Page 1

1


•6

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20

ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันทรดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก

สว้สดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน แม้อุณหภูมิเรื่องต่างๆ รวมทั้งอากาศ ที่มันจะร้อนสุดยอด ถึงจะร้อนขนาดไหน ก็ต้องทนกันไป แต่อย่าใจร้อน ตามอากาศล่ะครับ

เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี

น�ำ้มันถ้ามันไม่ร้อน ทอดอะไรก็คงไม่สุก เหมื่อนกับความพยายาม ถ้าท�ำไม่ถึงที่สุด ก็คงไม่มีทางส�ำเร็จได้


7


8 10 BUTTERFLY GATE รายงานพิเศษ 14 มูนเลอร์ เเมนูแฟคเจอริ่ง หลากหลายงานช่าง 20 อุปกรณ์ป้องกันเสียง คมช่างเล่าเรื่อง 23 วันหยุดประเทศญี่ปุ่น แม่น�้ำสเตนเลส 26 ไร้สนิม ด้วยวัสดุสเตนเลสเกรดพรีเมียม มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ 28 โลหะวิจิครศิลป์ มุมสเตนเลส 30 สเตนเลสในน�้ำ รอบรู้งานช่าง 32 “ตัวตน คนไทย” งาน “สถาปนิก’58” แนะน�ำผลิตภัณฑ์ 36 เปิดโลกผลิตภัณฑ์ 38 บอกเล่าธุรกิจ 41 สังคมข่าว เรื่องจากปก

เมื่อต้องใช้โทรศัพท์

40 41 App.Thai Measure มุมกฎหมาย 42 ฉ้อโกง เป็นคดีอาญา แต่ยอมความได้ สุขภาพ 44 ไวรัสตับอักเสบบี สบายๆ สไตล์คมช่าง 50 EFFECT MAKE UP ARTIST พยากรณ์จักรราศี 52 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม ฮวงจุ้ย 54 ปฎิทินข่าว คมช่าง ไอที

สระน�้ำ


สังคมข่าว

•10

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ : bonanuthep@gmail.com

นิตยสารคมช่าง ขอขอบคุณ คุณกิตติเดช ชวานนท์ Senior Manager บริษัท แพรคติก้า จ�ำกัด ที่ได้พาเยี่ยมชม ส�ำนักงานอันทันสมัยสวยงามและสะดวกสบายในการท�ำงาน พร้อมกับร่วมงานสงกรานต์ เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา


11


เรื่องจากปก

•12

ประตูผีเสื้อ

Emile Robert (1860-1924)

Butterfly gate หรือ ประตูผีเสื้อ ท�ำด้วย Wrought iron ในสไตล์ Art Nouveau ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์บรูคลิน นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (Brooklyn Museum of Art, New York, USA) เป็นประตูบานคู่ ออกแบบโดย Emile Robert ศิลปินชาวฝรั่งเศส ที่มีอายุระหว่าง ปีค.ศ. 1860-1924 โดยสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ที่ถือได้ว่าเป็นงานที่มีความปราณีตสวยงาม ที่จัดจังหวะและเส้นสายของลวดลายเหล็กอิตาลี ได้อย่างอ่อนช้อยและลงตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากผลงานชิ้นนี้แล้ว ยังมีอีกหลายผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาในยุคเดียวกัน ก็มีความสวยงามเช่นกัน •


13


รายงานพิเศษ

•14


15

ไอเดียคิดต่าง สร้างสรรค์สินค้าคุณภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสูง

ในปัจจุบันตลาดบ้านเรามีความต้องการหลาก หลายมากขึ้น นอกจากธุรกิจต่างๆ จะต้องพัฒนาสินค้า ของตนเองอย่างต่อเนื่องแล้ว งานที่ดีมีคุณภาพก็ยังคง เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของลูกค้าเสมอ วันนี้ทีมงาน นิตยสารคมช่างจะพาไปรู้จักกับ บริษัท มูนเลอร์ เเมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด (Moonler Manufacturing Co.,Ltd.) บริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ส เตนเลส อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน�้ำงานสเตนเลสทุก ชนิด ที่ยืนหยัดในวงการงานสเตนเลสมายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยประสบการณ์และฝีมืออันเฉียบคม พร้อม แนวคิดในการออกแบบที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่ส�ำคัญ มูนเลอร์ เเมนูแฟคเจอริ่ง ยังมีโรงงานเป็นของตนเอง สามารถ ควบคุมการผลิตได้ทุกขั้นตอน รับประกันได้ว่า งานที่ ออกมาแต่ละชิ้นจะเรียบร้อยและถูกใจลูกค้าทุกท่าน เป็นอย่างดี

คุณพรศักดิ์ ต้องรักโรจน์

บริษัท มูนเลอร์ เเมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด Moonler Manufacturing Co.,Ltd.


รายงานพิเศษ

•16

เส้นทางธุรกิจที่มากด้วยประสบการณ์ มูนเลอร์ เเมนูแฟคเจอริ่ง ก่อตั้งและบริหารงานโดย คุณพรศักดิ์ ต้อง รักโรจน์ ซึ่งได้เล่าถึงธุรกิจในช่วงแรกๆ ให้เราฟังว่า “เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ผม เริ่มจับธุรกิจประเภทยานยนต์มาก่อน ก็ตั้งเป็นโรงงานขึ้นมา ผลิตอะไหล่ ให้กับโรงงานที่ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์โดยใช้วัสดุเหล็ก ผลิตจ�ำพวกงาน ปั๊มขึ้นรูป งานพับ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ ชิ้นส่วนเล็กๆ ส�ำหรับรถยนต์ มี ท�ำให้อยู่หลายยี่ห้อผ่านซัพพลายเออร์ที่เขารับงานมาอีกที แต่พอท�ำไปได้ ซักระยะก็รู้สึกว่าไม่คุ้ม การแข่งขันเริ่มสูงขึ้น ราคาวัตถุดิบก็สูงขึ้น แต่ยัง ขายได้ในราคาเท่าเดิม หรืออาจจะขึ้นราคาได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่คุ้มกับราย จ่ายอยู่ดีจริงๆ ตอนนั้นก็ท�ำมานานพอสมควรประมาณเกือบ 10 ปี จึงผัน ตัวเองออกมาท�ำงานเกี่ยวกับสเตนเลส เพราะตอนนั้นคนเริ่มหันมาสนใจ งานสเตนเลสมากขึ้น แต่คนที่ท�ำธุรกิจประเภทนี้ยังน้อย ในช่วงเริ่มแรกก็ หันมาจับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่ผลิตจากสเตนเลสและเหล็ก ก็มีลูกค้า ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เช่น ลูกค้าชาวไต้หวันก็จะมาสั่งท�ำเครื่องครัว ประเภทหม้อเคลือบสี ชุดหม้อครามสเตนเลส ถาดสเตนเลส ฯลฯ” “หลังจากที่ท�ำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ เครื่องครัวสเตนเลสมาได้กว่า 10 ปี ก็มาถึงจุดเปลี่ยน เป็นช่วงเวลาที่จีน เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมาก ขึ้น ผู้คนเริ่มรับสินค้าจากจีนเข้ามา ขาย ผลิตสินค้าในโรงงานของ ประเทศจีน เนื่องจากได้ต้นทุนที่ต�่ำ ลง ตอนนั้นคนก็คิดว่าเป็นตัวเลือกที่ ดีเพราะมีราคาถูก แต่ไม่ได้ค�ำนึงถึง เรื่องคุณภาพ ก็เอามาขายตัดราคา สินค้าของเราก็เลยกลายเป็นสินค้าที่ ดูราคาแพง จึงเริ่มมองหาช่องทาง ใหม่ๆ ที่จะสามารถต่อยอดไปได้ เลยหันมาจับกลุ่มสินค้าด้านการ ตกแต่ง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในห้องน�้ำ ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดี คนเริ่มหันมาใส่ใจในรายละเอียด เล็กๆ น้อยๆ มากขึ้น ปัจจุบันสินค้า ของเราหลักๆ จะขายผ่านทาง เว็บไซต์ และก็จะมีออกงานแสดง สินค้าบ้าง เช่นงานบ้านและสวนแฟร์ เป็นงานส่งออกต่างประเทศบ้าง เช่น อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย แต่จะยังไม่มี วางจ�ำหน่ายที่ไหน”


17

สินค้าขายคุณภาพและไอเดีย “บริษัทของเรารับผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ส แตนเลส รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน�้ำสแตน เลสทุกชนิด สินค้าก็จะมีหลากหลายประเภท เช่น ราวตากผ้า อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องน�้ำ เช่น ถาด วางสบู่ ตะขอแขวนทิชชู่ ตะแกรงระบายน�้ำ ราง ระบายน�้ำแบบปูกระเบื้อง ตะแกรงกันกลิ่น โดย เฉพาะ Drain ตะแกรงระบายน�้ำ ที่มีรูปแบบและ ลวดลายไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นสินค้าเด่นของเรา โดยมีการออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ งานของเราทุกชิ้นถูกออกแบบขึ้นมาเองโดยมีการจด ลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ นอกจากนี้ เรายังรับสั่งท�ำสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดย ลูกค้าสามารถเลือกแบบและวัสดุที่ชอบได้ด้วย ตนเอง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กและ สเตนเลส สินค้าของเราผลิตจากสเตนเลสแท้เกรด 304 จึง มั่นใจได้ว่าปลอดสนิม สามารถถอดอุปกรณ์ออกมา ล้างท�ำความสะอาดได้ง่าย มีรูปแบบหลากหลาย ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เรามีหลักการใน การท�ำงานชัดเจน คือสินค้าของเราต้องไม่ลอก เลียนแบบใคร และพยายามพัฒนาปรับเปลี่ยนรูป แบบใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่มาก ขึ้น และตอบสนองการใช้งานได้ทุกรูปแบบ”


รายงานพิเศษ

•18

“ลูกค้าของเราส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งบุคคล ทั่วไป หรือที่เป็นโครงการบ้านต่างๆ ก็มี เข้ามาเรื่อยๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบรนด์ มูนเลอร์เริ่มมีการขยายตลาดให้กว้างขึ้น เช่น การไปออกงานแสดงสินค้าทั้งในและ ต่างประเทศอย่างดูไบ ลิเบีย ซาอุดิอาระเบีย เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก อย่างที่บอกว่าธุรกิจและสินค้าของเราค่อน ข้างหลากหลาย ตอนนี้ไม่เพียงแค่อุปกรณ์ ที่ใช้ในห้องน�้ำเท่านั้นที่เราท�ำ ผมยังมีงาน ผลิตร่วมกับหลานสาว ซึ่งท�ำธุรกิจอยู่ใน กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งหลานสาวผมเป็น คนออกแบบสินค้าเอง คือเป็นโต๊ะไม้ยางที่ มีขาโต๊ะท�ำจากสเตนเลส เป็นงานแฮนเมด สไตล์โมเดิร์น ที่ผสมผสานกันได้อย่าง ลงตัว ตัวนี้ก็เพิ่งน�ำไปแสดงที่งานเมืองทอง และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งถ้าใครมี ไอเดียดีๆ ที่อยากผลิตก็สามารถเอามาคุย กันได้ ผมยินดีมากถ้าจะมีสินค้าใหม่ๆ เกิด ขึ้นโดยที่ไม่ต้องลอกเลียนแบบใคร” คุณภาพ ที่มาพร้อมดีไซน์สวยงาม “เราเคยผลิตงานให้กับแบรนด์ Cotto มาก่อน เราจึงพยายามรักษามาตรฐาน ของสินค้าไว้เป็นอย่างดี งานของเราที่ออก มาแต่ละชิ้นต้องคุณภาพดีเป็นหลัก เรียบร้อยสวยงาม และที่ส�ำคัญเราจะมี การทดสอบสินค้าก่อนน�ำไปใช้งานจริงทุก ครั้ง เช่นการทดสอบแรงรับ แรงกระแทก แรงระบายน�้ำ เพื่อให้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย และน�ำไปพัฒนาต่อเพื่อให้สินค้าเกิดความ บกพร่องน้อยที่สุด นอกจากคุณภาพแล้ว เรายังให้ความส�ำคัญกับดีไซน์ที่สวยงาม ราคาเหมาะสม รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนา รูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงใจ”


19

สุดท้ายนี้คุณพรศักดิ์ ได้ฝากข้อคิดส�ำหรับผู้ที่ก�ำลัง เริ่มต้นท�ำธุรกิจเอาไว้ว่า “ไม่ว่าคุณจะท�ำธุรกิจประเภท ไหน ต้องศึกษาค้นคว้าให้รู้จริง มุ่งมั่นเพียรพยายามให้ ถึงที่สุด เพื่อที่คุณจะได้เป็นผู้น�ำคนอื่น อย่าลืมว่าถ้าคุณ เกิดไอเดียอะไรดีๆ ขึ้นมา ต้องรีบจดลิขสิทธิ์เพื่อป้องกัน การลอกเลียนแบบ เพื่อให้เราไม่เสียเปรียบใคร การท�ำ ธุรกิจต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราหยุดคิด คนอื่นก็จะแซงเราไปเรื่อยๆ อย่าพยายามวิ่งตามหลังคน อื่น” แน่นอนว่าเวลาไม่เคยรอใคร ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มี ไอเดียดีๆ มากมาย อย่ามัวแต่คิด ให้รีบลงมือท�ำ เพราะ ถึงแม้ว่าคุณจะก้าวพลาด ก็ยังดีกว่าที่คุณไม่เคยได้ก้าวไป ไหนเลย นิตยสารคมช่างเป็นก�ำลังใจให้นะครับ แล้วพบ กันฉบับหน้า •


