Page 1


6

Siminar

อบรมสัมนา

อบรม ณ กรุงเทพฯ โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น (แปลไทย)

การวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุ (MFCA) ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ปี 2014

การลดต้นทุนวัสดุเทรนด์ใหม่จากญี่ปุ่นและก�ำลังเป็นที่นิยมและ ประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องพร้อมแนวคิดการรักษา สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน อบรม 25-26 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอะริสตั้น ต้นซอยสุขุมวิท 24 (เยื้องทางเข้าห้างเอ็มโพเรี่ยมด้านข้าง)

การวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุ (MFCA) ระดับ Advance รุ่นที่ 1 ปี 2014

ความรู้ระดับสูงขึ้นเพื่อท�ำการใช้ MFCA อย่างมีประสิทธิภาพใน การผลิตและวิธีค�ำนวณต้นทุนอย่างชัดเจนในการลดวัสดุ อบรม 24-25 เมษายน และ 23 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอะริสตั้น ต้นซอยสุขุมวิท 24 (เยื้องทางเข้าห้างเอ็มโพเรี่ยมด้านข้าง)

HO-REN-SO การสื่อสารในการท�ำงานสไตล์ญี่ปุ่น & Workshop 2014 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (บรรยายไทย)

วิธีการสื่อสารติดต่องานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับ บัญชาที่บริษัทญี่ปุ่นในญี่ปุ่นใช้มาตลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อเกิด การติดตามงานอย่างใกล้ชิดและสื่อสารกันอย่างเข้าใจในทิศทาง เดียวกันรวมทั้งก่อให้เกิด teamwork กับทุกคนในองค์กร อบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1: 6-7 พฤษภาคม 2557 รุ่นที่ 2 :8-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอะริสตั้น ต้นซอยสุขุมวิท 24 (เยื้องทางเข้าห้างเอ็มโพเรี่ยมด้านข้าง) 2014 Hanami Camping School @Tokyo ปีละครั้ง ระหว่าง 22 เมษายน-9 พฤษภาคม 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (พักห้องเดี่ยว เรียนญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานและมี ประสิทธิภาพพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นของจริง รับ 25 คนเท่านั้น (รีบหน่อยนะค่ะ)

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว ของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

โปรดติดตามกิจกรรมใหม่ๆ ของ สวอท. ปี 2557 นี้ อาทิเช่น • Symposium on Future Trend of Automotive Industry จากญี่ปุ่น • โครงการภาษาญี่ปุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดจาก AOTS ประเทศญี่ปุ่นส�ำหรับคนท�ำงานเท่านั้น • การเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่าน Web-based Training (WBT) • บริการให้ค�ำปรึกษาการลดต้นทุนวัสดุและ พลังงาน (MFCA & Sakugen) โดยทีมงานจาก ญี่ปุ่น • Tour Mission ประเทศญี่ปุ่น ชมงานแบบมีความรู้ และประสบการณ์ของจริง • จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น-ประเทศในอาเซียน ฯลฯ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


Editor’s Talk

เปิดฉบับ

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ทุกท่าน เข้าสู่บรรยากาศ ร้อนๆ ในช่วงซัมเมอร์กัน อีกแล้วนะครับ หลายๆ ท่านก็คงจะมีแพลน ท่องเที่ยวในใจกันบ้างแล้ว ถือว่าเป็นช่วง พักร้อน ไปชาร์จแบตให้กับตัวเองบ้างก็ดี ครับ สมองจะได้ปลอดโปร่ง มีเวลาคิด สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ให้ออกมาตรงใจ ลูกค้าไงล่ะครับ ส่วนใครที่ไม่ได้ไปไหน ก็ พักผ่อนอยู่กับบ้าน อ่านนิตยสารคมช่าง สบายๆ ไอเดียก็บรรเจิดได้เช่นกันครับ ส�ำหรับคมช่างฉบับนี้ ผมจะขอพูด ถึงความส�ำคัญและความหมายของ สเตนเลสกันซักหน่อย อย่างที่รู้กันว่า “สเตนเสส” เป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่ว โลก และถูกน�ำไปใช้ในงานสถาปัตยกรรม ระดับโลกมาแล้ว แต่เบื้องหลังประวัติ ความเป็นมาของ “สเตนเลส” เป็น อย่างไรนั้น อาจมีน้อยคนนักที่รู้ และนี่คือ สิ่งที่ผมก�ำลังจะพูดถึงต่อไปในฉบับนี้ครับ

