Page 1


สารบัญ

•6

8 เรื่องจากปก 10 ไททาเนียม รายงานพิเศษ 14 TOTITANIUM COATING หลากหลายงานช่าง 20 สังคมข่าว

ความปลอดภัยในการขัดผิวโลหะ

23 เทศกาล ฮินะ มัตสุริ แม่น�้ำสเตนเลส 26 ป้องกันการเสื่อมสภาพสเตนเลสกันอย่างไร เยี่ยมร้านค้า 28 นครอลูมินั่ม มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ 30 คมช่างเล่าเรื่อง

งานเคลือบไททาเนี่ยม

34 การเกิดสนิมรูเข็ม รอบรู้งานช่าง 36 มุมสเตนเลส

วัดขนาด เกลียวสกรู

38 ปฎิทินข่าว 40 คมช่าง ไอที 42

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

เล็กๆ น้อยๆ การใช้คอมพิวเตอร์

43 มุมกฎหมาย 44 สามีไม่อยู่ด้วย แต่ไม่ยอมหย่า สุขภาพ 46 ตับ สบายๆ สไตล์คมช่าง 50 งานแต่งงาน พยากรณ์จักรราศี 52 ประจ�ำเดือนมีนาคม ฮวงจุ้ย 54 เปิดโลกผลิตภัณฑ์

เครื่องคิดเงินกับฮวงจุ้ย


สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้มันก็คงวุ่นวายกับปัญหาเรื่อง ปากท้องมากขึ้น หลายคนมี ปัญหา แต่ท่านผู้อ่านครับ ปัญหา นะมีไว้แก้ แต่อย่าเอาปัญหามา ขัดขวางความคิดของท่าน เพียงแต่ท่านจะคิดว่ามันเป็น ปัญหาหรือเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่าง มันอยู่ที่ “ทัศนคติ”

ปีที่ 2 ฉบับที่ 18

ประจ�ำเดือนมีนาคม 2558

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันทรดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

ลองถามตัวเราว่าเราจะมี “ทัศนคติ” (มุมมอง) กับปัญหาอย่างไร คนคิดกับตัวเองอย่างไร.... นั่นแหละสิ่งที่เขาจะก�ำหนด ชะตาชีวิตของตนเอง (เฮรี เดวิด ทอร์โรว์)

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


สังคมข่าว

•8

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ

ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ : bonanuthep@gmail.com

ขอแสดงความยินดีเนื่องในงานฉลองมงคล สมรส ระหว่างนางสาวญานิษฐ์ชา บุญล�ำพู กับ นายณัฏฐชัยนนท์ณ์ วงศ์จร ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล โรงแรมวีวัน อ.เมือง นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม ที่ บริษัท ทีเอ็นโพลี าร์บอเนต จ�ำกัด ท�ำพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ ผ่าคนมา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีเนื่องในงานฉลองมงคล สมรส มิสเตอร์คิม ไชยอรา สถาปนิก บริษัท ขแมร์ เด็คคอร์ จ�ำกัด ณ โมเดิร์น 2 เซ็นเตอร์ กรุงพนมเปญ เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีเนื่องในงานฉลองมงคล สมรส มิสเตอร์ซัน บุญนา วิศวกรชาว กัมพูชา ณ มณเทียร เซ็นเตอร์ กรุง พนมเปญ เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา


9


เรื่องจากปก

•10

TITANIUM COATING


11

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพื่อลดต้นทุน แต่ สามารถน�ำเอาคุณสมบัติดีๆ ของไทเทเนี่ยมมา ใช้ ด้วยการใช้เทคนิคทางอุตสาหกรรมแปลง โลหะไทเทเนี่ยม ด้วยการชุบไททาเนียม แบบ ไททาเนียม มีคุณสมบัติพิเศษอยู่มากมาย PVD และ Plasma Coating เป็นเทคโนโลยี่ เช่น น�้ำหนักเบา มีความแข็งและเหนียวในตัว สะอาด ที่ใช้ในด้านงานตกแต่งเพื่อความ เอง ทนทานต่อการกัดกร่อน ตลอดจนทนทาน สวยงาม และความทนทาน ให้มีสีสรร เงางาม ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ไม่หมอง ซึ่งเดิมทีมีใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมขนาด คล�้ำ จึงนิยมน�ำมาชุบงานไททาเนียม เพื่อการ ตกแต่งทั้งภายใน และภายนอก อาคารบ้าน ใหญ่ เนื่องด้วยไทเทเนี่ยม มีคุณสมบัติที่ เรือน รวมถึงงานตกแต่งลักษณะอื่นๆ เพื่อลด สามารถระบายความร้อนได้ดี และยังมี คุณสมบัติพิเศษอื่นๆอีกมากมายตามแต่อุตสห ต้นทุนของวัสดุชิ้นงาน ท�ำให้สามารถใช้วัสดุ กรรมแต่ละประเภทจะน�ำมาใช้ให้เหมาะกับงาน ธรรมดาในท้องตลาดได้ แต่มีพื้นผิวที่เคลือบ ด้วยโลหะพิเศษอย่างไทเทเนี่ยม โดยดึงจุดเด่น นั้นๆ ที่โลหะชนิดอื่นไม่สามารถให้ได้ แต่เนื่องจากไทเทเนี่ยมมีราคาสูง จึงจ�ำกัด ความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และความเงา วงอยู่ในอุตสาหกรรมบางชนิดที่มีความจ�ำเป็น งามที่คงอยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนาน เริ่มเข้ามา และต้องการคุณสมบัติของไททาเนียมในการ ใช้กับงานตกแต่งต่างๆ ที่สามารถแก้จุดด้อย ของการเคลือบผิวด้วยโลหะชนิดอื่นๆ แบบ เพิ่มศักยภาพของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องการจุด เดิมๆ ได้อย่างน่าสนใจจนเป็นที่ยอมรับ และ เด่นและคุณสมบัติพิเศษเฉพาะเท่านั้น เริ่มแทรกตัวเข้ามาในวงการต่างๆอย่างกว้าง ขวาง ซึ่งทุกวันนี้จะคุ้นตากับ รั้วประตูสแตนเลส เคลือบสีทองด้วยไทเทเนี่ยม อุปกรณ์ประตู มากมายที่มีความทนทานของผิวสีทอง หรือ อาจเป็นงานปลายท่อสีน�้ำเงิน หรือไม่ว่าจะ เป็นสีอะไรและอยู่ในจุดที่เต็มไปด้วยความ ร้อนและมลพิษก็ยังคงความเงางามอยู่ได้ แม้กระทั่งการเพิ่มสีสันของสีรุ้งที่สวย สะดุดตา ของอุปกรณ์ตกแต่งมอเตอร์ ไซด์ และอีกหลายๆ วัสดุที่อาศัยข้อดี ของไทเทเนี่ยม ที่ยังมีผู้รู้ค่อนข้าง จ�ำกัด น�ำไปสร้างราคาจาก คุณลักษณะพิเศษที่มีอยู่ เพื่อเพิ่ม มูลค่าในทางธุรกิจได้อย่าง มากมาย

ไททาเนียม


เรื่องจากปก •12

เคลือบไทเทเนี่ยมบนพื้นผิวกระจกหรือแก้ว สร้างความแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนบนพื้นผิวของแก้ว เพิ่มคุณค่าอันสูงส่งดุจแก้วคริสตัล เป็นอีกทางเลือกของผู้ที่ มีรสนิยมไร้ขีดจ�ำกัด เคลือบไทเทเนี่ยมบนพื้นผิวเซรามิค การผสมผสานระหว่างโลหะกับเซรามิค บนรูปลักษณ์ที่ งดงาม ได้ความรู้สึกของความเป็นโลหะ ในต้นทุนที่ต�่ำกว่า แต่ได้มูลค่าเกินตัว เคลือบไทเทเนี่ยมบนพื้นผิวโลหะ เพิ่มมุลค่า สร้างความโดดเด่นงดงาม บนพื้นฐานของความ คงทนต่อทุกสภาพอากาศ และมลพิษ แหวกทุกข้อจ�ำกัด เก่าๆ เติมเต็มทุกจุดด้อยแบบเดิมๆ สีทอง เพิ่มคุณค่าในทุกงานประดับ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังเงางาม ตราบนานเท่านาน เคลือบไทเทเนี่ยมสีรุ้ง โดดเด่น ท้าทาย บอกความเป็นตัวตนที่ไม่เหมือนใคร หนึ่งในเทคนิคเฉพาะของการสร้างงานศิลปะของไทเทเนี่ยม ลงบนชิ้นงาน เคลือบไทเทเนี่ยมหลากหลายสีสรร สีน�้ำเงิน-สีเขียว-สีม่วง-สีเงิน-และสีทองแดง ฯลฯ แต่งเติมชิ้นส่วน เพิ่มสีสันแปลกตาส�ำหรับผู้ใฝ่หาความ แปลกใหม่ในชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก บริษัท ทูไททาเนียม โค้ดติ้ง จ�ำกัด


รายงานพิเศษ

•14


15

ก่อนหน้านี้คงไม่มีใครคิดว่า “ไททา เนียม” จะเป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับสินค้า และพัฒนาจนกลายเป็น นวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่สร้างรายได้ มหาศาล วันนี้ทีมงานนิตยสารคมช่าง ขอพาท่านไปรู้จักกับธุรกิจงานเคลือบไททา เนียมแนวใหม่ ที่ก�ำลังเป็นที่นิยม พร้อมพูด คุยและเปิดเผยกลยุทธ์ ของนักธุรกิจที่ ประสบความส�ำเร็จ เพราะฝีมือล้วนๆ คุณคมสันต์ นววงศ์ เจ้าของ บริษัท ทูไททาเนียม โค้ดติ้ง จ�ำกัด

ธุรกิจที่ตอบโจทย์ด้านงานเคลือบไททา เนียมหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก ในประเทศไทย ทั้งยังเป็นผู้น�ำด้านงาน เคลือบไททาเนียมสีรุ้ง ที่ต้องอาศัย ประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัว จน ท�ำให้ ทูไททาเนียม โค้ดติ้ง เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจาก ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จากจุดเริ่มต้น “จริงๆ คือเริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อ ที่เป็นคนน�ำเข้า เครื่องจักรอยู่แล้ว ก็จะมีคนน�ำต้นแบบเครื่องจักรต่างๆ มา น�ำเสนอให้เอาไปขาย พอขายไปเรื่อยๆ ก็รู้สึกว่ามัน ท�ำยาก คนไม่ค่อยรู้จัก ไม่ค่อยสนใจ ก็เลยตัดสินใจลอง เอามาท�ำเอง โดยหุ้นกับเพื่อนๆ มาเปิดร้านท�ำเกี่ยวกับไท ทาเนียมโดยตรง ในช่วงแรกๆ ก็ลองผิดลองถูกกับ เครื่องต้นแบบนี่แหละครับ เรียนรู้หาประสบการณ์ไป เรื่อยๆ ตอนทดลองท�ำแรกๆ คนก็ยังไม่ค่อยรู้จัก สมัยนั้น ทุกคนก็รู้จักแต่ทองเหลืองชุบโครเมียม หรือถ้าอยากได้ ทองเหลืองก็คือทองเหลืองขัดเลย มานั่งคิดวางแผน ท�ำการตลาด เริ่มแรกก็ต้องวิ่งหาลูกค้าเอง เจาะกลุ่ม ธุรกิจพวกบานพับประตู ลูกบิดประตู โรงงานผลิตต่างๆ ไปเสนอตัวให้เขารู้จัก บวกกับที่คุณพ่อท�ำเกี่ยวกับ เครื่องจักรอยู่แล้ว ก็เลยรู้จักโรงงานท�ำพวกบานประตู ท�ำลูกบิดประตูต่างๆ เยอะ ก็เริ่มหาลูกค้าจากทางนั้นด้วย พอคนเริ่มรู้จักก็เกิดการบอกต่อกันมาเรื่อยๆ หลังจากร่วมหุ้นอยู่กับเพื่อนมานานกว่า 20 ปี ก็คิดว่า ธุรกิจประเภทนี้น่าจะเติบโตได้อีกไกล เนื่องจากความ ต้องการของตลาดก็มากขึ้น แต่คนที่หันมาท�ำธุรกิจด้านนี้ ยังน้อย เราเองก็พอมีประสบการณ์ติดตัว จึงออกมาท�ำ ธุรกิจเป็นของตัวเองในชื่อ ทูไททาเนียม โค้ดติ้ง ตั้งแต่ 5 ปีที่ผ่านมา และได้เริ่มวางแผนเปิดตลาดมากขึ้น จนเกิด ตลาดซื้อขายที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา ตรงนี้จึงกลายเป็นจุด เริ่มต้นที่ท�ำให้คนรู้จัก “ทูไททาเนียม โค้ดติ้ง” อย่างแพร่ หลายและมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันส่วน หนึ่งก็มาจากลูกค้าประจ�ำจากต่างประเทศ


รายงานพิเศษ

•16

กลยุทธ์และจุดเด่น ผมเชื่อว่าเราไม่เป็นรองใครในเรื่องความช�ำนาญ และประสบการณ์ โดยเฉพาะการท�ำไททาเนียมสีรุ้ง ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร มันไม่ได้เกิด จากการสอนต่อๆ กันมา แต่เกิดจากไอเดียที่รวมกับ เทคนิคพิเศษต่างๆ ที่คิดค้นมาจากประสบการณ์ที่ สั่งสมกันมาตลอดเกือบ 30 ปี ไม่ใช่ใครๆ ก็ท�ำได้ และยังสามารถพลิกแพลงให้เกิดเป็นรูปแบบอื่นๆ ได้ อีกหลากหลาย สวยงามและมีคุณค่าในตัวของมันเอง ตอนนี้งานที่เรารับเคลือบได้ ก็จะมีงานโลหะ สเตนเลส เซรามิค แก้ว ที่จะท�ำให้แต่ละผลิตภัณฑ์มี ลักษณะสวยงามโดดเด่นแตกต่างกันออกไป อย่าง แรกต้องท�ำความรู้จักกับไททาเนียมให้ดีก่อนนะครับ ไททาเนียมมีคุณสมบัติพิเศษอยู่มากมาย เช่น น�้ำหนัก เบา มีความแข็งและเหนียวในตัวเอง ทนทานต่อการ กัดกร่อน และยังทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิได้เป็นอย่างดี เพราะไททาเนียมมีคุณสมบัติที่ สามารถระบายความร้อนได้ดี และทุกวันนี้ก็เริ่มแทรก ตัวเข้ามาในวงการต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ ในงานตกแต่ง เช่น รถมอเตอร์ไซค์ รั้วประตู งาน แก้ว งานเซรามิค เพื่อเพิ่มความสวยงาม ทนทาน

