__ __ __ __

ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน และแล้ว เวลาก็ทำ�หน้าที่ของมัน ส่วน ”นิตยสารคมช่าง” ก็ ได้ทำ�หน้าที่ รับใช้ทุกท่านมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วครับ “นิตยสารคมช่าง” ก็เปรียบเป็นหนึ่ง ”ชีวิต” ล่ะครับที่ต้องเดินหน้าต่อไป “ชีวิต” คือการเดินทางไม่ ใช่ที่จอดรถ “ชีวิต” คือโรงเรียนไม่ ใช่ป่าช้า มันเป็น สถานที่ที่มีเหตุการณ์มากมายที่จะสอน ให้เราได้เรียนรู้ และพบกับสิ่งต่างๆ มากมายกับตัวเรา “ชีวิต”มีไว้สำ�หรับการเดินหน้าให้ บรรลุเป้าหมายตามจินตนาการของ แต่ละ ”ชีวิต” ครับ ”นิตยสารคมช่าง” ก็เป็นชีวิตที่จะต้องเรียนรู้และสรรหา เพื่อนำ�มาถ่ายทอดต่อไป

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

__ ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ ศุภกร จันทรดา

__ __ __ __

ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986

__

แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429

__

ผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช อ.ชไมพร ตันติวงศ์

__

กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี รายเดือน


9


•10

สารบัญ 12 14 16 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41 42 43 44 46 50 52 54

สังคมข่าว เรื่องจากปก museu blau รายงานพิเศษ

บริษัท สมัยสแตนเลส( 2009) จ�ำกัด

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ ตัวอย่างลวดลายงานสเตนเลส หลากหลายงานช่าง ยางรถยนต์ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจต้องปรับตัวสู่ความมั่งคั่ง(2) คมช่างเล่าเรื่อง (ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น) ถั่วเน่า ASOT

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย

แม่น�้ำสเตนเลส เลือกอย่างไร เมื่ออยากใช้สเตนเลส เยี่ยมร้าน เอกสตีล มุมสเตนเลส ท�ำไมไม่นิยม พ่นทาสีบนสเตนเลส รอบรู้งานช่าง อันตรายกับงานเชื่อม (1) แนะน�ำผลิตภัณฑ์ ปฎิทินข่าว บอกเล่าธุรกิจ เทคนิคการตัดสินใจให้ประสบผลส�ำเร็จ เปิดโลกผลิตภัณฑ์ คมช่าง ไอที DRINKMATE มุมกฎหมาย ความจริงขณะท�ำสัญญาประกันชีวิต สุขภาพ ตากระตุก สบายๆ สไตล์คมช่าง หินในบ้าน พยากรณ์จักรราศี ประจ�ำเดือนตุลาคม ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ยด้วยอัญมณี


11


•12

สังคมข่าว

ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ระหว่าง ไทย-ศรีลังกา วันที่ 7 กันยายน พ.ศ 2558 Mr. Chandana Amaratunga, General Secretary , Japan Sri Lanka technical & Cultural Association. เดินทางมาประเทศไทย แวะมาเยี่ยมชมส�ำนักงาน สวอท. คุณบูรจิตร พิบูลย์ อุปนายกสมาคม และ คุณพิมล จรูญวงศ์นิรมล ผู้จัดการสมาคม ต้อนรับ

คุณนพดล ตันติดลธเนศ ผู้บริหารทีเอ็นโพลีฯ ได้ฟังสวด พระอภิธรรมศพ คุณพิมพ์วรา รัตน์ทวีนนท์(คุณเปิ้ล) น้อง สาวคุณหวานจากร้านราชาแกรนด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ วัดประชารังสรรค์

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง นิตรสารคมช่างขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายสุทิน คลี่เกษร ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ :

bonanuthep@gmail.com

ซึ่งเป็นบิดาของทนายวิรัตน์ คลี่เกษร คอลัมน์นิสต์อาวุโส ได้เสียชีวิตลงด้วย โรคชราเมื่อ 19 กันยายนที่ผ่านมานี้ บ�ำเพ็ญกุศลศพที่บ้านและฌาปนกิจ ศพเมื่อวันที่ 28 กันยายน ณ วัดถ�้ำเทพเจริญ (ถ�้ำรับร่อ) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร


13


•14

เรื่องจากปก


15

อาคาร museu blau เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ทางวิ ทยาศาสและธรรมชาติ ที่ได้รับการออกแบบน�ำแผ่นส เตนเลสที่ท�ำมีลักษณะคล้ายการกัดกร่อนตามธรรมชาติ มาประกอบในการตกแต่งภายในทั้งผนังและฝ้าเพดาน เกิดมิติหลากหลายเมื่อกระทบกับแสง และเมื่อสะท้อน กับพื้นจ�ำท�ำให้เห็นเปรียบเหมือนผิวน�้ำเป็นระลอกยาม ต้องสัมผัสกับแรงลมได้อย่างวิจิตร ตระการตา ที่ถือว่า เป็นการออกแบบตกแต่งภายในด้วยวัสดุสเตนเลส ที่ โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นๆ เป็นอย่างมาก museu blau ได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดออกแบบ สถาปัตยกรรม ในปี พ.ศ. 2553 โดยสถาปนิก Herzog & de Meuron จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ภายใต้ชื่อ โปรเจค “Planet Life” บนพื้นที่ 9,000 ตารางเมตร museu blau แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองบาเซโรน่า ประเทศสเปน หากมีโอกาสได้ ไปประเทศสเปน ก็อย่า ลืมแวะไปเยี่ยมชมผลงานอันวิจิตรนี้ ได้ นอกจากจะได้ ชมความงามจากการออกแบบอันน่าทึ่งนี้แล้วเรายังจะ ได้ความรู้จจากตัวงานของพิพิธภัณฑ์อีกด้วย •

Museu Blau   : Parc del Forum, Placa de Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona, Spain.


•16

รายงานพิเศษ

คุณสุวิทย์ ปรากฏผล


17

“จากนั้นก็เริ่มเข้ามา ท�ำงานบริษัท โดยเริ่มจากต�ำ แหน่งโฟว์แมน แต่จริงๆ แล้วก็เหมือนท�ำทุกอย่าง ตั้งแต่ คุมงาน ตรวจงาน รับ เช็ค วางบิล ตอนนั้นเป็นช่วง ที่เราอยากเรียนรู้ทุกอย่าง ใครให้ท�ำอะไรก็ท�ำหมดว่างไม่ ได้ เพราะรู้สึกว่าทุกอย่างที่ เราได้ท�ำคือก�ำไรชีวิต สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอด ได้ พอท�ำงานตรงนี้ ไปได้ซัก พัก ก็ออกมาเริ่มต้นท�ำธุรกิจ ของตัวเอง รับเหมาเอง ตอนแรกที่ออกมามีแค่เครื่อง เชื่อมเพียง 1 เครื่องเท่านั้น ต้นทุนเท่ากับศูนย์ แต่เป็น เพราะเราสนุกกับการท�ำงาน มีเป้าหมายในการท�ำงาน อยากให้ธุรกิจของเราไปต่อได้ คุณสุวิทย์ เล่าถึงการ ท�ำงานในช่วงแรกๆ ให้ฟังว่า ก็เริ่มหาเงินมาลงทุน ค่อยๆ ซื้อเครื่องมือมาเพิ่ม พอท�ำไป “แต่เดิม ผมเรียนจบช่าง เชื่อมอุตสาหกรรม ที่สถาบัน ได้สักพัก ก็เริ่มมีงานติดต่อ เทคนิคกรุงเทพ ในช่วงแรก เข้ามาเรื่อยๆ” ได้ลองมาเขียนแบบรถเทรล เลอร์ โดยพี่ชายได้ชักชวนไป ท�ำงานด้วยกัน ลักษณะงาน ก็จะต้องตระเวนไปท�ำงานทุก ที่ ทุกจังหวัด จากตรงนี้เรา ก็ ได้ประสบการณ์การท�ำงาน มาค่อนข้างมาก ได้วิธีคุยกับ ลูกค้า วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งก็สามารถน�ำมาปรับใช้ ได้ กับงานในปัจจุบัน” จากคนๆ หนึ่งที่มีเพียง ความมุ่งมั่นในการท�ำงาน และมีเป้าหมายในชีวิตที่ ชัดเจน ท�ำให้ “สมัยสแตน เลส” กลายเป็นความภาค ภูมิใจของ คุณสุวิทย์ ปรากฏ ผล เจ้าของธุรกิจรับงาน ตกแต่งภายในหรืองาน เฟอร์นิเจอร์ ด้วยสแตนเลส ไททาเนียม ซึ่งปัจจุบันเป็น ทั้งผู้ดูแลฝ่ายการตลาดและ ตรวจสอบด้านการผลิต เพื่อ ให้งานทุกชิ้นออกมาสวยงาม และได้มาตรฐานคุณภาพ

บริษัท สมัยสแตนเลส (2009) จ�ำกัด 8 ซอยสะแกงาม 50 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 894 9415, 081 406 9583 รับท�ำงานสเตนเลส รั้ว, บันได, เสา, ราวกันตก ฯลฯ • บริการ ตัด, V-CUT, พับงสนสเตนเลส, งานเหล็ก


•18

รายงานพิเศษ

“สมัยสแตนเลสของเรา ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2552 ปัจจุบันรับงานตกแต่ง ภายในหรืองานเฟอร์นิเจอร์ ผลิตชิ้น งานจากสแตนเลสไททาเนียม รวมถึง งาน MAKE TO ORDER และงาน ประติมากรรมต่างๆ สินค้าของเราจะ เน้นเรื่องคุณภาพและความรวดเร็วใน การให้บริการ ผลิตตามวัสดุที่ลูกค้า ก�ำหนด ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจ ของลูกค้า ไม่ว่าใครก็จะได้รับการบริการ ในมาตรฐานเดียวกัน เรามีทีมงานและ ช่างที่มีฝีมือ มีประสบการณ์ ในด้าน เทคนิค ที่พร้อมให้ค�ำแนะน�ำและเป็นที่ ปรึกษาในด้านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ โดยกลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็น ลูกค้าเก่าที่กลับมาใช้บริการอย่างต่อ เนื่อง โดย 65% ของกลุ่มลูกค้าจะเป็น ธุรกิจประเภท โครงการคอนโดมิเนียม บ้านที่อยู่อาศัยและโรงแรม อาทิ โครงการ Noble Reform, The Address, A-ONE, The River เป็นต้น ส่วนการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ ยังมีไม่มาก แต่ก็ยังมีแผนการที่จะขยาย ตลาดให้กว้างขึ้นในอนาคต รวมถึงมี แผนในการเข้ารับโครงการ คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ โรงแรม ห้าง สรรพสินค้า และโครงการที่อยู่อาศัย ต่างๆ เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ และ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ในบริษัท”


19

คุณสุวิทย์ กล่าวต่อว่า “ในอนาคตจะ มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและสินค้า โดยจะสร้างแบรนด์ของตัวเองในสินค้า ประเภท ตู้สแตนเลสและอุปกรณ์เก็บ เครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึงมีการพัฒนา ด้านเครื่องจักรเพื่อใช้ ในการผลิตมากขึ้น เช่น เครื่องตัด เครื่องพับ และ เครื่อง วี-คัท เพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่ ใหญ่ขึ้น และมีแนวทางสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ตอบโจทย์ความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ๆ ของ กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต” คุณสุวิทย์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “โอกาส เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเอง ค้นหา แรงบันดาลใจของตัวเองให้เจอ และท�ำ ตามความฝัน ขยันและอดทน ไม่ต้องไป แข่งขันกับใคร แข่งกับใจของเราเอง แล้ว เราจะมีความมุ่งมั่นอยากสู้เพื่อตัวเอง เลือกท�ำในสิ่งที่เรามีความสุข สนุกกับงาน แล้วความส�ำเร็จก็จะตามมา” •


•20

มุมสวยช่วยสร้างสรรค์


21


•22

หลากหลายงานช่าง

นายช่างตี๋

ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ ความสูงของแก้มยาง ความกว้างของยาง

สวัสดีครับ นิตยสารคมช่าง ผมนายตี๋ เราพูดถึงเรื่องความปลอดภัย ในการท�ำงาน มาตลอด คราวนี้ ผมขอนอกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวบ้าง ครับ คือ เรื่องของยางรถยนต์เราควรเลือกใช้อย่างไร เพราเราใช้รถทุกวัน ยางรถก็เหมือนรองเท้า ส�ำคัญมากต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถ การขับขี่ที่ดีควรมียางที่ดีเป็นตัวประสาน ระหว่างรถและผู้ขับ หากยางที่ ใช้นั้นดีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนก็จะออกมาอย่างเต็มที่ การที่จะเปลี่ยน ยางสักครั้งควรเรียนรู้ว่า ยางแต่ละชนิดผลิตขึ้นมาเพื่อการใช้งานประเภทใด ซึ่ง จะท�ำให้เราได้ของที่เราต้องการมากที่สุด ตอบโจทย์การใช้งานเรามากที่สุด และ คุ้มเงินเรามากที่สุด ซึ่งเราควรมีความรู้ ในการเลือกใช้เอง ไม่ควรสักแต่ว่าเปลี่ยน หรือเข้าร้านแล้วให้ร้านเลือกให้ อย่างน้อยในเมื่อเราต้องใช้มันและเพื่อความมั่นใจ ในการขับขี่มากขึ้น ก็ควรจะเข้าใจในความหมายที่บงบอกของคุณลักษณะของยางไว้ บ้างก็จะดีไม่น้อย