•20

หลากหลายงานช่ าง นายช่างตี๋ ช่างเทคนิคประจำ�แท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับพี่น้องชาวนิตยสารคมช่าง ผมนายช่างตี๋ กับ คอลัมน์หลากหลายงานช่างฉบับนี้ ผมขอพูดถึง เรื่อง PEE กันต่อ ในเรื่องของเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัว เรา ขณะท�ำงานกันครับ

อันตรายจากเสียงดัง การสูญเสียการได้ยิน มี 2 ลักษณะ 1.1 การสูญเสียการได้ยินแบบ ชั่วคราว เนื่องจากรับฟังเสียงดัง มากๆ ในระยะเวลา ไม่นานนัก ท�ำให้หูอื้อ ถ้าหยุดพักการได้ยิน ก็จะคืนสู่สภาพปกติได้ 1.2 การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร เกิดจากการที่ต้องรับฟังเสียงดัง เป็นระยะ เวลานาน ท�ำให้เซลล์ ขนในหูชั้นในถูกท�ำลาย รับฟัง เสียงไม่ได้ เกิดหูตึง หูพิการ

ระดับเสียงดังที่อันตราย ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่องความปลอดภัยใน การท�ำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม ก�ำหนดให้ระดับความดังของเสียงได้ รับติดต่อกันไม่ เกิน 90 เดซิเบล(เอ) ในระยะเวลาการท�ำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ) หากท�ำงานเกิน วันละ 8 ชั่วโมง ผู้ที่ท�ำงานที่มีเสียงดังเกิน ก�ำหนดในมาตรฐาน อาจจะมีความ เสี่ยงต่อการสูญเสียสมรรถภาพการ ได้ยินให้ลดน้อยลง หากไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันไว้ด้วย

ป้องกันการสูญเสีย สมรรถภาพการได้ยิน 1. ปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดเสียงจาก เครื่องจักร อุปกรณ์หรือแหล่งที่ ท�ำให้เกิดเสียงดัง 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันหูตลอดเวลา การท�ำงาน 3. เผยแพร่ความรู้เพื่อให้พนักงาน ตระหนักถึงอันตรายของเสียง และประโยชน์ของการใช้ อุปกรณ์ป้องกันหู 4. ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของ พนักงานที่ต้องสัมผัสกับเสียงดัง 5. ปฏิบัติตามมาตรฐานความ ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ระดับความดัง ของเสียงเกินมาตรฐานที่ก�ำหนด ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันระบบ การได้ยิน


21

ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) จะสามารถลดเสียงที่มีความถี่สูงที่จะเข้าถึงหูได้ถึง 25-30 เดซิเบล จึงสามารถใช้ป้องกันได้เพียงพอในที่ซึ่งมีระดับความดัง ของเสียงที่ไม่เกิน 115-120 เดซิเบล ครอบหู (Ear Muff) จะสามารถป้องกันเสียงได้สูงกว่าปลั๊กอุดหู ประมาณ 10-15 เดซิเบล ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 35-40 เดซิเบล ดังนั้น จึงใช้ป้องกันได้ในที่ซึ่งมี ระดับความดังของเสียงถึง 130-135 เดซิเบล

ข้อเปรียบเทียบของอุปกรณ์ป้องกันเสียง ปลั๊กอุดหู ข้อดี

• เล็กและพกพาง่าย • ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้สะดวก (สามารถใส่กับที่ครอบหูได้) • ใส่ในบริเวณที่ร้อนและชื้นได้สบายกว่า • ใช้สะดวกในบริเวณที่มีพื้นที่จ�ำกัด ข้อเสีย

• ใช้เวลานานในการใส่ • ใส่และถอดได้ยากกว่า • ต้องมีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ (ความสะอาดของอุปกรณ์) • อาจท�ำให้ระคายเคืองช่องหู • ท�ำหายได้ง่าย • ขนาดเล็ก มองเห็นและตรวจสอบการใช้งานได้ยาก

ที่ครอบหู

• การลดลงของเสียงแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ใช้ • ออกแบบมาให้พอดีส�ำหรับศีรษะทุกขนาด • มองเห็นได้ง่ายจากระยะไกล เพื่อช่วยในการตรวจสอบการใช้งาน • ท�ำหายหรือวางผิดที่ได้ยาก • เกิดการติดเชื้อที่หูได้น้อย • หนักและพกพาได้ยาก • ไม่สะดวกเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ • ไม่สบายในพื้นที่ท�ำงานที่ร้อนและชื้น • ไม่สะดวกเมื่อใช้ในพื้นที่ท�ำงานที่จ�ำกัด • อาจท�ำให้ความสามารถในการป้องกันเสียงลดลง เมื่อไม่แนบกับศีรษะ หากใช้ ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ

สรุปเลยนะครับถ้าท่าต้องท�ำงานในที่มีเสียงดังท่านควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน อย่างน้อยที่สุด ควรใช้ Ear Plug นะครับ และอย่าท�ำงานในที่นั้นเป็นเวลานานๆ นะครับ พักหู โดยการออกจากพื้นที่ที่มีเสียงดัง บ้าง นะครับเท่าทีผมดูราคา Ear plug ราคาไม่แพงครับ คู่ละ 25บาท โดยประมาณ ถ้ามีขอเสนอแนะหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆ ส่งมาได้ที่ Email : pp2010352013@gmail.com สวัสดีครับ •


สวอท.

•22

สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษ ย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรม ร่วมกัน ของศิษ ย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และท�ำ กิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่างไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก ประวัติตวามเป็นมา สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็น ที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง เคยใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และหอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ในต่างจังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจากค�ำว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรมเอเซีย” เป็น หอพักที่สร้างขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่มต้น มีนักศึกษาและคนฝึกงานจาก ประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้อง และศึกษาเรียนรู้ จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความรู้สึกผูกพันแน่นแฟ้น และมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นตามประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุมตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็นระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้น ในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับมาเมือง ไทยแล้วมากกว่าพันคน ในปี พ.ศ. 2519 ทางชมรมศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจาก ประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วมประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ ด�ำเนินเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็น ทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่ง ประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์โอ เวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษา อังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อสันติ บาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึก อบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และได้รับ อนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ เพื่อถูกต้องตามที่กองต�ำรวจสันติบาล แนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย

ทุนฝึกอบรม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Quality Management (PQM)

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558 สถานที่อบรม ศูนย์ฯ HIDA (AOTS) โตเกียว (ใกล้ Ueno) เนื้อหาหลักสูตร : TQM, Quality Assurance, TQM Vehicles (Daily Managment, Management y Policy, QCC), Fact Control Method, พร้อม study tour นอกสถาน ที่ สอนโดย Prof. Dr. KANO และทีมงาน สอนเป็นภาษาอังกฤษ (ปิดรับสมัครเอกสารจริงถึงสมาคมฯ 4 มิถุนายนนี้) (โปรแกรมนี้ได้รับเงินสนับสนุบางส่วนจากรัฐบาลญ๊่ปุ่น)

Corporate Management (EPCM)

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2558 สถานที่อบรม ศูนย์ฯ HIDA (AOTS) โตเกียว (ใกล้ Ueno) เนื้อหาหลักสูตร : Japanese Management, Competitive Stratey, Marketing Strategy, Organizational and Human Resource Management, Coporate Finance, Business Ethics พร้อม Study tour นอกสถานที่ สอนโดย ศาสตราจารย์ระดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและมี ประสบการณ์การท�ำงานกับองค์กรใหญ่ ๆ มากมาย สอนเป็นภาษาอังกฤษ (ปิดรับสมัครเอกสารจริงถึงสมาคมฯ 15 พฤษภาคมนี้) (โปรแกรมนี้ได้รับเงินสนับสนุบางส่วนจากรัฐบาลญ๊่ปุ่น)

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


23

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น

คมช่างเล่บูราจิตเรืร พิ่อบูลงย์ กรรมการ สวอท.

วันหยุดยาว ในประเทศไทย และใน ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีวัน หยุดยาวติดต่อกันหลายวัน (13-15 เมษายน เทศกาลสงกรานต์) ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่น ปลาย เดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม ก็มีวันหยุดยาว ติดกันหลายวันเช่นกัน ช่วงวันหยุดยาวของไทยและ ญี่ปุ่นมีวันส�ำคัญและกิจกรรมส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ 13-15 เมษายน วันปี ใหม่ไทย และ วันครอบครัวของชาวไทย ประเทศไทยมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันก็ คือช่วง เทศกาลสงกรานต์ และปีนี้เพิ่งจะผ่านมา วันส�ำคัญ คือวันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย และ วันถัดมาวันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว ซึ่งมีคุณค่าต่อครอบครัว หลายๆ ครอบครัว ที่ลูก หลานไปท�ำงานในต่างจังหวัด เดินทางกลับบ้าน ได้ ใช้โอกาสนี้กลับมารวมตัวกัน พบปะกับครอบครัว ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้อง ญาติมิตร หลังจากที่ไม่ได้ เจอกันมานาน ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมใน ครอบครัว เล่นน�้ำสงกรานต์ รดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ เข้า วัด ท�ำบุญ ท�ำทาน หรือออกไปนอกบ้านเพื่อรับ ประทานอาหารร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ สร้างความอิ่มอก อิ่มใจให้กับทุกคนในครอบครัว และเป็นสานสัมพันธ์ ระหว่างพ่อแม่ลูก และครือญาติ ถือว่าเป็นช่วงที่มี ความหมายและมีคุณค่า และที่ส�ำคัญที่สุดของ เทศกาลสงกรานต์คือการที่ทุกคน ได้พบกันอยู่ พร้อมหน้า ท�ำกิจกรรมร่วมกัน และทุกๆ คนใน ครอบครัวมีความสุขนั้นเอง


คมช่างเล่าเรื่อง •24

29 เมษายน- 5 พฤษภาคม

วันหยุด ของชาวญี่ปุ่น (Golden Week) ส�ำหรับในประเทศญี่ปุ่นมีช่วงวัน หยุดยาวต่อเนื่องที่เรียกว่า Golden Week ช่วงนี้ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทต่างๆ กระทั่งร้านค้า หลายๆ ร้านก็จะปิดในช่วงนี้ด้วยและ คนญี่ปุ่นจะเดินทางท่องเที่ยวกันทั่ว ประเทศ ดังนั้นการจราจรตาม ทางหลวงต่างๆ จึงติดขัดเฉกเช่น เดียวกับเทศการสงกรานต์ในบ้าน เรา ในเมืองก็จะมีการจัดกิจกรรม ต่างๆ มากมายเพื่อรองรับวันหยุด ยาวนี้ และทุกๆ สถานที่ท่องเที่ยว เนืองแน่นไปด้วยผู้คน วันส�ำคัญๆ ของชาวญี่ปุ่น ใน ช่วง Golden Week มีดังนี้ค่ะ

29 เมษายน – วันหยุดประชาชาติ เป็นวันเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันเกิด ของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ ซึ่ง สมเด็จพระจักรพรรดิโชวะนั้นเป็นสัญลักษณ์ของรัฐใหม่ ในการกอบกู้ความ เสียหายที่เกิดจากความพ่ายแพ้ในสงคราม จนญี่ปุ่นสามารถกลับมาเป็น ประเทศมหาอ�ำนาจได้อีกครั้งหนึ่ง และพระองค์ก็ยังเป็นพระราชบิดาของ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต จักรพรรดิองค์ปัจจุบันอีกด้วย 3 พฤษภาคม – วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันระลึกถึงครั้งที่ญี่ปุ่นมีรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 1947 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.1947 ญี่ปุ่นนับตั้งแต่ ค.ศ. 604 จนถึง ค.ศ. 2011 มี รัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบับแรก (มี 17 มาตรา) เป็นรัฐธรรมนูญในยุคสมัยที่มีการ ปกครองระบอบราชาธิปไตย ที่เจ้าชายโชโตกุมีพระราชประสงค์ให้เป็น กฎหมายสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 (รัฐธรรมนูญจักรวรรดิญี่ปุ่น ค.ศ. 1889) เป็น รัฐธรรมนูญ ยุคสมัยจักรพรรดิเมจิ ที่เกิดจากการพัฒนาประเทศเพื่อให้หลุด พ้นจากการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และการภาษี จากประเทศทาง ตะวันตกที่มุ่งจะให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศอาณานิคม รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 (รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น ค.ศ. 1946) เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่าง โดยสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง มีวัตถุประสงค์ หลักคือการตัดอ�ำนาจทางก�ำลังทางทหารออกและลดอ�ำนาจของจักรพรรดิให้ เป็นเพียงสัญลักษณ์ของประเทศ รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับตั้งแต่ ปีค.ศ. 1947 (พ.ศ 2490) จนปัจจุบัน


25

“ประเทศไทย มีรัฐธรรมนูญ เริ่มมีรัฐธรรมนูญฉบับ แรกประกาศใช้ เมื่อ 24 มิถุนายน 2475 และก�ำหนด วัน ที่ 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ มีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 19 ฉบับ, ฉบับที่18 รัฐธรรมนูญ 2550 มี 15 หมวด 291 มาตรา บทกาล มาตรา 292-309, ฉบับที่ 19 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 มี 48 มาตรา และ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ปัจจุบันก�ำลังร่างอยู่” 4 พฤษภาคม วันพฤกษชาติและสิ่งแวดล้อม เดิมที่ญี่ปุ่นใช้วันพฤกษชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวันที่ 29 เมษายน ซึ่งตรงกับวันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของจักร พรรดิโชวะ เนื่องจากสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะนั้นทรง รักธรรมชาติและพืชพันธุ์มาก จนปี 2006 ได้มีการ ประกาศให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันพฤกษชาติและสิ่ง แวดล้อมแทน และยังเป็นวันหยุดราชการตามกฎหมาย ด้วย