จริงๆ แล้วหลักการท�ำงานของเครื่องเคลือบไททาเนียมไม่ ยุ่งยากเลย คือการใช้ความร้อนไปท�ำให้ผิวโลหะขยายตัว พอ โลหะเริ่มอ่อนตัว โมเลกุลที่ยิงออกจากเบ้าไททาเนียม ก็จะพุ่ง ไปเจาะในเนื้อผิวด้วยความเร็วสูง มันก็จะอัดเข้าไปในเนื้อส่วนที่ โลหะขยายตัว ท�ำให้ฝังลึกเข้าไปด้านใน ตัวไททาเนียมที่เคลือบ ก็จะสวยติดทนนาน โดยปกติแล้วตัวไททาเนียมที่เราเรียกกัน ก็ คือแร่ไททาเนียม ส่วนสีที่เราต้องการ ก็เกิดจากการผสมแก๊ส เข้าไป เช่น แก๊สอาร์กอน ไนโตรเจน แต่ในเรื่องของปริมาณ การผสมคงต้องอาศัยความช�ำนาญและประสบการณ์ เพื่อให้ได้ สีออกมาสวยงามตรงตามที่เราต้องการ


17

ในส่วนของงานเคลือบเซรามิค ก็จะใช้วิธีการเดียวกันกับการเคลือบ โลหะ แต่เซรามิคจะมีผิวเคลือบอยู่แล้ว เราแค่ท�ำให้ผิวเคลือบอ่อนตัว และฝัง ไททาเนียมลงไปในผิวเคลือบ ซึ่งจะใช้ ความร้อนไม่เยอะมาก ประมาณ 250-300 องศา ก็น่าจะเพียงพอแล้ว โดยชิ้นงานแต่ละประเภทก็จะมีความ แตกต่างกันไป

แนวทางพัฒนาธุรกิจ เราเองอยากจะพัฒนาฝีมือของตัวเองไปเรื่อยๆ คิดค้นการผลิตสีใหม่ๆ ให้ ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราจะได้โจทย์ใหม่ๆ จากลูกค้าเสมอๆ และเราเองก็อยากท�ำให้ได้ ถือเป็นการพัฒนาฝีมือไปในตัว สั่งสมประสบการณ์ ไปเรื่อยๆ เช่น เมื่อก่อนเรื่องการท�ำลวดลายเป็นเรื่องใหม่ เรื่องยาก แต่ตอนนี้ กลายเป็นเรื่องง่ายส�ำหรับเราไปแล้ว หรือลูกค้าคนไหนอยากท�ำอะไรใหม่ๆ ก็มา คุยกัน เอาไอเดียมา Support กันได้ ทางเราก็ยินดีและพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าเสมอ

เคลือบไทเทเนี่ยมบนพื้นผิวเซรามิค


รายงานพิเศษ

•18

บริษัท ทูไททาเนียม โค้ดติ้ง จ�ำกัด

347/64-65 โครงการ เอ็ม.ซี.พี.แฟตตอรี่ หมู่ 9 ถ.สุขสวัสดิ์ 84 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร : 02 461 1394, 08 1913 9933 แฟกซ์ : 02 461 2077 Email : khomson@totitanium.com www.totitanium.com


19

อุดมการณ์ ในการท�ำงาน ต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด ท�ำสิ่งที่เราชอบ เรารัก ไม่ต้องไปตามกระแสอะไรมากมาย เอาที่เป็น ตัวเรา เหมาะกับเราก็พอ การท�ำธุรกิจต้องใส่ใจลูกค้า เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าคิดว่าท�ำเพื่อตัวเองรวย เพื่อ ให้ของขายได้แค่นั้น แต่เราต้องจริงใจกับลูกค้า ให้ค�ำ ปรึกษา ช่วยกันดูเรื่องแนวทางตลาด คุยกันแบบเพื่อน ช่วยกันคิดช่วยกันท�ำ พยายามตอบโจทย์ลูกค้า และคิด ไปถึงโอกาสและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ในส่วนการบริหารภายในเอง เราก็ไม่ละเลย ทุก วันนี้ผมท�ำงานให้มีความสุข ท�ำให้ครอบครัวมีความสุข ลูกน้องมีความสุข เราอยู่กันแบบครอบครัว มีปัญหาก็ พูดคุยกัน มีท่องเที่ยว สังสรรค์ โบนัสเต็มที่ ให้คุ้มค่า กับที่เราเหนื่อยมาด้วยกัน ผมคิดเสมอว่าทุกคนคือ ครอบครัว สิ่งส�ำคัญในการท�ำธุรกิจ คือต้องหาจุดเด่นของตัว เองให้เจอ และน�ำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้สินค้าของ ตัวเอง โดดเด่นขึ้นมา รวมถึงสามารถตอบโจทย์ลูกค้า ได้ตรงใจ เรื่องราวของ คุณคมสันต์ นววงศ์ คงเป็น เครื่องพิสูจน์แล้วว่า ไม่มีสิ่งใดยากเกินความตั้งใจ ทุก คนมีโอกาสในการประสบความส�ำเร็จ แต่โอกาสเป็น สิ่งที่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเอง ทีมงานนิตยสารคมช่าง หวังว่า ทุกท่านจะได้แง่คิดและมุมมองดีๆ ในการท�ำ ธุรกิจ กับเรื่องราวที่น�ำมาฝากกันในฉบับนี้ แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้าครับ •


หลากหลายงานช่าง

•20

นายช่างตี๋ ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซ กลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ พี่น้องชาว นิตยสารคมช่าง ผมนาย ช่างตี๋ กับคอลัมน์หลาก หลายงานช่างฉบับนี้ รับ นโยบายให้เขียน เรื่อง อันตรายจากการใช้หินเจียร เจ้าเครื่องมือที่ว่าสารพัด ประโยชน์จริง ใช้ เจียร ตัด ขัดปัดเงา หลากหลาย แต่ ก็สารพัดพิษนะครับ

หินเจียร

เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับขัดผิวโลหะ ท�ำงานด้วยก�ำลังไฟฟ้าหรือลม ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ 2 ประเภทคือ 1. อุบัติเหตุที่เกิดจากการท�ำงาน • เศษหินเจียรเศษโลหะ กระเด็นเข้าตา ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อื่น • แรงเหวี่ยง,การหมุนของเครื่องมือหรือเครื่องจักรอาจท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ 2. โรคที่เกิดจากการท�ำงาน • โรคปอด เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นหรือผงโลหะเข้าสู่ร่างกาย • โรคผิวหนัง เกิดจากการที่ผิวหนังต้องสัมผัสกับฝุ่นหรือสารเคมีต่าง ๆ • หูตึง งานเจียรมือโลหะส่วนใหญ่ก่อให้เกิดเสียงดัง 85 dB (A) • โรคนิ้วตาย จากการสั่นสะเทือน


21

อุปกรณ์ป้องกันแสงไฟเชื่อมไม่สามารถป้องกันแรงปะทะของใบหินเจียรได้

อุปกรณ์ป้องกันที่ทนแรงปะทะของใบหินเจียรได้ดี

ข้อปฏิบัติในการขัดผิวโลหะด้วยหินเจียรมือ 1. ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ และ ด้านล่างว่ามีสารไวไฟ เศษวัสดุ หรือเชื้อเพลิง ที่อาจเกิด อัคคีภัยได้ หรือไม่ หากพบต้องน�ำออกให้หมด 2. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์การขัดให้เรียบร้อย ก่อนการใช้งาน 3. ก�ำจัดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น โดยจัดระบบการระบายหรือการ ถ่ายเทของอากาศให้ดีขึ้น หรือมีเครื่องดูดอากาศเฉพาะที่ ที่ สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เครื่องขัดต้องมีแผงกั้นเศษโลหะกระเด็นออกไปโดนผู้อื่น 5. บริเวณที่ปฏิบัติงานต้องห่างจากผู้อื่นไม่ควรต�่ำกว่า 5 เมตร 6. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจเช็คชิ้นงานว่าได้ยึดและจับไว้อย่าง แน่นหนา 7. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะท�ำงาน ดังนี้ 7.1 สวมแว่นตานิรภัย ป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา 7.2 สวมที่ครอบหู หรือที่อุดหู เพื่อลดเสียงขณะท�ำงาน 7.3 กรณีที่ท�ำงานกับเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน ให้สวม ถุงมือเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มความปลอดภัย ข้อปฏิบัติในการท�ำงานกับหินเจียรแท่น 1. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบหินเจียรว่าไม่แตก ช�ำรุด และ ต้องมีเครื่องป้องกันสะเก็ดวัสดุกระเด็น 2. ก่อนเจียรต้องสวมใส่หน้ากากหรือแว่นตาก่อนทุกครั้ง 3. ห้ามใช้ด้านข้างของหินเจียร เจียรชิ้นงาน 4. หินเจียรที่ใช้งานจนเกิดความโค้งขึ้นบริเวณหน้าหินเจียร ให้ ตัดส่วนที่โค้งนูนออกไปด้วยเครื่องมือปรับ แต่งหน้าหินเจียร 5. การเจียรหิน ควรใช้หินเจียรชนิดหยาบก่อน แล้วจึงใช้หิน เจียรชนิดละเอียดอีกครั้ง 6. แท่นรองชิ้นงานต้องวางในแนวระนาบ และห่างจากหินเจียร ประมาณ 1/8 นิ้ว 7. ขณะเจียร ควรมีน�้ำส�ำหรับจุ่มชิ้นงานที่ร้อน 8. ไม่ควรเจียรงานเกินก�ำลังของเครื่องเจียร 9. หัวหน้างานมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ ความปลอดภัย ข้อควรระวัง 1 ไม่เจียรงานใกล้สารไวไฟ 2. ระวังไม่ให้สะเก็ดไฟกระเด็นถูกสายไฟของเครื่องจักร

อ้างอิง จากhttp://www.jorpor.com/variety/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8 0%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B4/ http://www.body-safety.com/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B 2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/


•22 สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษ ย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของศิษ ย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และ ท�ำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่าง ไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก ประวัติตวามเป็นมา สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็นที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และหอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ใน ต่างจังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจากค�ำ ว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรม เอเซีย” เป็นหอพักที่สร้างขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้ อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่มต้น มีนักศึกษาและ คนฝึกงานจากประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้อง และ ศึกษาเรียนรู้จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความรู้สึก ผูกพันแน่นแฟ้นและมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นตาม ประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุมตัวแทน ชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็นระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับมา เมืองไทยแล้วมากกว่าพันคน ในปี พ.ศ. 2519 ทางชมรม ศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วม ประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ ด�ำเนินเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็น ทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกัน แห่งประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์โอ เวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษา อังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อสันติ บาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึก อบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และ ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ เพื่อถูกต้องตามที่กองต�ำรวจ สันติบาลแนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย

ทุนอบรม (บางส่วน) บริหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น (ส�ำหรับคนไทยเท่านั้น)

Leadership Management (THLD)

@ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น • เน้นทักษะความเป็นผู้น�ำทั้งของญี่ปุ่นและต่าง ประเทศ, การท�ำงานเป็นฯทีม, การประเมินผลงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่าย (หักสนับสนุนแล้ว) ประมาณ 230,000-250,000 เยน (รวมตั๋ว เครื่องบิน ที่พัก อาหาร เบี้ยเลี้ยงและค่า อบรม) โดยช�ำระตรงที่ญี่ปุ่นเมื่อเข้าอบรม

เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้น ฐานส�ำหรับผู้เริ่มต้น ณ สมาคมฯ ณ กรุงเทพฯ Fun Japanese for Kids

เรียนทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.- 4 เม.ย. 2015 เวลา 13:30-15:00 น. @ ส�ำนักงานสมาคมฯ อาคาร ไอทีเอฟ สีลม พาเลช ชั้น 13 ถ.สีลม • ภาษาญี่ปุ่นส�ำหรับเด็ก เน้นทักษะที่ส�ำคัญก่อนคือ ฟัง-พูด-อ่าน จากนั้น เป็นการเขียน ค่าใช้จ่าย : 9,800 บาท (เวลาเรียน 30 ชม., หนังสือเรียน 1 ชุด, E-Learning Hiragana-Katakana ของญี่ปุ่น ใช้ได้ 3 เดือน) ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานส�ำหรับผู้เริ่มต้น

• เน้นทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้มีพิ้นฐานที่แน่นแข็งแรงเพื่อ สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่าย : 9,800 บาท (รวมเวลาเรียน 30 ชม., หนังสือเรียน 1 ชุด, ELearning Hiragana-Katakana ของญี่ปุ่น ใช้ได้ 3 เดือน) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


23

คมช่างเล่าเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์ กรรมการ สวอท.

!!Promotion!!

แปลญี่ปุ่น-ไทยโครงการ HIDA/AOTS

ราคาพิเศษ 300 บาท/หน้า (ปกติ 500 บาท/หน้า) ด้วยสมาคมศิษย์เก่า AOTS ประเทศไทยจัดโปรโมชั่นพิเศษ งานแปลเอกสารญี่ปุ่นเป็นไทย และ อังกฤษเป็นไทย ส�ำหรับโครงการฝึกอบรมของ HIDA AOTS ประเทศญี่ปุ่น • ภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทย เช่น จดหมายเชิญ ตารางการ อบรม เป็นต้น • เงื่อนไข ต้องเป็นเอกสารส�ำหรับการเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการของ HIDA/AOTS ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น  • ระยะเวลาการแปล 1-3 วันท�ำการ • ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2558 นี้เท่านั้น • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ABK&AOTS Alumni Association (Thailand) 13th Floor, ITF Silom Palace Bldg., 160/179-182 Silom Road, Suriyawong, Bangruk, Bangkok 10500 (ถึง คุณพิมล จรูญวงศ์นิรมล)

เดือนมีนาคม มีวันส�ำคัญ ของสตรีทั่วโลก คือ วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล (International Women’s Day) วันสตรีสากล เกิดขึ้นจากกรรมกรหญิงในโรงงานทอ ผ้า รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พากันลุกฮือ ประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิ ในวัน ที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2400 ในการประท้วงครั้งนั้นมีผู้เสีย ชีวิต 119 คน วันสตรีสากล ก�ำหนดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนตระหนัก และสืบทอดถึง เจตนารมย์ที่ต้องการให้ผู้หญิงได้รับการ ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย จากความรุนแรง และยก ระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ผู้ใช้แรงงานต้องได้รับ การดูแลในด้านสวัสดิการ สุขภาพความปลอดภัยในการ ท�ำงาน รวมทั้งผู้หญิงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ และเท่าเทียมในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม และวัน สตรีสากล ผู้หญิงจากทั่วโลก จะมีการร่วมเฉลิมฉลองถึง ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน บางประเทศ ให้ความ ส�ำคัญมาก ก�ำหนดให้เป็นวันหยุดประจ�ำปีด้วย