ตัวเลขและอักษรบนแก้มยางรถยนต์

265/70R16 82S 265 ความกว้างของยาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (ความกว้างสูงสุดระหว่างแก้มซ้าย-แก้มขวา) 70 ความสูงของแก้มยาง เท่ากับ 75% ของความกว้างยาง (โดยทั่วไปเราเรียกกันเป็น “ซีรีย์” เช่น ซีรีย์ 75 ก็คือ สูง 60%ของความกว้างยาง) R โครงสร้างยางแบบเรเดียล 16 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ หน่วยเป็นนิ้ว (โดยทั่วไปเราเรียกกันว่า “ขอบ” เช่น ยางขอบ 14 ใส่กับล้อ ขอบ 14) 96 พิกัดรับน�้ำหนักบรรทุก S พิกัดอัตราความเร็วคือ ชนิดของยาง ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรเดียลเกือบทั้งหมด Code วันผลิด ยางรถยนต์ หาดูดีดี ยางส่วนใหญ่จะบอกไว้ เป็นรหัส อาทิเช่น 4604 หมายถึง ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 46 ของปี 2004


23

จุดสีเหลืองและจุดสีแดงบนแก้มยาง จุดสีเหลือง (Weight mark)

คือ บริเวณที่ยางมีน�้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับบริเวณ อื่น เมื่อน�ำยางมาประกอบกับกระทะล้อ ควรให้ วาล์วเติมลมตรงกับจุดสีเหลืองนี้ เพื่อช่วยให้น�้ำหนัก ของยางสมดุลดีกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยให้การถ่วงล้อ ท�ำได้ง่ายยิ่งขึ้น จุดสีแดง (Uniformity mark) คือ บริเวณที่หน้า ยางมีค่าความโค้งตามแนวรัศมีมากกว่าบริเวณอื่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาง ที่ส่งให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ ที่ ใช้ประโยชน์จากจุดแดงนี้ เนื่องจาก กระทะล้อที่ส่งมาเพื่อประกอบกับยางจะมีจุดที่แสดงค่าความโค้งที่ขอบ กระทะล้อด้วยเช่นกัน เมื่อประกอบให้จุดทั้ง 2 ตรงกัน จะช่วยให้ยางเส้น นั้นมีความกลมตามแนวรัศมีดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการติดตั้งยางเข้ากับตัวรถ จุดสีเหลืองและจุดแดงจะอยู่ด้าน นอกหรือด้านในไม่ ใช่ประเด็นส�ำคัญ สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงคือ ทิศทางการ หมุนของดอกยางเป็นส�ำคัญซึ่งจะมีทั้งแบบดอกยางธรรมดาและดอกยาง แบบทิศทางเดียว

ตัวเลขและอักษรบนแก้มยางรถขับเคลื่อน 4 ล้อ 31 x 10.5 R15 31 เส้นผ่าศูนย์กลางยางรถยนต์ มีหน่วยเป็นนิ้ว 10.5 ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว R โครงสร้างยางแบบเรเดียล 15 เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว

ตัวเลขและอักษรบนแก้มยางรถกระบะ

195 R 14 C 8PR 195 ความกว้างยางรถยนต์ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร R โครงสร้างยางแบบเรเดียล 14 เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว C ยางที่ใช้เพื่อการขนส่ง (มาจากค�ำว่า commercial) 8PR อัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่า 8 ชั้น (ในส่วนของซีรีส์ ถ้าไม่ได้ระบุ คือ ซีรีส์ 80) ฉบับนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ ยังมีรายละเอียด เกี่ยวกับยางรถมากมายครับ จะค่อยๆ ทยอยมาเล่าสู่กัน ฟังครับ สวัสดีคร๊าบ •


•24

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์ กรรมการ สวอท.

อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) EX-MBA #1 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง MMP รุ่น 5 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้ช�ำนาญการศุลกากร หมายเลข 588 ประสบการณ์ 1. ผู้จัดการทั่วไป การจัดการซัพพลายเชน และพัฒนาธุรกิจ • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด 2. วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านโซ่อุปทาน การจัดการคลังสินค้า 3. Warehousing Designed and implementing • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด, • Excel Logistics (Far East) Co., Ltd., • Schneider (Thailand) Co., Ltd, • AT& T Tele Communication Product Co., Ltd., • Yon Trakit Motor (Thailand) Co., Ltd. Email : chamaiporn.t9484@gmail.com

ในปี 2558 จะมีการเปิดเสรี ASEAN ประเทศไทยจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในภูมิภาคนี้ ดังนั้นไม่ว่าเราจะท�ำธุรกิจอะไร จะต้องท�ำการปรับตัวโดยเริ่มต้นจากตัวเราก่อน และองค์กรของเรา ก่อน เพราะเราใช้ทรัพยากรของเราเอง เริ่มต้นได้ทุกวัน และ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มี ให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อรองรับการเจริญ เติบโตได้ ดังนั้นเราจ�ำต้องมีการวางกลยุทธ์ ให้กับองค์กรก่อน คุณมี กลยุทธ์หรือยังคะ


25

1. จากการส�ำรวจประชากรในภูมิภาคนี้ ดูเหมือน ประเทศสิงคโปร์ ก�ำลังมีปัญหาการเจริญเติบโตประชากร ค่อนข้างต�่ำ และมีประชากรสูงอายุอยู่มากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียนรองมาเป็นประเทศไทย ในอีก 10 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะมีคนสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 15% ของ ประเทศเลยทีเดียว ดังนั้น เราจึงจ�ำเป็นจะต้องมีการ ถ่ายทอดความรู้ ให้กับคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความ สามารถในการปฏิบัติงานให้ ได้ 2. ภาษาเป็นอีก เรื่องที่เราควรต้องศึกษา ปัจจุบัน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดกับไทย สามารถพูด ไทยได้ดี แต่เราไม่สามารถหรือให้ความสนใจเขาเท่าที่ ควร ดังนั้นจะต้องรีบศึกษา หากไม่ได้ก็ต้องฝึกฝนภาษา อังกฤษ และภาษาจีน ญี่ปุ่น เป็นอย่างน้อย เพราะ อาเซียนมีการเซ้นต์สัญญา + 1 (จีน) และ + 3 (จีน +เกาหลี+ญี่ปุ่น) จะมีการเคลื่อนย้ายโรงงานมาตาม ประเทศที่มีทรัพยากรมากมาย เช่น เมียนม่าร์ กัมพูชา เป็นต้น 3. การเข้าใจผู้บริโภค นับเป็นโชคดีของประเทศไทย ที่ ประเทศเพื่อนบ้านมีความนิยมในสินค้าไทย ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องอุปโภค ดังนั้น เราควรปรับรสชาติ และ ความต้องการให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศ เพื่อให้ ได้มา ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นและตรงใจผู้บริโภคก่อนที่ชาติอื่นจะ ตามทันค่ะ •

เครื่องชี้เศรษฐกิจหลักของอาเซี่ยน ประเทศ

อาเซี่ยน บรูไน สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย พม่า ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

จำ�นวนประชากร (ล้านคน)

573.9 0.4 4.8 6.2 14.6 27.0 49.6 67.4 86.2 90.3 227.3

ที่มา : UNDP, World Bank, CLSA, FPO Symposium 2011

GDP ปี 2010 (พันล้านดอลลาร์)

1.719 12.0 194.9 6.3 11.5 213.1 28.7 297.9 103.1 181.5 670.4

GDP /ต่อหัวของประชากร (US$) ปี 2011

การเติบโตของ GDP (1990-2010) % ต่อปี

39,834 51,043 1,263 888 9,466 1,094 5,137 1,373 2,258 3,502

5.0 1.8 6.0 6.6 7.3 5.7 8.7 4.3 7.4 3.7 4.6


•26

คมช่างเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

ถั่วเหลืองหมัก อาหารพื้นเมืองของคนไทย เรียกว่า “ถั่วเน่า’’ เป็นอาหารพื้น

เมืองคนทางเหนือ นิยมรับประทานกันในภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ ล�ำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ส�ำหรับ ถั่วเหลืองหมัก อาหารพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่น เรียกว่า “นัตโตะ’’ ญี่ปุ่นนิยม รับประทานกันในแถบภาคตะวันออก เช่น คันโตะ โทโฮะกุและฮอกไกโด ส่วนอาหาร พื้นเมืองของประเทศอื่นที่มีลักษณะคล้ายถั่วเน่า คือคีเนมา (kenema) ซึ่งเป็น อาหารพื้นเมืองของชาวเนปาล และอินเดีย และ chungkookjang ซึ่งใช้เป็นเครื่อง ปรุงรสของประเทศเกาหลี

นัตโตะ ญี่ปุ่น

ท�ำจากถั่วเหลือง หมักด้วยเชื้อ แบคทีเรีย Bacillus นิยมรับประทานเป็น อาหารเช้า เป็นแหล่งโภชนาการที่ส�ำคัญ ของญี่ปุ่นมาช้านานและคุณค่าทางโปรตีน ที่สูงท�ำให้สามารถใช้แทนเนื้อสัตว์ ได้ แต่ เนื่องจากนัตโตะมีกลิ่นแรง และมีลักษณะ เป็นเมือก ซึ่งเกิดจากการย่อยโปรตีน ระหว่างการหมัก ดังนั้นจึงท�ำให้มีทั้งผู้ที่ ชอบและไม่ชอบ ขั้นตอนการท�ำ น�ำถั่วเหลืองไปแช่น�้ำค้างคืนแล้วเอา เปลือกออก จากนั้นน�ำไปนึ่งแล้วใส่เชื้อ Bacillus sp หมักที่อุณหภูมิ 40๐C ใช้เวลา 20 ชั่วโมง จากนั้นท�ำให้เย็นจนถึง อุณหภูมิปกติ การใส่เชื้อที่อุณหภูมิ 40๐C จะช่วยลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชนิด อื่นๆ ขั้นตอนสุดท้ายคือการน�ำไปใส่ ภาชนะหรือฟางข้าวห่อ จากนั้นน�ำไปบ่ม การรับประทาน การรับประทานนัตโตะนั้นจะแตกต่าง กันในแต่ละคน โดยส่วนใหญ่แล้วจะรับ ประทานร่วมกับการผสมกับโชยุ (ซีอิ๊ว ญี่ปุ่น) ต้นหอมซอย หัวไชเท้าฝอย ไข่ดิบ หรืออาจจะน�ำไปประกอบอาหาร เช่น ข้าว ผัดนัตโตะ ราเม็งนัตโตะ ซูชินัตโตะ แซนวิ ชนัตโตะ เป็นต้น

ถั่วเน่าไทย

วิธีการท�ำ ถั่วเน่าไทย และ ถั่วเน่า ญี่ปุ่น มีความแตกต่างอยู่ที่กระบวนการ ผลิต ถั่วเน่าของไทยนั้นใช้จุลินทรีย์แบบ บ้านๆ ตามมีตามเกิด จึงท�ำให้ถั่วเน่าที่ ท�ำออกมาแต่ละครั้งอาจจะมีรสชาติแตก ต่างกัน (นัตโตะของญี่ปุ่นนั้นใช้จุลินทรีย์ ที่คัดเลือกมาโดยเฉพาะ จึงท�ำให้มี รสชาติเหมือนกันทุกครั้งที่ท�ำ) ขั้นตอนการท�ำ น�ำเมล็ดถั่วเหลืองไปแช่ ค้างคืน จากนั้นต้มในน�้ำเดือดจนถั่วนิ่มจนบีบ แล้วเละคามือ จากนั้นน�ำไปหมักใน กระบุงหรือตะกร้า ปิดด้วยใบตองกระบุง ที่มีถั่วหมักอยู่นั้นจะต้องเก็บไว้ ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรออีก 3 วัน ถั่วจะมีเมือกหนืดๆ มีกลิ่นฉุนๆ ก็ สามารถน�ำไปประกอบอาหารได้เลย หรือสามารถน�ำไปแปรรูปได้หลายรูป แบบให้เหมาะกับการรับประทาน โดย มีชื่อเรียกแตกต่างกันดังนี้ .


27

ถั่วเน่าซา

ถั่วเน่าแข็บ หรือถั่วเน่าแค๊บ

(ท�ำเป็นแผ่นน�ำไปตากแดด) คือถั่วเน่าซาต�ำละเอียด น�ำไปแผ่ ให้เป็นแผ่ นกลมๆ บางๆ ขนาดพอดี แล้วน�ำไปตากแดด จนแห้งและหอม ท�ำให้สามารถเก็บไว้ ใช้ ได้ ถั่วเน่าเมอะ นานเป็นปีเมื่อจะรับประทาน ต้องน�ำไปย่างไฟ (ปรุงรสห่อใบตองแล้วนึ่ง) ก่อน หรือใช้ประกอบอาหารได้เป็นเครื่องปรุง คือการน�ำถั่วเน่าซามาบด ใส่เกลือ พริกแห้ง ห่อใส่ ใบตอง รส คล้าย กะปิเช่นผักกาดจอ ใส่ถั่วเน่าแข็บ จะ น�ำไปนึ่งจนสุก เรียกถั่วเน่าเมอะ ได้รสชาดมาก ถั่วเน่าแอ็ป แม้วิธีการท�ำ ถั่วเน่า ไทย และ ถั่วเน่า (ปรุงรสห่อใบตองแล้วย่าง) ญี่ปุ่น จะมีความแตกต่างอยู่ที่กระบวนการผลิต คือถั่วเน่าที่หมักได้ที่แล้วคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องเทศ พริก และวิธีรับประทาน แต่ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพ กระเทียม หอมแดง เกลือ ขิง ตะไคร้ บางแห่งใส่ไข่ไก้ด้วย เหมือนกัน รสชาติคล้ายกัน และอร่อยคนและ ห่อด้วยใบตองแล้วน�ำไปย่างไฟให้หอม รับประทานกับข้าวเห แบบค่ะ ขอแนะน�ำท่านผู้อ่านลองรับประทาน นียวร้อนๆ พร้อม พริกแห้งทอด อร่อยมาก กันนะคะ พบกันฉบับหน้าค่ะ • คือถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักมาแล้ว และยังคงสภาพเป็น เมล็ดอยู่ จะน�ำไปกินเลย หรือน�ำไปคั่วกับเกลือ พริก และใบ โหระพา แล้วค่อยกิน ก็อร่อยลิ้นเคี้ยวเพลิน


•28

สวอท.

