Page 1


6

Content

สารบัญ

8 สังคมข่าว 12 คมช่างเล่าเรื่อง

40 แนะน�ำสามเอ็ม 41 คมช่าง ไอที

16 เรื่องจากปก

42 เปิดโลกผลิตภัณฑ์ 44 มุมกฎหมาย

ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เหล็กดัด

24 เรื่องเด่น

P.U FOAM ใน METAL SHEET

26 เยี่ยมร้านค้า

เค.ซี. สเตนเลส อยุธยา

28 เยี่ยมร้านค้า

พี.ที. พัฒนกิจอลูมิเนียม

30 มุมสเตนเลส

สนิมอาจเกิดจากการผลิต

32 มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ เหล็กดัด

36 แนะน�ำผลิตภัณฑ์ 38 ปฎิทินข่าว 39 รอบรู้งานช่าง น�้ำหนักเหล็ก(2)

KEYBOARD

หมิ่นประมาท อาจยอมความได้

49 บอกเล่าธุรกิจ

ค้ดเลือกทีมงาน ให้ได้ดั่งใจ

50 สุขภาพ

โรคเบาหวาน(1)

52 สบายๆ สไตล์คมช่าง ตะลุยเมืองจีน(2)

54 พยากรณ์จักรราศี ประจ�ำเดือนกรกฎาคม

56 ฮวงจุ้ย น�้ำตก น�้ำพุ


ปีที่ 1 ฉบับที่ 10

ประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2557

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันนี้อะไรๆ ก็ไม่แน่นอน ก็ไม่เป็นไรครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เอาเป็นว่า ก้มหน้าก้มตา ท�ำมาหากินกันไป มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเคล็ดลับความส�ำเร็จมาฝากครับ เรื่องมันก็มีอยู่ว่า ครั้งหนึ่งได้มีนักข่าวถามประธานบริษัท ที่ประสพความส�ำเร็จมากแห่งหนึ่ง “ท่านครับ...เคล็ดลับความส�ำเร็จของท่านคืออะไรครับ ?” “ความส�ำเร็จนะ มีค�ำพูดอยู่ไม่กี่ค�ำเท่านั้นแหละ” “แล้วมันคืออะไรครับท่าน?” “ก็การตัดสินใจที่ถูกไงล่ะ” “แล้วท่านท�ำยังไงครับ ถึงเกิดการตัดสินใจที่ถูก” “ค�ำเดียวเท่านั้นล่ะ พ่อหนุ่ม” “ครับ....แล้วค�ำนั้นคืออะไรครับ” “ประสบการณ์.....” “แล้วท่านได้ประสบการณ์มายังไงครับ...” “ก็แค่ค�ำไม่กี่ค�ำนั้นล่ะ...” “แล้วมันคืออะไรครับ.....? “ก็การตัดสินใจที่ผิดพลาดยังไงล่ะ”!!!!

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ลักษิกา ปาจรีย์ ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988)

31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


8

Activity Highlight

สังคมข่าว

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในวงการก่อสร้าง และวงการสเตนเลส เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ที่สนใจมีความประสงค์ในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวสารของคุณมาได้ที่

พบปะสังสรรค์ เพื่อนเก่า นักเรียน นวลนรดิศ รุ่น 88 มากันรวมอายุ 1,000 กว่าปี ที่ร้านอาหารยกครก ตลิ่งชัน

งานพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ ร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ บริเวณโกดัง 2 และ 3 ที่บริษัท ทีเอนฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา

นิตยสารคมช่าง และบริษัท ทีเอ็นโพลีคาร์บอเนต จ�ำกัด ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยต่อการจากไป ของคุณกฤษดา(เฮียกวง) ตั้งสมบูรณ์ ร้านกิมเซงฮวด จ.ราชบุรี มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่ วัดช่องลม ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-4ก.ค. 57


9

laksika.paja@gmail.com หรือ bonanuthep@gmail.com

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจงกุล และ คุณบุญป้อง พันธ์ยาง ร้านจงกุล ซอยดีเค บางบอน ท�ำบุญร้าน ดีเค ซอย 10 ขอให้ธุรกิจการค้า เจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไป คุณปริญญา ธนพัฒน์สกุลชัย ภรรยาคุณวรกานต์ บุญกาญจน์ (ซ้อแจง) ร้านธนพัฒน์สกุลชัย หาดใหญ่ บวชลูกชายคนโต ที่วัดคลองแห ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ มาร่วมงานกันมากมาย อนุโมธนาสาธุ

นิตยสารคมช่างขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณปิยาดา พูลสวัสดิ์ และคุณพรสังต์ชัย รัติรมย์ เนื่องในการเปิดกิจการ ของร้าน “บอย สเตนเลส” ตั้งอยู่ที่ 35/342-343 ม.2 อ.เมืองสมุทรสาคร ขอให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรือง


10

ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

สวอท.

สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว ของศิษ ย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันของศิษ ย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล ประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และท�ำกิจกรรม ร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่างไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก ประวัติตวามเป็นมา

สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็นที่รวมของ นักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันใน หอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และหอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ใน ต่างจังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจากค�ำว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรมเอเซีย” เป็นหอพักที่สร้าง ขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่ม ต้น มีนักศึกษาและคนฝึกงานจากประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างพี่ น้อง และศึกษาเรียนรู้จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความรู้สึกผูกพัน แน่นแฟ้นและมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นตามประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุมตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็น ระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับมาเมืองไทยแล้วมากกว่าพัน คน ในปี พ.ศ. 2519 ทางชมรมศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับ เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่ กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วม ประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519

ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ด�ำเนินเรื่องขอ อนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527

เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่า เอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์โอเวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529

ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อสันติบาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ได้เพื่อถูกต้องตามที่ กองต�ำรวจสันติบาลแนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย

Monozukuri with QUALITY Management

(โดยอาจารย์ญี่ปุ่นมีล่ามแปลไทย) : 14-15 สิงหาคม @ โรงแรม Windsor Suites สุขุมวิท 20 (BTS อโศก/MRT สุขุมวิท) • การปรับปรุงกิจกรรม (โดยละเอียด) • การบริหาร คุณภาพ (ISO, QC, PCI, ผังควบคุม, ตารางและกราฟค่าก ระจายความถี่ • ความสิ้นเปลืองในกระบวนการ • Positive Process Management (PPM) Activity (CTQ, unit process, PDCA & step process, 6 Sigma, MAIC, เครื่อง มือไคเซ็นคุณภาพ, COPQ, Benchmarking) • Preventive Profile, Quality Problem Analysis Sheet, Corrective Action report, FMEA • Workshop + Q&A + Bonus Topic กลุ่มผู้เข้าอบรม :ผู้จัดการระดับสูง-Junior ที่มีต�ำแหน่งงาน เกี่ยวข้องกับฝ่ายคุณภาพ ค่าใช้จ่าย : 6,420 บาทถ้วน ปิดสมัครทางแฟ็กซ์: 10 กรกฎาคม 2557


11

อบรมฟรี

Asia MONOZUKURI Conference 2014 Innovation in Auto motive Industry

(บรรยายญี่ปุ่น และ ไทย พร้อมล่ามแปลสดเป็นไทยและญี่ปุ่น) จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า AOTS ประเทศไทย ร่วมกับ HIDA/AOTS ประเทศญี่ปุ่น และ Nikkei B.P. แห่งประเทศญี่ปุ่น • เทรนด์ปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นและไทย (จากบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์อันดับใหญ่ของญี่ปุ่น) • เทคโนโลยีล่าสุดของวงการรถยนต์ญี่ปุ่น เช่น การพัฒนาด้านดีไซน์ การปรับปรุงสาย การผลิต รวมถึงงานวิจัย • การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ • การผลิตที่ Advance ของญี่ปุ่น รวมถึงพัฒนาการของการออกแบบและ R&D ของ วงการรถยนต์ญี่ปุ่น รวมถึง Roadmap ต่าง ๆ • “Next Approach in Thailand” โดยผู้บริหารสูงสุดของบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่น รวม ถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากมาย : 27 สิงหาคม 2557 (Conference: 13:30-18:00 น.) และ (Dinner: 18:00-20:00 น.) @ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอนราด ถ.วิทยุ ผู้เข้าร่วมงาน : ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / วิศวกรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ ค่าเข้าร่วมงาน : ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งงาน Conference และ Dinner (รับเพียง 150 ท่าน ชาวไทยเท่านั้น) ปิดรับสมัคร : 30 กรกฎาคม 2557 (โปรดส่งใบสมัครพร้อมส�ำเนาบัตรประชาชน ทาง แฟกซ์ หรือ อีเมล์) (สมาคมฯ จะส่งหนังสือเชิญผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานกลับภายในวัน ที่ 15 สิงหาคม)

ทุนอบรม(บางส่วน) ณ ประเทศญี่ปุ่น

1) Quality Management (PQM) (บรรยายญี่ปุ่นแปลอังกฤษ)

• TQM (concept, basic theory, elements, policy management, roles & responsibilities of managers, key success) : 17 September-1 October 2014 (by Dr. Kano & Team) @ HIDA Tokyo Training Center (TKC) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่าย (หลังหักสนับสนุนแล้ว) : 252,800 เยน (รวมทุกอย่างและตั๋วเครื่องบินแล้วโดยผู้เข้าอบรมที่ได้รับเลือกจะน�ำเงินเยนไปช�ำระ เองที่ญี่ปุ่นเมื่อเข้าอบรม) ปิดสมัครเอกสารจริง : 2 กรกฎาคม 2557

2) Design Management (PDM) (บรรยายญี่ปุ่นแปลอังกฤษ)

• เน้นด้านสินค้าและการออกแบบขององค์กร- package design, 3 main designs : User-centered design, Universal design & Eco-design, Product design : 12-25 November 2014 @ HIDA Tokyo Training Center (TKC) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่าย (หลังหักสนับสนุนแล้ว) : 249,577 เยน (รวมทุกอย่างและตั๋วเครื่องบินแล้วโดยผู้เข้าอบรมที่ได้รับเลือกจะน�ำเงินเยนไปช�ำระ เองที่ญี่ปุ่นเมื่อเข้าอบรม) ปิดสมัครเอกสารจริง : 28 สิงหาคม 2557

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS

โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org

www.abk-aots.org


12

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

“ทั่วโลกยกย่อง!! แฟนบอลญี่ปุ่นช่วยกันเก็บขยะ หลังแข่งฟุตบอลโลก” ท่านผู้อ่าน คงได้ทราบข่าวที่ชาวโลกชื่นชมและประทับใจชาว ญี่ปุ่น เกี่ยวกับความมีวินัยต่อตัวเองและต่อส่วนรวม ตามที่สื่อต่างๆ ได้แพร่ข่าวสารที่ แฟนบอลชาวญี่ปุ่นได้ร่วมมือกันเก็บขยะหลังจบ เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ในวันเสาร์ที่15 มิถุนายน 2557 ที่ซึ่งคู่แข่งขันระหว่างญี่ปุ่น และไอวอรี โคสต์ ณ.สนามอารีนา เพอร์นัมบูโก ในเกมส์แข่งขันฟุตบอลโลก ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ต่อไอวอรี โคสต์ 1-2 แต่แฟนบอลชาวญี่ปุ่นได้สร้างความประทับใจและชนะ ใจคนทั้งโลก ด้วยการร่วมมือกันจัดการขยะทันที หลังจากจบเกมการแข่งขัน ทันทีที่สนามเริ่มมีคนบางตา แฟนบอลญี่ปุ่นต่างไล่เก็บขยะใส่ถุงที่ พกกันมาเองไปทั่วทั้งอัฒจันทร์ที่พวกเขานั่งชมเกมส์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการชมการแข่งขันกีฬา ของชาวญี่ปุ่น ที่ได้รับการปลูกฝังอย่างยาวนาน ไม่เฉพาะฟุตบอล เท่านั้น เราสามารถารถเห็นภาพลักษณะนี้ได้ทั้งในกีฬาอื่นๆ “ความมีวินัยของคนในชาติ ...ท�ำให้ประเทศญี่ปุ่น เจริญก้าวหน้าจริงๆ” วัฒนธรรมการเก็บขยะของญี่ปุ่นก็ ถือว่าเข้มแข็ง และเป็นต้นแบบให้ชาวโลกอย่างมากมาย


13

รถเก็บขยะ

รถเก็บขยะครัว หรือขยะทั่วไป

รถบรรทุกขนาดเล็ก ปกปิดมิดชิด พนักงานที่นั่งมาข้างคนขับจะสวม ถุงมือลงมาหิ้วถุงขยะ โยนขึ้นรถ ปิด ท้ายรถ กลับขึ้นไปนั่งข้างคนขับ แล้ว ก็ออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนตอนมา

รถเก็บขยะประเภทขวด และกระป๋อง

รถจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพราะขยะ จากฉบับที่แล้วที่ได้เขียนถึงการทิ้งขยะ การแยกขยะของชาวญี่ปุ่น ประเภทนี้มีปริมาณมากและเก็บเดือน นิตยสารคมช่างฉบับนี้ ดิฉันจะเรียบเรียงต่อเกี่ยวกับ รถเก็บขยะ การเก็บขยะ ละสองครัง้ เท่านั้น และพนักงานเก็บขยะในประเทศญี่ปุ่น ของชาวญี่ปุ่นดังนี้ค่ะ รถขนาดใหญ่ หรือรถที่มีเครื่องบดขยะในตัว