คมช่างเล่าเรื่อง •24

ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่น เดือนมีนาคม มีวันส�ำคัญคือ วันเด็กผู้หญิง “ฮินะ มัตสุริ’’ (Hina Matsuri) คือวันที่ 3 มีนาคม หรือเรียกว่า เทศกาลเด็กผู้หญิง (Girl’s Festival) หรือ เทศกาลตุ๊กตา (Doll’s Festival) ประเทศญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่น ให้ความส�ำคัญกับการเติบโตของบุตร หลาน พ่อแม่ ในญี่ปุ่นถึงจัดเทศกาลอวยพรให้ บุตรสาวตน ในวันที่ 3 มีนาคม เป็นประจ�ำทุกปี เทศกาลนี้ก�ำเนิดมาเมื่อ 1,000 ปีก่อน ชาวญี่ปุ่นรับธรรมเนียมนี้มา จากจีน ตามความเชื่อว่า จะสามารถขจัดเคราะห์ร้าย ให้ไปกับตุ๊กตาได้ โดยปล่อยตุ๊กตาลอยไปกับแม่น�้ำ   เทศกาลเฉลิมฉลองของเด็กผู้หญิง ในประเทศญี่ปุ่น จะมีการ ตกแต่งตุ๊กตาญี่ปุ่น ที่สวยงามหลายตัวบนชั้นวาง ที่ตั้งอยู่ภายในบ้าน มี การอธิษฐานให้ลูกสาวมีสุขภาพ แข็งแรงมีความสุข ขจัดพลังชั่วร้ายออก ไปจากชีวิตให้ ประสบความส�ำเร็จและสวย เมื่อใกล้ถึงเทศกาล ฮินะ คุณย่าหรือคุณยาย จะซื้อตุ๊กตามาจัดโชว์เป็นชั้นๆ จ�ำนวนชั้นจะมากหรือ น้อยนั้น เป็นการแสดงถึงฐานะของแต่ละบ้าน ซึ่งระดับจะสูงสุดที่ ประมาณ 7 ขั้น จ�ำนวนตุ๊กตาและการตกแต่งจัดเครื่องแต่งกายให้กับ ตุ๊กตา ก็เป็นการแสดงออกถึงฐานะเช่นกัน โดยทั่วไปจะมีประมาณ 15 ตัว เป็นตุ๊กตาชาววังที่เริ่มตั้งแต่ จักรพรรดิ จักรพรรดินี เจ้าชาย เจ้า หญิง ผู้รับใช้ ฯลฯ ลดหลั่นกันลงมาตามล�ำดับ ในสมัยโบราณนั้นจะมี การจัดท�ำตุ๊กตาฮินะขึ้นจากวัสดุ พวกไม้กระดาษที่ท�ำขึ้นมาอย่างง่ายๆ แล้วน�ำไปใส่กระด้งเล็กๆ ลอยแม่น�้ำหรือทะเลเพื่อเป็นการสะเดาะ เคราะห์ภาวนาให้ลูกสาวของบ้านนั้นเติบโตขึ้นโดยมีสุขภาพแข็งแรง  เทศกาล ฮินะ ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนเกิดเป็นประเพณีของผู้คน ทุกฐานะ และเริ่มตกแต่ง ประดับประดา จัดท�ำเครื่องแต่งกายให้ สวยงามมากขึ้น ใช้วัสดุที่ดีอย่างผ้าไหมตัดเป็นเครื่องแต่งกายให้ตุ๊กตา ในชุดกิโมโนเต็มยศ แบบโบราณ ซึ่งบางบ้านเป็นตุ๊กตาประจ�ำตระกูลที่ สืบทอดต่อๆ มีการบูชาและถวายเครื่องเซ่นต่างๆ และบูชาด้วยดอกไม้ อย่างดอกท้อ ในเทศกาลนี้ จะมีการน�ำต้นไม้มาจัดแสดง คือต้นส้ม และ ต้นซากุระ และประดับด้วยต้นท้อที่ก�ำลังเบ่งบานด้วย เนื่องจากเดือน มีนาคมเป็นฤดูที่ดอกท้อก�ำลังบาน และชาวญี่ปุ่นถือว่าท้อเป็นต้นไม้ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งชีวิต ความเป็นอมตะ และสันติสุข แต่ละครอบครัวที่มีลูกสาวจะเลี้ยงฉลองพิธีนี้อย่างตั้งใจ มีการดื่มฉลอง แสดงความยินดีและอวยพรให้เติบโตอย่างมีความสุข นับเป็นอีกเทศกาล หนึ่งที่สามารถสร้างรอยยิ้ม  สร้างความสุข และสร้างความสัมพันธ์อันดี กันภายในครอบครัว ดิฉันเคยไปร่วมฉลองเทศกาล ฮินะ ซึ่งจัดขึ้นบ้านพักท่านทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงานของชาวญี่ปุ่น ให้คนไทยได้ สัมผัส รู้สึกประทับใจ จึงน�ำมาเขียน เล่าต่อค่ะ •


25


•26

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

ผลิตภัณฑ์สเตนเลสเกรดมาตรฐาน ที่มีส่วนผสมของนิเกิล 8% ขึ้นไป แม้การใช้งานปกติจะไม่ขึ้นสนิม แต่หากเรารู้วิธีดูแลรักษา ผลิตภัณฑ์สเตนเลสก็จะยิ่งมีอายุใช้งานยาวนาน จนคนซื้อ คนใช้งาน ลืมเรื่องสนิมกันไปเลย จนมีคนกล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์สเตนเลส แม้ ตอนซื้อจะราคาสูง แต่การใช้งานนั้น ทนทานคุ้มค่า และปลอดภัยกับ คน สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม มากยิ่งกว่าวัสดุไหนๆ เลยเชียว แนวทางป้องกันการเสื่อมสภาพของสเตนเลสนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นตอนในการออกแบบ 2. การผลิตชิ้นงานและการติดตั้ง ขั้นตอนในการออกแบบ • เริ่มต้นในการเลือกชนิด หรือ เกรด ของสเตนเลส หรือ เหล็กกล้าไร้สนิมให้เหมาะสมกับการใช้งาน เกรดของสเตนเลส แต่ละเกรดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เหมาะกับการใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้น เกรดที่ถูกต้อง มีชัยไปกว่าครึ่ง • หลีกเลี่ยงไม่ให้มีที่ว่าง หรือ ช่องแคบๆ ที่อับอากาศ หรือเป็นช่อง ที่สะสมความชื้น เพราะจุดแคบๆ อับอากาศนี้เองจะก่อให้เกิด ปัญหาตามมา เพราะสเตนเลสต้องการอากาศหายใจนะ (ออกซิเจน) เพื่อสร้างฟิล์มป้องกันสนิมที่ผิว • มีความสะดวกในการท�ำความสะอาด คราบสกปรกที่เกาะที่ผิวโดย ไม่ท�ำความสะอาด อาจสร้างปัญหาเรื่องคราบและอาจเกิดสนิมได้ ในที่สุด • หลีกเลี่ยงการสัมผัสของสเตนเลสกับโลหะต่างชนิด โดยเฉพาะ เหล็ก เพราะจะท�ำให้มีโอกาสเกิดสนิม จากการที่สเตนเลสสัมผัส กับเหล็กโดยมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ความชื้น ร่วมสนับสนุน


27

การผลิตชิ้นงานและการติดตั้ง • กรณีที่ชิ้นงานมีฟิล์มพลาสติกเคลือบอยู่ ให้ลอกพลาสติกออกหลังกระบวนการติด ตั้งท้ายสุด และท�ำความสะอาด ก่อนน�ำใช้งาน • กรณีมีการขึ้นรูป แนะน�ำให้ ขจัดคราบน�้ำมัน คราบน�้ำตกค้างที่ผิวสเตนเลส หรือใช้ กรดท�ำความสะอาด และท�ำให้แห้งก่อนใช้งาน • กรณีมีการเชื่อม แนะน�ำให้ การกัดกรด (Pickling) หรือ การขัดด้วยกรรมวิธีทาง ไฟฟ้า (Electrolytic Polishing) • การพาสซิเวชั่นด้วยสารเคมี เช่น การจุ่มลงในกรดไนตริก • การล้างท�ำความสะอาดด้วยน�้ำสะอาด น�้ำยาท�ำความสะอาด น�้ำอุ่น และท�ำให้แห้ง โดยสรุปจะกล่าวได้ว่า ลักษณะผิวของชิ้นงาน สภาพแวดล้อม เกรดของสเตนเลส จะเป็นปัจจัยส�ำคัญของความถี่ในการท�ำความสะอาด หากเป็นการท�ำความสะอาด คราบอาหาร ครบไขมัน คราบฝุ่นต่างๆ ก็สามารถใช้น�้ำยาท�ำความสะอาดทั่วไป ท�ำความสะอาดได้ และใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง ก่อนเก็บหรือใช้งานต่อไป ก็ถือว่าเพียง พอ แต่หากเป็นคราบสกปรกรุนแรง หรือจากสารเคมีต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถ สอบถามรายละเอียดการท�ำความสะอาดของชิ้นงานได้จากผู้ผลิต ก็จะช่วยให้มั่นใจ และยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์สเตนเลสให้ยาวนานยิ่งขึ้น •


เยี่ยมร้านค้า

คุณสุนทร สุชาติกุลวิทย์

•28

“นครอลูมิเนียม” บริษัทจ�ำหน่ายอลูมิเนียม รายใหญ่ย่านบางบอน เป็นรายแรกบนถนน วงแหวนรอบนอก-กาญจนาภิเษก ด้วย ประสบการณ์กว่า 20 ปี จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ที่ยัง คงความประทับใจด้านการบริการ และรักษา มาตรฐานสินค้าเอาไว้เป็นอย่างดี ท�ำให้ลูกค้าเก่าก็ ยังไม่เปลี่ยนใจ ลูกค้าใหม่ก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คุณไพศาล สุชาติกุลวิทย์ นักธุรกิจรุ่นใหญ่ ทายาทเจ้าของตลาดบางบอน ที่สร้างชื่อให้ “นคร อลูมิเนียม” เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจาก ลูกค้าในหลากหลายวงการ โดยมุ่งมั่นที่จะรักษา คุณภาพของสินค้าและบริการ ด้วยราคาที่สมเหตุ สมผล ท�ำให้ “นครอลูมิเนียม” ได้รับความไว้ วางใจจากลูกค้าและร้านค้าต่างๆ ตลอดมา ซึ่งใน ปัจจุบัน คุณสุนทร สุชาติกุลวิทย์ ลูกชายของคุณ ไพศาล ก็ได้มาร่วมสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อ ช่วยกันด�ำเนินธุรกิจให้พัฒนาไปใน ทิศทาง เดียวกัน หรือจะเรียกว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้น ที่ฉาย แววนักธุรกิจที่มองการณ์ไกลเหมือนคุณพ่อก็ว่าได้

บริษัท นครอลูมิเนียม จ�ำกัด


29

คุณไพศาล สุชาติกุลวิทย์ และคุณสุนทร สุชาติกุลวิทย์ บุตรชาย

“นครอลูมิเนียมของเรา ให้ความส�ำคัญในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ยัง ต้องมีสินค้าหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในการท�ำงานหลายๆ ด้าน สามารถให้ค�ำปรึกษาหรือหา สินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาหาเรา เรียกว่าเป็น One Step Service ถูกใจทั้งสินค้าและบริการ” “ร้านของเราจะเน้นไปทางด้านงานอุตสาหกรรม อย่างเช่นชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้กับงานอุตสาหกรรม ในย่านนี้มีเราเพียงเจ้าเดียว ซึ่งก็ถือเป็นจุดเด่นและเป็นความโชคดีของเรา แต่จริงๆ แล้วการท�ำธุรกิจก็ มีปัญหาและอุปสรรคมาให้คิดแก้ไขกันแทบทุกวัน โดยเฉพาะการแข่งขันกันด้านราคาที่ค่อนข้างสูง อย่างบางทีมีร้านค้ามาเปิดใหม่ก็มาขายแข่งกัน วิธีแก้ไขของเราก็คือ เต็มที่กับการบริการและอ�ำนวย ความสะดวกให้แก่ลูกค้าแต่ละท่านจนสุดความสามารถ เช่น ลูกค้าอยากได้สินค้าที่เราไม่มี เราก็จะ พยายามหามาให้เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ หรือแม้แต่ปัญหาเศรษฐกิจแปรปรวน เราก็ต้องช่วยกันประหยัด ใช้เงินแต่ละบาทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นสิ่งที่ท�ำให้เราค่อยๆ โตขึ้น” “เป้าหมายของนครอลูมิเนียม ยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ พึงพอใจ รวมถึงการจ�ำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ร้านของเราเป็นตัวเลือกอันดับ ต้นๆ ที่ลูกค้าต้องการ ความส�ำเร็จของนครอลูมิเนียม นอกจากเรื่องก�ำไรแล้ว ผมว่าการมีครอบครัวที่ดี เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันให้คนทุกคนประสบความส�ำเร็จได้” ปัจจุบัน “นครอลูมิเนียม” จ�ำหน่ายอลูมิเนียมส�ำเร็จรูป อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ยิปซั่ม ทีบาร์ แผ่นโพลีฯ อลูมิเนียมคอมโพสิต และอีกมากมาย ถ้าใครแวะเวียนไปแถวๆ ถ.กาญจนาภิเษก บางบอน ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้ากันได้ รับรองว่าคุ้มค่าทั้งสินค้าและราคาแน่นอน • 29,29/1-3 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2895-3154-5, 0-2894-7178-9 อีเมล์ : nakornaluminium@gmail.com www.nakornaluminium.com/business