7


8

Content

สารบัญ

10 Iสังคมข่าว

42 Iคมช่าง ไอที

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น

43 Iแนะน�ำสามเอ็ม

AMAZING STAINLESS

ค้ายาเสพติด โทษหนัก

ชัยเจริญค้าเหล็ก

เทคนิคการขาย

ราชพฤกษ์สเตนเลส

เที่ยวเมืองจีน 2

16 Iคมช่างเล่าเรื่อง 18 Iเรื่องจากปก

iOS7

44 Iมุมกฎหมาย

24 Iมาตรฐานงานเหล็ก (ตอนที่ 2) 26 Iเยี่ยมร้านค้า

47 Iเปิดโลกผลิตภัณฑ์ 48 Iบอกเล่าธุรกิจ

28 Iเยี่ยมร้านค้า

50 Iสบายๆ สไตล์คมช่าง

32 Iมุมสเตนเลส 34 Iมุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

52 Iสุขภาพ

คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

38 Iแนะน�ำผลิตภัณฑ์ 41 Iรอบรู้งานช่าง

ประจ�ำเดือนมีนาคม

44 ของมงคล

AMAZING STAINLESS

การติดตั้งแผ่นคอมโพสิต

54 Iพยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย 56 Iฮวงจุ้ย


ปีที่ 1 ฉบับที่ 7

ประจ�ำเดือนมีนาคม 2557

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆ ครับ ท่านผู้อ่านเคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นอะไร อยากจะท�ำ อะไร หรือต้องการให้ธุรกิจของท่านเป็นแบบไหนหรือไม่ครับ ผมเชื่อว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีความฝันที่อยากจะเป็นทั้งสิ้น แต่ความฝันนั้น ถ้าฝันแล้วไม่น�ำมาใช้เป็นพลังมันก็จะเลยผ่าน ไป เชื่อไหมครับว่าพลังแห่งความฝันนั้นยิ่งใหญ่มาก เพียงแต่ ท่านจะน�ำพลังแห่งความฝันนี้ผลักดันให้เดินไปสู่ความส�ำเร็จได้ อย่างไร ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวท่านล่ะครับ มีค�ำหนึ่งที่ผมเคยอ่านเจอ ของท่าน วูดโรว์ วิลสัน ประธานาธิบดีคนที่ 28 ของอเมริกา เคยพูดไว้ว่า

“เราทุกคนยิ่งใหญ่จากความ ฝัน....บุรุษที่ยิ่งใหญ่ทุกคนล้วน เป็นนักฝันทั้งสิ้น”

เมื่อมีฝัน ชีวิตก็จะไม่สิ้นหวัง จริงไหมครับ?

ISSN 2287-0768 ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988)

31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


10

Activity Highlight

สังคมข่าว

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในวงการก่อสร้าง และวงการสเตนเลส เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร บริการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานช่างหรืองานก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ที่ สนใจมีความประสงค์ในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวสารของคุณมาได้ที่ E-mail:

tuii.lolita@gmail.com หรือ bonanuthep@gmail.com


11

บริษัท ทีเอ็น โพลี่คาร์บอเนต จ�ำกัด ร่วมแสดงความ เสียใจในพิธีท�ำบุญสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ปีย์ แซ่อื้อ มารดาของคุณกิติพงษ์ เล็กวิจิตรธาดา หรือเฮียโทนี่ ผู้ บริหารบริษัท ดูเบสต์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด เมื่อวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ ณ วัดยาง อ่อนนุช กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone 5S เครื่อง แรกจากร้าน เอส.บี.สเตนเลส พร้อมสิทธิ์ในการร่วมลุ้น HONDA CBR500 ส่งท้ายปลายปี

คุณสิงห์ งามเลิศ ร้านสงวนการช่าง

25/115 ซ.ชินเขต ถ.งามวงศ์วาน แขวงหลักสี่ เขตทุ่งสองห้อง กทม.

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น - กัมพูชา ด้าน การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกลุ่มประเทศ อาเซียน โดยมีผู้ร่วมงานที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ ประเทศไทย ประกอบด้วย อาจารย์ และบุคลากรด้าน HR จากประเทศกัมพูชา


12

Activity Highlight

สังคมข่าว

นิตยสารคมช่าง ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณ จิรศักดิ์ แสงทอง เนื่องในโอกาสขยายสาขาใหม่ของ ร้าน เอส.ที. สแตนเลส สตีล จ�ำกัด พร้อมร่วมฉลอง วันคล้ายวันเกิดของเจ้าของกิจการคนเก่ง คุณจิรศักดิ์ แสงทอง โดยมีเพื่อนๆ ในวงการมาร่วมแสดงความ ยินดีมากมาย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โอกาสอันน่ายินดีนี้ นิตยสารคมช่างขอร่วม อวยพรให้ ครอบครัวแสงทอง และ ร้าน เอส.ที. ส แตนเลส สตีล จ�ำกัด เจริญรุ่งเรือง สุขภาพร่างกาย แข็งแรง คิดสิ่งใด สมความปรารถนาทุกประการครับ


13

“วันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางบ.ทีเอ็นฯ ได้จัดสัมมนา “ความรู้เบื่องต้น เกี่ยวกับการใช้งานสเตนเลส” ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เข้าใจสเตนเลส ไม่ยากอย่างที่คิด” ณ บริษัท แพรคติก้า จ�ำกัด เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคนิคในการน�ำสเตนเลสชนิดต่างๆ มาใช้ในธุรกิจเฟอร์นิเฟอร์” บรรยายความรู้โดย อ. กนก แนวพนิช (กนก ไร้สนิม)