รถ จะออกวิ่งปฏิบัติงานอยู่บ้างก็ใน เขตกลางเมืองบางแห่ง ในชั่วโมง เร่งรัดจะไม่มีรถขยะประเภทไหนออก มาวิ่งแย่งพื้นผิวจราจรกับรถประเภท อื่นๆ รถบรรทุกแบบเปิด

รถจะเก็บขยะรีไซเคิลประเภท กระดาษ หนังสือ เอกสาร และกล่อง หรือลังกระดาษแข็ง โดยพนักงานจะ ยกขึ้นรถเป็นมัดๆ รถเก็บขยะประเภท นี้ก็จะสะอาดและไม่มีเศษกระดาษ ปลิวเกลื่อนกระจายเมื่อเวลาแล่นไป ตามถนน


14

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

พนักงานเก็บขยะ

พนักงาน และคนขับ จะแต่งตัวทะมัดทะแมงรัดกุม ส่วนมากมีถุงมือซึ่งจะ ใส่เมื่อเวลาลงมาเก็บถุงขยะโยนขึ้นรถ เก็บเสร็จก็จะถอดถุงมือกลับขึ้นไปนั่ง ประจ�ำที่ ถ้ามีการทิ้งขยะผิดประเภท หรือผิดวัน หรือแม้แต่ผิดระเบียบ เช่นไม่ผูก ป้ายทิ้งขยะ ที่มีราคาตามชนิดและขนาดของขยะประเภทพิเศษ เขาก็จะไม่เก็บ ขึ้นรถ (จะมีรายงานเจ้าหน้าที่เทศบาลมาด�ำเนินการต่อ) ขยะพลาสติกหรือขยะภาชนะโฟม ในประเทศญี่ปุ่นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตจะวางลัง (ที่เคยใช้บรรจุสินค้า) พับ ใส่กล่องใหญ่ๆ ไว้ให้ลูกค้าเลือกหยิบเอาไปใช้ได้ตามใจชอบ น�ำไปบรรจุของได้ เลยถ้าต้องการ หรือจะหอบหิ้วกลับไปประกอบที่บ้านก็แล้วแต่สะดวก หน้า ซุปเปอร์มาเก็ต จะมีพนักงานจัดเวรผลัดกันมาถ่ายขยะออกใส่ถุงตาข่ายใหญ่ แยกชนิด และน�ำไปก�ำจัดต่อไป ร้านขายกล้องถ่ายรูปและฟิล์ม จะรับผิดชอบกับแบตเตอรี่ บริษัทขาย เครื่องไฟฟ้าจะต้องรับหน้าที่เก็บสินค้า ของตนที่กลายเป็นขยะ จะมีป้ายที่คน ทิ้งขยะต้องซื้อมาผูกกับขยะบางประเภท ในราคาต่างๆ กันตามชนิดและขนาด ของขยะ ก็คือค่าขนขยะที่เทศบาลถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต ไม่ใช่ ขยะธรรมดาสามัญที่เกิดจากการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน. ติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น ฉบับหน้าค่ะ •


16

In Cover

เรื่องจากปก


17

เหล็กดัดกลายเป็นอุปกรณ์ส�ำคัญส�ำหรับทุกบ้าน ในการใช้ป้องกัน การบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาทางหน้าต่าง หรือประตู และแน่นอน เมื่อเหล็กดัดกลายเป็นอุปกรณ์ประจ�ำตัวบ้าน ก็ย่อมมีส่วนในการท�ำให้ บ้านแต่ละหลังดูดีหรือสวยงาม ความส�ำคัญของเหล็กดัดจึงไม่ใช่เพื่อ ป้องกันการโจรกรรมเพียงอย่างเดียว เหล็กดัด เกิดจากการน�ำเหล็กชนิดโลว์คาร์บอน (Low Carbon) หรือ เหล็กที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนประมาณ 0.04% ผ่านกระบวนการ ถลุงเหล็ก ดึงออกซิเจนในเนื้อเหล็กให้เหลือน้อยที่สุด จึงท�ำให้เหล็กไม่ เกิดสนิมได้ง่าย มีความแข็งแกร่งทนทาน ตีขึ้นรูปและดัดโค้งได้ดี ใช้ ส�ำหรับงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ประตู รั้วบ้าน ระเบียง ราวบันได โคมไฟ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ใช้ งานภายในบ้านอีกมากมาย ความสวยงามของเหล็กดัดอยู่ที่ลวดลาย ขนาดของเส้นเหล็กและความห่างของเหล็กแต่ละเส้น ส�ำหรับลวดลายพื้น ฐานที่เข้ากับบ้านทุกสไตล์ คือ ลายตรง ลายขวาง ลายโค้งอ่อนช้อย แล้ว เลือกใช้เหล็กเส้นเล็กที่ดูไม่ใหญ่เทอะทะ เว้นช่องห่างของเส้นเหล็กให้มี สัดส่วนพอดี และทาสีเหล็กดัดให้กลมกลืนกับส่วนประกอบของบ้าน เช่น สีบานประตู หน้าต่าง วงกบ ผนังบ้าน หรือใช้สีพื้นฐานได้แก่ สีด�ำส�ำหรับ บ้านโทนสีเข้ม หรือสีขาวส�ำหรับบ้านโทนสีสว่าง


18

In Cover

เรื่องจากปก


19

ลักษณะการติดตั้งของเหล็กดัด

เหล็กดัดที่ไม่ได้ติดถาวร มีลักษณะการติดตั้งในการ ใช้ได้หลายแบบ เหล็กบานเลื่อน จะขึ้นอยู่กับลักษณะของประตู หรือหน้าต่าง อาจจะใช้เป็นบานเลื่อนสองบานเข้ามาชนกัน ตรงกลาง หรือจะเป็นบานเดียวเลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือ ขวาไปซ้ายก็ได้ ข้อดีของเหล็กดัดบานเลื่อนก็คือ สามารถ เลื่อนเปิดออกไปเก็บไว้ด้านข้าง และเลื่อนมาปิดได้สะดวก ซึ่งเส้นสายของเหล็กดัดยังเป็นเหมือนดีไซน์ประดับบนผนัง เรียบๆด้วย เหล็กบานเฟี้ยม สามารถเปิดออกไปได้สุดความ กว้าง และปิดได้แน่นหนา เหมาะกับประตูหน้าบ้านที่เป็น ทาวน์เฮ้าส์หรือตึกแถว โดยติดเหล็กดัดให้เต็มความกว้าง ของหน้าตึก หรืออาจจะใช้ติดที่หน้าต่าง เป็นบานเฟี้ยม ขนาดเล็กก็ได้ เหล็กบานกระทุ้ง เป็นการใช้ประโยชน์สองทาง จากเหล็กดัด โดยท�ำเป็นบานกระทุ้งขึ้นไปแล้วใช้ตะขอสับ ให้ค้างไว้ ใช้ประโยชน์เป็นกันสาดหรือระแนงกันแดดไปได้ ในตัว แต่เหล็กที่ใช้ควรจะเป็นเหล็กเส้นแบนแล้วเชื่อมติด กับกรอบให้เอียงประมาณ 45 องศา เหมาะที่จะใช้กับบ้าน หน้าต่างมากกว่าบานประตู เนื่องจากขนาดความสูงของ หน้าต่างไม่ยาวจนเกินไป ควรจะท�ำตะขอสับให้แข็งแรง พอที่จะรับน�้ำหนักของบานกระทุ้งได้ เหล็กยืด ประตูเหล็กยืดที่ใช้กันตามตึกแถวแม้เรา จะเห็นจนชินตา ประตูเหล็กยืดนั้นมีความแข็งแรงและใช้ งานได้อย่างสะดวก หากน�ำไปใช้แทนเหล็กดัดในบ้าน สไตล์โรงงาน ไม้หุ้มเหล็ก ส�ำหรับใครที่รับไม่ได้กับเหล็กดัดหรือ บ้านใครที่ตกแต่งด้วยไม้สไตล์โอเรียนทัล หรูหรา แต่จะ ต้องมีเหล็กดัดอาจจะท�ำเหล็กดัดเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน แล้วใช้แท่งไม้ขนาดใหญ่กว่าเส้นเหล็กเล็กน้อยประกบ เข้าไป แล้วยึดติดไว้ด้วยสกรู คุณก็จะได้ระแนงไม้ที่มี เหล็กซ่อนไว้ข้างใน แข็งแรงและทนทาน โดยจะท�ำเป็น แบบติดตายหรือเป็นบานเปิดเหมือนประตูของชานบ้าน ไทยสมัยก่อนก็ได้


20


21

ชนิดของเหล็กดัด

การติดเหล็กดัดที่หลายบ้านนิยมใช้กันนั้นเนื่องจากชนิดของ เหล็กดัดมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ซึ่งมีการใช้งานที่แตกต่างกันไป เหล็กดัดอิตาลี (wrought iron) นิยมใช้ในงาน สถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน ใช้ท�ำรั้ว ประตู หน้าต่าง ราว บันได ราวระเบียง โคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ และ อุปกรณ์ใช้งานในบ้า นอื่นๆ วัตถุดิบที่น�ำมาใช้เรียกกันว่า โลว์ คาร์บอน (Low Carbon) และผ่านกระบวนการการถลุงเหล็กมาเรียบร้อยแล้ว จึงท�ำให้ไม่ เป็นสนิมง่าย เนื้อเหล็กจะมีสีเทาอ่อน มีความเหนียวและสามารถตี หรือดัดโค้งได้ดีิราคาจึงค่อนข้างสูง เหล็กหล่อดัด ท�ำขึ้นมาจากเหล็กหล่อ (สีขาว) มีความ แข็งแต่เปราะง่าย ทนการกระแทกได้น้อยแต่ทนแรงเสียดสีได้ดี และมีความอ่อนช้อยสูงเวลาน�ำมาดัดให้เป็นลวดลายต่างๆ เหล็กหล่อมัลลีเบิล คุณสมบัติมีความเหนียว และ ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นคล้ายกับเหล็กกล้า และมีค่าความแข็งแกร่งในการดึงสูงกว่าเหล็กหล่อชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากข้อแตกต่างของเหล็กดัดแต่ละชนิดที่กล่าวมา แล้ว ลายเหล็กดัดก็มีความส�ำคัญไม่แพ้กัน เพราะนอกจากจะสร้าง ความสวยงามแล้วยังบ่งบอกถึงตัวตนของเจ้าของบ้านได้อีกด้วย เพ ราะฉนั้นทั้งชนิดของเหล็กดัดและลวดลายของเหล็กดัดจึงเป็นสิ่งที่ ต้องให้ความส�ำคัญควบคู่กันไป

เลือกเหล็กดัด ให้เหมาะสม

ลวดลายของเหล็กดัดที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับ การตกแต่งบ้านใน ทุกๆสไตล์ก็คือ ลายทางตรง หรือลายขวาง เนื่องจากเข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์ ความสวยลงตัวของเหล็กลายทางและลายขวาง นั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นเหล็กและช่องห่าง ระหว่างเหล็กแต่ละเส้น ควรจะเลือกใช้เหล็กตันที่ เส้นไม่ใหญ่มาก จะเหลี่ยม กลมหรือแบนก็ได้ เพราะเหล็กเส้นเล็กจะดูสบายตากว่าเหล็กเส้น ใหญ่ที่หนาเทอะทะ ส่วนช่องห่างของเส้นเหล็กก็ ควรจะดูตามแบบ ให้สัดส่วนพอดีกับขนาดของ เส้นเหล็กด้วย สี ที่ ใชักับเหล็กดัดควรเลือกให้เหมาะกับบ้าน โดยดึงสีที่ ใช้ในส่วนต่างๆ ของตัวบ้านมาใช้ให้ เหมาะสม อาจทาสีให้เหมือนสีของวงกบหรือ เลือกให้กลมกลืนกับสีของบานประตูและหน้าต่าง บ้านบางหลังทาสีสดๆสไตล์เม็กซิกัน ก็เลือกทาสี เหล็กดัดเป็นสีสดตัดกันไปเลยก็มี แต่สีที่เราอยาก จะแนะน�ำก็คือสีด�ำหรือขาว โดยให้เลือกใช้สีด�ำ ถ้าเป็นบ้านไม้หรือบ้านทาสีเข้ม แต่ถ้าบ้านทาสีใน โทนขาวหรือพาสเทล ก็ให้เลือกทาเหล็กดัดเป็นสี ขาว สองสีนี้ปลอดภัยที่สุด