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

•30


31


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ •32


33


มุมสเตนเลส

•34

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

ฉบับที่ผ่านมาท่านคงได้รู้และเข้าใจแล้วว่าปัญหาที่เกิดจากวัตถุดิบ ซึ่งเป็นจุดต้นน�้ำ ในบางครั้งการ ควบคุมการผลิต หรือการตรวจสอบก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นทุกครั้งควรจะตรวจสอบเสีย ก่อนว่า พบปัญหาบางสิ่งบางอย่างในสเตนเลสที่เราจะจัดซื้อมาใช้ในการท�ำงานนั้น สามารถใช้กับงานเราได้ หรือไม่ เพราะไม่ใช่ว่าสเตนเลสมีปัญหาอย่างหนึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้เลย เพียงแต่ปัญหาอย่างหนึ่งจะ ใช้ไม่ได้กับงานแบบนี้ แต่จะใช้กับงานอีกอย่างได้โดยไม่มีผลกระทบนะครับ มาในฉบับนี้เราคงกลับมาศึกษา เกี่ยวกับ กรณีศึกษาการเกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของสเตนเลส ฉบับนี้ลองมาดูกรณีการเกิด สนิมของสเตนเลสกันนะครับ สาเหตุการเกิด : • ผลกระทบจากสารเคมีประเภท กรดเกลือ ท�ำความสะอาดพื้นทรายล้าง • การขาดความเข้าใจของช่างทรายล้าง ในการ ท�ำงานใกล้งานสเตนเลส • การละเลยขาดความรับผิดชอบก่อนท�ำและหลัง ท�ำการล้างงานทรายล้าง • ในบางกรณีเจ้าของบ้านต้องการท�ำความสะอาด พื้นทรายล้าง เมื่อใช้งานไปนานๆ ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : ปัจจัยข้อที่ 2 และ 3 มาจากขบวนการ และผู้ใช้สุดท้าย วิธีการแก้ไข : • ทุกครั้งก่อนใช้กรดเกลือ หรือน�้ำยาล้างพื้นต่างๆ ความใช้พลาสติก ปกปิดผิวชิ้นงานสเตนเลสไว้ หลังจาก เสร็จงานล้างแล้ว ควรใช้น�้ำสบู่ล้างท�ำความสะอาดเสียกรด เพื่อปรับสภาพคราบละอองไอกรดเกลือให้ เป็นกลางก่อน แล้วจึงใช้น�้ำประปาล้างซ�้ำอีกครั้งและเช็ดให้แห้ง • ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นแล้ว ให้ใช้น�้ำสบู่ล้างเสียก่อน เพื่อล้างคราบละอองไอกรดที่ฝังบนพื้นผิวสเตนเลสอ อกเสียก่อน ตามด้วยน�้ำประปา ปล่อยให้แห้ง ใช้ใบสก๊อตไบต์ปัดรอยสนิมออก จนไม่เห็นจุดสนิมบนผิว จากนั้นให้ปัดเงากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ตามด้วยผงแป้งมันเช็ดบนผิวสเตนเลส แต่กรณีดังกล่าวเกิดปัญหา นี้ไม่เกิด 5-7 วัน • ถ้าเกิดขึ้นนานเกินกว่านั้น สนิมรูเข็มอาจจะเจาะลงลึกในพื้นผิวสเตนเลสแล้ว ควรใช้วิธีปรับสภาพผิวใหม่ ด้วยวิธี picking โดยใช้ กรด ไนตริก 15-25% กับ HF 1-8% โดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที แล้วล้าง ท�ำความสะอาด แล้วจึงปัดเงากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง • ส่วนชิ้นงานที่ยิงเคลือบไททาเนี่ยมสีทองมานั้น ไม่สามารถจะรักษาสภาพความเป็นสีทองอยู่ได้ ให้ขัดผิว เปลี่ยนเป็นสีธรรมชาติของสเตนเลสครับ หรือเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์สีทองชิ้นใหม่ไปเลยก็ได้ จึงสรุปได้ว่าปัญหานี้สามารถจะแก้ไขและป้องกันได้ ควรระมัดระวังให้ความสนใจกับงานสเตนเลสของ คุณ และบอกกล่าวงานส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงผมกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังครับ •


35


รอบรู้งานช่าง

•36

พิทช์ Pitch ส่วนประกอบที่ส�ำคัญของเกลียวที่ควรรู้จักเรียกว่า พิทช์ คือระยะ ห่างระหว่างเกลียว หรือระยะห่างระหว่างยอดฟันเกลียวสองยอดที่อยู่ติดกันนั่นเอง การวัดขนาดเกลียวของสกรู มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ

ระบบเมตริก

Metric หรือ “เกลียวมิล” วัดจากระยะห่างระหว่างเกลียว (พิทช์) โดยใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตร ระบบนี้เป็นระบบที่เข้าใจกันได้ง่าย ซึ่งเราสามารถเอาไม้บรรทัดมาวัดระยะห่างของเกลียว และ อ่านค่าได้ทันทีเลยว่าสกรูตัวนี้มีระยะห่างของเกลียวกี่มิล

ระบบอเมริกัน

Inches หรือ “เกลียวหุน” จะวัดจากการนับจ�ำนวน เกลียวได้กี่เกลียวในระยะหนึ่งนิ้ว การวัดเกลียว แบบนี้มักจะเป็นปัญหากับผู้ที่ไม่คุ้นเคย โดย สามารถเทียบขนาดจากนิ้วเป็นหุนได้ ดังนี้ 1/8” = 1 หุน 3/16” = หุนครึ่ง 1/4” = 2 หุน 5/16” = 2 หุนครึ่ง 3/8” = 3 หุน 7/16” = 3 หุนครึ่ง 1/2” = 4 หุน 9/16” = 4 หุนครึ่ง 5/8” = 5 หุน 11/16” = 5 หุนครึ่ง 3/4” = 6 หุน 13/16” = 6 หุนครึ่ง 7/8” = 7 หุน 15/16” = 7 หุนครึ่ง 1” = 8 หุน


37

ส่วนประกอบเกลียวของสกรู

โดยระยะพิทช์ของระบบเกลียวมิล และหุนนั้นไม่เท่า กัน การที่พิทช์ไม่ท่ากันนั้น ท�ำให้เกลียวไม่สามารถขัน ไปตามร่องเกลียวได้ จึงนับเป็นส่วนส�ำคัญที่เราจะ ต้องรู้ว่าสกรูที่เราจะใช้นั้นเป็นระบบมิล หรือ หุน การที่เราจะรู้ว่าเกลียวของเรานั้นเป็น ระบบไหน วิธีทีที่ดีที่สุดก็คือการใช้หัว น็อตที่เราทราบระบบของเกลียว และมี ขนาดเดียวกับเกลียวของเรามาขันกัน ดู ถ้าขันกันเข้าก็แปลว่าเป็นเกลียว ระบบเดียวกันกับหัวน็อตตัวนั้น แต่ ถ้าขันไปแล้วติดก็แปลว่าเป็นคนละ ระบบกัน แต่ถ้าไม่มีหัวน็อตให้ลอง อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการวัด พิทช์ของเกลียวก็คือ หวีเกลียว (Pitch Gauge) หากหวีเกลียวเบอร์ไหนทาบลงบน เกลียวแล้วแนบสนิทพอดี ก็ถือว่าเกลียวนั้น มีระยะเกลียวตามที่ระบุไว้บนหวีเกลียวนั่นเอง โดยหวีเกลียวนั้นจะแบ่งออกเป็นหวีเกลียว ส�ำหรับมิล และหุน ท�ำให้เข้าใจได้ไม่ยากว่า เกลียว ที่ทาบลงไปนั้นเป็นเกลียวระบบไหน •


แนะน�ำผลิตภัณฑ์

•38

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOSCH GCM 10 S

แท่นตัดองศาสไลด์ ขนาด 10” ความสารถในกานตัดสูง พร้อมความเที่ยงตรงสุงสุด ด้วยมอเตอร์ 1800 วัตต์ มีตัวน�ำเลื่อยแบบขนานของระบบเลื่อน ช่วยให้ตัดได้อย่าง แม่นย�ำ ความกล้างของการตัดสูงสุดถึง 305 มม. ความสูง ของการตัดสูงสุด 87 มม. เพื่อการใช้งานหลาก หลายรูปแบบ ปรับมุมในแนวระนาบปรับด้าน ซ้ายได้ 52๐/ ขวา 62๐ มีระบบล็อคแกน ช่วยให้ เปลี่ยนใบเลื่อยได้ง่าย ใบเลื่อยแบบหมุนเอียงได้ สามารถ ท�ำการตัดเอียงที่ด้านซ้ายได้ถึง 47๐ พร้อมโต๊ะและตัวตั้ง ระยะท�ำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปคุณภาพสูง • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SKIL 9082

เครื่องขัดเงา มีเกียร์คู่ พร้อมระบบควบคุมกระแสไฟ เพื่อความเร็วที่ต่อเนื่อง และน�้ำ หนักเบา เพียง 2.2 Kg. ขนาดจานขัด 180 mm. (7”)เพื่อการจับเครื่องที่ สดวกสบายไม่ว่าจะต้องใช้เครื่องในแนวตั้งหรือแนวนอน ด้วยมอเตอร์ 750 วัตต์ ความเร็วรอบ 600 - 2000 rpm. มีสวิทซ์ปรับความเร็ว แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ งานขัดที่เร็วและเนียน มีน�้ำหนักเบาเพียง 2.2 กก. ง่ายต่อการควบคุม ทั้งแนว ตั้งฉากและแนวระนาบ ด้ามจับออกแบบตามสรีรศาสตร์ เสริมยาง เหมาะมือ ใช้สดวก และลดแรงสะเทือน ควบคุมความเร็วได้ง่ายดายด้วยนิ้วเพียงแค่ สองนิ้ว สามารถปรับระดับได้ความเร็วได้ เหมาะส�ำหรับหลากหลาย ลักษณะงานขัด ด้ามจับเสริม เพิ่มความง่ายในการควบคุม • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOSCH GSL 2 Surface laser

เครื่องสแกนพื้นผิว เป็นเครื่องสแกนพื้นผิวที่เหมาะกับงานปูพรม งานปูพื้นไม้ปาร์เก้ งานปูพื้นไม้ลามิเนต งานตรวจสอบพื้นผิวคอนกรีตขัดมัน เพื่อลดปัญหา ในการเข้างานติดตั้งต่างๆ ใช้งานได้ง่าย สามารถตรวจสอบพื้นผิวของ พื้นว่าส่วนใดเป็นหลุม หรือนูนขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว สังเกต ได้จากการแยกของเส้นของเลเซอร์ ตรวจเช็คความเรียบ ของพื้นห้อง ด้วยแนวเลเซอร์ที่กวาดต่อเนื่อง สามารถใช้ รีโมท Remote control ควบคุมการหมุนของเครื่อง และ ง่ายดาย •


39


ปฎิทินข่าว

•40

............................................................ Dog Fair & Charity 21 - 22 มีนาคม 2558 @ เมเจอร์ รัชโยธิน งาน Dog Fair & Charity ตอน น้องหมาชวนท�ำบุญ พบกับการออก ร้านจากมูลนิธิ The Voice, อาสา เพื่อหมาหัวเน่า, ร้านค้าชื่อดังจากใน IG สินค้าทั้งน้องหมาและคน ประมูล สินค้าเพื่อน�ำเงินเข้ามูลนิธิโดยไม่หัก ค่าใช้จ่ายใดๆ, ดนตรีสดจากวง Swinging, และพบกับเซเลปหมา น้องน�้ำหวานและพี่มาร์กกี้, พบกับครู หนึ่งครูที่ปรับพฤติกรรมสุนัข, และ โชว์จากสุนัขแสนรู้ • ............................................................ Million Bike Market 21 - 22 มีนาคม 2558 @ The scence town in town แหล่งนัดพบของคนรักจักรยาน พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษของ จักรยาน และอุปกรณ์ตกแต่ง รวม ถึงพบกับจักรยานหลากหลายสไตล์ และสินค้าเอาใจคนรักจักรยาน พี่ๆ น้องๆ ที่รักการปั่นทั้งหลาย มาเยี่ยม ชม เลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับจักรยาน ได้ พร้อมรับชมบรรยากาศชิวๆ ทาน อาหาร พร้อมเสียงเพลงจากวงดนตรี สดในงาน • ............................................................ Home in Style 25 - 31 มีนาคม 2558 @ พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น G งานแสดงบ้านและคอนโดเพื่ออยู่ อาศัยและการลงทุนให้คนรักบ้านได้ เลือกซื้อและจับจอง พบข้อเสนอ พิเศษสุดภายในงาน รวมบ้านและ คอนโดคุณภาพดีท�ำเลเด่นจาก บริษัทอสังหาฯ ชั้นน�ำ •

............................................................ ขอนแก่นมหานครแฟร์ 26-31 มีนาคม 2558 @ ม.ขอนแก่น งานแสดงสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้าแบรนด์ไทยมาตรฐานส่ง ออก,อัญมณี เพชร พลอย ทับทิม,เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน บ้านและของใช้ภายในครัวเรือน, เครื่องส�ำอาง สปา บ�ำรุงรักษาผิว พรรณและสุขภาพ,อาหารและเครื่อง ดื่ม OTOP 4 ภาค • ............................................................ Home Buyers’ Focus 26 มีค.-1 เมย. 2558 @ Fashion Island Ramidra งานแสดงที่อยู่อาศัย บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม ทรัพย์สิน รอการขายจากสถาบันการเงินราคา พิเศษในท�ำเลเฉพาะโซน พร้อมทั้งจัด โปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่ จอง-ซื้อบ้านภายในงาน สิทธิพิเศษ ลงทะเบียนเข้าชมงาน รับฟรี นิตยสารในเครือโฮมบายเออร์กรุ๊ป พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมที่ให้ทั้งสาระ ความรู้และความบันเทิงและการ แสดงต่างๆ อีกมากมาย • ............................................................ Modern Furniture Fair 2015

28 มี.ค.-5 เม.ย. 2558 @ ไบเทค บางนา มหกรรมงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านครบวงจร จัดขึ้น อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง เพื่อตอบสนอง ไลฟ์สไตล์และอ�ำนวยความสะดวก สบายแก่ผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ชื่นชอบ การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และของแต่ง บ้านที่ทันสมัยและคุณภาพดี •

............................................................ The 3rd Print Tech Expo 2015

27-30 มีนาคม 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีด้าน ธุรกิจงานพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และ อุปกรณ์การพิมพ์ อาทิ กลุ่ม เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท-พิมพ์ดิจิตอลพิมพ์แพ็กเก็จจิ้ง, ธุรกิจบริการ เช่น งานป้ายโฆษณา, ธุรกิจด้านงาน พิมพ์, ธุรกิจอุปกรณ์ก่อน-หลังการ พิมพ์, กลุ่มธุรกิจ แอลอีดี • ............................................................ The 6th Office Fairs 2015

27-30 มีนาคม 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี การรวมตัวผู้ประกอบการด้าน อุตสาหกรรม เครื่องใช้ส�ำนักงาน อัตโนมัติ, คอมพิวเตอร์ IT Networks Solution, อุตสาหกรรม เครื่องเขียน และเฟอร์นิเจอร์ ส�ำนักงานสไตล์ Modern แสดงถึง นวัตกรรมและไฮเทคโนโลยี เพื่อ ท�ำให้เกิดศักยภาพของการท�ำงาน ผ่านระบบ Networks Solution ท�ำให้ผู้บริหารและนักธุรกิจ สามารถ ท�ำงานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลา ลดค่าใช้ จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองภายในองค์กร • ............................................................ MOTORSHOW HATYAI 2015

1-5 เมษายน 2558 @ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมธุรกิจยานยนต์จังหวัด สงขลา ขอเชิญพบกับงานรถยนต์ แห่งปีที่ทุกคนรอคอย พบค่ายรถชั้น น�ำของประเทศไทย พร้อมโปรแรง แซงกรุงเทพฯ •