16

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

หลักหรือหัวใจในการท�ำงานกับญี่ปุ่น

บริษัทข้ามชาติโดยเฉพาะบริษัทจากญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนในประเทศไทยประมาณ 7,500-8,000 กิจการ ญี่ปุ่นเป็นต่างชาติที่เข้ามา ลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด และยาวนานมาไม่ต�่ำกว่า 20-30 ปี มีคนไทยจ�ำนวนมากที่เข้าไปท�ำงานในบริษัทญี่ปุ่น การท�ำงานมี ความแตกต่างทั้งภาษาและวัฒนธรรมท�ำให้การท�ำงานร่วมกันระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นมีปัญหา หรือเกิดความไม่ราบรื่นขึ้นได้ในบาง ครั้ง ดังนั้นการเรียนรู้หลักการท�ำงานกับญี่ปุ่น ถือว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่ง นิตยสารคมช่างฉบับนี้ ดิฉันจึงน�ำมาเรียบเรียงให้ท่านได้ อ่านกันค่ะ การท�ำงานกับคนญี่ปุ่นที่ส�ำคัญควรปฏิบัติ คือต้องมี ほうれんそう (ho ren so) ค�ำนี้ ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าผักโขม หรือผักปวยเล้ง ฝรั่งเรียกว่า Spinach ผักที่ป๊อปอายกินแล้วแข็งแรง ฉลาด Ho - Ren - So คืออะไร? คือค�ำ 3 ค�ำที่ตัดมาเฉพาะค�ำหน้า แล้วเอามาต่อกัน ย่อมาจากค�ำว่า - โฮ โคะ คุ ほうこく (Hou ko ku) = รายงาน - เรน รา คุ れんらく (Ren ra ku) = แจ้งให้ทราบ - โซ ดัน そうだん (Sou dan) = ปรึกษาหารือ เมื่อน�ำมาอธิบายขยายความเพิ่มเติม ในทางปฏิบัติ มีดังนี้ ほう ho คือ 報告 hokoku หมายถึง ต้องรายงาน เจ้านายสั่งงานมาแล้ว งานท�ำไปถึง ไหนแล้ว ต้องรายงานเป็นระยะๆ อาจจะทุกวันหรือทุกสองวัน ไม่ใช่รอจนใกล้ก�ำหนดเสร็จแล้วค่อยมาบอก ควรเริ่มต้นรายงาน ด้วยผลลัพธ์หรือข้อสรุปสั้นๆก่อน รายงานที่เป็นข้อเท็จจริง การรายงานความคืบหน้าของงานต่อหัวหน้าหรือเจ้านายให้รับรู้ ไม่ต้องรอให้เรียกถาม れん ren คือ 連絡 renraku หมายถึง แจ้งให้ทราบการท�ำงาน ควรบอกกล่าว รายงานความคืบหน้าของงานต่อหัวหน้าหรือเจ้านายให้รับรู้ ไม่ต้องรอให้เรียก ถาม ทันทีที่ได้รับข้อมูลใหม่หรือมีข่าวสารเพิ่มเติม ต้องแจ้งให้หัวหน้ารับรู้ทันที เช่น มีคนมาหา มีคนโทรศัพท์ถึง มีคนฝากข้อความ เรื่องเหล่านี้ต้องแจ้งให้เจ้านายทราบ หรือเรื่องของเราเอง วันโน้นวันนี้จะไปไหนต้องขอลาหยุดแต่เนิ่นๆ แจ้งเจ้านายให้รู้ล่วงหน้า การ แจ้งให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานได้รู้ ถือว่าเป็นมารยาทในการท�ำงาน ไม่ใช่หายไปเฉยๆ そう so คือ 相談 sodan หมายถึง ปรึกษาหารือ เมื่อท�ำงานแล้วมีปัญหาก็ต้องรายงานและปรึกษา การไม่ปรึกษาหรือสอบถาม อาจจะท�ำให้ปัญหาลุกลาม จึงควรปรึกษาหรือพูดคุยทันทีที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด การปรึกษาควรท�ำการนัดหมายกับหัวหน้าหรือเจ้านายก่อน โดยบอก ประเด็นส�ำคัญที่ต้องการจะปรึกษาไม่ควรปกปิดความผิดพลาดของตนเอง ต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบ หากเรื่องที่จะปรึกษาเป็นเรื่องส่วน ตัว ควรจะขอปรึกษานอกเวลาท�ำงาน โดยแจ้งให้หัวหน้าทราบล่วงหน้าและขอนัดหมายเวลาที่หัวหน้าสะดวก

แหล่งที่มาของข้อมูล: หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ


17

6

คนญี่ปุ่นได้รับการสอนมาให้มีวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วน รวมมากกว่าส่วนตัว ในชีวิตประจ�ำวันในที่สาธารณะ ชาวญี่ปุ่นจะ มีความระมัดระวังรักษามารยาท ไม่กระท�ำในสิ่งที่รบกวนผู้อื่น เช่นมารยาทในการเดินทางบนรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดิน ผลการ ส�ำรวจของสมาคมรถไฟเอกชนญี่ปุ่นพบว่า คนโดยสารรถไฟใต้ดิน ญี่ปุ่นไม่ชอบเสียงรบกวน (noise) มากที่สุด หากท่านผู้อ่านมี โอกาสเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น ควรทราบและระมัดระวังใน การใช้บริการรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะ เรื่องดังต่อไปนี้

(1). พูดคุยเสียงดัง, มีพฤติกรรมหยาบ-อึกทึก-โครมคราม “คนญี่ปุ่นไม่ชอบเสียงดังบนรถไฟ” (2). ฟังเสียงดนตรีจากหูฟัง (เสียงดังเกินไปท�ำให้รบกวนผู้อื่น) (3). วิธีการนั่งที่ไม่เหมาะสม เช่น นั่งกินที่คนข้างๆ ฯลฯ (4). ใช้เสียงโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์คุยกัน คนญี่ปุ่นต้องการให้ใช้ระบบสั่นและคุยกันแบบกระซิบ ใช้เวลาไม่นาน (5). ผลักหรือดันเวลาขึ้นลงรถไฟ (6). แต่งหน้า เมค-อัพ บนรถไฟ โดยปกติที่ญี่ปุ่นจะมีป้ายประกาศห้ามแต่งหน้าบนรถไฟ (7). ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด ต้องทิ้งในที่ที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น (8). นั่งบนพื้นรถไฟ ท�ำให้กีดขวางทางเดิน (9). ขึ้นรถไฟขณะเมา (10). ขึ้นรถไฟที่แน่นพร้อมกับเด็กในรถเข็น วิธีที่ดีที่สุดคือ อุ้มเด็กขึ้นรถ แล้วหาที่นั่ง หรือเลือกเดินทางนอกชั่วโมงเร่งด่วน ดิฉันขอขอบคุณผู้อ่านนิตยสารคมช่างที่ติดตามอ่านกันมาอย่างต่อเนื่อง ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจของ ประเทศญี่ปุ่นอีกมากมาย ติดตามกันต่อได้ในฉบับหน้านะคะ