22

Activity Highlight

สังคมข่าว

ข้อก�ำหนดการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฏกระทรวงฉบับที่ 21 ที่เพิ่ม เติมเมื่อปี พ.ศ. 2532 ได้มีการออกกฏหมายควบคุมอาคาร (กฏ กระทรวงฉบับที่ 21) เมื่อปี 2532 ความว่า อาคารทุกชั้นที่ติดเหล็กดัด จะต้องมีช่องเหล็กดัด ที่สามารถเปิดได้จากข้างในขนาดไม่น้อยกว่า 60×80 ซ.ม. เพื่อเป็นทางหนีไฟ การติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดนั้นโดยมากจะนิยมติดตั้งกันในบ้านหรือ อาคารที่มีหน้าต่างเป็นกระจก และติดเหล็กดัดเพื่อป้องกันขโมย ซึ่งก็ นับว่าเป็นวิธีที่ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของคนใน บ้านด้วย ถ้าหากติดเหล็กดัดที่ไม่ได้คุณภาพก็อาจก่อให้เกิดความเสีย หายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินได้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออื่นๆ ในกรณีที่ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดไว้ที่ประตู หรือหน้าต่าง บริเวณ ชั้นสองของตัวบ้านขึ้นไป ไม่ควรอยู่ในลักษณะที่กีดขวางเส้นทางการ หนี เพราะในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้พักอาศัยจะได้หนีรอดออกมา ได้ และสามารถอ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ อีกด้วย

ดูแลเหล็กดัด

ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อหาวิธีการที่ เหมาะสมในการดูแลเหล็กดัด หมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอ อาทิเช่น ดูการเกิด คราบสนิม เพราะมีหลายปัจจัยที่ท�ำให้เหล็กดัด เกิดสนิม ซึ่งเมื่อเกิดสนิมแล้วก็ยากที่จะแก้ไข ให้ดีดังเดิมได้ ดูจุดที่ช�ำรุดว่ามีตรงไหน ถ้ามี แล้วจะแก้ไขอย่างไร เป็นต้น ใช้งานเหล็กดัดด้วยความทะนุถนอม เช่น เหล็กดัดที่ติดอยู่กับประตูบ้านหรือบางบ้านก็ใช้ เหล็กดัดท�ำเป็นประตูบ้าน เมื่อต้องเปิดหรือ ปิดประตูไม่ควรกระแทกประตูแรงๆ เพราะจะ ท�ำให้เหล็กดัดงอหรือหักได้ในอนาคต หลีกเลี่ยงการใช้เหล็กดัดที่อยู่ในสภาพไม่ พร้อมใช้งาน เช่น มีจุดช�ำรุดหลายจุด เหล็ก ดัดงอหรือหัก เพราะอาจท�ำให้เกิดอันตรายแก่ ตัวผู้ใช้เองได้ สิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนในการดูแลรักษา เหล็กดัดให้อยู่คู่กับบ้านได้นานเท่าที่ต้องการ ซึ่งเป็นวิธีที่ท�ำได้ง่าย และจะช่วยประหยัดค่า ซ่อมแซมเหล็กดัดไปได้อย่างมาก •


24

Highlights

เรื่องเด่น

หลายท่านอาจจะสนใจในแผ่นเมทัลชีท แต่ก็ คงจะค�ำนึงและเป็นห่วงในเรื่องของ ความร้อน และเสียงดังเมื่อฝนตกกระทบ แต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาด้วยการเสริมวัสดุ ที่ช่วยลดปัญหาสภาวะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ด้วยการเพิ่มฉนวน P.U FOAM ให้แนบติดไปกับ ด้านในของแผ่นลอน เป็นแบบส�ำเร็จรูปกันไปเลย เพื่อสะดวกในการติดตั้ง จึงสามารถอธิบายได้ว่า หลักการท�ำงาน ของP.U FOAM ซึ่งเป็นฉนวนป้องกันความ ร้อน-เย็นรั่วนั้น มีคุณสมบัติเป็นเช่นไร


25

คุณสมบัติของโฟมโพลียูริเทน :

• ป้องกันความร้อนและเย็น เนื่องจากมีค่าการน�ำความร้อนที่ต�่ำมากใกล้เคียงกับสูญญากาศ ท�ำให้ไม่ สามารถน�ำความร้อน จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ดังนั้นจึงป้องกันความร้อน/เย็น ได้เป็นอย่างดี • ลดเสียงดัง กั้นเสียง เพราะมีโครงหลังคาภายในเซลล์เป็นช่องอากาศเป็นโพรงที่เรียกว่า Air Gap เป็นจ�ำนวนมาก สามารถลดการน�ำพาของเสียงได้เป็นอย่างดี • ป้องกันการรั่วซึม เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นเซลปิด มีค่าการซึมผ่านของน�้ำที่ต�่ำมาก จึงท�ำให้น�้ำ, ความชื้นไอน�้ำไม่สามารถซึมไปยังส่วนอื่นได้ จึงป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี • ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน�้ำ เป็นตัวกั้นกลางแยกความร้อนและความเย็นอยู่คนละข้าง จึงท�ำให้ไม่เกิดการเกาะตัวของไอน�้ำ • การทนต่อกรด-ด่าง ไม่ละลายในกรด-ด่าง แอลกอฮอล์ น�้ำมันเครื่องจึงท�ำให้สามารถ ป้องกันการเสียหายจากสารที่กล่าวข้างต้นได้ดี • การทนไฟ, ไม่ลามไฟ เป็นฉนวนที่ติดไฟ แต่ไม่ลามไฟ เพราะสามารถใส่สารกันไฟได้ จึง ไม่เป็นเชื้อเพลิงเมื่อโดนไฟเผา • ไม่มีสารเจือปน เนื่องจากเป็นฉนวนที่แข็งตัวเป็นก้อน ไม่มีกรด-ด่างหรือตัวท�ำละลาย อย่างอื่นๆ จะมาเปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลวได้ จึงไม่มีสาระคายเคือง หรือสาร ที่ท�ำให้เกิดอาการแพ้เหมือนใยแก้วและใยหิน ที่มีโอกาสหลุดร่วงเป็นละอองได้ • ป้องกัน มด นก หนู แมลง สามารถปรับปรุงส่วนผสมที่ท�ำให้มด นก หนู แมลง ไม่ชอบ สัตว์เหล่านั้นจึงไม่เข้าไปท�ำรัง หรือท�ำลายฉนวนได้ • น�้ำหนักเบาและแข็งแรง มีน�้ำหนักเบาไม่เพิ่มน�้ำหนักบนตัวโครงสร้างหรือฐานราก และรับน�้ำหนักแรงกดได้ดี • ติดตั้งง่าย ในการติดตั้งผนังส�ำเร็จบุโฟม PU สามารถน�ำมาติดตั้งได้ง่าย เพราะ ติดแนบสนิทมากับแผ่นเมทัลชีท • ไม่มีการยุบตัว มีลักษณะแข็ง ไม่เสื่อมสภาพ จึงท�ำให้ฉนวนชนิดนี้ทนทาน ไม่ยุบตัวและสวยงาม • ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ป้องกันการน�ำ การพา และ การแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกถึงผนังและหลังคา ท�ำให้อุณหภูมิในห้อง ลดลงจากภายนอกได้มาก จึงอาจไม่จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ หรือถ้า ใช้ก็จะท�ำให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียพลังงาน สามารถ ประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 50 %


26

Visit Dealer

เยี่ยมร้านค้า


27

ด้านแรงบันดาลใจในการเริ่มท�ำ ธุรกิจด้านการช่างของคุณเกดนั้นคุณ เกดเล่าต่อว่า “คิดว่าตลาดด้านงาน ช่างนั้น น่าจะเติบโตได้มากกว่านี้” ทั้งนี้ยังมีปัญหาที่ต้องพบเจอบ่อยๆคือ การที่สินค้าขาดตลาด ท�ำให้ทางร้าน ต้องสต๊อกสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน มาก และยังมีบางครั้งที่ลูกค้าสั่งสินค้า มาแต่ว่าทางร้านไม่มีสินค้าในสต๊อก จึงท�ำให้ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ใน การท�ำธุรกิจเลยทีเดียว วิธีการปรับตัวของร้านเค.ซี.ส เตนเลสให้เข้ากับเศรษฐกิจในยุค ปัจจุบันคุณเกดมีแนวคิดว่า “ปัจจุบัน ตลาดมีการแข่งขันที่สูงมาก ทางร้าน จึงใช้วิธีการเน้นบริการด้านราคา และ ยังให้ลูกค้ารู้สะดวกโดยการมีบริการ ส่งสินค้าที่รวดเร็วอีกด้วย” ร้านเค.ซี. สเตนเลส อยุธยา ปัจจุบันมีสินค้าจัดจ�ำหน่ายอยู่อย่าง มากมาย ไม่ว่าจะเป็น สเตนเลส แผ่น ฉากสเตนเลสและอุปกรณ์สเตนเลส ทุกชนิด 3M แผ่นโพลี่คาร์โบเนต TN อลูมิเนียมลายไม้ผิว 3D โดยมีทั้งราคา ปลีก และราคาส่ง ร้านเค.ซี. สเตนเลส อยุธยา ตั้งอยู่ที่ 199/515 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยจุดเด่นของร้าน จะอยู่หลังโลตัสถนนศูนย์ราชการ • กับแนวคิดและอุดมการณ์ของร้านที่เน้น “ราคาถูก บริการดี สินค้ามี คุณภาพ” ท�ำให้ร้าน “เค.ซี. สเตนเลส อยุธยา ของคุณเกด หรือ “คุณ การะเกด ภาคภูมิกลม” ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในใจและเป็นตัวเลือกของใครหลายๆ คนคุณเกดได้ก้าวเข้ามาเริ่มธุรกิจด้านงานช่างได้เพียงแค่ 2 ปีกว่า โดยเริ่มจาก การขายท่อ และอุปกรณ์สเตนเลส ก่อนจนกระทั้งปัจจุบันที่มีสินค้าในคลัง อย่างครบวงจรนั้น เป็นเพราะคุณเกดมีหัวใจหลักที่เรียกว่าหัวใจหลักของธุรกิจ งานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่ประทับ ใจ และคอยให้ค�ำปรึกษาอย่างเสมอนั่นเอง คุณเกดเล่าให้ฟังว่า “วิธีการบริการที่จะสามารถซื้อใจลูกค้าได้นั้น ทางร้าน จะบริการด้วยใจโดยมีน�้ำใจต่อลูกค้า และให้การบริการเสมือนลูกค้าคือคนใน ครอบครัว และจุดเด่นที่ท�ำให้ร้าน เค.ซี. สแตนเลส อยุธยา แตกต่างจากร้า นอื่นๆนั้น เพราะทางร้านจะเน้นราคาที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าจนเกินไป ทั้งยังมี การบริการส่งสินค้า แถมยังมีสินค้าให้เลือกสรรค์ครบวงจรอีกด้วย”

ราคาถูก บริการดี สินค้ามีคุณภาพ


28

Visit Dealer

เยี่ยมร้านค้า

ซื่อสัตย์กับลูกค้า ขายสินค้าราคาไม่แพง อดทนท�ำงาน และต่อสู้ทุกปัญหา ภายใต้การเฝ้ามองธุรกิจของตนเติบโตขึ้นตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ค่อยๆสะสมประสบการณ์เก็บเกี่ยวเกร็ด ความรู้ด้านงานช่างจากทางครอบครัวรุ่นต่อรุ่นสืบทอดต่อกันมา และน�ำมาพัฒนาเองจนมาเป็นธุรกิจของครอบครัวที่มีชื่อร้าน “พี. ที.พัฒนกิจ” โดยมีคุณชาญชัย หรือคุณปอ เป็นผู้ควบคุมและสร้าง กิจการมาเองกับมือ ก้าวแรกก่อนที่จะกลายมาเป็นร้านแห่งนี้ คุณ ปอได้เริ่มจากเป็นช่างติดตั้งมาก่อน ต่อมาจึงเริ่มขยับขยายหันมา ขายสแตนเลสต่างๆ จนมาขายแผ่นโพคาร์บอเนตในที่สุด


คุณปอเล่าให้ฟังว่า “ด้วยตัวสินค้าที่มีคุณภาพและรู้ ใจลูกค้า คอยให้ค�ำปรึกษาและตอบสนองทุกความ ต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่พร้อมส่งตลอดเวลา และ การบริการจัดส่งอย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ บางช่วงที่ไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ก็จะมองโลก ในแง่ดีว่าทางร้านอื่นก็คงจะเจอวิกฤตเดียวกันและไม่ นานทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง” ในด้านของเป้าหมายคุณปอ กล่าวต่อว่า “อยากจะ พัฒนาร้านในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหลากหลาย มากขึ้น มีแผนที่จะขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา นั้นประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจนี้ก็เป็นผลตอบแทนที่ คุ้มค่าที่สุดแล้ว ถึงแม้ว่าอาจจะพบเจอปัญหาบ้าง อย่างเช่น การหาคนงานที่มีความซื่อสัตย์ได้ยาก เพราะ ปัจจุบันคนงานที่มีความซื่อสัตย์มีน้อยมากในสังคม แต่ก็ พยายามจะแก้ปัญหาโดยการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า คุ้ม แรงงานแก่คนงานเพื่อให้คนงานมีก�ำลังใจในการท�ำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ” พี.ที.พัฒนกิจ ตั้งอยู่ที่ 12 ซ.ร่มเกล้า 24 ถ.ร่มเกล้า ด้วยการปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่พร้อมให้ ความเชื่อมั่นและความประทับใจที่ดีแก่ผู้ใช้บริการเป็น อย่างแน่นอน •


