Page 1


•6

สารบัญ

8 สังคมข่าว 11 เรื่องจากปก ลวดเชื่อม 14 รายงานพิเศษ คุณศุภกร จันทร์ดา 20 หลากหลายงานช่าง ถุงมือนิรภัย 23 คมช่างเล่าเรื่อง งานรับปริญญาของชาวญี่ปุ่น 26 เยี่ยมร้านค้า ชลสิทธิ์ อินเตอร์เทรดดิ้ง 28 มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ โคมไฟกับงานสเตนเลส 32 มุมสเตนเลส 10 เคล็ดลับ ดูแลสเตนเลส 34 รอบรู้งานช่าง ค�ำศัพท์งานโลหะ 36 แนะน�ำผลิตภัณฑ์ 38 ปฎิทินข่าว 40 บอกเล่าธุรกิจ 10 การบริหารเวลา 42 คมช่าง ไอที AUTOCAD 360 43 เปิดโลกผลิตภัณฑ์ 44 มุมกฎหมาย นักบินผิดสัญญาจ้าง ถูกฟ้องได้ 46 สุขภาพ โรคลมชัก 50 สบายๆ สไตล์คมช่าง ตลาดโบราณ นครเนื่องเขต 52 พยากรณ์จักรราศี ประจ�ำเดือนธันวาคม 54 ฮวงจุ้ย แสงไฟกับฮวงจุ้ย


สวัสดีส่งท้ายปีครับ ท่านผู้อ่านทุก ท่าน ครับวันเวลาผ่านไป วันใหม่ ก็เข้ามา แต่อย่างไรก็ต้องด�ำเนิน ชีวิตต่อไปล่ะครับ ก็ขอให้ทุกท่าน มีอะไรใหม่ๆเขามา ที่ส�ำคัญก็ขอ ให้เป็นเรื่องดีๆ ล่ะครับ เรื่อง ความคิดก็ส�ำคัญมากครับ ท่านรู้ ไหมว่า อ�ำนาจของการจินตนาการ นั้น มีบทบาทต่อความส�ำเร็จเป็น อย่างมาก ในส่งท้ายปีนี้ก็ขอให้ทุก ท่านมีจินตนาการเพื่อที่จะน�ำพาไป สู่ความส�ำเร็จ เพราะคิดจึงเป็น ตราบใดที่คนจินตนาการว่า เขาไม่สามารถท�ำสิ่งใดได้ มันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะท�ำสิ่งนั้น (เบนเนดิค สไปโนซา)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 15

ประจ�ำเดือนธันวาคม 2557

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


•8

สังคมข่าว ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้า

ต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ :

bonanuthep@gmail.com

ครอบครัวเกียรติกลมศรี คุณไตรสิทธิ์, คุณนลินรัตน์, คุณสิริทัศน์ และคุณภัสร์นลิน ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ที่บูธ บริษัท เจอุตสาหกรรม จ�ำกัด ในงานบ้านและสวนแฟร์ เมื่อวันที่ 1-9 พย. ที่ผ่านมา

ศิษย์เก่า โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รุ่น 88 ได้จัดงานร�ำลึกความหลัง และได้เชิญอาจารย์ที่ได้สอนมาเป็นเกียรติในงานด้วย ที่บริเวณ 2 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557


9

ทีจี โปร แจกรอบ 2 เอาใจผู้ ใช้สเตนเลส เพียงท่านซื้อท่อสเตนเลสของ TGpro จากร้านตัวแทนจ�ำหน่าย ที่ร่วมรายการ มูลค่า 3,000 บาท รับเครื่องดื่ม โออิชิ ขนาด 380 มล. ฟรี 1 ขวด

แจกปฏิทิน สุดเซ็กซี่ ขยี้ ใจ ต้อนรับปี 2558 เพียงลงทะเบียนแจ้งรายละเอียดสถานที่จัดส่ง ที่เบอร์ 02-261-9955 ต่อ 1512 (แผนกการตลาด) ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2558 (ของมีจ�ำนวนจ�ำกัด) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgpro.co.th หรือ www.facebook.com/TGPRO.Stainless หรือขอได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายหลัก (Authorized Dealer) เริ่มรับของได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค. ศกนี้ หรือจนกว่าของจะหมด และติดตามโปรโมชั่นดีๆ ครั้งต่อไปได้ที่ ID LINE : Tgprostainless หรือwww.facebook.com/tgprostainless สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-261-9955 ต่อ 1512


•10

ในความร่วมมือระหว่าง อียิปต์-ไทย-ญี่ปุ่น ได้น�ำผู้บริหาร จากบริษัทผู้ผลิตและผู้ จ�ำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นน�ำของอียิปต์ มาศึกษาและดูงาน เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย เช่น บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ�ำกัด ,บริษัท ชาร์ป ไทย จ�ำกัด, บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จ�ำกัด โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก “World Network of the Friendship” (WNF fund) ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557

ส.น.ญ /ส.ส.ท/ สวอท พบปะสังสรรค์(วันลอยกระทง) 3 สมาคม พบประสังสรรค์หารือกิจกรรมที่จะท�ำร่วมกัน ในปี 2558 บนเรืออังสนา ล่องแม่น�้ำเจ้าพระยา โดย ส.น.ญ.เป็นเจ้าภาพ


11

เรื่องจากปก

เหล็กลวด

เหล็กรูปทรงยาวที่ผลิตมาจากการรีดร้อนเหล็กแท่ง (Billet) น�ำไปผลิตต่อด้วยการดึงเย็น (Cold drawn) เพื่อผลิตเป็นลวดเหล็กกล้า (Steel wire) ที่มีผิวเรียบขึ้น ส�ำหรับน�ำไปใช้ในงานอุสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิเช่น ลวดเสริมยางรถยนต์ ตะแกรง ตะปู น๊อต-สกรู ลวดเชื่อม ฯลฯ

WIRE ROD


เรื่องจากปก •12

เหล็กลวด ส่วนใหญ่มักจะใช้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ปลายทาง ส�ำหรับงานทั่วไป เป็นเหล็กลวดคาร์บอนต�่ำ น�ำไปผ่านกระบวนการดึงเย็น เพื่อลดขนาดจากเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5.5-19 มม. ให้ เหลือ 0.1-18 มม. เพื่อผลิตเป็นลวดเหล็กคาร์บอนต�่ำ แล้ว น�ำไปชุบสังกะสี เพื่อป้องกันการเกิดสนิม หรืออาจไม่ชุบก็ได้ จากนั้นน�ำไปผลิตตะปู หรือท�ำการเชื่อม เพื่อผลิตตะแกรง ลวดเหล็กกล้าเสริมคอนกรีต ตะแกรง ลวด และลวดหนาม ส�ำหรับผลิตสลักภัณฑ์ โดยน�ำไปดึงเย็นแล้วทุบขึ้นรูปเย็น จากนั่นท�ำการชุบ สังกะสีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม หรืออาจไม่ชุบก็ได้ ผลิตภัณฑ์ปลายทางได้แก่ แป้นเกลียว (Nut), สกรู (Screw), สลัก (Bolt), หมุดเหล็ก (Rivet), หมุด (Pin), พรุกฝังปูน (Anchor), ตาปูหัวใหญ่ (Stud), ปลอก (Sleeve) ใช้งาน มากในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล และโครงสร้างงานเหล็ก ส�ำหรับงานก่อสร้าง เหล็กลวดคาร์บอนสูง น�ำไปดึงเย็นเพื่อผลิตเป็นลวดเหล็ก แบ่งได้ สามกลุ่มคือ • ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนส�ำหรับคอนกรีตอัตแรงชนิดเส้น เดี่ยว (Steel wire for pre stressed concrete) ใช้เพื่อเสริม แรงในคอนกรีต เช่นการท�ำหมอนคอนกรีตรถไฟ • ลวดเหล็กคาร์บอนสูงส�ำหรับคอนกรีตอัดแรงชนิดตี เกลียว (PDC Strand) น�ำไปตีเกลียวเพื่อใช้ในงานคอนกรีต อัตแรงขนาดใหญ่ • เชือกลวดเหล็กกล้า (Wire rope) น�ำลวดเหล็กไปตี เกลียวจนกลายเป็นเชือกลวดส�ำหรับใช้ท�ำ ส�ำหรับผลิตลวดเชื่อม น�ำไปดึงเย็นเพื่อผลิตเป็นลวดเหล็กส�ำหรับผลิตลวดเชื่อม มีสองกลุ่ง คือ Metal Inert Gas (MIG) และ Cover Electrode Cable และงานลวดต่างๆ


13

ส�ำหรับผลิตสปริง โดยมีอยู่ด้วยกันสามแบบคือ • สปริงที่ให้แรงเมื่อเกิดแรงอัด (Compression spring) • สปริงที่ให้แรงเมื่อเกิดแรงดึง (Tensile spring) • สปริงที่ให้แรงเมื่องเกิดแรงบิด (Tension spring) โดยสปริงเหล่านี้มักใช้ในงานต่างๆ เช่น สปริงในส่วน ประกอบของรถยนต์ เครื่องจักรต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า เตียง นอน เป็นต้น ส�ำหรับผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ เหล็กลวดกลุ่มนี้ ได้แก่ เหล็กลวดเปียโน ที่ถูกน�ำไปดึง เย็นหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้ลวดเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใน ช่วง 0.15-0.38 มม. ซึ่งจะน�ำไปผลิตต่อเป็น Bead Wire ส�ำหรับช่วยยึดโครงสร้างของยาง และ Tyre Cord ส�ำหรับ เสริมหน้ายางเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรง ซึ่งใช้ใน งานผลิตล้อรถต่างๆ รวมถึงล้อเครื่องบินด้วย และในชั้น คุณภาพที่รองลงมาสามารถใช้ในงานในการเสริมความแข็ง แรงในวัสดุยางอื่นฯ เช่น ท่อยางไฮโดรลิกแรงดันสูง สายพาน ยางขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มนี้ต้องผ่านการดึงขึ้นรูป และต้องการความแข็ง แรงสูงมาก ดังนั้นจึงต้องเป็นเหล็กลวดคาร์บอนสูง และมี ความสะอาดสูงมาก โดยมีธาตุผสมตกค้าง และสารมลทินใน ปริมาณที่ต�่ำมาก และคุณภาพผิวของเหล็กลวดต้องดีมาก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างการดึงเย็นอีกด้วย •


•14

รายงานพิเศษ


15

คุณศุภกร จันทร์ดา หรือ “ช่างทร” ที่ ผันตัวเองจากการเข้ารับราชการ ที่ได้ รับการคัดเลือกเป็น 1 เดียว จาก 22 คน ในกองโครงการและวางแผน การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส�ำนักงานใหญ่) เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ก้าวมาเป็นผู้รับ เหมาในปัจจุบัน ที่สั่งสมประสบการณ์ เปิดใจนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มายาวนาน และเป็นที่รู้จักอย่างกว้าง หนุ่มใหญ่ไฟแรง ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ขวางในนาม CHANDA CONSTRUCฝีมือเฉียบ ที่มีผลงานมากมายทั้งงาน TION ภายนอกและภายใน หลากหลายประเภท CHANDA CONSTRUCTION โดยเฉพาะอลูมิเนียมคอมโพสิต ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กับบทบาทใหม่ ที่แม่นย�ำ จนหาตัวจับได้ยากยิ่ง ของ “ช่างทร” ที่ต้องผ่านการพิสูจน์ อีกคนหนึ่ง ฝีมือมาหลากหลายรูปแบบ ก่อนจะขึ้น แท่นผู้รับเหมาที่น่าจับตามองในแวดวง ก่อสร้าง โดยเริ่มจากการวาง โครงสร้างของธุรกิจ ออกพบปะลูกค้า จากการแนะน�ำของเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่ ให้การสนับสนุน รวมถึงลงราย ละเอียดการท�ำงานด้วยตนเองทุกขั้น ตอน ทั้งการประมาณราคา เลือกวัสดุ ที่มีคุณภาพ จนถึงเริ่มด�ำเนินการ ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าได้ รับความพึงพอใจมากที่สุด


รายงานพิเศษ •16


17

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่าน มา CHANDA CONSTRUCTION ได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้าในแวดวงต่างๆ ให้สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง และฝากการ บริการที่ประทับใจเอาไว้มากมาย อาทิเช่น การตกแต่งร้านของฝากและข้าวแกง “โมจิแม่ กุหลาบ” โดยตกแต่งทั้งภายในและภายนอก เพื่อ ต้อนรับลูกค้าจากทางเหนือเข้ากรุงเทพฯ, ตกแต่ง ร้านอาหารอิตาเลี่ยน “PAESANO” ซอย ลาดพร้าว 71, ก่อสร้างถนนคอนกรีต รวมถึง ก่อสร้างและการตกแต่งบ้านพัก ที่อยู่อาศัย หลากหลายรูปแบบ

ตรวจสอบคุณภาพงาน ก่อนส่งงานลูกค้า


รายงานพิเศษ •18

นอกจากความ ใส่ใจของ“ช่างทร” ที่มีต่อลูกค้าในทุกๆ กระบวนการท�ำงาน แล้ว ยังมีหลักการท�ำงาน ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้า โดยอธิบายให้ฟังว่า “การท�ำงานทุกอย่างต้องมีความ ซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตนเอง การ ลดสเปกของวัสดุเพื่อให้ได้ก�ำไรมาก ขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่จะท�ำให้ลูกค้าไม่ไว้ใจ และไม่กลับมาใช้บริการของเราอีก ดังนั้น เราต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและกับลูกค้า ด้วย ท�ำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ตรวจ สอบคุณภาพของงานทุกครั้ง เพื่อ ให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ แต่เมื่อ มีข้อผิดพลาดก็ต้องรู้จัก ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้น” •