18

In Cover

เรื่องจากปก


19 เหล็กกล้าไร้สนิม หรือ สเตนเลส (Stainless Steel) ถือว่าเป็นโลหะผสมเหล็ก ที่มีโครเมียมอย่าง น้อยที่สุด 10.5% เนื่องจากโลหะผสมดังกล่าวจะไม่เป็น สนิมด้วยสาเหตุจากจากการท�ำปฏิกิริยากันระหว่าง ออกซิเจนในอากาศกับโครเมียมในเนื้อสเตนเลส เกิด เป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวไว้ ท�ำหน้าที่ปกป้องการเกิด ความเสียหายให้กับตัวเนื้อสเตนเลสได้เป็นอย่างดี ปกป้องการกัดกร่อน และไม่ช�ำรุดหรือสึกกร่อนง่าย อย่างโลหะทั่วไป ส�ำหรับในในหลายๆประเทศ โดย เฉพาะในอุตสาหกรรมการบิน นิยมเรียกโลหะนี้ว่า Corrosion Resistant Steel เมื่อไม่ได้ระบุชัดว่าเป็น โลหะผสมชนิดใด และคุณภาพระดับใด แต่ในท้อง ตลาดเราสามารถพบเห็น สเตนเลสเกรด 18-8 มาก ที่สุด ซึ่งเป็นการระบุถึงธาตุที่เจือลงในในเนื้อเหล็กคือ โครเมียมและนิเกิล จัดเป็น Commercial Grade คือมี ใช้ทั่วไปหาซื้อได้ง่าย มักใช้ท�ำเครื่องใช้ทั่วไป ซึ่งเรา สามารถจ�ำแนกประเภทของสเตนเลสได้จากเลขรหัสที่ ก�ำหนดขึ้นตามมาตรฐาน Aisi เช่น 304 304L 316 316L เป็นต้น ซึ่งส่วนผสมจะเป็นตัวก�ำหนดเกรดของ สเตนเลส ซึ่งมีความต้องการในการใช้งานที่แตกต่าง กันออกไป โดยปกติสเตนเลส จะไม่เป็นสนิมเพราะที่ ผิวจะมีฟิล์มโครเมียมออกไซด์ บางๆเคลือบผิวอยู่ อันเนื่องมาจากการท�ำปฏิกิริยากันระหว่าง Cr ใน สเตนเลส กับออกซิเจนในอากาศ ถ้าสเตนเลสถูกท�ำให้ เกิดรอยขีดข่วน แล้วบริเวณรอยนั้นมีความชื้น ซึ่ง สามารถท�ำให้เกิดปฏิกิริยากับธาตุเหล็กก่อนที่ฟิล์ม โครเมียมออกไซด์จะก่อตัวขึ้นมาอีกครั้ง ก็จะเป็น สาเหตุให้เกิดสนิมขึ้นได้

โลหะที่ทนต่อการกัดกร่อนถูกค้นพบครั้งแรกโดย นักโลหะวิทยาชาว ฝรั่งเศส ปิแอร์ เบอร์แทร์ (Pierre Berthier) ในปี ค.ศ. 1821 พบว่าเมื่อ โลหะผสมกับโครเมียมจะมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนจากกรดบางชนิด แต่ยังมีความเปราะสูง หลังการค้นพบของ ปิแอร์ เบอร์แทร์ (Pierre Berthier) ในปี 1872 หรืออีกกว่า 50 ปี ต่อมามีชาวอังกฤษสองคนคือ วูดส์และคลาร์ค (Woods and Clark) ได้จดสิทธิบัตรโลหะที่ทนต่อการกัดกร่อนจากสภาพ อากาศและกรดเป็นครั้งแรก ด้วยประกอบโครเมียม 30-35 % และ ทังสเตน 1.5-2.0 และเริ่มมีการพัฒนาอย่างมากในยุคหลังศตวรรษที่ 19 เมื่อ ฮันส์ โกลชมิดท์ (Hans Goldschmidt ) ชาวเยอรมัน สามารถผลิตโลหะที่มี คาร์บอนต�่ำได้ ในปี 1895 และหลังจากนั้นอีก 10 ปี ก็มีนักวิทยาศาสตร์ ชาวฝรั่งเศส ลีอ็อน กิวล์เลด (Leon Guillet) ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยโลหะ ผสม คือสเตนเลส กลุ่มเฟอร์ริติกบางชนิด และออสเทนนิติกกลุ่ม 300 ในระหว่างปี 1904-1908 มีการศึกษาและเสนอผลงานวิจัยคิดค้น มากมาย ทั้งในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน โดยผลงานที่ โดดเด่นได้แก่การตีพิมพ์ผลงานเหล็กกล้าผสมโครเมียม-นิกเกิลของ จิเซน (Giesen) ชาวอังกฤษ ผลงานการพัฒนาเหล็กกล้าผสมโครเมียม ของ พอร์ทีวิน (Portevin) ชาวฝรั่งเศส และที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ ผลงาน ของชาวเยอรมันสองท่าน พี. มอนนาร์ท และ ดับบิว. บอร์เชอร์ส (P. Monnartz and W. Borchers) ที่พบว่าเหล็กกล้าที่ทนต่อการกัดกร่อน ต้องมีโครเมียมผสมอย่างน้อย 1.5 % การผลิตโลหะทนต่อการกัดกร่อนในเชิงอุตสาหกรรมเริ่มต้นอย่าง จริงจัง ในปี 1908 เมื่อบริษัท ครุปป์ ไอออน เวิร์ค (Krupp Iron Works) ของเยอรมันได้น�ำเหล็กกล้าผสมโครเมียม-นิกเกิลมาผลิตเป็นตัวเรือเดิน สมุทร และยังได้พัฒนาเหล็กกล้าออสเทนนิติกด้วยส่วนผสมคาร์บอน <1% นิกเกิล <20% และโครเมียม 15-40 % ในระหว่างปี ค.ศ. 1912-1914 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน เพื่อการค้าและ ผลิตภัณฑ์ที่มีความรุ่งเรื่องอย่างมากในยุคแรกๆ อยู่ระหว่าง ปี 19111913 เริ่มที่ปี 1911 เอลวูด เฮย์เนส (Elwood Haynes) ชาวอเมริกา ได้คิดค้นและผลิตมีดโกนหนวดไร้สนิมเป็นผลส�ำเร็จ โดยมีส่วนผสมของ โครเมียม 14-16 % และคาร์บอน 0.07-0.15 % ในขณะที่ แฮร์รีย์ เบรียรเลย์ (Harry Brearley) ชาวอังกฤษได้คิดค้นและผลิต ล�ำกล้องปืนที่ทนต่อการกัดกร่อนเป็นผลส�ำเร็จด้วยส่วนผสมโครเมียม 6-15% คาร์บอน ประมาณ 0.2 % แล้วยังได้น�ำโลหะที่ค้นพบนี้ไปผลิตเป็น มีด กรรไกร และเครื่องครัวอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เขาได้ตั้งชื่อเหล็กกล้าที่ทน ต่อากรกัดกร่อนนี้ว่า “Rustless steel” ก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็น ค�ำว่า “stainless steel” ด้วยค�ำแนะน�ำของเออร์เนส์ท สจ๊วต (Ernest Stuart) เจ้าของโรงงานผลิตพวกเครื่องใช้คัดเตอร์รี ที่คิดว่ามีความไพเราะกว่า ในปี 1912 และ ต่อมาในปี 1913 ในงานแสดงนิทรรศการที่กรุงเวียนนา แม็ค เมียวแมนน์ (Max Mauermann) ชาวโปแลนได้น�ำเสนอผลงานว่า เขาได้ผลิตสเตนเลสส�ำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 1912