5 พฤษภาคม – วันเด็กผู้ชาย วันที่ 5 เดือน 5 นั้นถือเป็นวันเฉลิมฉลองส�ำหรับเด็ก ผู้ชาย ครอบครัวไหนที่มีลูกผู้ชายจะขอพรให้ลูกของ ตนเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงและประสบความส�ำเร็จใน อนาคต ซึ่งจะใช้ธงปลาคาร์ปแขวนไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ของความแข็งแรงตามความเชื่อที่ว่าถ้าปลาคาร์ปตัวไหน ว่ายทวนน�้ำขึ้นไปผ่านประตูมังกรได้จะกลายเป็นมังกร นอกจากนี้ก็มีการประดับบ้านด้วยตุ๊กตาสวมชุดเกราะ และหมวกซามูไร “ประเทศญี่ปุ่น มีวันเด็กผู้หญิง 3 มี.ค วันเด็กผู้ชาย 5 พ.ค และวันบรรลุนิติภาวะ 2 ม.ค ส่วนประเทศไทยมี เพียงวันเด็ก คือวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ม.ค” ช่วงเวลา Golden Week เป็นช่วงที่อากาศดีไม่ร้อน และไม่หนาวเกินไป เหมาะแก่การออกไปเที่ยวนอกบ้า นมากๆ ใครไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ไม่ว่าจะรถโดยสาร รถไฟ โรงแรม เครื่องบิน หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะแน่น ไปด้วยผู้คนที่ออกไปแสวงหาความสุขกัน ตามแบบฉบับ คนญี่ปุ่นถึงคนจะมากเนืองแน่น ทุกอย่างก็ด�ำเนินไปอย่าง เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ •


•26

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

MENAM แม่น�้ำสเเตนเลสไวร์ ผู้ผลิตลวดสเตนเลส เพลาสเตนเลส ลวดเชื่อมอาร์กอน มิก ทิก จากวัสดุส เตนเลสอันดับหนึ่งในประเทศไทย เปิดตัวอย่างสวยงาม ครั้งแรกในงานสถาปนิก’58 ด้วยวัสดุสเตนเลสส�ำหรับงาน ตกแต่งในมุมมองใหม่ๆ ไร้สนิม การันตีด้วยรางวัลรองชนะ เลิศอันดับ 1 บูทความคิดสร้างสรรค์ ประจ�ำปี’ 58 เปิดตัวสินค้าสเตนเลสหลากหลายในการใช้งานทุก ระนาบ อาทิ เช่น สเตนเลสเกรตติ้ง(Stainless Grating) ที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ภายนอกและภายในให้อยู่ในระนาบ เดียวกันได้อย่างมีสไตล์พร้อมฟังก์ชั่นการระบายน�้ำเป็นเลิศ ด้วยการใช้ลวดสเตนเลสรูปร่างสามเหลี่ยมซึ่งให้ความแข็ง แรงแต่ระบายน�้ำได้ดี สามารถสั่งตัดตามขนาดและปรับ การใช้งานเป็นบันไดวนโปร่งแสงและม้านั่งเกรตติ้งใช้งาน โคมไฟสเตนเลสถัก และ ม่านสเตนเลส ในสวนเอ้าท์ดอร์หรือใช้นั่งอาบน�้ำได้แบบไร้กังวลเรื่องสนิม และท�ำความสะอาดง่าย มาพร้อมเส้นสเตนเลสตกแต่งรูป ร่างพิเศษ(Stainless Decorative Border Profile) ที่ สามารถเลือกขนาดใช้งานตกแต่งได้หลากหลาย เช่น เส้น กันลื่น เส้นแบ่งแนว คิ้วสเตนเลส จมูกบันได กรุยเชิงส เตนเลส และการใช้งานอื่นๆ โดยมีขนาดให้เลือกได้อย่าง จุใจกว่าในท้องตลาด ด้วยการรีดเย็นขึ้นรูปตามแบบตา มออเดอร์ในราคาผู้ผลิต นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ เช่น โคมไฟลวดสเตนเลสถัก ฟรีฟอร์ม แผ่นสานสเตนเลสกรองแสง(Stainless Weaving Partition/ Shading/ Facade) ม่านสเตนเลส (Stainless Curtain) เค้าท์เตอร์มินิมัลลิสต์ (Stainless Minimalist Counter) ที่ลดเส้นสายให้น้อย แต่ยังให้ฟังก์ชั่ นการท�ำงานที่ดี • สเตนเลสเกรตติ้ง และการประยุกต์ใช้ไร้กังวลเรื่องสนิม


27


มุมสวยช่วยสร้างสรรค์ •28

STAINLESS STEEL

หลากหลายผลิตภัณฑ์งานสเตนเลส


29


•30

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

จากหลายตอนที่ได้เขียนไว้ เกี่ยวกับลักษณะ และพฤติกรรมของการเกิดสนิมกับสเตนเลส ใน รูปแบบต่างๆ หวังว่าท่านผู้อ่านได้รับความรู้ ความ เข้าใจ และสามารถน�ำไปป้องกัน หรือแก้ไขให้ ปัญหาสนิมที่เกิดขึ้นนั้นลดลง และหมดไปได้ แต่ อย่างลืมว่า สเตนเลสไม่ใช่โลหะวิเศษ หรือโลหะ มหัศจรรย์ ที่เวลาน�ำมาใช้งานแล้วจะไม่เกิดปัญหา สนิม องค์ประกอบ 3 อย่างที่เป็น ตัวแปรส�ำคัญที่ ท�ำให้สเตนเลสเกิดสนิมนั้น ท่านต้องแยกให้ออก ว่ามาจากไหนก่อน จากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรือ ผู้ใช้งาน และเมื่อแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านแล้ว ท่านความจะต้องให้ค�ำแนะน�ำวิธีการใช้ รวมทั้ง การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี รับรองว่าปัญหาเรื่อง สนิมจะไม่มากวนใจท่านอีกต่อไป คราวนี้มาดูว่าในการน�ำสเตนเลสไปใช้งานที่ อยู่กับที่เก็บน�้ำนั้น จะยกตัวอย่าง 2 แบบ ซึ่งมี ลักษณะการใช้งานเหมือนกัน แต่สามารถที่จะใช้ เกรดสเตนเลส ที่แตกต่างกันได้ เพราะนั่นคือการ ลดต้นทุน และสามารถแข่งขันกับราคาของที่อื่น ได้ แต่จะต้องอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจว่า ท�ำไมจะต้องใช้สเตนเลเกรดนี้ หรือเกรดนั้น

จะเห็นว่าราวจับบันไดนั้นจะมีลักษณะการใช้งานที่เหมือนกัน นั่นก็คือใช้เพื่อเป็นทางขึ้น-ลง จากน�้ำ โดยส่วนหนึ่งจะแช่อยู่ใน น�้ำ และอีกส่วนหนึ่งจะอยู่เหนือน�้ำ ในการเลือใช้สเตนเลส มา เป็นวัตถุดิบในการท�ำนั้น จะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หลังการติดตั้งด้วย

รูปที่ 1 จะเป็นถังกักเก็บน�้ำใต้ดิน โดยน�้ำที่ เก็บนั้นเป็นน�้ำประปาทั่วไป เปอร์เซ็นต์ของ สารเคมีคลอรีน จะไม่ต้องเข้มข้นมาก เรา สามารถใช้สเตนเลสในตระกูล 200 ได้ เช่น 201 หรือ 202 เนื่องจากสเตนเลสเกรดนี้ ราคาจะถูกกว่าในตระกูล 300 ซึ่งจะไม่เกิด ปัญหาเรื่องสนิมในการใช้งาน และราคาต้น ทุนของสเตนเลส มีราคาที่ถูกกว่า และจะ ต้องมีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี


31

รูปที่ 2 ลักษณะการใช้งานเหมือนกัน ซึ่งสระว่าย น�้ำนั้นจะมีระบบก�ำจัดเชื้อโรคอยู่ 2 แบบ นั่นก็คือ ระบบคลอรีน และระบบเกลือ ถ้าเป็นระบบ คลอรีนปริมาณสารเคมีคลอรีน ที่ใช้นั้น มีความ เข้มข้นสูงกว่าหลายเท่าตัว ส่วนระบบเกลือนั้น จะ ใช้เกลือแกง สูตรเคมีก็คือ NaCl (โซเดี่ยมคลอ ไรด์) โดยจะใช้เครื่องแยก Cl ออกจากเกลือที่ ผสมอยู่ในสระว่ายน�้ำมาใช้ เพราะจะต้องสามารถ ก�ำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อยู่ในสระว่ายน�้ำได้อย่างดี เยี่ยม แต่อย่าลืมว่า สเตนเลสนั้นกลัวสารเคมีที่ มี Cl หรือประเภท คลอไรด์ และ คลอรีน ก็คือ Cl นั้นเอง จึงจ�ำเป็นต้องใช้ สเตนเลสที่มีความคงทน กว่า สเตนเลสตระกูล 200 นั่นก็คือ ตระกูล 300 เช่น 304 หรือ 304L เป็นอย่างต�่ำ แต่ถ้าจะให้ ใช้ได้ดีปราศจากปัญหา ก็ต้องใช้ 316 หรือ 316L จะดีกว่ามาก เพราะสเตนเลสเกรดนี้จะมี ธาตุโมลิ เดนั่ม (Mo) ผสมอยู่ ท�ำให้เพิ่มความต้านทานการ กัดกร่อน ประเภทคลอไรด์ได้ แต่อย่าลืมว่าสเตนเลสทุกเกรด ต้องการการ ดูแลรักษาอย่างถูกวิธีด้วย •


รอบรู้งานช่าง

•32

รอบรู้งานช่างฉบับนี้ ขอเปลี่ยนบรรยากาศเนื้อหากัน สักนิด ที่อยากจะกล่าวถึงงานแสดงที่ยิ่งใหญ่อีกงานใน วงการก่อสร้าง ที่แสดงศักยภาพทางการออกแบบครั้งยิ่ง ใหญ่ของสถาปนิกไทยสู่เวทีระดับโลก “งานสถาปนิก’ 58” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน -3 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ครั้งนี้มาภายใต้คอน เซ็ปต์งานที่ว่า “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย” ที่ถ่ายทอด แนวคิด สะท้อนความเป็นตัวตนของเหล่าสถาปนิกผ่านงาน สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า โดยงานนี้จะเป็นเวทีที่เปิด กว้างให้สถาปนิกทุกท่านได้แสดงผลงาน และได้เรียนรู้ไป พร้อมๆ กัน และยังเปิดโอกาสให้ประเทศเพื่อนบ้านใน เอเชียมาร่วมแสดงผลงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ พัฒนาร่วมกัน และแน่นอนว่า “นิตยสารคมช่าง” ของเรา ก็ได้ไปร่วมออกบูธในงานครั้งนี้ด้วย และไม่ลืมที่จะเก็บ ภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากกันครับ


33

ภายในงาน จะถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ บริเวณด้านหน้า จะเป็นส่วนของงานออกแบบ ผลงาน สถาปนิก และนิทรรศการที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดหลัก ของงาน อีกส่วนหนึ่งจะเป็นบูธแสดงสินค้า เช่น วัสดุ ก่อสร้าง บริษัทออกแบบ และบริการต่างๆ มากมาย มา แล้วก็ต้องเดินให้ทั่วครับ เริ่มกันตั้งแต่นิทรรศการด้านหน้า จะเป็นส่วนนิทรรศการของงานวิจัยของเหล่าอาจารย์ สถาปัตยกรรมและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งงาน สถาปัตยกรรมอนุรักษ์ งานที่ได้รางวัลสถาปัตยกรรมดี เด่น งานออกแบบเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือ Universal Design เดินถัดเข้ามาอีกนิด จะพบกับนิทรรศการของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องใน โอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558 โดย จะเป็นการแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับงาน สถาปัตยกรรมของคนไทยผ่านสายพระเนตร ทั้งภาพผู้คน งานสถาปัตยกรรม และทิวทัศน์ต่างๆ เป็นมุมมองที่งดงาม ของท่านต่อประเทศนี้ สร้างความประทับใจได้ไม่น้อยที เดียวครับ และอีกหนึ่งงานแสดงที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่าง ยิ่งคือ นิทรรศการสถาปนิก 100 selected projects ที่น�ำ เอาผลงานการออกแบบ One Best Project 100 ชิ้น ของ สถาปนิกชั้นน�ำของไทย และนักออกแบบในกลุ่มเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และประเทศพันธมิตร มาจัดแสดงร่วม กันอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก และยังเป็นพื้นที่ที่แสดงถึง ความเป็น “ตัวตนคนไทย” ได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ในส่วนของบูธแสดงสินค้า ก็ได้รวบรวมสินค้า นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายย่อยทั้ง หลายต่างน�ำมาแสดงภายในงาน พร้อมโปรโมชั่นราคาสุด พิเศษ ทั้งอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง การบริการออกแบบ ก่อสร้าง วัสดุตกแต่งภายใน ชุดสุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ บริการตกแต่งสวน ฯลฯ รวมถึงยังมีเวที Exhibitor Forum ที่มีผู้แสดงสินค้ามาร่วมให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยว กับผลิตภัณฑ์ และให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับแนวโน้มตลาดวัสดุ ก่อสร้างในอนาคตอันใกล้ งานสถาปนิก’58 ในครั้งนี้ ได้แสดงตัวตนและความ เป็นเลิศทางด้านการออกแบบของสถาปนิกไทยได้อย่าง สมบูรณ์แบบ และในปีหน้าเราคงจะได้เห็นความสามารถที่ พัฒนาไปอีกหลายๆ ขั้นของสถาปนิกไทย และน�ำผลงาน มาให้เราได้ชื่นชมอย่างภาคภูมิใจอีกครั้ง •