091 056 2541 : tornchanda@gmail.com


19


•20

หลากหลายงานช่าง นายช่างตี๋ ช่างเทคนิค ประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ พี่น้องชาวคมช่าง จาก คราวก่อน ที่กล่าวถึงอุปกรณ์ป้องกันภัย ส่วนบุคลคล ได้แบ่งการป้องกันภัยตาม ส่วนต่างๆ ของรางกาย แล้วนั้นที่นี้เรามา ไล่ดูรายระเอียดของแต่ละอุปกรณ์กันครับ

ประเภทของถุงมือ

แบ่งตามรหัสประเภทแยกตามมาตรฐาน EN-Standards EN374 ถุงมือส�ำหรับป้องกันงานเคมีและอนุภาคขนาดเล็ก EN381 ถุงมือส�ำหรับป้องกันงานเลื่อยด้วยมือ EN388 ถุงมือส�ำหรับป้องกันงานเครื่องจักร EN407 ถุงมือส�ำหรับป้องกันงานที่ใช้ความร้อนสูง EN420 ถุงมือส�ำหรับป้องกันงานทั่วไป EN421 ถุงมือส�ำหรับป้องกันงานรังสี, ไออนและสารเจือปนรังสี EN455 ถุงมือส�ำหรับป้องกันงานการแพทย์ EN511 ถุงมือส�ำหรับป้องกันงานเย็น EN659 ถุงมือส�ำหรับป้องกันงานดับเพลิง EN30819 ถุงมือส�ำหรับป้องกันการลื่นไหล, การสั่นสะเทือน EN1082 ถุงมือส�ำหรับป้องกันมือจากของมีคม เช่นมีด EN PENDING ถุงมือส�ำหรับงานเชื่อม EN60903 ถุงมือส�ำหรับป้องกันงานไฟฟ้า (ถุงมือเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้า)


21

ที่นี้เราก็พอจะรู้หลักในการเลือกใช้แล้วนะครับ อย่างเบอร์ที่ใช้งานทั่วไป ช่างตี๋เลือกใช้ แบบ EN388 กับการท�ำงานทั่วไปจับถนันมือครับ มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่บ่งบอกถึงลักษณะทางกายภาพเชิงกลของถุงมือ ว่ามีความ ทนต่อการใช้งานในลักษณะใดบ้าง โดยจะใช้เลข 4 หลัก โดยในเลขแต่ละหลักจะบ่งบอก ถึงลักษณะการทนต่อการใช้งานที่ต่างกันดังต่อไปนี้ การทนต่อการเสียดสี : ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนรอบที่ต้องผ่านการเสียดสี

การทนต่อการบาดคม :

ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนรอบต้องตัดผ่านถุงมือตัวอย่างด้วยความเร็วคงที่

การทนต่อแรงเฉือน :

ขึ้นกับแรงเฉือนที่กระท�ำต่อตัวอย่าง

การทนต่อการเจาะทะลุ :

ขึ้นกับแรงเจาะในลักษณะแบบเป็นจุดเดียวที่กระท�ำต่อตัวอย่าง Performance level

a. การทนต่อการเสียดสี (รอบ) b. การทนต่อการบาดคม (factor) c. การทนต่อแรงเฉือน (นิวตัน) d. การทนต่อการเจาะทะลุ (นิวตัน)

1

2

3

100 500 2000 1.2 2.5 5.0 10 25 50 20 60 100

4

8000 10.0 75 150

5

n/a 20.0 n/a n/a

หวังว่าตัวอย่างเล็กๆน้อย คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านบ้างนะครับ ในแต่ละแบบ แต่ละรุ่นมีการทดสอบ มาเพื่องานนั้นฉะนั้นหวังว่าท่านคงเลือกใช้งานให้ถูกต้องตามการใช้ งานของท่านนะครับ ขอให้พี่น้องชาวคมช่างท�ำงานด้วยความปลอดภัยคราบ สวัสดี •

อ้างอิง http://www.thai-safetywiki.com/index.php/safety-knowledge-53/35-knowledge-safety-gloves


•22 สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษ ย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของศิษ ย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และ ท�ำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่าง ไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก ประวัติตวามเป็นมา สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็นที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และหอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ใน ต่างจังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจากค�ำ ว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรม เอเซีย” เป็นหอพักที่สร้างขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้ อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่มต้น มีนักศึกษาและ คนฝึกงานจากประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้อง และ ศึกษาเรียนรู้จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความรู้สึก ผูกพันแน่นแฟ้นและมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นตาม ประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุมตัวแทน ชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็นระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับมา เมืองไทยแล้วมากกว่าพันคน ในปี พ.ศ. 2519 ทางชมรม ศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วม ประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ ด�ำเนินเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็น ทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกัน แห่งประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์โอ เวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษา อังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อสันติ บาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึก อบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และ ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ เพื่อถูกต้องตามที่กองต�ำรวจ สันติบาลแนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย

ทุนฝึกอบรม(บางส่วน) ณ ประเทศญี่ปุ่น (ภาคภาษาอังกฤษ) PMTP : Production Management (Osaka) (โดย อ.วาดะ)

: 18 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2558 สถานการณ์ปัจจุบันของการผลิตในประเทศญี่ปุ่น / Equipment Maintenance / Productive Maintenance / 5 ส ที่ละเอียด และใช้งานได้จริง / Visual management / JIT Production System / QA / QC / Standardized Operations + เยี่ยมชม โรงงาน 4 แห่ง กลุ่มที่สมัครได้ : Senior-Middle Managers/ Plant Manager ในสายงานการผลิต ปิดรับสมัคร : 1 ธันวาคม 2557

PJCM : Japanese Corporate Management (Osaka)

: 26 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2558 Spirit of Japanese Management / Innovation & HR Development / 3S & Management / 5S Management / Japanese Corporate Management (Corporate Governance) / Hybrid type Management + เยี่ยมชมโรงงาน 2 แห่ง กลุ่มที่สมัครได้ : Senior Managers/ Director / เจ้าของกิจการ ในสายงานบริหาร ปิดรับสมัคร : 11 ธันวาคม 2557

ASIM : Innovation Management for Asia (Tokyo)

: 9-20 มีนาคม 2558 Spirit of Japanese Management / Innovation & HR Development / 3S & Management / 5S Management / Japanese Corporate Management (Corporate Governance) / Hybrid type Management + เยี่ยมชมโรงงาน 2 แห่ง กลุ่มที่สมัครได้ : Senior Managers/ Director / เจ้าของกิจการ ในสายงานบริหาร ปิดรับสมัคร : 18 ธันวาคม 2557

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


23

คมช่างเล่าเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์ กรรมการ สวอท.

เมื่อ พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ดิฉันไปร่วมพิธี ประสาทปริญญาบัตร ของสถาบันเทคโนโลยี ไทยญี่ปุ่น รู้สึกประทับใจมาก ขอแสดงความยินดี กับ บัณฑิตทุกท่าน และขอน้อมคารวะต่อกลุ่มคนผู้ก่อตั้ง สถาบันแห่งนี้ เป็นการสร้างคุณประโยชน์อันใหญ่ หลวงไว้ให้ประเทศชาติและคนรุ่นหลัง ที่มุ่งมั่นให้เกิด ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมภาษา การศึกษา พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี ระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น


คมช่างเล่าเรื่อง •24

ดิฉันขอเปรียบเทียบพิธีการค่านิยม ต่อการรับปริญญาบัตร ที่แตกต่างกันระหว่าง ประเทศไทย-และประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ 3. การแต่งกาย 1.ฤดูกาลจบการศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นไม่มีเครื่องแบบนักศึกษา การรับปริญญาในประเทศญี่ปุ่น จะจัดขึ้นในเดือน ดังนั้นก็ไม่ได้มีการก�ำหนดว่าต้องใส่ชุดอะไร ที่นิยมใส่กันใน มีนาคมของทุกปี ซึ่งรวมถึงพิธีรับประกาศนียบัตรของ โรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม ก็จะจัดขึ้นในเดือนนี้ พิธีรับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของวิทยาลัยและ เช่นกัน ที่ประเทศไทย หากเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐก็ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นนั้น จะไม่ค่อยเห็นการใส่เสื้อครุยรับ ปริญญาอย่างในเมืองไทยหรืออีกหลายๆ ประเทศ ที่ จะมักจะจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาหลังจากจบการ ศึกษาจริงหนึ่งปี วันพิธีรับพระราชทานปริญญาจะก�ำหนด ประเทศญี่ปุ่นผู้ชายนั้นมักจะใส่ชุดสูท ส่วนผู้หญิงมักจะใส่ ชุด “กิโมโน” หรือชุด “ฮากามะ” หรือบางแห่ง เช่น ให้ตรงกับตารางงานของพระบรมวงศานุวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปะคานาซาวะ อนุญาตให้นักศึกษาแต่งชุด 2.พิธีประสาทปริญญา คนญี่ปุ่นส่วนมากคิดว่าการเรียนจบมหาวิทยาลัย คือสิ่ง “คอสเพลย์” มารับปริญญาบัตร ที่สําคัญและมีเกียรติ แต่บางคนไม่ค่อยให้ความสนใจกับพิธี การแต่งกายของนักศึกษาในประเทศไทยเป็นชุดคลุมที่ ประสาทปริญญา เพราะถึงแม้ว่าไม่ได้ไปรับปริญญาด้วย เรียกกันว่า “ชุดครุย” ใส่คลุมไว้ด้านนอก ชุดครุยนี้แต่ละ ตัวเองแต่ก็ถือว่าทุกคนเป็นบัณฑิตเหมือนกัน สาเหตุที่คน มหาวิทยาลัยก็มีรูปแบบที่คล้ายกัน แต่ละคณะก็มีสีสันแตก ญี่ปุ่นมีความคิดแบบนี้เนื่องจากมีนักศึกษาจํานวนมาก ที่ ต่างกันออกไป ประเทศญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะให้ส่งตัวแทนเข้าร่วม ที่ประเทศญี่ปุ่นส�ำหรับคนที่เรียนจบแล้วท�ำงานทันที พิธีประสาทปริญญา อธิการบดีจะเป็นคนแจกใบปริญญา ส่วนใหญ่จะเริ่มงานกันในวันที่ 1 เมษายน หลังจากจบการ ให้ผู้แทนบัณฑิตและในพิธีประสาทปริญญาบัตร ไม่ใช่การ ศึกษา ดังนั้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับปริญญาในเดือน รับทีละคนเหมือนกับประเทศไทย และในวันนั้นจะมีบุคคล มีนาคมแล้ว ที่ญี่ปุ่นจึงไม่มีการลาหยุดงานเพื่อไปเข้ารับ สําคัญทางสังคมมาร่วมแสดงความยินดี เช่น ผู้ว่าราชการ ปริญญา ที่ประเทศไทยมีการลาหยุดงานเพื่อไปเข้ารับ จังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น พระราชทานปริญญาบัตร นี่เป็นจุดหนึ่งทางวัฒนธรรมที่ และทุกคนก็จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ให้กับบัณฑิตฟัง ส�ำหรับ ชาวไทยต่างจากชาวญี่ปุ่นค่ะ พิธีการของประเทศไทยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติ มากเพราะได้รับจากพระหัตถ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ทีละ คน ซึ่งต่างกับที่ประเทศญี่ปุ่นมาก


25

ฉบับนี้ ย้อนรอยความทรงจ�ำดีๆ ที่คนรุ่นก่อนได้สร้างไว้ โดยกล่าวถึง 3 องค์กรที่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือ ร่วมใจ และความเสียสละของกลุ่มบุคคลที่เคยไปศึกษาและฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น องค์กรเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากก่อตั้งโดยกลุ่มบุคคลที่เคยไปศึกษาและฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นกลุ่มเดียวกันค่ะ สวอท : สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” ก่อตั้งโดยเริ่มจากผู้ฝึกงานแต่ละประเทศได้มาใช้ ชีวิตในช่วงหนึ่งอยู่ด้วยกันที่หอพัก ABK ประเทศญี่ปุ่น ได้ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง เมื่อเดินทาง กลับประเทศแล้ว มีการรวมตัวเป็นชมรมศิษย์เก่าสร้างเครือข่ายผูกพันกับองค์กรแม่ ส.ส.ท: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจ และความ เสียสละของกลุ่มบุคคลที่เคยไปศึกษาและฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ส.ส.ท.ได้รับการสนับสนุนด้านการด�ำเนินกิจกรรม จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและ อุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส.ท.ญ: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการ การให้ บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม และวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การจัดสอนภาษาต่างประเทศ การจัดพิมพ์ หนังสือและวารสารทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการใหม่ๆ และให้ค�ำปรึกษาแก่สถานประกอบการในภาค อุตสาหกรรม

ร่วมพิธี ประสาทปริญญาบัตร ของสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ประจ�ำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 พ.ย 57 โดยมี ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นักเรียนทุนญี่ปุ่น ปริญญาตรี สาขาเศรษฐสาสตร์ มหาวิทยาลัย โยโกฮามา เป็นองค์ปาฐก กล่าวปาถกฐา ให้กับบัณฑิต TNI ในครั้งนี้ค่ะ