20 คนโดยทั่วไปจะไม่ทราบว่าสเตนเลสมีกี่ประเภท และมักจะมีการเข้าใจผิดว่าสเตนเลสแท้ต้องแม่เหล็กดูดไม่ติด แต่จริงๆแล้วการที่ แม่เหล็กจะดูดติดหรือไม่ติดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสเตนเลส สเตนเลสแบ่งออกเป็นกลุ่มพื้นฐาน ได้ 5 กลุ่ม กลุ่มออสเทนนิติค (Austenitic) เป็นสเตนเลสตระกูล 300 เป็นเกรดที่ใช้งานแพร่หลายมากที่สุดถึง 70% มีคุณสมบัติที่ แม่เหล็กดูดไม่ติด (non-magnetic) มีส่วนผสมของโครเมียม 16% คาร์บอนอย่างมากที่สุด 0.15% มีส่วนผสมของธาตุนิกเกิล 8% เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการท�ำการประกอบ (Fabrication) และเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน เกรดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและ นิยมเรียก 18/10 คือการที่มีส่วนผสมของโครเมียม 18% และนิกเกิล 10% กลุ่มเฟอริติค (Ferritic) แม่เหล็กดูดติด(magnetic) มีธาตุคาร์บอนผสมปริมาณที่ต�่ำ และมีโครเมียมเป็นธาตุผสมหลักที่ ส�ำคัญอาจอยู่ระหว่าง 10.5%-27% และมีนิกเกิ้ลเป็นส่วนผสมอยู่น้อยมากหรือไม่มีเลย กลุ่มมาร์เทนซิติค (Martensitic) แม่เหล็กดูดติด (magnetic) มีส่วนผสมของโครเมียม 12-14% และมีธาตุคาร์บอนผสม อยู่ปานกลาง มีโมลิบดีนัมเป็นส่วนผสมอยู่ประมาณ 0.2-1% ไม่มีนิกเกิล สเตนเลสตระกูลนี้สามารถปรับความแข็งได้โดยการให้ความร้อนแล้วท�ำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว (Quenching)และอบคืนตัว (Tempering) สามารถลดความแข็งได้ คล้ายกับเหล็กกล้าคาร์บอน และพบการใช้งานที่ส�ำคัญในการผลิตเครื่องตัด, อุตสาหกรรม เครื่องบินและงานวิศวกรรมทั่วไป กลุ่มดูเพล็กซ์ (Duplex) มีโครงสร้างผสมระหว่าง โครงสร้างเฟอริติค และออสเทนนิติค มีโครเมียมเป็นธาตุผสมอยู่ระหว่าง 19-28% และโมลิบดินัมสูงกว่า 5% และมีนิกเกิลน้อยกว่าตระกูลออสเทนนิติค พบว่ามีการใช้งานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน บรรยากาศแวดล้อมของคลอไรด์ กลุ่มเพิ่มความแข็งโดยการตกผลึก (Precipitation hardening) เกรดที่เป็นที่รู้จักในตระกูลนี้ คือ 17-4H ซึ่งมี ส่วนผสมของโครเมียม 17% และนิกเกิล 4% สามารถเพิ่มความแข็งแรงได้โดยกลไกเพิ่มความแข็งจากการตกผลึก (Precipitation hardening mechanism) โดยสามารถเพิ่มความแข็งแรงสูงมาก มีค่าความเค้นพิสูจน์ (Proof stress) อยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 1,500 เมกาปาสคาล (MPa) ขึ้นอยู่กับชนิดและกรรมวิธีปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน (Heat treatment)

