Page 1

1


ปีที่ 2 ฉบับที่ 21

ประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2558

__ __ __ __ ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ฉบับนี้เรามา พูดกันถึงเรื่อง ความหวัง ทุกคนมีความ หวัง และที่หวังกันมากคือหวังอยากจะ รวย บางคนก็ บนบานสานกล่าว อยากได้ นั้นอยากเป็นนี่ บางคนก็มีความหวังจาก ค�ำท�ำนายของหมอดู ก็เลยท�ำอะไรก็ไม่ เต็มที่กับสิ่งที่ท�ำอยู่ แต่ความหวังต่างๆก็ หวังกันได้ล่ะครับ ที่ส�ำคัญที่สุด ของความ หวังทั้งหมด มันอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นล่ะครับ

ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

__ ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ ศุภกร จันทรดา

__ __ __ __ __

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986

__

แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429

__

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี รายเดือน


7


10 สังคมข่าว 16 เรื่องจากปก

อาคารวัฒนะ ทาวเวอร์

30 แม่น�้ำสเตนเลส

กรดแบบไหน ต้องใช้สเตนเลส เกรดอะไร

32 มุมสเตนเลส 18 รายงานพิเศษ สนิมหลอก กรุงพนมเปญ รอบรู้งานช่าง 22 หลากหลายงานช่าง 34 ข้อปฎิบัติ ความปลอดภัยใน การเชื่อม

26 คมช่างเล่าเรื่อง บัตรประจ�ำตัว ประชาชน

การเชื่อมโลหะ

38 แนะน�ำผลิตภัณฑ์

40 เปิดโลกผลิตภัณฑ์ 42 ปฎิทินข่าว 43 บอกเล่าธุรกิจ

ท�ำธุรกิจให้รุ่งเรือง

50 สบายๆ สไตล์คมช่าง สินค้าไทยใน กรุงพนมเปญ

52 พยากรณ์จักรราศี ประจ�ำเดือน กรกฎาคม

44 มุมกฎหมาย อายัดที่ดินก่อนฟ้อง 54 ฮวงจุ้ย 46 สุขภาพ โต๊ะท�ำงาน โรคตับแข็ง


สังคมข่าว

•10

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ : bonanuthep@gmail.com

กองบรรณาธิการนิตยสารคมช่าง ได้เข้าร่วมรับฟังงานสัมมนา ในหัวข้อ ”โค้งสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ AEC” โดยวิทยากร อ.ชไมพร ตันติวงค์ และปฐกถา “นโบายการลงทุนของญี่ปุ่น ในประเทศไทย” โดยองค์ปาถก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้นโดย สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ที่โรงแรมวินเชอร์สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้ารับฟังทั้ง ชาวญี่ปุ่นและชาวไทย

“นิตยสารคมช่าง” และ ทีเอ็น โพลีฯ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนรายการ “ศึกมวยยักษ์ถล่มโลก ครั้งที่ 14” ชิงแชมป์สหพันธ์มวย เอเชีย ABF รุ่นจูเนียร์ มิดเดิ้ลเวท โดยมี ฯพณฯ ท่าน กร ทัพพะรังสี เป็นประธาน ระหว่าง เพชรสุริยา สิงห์วังชา กับ ลูเซลิโอ บอร์เกส (บราซิล) ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ 11 NBT ในวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา


11


สังคมข่าว

•12

THAI CHAMBER OF COMMERCE TRADE FAIR

นิตยสารคมช่าง ได้มีโอกาสเก็บภาพ บรรยากาศในงานแสดงสินค้า Thai Chamber of Commerce Trade Fair ที่ Diamond Island Convention & Exhibition Center (Koh Pich) กรุงพนมเปญ ประเทศ กัมพูชา เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีสินค้าของไทยวางจ�ำหน่าย และได้รับ ความสนใจจากชาวกัมพูชาเป็นจ�ำนวนมาก


13

Diamond Island Convention & Exhibition Center (Koh Pich), PHNOM PENH

พบกับนิตยสารคมช่าง ได้เป็นประจ�ำทุกเดือน ที่ Terrace Coffee หรือเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 บริษัท แพรคติก้า จ�ำกัด

นิตยสารคมช่าง ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 39 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ


สังคมข่าว

•14


15


เรื่องจากปก

•16

เมื่อเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพนมเปญ ประเทศกั ชา จะมองเห็นอาคารสูงที่มีรูป EmileมพูRobert ทรงโดดเด่ นสะดุดตามีเอกลักษณ์ด้วยการ (1860-1924) ออกแบบที่แปลกตาและสวยงาม จนอดที่จะ กล่าวถึงไม่ได้ นั่นก็คือ อาคารวัฒนะ แคปิตัล โดย วัฒนะ พร็อพเพอร์ตี้ (Vattanac Properties) บริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�ำของกัมพูชา เป็น โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดใน ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงพนมเปญ “วัฒนะ แคปิตัล” เป็นหนึ่งในอาคารที่มี ความโดดเด่นมากที่สุดในใจกลางย่านธุรกิจ ของกรุงพนมเปญ ที่สอดรับกับการเติบโต ทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและต่อเนื่องของ กัมพูชา ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ประกอบด้วยอาคารสูง สองหลัง และอาคาร เตี้ย ที่ประกอบด้วยกระจกโดยออกแบบตาม หลักฮวงจุ้ย รูปทรงอาคารคล้ายพญานาค โดยอาคารที่ 1 ซึ่งเปรียบเสมือนหลังของ พญานาคมีทั้งหมด 38 ชั้น เป็นพื้นที่เช่า ส�ำนักงาน โรงแรมระดับหรู และร้านค้า แบรนด์ดัง ส่วนอาคารที่ 2 จัดเป็นส่วนไลฟ์ สไตล์ ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ โรง พยาบาล และร้านค้าปลีกอื่นๆ อาคารสูงทั้ง สองหลังมีพื้นที่ตั้งแต่ 1,461 ถึง 1,769 ตารางเมตรในแต่ละชั้น จะประกอบด้วย โซน ส�ำนักงาน ซึ่งมีพื้นที่ส�ำนักงานเกรด A พื้นที่ ศูนย์การค้าหรูหรา เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ มาตรฐานระดับโลก พร้อมด้วยโรงแรมสุดหรู ระดับ 5 ดาว ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การศึกษา และศูนย์ความบันเทิงมาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ ยังเป็นอาคารเชิงธุรกิจอาคารแรกของกัมพูชาที่มีการ ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED มีระบบอาคารและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน และด้วยการใช้โซลูชั่นที่เป็นเครือข่าย เพื่อประโยชน์ทางด้าน ธุรกิจ ทั้งในส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สายที่ ปลอดภัยตามจุดต่างๆ ในอาคารทั้งสองหลัง ระบบสื่อสารศูนย์บริการ ติดต่อแบบครบวงจร และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ยอด เยี่ยม จนได้รับรางวัล South East Asia Property Awards สาขา “โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุด” ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปี 2555 อีกด้วย •


17


รายงานพิเศษ

•18

กองบรรณาธิการนิตยสารคมช่างได้มีโอกาสไปยังกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา อีกครั้งหลังจากเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว ที่มีการเปลี่ยนแปลง ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่มีสะพานข้ามทางแยก มากกมาย และก็ก�ำลังก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วน ของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตขึ้นพร้อมๆกับธุรกิจท่องเที่ยวที่มีการส่ง เสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น จึง อาจกล่าวได้ว่า “กรุงพนมเปญ” วันนี้ไม่เหมือนเดิมเสียแล้ว ! จากที่หลายคนจินตนาการว่าจะยังคงเห็นสภาพความล้าหลัง ประชาชนยังยากจน และถนนหนทางที่เหมือนกับต่างจังหวัดของ ประเทศไทย ได้หายไปจนแทบหมดสิ้น เพราะภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า และสองข้างทางของถนนสายหลักในกรุงพนมเปญ ในวันนี้ เห็นเด่นชัดว่า เมืองหลวงแห่งนี้ก�ำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ ความเจริญและความศิวิไลซ์ ทยอยเข้าไปไม่ขาดสาย พัฒนาขึ้นมามาก และก้าวสู่การเป็น “เมืองแห่ง การลงทุน” อีกเมืองหนึ่ง หลายปีที่ผ่านมา กรุงพนมเปญเป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ที่สุดในกัมพูชา มีการขยายตัวด้านโรงแรมและภัตตาคารอย่างมาก เพราะการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และปัจจุบันมีสายการบินที่บินตรง จากเมืองต่างๆ ในเอเชียไปยังกรุงพนมเปญหลายเที่ยวบินทุกวัน


19

จากถนนหลักๆ แทบทุกสาย มีอาคารสูงผุดขึ้นให้เห็นหลายโครงการ แม้แต่ ”บึงกอก” บึงน�้ำขนาดใหญ่กลางกรุง พนมเปญ ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยน ได้ถูกถมจนเต็มพื้นที่ เพื่อสร้างโครงการต่างๆ อันทันสมัยและครบวงจร ภาพที่เห็นเวลานี้ อาจกล่าวได้ว่ากัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้ง พื้นที่ต่างๆ ให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปตั้งฐานการผลิต กัมพูชา มีหน่วยงาน “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่เรียกว่า Cambodian Special Economic Zone Board (CSEZB) ท�ำหน้าที่พัฒนาและควบคุมดูแลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน ประเทศทั้งหมด เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปตั้งฐานการผลิตอุตสาหกรรม ที่เน้น การใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า อาหารแปรรูป เฟอร์นิเจอร์ จักรยาน สินค้าอุปโภคและ บริโภคอื่นๆ เป็นต้น โดยภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ประกอบด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่พาณิชย์ และที่อยู่ อาศัย นอกจากนี้แล้ว ยังวางแผนสร้าง “ศูนย์กลางชุมชนเมืองใหม่” (Second Center) เพื่อรองรับการเติบโตของ เมืองและประชาชน ให้ได้อยู่อาศัยใกล้แหล่งประกอบอาชีพด้วย


รายงานพิเศษ

•20


21

กรุงพนมเปญในวันนี้ ก�ำลังเจริญเติบโต อย่างเต็มที่ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้าน อสังหาริมทรัพย์ ทั้งห้างสรรพสินค้า อาคาร พาณิชย์ และอพาร์ตเมนต์ ตึกคอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรรค์ เกิดขึ้นให้เห็นหลายแห่ง โดย เฉพาะรอบๆ กรุงพนมเปญถือเป็นการพัฒนา เมืองอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด ไม่ว่าจะเป็น โครงการห้างสรรพสินค้าอิออน หรือโรงแรม ขนาด 700 ห้อง พร้อมสนามกอล์ฟ 18 หลุม โครงการโรงแรมของบริษัทโตคิว คอนสตรัคชั่น การร่วมลงทุนของญี่ปุ่นกับนักลงทุนชาว เวียดนาม เป็นโรงแรมหรูขนาด 80 ห้อง และที่ ขาดไม่ได้อีกโครงการ คืออาคารส�ำนักงานชื่อ “วัฒนะบิลดิ้ง” และอีกหลายโครงการที่ก�ำลัง ก่อสร้าง ล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่โอ่อ่าทันสมัยแทบ ทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเดินทางไปตามถนนสายไหน ก้ล้วน แล้วแต่จะพบกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั่วไปหมด และที่เห็นเป็นความเปลี่ยนแปลงอีก อย่าง คือธุรกิจที่เข้าไปเปิดกิจการในกัมพูชา เช่นกัน อาทิ วุฒิ-ศักดิ์ คลีนิก เจ้าของธุรกิจ ความงามในประเทศไทย หรือแม้แต่ร้านอาหาร ชาบู ชาบู ก็ไปเปิดสาขาให้บริการชาวกัมพูชา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาก�ำลังขยาย ตัวอย่างต่อเนื่องนี้ ท�ำให้เป็นโอกาสที่ดีที่นัก ลงทุนจากไทย โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือ แม้กระทั่งการออกแบบต่อเติมตกแต่งร้านค้า ที่พักอาศัยทั้งภายนอกและภายใน หากจะกล่าวไปแล้ว กัมพูชาในวันนี้ เดินไป ข้างหน้าพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะท�ำให้ กัมพูชาก้าวเขยิบขึ้นมา อยู่แถวหน้าของอาเซียน ได้เช่นกัน ในอีกไม่นานนี้ •


•22

หลากหลายงานช่ าง นายช่างตี๋ ช่างเทคนิคประจำ�แท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ ผมนายช่างตี๋ ฉบับนี้ขอน�ำ เสนอเรื่อง ความปลอดภัยในการเชื่อม โลหะด้วยไฟฟ้า ซึ่งช่างเชื่อมคงใช้งานตู้ เชื่อมกันอยู่บ่อยๆ เรามาดูว่ามีอะไร เกี่ยวข้องกับเรา และป้องกันกันอย่างไร บ้าง เพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะด้วย ไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้อง ศึกษาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะ ปฏิบัติงาน ซึ่งโดยทั่วไปอันตรายในการ เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็น

1.อันตรายที่เกิดอาการช๊อกจากกระแสไฟฟ้า

ELECTRIC SHOCK อาการช๊อกที่เกิดจากสายดิน หรือการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า อันเนื่องมา จาก ความชื้นของถุงมือ, เสื้อ, พื้นหรือความเปียกชื้น ทั่วๆ ไปจะต้องคอยระมัดระวังถ้าเกิดอาการ ช๊อก จะช่วยตัวเองไม่ได้จะมีการกระตุก ถึงขั้นบาดเจ็บ และเสียชีวิต เพราะฉะนั้นไม่ควรจะเข้าไปจับสัมผัส หรือเข้าไปต่อในวงจรของกระแสซึ่งจะมีผลเช่น เดียวกันกับผู้ถูกกระแสไฟช๊อก คือมีอันตรายถึงชีวิต ได้เช่นกัน

2.อันตรายที่เกิดจากการถูกเผาไหม้ BURNS

อันตรายจากการเผาไหม้ จะมีสาเหตุจากคามผิด พลาดของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงอาจจะมาจากเสื้อผ้า ที่สวมใส่ หรืออุปกรณ์ปกป้องตัวอื่น เช่น หน้ากาก, ถุงมือ เสื้อเอี้ยมหนัง ส่วนใหญ่แล้วการถูกเผาไหม้ จะมาจากความร้อนของรังสี ที่เกิดจากเปลวอาร์ก ขณะท�ำการเชื่อม หรือสัมผัสกับชิ้นงานเชื่อมซึ่งมี ความร้อนสูง ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้


