Page 1


6

สารบัญ

8 สังคมข่าว 10 เรื่องจากปก

แผ่นลายกันลื่น

16 หลากหลายงานช่าง ถังดับเพลิง

20 รายงานพิเศษ

Asia MONOZUKURI Conference 2014

23 คมช่างเล่าเรื่อง

43 เปิดโลกผลิตภัณฑ์ 44 มุมกฎหมาย

การขี่จักรยานของชาวญี่ปุ่น

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ในงานที่บกพร่อง

ร้านอุดมสุขค้าเหล็ก

โรคอี โบลา

28 เยี่ยมร้านค้า

48 สุขภาพ

30 มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

52 สบายๆ สไตล์คมช่าง

34 มุมสเตนเลส

54 พยากรณ์จักรราศี

36 แนะน�ำผลิตภัณฑ์ 38 ปฎิทินข่าว 39 แนะน�ำสามเอ็ม 40 รอบรู้งานช่าง

56 ฮวงจุ้ย

ตะแกรงเหล็ก 2

สนิมที่เกิดจากออกซิเจนกับโครเมี่ยม

น�้ำหนักเหล็ก(4)

42 คมช่าง ไอที

ความเข้าใจผิด การใช้ โน๊ตบุ๊ก

ของอร่อย ข้างวัดไตรมิตรฯ ประจ�ำเดือนกันยายน สีมงคล ตามหลักฮวงจุ้ย


ปีที่ 1 ฉบับที่ 12

ประจ�ำเดือนกันยายน 2557

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน หลายๆครั้งในชีวิต ตั้งแต่เด็ก จนโต เมื่อต้องการหรือเดือดร้อนเรื่องอะไร ก็คงต้องการความช่วยเหลือจากพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ บางคนก็ติดนิสัย กับ “ความช่วยเหลือ” ไปจนโต จนขาดความมั่นใจในตัวเอง กลัวคนอื่นว่าบ้าง หรืออายบ้าง ก็เลยไม่ค่อยประสพความส�ำเร็จเท่าที่ควร หรือจะเรียกว่า “ขัดขวางตังเอง”

เราต้องไม่จ�ำกัดตัวเองอยู่กับบทบาทเดียว เราต้องอย่ายอมให้ใครมาสร้างก�ำแพงขวางกั้น และที่แน่ๆ เราต้องไม่สร้างก�ำแพงขึ้นมาขัดขวางตัวของเราเอง นับวัน คนที่ต้องการความหวังมากขึ้น ยิ่งกว่าความช่วยเหลือ ก็เพิ่มจ�ำนวนขึ้นทุกที

สาธุคุณแจสซี แจ็คสัน นักเทศน์และนักการเมือง

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ลักษิกา ปาจรีย์ ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


8

สังคมข่าว

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง

ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ : laksika.paja@gmail.com หรือ bonanuthep@gmail.com

ขอแสดงความเสียใคุจและไว้อาลัย คุณสิทธิชัย ตันติดลธเนศ คุณพ่อของคุณปณต ตันติดลธเนศ บริษัท พงศ์ธเนศ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ณ วัดพระปฐม เจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ศาลา 5 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2557


9

ผู้บริหาร ทีเอ็นโพลีฯ เยี่ยมเยียน ปรึกษาทางธุรกิจ และรับประทาน อาหารกลางวัน กับคุณณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ ประธานกรรมการบริษัท ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย สแตนเลสอินเตอร์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา

กองบก. นิตยสารคมช่าง ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแด่คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ภูเบศอรรถวิชญ์ เนื่องในงานท�ำบุญเลี้ยงพระ ที่ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย สาขาบางบอน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557

บริษัท ทีเอ็น โพลีฯ ได้ร่ามสนับสนุนรายการมวย ศึกศักสิทธิ์อัลลอย ชิงแชมเปี้ยนโลก ปะทะมวยไทยนานาชาติ ในศึกป้องกันแชมเปี้ยน สมาคมมวย โลก WBA ASIA รุ่นซุปเปอร์เฟเธอเวท น�้ำหนัก 130 ปอนด์ ระหว่าง แก้วฟ้า สวนปาร์มฟาร์มนก กับ โอ๊ค ฉอรีแอนโต้ ชาวอินโดนีเซีย ที่เวทีมสยชั่วคราวศัก สิทธิ์ อัลลอย สาขาบางบอน เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา


10

เรื่องจากปก

ภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า Diamond plate หรือ Checker plate หรือ Treadplate หรือ Durbar floor plate ซึ่งค�ำว่า “Diamond plate” อาจจะหมายถึงรูป แบบลายกันลื่น (ไม่ได้หมายถึงแผ่นก็ได้) ด้วยการน�ำเอา แผ่นโลหะมาปั๊มขึ้นรูปให้นูนขึ้น และอีกด้านจะบุบลงเป็น ลวดลายเฉพาะ โลหะที่น�ำมาผลิตก็เป็นจ�ำพวก เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม ลวดลายนูนที่เกิดขึ้นท�ำให้ผิว สัมผัสของแผ่นโลหะจะมีความฝืด หรือความเสียดทาน สูง ทั้งยังมีลวดลายสวยงาม และแข็งแรง สามารถใช้ปู พื้นห้อง พื้นบันได พื้นทางเดินหรือแม้แต่ตกแต่งผนังใน บ้าน โรงงาน และงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรทั่วไป ด้วยการใช้งานที่หลากหลาย แผ่นลายกันลื่นเหล็ก สามารถพ่นท�ำสีแบบพาวเดอร์โค้ตได้ แต่ถ้าเป็นการใช้ งานภายนอกอาคารควรชุบสังกะสีร้อน หรือชุบกัลวาไนซ์ เพื่อป้องกันสนิม เพิ่มความคงทน หากเลือกใช้สแตนเลส ก็ไม่ต้องเคลือบสี หรือชุบกาวาไนซ์ ส�ำหรับงานที่ ต้องการเน้นการปกปิดร่องรอยขีดข่วนควรใช้สแตนเลส แบบผิวขนแมวหรือแฮร์ไลน์ การปูแผ่นลายกันลื่นบนพื้นสามารถท�ำได้หลายวิธี คือ การปูบนพื้นปูนขณะปูนยังไม่แห้ง ปูไม้อัดบนพื้นปูน แล้วติดแผ่นลายกันลื่นด้วยกาวทับลงไป และตีโครงแบบ หุ้มแผ่นลายกันลื่น แล้วจึงวางลงบนพื้น.


11

การขึ้นลายหรือปรับรูปร่างของเหล็ก หรือโลหะชนิดต่างๆนั้น โดยทั่วไปแล้วจะมีใช้กันอยู่หลายวิธี 1.การปั๊ม (Stamping) 2.การหล่อ (Casting) 3.การทุบ (Forging) 4.การกัดแต่ง (Machining) แต่ส�ำหรับโลหะที่เป็นแผ่นแล้ว จะมีวิธีที่ใช้กันมากใน การขึ้นรูปลวดลายต่างๆอยู่วิธีเดียวคือ การปั๊ม(Stamping) เนื่องจากการปั๊มจะเหมาะสมกันโลหะแผ่นที่สุดด้วยเหตุผลหลาก หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นที่การใช้ต้นทุนที่ต�่ำที่สุด, ชิ้นงานหลังการปั๊มสามารถใช้งานได้เลย ไม่ต้องตกแต่ง, ขนาดของลาย ที่ปั๊มเท่ากัน สม�ำ่าเสมอทุกชิ้น และช่วยเพิ่มความแข็งให้กับแผ่นโลหะ ทั้งนี้ การปั๊มก็มีข้อด้อยอยู่เช่นกันคือ จะไม่สามารถปั๊มแผ่นที่หนามากๆ ได้ (ปั๊มไม่ลงหรือแม่พิมพ์เสียหาย) ดังนั้น หากจ�ำเป็นต้องใช้แผ่นลายที่หนามากจริงๆ อาจต้องใช้วิธีการหล่อ (Casting) ขึ้นรูปขึ้นมา โดยวิธีการหล่อขึ้นมานี้จะมี ด้านที่เป็นลายนูนขึ้นมาอย่างเดียว อีกด้านหนึ่งจะเรียบ แต่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงมาก ท�ำไมเหล็กแผ่นจึงต้องปั๊มขึ้นลายก่อนใช้ ในการใช้เหล็กแผ่นเพื่อประกอบเป็นโครงสร้างภายนอกต่างๆ เช่น ผนัง, ปูพื้น, เพดาน มักนิยมใช้เหล็กแผ่นที่ ปั๊มขึ้นลายก่อนเสมอ ด้วยเหตุผลที่ว่า • จะท�ำให้เกิดความแข็งขึ้นทั่วๆ ตัวแผ่นเหล็ก ท�ำให้รับน�้ำหนักได้ ไม่อ้อนแอ้นอย่างเหล็กแผ่นเรียบ • ท�ำให้เกิดความฝืดขึ้นบนแผ่น ท�ำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและปลอดภัยในการใช้งานด้วย • เกิดความสวยงามมากกว่าเป็นแผ่นเรียบ


12

เรื่องจากปก

ลวดลายที่นิยมกันอยู่ทั่วไป

ลายตีนไก่

ลักษณะขีด เป็นขีดเดียว ไขว้กันไปมา

แผ่นลายตีนเป็ด, ตีนไก่ เป็นลายที่ได้รับ ความนิยมในการใช้งานสูงในหมวดของผลิตภัณฑ์ ประเภทนี้ และโดยส่วนมากมักจะหาสั่งซื้อได้ง่าย ต่าง จากลายอื่นๆ อาทิ ลายปุ่ม, ลายแฟนซี ที่มีผู้ใช้น้อยและต้อง สั่งท�ำ บางทีอาจจะยังมีการสับสนอยู่บ้างในเรื่องของลาย เนื่องจากทั้ง 2 ลายนี้มีลักษณะเป็นขีดๆ คล้ายๆ กัน จึงท�ำให้ใม่แน่ใจว่าลายที่ต้องการ เรียกว่าอะไร ซึ่งสามารถแยก ความแตกต่างและอธิบายได้ก็คือ ลายตีนไก่ จะมีลักษณะขีด เป็น ขีดเดียว ไขว้กันไปมา ลายตีนเป็ด จะมีลักษณะขีด เป็นแถบ 5 ขีดติดกัน หันไปทางเดียวกันทั้ง 5 ขีด

ลายตีนเป็ด

มีลักษณะลายขีด เป็นแถบ 5 ขีดติดกัน หันไปทางเดียวกันทั้ง 5 ขีด


13

ตัวอย่างลวดลายแฟนซีที่อาจจะต้องสั่งท�ำเป็นพิเศษ


14


15


16

หลากหลายงานช่าง

ช่างตี๋

parkinv@pttep.com

สวัสดีครับ พี่น้องชาวนิตยสารคมช่าง ผมนายตี๋ขอเปิดคอลัมน์ ช่างชาวบ้านถึงช่างมือ โปร เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆ แชร์ความรู้ ความส�ำคัญๆ ให้กับพี่น้องชาวคมช่าง ในแบบ เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและน�ำไปใช้ได้จริง กับช่างบ้านๆ ของเราได้น�ำไปประยุกต์ใช้งานและ ก้าวไปสู่ช่างมือโปรครับ

คอลัมน์แรกส�ำหรับฉบับนี้ ขอน�ำเสนอเรื่องของประเภทของถังดับ เพลิง สืบเนื่องจากพวกเราหลายท่าน มีลักษณะงานที่ท�ำให้ก่อเกิด ประกายไฟ จากการ เชื่อม การเจียร ซึ่งอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ในทุก ขณะ แต่ที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็น ร้านเชื่อม หรือ ช่างเชื่อม ที่ออกไป ท�ำงาน และมีถังดับเพลิงตั้งไว้ใกล้ๆ ตัวและหยิบใช้งานสะดวก ที่นี้เรามา ดู 3 องค์ประกอบที่ท�ำให้ไฟติด มีอะไรบ้างครับ เชื้อเพลิง (FUEL) คือสิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้ ความร้อน (HEAT) คือความร้อนที่เหมาะสมและเพียงพอ สามารถท�ำอุณหภูมิสูงจนท�ำให้สาร เชื้อเพลิงจุดติดไฟ เช่น สะเก็ดไฟ ลูกไฟจากการเชื่อม เครื่องจักรร้อน ไฟฟ้าช็อต เปลวไฟ บุหรี่ ฟ้าผ่า ฯลฯ อากาศ (OXYGEN) ในบรรยากาศทั่วไปมีออกซิเจน ประมาณ 21% อยู่แล้ว ซึ่งสามารถ ท�ำให้ช่วยติดไฟได้