ประโยชน์ของการใช้งานสเตนเลส ใช้งานได้ในอุณหภูมิสูง (High temperature)ป้องกันการเกิดคราบออกไซด์ (scale) และยังคงความแข็งแรง ไม่ปนเปื้อน (No contamiation) ป้องกันการท�ำ ปฏิกิริยากับสารเร่งปฏิกิริยา งานด้านสถาปัตยกรรม (Aesthetic appearance) ไม่เป็นสนิม ไม่ต้องทาสี งานที่ต้องการสุขอนามัย(Hygienic condition) ต้องการความสะอาดสูง มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับมวล (High strength vs. mass) ต้านทานการขัดถูแบบเปียก (Wet abrasion resistance) ใช้ในสิ่งแวดล้อมที่กัดกร่อน (Corrosive Environment) งานอุณหภูมิเย็นจัด ป้องกันการแตกเปราะ


21 เกร็ดความรู้ในการใช้สเตนเลส ค่าการน�ำความร้อน (Thermal Conductivity) สเตนเลสทุกชนิดจะมีค่า การน�ำความร้อนต�่ำกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนมาก สเตนเลสเกรดที่มีส่วน ผสมโครเมียมอย่างเดียว (Plain Chromium Steel) มีค่าการน�ำความร้อน ±1/3 และเกรดออสเทนนิติกมีค่าการน�ำความร้อน ±1/4 ของเหล็กกล้า คาร์บอน ท�ำให้มีผลต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง เช่นมีผลต่อการควบคุม ปริมาณความร้อนเข้าระหว่างการเชื่อม, ต้องให้ความร้อนเป็นระยะเวลา นานขึ้น เมื่อต้องท�ำงานขึ้นรูปร้อน สัมประสิทธิ์การขยายตัว (Expansion Coefficient) สเตนเลสเกรดที่ มีส่วนผสมโครเมียมอย่างเดียวมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวคล้ายกับ เหล็กกล้าคาร์บอน แต่เกรดออสเทนนิติกจะมีสัมประสิทธ์การขยาย ตัวสูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน 1½ เท่า การที่สเตนเลสมีการขยาย ตัวสูงแต่มีค่าการน�ำความร้อนต�่ำท�ำให้ต้องหามาตรการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียหายที่ตามมาเช่น ใช้ปริมาณความร้อน ในการเชื่อมต�่ำ, กระจายความร้อนออกโดยใช้แท่ง ทองแดงรองหลัง, การจับยึดป้องกันการบิดงอ ปัจจัย เหล่านี้ต้องพิจารณาการใช้งานร่วมกันของวัสดุ เช่น ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ระหว่างเปลือกโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอน และ ท่อออสเทนนิติคเป็นต้น ฟิล์มป้องกันและการสร้างฟิล์ม (Passive Film) สเตนเลสจะมีฟิล์มบางๆ ต้านทานการ กัดกร่อน จ�ำเป็นต้องรักษาความสมบูรณ์ ของฟิล์มป้องกัน ด้วยการ • หลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการสัมผัส รุนแรงทางกล • ซ่อมแซมบริเวณที่เสียหาย เช่นบริเวณ ที่เกิดสะเก็ดหรือคราบออกไซด์เนื่องจาก อุณหภูมิสูงใกล้ๆ แนวเชื่อม, บริเวณที่เกิด ความเสียหายทางกลหรือมีการเจียระไน โดยวิธีการสร้างฟิล์มป้องกัน (Passivation) ด้วยวิธีแช่กรดเพื่อก�ำจัดคราบจากออกไซด์ (Pickling) หรือการแช่กรดหรือทาน�้ำยาสร้าง ฟิล์มออกไซด์ (Passivation) ที่ผิว • มีออกซิเจนเพียงพอและสม�่ำเสมอที่จะสร้างออกไซด์ ที่ผิวของเหล็กกล้าสเตนเลสได้ • ต้องหลีกเลี่ยงและระมัดระมัดระวังการเสียดสีอย่างรุนแรง โดยส�ำหรับผิวหน้าที่มีการเสียดสีกันตลอดเวลา ควรใช้ Load หรือแรงเสียดสีต�่ำสุด และการเสียดสีไม่สร้างความร้อนเกิดขึ้น ควรรักษาผิวสัมผัสไม่ให้มีการบดกับผงฝุ่น เม็ด ทรายฯลฯ และใช้ น�้ำมันหล่อลื่นหรือเคลือบผิว


22

ผิวของสเตนเลส No.1- รีดร้อนหรือรีดเย็น / อบอ่อน หรือปรับปรุงด้วยความร้อน คราบ ออกไซด์ไม่ได้ขจัดออก / ใช้งานในสภาพที่รีดออกมาโดยทั่วไปจะใช้งานที่ทน ความร้อน 2D- สภาพผิว 2D หลังจากการรีดเย็นโดยลดความหนาลง ผ่านการอบอ่อนและการ กัดผิวโดยกรดลักษณะผิวสีเทาเงินเรียบ 2B- ผิว 2D ที่ผ่านลูกรีดขนาดใหญ่กดทับปรับความเรียบ เพิ่มความเงาผิวเงาสะท้อน ปานกลาง ผลิตโดยวิธีการรีดเย็น ตามด้วยการอบน�ำอ่อนขจัดคราบออกไซด์ และน�ำไปรีด เบาๆ ผ่านไปยังลูกกลิ้งขัด ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปของการรีดเย็น ผิวที่ได้ส่วนมากจะอยู่ใน ระดับ 2B BA-ผ่านกระบวนการรีดเย็นโดยความหนาลดลงทีละน้อยๆ ผ่านการอบอ่อนด้วยก๊าซ ไฮโดรเจน เพื่อป้องกันกันการออกซิเดชั่นกับออกซิเจนในอากาศ ผิวมันเงา สะท้อน ความเงาได้ดี ผิวผลิตภัณฑ์สเตนเลสจะกระท�ำด้วยวิธีนี้ ซึ่งจะมีเครื่องหมาย BA หรือ No.2BA, A ซึ่งผิวอบอ่อนเงา จะมีลักษณะเงากระจก ซึ่งเริ่มต้นจากการรีดเย็น อบอ่อนในเตาควบคุมบรรยากาศ ผิวเงาที่เห็นจะเป็นการขัดผิวด้วยลูกกลิ้งขัดผิว หรือเจียรนัยผิวตามเกรดที่ต้องการ ผิวอบอ่อนเงาส่วนมากจะใช้กับงาน สถาปัตยกรรม ที่ต้องการผิวสะท้อน ผิวอบอ่อนสีน�้ำนมจะไม่สะท้อนแสง เหมือนกับ No.8 จะใช้กับงานที่เป็นขอบ ชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรม ภาชนะ ในครัว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร No.4, Hair Line- สภาพผิว 2B ที่ผ่านการขัดถูด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120-220 โดยค่าความหยาบขึ้นอยู่กับแรงกด, ขนาดของอนุภาคเม็ด ทราย และระยะเวลาการใช้งานของกระดาษทราย ผิว No.4 เป็น สภาพผิวที่สนองต่อการน�ำไปใช้งานทั่วไป เช่นร้านอาหาร อุปกรณ์ เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์รีดนม No.8- สภาพผิว 2B, BA ขัดด้วยผ้าขัดอย่างละเอียดมากขั้นตาม ล�ำดับ เช่น #1000, ผ้าขนสัตว์ โดยมีผงขัดอะลูมิเนียมและ โครเมียมออกไซด์ ผิว No.8 ส่วนมากจะเป็นผิวเงาสะท้อนคล้าย กระจกเงา ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นสเตนเลสชนิดแผ่นโดยผิว จะถูกขัดด้วยเครื่องขัดละเอียด น�ำไปใช้กับงานตกแต่งทางด้าน สถาปัตยกรรม และงานที่เน้นความสวยงาม