41

............................................................ ............................................................ Material Handing & งานเถ้าแก่ ใหม่เอ็กซ์ โป 2015 Equipment 2015 26-31 มีนาคม 2558 27-30 มีนาคม 2558 @ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 งาน business matching และ @ อิมเเพ็ค เมืองทองธานี แสดงสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ งานแสดงนวัตกรรมล�้ำสมัยเพื่อ เอสเอ็มอีและธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆ ช่วยในงานขนส่ง ล�ำเลียง และจัด อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ & เก็บสินค้า เป็นการช่วยประหยัด ความงาม ธุรกิจบริการ แฟชั่นและ พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมได้ พร้อมๆ กัน และยังมีในส่วนของงาน เครื่องแต่งกาย ไอที การศึกษา อุปกรณ์ประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยจัด ซ่อมบ�ำรุงและอุปกรณ์เครื่องมือ ทาง ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์กับนัก งานบรรจุภัณฑ์ ระบบท�ำความเย็น ลงทุนหรือผู้ที่ก�ำลังมองหาอาชีพหลัก ฟิลเตอร์ เครื่องมือช่าง น็อตสกรู ไฮ ดรอลิค อุปกรณ์ไฟฟ้า ยาง หรือรายได้เสริม • ............................................................ พลาสติก กาว เคมีภัณฑ์ ฯลฯ • CONSTECH 2015 27-29 มีนาคม 2558  @ อิมเเพ็ค เมืองทองธานี เป็นงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรกล เครื่องมือ และ อุปกรณ์ก่อสร้างที่จัดประจ�ำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงงาน กว่า 400 บริษัทจากทั่วโลก ได้แสดง นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และเจรจาธุรกิจกับผู้ที่มีอ�ำนาจตัดสิน ใจด้านการสั่งซื้อในอุตสหกรรม ก่อสร้างโดยตรงอีกด้วย • ............................................................ Furniture Factory Outlet

18 - 26 เมษายน 2558 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เอาท์เล็ท เฟอร์นิเจอร์ และ สินค้าตกแต่งบ้าน รวมพล โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ ยกขบวนกันมาทั้งผู้ผลิต และผู้น�ำเข้า เฟอร์นิเจอร์ รายใหญ่ ลดกระหน�่ำ ประชันราคาให้ผู้บริโภค ถูกแล้วถูกอีก ที่งานเฟอร์นิเจอร์ แฟคตอรี่ เอาท์เล็ท เท่านั้น •

............................................................ LeamTong Job Fair 3 เมษายน 2558 @ ศูนย์การค้าแหลมทอง บางแสน บริษัท ร้านค้าหรือผู้ประกอบ การที่ต้องการสรรหาบุคลากร ได้มา ท�ำการกระจายข้อมูลข่าวสารการรับ สมัครงานไปยังกลุ่มลูกค้าและ สามารถท�ำการรับสมัครบุคลากร ภายในงานได้ ซึ่งจะเป็นการเปิด โอกาสในการหางานให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับกลุ่มผู้ ประกอบการได้สรรหาบุคลากรเข้า ท�ำงานในหน่วยงาน สถานประกอบ การภายในจังหวัดชลบุรี และจังหวัด ใกล้เคียง •


คมช่างไอที

•42

ไม่ต้องดับเบิ้ลคลิกเสียทุกครั้ง การดับเบิ้ลคลิกจะเป็นค�ำสั่ง แต่มันจะใช้ไม่ ได้ส�ำหรับการเปิดลิ้งค์ในเว็บเบราเซอร์ เพราะ ถ้าเผลอดับเบิ้ลคลิกไปก็อาจจะกลายเป็นการส่ง ข้อมูลซ�้ำไป อย่าสับสนกับเครื่องหมาย / และ \ ผู้ใช้บางคนอาจจะสับสนเรื่องเครื่องหมาย / และ \ ถึงแม้มันจะมีหน้าตาที่คล้ายกัน แต่กับ การใช้งานมันต่างกัน คือถ้าเข้าเว็บไซต์ก็จะต้อง ใช้เครื่องหมาย / (เช่น http://www.komchang.com) แต่ถ้าเป็นการเรียกพาธค�ำสั่งใน Window แล้วก็จะต้องใช้เครื่องหมาย \ (เช่น C:\Program Files\powerpoint) กู้ไฟล์ที่ลบไปกลับคืนได้อีกครั้ง เมื่อไหร่ก็ตามที่ลบข้อมูลออกไปแล้ว ให้รู้ไว้ เลยว่ามันไม่ได้เป็นการลบไปจากฮาร์ดดิสก์ จริงๆ เป็นแค่สัญญาณบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวว่าง พอส�ำหรับรอการบันทึกข้อมูลใหม่เข้าไปอีกครั้ง ถ้าบังเอิญลบข้อมูลไปโดยไม่ตั้งใจ ก็ลองค้นหา โปรแกรมจ�ำพวกกู้ข้อมูลมาก็พอช่วยได้ ตราบ ใดที่ยังไม่มีการเขียนข้อมูลใหม่ทับลงไป

ลบข้อมูลอย่างถาวรก่อนจะน�ำ ฮาร์ดดิสก์ไปโยนทิ้ง ถึงแม้จะท�ำการกดลบข้อมูลทั้งหมดไป แล้ว ก็อาจจะมีบุคคลที่ไม่หวังดีใช้โปรแกรม กู้ข้อมูลเพื่อล้วงเอาความลับส่วนตัวของคุณ ออกมาก็ได้ แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาล้าง เครื่องก็อาศัยการอัดข้อมูลให้เต็มพื้นที่ ฮาร์ดดิสก์แล้วลบออก ท�ำสัก 2-3 รอบก็น่า จะพอช่วยได้เหมือนกัน ตรวจสอบให้ดีก่อนติดตั้ง โปรแกรมลงเครื่อง โปรแกรมจ�ำนวนมากมักจะแฝงมาด้วย แถบเมนูค้นหาหรือส่วนเสริมอื่นๆ ที่ไม่พึง ปรารถนา ด้วยสาเหตุ เป็นการสร้างรายได้ ให้กับนักพัฒนาโปรแกรม หรืออะไรก็แล้วแต่ ดังนั้นในขณะที่ติดตั้งโปรแกรมอยู่ อาจจะ มีหน้าต่างถามว่าต้องการจะติดตั้งส่วนเสริม เหล่านี้หรือไม่ ซึ่งถ้าเราไม่ปรารถนาแล้วนั้น ก็คลิกไม่ , ขอบคุณ ได้เลย อย่าไว้ ใจโปรแกรมก�ำจัดขยะ โปรแกรมใดที่อ้างตัวว่าสามารถช่วย ปรับปรุงประสิทธิภาพพร้อมกับก�ำจัดไฟล์ขยะ คอมพิวเตอร์ให้ท�ำงานได้ดีขึ้น ให้สงสัยไว้ ก่อนล่วงหน้าเลยว่ามันอาจจะสร้างความเสีย หายมากกว่าประโยชน์ก็เป็นไปได้ ควรศึกษา โปรแกรมนั้นๆอย่างรอบคอบ ลบโปรแกรมเก่าๆ ควรตรวจสอบดูว่ามีโปรแกรมที่เราไม่ได้ ใช้ ก็ควรที่จะลบโปรแกรมที่ไม่ใช้งานนั้นออก ไปบ้าง ปิดโปรแกรมที่ไม่ได้ ใช้งาน บางครั้งบรรดาโปรแกรมต่างๆ มักจะ หลบซ่อนและก็อาจจะท�ำงานอยู่โดยที่เราไม่รู้ ตัว ดังนั้นก็ควรที่จะเลือกปิดโปรแกรมที่ไม่ จ�ำเป็นต้องท�ำงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความเร็ว ให้กับ RAM ได้อีกด้วย •


43

Casio EXILIM EX-FR10 กล้องถ่ายรูปดิจิตอลแยกส่วนเลนส์กับจอ เปิดโลก ในปัจจุบันอุปกรณ์ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการถ่ายรูปแบบ Selfie ยังมาแรงอย่าง ผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่อง ล่าสุด Casio เปิดตัวกล้องถ่ายรูปดิจิตอลแยกส่วนเลนส์กับจอ เพื่อ Selfies ได้ สะดวกยิ่งขึ้น คาสิโอ (Casio) ผู้ผลิตอุปกรณ์นาฬิกาและกล้องถ่ายภาพชื่อดัง เผยโฉมกล้องดิจิตอล รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบใหม่พิเศษเพื่อเปิดมิติใหม่ของการถ่ายภาพกับ กล้องดิจิตอลแยก ร่างได้ ช่วยเพิ่มมุมมองการถ่ายภาพรูปแบบใหม่ๆ ให้สนุกท้าทายกว่าเดิม ซึ่งกล้องรุ่นนี้จะ ถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนเลนส์กล้อง เป็นรูปวงกลมฐานสี่เหลี่ยม ติดตั้งขาตั้ง และไม้หนีบมาให้ และอีกส่วนหนึ่งคือตัวหน้าจอสั่งการ เป็นหน้าจอ LCD แบบสัมผัส รูป ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดพอเหมาะ ทั้งสองชิ้นสามารถติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ทั้งขา ตั้งกล้องหรือติดกับสายรัดเพื่อคาดหัวได้ ทั้งสองชิ้นนี้สามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างอิสระ โดยเชื่อมต่อกันผ่านทาง Bluetooth ภายในมาพร้อมกับชิป ประมวลผลและเซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล ตัวเลนส์มีค่า F2.8 และค่าระยะโฟกัส f 3.8 มิลลิเมตร พร้อมระบบออโต้โฟกัส Zoom ได้มากถึง 4 เท่า ตัวกล้องมีระบบเชื่อมต่อทั้ง จาก Bluetooth และ Wi-Fi กันน�้ำในระดับ IPX7 และกันฝุ่นในระดับ IP6X ป้องกันความ เสียหายจากน�้ำและฝุ่นได้ดีระดับหนึ่ง ส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ www.casio-intl.com • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • ••• • ••• • ••• • ••• •

HD2 Camera Goggle แว่นตากันลมถ่ายวิดี โอแบบ HD จะเห็นว่าปัจจุบันมีการผลิตกล้องแอ็คชั่นแคมออกมาหลายต่อหลายรุ่น ก็เพราะคนสมัยนี้นิยมเก็บภาพ ประทับใจในรูปแบบเรียลไทม์กันมากขึ้น ท�ำให้เป็นอีกหนึ่ง Gadget ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว แว่นตา กันลม HD2 Camera Goggle จากผู้ผลิตแว่น Zeal Optics เป็นการรีดีไซน์จากแว่นรุ่น HD Camera Goggle โดยมีการปรับแต่งฟีเจอร์ใหม่พร้อมลูกเล่นที่สนุกกว่าเดิม ด้วยกล้องเลนส์ Wide ที่พร้อมจับภาพ มุมกว้างได้ถึง 170๐ แถมยังให้ภาพที่คมชัดระดับ HD 1080p และ 720p รวมทั้งความละเอียดของภาพถ่ายทั่วไปก็ ยังชัดถึง 12 ล้านพิกเซล ซึ่งทั้งวิดิโอและ ภาพถ่ายสามารถส่งผ่านไปยังสมาร์ทโฟน ได้ทันทีผ่าน Wi-Fi ผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่า ต่างๆ ได้โดยปุ่มควบคุมที่อยู่ด้านข้างกรอบ แว่น นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ Micro SD Card ขนาด 8 GB ใครสนใจอยากลองเล่น เจ้า HD2 Camera Goggle ตัวนี้ดูบ้าง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.zealoptics.com •


มุมกฎหมาย

•44

ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

วันนี้ผมไปนั่งทานข้าวที่ร้านใกล้ที่ท�ำงานเจ้าของร้านเข้าหารือ ผมบอกว่าลูกสาวอยากหย่าผัว แต่ผัวมันไม่ยอมหย่าช่วยหน่อยได้ ไหม ผัวไปท�ำงานอยู่ที่อื่น 6 ปีแล้วตั้งแต่ลูกเพิ่งเกิดได้ 5 เดือนแล้ว ไม่กลับมาเลย ข่าวว่ามีเมียใหม่แล้วมีเรื่องราวยักยอกทรัพย์อีก ต้องการเลิกกับมัน แต่มันไม่ยอมมาหย่า ลูกสาวมีคนรักใหม่ ต้องการจดทะเบียนสมรสใหม่ ปัญหาผัว ๆ เมีย ๆ มิใช่เรื่องเล็กส�ำหรับคนที่ต้องประสบ ปัญหาด้วยตนเองในวันหนึ่งข้างหน้า ปัญหามีอยู่ว่าท�ำอย่างไรจึง หย่าขาดจากสามีได้ ซึ่งสามีไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่ากันโดยดี หรือหากจะหย่าจริง ๆ ก็คงหนีที่จะต้องฟ้องหย่าต่อศาลไม่ได้ การฟ้องหย่าต่อศาลสิ่งส�ำคัญก็คือ ต้องมีเหตุหย่าตาม กฎหมาย ไม่ใช่ใครนึกจะน�ำคดีมาฟ้องหย่ากันก็จะหย่าได้ทุกคน ส�ำหรับเหตุหย่าตามกฎหมายมีหลายประการเอาเป็นว่ากรณีของ คุณควรมีเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายได้หรือไม่ การที่สามีจงใจทิ้งร้างไปมากกว่า 1 ปี จะท�ำให้คุณมีสิทธิฟ้อง หย่าสามีได้ หรืออาจจะเข้าเหตุหย่าข้ออื่นๆ เช่น การที่ไม่ได้หลับ นอนด้วยกัน การไม่อุปการะส่งเสียเลี้ยงดูฉันสามีภริยา ฯลฯ หาก คุณฟ้องหย่าและศาลพิพากษาให้หย่าคุณสามารถน�ำค�ำพิพากษา ถึงที่สุดให้หย่าไปบันทึกหย่าเองได้