17

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง แบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อก�ำหนดมาตรฐานสากล ประเภทของเครื่องดับเพลิงจะแสดงบนตัวถังอย่างชัดเจน ด้วยตัวอักษร A B C D และ K ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดตาม มาตรฐานสากล A ไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงทั่วๆไป เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า ขยะแห้ง พลาสติกบางชนิด ฟาง ปอ ด้าย นุ่น เป็นต้น สามารถดับได้ด้วยน�้ำครับ B ไฟที่เกิดจากการลุกไหมของเหลวและก๊าซ เช่น น�้ำมันทุกชนิด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี ก๊าซติดไฟ ติดชนิด เป็นต้นสามารถดับได้โดยก�ำจัดออกซิเจน โดยการใช้ผงเคมีแห้ง โฟม C ไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุทางด้านไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดการวิธีดับไฟ ประเภท C ที่ดีที่สุด คือตัดกระแสไฟฟ้า และใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือน�้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC D ไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของโลหะบางชนิดที่ติดไฟได้ เช่น วัตถุระเบิด ปุ๋ยยูเรีย (แอมโมเนียไนเตรด) โซเดียม โปแตสเซียมไททาเนียม ผงแมกนีเซียม เป็นต้น โลหะพวกนี้ปกติจะติดไฟยาก แต่เมื่อติดไฟแล้วจะเกิดก๊าซออกซิเจน ออกมาท�ำให้ดับได้ยาก โลหะบางชนิดเมื่อติดไฟแล้วอาจท�ำปฏิกริยากับน�้ำ และสารเคมีที่ใช้ดับไฟ ถึงขั้นระเบิดได้ ต้องระวัง K ไฟที่เกิดจากน�้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น น�้ำมันท�ำอาหาร น�้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟวิธีดับไฟประเภท K ที่ดีที่สุด คือ การ ก�ำจัดออกซิเจน การท�ำให้อับอากาศ ซึ่งจะมีถังดับเพลิงชนิดพิเศษที่สามารถดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ ปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้หลายประเภท ดังนั้นเราอาจเห็นถังดับเพลิงที่ติดป้าย A-B หรือ B-C หรือแม้แต่ A-B-C ได้


18

หลากหลายงานช่าง

เครื่องดับเพลิงแบ่งเป็นชนิดของสารที่บรรจุ 1. ผงเคมีแห้ง เป็นผงสารเคมีที่บรรจุอยู่ในถังที่อัดก๊าซไม่ติดไฟไว้ เมื่อกดปุ่ม ก๊าซก็จะผลักดันให้ผงเคมีออกจากถัง 2. ฮาลอน (Halon) เป็นสารดับเพลิงที่มีลักษณะเป็นก๊าซ นิยมใช้ดับเพลิงที่ลุกไหม้สิ่งที่มีค่า เช่น ในกรณีที่เกิดไฟ ไหม้ห้องคอมพิวเตอร์ หรือห้องผ่าตัด เพราะเมื่อฉีดไปแล้วจะไม่ทิ้งคราบไว้ตรงบริเวณที่ฉีด หรือท�ำความสะอาดได้ง่าย แต่มีข้อเสียคือสามารถดับเพลิง ได้ในระยะใกล้ๆเท่านั้น (เดียวนี้ไม่นิยมควรใช้ CO2 แทนครับ) 3. น�้ำ เป็นถังดับเพลิงที่บรรจุน�้ำธรรมดาและก๊าซที่ถูกอัดไว้ เหมาะส�ำหรับดับเพลิง Class A เท่านั้น ตอนนี้ ผมว่าเราน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับ ถังดับเพลิงแล้วนะครับ ทีนี้ผมว่าอย่างน้อยเราน่าจะมีถังดับเพลิงประเภท ผง เคมีแห้ง ประจ�ำไว้ที่ร้าน หรือที่บ้าน และในการออกไปปฏิบัติ งานแต่ละครั้งก็ควรน�ำไปว่างไว้หน้างาน เพื่อเตรียมพร้อม ส�ำหรับเหตุฉุกเฉิน และแสดงให้เจ้าของบ้านได้เห็นถึงความเป็นมือโปรได้ด้วยนะครับ ส่วนราคาก็ประมาณ 800-1300 บาท แล้วแต่ขนาดตั้งแต่ 2 ปอนด์ถึง 20 ปอนด์ ลองสอบถามร้านค้าดู หาในอากู๋ (google.com) ได้เลยครับ ก่อนจากกันในฉบับนี้ ขอให้นายช่าง ทุกท่านท�ำงานด้วยความปลอดภัย และ ก้าวไปสู่นายช่างมือโปร ทุกท่านครับ •


19


20

รายงานพิเศษ

นิตยสารคมช่าง ได้มีโอกาสเปิดบูธ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ นิตยสาร และได้การตอบรับเป็นอย่างดี ในงาน “Asia MONOZUKURI Conference 2014 Innovation in Auto motive Industry” ที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า AOTS ประเทศไทย ร่วมกับ HIDA/AOTS ประเทศญี่ปุ่น และ Nikkei B.P. แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายในแต่ละหัวข้อดังนี้ • เทรนด์ปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นและ ไทย (จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อันดับใหญ่ของญี่ปุ่น) • เทคโนโลยีล่าสุดของวงการรถยนต์ญี่ปุ่น อาทิการพัฒนาด้านดีไซน์ การปรับปรุงสายการผลิต รวมถึงงานวิจัย • การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ • การผลิตที่ Advance ของญี่ปุ่น รวมถึงพัฒนาการของการออกแบบ และ R&D ของวงการรถยนต์ญี่ปุ่น รวมถึง Roadmap ต่าง ๆ • “Next Approach in Thailand” โดยผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รถยนต์ของญี่ปุ่น รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากมายอีกมากมาย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอนราด ถ.วิทยุ


21


22

สวอท.

สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรม เทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษ ย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของศิษ ย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และ ท�ำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่าง ไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก ประวัติตวามเป็นมา สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็นที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และหอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ใน ต่างจังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจาก ค�ำว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรม เอเซีย” เป็นหอพักที่สร้างขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้ อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่มต้น มีนักศึกษาและ คนฝึกงานจากประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้อง และศึกษาเรียนรู้จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความ รู้สึกผูกพันแน่นแฟ้นและมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นตามประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุม ตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็นระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับ มาเมืองไทยแล้วมากกว่าพันคน ในปี พ.ศ. 2519 ทาง ชมรมศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้า ภาพจัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่ กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วมประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ ด�ำเนินเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็น ทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกัน แห่งประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์ โอเวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อ ภาษาอังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อ สันติบาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและ ทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษา อังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ เพื่อถูกต้อง ตามที่กองต�ำรวจสันติบาลแนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย

คอร์สอบรมในประเทศ (กรุงเทพฯ) โดยอาจารย์ญี่ปุ่นมีล่ามแปลไทย

Cross Cultural Management (Thailand-Japan) รุ่นที่ 2

• ระบบองค์กร(บริษัท)ญี่ปุ่นที่คนไทยควรเข้าใจเพื่อปรับตัว • การท�ำธุรกิจสไตล์คนญี่ปุ่นที่น่าสนใจและค้นคว้า • ระบบการสื่อสารในที่ท�ำงานแบบญี่ปุ่นที่คนไทยสามารถ ปรับใช้ได้ เช่น Ho-Ren-So • ภาวะความเป็นผู้น�ำที่คนญี่ปุ่นยกย่องและรู้จัก ส่งผลต่อ character ของคนญี่ปุ่น ณ ปัจจุบัน • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้งานกลุ่มที่เน้นบทบาทและ หน้าที่ของสมาชิก (เสมือนจริง) • ค้นหาวิธีการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ความเห็นต่างของสองวัฒนธรรม • กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงให้ปฏิบัติเพื่อฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองเมื่อเจอปัญหา กลุ่มผู้เข้าอบรม : ระดับซูเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไป ซึ่งท�ำงานในบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นหรือมีคู่ค้าเป็นญี่ปุ่น ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 อบรมวันที่ 13-14 พฤศจิกายน ค่าใช้จ่าย : 6,420 บาทถ้วน (ปิดสมัครทางแฟ็กซ์ 30 กันยายน 2557)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น Shin Nihongo No Kiso I (Mini II upper beginner)

สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น • เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาระดับหนึ่งแล้ว และต้องการเรียนรู้หลักไวยากรณ์เพิ่ม เติม เน้นการเรียนกลุ่มเล็กเพื่อการสอนที่ทั่วถึง พร้อมการติดตามผลจากอาจารย์ผู้สอน ณ ส�ำนักงานสมาคมฯ ถนนสีลม ทุกวันเสาร์ 09.00 - 12:00 น. ระยะเวลาเรียน (รวม 30 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. - 25 ต.ค. 2557 (10 ครั้ง) ราคาปกติ 6,760 บาท (รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% แล้ว) เปิดรับ 6-10 คนเท่านั้น

Fun Japanese for Kids

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นส�ำหรับเด็กประถมต้น สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น • ปูพื้นฐานให้เด็กๆ ชอบภาษาญี่ปุ่น และมีกิจกรรมสนุกสนานส�ำหรับการเรียน ณ ส�ำนักงานสมาคมฯ ถนนสีลม ทุกวันเสาร์ 13.30 - 15:00 น. ระยะเวลาเรียน (รวม 7.5 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. - 25 ต.ค. 2557 (5 ครั้ง) ราคาปกติ 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) เปิดรับ 7-10 คนเท่านั้น

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS

โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882


คมช่างเล่าเรื่อง

บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

Email : alumni@abk-aots.org

www.abk-aots.org

นักปั่นที่นิยมชมชอบการ ปั่นจักรยานส่วนใหญ่จะมีเหตุผล แตกต่างกัน เช่นปั่นจักรยานท�ำให้ สุขภาพแข็งแรงขึ้น ไม่ต้องเสียเวลา ให้กับการจราจรที่ติดขัดในยามชั่วโมง เร่งด่วน และที่ส�ำคัญยังช่วยอนุรักษ์ พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ในประเทศที่เจริญและพัฒนา ตามเมือง ใหญ่ๆ ได้พยายามสร้างสิ่งอ�ำนวยความ สะดวก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนของตน หันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น มีหลาย เมืองที่เป็นต้นแบบของเมืองที่ ประชาชนนิยมปั่นจักรยานมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นเมืองในประเทศพัฒนา เช่นในยุโรปและ ประเทศญี่ปุ่น ดิฉันจึงรวบรวมมาให้ผู้อ่านได้รับทราบกันค่ะ

23


24

คมช่างเล่าเรื่อง


25

ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะกรุงโตเกียวเมือง หลวง ซึ่งมีประชากรหนาแน่นที่สุดเมืองหนึ่งในโลก (38 ล้านคน รายงานขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เกี่ยว กับข้อมูลด้านประชากรโลกประจ�ำปีล่าสุด) การเดินทาง ชาวญี่ปุ่นใช้บริการระบบขนส่งมวลชนซึ่งทันสมัยมาก มี รถไฟฟ้าใต้ดิน บนดิน มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ระหว่างเมือง (ชินคันเซ็น) ท�ำให้ไม่เสียเวลาไปกับ การเดินทางมาก ในกรุงโตเกียวสถานีรถไฟ ญี่ปุ่นสะอาด สะดวก และตรงเวลา จอด ตรงเวลา ถึงปลายทางตรงเวลา มากกว่าการสัญจรโดยรถยนต์ บนท้องถนน

การสัญจรในกรุงโตเกียวของชาวญี่ปุ่นร้อยละ 14 มี จักรยานเป็นพาหนะหลักคนญี่ปุ่นใช้รถจักรยานในชีวิต ประจ�ำวันกันเยอะมาก โดยชาวญี่ปุ่นที่ใช้จักรยานให้เหตุผล ว่า จักรยานสะดวกและคล่องตัวมากกว่าส�ำหรับการเดิน ทางแบบใกล้ๆ เช่น ไปซูเปอร์มาร์เก็ต ไปโรงเรียน ไปวัด ไปโน่น ไปนี่ รถจักรยานของชาวญี่ปุ่นจะมีตะกร้าใส่ส�ำหรับ ใส่ของ ในประเทศญี่ปุ่นมีที่จอดรถจักรยานทุกที่ ให้คนขี่ จักรยานจากบ้านมาจอดแล้วต่อด้วยระบบขนส่งมวลชนและ ทางการท้องถิ่นของกรุงโตเกียวให้ความส�ำคัญกับคนขี่ จักรยานและคนเดินถนนมาก อนุญาตให้การปั่นจักรบาน บนทางเท้า และทางเดินริมถนน เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย คน เดินถนนและคนขี่จักรยานใช้ทางร่วมกันสัญจรอย่าง ปลอดภัยและจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่น ท�ำให้ชาวญี่ปุ่นจ�ำนวนมากหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง มากขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวท�ำให้ระบบขนส่ง สาธารณะต้องหยุดชะงัก สถานีรถไฟใต้ดินทุกแห่งในกรุง โตเกียวถูกสั่งปิดชั่วคราวประชาชนจ�ำนวนมากไม่สามารถ เดินทางกลับบ้านของตนได้ บางคนต้องค้างคืนในที่ท�ำงาน ส�ำหรับชาวญี่ปุ่นที่เป็นนักปั่นจักรยาน เขาสามารถปั่น จักรยานผ่านการจราจรที่ติดขัดกลับสู่บ้านในย่านชานเมือง ของกรุงโตเกียวได้ ปัจจุบัน การขี่จักรยานถือเป็นการ เตรียมพร้อมที่ดีส�ำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพราะเมื่อ ระบบขนส่งมวลชนหยุดชะงักเมื่อไหร่ ก็ยังสามารถปั่น จักรยานกลับบ้านได้ โดยที่ไม่ต้องติดอยู่บนการจราจรที่ หนาแน่นเหมือนคนอื่นๆ