Asia MONOZUKURI Conference 2015

Create Innovation Together สมาคมศิษย์เก่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิค โพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรม เอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว ของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและ ไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของ ศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

สมาคมศิษย์เก่า HIDA/AOTS ประเทศไทย ร่วมกับ HIDA/AOTS ประเทศญี่ปุ่น และ Nikkei B.P. บริษัทสื่อใหญ่อันดับหนึ่งแห่งประเทศญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Conference ฟรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ (ชื่อเดิม Grand Millennium) สุขุมวิท ถ.อโศก พุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30-17:30 น. (Conference) และ 17:30-19:00 (Dinner) บรรยายญี่ปุ่นและไทย พร้อมล่ามแปลเป็นไทยและญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมงาน : ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / วิศวกรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมการผลิต/ บุคลากร จากภาคการศึกษาที่สนใจนวัตกรรมการผลิต รับเพียง 150 ท่าน ดาวน์ โหลดรายละเอียดงานและใบสมัครได้ที่ www.abk-aots.org หรือสามารถติดต่อขอเอกสารได้ทันทีที่ alumni@abk-aots-org หรือโทร. 0 2238 52345-6, 089-9946882 หรือ LINE ID : 66899946882 โปรดส่งใบสมัคร ทางแฟกซ์ 0 2634 0265 อีเมล์ alumni@abk-aots.org LINE ID : 66899946882)

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


29


•30

แม่น�้ำสแตนเลส

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

สเตนเลส สตีล ถูกจัดอยู่ ในกลุ่มเหล็กอัลลอยที่มีส่วนผสมของ โครเมียม (Chromium) ไม่ต�่ำกว่า 10.5% ในขณะที่เหล็กอัลลอยชนิดอื่นๆ มีการเพิ่ม ส่วนผสมอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปเพื่อการใช้งานให้เหมาะ กับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละเกรด แต่โดยพื้นฐานแบบตรงไปตรงมา การเลือกใช้งานสเตนเลส มีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ การหนีวัสดุ เหล็กที่มักมีปัญหาสนิม ไปใช้วัสดุใหม่ไร้สนิม ก็คือ สเตนเลส สตีล นั่นเอง เมื่อพูดถึงวัสดุสเตนเลส ก็จะมีคุณสมบัติโดด เด่นอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก นั่นก็คือ

1

ความต้านทาน .ต่อการเป็นสนิม

หรือทางวิชาการ เรียกว่า ต้านทานการเกิด การออกซิเดชั่น โครเมียม เป็นธาตุผสมอยู่ ในส เตนเลส ซึ่งถือเป็นพระเอกหลักๆ ที่แบ่งแยกส เตนเลสออกจากเหล็กได้อย่างชัดเจน คุณสมบัติ การสร้างฟิล์มป้องกันผิวของตนเองได้นั้น ท�ำให้ส เตนเลสไม่เกิดสนิม นอกเหนือจากนั้นธาตุผสม อื่นๆ ก็สามารถน�ำมาผสมเพื่อเพิ่มความต้านทาน ต่อการเกิดสนิมได้เช่นเดียวกัน เช่น ทองแดง หรือ คอปเปอร์ ก็ถูกน�ำมาผสมในการหลอมส เตนเลส เพื่อใช้งานในสภาพที่เป็นพิษ เช่นในสิ่ง แวดล้อมที่มีความเข้มข้นของกรดสูง

2

คุณสมบัติ .ด้านความแข็งแกร่ง

ทั้งทางกลและทางกายภาพ ที่ไม่แพ้วัสดุเหล็ก หรือ วัสดุอื่นๆ สเตนเลสสามารถเพิ่มความแข็งได้จากการชุบ แข็ง เช่น กลุ่มมาร์เทนซิติก กลุ่มนี้มีคุณสมบัติ แม่เหล็กดูดติด (Magnetic) และเด่นในด้านการต้านทานการสึก กร่อน และความแข็งแรงทนทาน จึงนิยมน�ำไปท�ำเครื่องมือตัดต่างๆ เครื่องมือช่าง ตลอดจนพวกส้อม มีด เป็นต้น ชนิดของสเตนเลสในกลุ่มนี้ ใช้ซีรี่ย์ 400 ได้แก่ 403, 410, 416, 420 และ 440 คุณสมบัติต้านทานการสึก กร่อนและแข็งแรงทนทานได้ดียิ่งกว่าสเตนเลสกลุ่มออสเทนนิติกและเฟอร์ริติก เนื่องจากสเตนเลสในกลุ่มนี้ สามารถปรับความแข็งได้ โดยการชุบแข็ง ซึ่งผ่านกระบวนการให้ความร้อน และท�ำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมเครื่องบิน และพัดลมกังหัน ก็ ใช้สเตนเลสแผ่น เกรดมาร์เทนซิติก เช่นเดียวกัน


31

4

เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับมนุษย์ . และสิ่งแวดล้อม

รวมถึงเป็นวัสดุที่คุ้มค่ากับเงิน เมื่อเทียบกับวัสดุเหล็ก ในแง่ของอายุการใช้งาน สเตนเลสถือว่าเป็นวัสดุ สะอาด เรามักเห็นอยู่เสมอว่า สเตนเลสถูกน�ำไปใช้ ในวงการอาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เนื่องจากวัสดุจะไม่ปล่อยสารพิษออกมาสู่มนุษย์และสิ่งแวดล้อมตลอดอายุการใช้ งาน อีกทั้งสามารถน�ำไปรีไซเคิลได้อีกด้วย และในแง่ของความคุ้มค่า คุ้มราคา อายุการใช้งานสเตนเลสมี อายุการใช้งานนับร้อยๆ ปี หากเลือกเกรดใช้งานอย่างเหมาะสม เรามักจะเห็นสเตนเลสถูกน�ำไปใช้ ใน โครงการสาธารณะต่างๆ เช่น สะพาน รถไฟฟ้าต่างๆ เนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน และใช้งบ ประมาณการดูแลรักษาที่ต�่ำมากหากเทียบกับวัสดุชนิดอื่นๆ

3

ความสามารถ . ในการเปลี่ยนสภาพ

เช่น การดัด ขึ้นรูป และเทคนิค การเชื่อมประกอบ แทบจะทุกเกรดของ สเตนเลสสามารถเชื่อมต่อกันได้ โดยใช้ กระบวนการที่เหมาะสม เช่น การ บัดกรีแข็ง (Brazing) การบัดกรีอ่อน (Soldering) และการเชื่อม (Welding) สเตนเลสกลุ่มซีรี่ยส์ 3 ถูกใช้อย่างกว้าง ขวางในการขึ้นรูป การปั๊ม การรีด การ ดึง เป็นต้น ความสามารถในการขึ้นรูป นี้มาจากส่วนผสมของ นิเกิล ที่ผสมใน เนื้อสเตนเลส ยกตัวอย่างเช่น สเตนเลสเกรด 301 มีนิเกิลผสมอยู่ ประมาณ 7% จะขึ้นรูปได้ยากกว่า เกรด 304 ที่มีนิเกิลอยู่ประมาณ 8% การขึ้นรูปของเกรด 304 ก็จะง่ายกว่า

การเลือกใช้งานสเตนเลสให้คุ้มค่าที่สุด ในแบบฉบับย่อ เพื่อให้คุ้มค่าที่ สุด ก็เลือกโดยใช้เงื่อนไขง่ายๆ เพียง 2 ข้อ (แต่ ในอุตสาหกรรมที่ต้องมี การเลือกวัสดุที่ซับซ้อน ก็อาจจะมีเงื่อนไขลงลึกละเอียดมากกว่านี้)

1. เลือกเกรดที่เหมาะสมกับการใช้งานแบบต้านทานต่อการขึ้นสนิม ด้วยเกรดที่ราคาถูกที่สุด 2. เลือกคุณลักษณะทางกลและทางกายภาพ เช่น ความแข็ง ให้เหมาะสมกับการใช้งานให้มากที่สุด การเลือกแบบง่ายตามข้อแนะน�ำข้างต้น 2 ข้อ อาจจะเป็นเรื่องง่าย และยากในเวลาเดียวกัน หากผู้ ใช้งานยังไม่เชี่ยวชาญในการใช้วัสดุ ดังนั้น การสอบถามจากผู้ขาย และการหาความรู้เพิ่มเติม ก็จะสามารถ เลือกใช้วัสดุได้อยากถูกใจ ถูกต้องตามคุณสมบัติที่ต้องการ และที่ส�ำคัญ ที่สุดในยามนี้ ก็ต้องถูกตังค์หรือเงินในกระเป๋าด้วย Source: http://www.bssa.org.uk; https://homendeccor.wordpress.com

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ โทร.02-725-3999 อีเมล์ :info@menamstainless.com ทีมงานคุณภาพพร้อมตอบทุกข้อสงสัย เพื่อคนไทยใช้งานสเตนเลสได้อย่างมั่นใจ เลือกสเตนเลสทรงยาวคุณภาพพรีเมียม และ ลวดเชื่อมอาร์กอนสเตนเลส เลือก แม่น�้ำสแตนเลส-องค์กรที่มีความสุข จาก สสส. รู้จักแม่น�้ำฯ ในแง่มุมที่แตกต่าง ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fJ5yw50SGYo หรือ ค้นหา “แม่น�้ำสแตนเลส องค์กรแห่งความสุข”


•32

เยี่ยมร้าน

จากการเติบโตมาในครอบครัวที่ท�ำธุรกิจค้าขายและ วงการก่อสร้าง ท�ำให้ คุณณรงค์ ลิมปพนาสิทธิ เป็น ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายเหล็ก อลูมิ เนียม สเตนเลส ตามรอยคุณพ่อและคุณแม่ โดยปัจจุบัน ด�ำเนินธุรกิจในชื่อ “เอกสตีล” มาแล้วกว่า 10 ปี แต่ถ้าพูด ถึงในด้านประสบการณ์การท�ำธุรกิจในวงการก่อสร้าง คง ต้องบอกว่าผ่านมาแล้วอย่างโชกโชนไม่ต�่ำกว่า 30 ปี

81/1 หมู่ 4 ถ.รังสิตนครนายก ต.ล�ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (คลอง 8 ธัญญะ)


33

คุณณรงค์ เล่าถึงครอบครัวให้ฟังว่า “ตั้งแต่จ�ำความได้คุณพ่อคุณ แม่ก็เริ่มท�ำกิจการค้าขายมาโดยตลอด ก็คือเริ่มจากขายเหล็ก แล้วก็ ค่อยๆ ขยับขยายสร้างโกดังเก็บสินค้าซึ่งตอนนี้เรามาเปิดเป็นโกดังที่ คลอง 8 มีการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ มาขายตลอดเวลา เช่น สเตนเลส อลูมิเนียม โพลีคาร์บอนเนต แผ่นหลังคา ประตูบ้าน ฯลฯ ท�ำให้สินค้า ค่อยๆ เพิ่มปริมาณและหลากหลายมากขึ้น ผมจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ เป็นแบบอย่างในการท�ำธุรกิจมาโดยตลอด ก็จะได้ทั้งทักษะการค้าขาย และการบริหารติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆ” “แนวทางการบริหารของร้านเราคือลูกค้าส�ำคัญที่สุด เราจึง พยายามตอบโจทย์ ให้ ได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไร สินค้าแบบไหน ที่ก�ำลังเป็นที่นิยม โดยสินค้าที่เราคัดสรรมาอันดับแรกต้องมีคุณภาพ ตรงใจลูกค้า และบริการด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผล ประโยชน์และความพึงพอใจมากที่สุด จนอยากกลับมาใช้บริการซ�้ำๆ รวมถึงต้องมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า” “ในการท�ำธุรกิจก็ต้องมาคู่กับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตัด ราคา การแข่งขันที่สูงขึ้นในท้องตลาด ต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจที่ขึ้นๆ ลงๆ แต่เราก็ต้องมีวิธีการปรับตัว คือต้องกล้า ไปได้ทุกที่ ท�ำได้ทุก อย่าง ไม่กลัวการแข่งขัน รู้จักประเมินตนเอง วิเคราะห์สิ่งที่เรามี และ ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ เพราะธุรกิจสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุก วัน บริษัทไหนชะล่าใจ หรือไม่เตรียมแผนรับมือกับปัญหาไว้ ให้พร้อม ก็อาจจะกลายเป็นรองคู่แข่งได้ง่ายๆ” “เป้าหมายทางธุรกิจในอนาคต คือการที่เราอยากจะขยายสาขาให้ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงประคับประคองธุรกิจให้คงอยู่ไปได้ตลอด รอดฝั่งในรูปแบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก้าวผ่าน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งความจริงแล้วปัญหา หลากหลายรูปแบบที่ผ่านเข้ามาคือสิ่งที่จะท�ำให้เราได้เรียนรู้ ได้ ประสบการณ์มากมาย และพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้นอีก ด้วย” เราเชื่อว่า การแข่งขันทางธุรกิจที่เข้ม ข้นในปัจจุบัน จะเป็นแรงผลักดันให้มีสินค้า และบริการใหม่ๆ ออกมาเพื่อสนับสนุน กลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และ “เอกสตีล” ก็ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงใจ แล้ว พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ • เปิดท�ำจันทร์ ถึงเสาร์ เวลา7:30 - 17:30 น. โทร 02-9056526 02-9056527 02-9056528 02-9056529 แฟกซ์ 02-9055267