23 การกัดกร่อน สเตนเลสเป็นวัสดุที่มีความทนและ ต้านทานการกัดกร่อน แต่ก็ขึ้นกับการใช้งาน ในสเตนเลสแต่ละตระกูล การกัดกร่อนทั่วไป (General Corrosion) เป็นการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นที่บริเวณผิวหน้า (Uniform Attack) จะเกิดขึ้นกับสเตนเลสในสิ่งที่ แวดล้อมที่มีผลต่อการกัดกร่อนในอัตราที่ต�่ำมาก การกัดกร่อนเนื่องจากความต่างศักย์ไฟฟ้า (Galvanic Corrosion) เป็นการกัดกร่อนที่เกิดจากโลหะ 2 ชนิดที่มี ศักย์ทางไฟฟ้าแตกต่างกันมาอยู่ติดกัน จุ่มอยู่ในสารละลาย ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเดียวกัน สเตนเลสจะเป็นโลหะที่มีศักย์สูง กว่า การกัดกร่อนเนื่องจากการขัดถู (Abrasion Corrosion) เป็น ปฏิกิริยาที่เกิดร่วมกันระหว่างการสึกหรอทางกลกับการ กัดกร่อนจากสารละลาย, ผงหรือเศษที่หลุดมาจากการขัดถู จะ ท�ำให้ผิวหน้าสัมผัสมีอัตราการกัดกร่อนสูง การกัดกร่อนตามขอบเกรน (Intergranular Corrosion) เกิดขึ้นเนื่องจาก เกิดการตกผลึกของโครเมียมคาร์ไบด์บริเวณขอบเกรน ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 450๐-850๐C ท�ำให้มีปริมาณโครเมียมลดลง มีความต้านทานต�่ำ แก้ไขโดยการ เลือกใช้วัสดุเกรด “L” หรือ เกรดที่ช่วยให้โครงสร้างสถียร (Stabilized Grade) และต้องระวังไม่ให้เกิดการกัดกร่อนตามขอบเกรนระหว่างการเชื่อม การกัดกร่อนแบบสนิมขุม (Pitting Corrosion) เป็นการกัดกร่อนซึ่งมีผลท�ำให้ ที่ผิวหน้าเป็นรูเล็กๆ หรือเป็นรูทะลุตลอดเนื้อวัสดุ แต่สามารถวัดการสูญเสีย เนื้อวัสดุได้น้อย สิ่งแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน ส่วนมากจะเป็นสารละลายที่มี คลอไรด์ไออน (Chloride Ion) จะเป็นต�ำแหน่งที่ฟิล์มถาวรจะถูก ท�ำลายได้ง่ายที่สุด ควรจะเลือกใช้วัสดุด้วยความระมัดระวัง โดย เฉพาะอย่างยิ่งในสารละลายของกรดที่มีอุณหภูมิสูง ถ้าเงื่อนไขที่จะ ท�ำให้เกิดการกัดกร่อนแบบสนิมขุมไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แก้โดยการ เลือกใช้โลหะผสมที่ต้านทานการกัดกร่อนสูงกว่า เช่น สเตนเลสเกรด ดูเพล็กซ์ และเกรดอื่นๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การกัดกร่อนในพื้นที่อับหรือถูกปกปิด (Crevice Corrosion) ท�ำให้ปิดกั้น ออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปท�ำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสร้างฟิล์มออกไซด์ได้ ท�ำให้ ฟิล์มป้องกันมีแนวโน้มที่จะถูกท�ำลายดังนั้นในสภาวะการใช้งานต้องหลีกเลี่ยง การมีพื้นที่อับ การกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีจุลชีพ (Microbiologically Induced Corrosion : Mic) เกิดจากแบคทีเรียที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมเกาะติดที่ผิวหน้าของ สเตนเลสท�ำให้บริเวณนั้น ปิดกั้นออกซิเจน ดังนั้นเงื่อนไขในการกัดกร่อนจึง คล้ายกับแบบ Crevice แบคทีเรียจึงท�ำให้สถานการณ์ การกัดกร่อนเลวร้ายลง การแตกร้าวเนื่องจากการกัดกร่อนภายใต้แรงเค้น (Stress Corrosion Cracking : Scc) คือการแตกเปราะที่เริ่มต้นจากการกัดกร่อนในวัสดุที่มีความเหนียว สเตนเลสเกรดออสเทนนิติกจะมีแนวโน้มที่จะเกิด Scc สูงกว่าเกรดเฟอร์ริติก