26

คมช่างเล่าเรื่อง

ส่วนประเทศในสหภาพยุโรปนั้น รัฐบาลแต่ละประเทศ มีการประสานความร่วมมือกับชาติต่างๆ มีโครงการสร้าง เสริมสุขภาพประชาชน พร้อมกับลดปริมาณมลพิษและ อนุรักษ์พลังงานประหยัดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ กลุ่ม ชาติยุโรปอย่างเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก เยอรมนี เบลเยียม และอังกฤษ มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้คนขี่จักรยานไป ท�ำงานด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่ลดภาษี คิดค่าจ้างให้ตาม ระยะทาง และให้ยืมเงินเพื่อซื้อ รถจักรยาน ในฝรั่งเศส รัฐบาลและสถาบันต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน มีโครงการส่ง เสริมให้คนขี่จักรยานไปท�ำงาน จ้างเสมียนพนักงานต่างๆ ให้ขี่รถจักรยานไปท�ำงาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ มีบริษัท และสถาบันประมาณ 20 แห่ง ตกลงจ่ายเงินจ้างเสมียน พนักงานจ�ำนวน 10,000 คน ให้ขี่จักรยานไปท�ำงาน โดย คิดเงินให้ตามระยะทาง กม.ละประมาณ 20 บาท นอกจาก นั้นยังส่งเสริมให้ใช้รถประจ�ำทางกันด้วยจักรยานถือว่าเป็น ทางเลือกหนึ่งส�ำหรับการเดินทางในเมือง สถิตการถีบจักรยานในประเทศต่างๆ 10 อันดับ รวมถึงประเทศไทย อันดับ

ประเทศ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **

เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก เยอรมันนี สวีเดน นอรเวย์ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม จีน ไทย

ประชากร (ล้านคน)

16.6 5.5 81 9 4.9 5.3 127 7.7 10.8 1400 64

คนถีบจักรยาน คิดเป็นเปอร์เซ็น (ล้านคัน)

16.5 4.5 62 6 3 3.2 72.5 3.8 5.2 500 2.2

99.1 80.1 75.8 63.7 60.7 60.4 56.9 48.8 48 37.2 3.4

ข้อสังเกตุ

ชาวเนเธอร์แลนด์แทบทุกคนมีจักรยาน 2 ล้อถีบ ชาวเดนมาร์คมีค่านิยมยอมรับการถีบจักรยานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก ในเยอรมันนีการถีบจักรยานมีความปลอดภัยมากที่สุด ชาวสวีเดนแทบทุกครอบครัวมีจักรยานถือว่าจักรยานเปรียบเสมือนปัจจัย4 ชาวฟินแลนด์จักรยานเป็นรถประจ�ำครอบครัวที่ใช้กันทั้งหญิงชายเด็กและผู้ใหญ่ ชาวญี่ปุ่นใช้จักรยานถีบจากบ้านไปยังสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า ชาวสวิสใช้จักรยานถีบไปท�ำงานทุกวัน ชาวเบลเยี่ยมนิยมตกแต่งรถจักรยาน ส่วนใหญ่จักรยานจึงราคาค่อนข้างสูง ชาวจีนในเซี่ยงไฮ้นิยมถีบจักรยานไปท�ำงานมากที่สุด ชาวไทยมีค่านิยมยอมรับคนที่ขับรถยต์ราคาแพง

ในประเทศไทยเองการใช้จักรยานเป็นที่นิยมมากขึ้น เรื่อยๆ (มีผู้น�ำเข้ารถจักรยานมือ2มาจากประเทศญี่ปุ่น มาขายและขายดีได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะ กลุ่มหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ และผู้ที่ต้องการออก ก�ำลังกาย) ปัจจุบัน แต่หากจัดอันดับการใช้ จักรยานเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกแล้ว ปริมาณการใช้จักรยานของไทย ยังถือว่า น้อยค่ะ •


27


28

เยี่ยมร้านค้า

คุณสุชาติ เพียงสุวรรณ (คุณเหมา)


29

เลขที่ 14/1 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 3 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม. 10260

ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีกับกิจการค้าขายเหล็กและสแตนเลสในร้านที่ชื่อ “อุดมสุขค้าเหล็ก” โดยมีคุณเหมา หรือคุณสุชาติ เพียงสุวรรณ เป็นเจ้าของกิจการร้านนี้ ซึ่งแต่เดิมคุณเหมาได้ท�ำ ธุรกิจที่เกี่ยวกับรีไซเคิล จนมาเริ่มค้าขายเหล็กและสแตนเลสเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ ผ่านมา ซึ่งคุณเหมาเล่าให้ฟังว่า “แรงบันดาลใจในการเริ่มท�ำธุรกิจนี้คือ เห็นว่าเป็นธุรกิจด้านการ ค้าเหล็กเป็นที่น่าสนใจ เพราะมองว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้างมีโอกาสจะเจริญเติบโต ตลอดเวลา” ซึ่งคุณเหมายังมีแนวคิดและอุดมการณ์ในการท�ำธุรกิจนี้ อีกว่า “การท�ำอะไร ทุกอย่างบางครั้งต้องกล้าได้ และก็ต้องกล้าเสียในบางเรื่อง เพื่อความก้าวหน้าของ ธุรกิจ” คุณเหมา ยังกล่าวต่อว่า “อุปสรรคที่ยากที่สุดในการท�ำธุรกิจนี้ ก็คือ ความ ผันผวนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวท�ำให้ก�ำลังผู้บริโภคน้อยลง จึงต้องท�ำให้คุณภาพสินค้า และรูปแบบของสินค้ามีจุดเด่นที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง ซึ่งหัวใจหลักของธุรกิจงาน ก่อสร้างนั้น ต้องมีการซื้อใจด้วยคุณภาพสินค้า มีความจริงใจ และพูดคุยเป็น กันเองไม่ถือตัวจึงท�ำให้ร้านมีความเด่นที่แตกต่างจากร้านอื่นเพราะร้านมีการ ให้การบริการด้วยความจริงใจในการน�ำเสนอสินค้า” และไม่ว่าอุปสรรคจะหนักหนาอย่างไร คุณเหมาก็เลือกที่จะใช้วิธีการ ท�ำใจให้สบายๆกับปัญหาที่เข้ามาที่ท�ำให้รู้สึกท้อแท้ หรือผิดหวัง ทั้งนี้ คุณเหมายังวางเป้าหมายและทิศทางของร้านไว้ว่า “อยากที่จะ คอยดูแนวโน้มต่างๆ และให้ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดที่ได้จากการท�ำธุรกิจนี้นั่นก็คือการ ได้ประสบการณ์จากงานช่าง และวิธีการแปลกใหม่ต่างๆ” •


30

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


31

perforated • checker plate แผ่นเจาะรู และแผ่นลายกันลื่น สามารถน�ำมาใช้ในการออกแบบตกแต่ง ได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด •


32

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


33


34

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com


35

ฉบับที่แล้วท่านคงเห็นแล้วว่า ปัญหาของสนิมบนผิวสเตนเลสนั้น ก็เกิดจากการจัดเก็บ วัสดุได้เช่นกัน เมื่อเกิดปัญหาขึ้น เราจะต้องหาเหตุผลให้พบว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นมาจาก ไหน ขั้นตอนใด และใครมีส่วนที่เกี่ยวข้องต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�ำให้เกิดสนิมได้ เราก็ สามารถหาวิธีแก้ไขไปในแนวทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าไม่แน่ใจหรือหาสาเหตุไม่พบ ก็แนะน�ำให้ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละบริษัทที่เป็นผู้ผลิต และจัดจ�ำหน่าย เป็นผู้วิเคราะห์ต่อไป คราวนี้ ลอง มาดูกรณีต่อไปนี้ครับ ลักษณะปัญหา : การเกิดสนิมมาจากขาดการท�ำปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนกับโครเมี่ยม สาเหตุการเกิดสนิม : - การเคลือบ PE หรือ PVC ฟิล์มกับบานประตูม้วน เพื่อป้องกันการขีดข่วน แล้วไม่ลอก ออกหลังจากติดตั้ง ออกซิเจนไม่สามารถท�ำปฏิกิริยากับผิวสเตนเลสได้ ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : ปัจจัยข้อที่ 1 มาจากวัตถุดิบ หรือจากโรงานผู้ผลิต ปัจจัยข้อที่ 2 มาจากขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการแปรรูป ปัจจัยข้อที่ 3 มาจากผู้ใช้งานสุดท้าย วิธีการแก้ไข : - การเคลือบฟิล์มจากโรงงานผู้ผลิตนั้น ควรก�ำหนดวันหมดอายุของฟิล์ม เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาคราบกาวที่ติดมากับฟิล์ม หลังลอกฟิล์มออก เมื่อน�ำแผ่นสเตนเลส ที่มีการเคลือบฟิล์มมาใช้งาน หรือท�ำการแปรรูปเสร็จแล้ว ควร ลอกฟิล์มออกทันที ควรแนะน�ำลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีการลอกฟิล์มออก เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง กรณีที่ผิวนั้น ไม่ใช่ผิวเงาการวางซ้อนอย่าวางมากเกินไป เพราะจะท�ำให้พลาสติก แนบติดกับผิวสเตนเลส ท�ำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหานี้ได้ •


36

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

4547MR ชุดเครือ่ งมือช่าง คิงโทนี่ รหัส4547MR สะดวกสบายด้วย ชุดเครื่องมือช่าง KINGTONY ภายในชุดประกอบบ๊อกชุด ½”6P ทีม่ าพร้อมเครือ่ งมือจ�ำนวน

47 ชิน้ ในรูปแบบกระเป๋าถือ มีคณุ สมบัตใิ ช้งานซ่อมบ�ำรุง ประจ�ำตัวช่าง มีนำ�้ หนัก 2.7 กิโลกรัม ซึง่ อุปกรณ์เครือ่ งมือใน ชุดประกอบไปด้วย ลูกบ๊อกซ์ขาวสัน้ รู 1/2” 6P(10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23,27,30 และ 32 มิลลิเมตร) ลูกบ๊อกซ์ถอดหัวเทียน 20.8มิลลิเมตร 1 ชิน้ กุญแจ หัวบอลยาวหกเหลีย่ มจ�ำนวน 9 ชิน้ (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10มิล ลิเมตร) กุญแจท๊อคมีรสู นั้ 7 ชิน้ (T10,T15,T20,T27,T30,T40) ไขควงปากแบน 2 ชิน้ (6.5x100 , 6.5x150) ไขควงปากแฉก 2 ชิน้ (No.2x100 , No.2x150) คีมปากจิง้ จก 7” 1 ชิน้ คีมปาก แหลม 6” 1 ชิน้ ด้ามฟรี 10” 1 ชิน้ ด้ามบ๊อกซ์ 15” 1 ชิน้ ด้าม เลือ่ น 12” 1 ชิน้ ข้อต่อบ๊อกซ์ 5” 1 ชิน้ ข้อต่อบ๊อกซ์ 10” 1 ชิน้ และข้อต่ออ่อนตัว 1 ชิน้ •

เครือ่ งล้างอัดฉีด คลีน รุน่ 3WZ 2200C จุดเด่นอยูท่ ี่ ตัว 3WZ 2200C รอบมอเตอร์ 4 โพลี 1,450 ความเร็วรอบต่อนาที น้อยกว่ารอบ เครื่องล้างอัดฉีด มอเตอร์ของปัม้ อัดฉีดทัว่ ไป ทีเ่ ป็นโพลี 2,950 ความเร็วรอบต่อ นาทีซงึ่ ช่วยให้การสึกหรอของส่วนต่างๆของปัม๊ น้อยกว่า โดย เฉพาะลูกสูบความร้อนสะสมน้อยกว่า ข่วยยืดอายุการใช้งานให้ ยาวนานขึน้ ผลิตจากมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซึง่ จะหยุดการ ท�ำงานก็ตอ่ เมือ่ มีความร้อนจัด นอกจากนีล้ อ้ และยางงมีความ หนาถึง 10 นิว้ เคลือ่ นย้ายได้สะดวกสบายเหมาะแก่การใช้งาน พร้อมทัง้ ด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ที่ให้ครบถ้วนใช้กำ� ลังไฟ มอเตอร์ 3 กิโลวัตต์ 220 โวล์ 1,450 ความเร็วรอบต่อนาที แรง ดัน 150 บาร์ (สูงสุด 200 บาร์) อัตราการไหล 9 L/min มา พร้อมกับอุปกรณ์ปนื ฉีดน�ำ้ แบบ 2 ท่อน 1 ชุด ปืนฉีดน�ำ้ แบบสัน้ 1 ชุด หัวฉีดน�ำ ้ 0-40 องศา 5 หัว สายแรงดันยาว 10 เมตร สายดูดน�ำ ้ 1 เส้น เหมาะส�ำหรับงานทุกประเภท •