30

Stainless Cornor

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com


31

ฉบับที่แล้วท่านคงเห็นแล้วว่า ปัญหาของสนิมบนผิวสเตนเลสนั้น ก็ใช่ว่าจะ เกิดจากช่าง หรือ ผู้ใช้งานสุดท้ายเสมอไป แต่ก็ไม่อาจจะมองข้ามปัญหาที่เกิด จากวัตถุดิบ หรือขบวนการผลิตวัตถุดิบได้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น เราจะต้องหา เหตุผลให้พบว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นมาจากไหน ขั้นตอนใด และใครมีส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�ำให้เกิดสนิมได้ เราก็สามารถหาวิธีแก้ไขไปใน แนวทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าไม่แน่ใจหรือหาสาเหตุไม่พบ ก็แนะน�ำให้ผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละบริษัทที่เป็นผู้ผลิต และจัดจ�ำหน่าย เป็นผู้วิเคราะห์ต่อไป นั่นคือความ รับผิดชอบของเขาเพราะปัญหาหลายๆ อย่างที่ปรากฏการเกิดสนิมขึ้น เป็นผล พวงของขบวนการผลิตวัตถุดิบนี่เอง ลองมาดูกรณีต่อไปนี้ครับ ลักษณะปัญหา : การเกิดสนิมมาจากขบวนการผลิตเพลาจากการรีด สาเหตุการเกิดสนิม : - สเกลของชุดลูกรีดเพลามีความผิดปกติ ขบวนการผลิตที่ไม่สมบูรณ์ สารมลทินที่อยู่ในเนื้อของสเตนเลส ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : ปัจจัยข้อที่ 1 (วัตถุดิบ) วิธีการแก้ไข : - เปลี่ยนเพลาที่มีปัญหาออก ติดต่อร้านค้า หรือบริษัทที่สั่งซื้อของมาตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุ ลองขัดผิวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อล้างรอยสนิมที่เกิดขึ้น ปล่อยดูสัก 2-3 วันว่าสนิมยัง คงเกิดขึ้นที่ต�ำแหน่งเดิมหรือไม่ ถ้ายังเกิดอยู่ควรเปลี่ยนออกทันที แต่ถ้าไม่ เกิดแสดงว่าสารมลทินนั้นอยู่บริเวณผิวหน้าของเพลาเท่านั้น อ.กนก ไร้สนิม (24/5/57)


32

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

ค�ำว่า”เหล็กดัด” หลายๆ ท่านอาจจะ นึกถึงลูกกรงสี่เหลี่ยม หรือลายขดที่ ดูแข็งๆ แต่แท้จริงแล้วยังมีอีกหลากหลาย รูปแบบตามแต่จินตนาการ ถึงแม้จะมีหน้าที่เดียวกันในการป้องกัน •


33


34

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


35


36

Product Introduce

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

KT-W031-0008

BX1-250C เครื่องเชื่อมโลหะ AC 250A KT-WELD

เครื่องเชื่อมโลหะ Arc Welder รุ่น KT-W031-0008 มีประสิทธิภาพก�ำลังไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลล์ ที่มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษสามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กเหนียว เหล็ก หล่อ เหล็กแข็ง และสแตนเลส ตัวเครื่องออกแบบมาให้มีหูหิ้วและล้อเข็น เพื่อความ สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปมา และยังออกแบบให้สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที ทันใจ ซึ่งมาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อนในตัว และยังติดตั้งระบบป้องกัน อุณหภูมิเกินไว้ในตัวเครื่องโดยมีสเกลวัดระดับความแรงของกระแสไฟที่ปรับให้เหมาะสม กับขนาดของเส้นลวดเชื่อมอีกด้วย •

D091-DYM2062

เครื่องตัดหญ้า/เล็มหญ้า(แบตตารี่) DAYE

เครื่องตัดหญ้า รุ่น D091-DYM2062 ตัวนี้ ด้วยน�้ำหนักที่เบาเพียง 3 กิโลกรัม ท�ำให้เครื่อง ตัดหญ้าตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว โดยใช้งานระบบการตัด SINGLE LINE / TAP-GO ตัวเครื่องมาพร้อมแบตเตอรี่ก�ำลังไฟ 18 โวลล์ ท�ำให้สะดวกต่อการ ใช้งานไม่ต้องมีสายไฟลากไปมาก่อความร�ำคาญใจ พร้อมทั้งสามารถปรับความยาวของด้ามจับได้ มากสุด 98-122 เซนติเมรต สามารถตัดหรือเล็มหญ้าได้ระยะกว้าง 250 มิลลิเมตร เหมาะแก่การ ใช้งานเบาๆวันสบายๆ หรือพกออกไปใช้งานนอกสถานที่ก็ง่ายดายในทันที •

K191-0030

เครื่องบล๊อกลม KW-14HP 1/2” (งานหนัก) KUKEN

เครื่องบล๊อกลม KW-14HP 1/2 ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลองรับการใช้งานที่หนัก หน่วง สามารถบล๊อกลมกระแทกชนิดแกนเพลา 1/2” และขันน๊อตได้ 16 มิลลิเมตร มีความเร็วรอบตัว 6300 รอบต่อนาที ลองรับการกระแทก 1200 ครั้ง/นาที น�้ำหนัก สุทธิอยู่ที่ 2.8 กิโลกรัม พร้อมแรงบิด Torque 90 - 350 นาโนเมตร ส�ำหรับใคที่ มองหาเครื่องบล๊อกลมขนาดกระทัดรัดและใช้งานอย่างหนัก เจ้าเครื่องบล๊อกลม KW-14HP 1/2” อาจตอบโจทย์คุณหลายๆคนก็ได้ •

M011-JN1601

JN-1601 กรรไกรไฟฟ้า MAKITA

กรรไกรไฟฟ้า มากีต้า รุ่น M011-JN1601 ด้วยก�ำลังแรงไฟ 550 วัต มา พร้อมขนาดที่เล็กกระทัดรัดและประสิทธิภาพในการท�ำงานที่ดีเยี่ยม สามารถตัดงานได้ ละเอียดเรียบร้อย มีความตรงและแม่นย�ำเป็นอย่างมาก ใช้ได้ทั้งงานตัดชิ้นงานโลหะพื้นผิวเรียบ หรือพื้น ผิวรอยหยัก โดยสามารถตัดได้หมดในหัวตัดเดียวกัน และปรับการใช้งานได้รอบตัวถึง 360 พร้อมทั้งมาตรวัด ความหนาในตัว เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานในแต่ละครั้งอีกด้วย •


38

Calendar

ปฎิทินข่าว

........................................................ ........................................................

........................................................

Grand Prix Bike Show 2014

House & Condo 2014

Secutech ASEAN 2014

มหกรรมโชว์รถมือสองระดับ คุณภาพ จากค่ายผู้น�ำเข้าอิสระและ เต็นท์รถชั้นน�ำของเมืองไทยพร้อม เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ให้สามารถหาซื้อรถหาซื้อรถมือสอง คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม และ พบกับการแสดงรถยนต์มือสอง รถยนต์น�ำเข้า และรถยนต์หรูระดับ พรีเมี่ยม รวมถึงรถยนต์มือสอง สภาพเยี่ยมอีกมากมายภายในงาน

พบกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ เอาใจคนก�ำลังมองหาที่อยู่อาศัย ท�ำเลดี มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อเพื่ออยู่อาศัย หรือการซื้อเพื่อการ ลงทุน ทุกความต้องการได้ถูก รวบรวมเอาไว้ภายในงานนี้ และพบ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะแค่ใน งานเท่านั้น ........................................................

งานแสดงเทคโนโลยีรักษาความ ปลอดภัย พบกับนวัตกรรมล�้ำยุคของ เทคโนโลยี เพื่อความปลอดภัย จาก ทั่วโลกกว่า 200 บริษัท พร้อมสาระ ความรู้ของการรักษาความปลอดภัย ........................................................

18-27 กรกฎาคม 2557 : อิมแพค เมืองทองธานี

21-27 กรกฎาคม 2557 : ศูนย์การค้า ซีค่อน สแควร์

Bangkok Furniture Sale

26-03 สิงหาคม 2557 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

มหกรรมคนรักบ้านเตรียมพบกับ พาเหรดสินค้าลดราคา 30 – 80 % ทั้งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน หลากหลายรูปแบบ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว ชุดส�ำนักงาน ชุดรับ ประทานอาหาร วัสดุตกแต่งและ ประดับบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ครบ วงจร ........................................................

บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2014

30-03 สิงหาคม 2557 : ไบเทค บางนา

เอาใจคนรักบ้านและสวนอย่าง เต็มที่ เตรียมพบกับสินค้าอมากมาย ทั้งสิ่งของตกแต่งภายในบ้าน นอก บ้าน อุปกรณ์การจัดสวน เครื่องมือ ในการท�ำสวน รวมถึงต้นไม้นานา พันธุ์ ให้ได้เลือกสรรค์ภายในงาน

03-05 กรกฎาคม 2557 : ไบเทค บางนา

THAIBEX 2014

08-11 กรกฎาคม 2557 : อิมแพค เมืองทองธานี

อีกครั้งกับปรากฏการแห่งโลก ดิจิทัลในงาน Thailand Broadcasting Exhibition เตรียมพบกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทุกระดับ ที่มาตอบสนองความต้องการของ อุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล และอีกทาก มายภายในงาน ........................................................

Home Buyers Focus Chiangmai

10-14 กรกฎาคม 2557 : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ท

มหกรรมงานแสดงบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ และอาคาร พาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม สินเชื่อจากสถาบันการเงินชั้นน�ำ และร่วมสนุกกับกิจกรรมการแสดง ต่างๆ ตลอดทั้งวัน พร้อมรับของ สมนาคุณต่างๆอีกมากมาย อาทิ ถุง ผ้าลดโลกร้อน และนิตยสารโฮมบาย เออร์ไกด์เชียงใหม่


The Technic

รอบรู้งานช่าง

(2) สวัสดีครับ ในฉบับนี้เราอยู่กับเรื่องเกี่ยวกับน�้ำหนักของเหล็กจากฉบับที่แล้วกันครับ เพราะเหล็กนั้นมีอยู่หลายแบบ ด้วยกัน ด้วยที่ว่าขนาดของแผ่นเหล็กนั้นมีมาตรฐานอยู่ไม่กี่ขนาด แต่ความหนานั้นแตกต่างกันอย่างมากมายหลาย ขนาด และด้วยลักษณะของเหล็กที่แตกต่างกัน จึงวางมาให้เห็นตารางในการจัดหมวดหมู่ง่ายๆ สะดวกในการค้นหา •

เหล็ กแผ่นลาย (น�้ำหนักโดยประมาณ) ขนาด 4’x 8’ ความหนา (mm.)

2.00 3.00 4.00 4.50 6.00 9.00

น�้ำหนัก (Kg.)

52.00 75.00 98.00 110.00 145.00 215.00

ขนาด 5’x 10’ ความหนา (mm.)

3.00 4.00 4.50 6.00

น�้ำหนัก (Kg.)

118.00 154.00 172.00 227.00

ขนาด 5’x 20’ ความหนา (mm.)

3.00 4.00 4.50 6.00

น�้ำหนัก (Kg.)

236.00 308.00 344.00 354.00

เหล็ กแผ่นขาว (น�้ำหนักโดยประมาณ) ขนาด 4’x 8’ ความหนา (mm.)

0.35 #28 0.40 #27 0.45 #26 0.50 #25 0.55 #24 0.60 #23 0.70 #22 0.80 #21 0.90 #20 1.00 #19 1.20 #18 1.40 #17 1.60 #16 1.80 #15 2.00 #14 2.30 #13 2.80 #12 3.00 #11 3.40 #10

น�้ำหนัก (Kg.)

08.16 09.33 10.50 11.67 12.83 14.00 16.33 18.66 21.00 23.33 28.00 32.66 37.33 42.00 46.66 53.66 65.32 69.99 79.32

เหล็ กแผ่นซิ้งค์ (น�้ำหนักโดยประมาณ) ขนาด 4’x 8’ ความหนา (mm.)

0.40 #27 0.45 #26 0.50 #25 0.55 #24 0.60 #23 0.70 #22 0.80 #21 0.90 #20 1.00 #19 1.20 #18 1.40 #17 1.60 #16 1.80 #15 2.00 #14

น�้ำหนัก (Kg.)