•34


35


แนะนำ�ผลิตภัณฑ์

•36

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAKITA•HR4011C

สว่านโรตารี่ ถูกออกแบบมาให้ใช้กับดอกสว่าน SDS-MAX เป็นรุ่นที่มีก�ำลังสูงสุดและสั่น สะเทือนน้อยที่สุดเทียบกับรุ่นอื่นๆ ในระดับเดียวกัน มีระบบ AVT ป้องกันการสั่น สะเทือน และด้ามจับช่วยลดการสั่น มีระบบสตาร์ทแบบนุ่มนวลและความเร็วคงที่ ใช้กับถ่าน CB-350 มีก�ำลังไฟฟ้าที่ ใช้ 1,010W ความเร็ว 235-480 rpm ด้วยน�้ำหนัก 6.7 กก.พร้อมกล่องเก็บ Soft Start, Variable Speed เจาะ คอนกรีตด้วยดอก core bit และดอกT.C.T.bit • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KIKAWA•KQ 400

ปั๊มน้ำ�อัตโนมัติ เป็นปั้มน�้ำอัตโนมัติ ที่รวมทุกอย่างในเครื่องเดียวกัน ได้แก่ มอเตอร์ ปั้มถังลม สวิทซ์แรงดัน และสวิทซ์ควบคุมการ ไหล ของน�้ำ (Flow switch) น�้ำไหลแรงสม�่ำเสมอทุกก๊อก ไม่เกิด เสียงรบกวน และประหยัดไฟ มีสวิทซ์ควบคุมการไหลของน�้ำ รักษาระดับแรงดันของเสื้อปั้ม ระบบ air pre-charge มอเตอร์แบบ Dual wiring มีระบบป้องกันความร้อน ตัดอัตโนมัติเมื่อน�้ำแห้ง มีก�ำลังมอเตอร์ 400 วัตต์ •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DREMEL•3000-N/10

เครื่องเจียรอเนกประสงค์ เครื่องเจาะ ขัด กัด อเนกประสงค์ ออกแบบใหม่ทั้งหมดให้จับถนัดมือยิ่งขึ้น เหมาะ กับงานฝีมือที่ต้องการความประณีตและละเอียดของชิ้นงานสูง เครื่องท�ำงานนิ่ง ที่รอบ ความเร็วสูงสุดถึง 33,000 รอบต่อนาที สามารถปรับความเร็วรอบได้ และสามารถเปิด ใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ร้อนมือ ก�ำลังไฟฟ้า 120 วัตต์ มีน�้ำหนักเบาจึงท�ำให้พกพา สะดวกและมีความคล่องตัวในการท�ำงานสูง พร้อมอุปกรณ์เสริม ประแจล็อคหัวจับ รวม 10 ชิ้น และหนังสือคู่มือแนะน�ำวิธีการใช้งาน •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOSCH•AQT 33-10 (100 bar)

เครื่องฉีดน้ำ�แรงดันสูง เหมาะส�ำหรับงานล้างทั่วไป ปั้มโลหะอายุการใช้งานยาวนาน เคลื่อนย้าย สะดวก ประสิทธิภาพเยี่ยม มีก�ำลังสูง พร้อมไส้กรองน�้ำ กรองสิ่งสกปรก ทราย กรวด ตะไคร่ ที่ปะปนมากับน�้ำ แรงดันน�้ำสูงสุด 100 บาร์ ปริมาณน�้ำ ก�ำลัง มอเตอร์ 1,300 วัตต์ ความยาวสายน�้ำ 3.5 เมตร น�้ำหนัก 6 กก. ขนาดกระทัดรัด น�้ำหนักเบา •


37

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KARCHER•K-6.600

เครื่องฉีดน้ำ�แรงดันสูง ที่สุดแห่งเครื่องฉีดน�้ำแรงดันสูง มาพร้อมกับประสิทธิภาพด้วยคุณลักษณะเด่นใน การขับปริมาณน�้ำได้ 550 ลิตรต่อชั่วโมง เหมาะกับการล้างท�ำความสะอาด ได้ทั้ง ภายในและภายนอกบริเวณที่มีขนาดใหญ่ ด้วยก�ำลังไฟฟ้า (เฟส/โวลต์/เฮิร์ต) 1/220/50 กับปริมาณน�้ำ (ลิตร/ชั่วโมง) 550 แรงดัน (bar/MPa) MAX 20.150 บาร์ มีก�ำลังมอเตอร์ (kW) 2.5 (ระบายความ ร้อนด้วยน�้ำ) น�้ำหนัก 18.7 กก. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••

SKIL•8006

เครื่องเป่าลมร้อน ออกแบบให้สะดวกสบายส�ำหรับการใช้งานแบบแฮนด์ ฟรี ควบคุมอุณหภูมิความร้อน 3 ตัวแปร (50/400/570๐C) คงรักษาอุณหภูมิได้อย่างแม่นย�ำ ความร้อนจะปิด โดยอัตโนมัติหากได้รับอุณหภูมิสูง เกินไป ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


เปิดโลกผลิตภัณฑ์

•38

รถเลโก้ (LEGO) นวัตกรรมรักษ์ โลกสุดเจ๋ง สุดยอดนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “รถเลโก้ (LEGO)” ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลม ถูกประดิษฐ์ขึ้น โดย Mr.Raul Oaida วัยรุ่นอัจฉริยะวัยเพียง 20 ปี จาก ประเทศโรมาเนีย ที่สนับสนุนโดยนักธุรกิจและนักการ ตลาดจากเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย Mr.Steve Sammartino โดยโปรเจคนี้ยังมีผู้ให้การสนับสนุนร่วม อีกกว่า 40 ราย โดยคอนเซปต์หลักของโปรเจคนี้คือ การ สร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่ ใช้เทคโลยีขั้นสูง เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถให้ผู้คนทั่วโลกมาสัมผัสได้ จริง รถยนต์เลโก้คันนี้ ประกอบด้วยชิ้นส่วนเลโก้มากกว่า 500,000 ชิ้น เครื่องยนต์ของรถถูกสร้างด้วยชิ้นส่วนเลโก้ แบบมาตรฐานและจะท�ำการขับเคลื่อนด้วยพลังงานลม มี เครื่องยนต์แบบ Orbital จ�ำนวน 4 เครื่อง และลูกสูบ จ�ำนวน 256 ชิ้น อัดอากาศจากถังความดันสูงแบบคู่ โดย รถยนต์คันนี้สามารถท�ำความเร็วได้ประมาณ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสร้าง แรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมารักษ์โลกกันมากขึ้นอีก ด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.superawesomemicroproject.com •

หมวกกันน็อกปรับแสง AGVisor AGVisor หมวกกันน็อกปรับแสงหน้ากากเข้มอ่อนได้ ตามต้องการ ขาซิ่งบิ๊กไบค์ทั้งหลาย น่าจะเคยได้ยินชื่อ ของแบรนด์หมวกกันน็อก เอจีวี (AGV) กันมาบ้างแล้ว เพราะเขาเป็นผู้ผลิตหมวกกันน็อกชั้นน�ำระดับโลกที่ ออกแบบ หมวกคู่ใจให้กับ วาเลนติโน รอซซี่ นักแข่ง MotoGP ขวัญใจใครหลายๆ คน ซึ่งล่าสุดเขาก็ได้เปิดตัว เทคโนโลยีใหม่ ล่าสุดเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย และน่าจะ ถูกใจคนรักมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอน เอจีไวเซอร์ (AGVisor) เป็นหน้ากากแบบใหม่ล่าสุด ที่สามารถปรับความเข้มอ่อนของสีหน้ากากได้ โดยอาศัย เทคโนโลยีฟิล์ม LCD ปรับสีของหน้ากากด้วยการกดปุ่ม ซึ่งปรับได้ทั้งแบบสะท้อนแสง กึ่งสะท้อนแสง ไปจนถึง แบบใสแจ๋ว ช่วยให้นักขับใช้งานหมวกได้ตลอดเวลา ปรับ ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยน หน้ากาก แถมยังใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มบริเวณด้าน ข้างหมวกเท่านั้น แต่เนื่องจากหน้ากากใช้ฟิล์ม LCD ใน การปรับแสง จึงจ�ำเป็นต้องมี การชาร์จไฟเพื่อใช้งาน แต่ ก็มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานทีเดียว โดยสามารถใช้ โหมดกึ่งเข้มสะท้อนแสงได้นานถึง 55 ชั่วโมง และ สามารถใช้แบบสะท้อนแสงได้ต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง รวม ถึงยังชาร์จไฟเต็มภายใน 2 ชั่วโมง จึงสามารถ น�ำไปใช้ งานได้สะดวกรวดเร็ว จะว่าไปก็เหมาะกับแดดเมืองร้อน ของบ้านเราเลยทีเดียว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. agv.com •


บอกเล่าธุรกิจ

กล้องโพลารอยด์เลนส์แฝด แนววินเทจ สาวกคนรักการถ่ายภาพแนววินเทจพลาด ไม่ได้ อินสแตนท์เฟลกซ์ ทีแอล70 (InstantFlex TL70) กล้องโพลารอยด์เลนส์แฝดตัวแรก ของโลก ที่ได้แรงบันดาลใจการดีไซน์จากกล้อง Rolleiflex ผลิตโดยแบรนด์ Mint ในประเทศ จีน ที่ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ยัง รักการถ่ายภาพแบบโพลารอยด์ กล้อง InstantFlex TL70 นั้น ได้รับแรง บันดาลใจในการออกแบบมาจากกล้องเลนส์ แฝด Rolleiflex และกล้องโพลารอยด์ SX-70 จนกลายเป็นที่มาของชื่อรุ่นกล้องดังกล่าว นับ ว่าเป็นการผสมผสานความทันสมัยกับความ คลาสสิกได้อย่างลงตัว ขณะที่ฟีเจอร์การใช้งาน ตัวกล้องมาพร้อมกับโหมดเปิดรับแสงอัตโนมัติ, โหมด B, แฟลชในตัว และยังสามารถปรับค่ารู รับแสงและโฟกัส ได้เองอีกด้วย ด้านแบตเตอรี่ นั้นใช้ถ่าน AA จ�ำนวนสองก้อน มีช่องแสดง ตัวเลขที่บอกให้ทราบจ�ำนวนภาพที่สามารถถ่าย ได้ ไม่ว่าจะดีไซน์หรือฟังก์ชั่นการใช้งานก็ล่อตา ล่อใจให้จับจองเป็นเจ้าของซะเหลือเกิน แถม ราคาเปิดตัวก็ยังไม่แรงมากอีกด้วย นักสะสม ท่านใดสนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mint-camera.com/tl70 •

39

การติดต่อประสานงานผ่านทางโทรศัพท์ เป็นความสะดวกที่ ช่วยประหยัดเวลาได้ดีกว่าใช้จดหมายลายลักษณ์ หรือเดินทางไป ติดต่อด้วยตนเอง แต่ถึงอย่างถึงอย่างไรก็ควรต้องมีการเตรียม ตัว เพื่อไม่ให้วัตถุประสงค์ในการติดต่ออาจเกิดการผิดพลาดได้ • เตรียมข้อมูลและการจดบันทึก เพราะอาจต้องใช้ในการจด ข้อมูลต่างๆ และท�ำให้มีสมาธิในการตอบโต้กับข้อซักถาม • ใช้โทรศัพท์เมื่อคุณมีอารมณ์เป็นปกติ เพราะหากสภาพจิต ก�ำลังขุ่นมัว น�้ำเสียงที่พูดออกไปจะบ่งบอกถึงอารมณ์ให้ปลาย สายสัมผัสได้ • ปรับโทนเสียงให้ดูนุ่มนวล ไม่พูดเร็ว หรือเนิบนาบเกินไป เสียงที่ดีจะเกิดขึ้นจากการนั่งตัวตั้งตรง เพราะฉะนั้นจึงไม่ควร นั่งเท้าคาง หรือเอนหลังพิงติดพนักเก้าอี้ขณะพูดโทรศัพท์ และห้ามขบเคี้ยวหรืออมสิ่งใดไว้ในปาก เพราะปลายสายอาจ จับความผิดปกติจากน�้ำเสียงได้ • ควรแนะน�ำตัวเองและบอกถึงหน้าที่ และชื่อองค์กร โดยไม่ ต้องรอให้เขาเอ่ยถาม เพราะจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกสถานะ และ ความเป็นหลักการในการคุยโทรศัพท์เพื่อติดต่องาน • ตั้งใจคุยอย่างมีสติ ตอบรับด้วยค�ำว่า ‘ครับหรือค๊ะ’ เสมอ แม้ จะเป็นฝ่ายที่รับฟังอย่างเดียว โดยไม่ปล่อยให้มีโอกาสสนทนา โต้ตอบ เพื่อให้ปลายสายรับรู้ว่ายังคงฟังอยู่ด้วยความสนใจ และจะท�ำให้ไม่พลาดประเด็นส�ำคัญไป • เมื่อการสนทนาเสร็จสิ้น อย่าวางโทรศัพท์ก่อนที่ปลายสายจะ วาง เพราะหากเผลอวางแรง อาจท�ำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี ได้ เพราะนั่นหมายถึงการสนทนามาด้วยดีตั้งแต่แรก มีอัน ต้องพังทลายลง แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อนี้ จึงถือว่าพออนุโลมไปได้บ้าง การใช้โทรศัพท์ เป็นการใช้จิตนาการในการสนทนา ไม่มี กริยาท่าทางเป็นตัวส่วนประกอบ จากหัวข้อที่กล่าวมาจึงมีส่วน ช่วยให้ธุรกิจ ไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือหากเกิดขึ้นก็จะช่วยให้ลด น้อยลงไม่มากก็น้อย •


ปฎิทินข่าว

•40

............................................................ ............................................................ ............................................................ House&Condo Residence@ CentralPlaza Ramindra

14-21 พฤษภาคม 2558 @ เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา พบกับโครงการบ้านชั้นน�ำในการ เลือกซื้อที่อยู่อาศัย และกิจกรรม มากมายภายในงาน • ............................................................ LED Expo Thailand 2015

21 - 24 พฤษภาคม 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าที่รวบรวมสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม LED ครั้ง ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ LED อาทิ ระบบติดตั้ง หลอดไฟ จอแสดงผล เครื่องมือและ อุปกรณ์ส�ำหรับการผลิต เครื่องจ่าย กระแสไฟ เครื่องมืออุตสาหกรรม ประกอบติดตั้ง และบริการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ LED จากทั้ง ใน และต่างประเทศ ทั้งสถาปนิก ตัวแทนจ�ำหน่าย ผู้ผลิตป้าย บริษัท ออกแบบและตกแต่งอาคาร วิศวกร ระบบไฟฟ้า บริษัทจัดอีเวนท์ และ หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ท่านยัง จะได้รับความรู้จากการเข้าร่วม ประชุมสัมมนา ในหลากหลายหัวข้อ น่าสนใจ พร้อมอัพเดตเทรน กับกูรู คนดังคับคั่งในงาน • ............................................................