37


38

ปฎิทินข่าว

................................................................................................... ................................................................................................... Thailand Innovation and Design Expo Thailand Lab 2014 17 - 19 กันยายน 2014 2014 : ไบเทค บางนา 18 - 21 กันยายน 2557 มหกรรมงานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านเทคโนโลยี : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่องานวิจัย มหกรรมงานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการ และการทดลองทดสอบ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ ออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ในงานมีการจัดแสดงผล งานบริการในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม โดยภายในงานยังมี งานด้านนวัตกรรมและงานออกแบบทั้งของไทย และต่าง การประชุมและสัมนา จากสมาคมฯ ต่างๆ • ประเทศ พบ กิจกรรมทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการ ................................................................................................... จากหน่วยงาน และองค์กรทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรมชัน้ น�ำของ ประเทศ • Job Fair 2014 ................................................................................................... 17 กันยายน 2557 : ศูนย์การค้าตึกคอมศรีราชา Furniture Factory Outlet Season2 พบกับบริษัทและร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ต้องการ 20 - 28 กันยายน 2557 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สรรหาบุคลากร ซึ่งจะมากระจายข้อมูลข่าวสารการรับ สมัครงาน และยังมีการรับสมัครบุคลากรภายในงานนี้อีก รวมโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ลดกระหน�่ำ ยกขบวนกันมาทั้ง ด้วย ซึ่งจะเปิดโอกาสในการหางานให้กับประชาชน โดยจะ ผู้ผลิต และผู้น�ำเข้ารายใหญ่ ในราคาโรงงาน ประจ�ำปี 2557 • มีการออกบูธต่างๆจากหลากหลายบริษัทภายในงาน • ................................................................................................... ................................................................................................... House&Condo Residence BMAM Expo Asia 2014 24 - 30 กันยายน 2557 18 - 20 กันยายน 2557 : ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอซ์แลนด์ : เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบริการ พบกับไอเดียใหม่ๆ และการเลือกซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจากบริษัท จัดการทรัพยากร อาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ส�ำหรับ ชัน้ น�ำ ในงานบ้านและคอนโด และยังพบกับกิจกรรมต่างๆ อาคารและโรงงานแห่งเอเชีย ภายในงานจะได้พบกันสุด มากมายภายในงาน • ยอดสัมมนาไขความส�ำเร็จการบริหารจัดการอาคาร •


40

รอบรู้งานช่าง

เหล็กเพลา•Round Bar เหล็กสี่เหลี่ยมตัน•Square 1/8”x4.0 mm. 0.24 ขนาด

สวัสดีครับ มาต่อกันในตอนที่ 4 ที่ยังคงพูดถึงเรื่องเกี่ยว กับน�้ำหนักของเหล็กกัน โดยในตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้าย ที่ เป็นตารางน�้ำหนักโดยประมาณ ของเหล็กสี่เหลี่ยมตัน เหล็กเลา และเหล็กแบน ส่วนในฉบับหน้า จะมาพูดถึงการ ค�ำนวณเป็นสูตร ไว้ใช้ส�ำหรับค�ำนวนน�้ำหนักของแผ่นเหล็ก ด้วยตนเดองกันครับ •

ขนาด

10 mm. 12 mm. 16 mm. 19 mm. 25 mm. 32 mm. 38 mm. 50 mm. 65 mm. 75 mm.

น�้ำหนั ก/เส้น (Kg.)

4.80 6.72 12.00 16.98 28.98 48.00 67.98 118.02 199.02 265.02

3/16”x4.0 mm. 1/4”x4.0 mm. 5/16”x4.0 mm. 3/8”x6.0 mm. 1/2”x6.0 mm. 5/8”x6.0 mm. 3/4”x6.0 mm. 7/8”x6.0 mm. 1”x6.0 mm. 1 1/8”x6.0 mm. 1 1/4”x6.0 mm. 1 3/8”x6.0 mm. 1 1/2”x6.0 mm. 1 5/8”x6.0 mm. 1 3/4”x6.0 mm. 1 7/8”x6.0 mm. 2”x6.0 mm. 2 1/4”x6.0 mm. 2 1/2”x6.0 mm. 2 3/4”x6.0 mm. 3”x6.0 mm. 3 1/4”x6.0 mm. 3 1/2”x6.0 mm. 4”x6.0 mm. 4 1/2”x6.0 mm. 5”x6.0 mm.

น�้ำหนั ก/เส้น (Kg.)

0.56 1.00 1.56 4.02 6.48 10.02 13.98 19.98 24.00 31.02 37.98 46.02 54.00 64.02 73.98 85.98 96.00 121.02 150.00 181.02 216.00 256.02 295.98 385.98 496.98 615.00


41

เหล็กแบนตัด•Flat Bar ขนาด

1”x3.00 mm. 1”x4.50 mm. 1”x6.00 mm. 1”x9.00 mm. 1”x12.00 mm. 1”x15.00 mm. 1”x19.00 mm. 1 1/4”x3.00 mm. 1 1/4”x4.50 mm. 1 1/4”x6.00 mm. 1 1/4”x9.00 mm. 1 1/4”x12.00 mm. 1 1/4”x15.00 mm. 1 1/4”x19.00 mm. 1 1/4”x25.00 mm. 1 1/2”x3.00 mm. 1 1/2”x4.50 mm. 1 1/2”x6.00 mm. 1 1/2”x9.00 mm. 1 1/2”x12.00 mm. 1 1/2”x15.00 mm. 1 1/2”x19.00 mm. 1 1/2”x25.00 mm. 2”x3.00 mm. 2”x4.00 mm. 2”x4.50 mm. 2”x6.00 mm. 2”x9.00 mm. 2”x12.00 mm. 2”x15.00 mm. 2”x19.00 mm. 2”x25.00 mm. 2 1/2”x3.00 mm. 2 1/2”x4.00 mm. 2 1/2”x4.50 mm. 2 1/2”x6.00 mm.

น�้ำหนั ก/เส้น (Kg.)

3.53 5.29 7.0 10.60 14.13 17.66 22.37 4.52 6.78 9.04 13.56 18.08 22.60 28.63 37.68 5.37 8.05 10.74 16.10 21.48 26.84 34.00 44.74 7.06 9.42 10.59 14.13 21.19 28.26 35.32 44.74 58.87 9.18 12.24 13.77 18.36

ขนาด

น�้ำหนั ก/เส้น (Kg.)

2 1/2”x9.00 mm. 27.55 2 1/2”x12.00 mm. 36.73 2 1/2”x15.00 mm. 45.92 2 1/2”x19.00 mm. 58.16 2 1/2”x25.00 mm. 76.53 3”x3.00 mm. 10.59 3”x4.00 mm. 14.13 3”x4.50 mm. 15.89 3”x6.00 mm. 21.19 3”x9.00 mm. 31.79 3”x12.00 mm. 42.39 3”x15.00 mm. 52.98 3”x19.00 mm. 67.11 3”x25.00 mm. 88.31 3.1/2”x3.00 mm. 12.29 3.1/2”x4.00 mm. 16.39 3.1/2”x4.50 mm. 18.43 3.1/2”x6.00 mm. 24.58 3.1/2”x9.00 mm. 36.87 3 1/2”x12.00 mm. 49.17 3 1/2”x15.00 mm. 61.46 3 1/2”x19.00 mm. 77.85 3 1/2”x25.00 mm. 102.44 4”x3.00 mm. 14.13 4”x4.00 mm. 18.84 4”x4.50 mm. 21.19 4”x6.00 mm. 28.26 4”x9.00 mm. 42.39 4”x12.00 mm. 56.52 4”x15.00 mm. 70.65 4”x19.00 mm. 89.49 4”x25.00 mm. 117.75

ขนาด

5”x3.00 mm. 5”x4.00 mm. 5”x4.50 mm. 5”x6.00 mm. 5”x9.00 mm. 5”x12.00 mm. 5”x15.00 mm. 5”x19.00 mm. 5”x25.00 mm. 6”x3.00 mm. 6”x4.00 mm. 6”x4.50 mm. 6”x6.00 mm. 6”x9.00 mm. 6”x12.00 mm. 6”x15.00 mm. 6”x19.00 mm. 6”x25.00 mm.

น�้ำหนั ก/เส้น (Kg.)

17.66 23.55 26.49 35.32 52.98 70.65 88.31 111.86 147.18 21.19 28.26 31.79 42.39 63.58 84.78 105.97 134.23 223.72

ขนาด

8”x3.00 mm. 8”x4.00 mm. 8”x4.50 mm. 8”x6.00 mm. 8”x9.00 mm. 8”x12.00 mm. 8”x15.00 mm. 8”x19.00 mm. 8”x25.00 mm.

น�้ำหนั ก/เส้น (Kg.)

28.26 37.68 42.39 56.52 84.78 113.04 141.30 178.98 235.50


42

คมช่างไอที

ใครมีโน้ตบุ๊กก็อยากจะถนอมการใช้งานให้เครื่องมีอายุ การใช้งานนานที่สุด จึงพยายามสรรหาวิธีการถนอมการใช้ งานมาต่างๆ นาๆ แต่ถ้าดูแลผิดวิธีแทนที่จะถนอมกลับลด อายุการใช้งานไปแทน ซึ่งความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการถนอม ผ้าหรือซอฟต์เคส การใช้งานโน้ตบุ๊กที่ทุกคนอาจจะเชื่อมานานนั้นที่จริงแล้ว รองใต้ โน้ตบุ๊ก เป็นอย่างไร? ป้องกันรอย กลัวโน้ตบุ๊กจะมีรอยขีดข่วนแล้วเครื่องโทรม ดูเก่าเร็ว เลยใช้ผ้ามารองใต้โน้ตบุ๊กเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขีดข่วน นี่เป็นอีกทางหนึ่งที่จะท�ำให้โน้ตบุ๊กเกิดควาเสียหายได้ง่าย ซิลิ โคนปิด ขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยกรณีการน�ำผ้ามารองใต้โน้ตบุ๊กหรือ น�ำโน้ตบุ๊กไปเล่นบนเตียงนอนโดยวางโน้ตบุ๊กราบไปกับ คีย์บอร์ด พื้นที่นอนนั้นจะท�ำให้เส้นใยผ้าหลุดเข้าไปในระบบรับลม เพื่อป้องกันฝุ่น เข้าเครื่องเพื่อระบายความร้อนแล้วไปติดอยู่ที่แกนใบพัด ลอดเข้าเครื่อง ของพัดลมท�ำให้พัดลมเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ยัง หลายๆ คนก็หวังว่าแผ่นซิลิโคนจะป้องกันฝุ่นเข้าสู่ เครื่องได้ แต่หารู้ไม่ว่าแผ่นซิลิโคนนั้นก่อผลเสียมากกว่า ปิดช่องระบายอากาศใต้เครื่องไปมากจนท�ำให้ระบบ ผลดี ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ฝุ่นนั้นก็ไม่ได้เข้าทางร่อง ระบายอากาศท�ำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การที่ระบบระบายความร้อนของโน้ตบุ๊กจะสามารถ คีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว ขอแค่มีช่องว่างเท่านั้น ฝุ่นก็ ท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น คือการตั้งเครื่องเอา สามารถเข้าสู่เครื่องได้แล้ว ไว้บนพื้นราบที่ไม่มีอะไรรองเอาไว้เลย หรือจะให้ดีคือตั้ง ท�ำให้ระบายความร้อนได้ล�ำบาก บางทีอาจจะคิดว่าช่องระบายความร้อนที่ติดตั้งมาให้ เอาไว้บน COOLING PAD หรือแท่นรองโน้ตบุ๊กที่ได้รับ ในโน้ตบุ๊กก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่จริงๆ แล้ว ต้องเข้าใจ การออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับโน้ตบุ๊กจะท�ำให้ระบบ ว่าธรรมชาติของอากาศร้อนนั้นจะลอยขึ้นที่สูงแล้วการน�ำ ระบายความร้อนสามารถท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น แต่ถ้าผู้ใช้คน แผ่นซิลิโคนมาปิดไว้ จะท�ำให้ความร้อนย้อนกลับเข้าไปใน ไหนต้องการน�ำโน้ตบุ๊กไปใช้งานบนเตียงนอนจริงๆ ก็ควร เครื่องได้ ท�ำให้เกิดความร้อนสูง และจะเสื่อมสภาพเร็ว หา COOLING PAD หรือโต๊ะส�ำหรับตั้งโน้ตบุ๊กบนเตียงที่ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษจะดีกว่าน�ำโน้ตบุ๊กไปตั้ง กว่าที่ควรจะเป็น บนเตียงนอนโดยตรง ซิลิ โคนเกิดการละลายแล้วสร้างความสกปรก ระหว่างใช้งานแล้วโน้ตบุ๊กเกิดความร้อนขึ้น อาจ ท�ำให้ซิลิโคนละลาย เวลาพับหน้าจอหลังการใช้งาน ยางซิ จะเห็นได้ว่าความเข้าใจเรื่องการถนอมรักษาโน้ตบุ๊กใน ลิโคนที่ปิดอยู่ ก็จะท�ำให้หน้าจอเกิดรอยได้ง่าย และหากซิ อดีตและความเข้าใจบางส่วนนั้นน�ำมาใช้ในปัจจุบันได้ไม่กี่ ลิโคนละลายก็จะท�ำให้เกิดรอยคราบยางซิลิโคนที่ละลาย ส่วนเพราะโน้ตบุ๊กในปัจจุบันได้รับการพัฒนาเพื่อกลบข้อ ติดที่หน้าจอ ก่อทั้งความสกปรกและเช็ดไม่ออกอีกด้วย ด้อยในอดีตไปมากจนสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งกว่าเดิม แผ่นซิลิโคนกลายเป็นตัวดักจับฝุ่นเสียเอง : เนื่องด้วย หลายเท่าอีกด้วย • คุณสมบัติของยางที่มีความยืดหยุ่นและเหนียว ท�ำให้เวลา ฝุ่นจับแล้วก็จะเกิดเป็นขุยขึ้นที่หน้าแผ่นยางเสียเอง