•34

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม

kanokn@gmail.com

จากที่เราได้ทราบแล้วว่าตัวสเตนเลสเองนั้น ต้องการ อากาศ หรือออกซิเจนในอากาศ มาท�ำปฏิกิริยากับธาตุ โครเมียมที่ผสมอยู่ ในเนื้อสเตนเลส เพื่อท�ำให้เกิดฟิล์มใส ๆ บาง ๆ เพื่อใช้เป็นตัวปกป้องการเกิดสนิม ดังนั้น การที่เราน�ำ สีไปทา หรือพ่นสี รวมไปถึงการเคลือบด้วยน�้ำมัน จะเป็นการ ไปปิดกั้นไม่ ให้ ออกซิเจนในอากาศเข้าท�ำปฏิกิริยาที่ผิวสเตนเลส ได้ นั่นหมายถึงการป้องกันสนิมไม่สามารถกระท�ำได้ ซึ่งจะ เป็นต้นเหตุการณ์เกิดสนิมขึ้นในอนาคต อีกทั้ง สเตนเลสเอง นั้น ถ้าเป็นผิวชนิดรีดเย็นนั้น ผิวจะมันและลื่น ท�ำให้สีที่ทา หรือ พ่นนั้นจะเกาะไม่ค่อยแน่น หลุดลอกง่าย โดยมากก็จะใช้ น�้ำยากัดผิว หรือเรียกว่า วอมล์ ไพพ์เมอร์ พ่นก่อนเพื่อท�ำลาย ความมันลื่น บนชั้นผิงภายนอกของสเตนเลสก่อน แล้วจึงพ่น หรือทาสีจริงลงไป เพื่อให้ติดแน่น ด้วยเหตุผลนี้เอง ความเป็นสเตนเลสเองนั้นซึ่งบ่งบอกถึง ความมีระดับ ไม่ว่าจะแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใด ซึ่งดูมีมูลค่า และหรูหรา แต่ถ้าต้องไปปกปิดผิวของความเป็นสเตนเลสนั้นไป แล้ว ก็มิได้แตกต่างจากเหล็ก ที่ถูกน�ำไปทา หรือพ่นสีแต่ อย่างไร อีกทั้งต้นทุนก็สูงกว่าที่จะน�ำเหล็กคาร์บอนธรรมดามา พ่นหรือทาสี ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่า และถ้าเพิ่มความพิถีพิถันใน การเตรียมผิว และเทคนิคการท�ำสีแล้ว อายุการใช้งานก็เรียก ว่าน้อง ๆ สเตนเลสเชียวครับ สรุปได้ว่า ไม่สมควรน�้ำสเตนเลส ไปพ่น หรือทาสี ครับ •


35


•36

รอบรู้งานช่าง

การเชื่อมโลหะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน การท�ำงานส�ำหรับการก่อสร้างต่างๆ เพื่อ เชื่อมยึดให้เกิดความมั่นคง การเชื่อมโลหะก่อ ให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมากมาย ไม่ว่าจะ เป็นรังสี เมื่อผู้เชื่อมได้รับไปนานๆ เข้า ก็อาจ จะก่อให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้ หรือผิวหนัง เหี่ยวย่น ตกกระแก่ก่อนวัยได้ แสงที่เกิดจาก การเชื่อมเป็นแสงที่มีความเข้มข้นมาก ถ้า มองด้วยตาเปล่า สายตาอาจจะเสียหรือบอด ได้ นอกจากแสงแล้วอาจจะมีสะเก็ดโลหะที่ ร่อนกระเด็นเข้าสู่ตาได้ American Welding Society (AWS) เป็น ระบบมาตรฐานลวดเชื่อมของสมาคมการ เชื่อมประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นสมาคมการ เชื่อมที่ยอมรับกันทั่วโลก ได้อ้างอิงไว้ว่า ควัน และแสงจากการเชื่อม เป็นสาเหตุให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพได้ โดยแบ่งอันตรายที่เกิด ขึ้นเป็น 3 ข้อ คือ 1.อันตรายจากควันของการ เชื่อม 2.อันตรายจากแสงจากการเชื่อม 3.อันตรายจากไฟฟ้าดูด

ฟูม (Fume) เป็นอนุภาคของแข็งที่เกิดขึ้นจากการควบแน่น ของสารที่อยู่ ในสถานะที่เป็นก๊าซ โดยทั่วไปสารนั้นๆ จะอยู่ ใน สถานะของแข็งที่อุณหภูมิห้อง เมื่อได้รับความร้อนก็จะระเหย และจะควบแน่นทันที ตัวอย่างฟูมที่พบในการท�ำงาน ได้แก่ ฟูม ของตะกั่วออกไซด์ ฟูมของเหล็กออกไซด์ฯลฯ ซึ่งสารเหล่านี้จะ ปะปนอยู่ ในอากาศ เพราะฉะนั้นในขณะท�ำการเชื่อม ควรอยู่ ในที่ อากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือใช้พัดลมดูดอากาศเพื่อก�ำจัดฟูมออก จากบริเวณท�ำงานได้ สิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือ ถ้าปริมาณมากขึ้น อัตราการถ่ายเทอากาศควรมีค่าสูงขึ้นเช่นกัน ค่าความเข้มข้น ของฟูมในบรรยากาศรอบๆ บริเวณท�ำงานจะต้องถูกควบคุมให้ อยู่ ในระดับที่ปลอดภัยแต่ ในทางปฏิบัติแล้วควรจะก�ำจัดออกให้ หมด จะต้องระวังที่จะไม่หายใจเอาฟูมนี้เข้าไป นอกจากนี้ ในระหว่างการเชื่อมอาจเกิดก๊าซพิษร่วมกับควัน ก๊าซต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ก็คือ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ อาจเกิดได้ขณะท�ำการเชื่อม จะ ก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ตา จมูกและล�ำคอ อาจท�ำให้หมดสติ ได้ ควรแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ก๊าซโอโซน (เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตท�ำปฏิกิริยากับ ออกซิเจน) มักเกิดจากการเชื่อมที่ ใช้อาร์กอน ซึ่งเป็นก๊าซที่ ใช้ตัด เหล็ก ในการเชื่อมควันจากการเชื่อมทังสเตนหรือการเชื่อมด้วย ก๊าซ ก๊าซโอโซนจะก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและเยื่อบุโดยจะ ท�ำให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเรื้อรัง ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เกิดจากการใช้ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเชื่อมหรือเกิดจากการเผาไหม้ ไม่ สมบูรณ์ของสารบางชนิด เช่น สี หรือ ไข จะท�ำให้มีอาการมึนงง เวียนศรีษะ หรือหมดสติและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนในหัวข้อที่ 2 อันตรายของแสง จากการเชื่อม และข้อที่ 3 อันตรายจากกระแสไฟฟ้า จะขอกล่าวถึงกันในฉบับต่อไป สวัสดีครับ •


37


•38

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

MAKITA • HR-4011C สว่านโรตารี่

สว่านโรตารี่ มากีต้า รุ่น HR4011C 40mm (1-9/16”) ถูก ออกแบบ มาให้ ใช้กับดอกสว่าน SDS-MAX เป็นรุ่นที่มีก�ำลังสูงสุดและ สั่นสะเทือนน้อยที่สุดเทียบกับรุ่นอื่นๆ ในระดับเดียวกัน มีระบบ AVT ป้องกันการสั่นสะเทือน และด้ามจับช่วยลดการสั่น มีระบบสตาร์ทแบบนุ่มนวล และความเร็วคงที่ ด้วยก�ำลังไฟฟ้า 1,010 W มีความเร็วรอบ 235-480 rpm. น�้ำหนักสุทธิ 6.7 กก. Electronic Speed Control •

MAKITA • 9500NB เจียร์ไฟฟ้า

ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด และมีน�้ำหนักเบา ท�ำงานรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพด้วยความเร็ว 12,000 รอบ/นาที สวิทช์ท้ายตัวเครื่อง เปิด-ปิดสะดวก สามารถใช้ร่วมกับใบเจียร หรือใบตัดเพชร ฉนวน 2 ชั้น ก�ำลังไฟฟ้าที่ ใช้ 570 W ความเร็วรอบตัวเปล่า 12,000 rpm. น�้ำหนักสุทธิ 1.8 กก. เส้น ผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย 4” •

MAKITA • MIXER UT2204 เครื่องผสมสี

เป็นเครื่องผสมสีความเร็วสูง เหมาะกับงานหนัก มือจับด้านหน้าท�ำจากยาง เพิ่มความสบาย ในการท�ำงาน มีแผ่นป้องกันฝุ่น ช่วยป้องกันมอเตอร์และตัวเครื่อง ก�ำลังไฟฟ้าที่ ใช้ 850 W ความเร็วรอบตัวเปล่า 550 rpm. น�้ำหนัก 3.4 กก. เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 8-5/8” •


39

BOSCH • AHS 45-16 เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้

สามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เมื่อยล้า เพราะน�้ำหนักเบามาก มอเตอร์ ทรงพลัง 420 W และระยะห่างด้ามฟัน 16 มม. ท�ำให้การแต่งพุ่มไม้ขนาด เล็กถึงพุ่มขนาดกลาง เป็นไปได้ง่าย ความยาวสายไฟฟ้า 10 เมตร มอเตอร์ เพื่อการตัดอย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบตามสรีรศาสตร์ มีความยาวใบมีด 45 ซ.ม. ระยะห่างของฟัน 16 มม. อัตราการชัก (เดินตัวเปล่า) 1,700 ครั้ง ต่อนาที ความเร็วในการตัด 3,400 spm น�้ำหนัก 2.6 กก. •


•40

ปฎิทินข่าว ....................................

....................................

....................................

5 - 11 ตุลาคม 2558 @ เซ็นทรัลพัทยา พบกับการรวมตัวของค่ายรถยนต์ ชั้นน�ำและคาราวาน Bigbike ที่ยกขบวน มาโชว์ความเก๋าและขนเอาโปรโมชั่นสุด พิเศษมาไว้ภายในงานเดียว •

10 - 18 ตุลาคม 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี   พบกับวัสดุก่อสร้างและของตกแต่ง บ้านได้ ในราคาพิเศษ ที่ผู้ประกอบการน�ำ มาจัดแสดง นอกจากนี้ ภายในงานแสดงสินค้า ได้ความร่วมมือจากบริษัทต่างๆเข้าร่วม มากมายภายใต้งาน “Best Selling of The Year 2015” เช่น Book Festival, Wedding Festival, Travel , Housing Property, Baby & Family Festival, Electronic & IT Festival, Garden & Pet Festival, Fashion Jewelry & Food Festival , Luxury Festival เป็นต้น จึง ท�ำให้การเดินทางเข้าชมงานครั้งนี้ ได้ เลือกซื้อสินค้าและบริการในหลากหลาย สาขาภายในวันเดียวและในงานนี้งาน เดียว

19 - 23 ตุลาคม 2558 @ ไบเทค บางนา งานแสดงสินค้าของขวัญ และ ของใช้ของตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดใน อาเซียน ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมา พันธ์ผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์ ไทย ซึ่ง ประกอบด้วย สมาคมของขวัญของ ช�ำร่วยและของตกแต่งบ้าน สมาคม อุตสาหกรรมของเล่นไทย สมาคมการค้า เครื่องใช้ ในครัวเรือนไทย สมาคมผู้ผลิต และผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้ ส�ำนักงานไทย สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ แนวดีไซน์ และ สมาคมสินค้าตกแต่ง บ้าน จัดงานเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง

GRAND MOTOR EXPO 2015

....................................

มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 33

8 - 11 ตุลาคม 2558 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บ้านและคอนโด ที่พักอาศัยที่มา พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ ตั้งแต่บ้านและ คอนโด โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ รีสอร์ท สนาม กอล์ฟ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน และฟังค�ำปรึกษาแนะน�ำในการซื้อที่อยู่ อาศัยอย่างถูกวิธี รวมทั้งเรื่องสินเชื่อเพื่อ ที่อยู่อาศัยจากธนาคาร และสถาบันการ เงิน พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย •

....................................

มหกรรมท่องเที่ยววิถีไทย ก้าวไกลสู่สากลโลก

8 - 11 ตุลาคม 2558 @ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว งานมหกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติของ การท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน บริษัททัวร์ โรงแรม รีสอร์ท และแหล่ง รวมสินค้านานาชาติจากองค์กรชั้นน�ำ ทั้งในและต่างประเทศ •

....................................

MONEY EXPO 2015

9 - 11 ตุลาคม 2558 @ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เสนอการบริการทางการเงินและ การลงทุนครบวงจร พร้อมโปรโมชั่น แคมเปญพิเศษ สินเชื่อ 0% ดอกเบี้ยเงิน ฝากสูง ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึง การลุ้นรางวัลชิงโชค และของแจกของ แถมมากมาย นอกจากนี้ ยังมีสัมมนา จากกูรูด้านการเงินการธนาคารชื่อดัง •

Home Material

....................................

BIG+BIH October 2015

....................................