Power Buy Expo 2015

22 - 31 พฤษภาคม 2558 @ ไบเทค บางนา งานมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ สินค้าไอทีที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมี สินค้าโปรโมชั่นรายวัน นาทีทอง น�ำ มาลดถล่มราคาอีก จัดได้ว่างานนี้น่า ไปเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับคนที่ต้องการ จะหาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับ อากาศ หรือส�ำหรับในส่วนเครื่องใช้ ไฟฟ้าก็จะเป็น โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือ ถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้อง ดิจิตอล คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ อื่นๆ อีกมากมาย • ............................................................

Best of OTOP Festival 2015

26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2558 @ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ สินค้าและบริการ เน้นการเพิ่มมูลค่า การจ�ำหน่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่ ชุมชน และยังเป็นกลไกส�ำคัญในการ ขับเคลื่อนยกระดับทักษะการเรียนรู้ ด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเครือข่าย การขยายช่องทางการตลาด ตลาด จนเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ............................................................ MINI HOME SHOW ครั้งที่ 41

28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2558 OTOP Mid Year 2015 @ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 25 - 31 พฤษภาคม 2558 ส่งเสริมการขายภาคเอกชน ทาง @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ด้านการก่อสร้างและอสังหาฯ รวมถึง ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อจัด ส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อเปิด แสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่ง โอกาสให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มช่อง ต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และ ทางการตลาดและเพิ่มยอดขาย และ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการ ได้ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลการด�ำเนิน แนะน�ำสินค้าต่อผู้บริโภคโดยตรง โครงการ • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า ............................................................ และบริการ • ............................................................ House&Condo Residence 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 58 Home in Style @ แฟชั่นไอส์แลนด์ @ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 5 - 14 มิถุนายน 2558 และพบกับโครงการบ้านชั้นน�ำ @ แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา งานแสดงบ้านและคอนโดเพื่ออยู่ Home in Style @ ฟิวเจอร์พาร์ค ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย และ กิจกรรมมากมายภายในงาน • อาศัยและการลงทุนให้คนรักบ้านได้ 22 - 31 พฤษภาคม 2558 เลือกซื้อและจับจอง พบข้อเสนอ @ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พิเศษสุดภายในงาน Home in Style งานแสดงบ้านและคอนโดเพื่ออยู่ รวมบ้านและคอนโดคุณภาพดีท�ำเล อาศัยและการลงทุนให้คนรักบ้านได้ เด่นจากโครงการชั้นน�ำ • เลือกซื้อและจับจอง พบข้อเสนอ พิเศษสุดภายใน รวมบ้านและคอนโด คุณภาพดีท�ำเลเด่นจากบริษัทอสัง หาฯ ชั้นน�ำ •


41

แอพฯ ค�ำนวนหน่วยวัด สัญชาติไทย

5 ประเภท

คมช่างไอทีฉบับนี้ขอแนะน�ำแอพฯ ส�ำหรับน�ำมาใช้งานในทางช่างได้อีกตัวหนึ่ง จากฝีมือคนไทย ที่รองรับ iPhone และ iPad ที่รองรับภาษาไทยโดยเฉพาะ เป็นแอพฯ เครื่องมือค�ำนวนหน่วยวัด ที่มีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท อันได้แก่ ความยาว พื้นที่ ปริมาตร น�้ำหนัก อุณหภูมิ ที่ใช้งานง่ายโดยได้เพิ่มหน่วยวัดของไทย รวมเข้าไว้ด้วย เช่น วา ตารางวา งาน ไร่ แต่จะไม่มีหน่วยวัดที่ไม่ได้ใช้แล้ว อาทิเช่น กระเบียด คืบ ศอก ชั่ง ต�ำลึง

หน่วยวัดที่แปลงค่าได้

ความยาว มิลลิเมตร,เซนติเมตร,เมตร,กิโลเมตร,นิ้ว,ฟุต,หลา,ไมล์,วา พื้นที่ ตารางวา, งาน, ไร่, ตารางมิลลิเมตร, ตารางเซนติเมตร, ตารางเมตร, ตาราง กิโลเมตร, เฮกตาร์, ตารางนิ้ว, ตารางฟุต, ตารางหลา, เอเคอร์, ตารางไมล์ ปริมาตร มิลลิตร, ช้อนชา, ช้อนโต๊ะ, ถ้วย, ลิตร, กิโลลิตร, ลูกบาศก์เมตร, ลูกบาศก์นิ้ว, ลูกบาศก์ฟุต, ออนซ์, ยิล, ไพนท์, ควอร์ต, แกลลอน, บาร์เรล น�้ำหนัก มิลลิกรัม, กรัม, กิโลกรัม, ตัน, ออนซ์, ปอนด์ อุณหภูมิ เซลเซียส (๐C),ฟาเรนไฮต์ (๐F) หากสนใจก็ดาวน์โหลดมาทดลองใช้กันได้ที่ : https://itunes.apple.com/th/app/thaimeasure/id497002128?mt=8


•42

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

สวัสดีครับฉบับพฤษภาฯ 2558 นี้ผมน�ำเรื่อง ฉ้อโกงมาเล่าสู่กันฟังครับ กฎหมายอาญาที่ดูผิวเผิน แล้วมีสภาพบังคับเสมือนว่าจะติดคุกติดตะรางเสีย ทุกเรื่องมันไม่ได้เคร่งครัดเป็นเช่นนั้นเสมอไป ยังมี ช่องว่างเหลืออยู่บ้างที่เปิดทางให้จ�ำเลยรอดพ้นคุก คือความผิดที่ยอมความได้นั่นเอง ลักษณะการกระ ท�ำความผิด คือหลอกลวงผู้อื่นด้วยแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้ แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือ ท�ำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท�ำ ถอน หรือท�ำลายเอกสารสิทธิโดยทุจริต

หลอกลวง หมายความว่า ท�ำให้เข้าใจผิดโดยหลอกลวง ท�ำได้ 2 วิธี (ก) แสดงข้อความเท็จ ค�ำว่า ข้อความเท็จ หมายถึง ข้อเท็จ จริงซึ่งไม่ตรงกับความจริง ข้อความจะเป็นเท็จได้ต่อเมื่อเป็น ข้อความในอดีตและปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นแล้วใน อดีตหรือก�ำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าจริงหรือไม่ จริงในขณะที่แสดงออกมา ส่วนข้อความในอนาคตเป็นแต่ค�ำ ท�ำนายหรือแสดงความคิดเห็นในเวลาภายหน้า จึงไม่สามารถที่ จะถือเป็นเท็จได้ อย่างไรก็ดีการกล่าวข้อความในอนาคตนั้น ใน บางกรณีอาจอนุมานให้เห็นข้อความในปัจจุบันได้ เช่น การ กล่าวชักชวนให้น�ำเงินมาลงหุ้นเพื่อซื้อที่ดิน แม้การซื้อที่ดินจะ เป็นอนาคต แต่ค�ำกล่าวเช่นนั้นก็อนุมานได้ว่า ในขณะที่กล่าว ชักชวนก็ได้มีที่ดินของผู้มีชื่ออยู่แล้ว และผู้มีชื่อพร้อมที่จะขายให้ ผู้ชักชวน ค�ำว่า แสดง หมายถึง การแสดงโดยวาจา กิริยา ลาย ลักษณ์อักษรโดยทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือวิทยุโทรภาพก็ได้ อาจ จะเป็นการแสดงโดยตรงหรือปริยายก็ได้ เช่นมีคนเก็บหมวกใบ หนึ่งได้ในงาน ผู้เก็บได้ถามว่าหมวกนี้เป็นของผู้ใด ถ้าผมขึ้นไป รับเอามาเฉยๆ โดยมิได้เป็นเจ้าของ ต้องถือว่าแสดงความเท็จ เพราะการที่ผมแสดงกิริยาเช่นนั้นเท่ากับผมบอกว่า ผมเป็น เจ้าของหมวกใบนั้น


43

(ข) ด้วยการปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้ง การที่จะถือว่าความ จริงอันควรบอกให้แจ้ง และถ้าไม่บอกเป็นการหลอกลวงได้ก็ต่อเมื่อข้อ เท็จจริงนั้น ผู้กระท�ำมีหน้าที่แจ้ง ซึ่งมีอยู่หลายประการ (1) หน้าที่ตามกฎหมาย คือ กฎหมายก�ำหนดให้มีหน้าที่ (2) หน้าที่ตามสัญญา เช่น ผมท�ำสัญญาซื้อม้าคุณเป็นจ�ำนวนมาก โดย ตกลงกันในสัญญาว่า ถ้าม้าตัวใดอ่อนแอ คุณจะเป็นฝ่ายแจ้งความ จริงให้ผมทราบ เพื่อผมจะไม่เลือกม้าตัวนั้น คุณทราบว่าม้าตัวหนึ่ง ป่วย ถึงรักษาหายก็ใช้งานไม่ได้ คุณต้องแจ้งให้ผมทราบ ถ้าคุณ ปกปิดความจริง ผมซื้อม้าตัวนั้นไป คุณมีความผิดฐานฉ้อโกง (3) หน้าที่เกิดจากความสุจริต และความไว้วางใจต่อกันและกัน (4) หน้าที่ซึ่งเกิดจากการกระท�ำก่อนๆ ของตน ความผิดฐานฉ้อโกงนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดที่ยอม ความได้มีหลายหมวดด้วยกันครับ ตั้งแต่หมวดความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ และชื่อเสียง ซึ่งก็ได้แก่ ความผิดต่อเสรีภาพในบางมาตรา ความผิดฐาน เปิดเผยความลับและความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดเหล่านี้อยู่ใน หมวดเดียวกันครับ แต่ที่ผมต้องการจะเน้นก็คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่หมวดความผิดฐานฉ้อโกง (ยกเว้น 1 มาตรา คือ มาตรา 343 ใน ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน นอกนั้นสามารถยอมความได้หมด) หมวดความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ หมวดความผิดฐานยักยอก หมวดความผิด ฐานท�ำให้เสียทรัพย์ ความผิดที่ผมได้ยกขึ้นกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นความ ผิดอันยอมความได้ครับ

ค�ำว่า “ความผิดอันยอมความได้” ถ้า จะให้อธิบายให้ผู้ไม่เคยสนใจด้าน กฎหมายมาก่อนเลย ก็คงจะสรุปได้ว่า เป็นคดีอาญาที่แจ้งความร้องทุกข์กันแล้ว หรือฟ้องคดีต่อศาลแล้ว แต่ภายหลังคู่ กรณี 2 ฝ่ายท�ำความตกลงกันจนเป็นที่ พอใจแล้วจึงไม่ต้องมีการด�ำเนินคดีกันต่อ ไปนั่นเอง ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3935/2553 จ�ำเลยมีเจตนาทุจริตที่จะเอาสุราต่าง ประเทศของผู้เสียหายไปตั้งแต่ต้น การที่ จ�ำเลยเอาสุราต่างประเทศใส่ในลังน�้ำปลา แล้วน�ำไปช�ำระเงินกับพนักงานแคชเชียร์ ของผู้เสียหายเท่ากับราคาน�้ำปลา เป็น เพียงกลอุบายของจ�ำเลยเพื่อเอาสุราต่าง ประเทศของผู้เสียหายไปโดยทุจริตเท่านั้น โดยพนักงานแคชเชียร์ซึ่งเป็นตัวแทนของ ผู้เสียหายมิได้มีเจตนาส่งมอบการครอบ ครองสุราต่างประเทศให้แก่จ�ำเลย การก ระท�ำของจ�ำเลยจึงเป็นความผิดฐานลัก ทรัพย์ หาใช่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงไม่ •

ถาม ดิฉันสงสัยจังพวกที่เล่นของ เช่นเจ้าอาวาส สามเณร แม่ชี ไปเอาศพจากสุสาน จากป่าช้ามาท�ำพิธีกรรมทาง ไสยศาสตร์ มีความผิดด้วยหรือครับ ตอบ “ศพ“ หมายถึงร่างคนที่ไม่มีชีวิต ซึ่งจะต้องมีสภาพบุคคลก่อนที่จะเสียชีวิต หากไม่เคยมีสภาพบุคคลมาก่อน เลยเช่นทารกซึ่งคลอดออกมาในลักษณะไม่มีชีวิต ไม่เรียกว่า”ศพ” แต่เรียกว่า “ซาก”ดังนั้นหากหญิงน�ำซากทารก ไปเผา จึงไม่ใช่การท�ำลายศพแต่เป็นการท�ำลายซากครับศพ เป็นวัตถุที่มีรูปร่าง ที่สามารถจับต้องได้จึงเป็นทรัพย์ ตามกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์หากศพนั้นมีเจ้าของและเจ้าของและเจ้าของยังหวงกันไว้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา หากมีใครมาน�ำศพไปโดยมีเจตนาทุจริตจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ตามมาตรา 334 ได้ครับ *ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมาย มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ : wirat2001@hotmail.com