เปิดโลกผลิตภัณฑ์

ดินสอ Pencil by FiftyThree ดินสอไม้สำ� หรับนักออกแบบ สามารถช่วยเก็บบันทึก จินตนาการลงบนแอพ ในตัวดินสอยังมีเซนเซอร์ที่ให้ความ รูส้ กึ ใกล้เคียงกับความรูส้ กึ เวลาเราใช้งานดินสอของจริง นอกจากนัน้ มันยังออกแบบมาให้ใช้งานกับแอพได้อย่างลงตัว ซึง่ จุดลงตัวทีว่ า่ คือส่วนปลายของดินสอ มีเซนเซอร์อกี แบบท�ำหน้าทีเ่ ป็นเหมือน ยางลบตูดดินสอได้ ซึง่ การเป็นดินสอทีม่ ยี างลบเอาไว้ใช้บน Tablet ได้นา่ จะเป็น สิง่ ทีเ่ ข้าใกล้ความเป็นดินสอจริงๆขึน้ อีกมาก นอกจากนัน้ มัน ยังมีดีไซน์ทอี่ อกแบบมาสมกับทีเ่ ป็นแอพส�ำหรับนักออกแบบ จริงๆ ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ : http://www.fiftythree.com/pencil

อุปกรณ์ป้องกันการจมน�้ำ iSwimband เป็นอุปกรณ์สวมใส่ทคี่ ดิ มาเพือ่ แจ้งให้คณุ ทราบทันทีหากบุตร หลานของคุณก�ำลังจะจมน�ำ ้ ซึง่ ภายในกล่อง iSimband จะมี อุปกรณ์ดว้ ยกัน 3 ชิน้ คือ iSwimband censor เป็นเซ็นเซอร์บลูธทู ขนาดเล็กส�ำหรับพกติดตัว ถ้าตกน�ำ้ หรือจมน�ำ้ จะมีการแจ้งเตือน ไปยังสมาร์ทโฟนทันที ชิน้ ทีส่ องคือ iSwimband wristband เป็น สายรัดข้อมือบลูทธู ส�ำหรับเด็กเล็ก ท�ำงานคล้ายกับเซ็นเซอร์แจ้ง เตือนเมือ่ มีการสัมผัสกับน�ำ ้ และชิน้ สุดท้ายคือ iSwimband headband สายคาดหัวส�ำหรับเด็กโต ทีจ่ ะส่งการแจ้งเตือนเมือ่ จมน�ำ้ เป็นเวลานานกว่าปกติ รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ iOS 7 ขึน้ ไป (iPhone, iPad, iPod) ผ่านแอพพลิเคชัน่ ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ : http://www.iswimbands.com

อุปกรณ์ป้องกันการจมน�้ำ iSwimband ทีป่ ดิ ตานีม้ วี ธิ กี ารท�ำงานโดยใช้แผงวงจรไฟกระพริบสีแดงทีต่ ดิ อยูก่ บั ผ้าปิดตา ซึง่ จะปรากฏขึน้ ยามทีค่ ณุ ก�ำลังฝัน เพือ่ ทีจ่ ะ เตือนคุณว่าคุณก�ำลังเข้าสูภ่ าวะของการฝัน เมือ่ รับรูแ้ ละตอบ สนองต่อการกระตุน้ นัน้ แล้ว คุณสามารถเลือกความฝันของคุณ เป็นอะไรก็ได้ ไม่วา่ จะเป็น การฝันว่าตนเองก�ำลังบิน, หายตัวได้ หรือการได้พบกับบุคคลผูม้ ชี อื่ เสียงโด่งดัง และหากเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณุ อยูภ่ ายใต้ภาวะของการหลับฝันและสิง่ นัน้ ได้สะท้อนผ่านการ เคลือ่ นไหวของลูกตาในขณะทีค่ ณุ นอนหลับ ระบบแผงวงจรไฟสีแดงทัง้ 6 จุดก็จะเริม่ ท�ำงาน แต่หากคุณไม่อยูใ่ นภาวะเช่นนัน้ แผง วงจรก็จะไม่ทำ� งานและก็จะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อภาวการณ์นอนหลับของคุณ ในขณะทีเ่ ราอยูใ่ นช่วงทีห่ ลับสนิทนัน้ หลอด LED จะกระพริบขึน้ มา โดยแสงนีก้ จ็ ะปรากฎขึน้ ในขณะทีเ่ ราฝันอยูด่ ว้ ย โดยจะส่องสว่างผ่านเปลือกตาของเราและสิง่ นีเ้ องจะใช้เพือ่ เตือนความจ�ำว่า “เราก�ำลังฝันอยู”่ โดยการควบคุมความสว่างของหลอด LED จะเป็น แบบอัตโนมัตซิ งึ่ จะไม่ทำ� ให้คณุ ตืน่ ขึน้ มาก ลางดึก ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ : http://sleepwithremee.com

43


44

มุมกฎหมาย

ท่านผู้อ่านนิตยสารคมช่างรายหนึ่งจ้างช่างรับเหมา มาสร้างบ้าน ในราคา 1,200,000 บาท ตกลงจ่ายเป็น 4 งวด ๆ 300,000 บาท ราคานี้รวมค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเริ่ม งานเมื่อประมาณ มกราคม 2557 แต่ไม่ได้ตกลงเรื่องการ ก�ำหนดแล้วเสร็จ จ่ายเงินไปแล้ว 3 งวด ยังคงค้างอีกงวด หนึ่ง

ในระหว่างการปลูกสร้างได้พบจุดบกพร่องในการก่อสร้างหลายจุดเช่น หลังคารั่ว การติดตั้ง วงกบประตู ชั้นล่าง ไม่ตรง ประตูห้องครัวกับห้องนอนล่าง เอียงเข้าหากัน ได้แจ้งกับช่างผู้ ก่อสร้างเกี่ยวกับจุดบกพร่องเหล่านี้แล้ว แต่ช่างยังไม่ยอมแก้ไขให้ โดยอ้างเหตุผลว่า ต้อง รอลูกน้องที่สามารถปีนขึ้นไปท�ำงานบนหลังคาได้มาช่วยแก้ไขให้ ส่วนประตูชั้นล่าง ช่างบอกว่า ไม่ต้องแก้ไขก็ได้ มันแค่เล็กน้อยเท่านั้น ส่วนประตูชั้นบน อ้างเหตุผล ว่า ไม่อยากแก้ เพราะถ้าแก้ มันจะเลอะไปมากกว่านี้ ส่วนจุดบกพร่องอื่นๆ บางจุด ช่างก็ยอมแก้ไขให้ ผมขอเรียนว่า สัญญาจ้างท�ำของนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญก็คือ การที่ผู้รับจ้างตกลงจะท�ำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้แก่ผู้ว่าจ้างจน เป็นผลส�ำเร็จ ผู้ว่าจ้างมิได้ต้องการเฉพาะแรงงานของผู้รับจ้าง เพียงอย่างเดียว ผู้รับจ้างต้องท�ำการงานให้แก่ผู้ว่าจ้างจน ส�ำเร็จ ไม่ใช่สักแต่ว่าท�ำงานอย่างเดียว นอกจากนี้ งานที่ท�ำต้องเสร็จโดยไม่ชักช้าและไม่บกพร่อง


45

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท�ำของ สรุปได้ดังนี้ 1) ผู้รับจ้างต้องท�ำงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่การงานที่ผู้รับจ้างจะต้องท�ำจนส�ำเร็จนั้น มิได้หมายความว่า ผู้รับจ้างจะ ต้องลงมือท�ำด้วยตนเอง ผู้รับจ้างอาจเป็นเพียงผู้ควบคุมให้ลูกจ้างของตนหรือว่าจ้างผู้อื่นต่อให้ท�ำงานนั้นแทนตนทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ เว้นแต่สาระส�ำคัญแห่งสัญญานั้นอยู่ที่ความรู้ ความช�ำนาญหรือความสามารถของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจึง ไม่สามารถว่าจ้างผู้อื่นให้ท�ำงานแทนตนได้ 2) ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนตรวจการงาน เหตุผลก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง จะได้ตรวจดูว่าผู้รับ จ้างได้ลงมือท�ำงานหรือไม่ ท�ำงานล่าช้าหรือมีข้อบกพร่องที่ไม่ตรงตามสัญญาประการใด จะได้ว่ากล่าวตักเตือนผู้รับจ้าง ให้ท�ำให้ถูกต้อง 3) ผู้รับจ้างต้องลงมือท�ำงานและท�ำงานโดยไม่ชักช้า หลังจากท�ำสัญญาและก่อนส่งมอบ ถ้ามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นว่า ผู้รับจ้างไม่เริ่มลงมือท�ำการงานในเวลาอันสมควรหรือผู้รับจ้างท�ำการงานล่าช้า ฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของสัญญา หรือผู้รับ จ้างท�ำการงานล่าช้าโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้ว่าจ้างคาดหมายได้ว่า การนั้นจะไม่เสร็จภายในเวลาที่ตกลง กันไว้ กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาได้ มิต้องรอให้ถึงก�ำหนดส่งมอบงานนั้นเลย เพราะถ้ารอคอยถึง ก�ำหนดความเสียหายก็จะเกิดขึ้นแน่ ผู้ว่าจ้างเมื่อเลิกสัญญาแล้วจะได้ไปท�ำสัญญาจ้างคนอื่นมาท�ำให้ทันได้ 4) ผู้รับจ้างต้องรับผิดในงานที่ช�ำรุดบกพร่อง หรือฝ่าฝืนข้อสัญญาระหว่างการท�ำงานก่อนส่งมอบ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 594 บัญญัติว่า “ถ้าในระหว่างเวลาที่ท�ำการอยู่นั้น เป็นวิสัยจะคาดหมายล่วงหน้าได้แน่นอนว่า การที่ท�ำนั้นจะ ส�ำเร็จอย่างบกพร่อง หรือจะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญา เพราะความผิดของผู้รับจ้างนั้น ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ ผู้รับจ้างแก้ไข สิ่งบกพร่องให้คืนดี หรือท�ำการให้เป็นไปตามสัญญาภายในเวลาอันควร ซึ่งก�ำหนดให้ในค�ำบอกกล่าวนั้น ก็ได้ ถ้าและคาดก�ำหนดนั้นไป ท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะเอาการนั้นให้บุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือท�ำต่อไปได้ ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้องเสี่ยงต่อความเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น” เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิบอกกล่าวแก่ผู้รับจ้าง 4.1) ในระหว่างเวลาที่ท�ำการอยู่นั้นเป็นวิสัยจะคาดหมายล่วงหน้าได้แน่นอน ว่างานนั้นจะออกมาบกพร่อง 4.2) การที่ท�ำนั้นจะส�ำเร็จอย่างบกพร่องหรือจะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญา 4.3) การที่ท�ำนั้นจะส�ำเร็จหรือจะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้าง เมื่อเข้าเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกและเอางานนั้นให้บุคคลภายนอกท�ำต่อไปได้ ค่าเสียหายและค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 5) ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานไม่ชักช้า ตาม ป.พ.พ. มาตรา 596 บัญญัติว่า “ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบการงานที่ท�ำไม่ทัน เวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ในสัญญาก็ดี หรือถ้าไม่ได้ก�ำหนดเวลาไว้ในสัญญา เมื่อล่วงเป็นเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่ จะได้ตัดสิ้นจ้างลง หรือถ้าสาระส�ำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลา ก็ชอบที่จะเลิกสัญญาได้” โดยหลักแล้วผู้ว่าจ้างได้จ้างผู้รับจ้างให้ท�ำงานให้ก็หวังว่า ผู้รับจ้างจะท�ำงานนั้นเสร็จภายในก�ำหนดระยะเวลาที่ตกลง กันไว้ แต่ถ้าผู้รับจ้างท�ำงานไม่เสร็จสิ้นภายในก�ำหนด กฎหมายได้ให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้าง 2 ประการคือ (ก) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิลด สินจ้างได้ (ข) ถ้าสาระส�ำคัญแห่งสัญญาจ้างอยู่ที่เวลาแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานชักช้า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 6) ผู้รับจ้างต้องรับผิดในความช�ำรุดบกพร่อง ในงานที่ท�ำขณะและหลังส่งมอบ ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้าง ท�ำงานใดให้ ก็ตาม ก็หวังว่าจะได้รับมอบงานนั้นอย่างเรียบร้อยไม่บกพร่อง และผู้รับจ้างก็ต้องท�ำงานนั้นให้ส�ำเร็จอย่างไม่บกพร่อง หากปรากฏว่างานที่ท�ำนั้นส�ำเร็จอย่างบกพร่อง ผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง เว้นแต่ว่าผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดคือความ ช�ำรุดบกพร่อง เกิดขึ้นเพราะสัมภาระที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้หรือเกิดขึ้นเพราะค�ำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบ งานที่ช�ำรุดบกพร่องโดยไม่อิดเอื้อน •