45

ปัญหาของหญิงมีสามี ที่มีทะเบียนสมรสติดตัว ควรใส่ใจต่อการจด ทะเบียนหย่าให้เรียบร้อยหากชีวิตคู่คุณไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็ก่อให้เกิด ปัญหาตามมามากมาย ตัวอย่างเช่น ตอนนี้คุณจะซื้อบ้านและที่ดินเป็นของ คุณเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องบอกให้สามีรู้ แต่ถ้าวันใดคุณต้องการจะขายขึ้นมา กฎหมายก�ำหนดไว้เลยว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรสสามีภริยาจะ ต้องจัดการร่วมกันหรือจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งแค่เจ้าหน้าที่ ที่ดินเห็นค�ำน�ำหน้าชื่อคุณเป็น “นาง” คุณก็ต้องวิ่งโร่ไปหาหนังสือยินยอมของ สามี ถ้าหย่ากันแล้วก็แสดงใบทะเบียนหย่า ถ้าสามีตายก็แสดงใบมรณะบัตร ของสามี หรือสามีวิกลจริตก็ต้องแสดงค�ำพิพากษาของศาลว่า เขาต้องเป็น บุคคลไร้ความสามารถ ถ้าคุณไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณก็ต้องไปฟ้องศาลเพื่อขายบ้านและที่ดิน เพื่อให้ศาลตรวจสอบว่า ท�ำไมเมื่อเป็นหญิงมีสามีมาแล้วจึงจะขอจัดการ ทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสฝ่ายเดียวจะไปมีสามีใหม่ก็ไม่ได้ เพราะถูกกล่าวหาว่ามีชู้ จดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่ก็ไม่ได้เพราะเป็นหญิง มีสามีจะกลายเป็นสมรสซ้อน การหย่าตามกฎหมาย ได้ก�ำหนดการหย่าไว้ 2 ประเภท • หย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย นั้นก็คือ ทั้งสองฝ่ายชายหญิง พร้อมใจกันไปจดทะเบียนหย่า หรือมอบอ�ำนาจให้ตัวแทนไปท�ำการหย่าให้ ก็ได้ ความจริงการหย่าโดยความยินยอมเช่นนี้ อาจท�ำเป็นหนังสือหย่า ที่มี พยานลงลายมือชื่อ 2 คน แล้วน�ำหนังสือดังกล่าวไปขอจดทะเบียนหย่าที่เขตฯ หรืออ�ำเภอ การท�ำเป็นหนังสือหย่า มีข้อดีตรงที่จะท�ำให้ทั้งคู่ได้ไตร่ตรองให้ดีก่อน เช่น ท�ำหนังสือหย่าที่บ้านตอนบ่าย ตกค�่ำอาจคืนดีกัน เช้าขึ้นมาก็ฉีกหนังสือ หย่าฉบับนั้นทิ้ง ท�ำให้สามารถยกเลิกการหย่าได้ง่าย หรือว่าหลังท�ำหนังสือ หย่าแล้ว ฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนใจไม่ยอมหย่า แต่อีกฝ่ายหนึ่งยังไงก็จะหย่าเหมือน เดิม ฝ่ายที่อยากหย่ามีหนังสือหย่าอยู่ในมือ ก็ไปฟ้องร้องต่อศาลเยาวชนและ ครอบครัว ขอให้ศาลฯ มีค�ำพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน แล้วน�ำค�ำพิพากษา นั้นไปขอจดทะเบียนหย่าฝ่ายเดียวที่เขตหรืออ�ำเภอที่ตนเองมีภูมิล�ำเนาอยู่ก็ได้ • การหย่าโดยค�ำพิพากษาของศาล ก็คือการฟ้องหย่าต่อศาลฯ โดยต้องมี เหตุที่จะขอหย่าได้ก่อน และต้องเป็นเหตุที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย แพ่งฯ มาตรา 1516 ซึ่งได้กล่าวถึงเหตุที่ชายหรือหญิงสามารถฟ้องหย่าคู่ สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ไว้มากมายหลายประการด้วยกัน ซึ่งก็เคยน�ำเสนอไปก่อน หน้านี้บ้างแล้ว จนท�ำให้ดูเหมือนว่าการฟ้องหย่าไม่ได้ยุ่งยากอะไร ถ้าคู่สมรส อีกฝ่ายหนึ่งมีความประพฤติที่มีเหตุหย่า        ภริยาก็ต้องไปสืบให้รู้ว่าเค้าอยู่ที่ไหนก่อนที่จะด�ำเนินการฟ้องร้องต่อ ศาลฯ เพื่อขอหย่า ขั้นตอนตรงนี้ก็ไม่ยาก ถ้ายังมีหลักฐานเอกสารทาง ราชการ เช่น ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสามี ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ของสามี แม้ว่าส�ำเนาเอกสารเหล่านั้นจะเก่าเป็นสิบๆ ปี หรือสามีจะเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุลใหม่แล้ว แต่ตัวเลข 13 หลักสืบได้ครับ •

ถาม การบอกเลิกสัญญาจ้าง ก่อสร้างซึ่งสัญญาท�ำตามแบบ เมื่อ ผู้รับจ้างไม่เข้ามาท�ำงานเลย จนเลย ระยะเวลาที่จะต้องท�ำงานให้เสร็จ ตามสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญา จ้างได้ทันทีหรือไม่ หรือต้องเตือนให้ ผู้รับจ้างเข้าท�ำงานก่อนถึงจะบอก เลิกสัญญาได้ค่ะ ตอบ ถ้าตามหลักแล้ว เข้าข้อก�ำหนด ในสัญญาซึ่งสามารถบกเลิกสัญญา ได้เลย แต่พึงสังเกตอยู่ว่า สัญญา จ้างนั้นเป็นสัญญาที่มีก�ำหนดเวลา แน่นอน เมื่อครบก�ำหนดตามสัญญา แล้ว แต่ผู้รับจ้างท�ำงานไม่ส�ำเร็จ ถือว่าสัญญาเลิกกันตามก�ำหนดเวลา แต่หากผู้ว่าจ้างไม่ถือเอาก�ำหนด เวลาเป็นส�ำคัญ ก็ถือว่าคู่สัญญาได้ ท�ำสัญญาต่อกันต่อไปโดยเป็นสัญญา ไม่มีก�ำหนดเวลาที่แน่นอน แต่ถ้าท่านไม่ถือเอาก�ำหนดเวลา ท่านก็ท�ำหนังสือแจ้งสิทธิเรียกค่า ปรับ..และเร่งให้เข้าท�ำสัญญา..ซึ่ง หากท่านเอือมระอาแล้ว ท่านก็ต้อง แจ้งก�ำหนดเวลาพอสมควร ซึ่งอาจ เป็น 7 วัน หรือ 15 วัน เพื่อจะบอก เลิกสัญญาซึ่งสามารถบอกเลิก สัญญารวมกันไปในหนังสือนั้นได้ จึง จะถือว่าบอกเลิกสัญญาโดยชอบครับ อนึ่ง การเลิกสัญญานั้น ท่านมี สิทธิเรียกค่าเสียหาย เช่น ราคาที่ เพิ่มขึ้นจากเดิมรวมถึงมีสิทธิเรียกค่า ปรับรายวันระหว่างที่ยังไม่บอกเลิก สัญญาได้ด้วย • ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถาม หรือปัญหากฎหมาย มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


สุขภาพ

•46

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหาของ คุณวาสุกรี อายุ 60 ปี อาชีพแกะสลัก ท�ำฉัตร เงิน/ทอง ตลอดจนการ ปิดทองทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูป เจดีย์ ผมต้องท�ำงานร่วมกับลูกน้อง 10 กว่าคนโดยเฉพาะเวลา รับงานต่างจังหวัด ต้อง กิน นอน พวกเราจะแก้เหนื่อยด้วยการตั้งวงกินเหล้า ยา ปลาปิ้ง ทุกวันหลังเลิกงาน เพื่อให้หลับสบาย ปัญหาของผมคือว่า ช่วงหลังๆมานี่ลูกน้องผมป่วย บ่อยๆ ด้วยเหตุผล เกี่ยวกับ ตับ เช่น ลูกน้องคนที่ 1 เป็นโรคตับแข็ง คนที่2เป็นโรคตับอัก เสบบี อีก 3 คน เป็นโรคตับอักเสบเอและอีกหลายๆคนมักมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุก แน่น ทานยารักษาโรคกระเพาะก็ไม่ดีขึ้นรวมทั้งผมด้วยและผมเองบางครั้งเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไม่มีแรง หายใจไม่อิ่ม โดยเฉพาะเมื่อเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวา และเป็น บ่อยๆ ตอนแรกแค่ทานยาลดไข้แก้ปวดพาราเซทตามอลก็ดีขึ้น ช่วงหลังต้องกินยาคลาย กล้ามเนื้อร่วมด้วยถึงจะหาย ท�ำให้ผมเครียด ฉุนเฉียวและโมโหง่ายนอนหลับยาก ผมจะมี อาการคันตามผิวหนังทั่วๆตัว อยากเรียนถามคุณหมอว่าโรคเกี่ยวกับตับมีอะไรบ้าง อาการ เริ่มแรกเป็นอย่างไร และจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรครับ

ตับ ก็เหมือน คนเรานี่แหละครับ สามารถเจ็บป่วยได้หลาก หลายทั้ง ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ท้องเสีย ท้องอืด ฯลฯ ก่อน อื่นหมอจะขอแนะน�ำให้คุณรู้จักกับ ตับ ว่ามีหน้าที่ มีความ ส�ำคัญอย่างไรและโรคเกี่ยวกับตับมีอะไรบ้าง ลักษณะโครงสร้างของตับ ตับ นับว่าเป็นอวัยวะส�ำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเรา อยู่ใต้ ชายโครงด้านขวา จัดเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย ปกติจะมีน�้ำหนักราว 1.3 ถึง 3.0 กิโลกรัม มีลักษณะนุ่ม สีชมพู อมน�้ำตาล วางตัวอยู่ทางด้านขวาบนของช่องท้องและอยู่ใต้ กะบังลม บางส่วนของตับจะวางอยู่บนกระเพาะอาหาร ปลาย ทางด้านซ้ายสุดของตับจะชี้ไปทางม้าม ตับแบ่งออกเป็นสี่กลีบ (lobes) เมื่อมองตับจากทางด้านหน้า ตับถูกแบ่งออกเป็นกลีบ ซ้าย และกลีบขวา หากมองตับทางด้านหลังสามารถแบ่งตับได้ อีกสองกลีบ คือ กลีบคอเดต (caudate lobe) ซึ่งอยู่ทางด้าน บน และกลีบควอเดรต (quadrate lobe) ซึ่งอยู่ทางด้านล่าง พื้นผิวของตับเกือบทั้งหมดจะถูกคลุมด้วยเยื่อบุช่อง ซึ่งน�้ำดีอาจ ถูกปล่อยออกสู่ล�ำไส้เล็กตอนต้น หรือเก็บสะสมไว้ในถุงน�้ำดี


สุขภาพ

ตับ เป็นคลังสะสมอาหารประเภทแป้ง ไขมัน โปรตีน และน�ำมาใช้เมื่อร่างกายต้องการ • สร้างและหลั่งน�้ำดีออกไปทางท่อตับ ระบบน�้ำดีภายใน ตับน�้ำดีจะถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ตับแต่ละเซลล์และส่ง ออกมาจากท่อน�้ำดีย่อยซึ่งน�้ำดีอาจถูกปล่อยออกสู่ ล�ำไส้เล็กตอนต้น หรือเก็บสะสมไว้ในถุงน�้ำดี • ควบคุมเมแทบอลิซึม (metabolism;กระบวนการเหล่านี้ ท�ำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตและเจริญพันธุ์ คงไว้ซึ่ง โครงสร้าง และสนองต่อสิ่งแวดล้อม) ของสารอาหาร จ�ำพวกคาร์โบไฮเดรต • เปลี่ยนแปลงสารต่างๆในร่างกายและการสังเคราะห์ น�้ำตาลกลูโคสจากกรดอะมิโน กรดแลคติค หรือกลีเซ อรอล • สลายโมเลกุลของไกลโคเจน เพื่อผลิตน�้ำตาลกลูโคส ออกสู่กระแสเลือด • สร้างไกลโคเจนจากน�้ำตาลกลูโคส • ควบคุมเมแทบอลิซึมของไขมัน โดยเฉพาะการ สังเคราะห์คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ • สร้างโปรตีนที่พบในกระแสเลือด โปรตีนในกระแสเลือด มีหน้าที่ก�ำหนดความดันในกระแสเลือด และช่วยในการ แข็งตัวของเลือด (clotting factors) • แปรรูปโมเลกุลของฮีโมโกลบินที่ได้จากการท�ำลายเม็ด เลือดแดงที่หมดอายุจากม้าม เพื่อสร้างเป็นรงควัตถุน�้ำดี (bile pigments) เช่น บิลิรูบิน (bilirubin) และบิลิเวอดิ น (bilivedin) • แปรสภาพสารพิษและยาต่างๆให้อยู่ในรูปที่ร่างกาย สามารถขับถ่ายออกไปได้ (เมแทบอลิซึมของยา) • เปลี่ยนแอมโมเนียที่เกิดจากการสลายโปรตีนให้เป็นยู เรีย เพื่อน�ำออกทางปัสสาวะ • เก็บสะสมไวตามินและแร่ธาตุ เช่น ไวตามิน B12 เหล็ก และทองแดง • ในระยะตัวอ่อนช่วงสามเดือนแรก ตับเป็นแหล่งส�ำหรับ การผลิตเม็ดเลือดแดงที่ส�ำคัญ จนกว่าจะถึงสัปดาห์ที่ 32 ของการตั้งครรภ์ ซึ่งการผลิตเม็ดเลือดจะอยู่ใน ไขกระดูก

47

โรคเกี่ยวกับตับ โรคที่เป็นความผิดปกติของตับมีอยู่หลายโรคด้วยกัน เช่น โรคตับอักเสบ (hepatitis) มีหลายชนิดได้แก่ ไวรัส ตับอักเสบ เอ ,บี,ซี,ดี,อี โรคตับแข็ง (cirrhosis) มะเร็ง ตับ (liver cancer) โรคไขมันในตับ (fatty liver) โรคฝี ในตับ (liver abscess) ฮีโมโครมาโทซิส (Hemochromatosis) เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ที่เกิดจากการสะสมของ เหล็กในกระแสเลือด จนท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ ตับ ท่อน�้ำดีตีบตัน (Biliary atresia) บัดด์ ไคอารี่ ซินโด รม (Budd-Chiari syndrome) เกิดจากการอุดตันของ หลอดเลือดด�ำตับ กิลเบิร์ต ซินโดรม (Gilbert’s syndrome) เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม ท�ำให้เกิด ความผิดปกติในการสังเคราะห์บิลิรูบินหรือโรคที่เกิดจาก การได้รับเชื้อหรือสารพิษต่างๆ เป็นต้น อาการเริ่มแรกของผู้ป่วยโรคตับที่พบบ่อย 1. เครียดและหงุดหงิดง่าย อารมณ์ฉุนเฉียว และตกใจ ง่าย 2. ปวดแน่นชายโครงเป็นบางครั้ง และมีอาการตึงเกร็งที่ กล้ามเนื้อช่องท้องหรือปวดท้องน้อยบ่อยๆ และรู้สึก ร้อนวูบวาบที่ช่องอก 3. มักจะนอนหลับยาก มักจะง่วงนอนตอนกลางวัน และ มีอาการอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรง 4. จะรู้สึกว่ามีอะไรจุกอยู่ในคอหอย กลืนก็ไม่ลงหรือจะ คายก็ไม่ออก และท�ำให้เบื่ออาหาร มีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อคล้ายอาหารไม่ย่อย เรอบ่อย 5. ผิวหน้าซีดเหลือง จะไม่มีเลือดฝาดและมีฝ้าบนใบหน้า 6. บริเวณมุมปากและริมฝีปากจะหมองคล�้ำ ส่วนลิ้นจะ ออกสีม่วงคล�้ำ และขอบลิ้นจะมีรอยกดทับของฟัน 7. หรือคัดเต้านม โดยจะเป็นหนักขึ้นช่วงก่อนจะมีประจ�ำ เดือนส�ำหรับผู้หญิง และส�ำหรับผู้ชายจะปวดหน่วง อัณฑะ 8. จะรู้สึกหายใจไม่เต็มท้อง จึงต้องถอนหายใจบ่อยๆ 9. มีอาการท้องร่วง หรืออุจจาระหยาบ และไม่จับตัวเป็น ก้อน