09.35 10.50 11.67 12.84 14.00 16.35 18.68 21.00 23.35 28.00 32.68 37.35 42.00 46.70

39


40

3M Guide

แนะน�ำสามเอ็ม

1 ตัดแล้วไม่เกิดครีบ หรือ Second Burrs

สามเอ็ม MR.O ผู้เชี่ยวชาญงาน ช่าง และซ่อมบ�ำรุง พบกันอีกแล้ว กับเดือนที่ทุกคุนทั่วโลกต่างให้ความ สนใจกับเกมส์กีฬาที่มีผู้ให้ความ สนใจมากที่สุดในโลก...ฟุตบอลโลก NO SECONDARY BURRS WHEN USING 3M WHEEL ที่บราซิลไงละครับท่านมีถ่ายทอด 2 ตัดแล้วไม่เกิดการไหม้ของวัสดุ หรือ Burn Marks สดให้ได้ชมกันยาวๆ ทั้งคืน อย่างไร ต้องระวังสุขภาพ และพักผ่อนให้ เพียงพอนะครับ…โอเล่ โอเล่ ฉบับนี้ขอสั้นๆ สามค�ำ คือ คม บาง ทน เป็นค�ำจ�ำกัดความที่ตรงที่สุดส�ำหรับ งานที่ต้องใช้ใบตัด ซึ่งข้อส�ำคัญใน การใช้ใบตัดที่น่าสนใจน�ำมาฝากกัน คือ • ความสามารถในการตัดวัสดุต่างๆ ซึ่งหากมีสัญสักษณ์ (INOX) ก็ สามารถใช้ได้กับวัสดุที่เป็นสเตนเลส ได้โดยไม่ต้องกลัวพี่สนิม ส่วนเบอร์ เม็ดทรายก็มีส่วน เช่น A60T-FB ก็จะ ได้แผลการตัดที่ละเอียดใช้งานต่อได้ ทันทีไม่ต้องไปขัดต่อให้เมื่อยตุ้ม

NO BURN MARKS WHEN USING 3M WHEEL

3. ตัดได้เร็ว เสียเนื้อวัสดุน้อย

LESS MATERIAL LOST ON WORK PIECE WHEN USING 3M WHEEL

4 ตัดได้เยอะ ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนใบ

3M CUT-OFF WHEEL LASTS LONGER

5 เร็วกว่าไม่เสียเวลารอ เทียบกันดู

• ความสามารถในการทนรอบเครื่อง Maximum Operating Speed (MOS.) ซึ่งถ้าเป็นใบตัดที่ผ่านการรับรองคุณภาพสากล EN12413 and Australian Standard AS 1788.1-1987 จะต้องผ่านการทดสอบ ความเร็วรอบที่ MOS: 4” - 80m/s, 15,300rpm 5” - 80m/s, 12,250rpm 7” - 80m/s, 8,500rpm สังเกตุได้จากสัญลักษณ์สีแดงคาดที่กลางใบ ถ้าได้คุณสมบัติครบดังกล่าวก็สรุปได้ละครับ ว่าคุ้มค่ากับการเลือกมาใช้งานกัน ละครับ...ฉบับนี้ Ole บราซิล เอาใจช่วยลุ้นคอบอลกัน ใครหนอใจได้แชมป์โลกไป ครอง...บ้าย บาย ครับ


Komchnag’s IT

คมช่างไอที

อุปกรณ์ที่จะสั่งคอมพิวเตอร์ให้ท�ำโน่นท�ำนี่ได้นั้นก็คือ แป้นพิมพ์ (Keyboard) เครื่องมือที่เรากระแทกกระทั้นมันอยู่ทุกวัน แต่ก็ถือได้ ว่า เป็นอุปกรณ์ที่แทบจะทนทานที่สุด ในชุดคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้ คีย์บอร์ดที่ดีต้องมีรูปร่างรูปทรงที่เหมาะสม บางคนชอบคีย์บอร์ด เล็กๆ บางคนชอบแบบมาตรฐาน บางคนชอบปรับให้แหงนหน้าขึ้น มากๆ บ้างก็ชอบแบบที่วางระนาบกับพื้น จะแบบใดก็ตามแต่สรีระ ของเรา แต่ต้องให้เราใช้งานอย่างสบาย มิฉะนั้นจะมีอาการปวด เมื่อยตามมา จากการวางมือและแขนที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้

คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่แสนจะทนทาน ยากที่จะช�ำรุดเสียหาย เว้นแต่ใช้งานหนักเกินทน อย่างเช่นกระแทกแรงๆ จนหัก ก็สุดจะ เยียวยา แต่สิ่งที่พบบ่อยๆ ก็คือปัญหาสิ่งสกปรกตามช่องว่างเล็กๆ ระหว่างแป้นพิมพ์ คือแหล่งสะสมเศษขยะ ฝุ่นผง เศษอาหาร หรือ อะไรต่อมิอะไรประดามีที่ร่วงหล่นลงไป ยิ่งถ้าใครที่ชอบรับประทาน ระหว่างใช้คอมพิวเตอร์ เศษอาหารเหล่านั้นจะหล่นสะสมในคีย์บอร์ด ถ้าทิ้งไว้นานๆ เข้าก็จะกลายเป็นสวรรค์ของบรรดามดแมลงได้ การท�ำความสะอาดคีย์บอร์ดนั้นควรจะท�ำทุกๆ 6 เดือน อาจ จะยุ่งยาก และต้องใช้ฝีมือเชิงช่างพอสมควร โดยค่อยๆ แกะปุ่มแป้น ทั้งหมดออกมาท�ำความสะอาดทั้งตัวแป้นและฐาน ถ้าใช้แอลกอฮอล์ เช็ดด้วยก็จะดี พอแห้งสนิทแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าที่ แต่ถ้าไม่ มั่นใจว่าแกะแล้วจะประกอบกลับได้เหมือนเดิมหรือเปล่า ก็ให้ใครที่ ท�ำเป็น ท�ำให้จะดีกว่า หรือถ้าไม่อยากแกะปุ่มออกก็หาแปรงเล็กๆ ค่อยๆ แซะปัดไล่เศษ สิ่งสกปรกออกก็พอจะลดความสกปรกลงได้บ้าง หรือจะใช้ที่ดูดฝุ่น ขนาดจิ๋วที่มีไว้ใช่ส�ำหรับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะก็ได้ ที่ไว้เสียบเข้ากับ ช่อง USB แล้วเดี๋ยวนี้ยังมีเจลท�ำความสะอาด รูปร่างหยุ่นๆ เหมือน ดินน�้ำมัน เอามากดทับที่แป้นเพื่อให้สิ่งสกปรกติดออกมาก็ได้ ส่วนจะใช้วิธีคว�่ำคีย์บอร์ดแล้วเคาะๆ ให้เศษฝุ่นผงร่วงออกมา ดู ค่อนข้างรุนแรงไปเสียหน่อยและไม่แนะน�ำ เพราะอาจสร้างความเสีย หายให้คีย์บอร์ดได้ ใจเย็นๆ ค่อยๆ แกะมาท�ำความสะอาดจะ ปลอดภัยและหมดจดกว่า แต่เพื่อถนอมอุปกรณ์ตัวนี้ให้อยู่กับเราให้นานๆ ที่ดีที่สุด คือไม่ รับประทานอะไรที่หน้าคอมฯ แล้วเมื่อใช้เสร็จก็หาผ้าคลุมมาคลุมสัก หน่อย ก็จะช่วยได้อย่างมากเลยทีเดียว •

41


42

World Products

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

Land Glider รถไฟฟ้าไร้มลพิษ

Land Glider เป็นชื่อของยาน พาหนะแห่งอนาคตที่มาพร้อมกับ แนวคิดใหม่ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค จ�ำกัด ที่ได้ รับสิทธิ์จาก BOI ในการผลิตรถยนต์ “อีโค่คาร์” เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ซึ่งแลนด์ไกลเดอร์ถูกออกแบบให้เป็นรถไฟฟ้าส�ำหรับคนเมืองด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยว ท�ำงานด้วยระบบไฟฟ้าทั้งคัน และมี ที่นั่งสองที่นั่ง โดยตัวถังรถนั้นยังถูกออกแบบมาให้มีความแคบเป็นพิเศษเพื่อช่วยในการลดความแออัดของการจราจร และการจอดรถ ในส่วนของคนขับพวงมาลัยจะอยู่ตรงกลางรถพอดี โดยพวงมาลัยจะถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ และอยู่หลังแผงหน้าปัดต่างๆแบบรถยนต์ทั่วไป และเนื่องด้วยพวงมาลัยถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท�ำให้ง่ายต่อ การขับขี่ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การขับขี่ที่สามารถโน้มเอียงตัวรถเวลาเข้าโค้งได้เหมือนมอเตอร์ไซด์ แม้จะเป็น รถยนต์ที่มีสี่ล้อก็ตาม ถึงแม้คอนเซปต์การท�ำงานโดยรวมอาจไม่ได้ทันสมัยมากนัก แต่ดีไซน์และความน่าใช้ ถือเป็นสิ่ง ที่ดึงดูดได้เป็นอย่างดี • http://www.autocar.co.uk/car-news/concept-cars/tokyo-video-nissan-land-glider

TOMTOM GO 940 LIVE GPS น�ำทางระบบดาวเทียม

หมดปัญหาส�ำหรับใครที่ชอบหลงทางเป็นประจ�ำ หรือใครที่ต้องการเพื่อน น�ำทางมาอยู่เคียงข้างกาย GO 940 ซึ่งเป็นเครื่องน�ำทางระบบดาวเทียม ปฎิบัติการด้วยระบบอินเตอร์เฟสที่ชัดเจนสามารถใช้งานได้ง่าย แถมตัว เครื่องยังมีลูกเล่นแปลกใหม่เพิ่มเข้ามา คือมีระบบ HD Traffic เข้ามาแทน ระบบ RDS (Radio Data System ระบบการส่งข้อมูลดิจิตอลทางคลื่นวิทยุ) ในการอัพเดตข้อมูลการจราจร เส้นทางถนน ให้ราได้เช็คข้อมูลก่อนเดิน ทางไปถึงที่หมาย สามารถบอกจุดหมายและเส้นทางแก่เราว่าเส้นทางไหน การจราจรติดขัดหรือโล่งปลอดโปร่ง โดยผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือซึ่งมันจะส่งข้อมูลนี้ไปยัง GO 940 ของคุณทุกๆ 3 นาที โดยจะท�ำการค�ำนวณและเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางให้คุณใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด และการ ท�ำงานของระบบ HD Traffic ยังสามารถค�ำนวณและประเมินช่วงเวลาของสภาพการจราจรว่าใช้เวลาเท่าไหร่การ จราจรจึงจะเริ่มกลับมาคล่องตัวอีกครั้ง ลูกเล่นอีกอย่างที่สะดวกสบายเป็นพิเศษคือมันจะแจ้งให้เราทราบถึงจุดที่เกิด อุบัติเหตุที่อยู่ในระแวกใกล้เคียง พร้อมมีบริการ LIVE ที่แสดงราคาน�้ำมันในเวลาปัจจุบัน และเจ้าเครื่องน�ำทางอัจฉะริ ยะตัวนี้ยังช่วยคุณค้นหาปั๊มน�้ำมันที่จ�ำหน่ายน�้ำมันในราคาถูกที่สุดหรือใกล้คุณที่สุด โดยคุณสามารถเลือกประเภทของ น�้ำมัน ก๊าซ ยี่ห้อ หรือแม้กระทั้งชื่อปั๊มน�้ำมันที่คุณเติมประจ�ำได้อีกด้วย ในบริการ LIVE นั้นยังมีระบบอัพเดตจุดติดตั้ง กล้องตรวจจับความเร็วอีกด้วยเรียกได้ว่านอกจากน�ำทางยังช่วยคุณโกงอีกสุดๆ และยังมี “GoogleLocal” ไว้ใช้ส�ำหรับ ค้นหาสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่น ระบบ “QuickGPSfix” ระบบนี้สามารถหาต�ำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ภายในเวลาเพียง 30 วินาที แสดงข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ (รวมทั้งพยากรณ์อากาศล่วงหน้าห้าวัน) มีระบบแฮนด์ฟรีผ่านบลูทูธไป จนถึงระบบ IQ Routes อัจฉริยะ (ค�ำนวณเส้นทางการเดินทางโดยใช้ความเร็ว เฉลี่ยจริงของรถที่วิ่งในช่วงเวลาต่างๆ) และระบบอัพเดตแผนที่ เส้นทางเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ • https://www.tomtom.com/en_gb/products/your-drive/car-navigation/


43

Nikon S1000pj กล้องถ่ายรูป โปรเจ็กเตอร์

ส�ำหรับใครที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ เป็นพิเศษแล้วนั้น วันนีเรามีวิทยาการใน การน�ำเสนอภาพที่ก้าวล�้ำมากขึ้นอีกระดับมาน�ำเสนอ “กล้องดิจิตอล” จาก Nikon รุ่น Nikon S1000 pj ออกมาใหม่ล่าสุดพร้อมลูก เล่นที่ไม่ธรรมดา กล้องนิค่อนรุ่นนี้ยังเป็นกล้องดิจอตอลตัวแรกของโลก ที่มาพร้อมกับโปรเจ็กเตอร์จิ๋วที่ ท�ำให้สามารถฉายภาพที่ถ่ายไว้ให้ดูได้ทุกที่ที่ต้องการ (Pocket Projector Camera) มีความสามารถฉาย ภาพถ่ายให้ไปปรากฏบนผนังก�ำแพงได้ทันที ก้าวล�้ำสุดๆ และตัวกล้องยังมีความละเอียดถึง 12 ล้าน พิกเซล (4000 x 3000 สามารถพิมพ์ภาพถ่ายที่ขนาดใหญ่สุด 16x20 นิ้ว) ตัวเลนส์สามารถซูมได้ 5 เท่า พร้อมระบบป้องกันการสั่นขณะถ่าย รองรับการ์ดหน่วยความจ�ำ SD/SDHC ส�ำหรับคุณสมบัติของโปรเจ็ก เตอร์ LED บนกล้องดิจิตอลรุ่นนี้ จะสามารถฉายภาพได้ใหญ่สุดถึง 40 นิ้ว โดยมาพร้อมกับฟังก์ชันสไลด์ โชว์ที่สามารถฉายทีละภาพที่อยู่ในกล้องด้วยทรานสิชั่นเอฟเฟกต์ (ลูกเล่นของ การแสดงผลแต่ละสไลด์) ที่มีเสียงดนตรีประกอบได้อีกด้วย สนนราคาของ กล้องรุ่นนี้ที่ Amazon อยู่ที่ 429.95 เหรียญฯ (ประมาณ 15,500 บาท) • http://www.nikonusa.com/en/Nikon-Products/Product-Archive/ Compact-Digital-Cameras/COOLPIX-S1000pj.html