•26

เยี่ยมร้านค้า

คุณวิชชุพร พิชญธรามานนท์ (คุณผึ้ง)

เมื่อธุรกิจมาพร้อมกับความกล้าคิด กล้าท�ำ จนเกิดเป็น “ชลสิทธิ์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง” ร้านจ�ำหน่ายเหล็กทุกชนิด เมทัลชีท แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นไฟ เบอร์กลาส-โปรไลท์มินิ ทั้งยังรวบรวม สินค้าคุณภาพเกรดเอแบบครบวงจร โดยการบริหารงานของคุณวิชชุพร พิชญธรามานนท์ หรือคุณผึ้ง เจ้าของ ร้าน ที่เดินหน้าลุยตลาดย่านล�ำลูกกา จนประสบความส�ำเร็จเป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวางในระยะเวลาเพียงแค่ 6 ปี

แต่เดิมคุณผึ่งประกอบกิจการ หลากหลายทั้งขายอาหาร ขายเครื่อง มือช่าง แต่มาเกิดไอเดียที่อยากจะ สร้างความแตกต่างและมองหาสินค้า ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าในย่านล�ำลูกกาได้ ซึ่ง ในตอนนั้นเห็นว่าแผ่นเมทัลชีทและ แผ่นโพลีคาร์บอเนต ก�ำลังเป็นที่ สนใจของกลุ่มลูกค้าและวงการ ก่อสร้าง รวมถึงในย่านนี้ก็ยังหาซื้อได้ ยาก จึงเริ่มมองเห็นโอกาสในการ ต่อยอดธุรกิจ มีการศึกษาข้อมูล สินค้า หาโรงงานที่มีคุณภาพ และน�ำ เข้ามาขายจนเป็นที่ติดอกติดใจและมี ลูกค้าประจ�ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


27

ชลสิทธิ์ อินเตอร์เทรดดิ้ง 2/22-24 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ล�ำลูกกา ปทุมธานี 12150

สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ร้าน “ชลสิทธิ์ อินเตอร์เทรดดิ้ง” ได้รับการตอบรับที่ดีนั้น คุณผึ้งกล่าวว่า “นอกจากจะ ต้องรักษามาตรฐานสินค้าให้อยู่ในระดับดีอย่างคงเส้น คงวาแล้ว การบริการก็ถือเป็นจุดเด่นของร้าน โดยจะ ต้องยึดหลักความใส่ใจลูกค้า เข้าใจความต้องการของ ลูกค้า ให้ค�ำแนะน�ำที่ดีในด้านสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึง ต้องมีความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย เพื่อรักษาฐาน ลูกค้าในระยะยาว”

คุณผึ้งยังฝากข้อคิดไว้อีกว่า “การท�ำธุรกิจมีอุปสรรค มากมายหลายแบบ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การแข่งขันด้านราคา การโดนเปรียบเทียบคุณภาพสินค้ากับเกรดต�่ำกว่า ฯลฯ แต่ถ้า เรามั่นใจในสินค้าและบริการของเราแล้วก็อย่าถอย เวลาจะ เป็นเครื่องพิสูจน์ ปัญหาทุกอย่างสามารถผ่านพ้นไปได้ สิ่ง ส�ำคัญคือการได้ลงมือท�ำ ให้ถือคติไว้ว่า 100 คนคิด 10 คนท�ำ 1 คนส�ำเร็จ ถ้าเราอยากเป็น 1 คนที่ส�ำเร็จ ก็ต้องเริ่มจากการ ลงมือท�ำ และท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด” •

ถ้าอยากประสบความส�ำเร็จ ต้องเริ่มจากการลงมือท�ำ


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

•28


29


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ •30


31


•32

มุมสเตนเลส อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

• หลีกเลี่ยงสารเคมีที่มีคลอไรด์ เช่น กรดเกลือ, น�้ำยาท�ำความสะอาด ห้องน�้ำ หรือสารเคมีบางชนิดที่มีสูตรเคมีลงท้ายด้วย “Cl” (ซีแอล) กับ ผลิตภัณฑ์สเตนเลส เพราะจะท�ำให้สเตนเลสเป็นสนิมได้ • หลีกเลี่ยงการใช้ลวดเหล็ก ไปผูก มัด เกี่ยว เกาะ กับสเตนเลส เพราะ จะเกิดการถ่ายเทไฟฟ้าสถิต ท�ำให้สเตนเลสเป็นสนิมได้ • หลีกเลี่ยงการใช้ กระดาษกาว, STICKER, พลาสติก หรือวัสดุอย่างใด อย่างหนึ่ง ปกปิดผิวสเตนเลส เพราะจะท�ำให้ออกซิเจน ในอากาศไม่ สามารถท�ำปฏิกิริยา กับผิวสเตนเลส ในการสร้างฟิมล์ป้องกันสนิม • หลีกเลี่ยงการใช้ น�้ำมันสน ทินเนอร์ เช็ดท�ำความสะอาด สเตนเลส ควรใช้น�้ำประปา, เอททิลแอลกอฮอร์ หรืออาซิโตน ในการท�ำความสะ อาดผิวสเตนเลส • การท�ำความสะอาดคาบฉี่สุนัข ที่ประตูสเตนเลส ควรใช้น�้ำสบู่ล้างก่อน ที่จะใช้ น�้ำสะอาดล้างตามอีกครั้ง • ผงแป้งมันส�ำปะหลัง น�ำมาเช็ดกับผลิตภัณฑ์สเตนเลส ช่วยให้สเตนเลส แวววาวได้ • ถ้าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สเตนเลสบางอย่างที่ใช้ภายในห้องน�้ำ ควรใช้ส เตนเลสเกรด 304 จะใช้งานได้ทนทานกว่า เกรด 201 และ 202 • การล้างภาชนะสเตนเลส เช่นหม้อ กระทะ ที่มีส่วนเงา และส่วนด้าน ร่วมกัน ให้ใช้ฟองน�้ำสองหน้า ที่เป็นสก๊อตไบท์และฟองน�้ำคนละด้าน ภายนอกส่วนที่มีความเงาใช้ด้านที่เป็นฟองน�้ำ ภายในใช้ด้านสก๊อตไบท์ • อาหารไทยมีความเปรี้ยว เค็มที่ไม่เท่ากัน ผลิตภัณฑ์สเตนเลส ที่จะ เลือกซื้อมาใช้ ในการปรุงอาหาร ควรเลือก เกรด 304 หรือ 316 เพราะอยู่ในเกรดสเตนเลส กลุ่มอาหาร (Food Grade) • อย่าปิดรูระบายอากาศของแทงค์เก็บน�้ำสเตนเลส เพราะจะท�ำให้ไอ คลอรีนในน�้ำประปา ระบายออกไม่ได้ ท�ำให้อายุการใช้งานของถังส เตนเลสน้อยลง •


33


•34

รอบรู้งานช่าง หากต้องท�ำงานที่เป็นโลหะ คงจะคุ้นเคยกับค�ำศัพท์กันอยู่บ้างแต่ อาจจะยังไม่ครบถ้วน วันนี้จึงขอเสริมเพิ่มเติมกันอีกสักนิดครับ

ALLOY STEEL ANNEALING CHANNELS STEEL C LIGHT LIP CHANNELS CARBURIZING

CARBON STEEL SQUARE TUBE CARBON STEEL RECTANGULAR TUBE CARBON STEEL PIPES CHANNELS STEEL C LIGHT LIP CHANNELS CHECKERED PLATES COLD DRAWN STEEL DEFORMED BARS STEEL ELONGATION EQUAL ANGLES FLAT BARS STEEL FLAME-HARDENING STEEL GALVANIZED STEEL PIPES

เหล็กชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของอัลลอยด์ การอบเหล็กให้อ่อน เพื่อลดความแข็งและความเปราะลง ง่ายต่อการ กลึง เหล็กรางน�้ำ, รางหล่อ, รางหนา, รางซี เหล็กตัวซี, แปหลังคา, แปซี, โครงตัวซี การชุบผิวแข็งโดยการเติมคาร์บอนลงไปที่ผิวเหล็ก ท�ำให้เหล็กมีความ แข็งเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนผิวเท่านั้น ส่วนความแข็งของเนื้อเหล็กภายใน ยังเหมือนเดิม เหล็กกล่องเหลี่ยม, แป็บโปร่ง, เหล็กกล่อง, เหล็กหลอดเหลี่ยม เหล็กกล่องแบน, กล่องแบน, กล่องไม้ขีด, เหล็กกล่อง, เหล็กหลอด เหลี่ยม ท่อแป๊ปด�ำ, ท่อกลม, แป็บด�ำ, เหล็กหลอด, กลมด�ำ, ท่อด�ำ เหล็กรางน�้ำ, รางหล่อ, รางหนา, รางซี เหล็กตัวซี, แปหลังคา, แปซี, โครงตัวซี เหล็กแผ่นลาย, เหล็กลายดอก, ตีนไก่, ตีนเป็ด เหล็กที่ได้จากการรีดเย็น ท�ำให้ผิวของเหล็กมีสีขาว (เช่น เหล็ก S50C ผิวขาว) เหล็กข้ออ้อย, เหล็กอ้อย, เหล็กบั้ง, เหล็กข้อ การใช้แรงดึงโลหะให้ยืดตัว เหล็กฉาก, เหล็กมุม เหล็กแบน, เหล็กพืด,แบน,เหล็กแบนตัด,เส้นแบน เหล็กที่ชุบแข็งด้วยเปลวไฟ ท่อเหล็กกล้าชุบสังกะสี, แป็บปะปา, แป็บน�้ำ, แป็บสังกะสี, ปลาย เกลียว ,ปลายเรียบ, แป็บขาว


35

HARDNESS HEAT TREATMENT HOT ROLLED STEEL H-BEAM STEEL HOT ROLLED STEEL PLATE AND SHEET I-BEAM STEEL INDUCTION

LIGHT GUAGE CHANNELS NITRIDING NORMALIZING PRE-HARDENED STEEL PRESS DIE PUNCHING DIE ROUND BARS STEEL ROUGH TURNED STEEL STRENGTH STRESS RELIEVE TOUGHNESS VACUUM HEAT TREATMENT WEAR RESISTANCE WIDE FLANGE STEEL

ความแข็ง การอบชุบ หมายรวมไปถึงการชุบแข็ง การอบอ่อน หรือกระบวนกา รอื่นๆ ที่มีการให้ความร้อนกับเหล็ก เหล็กที่ได้จากการรีดร้อนโดยตรง ดังนั้นในการการกลึงจะแข็งกว่า เหล็กที่ผ่านการ NORMALIZING หรือเหล็กที่ผ่านการ ANNEALING เหล็กเอชบีม, ตัวเฮช, เสาเอช, เหล็กปีกไอ, เสาบีม เหล็กแผ่นด�ำ, หน้าแปลน, แผ่นเรียบ, ชีส เหล็กไอบีม, ตัวไอ, เสาบีม, เหล็กปีกไอ, เสาบีม การชุบแข็งโดยใช้คลื่นความถี่สูงผ่านขดลวดที่อุณหภูมิ 900 องศา เซลเซียส เพื่อชุบแข็งที่ผิว โดยความลึกจะขึ้นอยู่กับความร้อนที่ผ่าน ขดลวด เหล็กรางพับ, รางยู, รางร่อง, เหล็กพับร่อง การเติมไนโตรเจนลงไปที่ผิวเหล็กเพื่อความแข็งเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนผิว เท่านั้น ส่วนความแข็งของเนื้อเหล็กภายในยังเหมือนเดิม การอบเหล็กเพื่อให้มีเนื้อแข็ง และมีความแข็งสม�่ำเสมอทั่วทั้งเส้น ง่ายต่อการกลึง เหล็กที่ได้มีการชุบแข็งเรียบร้อยแล้วจากโรงงานผลิตเหล็ก แม่พิมพ์อัด แม่พิมพ์ตัดกระแทก เหล็กเส้นกลม, เหล็กกลม, เหล็กกลมตัน เหล็กที่มีการกลึงผิวเรียบร้อยแล้ว ความแข็งแรง การอบให้คลายความเค้นลง ความเหนียว การชุบโดยใช้เตาสุญญากาศ (ชุบน�้ำมัน, ชุบแก็ส) ความทนต่อการสึกหรอ เหล็กไวด์แฟรงค์, ตัวเฮช, เหล็กเสา, เหล็กปีก, เสาบีม

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงศัพท์พื้นฐานในวงการโลหะเหล็กเท่านั้น ที่น�ำมากล่าว ถึงกันพอสังเขป เพราะที่จริงแล้วค�ำที่ใช้กันนั้นยังมีอยู่อีกมากมาย เรียกได้ว่าท�ำเป็น ออกมาเป็นเล่มกันได้เลยทีเดียว แล้วจะค่อยๆ น�ำเสนอมากันอีกครับ •