ฉบับหน้าเราจะมาท�ำความรู้จักกับโรคตับที่พบกันได้บ่อยๆ เช่น โรคตับอักเสบ (hepatitis) ว่ามีกี่ชนิดและวิธีดูแลรักษาตังเองให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคตับ นะครับ สวัสดีครับ • มีปัญหาสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสารคมช่าง หรือ E-mail : dsriam@kku.ac.th


•50

สบายๆ สไตล์ คมช่าง

นายสาระบันเทิง

สวัสดีท่านสมาชิกนิตยสารคมช่างทุกท่านครับ วันเวลามันเร็วนะครับเข้าหน้าร้อนแล้ว ครับ ฉบับนี้ผมจะมาเล่าเรื่องงานแต่งงานครับแต่งานแต่งงานที่ผมจะเล่าให้ฟังพร้อมภาพ เป็นงานแต่งงานต่างประเทศครับ มีกัมพูชา อินเดีย ไต้หวัน พอดีได้มีโอกาสไปมาครับใน ฐานะเป็นคู่ค้าทางการค้าอย่างว่าครับรู้จักกันไปนานๆ กลายเป็นเพื่อนไปแล้วครับ

เรามาเริ่มกันที่เพื่อนบ้านเราก่อนเลยครับกัมพูชา ไป มาสองงานสองวันเลยครับ มาเริ่มกันที่สถานที่จัดงานครับ จะเป็นสถานที่เฉพาะจัดงานต่างๆโดยเฉพาะงานแต่งงานมี หลายห้องครับ วันที่ไปห้องจัดเลี้ยงต่างๆเต็มหมดครับน่าจะ มีสามงาน รูปแบบภายในงานแต่งงานตอนกลางคืนก็ไม่ ต่างกับบ้านเราครับ เจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนหน้างานพร้อมญาติ ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคอยต้อนรับลูกค้าและยืนถ่ายรูปกับแขก ที่มาร่วมงาน บรรยากาศภายในงานก็จัดโต๊ะเหมือนโต๊ะจีน บ้านเราครับ อาหารก็ใกล้เคียงกับบ้านเราตามราคาครับ งานบนเวทีต่างๆก็เหมือนกับบ้านเราครับ มีให้เจ้าสาวโยน ช่อดอกไม้ให้บรรดาสาวๆมาแย่งช่อดอกไม้กันเป็นที่ สนุกสนานครับมีแจกของช�ำร่วย แต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกับ บ้านเราครับหลังจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวกล่าวขอบคุณแขกที่มา ร่วมงานหลังจากนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เดินถ่ายรูปตามโต๊ะ ที่ แตกต่างก็จะมีการเต้นร�ำครับ ผมไปมาสองงานเหมือนกัน ครับ จะมีแบบผู้ใหญ่ก็จะเป็นร�ำวงกันครับร�ำวงแบบบ้านเรา เลยครับเป็นวงกลมดูดีครับ ทีนี้มาเป็นแนววัยรุ่นบ้างครับ ไม่ใช่เต้นกระโดดเหยงๆนะครับ แนวเพลงจะเป็นแนวกึ่งๆ ร็อคแอนด์โรว จังหวะเนิ่บๆครับ ที่ประทับใจตรงที่ไม่ว่าทั้ง ผู้ชายและผู้หญิงจะเต้นท่าเดียวกันพร้อมเพรียงกันดูแล้วด สวยงามมากครับ สิ่งนี้ที่บ้านเราไม่มี สวยงามครับไปชม รูปภาพกันเลยครับ...

กัมพูชา


51

อินเดีย ครับจบงานแต่งกัมพูชาแล้วพาข้ามไปงานแต่งงานที่ อินเดียต่อเลยครับ พามาที่เดลี ครับเวลาที่อินเดียช้ากว่า บ้านเราชั่วโมงครึ่ง ผมมีโอกาสได้ไปมาก็น�ำเรื่องราวที่ได้ พบได้เห็นมาเล่าให้ฟังกันครับ ที่อินเดียท่านผู้อ่านทราบอยู่ แล้วครับว่าคนมีเงินก็มีเงินจริงๆ คนจนก็จนจริงๆ งาน แต่งงานที่อินเดียเป็นงานแต่งลูกสาวเพื่อนครับ เพื่อนคนนี้ เข้าขั้นรวยครับ งานจัดสามวันครับ สถานที่ที่จัดงานใหญ่ ครับ งานวันแรกจัดกลางคืนครับจะเรียกแขกเหรื่อมาร่วม งาน ดีนะที่เอาสูทไปด้วยไม่นั้นหลงฝูงแน่เลยครับ พิธีการ ไม่มีอะไรบันเทิงอย่างเดียวครับ มีการแสดงบนเวทีทั้งฝ่าย เพื่อนเจ้าบ่าวและเจ้าสาว เลี้ยงอาหารเครื่องดื่มมากมาย ครับจะเป็นลักษณะ ค๊อกเทล เครื่องดื่มเรียกว่าครบครับถ้า เปรียบเทียบก็ ทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ หมายถึง เบียร์ ไวน์ วิสกี้ บรั่นดี เลือกเอาเลยครับ ส่วนอาหารก็จะมี พนักงาน เดินมาบริการให้ครับ หลังจากการแสดงต่างๆ เสร็จสิ้นประมาณสี่ทุ่มเวลาที่อินเดีย ก็จะทานอาหารเป็น เรื่องเป็นราวครับ อย่างนี้ไม่อ้วนไหวเหรอครับ งานวันที่ สองไม่ได้ไปร่วมงานครับแต่ไม่มีไรมากครับบอกพวกลา หนึ่งวัน มาวันที่สามครับเป็นงานที่มีพิธีมากมายเป็นงานวัน สุดท้ายครับ ซึ่งจัดตรงกับวันวาเลนไทน์ พิธีการเริ่มกลาง วันครับจะมีเฉพาะญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมตามประเพณี อินเดียใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเสร็จพิธีครับหลังจากนั้น ร่วมรับประทานอาหาร เสร็จบ่ายสองโมงกลับที่พักโรงแรม ห้าโมงมาอีกทีครับ งานใหญ่ครับประเพณีต่างๆ มากมายจะไม่เหมือน อย่างบ้านเรากับกัมพูชาหรือแบบสากลทั่วไป จะมีพีธีกรรม ต่างๆมากมายครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งตัวสวยหล่อครับชม ตามรูปภาพเลยนะครับจากอินเดียจะพาไปไต้หวันต่อครับ •


พยากรณ์จักรราศี

•52

มีนาคม • ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน เดือนนีเ้ ป็นเดือนทีเ่ หมาะกับการ เจรจาต่อรอง ขอความร่วมมือในเรือ่ งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หรือจะขอความช่วยเหลือจาก ใคร ก็เป็นไปตามทีห่ วัง มีโอกาสประสบ ความส�ำเร็จ ได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่งสูง การเงิน มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากต่างแดน หรือท่องเทีย่ วต่างประเทศ ด้านการเงินใน เดือนนีถ้ อื ว่าไม่มปี ญ ั หา มีเงินใช้จา่ ยคล่อง มือ แต่อาจมีเรือ่ งให้วนุ่ วายใจเกีย่ วกับ ครอบครัวหรือทีอ่ ยูอ่ าศัย ให้วางแผนเรือ่ ง การเงินให้ดีในช่วงปลายเดือน ความรัก บรรยากาศความรักในช่วงนีค้ อ่ น ข้างดี เรือ่ งทีเ่ ข้าใจผิดหรือบาดหมางกันอยู่ ก็จะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี นึ้ มีเกณฑ์ได้รบั ข่าวดีจากเพือ่ นฝูงหรือญาติสนิท ส่วนท่านที่ ยังโสด มีโอกาสได้รบั เสียงตามสายจาก แฟนเก่า เพือ่ เริม่ สานสัมพันธ์กนั ใหม่ •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน เดือนนีเ้ ป็นเดือนทีต่ อ้ งรับศึกหลาย ด้าน มีปญ ั หาและอุปสรรครุมเร้าค่อนข้าง มาก จึงต้องหนักแน่นและอดทนมากเป็น พิเศษ ท�ำอะไรให้ยดึ หลักความถูกต้องดีงาม เอาไว้เป็นเกราะป้องกันตัว แถมยังต้องระวัง เรือ่ งสุขภาพ เพราะอาจเจ็บไข้ได้ปว่ ยได้งา่ ย การเงิน เดือนนีด้ า้ นโชคลาภยังไม่เห็นมาก นัก ยิง่ ถ้าเป็นลาภลอยคงต้องท�ำใจ เว้นเรือ่ ง การเสีย่ งโชคหรือการลงทุน เอาไว้กอ่ น ใน ช่วงนีอ้ าจไม่ใช่จงั หวะทีด่ ี ท่านทีม่ ธี รุ กิจต้อง ใช้เงินทุนส�ำรอง หรือมีการจ่ายเงินก้อน ใหญ่เพือ่ การใดการหนึง่ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว ให้ระวังการทะเลาะ เบาะแว้ง พูดจาไม่เข้าหู ท�ำให้เรือ่ งบาน ปลายไปกันใหญ่ ส่วนท่านทีย่ งั โสด มีเกณฑ์ พบรัก หรือเจอคนทีถ่ กู ใจ แต่อย่าหมกมุน่ กับเรือ่ งรักมากไปจะดีกว่า เพราะคนทีเ่ ข้า มายังไม่ใช่ตวั จริง •

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน ก�ำลังเกิดอาการห่อเหีย่ วหมดแรง ไม่มกี ระจิตกระใจจะท�ำอะไรสักเท่าไหร่ เห็น อะไรก็พาลจะเบือ่ หน่ายไปซะหมด หรือ เรียกง่ายๆ ว่าอยู่ในช่วง “แบตหมด” ได้ เวลาออกไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ หรือท่อง เทีย่ วซักพัก แต่ยงั ไม่ใช่เวลาทีเ่ หมาะสมใน การเปลีย่ นงาน การเงิน การค้าขายถือว่าเป็นช่วงทีร่ าบรืน่ ดี ไม่มปี ญ ั หา ถึงบางครัง้ อาจมีเรือ่ งให้ตอ้ ง สะดุดหรือกังวลใจ ก็จะได้ตวั ช่วยทีด่ พี าให้ ท่านสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์ได้ลาภผลอย่างไม่คาดฝันอีกด้วย ความรัก เรือ่ งหัวใจเรียกว่าได้เฮไปตามๆ กัน ท่านทีม่ คี แู่ ล้วความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ ทีด่ เี ลยทีเดียว บรรยากาศความรักจะเบ่ง บาน สดชืน่ สมหวัง มีเกณฑ์มขี า่ วดี ส่วน ท่านทีย่ งั โสดคงต้องตัง้ สติให้ดี เพราะใน เดือนนีท้ า่ นจะมีเสน่หแ์ บบสุดๆ •

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน เดือนนีย้ งั ถือว่าไปได้ดว้ ยดี เสียอยู่ อย่างเดียว จะมีเรือ่ งราวมาให้วนุ่ แล้ววุน่ อีก เรือ่ งเก่าคาราคาซังมารบกวน จิตใจ อาจ ท�ำให้บน่ั ทอนความราบรืน่ ลงไปบ้าง แต่โดย รวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี การเงิน เดือนนีน้ บั ว่าดีกว่าในรอบสองเดือน ทีผ่ า่ นมา รายรับมีเข้ามาให้ชนื่ ใจ ท่านทีท่ ำ � การค้าจะมีรายรับหรือผลก�ำไรค่อนข้างดี เลยทีเดียว ลูกหนีเ้ ก่าๆ ก็กลับมาช�ำระหนี้ แบบคาดไม่ถงึ โชคลาภก็ดจู ะเป็นใจ ขอให้ ท่านคิดดีทำ� ดีเข้าไว้ รับรองได้เจอแต่เรือ่ งดีๆ แน่นอน ความรัก บรรยากาศในเดือนนีถ้ อื เป็นกราฟ ขาลงของท่านแล้ว ความสัมพันธ์ไม่สนิท แนบแน่นเหมือนแต่กอ่ น จะพูดจะท�ำอะไรก็ ขัดใจไปเสียหมด ส่วนท่านทีย่ งั โสด มีเกณฑ์ จะโดนหลอก อย่าไปไหนกับใครแบบสองต่อ สอง เพราะอาจเกิดเรือ่ งไม่ดขี นึ้ ได้ •

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน ด้านหน้าทีก่ ารงานจัดอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงหรือโยก ย้ายเกิดขึน้ ท่านจึงควรปรับตัวให้คล้อยตาม กับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทีส่ ำ� คัญให้ระมัดระวังเรือ่ ง การตัดสินใจเป็นพิเศษ เพราะมีเกณฑ์ทจี่ ะ ผิดพลาดได้งา่ ย การเงิน ครอบครัวจะน�ำของฝากหรือโชค ลาภมาให้ แต่กย็ งั มีเรือ่ งมาให้ทา่ นหนักใจ อยูเ่ ป็นระยะ อาจมีเหตุให้ตอ้ งควักกระเป๋า จ่ายแบบไม่ได้ตงั้ ใจ ตลอดจนข้าวของทีม่ คี า่ ก็มเี กณฑ์ทจี่ ะสูญหายหรือแตกหักได้ ให้ หลีกเลีย่ งการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งทุกชนิด ความรัก ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สดู้ ี นัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว จะคิดจะตัดสินใจท�ำอะไร ก็ขอให้มสี ติเอาไว้มากๆ ทบทวนเรือ่ งราวที่ ผ่านมาเพือ่ น�ำไปปรับปรุงแก้ไข และช่วยกัน ประคับประคองให้ผา่ นไปได้ ส่วนท่านทีย่ งั โสด มีเกณฑ์จะได้เคีย้ วหญ้าอ่อนกับเขา บ้างแล้ว •

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน จะเกิดความขัดข้อง ท�ำอะไรก็ ติดขัด ตลอดจนเกิดความเครียดในการ ท�ำงานแบบหลีกเลีย่ งไม่ได้ ให้ระมัดระวัง การพูดจากระทบกระทัง่ กันระหว่างเพือ่ น ร่วมงาน หรือค�ำพูดต�ำหนิกนั โดยตรง จะ ท�ำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี การเงิน นับว่าอยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี มีโชคลาภ เข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงกลางเดือน แต่ให้ระมัดระวังในเรือ่ งการใช้จา่ ย และการ ตัดสินใจส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเงินๆ ทองๆ ปลาย เดือนจะมีโอกาสดีๆ เข้ามาได้รบั ผล ประโยชน์อย่างเต็มที่ ใครทีก่ ำ� ลังจะเริม่ ค้าขายเป็นโอกาสเหมาะ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว ระยะนีม้ คี วามสุข สดชืน่ ดี โดยเฉพาะถ้าหมัน่ แบ่งปัน มอบสิง่ ดีๆ ให้กนั หรือท�ำบุญร่วมกัน ก็จะยิง่ ท�ำให้ ความรักเบ่งบานมากขึน้ ท่านทีย่ งั โสด จะมี โอกาสพบคนถูกใจโดยบังเอิญ ส่วนจะสาน ต่อกันได้หรือไม่ ให้เวลาเป็นเครือ่ งพิสจู น์ •