44

Law Zone

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

ในท่ามกลางสงครามการสื่อสาร การแตกต่างทางความคิด บางท่าน โกรธแค้นเคืองกันเพราะความเห็นต่าง การคิดพูดอ่านเขียนเป็นสิทธิเสรีภาพ ครับ แต่หากการใช้สิทธิเสรีภาพไป กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของผู้ อื่น ท�ำให้ผู้เสียหายต่อชื่อเสียงน�ำคดี ไปสู่ศาลฟ้องร้องให้ผู้กระท�ำละเมิดรับ ผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา แต่ ความผิดนี้เป็นความผิดอาจยอมความ กันได้

มีหลักกฎหมายอาญาที่เป็นสาระส�ำคัญมาประกอบดังนี้ครับ “ผู้ใดใส่ ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท�ำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูก ดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวาง โทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ” ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระท�ำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพ วาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ท�ำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระท�ำโดยการก ระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระท�ำการป่าวประกาศด้วยวิธี อื่น ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุก


45

การกล่าวข้อความตามที่ได้รับบอกเล่ามา ต่อบุคคลที่ 3 โดยประการที่น่าจะท�ำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือ เกลียดชัง ก็เป็นการใส่ความแล้ว เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท (ฎีกาที่ 2822/2515) ฎีกานี้เพียงแต่จ�ำเลยเอา จดหมายที่มีข้อความหมิ่นประมาทให้ผู้อื่นอ่าน ก็ถือว่าเป็นการใส่ความต่อผู้อื่นแล้ว ข้อความที่กล่าว แม้จะเกิดจากการตอบค�ำถามของผู้อื่น ก็เป็นการใส่ความแล้วผิดฐานหมิ่นประมาทได้ ส�ำหรับ ข้อความจะเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่ ต้องพิจารณาตามความรู้สึกของวิญญูชนทั่วๆ ไป มิใช่พิจารณาถึงความ รู้สึกของผู้ถูกหมิ่นประมาทแต่ฝ่ายเดียว (ฎีกาที่ 2777/2545) การที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท นั้น จะต้องเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่กล่าวนั้น ถ้าเป็นเพียงการคาดคะเน (ฎีกาที่ 2180/2531) หรือเป็นค�ำขู่ (ฎีกาที่ 1201/2505) ไม่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริง ไม่เป็นการใส่ความ ไม่ผิดฐาน หมิ่นประมาท

ทางแก้ของจ�ำเลยมีอยู่บ้างดังนี้ครับ ประการแรก การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต เพื่อ ความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ใน ฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็น วิสัยของประชาชนย่อมกระท�ำ หรือในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการด�ำเนินการอันเปิดเผยในศาล หรือในการประชุมผู้นั้น ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ประการที่สอง ถ้าผู้ถูกหาว่ากระท�ำความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้อง รับโทษ แต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็น ประโยชน์แก่ประชาชน ประการที่สาม คู่ความ หรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีใน ศาล เพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีค�ำพิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่งให้ยึด และท�ำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุ ที่มีข้อความหมิ่นประมาท ให้โฆษณาค�ำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้ง เดียวหรือหลายครั้ง โดยให้จ�ำเลยเป็นผู้ช�ำระค่าโฆษณา และในฉบับหน้า เราจะมาพูดถึง เรื่องของการหมิ่นประมาทผู้อื่น บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ กฎหมายคอมพิวเตอร์ 2550 กันครับ •


46

Law Zone

มุมกฎหมาย

ถาม คุณพ่อของผมเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายเลิศจ�ำเลย ในข้อหาความผิดอันเกิด จากการใช้เช็ค แล้วคุณพ่อตายไป ระหว่างด�ำเนินคดี ผมต้องท�ำอย่างไร บ้างครับ

ตอบ คดีอาญาที่ผู้เสียหาย(โจทก์) ยื่นฟ้องแล้วตายลง เรียกกันง่ายๆ ว่า การรับมรดกความครับ ในคดีอาญานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญามาตรา 29 ก�ำหนดหลักไว้ว่า “เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้ว ตายลง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะด�ำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไป ก็ได้” ผู้เสียหายในที่นี้ หมายความถึง ผู้เสียหายที่แท้จริงที่ยื่นฟ้องไว้แล้ว ตายไป ส่วนผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไป ได้แก่ ผู้บุพการี ผู้สืบ สันดาน สามีหรือภริยา ในกรณีผู้บุพการีและผู้สืบสันดานนั้น กฎหมายถือ ตามสายโลหิต สามีหรือภริยานั้น จะต้องจดทะเบียนสมรสถูกต้องตาม กฎหมาย ที่ส�ำคัญบุคคลเหล่านี้จะด�ำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปหรือจะไม่รับ ด�ำเนินคดีก็ได้ แต่หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะด�ำเนินคดีต่อไปก็ให้ยื่น ค�ำร้องต่อศาลขอด�ำเนินคดีต่อไปโดยใช้ฟ้องซึ่งผู้ตายได้ฟ้องไว้เดิม ในทาง ตรงกันข้าม หากบุคคลเหล่านั้นไม่ประสงค์จะด�ำเนินคดีต่อไป ถ้าเป็นคดี ความผิดอาญาแผ่นดิน คือความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ เช่น ฆ่าผู้อื่นตาย โดยเจตนานั้นถือว่าผู้เสียหายฟ้องแทนแผ่นดิน ถ้าผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้ว ตายลงระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นแล้วไม่มี ผู้เข้ามาด�ำเนินคดี แทนศาลอาจพิพากษายกฟ้อง เพราะไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิด ของจ�ำเลย ต่างกับกรณีที่ผู้เสียหายยื่นฟ้องไว้แล้วตายไประหว่างการ พิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี ซึ่งศาลสูงสามารถ พิจารณาคดีต่อไปได้โดยอาศัยพยานหลักฐานที่น�ำสืบไว้แล้วในศาลชั้นต้น ส่วนคดีความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ เช่น ยักยอก ฉ้อโกง หรือหมิ่นประมาทนั้น ไม่ถือว่าผู้เสียหายฟ้องแทนแผ่นดิน หากผู้ เสียหายยื่นฟ้องไว้แล้วตายไปโดยไม่มีผู้เข้ามาด�ำเนินคดีต่อไป ศาลไม่มี อ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปศาลต้องจ�ำหน่ายคดี เว้นแต่ คดีนั้น ด�ำเนินมาถึงขั้นท�ำค�ำพิพากษาเสร็จแล้ว ศาลย่อมมีอ�ำนาจด�ำเนิน กระบวนการพิจารณาต่อไปได้ • ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมายของท่าน มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


47


Business Talk

บอกเล่าธุรกิจ

49

ขั้นตอนการคัดเลือก ต�ำแหน่งที่เราต้องการนั้นคือต�ำแหน่งอะไร มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง Job Description คือส่วนส�ำคัญที่ ท�ำให้ความต้องการของผู้รับสมัคร และผู้มาสมัครตรงกัน และอาจจะท�ำเป็น Checklist คุณสมบัติของผู้เข้ามาสมัครก็ ได้ว่าตรงกับที่เราต้องการหรือไม่ เพื่อให้กระบวนการในการสัมภาษณ์และคัดเลือกง่ายขึ้น แล้วจึงมาดูกันต่อว่าจะมี หลักเกณฑ์อะไร ที่ควรพิจารณาในการคัดเลือกพนักงานบ้าง 1. Resume เป็นการแนะน�ำตัวที่ผู้สมัครจะต้องท�ำมาเสนอ เพื่อจะได้รู้จักกับผู้สมัครเบื้องต้นว่าเป็นใคร และเคย ท�ำอะไรมาบ้าง และถ้าหากลองมองในหลายๆ ด้านของ Resume จะท�ำให้เห็นว่าเป็นส่วนส�ำคัญ และมีส่วนช่วยในการ ตัดสินใจเลือกพนักงานได้มาก 2. การสัมภาษณ์งาน การพิจารณาการคัดเลือกพนักงานนั้น ถ้าหากมีความสนใจในตัวผู้สมัครคนใดแล้ว การ ตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีก็คือการสัมภาษณ์ ซึ่งมีหลายอย่างให้พิจารณา แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ค�ำถามที่ตั้งไว้ด้วยว่าจะมีส่วน ช่วยประกอบการตัดสินใจได้อย่างไร โดยค�ำถามเหล่านี้อยู่ที่องค์กรว่าเราจะใช้อะไรมาตัดสินผู้สมัคร เพราะหลายๆ แห่งนั้นเลือกที่จะใช้ค�ำถามทางเทคนิคเพื่อวัดความรู้ และความสามารถของผู้สมัคร แต่ก็มีอีกหลายแห่งที่เลือกจะใช้ การถามค�ำถามในลักษณะทางจิตวิทยาเพื่อทดสอบ E.Q. (Emotional Quotient) หรือเรียกกันว่าการท�ำสอบทางด้าน อารมณ์ ซึ่งในลักษณะนี้ก็จะใช้ค�ำถามเพื่อดูความคิดของผู้สมัครว่า จะตอบออกมาในทิศทางใด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจุด ประสงค์ขององค์กรมากกว่าว่าอยากได้บุคคลแบบไหน และในต�ำแหน่งนั้นๆ ต้องมีความโดดเด่นทางด้านใดมากกว่า แต่ไม่ว่าเราจะแบ่งลักษณะค�ำถามอย่างไร ในหลายๆ แห่งก็ยังคงเลือกที่จะใช้ค�ำถามสามัญตามบทความ 10 ค�ำถามก่อนรับพนักงานใหม่ไว้ด้วยเหตุผลบางอย่าง ลองเข้าไปดูกันเลยว่า 10 ค�ำถามสามัญประจ�ำองค์กรเหล่านี้มี อะไรบ้าง และจุดประสงค์ในการถามคืออะไร และเมื่อการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลงแล้ว เราก็เหมือนได้ข้อมูลมาจ�ำนวน หนึ่งที่จะน�ำมาใช้วิเคราะห์ออกมาว่า ผู้สมัครแต่ละคนนั้นมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะที่เราต้องการมากน้อยเพียงใด เพื่อน�ำไปประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกได้ง่ายขึ้น • แนะน�ำตัว • ท�ำไมต้องการท�ำงานที่นี่ • เคยมีประสบการณ์หรือไม่ • ท�ำไมจึงลาออกจากที่เดิม • เรียนจบไม่ตรงจะท�ำได้หรือไม่ (ผู้ที่จบไม่ตรงสาขา) • คิดว่าจะท�ำงานที่นี่นานเท่าไหร่ • อะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งของคุณ • อะไรคือสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในงานเดิม • แผนการในอนาคตต้องเป็นอย่างไร • ต้องการเงินเดือนเท่าไร ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการคัดสรรพนักงานตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราควรมีการวางแผนและเตรียมตัวอย่างไรก่อนรับ พนักงานเข้าใหม่ แน่ใจแล้วหรือยังว่าเราต้องการพนักงานมาเติมเต็มในต�ำแหน่งนี้จริงๆ มีทางเลือกอื่นก่อนที่จะตัดสิน ใจไหม และเมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าเราต้องหาพนักงานใหม่ ก็ควรที่จะพิจารณาให้ดีว่าแต่ละคนมีคุณสมบัติตรงตามที่เรา เลือกมากแค่ไหน ใครที่เป็นคนที่เหมาะสมที่สุด อย่าเลือกเพียงตัดสินว่าใครที่เก่งกว่าเท่านั้น เพราะในการท�ำงานบางที มีแค่ความเก่งก็อาจเอาตัวรอดไม่ได้ถ้าหากไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจนไม่สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดัง นั้นความสามารถและลักษณะนิสัยก็ควรเป็นสิ่งที่น�ำมาพิจารณาควบคู่กันไป เพื่อให้ได้พนักงานใหม่ที่เหมาะสมกับ องค์กรเรามากที่สุด และพร้อมจะเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าสู่ความส�ำเร็จเดียวกัน