23

3.อันตรายที่เกิดจากพลังงานรังสี RADIANT ENERGY

การปฏิบัติงานเชื่อม จะเกิดพลังงานรังสีขึ้น 4 ระดับ รังสีที่ มองเห็น (Visible Light Rays) สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีความถี่อยู่ในช่วง 400-750u เมื่อถูกรังสีช่วงนี้จะท�ำให้ตามัว และมืดไปพักหนึ่ง อันเนื่องจากช่างเชื่อมปิดหน้ากากไม่ทัน หรือ ไม่มีเลนซ์ป้องกันที่เหมาะสมหรือไปอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณ ที่ท�ำการเชื่อมอาร์ก ท�ำให้ประสาทตาระคายเคืองและอาจท�ำให้ ตาบอดได้ ในการเชื่อมด้วยรังสีเลเซอร์ ก็จะท�ำให้เกิดตาบอดได้ ถ้า ล�ำแสงเลเซอร์ไปกระทบตาเข้าไม่ว่าจะกินเวลาเล็กน้อย ก็ตาม ดังนั้นในการปฏิบัติการเชื่อมด้วยรังสีเลเซอร์จะต้องวาง มาตรการการป้องกันอย่างดีและมีอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง เหมาะสม 3.1 รังสีอินฟราเรด INFRARED RAYS รังสีระดับนี้มีความถี่ คลื่นสูงกว่า 750u ขึ้นไปประสาทตาไม่สามารถจะมองเห็น ได้รังสีตัวนี้ให้ความร้อนสูงและจะท�ำอันตรายต่อผิวหนังได้ 3.2 รังสีอัลตร้าไวโอเลต ULTRAVIOLET RAYS การเชื่อมอาร์ก ซึ่งจะเกิดรังสีประเภทนี้ขึ้นจะท�ำอันตรายต่อผิวหนังและตา ที่ไม่มีสิ่งป้องกันจะท�ำให้ผิวหนังถูกเผาไหม้และเกิดระคาย เคืองในเบ้าตาคล้ายกับมีเม็ดทรายเข้าไปอยู่ในตารังสี อัลตร้าไวโอเลต ยังมีส่วนท�ำให้บริเวณที่มีการเชื่อม เปลี่ยนแปลงทางเคมีของโอโซนบรรยากาศของออกซิเจน เปลี่ยนแปลงอ๊อกไซด์ของไนโตรเจนในบรรยากาศ ไนโตรเจน 3.3 รังสีเอ็กซ์เรย์ X-RAYS จะเกิดจากการเชื่อมด้วยระบบ อีเล็คตรอนบีม Electron Beam Welding : EBW เพื่อ ป้องกันรังสีเอกซ์เรย์รั่วซึม จะต้องท�ำแผ่นป้องกันรังสีใน ห้องเชื่อมเป็นอย่างดี ผู้ปฏิบัติการจะต้องได้รับรังสีเอ๊ก ซ์เรย์ไม่เกิน 5,000 milli-rems ต่อปี หรือ100 milli-rems ต่อสัปดาห์ และในการรับรังสีเอกซ์เรย์ในอุตสาหกรรมจะ ต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 1/10 ครั้งของระดับปฏิบัติการ อาชีพ 3.4. อันตรายที่เกิดจากเสียง NOISE ในการเชื่อมด้วยระบบ พลาสม่า (Plasma Arc) ความเร็วและอุณหภูมิที่เกิดขึ้น ของพลาสม่าเจ็ทวิ่งผ่านหัวฉีด จะมีระดับความถี่เสียงสูง มากเพราะฉะนั้นถ้าท�ำงานกับระบบนี้ แล้วควรจะมี อุปกรณ์ป้องกันเสียงมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อประสาทหู ได้ในท�ำนองเดียวกัน การเชื่อมวาย (Flash Welding) ก็ จะเกิดความถี่เสียงสูงมาก ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อ ประสาทหูได้

4.อันตรายที่แฝงอยู่ในระบบการเชื่อม LATENT

HAZARD อันตรายที่แฝงอยู่ในระบบนี้ก็คือ ควัน,ฝุ่นและแก๊สพิษที่เกิดจากปฏิบัติ การเชื่อมพื้นฐานของ​กลุ่มควันและแก๊สเหล่า นี้ ซึ่งจะเกิดผลกระทบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 4.1 ควันและฝุ่นเชื่อม WELDING FUMES & WELDING DUSTS ควันและฝุ่นเชื่อมเป็น ส่วนที่มีขนาดเล็ก ในระดับจุลภาคที่ติด เข้าไปกับลมหายใจ และสะสมอยู่ในช่อง ว่างของปอดจนกระทั่งปอดอักเสบ จนถึง ขั้นเป็นมะเร็งในปอด อาการไข้ที่เกิดจาก ควันของโลหะเป็นอันตรายสูงสุดอันหนึ่งใน งานเชื่อม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรูปฟอร์ม อ๊อกไซด์ของโลหะประเภทต่างๆ เช่น สังกะสีออกไซด์ส�ำหรับเคลือบผิวโลหะ สาร แคลเซี่ยมฟลูออไรด์ (CaF2) ที่ละเอียดอ่อน ซึ่งเกิดจากสารพอกหุ้มแกนลวดเชื่อมที่เป็น ด่าง (Basic Coated Lime-Fluoride or Low-Hydrogen) ไม่สะลายตัวในสภาวะ ปกติ มีความละเอียดอ่อน แต่มีปฏิกิริยาสูง เมื่อผสมกับบรรยากาศที่มีความชื้น จะ ท�ำให้เกิดกรดไฮโดรฟลูออริค (HF) สูงมาก หากเข้าสู่ระบบการหายใจและสะลายใน ร่างกายมีปริมาณที่พอเหมาะจะเกิดอาการ เจ็บป่วยได้เร็วมาก 4.2 แก๊ส GASES แก๊สอาจจะเกิดขึ้นได้ใน ระหว่างการปฏิบัติงานเชื่อมโดยทั่วๆ ไปจะ เกิดแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์, โอโซนและ อ๊อกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งจะก่อให้เกิด อันตราย ดังนี้ 4.2.1 ก่อให้เกิดการอักเสบที่ปอด (Inflammation of the Lung) 4.2.2 น�้ำท่วมปอด (Pulmonary Edema) ปอดบวมและมีน�้ำสะสม 4.2.3 สูญเสียการยืดหยุ่นของปอด (Emphysema) 4.2.4 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chromic Bronchitis)


สวอท.

•24

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และท�ำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่างไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก

ประวัติตวามเป็นมา

สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็นที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และ หอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ในต่างจังหวัด ซึ่ง สร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจากค�ำว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรมเอเซีย” เป็นหอพักที่ สร้างขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่มต้น มีนักศึกษาและคนฝึกงานจากประเทศต่างๆ ใช้ ชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้อง และศึกษาเรียนรู้จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความรู้สึกผูกพันแน่นแฟ้นและมีการจัดตั้งชมรมศิษย์ เก่า ABK ขึ้นตามประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุมตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็นระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับมาเมือง ไทยแล้วมากกว่าพันคน ในปี พ.ศ. 2519 ทางชมรมศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วมประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ด�ำเนินเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์โอเวอร์ซีส์เท คนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อสันติบาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรม เทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และได้รับอนุญาตให้ ใช้ชื่อใหม่นี้ เพื่อถูกต้องตามที่กองต�ำรวจสันติบาลแนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย


25

ฝึกอบรม ณ ประเทศไทย Essential Monozukuri Management ปี 2015

ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคมนี้ ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงวิธี การท�ำงาน เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสมกับ ซูเปอร์ไวเซอร์ / ผู้จัดการระดับต้น-สูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในส�ำนักงาน รวมถึง ฝ่ายการผลิต บรรยายและจัดการสอนโดยวิทยากรชาวญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญการบริหารโรงงาน การบริหารการผลิตและ การบริหารด้วยวิธีเครืองมือและตัวเลข จากนั้นจะมี Workshop ซึ่งวิทยากรจะให้ค�ำแนะน�ำโดยละเอียด

ความต่างระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย”

อบรม 2 วัน 21-22 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20 (ใกล้ BTS อโศก / MRT สุขุมวิท) การประนีประนอมในการท�ำงานท่ามกลางกลุ่มคนที่มาจากต่างเชื้อชาติและวิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อปรับวิธีการท�ำงานให้เหมาะสม ระบบการท�ำงานของญี่ปุ่นที่น่าสนใจและปรับใช้ให้เข้ากับการท�ำงานจริง เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสมกับซูเปอร์ไวเซอร์– ผู้จัดการระดับกลางที่ท�ำงานในบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น หรือมี คู่ค้าญี่ปุ่น บรรยายและจัดการสอนโดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น พร้อมล่ามแปลไทย

ฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น Quality Management (PQM)

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558 สถานที่อบรม ศูนย์ฯ HIDA (AOTS) โตเกียว (ใกล้ Ueno) เนื้อหาหลักสูตร : TQM, Quality Assurance, TQM Vehicles (Daily Managment, Management y Policy, QCC), Fact Control Method, พร้อม study tour นอกสถานที่ สอนโดย Prof. Dr. KANO และทีมงาน สอนเป็นภาษาอังกฤษ (โปรแกรมนี้ได้รับเงินสนับสนุบางส่วนจากรัฐบาลญ๊่ปุ่น)

Corporate Management (EPCM)

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2558 สถานที่อบรม ศูนย์ฯ HIDA (AOTS) โตเกียว (ใกล้ Ueno) เนื้อหาหลักสูตร : Japanese Management, Competitive Stratey, Marketing Strategy, Organizational and Human Resource Management, Coporate Finance, Business Ethics พร้อม Study tour นอกสถานที่ สอนโดย ศาสตราจารย์ระดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและมีประสบการณ์การท�ำงานกับองค์กรใหญ่ ๆ มากมาย สอนเป็นภาษาอังกฤษ (โปรแกรมนี้ได้รับเงินสนับสนุบางส่วนจากรัฐบาลญ๊่ปุ่น)

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


•26

คมช่างเล่าเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น

บูรจิตร พิบูลย์ กรรมการ สวอท.

การมีบัตรประจ�ำตัวประชาชน ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก มี 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่บังคับให้ประชาชนมีบัตรประจ�ำตัว ได้แก่ ประเทศ เบลเยียม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย บราซิล อาร์เจนตินา เปรู เกาหลีใต้ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และรวมถึงประเทศไทย กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีการออกบัตรประจ�ำตัว แต่ไม่บังคับว่า ต้องมี ได้แก่ประเทศ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น ประเทศในกลุ่มนี้ก็คือ ประชาชนสามารถขอมีบัตรประจ�ำตัว ไว้แสดงตนได้ แต่ไม่จ�ำเป็น เพราะอาจจะใช้เอกสารราชการรูป แบบอื่นแทนได้อยู่แล้ว เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งประชากรจ�ำนวนมากในประเทศก็จะมี เอกสารอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ จึงไม่จ�ำเป็นต้องออกบัตรประจ�ำ ตัวมาใช้แสดงตัวเป็นการเฉพาะอีก กลุ่มที่สามคือกลุ่มที่ไม่มีการใช้บัตรประจ�ำตัวเลย ได้แก่ ประเทศ นอร์เวย์ เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เป็นต้น (ในกรณีของสหราชอาณาจักร เคย มีนโยบายที่จะมีบัตรประจ�ำตัว แต่ก็ยกเลิกไปด้วยเหตุผลด้าน ความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล)


27

ประเทศไทย มีกฎหมาย บัตรประจ�ำตัวประชาชน

บัตรประจ�ำตัวประชาชน เป็นเอกสารที่ทางราชการ ออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเพื่อใช้พิสูจน์ทราบและ ยืนยันตัวบุคคล เป็นเอกสารที่ใช้ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง การสมัครงาน การติดต่อธุรกิจการค้า การท�ำนิติกรรม สัญญา และการติดต่อประสานงาน ฯลฯ คนไทยเริ่มมีการใช้หนังสือยืนยันตัวบุคคล พ.ศ. 2457 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดย”กรมการอ�ำเภอเป็นพนักงานท�ำ หนังสือเดินทางส�ำหรับราษฎรในท้องที่อ�ำเภอนั้นจะน�ำไป มาค้าขายในท้องที่อื่น” และเพื่อประโยชน์ในการปกครอง ท้องที่และการควบคุมราษฏรของทางราชการ รวมทั้ง ประชาชนก็จะได้ประโยชน์ในการติดต่อซึ่งกัน และกัน ต่อมา พ.ศ. 2486 รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ออกกฎหมาย ว่าด้วยบัตรประจ�ำตัว ประชาชนขึ้นมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะครั้งแรก เรียกว่า “พระราชบัญญัติ บัตรประจ�ำตัวประชาชน พุทธศักราช 2486” เป็นกฏหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับการจัดท�ำบัตร ประจ�ำตัวประชาชนให้แก่คนไทย ช่วงนั้นประกาศและ บังคับใช้เฉพาะ ราษฎรในจังหวัดสองจังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานครใน ปัจจุบัน) ถึงปัจจุบันบัตรประจ�ำตัวประชาชนมีทั้งหมด 5 รุ่น และเมื่อ ปีพ.ศ.2554 มีประกาศพระราชบัญญัติบัตร ประจ�ำตัวประชาชน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2554ก�ำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน นอกจากจะบังคับว่าต้อง มีแล้ว กฎหมายยังระบุให้ประชาชนพกติดตัวตลอดเวลา ด้วย เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ ไม่มีแสดงต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท •

ประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นไม่มี บัตรประจ�ำตัวประชาชน