46

มุมกฎหมาย

ถาม ผมขับรถชนออกจากบ้านเพื่อส่งลูกไปโรงเรียน บังเอิญชนสุนัขของคนในหมู่บ้านได้รับบาดเจ็บ เจ้าของ สุนัขเขาเอาเรื่องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมาเชิญตัวผม เจ้าของสุนัขขอคิดค่าเสียหาย เป็นเงิน 2,500 บาท ผมจะ ท�ำยังไงดี ตอบ ในกรณีนี้สุนัขมีเจ้าของวิ่งออกมาที่ถนนสาธารณะ หรือทางที่นิติบุคคลที่อนุญาตให้ใช้เป็นทางเดินรถได้ เช่น ถนนของหมู่บ้าน แล้วเราขับรถชนจนสุนัขนั้นได้รับ บาดเจ็บ และตัวรถของเราเสียหาย เราจะถือว่าสุนัขเป็น ฝ่ายผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เนื่องจากถนนไม่ใช่ที่ทางส�ำหรับสัตว์ เจ้าของสุนัขต้องมี การป้องกัน ระมัดระวังอุบัติเหตุให้กับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใน ความดูแลของตนเป็นอย่างดี การที่เจ้าของสุนัขปล่อยให้ สัตว์เข้ามาในเขตถนนนั้นย่อมไม่ถูกต้อง เราไม่จ�ำเป็น ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของสุนัข และยังสามารถ เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของเราจาก เจ้าของ สุนัขได้ครับ อีกกรณีหนึ่ง หากว่าสุนัขที่อยู่ในที่ส่วนบุคคลหรือบริเวณ บ้านของเจ้าของสัตว์ เช่น เราขับรถเข้าไปในบริเวณบ้าน ของเพื่อน แล้วเกิดชนสุนัขที่เพื่อนเลี้ยงไว้ ท�ำให้สุนัขของ เพื่อนได้รับบาดเจ็บ ในขณะเดียวกันรถของเราก็เสียหาย ในกรณีนี้ถือว่าเราเป็นฝ่ายประมาท เพราะสุนัขนั้นถือว่า อยู่ในที่ส่วนบุคคลของเจ้าของ เราต้องรับผิดชอบเรื่องค่า เสียหายหรือค่ารักษาพยาบาลสุนัขตัวนั้นครับ

ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมายของท่าน มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


47


48

สุขภาพ

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ ครอบครัว สวัสดีครับท่านสมาชิกนิตยสารคมช่างทุกท่าน ช่วงนี้มีข่าวการระบาดของโรคและการเจ็บป่วยติดเชื้อที่ รุนแรงท�ำให้มีการสูญเสียชีวิตมาก โดยเฉพาะในต่างประ ทศ แถบภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เชื้อที่กล่าวถึงซึ่งก�ำลัง ระบาดอยู่นี้คือ โรคเชื้อไวรัสอีโบลา (EBOLA VIRUS DISEASE, EVD) เดิมรู้จักกันในชื่อ โรคไข้เลือดออกอีโบ ลา (EBOLA HAEMORRHAGIC FEVER) อีโบลาระบาด ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2519 ที่เมือง NZARA ประเทศ ซูดานและเมือง YAMBUKU ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยคองโก ในกรณีหลังเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่ง หนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น�้ำอีโบลา (EBOLA RIVER) ซึ่ง กลายมาเป็นชื่อของโรคนี้ในที่สุด การแพร่เชื้อเกิดจาก สัตว์ป่าสู่คนเช่นลิงชิมแปนซี กอริลล่า ค้างคาวผลไม้ เป็นต้น และจากคนที่มีเชื้อสู่คนปกติ เมื่อคนเราติดเชื้อนี้ แล้วจะมีอัตราการเสียชีวิตสูง ฉบับนี้จึงเป็นการน�ำเสนอให้ รู้จักกับไวรัสอีโบลา เพื่อท่านจะได้ช่วยกันป้องกันและเฝ้า ระวังโรคไม่ให้เกิดโรคระบาดที่รุนแรงในประเทศไทย มี ความปลอดภัยกับตัวเราพร้อมบุตรหลานและคนที่เรารัก จะได้เข้าใจไม่ตื่นตระหนกเมื่อตัวเราและบุตรหลานเจ็บ ป่วย

อาการเจ็บป่วย : ส�ำหรับคนที่ได้รับเชื้อ จะเริ่ม แสดงอาการผิดปกติขึ้นอย่างเฉียบพลันรุนแรง โดยมีระยะ ฟักตัวของโรคจนเริ่มแสดงอาการผิดปกติออกมาอยู่ระหว่าง 2-21 วัน ที่พบบ่อยมีได้ดังนี้ ไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร อาการร่วมอื่นๆที่สามารถ พบได้คือ มีผื่นนูนแดงตามตัว ตาแดง สะอึก ไอ เจ็บ คอ เจ็บหน้าอก หายใจล�ำบาก กลืนล�ำบาก ในรายที่ มีอาการรุนแรงจะพบมีเลือดออกทั้งภายในและ ภายนอกร่างกาย มักเกิดร่วมกับภาวะตับถูก ท�ำลาย ไตวาย ช็อค และเสียชีวิตได้ในที่สุด โรคนี้มีอัตราการตายสูงระหว่าง 50%-90% ของผู้ติดเชื้อ

เชื้ออีโบลา : เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย 5 สายพันธุ์ (SPECIES) ได้แก่ สายพันธุ์ไอวอรีโคสต์ สาย พันธุ์ซูดาน สายพันธุ์ซาร์อี สายพันธุ์เรสตันและสายพันธุ์ BUNDIBUGYO เชื้อนี้สามารถติดต่อกันได้ทั้งจากสัตว์สู่ คนและจากคนสู่คน การแพร่กระจายเกิดจากการติดต่อสัมผัสกับเลือด, สารคัดหลั่ง, อวัยวะ (ผ่านผิวหนังที่ถลอก หรือผ่านเยื่อบุ) หรือของเหลวแบบอื่นๆ ของสัตว์หรือจากร่างกายของคนที่ติดเชื้อ เมื่อเราได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย แล้วจะแสดงอาการเบื้องต้นที่มีอาการคล้ายกับโรคอื่นๆได้ เช่น มาลาเรีย อหิวาตกโรคและไข้เลือดออกจากไวรัส อื่นๆ ดังนั้นแพทย์จึงต้องท�ำการตรวจวินิจฉัยแยกโรคอื่นก่อนที่จะให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อจากอีโบลา


49

รายละเอียดของลักษณะอาการ ทางคลินิกที่ส�ำคัญ (ส�ำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, 2557) • วันที่ 1-2 ผู้ป่วยอาจจะมีไข้สูงถึง 39๐C เหงื่อออกมาก ครั่นเนื้อครั่นตัว อ่อนเพลีย ปวดศรีษะบริเวณหน้าผากและ ด้านข้าง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา และเยื่อบุ ตาแดง หัวใจเต้นช้าขณะมีไข้ คลื่นไส้อาเจียนมาก ถ่ายเหลว เป็นน�้ำ และปวดมวนทั่วท้อง ภายใน 2 วัน อาจจะมีอาเจียน และอุจจาระปนเลือด • วันที่ 3-6 อาจจะพบต่อมน�้ำเหลืองบริเวณท้ายทอย คอ และรักแร้โต พบอาการเจ็บคอและกลืนล�ำบากได้บ่อย พบ จุดบริเวณเพดานอ่อนและเกิดภาวะขาดน�้ำ • วันที่ 5-7 ประมาณ 15% ของผู้ป่วยจะพบภาวะเลือดออก เช่น เลือดก�ำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในช่อง ท้อง (กระเพาะอาหารและล�ำไส้) เลือดออกทางช่องคลอด ปัสสาวะเป็นเลือด เลือดออกบริเวณที่ฉีดยา และพบเลือด ออกบริเวณเยื่อบุตาขาวได้บ่อย จะพบจุดผื่นแดงกระจาย จากบริเวณใบหน้าและก้นไปที่ล�ำตัวและแขน แล้วกลายเป็น จ�้ำแดงภายใน 24 ชั่วโมง ผื่นจะขยายมารวมกันโดยไม่มี อาการคัน • วันที่ 8-16 พบมีอาการสะอึกตลอดเวลาในผู้ที่มีอาการ รุนแรงของโรคมาก และอาการไม่ดีขึ้น (แต่ก็พบได้น้อย) พบภาวะขาดน�้ำรุนแรง ในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาแบบ ประคับประครองส่วนใหญ่จะเสียชีวิตประมาณวันที่ 12 เนื่องจากการท�ำงานอวัยวะภายในล้มเหลวหลายจุด โดย เฉพาะไตวายและตับวาย จะมีการบวมของระบบสมองและ ประสาทส่วนกลาง ตัวบวม จนถึงโคมา ภาวะช็อคและเสีย ชีวิตในที่สุด กรณีกลุ่มผู้ป่วยที่หายป่วยหรืออาการดีขึ้น ผื่นจะหายไป ในวันที่ 12 จะพบผิวหนังบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหลุดลอกในวัน ที่ 14-16 และอาจจะมีอัณฑะอักเสบ ตับอักเสบซ�้ำได้


50

สุขภาพ

ระยะติดต่อของโรค : จุดเริ่มต้นของการติดต่อคือเริ่มตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยมีไข้ และการแพร่เชื้อยังคงมีอยู่ตลอดไปทราบเท่าที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยและยังคงมีเชื้อไวรัส อยู่ในเลือดและสารคัดหลั่งเช่น น�้ำมูก น�้ำลาย อาเจียนฯลฯ มีรายงานว่าสามารถตรวจพบ เชื้ออีโบลาในน�้ำเชื้ออสุจิและสารคัดหลั่งในช่องคลอดได้นานมากกว่า 100 วัน แต่ยังไม่พบ รายงานการติดเชื้อทางละอองฝอยที่ล่องลอยในอากาศ การรักษา : ในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนและยาที่ใช้ในการรักษาจ�ำเพาะ มีเพียงการ รักษาแบบประคับประคอง (SUPPORTIVE TREATMENT) ตามอาการที่ปรากฏออกมา แนวทางการดูแลที่ให้กับผู้ป่วยได้แก่ การรักษาสมดุลอิเล็กโตรไลต์ (สารเกลือแร่ใน ร่างกาย) และการให้สารน�้ำ (น�้ำเกลือ) ที่ร่างกายสูญเสียไปเพื่อป้องกันภาวะการขาดน�้ำ การให้สารต้านการแข็งตัวของเลือดในระยะแรกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดแข็งตัวใน หลอดเลือดแบบแพร่กระจายทั่วร่างกาย การให้สารช่วยการแข็งตัวของเลือดในระยะท้าย เพื่อควบคุมไม่ให้มีเลือดออก การรักษาระดับออกซิเจน การให้ยาบรรเทาอาการปวด และ ใช้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียหรือยาต้านเชื้อราเพื่อรักษาการติดเชื้อซ�้ำซ้อน ป้องกันไม่ให้เกิด ภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมา (ถ้ามี) การป้องกันโรค : แบ่งออกได้ 2 ส่วน • การป้องกันในสัตว์เลี้ยง

ท�ำความสะอาดและการฆ่าเชื้อของฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเป็นบ่อเกิดโรค เช่นสุกรและลิง เป็นกิจวัตร (โดยใช้ โซเดียมโฮโปคลอไรท์หรือสารซักฟอกอื่นๆ) น่าจะมีประสิทธิภาพพอที่จะท�ำให้ไวรัสหมดฤทธิ์ได้ ในกรณีที่สงสัยว่าเกิด การระบาดของโรคขึ้นในสัตว์ ควรท�ำการกักโรคทันที การจ�ำกัดหรือห้ามการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ติดเชื้อไปยังบริเวณอื่นๆ สัตว์ที่ติดเชื้อต้องก�ำจัดทิ้งโดยการกลบฝังหรือการเผาซาก ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายของ โรคได้ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน นอกจากนี้ควรที่จะมีการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์เชิง รุกเพื่อท�ำการตรวจหาสัตว์ป่วยรายใหญ่และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่อไป • การป้องกันในมนุษย์

ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรคแก่ประชาชน • หลีกเลี่ยง/งด ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรค • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย ที่น�ำเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจโรค • หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ป่า ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์แปลกๆ มาประกอบอาหาร • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือศพ หรือสิ่งของจากผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ • งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์หลังการเจ็บป่วยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือตรวจหาเชื้อไม่พบแล้วในนํ้าอสุจิ • ควรสวมถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสม เมื่อต้องสัมผัสกับผู้ป่วยและให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน • ต้องล้างมือทุกครั้งหลังจากไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล เมื่อต้องสัมผัสกับผู้ป่วยหรืออุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนด้วย น�้ำยาท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อ • จัดแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ส�ำหรับเฉพาะผู้ป่วย เพื่อง่ายในการบริหารจัดการท�ำลายเชื้อจากเครื่องใช้ต่างๆ เหล่านั้น เช่น ปรอทวัดไข้ ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน เสื้อผ้าสวมใส่ ภาชนะและช้อนส้อม เป็นต้น


51

การสร้างเสริมสุขภาพ : คือการสร้างเสริมสุข ภาพให้มีสภาพที่แข็งแรง เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อนที่จะเกิดโรค มีแรงต้านทานต่อการเจ็บป่วย การติดเชื้อ ร่างกายไม่ทรุดโทรม โดยการทานอาหารครบห้าหมู่ที่มี คุณภาพ เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ออกก�ำลัง การฟื้นฟูสภาพ : การฟื้นฟูสภาพของร่างกายและ กายด้านจิตใจต้องสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับตัวเอง จิตวิญญาณให้เข้มแข็งอย่างรวดเร็วที่สุด การรับประทาน หรือบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย โดยไม่ตื่นตระหนก กลัว อาหารทุกชนิดที่มีประโยชน์ ต้องพยายามฝืนใจตัวเองใน การได้รับสารอาหารต่างๆ เพื่อท�ำให้ร่างกายและอวัยวะ ว่าจะติดเชื้อ ท�ำให้ใจเศร้าหมองอ่อนก�ำลัง ส่งผลท�ำให้ ร่างกายมีการตอบสนองสร้างภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านกับโรคภัย ภายในแข็งแกร่ง ไม่อ่อนเพลียเมื่อยล้า บุคคลในครอบครัว ไข้เจ็บต้องใช้เวลาที่นานมากขึ้น โดยปกติกายใจเราไม่มี มีส่วนส�ำคัญต้องให้ก�ำลังใจ ต้องเข้าใจผู้ป่วยว่าช่วงแรกของ ความเครียดระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายจะสร้างขึ้นใน การฟื้นตัวผู้ป่วยยังคงเบื่ออาหาร ทานอะไรได้ไม่มาก ไม่ แสดงอารมณ์เครียดหรือวิตกกังวลจนท�ำให้ผู้ป่วยเครียด เวลา 5 นาที เมื่อกายใจเกิดความเครียดขึ้นระบบสร้าง ภูมิคุ้มกันที่ใช้ท�ำลายเชื้อโรคต้องใช้เวลาที่นานถึง 72 ชั่วโมง ตาม หมดความหวัง หมดก�ำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคต่อไป ส�ำหรับกรณีผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ช่วงของการ ฟื้นฟูสภาพนั้นมีข้อควรระวังคือควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ หลังการเจ็บป่วยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพราะเชื้อ ไวรัสอีโบลาสามารถตรวจพบในสารคัดหลั่ง เป็นเวลานาน 100 วัน ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น สวัสดีครับคุณหมอ ขอ อวยพรให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับ พบกันใหม่ ฉบับหน้าครับ มีปัญหาสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสารคมช่าง หรือ E-mail : dsriam@kku.ac.th