50

HEALTH

สุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหาต่อเนื่องของคุณ ภัทรวดี ที่มีคุณแม่ป่วยเป็นโรคเบา หวานและความดันโลหิตสูง คุณ พ่อเสียชีวิตแล้วด้วยโรคเบาหวาน ตนเองมีอาการปวดศีรษะตุ้บๆ เกือบทุกวันบางครั้งรู้สึกคล้าย เส้นเลือดที่ขมับด้านซ้ายเต้นแรง มากเหมือนกับจะแตก มือและ แขนด้านขวาเริ่มมึนชา สับสน มึนงง เวียนศีรษะตาพร่ามัว หลงลืม ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะ ตอนกลางคืน 4-5 ครั้ง หิวบ่อย เหนื่อยง่าย ไม่ค่อยได้ออกก�ำลัง กาย บางครั้งจุกแน่นหน้าอก นอน ไม่หลับ แต่ตื่นเช้าเป็นปกติไม่ว่า จะนอนดึกแค่ไหน จากอาการและ ประวัติครอบครัวของคุณภัทรวดี น่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ทั้งสองโรคนี้ถ่ายทอดทาง พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ แล้วได้น�ำเสนอเป็นโรคความดัน โลหิตสูงไปแล้ว คุณภัทรวดี ควร มาท�ำความรู้จักกับโรคเบาหวาน ด้วยเป็นภาวะเสี่ยงของคุณ ตาม หลักของเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ ต้องแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและ ผสมผสาน

โรคเบาหวานคืออะไร (Diabetes mellitus, DM) คือภาวะที่ร่างกายของ เรามีน�้ำตาลในเลือดสูงมากผิดปกติ เกิดจากร่างกายของคนเราขาดฮอร์โมน ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า อินซูลิน ถ้าคนขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือฮอร์โมนตัวนี้ไม่ ท�ำงานหรือท�ำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ (เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลิน) ท�ำให้ ร่างกายของคนเราไม่สามารถน�ำน�้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ น�้ำตาลมีสะสมเหลือ อยู่มากในเลือดก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า ….โรคเบาหวาน

อาการของโรคเบาหวาน

คนที่มีน�้ำตาลในเลือดสูงกว่าค่าปกติจะพบมีอาการที่ส�ำคัญต่างๆดังนี้ 1.ปัสสาวะบ่อยและมาก โดยเฉพาะช่วงกลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะไม่น้อย กว่า 3-4 ครั้งขึ้นไป 2.อาการคอแห้ง กระหายน�้ำ ดื่มน�้ำมาก ดื่มน�้ำบ่อย 3.อาการหิวบ่อย กินมาก กินจุ แต่น�้ำหนักกลับลดลง อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง หน้ามืด เวียนศรีษะ 4.เมื่อมีบาดแผลตามผิวหนังจะพบว่าแผลจะหายยาก ไม่ค่อยรู้สึกว่าเจ็บหรือ ปวดแม้ว่าจะบวมแดงก็ตาม


51

ชนิดของโรคเบาหวาน แบ่งออกได้เป็น 4 ชนิดตามสาเหตุของการเกิดโรค

1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (โรคเบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน) พบในคนที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี รูปร่างผอม พบน้อยกว่าร้อยละ 5 สาเหตุเกิดจากตับอ่อนของผู้ป่วยไม่สามารถสร้างอินซูลินออกมาได้ จะรักษาโดยการฉีดอินซูลินไป ตลอดชีวิต 2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (โรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน) พบในคนที่มีอายุมากกว่า 30 ปี รูปร่างอ้วน พบมากกว่าร้อยละ 95 และพบมากที่สุดในประเทศไทย เกิดจากร่างกายมีการหลั่งอินซูลินลดลงและเกิดภาวะดื้อต่อ อินซูลิน อินซูลินท�ำงานได้ไม่ดีขาดประสิทธิภาพ ท�ำให้ไม่สามารถน�ำน�้ำตาลในเลือดมาใช้เป็นพลังงานได้ น�้ำตาลคั่งอยู่ ในเลือด 3. โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจ�ำเพาะ เป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจน เช่นเกิดจากความผิดปกติของ พันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน เกิดจากใช้ยา สเตียรอยด์ (ยาชุด ยากระจายเส้น) และเกิดจากการติด เชื้อ เป็นต้น 4. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นโรคเบาหวานที่ตรวจพบครั้งแรกในผู้หญิงที่ก�ำลังตั้งครรภ์ เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนอินซูลินในขณะนั้น ผลท�ำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน หลังการคลอดโรคเบาหวานจะหายไป แต่ก็มี โอกาสความเสี่ยงที่เป็นโรคเบาหวานในอนาคตเมื่ออายุที่มากขึ้น

การวินิจฉัยโรคเบาหวาน โดยการตรวจหาระดับน�้ำตาลในเลือด แบ่งได้ 3 วิธี

1. อดอาหารก่อนมาตรวจ เป็นการตรวจหาระดับน�้ำตาลในเลือดตอนเช้า โดยต้องอดอาหารทุกชนิดข้ามคืน(หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป)ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงก่อนที่รับประทานอาหารมื้อเช้า ถ้าพบว่ามีน�้ำตาลในเลือดมากกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร(มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) อย่างน้อย 2 ครั้ง ในวันที่ ต่างกัน จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 2. ไม่ต้องอดอาหารก่อนมาตรวจ เป็นการตรวจหาระดับน�้ำตาล ในเลือดเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องอดอาหารใดๆ รับประทานอาหาร ได้ตามปกติ ถ้าพบว่ามีระดับน�้ำตาลในเลือดมากว่า 200 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร(มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 3. ทานน�้ำตาลกลูโคสก่อนตรวจ เป็นการตรวจหาระดับ น�้ำตาลในเลือดโดยการให้รับประทานน�้ำตาลกลูโคสปริมาณ 75 กรัม หลังจากรับประทานไปนาน 2 ชั่วโมง ถ้าพบว่ามี ระดับน�้ำตาลกลูโคสในเลือดตั้งแต่ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ขึ้นไป จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ในฉบับหน้าจะมาพูดถึงการดูแลรักษา และความเสี่ยงของผู้ที่จะเกิดโรคเบาหวาน กันครับ •


52

KomChang Lifestyle

สบายๆ สไตล์คมช่าง

นายสาระ บันเทิง

(2)

ในฉบับที่แล้วได้เกริ่นทิ้งท้ายไว้ว่าผมก�ำลังจะเดินทางมาเมืองต้าเหลียน ก็จะขอเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ มาต่อกันเลยจากฉบับ ที่แล้วกล่าวถึงต้าเหลียนทริปนี้มีเวลา เลยได้แวะมาหาเพื่อนที่ต้าเหลียนครับ เนืองจากต้าเหลียนอยู่ทางตอนเหนือ ติดทะเลแล้ว อากาศดีครับท้องฟ้าใส เพื่อนที่ต้าเหลียนชอบบอกว่า blue sky คนต้าเหลียนจะมีรูปร่างสูง ไม่ว่า ผู้หญิงหรือผู้ชาย เวลาพูดจะพูดโทน เสียงสูง จากที่สังเกตุนะครับ บ้าน เมืองเค้าสะอาด เมื่อสองปีก่อนมารถ ยังไม่ติด ตอนนี้ติดครับ ยิ่งช่วงเวลา ตอนเช้าไปท�ำงานและเย็นเลิกงานติด เหมือนกันครับ และที่แตกต่างไปอีก ต้องบอกครับว่า การก่อสร้างเยอะ มากเลยครับ เพื่อนๆที่จีนบ่นว่าที่บ้าน ฝุ่นเยอะ จากการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ คนจีนจะอาศัยอยู่เป็นแฟลต คอนโด ครับ ที่ต้าเหลียนนอกจากเป็นเมืองท่า แล้ว เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย จากที่ กล่าวในฉบับที่แล้ว ไปชมภาพกันเลย ครับ

ท่าเรือ

มีแต่ TOWER CRANE


53

พาชมเมืองต้าเหลียนมาแล้ว เริ่มหิวแล้ว ไป บ้านเพื่อนกันเลยครับ ภรรยาเพื่อนเตรียมกับข้าวให้ เป็นอาหารทะเลครับ เพราะต้าเหลียนติดทะเล ต้องขอขอบคุณอาซ้อ ภรรยาคุณเหลียง ผมเรียกหอยหนามครับ

ผมเรียกหอยหนามครับ

คืนสุดท้ายก่อนไปกวางเจา เพื่อนๆ และครอบครัวเพื่อน มาเลี้ยงฉลองกัน พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ดูแลสุขภาพนะครับ...สวัสดี •


54

Horoscope

พยากรณ์จักรราศี

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีกรกฏ

การงาน ท่านที่คิดจะเริ่มกิจการใดๆ ในเดือนนี้จะไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือเกิดผลดีเท่าที่ควรนัก เตรียม รับมือกับการท�ำอะไรซ�้ำๆหรือต้อง แก้ไขงานที่คิดว่าเสร็จสิ้นไปแล้วใน ช่วงกลางเดือนอาจมีปัญหาเรื่อง ประโยชน์ส่วนแบ่ง หรือแตกแยกกับ หุ้นส่วนได้ การเงิน ช่วงต้นเดือนจะสามารถ เคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินหรือหนี้สิน ทั้งหมดได้ แต่หากเป็นการรอผล ประโยชน์จากรายได้ การร่วมหุ้น การ แบ่งปัน มักจะผิดพลาดผิดหวัง หรือมี ปัญหาไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ มีเกณฑ์ถึง ขั้นขึ้นศาลด้วยเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ความรัก จะพบปัญหาประเภทที่ว่า “ที่พบก็ไม่รัก ที่รักก็ไม่ได้พบ” และมี เกณฑ์ถูกรบกวนให้เสียอารมณ์ด้วย การได้พบคนที่ไม่ถูกโฉลกกันด้วย •

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน งานด้านธุรกิจ หรือการ ค้าขาย จะมีโชคในช่วงต้นเดือน ช่วง กลางเดือนอาจพบกับปัญหาและต้อง รับมือเพียงล�ำพัง ให้เกรงเรื่องความ ขัดแย้งมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ ควร ท�ำงานให้รอบคอบ และระมัดระวัง การเงิน ท่านที่มีหนี้สิน หรือค้างคา อะไร จะสามารถเคลียร์ได้ส�ำเร็จ กลางเดือนอาจมีปัญหาบานปลายได้ โดยเฉพาะความเสี่ยงทุกรูปแบบ และ ควรระวังเรื่องการใช้เงิน หรือน�ำเงิน ส�ำรองมาใช้ก่อน ความรัก อาจหาความราบรื่นไม่ได้ ปัญหาเรื่องเชิงชู้สาว ปัญหารักสาม เศร้า อาจท�ำให้เกิดปากเสียงขึ้นมา หากท่านประมาทมากเกิน หรือเอาแต่ อารมณ์จนเกินไป •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ราศีสิงห์

การงาน จะได้พบทางออกที่ดีส�ำหรับ ท่านที่ท�ำงานค้างคาไว้หรือมีปัญหา เรื้อรังจะจบลงอย่างไม่น่าเป็นไปได้ ในช่วงต้นเดือนและในช่วงกลางเดือน จะมีเรื่องไม่คาดฝันในหน้าที่ ความรับ ผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหา เฉพาะหน้าหรือค�ำวิพากย์วิจารณ์ที่ รบกวนการท�ำงานของคุณพอสมควร การเงิน มีเกณฑ์พบโชคไม่คาดฝันโดย เฉพาะเรื่องการหมุนเงิน การจัดการ บริหารเงินในระบบธุรกิจต่างๆ และ ในช่วงปลายเดือนควรละเว้นการ ลงทุน และการเล่นพนัน ความรัก ท่านที่ยังโสดมีเกณฑ์พบรัก ไม่คาดฝัน จะท�ำให้ท่านปลื้มและสุขใจ อยู่ไม่น้อย แต่บรรยากาศโดยรวมไม่ ค่อยราบรื่นนัก ด้านท่านที่มีครอบครัว แล้ว ระวังการเกิดการขัดแย้งกับ คนในครอบครัวด้วยเรื่องหน้าที่การ งานของท่าน •

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน มีเกณฑ์ประสบความส�ำเร็จ และความก้าวหน้าอย่างไม่คาดฝัน ที่ เคยมีปัญหามาตลอด จะดีขึ้นในทันที ช่วงกลางเดือนอาจเจอปัญหาที่ต้อง แก้ไขเฉพาะหน้า อาจเสี่ยงต่อการเสีย ชื่อเสียงได้ ควรระวังเรื่องความขัด แย้งหรือแตกแยก การเงิน จะพบโชคในช่วงต้นเดือนเป็น อย่างมาก หากคิดจะจัดการเอกสาร หรือปัญหาด้านการเงิน ช่วงนี้จะเป็น ช่วงที่เหมาะที่สุด แต่ควรระวังเรื่อง ความเสี่ยงที่มาจากความประมาทใน เรื่องของการลงทุน ความรัก ที่ก�ำลังลุ้นเรื่องความรัก ถือ เป็นโอกาสที่ดีในช่วงต้นเดือน คนโสด มีเกณฑ์ได้พบรัก ส่วนที่มีคู่แล้วให้ ระวังเรื่องความหึงหวง •