•36

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••

BOSCH GWI 10,8 V-LI Professional สว่านไขควงไฟฟ้าไร้สายมุมฉาก

สว่านไขขวงอัจฉริยะ BOSCH รุ่น GWI 10,8 V-LI Professional ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด หัวเครื่องมือปรับขนาดได้ 9.5 ซม. เป็นรุ่นเล็กที่สุดในท้องตลาด ท�ำงานได้อเนกประสงค์ โดย เฉพาะในบริเวณที่มีพื้นที่จ�ำกัดหรือเข้าถึงได้ยาก ด้วยการปรับตั้งต�ำแหน่งหัวเครื่องมือได้ 5 ต�ำแหน่ง คือ 0๐/22.5๐/45๐/67.5๐/90๐ การปรับตั้งแรงบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง 7 ระดับ ผสม ผสานด้วยเทคโนโลยีลิเธียมไอออน Bosch Premium เอกลักษณ์เฉพาะจากบ๊อช ให้อายุการใช้งาน ยาวนานขึ้น 400% และระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่าเดิม พร้อมระบบป้องกันเซลล์ แบตเตอรี่ (ECP) ช่วยป้องกันแบตเตอรี่จากการโอเวอร์โหลด ความร้อนสูงเกินขนาด และการคาย ประจุจนหมด มีแรงบิดสูงสุด (ส�ำหรับการขันสกรูที่เป็นงานหนัก) ถึง 13 Nm ระบบการท�ำงาน แม่นย�ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานสูงสุด • •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •

BOSCH GBG 6 Professional แท่นเจียรแบบล้อเจียรคู่

• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••

ประสิทธิภาพเต็มรูปแบบเพื่องานหนักโดยเฉพาะ แท่นเจียร แบบล้อเจียรคู่ BOSCH GBG 6 Professional เสริมความ หนักแน่นด้วยมอเตอร์ทรงพลัง เหมาะส�ำหรับการท�ำงานใน รูปแบบต่าง ตัวเครื่องขนาดเล็กหล่อขึ้นรูป พร้อมลูกปืนกลม แบบซีล ช่วยป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปภายในมอเตอร์ ฐานเครื่อง ออกแบบให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคง ท�ำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น พร้อมฐานยางท�ำหน้าที่ช่วยยึดตัวเครื่อง และลดการสั่นสะเทือนระหว่าง ท�ำงาน เพิ่มความปลอดภัยด้วยฝาครอบกระจกขนาดใหญ่และปรับได้ง่าย ช่วย ป้องกันสะเก็ดไฟอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบค�ำนึงไปถึงสวิตช์เปิด/ปิด มีระบบป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปภายในสวิตช์ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับอุปกรณ์ รวมถึงล้อเจียรก็สามารถเปลี่ยนได้ง่าย สะดวกสบายในการท�ำงาน • •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Makita HM-1214C สกัดไฟฟ้า (AVT) SDS MAX

เครื่องสกัดไฟฟ้า Makita HM-1214C ถูกออกแบบให้มีขนาดเหมาะมือ น�้ำหนักเบา ท�ำงานต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเมื่อย ใช้กับดอกสกัด SDS-MAX สามารถใส่และถอดดอก สกัดได้ง่ายด้วยปุ่มแบบเลื่อน มาพร้อมประสิทธิภาพการท�ำงานด้วยก�ำลังไฟฟ้า 1,500 W อัตราเจาะกระแทกต่อนาที 950 – 1,900 ท�ำงานแม่นย�ำด้วยปุ่มควบคุมความเร็ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีระบบ AVT ที่ช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่อง ระหว่างท�ำงาน สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องด้วยถ่าน CB-171 พร้อมเช็คสถานะ ถ่านด้วยไฟ LED ไฟจะขึ้นเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนถ่าน ช่วยให้การท�ำงานสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น •


37

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมลายไม้ ก�ำลังเป็นที่ได้รับความ นิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่ด้วยหน้ากว้างที่มีอยู่เพียง 2 ขนาดเท่านั้น คือ 2” และ 4” จึงท�ำให้การออกแบบ สร้างสรรค์งาน ยังมีอยู่ในข้อจ�ำกัดอยู่บ้าง ด้วยการสรรหานวตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ของ TN จึงได้น�ำแบบหน้ากว้าง 3/4” หรือที่เรียกใน วงการช่างว่า ขนาด 6 หุน ท�ำให้มีหน้าตัดเป็น สี่เหลีั่ ยมจัสตุรัส เพื่อเป็นทางเลือกในการออกแบบสร้างสรรค์ อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด เพิ่มมาอีกหนึ่งขนาด สู่ท้องตลาด วงการก่อสร้างเป็นเจ้าแรกของประเทสไทย

และจากมุมมองและแนวคิดของ TN เพื่อการพัฒนา ให้มีนวตกรรมใหม่ๆ ของวัสดุ-อุปกรณ์ ในวงการ ก่อสร้าง จึงได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ก�ำลังจะมาวางสู่ท้อง ตลาด อีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ ในเร็วๆ นี้


•38

ปฎิทินข่าว

............................................................ Thailand Bestbuys 2014 12-21 ธันวาคม 2557 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มหกรรมของขวัญของที่ระลึก ของ แต่งบ้านนานาชนิด ในช่วงเทศกาล แห่งความสุขส่งท้ายปี 2557 นี้ ที่มีสินค้าดีมีคุณภาพ มีดีไซน์แปลก ใหม่สวยงาม กว่า 850 บูท ไม่ว่าจะ เป็น ของขวัญ สินค้าตกแต่งบ้านทัน สมัย การ์ดอวยพร เครื่องเขียน เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องหนังแบรนด์ ดัง ที่มาลดราคาพิเศษ 20-70% • ............................................................ THAILAND Hi-End Audio & VIDEO Show 2014 11-14 ธันวาคม 2557 @ ไบเทค บางนา งานแสดงเครื่องเสียง Hi-End ที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุด พบกับเครื่องเสียงระดับ โลก หูฟัง, Accessories, Gadgets, CD, แผ่นเสียงและ Blu-ray / DVD มากมาย พร้อมพบกับ T.H.E. SHOW Clearance Room ลดเริ่มต้น 50% และการแสดงระบบภาพและเสียง ระดับ Hi-End มากมาย • ............................................................ Thailand Furniture and Houseware Fair 2014 13-21 ธันวาคม 2557 @ ไบเทค บางนา งานแสดงสินค้าบ้าน ยิ่งใหญ่ ส่งท้าย ปี 2557 กว่า 400 โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี มากที่สุด ครบทุกความต้องการเรื่อง บ้าน ในงานเดียว •

............................................................ เทศกาลอาหารย่าง (BBQ Festival) 10-14 ธันวาคม 2557 @ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา การออกบูธอาหารย่างนานาชนิด และ ผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 100 ร้าน พบ กับขบวนพาเหรดแฟนซีสไตล์คาวบอย และอินเดียนแดง การแสดงดนตรี สไตล์คันทรี การโชว์วิถีชีวิตคาวบอย และอินเดียนแดง • ............................................................ World Food & Beverage Expo 2014 12 - 14 ธันวาคม 2557 @ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ของไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและ บริการต่างๆ ตามความต้องการของผู้ บริโภคจากทั่วทุกมุมโลก และส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและบริการ อาหารและเครื่องดื่มไทยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศ ............................................................ Bonjour French Fair 2014 11-14 ธันวาคม 2557 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานมหกรรมสินค้าคุณภาพส่งตรง จากต่างประเทศฝรั่งเศส กว่า 50 บริษัท กว่า 80 บูท ทั้งเครื่องส�ำอาง เครื่องประดับ แฟชั่น และเครื่องใช้ ในบ้าน อาหารสดใหม่ ไวน์ แชมเปญ คอนยัค ชีส ไส้กรอก ช็อคโกแล แยม และอื่นๆ อีกมากมาย •

............................................................ Gifts Exports’ 2015 5-14 ธันวาคม 2557 @ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ( รัชดาภิเษก) พบกับสินค้าของขวัญ ของพรีเมียม คุณภาพส่งออก ให้ท่านได้เลือกซื้อ มากมาย อาทิเช่น เครื่องส�ำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่อง ประดับ อัญมณี สินค้าสุขภาพและ ความงาม และอื่น ๆ อีกมากมายใน ราคาสุดพิเศษ พร้อมรับของที่ระลึก ภายในงาน • ............................................................ ของขวัญปี ใหม่ 2558 19 - 28 ธันวาคม 2557 @ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ (รัชดาภิเษก) พบกับสินค้าของขวัญ ของพรีเมียม คุณภาพส่งออก ให้ท่านได้เลือกซื้อ มากมาย และสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น เครื่องส�ำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ อัญมณี สินค้าสุขภาพและความงาม และอื่น ๆ อีกมากมายในราคาพิเศษ พร้อม รับของที่ระลึกภายในงาน • ............................................................ ไทยแลนด์ แบรนด์ แกรนด์ เซล 2014 19 - 28 ธันวาคม 2557 @ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ ชลบุรี พบสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องแต่ง กาย รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งบุรุษและสตรี มากมายน�ำมาลด ราคา กว่า 80% และสินค้าโอทอปห้า ดาว •


39


•40

บอกเล่าธุรกิจ

เวลาถือได้ว่าเป็นกลไกอย่างหนึ่งในตัวก�ำหนดถึง ความส�ำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ในหนึ่งวันมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้น เราจะสามารถ ใช้ 24 ชั่วโมงนี้ ให้เกิดประโยชน์แก่เรา แก่งาน แก่ที่ ท�ำงานได้มากน้อยแค่ไหน การบริหารเวลาคือการที่ เราจะจัดการสิ่งต่างๆ ภายในเวลาที่มีอยู่ให้ส�ำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดและก็ให้มี ประสิทธิภาพมากที่สุด จะท�ำให้เราพบความส�ำเร็จที่ เราต้องการได้มากขึ้น การใช้เวลาให้มีประโยชน์ใช้ เวลาท�ำงานได้อย่างมีเป้าหมายมีแผนก็จะท�ำให้เรา รู้สึกว่าเราไม่ได้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เป็น เรื่องของความส�ำคัญในการบริหารเวลา


41

เราคงจะเคยได้ยินว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การเริ่มต้นที่ดี มี ความส�ำเร็จเกินกว่าครึ่งแล้ว ถ้าวันไหนเราเริ่มต้นท�ำงานไปได้ด้วย ดีก็ถือว่างานส�ำเร็จได้ไปเกินครึ่งแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ไปเสียเวลาในเรื่องที่ไม่ส�ำคัญๆ ให้พิจารณาให้แน่นอนว่าอะไรที่ ส�ำคัญ จงเลือกท�ำสิ่งที่ส�ำคัญๆ ก่อน และบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธ ที่คนมาขอ ให้เราท�ำโน่นท�ำนี่ ทั้งๆ ที่มันอาจจะไม่เกิดประโยชน์ไม่ส�ำคัญ ต้องกล้าตัดสินใจปฏิเสธ หากจะมีทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงาน ควรจะต้องมีการตั้งเป้า หมาย ก�ำหนดเวลาว่า ควรจะท�ำอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือนแต่ละปี ก�ำหนดเกณฑ์ในการใช้เวลา ในการท�ำกิจกรรมแต่ละอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ รับแขก รับประทานอาหาร ประชุม จะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ถ้าหากว่ามันจะเกิน เวลาแล้วต้องหาวิธีการคุมให้อยู่ในเวลาที่เราก�ำหนดให้ได้ ก�ำหนดให้ชัดเจนในแต่ละวัน ถึงการวางแผนประจ�ำ ว่าเราจะต้องท�ำอะไรบ้าง จะต้องมีการจัดล�ำดับ ความส�ำคัญให้เหมาะสม ถือเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทั้งเวลา ท�ำงาน เวลาพักผ่อน นอนหลับ เวลาพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อ ความบันเทิงรื่นรมย์ เพื่อสุนทรียในชีวิต ไม่ว่างานไหนงานด่วน ด่วนมาก ด่วนปานกลาง ด่วนน้อย การจัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน ต้องจัดให้ชัดเจน จัดล�ำดับ ให้ได้จะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการท�ำอะไรให้มันมากเกินไป เมื่อท�ำงานที่ยากเสร็จมันจะเกิดก�ำลังใจจะช่วยให้ เราท�ำงานที่ยากน้อยลงไปได้เสร็จรวดเร็วขึ้น จึง ควรให้ความส�ำคัญและลงมือท�ำงานที่ยากเสียก่อน การมอบหมายงานที่เหมาะสม ให้คน อื่นมาช่วย จะท�ำให้เรามีเวลาไป ท�ำงานอื่นที่ส�ำคัญๆ เพิ่มมากขึ้นได้ ไม่ควรท�ำงานพร้อมกันหลายๆ อย่าง ควรท�ำงานให้ส�ำเร็จ เป็นชิ้นเป็นอัน ท�ำให้เราสามารถที่จะไปท�ำงานชิ้นอื่นได้เป็น ชิ้นๆ ไป จะเป็นการจัดล�ำดับงานที่เราจะท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป


คมช่างไอที สวัสดีครับ ฉบับนี้อยากจะขอแนะน�ำแอปที่ช่วยให้ช่างอย่างเราๆ ท�ำงานสะดวกมาก ยิ่งขึ้น Autodesk AutoCAD 360 สุดยอดโปรแกรมมืออาชีพ เพิ่มความคล่องตัวให้ สถาปนิกกับเหล่าดีไซน์เนอร์และวิศวกร AutoCAD 360 (App โปรแกรมออโต้แคด) : เป็นแอพฯ ที่จะช่วยให้ออกแบบ ให้ สร้างสรรค์ผลงานเหมือนกับ โปรแกรมออกแบบ AutoCAD บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง โต๊ะกันเลยทีเดียว ภายในแอพฯ จะมีเครื่องมือในการ ดู แก้ไข และแชร์ผลงานการ ออกแบบได้จาก ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งในยามที่คุณออฟไลน์ ไม่ได้ต่อเน็ต หรือออนไลน์ ขณะต่อเน็ต นอกจากนี้ ยังสามารถท�ำงานร่วมกับ เว็บแอพพลิเคชั่น ได้อีกด้วย ซึ่งตอนนี้แอพ AutoCAD 360 นี้มีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS และ Android ฟรี ส่วน AutoCAD 360 Pro จะได้ใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติม (ต้องเสียเงิน Subscription เป็นรายปี หรือรายเดือน)