คนญี่ปุ่นไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีส�ำเนาทะเบียนบ้าน เพราะเอกสารนี้ไม่ค่อยได้ใช้ หากต้องการ ไปขอเอาที่ อ�ำเภอ ใช้เวลาไม่ถึง 3 นาที คนญี่ปุ่นเมื่อเกิดมาจะได้บัตรประกันสุขภาพ ซึ่ง เหมือนบัตรประจ�ำตัว ประชาชน ซึ่งข้อมูลเขาท�ำเชื่อม ถึงกันหมด ส�ำเนาทะเบียนบ้านชาวญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่น บ้านที่อยู่ทุกหลังทุกแห่งต้องขอ อนุญาตสร้างและลงทะเบียน เพื่อการจัดเก็บภาษี ไม่ จ�ำเป็นต้องมีทะเบียนบ้าน อยากได้ไปขอที่อ�ำเภอ การ ย้ายที่อยู่ เมื่อย้ายเข้าไปอยู่ที่ไหนต้องแจ้งทางอ�ำเภอ ภายใน14วัน  ไม่ต้องแจ้งย้ายออก เพราะการแจ้งเข้า เท่ากับแจ้งออกอยู่แล้วทางอ�ำเภอจะจัดการเอง ดังนั้น ชาวญี่ปุ่นเมื่ออยู่ที่ไหนต้องแจ้งอ�ำเภอนั้นๆ เพื่อจะต้อง เสียภาษี และการประกันสังคมต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นจะ ไม่มีการที่คนอยู่ภาคหนึ่งทะเบียนอยู่ภาคหนึ่ง (ไม่เหมือน ประเทศไทย ที่เจ้าตัวท�ำงาน อยู่กรุงเทพฯ ชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านต่างจังหวัด) และในญี่ปุ่น บ้านทุกหลังคอน โดทุกห้องต้องเสียภาษี (ประเทศไทย รัฐบาลชุดนี้ก็เริ่มมี การพูดถึงการเก็บที่ดิน ภาษีบ้านที่อยู่อาศัย) และชาว ญี่ปุ่นเมื่อมีรายได้ต้องแจ้งที่อ�ำเภอ มีการตรวจสอบราย ได้ และต้องแจ้งอย่างชัดเจน เช่นรับงานมา 100,000 เยน  คนรับงานต้องท�ำบัญชี แสดง จ่ายค่าแรง ค่าสินค้า ไปเท่าใด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้เหมือนลูกโซ่ แตกต่าง กับประเทศไทยที่ไม่มีการแสดงบัญชี และตรวจสอบไม่ ได้ •


เยี่ยมร้านค้า

•28

ซื่อสัตย์ จริงใจ

คุณกนกศักดิ์ ตั้งพิชิตพินิช

วันนี้ทีมงานนิตยสารคมช่าง จะ พาไปรู้จักกับร้านจ�ำหน่ายสเตนเลส เหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่น เครื่องมือ ช่างเครื่องมือเชื่อม ย่านมีนบุรี บริษัท ชวพลโลหะภัณฑ์ จ�ำกัด โดย ถือเป็นร้านเก่าแก่ที่ให้บริการมา ยาวนาน กว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ดูแลธุรกิจโดย คุณกนกศักดิ์ ตั้งพิชิตพินิช เจ้าของกิจการผู้มีวิสัย ทัศน์กว้างไกล มองเห็นโอกาสจาก การเปลี่ยนแปลงในสังคม และ สามารถน�ำพากิจการด�ำเนินมาได้ จนถึงปัจจุบัน

บริษัท ชวพลโลหะภัณฑ์ จ�ำกัด 153 ม.15 ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


29

พร้อมให้บริการ ด้วยประสบการณ์การท�ำงานในแวดวง ธุรกิจก่อสร้างมานานกว่า 10 ปี ท�ำให้ร้าน ชวพลโลหะภัณฑ์ เป็นที่รู้จักและมีลูกค้า ประจ�ำมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณ กนกศักดิ์ ได้เล่าย้อนกลับไปตอนที่เริ่มท�ำ ธุรกิจใหม่ๆ ให้เราฟังว่า “ในช่วงแรกๆ ที่ท�ำ ธุรกิจ ผมเริ่มจากการท�ำอุปกรณ์เครื่องครัว สเตนเลส ตราทวินเลย์ (ปลากระเบนคู่) พอ ท�ำไปเรื่อยๆ ก็เริ่มเห็นว่าธุรกิจนี้น่าจะเติบโต ไปได้อีกเรื่อยๆ ถ้าเรามีสินค้าหลายๆ อย่าง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าน่าจะดีกว่า อย่างน้อยก็เป็นการเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้าง ขึ้น ก็ลองปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆ น�ำสินค้า หลายๆ อย่างเข้ามาขาย ก็ปรากฏว่าได้รับ ผลตอบรับเป็นอย่างดี”

“ที่ร้านของเราจะให้ความส�ำคัญ ด้านการบริการมากๆ ลูกค้าที่เข้ามาทุก คนไม่ว่าจะมาซื้อของหรือมาขอ ค�ำ แนะน�ำเรื่องวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ต่างๆ เราก็ยินดีที่จะบริการและให้ค�ำ แนะน�ำเป็นอย่างดี ไม่ทอดทิ้งลูกค้า แน่นอน ที่ส�ำคัญต้องยึดหลักความ ซื่อสัตย์ จริงใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า มั่นใจและกลับมาซื้อของที่ร้านของเรา สินค้าของทาง ร้านเราพยายามคัดสรร สิ่งใหม่ๆ และวัสดุที่มีคุณภาพในราคาที่ ไม่แพง เพื่อให้เป็นตัวเลือกของลูกค้าเส มอๆ ลูกค้าต้องการอะไร เราก็จะ พยายามสรรหามาให้ เพื่อให้ลูกค้าได้ รับสิ่งที่ดีที่สุด”

คุณกนกศักดิ์เล่าต่อว่า “สิ่งส�ำคัญในการท�ำธุรกิจของผมคือ การน�ำพาธุรกิจให้ก้าวต่อไปได้ไม่ว่าเราจะอยู่ใน ภาวะเศรษฐกิจแบบ ไหน การดูแลลูกน้องทุกคนให้มีงานท�ำ ให้อยู่อย่างสบายใจ ก็เป็น หน้าที่ของผมเช่นกัน ถ้าธุรกิจอยู่ได้ มีโอกาสขยายกิจการ ลูกน้องมี ความสุข ผมเองก็มีความสุขแล้ว สิ่งส�ำคัญกว่านั้นคือการได้เพื่อนทาง ธุรกิจใหม่ๆ มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน หาแนวทางใหม่ๆ แลก เปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ก็จะท�ำให้เราพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น” •


•30

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

การเลือกเกรดสเตนเลสให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ ใช้งานจริงนั้น ว่ากันว่าเปรียบเสมือนการเลือกคู่ให้เหมาะสม จะว่ากันถึงขนาดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเกินไปนัก เพราะการเลือกเก รดของสเตนเลสให้เหมาะกับสภาพการใช้งานนั้นๆ เช่น สภาพ ในอาคาร นอกอาคาร สภาพอากาศที่เป็นกลาง หรือ สภาพ กรด -ด่าง จะช่วยยืดอายุการใช้งาน ไม่ต้องแก้ปัญหาจุกจิก เช่น ปัญหาสนิมหรือรอยด่างด�ำ ปัญหากัดกร่อนต่างๆ ให้ปวด หัวใจ ทั้งการซ่อมแซม รื้อถอน เปลี่ยนวัสดุ ตอกย�้ำให้ช�้ำใจที่ อุตส่าห์ใช้วัสดุสเตนเลส แต่ต้องมาเจอปัญหาจุกจิกกวนใจ ทั้งๆ ที่ สเตนเลส เป็นวัสดุที่เกิดปัญหาการกัดกร่อนน้อยมาก ถ้าเทียบกับวัสดุชนิดอื่นๆ การใช้งานในสภาพจริงนั้น เงื่อนไขสภาพพื้นที่ใช้งานส แตนเลสย่อมไม่ได้สวยหรูเสมอไป ดังนั้นการเลือกใช้เกรดส เตนเลสที่เหมาะสมก็เป็นตัวช่วยยามคับขันได้ ตารางด้านล่าง เป็นชนิดของกรดและสภาพการใช้งานที่เราๆ ท่านๆ อาจจะได้ เจอในชีวิตประจ�ำวัน


31

ชนิดของกรด (Acids Type)/ เกรดสเตนเลส (Stainless Grade) ที่แนะน�ำ สภาพแวดล้อมการใช้งาน สบู่ สารท�ำความสะอาด กรด และด่าง เกรด 304 ก็สามารถใช้งานได้ แต่เกรด 316 ก็จะมีอายุการใช้งาน Soaps ได้ยาวนานกว่า เกรด 304 ก็เป็นที่ยอมรับ และใช้งานได้โดยทั่วไปที่อุณหภูมิปาน

กรดซิตริก หรือ กรดมะนาว กลาง แต่อย่างไรก็ตามหากกรดมีความเข้มข้นสูง หรือมีอุณหภูมิ Citric acids สูง แนะน�ำให้เลือกใช้เกรด 316 สารท�ำความสะอาดสังเคราะห์ แนะน�ำให้ใช้เกรด 316 Synthetic detergents กรดเกลือ โดยทั่วไปไม่แนะน�ำให้กรดนี้สัมผัสสเตนเลส ยกเว้นแต่กรดมีความ Hydrochloric acids เจือจางมากๆ และการใช้งานที่อุณหภูมิห้องเท่านั้น กรดไนตริก เกรด 304L หรือ เกรด 430 สามารถใช้งานได้ Nitric acids เกรด 304 สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิห้องส�ำหรับความเข้มข้นได้

กรดซัลฟิวริก หรือ กรดก�ำมะถัน ถึง 80% เท่านั้น แต่เกรด 316 ก็จะสามารถทนทานต่อความเป็นก Sulfuric acid รดได้ดีกว่า ส่วนเกรด 317 ก็สามารถใช้งานได้ที่อุณภูมิสูงถึง 65๐C ยูเรีย แนะน�ำให้ใช้เกรด 316 Urea ๐ กรดไขมัน เมื่อใช้ในระหว่างอุณหภูมิ 150๐ C เกรด๐ 304 สามารถใช้งานได้ดี Fatty acids แต่หากอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 150 C - 260 C แนะน�ำให้ใช้เกรด 316

ส่วนการใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่านั้น แนะน�ำให้เลือกใช้เกรด 317

Source : http://www.nickelinstitute.org

ตารางนี้คัดเลือกชนิดของกรดในเบื้องต้นเท่านั้น หากสภาพการใช้งานแตกต่างไปจากนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ โทร.02-725-3999 อีเมล์ :info@menamstainless.com. ทีมงานคุณภาพพร้อมตอบทุกข้อสงสัย เพื่อคนไทยใช้งานสเตนเลสได้อย่างมั่นใจ


•32

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

จากหลายตอนที่ได้ เขียนไว้ เกี่ยวกับลักษณะ และพฤติกรรมของการเกิด สนิม กับสเตนเลส ในรูปแบบ ต่างๆ มาคราวนี้เราจะมาดูว่า “สนิมหลอก” เป็นอย่างไร เพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน มาได้เดินทางไปยังจังหวัดนครปฐม แถวอ�ำเภอดอนตูม เพื่อไปดู ปัญหาการเกิดคราบสนิมบนผิวของสเตนเลส แล้วสเตนเลสนั้นก็ เป็นสเตนเลส เกรด 304 ชนิดผิวเงาเสียด้วย เพราะเป็นกรณีที่ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตั้งราวกันตก สเตนเลสนี้มี การติดตั้งรอบตัวบ้านหลายจุด ปรากฎว่าสนิมที่เกิดขึ้นนั้นมีบาง ที่เกิด บางที่ไม่เกิด ก็เลยเดินทางไปวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างไร พอ เดินทางไปถึงก็พบกับปัญหานั้นจริงๆ มีสเตนเลส แบบชนิดท่อ เหลี่ยมติดตั้งในบริเวณที่ใกล้กัน อย่างแรกท�ำให้ต้องนึกถึง


33

1 2 3 4

สภาพสิ่งแวคล้อมว่าเป็นอย่างไร อยู่ในบริเวณท้องทุ่งนา อากาศดี ปราศจากมลพิษทางอากาศจากโรงงาน และปัจจัยด้านอากาศเสีย ตัววัตถุดิบนั้นเป็นสเตนเลส เกรด 304 ซึ่งมีสัดส่วน Cr 18% , Ni 8% หรือไม่ และได้น�ำเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ยิงดูส่วนประกอบของ Cr และ Ni ปรากฏว่าปกติ ดูเรื่องกระบวนการ นั่นหมายถึงขั้นตอนการผลิตตัวราวกันตก เกี่ยวกับคุณภาพงาน วัสดุสิ้นเปลื้องที่มาใช้ในการผลิต ปรากฏว่างานอยู่ในระดับคุณภาพ A+ เชียว สุดท้ายจึงมาดูจากปัจจัยผู้ใช้งาน หรือเจ้าของบ้าน ปรากฏว่าเป็นบ้านใหม่ เจ้าของยังไม่ได้เข้ามาอยู่ เพียงแต่มาดูช่างท�ำงานหลายๆ ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ

แต่สิ่งที่สังเกตได้ว่า ราวกันตกจะมีอยู่ทั้งส่วน บริเวณลานล่าง ระเบียงหน้าบ้าน และข้างบ้าน จะมีอยู่ 2 ส่วนที่เกิดปัญหาสนิม คือระเบียงหน้า บ้านแต่น้อยกว่า ระเบียงด้านข้างบ้าน ซึ่งติดกับ พื้นที่ทุ่งหญ้า และเกิดคราบสนิมเฉพาะด้านบนส เตนเลส ด้านข้างและด้านล่างไม่เกิด นั่น หมายความว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น จากการท�ำบาง สิ่งบางอย่างในบริเวณที่ติดตั้งทั้ง 2 จุดนั้น และ สิ่งที่ปรากฏคราบสนิมที่เกาะในคราบน�้ำที่แห้ง เป็นแอ่งๆ จึงได้สอบถามว่าใช้น�้ำที่ไหนล้าง ค�ำ ตอบก็คือ บนสเตนเลสจะมีมูลนกที่มาเกาะ จ�ำนวนมาก คนดูแลบ้านจึงน�ำน�้ำบาดาล มาล้าง ท�ำความสะอาด ซึ่งน�้ำบาดาลที่ดูดขึ้นมานั้นจะมี เหล็กอินทรีย์ผสมอยู่ ซึ่งขณะสูบขึ้นมาใช้จะใส มาก แต่เมื่อทิ้งไว้ให้สัมผัสกับอากาศ ก็จะเกิด ตะกอนขุ่นให้เห็น ดังนั้นเมื่อน�ำน�้ำบาดาลนี้มา ท�ำความสะอาดสเตนเลสดังกล่าว เมื่อน�ำระเหย จากความร้อนก็จะปรากฏคราบน�้ำบนผิวสเตนเลส เหล็กอินทรีย์ที่ติดมาด้วยนั้นก็จะเกิดเป็นคราบ เหลือง เหมือนสนิมเหล็ก ท�ำให้หลายคนซึ่ง อนุมาน และเข้าใจว่าสเตนเลสเป็นสนิมแน่นอน แต่แท้จริงนั่นคือ “สนิมหลอก” นั่นเอง