53

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน ในระยะนีจ้ ะชอบมองโลกในแง่รา้ ย หุนหันพลันแล่น ตัดสินใจอะไรแบบไม่ยงั้ คิด เสีย่ งต่อการผิดพลาดได้งา่ ย อาจพบปัญหา หรือความล่าช้าทีค่ าดไม่ถงึ ในช่วงปลาย เดือน แต่บรรยากาศในทีท่ ำ� งานหรือความ สัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานดูจะค่อยๆ ดีขนึ้ การเงิน ในเดือนนีเ้ ป็นช่วงทีช่ าวราศีกรกฏ มีดวงชะตาทีจ่ ดั ว่าเข้มแข็ง ดัง่ มีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ คุม้ ครอง ขอให้ทา่ นตัง้ อยู่ในศีลธรรมทีด่ งี าม เอาไว้ ด้านโชคลาภแบบไม่คาดฝันยังไม่ ปรากฏในเดือนนี้ แต่จะมีขา่ วดีทเี่ กีย่ วข้อง กับหน้าทีก่ ารงาน และมีแนวโน้มว่าจะเสีย ทรัพย์จากบุตรหลาน ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จะ ค่อยๆ คลีค่ ลายลงไป บรรยากาศความรัก ค่อยๆ ดีขนึ้ กลับมาสูภ่ าวะปกติ ส่วนท่านที่ ยังโสด ท่านจะมีเสน่หก์ บั คนทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า แต่ให้ดกู นั ไปเรือ่ ยๆ อย่าเพิง่ ตัดสินใจ •

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน เดือนนีจ้ ะเกิดความรูส้ กึ เหนือ่ ย หน่าย ไม่คอ่ ยกระตือรือร้นอยากจะท�ำอะไร แถมบรรยากาศในทีท่ ำ� งานก็ไม่อำ� นวย โดน นินทา อิจฉาริษยา หรือโดนเพ่งเล็งจากผู้ บังคับบัญชา แต่หากท่านท�ำงานอย่าง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ทุกอย่างก็จะผ่านพ้น ไปได้ดว้ ยดี การเงิน มีแนวโน้มการใช้จา่ ยไปกับเรือ่ ง สุขภาพ เจ็บไข้ได้ปว่ ย ตลอดจนอุบตั เิ หตุ ต่างๆ ทีต่ อ้ งระมัดระวังเป็นพิเศษ ในช่วง ปลายเดือนมีเกณฑ์ได้สงิ่ ของมีคา่ หรือโชค ลาภจากผูใ้ หญ่ ความรัก คูร่ กั ทีม่ ปี ญ ั หาต่อเนือ่ งมายาวนาน ก็ได้เวลาเคลียร์ปญ ั หาลงตัวซักที ในขณะที่ บางคูอ่ าจมีขา่ วดีเลยทีเดียว คนโสดมีเกณฑ์ พบรักต่างวัย แต่ให้ระวังจะกลายเป็นมือที่ สาม หรืออาจโดนหลอกโดยไม่รตู้ วั •

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ยังมีปญ ั หาทีน่ า่ เบือ่ หน่ายคอย รบกวนจิตใจอยูต่ ลอดเวลา หากมีปญ ั หาควร รีบเข้าหาผูห้ ลักผูใ้ หญ่ จะช่วยให้ทา่ นเบาใจ ลงได้เป็นอย่างมาก ส่วนท่านทีต่ อ้ งการเริม่ งานใหม่หรือเปลีย่ นงาน ในเดือนนีถ้ อื เป็น โอกาสดี การเงิน ในเดือนนีเ้ งินทองค่อนข้างติดขัด โชคลาภยังเห็นไม่ชดั เจน ช่วงกลางเดือนแม้ จะมีเงินเข้ามา แต่ทา่ นก็ยงั มี ภาระต้องรับ ผิดชอบหรือช่วยเหลือโดยไม่ใช่ธรุ ะของตัว เอง หรืออาจพบเจออุปสรรคด้านการเงิน แบบไม่คาดฝันในช่วง ปลายเดือน ความรัก ท่านทีม่ คี ู่ ในระยะนีย้ งั มีเรือ่ งราว ต่างๆ เข้ามาให้วนุ่ วายใจ กระทบกระทัง่ กัน ได้งา่ ย หรือมีเกณฑ์ตอ้ งลด ความสัมพันธ์ ลง ส�ำหรับท่านทีย่ งั โสด ระยะนีค้ งต้อง ท�ำใจอยูค่ นเดียวไปก่อน อย่าเพิง่ คิดสาน สัมพันธ์กบั ใครเพราะมีเกณฑ์โดนหลอกได้ ง่าย •

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน ในช่วงต้นเดือนค่อนข้างยุง่ เหยิง อาจมีปญ ั หารุมเร้าเข้ามาพร้อมๆ กัน ท่าน ต้องล�ำดับความส�ำคัญให้ดี แม้ชว่ งต้นเดือน จะเหนือ่ ยแทบหมดแรง แต่ปลายเดือนทุก อย่างก็จะเข้าล็อคลงตัวอย่างไม่นา่ เชือ่ และ อาจมีเกณฑ์โยกย้าย ปรับเปลีย่ นต�ำแหน่ง การเงิน ท่านทีม่ ปี ญ ั หาเรือ่ งการเงิน ในช่วง ต้นเดือนจะคลีค่ ลายไปได้ดว้ ยดี มีเกณฑ์ได้ โชคลาภจากทางไกล แต่ให้ระมัดระวังการ เสียทรัพย์จากการเจ็บป่วยหรืออุบตั เิ หตุ ควรงดการเสีย่ งโชคหรือการลงทุนด้านการ เงินทุกชนิดในช่วงนี้ ความรัก ความสัมพันธ์ในช่วงนีอ้ าจไม่คอ่ ยสู้ ดีนกั ท่านทีม่ คี แู่ ล้วอาจเกิดความเบือ่ หน่าย ได้งา่ ย หรือท�ำอะไรก็ขดั หูขดั ตาไปซะหมด ส่วนท่านทีย่ งั โสด ก็ยงั ไม่เจอคนทีถ่ กู ใจ ส่วนคนทีเ่ ข้ามาก็ยงั ไม่ใช่ คงต้องท�ำใจอยูเ่ ห งาๆ ไปอีกซักพัก •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน ในด้านการงานคงต้องหนักและ เหนือ่ ยไปอีกพักใหญ่ๆ มีเรือ่ งวุน่ วายเข้ามา การงาน โดยทัว่ ไปอยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี เป็น พร้อมๆ กัน จนท�ำให้ทา่ นเครียด ในช่วงนีค้ ง โอกาสเหมาะทีจ่ ะเคลียร์ปญ ั หาเรือ้ รัง ที่ ส�ำคัญ อย่าข้องแวะกับเรือ่ งทีผ่ ดิ กฎหมาย ต้องท่องค�ำว่า “อดทน” เอาไว้มากๆ แต่ ท่านยังมีกำ� ลังใจทีด่ จี ากผูใ้ หญ่ทจี่ ะคอย เรือ่ งทีผ่ ดิ ศีลธรรม เช่น การพนัน การ สนับสนุนช่วยเหลือ จนท�ำให้ผา่ นพ้น ปลอมแปลง การละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะสิง่ อุปสรรคไปได้ เหล่านีจ้ ะน�ำพาความเดือดร้อนมาให้ทา่ น การเงิน ต้องรอบคอบให้มาก ระมัดระวัง แบบคาดไม่ถงึ ทรัพย์สนิ สูญหายหรือถูกลักขโมยได้งา่ ย ใน การเงิน งานดีทำ� ให้การเงินยิง่ ดีขนึ้ ไปอีก ช่วงกลางเดือนมีเกณฑ์ทดี่ ีในการจัดการ ท่านทีม่ หี นีส้ นิ้ ก็มเี กณฑ์จะได้ปลดหนี้ ได้ แบ่งเบาภาระ แต่กต็ อ้ งรูจ้ กั วางแผนการเงิน ปัญหาหนีส้ นิ แต่ระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงิน ให้ดี มีเกณฑ์จะได้รบั โชคลาภแบบไม่ทนั ตัง้ ในช่วงนี้ เพราะอาจไม่ได้คนื ง่ายๆ ตัว หรือได้รบั ผลประโยชน์เก่าๆ ทีย่ งั ค้างคา ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว จะมีความสุขราบรืน่ ความรัก บรรยากาศไม่คอ่ ยจะสูด้ นี กั เรือ่ ง ดี มีโอกาสได้ทอ่ งเทีย่ วด้วยกันเป็น ครอบครัว ท�ำให้รสู้ กึ มัน่ ใจและอบอุน่ มาก รักๆ ใคร่ๆ อาจน�ำเรือ่ งปวดหัวมาให้ทา่ น ขึน้ ส่วนคนโสด จะมีโอกาสได้พบคนถูกใจ ปัญหาทีค่ าราคาซังก็ ยังไม่มที ที า่ ว่าจะจบ จากงานมงคล เช่น งานแต่งงาน งานบวช บางทีอาจต้องถอยหลังคนละก้าว ส่วนคน โสด ช่วงนีจ้ ะหมกมุน่ เรือ่ งคูค่ รองเป็นพิเศษ หรืองานเลีย้ งรุน่ • อยูน่ งิ่ ๆ แล้วให้หวั ใจพาไปจะดีกว่า • (18 ต.ค. - 16 พ.ย.)


ฮวงจุ้ย

•54

เฟอร์นิเจอร์ชิ้นส�ำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในร้านก็ คือ เครื่องคิดเงินนั่นเอง การจัดวางแหน่งเครื่อง คิดเงิน สามารถบันดาลให้เกิดโชคลาภอย่าง มหันต์ หรือท�ำให้เกิดความหายนะได้ ดังนั้น การ จัดวางเครื่องคิดเงินจะต้องกระท�ำด้วยความ ระมัดระวังมากที่สุดทั้งนี้เพราะเครื่องคิดเงิน เป็นอาณาบริเวณที่ เงินทอง หลั่งไหลเข้ามายัง เจ้าของกิจการ ยิ่งตั้งอยู่ในที่เป็นมงคลมาก เท่าใด ก็จะยิ่งท�ำให้ เงินทอง หลั่งไหลเข้ามา มากขึ้นเท่านั้น


55

ยร์จะต้องนั่งในต�ำแหน่งที่ •มองเห็พนันกบริงานแคชเชี เวณประตูทางเข้าได้ถนัดตา และคง

โดยการปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในต�ำราฮวงจุ้ย ที่ดูเหมือนว่าจะก่อให้เกิดผลดีอย่างยอดเยี่ยมมา แล้วในหลายๆ กรณี

ไม่ต้องย�้ำอีกกว่า แคชเชียร์จะต้องไม่หันหลัง เข้าประตู เครื่องคิดเงินจะต้องไม่หันตรงเข้าหา กระจกเงา การติดกระจกด้านข้างหรือ ประตูหน้า แต่ควรจะหันท�ำมุมกับประตูหน้า ด้านหลังเครื่องคิดเลขจะท�ำให้เกิดมงคลอย่าง แคชเชียร์และเครื่องคิดเงินจะต้อง ไม่อยู่ใต้ มาก เพราะกระจกนี้จะช่วยสะท้อนภาพการ คานที่ยื่นออกมา เพราะจะท�ำให้เกิดปัยหาและ ด�ำเนินธุรกิจ และเป็นสัญลักษณ์ถึงเงินรายได้ ประจ�ำวันเพิ่มเข้ามามากขึ้นเป็นสองเท่าด้วย อาการปวดศีรษะ กระดิ่งลม การแขวนกระดิ่งลมเอาไว้ จะต้อง ไม่มีมุมหรือขอบแหลมใด ๆ พุ่ง เข้าหาเครื่องคิดเงินเป็นอันขาด เพราะจะท�ำให้ เหนือเครื่องคิดเลขเพื่อกระตุ้นพลังชี่ให้แรงขึ้น เกิดโชคร้ายและความไม่มั่นคงผลดีจากเครื่อง อันจะท�ำให้การค้าขายได้รับผลดีมากขึ้นไปด้วย และถ้ากระดิ่งลมท�ำมาจากหลอดไม้กลวงก็จะ คิดเลข ที่บังเกิดขึ้นกับการด�ำเนินธุรกิจนั้น ยิ่งดีมากขึ้น เนื่องจากท�ำให้เกิดพลังชี่อันเป็น สามารถจะเพิ่มพูนขึ้นได้ด้วยวิธีการหลายวิธี ด้วยกัน และนักธุรกิจทั้งหลายมักจะน�ำมาใช้ได้ มงคลขึ้นอย่างมากมายและแข็งแรง เสมอ ๆ แจกันแก้วเจียระไน ให้วางแจกันแก้ว ผู้เชี่ยวชาญ ฮวงจุ้ย บางคนจะสนับสนุนใน เจียระนัย พันด้วยริบบิ้นสีแดง วางไว้ข้างๆ แขวนขลุ่ยไม้ไผ่ที่พันด้วยริบบิ้นแดง เอาไว้เหนือ เครื่องคิดเงิน ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง เครื่องคิดเงิน เพราะเหมือนกับเป็นการน�ำทาง ความราบรื่นในการประกอบธุรกิจการค้า เอื้อ อ�ำนวยความปรารถนาดีในอันที่จะท�ำให้ลูกค้า ให้พลังชี่ไหลเวียนขึ้นข้างบน อันหมายถึงมี ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น แต่ตัวขลุ่ยจะ พึงพอใจ และกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อๆ ต้องไม่หันขึ้นขึ้นด้านบน เพราะจะท�ำให้พลังชี่ ไป ไหลเวียนลงด้านล่าง และจะท�ำให้การค้าขาย ตกต�่ำลงด้วย

• •


คมช่างบอกต่อ

•56

บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้

รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด 579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220

แฟ็กซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529 www.ureca.co.th

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

โทร.02-566-4891,02-566-4612

02-932-9691, 02-932-9350 4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) 081-5417611

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230

จ�ำหน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150 หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จ�ำหน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

ด้วยพื้นที่ ที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในธุรกิจของท่าน สู่สาธารณะ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

1.5”x3.5”

โทร. 083-036-2968, 091-575-7994

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

เอสพี เ อส เทรดิ ง ้ 320/120 ถ.รามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 www.spstrading-th.com

เฟอร์นิเจอร์ มือ1 จากโรงงานสินค้าดัง ราคาประหยัด

227 หมู่บ้านปรีชา 1 ถ.พัฒนาการ 39 แยก 1 สวนหลวง กทม. 10250 ทุกวัน 10:00 น.- 16:00 น. โทร : 086 980 3559 Email: kelvin-tngroup@live.com www.facebook.com/CheapParadise Discount Store Furniture Store Computers & Electronics Community Page about SB Furniture


จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...…………………. อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)


59


Kc18s  
Kc18s  
Advertisement