ความสามารถของแอพฯ AutoCAD 360 จะสามารถเปิด ไฟล์ 2D และ 3D .DWG และอัพโหลดไปยังบัญชี AutoCAD 360 ได้ ด้วยความสามารถของ โปรแกรมออกแบบ น�ำไป ดีไซน์บ้าน ได้อย่างอิสระตามใจชอบ โดยท�ำงานได้แม้ขณะที่ ออฟไลน์ และอัพโหลดไฟล์ไปทางอีเมล์ได้โดยตรง รองรับ การ Multi-touch เพื่อให้ง่ายต่อการวาดแบบออกแบบ หรือ แก้ไขแบบภาพ รูปร่างต่างๆ ได้ด้วย Snap สามารถปรับ ขนาด หมุนภาพ และย้ายวัตถุได้อย่างสะดวก และบันทึกไป ยัง AutoCAD 360 เพื่ออัพเดทงานให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย Design Feed ที่เพิ่มคอมเม้นท์ รูปภาพ หรือเชิญเพื่อนๆ ได้ และยังน�ำออกรูปภาพการออกแบบไปเป็นไฟล์ PDF หรือ DWF และแชร์ผ่านอีเมล์ได้ทันที และยังฟีเจอร์อื่นๆ อีก มากมาย ลองดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในโทรศัพท์ เพื่อความสะดวก คล่องตัวที่จะท�ำให้งานของคุณง่ายดายขึ้น ในทุกๆ สถานที่ ที่ ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำงานอยู่บนโต๊ะอีกต่อไป •


43

ตาชัง่ ไม้ไผ่

งานออกแบบสไตล์รกั ษ์โลก เมื่อเฟอร์นิเจอร์ไม้สุดคลาสสิคกลายเป็นของใช้ไอเดียเก๋อย่าง “Bamboo + Scale” ตาชั่งวัดน�้ำหนักจากไม้ไผ่ โดยการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ของ 2 ดีไซเนอร์ Yujie Hong และ Lei Shi ที่เคยคว้ารางวัลใหญ่ของเวที Reddot Design Award เมื่อปี 2013 มาแล้ว ตาชั่ง “Bamboo + Scale” ได้ถูกคิดค้นมาเป็นอย่างดีจากสองดีไซเนอร์ ที่น�ำเอาวัสดุที่มี เอกลักษณ์อย่าง “ไม้ไผ่” มาออกแบบสไตล์ Minimal กลายเป็นที่ชั่งน�้ำหนักไอเดียบรรเจิด สามารถท�ำงานได้ด้วยแรงกลธรรมชาติ เพียงแค่ผู้ใช้ขึ้นไปยืนเหยียบไม้ไผ่รูปทรงงอ โค้งนี้ น�้ำหนักที่ทิ้งลงไปจะท�ำหน้าที่ด้วยตัวของมันเอง ไม้จะค่อยๆ โก่งงอและมี ตัวเลขบอกน�้ำหนักอย่างชัดเจน โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ระบบกลไกไฟฟ้าใดๆ ทั้งสิ้น ถือ เป็นงานออกแบบที่ดูดีทั้งภาพลักษณ์และการใช้งาน แถมยังเป็นการใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่าอีกด้วย ที่มา : http://www.dooddot.com/bambooscale/

เปิดโลก ผลิตภัณฑ์ LIFEBEAM

หมวกแก๊ปวิเคราะห์สขุ ภาพ ไลฟ์บีม (LifeBeam) หมวกชีวมิติสุดล�้ำ วิเคราะห์ข้อมูลการออกก�ำลังกายเพื่อ คนรักสุขภาพโดยเฉพาะ ผลงานการสร้างสรรค์จากทีมนักพัฒนาโดยประเทศ อิสราเอล ไลฟ์บีมถูกออกแบบมาให้กระบังหน้าของหมวกมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่ คอยตรวจจับสายตาของผู้สวมใส่ ซึ่งจะท�ำการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพเอาไว้ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ จ�ำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญ และจังหวะการเดิน ซึ่งราย ละเอียดทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ สามารถสวมใส่ได้ทุกสภาพ อากาศ และกันน�้ำได้ ที่ส�ำคัญได้ผ่านการทดสอบมาแล้วจากนักกีฬามืออาชีพที่เข้า แข่งขันใน London Marathon 2014 จึงมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.life-beam.com

Mr. Coffee

เครือ่ งท�ำกาแฟอัจฉริยะ ชงทันใจผ่านมือถือ นวัตกรรมส�ำหรับคนที่หลงรักกาแฟ มิสเตอร์คอฟฟี่ (Mr. Coffee) เครื่องชง กาแฟอัจฉริยะ สามารถชงกาแฟหอมๆ ได้ทันทีเมื่อสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน และ สามารถผลิตกาแฟได้มากถึงครั้งละ 10 แก้วเลยทีเดียว โดยทางเบลคิน (Belkin) ได้เปิดตัวเครื่องชงกาแฟ ที่ให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการท�ำงานเครื่องชงจากสมาร์ทโฟนทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า WeMo ซึ่งตัวเครื่องจะใช้เวลาในการผลิตกาแฟไม่ถึง 8 นาทีต่อ 1 แก้ว นอกจากนี้ มิสเตอร์คอฟฟี่ยังสามารถตั้งเวลาการชงล่วงหน้าได้นานถึง 1 สัปดาห์ ปรับระดับการชงได้ตามต้องการ มีระบบแจ้งเตือนไปยังมือถือเมื่อต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ โดยราคาของมิสเตอร์คอฟฟี่ตกอยู่ที่เครื่องละ 150 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4,755 บาท คอกาแฟคนไหนอยากลองชิมเจ้ามิสเตอร์คอฟฟี่ผ่านสมาร์ทโฟนดูบ้าง สามารถเข้าไปดูราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.belkin.com/us •


•44

มุมกฎหมาย ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

ท่านผู้อ่านคมช่างฉบับประจ�ำเดือนเดือนธันวาคม 2557 นอกจากจะย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ สองของนิตยสารคมช่างแล้วถือเป็น การส่งท้ายปีเก่าแล้ว ก้าวสู่ปี 2558 ขอส่งมอบความ สุขสู่ท่านผู้อ่านประสพแต่ความสุขโชคดีมีชัย คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาครับ วันนี้เอาเรื่องสัญญาที่คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตาม สัญญานั่นคือสัญญาจ้างงาน นักเรียนฝึกหัดการบินราย หนึ่งตกลงท�ำสัญญากับบริษัทการบินยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ใน สัญญาจ้างตกลงในสาระส�ำคัญคือ การปฏิบัติงานใน ต�ำแหน่งนักบินฝึกหัดนั้นมีลักษณะเป็นการเฉพาะแตกต่าง จากพนักงานทั่วไปสายอื่นๆ กล่าวคือต้องมีคุณสมบัติ เฉพาะตัวเกี่ยวกับภาษา บุคลิกภาพ สุขภาพที่สมบูรณ์การ ศึกษาอบรม สามารถปฏิบัติงานบนเครื่องบินขณะท�ำการ บินได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทการบินใหญ่ผู้เป็นนายจ้าง ก�ำหนด จะต้องไม่ถูกจ�ำกัดทางเวชศาสตร์การบิน และจะ ต้องได้รับการศึกษาอบรม โดยบริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่าย จ�ำนวนมาก หากไม่สามารถท�ำงานให้แก่บริษัทไม่ว่าด้วยเห ตุใดๆเป็นเหตุให้ต้องพิจารณาให้ออก ปลดออก หรือลา ออก จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าปรับอีกจ�ำนวนหนึ่งเท่า ของค่าเสียหายที่ทางบริษัทจ่ายไป เมื่อผ่านการเรียนการฝึกหัดแล้ว จะต้องท�ำการบินรับ ใช้สายการบินที่ท�ำการลงทุนฝึกหัดให้ตนเองได้รับ ประสบการณ์จะต้องรับใช้ทุนภายในเวลาแปดปี ถ้าท�ำงาน ไม่ครบแปดปี ต้องชดใช้ค่าเสียหายปีละหนึ่งล้านบาท เป็นต้น ถ้าลาออกต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหก เดือน หากไม่บอกล่วงหน้าจะต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นเงินห้า แสนบาท เหตุผลเพราะต้องการปกป้องนักบินของตน ไม่ ไห้บริษัทอื่นฉกฉวยเอานักบินที่ตนเองสร้างไว้แล้วไปใช้งาน ง่ายๆ ทั้งนี้ตลาดแรงงานนักบินนั้นหายาก การจะท�ำการ ฝึกหัดนักบินใหม่ต้องใช้เวลาและลงทุนมาก แต่ว่าธรรมดาของมนุษย์ มีความต้องการเงินทองและ ผลประโยชน์ความก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่จนละเลย สัญญาข้อตกลงผู้ว่าจ้างเดิม นักบินที่ตกลงรับว่าจ้างไว้ได้ ท�ำการฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญาได้ลาออกก่อนก�ำหนดไป เป็นนักบินให้กับบริษัทอื่นที่ให้เงินค่าจ้างสูงกว่า เรียกว่า แรงงานไหลออก ท�ำให้ฝ่ายผู้ว่าจ้างเดิมซึ่งเป็นสายการบิน ได้รับความเสียหาย จึงน�ำความเรื่องนี้ไปฟ้องยังศาล แรงงานเรียกค่าเสียหายจ�ำนวนหนึ่งพร้อมดอกเบี้ยตามที่ได้ ตกลงไว้ในสัญญาตามเงื่อนไขการว่าจ้างงาน

นักบินผู้ตกเป็นจ�ำเลยท่านนี้ ได้ขอค�ำปรึกษาหารือกับ ผมทั้งข้อกฎหมายและข้อต่อสู้ผมแนะน�ำว่าเราเป็นฝ่ายการ ผิดสัญญาผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย เป็นหนี้ทางแพ่งชนิด หนึ่ง การเป็นหนี้ก็ต้องจ่าย แต่ศาลแรงงาน หรือศาลอื่นใน ปัจจุบันใช้วิธีการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทเป็นหนทางที่ ดีที่สุดไม่เจ็บช�้ำด้วยกันทั้งสองฝ่ายและยังมีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันอีกด้วย จ�ำเลยเลือกที่จะยอมรับช�ำระหนี้ แต่ประสงค์จะขอลด หย่อนผ่อนผันหนี้ เมื่อถึงในวันนัดพิจารณาจ�ำเลยแถลงต่อ ศาล ขอเจรจาไกล่เกลี่ยฝ่ายโจทก์ไม่ขัดข้องแต่ประการใด ยอมลดและผ่อนผันหนี้ให้ คดีย่อมระงับข้อพิพาทด้วยการ ยอมรับการไกล่เกลี่ย การประนีประนอม ยอมความไม่รก โรงรกศาล ซึ่งบางรายอาจไม่เลือกวิธีนี้เพราะมีข้อโต้แย้งใน รายละเอียดบางประการ เช่นต่อสู้ว่าจ่ายไปแล้วจ�ำนวนหนึ่ง การใช้สิทธิของผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายสูงเกินไป ดอกเบี้ยไม่ตรงตามความเป็นจริง ถือเป็น เรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่แตกต่าง กันเป็นรายๆ ไปครับ


45

ถาม นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างมีกรณีใดบ้างครับ ตอบ ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ลูกจ้างลาออกเอง ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�ำความผิด อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจท�ำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสีย หายอย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน หรือระเบียบ หรือค�ำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็น ธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จ�ำเป็นต้องตักเตือน ซึ่งหนังสือเตือนนั้น ให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน หนึ่ง ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท�ำผิด ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาlสามวันท�ำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวัน หยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรได้รับโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษา ถึงที่สุดให้จ�ำคุก กรณีการจ้างที่มีก�ำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และนายจ้างเลิกจ้าง ตามก�ำหนดระยะเวลานั้น ได้แก่งานดังนี้ การจ้างงานในโครงการ เฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือ การค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของ งานที่แน่นอน งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก�ำหนดงานสิ้นสุดหรือความส�ำเร็จของงาน งานที่เป็นไปตามฤดูกาล และ ได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมาย มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ : wirat2001@hotmail.com อยากจะขอน�ำเอาสาระกฎหมายมาประกอบส่วนเป็นแนวคิดในการท�ำงานและการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับ จ้างดังนี้ครับ สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาไม่มีแบบเมื่อมีการตกลงกัน คือมีค�ำเสนอและค�ำสนองตรงกัน ท�ำกันด้วยวาจา สัญญาก็เกิดขึ้นครบบริบูรณ์ “อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ลูกจ้างตกลงจะท�ำงานให้ แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท�ำงานให้ สัญญาจ้าง ประกอบด้วยคู่สัญญาสองฝ่าย คือฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง โดยฝ่ายลูกจ้างจะท�ำงานให้แก่ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายนายจ้างจะจ่ายสินจ้างให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการตอบแทน นายจ้างมีอ�ำนาจในการบังคับบัญชาลูกจ้าง ลูกจ้างมีหน้าที่ ต้องรับฟังค�ำสั่งและปฏิบัติตาม ต่าง กับสัญญาจ้างท�ำของ ซึ่งนายจ้างไม่มีอ�ำนาจบังคับลูกจ้าง วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญของสัญญาจ้าง แรงงานอยู่ที่ ลูกจ้างจะต้องท�ำงานตามที่ว่าจ้างนั้นจะส�ำเร็จหรือไม่ ลูกจ้างก็มีสิทธิจะได้รับสิน จ้าง เมื่อมีการจ้างงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบส�ำคัญ แสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ ท�ำงานมานานเท่าไร และงานที่ท�ำนั้นเป็นงานอย่างไร นายจ้างต้องรับผิดชอบในผลแห่ง การละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้ กระท�ำไปในทางการที่จ้างหรือตามค�ำสั่งของนายจ้าง สัญญาจ้างงานเป็นนิติกรรมที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่มุ่งก่อให้เกิด, เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ถือเอาสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเป็น จุดหมาย และเมื่อสัญญาเขียนเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมาย ความสัมพันธ์ ทางสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาก็จะมีผลผูกพันทางกฎหมายขึ้นทันที ไม่ว่าคู่สัญญาฝ่ายใดก็ตามล้วนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ทีควรกระท�ำ หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในสัญญา ก็ให้ถือว่าผิดสัญญาจะต้องรับ ผิดชอบตามที่กฎหมาย และยังยังมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวคือ เมื่อได้ลงนามใน สัญญาว่าจ้างงานแล้ว ก็จะกลายเป็นพนักงานคนหนึ่ง ของหน่วยงานผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญา หน่วยงานผู้ว่า จ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ท�ำงาน ที่อยู่ในขอบข่ายความ สามารถของลูกจ้างให้ส�ำเร็จตามที่สัญญาไว้ •