วิธีแก้ไข

• ใช้น�้ำประปาท�ำความสะอาด คราบน�้ำบาลดาลออกเสีย ก่อน • ใช้น�้ำสบู่ ซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆ ล้างท�ำความ สะอาดอีกครั้ง ตามด้วยน�้ำสะอาดอีกที • ปัดเงาให้คราบน�้ำที่ติดค้าง ออกจากผิวสเตนเลส • ใช้ผงแป้งมันส�ำปะหลังลูปบนผิวหน้าสเตนเลส เพื่อก�ำจัด เศษน�้ำที่เหลือ และสร้างความเงาเพิ่มขึ้นบนผิวสเตนเลส • การป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือ หลีกเลี่ยงการใช้น�้ำบาดาล มาล้างท�ำความสะอาดสเตนเลส


รอบรู้งานช่าง

•34

เพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานเชื่อม ควร ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1 ตรวจสอบสอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์การเชื่อมโลหะให้มีความสมบูรณ์ใน การใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไฟฟ้า 2 ปิดเครื่องเชื่อมทุกครั้งหลังจากหยุดการเชื่อมและเคลื่อนย้ายเครื่องเชื่อม 3 สวมหน้ากากและเลือกกระจกแสงให้ถูกต้องทุกครั้งในการเชื่อม 4 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 5 ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ควรมองแสงอาร์กด้วยตาเปล่า 6 บริเวณงานเชื่อมควรมีฉากป้องกันแสงอาร์ก เพื่อมิให้รบกวนบุคคลอื่น 7 บริเวณท�ำงานเชื่อมไม่ควรเปียกชื้นเพราะจะท�ำให้ไฟฟ้าดูด ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลอื่นได้ 8 บริเวณท�ำงานเชื่อมจะต้องปราศจากสารไวไฟชนิดต่าง ๆ 9 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรจัดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก


35


•36


37


แนะนำ�ผลิตภัณฑ์

•38

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOSCH • GHO10-82

กบไฟฟ้า เครื่องมือขนาดเล็กกะทัดรัด น�้ำหนักเบา ใช้งาน ง่าย ใบมีดกบใสไม้ HSS แบบลับคมได้ ร่องตัว V สามจุด เพื่อการเซาะร่องที่คล่องตัว ส�ำหรับงานติดตั้งทุกรูปแบบ ที่หน้างาน มีที่พักใบมีด ตัวล็อคสวิตช์สั่งงาน ใช้ได้ทั้งผู้ที่ ถนัดซ้ายและถนัดขวา มีระบบความปลอดภัด้วยฉนวน 2 ชั้น ใช้ก�ำลังไฟเข้า 710 วัตต์ ความเร็วรอบ 16,500 รอบ/นาที หน้ากว้างใบมีด 82 มม. ระยะลึกสูงสุด 3 มม. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOSCH • GGS 5000

เครื่องเจียรคอสั้น ก�ำลังมอเตอร์ 500 วัตต์ ทรงพลังส�ำหรับ งานเจียรโดยเฉพาะ ที่ออกแบบใหม่ ให้จับถนัด มือมากยิ่งขึ้น มีขนาดกะทัดรัดสามารถควบคุม การท�ำงานได้ดีที่สุด มีน�้ำหนักเบาเพียง 1 กก. มีช่องระบายความร้อน ที่ออกแบบมาใหม่สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฉนวนป้องกันเสื้อเพลา Insulted spindle housing จับถนัดมือ ลดแรงสะเทือน และเป็นฉนวนกันความร้อน สามารถจับแล้วไม่ร้อนมือ ความเร็วรอบ 33,000 รอบ/นาที สวิทซ์ 2 จังหวะ Tow-motion side switch ส�ำหรับการท�ำงานด้วยมือข้างเดียว เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MILWAUKEE • PLH 20

สว่านโรตารี่ (สำ�หรับงานติดตั้งพุก) ตัวเครื่องทรง L เพื่องานเจาะเหนือศรีษะ ท�ำให้ลดความเมื่อย ล้าขณะท�ำงาน ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก สามารถเข้า ท�ำงานในที่แคบได้ และเหมาะกับสรีระของช่างในแถบเอเชีย ลด แรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่องด้วยระบบ AVS ทุกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ จะมีความแข็งแกร่งทนทานและระบายความร้อนได้ดี เพิ่มระบบเป่า ลม เพื่อเป่าฝุ่นจากผงคอนกรีตซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเจาะเหนือ ศรีษะ เพื่อลดปัญหาฝุ่นตกลงบนหน้าผู้ใช้งาน ใช้ก�ำลังไฟ 620 วัตต์ ความสามารถในการเจาะคอนกรีต 20 มิลลิเมตร อัตตรากระแทก 4,400 ครั้ง/นาที ก�ำลังกระแทก 1.9 จูล น�้ำหนัก 1.9 กิโลกรัม •


39

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SUMO • AS-18A

ปั๊มลมแบบลูกสูบกระบอกเดี่ยว (สำ�หรับแอร์บรัช) ปั๊มลมอเนกประสงค์ขนาดกระทัดรัด เสียบปุ๊บพร้อมใช้งานได้ ทันที เสียงเบา ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีเกจบอกระดับแรงดันลม ไม่มีถังพักลมเหมือนเครื่องปั๊มลมทั่วๆไป สามารถใช้งานได้เรื่อยๆโดย ไม่สะดุด ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาในการใช้งาน จัดเก็บง่าย พกพาสะดวก เพราะมีน�้ำหนักเบา ให้แรงดันลมและดักไอ น้า เป็นเครื่องปั๊มลมแบบลูกสูบกระบอกเดียว ไร้น�้ำมัน สามารถเริ่มต้นด้วยแรงดันลม และท�ำงานได้ต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับมาตรวัดแรงดันลม เครื่องกรองอากาศ และแรงดันอากาศได้ มาตรวัดแรงดันสามารถ แสดงการท�ำงานและแรงดัน มีเริ่มและหยุดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ ภายนอก ครอบด้วยเหล็ก ป้องกันความร้อน •


เปิดโลกผลิตภัณฑ์

•40

Hydaway ขวดน�้ำรักษ์ โลกขนาดพกพา กระแสลดโลกร้อนก�ำลังมาแรง ส�ำหรับใครที่ชอบเดินทางหรือออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ ก็สามารถน�ำ Hydaway พกพาติดตัวไปใช้ได้ทุกที่ ใช้เสร็จก็พับเก็บใส่กระเป๋ากางเกงได้ทันที ใช้งานสะดวกแถมช่วยลดการใช้ขวด พลาสติกได้ ดีอีกด้วย Hydaway ได้ถูกคิดค้นโดยนักพัฒนาที่มีชื่อว่า นิกิ ที่ออกแบบขวดน�้ำรีไซเคิล Hydaway เพื่อแก้ปัญหาขยะ และ ขวดพลาสติกล้นโลก โดยตัวขวดท�ำมาจากซิลิโคนคุณภาพดี บรรจุน�้ำได้ 600 มิลลิลิตร และเมื่อไม่ใช้งานก็สามารถ พับเก็บลงมาได้จนแทบจะแบนราบ มีความสูงขึ้นมาแค่ 3.2 เซนติเมตรเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถหยิบใส่กระเป๋ากางเกง พกติดตัวไปได้สบายๆ ช่วยประหยัดเนื้อที่แบบสุดๆ เพียงหันมาใช้ Hydaway แทนการซื้อขวดน�้ำดื่มทุกครั้ง นอกจาก จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว ยังช่วยลดขยะให้โลกเราอีกด้วย ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.hydawaybottle.com • USB Flash Drive ล็อครหัสเพิ่มความปลอดภัย การเก็บข้อมูลในปัจจุบันมีช่องโหว่เรื่องความ ปลอดภัยมากมาย โดยเฉพาะการใช้บริการฝากไฟล์ ตามอินเทอร์ เนตหรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการโดน ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย Flash Drive จึงได้รับความ นิยมในการน�ำมาใช้เก็บ ข้อมูลต่างๆ มากกว่า แต่จะดี แค่ไหนถ้าเรามี Flash Drive ที่ช่วยเซฟความปลอดภัย ให้เราในอีกหนึ่งขั้นตอน ล่าสุด โตชิบา ได้เปิดตัว Flash Drive แบบใหม่ที่เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ที่ต้อง เก็บรักษาข้อมูล ส�ำคัญๆ โดย Flash Drive ดังกล่าวมีชื่อว่า โตชิบา เอ็นคริปท์ ยูเอสบี แฟลช ไดรฟ์ (Toshiba Encrypted USB Flash Drive) ซึ่งก็แปลตรงตัวได้ว่า เป็นแฟลชไดรฟ์ที่สามารถเข้ารหัสได้นั่นเอง โดยตัวอุปกรณ์มีหน้าตา เหมือนแฟลชไดรฟ์ ทั่วไปที่มีขนาดเล็ก รูปร่างยาว แต่จะเพิ่มแป้นพิมพ์ตัวเลขลงไป เพื่อใช้ในการกรอกรหัสผ่านบนตัวเครื่องได้ทันที วิธี การใช้งานก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ตั้งรหัสผ่าน ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสผ่านก่อนเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อปลด ล็อกการเข้าถึงข้อมูลภายใน หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถดึงออกได้ตามปกติ และตัวแฟลชไดรฟ์ก็จะล็อก โดยอัตโนมัติ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ www.toshiba.com/us/flash-drives •


41

Buckshot Pro ล�ำโพงพกพา พร้อมพาวเวอร์ แบงค์ ในตัว อุปกรณ์พกพาสะดวกทุกการเดินทาง Buckshot Pro ล�ำโพงอเนกประสงค์ขนาด กะทัดรัด พร้อมเป็นที่ชาร์จ แบตเตอรี่ส�ำรอง และไฟฉายในตัว เหมาะแก่การพกติดตัวไปพัก ผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ปั่นจักรยานยามค�่ำคืน หรือแม้แต่ใช้พกพาในชีวิตประจ�ำวัน ก็เป็นตัว เลือกที่มีประโยชน์มากทีเดียว Buckshot Pro เป็นผลงานของทางร้าน เอาท์ดอร์ เทค (Outdoor Tech) ที่คิดค้นไอเดียสุดเจ๋งด้วยการรวม เอา ล�ำโพง, พาวเวอร์แบงค์ และไฟฉายมาไว้ ในตัวเดียวกัน โดยท�ำให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะแก่การพกพา เห็นตัวเล็กๆ แบบนี้แต่ ความสามารถเกินตัว เพราะล�ำโพงให้เสียงชัด แจ๋ว เบสแน่น และท�ำงานร่วมกับเครื่องเล่นที่มี บลูทูธได้เกือบทุกชนิด มาพร้อมกับไมโครโฟน ในตัวส�ำหรับใครที่อยากคุยโทรศัพท์ผ่านสปีค เกอร์โฟน โดยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 10 ชั่วโมงเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีไฟฉายและ พาวเวอร์แบงค์ที่สามารถใช้งานยามฉุกเฉินได้ อีกด้วย ที่ส�ำคัญยังสามารถ กันน�้ำพร้อมลุยทุก สถานการณ์ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.outdoortechnology.com •

หลังจากเปิดตัว เกรตติ้งสเตนเลสเกรดพรีเมียม อย่างสวยงามในงานสถาปนิก’58 เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เดือนนี้แม่น�้ำฯ ส่งม้านั่งเกรตติ้งยาว ในบ้านหรือในสวน สวย ให้นั่งชิลล์ๆ แบบสบายใจไร้สนิม แข็งแรง พร้อมดีไซน์ เรียบง่าย ไม่มีเอ้าท์ มีทั้งขนาดมาตรฐาน 40 ซม. x 120 ซม. และขนาด 35 ซม. x 65 ซม.

สามารถสั่งท�ำตามขนาด ในช่วงโปรโมชั่นราคาพิเศษ สนใจติดต่อแม่น�้ำสเตนเลสฯ

โทร.0-2725-3999 ต่อ 11 Email: sales@menamstainless.com


ปฎิทินข่าว •42 ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... FAST Auto Show Thailand 2015 งานสัปดาห์ความปลอดภัย InterPlas Thailand 2015 ในการท�ำงานแห่งชาติ 1-5 กรกฎาคม 2558 9 - 12 กรกฎาคม 2558

@ ไบเทค บางนา งานแสดงและจ�ำหน่ายรถใหม่ จากค่ายรถยนต์ชื่อดัง รถใช้แล้วที่ ผ่านการรับรองคุณภาพโดยผู้ เชี่ยวชาญ เครื่องเสียงติดรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งมากมาย พร้อม บริการทางด้านสินเชื่อจากธนาคาร •

...................................................................... มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ

2-4 กรกฎาคม 2558 @ ไบเทค บางนา ด้วยกระทรวงแรงงาน โดยกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัด งานภายใต้หัวข้อ “ปลูกจิตส�ำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความ ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี” ซึ่ง ในงานจะประกอบด้วยการสัมมนา วิชาการ การจัดนิทรรศการ การ แสดงผลงานของนักวิชาการและ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีที่ ผ่านมากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานจะ เป็นฝ่ายบริหาร เจ้าของ ผู้จัดการ บุคคลากรและเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการท�ำงานของสถาน ประกอบการ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา •

@ ไบเทค บางนา

งานแสดงสินค้าที่มุ่งน�ำเสนอ เครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการ ผลิตพลาสติกและยาง น�ำเสนอ เทคโนโลยีล่าสุดจากแบรนด์ชั้นน�ำ จากหลายประเทศทั่วโลก หลาก หลายสาขาการผลิต ซึ่งรวมถึงชิ้น ส่วนยานยนต์ การบรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจากทั่วทั้ง ภูมิภาคอาเซียน เป็นงานที่ช่วยส่ง เสริมการยกระดับการผลิต และเพิ่ม คุณภาพของสินค้าให้แก่นัก อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ •

1 - 5 กรกฎาคม 2558 @ แฟชั่นไอส์แลนด์ ชวนคนที่อยากมีธุรกิจส่วนตัว อยากท�ำอาชีพเสริมควบคู่กับงาน ...................................................................... ประจ�ำ เป็นงานแสดงรูปแบบใหม่ที่ งาน Mini Motor Show 2015 รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจน่า 13 - 19 กรกฏาคม 2558 ลงทุนมาให้เลือกจับจองเป็นเจ้าของ @ เซ็นทรัลศาลายา กันแบบจุใจ โดยธุรกิจแฟรนไชส์ที่มา จะมีความหลากหลาย บางธุรกิจใช้ ...................................................................... พบกับการรวมตัวของค่ายรถยนต์ Xperience Efficiency 2015  ชัน้ น�ำและคาราวาน Big Bike ของทุก เงินลงทุนเริ่มต้นหลักพัน ก็เป็น 7 กรกฎาคม 2558 ค่ายดัง และโปรโมชั่นสุดพิเศษกับ เจ้าของธุรกิจส่วนตัวได้แล้ว • ...................................................................... @ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี Accessory อย่างมากมาย • ...................................................................... Smart SME EXPO 2015 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการ Engineering EXPO 2015 2 - 5 กรกฏาคม 2558 จัดการพลังงาน และงานสัมมนา 16 - 19 กรกฎาคม 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประเดิมวิสัยทัศน์ด้านการจัดการ ภายใต้คอนเซ็ป “รวมสุดยอด พลังงานที่เทคโนโลยีต่างๆ จะเข้ามา @ ไบเทค บางนา เป็นศูนย์กลางติดต่อและสื่อสาร โอกาสเพื่อ SME” โดยรวมธุรกิจ มีบทบาทมากขึ้น และงานสัมมนา ระหว่างวิศวกรในแต่ละสาขา แลก หลากหลายและหน่วยงานสนับสนุน เชิงกลยุทธ์ที่จะมาเผยเคล็ดลับ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ในการขยาย เทคโนโลยีสีเขียว ได้รับเกียรติจากผู้ เปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมใหม่ในวิชาชีพ ส่งเสริมและ ตลาด และเพิ่มศักยภาพ สื่อกลางใน เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาแบ่งปัน พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ ทั้งในระดับ การกระจายนโยบายของหน่วยงานที่ ประสบการณ์จริง ในหัวข้อเสวนา อุตสาหกรรมและส่วนบุคคล สร้าง เกี่ยวข้อง และสร้างแรงบันดาลในให้ “เคล็ดลับความส�ำเร็จเพื่อธุรกิจสี กับคนรุ่นใหม่ในการมองหาธุรกิจ ได้ เขียวส�ำหรับบ้าน อาคารและโรงงาน” การรับรู้และความเข้าใจบทบาท หน้าที่วิศวกรรมในฐานะหนึ่งใน ทั้งความรู้ ได้เครือข่ายพันธมิตร และ “การแปรสภาพวัสดุเหลือใช้จาก วิชาชีพส�ำคัญที่ส่งผลต่อการด�ำเนิน ได้แรงบันดาลใจ อย่างครบครัน • โรงงานสู่พลังงานชีวมวล” และ ”โครงการน�ำร่องระบบสะสมพลังงาน ชีวิต เพื่อน�ำเสนอผลงานและ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมในหลาก ส�ำหรับประยุกต์ใช้งานในโครงข่าย หลายสาขา ผ่านผลิตภัณฑ์และ ไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศ” • บริการให้เป็นที่ รู้จักมากยิ่งขึ้น •


......................................................................

บอกเล่าธุรกิจ

43

Bangkok Book Festival 2015

17 - 19 กรกฎาคม 2558

@ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภายใต้ชื่องานเทศกาลหนังสือ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เป็นการ นําเสนอมิติทางศิลปะ ความเป็นงาน ฝีมือ และความพิถีพิถันในการผลิต หนังสือสู่การรับรู้ของสังคม ผ่านสํา นักพิมพ์ และกลุ่มคนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการทําหนังสือ ทั้งสํานัก พิมพ์ โรงพิมพ์ งานด้านกระดาษ งานออกแบบ บรรณาธิการ ร้าน หนังสือ นักเขียน นักแปล นักวิจารณ์ นักวาดภาพประกอบ นักทําหนังสือ ทํามือ ฯลฯ ทั้งในประเทศ และต่าง ประเทศ เพื่อให้นักอ่านและคนรัก หนังสือ มีโอกาสได้พบปะพูดคุย แลก เปลี่ยน และทําความเข้าใจต่อมิติ ต่างๆ เหล่านี้จากผู้สร้างสรรค์ โดยตรง •

...................................................................... urniture Grand Sale 2015

25 ก.ค. - 2 ส.ค. 2558 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ระดับ คุณภาพที่จัดเต็มขนโปรโมชั่นราคา พิเศษ พบพาเหรดสินค้าลดราคา เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน หลากหลายรูปแบบ ส่งตรงถึงมือโดย ผู้ผลิตและผู้ส่งออกแบรนด์ชั้นน�ำ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องรับแขก ห้อง นอน ห้องครัว ชุดส�ำนักงาน ชุดรับ ประทานอาหาร วัสดุตกแต่งและ ประดับบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยในบ้าน รวมถึง สินค้าหัตถกรรมต่างๆ พร้อมร่วม สนุกไปกับกิจกรรมส้นค้านาทีทอง รับ ของก�ำนัล ของที่ระลึกได้จาก กิจกรรมมากมาย •

ทักษะและความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในความส�ำเร็จ ซึ่งในทุกวงการ นั้นย่อมมีคู่แข่งที่ท�ำธุรกิจแบบเดียวกัน สิ่งส�ำคัญที่จะประสบความส�ำเร็จ นั่นคือความตั้งใจ และความมุ่งมั่นพร้อมด้วยทัศนคติที่ดี จึงมีเคล็ดลับดีๆ โดยน�ำไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองได้ มีความรักในธุรกิจของตัวเอง การท�ำงานควรจะท�ำด้วยความสนุก ความรักในงาน จะท�ำให้ทุกอย่าง ง่ายดาย ลองคิดดูว่าท�ำไมถึงอยากท�ำธุรกิจซึ่งมันจะท�ำให้มีความชื่น ชอบงานมากขึ้น สร้างความเชื่อใจ ผู้ที่สร้างความน่าเชื่อถือไว้ใจ มักจะชอบท�ำธุรกิจร่วมกัน จึงควรที่จะ สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ตัดสินใจให้เร็วเพื่อโอกาสที่ดี การตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ ต้องเลี่ยงการผลัดวันประกันพรุ่ง เพื่อ น�ำไปสู่การได้รับโอกาสที่ดี อย่ากลัวความล้มเหลว เพราะเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ ทุกๆ อย่างย่อมเป็นเหตุเป็นผล ส่วน ใหญ่ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จ ก็เคยผ่านมาแล้วแทบทั้งนั้น ความคิดเห็นที่เปิดกว้าง ไม่ควรปิดกั้นความเห็น เช่นการลงทุนที่เกินตัว ควรที่จะเปิดความคิด เพื่อที่จะได้สิ่งใหม่ๆ เพื่อท�ำการพัฒนา แต่ก็ต้องมีความเชื่อมั่นที่จะ ประสบความส�ำเร็จได้ รักษาคุณธรรมเพื่อการท�ำงานที่น่าเชื่อถือ ควรท�ำธุรกิจแบบตรงไปตรงมา เพื่อรักษามาตรฐานที่ดีของตนเองเอา ไว้และเป็นที่ไว้วางใจ ยอมรับค�ำวิจารณ์ และรีบฟื้นตัวหลังผิดพลาด ควรคิดในแง่ที่ดีและน�ำความผิดพลาดนั้นมาคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ หลังความผิดพลาด เพื่อที่จะพัฒนาแก้ไขต่อไป เสี่ยงเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า ลองเสี่ยงในการที่จะน�ำเสนอสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะพบว่ามีหนทางที่ดีอีก หลายอย่างที่เปิดโอกาสรอให้ทดลองอยู่ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือตัวเอง ควรดูแลรักษาสุขภาพ หากร่างกายและจิตใจอ่อนแอ การท�ำธุรกิจ ก็ เดินก้าวต่อไปได้ยาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดหลักแนวทางเหล่านี้ อาจจะช่วยให้ประสบ ความส�ำเร็จได้ในไม่ช้า •


•44

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

ถ้าคนขายไม่ยอมโอนขายที่ดินให้ตามสัญญา หากคนซื้อต้องการให้ผู้ขายโอนให้ตามสัญญาก็ ต้องฟ้องให้โอนขาย แต่ช่วงเวลานับจากรู้ว่า เจ้าของไม่ยอมขายจนถึงตัดสินใจจะฟ้อง จนไปหา ทนายและปรึกษาทนายเพื่อเตรียมคดีก็เสียเวลา พอควร หรือแม้แต่ฟ้องศาลแล้วและขอให้ศาล คุ้มครองชั่วคราวโดยให้อายัดที่ดินไว้ก่อนมีค�ำ พิพากษา ก็จะต้องเสียเวลาตามกระบวนการ พิจารณาคดีแพ่งอีก และแม้ศาลมีค�ำสั่งอายัดที่ดิน แล้วก็ตาม แต่กว่าจะส่งค�ำสั่งศาลให้เจ้าพนักงาน ที่ดินทราบก็ต้องใช้เวลาอีก ช่วงเวลาที่เสียไป ทั้งหมดนี้ อาจไม่ทันสกัดกั้นไม่ให้คนขาย ขาย ที่ดินไปให้คนอื่นที่สุจริตได้ ท�ำให้คนซื้อเสียหายจน แก้ไขไม่ได้ ทางเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับคนซื้อคือต้อง ไปอายัดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยเร็ว ซึ่งจะให้ ผลทันทีที่เจ้าพนักงานที่ดินสั่งรับอายัด

วิธีอายัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินนี้ได้ผลทันใจเสียค่า ธรรมเนียมก็น้อย มีผลถึงสามสิบวัน ท�ำให้มีเวลาเตรียมตัวฟ้อง คดีได้นาน คนที่ช�ำนาญการฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดินจะใช้มาตรการ นี้ก่อนฟ้องศาลเสมอ แต่อย่างไรก็ตามการอายัดที่ดินตาม ประมวลกฎหมายที่ดินก็มีหลักเกณฑ์เฉพาะต้องปฏิบัติตามด้วย ซึ่งมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไว้ดังนี้ “ผู้ใดมี ส่วนได้เสียในที่ดินใดอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียน หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ มีความประสงค์จะขอ อายัดที่ดิน ให้ยื่นค�ำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอได้น�ำมา แสดงแล้ว ถ้าเห็นสมควรเชื่อถือก็ให้รับอายัดไว้มีก�ำหนดสามสิบ วันนับแต่วันที่สั่งรับอายัด เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าการอายัดสิ้นสุดลงและผู้นั้นจะขออายัดซ�้ำในกรณีเดียวกัน อีกไม่ได้ ถ้าผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านว่าการอายัดนั้นไม่ชอบด้วย กฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจสอบสวนพยานหลักฐาน เท่าที่จ�ำเป็น เมื่อเป็นที่เชื่อได้ว่าได้รับอายัดไว้โดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจ้งให้ผู้ขออายัดทราบ”


45

ผู้ขออายัดนอกจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยตรงกับที่ดินแล้ว จะต้องอยู่ในฐานะ อัน อาจจะต้องบังคับให้มีการจดทะเบียน หรือ เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ด้วย เช่น อาจ ฟ้องให้มีการจดทะเบียนขายที่ดิน เป็นต้น การพิจารณาสั่งรับ หรือไม่รับอายัด เจ้า พนักงานที่ดินมีอ�ำนาจสอบสวนจากหลักฐาน เท่าที่ผู้ขออายัดน�ำมาแสดง ไม่ต้องสอบสวน เจ้าของที่ดินผู้ถูกอายัดแต่อย่างใด เจ้า พนักงานที่ดินจะสั่งรับอายัดได้ ผู้ขออายัดจะ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในที่ดินที่ขออายัด อันอาจจะฟ้องบังคับให้มี การจดทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงทาง ทะเบียนจึงจะสั่งรับอายัดได้ หลักฐานในที่นี้ ไม่รวมถึงพยานบุคคล การรับอายัดมีก�ำหนด 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินสั่งรับ อายัด เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวการ อายัดสิ้นสุดลงทันที และจะขออายัดซ�้ำใน กรณีเดียวกันอีกไม่ได้ ในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้ เสียคัดค้านว่า การอายัดนั้นไม่ชอบด้วย กฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจสอบสวน พยานหลักฐานเท่าที่จ�ำเป็น เมื่อเป็นที่เชื่อได้ ว่า ได้รับอายัดไว้ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจยกเลิกการอายัด •

ถาม คุณแม่ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเอกสารตามแบบหมายเลข 3 ตั้งแต่ปี 2501 แต่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานที่ดินประจ�ำอ�ำเภอ ต่อ มาผู้ขายเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี 2514 คุณแม่มอบให้ลูกชายไปติดต่อ ที่ดินเพื่อท�ำการรังวัดออกโฉนด เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องตั้งผู้จัดการ มรดกทายาทฝ่ายขายก่อนมาถึงจะจัดการโอนได้ อยากทราบว่าถ้า เราน�ำทายาทฝ่ายขายมาที่อ�ำเภอแล้วให้ทายาทท�ำการโอนเปลี่ยนชื่อ จะได้ไหม ตอบ ก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักกฎหมายแพ่งว่าในการโอนมรดกทรัพย์ ใดๆ ก็ตาม ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยตรงว่าจะต้องมีการตั้งผู้ จัดการมรดก โดยหลักแล้วทายาทสามารถโอนมรดกด้วยตนเองได้ แต่ถ้าหากเจ้ามรดกตั้งผู้จัดการมรดกไว้ก็ต้องให้ผู้จัดการมรดกเป็น คนโอนให้ แต่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งไว้ การจะสมควรร้องขอให้ศาลตั้งผู้ จัดการมรดกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีปัญหาในการรับโอนมรดกหรือ การจัดการมรดกหรือไม่เป็นส�ำคัญ กฎหมายไม่ได้บัญญัติแยกแยะ ว่ากรณีใดจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้หรือไม่ได้ คง บัญญัติไว้กว้างๆ ในมาตรา 1713 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ว่า กรณีดังต่อไปนี้ ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอ ให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ (1) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้ สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาจักร หรือเป็นผู้เยาว์ (2) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะ จัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปัน มรดก (3) เมื่อข้อก�ำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ ด้วยประการใด กรณีอนุมาตรา 1 กรณีทายาทโดยธรรมหรือ ผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาจักร สาม กรณีนี้เห็นชัดเจนว่าจ�ำเป็นต้องตั้งผู้จัดการมรดก เพราะว่าไม่มี ตัวคนที่จะมารับโอนทรัพย์มรดก และจัดการมรดก (รวมถึงการ จัดการกองมรดกอื่นๆ เช่น จัดการรับช�ำระหนี้ หรือใช้หนี้กอง มรดก) การที่ทายาทคนใดคนหนึ่งสูญหายไปไม่ต้องสูญหาย ทั้งหมด ก็เป็นเหตุให้ร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการ *ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมาย มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ : wirat2001@hotmail.com