Grand motor show 2015

20 - 26 ตุลาคม 2558 Home in Style @ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา วันที่ 14 - 21 ตุลาคม 58 พบกับการรวมตัวของแบรนด์ @ แฟชั่นไอส์แลนด์ รถยนต์ชั้นน�ำและ ขบวนรถ Big bike งานแสดงบ้านและคอนโดเพื่ออยู่ สุดหรูที่จะน�ำมาให้คุณได้ยลโฉม พร้อม อาศัยและการลงทุนให้คนรักบ้านได้เลือก โปรโมชั่นกระชากใจภายในงาน และ ซื้อและ จับจอง พบข้อเสนอพิเศษสุด กิจกรรมมากมาย .................................... ภายในงาน Home in Style รวมบ้าน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 และคอนโดคุณภาพดีท�ำเลเด่นจาก 21 ต.ค. - 1 พ.ย. 2558 โครงการชั้นน�ำ .................................... @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Job Fair 2015 ร่วมกันสร้างสังคมอุดมความรู้ด้วย 16 - 17 ตุลาคม 2558 สรรสาระมากมาย พบหนังสือน่าอ่านใน @ ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์ แหลม ราคาพิเศษจากส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำทั่ว ฉบัง จ.ชลบุรี ประเทศที่ขนมาเอาใจให้ เลือกอ่านกันได้ บริษัท ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ ทุกเพศทุกวัย พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม ต้องการสรรหาบุคลากร ได้มาท�ำการรับ มากมายภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น การ สมัครบุคลากรภายในงานได้ ซึ่งเป็นการ เปิดตัวหนังสือใหม่ พบปะนักเขียนชื่อดัง เปิดโอกาสในการหางานให้กับประชาชน สัมผัสนวัตกรรมสื่อเพื่อการศึกษารูปแบบ และเพิ่มช่องทางให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ใหม่ก่อนใคร รวมทั้งสนุกสนานไปกับ ได้สรรหาบุคลากรเข้าท�ำงานในหน่วย สาระความรู้ คู่บันเทิงจากกิจกรรมบน งานของตน • เวทีกลางอีกมากมาย •


บอกเล่าธุรกิจ

41

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Home Buyers’ Focus

22 - 28 ตุลาคม 2558 @ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว งานแสดงที่อยู่อาศัย บ้านจัดสรร ทาวน์ โฮม คอนโดมิเนียม ทรัพย์สินรอการขายจาก สถาบันการเงิน พร้อมโปรโมชั่น พิเศษ ส�ำหรับลูกค้าที่จอง-ซื้อบ้าน ภายในงาน • ....................................

Oil & Gas Thailand 2015 And Petrochemical Asia 2015

27 - 29 ตุลาคม 2558 @ ไบเทค บางนา งานแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับน�้ำมันและ ก๊าซและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งได้รวมเอา บริษัทธุรกิจน�้ำมันและก๊าซทั้งกลุ่มธุรกิจขั้นต้น และขั้นปลายระดับนานาชาติเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงพัฒนาการล่าสุดในอุตสาหกรรม น�้ำมันและก๊าซและปิโตรเคมี • ....................................

มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและ อุปกรณ์ ครั้งที่ 10

29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าด้านธุรกิจอาหาร เครื่อง มือ เครื่องใช้ และแคเทอริ่ง และการแข่งขัน ปรุงอาหารระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า กว่า 500,000 บาท • ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

บ้านและสวนแฟร์ 2015

31 ต.ค. - 8 พ.ย. 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พบกับสินค้าบ้าน สวน ครบครัน กับ บ้านตัวอย่าง คอนเซปต์ “โลกหลอมรวม” ผสานชีวิตท่ามกลางสวนสวย ปรับพื้นที่ ตามใจผู้อยู่ สวนโชว์ หลายสไตล์ ศาลาหลบ ร้อนในมุมสวน ไอเดียมุมบ้านสบายๆ ในสวน คัดสรรสินค้าดี มีดีไซน์ เพลินกับสวนสวยใน Garden Of Ideas สินค้า Handmade มี ดีไซน์ เสริมบ้านสวย ด้วยงานศิลป์ •

การตัดสินใจ ถือเป็นหนึ่งในสิ่งปฏิบัติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจทั่วไป เช่น เที่ยงนี้จะกินอะไรดี, วันนี้จะไปดูหนังที่ไหน ดี และการตัดสินใจที่รอบคอบ อาทิเช่นเรื่องตัดสินใจในเรื่องธุรกิจหรือการ บริหาร ฉะนั้นกระบวนการและวิธีคิดอาจจะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จทุกก็เป็นได้

หมั่นฝึกตัดสินใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นกิจวัตร

ยิ่งคิดมาก ยิ่งตัดสินใจมาก กระบวนการการติดสินใจก็จะยิ่งแข็งแรงมาก ขึ้นเท่านั้น

เรียงล�ำดับการตัดสินใจ

การต้ดสินใจในเรื่องเล็กๆ ก่อน อาจท�ำให้น�ำไปสู่การตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ ได้รอบคอบและดีขึ้น

อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์

เพราะด้วยอารมณ์ จะคอยครอบง�ำจิตใจ ให้การตัดสินใจผิดเพี้ยนไป ถึงกับ เคยมีค�ำกล่าวว่า “อย่าสัญญา เมื่อมีความสุข” เพราะเมื่ออารมณ์กลับคืนสู่ สภาพเดิมแล้ว อาจจะรู้สึกว่าการติดสินใจนั้น ไม่ ใช่การตัดสินใจที่ต้องการก็ ได้

ประเมินตัวเลือกให้ถี่ถ้วน

วิเคราะห์ และแยกแยะความส�ำคัญต่างๆ มองตัวเลือกให้ทะลุปรุโปร่ง ว่า จะมีผลดีหรือผลเสียมากน้อยแค่ไหน ก็อาจจะพบทางออกที่ดีที่สุดได้ ไม่ยาก

หลับอย่างน้อยหนึ่งตื่น

การนอนหลับถือเป็นการให้สมองได้คิดวิเคราะห์ ได้ดีที่สุด เมื่อตื่นมาจะพบ ว่าสมองได้ซึมซับข้อมูลเหล่านั้นไว้อย่างครบถ้วนแล้ว เผลอๆ เมื่อตื่นขึ้นมาอีก ครั้ง อาจมีค�ำตอบในใจแล้วก็ ได้

ให้ค�ำนึงถึงศีลธรรม และความถูกต้อง

ไม่ ใช่แค่การตัดสินใจที่จะได้รับผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่จะ ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องด้วย

ปรึกษาคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เมื่อดึงเอาความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เหล่านั้น มารวมกับความคิดเดิม ของเรา สามารถท�ำให้มอง ได้ทะลุปรุโปร่งขึ้น ก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

น�ำประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน

“ประสบการณ์ ในอดีตเป็นสิ่งที่สอนเราได้ดีที่สุด” ทุกเหตุการณ์ถือเป็นสถิติ ที่จะเอามาวิเคราะห์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชื่อว่าหากน�ำไปปรับใช้กับสถานการณ์การตัดสินใจต่างๆ คงมีประโยชน์ ไม่มากก็น้อยทีเดียว แต่ที่ส�ำคัญไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นเช่นไร ต้องไม่ท�ำให้คน รอบข้าง ครอบครัว หรือตนเอง ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง •


•42

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

pugedon เปลี่ยนขวดพลาสติก ให้เป็นอาหารสัตว์เร่ร่อน ปัญหาสัตว์เร่ร่อนและปัญหาขยะล้นเมืองยังคงเป็น ปัญหาใหญ่ที่ขาดการดูแลอย่างจริงจัง บริษัท Pugedon จึงเป็นตัวแทนของกลุ่มคนเล็กๆ ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งใน การแก้ ไขปัญหาทั้งสองอย่างไปพร้อมๆ กัน โดยได้ผลิตตู้ ชนิดพิเศษขึ้นมา ซึ่งกลไกด้านในนั้นออกแบบให้ป้อน อาหารสุนัขและแมวออกมาทุกครั้งที่มีคนหย่อนขวด พลาสติกลงไป เมื่อได้ลองน�ำตู้นี้ ไปวางตั้งอยู่ตามจุด ต่างๆ ทั่วอิสตันบูล ประเทศตุรกี ปรากฏว่าก็มีคนจ�ำนวน ไม่น้อยที่ยอมเดินถือขวดพลาสติกมาหย่อนตามตู้เหล่านี้ แม้จะต้องเดินไกลกว่าปกติ เพียงเพื่อช่วยเหลือสัตว์ เร่ร่อนให้มีอาหารกินระหว่างทาง นอกจากนี้ ใครที่ดื่มน�้ำ ยังไม่หมด ก็สามารถเทน�้ำที่เหลือไว้ ในชามให้สัตว์เร่ร่อน เหล่านี้ ได้อีกด้วย ที่ส�ำคัญอาหารของสัตว์จากในตู้นี้ ก็ เป็นเงินที่ได้จากการขายขวดรีไซเคิลที่คนทิ้งใส่ตู้นั่นเอง www.pugedon.com •

Ecovative บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ผลิตจากเชื้อรา ทีมงานของ Ecovative ได้น�ำเศษวัสดุที่มี ปริมาณลิกนิน (Lignin) สูง อาทิ เปลือกข้าว เปลือกบัควีต และเมล็ดฝ้าย มาเพาะเลี้ยงเชื้อรา (ประเภทที่มักขึ้นอยู่บริเวณรากเห็ด) เป็นเวลา 7 วัน โดยไม่มีการรดน�้ำและปราศจากการใช้สาร ปิโตรเคมี เมื่อเวลาผ่านไป ใยของราจะก่อตัวขึ้น ซึ่งใยเหล่านั้นจะเข้าไปห่อหุ้มและย่อยสลายเมล็ด พืช จากนั้นก็จะประสานเศษซากทางการเกษตร จนเกิดเป็นรูปร่างของวัสดุแบบต่างๆ ขึ้น โดย ปัจจุบันมีการน�ำเชื้อราไปผลิตบรรจุภัณฑ์แทน การใช้ โฟม โดยเป็นที่นิยมใช้ ในอุตสาหกรรม ยานยนต์ และใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ข้อดีคือ นอกจากจะเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นจากธรรมชาติและ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแบบ 100% แล้ว วัสดุจากเชื้อราที่ว่านี้ ยังทนทานต่อความ ร้อน เป็นมิตรทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ ใช้งาน อย่างแท้จริง โดยพลังงานที่ ใช้ ในการผลิตมี ปริมาณน้อยกว่าการผลิตโฟมทั่วไปถึง 10 เท่า จากเชื้อรากลับกลายมาเป็นสิ่งที่น�ำมาใช้ ประโยชน์ ได้อย่างเหลือเชื่อ และยังเป็นมิตรต่อ คนและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย •


คมช่างไอที

Flic ปุ่มลัดอัจฉริยะ อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ที่ท�ำงานคู่กับ โทรศัพท์มือถือที่ชื่อว่า ฟลิค (Flic) จะ เปลี่ยนการใช้ชีวิตของคุณให้ง่ายขึ้น ฟลิค ท�ำจากซิลิโคนเนื้อนุ่ม กดใช้งานถนัดมือ โดยมีฟีเจอร์เด่นด้านการควบคุมร่วมกับ สมาร์ทโฟน ได้แก่ เปิด-ปิดไฟ, ใช้ถ่ายรูป, ส่งข้อความฉุกเฉิน, นาฬิกาปลุก, เล่น เพลง, เรียกแท็กซี่, ค้นหามือถือ และ ประโยชน์อีกมากมาย เพียงตั้งค่าตามที่ เราต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ ใช้ ไม่จ�ำเป็น ต้องสัมผัสกับโทรศัพท์เลย แค่กดปุ่มฟลิค ปุ่มเดียวทุกอย่างก็ง่าย นอกจากนี้ ยัง สามารถควบคุมแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้ บางตัวอีกด้วย โดยเฉพาะ Social Network อย่างเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม สามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนทั้งใน ระบบ iOS และ Android ผ่านสัญญาณ บลูทูธ 4.0 และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ โดยอุปกรณ์ฟลิค หนึ่งตัวจะใช้ตั้งค่าการ ท�ำงานได้หนึ่งอย่าง ซึ่งผู้ ใช้สามารถน�ำไป ติดได้ทุกที่ ที่ส�ำคัญแบตเตอรี่อยู่ได้นาน ราว 5 ปีเลยทีเดียว สามารถเข้าไปดูราย ละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.flic.io •

43

การพบปะสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนฝูง เป็นเรื่องที่ หลายๆ คนชื่นชอบ แล้วการสังสรรค์ส่วนใหญ่ก็ต้องมี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บางครั้งเมามาย บางครั้งก็บอกว่า ไหว ทั้งๆ ที่ปริมาณแอลกอฮอล์มันเกินขีดก�ำหนดที่ กฎหมายรองรับให้เราสามารถขับขี่ยานพาหนะได้ ได้มีไอเท็มดีๆ ที่สามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ได้ ง่ายๆ เพียงแค่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน มีชื่อเรียกว่า “DRINKMATE” DRINKMATE เป็นอุปกรณ์ขนาดจิ๋วที่สามารถตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ ในร่างกายได้ง่ายๆ แค่เป่าเข้าไป เท่านั้น วิธีการใช้งานก็ ไม่มีอะไรมาก ด้วยขนาดเล็กประมาณ 1.9 นิ้ว พอๆ กับแฟลชไดร์ฟ เพียงแค่เสียบกับสมาร์ทโฟน จากนั้นก็เป่าเข้าไปในช่องเล็กๆ หลังจากการเปิดแอพฯ DRINKMATE ที่ดาวน์ โหลดมา แอพฯ ก็จะบอกตัวเลข แอลกอฮอล์ที่มีอยู่ ในร่างกาย ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เหมาะกับนักดื่ม เพื่อไว้เตือน ให้ตัวเองรู้ว่ามีแอลกอฮอล์ มีความมึนอยู่ ในร่างกายมาก เกินไปแล้ว ไม่ควรไปขับขี่ยานพาหนะ เพราะผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น เมาแล้วก็ อย่าขับเลยดีกว่า •

หากสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.getdrinkmate.com


•44

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์

wirat2001@hotmail.com

ผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนผู้ร่วมงานบอกว่าบริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าประกัน แต่ยังไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดว่าเพราะไม่ได้เห็นสัญญา หรือข้อยกเว้นของ สัญญา จึงขอนำ�เรื่องการเปิดเผยความจริงมาเรียงเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อสังคม เพราะบางกรณีตัวแทนบอกกล่าวต่อผู้เอาประกันว่าไม่ต้องตรวจโรค ผลสุดท้าย กลายเป็นว่าไม่บอกความจริงในสาระสำ�คัญอันควรบอกให้แจ้ง ทั้งที่ฝ่ายผู้รับประกัน เป็นคนเชื้อเชิญว่าไม่ต้องตรวจโรค อย่างนี้เป็นต้น ขอยกหลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวข้องกับการประกันภัย มาตรา 865 ว่าไว้ดังนี้ครับ ถ้าในเวลาทำ�สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณีประกันชีวิต บุคคล อันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสีย ไม่ เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น อีกหรือให้บอก ปัดไม่ยอมทำ�สัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ ไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ ถ้ามิได้ ใช้สิทธิบอกล้างภายในกำ�หนดเดือนหนึ่ง นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบ มูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือมิได้ ใช้สิทธินั้นภายใน กำ�หนดห้าปีนับแต่วันทำ�สัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป หลักเปิดเผยความจริง ถ้าขณะทำ�สัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันหรือผู้ถูก เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผลคือสัญญา ประกันภัยนั้นจะตกเป็นโมฆียะ ครับ แต่การไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือการแจ้ง ข้อความเป็นเท็จดังกล่าว ต้องเป็นเหตุให้ผู้รับประกันเชื่อถือและยอมรับประกันด้วย เบี้ยประกันต่ำ�กว่าที่ควรหรือถ้าทราบความจริงดังกล่าว ผู้รับประกันก็จะไม่ยอมทำ� สัญญาด้วยเลย

การที่สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ นี่เอง ทำ�ให้ผู้รับประกันมีสิทธิบอกล้าง สัญญาได้ภายใน 1 เดือน นับแต่ทราบ ข้อมูลว่าได้มีการปกปิดความจริงหรือ แถลงความเท็จ หรือหากมิได้รู้ข้อมูลดัง กล่าว ก็ต้องบอกล้างภายใน 5 ปี นับ แต่วันทำ�สัญญา มิฉะนั้นสิทธิในการ บอกล้างจะเป็นอันระงับไป ซึ่งในใบ คำ�ขอเอาประกันชีวิต ก็มักมีข้อความ เตือนผู้เอาประกันให้ตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริง หากปกปิดแล้ว บริษัทผู้รับประกันมีสิทธิปฏิเสธไม่จ่าย ค่าสินไหมทดแทนได้ ต่อมามีคำ�ถามว่า ในกรณีที่ผู้เอา ประกันชีวิตตนเอง ได้แจ้งอายุของตน ต่อผู้รับประกันภัยผิดจากความเป็นจริง จะมีผลในทางผลในทางกฎหมาย แยก พิจารณาเป็นกรณีได้ดังนี้ 1. กรณีที่แจ้งอายุสูงกว่าความ เป็นจริง ไม่เป็นเหตุให้มีการกำ�หนด เบี้ยประกันภัยต่ำ� จึงไม่มีผลต่อสัญญา ประกันภัยแต่อย่างใด 2. กรณีแจ้งต่ำ�กว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิจะลด จำ�นวนเงินที่จะต้องใช้ลงตามส่วน


45

3. ถ้าผู้รับประกันภัยสามารถพิสูจน์ ได้ว่า อายุที่แท้จริงของบุคคลนั้น อยู่ นอกเหนืออัตรา ตามทางการค้าปกติของผู้รับประกันภัยถือว่าสัญญานั้นเป็น โมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันมีสิทธิบอกล้างได้ภายในเวลา 1 ปี นับแต่เวลาที่รู้ความ จริง หรือ 10 ปี นับแต่วันทำ�สัญญา เมื่อบอกล้างแล้วผู้รับประกันภัยต้องคืน เบี้ยประกันภัยทั้งหมดแก่ผู้เอาประกัน 4. การแจ้งอายุผิดความจริง ถึงแม้จะแจ้งโดยสุจริต ก็ ไม่มีผลที่แตกต่างไป จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทีนี้มาดูกรณีปัญหา ถ้าผู้เอาประกันชีวิตได้แจ้งไว้ ในคำ�ขอเอาประกันว่าตน มิได้เป็นโรคร้ายล่ะ คือหลังจากทำ�สัญญาแล้ว เพิ่งตรวจพบว่าตนเป็นโรคร้าย แรง เช่นเป็นโรคเอดส์ ผู้ถูกเอาประกันต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบหรือไม่ คำ�ตอบคือ ไม่จำ�เป็นครับ เพราะกฎหมายกำ�หนดไว้แต่ว่า ขณะทำ�สัญญา ประกันผู้เอาประกันต้องเปิดเผยข้อความจริง เมื่อผู้ถูกเอาประกัน มาทราบภาย หลังว่าตนเป็นโรคเอดส์ จึงไม่จำ�เป็นต้องแจ้งให้บริษัททราบแต่อย่างใด อายุความการฟ้องร้อง เรียกให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต หรือเรียกให้คืนเบี้ยประกันตามสัญญาต้องฟ้องภายในกำ�หนดเวลา 10 ปี ต่าง กับกรณีประกันวินาศภัย ที่มีอายุความเพียง 2 ปี ครับ •

ท่านถาม-เราตอบ

ถาม นิสิตปิ่นชนก กำ�ลังศึกษา อยู่ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เมื่อไปกดเงิน จากตู้ เอทีเอ็มตามปกติที่แม่โอนให้พบว่ามี เงินโอนเข้ามาในบัญชีเพิ่มอีก 1 แสนบาท ด้วยความกลัว จึงปรึกษามาทางผมว่าทำ� อย่างไรดี ตอบ ผมแนะนำ�ว่าให้แจ้งทางธนาคาร ต้นสังกัดว่า มีเงินโอนผิดเข้ามาในบัญชี และขอคืนไป อย่าได้กดเกินจำ�นวนเงินที่ เป็นส่วนของคนอื่น ถือหลักความสุตจริต หากเราเอาเงินส่วนที่เขาโอนผิดมาอาจถูก ข้อหายักยอกทรัพย์ของผู้อื่นได้ กฎหมาย ถือหลักว่าผู้ ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็น ของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำ� ความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำ�คุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ ในความ ครอบครองของผู้กระทำ�ความผิด เพราะผู้ อื่นส่งมอบให้ โดยสำ�คัญผิดไปด้วยประการ ใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำ�ความ ผิดเก็บได้ ผู้กระทำ�ต้องระวางโทษแต่เพียง กึ่งหนึ่ง *ท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ส่งค�ำถามมาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


•46

สุขภาพ

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว.. หม้อยาใหญ่ใช้รักษา สารพัดโรค(ปัญหา)… คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ “คุยกับ หมอเวชศาสตร์ครอบครัว” ฉบับนี้เป็น ปัญหาของคุณพัชรีวรรณ ถามมาว่า “ตา ด้านขวากระตุกโดยกระตุกที่เปลือกตาด้าน บนประมาณ 5-6 วันแล้วก็หายไปเองโดยไม่ ต้องท�ำอะไร ดิฉันมีอาการแบบนี้มา ประมาณ 3 ปีแล้ว เมื่อก่อน 5-6 เดือน ถึง จะมีอาการ ปัจจุบัน 2-3 เดือนจะเป็นครั้ง แล้วหายไปเอง ท�ำให้วิตกกังวลและหงุดหงิด มากๆ ขอถามคุณหมอว่าดิฉันเป็นโรคอะไร นานๆไปตาจะเหล่หรือบอดไหม มีอันตราย มากไหมคะ มีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะ ดิฉันกังวลใจมากมีคนพูดกันว่าตากระตุกด้า นขวา จะเกิดเรื่องร้ายๆ กับชีวิตนะคะ”

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านหมอคิดว่าท่านอื่นๆ ก็คงมี ประสบการณ์ตากระตุกไม่ว่าจะเกิดกับตัวเอง เพื่อนฝูง หรือ ญาติมาบ้างนะครับ วันนี้หมอจะตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับ ตากระตุกครับ


47

ตากระตุกคืออะไร ในที่นี้จะหมายถึงหนังตา/เปลือกตา ที่แสดงอาการ กระตุกหรือเขม่น เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหว ผิดปกติของเปลือกตา กล้ามเนื้อตา ที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ สามารถบังคับได้ อาการตากระตุกหรือตาเขม่น สามารถเกิดได้ เพียงหนึ่งข้างหรือทั้งสองข้าง ข้อมูลทางระบาดวิทยาทางการ แพทย์พบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาในจ�ำนวนประชากร 100,000 คน พบความชุกของการเกิดอาการตากระตุกประมาณ 5 คน ใน แต่ละปีสามารถพบผู้ป่วยเกิดอาการตากระตุกขึ้นมาใหม่โดย ประมาณ 2,000 คน พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายคิดเป็นจ�ำนวน 1.8 เท่า พบได้ ในช่วงอายุ 50-60 ปี และสามารถหายได้เองในเวลากี่ สัปดาห์ โดยไม่ต้องท�ำการรักษา ในทางการแพทย์อาการตากระตุก ไม่ว่าด้านซ้ายหรือขวาเป็นอาการที่พบได้ ในคนทั่วไป โดยมีสาเหตุ จากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อรอบหนังตา ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยัง ไม่ทราบ สามารถแบ่งความผิดปกติได้ 2 ประเภท 1. ประเภทไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภท นี้ ไม่ทราบกลไกที่แท้จริงคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการได้รับสิ่ง ระคายเคืองที่ตา เช่น คอนแทคเลนส์ แสงจ้า ภูมิแพ้ที่เยื่อบุตา สิ่ง แปลกปลอมท�ำให้เกิดการระคายเคืองเข้าตา ภาวะตาแห้ง ร่างกาย อ่อนเพลีย ความเครียด การอดนอนและการท�ำงานหนักไม่มีเวลา พักผ่อน เป็นต้น 2. ประเภทที่ทราบสาเหตุ เป็นความผิดปกติอันเกิดจาก โรคต่างๆ ส่งผลให้เกิดตากระตุก เช่น กระจกตาอักเสบ ขนตาผิด ปกติ เปลือกตาอักเสบ ตาแห้ง การติดเชื้อของตา ต้อกระจก ต้อหิน โรคจอประสาทตา โรคพาร์กินสัน ผลจากการกินยารักษา โรคจิตเภท โรคสมองขาดเลือดมาเลี้ยงที่บริเวณก้านสมอง เส้นเลือดโป่งพองไปกดเส้นประสาท หรือผู้ที่มีความผิดปกติของ เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 เนื้องอกที่กดเส้นประสาท เป็นต้น อาการตากระตุก ในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน เช่นกระตุก ข้างเดียว หรือกระตุกทั้งสองข้าง ระยะเวลาความถี่และความแรง ของการกระตุก ซึ่งจะมีอาการแตกต่างกันหากเป็นไม่เกิน1 สัปดาห์ จะหายได้เอง โดยไม่ต้องใช้ยารักษา ไม่เกิดอันตรายต่อสายตา หรือการมองเห็น หลังจากนั้นอาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้แบบเดิมคือ เป็นข้างเดิม/ต�ำแหน่งเดิม หรือเปลี่ยนไปเป็นข้างใหม่ ต�ำแหน่ง ใหม่ ในกรณีที่เกิดตากระตุกแล้วไม่หาย และยังมีการกระตุกของ มุมปาก หรือกระตุกที่ส่วนอื่นๆของร่างกายร่วมด้วย หรือพบ ว่าการมองเห็นเริ่มแย่ลง ลักษณะอาการเช่นนี้จะต้องรีบไปพบจักษุ แพทย์ โดยเร็วเพื่อตรวจวินิจฉัยและรีบท�ำการรักษาแต่เนิ่นๆเพื่อจะ ได้ลดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา

แนวทางการรักษา

1. ในกรณีที่มีอาการไม่เกิน 1 สัปดาห์ปล่อยให้หายเอง ตามธรรมชาติโดยไม่ ใช้ยาใดๆ 2. ในกรณีที่ตากระตุกมีผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต ประจ�ำวัน หรือผู้ที่มีอาการเกิดความวิตกกังวล แพทย์จะเลือกใช้ยาโดยให้รับประทาน เช่น ยาอาร์ เทน (Artane) ลีโวโดปาร์ (Levodopa) คลอนาซี แปม (Clonazepam) เป็นต้น 3. ใช้ยาฉีด เมื่อใช้ยากินแล้วไม่ได้ผล ปัจจุบันแพทย์จะ ฉีดโบทูไลนุ่ม ทอกซิน (botulinum toxin) บริเวณที่มี อาการ จะไม่เกิดอาการตากระตุกนาน 2-3 เดือน แต่ต้องกลับมาฉีดซ�้ำทุก 3 เดือน 4. การผ่าตัด เมื่อแพทย์ ให้ยาทานและฉีดยาแล้วแต่ไม่ หาย โดยอาจจะผ่าตัดกล้ามเนื้อรอบๆดวงตา และ การผ่าตัดเส้นประสาทใบหน้า เป็นวิธีการสุดท้ายที่ ยากและไม่นิยมใช้