•46

สุขภาพ

หลายท่านคงได้ทราบตามข่าว เมื่อไม่นานมานี้เกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนนและเด็กนักเรียนเสียชีวิต 4 คน จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ขับขี่นั้นมีโรคประจ�ำตัว คือ โรคลมชัก คมช่างฉบับนี้จึงขอพาท่านมาความรู้จักกับโรคนี้ กันครับ

เป็นอาการของการท�ำงานที่ผิดปกติของเซลล์สมองอย่าง เฉียบพลันที่มีการปลดปล่อยคลื่นไฟฟ้า ที่ผิดปกติออกมาจากเซลล์ สมองจ�ำนวนมากพร้อมๆ กันและท�ำให้เกิดอาการชัก (Seizure) อาการแสดงออกมาแตกต่างกันไป ขึ้นกับหน้าที่ของสมองส่วนที่ผิด ปกติว่ามีหน้าที่อะไรบ้างในขณะชัก เช่นขณะชัก สมองส่วนที่ถูก รบกวนท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยจะมีอาการชักแบบ เกร็งกระตุก ถ้าเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการมองเห็น อาจ เห็นแสงในขณะที่มีอาการชัก อาการชักชนิดที่พบได้บ่อยคือ อาการ ชักเกร็งกระตุกทั้งตัว (Generalized Tonic Clonic or Grand Mal Seizure) ส่วนใหญ่จะเกร็งกระตุกนาน 2-3 นาที โดยผู้ป่วยไม่รู้ตัว ในขณะชัก จ�ำเหตุการณ์ไม่ได้ คนทั่วไปมักเรียกอาการชนิดนี้ว่า “ลมบ้าหมู” อาการโรคลมชัก แสดงอาการให้เห็นได้หลายลักษณะตั้งแต่ การชักแบบที่ไม่แสดงอาการผิดปกติของการชักเกร็งกระตุกของ อวัยวะใดๆ ในร่างกายออกมาให้เห็นจนกระทั่งเป็นการชักที่แสดง อาการผิดปกติออกมาให้เห็นในลักษณะ ที่ผิดปกติต่างๆ กันไปเช่น ชักเกร็งทั้งตัว ชักกระตุกทั้งตัว ชักเกร็ง กระตุกทั้งตัว ชักตัวอ่อน อาการชักกระตุกเกิดที่อวัยวะด้านใดด้าน หนึ่งของร่างกาย เช่น อาจจะมีอาการหลังแอ่น แขนขาเหยียดออก กัดฟันแน่น หน้าบูดเบี้ยว ตาเหลือก น�้ำลายเป็นฟอง เหงื่อออกมาก ปัสสาวะและอุจจาระราด หายใจครืดคราด หยุดหายใจ อาการที่ เกิดขึ้นจะใช้เวลาไม่นานช่วงเวลาสั้นๆ เกิดขึ้นซ�้ำๆ เป็นๆหายๆ ภายในเวลาประมาณ 20 วินาที - 5 นาที ระหว่างที่เกิดอาการชัก ผู้ป่วยจะไม่รู้สติ จ�ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ ส�ำหรับผู้ป่วยที่มี อาการชักที่เกิดขึ้นเฉพาะที่บางส่วนอาการไม่รุนแรง จะแสดง อาการของการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่นเริ่มที่มือข้างใดข้างหนึ่ง แล้วกระจายไปยังกล้ามอื่นๆ ที่นิ้วมือ นิ้วหัวแม่เท้า มุมปาก เป็นต้น ซึ่งเป็นอาการชักที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวอยู่ตลอด


47

สาเหตุโรคลมชัก มีได้หลายประการ คือ 1. โรคลมชักไม่ทราบสาเหตุ อาจเกิดจากความผิด ปกติทางกรรมพันธุ์ บาดเจ็บระหว่างคลอด โรค หลอดเลือดสมอง พบก่อนอายุ 20 ปี หลังอายุ 30 ปี พบน้อย 2. โรคลมชักที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของสมอง โดยตรง เช่น สมองได้รับการกระทบกระเทือนซึ่ง อาจเกิดในระยะแรกหรือระยะหลังบาดเจ็บแล้ว 1 ปี มีเนื้อสมองตาย มีก้อนเลือด สมองได้รับการกระทบ กระเทือน การบาดเจ็บของศีรษะ การติดเชื้อใน สมองและเยื่อหุ้มสมอง ภาวะเลือดออกในสมอง ท�ำให้ชักได้ถึงร้อยละ 10 3. ความผิดปกติทางชีวเคมี ที่พบบ่อยได้แก่ น�้ำตาล ในเลือดตํ่า สมองขาดออกซิเจน ได้รับพิษตะกั่ว การ ขาดยาบางอย่าง (ยาระงับชักหรือเหล้า) ขาดสมดุล อิเล็กโตรไลท์ เช่นระดับ แมกนีเซียมแคลเซียม และ ฟอสฟอรัสในเลือดตํ่า คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด สูงหรืออาการไข้สูง เป็นต้น

การป้องกันโรค (Prevention) คือ การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยไม่ให้เกิด อันตรายต่อตัวเองและไม่ให้เกิดอาการชัก ซ�้ำขึ้นมาใหม่ ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องมีการ ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ มากระตุ้นให้เกิดอาการชักเช่น งด ดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูก�ำลัง ต่างๆ งดเว้น ชา กาแฟ หลีก เลี่ยงการเล่นกีฬาที่ต้องปะทะ กัน กีฬาทางน�้ำ ไม่ควรอด นอน พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าท�ำงานหักโหมจน ร่างกายอ่อนเพลีย ลดความ ตึงเครียดทางอารมณ์ต่างๆ ควรลดหรืองดการขับรถยนต์/ รถจักรยานยนต์ หากจ�ำเป็นไม่ ควรขับคนเดียวหรือห้ามเดินทาง ไกลคนเดียว

การรักษาพยาบาล (Treatment) มีแนวทางการรักษาอยู่ 2 วิธีหลักคือ การรับประทานยากันชัก ในขณะที่ผู้ป่วยก�ำลังชักโดยให้วาเลี่ยม 10 มก. เข้าเส้นช้าๆ เนื่องจากยา นี้กดการหายใจขณะให้ยา และหลังให้ยาสังเกตจังหวะและอัตราการหายใจอย่างใกล้ชิด หรือให้ Phenytoin (Dilantin) 500 ม.ก. หยดให้ทางเส้นเลือดด�ำช้าๆ นาทีละ 50 ม.ก. เพราะยานี้กดการเต้น ของหัวใจจึงต้องสังเกตการเต้นของหัวใจและเพื่อควบคุมอาการชักในระยะยาวให้ Phenobarb ขนาด 15-50 ม.ก. (เด็ก) และ 50-100 ม.ก. (ผู้ใหญ่) กินวันละ 2-3 ครั้งการหยุดยานี้อย่าง ทันทีทันใด อาจ ท�ำให้เกิดอาการชักได้ เมื่อจะเลิกใช้จะต้องค่อยๆ ลดขนาดของยาลงเสียก่อน การผ่าตัดการรักษาสมอง จะใช้ในกรณีผู้ป่วยมีอาการชักจากสมองที่ผิดปกติ เช่น โรคเนื้องอก สมอง ภาวะเลือดออกในสมอง เป็นต้น หรือในกรณีผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการทานยา ในการรักษาโรค ลมชัก การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานยากันชักอย่าง สม�่ำเสมอ ห้ามหยุดหรือปรับยาเอง การทานยากันชักนั้นต้องใช้เวลานานอย่างน้อยประมาณ 3 ปีนับแต่ ทานยาครั้งแรกและไม่เกิดอาการชักเลย หากทานยาไปได้ระยะหนึ่งแล้วเกิดอาการชักขึ้นมาใหม่ก็ต้อง เริ่มต้นนับเวลาการทานยาใหม่อีก 2 ปี หากไม่การชักเกิดขึ้นจึงค่อยปรับลดขนาดยาลงภายในเวลา 6 เดือน-1 ปี และเมื่อไม่มีการชักอีกจึงหยุดยาได้ แต่ถ้ามีการชักเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้เริ่มนับเวลาการ ทานยาใหม่อีก 2 ปี เช่นนี้เรื่อยไป ดังนั้นผู้ป่วยและญาติจะ ต้องเข้มงวดในการปฏิบัติตัวการด�ำเนินชีวิต ที่ลดความเสี่ยงกับการเกิดอาการชักซ�้ำขึ้นมาใหม่ ส่งผลท�ำให้ไม่สามารถหยุดทานยาได้


สุขภาพ •48

การสร้างเสริมสุขภาพ (Promotion) คือการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยการ ออกก�ำลังกายที่พอเหมาะไม่หักโหมจนร่างกายอ่อนล้า เช่น ร�ำไทเก๊ก ร�ำกระบี่กระบอง โยคะ และการเดินเร็วๆเป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุม อาการชักจะเป็นเรื่องการให้สุขศึกษา และการดูแลด้านจิตใจ แก่ผู้ป่วยและญาติ เมื่อผู้ป่วยมีอาการทุเลาขึ้น และกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน เพื่อป้องกันการชักมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดน้อยลง ดังนี้คือ 1. อธิบายถึง สาเหตุ อาการของโรคพอเข้าใจ และให้รู้จักสังเกตอาการเตือนต่างๆ ที่น�ำมาก่อนอาการชัก และหาทางป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น 2. หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะมากระตุ้นให้เกิดอาการชัก เช่น แสง เสียง อาการเหนื่อยอ่อนเพลีย ความเครียด งดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลหรือชูก�ำลัง ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดอาการชักได้ 3. จัดหาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเมื่อมีอาการชัก เช่น ด้ามช้อนส้อมพันด้วยผ้าใส่ระหว่างฟัน กรามเพื่อป้องกันการกัดลิ้น 4. รักษาความสะอาดของร่างกายทั่วๆ ไป เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้ชัก (ไข้สูงท�ำให้ชัก) 5. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์งดเว้น ชา กาแฟ ระวังท้องผูก 6. พักผ่อนอย่างเพียงพอ อย่าท�ำงานหักโหมจนร่างกายอ่อนเพลีย 7. แนะน�ำเรื่องการประกอบอาชีพ ท�ำงานที่เหมาะสม และปลอดภัยส�ำหรับตนเองและ ผู้อื่น หลีกเลี่ยงการท�ำงานที่เสี่ยงอันตราย เช่น ขับรถ ขับเรือ งานก่อสร้าง 8. ไม่ควรเดินทางไกลคนเดียว เพราะจะขาดผู้ช่วยเหลือเมื่อมีอาการชักขึ้น 9. รับประทานยากันชักอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อควบคุมอาการชัก อย่าหยุดยาเอง และไปพบ แพทย์ตามนัด เพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง หรือถ้ามีอาการผิดปกติควรมาพบแพทย์ 10. ให้ความรู้แก่ญาติ เรื่องอาการเตือน การช่วยเหลือขณะมีอาการชัก ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการชัก การ รับประทานยาตลอดจนอาการข้างเคียงของยาต่างๆ 11. แนะน�ำให้ผู้ป่วยมีบัตรระบุชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โรคที่เป็น ยาที่ได้รับ แพทย์ผู้รักษาติดตัวไว้ เมื่อเกิด อาการขึ้นในที่สาธารณะผู้พบเห็นจะได้แจ้งให้ญาติทราบ หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว การฟื้นฟูสภาพ (rehabilitation) การดูแลทางด้านจิตใจผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก หรือมีอาการชัก ไม่ ว่าจะหมดสติหรือไม่ก็ตามจะเกิดความรู้สึกกังวลและอับอายเมื่อเกิดอาการชักขึ้นในที่สาธารณะ เช่น ที่ โรงเรียน ที่ท�ำงาน รถประจ�ำทางห้างสรรพสินค้า ฯลฯ มีความรู้สึกว่าเป็นปมด้อย ส่งผลให้ผู้ป่วยปรับตัว ล�ำบาก จึงต้องอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติ เข้าใจถึงสภาพเหล่านี้ว่า ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอับอาย สังคมยอมรับและ เข้าใจผู้ป่วยโรคนี้มากกว่าเดิม เด็กๆ สามารถที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนได้ ต้องสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีก�ำลังใจ แนะน�ำญาติให้หางานที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ป่วย เพื่อลดความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งจะท�ำให้อาการชัก น้อยลง แนะน�ำญาติให้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและด้วยความเต็มใจ คอยสังเกตอาการน�ำต่างๆของผู้ป่วยที่ อาจจะท�ำให้ผู้ป่วยเกิดอาการชัก เพื่อหาทางป้องกันอันตรายที่เกิดจากการชัก ให้ดูแลผู้ป่วยจนกระทั่งฟื้นไม่ ให้ ผู้ป่วยรู้สึกตัวว่าถูกทอดทิ้ง แม้ว่าโรคลมชักจะอันตราย แต่ปัจจุบันผู้ป่วยประมาณ 70% สามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการใช้ยา แต่ต้องรับประทานยาสม�่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ท�ำให้เกิดอาการชัก คนใกล้ชิดหรือผู้เห็นเหตุการณ์ เมื่อพบผู้ป่วยชัก ควรจัดท่าให้นอนตะแคงเพื่อป้องกันการส�ำลัก ท�ำให้หายใจสะดวกคลายเสื้อผ้าให้รู้สึกผ่อน คลาย อย่าพยายามงัดปาก ล้วงปากผู้ป่วยที่ก�ำลังชัก เพราะ อาจจะไปงัดฟันหักหลุดเข้าหลอดลม หรือมือผู้ ช่วยเหลืออาจจะถูกกัดได้ และโดยธรรมชาติของผู้ป่วยโรคลมชักทั่วไปจะชักเพียงช่วงสั้นๆ ประมาณ 1-2 นาทีก็จะหยุด แต่ถ้ารายไหนที่ชักนานมากเกิน 5 นาทีขึ้นไป หรือชักซ�้ำอีก กรณีนี้ต้องรีบน�ำส่งโรงพยาบาล สวัสดีครับ • มีปัญหาสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสารคมช่าง หรือ E-mail : dsriam@kku.ac.th