สุขภาพ

•46

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เราจะมาท�ำความรู้จักกับโรคที่เกิดขึ้นได้กับตับ ของคนเรา ที่พบกันได้บ่อยๆ อีกโรคนะครับ คือโรคตับแข็ง อย่างที่บอกไปในฉบับที่แล้วว่า ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุด ในร่างกาย มีหน้าที่ท�ำลายสารพิษ หรือของเสียออกจากเลือด สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อต่อต้านเชื้อโรค สร้างสารเพื่อให้ เลือดแข็งตัว สร้างน�้ำดี เพื่อย่อยอาหารและดูดซึมวิตามินที่ละลายในน�้ำมัน เป็นแหล่งสะสมสารอาหาร วิตามิน และแร่ ธาตุหลายอย่าง ก�ำจัดหรือท�ำลายสารพิษหรือสารแปลกปลอมที่อาจหลุดผ่านเข้าไปในกระแสเลือด ฯลฯ ที่พิเศษ คือ ตับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อตับบาดเจ็บหรือเซลล์ตับบางส่วนตายไป เซลล์ตับส่วนที่เหลือสามารถสร้างเนื้อตับ ใหม่มาทดแทนได้ โรคตับแข็ง (Liver cirrhosis) เป็นภาวะที่ตับ เกิดการอักเสบแบบเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบ ไขมันสะสมในตับ และมะเร็งตับ เมื่อเนื้อตับมี การอักเสบท�ำให้เซลล์ตับตายก็จะท�ำให้เกิด เป็นแผลที่เนื้อตับเกิดพังผืดขึ้นมาแทรก สาเหตุที่ท�ำให้เกิดโรคตับแข็ง เข้าไปในเนื้อตับ มีการดึงรั้งเนื้อตับที่ดี 1. สุรา ถือเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของการเกิดโรคตับแข็ง สามารถ จนเป็นผิวตะปุ่มตะป�่ำ ส่งผลให้การ พบได้ในคนที่ดื่มสุราเรื้อรังเป็นปริมาณที่มากติดต่อกันนานสิบปี คนดื่ม ไหลเวียนของเลือดผ่านตับถูกอุดกั้น แอลกอฮอล์ปริมาณมากกว่า 160 กรัมต่อวัน ติดต่อกันนาน 5-10 ปี ท�ำให้ ไหลไปมาไม่สะดวก การท�ำงาน เกิดโรคตับแข็งได้ง่าย ของตับเริ่มลดลง เนื้อตับที่ดีที่ 2. ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซี และ ดี โดยเฉพาะ เหลืออยู่ลดน้อยลงเรื่อยๆ ไวรัสตับอักเสบบี นับว่าเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ตับมีการอักเสบอย่างเรื้อรัง พังผืดหรือแผลเป็น จะขยาย จนกระทั่งท�ำให้เกิดโรคตับแข็งต่อมา บริเวณกว้างขึ้น จนกระทั้ง ในที่สุดเกิดภาวะที่เรียก 3. ภาวะที่มีไขมันสะสมในตับ เป็นสาเหตุที่ท�ำให้ตับได้รับ บาดเจ็บอักเสบและพัฒนาท�ำให้เกิดโรคตับแข็งได้ จะ ว่าโรคตับแข็ง พบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้วนกว่าปกติ ไขมัน ในเลือดสูง ผู้ป่วยที่มีภาวะทุโภชนาการพวกขาดอาหาร และการใช้ยาบางชนิด เช่น สเตรียรอยด์ (steroid) เป็น เวลานานๆ 4. โรคทางกรรมพันธุ์บางชนิด เป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของ สารเช่น ทองแดง เหล็กในร่างกายและตับมากผิดปกติ ท�ำให้ เนื้อตับอักเสบเรื้อรังและเซลล์ตับตายจนเกิดโรคตับแข็ง ตัวอย่างเช่น โรควิลสัน (Wilson’s disease) โรคฮีโมโครมาโต ซิส (Hemochromatosis) เป็นต้น 5. โรคตับอักเสบจากภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง (autoimmune hepatitis) เป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคนเราที่สร้างขึ้นมากลับมาท�ำลายตับ ตนเอง พบได้มากในชาวยุโรป ส�ำหรับประเทศไทยสาเหตุนี้ยังพบได้น้อย 6. สาเหตุอื่นๆเช่น การเกิดภาวะท่อน�้ำดีอุดตันตัวอย่างเช่น นิ่วในถุงน�้ำดีท�ำให้เกิดดีซ่านเรื้อรัง ภาวะหัวใจวายเรื้อรัง สาเหตุดังกล่าวส่งผลท�ำให้มีการท�ำลายเนื้อตับจนท�ำให้เป็นตับแข็งได้ สาเหตุหลักของการเกิดโรคตับแข็งพบได้บ่อยๆ คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ


47

อาการโรคตับแข็ง ระยะแรกไม่แสดงอาการใดๆและไม่มีอาการ 5. ภาวะเลือดออกได้ง่าย (Coagulation ที่เฉพาะเจาะจง จนกระทั่งตับที่มีการอักเสบมากขึ้นเรื่อยๆจึงค่อยๆ abnormality) ผู้ป่วยโรคตับแข็งนั้น ตับ แสดงอาการผิดปกติของตับแข็งได้แก่ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่อ จะไม่สามารถสร้างสารที่ท�ำให้เลือดแข็ง อาหาร คลื่นไส้ น�้ำหนักลด อาเจียนเป็นเลือด บวม ตาเหลือง ตัวได้ เกิดอาการเลือดออกในระบบทางเดิน ตัวเหลือง ภาวะของโรคแทรกซ้อนต่างๆ เป็นต้น อาการของ อาหารอาเจียนเป็นเลือดแดงสดหรือส่วนอื่นๆ โรคตับแข็งที่พบได้บ่อยมีดังนี้คือ ของร่างกาย พบได้บ่อยตามบริเวณผิวหนัง มี 1. สภาพทั่วไปของร่างกาย เช่น อาการเมื่อยล้า (Faลักษณะเป็นพรายย�้ำเขียวช�้ำ ฝ่ามือแดง (palma tigue) อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หมดแรง เบื่ออาหาร erythema) มีจุดแดง spider telangiectasia ตาม ผอมลง มีไข้ต�่ำ อาการเมื่อยล้าเป็นอาการพบบ่อย ตัวหรือไม่ เป็นต้น ในผู้ป่วยตับแข็ง ที่ร่างกายของผู้ป่วยมีการสูญ 6. ภาวะนมโตในผู้ป่วยเพศชาย(Gynecomastia) เสียกล้ามเนื้อในร่างกายไป 7. ภาวะทางสมองจากโรคตับ (Hepatic Encephalopathy) 2. คัน (Itching) ตามร่างกายทั้งๆที่ไม่ได้สัมผัส เป็นภาวะผิดปกติในผู้ป่วยที่การท�ำงานของตับเสื่อมมาก กับสารที่ท�ำให้เกิดการแพ้ใดๆ ท�ำให้ประสาทการรับรู้ของผู้ป่วยเสียไป ผู้ป่วยจะมีอาการ 3. บวม (Edema) พบได้ตามร่างกาย ที่พบ ต่างๆดังนี้เช่น มีอาการสับสน ซึม ความจ�ำเสื่อม พูดไม่ชัด พูด บ่อยต�ำแหน่งขา หลังเท้า ท้อง(ท้อง แบบทอดเสียงยาว ขาดสมาธิ และในคนที่เป็นมากอาจท�ำให้ไม่รู้ มาน) สึกตัวเป็นภาวะที่ตับไม่ท�ำงานเข้าสู่ขั้นตับวายจนถึงแก่กรรมได้ 4. ดีซ่าน (Jaundice) ตาเหลือง ตัว 8. มะเร็งตับ(Liver cancer) ผู้ป่วยโรคตับแข็งจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น เหลือง ปัสสาวะเป็นสีคล้ายน�้ำ มะเร็งตับต่อไปได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ บี ชาเข้มหรือสีน�้ำโค๊ก ดี ก็ตาม การรักษาโรคตับแข็ง แนวทางการรักษาต้องพยายามยับยั้งการด�ำเนินของ โรคไม่ให้เกิดการอักเสบอย่างเรื้อรังต่อเนื่องของตับเพื่อไม่ให้เซลล์ตับถูกท�ำลาย เป็นการรักษาจากต้นเหตุที่ท�ำให้เกิดโรคตับแข็งและป้องกันภาวะโรคแทรกซ้อนที่จะเกิด ขึ้นเพราะว่าเมื่อเนื้อตับที่ถูกท�ำลายไปจนเป็นโรคตับแข็งแล้ว เราไม่สามารถรักษาให้กลับ มาเป็นปกติดังเดิมได้ มีวิธีการดูแลสุขภาพได้ดังนี้ 1. การรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารจ�ำพวกโปรตีน (เนื้อสัตว์) ทานได้ประมาณวันละ 1 กรัมต่อน�้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ให้ใช้น�้ำมันที่ท�ำจากพืชแทน เช่น น�้ำมันร�ำข้าว น�้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด จ�ำกัดเกลือ ให้รับประทานได้ไม่ควรเกินวันละ 2 กรัม เทียบเท่ากับเกลือป่นประมาณ เศษหนึ่งส่วนสามช้อนชาต่อวัน หลีกเลี่ยงอาหารที่ชื้น เช่น พริกป่น ถั่วป่น เพราะเป็นแหล่งของสารอัลฟลาท็อกซิน หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่สะอาด อาหารที่เก็บค้างคืน อาหารปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ อาหารลวกและย่าง เป็นต้น 2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในที่สุด 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่ไม่จ�ำเป็นรวมถึงยาสมุนไพรต่างๆที่ไม่ทราบคุณสมบัติและส่วนประกอบที่ แน่ชัด เพราะยาส่วนใหญ่หลายๆชนิดจะถูกท�ำลายที่ตับ และสามารถท�ำให้เกิดตับอักเสบได้ ส�ำหรับยาแก้ปวด ลดไข้พาราเซตตามอน ผู้ป่วยตับแข็งสามารถรับประทานได้โดยทานขนาด 500 มิลลิกรัมครั้งละ 1 เม็ดในหนึ่ง วันทานได้ไม่เกิน 5 เม็ดหรือจะรับประทานแบบซ�้ำๆทาน 1 เม็ดทุก 6 ชั่วโมงก็ได้เช่นกัน 4. มาพบแพทย์ตามนัดเพื่อประเมินสภาพการท�ำงานของตับทุก 6 เดือน และเป็นการติดตามเฝ้าระวังการด�ำเนินของ โรคกลายเป็นมะเร็งตับหรือไม่


•48

การวินิจฉัยโรคตับแข็ง แนวทางการวินิจฉัยโรคตับแข็งสามารถท�ำได้ดังนี้ 1. การซักประวัติและตรวจร่างกายถึงอาการผิดปกติต่างๆมีอะไรบ้าง ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 2. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ส่งตรวจมีการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบชนิดเอ บี ซี ดี หรือไม่ ส่งตรวจเอนไซม์เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพการท�ำงานของตับได้แก่ Alanine aminotrans1. ควรออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ต้อง ferase (ALT) Aspatate aminotransferase (AST)และ ออกก�ำลังกายหักโหมจนเกินไป เช่น การวิ่ง Alkaline phosphatase (ALP) ผลที่ตรวจได้มีค่ามากกว่า เหยาะๆ หรือการเดินเร็ว หากรู้สึกเพลียก็ควร 2-5 เท่าของค่ามาตรฐานบอกถึงความผิดปกติของตับ หยุดพักและควรพักผ่อนให้เพียงพอ 3. การส่งตรวจทางรังสีได้แก่ การตรวจด้วยคลื่นเสียง 2. ไม่ส�ำส่อนทางเพศ มีคู่นอนหลายคน         ความถี่สูงที่เรียกว่า อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) 3. ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น เช่น มีดโกน แปรงสีฟัน เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ และเข็มฉีดยา  4. การเจาะตับ(liver biopsy) วิธีการนี้จะใช้กรณีผู้ 4. การฉีดวัคซีน ควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส ป่วยที่เป็นโรคตับเรื้อรังและหาสาเหตุไม่ได้ ตับอักเสบเอและบี โดยการใช้เข็มขนาดเล็กที่มีลักษณะยาว 5. การรับประทานวิตามิน ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็ง ควร เจาะไปที่ตับเพื่อจะได้ชิ้นเนื้อของตับขนาด ระมัดระวังในการรับประทานวิตามินเสริม เพราะตับของผู้ป่วย เล็กแล้วส่งตรวจส่องดูทาง จะขาดประสิทธิภาพในการละลายไขมันท�ำให้มีไขมันสะสมที่ตับ กล้องจุลทรรศน์โดยพยาธิแพทย์ผู้ ดังนั้นควรงดรับประทานวิตามิน ประเภทที่ต้องใช้ไขมันในการ เชี่ยวชาญเพื่อการยืนยันว่าเป็น ตับ ละลาย เช่น วิตามินเอ วิตามินอี หากรับประทานมากๆ ท�ำให้ไขมัน แข็งจริงหรือไม่ สะสมในตับมากขึ้น อาจท�ำให้ตับบาดเจ็บและเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น กรณี ผู้ป่วยตับแข็งที่ไม่ขาดธาตุเหล็ก ก็ไม่จ�ำเป็นต้องรับประทาน เพราะเหล็ก จะท�ำให้เกิดการสร้างผังผืดในตับ และอาจพัฒนาไปเป็นตับอักเสบ ตับแข็ง หรือแม้แต่มะเร็งตับได้เมื่อสูงวัยขึ้น การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นโรคตับแข็งเป็นโรคที่ต้อง ใช้เวลารักษาที่ยาวนาน ระหว่างเส้นทางการรักษาผู้ป่วยก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อน ต่างๆท�ำให้ผู้ป่วยต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเช่น การติดเชื้อ เลือดออกผิดปกติตาม อวัยวะต่างๆเช่นอาเจียนเป็นเลือด เลือดก�ำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น ภาวะ ท้องบวมน�้ำผู้ป่วยรู้สึกอึดอัด หายใจไม่อิ่ม นอนราบไม่ได้ เป็นภาระของครอบครัวที่จะต้อง พาผู้ป่วยมาพบแพทย์โรงพยาบาลเพื่อท�ำการเจาะดูดเอาน�้ำในช่องท้องออก และแพทย์ทาง เลือกอื่นๆที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยเสาะแสวงหา รวมถึงปํญหาอื่นๆที่จะพบตามมา ดังนั้น สมาชิกทุกท่านในครอบครัวจะต้องท�ำความเข้าใจกับโรคนี้ ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน สร้างเสริม จิตใจให้เข้มแข็งเพื่อจะได้ลดภาวะเครียดที่เกิดขึ้นในครอบครัว เตรียมความพร้อมของสมาชิกที่ต้อง เผชิญ ท�ำหน้าที่คอยช่วยเหลือกันในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต วิญญาณที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น การช่วยควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ไม่ เหมาะสม การให้ความรัก ความเข้าใจ ความคาดหวังของผู้ป่วย การให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันในการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ำเนินชีวิตทั้งของผู้ป่วยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ในการต่อสู้หยุดยับยั้งการ ด�ำเนินของโรคไม่ให้ลุกลามต่อไปสามารถอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ท้ายสุดหมอขอพรคุณ พระศรีรัตนตรัยให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่เข้มแข็งครับ •