52

สบายๆ สไตล์คมช่าง

นายสาระ บันเทิง สวัสดีครับทิ้งท้ายไว้จากฉบับที่แล้ว ไปเที่ยววัดไตรมิตร แล้วจะพาไปหาของอร่อยกินแถววัดไตรมิตรกัน อย่ารอช้า ไปกันเลยครับ ออกจากวัดมาซ้ายมือเดินข้ามถนนไป ซอยสุกร 1 หรือ ชาวบ้านแถวนั้นเรียก ตรอกโรงหมูเข้าซอยปุ๊ปเจอเลยครับ ขวามือ ตึกแถวเดียวกัน มี 3 ร้าน (ต้องบอกก่อนนะครับ อย่ากินเยอะ เดี๋ยวจะไม่ครบทีเด็ดอยู่กลางซอย) ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา เย็นตาโฟ บะหมี่ เกี้ยมอี๋ รสชาติ น�้ำซุปใช้ได้ ครับ อีกร้านข้าวมันไก่ แต่ไม่ได้ชิมครับ ดูใช้ได้ ถ้าไปก็ชิม เผื่อด้วยครับ อีกร้านใครชอบกินหอย นี่เลยครับ แดงราชาหอยทอด แป้งอร่อยครับ หลังจาก ภาระกิจแรก เสร็จจ่ายเงิน เดินไปกลางซอย เลยครับ ประมาณ ห้าสิบเมตร ขวามือเลยครับ ทีเด็ดครับ ข้าวหมูแดง สีมรกต ส�ำหรับร้านนี้ เหล่าท่านจอมยุทธนัก ชิมทั้งหลาย ไม่น่าพลาดครับ เป็นร้านข้าวหมูแดงเป็นที่ กล่าวขานถึงความอร่อย น�้ำหมูแดงรสชาติดีครับ หมูแดง หมูกรอบ ไข่เป็นตานี มีย้อมสีส้มด้วยท�ำให้นึกถึงข้าว หมูแดงสมัยตอนเป็นเด็ก ในข้าวหมูแดงอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ ได้ก็คือ กุ้นเชียง ที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่น จะมีกลิ่นหอมครับ ได้ถามทางร้าน กุ้นเชียงทางร้านจะใช้ย่างครับ ท�ำให้มีกลิ่น หอม ผมกินเสร็จซื้อกลับบ้านเลยครับ เวลากินข้าวหมูแดง มันต้องกินกับต้นหอมถ้าไม่กลัวกลิ่น แต่มีเคล็ดลับถ้ากินต้น หอมช่วยดับกลิ่น เคี้ยวมะนาวครับ ล้างให้สะอาดหั่น ¼ เคี้ยวทั้งเปลือกประมาณ 1-2 นาที น�้ำมันที่ผิวมะนาวจะช่วย ดับกลิ่นผมเคยลองแล้วครับ เกือบลืมไปที่ร้านจะมีพริกชี้ฟ้า หั่นใส่กะละมังวางอยู่บนโต๊ะหาดูครับกรอบดีกินพร้อมข้าว หมูแดง นอกจากนี้ทางร้านยังมีน�้ำซุปครับ ได้สั่งเป็ดตุ๋น มะนาวดองต้องบอกว่าไม่ผิดหวัง น�้ำซุปไม่ขมครับ คล่องคอ ดี หลังจากกินข้าวหมูแดง อย่าเพิ่งถอดใจครับ มีอีกร้านอยู่ ติดกันเลยครับออกจากร้านขวามือ หมูสะเต๊ะ ชองกี่ เป็น อีกร้านที่บรรดานักชิมไม่ควรพลาดครับ หมูสะเต๊ะ นุ่มหอม แต่อย่าลืมสั่งผสมกันมานะครับ ตับสะเต๊ะ อร่อยครับ หลายๆท่าน น่าจะเริ่มอิ่มพุงกาง ยังครับระหว่างทางที่ จะเดินไปปากซอยมี ร้านขนมเปี๊ยะ เบ๊ซุ่นหลี เป็นร้านเก่า แก่ ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปกินบ้านครับ


53

อีกร้านปากซอยไม่แนะน�ำก็กะไรอยู่ ต้องบอกก่อนนะ ครับ ผมมาชิมอาหารที่ตรอกโรงหมู ใช้เวลา สองวันนะครับ มาวันแรกหิวครับซัดซะเต็มเหนี่ยว เลยต้องมาชิมอีกวัน ร้านปากซอยขาย ปอเปี๊ยะสด ที่แนะน�ำเพราะว่าคนขายเป็น คนรุ่นเก่าดูน่ากินครับ พอเห็นปอเปี๊ยะสดร้านนี้ท�ำให้นึกถึง ปอเปี๊ยะสดขาหมู ที่คลองถมเลยครับ แต่มาอีกวันว่าจะมา ชิม ดันหยุดซะอย่างงั้นเลยเอารูปรถเข็นมาฝากก่อนนะครับ ถ้าผู้ใดไปก็แวะชิมด้วยนะครับ เสร็จภาระกิจการกิน จากซอยสุกร 1 ไปกันต่อครับ มี อีกร้าน ร้านนี้คุณเกษียร แห่งร้านลี้เงี๊ยบเส็ง แนะน�ำครับ ก็ ไม่พลาดหละครับ อยู่ใกล้ๆร้านลี้เงี๊ยบเส็ง ชื่อร้าน คงประเสริฐ อยู่ปากซอยเจริญกรุง 27 สั่งไปสามอย่างครับ ข้าวหน้าสตูกะหรี่ ซุปหมูแดง หน้าตาก็ข้าวหมูแดงครับเพียง แต่น�้ำราดที่แตกต่าง ตามด้วยสุกี้น�้ำจิ้มสูตรเด็ดครับ ตบท้ายด้วยแพะตุ๋นน�้ำแดง รสชาติดีครับ ผมเริ่มไม่ไหวแล้วครับ อิ่มพุงกาง ขออนุญาติไปพักให้ อาหารย่อยก่อนนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ............. โชคดี มีชัย •


Horoscope • พยากรณ์จักรราศี

ราศีมังกร (15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ราศีมีน (15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน มีเกณฑ์จะได้พบความก้าวหน้าถึงขีดสุดหรือเป็น นาทีทองของอาชีพ คิดจะท�ำสิ่งใดอยู่ก็ให้รีบเร่งมือท�ำในสิ่ง ที่ต้องการเพื่อไปพบกับความส�ำเร็จ ท่านที่เป็นเจ้าของ ธุรกิจมีเกณฑ์จะได้บริวารเพิ่ม หรือในท่านที่มองหางานก็ อาจจะได้พบกับโชคใหญ่ในช่วงเดือนนี้ การเงิน เป็นช่วงที่ไม่คอ่ ยประสบพบเจอปัญหาเรือ่ ง ขาดแคลนเท่าไหร่นกั หากคิดทีจ่ ะลงทุนหรือเป็นนักลงทุนอยู่ แล้วมีเกณฑ์ได้พบเจอกับสิง่ ทีส่ มหวัง ความรัก นับเป็นฤกษ์งามยามดีส�ำหรับใครที่คิดจะเพิ่ม สถานะความสัมพันธ์กับคู่ของท่าน เช่นการหมั้นหมาย การแต่งงาน หรือการท�ำอะไรให้เป็นจริงเป็นจัง คู่รักที่รอ คอยกันมานานแสนนานมีเกณฑ์ลงเอยด้วยดี • การงาน ในบางท่านจะได้พบเจอกับความเจริญก้าวหน้า คิดอยากได้ทุนมาท�ำมาหากินก็จะได้มาเป็นเรื่องเป็นราว ท�ำอะไรก็อาจจะส�ำเร็จตามขั้นตอน และยังมีเกณฑ์ดีใน การที่จะเข้ารับต�ำแหน่ง เปิดกิจการ หรือเริ่มต้นอาชีพ ใหม่ๆอีกด้วย การเงิน มีเกณฑ์จะมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น โชคลาภตามวาสนาของท่าน หรือจากการได้รับแรง สนับสนุนต่างๆ โดยเฉพาะในท่านที่มีหนี้สิน มีเกณฑ์มีโชค ถึงขั้นปลดหนี้เลยทีเดียว ความรัก ในท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้ว จะได้รับสิ่งดีๆ มากมาย และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท�ำอะไรเป็น จริงเป็นจังสร้างหลักปักฐาน ในท่านที่โสดมีเกณฑ์พบคู่ • การงาน ท่านจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องเก่าให้เคลียร์ก่อน ถึงจะด�ำเนินหน้าเรื่องใหม่ได้ ท่านที่มีลูกน้อง มีเกณฑ์มี ปัญหา โดยเฉพาะในแรงงานต่างด้าาว หรือการท�ำงาน ระหว่างประเทศ เป็นเดือนที่ไม่ค่อยนิ่งนัก เกิดการ เปลี่ยนแปลงได้เสมอ การเงิน ในช่วงนีห้ ากมีโชคลาภหรืออะไรเข้ามาขอให้แบ่งเก็บ เอาไว้บา้ ง มิเช่นนัน้ อาจถูกเบียดเบียนหรือถูกรบกวนจากคน รอบตัวได้ ความรัก ท่านทีม่ คี รอบครัวจะได้พบกับความสุขและความ สงบพอสมควร เป็นไปด้วยความราบรืน่ ดี เว้นแต่ปญ ั หาจุกจิก กับคูค่ รองของท่านเล็กน้อย ในท่านทีโ่ สดให้ระวังเรือ่ งความ สัมพันธ์กบั บุคคลทีม่ เี จ้าของอยูแ่ ล้ว อาจมีปญ ั หาตามมา •

การงาน เป็นช่วงเวลาที่งานการจะเข้าที่เข้าทาง และมี เกณฑ์ด�ำเนินไปได้ด้วยดี อาจพบเจอกับความส�ำเร็จอย่าง ที่ควรจะเป็นหรือได้พบเจอกับความมั่นใจในอาชีพของท่าน การเงิน มีเกณฑ์จะได้รับโชคและลาภเป็นชิ้นเป็นอันเกือบ ตลอดทั้งเดือน แต่อยากให้ระวังในทานที่ใช้เงินไม่ค่อย ระวัง หรือพวกที่จ่ายไวกับทุกเรื่องอาจมีปัญหาตามมาได้ และเดือนนี้ยังมีเกณฑ์ได้รถ บ้าน หรือได้ข้าวของชิ้นใหญ่ ความรัก เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะเนื้อหอมเป็นอย่างมาก หรือเรียกได้วา่ เสน่หแ์ รงเป็นพิเศษเลยทีเดียว จะได้พบกับ ผู้ใหญ่ญาติมิตรมากหน้าหลายตา พบความชื่นบาน และ ชีวิตรักค่อนข้างที่จะด�ำเนินไปได้ด้วยดี ราบเรียบไร้ปัญหา อะไรมากวนใจ • การงาน ในสัปดาห์แรกเป็นช่วงทีเ่ หมาะแก่การจัดการ ปัญหาเรือ่ งหน้าทีก่ ารงาน ถามหาความส�ำเร็จก็อาจจะได้ พบในช่วงนี้ แต่เมือ่ พ้นช่วงแรกท่านอาจได้ไปอยูเ่ บือ้ งหลังใน การท�ำงาน ไม่วา่ จะเป็นในฐานะผูส้ งั่ การ หรือผูอ้ อกความ คิดเห็นให้คำ� ปรึกษา การเงิน ในท่านทีจ่ ะต้องใช้จา่ ยเงินออกไปเพือ่ การลงทุน หรือผลก�ำไรมากเท่าไหร่ มีเกณฑ์ได้รบั ผลตอบแทนกลับมา มากเท่านัน้ แต่ก็ให้ระมัดระวังอย่าประมาทในการใช้จา่ ย ความรัก ในท่านทีโ่ สดจะเริม่ ถวินหาความรัก หรือมีอะไรมา สะกิดใจท�ำให้ทา่ นสะดุดกับความรักเป็นอย่างมากในช่วงนี้ ใน ท่านทีอ่ กหักมามีสทิ ธิจ์ ะได้พบกับรักครัง้ ใหม่ในช่วงนี้ หรือ หากปรารถนาจะได้พบรักเก่าในช่วงนีก้ จ็ ะได้พบ การงาน มีเกณฑ์ได้พบความส�ำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ จะ ได้บริวารและผู้ช่วยงานเพิ่มขึ้น อนึ่งว่าเป็นบริวารที่เข้ามา ให้โชคและลาภ และในท่านที่คิดเปลี่ยนงาน นับเป็นช่วงที่ ดีที่จะเปลี่ยนงานของท่าน การเงิน อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากในช่วงนี้ ส่วนใหญ่จะมาจากความฟุ่มเฟือยหรือจากกิเลสของท่าน เป็นส่วนมาก ปลายเดือนมีเกณฑ์มีโชคใหญ่ ถ้ามีลูกหนี้ก็ อาจจะได้หนี้คือเป็นก้อน ความรัก ท่านจะสามารถควบคุมดูแลจิตใจได้ดีและนับเป็น เวลาที่ดีในการจัดการเรื่องภายในจิตใจ หรือเรื่อง ครอบครัว แม้กระทั่งงานมงคลเกี่ยวกับความรัก •