สุขภาพ

•44

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้จะมาท�ำความเข้าใจกับโรคที่เกี่ยวข้องกับตับนั่นคือ โรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีทั้งไวรัสชนิด เอ บี ซี ดี และ อี ประเทศไทยเราพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสชนิดบี มากกว่าชนิดอื่นๆ โดยทั่วโลกพบความชุกไวรัสตับอักเสบบีประมาณ 0.1% - 20% อาการที่เกิดขึ้นจากไวรัสของแต่ละชนิด โดยภาพรวมมักจะมีอาการที่ไม่แตกต่างกันมาก ฉบับนี้เรามาท�ำความรู้จักกับโรคตับอักเสบจากไวรัสชนิดบีก่อนนะครับ

สามารถรับ / ติด เชื้อไวรัสตับอักเสบบี ได้หลายรูปแบบ 1. ได้รับหรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆ จากผู้ที่มีเชื้อฯ เช่น น�้ำอสุจิ เยื่อมูกของเหลวในช่องคลอด การถ่ายเลือด 2. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อฯแบบไม่ป้องกัน ไม่สวมถุงยางอนามัย 3. ใช้เข็มหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อใช้ร่วมกันกับผู้ที่มีเชื้อฯ เช่น การฉีดยาเสพติดร่วมกัน การเจาะ การ สัก การฝังเข็ม มีดโกนหนวด หรือแปรงสีฟัน 4. ถ่ายทอดจากแม่ที่มีเชื้อฯ สู่ลูกขณะคลอด โรคนี้ไม่มีการติดต่อโดย การใช้ห้องน�้ำ ห้องสุขา ว่ายน�้ำในสระน�้ำร่วมกัน การกอด การไอ แมลงกัดต่อย

อาการที่บ่งบอกว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เข้าสู่ร่างกาย ระยะเฉียบพลัน หลังจากที่เราได้รับเชื้อไวรัส ตับอักเสบ บี จะแสดงอาการให้เห็น ภายใน 1-3 เดือน ได้แก่ • มีไข้ต�่ำๆ เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีก�ำลัง • เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้องจุกแน่นใต้ชายโครงขวา ท้องโต • ปัสสาวะเข้ม ตัวเหลือง ตาเหลือง (เรียกกันว่า โรคดีซ่าน) ผื่นคันตามร่างกาย อาการเหล่านี้จะค่อยๆ ดีขึ้นในเวลา 2-4 สัปดาห์ คือร่างกายของคนเราจะพยายาม และค่อยๆ ก�ำจัดไวรัสตับอักเสบบีออกไปและท�ำการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไวรัส ท�ำให้ร่างกายเราเข้าสู่ภาวะปกติ หากร่างกายไม่สามารถก�ำจัดเชื้อได้ ตับจะเริ่มมี การอักเสบ และเป็นแบบเรื้อรัง จะมีการท�ำลายเซลล์ตับไปเรื่อยๆ จนกระทั่งก่อให้เกิด ภาวะตับวาย ตับแข็ง และเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุด


45

การตรวจวินิจฉัย กระท�ำได้โดยการเจาะเลือดส่งตรวจเพื่อหาความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการได้ดังนี้ • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ โดยการส่งตรวจหาแอนติเจนคือ ส่งตรวจหา HBsAg • การตรวจหาการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส โดยการส่งตรวจหา HBeAg และ anti-HBe • การตรวจการท�ำงานของตับ (liver function test) โดยการส่งตรวจหาค่าระดับเอ็นซัยม์ของตับ AST(alanine aspartate aminotransferase), ALT (alanine aminotransferase) • การตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส (HBV DNA) โดยการส่งตรวจหาปริมาณไวรัสโลด (virus load) • การตรวจความรุนแรงและมะเร็งตับ โดยการส่งตรวจชิ้นเนื้อตับ (liver biopsy) ส่งตรวจหาอัลฟ่าฟีโตโปรตีน (alflafetoprotien=AFP) ตรวจอัลตร้าซาวด์ตับ และเอ๊กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ถ้ามีความผิดปกติก็จะพบค่าที่ส่งตรวจต่างๆ มีปริมาณสูงเกินมาตรฐานที่ก�ำหนด การรักษาไวรัสตับอักเสบบี การติดเชื้อ คนส่วนใหญ่ (ประมาณ 80-90%) สามารถก�ำจัดเชื้อฯ ได้ด้วยตัว เอง ส�ำหรับคนส่วนน้อย (ประมาณ10%) จะมีการติดเชื้อแบบเรื้อรังเป็นเรื่อยๆ ปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายขาด เพียง ช่วยในการควบคุมเชื้อไวรัสฯ เพื่อลด การท�ำลายตับและความเสี่ยงของการ เป็นโรคมะเร็งตับ ยาที่ใช้ในการรักษามี ทั้งแบบรับประทานและแบบฉีด ใช้เวลา ในการรักษา ต้องอยู่ในการดูแลจาก แพทย์อย่างใกล้ชิด และต้องมาพบ แพทย์เพื่อติดตามผลการรักษาอย่างต่อ เนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส�ำหรับการ แพทย์ทางเลือกนั้นยังไม่มีหลักฐานเชิง ประจักษ์ แต่ก็มีผู้ป่วยไปใช้วิธีนี้กันบ้าง เหมือนกันก็สามารถลดและควบคุม จ�ำนวนไวรัสได้ในระดับหนึ่งเช่นกันครับ

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสและไม่ใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ของผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี การปฏิบัติตัวเองให้ปลอดจาก การติดเชื้อตามหัวข้อการรับ / ติด เชื้อไวรัสตับอักเสบบี ที่ได้ กล่าวข้างต้น 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี โดยมี พิจารณาตามอัตราการเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อฯดังนี้ • ทารกแรกเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่มีการระบาดของ โรคนี้สูง • สตรีตั้งครรภ์ • บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ฯลฯ) • ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว • ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน • คนติดคุก , ผู้อพยพจากต่างชาติ • ผู้ที่ตรวจพบค่าระดับเอ็นซัยม์ของตับ ALT, AST สูงแบบ เรื้อรังต่อเนื่อง • ผู้ที่ส่งตรวจหาแอนติเจนและแอนตี้บอดี้ คือ HBsAg, anti-HBs, anti-HBc แล้วไม่พบ • บุคคลที่มีคู่นอนหลายคน หรือมีประวัติการติดต่อโรคทาง เพศสัมพันธ์ • ผู้ที่ท�ำงานเสี่ยงต่อการสัมผัสการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี • กลุ่มผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยไตวายที่มีการ ล้างสารพิษทางหน้าท้อง, ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซี


•46

การสร้างเสริมสุขภาพ หลักการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันการติดเชื้อฯ ก�ำจัด เชื้อฯ ให้หมดจากร่างกายมีแนวทางดังนี้ 1.รับประทานอาหารครบทุกหมู่และหลีก เลี่ยงอาหารมันจัด เค็มจัด หวานจัด 2.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 3.งดสูบบุหรี่ 4.ควบคุมน�้ำหนักไม่เกินมาตรฐาน ให้มี ค่าดรรชนีมวลกายที่เหมาะสม (ส่วนสูง/ น�้ำหนัก) 5.ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ พักผ่อนให้ เพียงพอ นอนหลับอย่างต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 6-8 ชั่วโมง สร้างเสริมสุขภาพใจให้ ผ่องใส ไม่เครียด สวดมนต์ไหว้พระ ท�ำ สมาธิ ท�ำใจเบิกบาน เดินสายกลาง

การฟื้นฟูสภาพ โรคไวรัสตับอักเสบบี นับว่าเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง อีกโรคหนึ่ง ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดความเครียด ความ วิตกกังวล เมื่อโรคมีการด�ำเนินไปแบบเรื้อรังต่อเนื่อง อาการผิดปกติต่างๆก็จะเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น เรื่อยๆโดยเฉพาะการแสดงความผิดปกติของการเป็น มะเร็งตับ ความสามารถในการท�ำงานลดลง ต้องแยกตัว ออกจากสังคม เป็นภาระต่อครอบครัว สัมพันธภาพ ระหว่างบุคคลในครอบครัวจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ บุคคลใน ครอบครัวเริ่มมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ความรับผิด ชอบของคนในครอบครัวใหม่ เช่น คนที่เคยเป็นสมาชิก ภายในครอบครัวอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้น�ำครอบครัว แทน รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยชอบ เช่นต้องงดดื่ม งด สูบบุหรี่ งดอาหารต้องห้ามเป็นต้น ดังนั้นสมาชิกทุก คนในครอบครัวจะต้องท�ำหน้าที่ช่วยเหลือกันในการดูแล เอาใจใส่สุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต วิญญาณที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและ สมาชิกในครอบครัวให้ดีขึ้น การสร้างเสริมจิตใจให้เข้ม แข็ง การให้ความรัก ความเข้าใจ การให้ก�ำลังใจซึ่งกัน และกัน จึงเป็นสิ่งส�ำคัญช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆ ให้ กับผู้ป่วย ท�ำให้เกิดพลังใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับโรค ภัยที่ต้องเผชิญ ถึงจะเจ็บป่วยก็สามารถอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุข ฉบับหน้าพบกันใหม่ ครับ •


47


•48

สบายๆ สไตล์ คมช่าง

นายสาระบันเทิง

ถ้าจะพูดถึงบทภาพยนตร์สารพัดผี หรือหนังสงครามวิ่งหลบระเบิดจนหน้าเละ แขนขาขาด สิ่งที่ ขาดไม่ได้ ก็คือความสมจริงของตัวละครทุกตัว ที่จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชมให้สนุกยิ่งขึ้น และวัน นี้ผมจะพาไปรู้จักกับ Make Up Effects ฝีมืออันดับต้นๆ ของเมืองไทย “คุณหนึ่ง ศิริรัตน์ แจ่มฟ้า” ที่ รับหน้าที่แต่งหน้าเอฟเฟคให้กับละคร โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณา และยัง มีผลงานอีกมากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การันตีด้วย รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่ง หน้ายอดเยี่ยม (Best Make up Effects) ในงาน ประกาศรางวัลสุพรรณ หงส์ ครั้งที่ 24 จาก ภาพยนตร์เรื่อง “ห้องหุ่น” เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

Special Effect

คุณหนึ่งได้เล่าถึงประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการ Make Up ให้เราฟังว่า “จริงๆ แล้วหนึ่งเรียน จบในสายพาณิชย์ แต่ผันตัวเองมาอยู่ในวงการ Make Up โดยเริ่มจากการเรียนแต่งหน้าเพื่อความ สวยงามก่อน ตอนนั้นไปเรียนคอร์สแต่งหน้าของเครื่องส�ำอาง Covermark เรียนเสร็จก็ออกมาเป็น ช่างแต่งหน้าดาราโดยเฉพาะ ท�ำงานในกองถ่ายละครเรื่องแรกที่ท�ำคือ หวานมันส์ ฉันคือเธอ แล้วก็ พริกขี้หนูกับหมูแฮมทางช่อง 3 ท�ำมาเรื่อยๆ ประมาณ 10 ปีได้ ก็เริ่มหันมาจับการแต่งหน้าเอฟเฟค เพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนท�ำและเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ เราก็เริ่มจากการไปเป็นผู้ช่วยตาม กองถ่ายหนังต่างๆ ช่วยหยิบโน่นจับนี่ ตอนนั้นไปท�ำหนังเกี่ยวกับสงครามของรัสเซีย ก็จะมีทั้งระเบิด แผล ขาขาด แขนขาด เราก็ค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้ ครูพักลักจ�ำไปเรื่อยๆ โดยเรื่องนี้ท�ำอยู่ประมาณ 6 เดือน จากที่ท�ำไม่ค่อยเป็นก็เริ่มคล่องขึ้นจนท�ำเองได้ และท�ำต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้”


49

Make Up Artist คุณศิริรัตน์ แจ่มฟ้า (หนึ่ง)

รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects) งานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ 24 จากบภาพยนตร์เรื่อง “ห้องหุ่น”


สบายๆ สไตล์ คมช่าง

•50

“ผลงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่ จะเป็นงานหนังของต่าง ประเทศ เช่น รัสเซีย อเมริกา เกาหลี เยอรมัน อินเดีย โดยส่วนใหญ่ก็จะติดต่อผ่านทางทีมโปรดักชั่น ที่เราเคย ร่วมงานด้วย เรื่องของการแต่งหน้าเอฟเฟค สิ่งที่เรา จ�ำเป็นต้องใช้คือจินตนาการและความช�ำนาญ เป็นเรื่อง ของประสบการณ์มากกว่า แต่บางเรื่องผู้ก�ำกับเขาจะมี ในใจอยู่แล้วว่าอยากได้แบบไหน เอาตัวอย่างมาให้ดู ก็ จะท�ำให้เราท�ำงานได้ง่ายขึ้น รวมถึงอุปกรณ์การท�ำงาน ที่มีคุณภาพ ก็จะท�ำให้งานออกมาสมจริงยิ่งขึ้น” “ด้วยประสบการณ์การท�ำงานกว่า 23 ปี ท�ำให้ได้ เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ทั้งวิธีการท�ำงานของทีมงาน ทั้งในและต่างประเทศ การอยู่ร่วมกันในสังคม เทคนิค ใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน แล้วเอามาพัฒนาตนเอง รวมถึงได้สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จากผลงานที่ เป็นที่ยอมรับ แค่ท�ำงานแล้วทุกคนแฮปปี้ ก็ถือว่างาน ของเราประสบความส�ำเร็จแล้ว” “วงการนี้จริงๆ แล้วใครก็สามารถเข้ามาท�ำได้ แต่ คนที่มีฝีมือ งานคุณภาพจริงๆ ยังถือว่ามีน้อย และงาน แต่งหน้าเอฟเฟคก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ ยัง ไปได้อีกไกล ตราบใดที่เรายังไม่เลิกพัฒนาตนเอง ส�ำหรับใครที่อยากเข้าสู่วงการนี้ อาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ เก่งมาก แต่ต้องรู้จักการยอมรับ สามารถท�ำตามความ ต้องการของผู้ก�ำกับได้ ให้เกียรติงานและผู้ที่ร่วมงาน ด้วย พยามยามศึกษาค้นคว้าบ่อยๆ เช่น Youtube ต่าง ประเทศ เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ มาปรับใช้ หรือ ทดลองอุปกรณ์ ฝึกมือบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความช�ำนาญ” การประสบความส�ำเร็จ ของคนบางคนอาจจะขึ้น อยู่กับรายได้ หรือการมีชื่อเสียง แต่ส�ำหรับ คุณหนึ่ง การได้ท�ำงานที่ตัวเอง รัก และท�ำให้ทุกคนประทับ ใจในผลงาน เพียงเท่านี้ก็ถือ เป็นความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ของ ผู้หญิงเก่งคนนี้แล้วละครับ และ อย่าลืมติดตามผลงานของเธอกัน ได้ที่ facebook และ Intstagram • คุณศิริรัตน์ แจ่มฟ้า (หนึ่ง) โทร. 0830931516 https://www.facebook.com/sirirat.jamfar https://instagram.com/nunegfx