49


•50

สบายๆ สไตล์ คมช่าง

นายสาระบันเทิง


51

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกคมช่างทุกท่าน เมื่อเดือนที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปเยือนกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา ประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เอง เพื่อนนักธุรกิจชาวมาเลเซียที่ ท�ำงานอยู่ที่นั่น เป็นเวลานานนับ 10 ปี ได้พามาให้รู้จักกับห้าง สรรพสินค้าที่มีชื่อว่า ห้างอีออน AEON ที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดใน พนมเปญ ณ ขณะนี้ ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นาน เมื่อเดินเข้ามาในห้างที่ใหญ่โตกว้างขวางไม่แตกต่างจาก บ้านเรา และสิ่งที่น่าสังเกตุโดยทั่วไปก็คงจะเป็นร้านค้าที่เปิด อยู่ภายในห้าง ส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนอย่างประเทศไทยอาทิ เช่น S&P วุธิศักดิ์ โรงภาพยนต์เมเจอร์ ฯลฯ และเมื่อเดิน เข้าไปในซุปเปอร์มาเก็ตของห้าง ไม่ว่าจะเป็นสบู่ แชมพู ยาสีฟันหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนเช่น น�้ำมันพืช ซีอิ๊ว น�้ำปลา หรือแม้กระทั่งขนมขบเคี้ยว ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากเมือง ไทย และที่น่าสังเกตก็ตรงฉลากสินค้า ล้วนเป็นภาษาไทย แทบทั้งสิ้น แต่ราคานั้นอาจจะสูงกว่าบ้านเรานิดหน่อย ด้วย ค่าเงินเป็นเรียวกัมพูชา และเหรียญยูเอส •


พยากรณ์จักรราศี

•52

กรกฎาคม • 2558 ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน ต้องระมัดระวัง เพราะมีผไู้ ม่ ประสงค์ดจี อ้ งเล่นงานท่านอยู่ หากเกิดเหตุ พลาดพลัง้ จะเกิดเป็นปัญหาใหญ่ได้ เรือ่ ง การติดต่อกับคูค่ า้ ทำ�สัญญาต่างๆ ต้องคิด ให้รอบคอบ เพราะอาจเสียผลประโยชน์ได้ การเงิน จะมีเรือ่ งให้เสียเงินเสียทองไปกับ บ้านและครอบครัวมาก ให้ระวังการใช้จา่ ย เงินฟุม่ เฟือย หาความสำ�ราญมากเกินไปใน ระยะนี้ เพราะอาจทำ�การเงินติดขัดในระยะ ยาวได้ ด้านโชคลาภในเดือนนีย้ งั มีมาให้เห็น อยูบ่ า้ ง แต่ไม่เด่นชัดนัก ความรัก คูค่ รองจะเจ็บไข้ได้ปว่ ยได้งา่ ย ต้องคอยหมัน่ ตรวจเช็คสุขภาพให้ดี ส่วนทีย่ งั โสด หากมุง่ หวังมากเกินไป อาจถูกหลอก ลวงจากเพศตรงข้ามทีเ่ ข้ามาติดพัน หรือ ตีสนิท อาจถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สนิ เงิน ทองจำ�นวนมากได้ •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน จะเกิดปัญหาจากบริวารหรือลูก น้องเป็นส่วนใหญ่ อาจก่อปัญหาทีท่ ำ�ให้ หงุดหงิดรำ�คาญใจได้งา่ ย แต่ถา้ หากควบคุม ดูแลเป็นอย่างดี ก็จะได้ผลงานตอบแทนกลับ มาอย่างคุม้ ค่า ด้านผลกำ�ไรในช่วงนีถ้ อื ว่าอยู่ ในเกณฑ์ทด่ี ี การเงิน อยู่ในเกณฑ์ดที เี ดียว การทวงคืน หนีส้ นิ ต่างๆ มักจะเป็นผลสำ�เร็จ มีรายรับ และผลประโยชน์เข้ามามาก การใช้จา่ ย คล่องตัวไม่ขาดมือ แถมยังมีโชคลาภที่ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งของวัดวาอาราม ศาสนา และหากท่านหมัน่ ถือศีล ก็จะยิง่ ส่งผลดีให้ กับชีวติ ของท่าน ความรัก ทีม่ คี แู่ ล้ว จะมีความสุขสดชืน่ ดี มี เกณฑ์ได้รบั ของฝากหรือของขวัญจากคนรัก หรือบุตรหลาน ส่วนทีย่ งั โสด ก็ยงั ไม่ควรรีบ ร้อน กระโจนเข้าหาความรัก เพราะในระยะ นีเ้ มือ่ พบแล้ว รักมาก หลงมาก ก็อาจทำ�ให้ เจ็บมากอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน •

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน การงานค่อนข้างให้ผลทีด่ มี ากใน ระยะต้นเดือน ดังนัน้ มีแรงเท่าไหร่ทำ�ให้ เต็มที่ เพราะหลังจากพ้นช่วงกลางเดือนไป แล้ว ทำ�อะไรก็มกั จะไม่คอ่ ยราบรืน่ ทำ�งาน ต้องยึดหลักประนีประนอม พยายามอย่ามี ปัญหากับผูใ้ หญ่ เพราะจะส่งผลถึงการงาน ในระยะยาว การเงิน เด่นในเรือ่ งโชคลาภเงินทองมากที เดียว ผลประโยชน์ทค่ี าดหวังไว้มกั จะสมหวัง รายได้และรายจ่าย หมุนเวียนได้ดี ไม่ตดิ ขัด ทัง้ ยังมีโอกาสดีทจ่ี ะแสวงหารายได้เพิม่ เติม แต่ควรวางแผนการเงินให้รอบคอบ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว อาจมีเรือ่ งทีท่ ำ�ให้ ผิดใจหรือทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง ให้ทอ่ ง คำ�ว่าอภัยเข้าไว้ แล้วเรือ่ งร้ายจะกลายเป็นดี ส่วนท่านทีย่ งั โสด มีโอกาสพบเจอคนทีถ่ กู ใจ ได้สมหวังคบหากันในระยะยาว •

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน ยังไปได้เรือ่ ยๆ ไม่คอ่ ยมีสญ ั ญาณ อะไรทีด่ เี ป็นพิเศษเข้ามา มองรวมๆ แล้ว ก็ยงั ไม่คอ่ ยราบรืน่ ดีนกั ขึน้ ๆ ลงๆ ดีรา้ ย สลับกันไป จะทำ�อะไรก็ตอ้ งรอบคอบและ ระมัดระวังให้มาก แต่ถา้ ผ่านพ้นในช่วงสอง ปีน้ีไปได้ โอกาสดีๆ จะเริม่ เข้ามาอย่างเห็น ได้ชดั การเงิน รายจ่ายค่อนข้างมาก มีเกณฑ์การ ใช้จา่ ยไปกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การ เจ็บไข้ได้ปว่ ย หรือซ่อมบำ�รุงสิง่ อำ�นวยความ สะดวกต่างๆ โชคลาภยังมีมาให้เห็นอยูบ่ า้ ง โดยเฉพาะบุตรหลานบริวารจะนำ�ข่าวดีมาให้ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว ความสัมพันธ์ราบ รืน่ ดี ไม่มอี ะไรน่าเป็นห่วง ให้หมัน่ ชักชวนกัน ไปทำ�บุญถือศีล ก็จะยิง่ ถักทอสายใยให้แน่น หนามากยิง่ ขึน้ ส่วนท่านทีย่ งั โสด ในเดือนนี้ ท่านจะมีเสน่หต์ อ่ เพศตรงข้าม โดยเฉพาะผู้ ทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า •

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน สถานการณ์เริม่ จะดีขน้ึ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ มีแนวโน้มทีจ่ ะคลีค่ ลาย ลงไป เพราะมีผหู้ ลักผูใ้ หญ่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และผลักดันอยูเ่ บือ้ งหลัง การ ติดต่อเจรจาถือว่ามีแนวโน้มทีด่ ี มีโอกาส ประสบความสำ�เร็จสูง การเงิน ระยะนีร้ ายรับรายจ่ายดูจะสมดุล กันดี ไม่มปี ญ ั หาให้หนักใจ ในช่วงปลาย เดือนมีโอกาสได้รบั เงินก้อนใหญ่ ส่วนท่าน ทีม่ หี นีส้ นิ จะมีเกณฑ์ได้ปลดหนี้ การลงทุน เสีย่ งโชคในเดือนนีค้ วรงดไว้กอ่ น แต่ทา่ น จะได้ลาภผลจากบุคคลใกล้ตวั หรือคนใน ครอบครัวนัน่ เอง ความรัก สถานการณ์ยงั ไม่คอ่ ยสูด้ นี กั อาจ มีเรือ่ งให้ทะเลาะกันรุนแรง หากต่างฝ่ายต่าง ไม่ยอมกัน นึกถึงแต่ตวั เองเป็นหลัก ก็อาจ ถึงขัน้ เลิกราได้งา่ ย ส่วนทีย่ งั โสด มีโอกาส พบคนถูกใจแต่กย็ งั ไม่ใช่คนทีท่ า่ นรอคอย •

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน จะต้องระมัดระวังเรือ่ งคำ�พูด ให้มาก อารมณ์ทป่ี รวนแปรจะทำ�ให้เสีย เรือ่ ง การงานค่อนข้างมีอปุ สรรคทีย่ ากจะ แก้ไขด้วยตนเอง ต้องอาศัยเพือ่ นร่วมงาน หรือผูห้ ลักผูใ้ หญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ นอกจากนีย้ งั มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ปว่ ยได้งา่ ยอีก ด้วย การเงิน มีเกณฑ์ได้รบั โชคถึง 2 ชัน้ ทัง้ เพือ่ นสนิทญาติพน่ี อ้ งจะนำ�สิง่ ดีๆ รวมถึง โชคลาภมาให้ และยังมีเกณฑ์ทจ่ี ะได้รบั ข้าว ของเงินทอง สิง่ มีคา่ หรือรางวัลจากผูห้ ลัก ผูใ้ หญ่อกี ด้วย ด้านการเงินรับมือซ้ายจ่าย มือขวา แต่ก็ไม่ได้ขดั สนอะไร ความรัก ทีม่ คี แู่ ล้ว ความสัมพันธ์อยู่ใน เกณฑ์ทด่ี ี มีความสุขสดชืน่ มีความห่วงใย ใกล้ชดิ สนิมสนมกันมากยิง่ ขึน้ หลายคูม่ ี เกณฑ์ได้จดั งานมงคล ส่วนทีย่ งั โสด มีแนว โน้มทีจ่ ะเจอเนือ้ คูท่ ม่ี อี ายุมากกว่า •


53

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน ถือเป็นช่วงทีด่ ที ส่ี ดุ ในรอบปี เหมาะ มากในการลงทุนทำ�ธุรกิจใหม่ๆ หรือขยาย กิจการ เป็นเดือนแห่งการเริม่ ต้นทีด่ ี ไม่วา่ จะเป็นกิจการใหญ่หรือเล็กก็มสี ทิ ธิป์ ระสบ ความสำ�เร็จรุง่ โรจน์ได้ ส่วนท่านทีม่ ลี กู น้อง มาก ระวังจะนำ�เรือ่ งปวดหัวมาให้ การเงิน โชคลาภเงินทองในเดือนนีม้ แี นว โน้มดีขน้ึ อย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะลาภผล จะมีมาให้เห็นกันตัง้ แต่ตน้ เดือนเลยทีเดียว ค้าขายให้ผลกำ�ไรแบบเทน้ำ�เทท่า เจรจา เรือ่ งผลประโยชน์กเ็ ป็นผลสำ�เร็จ รวมถึงยัง มีเรือ่ งทีน่ า่ ปิตยิ นิ ดีจากญาติสนิทมิตรสหาย อีกด้วย ความรัก ทีม่ คี แู่ ล้ว จะมีความรูส้ กึ อบอุน่ ห่วงหาอาทรกันเป็นอย่างดี อาจจะมีเรือ่ งที่ ทำ�ให้รำ�คาญใจกันอยูบ่ า้ ง แต่กจ็ บั มือกันผ่าน พ้นไปได้ดว้ ยดี ส่วนทีย่ งั โสด จะมีโอกาสได้ พบเนือ้ คูท่ เ่ี ป็นลักษณะของคนต่างวัย หรือ เป็นผูท้ ม่ี อี ำ�นาจหน้าทีก่ ารงานสูงกว่า •