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

ราศีกันย์

การงาน ในช่วงสัปดาห์แรกทุกสิ่งทุก อย่างจะลงตัวไปหมด ท่านที่ท�ำงาน ประจ�ำการงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น งานด้านการค้าขาย หรือติดต่อธุรกิจ ควรเร่งท�ำในช่วงต้นเดือนจะเกิดผลดี ที่มีหุ้นส่วนมีเกณฑ์เกิดความขัดแย้ง แตกร้าว แตกแยก จะก่อให้เกิดความ เสียหายกันทุกฝ่าย การเงิน เรื่องโชคลาภในเดือนนี้จะมา พร้อมๆกับเคราะห์หรือปัญหาอื่นๆใน ชีวิตของท่าน โดยเฉพาะในช่วงกลาง เดือนหรือปลายเดือนให้ระวังเรื่อง ความใจอ่อน หูเบาอาจท�ำให้เสีย ทรัพย์สินหรือเสียสิ่งที่ควรจะได้ ความรัก จะพบความสุขในระยะเวลา สั้นๆ หรือได้พบรักแบบไม่คาดฝัน ส่วนท่านที่มีคนรักหรือมีครอบครัว แล้ว จะมีปัญหาที่เคยระแคะระคาย กันอยู่แล้ว หากท�ำอะไรยังไม่ได้ก็ควร ให้เวลาเป็นตัวช่วยจะเหมาะกว่า •

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ต้นเดือนจะพบกับความราบ รื่นลงตัว จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก และ จะมีโชคเป็นพิเศษในงานด้านวิชาการ หรือใช้สมอง ส่วนงานประจ�ำก็จะได้ รับค�ำชม หรือได้เครดิตในหน้าที่การ งานที่ดียิ่งขึ้น การเงิน รายได้ประจ�ำยังดี มีความ มั่นคงตามปกติที่ควร แต่สิ่งที่คาดหวัง ด้านโชค ดวง การเสี่ยง หรือแม้แต่ ส่วนแบ่งมรดก ล้วนจะเป็นปัญหาได้ ทั้งสิ้น ให้ระวังเรื่องทรัพย์สิน มีเกณฑ์ สูญหาย หรือเสียหายได้ ความรัก ด้านความรักไม่มีปัญหา อะไร แต่อาจมีคนจะน�ำปัญหามาให้ เดือดร้อนหรือหวาดหวั่นได้ ทางที่ดี ควรเว้นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคู่ของ คนอื่น •


July

ประจ�ำเดือนกรกฎาคม

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ราศีตุลย์

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

การงาน จะได้ท�ำงานแบบเผชิญหน้า ต้องเดินเข้าไปหาถึงจะได้เรื่องได้ราว มีเกณฑ์พบเรื่องที่จะท�ำให้ตื่นเต้นหรือ ถูกท้าทาย ปลายเดือนอาจเจอปัญหา เรื่องการเปลี่ยนงาน ควรระมัดระวัง เรื่องการตัดสินใจในการท�ำงานเป็น อย่างมาก การเงิน ช่วงครึ่งเดือนแรกมีเกณฑ์ ติดต่อหรือประสานเรื่องการเงิน ด้าน ผลประโยชน์ต่างๆ นาๆ มากที่สุดใน รอบปี ควรงดการลงทุน การเสี่ยง และการพนันทุกประเภท เพราะมี โอกาสเสียหายและเกิดความขัดแย้ง ความรัก ท่านทีมีคู่รักแล้วก็จะได้รับ การยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเป็น ทางการ เช่น การหมั้นหมาย แต่งงาน และส�ำหรับเรื่องความเจ้าชู้ ควรระมัด ระวัง อาจพบปัญหาจากสิ่งที่ท่านก่อ ไว้ มีเกณฑ์ถึงขั้นเกิดเรื่องอื้อฉาว •

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน จะประสบความส�ำเร็จกับ งานหลายอย่าง โดยเฉพาะในช่วงครึ่ง เดือนแรก และในช่วงกลางเดือนให้ ระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งหรือ ปัญหาวุ่นวาย การถูกท้าทายทั้งหลาย ทั้งปวงและงานยุ่งๆ หรืองานเร่งด่วน จนถึงสิ้นเดือน การเงิน เรื่องรายได้ยังคงเป็นไปอย่าง น่าพอใจและมีความคืบหน้าเป็นอย่าง มาก แต่ขณะเดียวกันอาจจะเจอกับ เหตุการณ์ ความขัดแย้งกับคู่แข่งได้ ความรัก ช่วงต้นเดือนราบรื่นดี แต่ หลังจากนั้นบรรยากาศก็จะดูยุ่งๆ อย่างหาเหตุอันควรไม่ได้ ที่น่าห่วงก็ คืออาจมีปัญหาเรื่องมือที่สาม ปัญหา ชู้สาว อาจมีคนเข้ามายุแยง และเกิด ความระแวงใจในคนรัก มีเกณฑ์มีแนว โน้มรุนแรงหรือบานปลายได้ •

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

ราศีพิจิก

ราศีธนู

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน นับเป็นช่วงที่ดีในความส�ำเร็จ ที่จะต้องเตรียมพร้อมกับการขยับ ขยายในกิจการหรือบริวารลูกน้อง แต่ อาจมีเกณฑ์พบความขัดแย้ง แต่แค่ เพียงระยะเวลาสั้นๆ การเงิน โดยรวมดี มีเกณฑ์มีเงินเก็บ แต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องความเสี่ยง อันตรายให้มาก รวมทั้งความเสียหาย ที่เกิดกับทรัพย์สมบัติอย่าได้ท�ำอะไร ให้เป็นการล่อตาล่อใจ เปิดโอกาสให้ พวกมิจฉาชีพได้ฉกฉวยโอกาส ความรัก ถึงเวลาต้องวัดใจคนรักว่าจะ มีพลังใจ และแรงเพียงใด สามารถใช้ การทดสอบโดยทั่วไปได้ เว้นแต่ใน เรื่องของชู้สาว หรือเรื่องหึงหวง มี เกณฑ์พังทลายลงได้ •

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน เป็นช่วงของการรับผล ประโยชน์ของความส�ำเร็จที่ท�ำไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งเดือน หลังท่านที่ท�ำงานประจ�ำมีเกณฑ์ได้ เลื่อนต�ำแหน่งหรือเลื่อนขั้น หากเป็น นักธุรกิจหรือค้าขาย ก็มีเกณฑ์ได้เพิ่ม ฐานะของตนเองจากกิจการของท่าน การเงิน ช่วงกลางเดือนจะวุ่นวายจับ แพะชนแกะ แต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดี ช่วงปลายเดือนอาจพบปัญหาไม่ สามารถน�ำเงินส�ำรองมาใช้จ่ายได้ อาจท�ำให้เสียความตั้งใจไม่น้อย ความรัก มีรักหวานชื่นไม่นาน ก็จะมี ปัญหาตามมาได้ โดยเฉพาะปัญหา ชู้สาว ส่วนที่ยังโสดควรระวังความ สัมพันธ์ อาจจะเป็นปัญหาใหญ่โตจน ท�ำให้ชีวิตเดือดร้อนได้ •

การงาน ท่านที่ท�ำงานอิสระ ในช่วงนี้ การงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นสบายๆ จนถึงกลางเดือนจะมีอุปสรรคเข้ามา มีเกณฑ์เกิดความขัดแย้ง หรือเกิดเหตุ ไม่คาดคิดมาก่อน ส่วนท่านที่ท�ำงาน ประจ�ำ ช่วงนี้จะไม่ค่อยได้รับความ ร่วมมือจากผู้ใหญ่นัก การเงิน ช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นจะมีโชค เข้ามา ทั้งเล็กและใหญ่ กลางเดือน เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีอย่างยิ่ง ในการ แสวงหาโชค เรื่องของการพนัน มี เกณฑ์จะได้พบกับความเสียหายที่ ใหญ่หลวง และให้ระวังเรื่องผล ประโยชน์กับญาติมิตร อาจก่อปัญหา ให้เกิดการแตกร้าวได้ ความรัก ในช่วงต้นเดือนนั้นถ้าท่านมี ปัญหากับคนรักอยู่ปัญหาจะถูก คลี่คลายโดยง่ายดาย และส�ำหรับทุกๆ ท่านทุกๆสถานะให้ระวังเรื่องปัญหา อื้อฉาวที่เกี่ยวกับความรักใคร่ •

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน อาจมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ รับมือ โดยนักธุรกิจหรือนักลงทุน จะ พบเรื่องไม่คาดฝัน ในธุรกิจได้ การเงิน โชคมักมาจากครอบครัว อสังหาริมทรัพย์ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ มากว่าการท�ำมาหาได้ และในช่วงนี้มี เกณฑ์ที่จะได้จัดการกับทรัพย์สิน มรดกอย่างเป็นจริงเป็นจัง ความรัก หาความลงตัวที่แท้จริงยังไม่ ได้ แต่ก็มีความมั่นคงระดับหนึ่งในผู้ที่ มีคู่หรือครอบครัวอยู่แล้ว ที่ไม่ลงตัว คงเป็นเพราะเรื่องเวลา ระยะทาง และอื่นๆ ที่ต้องเลือกต้องจัดการกัน อีกมากทั้งสองฝ่าย ในด้านคนโสดจะ มีคนเข้ามาแสดงตัวในความรัก ส่วน คนที่มีรักซ่อนหรือซุกซ่อน ความลับจะ ถูกเปิดเผยเช่นกัน •

55


56

Feng Shui

ฮวงจุ้ย

ในปัจจุบันมักนิยมแต่งบ้านกันด้วยน�้ำพุ หรือน�้ำตก กันมากขึ้น ด้วยมี ความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยที่ว่าจะท�ำให้มีโชคลาภ น�ำพาความเจริญรุ่งเรือง ต่างๆเข้ามาในชีวิต เป็นสัญลักษณ์แทนธาตุน�้ำจากธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น�้ำ ทอง ไม้ และไฟ ที่เชื่อกันว่าเมื่อมีทั้ง 5 ธาตุนี้แล้วถือว่าการตกแต่งเป็นไป อย่างถูกต้องเกิดเป็นมหาโชคลาภกันทีเดียว แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการตั้งน�้ำพุ หรือน�้ำตกไว้ที่หน้าบ้านนั้นถูก ต้องตามหลักฮวงจุ้ยอย่างแท้จริง หากบังเอิญตั้งถูกก็จะได้โชคได้ลาภตาม ที่ต้องการ แต่หากตั้งไม่ถูกหลักแล้วผลที่ตามมาก็จะตรงข้ามกัน ซึ่งอย่าง หลังคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเป็นแน่ วันนี้มีเคล็ดลับการตั้งน�้ำพุและ น�้ำตกที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยมาฝากครับ น�้ำตก ในปัจจุบันมีแบบน�้ำตกที่ส�ำเร็จรูปให้เลือกซื้อมากมาย หรือใครมีไอ เดียดีๆอยากท�ำเองก็สามารถจะท�ำได้ตามความต้องการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น แบบไหนก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน เพียงแต่สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในการตั้งก็ คือ ทิศทางการไหลของน�้ำควรให้ไหลเข้าหาตัวบ้าน บ่งบอกถึงเป็นการพา เงินพาทอง พาโชคพาลาภเข้าบ้าน หากตั้งให้น�้ำไหลออกจากตัวบ้านก็จะ ท�ำให้เงินทองไหลออก ใครที่เกิดปัญหาติดขัดด้านเงินทองควรลองสังเกต ว่าตั้งผิดที่ผิดทางหรือไม่ ถ้าผิดก็ควรรีบแก้ไขกันอย่างเร่งด่วน น�้ำพุ การตั้งน�้ำพุสามารถท�ำได้ง่ายกว่าน�้ำตก เพราะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ ทิศทางการไหลของน�้ำ โดยลักษณะก็คือให้น�้ำพุ่งขึ้นไปแล้วตกลงมา แสดงถึงโชคลาภ เงินทองที่พวยพุ่งขึ้นมา น�้ำพุยิ่งสูงยิ่งแรงก็หมายถึงโชค ลาภที่มาก และเข้ามาอย่างเร็วและแรง แต่ก็จะไม่เท่ากับการตั้งแบบ น�้ำตกที่มีความแรงของกระแสน�้ำมากกว่า การตั้งน�้ำตามหลักฮวงจุ้ยที่นิยมกันและถูกต้องก็จะมีแค่ 2 อย่างนี้ก็ คือน�้ำพุกับน�้ำตกเท่านั้น เพราะเป็นน�้ำที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวตลอด เวลา ก็เหมือนกันการน�ำพาโชคลาภเข้ามาหาเจ้าของบ้านอยู่ตลอดเวลา มาอย่างไม่ขาดสาย ใครที่ตั้งบ่อน�้ำนิ่งไว้หน้าบ้านก็ควรต้องรีบเปลี่ยนกัน อย่างเร่งด่วน ระวังเงินทองจะนิ่งตามน�้ำที่อยู่ในบ่อนะครับ อีกเรื่องที่ ส�ำคัญก็คือทิศทางการตั้งบ่อน�้ำควรตั้งไว้ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก เพราะเป็นทิศของธาตุน�้ำ ไม้ และทอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกัน ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดู ขอให้รวยๆ เฮงๆกันทุกคน •


57


โอกาสดี!

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือเพิ่มยอดขายสินค้า ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...………………….

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท

ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


Kc10s  
Kc10s  
Advertisement