51


พยากรณ์จักรราศี

•52

พฤษภาคม • 2558 ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน ดูจะไม่คอ่ ยราบรืน่ เท่าไหร่นกั มี อุปสรรคค่อนข้างมาก เกิดปัญหาให้ทา่ นห่วง หน้าพะวงหลัง เป็นช่วงเวลาทีย่ งั ไม่เหมาะ ในการเริม่ ต้นอะไรใหม่ๆ เช่น การหางาน ใหม่ เปลีย่ นออฟฟิสใหม่ จะทำ�อะไรก็สำ�เร็จ ได้ยากท่านทีต่ อ้ งทำ�งานเกีย่ วกับการติดต่อ สือ่ สาร จะเกิดปัญหาวุน่ วายได้งา่ ย การเงิน มีรายจ่ายมาก แต่จะเป็นรายจ่ายที่ ไม่คาดคิดซะส่วนใหญ่ มีเกณฑ์ตอ้ งสูญเสีย เงินทองไปกับบุตรหลาน หรือบริวารต่างๆ ในช่วงนีค้ วรงดเว้นการค้ำ�ประกัน การวาง หลักทรัพย์ตา่ งๆ หรือการลงทุนเสีย่ งโชคก็ ควรละเว้นไปก่อน เพราะจะได้ไม่คมุ้ เสีย ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้วจะเกิดปัญหาขัดแย้ง ในเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ความคิดไม่ลงรอยกัน สักเท่าไหร่ ทำ�ให้ความสัมพันธ์ดเู หมือนจะ จืดจางลง ส่วนท่านทีย่ งั โสด คนที่ใช่ยงั ไม่ เจอ ส่วนคนทีเ่ ข้ามาก็ยงั ไม่ใช่ ให้รอเวลาที่ พอเหมาะพอดีกว่านี้ •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน ในช่วงนีห้ ากมีเรือ่ งเดือดเนือ้ ร้อนใจ ให้ลองปรึกษาผูห้ ลักผูใ้ หญ่เข้าไว้ จะช่วย สะสางปัญหาให้ทา่ นได้ จัดว่าเป็นรอบเดือน ทีม่ ปี ญ ั หาทัง้ เรือ่ งงานและเรือ่ งครอบครัว มี เรือ่ งให้ตดั สินใจผิดได้งา่ ย ให้ทา่ นหนักแน่น และอดทนเข้าไว้ การเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ดี มีรายรับพอ กับรายจ่าย จะได้โชคลาภจากบุตรบริวาร หรือผูท้ ม่ี อี ายุนอ้ ยกว่า แต่ให้ระวังการเสีย เงินไปกับการรักษาหรือการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอุบตั เิ หตุทอ่ี าจทำ�ให้ลม้ หมอน นอนเสือ่ ได้ ปลายเดือนมีเกณฑ์ได้ของฝาก จากแดนไกล ความรัก ความรักดูไม่คอ่ ยสดชืน่ สักเท่าไหร่ มีเกณฑ์หา่ งเหินจากคนรัก หรือคนรักต้อง เดินทางไปทำ�งานต่างแดน ทำ�ให้ดเู หงาๆ ไป บ้าง สำ�หรับท่านทีย่ งั โสด คิดไม่ตกเพราะไป แอบรักเขาข้างเดียว ให้ลองเปิดใจมองคน ใกล้ตวั ดูบา้ ง •

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน จะมีอปุ สรรคผ่านเข้ามาเป็นระยะ แต่ไม่ถอื ว่าหนักหนามาก สามารถจัดการ ให้ผา่ นพ้นไปได้ดว้ ยดี ท่านทีท่ ำ�ธุรกิจจะมี แนวโน้มขาขึน้ สร้างผลประโยชน์ และราย ได้ได้อย่างมหาศาล ท่านทีต่ อ้ งการเปลีย่ น งานใหม่ ถือเป็นโอกาสเหมาะสม และเป็น โอกาสดีทจ่ี ะก้าวหน้ามากขึน้ การเงิน ช่วงนีม้ เี งินใช้ไม่ขาดมือ รายได้จาก งานราษฎร์งานหลวงยังมีเข้ามาไม่ขาดสาย แต่กม็ โี อกาสเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับความ สุขส่วนตัว แต่ทา่ นก็ยงั มีผหู้ ลักผูใ้ หญ่ทค่ี อย ให้การสนับสนุนเรือ่ งเงินทองเป็นอย่างดี ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้วมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะ แว้งกับคนรักได้งา่ ย พูดอะไรโดยไม่ยง้ั คิด จนทำ�ให้เสียความรูส้ กึ ทัง้ สองฝ่าย การผลัด กันยอมบ้างก็ถอื เป็นวิธแี ก้ปญ ั หาทีด่ ี ท่านที่ ยังโสด ระวังคนแปลกหน้าเข้ามาหลอกลวง ให้ความหวังแล้วทิง้ ไปไม่ใยดี •

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน จะมีเรือ่ ง ร้อนอก ร้อนใจ ทำ� อะไรก็ดจู ะติดๆ ขัดๆ ไปเสียหมด จะเริม่ รูส้ กึ เบือ่ หน่ายกับงานทีม่ แี ต่ปญ ั หา ไม่มี กำ�ลังใจในการทำ�งาน ให้ระวังเพือ่ นร่วม งานจะนำ�เรือ่ งเดือดร้อนมาให ในช่วงนีย้ งั ไม่ใช่เวลาทีด่ ีในการหางานใหม่ ให้ทอ่ งคำ�ว่า อดทนเข้าไว และทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี การเงิน อยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี มีรายจ่ายมาก แต่ ก็ยงั มีเงินหมุนเวียนคล่องมือ ในช่วงนีจ้ ะเป็น ช่วงจังหวะทีด่ ี มีลาภผลผ่านมาให้ชน่ื ใจ แต่ ให้เผือ่ ใจไว้วา่ ในช่วงกลางเดือนไปแล้ว จะ มีแววเสียเงินก้อนใหญ่ เพราะฉะนัน้ ทางที่ ดี งดลงทุนเสีย่ งโชคในช่วงครึง่ เดือนหลังจะ ปลอดภัยกว่า ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว ความรักดำ�เนินไป อย่างราบรืน่ เข้าใจกันมากขึน้ มีเกณฑ์ได้ ท่องเทีย่ วร่วมกันทัง้ ครอบครัว เพือ่ กระชับ ความสัมพันธ์ ส่วนท่านทีย่ งั โสด ให้สงั เกต คนใกล้ตวั ให้ดี เพราะอาจจะมีคนทีเ่ ล็งคุณ อยูไ่ ม่ไกล •

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน บรรยากาศในทีท่ ำ�งาน ดูจะวุน่ วาย ไปเสียหมด เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ต้อง อาศัยบริวาร หรือลูกน้องเป็นกำ�ลังสำ�คัญใน การขับเคลือ่ นภารกิจต่างๆ ให้ผา่ นพ้นไปได้ ด้วยดี ไม่ควรฉายเดีย่ ว อาจจะต้องเหนือ่ ย หน่อยในช่วงนี้ แต่ผลที่ได้รบั รองว่าคุม้ การเงิน ในเดือนนีอ้ ยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี มีโชค ลาภเข้ามาหลายทาง หรือโอกาสดีๆ ที่ เข้ามาแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว มีเกณฑ์ได้รบั เงิน ก้อนใหญ รวมถึงยังมีญาติผใู้ หญ่ท่ีให้การ สนับสนุนเรือ่ งเงินๆ ทองๆ อยูไ่ ม่นอ้ ย เดือน นีเ้ งินทองมีใช้ไม่ขาดมือเป็นแน่ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว คนรักจะช่วยเกือ้ หนุนโชคลาภให้กบั ท่าน มีเกณฑ์ได้รบั ข่าวดี หรือของฝากทีถ่ กู ใจจากคนรัก ทำ�ให้ในช่วง นีห้ วั ใจพองโตเป็นพิเศษ สำ�หรับทีย่ งั โสด คนทีเ่ ข้ามาคบเป็นเพือ่ นไว้ก็ไม่เสียหาย เพราะจะนำ�สิง่ ดีๆ มาให้ได้เช่นกัน •

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน น่าจะชืน่ ใจเป็นพิเศษ ปัญหาต่างๆ ก็จะได้รบั การแก้ไขอย่างถูกวิธี ท่านจะมีแรง บันดาลใจใหม่ๆ ในการทำ�งาน จนทำ�ให้เกิด ผลประโยชน์มากมาย มีผหู้ ลักผูใ้ หญ่คอย สนับสนุนอยูข่ า้ งหลัง เป็นโอกาสทีด่ ที จ่ี ะได้ รับงานทีท่ า้ ทายมากขึน้ การเงิน ด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี พยายามอย่ากูห้ นีย้ มื สินในช่วงนี้ เพราะอาจ ทำ�ให้เกิดปัญหาทีห่ นักหน่วงได้ เงินทองมีใช้ คล่องมือ มีเกณฑ์ได้รบั โชคลาภไม่ทางใดก็ ทางหนึง่ ใครทีเ่ ป็นเจ้าหนีก้ ม็ โี อกาสได้เงิน คืนในช่วงนี้ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว อาจเจอกับความ เบือ่ หน่ายในช่วงต้นเดือน ทำ�อะไรก็ไม่ถกู ใจ ไปเสียหมด จนอาจทำ�ให้เกิดปากเสียงใน เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ได้ แต่ในช่วงกลางเดือน เป็นต้นไป จะกลับมาสุขสำ�ราญบานใจอย่าง ไม่นา่ เชือ่ ส่วนทีย่ งั โสด จะพบเจอกับคนที่ ทำ�ให้ทา่ นหลงใหลได้ปลืม้ ไปโดยไม่รตู้ วั •


53

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน ดูทา่ จะไปได้สวย ได้รบั ความไว้ วางใจจากผูใ้ หญ่ มีเกณฑ์ได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ น ตำ�แหน่ง ได้รบั มอบหมายให้ทำ�งานทีย่ าก ขึน้ กว่าเดิม หรือมีโอกาสได้ไปทำ�งานต่าง ประเทศ แต่ยงั คงต้องระวังด้านคำ�พูดและ อารมณ์เพราะจะทำ�ให้เสียงานเสียการได้ การเงิน ในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือน มีรายจ่ายมาก มีเกณฑ์เสียเงินแบบไม่คาด ฝัน หรือไม่ได้อยู่ในแพลนค่าใช้จา่ ยหลัก ควรหาเงินทุนสำ�รองไว้ตง้ั แต่เนิน่ ๆ ในช่วง กลางเดือนไปแล้ว เกณฑ์โชคลาภเริม่ ดีขน้ึ การเงินจะได้รบั ความช่วยเหลือจากญาติ ผูใ้ หญ่และคนใกล้ชดิ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว ความรักแลดูจะ จืดจางลง ไม่มชี วี ติ ชีวา ได้เวลาเติมความ หวานให้แก่กนั บ้าง หรือไปท่องเทีย่ วด้วยกัน เพือ่ ให้มเี วลาคุยกันมากขึน้ ได้ปรับความ เข้าใจ ไม่นานก็จะกลับมาหวานกว่าเดิม ส่วนทีย่ งั โสด ยังไม่มวี แ่ี ววพบคนถูกใจ •

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน เรียกว่ามือเป็นระวิงเลยทีเดียว มี โอกาสได้ทำ�งานหลายๆ อย่าง ได้พฒ ั นา ตนเองรอบด้าน แต่ถงึ แม้งานจะมาก ท่าน ก็ยงั มีไฟในการทำ�งานแบบเหลือล้น ให้ ระมัดระวังการโต้ตอบด้วยคำ�พูดแบบดุเดือด ทันควัน เพราะอาจทำ�ให้เกิดความขุน่ ข้อง หมองใจกันได้ การเงิน มีความคล่องตัวกว่าเดือนก่อน มี เกณฑ์ได้รบั ของขวัญ หรือสิง่ ของทีถ่ กู อก ถูกใจ โชคลาภอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี ในช่วงนี้ เหมาะกับการลงทุนอะไรใหม่ๆ เพราะจะให้ ผลดี มีโอกาสได้ปลดหนีท้ พ่ี อกพูนมานาน ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว เหมือนอยู่ในภวังค์ แห่งความรัก โลกสดใสเป็นสีชมพู มีพดู คุย ถึงขัน้ วางแผนแต่งงานกันเลยทีเดียว ส่วน ท่านทีย่ งั โสด รูจ้ กั บริหารเสน่หจ์ นเป็นที่ ถูกตาต้องใจ แต่กต็ อ้ งดูกนั ไปนานๆ เพราะ บางคนรูห้ น้าไม่รใู้ จ •