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน เป็นเดือนแห่งการเปลีย่ นแปลง อา จะมีการโยกย้ายปรับเปลีย่ นตำ�แหน่ง หน้าที่ การงาน แต่กถ็ อื เป็นความก้าวหน้าอีกขัน้ หนึง่ ช่วงนีท้ ำ�อะไรก็ดจู ะราบรืน่ ไปเสียหมด ทัง้ ยังได้รบั การเอ็นดูและการสนับสนุนจาก ผูใ้ หญ่ การเงิน จะเข้ามาพร้อมการงานทีม่ ากขึน้ ปัญหาการเงินทีเ่ คยมีกจ็ ะทุเลาลงไป มีเงิน ใช้ไม่ขาดมือ เพราะได้รบั ความช่วยเหลือ จากญาติผใู้ หญ่และคนรอบข้าง โชคลาภ จะวิง่ เข้าหา ได้รบั ผลประโยชน์อย่างเป็นชิน้ เป็นอัน ความรัก ทีม่ คี แู่ ล้วความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ ดี มีโอกาสได้ทอ่ งเทีย่ วต่างแดนร่วมกัน ท่าน ทีค่ บหาดูใจกันมานาน มีโอกาสพัฒนาความ สัมพันธ์ไปจนถึงขัน้ แต่งงาน ส่วนทีย่ งั โสด มี เกณฑ์พบคนถูกใจ แต่จะเป็นผูใ้ หญ่กว่าท่าน มาก และเป็นคนทีผ่ อู้ น่ื ให้ความเคารพ •

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ยังต้องเหนือ่ ยมาก งานทีร่ บั ผิด ชอบถ้าจะให้ประสบความสำ�เร็จต้องมีคน คอยช่วยเหลือ แต่สง่ิ ทีต่ อ้ งระมัดระวังเป็น อย่างมาก คือการถูกเขม่นจากผูท้ ม่ี ตี ำ�แหน่ง ใหญ่กว่า ทำ�อะไรก็มกั ไม่คอ่ ยถูกใจ ไม่ลง รอยกัน ทางทีด่ พี ยายามประนีประนอมกัน ไว้ดกี ว่า หรือเงียบไว้บา้ งจะดีทส่ี ดุ การเงิน เงินทองยังติดๆ ขัดๆ อยูบ่ า้ ง อาจ ต้องหยิบยืมหรือขอความช่วยเหลือจากคน รอบข้าง ผลกำ�ไรต่างๆ ยังเข้ามาไม่ขาดสาย แต่กม็ รี ายจ่ายค่อนข้างมาก ถ้าไม่วางแผน การเงินหรือหาทุนสำ�รองไว้บา้ ง ก็อาจมี ปัญหาได้งา่ ย โชคลาภยังคงต้องรอไปก่อน ความรัก ความสัมพันธ์ดยู งั ไม่คอ่ ยสดใสนัก บางคูม่ แี นวโน้มต้องห่างเหินกันไปไกล อาจ ด้วยกิจธุระ หรือความรูส้ กึ ใกล้ชดิ สนิทสนม ลดลง ทำ�ให้รสู้ กึ ห่างไกลกัน ส่วนท่านทีย่ งั โสด ยังไม่พบเจอเนือ้ คู่ในช่วงนี้ •

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน ค่อนข้างราบรืน่ ไม่มปี ญ ั หาใหญ่ๆ มาให้หนักใจ การเจรจาแลกเปลีย่ นต่างๆ ก็ ให้ผลสำ�เร็จเป็นอย่างดี และหากยิง่ เข้าหาผู้ หลักผูใ้ หญ่ ก็จะได้รบั โอกาสทีด่ ตี ามมาด้วย เช่นการเลือ่ นตำ�แหน่ง หรือโบนัสพิเศษ การเงิน โชคลาภในช่วงนีจ้ ะวิง่ เข้าหาท่าน แบบเต็มๆ ทัง้ ลาภลอย และผลประโยชน์ ต่างๆ รายรับยังอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี แต่ให้ระวัง การเดินทางไกล ทัง้ ต่างประเทศและต่าง จังหวัด ต้องมีสติ อย่าประมาท เพราะอาจ ถูกหลอกลวง หรือ มีอบุ ตั เิ หตุทท่ี ำ�ให้สญ ู เสีย เงินจำ�นวนมากได้ ความรัก บรรยากาศโดยรวมดีกว่าเดือนที่ ผ่านมามากนัก ทีม่ คี แู่ ล้วความสัมพันธ์จะยิง่ แนบแน่นมากขึน้ มีเวลาได้ อยูด่ ว้ ยกันมาก ขึน้ เป็นโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ ส่วนที่ ยังโสด มีโอกาสพบรักในงานจิตอาสา หรือ งานอาสาสมัครต่างๆ •

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน ยังไม่มเี รือ่ งน่าหนักใจ แถมยังดูจะ ไปได้สวยอีกด้วย ผูห้ ลักผูใ้ หญ่จะให้ความไว้ วางใจมอบหมาย หน้าที่ใหม่ๆ ให้ทา่ นดูแล การเจรจา ลงนามทำ�สัญญาต่างๆ ก็จะ ประสบผลสำ�เร็จตามทีค่ าดหวัง การเงิน ไม่คอ่ ยสูด้ นี กั ท่านต้องระมัดระวัง เรือ่ งเดือดร้อน สูญเสียเงินทองเกีย่ วกับ ยวดยานพาหนะ นอกจากนีก้ ารเดินทางไกล หรือเข้าไปในทีเ่ สีย่ งอันตราย ก็ควรหลีก เลีย่ งเป็นทีส่ ดุ ส่วน ด้านโชคลาภยังพอมีมา ให้เห็นอยู่ บ้าง ความรัก ทีม่ คี แู่ ล้ว คูข่ องท่านจะมีสว่ นช่วย ให้การงานของท่านสำ�เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ย ดี มีโอกาสได้แพ็คกระเป๋าท่องเทีย่ วร่วมกัน ส่วนท่านทีย่ งั โสด ถ้าสนใจผูท้ ม่ี อี ายุมากกว่า ในเดือนนีร้ บั รองว่ามีลนุ้ แน่นอน •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน โดยรวมถือว่าดีกว่าหลายๆ เดือน ทีผ่ า่ นมา มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว และคล่องตัว ดำ�เนินงานไปในทิศทางที่ เหมาะสม จึงมีโอกาสประสบความสำ�เร็จ ได้งา่ ย แต่สำ�หรับงานด้านอสังหาริมทรัพย์ อาจเกิดปัญหายุง่ ยากไม่รจู้ บได้ การเงิน เรือ่ งโชคลาภถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ี ดี มีโอกาสได้ขา้ วของเงินทองหรือบำ�เหน็จ รางวัลจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่ หรือได้ลาภได้ผล ประโยชน์จากคูค่ รอง จากกองมรดก รวม ถึงการติดต่อเจรจากับลูกหนีเ้ ก่าทีแ่ ทงสูญไป แล้ว ก็อาจได้เงินคืนมาด้วยเช่นกัน ความรัก อยู่ในช่วงค่อนข้างอันตราย เนือ่ งจากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ก็กลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ ต้อง รูจ้ กั ประนีประนอม หันหน้าเข้าหากัน จึงจะ สามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ ส่วนทีย่ งั โสด ให้ ลองหันกลับไปมองคนใกล้ตวั ดูบา้ ง •


ฮวงจุ้ย

•54

กระแสความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย ในปัจจุบันนี้มาแรงเป็นอย่างมาก ทั้งในการจัดบ้าน จัดห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องท�ำงาน ฯลฯ เรื่อง แบบนี้แล้วแต่วิจารณญาณ แต่ถ้า อยากลองปรับเปลี่ยนบรรยากาศ การท�ำงาน นึกสนุกกับการจัดโน่น วางนี่ในแบบฮวงจุ้ยแล้วละก็ ลอง เริ่มต้นจากโต๊ะท�ำงาน ซึ่งเราใช้ เวลาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันดีไหม เผื่อ อะไรที่เหมือนๆเดิมหรือดีอยู่แล้ว อาจจะดีขึ้นไปอีกก็เป็นได้


55

มุมตั้งโต๊ะท�ำงาน ที่ดีควรตั้งให้สามารถมองเห็นประตูทางเข้าได้ ถ้าไม่สามารถท�ำได้มีวิธีแก้ไขคือให้น�ำกระจก เงาเล็กๆ มาตั้งไว้บริเวณโต๊ะ ส่องให้เห็นบริเวณทางเข้าแต่ไม่ควรตั้งโต๊ะตรงกับประตูทางเข้าเลย ส่วนด้านหลังของ โต๊ะควรเป็นผนังทึบ หรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ เช่น ตู้เอกสารเพราะตามหลักฮวงจุ้ยบอกไว้ว่า การนั่งต�ำแหน่งนี้ เสมือนมีภูเขาอยู่ด้านหลัง มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือ หลีกเลี่ยงการตั้งโต๊ะหันหน้าเข้าหาก�ำแพง หรือฉากกั้นห้อง เพราะจะเป็นการลดทอนอ�ำนาจและพลังในการท�ำงาน ด้านหน้าของโต๊ะ ควรเป็นที่โล่ง มองเห็นวิวได้กว้างไกลสังเกตไหมล่ะคะว่าการนั่งอยู่กับที่ นานๆ พอเงยหน้ามาก็เจอผนังทึบ หรือฉากกั้น ให้ความรู้สึกอึดอัดแค่ไหน ยิ่งช่วงไหนคิดอะไรไม่ออกด้วยแล้ว เจออะไรทึบๆ ข้างหน้า สมองยิ่งมึน หนัก แต่ถ้าเห็นที่โล่ง ความรู้สึกเราจะโปร่งสบายขึ้น สีของโต๊ะท�ำงาน ถ้าเป็นสีด�ำจะดีส�ำหรับธุรกิจการเงิน สีอ่อนๆ เหมาะกับคนที่เริ่มต้นลงทุนใหม่ๆ ส่วนโต๊ะที่มีสีสัน เหมาะล�ำหรับคนที่ท�ำงานคิดสร้างสรรค์ บริเวณโต๊ะท�ำงานควรมีต้นไม้เล็กๆ หรือดอกไม้มาวางไว้ ต�ำแหน่งที่ดีต่อ สุขภาพคือมุมขวา ด้านขวามือของโต๊ะ ตามหลักฮวงจุ้ยบอกว่าไม่ควรเป็น ทางเดิน เพราะเชื่อว่า การที่ด้านขวามือของเราเคลื่อนไหว หรือ เป็นทางเดิน จะท�ำให้งานเกิดความไม่แน่นอนอาจท�ำให้อยาก เปลี่ยนงาน หรือออกจากงานได้ ถ้าสังเกตให้ดี บางทีคุณจะพบ ว่าเพื่อนร่วมงานที่มีด้านขวาของโต๊ะเป็นทางเดิน มักจะมีงาน เยอะ งานล้นมือ และเหนื่อยหน่ายกับการท�ำงานมากกว่าคนอื่น การจัดโต๊ะ ตรงกลางของโต๊ะควรเว้นว่างไว้ เพื่อให้โล่งเหมาะกับการไหลเวียนของพลังงาน ส่วนมุมด้าน ซ้ายเชื่อว่าเป็นพื้นที่เกี่ยวกับความรู้ ตัวแทนของสติปัญญา ควรจัดวาง กองเอกสาร กองหนังสือ ไว้ด้านนี้ ส่วนมุมขวามือเป็นจุดของการติดต่อสื่อสารให้วาง ปากกา โทรศัพท์ หรือสมุดบันทึก Screen Server คอมพิวเตอร์ หน้าจอไม่ควรมีรูปเป็นมุมแหลม หรือกากบาท ควรเป็นรูปปลาว่ายน�้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลาจะดีที่สุด และที่ส�ำคัญคือการจัดการกับกอง เอกสารข้าวของเครื่องใช้บนโต๊ะให้เป็นระเบียบค่ะ อย่ากองสุมๆ จนหาอะไรไม่เจอ เพราะ นอกจากจะท�ำให้ฮวงจุ้ยไม่ดีแล้ว ยังส่งผลให้ท�ำงานล่าช้าด้วย

ถ้านึกสนุกกับการจัดโน่นวางนี่แบบฮวงจุ้ย ลองเริ่มต้นจากโต๊ะท�ำงาน ซึ่งเราใช้เวลาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เผื่ออะไรที่ เคยไม่ดีจะดีขึ้นลองดูนะคะว่าจริงไหม •


คมช่างบอกต่อ

•56

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จำ�กัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จำ�หน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี

• ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

ธนุยา ออกแบบ ตกแต่ง THANUYA INTERIOR & DESIGN

โทร. 081-867-7277 Email: design.by.thanuya@gmail.com หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

ด้วยพื้นที่ ที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในธุรกิจของท่าน สู่สาธารณะ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

โทร.

1.5”x3.5” 083-036-2968, 091-575-7994

บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เทรด จ�ำกัด รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชงิ่

ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

แฟ็กซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com

www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230

จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


SIGN STEP CO., LTD.

บริษัท ซายน์ สเต็ป จ�ำกัด ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม

คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็ก ท่อและสเตนเลสท่อดีไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับ ราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767

จำ�หน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 081-5417611

รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง ภายนอก-ภายใน และอลูมิเนียมคอมโพสิต

จันทร์ดา คอนสตรัคชัน ่ มากประสบการณ์ สร้างงานคุณภาพ ด้วยความจริงใจ โทร. 091 056 2541

ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….……………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา……………………….….…........................….. ที่อยู่…………………………………................................................……….…......…. จังหวัด…………………………….....................รหัสไปรษณีย์…………….…........ โทร……………………………….................................แฟกซ์……….................….. E-mail………………………………………………………………………....….…......…….

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 140 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

เฟอร์นิเจอร์ มือ1 จากโรงงานสินค้าดัง

ราคาประหยัด

227 หมู่บ้านปรีชา 1 ถ.พัฒนาการ 39 แยก 1 สวนหลวง กทม. 10250 ทุกวัน 10:00 น.- 16:00 น. โทร : 086 980 3559 Email: kelvin-tngroup@live.com www.facebook.com/CheapParadise Discount Store Furniture Store Computers & Electronics Community Page about SB Furniture (ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)


Kc21s  
Kc21s  
Advertisement