สบายๆ สไตล์

•50

คมช่าง

นายสาระบันเทิง

สวัสดีครับ ฉบับนี้ขอพามาเที่ยวตลาดน�้ำที่ไม่ไกลจาก กรุงเทพฯ ที่ชื่อว่า “ตลาดโบราณนครเนื่องเขต” อยู่ที่ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง ฉะเชิงเทรา นี่เอง “ตลาดโบราณนครเนื่องเขต” เป็นตลาดริม สองฟากฝั่งคลองนครเนื่องเขต ที่มีมาตั้งแต่สมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่เป็นบ้าน เรือนไม้ และตลาดเป็นศูนย์กลางของชุมขนไทย-จีน ขนานไปกับริมคลองทั้งสองฝั่ง โดยมีสะพานเชื่อมถึงกัน ชมความงามของวันวาน สัมผัสบรรยากาศเก่าๆ แถมเดินชมของดี ชิมของอร่อย ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ส้มต�ำ ผัดไทย ทอดมัน ขนมไทย กาแฟโบราณ ผลไม้ และพืช ผัก ฯลฯ ที่มีทั้งร้านค้าบนบก และเรือพายขายอาหารใน ล�ำคลองอีกด้วย และหากได้ชิมของอร่อยๆ กันแล้ว ก็อย่า ลืมไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ศาลเจ้าไท่จือเอี้ย ศาลเจ้าปุนเถ้ากง และต้นไกร ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี กันด้วยนะครับ •


51


•52

พยากรณ์จักรราศี ธันวาคม

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน ท่านทีเ่ ริม่ งานใหม่จะมีเรือ่ งให้ “เฮ” หรือสิง่ ทีช่ วนให้ตนื่ ตา ตืน่ ใจ ให้ลนุ้ กับความส�ำเร็จเป็น ทอดๆ พบบรรยากาศทีแ่ ปลกใหม่ใน การท�ำงาน ช่วงเดือนนีม้ เี กณฑ์ทดี่ ีในการท�ำสัญญา จัดการเรือ่ ง เอกสารต่างๆ ในทีท่ ำ� งานให้สำ� เร็จลุลว่ ง การเงิน มีดาวน�ำโชคส่งเสริม เรียกว่าเฮงมากๆ ในปีน้ี นอกจากจะ เฮงเรือ่ งเงินๆ ทองๆ แล้ว ท่านยังมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สนิ อย่างอาคาร บ้าน ทีด่ นิ ขนาดใหญ่หรือราคาสูงอีกด้วย หากมีการก่อสร้างมาก่อน หน้านีแ้ ล้วก็จะได้เป็นเจ้าของครอบครองอย่างเต็มที่ ความรัก ผูท้ มี่ คี รอบครัวดูเหมือนจะเคร่งเครียดกับการสร้างเนือ้ สร้างตัวเป็นอย่างมาก จึงไม่คอ่ ยใส่ใจกับความสุขความบันเทิงเท่าไร นัก ท่านทีย่ งั โสด มีเกณฑ์พบรักแบบไม่คาดฝัน มีแรงดึงดูดชวนให้ ติดตามอย่างล�ำ้ ลึก

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน เป็นช่วงเวลาทีง่ านมีความคืบหน้า มีการเคลือ่ นไหวอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านทีท่ ำ� งานระหว่างประเทศ หรือเกีย่ วข้องกับคน หมูม่ าก จะมีปญ ั หาเรือ่ งการสือ่ สาร การนัดหมายต่างๆ บ้างในช่วง สัปดาห์ทสี่ องของเดือน การเงิน ช่วงต้นเดือนมีเกณฑ์ทดี่ ีในเรือ่ งการหมุนเงิน และโชคลาภ โดยเสน่หา ส่วนในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือนแม้จะมีรายจ่ายมาก เพียงใด ท่านก็ยงั มีเกณฑ์ได้รบั โชคใหญ่ เป็นโชคพิเศษตามวาสนา เดิมโดยแท้ ความรัก เป็นเวลาทีอ่ บอุน่ และชืน่ มืน่ กันถ้วนหน้า คูร่ กั หรือคูท่ รี่ อ เวลาทีจ่ ะพบความมัน่ คงในรัก เวลานีก้ เ็ หมาะทีจ่ ะกระชับความ สัมพันธ์ หลายคูม่ เี กณฑ์เดินทางร่วมกัน หรือบรรยากาศแบบฮันนีมนู

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน มีเกณฑ์เริม่ ต้น หรือขยับขยายกิจการ ผูท้ เ่ี ป็นผูบ้ ริหาร มี เกณฑ์ได้ลกู น้องได้บริวารเพิม่ ซึง่ สามารถสร้างผลประโยชน์ได้อย่าง ดีทเี ดียว ท่านทีก่ ำ� ลังมองหางานจะได้ทำ� งานทีต่ นเองถนัด และเป็นที่ พอใจไปซะทุกอย่าง การเงิน โชคลาภน้อยใหญ่จะหลัง่ ไหลเข้ามาทัง้ เดือน หลายท่านอาจ จะรูส้ กึ ว่าตนมีมากหรือพอเพียงแล้ว ก็แบ่งปันให้ผอู้ นื่ บ้าง ช่วยเหลือ ผูอ้ นื่ บ้าง บ้างก็รบั ใช้หนีแ้ ทนคนอืน่ ก็เป็นได้ ส่วนปลายเดือนจะมีลาภ ไม่คาดฝัน ความรัก จะท�ำให้คนทีท่ า่ นรักมีคณ ุ ค่า ท�ำให้ความสัมพันธ์เป็นไปได้ดี เกินคาด ส่วนท่านทีม่ คี รอบครัวแล้ว ท่านจะเป็นผูท้ ที่ ำ� ให้ทกุ คนมี ความสุขและมีความเชือ่ มัน่ พลังดีๆ ก็จะย้อนกลับมาหาตัวท่านเอง

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน ท่านจะพบความส�ำเร็จ มีอำ� นาจวาสนา ได้เลือ่ นยศเลือ่ น ต�ำแหน่ง หรือได้งานท�ำอย่างทีป่ รารถนา ช่วงสัปดาห์ทสี่ องของเดือน อุปสรรคมีบา้ งประปราย โดยเฉพาะเรือ่ งในท�ำนองทุจริต จึงไม่ควร ไว้ใจมอบหมายงานส�ำคัญให้ผใู้ ดผูห้ นึง่ การเงิน หลังจากวันที่ 6 ธันวาคมนี้ เรือ่ งการเงินดูมที า่ ทีแจ่มใสมาก ขึน้ เรือ่ ยๆ ไม่วา่ จะเป็นเงินจากโชคลาภของท่านเอง หรือโชคลาภจาก การท�ำมาค้าขาย นับเป็นจังหวะทีด่ ีในการปรับหรือจัดการวางแผน การเงิน หากต้องการทุนส�ำรองก็จะไม่ผดิ หวัง ความรัก ท่านทีพ่ บรักหรือได้คบหากันมาพอสมควรแล้ว เป็นเวลาทีด่ ี ทีจ่ ะหมัน้ หมายแต่งงาน หรือเติมความมัน่ คงให้กบั ความรัก ท่านทีย่ งั โสด มีเกณฑ์พบคนรักแบบไม่คาดฝันและได้พบคนดีเหมือนชายใน ฝันเลยทีเดียว

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน ท่านทีค่ า้ ขายจะเป็นช่วงทีม่ ลี กู ค้าหนาตา ได้รบั การตอบรับ อย่างดี แม้วา่ จะมีปญ ั หาเรือ่ งการติดต่อ การคมนาคม การขนส่งบ้าง แต่ทา่ นก็ยงั คงได้รบั ผลดีอยู่ ท่านทีเ่ ป็นเจ้าของกิจการหรือนักลงทุน จะมองเห็นลูท่ างการลงทุนทีน่ า่ สนใจ แต่ควรใจเย็นรอจังหวะทีด่ อี กี นิด การเงิน ท่านมีเกณฑ์มโี ชคตัง้ แต่ตน้ เดือน เป็นโชคที่ไม่คาดฝัน แต่ก็ เป็นเดือนทีม่ รี ายจ่ายมาก ท่านทีต่ อ้ งการทีด่ นิ หรือขายทีด่ นิ มีเกณฑ์ มีโชคในเรือ่ งดังกล่าวอย่างเห็นได้ชดั เป็นเดือนทีม่ เี กณฑ์ได้ลาภก้อน โตหรือของชิน้ ส�ำคัญ ความรัก ท่านทีม่ รี กั จะเริม่ สร้างความมัน่ คงให้กบั ชีวติ คู่ ส่วนท่านที่ มีครอบครัวแล้ว มีเกณฑ์ขยับขยายสมาชิกในครอบครัว ได้รบั ข่าวดี มีความรืน่ รมย์ชน่ื มืน่ ในครอบครัวและระหว่างญาติพนี่ อ้ ง

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน ในช่วงต้นเดือนมีเกณฑ์วา่ งานจะส�ำเร็จ โดยเฉพาะงาน ใหญ่ๆ แต่กม็ คี วามล่าช้า ต้องลุน้ จนตัวโก่ง ท่านต้องท�ำตัวเป็น “ไผ่ลู่ ตามลม” จึงจะอยูร่ อด และหากจะได้รบั ความส�ำเร็จใดๆ ในช่วงนี้ มักจะต้องมีผชู้ ว่ ย เพือ่ ให้งานนัน้ ๆ ส�ำเร็จด้วยดี การเงิน มีเกณฑ์หมุนเงินตลอดทัง้ เดือน แต่ในช่วงกลางเดือนจะมี โชคใหญ่ทมี่ าจากการสนับสนุนของผูใ้ หญ่ หุน้ ส่วน หรือคูค่ รอง นับ เป็นโชคจากบุญเก่าวาสนาเดิม ถือว่าเป็นเดือนทีส่ บายๆ เรือ่ งการเงิน แต่จะให้ดตี อ้ งไม่หวังพึง่ จากการเสีย่ ง ความรัก ช่วงครึง่ เดือนแรกท่านจะมีโอกาส “กินน�ำ้ ใต้ศอก” แต่อย่า คิดประชดชีวติ ให้คดิ ว่าเดีย๋ วมันก็ผา่ นไป ท่านทีย่ งั โสด หากมองหา รัก ระวังเป็นมือทีส่ ามโดยไม่รตู้ วั จนท�ำให้เจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจ


53

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน มีเกณฑ์ได้ทำ� งานใหญ่ หรือมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบส�ำคัญๆ ซึง่ ท่านก็จะสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้เป็นอย่างดีแม้จะมีอปุ สรรคอยูบ่ า้ ง ท่านทีท่ ำ� งานประจ�ำ มีเกณฑ์ได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง ได้เพิม่ เงิน เดือน ส่วนนักธุรกิจจะพบปัญหาเรือ่ งการสือ่ สาร การเงิน เดือนนีท้ า่ นมีจงั หวะดีๆ ในการรับทรัพย์หลายทางหลาย เวลา หากมีปญ ั หาเรือ่ งเงินๆ ทองๆ ก็สามารถเคลียร์ให้ลงตัวได้งา่ ยๆ แถมยังมีโชคใหญ่นอ้ ยมาให้ถงึ ที่ หากไม่ประมาทก็อาจจะเป็นเงินเก็บ ส�ำคัญในอนาคตได้ ความรัก ความรักเต็มไปด้วยความกังวล โดยเฉพาะเรือ่ งการตัง้ ครรภ์หรือเรือ่ งบุตร ท่านทีม่ รี กั หรือเพิง่ พบรัก มักจะรูส้ กึ ว่าได้เจอคน ที่ใช่ แต่ให้ระวังปัญหาทีย่ งั มองไม่เห็น หรือปัญหารักซ้อน

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน มีเกณฑ์ทดี่ สี ำ� หรับคนทีช่ อบลงทุน ชอบเก็งก�ำไร เป็นช่วง เฮงๆ ของพ่อค้าแม่ขายไม่วา่ จะขาย อะไรก็ตาม ท่านทีท่ ำ� งานประจ�ำ หรือเป็นเจ้าของกิจการ จะพบโอกาสทีด่ ีในการสร้างความก้าวหน้า อะไรทีเ่ ป็นปัญหาจะพบทางออกทีด่ ี การเงิน นับว่าเป็นช่วงโชค โดยเฉพาะอย่างยิง่ โชคจากทางไกล ไป ทางไหนก็มแี ต่เงินลอยตามมา ท่านทีต่ อ้ งการเงินทุน หรือเงินส�ำรอง ก้อนใหญ่ จะได้มาอย่างทีห่ วัง หากมีหนีส้ นิ มีเกณฑ์จะจัดการเรือ่ งนี้ ได้เป็นอย่างดี ความรัก เป็นช่วงทีม่ ชี วี ติ ชีวามาก ได้สดชืน่ ตืน่ เต้นกับการพบรัก หรือได้สงิ่ ทีร่ กั ทีห่ มายปอง ท่านทีม่ คี รอบครัวแล้ว มีเกณฑ์มโี ชคเรือ่ ง บุตร เช่น ตัง้ ครรภ์ คลอด หรือบุตรบริวารในครอบครัวท�ำให้สดชืน่ สมหวัง

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ความส�ำเร็จจะปรากฏเด่นชัดในช่วงกลางเดือน เป็นจังหวะ ทีด่ ีในการขยับขยายกิจการ หรือการลงทุนส�ำคัญๆ ท่านทีท่ ำ� งาน ประจ�ำ มีเกณฑ์ได้รบั สิง่ ดีๆ จากผูใ้ หญ่ หรือได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ น ต�ำแหน่ง การเงิน รายจ่ายมาก หรือเรียกว่าเป็นเทศกาลของการจ่ายก็ได้ แต่ ก็มเี กณฑ์มโี ชคเข้ามาเรือ่ ยๆ ทีส่ ำ� คัญคือโชคใหญ่ เช่น เงินก้อน ไม่ ว่าจะมาจากการเสีย่ งโชคหรือมรดก หรือการแบ่งผลประโยชน์ จะมี เกณฑ์ทดี่ ีในช่วงปลายเดือน ความรัก รืน่ รมย์สมหวัง บางท่านอาจได้พบรักระหว่างทาง หรือพบ รักแบบไม่คาดฝัน ท�ำให้หวั ใจมีชวี ติ ชีวา ท่านทีม่ คี รอบครัวแล้วมี เกณฑ์ได้บตุ ร หรือได้โชคจากบุตร

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน ช่วงสัปดาห์แรก การงานและหน้าทีม่ กั จะกวนอารมณ์ความ รูส้ กึ ของท่าน หลังจากนัน้ จะมีเกณฑ์ดีในการเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ ขยับขยายกิจการ หรือมีการอบรมพัฒนาความรูใ้ ห้ตนเองก้าวหน้า มากขึน้ เรือ่ งงานในช่วงนีอ้ ยู่ในเกณฑ์สมหวัง การเงิน มีโชคเป็นระยะๆ การติดต่อใช้เครดิตหรือกูย้ มื เอาไว้กจ็ ะได้ รับการอนุมตั ิ ในช่วงกลางเดือน เหมาะกับการจัดการเงินเก็บ เงิน ส�ำรอง ทุนหมุนเวียนต่างๆ และอาจตามมาด้วยโชคใหญ่อย่างไม่คาด ฝันก่อนสิน้ ปี ความรัก เมือ่ สมหวังหลายๆ เรือ่ ง หัวใจก็ชน่ื มืน่ ตามไปด้วย เริม่ ออก แสวงหาความสุขส่วนตัว หรือความสุขด้านความรักบ้างเช่นกัน คูร่ กั ทีเ่ คยบาดหมางจะกลับมาคืนดีและมีโชคร่วมกัน

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน เป็นเวลาของการขยับขยายอีกรอบหนึง่ ความส�ำเร็จจะ ปรากฏเด่นชัดในช่วงสัปดาห์แรก จากนัน้ จะมีปญ ั หาบ้างในเรือ่ งของ การสือ่ สาร ข้อตกลง หรือสัญญาหยุมหยิมทัว่ ไป ท่านทีเ่ ป็นเจ้าของ กิจการจะมีเกณฑ์มบี ริวารเพิม่ มากขึน้ การเงิน โชคลาภจากอาชีพการงานจะมาเป็นอันดับแรก ตามมาด้วย โชคจากคนรักหรือหุน้ ส่วน เรียกว่าความสัมพันธ์เป็นตัวน�ำโชคก็วา่ ได้ ทีเ่ หลือจะได้รบั โชคฟลุคเช่น ผลก�ำไร หรือการปันผลทีเ่ กินคาด ความรัก รืน่ เริงราวกับมีงานเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะท่านทีม่ ี ครอบครัวแล้ว ส่วนท่านทีย่ งั โสด แม้พบรักก็ยงั ไม่เป็นทีส่ ะดุดตา สะดุดใจ และมักจะเป็นฝ่ายทีถ่ กู ติดตามมากกว่า

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน ความส�ำเร็จก้าวหน้าเป็นไปตามแผน ท่านทีเ่ ป็นนักธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วกับระหว่างประเทศ จะเป็นช่วง “รุง่ ” เกิด ความส�ำเร็จและเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือในวงกว้าง และยังมีผลประโยชน์ ใหญ่ๆ ตามมาด้วย หากอยากโยกย้ายเปลีย่ นแปลง ถือเป็นโอกาสดี การเงิน โชคลาภล้นหลาม และมีโชคฟลุคครัง้ ใหญ่อกี ด้วย ท่านทีม่ ี หนีส้ นิ หรือเคลียร์สงิ่ ใดด้วยเงิน จะได้โอกาสทีด่ ถี งึ ดีมาก หยิบจับ อะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความรัก สุขสมหวังตามสมควร โดยเฉพาะคูท่ รี่ อคอยมานานจะ ชืน่ มืน่ เป็นพิเศษ แม้แต่คทู่ มี่ ปี ญ ั หาไม่วา่ จะเรือ่ งอะไร ก็จะสามารถ คลีค่ ลายไปได้ดว้ ยดี ท่านทีย่ งั โสด จะมีเกณฑ์พบรักในต่างแดน


•54

ฮวงจุ้ย


55

“แสงไฟ” ถือว่าเป็นพลังหยาง ตามหลักหลักฮวงจุ้ย เป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ ก่อก�ำเนิด ความสว่าง การกระตุ้น แสงไฟกับหลักฮวงจุ้ยต้องไปด้วยกันเสมอ ทั้งนี้ เพราะไม่มีอะไรใช้เสริมพลังธาตุไฟ ได้ดีไปกว่าแสงสว่าง อีกแล้ว

ทิศทาง

ศาสตร์ฮวงจุ้ย เมื่อกระตุ้นทิศใดทิศหนึ่งในด้วยแสง สว่าง และเปิดไฟทิ้งไว้อย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง ก็เท่ากับ เป็นการกระตุ้นโชคของทิศนั้นๆ นั่นเอง • เหนือ : หน้าที่การงาน • ใต้ : ชื่อเสียงและความยอมรับนับถือ • ตะวันออก : สุขภาพที่ดี • ตะวันตก : น�ำโชคด้านผู้สืบสกุล • ตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษา • ตะวันตกเฉียงเหนือ : โชคด้านมิตรภาพและผู้อุปถัมภ์ • ตะวันออกเฉียงใต้ : โชคด้านความมั่งคั่งร�่ำรวย • ตะวันตกเฉียงใต้ : โชคด้านความรัก

ความสว่าง

แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือที่เรียกว่าหลอด นีออนนั้นถือว่าเป็นแสงจ้า เหมาะส�ำหรับห้องท�ำงานหรือ ห้องอ่านหนังสือ โถงทางเดิน ลานจอดรถ ในขณะที่แสงสี เหลืองส้มจะดูนวลตากว่า จะเหมาะกับห้องนอนและห้องพัก ผ่อน เพราะแสงที่สว่างมากเกินไป ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลายได้ ยาก มีพลังงานมากเกินควร ในการแยกแสงทั้งสองแบบนี้ จะท�ำให้บรรยากาศใน ห้องแตกต่างกันและให้ความรู้สึกตรงกันข้ามได้โดยสิ้นเชิง เช่นแสงสว่างมากก็ควรจะเอาไว้ใช้ในพื้นที่ที่ไม่เป็นส่วนตัว หรือในกรณีที่ต้องการให้พื้นที่นั้นดูกว้างขึ้น

สัญลักษณ์และรูปปั้น

มีวัตถุและสัญลักษณ์ต่างๆ มากมายที่สามารถจะใช้ ควบคู่กับแสง เป็นเครื่องเสริมฮวงจุ้ย โดยสัญลักษณ์นั้นก็ จะได้รับพลังอ�ำนาจในการดึงดูดมากขึ้น สัญลักษณ์มงคลมี ตั้งแต่ของหายาก เช่น คางคกสามขา เต่ามังกร และชิหลิน ไปจนถึงของที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างเช่น นกชนิดต่าง ๆ ม้า ช้าง และคริสตัล สัญลักษณ์มงคลที่มีนัยยะตามหลักฮวงจุ้ยนั้นมีมากมาย ควรหลีกเลี่ยงรูปปั้นรูปทรงแหลม สัตว์ป่า และของตกแต่ง ที่ดูดุร้าย และสามารถคิดสร้างสรรค์ในการจับคู่สัญลักษณ์ สีสัน แสงไฟที่ปลอดภัยที่สุดคือแสงที่ปราศจากสีหรือแสงสี ต่างๆ กับแสงไฟตามต้องการได้ ผลก็คือช่วยเพิ่มพลังงาน ขาว เพราะสีขาวเป็นสีที่รวมเอาแสงสีต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ให้กับวัตถุนั้นเพื่อเสริมโชคให้ แต่หากต้องการเน้นแรงกระตุ้น ก็ควรเลือกใช้สีที่เข้ากับ สถานที่ควรหลีกเลี่ยง พลังงานประจ�ำทิศนั้นๆ ซึ่งจะจัดแบ่งออกเป็นห้าธาตุ มีบางทิศที่ไม่ควรกระตุ้นด้วยแสงไฟ พื้นที่ต้องห้าม • ธาตุไฟ : สีแดง เช่น ห้องน�้ำ ห้องส้วม ห้องเก็บของ และห้องครัว เวลาที่ สัมพันธ์กับทิศใต้ ไม่ใช้ห้องเหล่านี้ก็ควรปิด แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดไฟ • ธาตุดิน : สีเหลือง ในบริเวณเหล่านั้นไม่ได้ สัมพันธ์กับทิศตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ หมายความว่าคุณไม่ควรท�ำให้ห้องต่าง ๆ เหล่านี้เด่น • ธาตุน�้ำ : สีน�้ำเงิน หรือส�ำคัญกว่าบริเวณอื่นๆ ในบ้าน เช่น ห้องนั่งเล่น ห้อง สัมพันธ์กับทิศเหนือ ทานอาหาร และห้องครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นห้องที่ควรให้ • ธาตุไม้ : สีเขียว ความส�ำคัญมากกว่า สัมพันธ์กับทิศตะวันออก, ตะวันออกเฉียงใต้ และจุดศูนย์กลางคืิอ • ธาตุโลหะ : สีขาว สัมพันธ์กับทิศตะวันตก, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ


คมช่างบอกต่อ

บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้

รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด 579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220

แฟ็กซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529 www.ureca.co.th

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

โทร.02-566-4891,02-566-4612

02-932-9691, 02-932-9350 4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) 081-5417611

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230

จ�ำหน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150 หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จ�ำหน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

ด้วยพื้นที่ ที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในธุรกิจของท่าน สู่สาธารณะ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

1.5”x3.5”

โทร. 083-036-2968, 091-575-7994

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

เอสพี เ อส เทรดิ ง ้ 320/120 ถ.รามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 www.spstrading-th.com

เฟอร์นิเจอร์ มือ1 จากโรงงานสินค้าดัง ราคาประหยัด

70/2 ถ.พัฒนาการ 78 หมู่ 6 ประเทศ กทม. 10250 ทุกวัน 10:00 เช้า - 4:00 เย็น โทร : 086 980 3559 Email: kelvin-tngroup@live.com www.facebook.com/CheapParadise Discount Store Furniture Store Computers & Electronics Community Page about SB Furniture


•58

ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...…………………. อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


59


•60

Kc15s  
Kc15s  
Advertisement