ราศีกรกฏ (17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

ราศีพิจิก (17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน ยังคงด�ำเนินงานไปอย่างราบเรียบในท่านทีท่ ำ� งาน ประจ�ำ และในท่านทีเ่ ป็นเจ้าของกิจการช่วงนีน้ บั เป็นช่วงทีด่ ีใน การขยายกิจการ หรือการจะน�ำเอางานเก่ามาปัดฝุน่ ขึน้ ใหม่ก็ ยังได้ มีเกณฑ์พบเจอปัญหาเล็กน้อยในช่วงกลางเดือน การเงิน หากมีหนีส้ นิ ในช่วงนีอ้ าจได้พบกับความโล่งอกโล่งใจ แต่อย่างไรก็ตามปีนี้ไม่ควรประมาทนัก เพราะช่วงนีค้ งไม่ใช่ ช่วงทีด่ ีในเรือ่ งการเงินของท่าน จะได้หรือเสียอาจควบคุมได้ ยาก ความรัก ในท่านที่มีคู่จะมีความราบเรียบในคู่ของท่าน และในท่านที่ยังมีใจกับอดีตอยู่ มีเกณฑ์ได้หวนกลับมาพบ กันอีกครั้ง และในท่านที่คิดเป็นฝั่งเป็นฝาออกเรือนช่วงนี้ เป็นช่วงเหมาะแก่การเตรียมตัวเป็นอย่างมาก • การงาน ในช่วงเดือนนีท้ า่ นจะมีหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ แต่ลกึ ลงไปนัน่ คือการต้องแก้ไขปัญหาต่างๆในที่ ท�ำงาน หรือในการท�ำงานมากกว่าแต่จะมีผใู้ หญ่และผูค้ นคอย ให้กำ� ลังใจสนับสนุนอย่างเต็มที่ ท่านทีต่ อ้ งการเป็นงานช่วงนี้ เป็นช่วงนึงทีเ่ หมาะแก่โอกาสนัน้ การเงิน จ�ำเป็นต้องใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยนอกจากนี้ยังมีรับ ภาระที่ไม่จ�ำเป็นเพิ่มขึ้นอีกด้วย มีเกณฑ์ว่าท่านจะได้ท่อง เที่ยวในต่างแดนหรือต้องใช้จ่ายในแบบที่ไม่คุ้นเคย ความรัก คนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับเนื้อคู่ในช่วงนี้ ในผู้ มีรักก็มีเกณฑ์จะได้หมั้นหมาย •

การงาน เป็นเวลาที่ท่านจะมีสิทธิ์ในการเลือก หรือเป็น ฝ่ายที่จะเป็นต่อในด้านที่ท่านรับผิดชอบ โดยเฉพาะในท่าน ที่ท�ำงานประจ�ำมีเกณฑ์ที่ท่านจะมีต�ำแหน่งที่แน่นอนเป็นที่ พึงพอใจ หรือเป็นความมั่นคงในชีวิตอีกแบบหนึ่ง การเงิน มีเกณฑ์จะพบโชคลาภอย่างล้นหลาม ทัง้ ทีเ่ ป็นราย ได้ประจ�ำหรือผลประโยชน์ทคี่ วรได้ หรือกระทัง้ เป็นโชคฟลุค โชคในช่วงนีน้ บั ว่าเป็นไปในด้านดีเลยทีเดียว ความรัก ท่านจะได้รบั เครดิตความไว้วางใจจากคนรักหรือ คนในครอบครัว ส่วนท่านทีอ่ ยูใ่ นช่วงก่อร่างสร้างตัวหรือสร้าง ครอบครัวจะถือเป็นโอกาสทีด่ ีในการสร้างสิง่ ลงหลักปักฐาน ในท่านที่มีครอบครัวมีเกณฑ์จะได้รับสมาชิกเพิ่ม เช่นการ มีบุตร •

การงาน มีเกณฑ์จะได้รับผิดชอบหน้าที่บางอย่างเพิ่มมาก ขึ้น หรือกระทั่งการต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆในที่ ท�ำงาน หรือในการท�ำงาน แต่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ ให้ก�ำลังใจสนับสนุนอย่างเต็มที่ การเงิน บางท่านมีสิทธิ์ได้รับภาระที่ไม่จ�ำเป็นเพิ่มมาก ขึ้น อนึ่ง มีเกณฑ์ว่าท่านจะได้ท่องเที่ยวในที่ต่างแดน หรือต้องใช้จ่ายในแบบที่ไม่คุ้นเคย ให้ระวังความ ปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน ความรัก ไม่มีอะไรน่ากังวลเว้นแต่ความเอาแต่ใจของ ท่าน ช่วงนี้มีเกณฑ์พบบรรยากาศในงานชื่นชมหรืองาน เลี้ยงบ่อย ให้ระวังเรื่องปัญหาชู้สาว มีเกณฑ์ถึงขั้นเลิกรากับคู่ครองได้ • การงาน นับเป็นช่วง “ขาขึน้ ” เลยก็วา่ ได้ในช่วงนี้ หากคิดจะ กระท�ำการใดให้รบี ท�ำในช่วงนี้ มีเกณฑ์จะได้พบเจอกับความ เจริญและก้าวหน้าได้อย่างไม่ยากเย็น การเงิน มีเกณฑ์มโี ชคใหญ่และมีมาจากหลายทาง แม้แต่ ท่านทีเ่ คยสูญเสียสิง่ ใดไปก็มเี กณฑ์ได้คนื อย่างหน้าประหลาด ใจ ท่านทีค่ า้ ขายก็มเี กณฑ์จะได้พบกับโชคดีในช่วงนี้ ความรัก ในท่านที่มีรักก็จะได้เปิดเผย หรือเปิดตัวคนรัก ของท่าน หรือในท่านที่ยังโสดก็จะมีเสน่ห์ และเป็นที่ ต้องตาต้องใจของใครมากมาย หรือท่านใดที่หมายตา ใครไว้ก็มีเกณฑ์จะพบความสมหวัง ส่วนในท่านที่มี ครอบครัว ต่างฝ่ายก็ต่างจะน�ำสิ่งดีๆเข้ามาให้กัน หรือ หนุนเนื่องซึ่งกันและกัน • การงาน เป็นฤกษ์งามยามดีที่จะทะลวงก�ำแพงหรือ ปัญหาอุปสรรคทั้งปวง เพื่อปูทางสู่ความก้าวหน้าอีก ระดับหนึ่ง โดายในท่านที่มีปัญหาใหญ่ๆหรือหนักหนาสา รัสเรื้อรังในเรื่องหน้าที่การงาน มีเกณฑ์จะขจัดปัญหาให้ สิ้นไปได้ การเงิน อาจได้พบโชคแบบเงียบๆ เป็นจะเป็นโชคใหญ่ ใน บางท่านจะได้อะไรเป็นชิน้ เป็นอันหรือเป็นกอบเป็นก�ำในช่วงนี้ ท่านทีเ่ กร็งก�ำไรหรือรอลุน้ ผลดีอาจจะได้รบั ข่าวดี ความรัก เป็นเวลาทีเ่ หมาะแก่การเปิดเผยหรือร่วมกัน ปรับปรุงสิง่ ที่ไม่พงึ ประสงค์ทงั้ ปวงในชีวติ คู่ ในท่านทีย่ งั โสด มีเกณฑ์พบรักในทีท่ างไกล หรือหากห่างไกลก็จะได้กลับมา ใกล้ชดิ กัน นับเป็นช่วงสร้างหลักปักฐานทีด่ ี •

SEPTEMBER • ประจ�ำเดือนกันยายน


56

ฮวงจุ้ย

หลักแห่งฮวงจุ้ย ได้แบ่งคนออกเป็น 5 ธาตุ และแบ่งตามปีเกิด เรียกว่า ชาวธาตุ ซึ่งชาวธาตุจะมีสี มงคลส�ำหรับ ชาวธาตุตามหลักฮวงจุ้ย แต่คุณอาจคิด ไม่ถึงว่า สีสันต่างๆนั้นจะช่วยเสริมมงคลและโชคลาภ เพียงคุณรู้หลักเรื่องสีมงคล ก็สามารถน�ำไปใช้ในการ ปรับปรุงหรือตกแต่งบ้านเรือน ร้านค้า ส�ำนักงานได้ สีห้องที่เป็นมงคลตาม หลักฮวงจุ้ยนั้น เมื่อทราบ ว่าสีไหนตรงกับธาตุไหนก็ ถึงเวลาประยุกต์มาใช้ให้ ได้ผลกับธาตุนั้น โดยบท สรุปคู่สีต่างๆ ส�ำหรับ เลือกใช้ทาห้อง บ้าน ร้าน ค้า ส�ำนักงาน ตาม ต้องการตามธาตุทั้ง 5 เพื่อเป็นการเสริมฮวงจุ้ย ดังนี้

สีแดงและสีเขียว จะช่วยเกื้อหนุนความมั่งคั่ง เหมาะกับ ร้านค้า และบริษัท สีเขียว สีแดง และสีเหลือง ก่อให้เกิดชื่อเสียงกับผู้อยู่อาศัย เหมาะกับห้องท�ำงาน หรือส�ำนักงาน สีแดงและสีขาว เกื้อหนุนชีวิตสมรส เหมาะกับห้องของคู่แต่งงานใหม่ สีเหลือง สีขาว และสีด�ำ ช่วยส่งเสริมบุตรธิดาให้เจริญรุ่งเรือง เหมาะกับห้องลูก สีด�ำและสีขาว เสริมดวงด้านผู้ช่วยเหลือ สีขาว สีด�ำ และสีเขียว ช่วยเกื้อหนุนทางด้านอาชีพการงาน เหมาะกับโต๊ะและมุม ท�ำงาน สีด�ำและสีเขียว ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และสติปัญญา เหมาะกับห้องหนังสือ สีด�ำ สีเขียว และสีแดง ส่งเสริมความอบอุ่นและความรักในครอบครัว เหมาะกับ ห้องครัว ห้องพักผ่อน ห้องนอน


57

ธาตุทอง เป็นตัวแทน

ของความบริสุทธิ์ ดังนั้น สีขาว จึงเป็นตัวแทนแห่ง สัญลักษณ์ แห่งโชคลาภ ดึงดูดทรัพย์สินน�ำมา ซึ่งความเจริญรุ่งเรือง

ชาวธาตุ• สีมงคล ทอง• สีทอง,สีส้ม,สีเหลืองนวล น�้ำ• สีด�ำ,สีขาว ไม้• สีเขียว,สีฟ้า,สีน�้ำตาล,สีขาว ไฟ• สีแดง,สีชมพู,สีส้ม ดิน• สีน�้ำตาล,สีเหลือง,สีส้ม,สีอิฐ

ธาตุน�้ำ เป็นตัวแทนของ

ความลี้ลับ ซับซ้อน ผสม กลมกลืน สีด�ำ เป็นตัวแทน แห่งสัญลักษณ์ มีอ�ำนาจ ควบคุมอวัยวะทั้งภายนอก และภายในร่างกาย ซึ่งได้แก่ ปาก และไต ธาตุไฟ เป็นตัวแทนของ ความสดชื่น สดใส กระปรี้ กระเปล่า สีแดง ของธาตุไฟจะส่ง เสริมโชคลาภ และความ มั่งคั่งมั่นคง

ธาตุไม้ เป็นตัวแทนของ

การเจริญเติบโตและความ เจริญรุ่งเรือง การปรับเปลี่ยน จึงมี สีเขียว เป็นตัวแทน แห่งอ�ำนาจ ส่งเสริมเรื่อง เกี่ยวกับสุขภาพทั้งกายและใจ

ธาตุดิน เป็นตัวแทนของ

ความหนักแน่นมั่นคง สีเหลือง จึงเป็น สัญลักษณ์ ที่ส่งเสริมความ มั่นคงในเรื่องของที่อยู่อาศัย และอ�ำนาจบารมี

สีที่ควรหลีกเลี่ยง สีแดง สีเหลือง,สีส้ม สีด�ำ,สีเทา สีเขียว,สีฟ้า,สีปูนแห้ง

แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อแม้จะยังพิสูจน์ในเชิง วิทยาศาสตร์ไม่ได้ แต่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าสีมีผลในเชิง จิตวิทยา ซึ่งมีผลกับอารมรณ์ละความรู้สึก หากรู้สึกดี อะไรๆ ก็ดีตามไปด้วย ดังนั้นหากคิดว่าดีแล้ว จะลองท�ำดูไม่ ได้ก่อให้ความเสียหายแต่อย่างใด •


58

ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...…………………. อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


59


60

Kc12s  
Kc12s  
Advertisement