การป้องกัน /วิธีการลดอาการ

1. ลดสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการตากระตุก เช่น กาแฟ บุหรี่ น�้ำอัดลม การอดนอน ความเครียด เป็นต้น 2. ลดการใช้สายตาและพักสายตาเป็นช่วงๆ ไม่ ใช้ สายตาในที่แสงสว่างจ้าเกินไป หรือแสงสว่างไม่ เพียงพอ 3. เพิ่มการพักผ่อน การนอนหลับ ในต�ำราพรหมชาติกล่าวว่าการเขม่นตา/ตากระตุก เป็นความเชื่อที่มีมานานแต่โบราณ เป็นลางสังหรณ์ บอกเหตุดี-ร้ายได้ ดังนี้ครับ เช่น 1. ถ้าเขม่นหลังตาขวา จะมีคนน�ำลาภมาให้ 2. ถ้าเขม่นหลังตาซ้าย ผู้หญิงจะบ่นถึง 3. ถ้าเขม่นกึ่งกลางตา จะมีคนต้องการพบ 4. ถ้าเขม่นตาซ้ายเบื้องต�่ำ จะมีคนพูดให้ร้ายใส่ความ 5. ถ้าเขม่นหัวคิ้วขวา จะถูกหักหลังจากเพื่อนฝูง 6. ถ้าเขม่นหัวคิ้วซ้าย จะมีคนรักบ่นถามถึง 7. ถ้าเขม่นหางตาขวา จะมีโชคลาภได้รับเงินทอง 8. ถ้าเขม่นหางตาซ้าย จะมีญาติมิตรเจ็บป่วยไม่ สบายใจ ไปหาอ่านเองนะครับ ผมเลือกมาให้ท่านสมาชิก คมช่างพิจารณาเพียง 8 ข้อ จะแม่นจริงหรือไม่ คง ต้องพิสูจน์เก็บข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สวัสดีครับ •


•48

สบายๆ สไตล์คนายสาระบั มช่าง นเทิง


49

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก นิตยสารคมช่างทุกท่าน ฉบับนี้ พามาแถบตะวันออก ชลบุรี อ.บ้านบึง ของกินอร่อย ไม่ว่าจะ เป็นก๋วยเตี๋ยวหมู หอยจ๊อ เป็นต้น แต่ฉบับนี้ จะพาไปพบ กับนักธุรกิจแห่งบ้านบึง ผู้ที่ผ่าน ประสบการณ์มามากมาย ปัจจุบันประสบความส�ำเร็จ ใช้ชีวิตแบบมีความสุขกับ บรรยากาศธรรมชาติ จะพาท่านผู้อ่านไปเที่ยว บ้านที่มีหินก้อนใหญ่อยู่กลาง บ้านที่โอบล้อมไปด้วย บรรยากาศธรรมชาติ และมา รู้จักกับนักธุรกิจแห่งบ้านบึง คุณสากล สกุณาไพบูลย์ กันครับ


•50

สบายๆ สไตล์คมช่าง

บนพื้นที่เกือบ 100 ไร่ ท่ามกลางบึง น�ำ้ธรรมชาติขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วย ภูเขาในเขตติดต่อกับผืนป่าเขาเขียว ผสม ผสานกับการออกแบบด้วยตัวเองในฐานะ เป็นคนที่รักธรรมชาติ จากเดิมทีได้ ออกแบบท�ำบ้านพักยกพื้นสูงคร่อมไปบน หินขนาดใหญ่ที่เรียงรายอยู่ ใต้พื้นบ้าน จนได้ปรับเปลี่ยนชั้นล่างเป็นห้องนอน ขนาดใหญ่ โดยหินขนาดใหญ่ที่เรียงราย อยู่นั้นได้ท�ำการปรับแต่งให้เป็น เฟอร์นิเจอร์ต่าง ได้อย่างลงตัว โดยหิน ขนาดใหญ่บางก้อนได้ทอดยาวจาก ภายนอกเข้าไปในตัวบ้านที่เป็นผนัง กระจกบานใหญ่ จนมองเป็นพื้นที่ เดียวกัน กลมกลืนไปกับธรรมชาติอย่าง ลงตัว ด้วยการออกแบบที่เป็นด้วยตนเอง ของคุณสากล จึงท�ำให้บ้านหลังนี้ดูแปลก ตา สวยงาม เมื่อได้สัมผัสแล้วเหมือนได้ อยู่ ในท่ามกลางของความเป็นธรรมชาติ อย่างแท้จริง •


51


•52

พยากรณ์จักรราศี • ตุลาคม 2558

ราศีมังกร

ราศีมีน

ราศีพฤษภ

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน ในท�ำอะไรก็จะได้แบบคูณสอง หากท�ำดีมากก็จะยิ่งได้คุณมาก ในทางกลับ กัน หากท�ำเสียเรื่องก็จะได้รับความเสียหาย มากมายตามมา ดังนั้นในระยะนี้ควรเข้าหา เจ้านายหรือผู้หลักผู้ ใหญ่เอาไว้ จะถือเป็น จังหวะที่ดี การเงิน จะค่อนข้างอาภัพโชคลาภเสีย หน่อย การเสี่ยงดวงก็จะให้ผลร้ายมากกว่า ผลดี ควรงดไปก่อนจะดีที่สุด ระวังรายจ่าย ที่มีเกณฑ์สูงมาก โดยเฉพาะจากเรื่อง ฟุ่มเฟือย ถ้าไม่ระมัดระวัง ค�ำนวณให้ดีๆ อาจก่อให้เกิดภาระหนี้สินระยะยาวได้ ความรัก บรรยากาศดูท่าจะไม่ดีเอาเสียเลย ท่านที่มีคู่แล้ว ก็จะเกิดเรื่องไม่สบายอก สบายใจ อาจมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ได้ง่าย หรือคู่ของท่านอาจเจ็บป่วยจนล้ม หมอนนอนเสื่อก็เป็นได้ ส่วนที่ยังโสด อย่า เพิ่งเปิดรับใครจนกว่าท่านจะพร้อมดีกว่า •

การงาน ท่านจะได้ผู้ช่วยเหลือให้งานส�ำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ในช่วงนี้ขอให้สร้างมิตรไว้ จะดีที่สุด เพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกใส่ความ นินทาว่าร้ายได้ง่าย ด้านธุรกิจให้ระวังการ ลงทุน เริ่มงานหรือโครงการใหม่ๆ อาจ ท�ำให้งบประมาณบานปลาย ได้ ไม่คุ้มเสีย การเงิน โชคลาภในเดือนนี้ยังไม่มี ให้เห็น อย่าหวังเรื่องการเสี่ยงโชค การลงทุน เพราะผลก�ำไรอาจไม่เป็นอย่างที่คิด รายได้ ยังอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี แต่ ให้ระวังการใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยที่ค่อนข้างสาหัส การท�ำเรื่องขอกู้ ยืมเงินมีโอกาสส�ำเร็จดังที่หวัง ความรัก ที่มีคู่แล้ว ปัญหายังเข้ามาถาโถม อยู่เรื่อยๆ ทั้งเรื่องเล็กๆ ตลอดจนเรื่อง ราวใหญ่โต หากไม่หนักแน่นพอ ก็มีโอกาส สูงที่จะทางใครทางมัน ส�ำหรับท่านที่ยังโสด คนที่เข้ามายังไม่ได้คิดจริงจังกับท่าน ถ้าไม่ อยากเสียใจภายหลังก็อย่าเพิ่งรีบร้อน •

การงาน จะใจร้อนและหุนหันพลันแล่นเป็น พิเศษ คิดอ่านไม่ค่อยรอบคอบ มีเรื่องให้ กังวลอยู่ตลอดเวลา จึงอาจเกิดความผิด พลาดได้ง่าย ให้ระมัดระวังความขัดแย้ง ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ระยะนี้ควร ฟังมากกว่าพูดจะดีที่สุด ภัยจะได้ ไม่มาถึงตัว การเงิน มีเกณฑ์สูญเสียของมีค่า ควรระวัง ภาระค่าใช้จ่ายที่มีเกณฑ์สูงมากทั้งจาก ตนเองและครอบครัว ที่อาจก่อให้เกิดภาระ หนี้สินระยะยาวได้ ช่วงนี้อาจมีเกณฑ์เจ็บ ป่วยได้ง่าย ควรหมั่นดูแลตัวเองอย่าง สม�่ำเสมอ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ยังไม่มีปัญหาให้ หนักใจ อาจเกิดเรื่องผิดใจกันบ้างแต่ยังไม่ ส่งกระทบโดยตรง ส่วนคนโสด เป็นระยะ เวลาที่ควรพิจารณาให้รอบคอบ อย่าด่วน รีบร้อนตัดสินใจ เพราะอาจท�ำให้แค่ผ่านมา แล้วก็ผ่านไปได้ •

ราศีกุมภ์

ราศีเมษ

ราศีเมถุน

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน จะไปได้สวย ผู้ ใหญ่จะคอยให้การ สนับสนุนช่วยเหลือ รวมถึงในด้านการ เรียนการศึกษาก็เช่นเดียวกัน หมั่นเข้าหาผู้ หลักผู้ ใหญ่บ้างในช่วงนี้ อาจได้รับข่าวดีก็ เป็นได้ โดยเฉพาะในด้านต�ำแหน่งหน้าที่ การงาน การเงิน การได้ โชคลาภอยู่ ในเกณฑ์สูง มี เงินทองหมุนเวียนไม่ขาดมือ การเสี่ยงโชค ก็ดูจะเข้าข้างท่านเป็นพิเศษ ด้านธุรกิจ การลงทุนหรือร่วมหุ้นต่างๆ เป็นจังหวะ ทองที่จะโลดแล่นไปในทางที่ดี มีโอกาสได้ รับผลก�ำไรสูง และมีเกณฑ์ ได้เพื่อนทาง ธุรกิจใหม่ๆ ความรัก อยู่ ในระยะที่ดีมาก มีความมั่นคง และแข็งแกร่ง เชื่อใจซึ่งกันและกัน ปัญหา เล็กๆ น้อยๆ ไม่สามารถท�ำอะไรคู่ของท่าน ได้ ส�ำหรับท่านที่ยังโสด เป็นช่วงเวลาที่ ท่านจะมีเสน่ห์มาก มีเกณฑ์ ได้พบเนื้อคู่ และคบกันจนถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียว •

การงาน ภาพรวมยังถือว่าไม่มีปัญหาอะไร แต่ ให้ระมัดระวังการพูด การเจรจาต่อรอง อาจเกิดความขัดแย้งได้ง่าย ข้อสัญญาและ การตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนงานด้าน เอกสารทั้งหลาย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ มีเกณฑ์เดินทางไปท�ำงานไกลๆ ในระยะ เวลาสั้นๆ การเงิน มีลาภผลอยู่ ในเกณฑ์ดี งานเข้า เงินเข้าตลอดทั้งเดือน ใครที่รอคอยข่าว เกี่ยวกับการขอเครดิตจะได้รับข่าวดีภายใน เดือนนี้ มีโชคลาภที่ดีด้านผลก�ำไรจากการ ลงทุนท�ำธุรกิจใหม่ๆ แต่เป็นระยะที่ควร ระมัดระวังเรื่องฟุ่มเฟือยของครอบครัว ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว บรรยากาศค่อน ข้างน่าอิจฉา เต็มไปด้วยความสุขความ เข้าใจภายในครอบครัว มีโอกาสเดินทาง ท่องเที่ยวร่วมกัน ส่วนท่านที่ยังโสด มีแวว ว่าสิ่งที่รอคอยก�ำลังตรงเข้ามาหาท่าน ให้ อดใจรออีกนิด •

การงาน เป็นเดือนที่ความคิดสร้างสรรค์ โลดแล่น ได้ โอกาสท�ำอะไรใหม่ๆ แต่ ให้ ระมัดระวังด้านอารมณ์มากกว่า เพราะจะ รู้สึกเหนื่อย และท้อถอยในการท�ำงาน หา เวลาพักสมองบ้าง แล้วกลับมาลุยใหม่อีก ครั้ง รับรองว่าผู้ ใหญ่ต้องทึ่งในความ สามารถของคุณแน่นอน การเงิน โชคลาภต่างๆ อยู่ ในเกณฑ์ที่ดี การเงินคล่องตัว แต่จะเป็นการได้มาแล้ว ต้องใช้จ่ายออกไป โดยเฉพาะจากครอบครัว ที่อยู่อาศัยจะมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามา เช่น เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ ทีวีเครื่องใหม่ แต่ก็ ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ยังไม่มีอะไรน่าวิตก กังวล ยิ่งท�ำดีต่อกันมากเท่าไร ความสุขก็ ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ควรหมั่นไปท�ำบุญ รักษาศีลด้วยกันบ่อยๆ เพื่อสร้างกุศลร่วม กัน ส่วนท่านที่ยังโสด หากมี ใครเข้ามาใน ระยะนี้ จะมีโอกาสคบกันยาว •