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ต้องตระหนักเป็นพิเศษเกีย่ วกับ เรือ่ งของคำ�พูด การเจรจาในด้านต่างๆ ต้อง ใช้สติกำ�กับอยูเ่ สมอ เพราะอาจเผลอพูด สิง่ ใดที่ไม่เข้าหูคนอืน่ ได้งา่ ย ท่านทีค่ า้ ขาย ช่วงนีอ้ ยู่ในเกณฑ์ทค่ี อ่ นข้างดี ยิง่ หากต้อง เกีย่ วข้องกับผูอ้ าวุโสหรือผูม้ ยี ศมีตำ�แหน่ง ด้วยก็จะยิง่ ดี การเงิน ในเดือนนีก้ ารเงินอยู่ในสภาพคล่อง ท่านจะได้โชคลาภจากการทำ�งาน ยิง่ ทำ�มาก ก็จะยิง่ ได้มาก ผลประโยชน์จากการทำ�งาน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ท่านทีม่ แี ผนใช้เงินก้อน ใหญ่ ให้คดิ ให้ถถ่ี ว้ นก่อนตัดสินใจ ความรัก ความรักราบรืน่ ดี แต่กม็ บี างช่วงที่ เกิดความเบือ่ หน่ายกันบ้าง หรือต้องห่างกัน ในระยะเวลาหนึง่ อาจทำ�ให้ความรักจืดจาง ลงไป แต่ถา้ ท่านมีรกั ทีม่ น่ั คงก็ไม่ตอ้ งกลัว อะไร ส่วนท่านทีย่ งั โสด เป็นช่วงทีก่ ำ�ลัง สับสนว่าใครคือคนที่ใช่ ถามใจตัวเองดีๆ แล้วท่านจะพบคำ�ตอบ •

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สาร โทรคมนาคมต่างๆ ตลอดจนงานวิทยุ โทรทัศน์ จะเกิดปัญหาและความขัดข้องใน หลายๆ ด้าน เกิดความล่าช้ารวมถึงอุปสรรค มากมาย การขอความช่วยเหลือจากใครก็ ค่อนข้างยาก แม้แต่เพือ่ นร่วมงานก็มโี อกาส เกิดปากเสียงกันได้สงู การเงิน โชคลาภจากการเสีย่ งดวงยังไม่มี ให้เห็น ถ้างดไปก่อนได้กจ็ ะดี ช่วงนี้ให้หา โอกาสไปทำ�บุญทำ�ทาน เพือ่ เป็นการเสริม สร้างบารมีให้กบั ตัวเอง ก็จะช่วยเกือ้ หนุนสิง่ ต่างๆ รอบตัวท่านให้ดยี ง่ิ ขึน้ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว บรรยากาศดูไม่คอ่ ย จะรืน่ รมย์สกั เท่าไหร่ มีปญ ั หามาให้ทะเลาะ เบาะแว้งกันเป็นประจำ� เรือ่ งเล็กก็กลายเป็น เรือ่ งใหญ่ ถ้าไม่รบี ปรับความเข้าใจกันซะแต่ เนิน่ ๆ อาจถึงขัน้ เลิกราได ส่วนท่านทีย่ งั โสด ช่วงนีอ้ ยูค่ นเดียวน่าจะสบายใจกว่า •

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน สภาพจิตใจร้อนรุม่ ฉุนเฉียวกับ เรือ่ งต่างๆ ได้งา่ ย จนมีโอกาสทำ�ให้ขนุ่ ข้อง หมองใจกับเพือ่ นร่วมงาน หรือหัวหน้าได้งา่ ย ช่วงนีพ้ ดู ให้นอ้ ยฟังให้มากจะเป็นการดีกว่า การงานเต็มไปด้วยอุปสรรค สิง่ ทีห่ มายปอง ไว้จะสำ�เร็จได้ยาก ต้องเหนือ่ ยกันหน่อย การเงิน ในระยะนี้ไม่ควรลงทุนหรือเสีย่ ง โชคใดๆ เพราะมีเกณฑ์เสียเงินก้อนไป ฟรีๆ และให้ระมัดระวังผูไ้ ม่ประสงค์ดมี าต้ม ตุน๋ หลอกลวง ตลอดจนมีโอกาสทรัพย์สนิ สูญหายหรือถูกลักขโมยได้ ปลายเดือนมี เกณฑ์ได้โชคจากทางไกล ความรัก ความสัมพันธ์ดจู ะไม่คอ่ ยราบรืน่ สักเท่าไหร่ หากคูข่ องท่านอยู่ในราศีพฤษภ มีน พิจกิ มีโอกาสทีจ่ ะถึงทางตันได้สงู ส่วน ท่านทีย่ งั โสด ในช่วงนีอ้ ยูค่ นเดียวจะดีกว่า เพราะมีเกณฑ์โดนหลอกได้งา่ ย หรือแอบไป หลงรักคนมีเจ้าของอยูแ่ ล้ว •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน เป็นอีกรอบเดือนทีจ่ ะต้องพบเจอ แต่เรือ่ งหนักสมอง ในด้านการงานยังต้อง เหน็ดเหนือ่ ยอย่างหนักเพือ่ ให้ได้มา ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ เนือ่ งจากท่านเป็นคนเก่งและมี ความสามารถ ท่านจึงรับภาระหลายอย่าง เข้าไว้ดว้ ยกัน และยังมีโอกาส ก้าวหน้าใน หน้าทีก่ ารงานได้สงู อีกด้วย การเงิน ลาภลอยยังหาไม่ได้ แต่ถา้ ต้องแลก มาด้วยหยาดเหงือ่ และมันสมองแล้วล่ะก็ โชคลาภจะวิง่ เข้ามาแบบไม่หยุด เลยทีเดียว ช่วงนีผ้ ลประโยชน์ท่ีได้มาจากการทำ�งาน ถือว่าเกินคุม้ มีโอกาสเดินทางท่องเทีย่ วต่าง ประเทศ หรือได้รบั ของ ฝากจากแดนไกล ความรัก ยังไม่คอ่ ยชืน่ มืน่ นัก บรรยากาศมี แต่ความหวาดระแวง เรือ่ งเก่ายังคงตามมา หลอกหลอน ในช่วงนีต้ อ้ งหนักแน่น ไว้ใจเชือ่ ใจกันให้มากๆ ส่วนท่านทีย่ งั โสด มีเกณฑ์จะ พบคนถูกใจ ได้พบปะพูดคุยศึกษาดูใจกันใน ระยะยาว เลยทีเดียว •


ฮวงจุ้ย

•54

ในความเชื่อโบราณจะมีความ เชื่อที่ว่า บ้านที่มีน�้ำอยู่หน้าบ้าน หรือ เป็นล�ำธารเล็กๆ จะช่วยเสริมโชค ลาภให้แก่เจ้าของบ้าน ผู้ที่อยู่อาศัย ได้ “น�้ำ” เป็นสัญลักษณ์ของทรัพย์ สมบัติ ความมั่งมี แต่ในปัจจุบันการ ที่จะหาบ้านที่มีน�้ำอยู่หน้าบ้าน แม่น�้ำ ไหลผ่านนั้นเป็นเรื่องที่ยาก จึงต้อง สร้างขึ้นมาเอง เช่น น�้ำพุ บ่อน�้ำ หรือสระน�้ำ สระน�้ำรูปเมล็ดถั่วหรือ จันทร์ครึ่งเสี้ยว จะท�ำให้เกิด ความเจริญ หันส่วนโค้งออกนอก บ้านถือว่าดี จะท�ำให้เกิดความเจริญ รุ่งเรืองแก่ครอบครัว และท�ำให้ วาสนาบารมีสูงส่งอีกด้วย สระน�้ำรูปหยดน�้ำ ให้คุณแก่ผู้ อยู่อาศัย ถือว่าดี เพราะให้คุณแก่ผู้ อยู่อาศัย แต่ถ้าปลายแหลมของสระ น�้ำชี้ใส่บ้าน ถือว่าไม่ดี เพราะจะเกิด โทษแก่คนในบ้าน ท�ำให้เจ็บป่วยอยู่ เสมอ หรือท�ำให้ป่วยเป็นโรค เกี่ยวข้องกับดวงตา


55

สระน�้ำรูปสามเหลี่ยม ท�ำให้สมาชิกในครอบครัว แตกแยก เป็นลักษณะที่ไม่ดี จะ ท�ำให้สมาชิกภายในครอบครัว แตกแยกกัน ไม่ก็ท�ำให้คู่รักสามี ภรรยาเกิดความขัดแย้งกัน รูปวงกลมหน้าบ้าน ท�ำให้ มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้น ไป บ่อน�้ำหรือสระน�้ำหน้าบ้านที่มี ลักษณะเป็นรูปวงกลม ถือว่าดี จะ ท�ำให้คนที่อยู่ในครอบครัวมีความ สุขความเจริญดียิ่งๆ ขึ้นไป  รูปครึ่งวงกลมหน้าบ้าน น�ำโชคและความมั่งคั่งมาให้ ควร มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม หัน ส่วนโค้งออกนอกบ้าน เพราะจะ น�ำโชคและความมั่งคั่งมาให้แบบ คาดคิดไม่ถึง บ้านคร่อมบ่อหรือสระน�้ำ จะเกิดอาถรรพณ์ และท�ำให้อับ โชค ถึงแม้จะถมแล้วก็ตาม ถือว่า ไม่ดี เพราะท�ำให้เกิดอาถรรพณ์ และท�ำให้เกิดอับโชค ทางที่ดีควร ถมให้มิดชิด มิให้เหลือร่องรอย ปรากฏอยู่ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควร บ่อหรือสระน�้ำทางทิศ ตะวันตก ไม่ดีทรัพย์สินเงิน ทองแห้งขอด เป็นลักษณะ อัปมงคล เพราะจะท�ำให้ทรัพย์สิน เงินทองแห้งขอดได้ ควรถมบ่อน�้ำ หรือสระน�้ำทิ้งเสีย สระน�้ำ 2 แห่ง ท�ำให้ต้องหลั่ง น�้ำตาเพราะความทุกข์ หาก ภายในบริเวณบ้านมีบ่อน�้ำหรือ สระน�้ำ 2 แห่ง คนในบ้านจะมีแต่ เรื่องทุกข์ใจ จะเกิดผลเสียต่อลูก หลานภายในบ้าน ทางที่ดีควร เหลือไว้เพียงแห่งเดียว 

สระน�้ำเยื้องไปด้านซ้าย ของบ้าน เป็นลักษณะดีมีโชค ควรที่จะอยู่เยื้องไปทางด้านซ้าย ของบ้านสักเล็กน้อย จึงจะเป็น ลักษณะที่ดี มีโชคทางด้านการเงิน และมียศมีเกียรติน่าเคารพยกย่อง ของคนทั่วไป สระน�้ำทางขวา สามีนอกใจ หากยืนอยู่ในบ้านแล้วมองออกมา เห็นบ่อน�้ำหรือสระน�้ำอยู่ทางขวา มือ ถือว่าไม่ดี เพราะจะท�ำให้ชีวิต คู่ไม่มีความสุข ทะเลาะเบาะแว้ง กันเป็นประจ�ำอันเนื่องมาจาก ความเจ้าชู้เป็นเหตุ บ้านใกล้บ่อหรือสระน�้ำ มากจนเกินไป จะกระทบต่อ สุขภาพ เพราะจะท�ำให้ส่งผลกระ ทบต่อสุขภาพ คือ ตาและ กระเพาะอาหาร และอาจจะร้าย ไปถึงลูกหลานอีกด้วย น�้ำพุและปลาในสระน�้ำ ท�ำให้มีโชคลาภไหลวนเวียนเข้า บ้าน ควรที่จะให้น�้ำในบ่อหรือใน สระมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด เวลา เช่นมีน�้ำพุ หรือมีปลาเวียน ว่ายอยู่ จะท�ำให้มีโชคลาภไหลวน เวียนเข้าบ้าน ท�ำให้อยู่เย็นเป็นสุข


คมช่างบอกต่อ

•56

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จำ�กัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จำ�หน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี

• ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

ธนุยา ออกแบบ ตกแต่ง THANUYA INTERIOR & DESIGN

โทร. 081-867-7277 Email: design.by.thanuya@gmail.com หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

ด้วยพื้นที่ ที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในธุรกิจของท่าน สู่สาธารณะ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

โทร.

1.5”x3.5” 083-036-2968, 091-575-7994

บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เทรด จ�ำกัด รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชงิ่

ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

แฟ็กซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com

www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230

จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


SIGN STEP CO., LTD.

บริษัท ซายน์ สเต็ป จ�ำกัด ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม

คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็ก ท่อและสเตนเลสท่อดีไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับ ราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767

จำ�หน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 081-5417611

รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง ภายนอก-ภายใน และอลูมิเนียมคอมโพสิต

จันทร์ดา คอนสตรัคชัน ่ มากประสบการณ์ สร้างงานคุณภาพ ด้วยความจริงใจ โทร. 091 056 2541

ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….……………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา……………………….….…........................….. ที่อยู่…………………………………................................................……….…......…. จังหวัด…………………………….....................รหัสไปรษณีย์…………….…........ โทร……………………………….................................แฟกซ์……….................….. E-mail………………………………………………………………………....….…......…….

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 140 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

เฟอร์นิเจอร์ มือ1 จากโรงงานสินค้าดัง

ราคาประหยัด

227 หมู่บ้านปรีชา 1 ถ.พัฒนาการ 39 แยก 1 สวนหลวง กทม. 10250 ทุกวัน 10:00 น.- 16:00 น. โทร : 086 980 3559 Email: kelvin-tngroup@live.com www.facebook.com/CheapParadise Discount Store Furniture Store Computers & Electronics Community Page about SB Furniture (ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)


Kc20s  
Kc20s  
Advertisement