53

ราศีกรกฏ

ราศีกันย์

ราศีพิจิก

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ ใหญ่หรือหัวหน้างานเป็นอย่างดี ยิ่งช่วง ต้นเดือนถึงกลางเดือน จะได้รับความ เอื้อเฟื้อมากเป็นพิเศษ การเจรจาต่อรอง งาน จะประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี และมี โอกาสรับผลประโยชน์อย่างไม่คาดฝัน การเงิน หากต้องการโชคลาภในทางที่ถูกที่ ควรแล้ว ก็มีหวังที่จะสมปรารถนา ระยะนี้ เป็นช่วงที่มีโอกาสแสวงหารายได้มากขึ้น จึงมีรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทาง มีเงิน เหลือเก็บ และสามารถช�ำระหนี้ก้อนใหญ่ได้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว เดือนนี้ถือเป็นช่วง เวลาที่ดี หากเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง กันมาก่อน ก็จะเหมาะแก่การปรับความ เข้าใจ ค่อยๆ จูนเข้าหากัน รับรองว่าจะ เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนท่านที่ ยังโสด จะมีคนที่ต�ำแหน่งการงานสูงกว่ามา ถูกใจท่าน •

การงาน มีแนวโน้มจะผิดใจกับผู้มีอ�ำนาจ สาเหตุน่าจะมาจากการพูดผิดหูให้แคลงใจ กัน ให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ หน้า หรือต้องพูดจากันโดยตรง เพราะจะ ท�ำให้เรื่องไปกันใหญ่ ระยะนี้สุขภาพ ร่างกายจะย�่ำแย่เพราะท�ำงานหนัก ควรหา กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายตัวเองบ้าง การเงิน มีเกณฑ์เกิดเคราะห์หรือเสียทรัพย์ จากการเดินทางได้ง่าย รายจ่ายมีเกณฑ์สูง กว่ารายรับ โดยเฉพาะให้ระมัดระวังการใช้ จ่ายที่ฟุ่มเฟือยจากการเข้าสังคม หรือ สังสรรค์มิตรสหาย รวมถึงการร่วมลงทุน และให้กู้ยืม ก็อาจไม่ได้มากเท่าที่เสียไป ความรัก ที่มีคู่แล้ว ให้ระวังเรื่องการผิดใจ กันด้วยเรื่องชู้สาว หรือความสัมพันธ์แบบ ลับๆ ที่เรื่องอาจเปิดเผยแบบไม่ทันตั้งตัว จนน�ำพาความเดือนร้อนมาให้ท่านได้ ส่วนท่านที่ยังโสด รักที่รีบร้อนก็จะเหมือน สายลมที่พัดผ่านไป •

การงาน ถือว่ายังไปได้ด้วยดี ผลจากความ พากเพียรและความอดทนพยายามของท่าน จะท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ จะเห็นเป็นฟ้าหลัง ฝนที่สวยงาม ผู้ ใหญ่ ให้การสนับสนุนเป็น อย่างดี มีโอกาสได้เดินทางไปเรียนรู้งาน ใหม่ๆ หรือเปลี่ยนต�ำแหน่งงานที่ดีกว่าเดิม การเงิน ช่วงนี้ระวังอย่าให้ ใครหยิบยืมเงิน จ�ำนวนมาก หรือค�้ำประกันให้ ใครเป็นอัน ขาด เพราะจะน�ำความเดือดร้อนมาสู่ท่าน ได้ ทางที่ดีอย่าสุงสิงกับคนพาล เพราะราย ได้ของท่านจะมาจากกิจการงานที่ท�ำอย่าง โปร่งใส ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ระยะนี้บรรยากาศ จะเริ่มดีขึ้น ต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากัน ท�ำให้ราบรื่นมีความสุขมากขึ้น ส�ำหรับท่าน ที่อยากมีงานมงคล ในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะ ที่ดี ส�ำหรับท่านที่ยังโสด จะเป็นที่หมาย ปองของคนที่มีอายุมากกว่าค่อนข้างมาก •

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน มีเกณฑ์ท�ำอะไรก็จะประสบผล ส�ำเร็จ แต่จะมีข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ต้องหมั่นรอบคอบและตรวจทานกันมาก หน่อย โครงการที่เคยล้มเหลวมา แล้วน�ำ มาปรับปรุงแก้ ไขใหม่ จะได้รับความช่วย เหลือ และความร่วมมือที่ดี มีโอกาสส�ำเร็จ การเงิน ภาพรวมดีขึ้นกว่าหลายเดือนที่ ผ่านมา มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างแดน รายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับการหาความ สุขให้ตนเองและครอบครัว มีเกณฑ์เสียเงิน ไปกับเรื่องสุขภาพ ระยะนี้ต้องระมัดระวังตัว เองให้มาก ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว เดือนนี้จะเป็น เดือนแห่งความสุข มีความปรองดอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากขึ้น ใครที่มีปัญหาก็ สามารถปรับความเข้าใจกันได้ง่าย ส�ำหรับ ท่านที่ยังโสด ท่านจะมีความสุขกับเพื่อนซะ มากกว่า แต่ก็อาจจะมีหนุ่มๆ เข้ามาให้ กระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่บ้าง •

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน ธุรกิจการค้าในระยะนี้ ต้องอาศัย การรุกรบที่รวดเร็วและเฉียบขาด จึงจะ ประสบความส�ำเร็จ การตัดสินใจไม่เด็ดขาด อาจท�ำให้พลาด เสียโอกาส หรือล่าช้ากว่าที่ คิดไว้ รวมถึงการหักโหมร่างกายท�ำงาน หนักเกินไป อาจส่งผลร้ายท�ำให้เจ็บป่วยได้ การเงิน ช่วงตั้งแต่ครึ่งเดือนหลัง อาจเกิด ระยะฝืดเคือง ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่อารมณ์ พาไปยังมีอยู่มาก เช่น การเข้าสังคม สังสรรค์พบปะมิตรสหาย แต่ยังมีผล ประโยชน์ ผลก�ำไรจากการลงทุนที่ยังพอน�ำ มาหมุนเวียนได้ ความรัก ที่มีคู่แล้วให้ระวังในช่วงครึ่งเดือน หลัง ที่ปากอาจพาซวย ทะเลาะเบาะแว้งกัน ด้วยเรื่องเล็กๆ น้อย ท�ำให้ร�ำคาญใจ บางคู่ อาจเลยเถิดจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ส�ำหรับ ท่านที่ยังโสด มีโอกาสสูงที่จะพบเนื้อคู่ หรือ คนที่ถูกใจ ให้ศึกษากันไปก่อนจะดีที่สุด •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน การแก้ ไขปัญหาต่างๆ ในด้านการ งานเป็นไปได้ด้วยดี งานมีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ เป็นที่ชื่นชอบของผู้หลัก ผู้ ใหญ่ และจะเป็นเดือนที่มีงานเข้ามา มากมาย แต่ก็จะยังมีคนคอยสนับสนุนอยู่ เบื้องหลังท�ำให้งานส�ำเร็จลุล่วง มีโอกาส ก้าวหน้าสูง การเงิน เป็นช่วงที่มีลาภผลที่ดี มีโอกาสได้ โชคลาภจากการเดินทางท่องเที่ยว หรือการ เดินทางไปท�ำงานต่างแดน การแสวงหา รายได้ ในระยะนี้จะมีเกณฑ์ ได้มาจากการ เจรจา โน้มน้าวใจที่อ่อนหวานนุ่มนวล ผล ประโยชน์ที่ควรได้รับก็จะได้สมปรารถนา ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ความรักจะกลับมา มีชีวิตชีวาอีกครั้ง มีเรื่องให้ตื่นเต้นหัวใจ พองโต บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข อารมณ์ที่คุกรุ่นจะค่อยๆ จางหายไป ส่วน ท่านที่ยังโสด มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ จนถึงขั้นแต่งงาน •


•54

ฮวงจุ้ย

CITRINE ซิทริน จากกระแสนิยมน�ำหิน แร่ หรืออัญมณีมาเป็นเครื่องประดับ เพื่อส่งเสริมโชค ลาภ และพลังในด้านต่างๆ นอกจากคุณประโยชน์จากการเป็นเครื่องประดับแล้ว อัญมณีเหล่านั้นยังสามารถน�ำมาประดับตกแต่งบ้านเพื่อเสริมฮวงจุ้ยได้อีกด้วย

เป็นอัญมณีที่ส่งเสริมในเรื่องความ มั่งคั่ง ร�่ำรวย ยิ่งถ้าคุณมีหรือใช้มัน มัน จะยิ่งเสริมพลังในเรื่องการเงินของคุณให้ มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าคุณใช้อัญมณี ในกลุ่มหลากสีอย่างคาร์เนเรียน (CARNELIAN) ซึ่งเป็นอัญมณีสีส้ม หรือหินอา เกต (AGATE) หินที่มีหลายสี และไทเก อร์ส อาย (TIGER’S EYE) หินในกลุ่มนี้ จะยิ่งส่งเสริมให้คุณมีพลังมากขึ้น


55

ROSE QUARTZ โรสควอตซ์

เรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ หินชนิดนี้สามารถเยียวยารักษา เยียวยาได้ ดังนั้นต�ำแหน่งส�ำหรับการวางหิน โรสควอตซ์ ไว้ ในบ้านคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะส่งเสริมให้ความรักสุขสมหวัง และช่วยในเรื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือถ้าจะให้ตรงประสิทธิภาพอย่างแท้จริง การน�ำหินโรสควอตซ์ ใส่ไว้ ในชาม แล้วน�ำไปตั้งไว้ ในห้องนอน ก็จะ เป็นการส่งเสริมพลังในเรื่องความรักได้เป็นอย่างดี

KYANITE ไคยาไนท์ HEMATITE เฮมาไทต์

ถ้าลูกน้อยของคุณเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิ หรือสมาธิสั้น เพียงวางหินเฮมาไทต์ ไว้ ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งภายในห้องของ พวกเขา หรือทางทิศตะวันตกของบ้าน เฮมาไทต์ก็จะช่วยสร้าง และรวบรวมพลังงานท�ำให้เขามีสมาธิมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วย ปกป้องพวกเขาได้เป็นอย่างดี

อัญมณีสีน�้ำเงิน ที่มีความหมาย ในเชิงการปกป้องอันตราย รวมไปถึง สร้างความผ่อนคลายและท�ำให้คลาย เครียด หากใช้ ไคยาไนท์จะทั้งในเรื่อง ของการเป็นเครื่องประดับ หรือ ตกแต่งบ้าน ไคยาไนท์ก็จะช่วยเสริม พลังให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

OBSIDIAN ออบซิเดียน

ที่มักนิยมเรียกกันว่าอัญมณีสีด�ำ คือถ้าหากวางออบซิเดียน และ เฮมาไทต์ ไว้ที่ประตูหน้าบ้านจะถือเป็นการป้องกันอันตราย หรือสิ่งชั่ว ร้ายได้เป็นอย่างดี เช่นหากที่ประตูหน้าบ้านซึ่งเป็นประตูหลักของบ้านมี กระถางต้นไม้ตั้งขนาบอยู่ทั้งสองด้าน คุณสามารถวางออบซิเดียนไว้บน ดินหรือรองก้นกระถางต้นไม้ก็ ได้ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ โดยเมื่อน�ำอัญมณีมาประดับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือส�ำนักงาน ร้านค้า การน�ำอัญมณีหรือหินเหล่านั้น มาท�ำความสะอาดเสียก่อน ถือเป็นการเพิ่มพลังและการต้อนรับให้กับอัญมณีอย่างมาก ส�ำหรับวิธีการดูแลท�ำความสะอาดอัญมณีนั้นมีหลายวิธี ทั้งการจุ่มลงในน�้ำสะอาด หรือจะเป็นน�้ำผสมเกลือก็ ได้ นอกจาก นั้นต�ำแหน่งในการวางอัญมณีภายในบ้านของคุณ คุณจะต้องมั่นใจว่าเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานที่ดี เช่นห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ชั้นวางหนังสือ และแท่นบูชา ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.fengshui.about.com/od/fengshuicures/qt/crystals.htm


•56

คมช่างบอกต่อ • CLASSIFIED

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529 12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี

• ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

ธนุยา ออกแบบ ตกแต่ง

THANUYA INTERIOR & DESIGN โทร. 081-867-7277

Email: design.by.thanuya@gmail.com

หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

บริ ษัท ยูเรก้า อินเตอร์เทรด จ�ำกัด รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

แฟ็กซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com

www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230 จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


SIGN STEP CO., LTD.

บริ ษ ท ั ซายน์ สเต็ ป จ� ำ กั ด ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อและสเตนเลสท่อ ดี ไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767

ชื่อ ……………………………………...................…………...….……………….. อาชีพ………………….……....……………………….…........……………..……… บริษทั /ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………….......…………….….…...……..................

จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

081-5417611 รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง ภายนอก-ภายใน และอลูมิเนียมคอมโพสิต

จัมากประสบการณ์ นทร์ดาสร้คอนสตรั คชัน่ างงานคุณภาพ ด้วยความจริงใจ โทร. 091 056 2541

ทีอ่ ยู… ่ ………………………………................……...................................... .......................................…...........................................……….……. .......................................…...........................................……….……. จังหวัด…………………….....................รหัสไปรษณีย์…….……….…........ โทร………………………….....……….....……….....………………................... แฟกซ์….........…………….....……….....……….....……….....…...............….. E-mail…………………………………………....……………....….…......…….

กรุณาส่งแแบฟอร์มสถานที่จัดส่ง หรือแนบนามบัตร มาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com Facebook : komchangmag หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986

8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


•58


59


Kc24s  
Kc24s  
Advertisement