ส�ำหรับเรื่องราวรายละเอียดของสเตนเลส ยังมีอีกมากมาย โปรดติดตามได้ในคอลัมน์ มุมสเตนเลส ของ อ.กนก ไร้สนิม ผู้เชี่ยวชาญด้าน สเตนเลสระดับแนวหน้าของเมืองไทย ได้เป็นประจ�ำ ทุกๆ ฉบับครับ •


24

ทราบกันมั้ยครับว่า “เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น” ก็มี มาตรฐานชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราว ทั้งที่เป็นมาตรฐานแห่งชาติ และมาตรฐานระหว่างประเทศ แต่มาตรฐานแห่งชาติหลาย ประเทศล้วนมีบทบาทส�ำคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ประเทศผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมที่ส�ำคัญของโลก มาตรฐานแห่ง ชาติเหล่านั้นมักใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายในการซื้อขาย และ ใช้อ้างอิงในเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึงใช้เรียกในงาน วิชาการด้วย


25

มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น Stainless steel of JAPAN

มาตรฐาน G 4304 และ G 4305 ใช้ชื่อเรียกเกรดเหมือนกัน โดยขึ้นต้นว่า “SUS” ตามด้วยชื่อเกรดที่ ประกอบด้วยตัวเลขหรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และอาจมีตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือ ตัวเลขตามหลังอีกที ตัวอย่างเช่น SUS 201, SUS 304, SUS 316L, SUS 430, SUS 430LX, ส่วนมาตรฐาน GIS 4313 แม้ชื่อ มาตรฐานจะได้ใช้ค�ำว่าเหล็กกล้า แทนที่จะใช้ค�ำว่าเหล็กกล้าไร้ สนิม แต่ในมาตรฐานนี้กลับกล่าวถึงชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิมเอา ไว้ทั้งสิ้น โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเกรดในมาตรฐาน G 4304 และ G 4305 บางเกรด ซึ่งขึ้นต้นด้วย “SUS” ส่วนเกรด เฉพาะในมาตรฐานนี้จะขึ้นต้นด้วย SUH ตัว H ก็มาจากค�ำว่า ความทนความร้อน (Heat-Resisting) นั่นเอง ตัวอย่างเช่น SUH 409L SUH 446 และ SUH 660 ตัวย่อ “SUS” ในมาตรฐานญี่ปุ่นค�ำเต็มคือ “Steel Use Stainless” ส่วน “SUH” ก็มาจาก ‘Steel Use Heat-Resisting” เกรด SUH 409 และ SUH 409L ใช้กันมากในอุตสาหกรรมยาน ยนต์ ท�ำเป็นชิ้นงานบางส่วนในระบบท่อไอเสียของรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ในวงการการค้าเหล็กกล้าไร้สนิมมัก เรียกเกรด SUH 409L เป็น SUS 409L ค�ำถามคือมันเป็น เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเดียวกันหรือไม่ ค�ำตอบคือ เป็นเกรด เดียวกัน ส่วนผสมเดียวกัน คุณสมบัติเชิงกลเดียวกัน แต่คนส่วน จากฉบับที่ผ่านมา เราได้ท�ำความรู้จักกับมาตรฐาน “เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น” ที่เป็นมาตรฐานประเทศไทยกันไปแล้ว ใหญ่นิยมเรียก SUS 409L ซึ่งส่วนผสมหลักก็ยังเป็นเหล็กกล้าไร้ สนิม แม้ประเทศญี่ปุ่นจะจัดหมวดหมู่ไปอยู่ในเหล็กกล้าทนความ ฉบับนี้เราจะมาพูดถึงมาตรฐานเหล็กกล้าไร้สนิมที่ส�ำคัญของ ร้อนก็ตาม ประเทศญี่ปุ่นกันบ้าง โดยมีทั้งหมด 3 มาตรฐาน ที่มีบทบาท เรื่องมาตรฐานเป็นสิ่งที่เราต้องท�ำความเข้าใจเพื่อประยุกต์ใช้ ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ GIS G 4305 เป็น มาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น GIS G 4304 เป็น ในการท�ำงานได้อย่างถูกต้องนะครับ ฉบับหน้าเราจะมาพูดถึง มาตรฐานอเมริกาและยุโรปกันบ้าง ซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไร มาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน และ GIS G ต้องรอติดตามครับ • 4313 เป็นมาตรฐานส�ำหรับแผ่นเหล็กกล้าทนความร้อนสูง


26

Visit Dealer

เยี่ยมร้านค้า

342 ถ.โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02 981 0147-8, 089 007 5099 แฟกซ์ 02 981 0148

ความส�ำเร็จ เริ่มจากการก้าวผ่าน ความกลัวให้ได้

เจ้าของธุรกิจมากประสบการณ์ ที่มาพร้อมความกล้าในการเดินหน้าเข้าสู่วงการก่อสร้าง คุณสมชาย พงศ์พันโพฤทธิ์ กับ “ร้านชัยเจริญค้าเหล็ก” โดยจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ เหล็กรูปพรรณทุกชนิด รวมทั้งสเตนเลส อะลูมิเนียม ร้านชัยเจริญค้าเหล็ก สร้างความแตกต่างและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า โดยคัดสรรสินค้าที่มีความหลากหลาย ได้คุณภาพ ให้ลูกค้าได้เลือกสินค้าที่ถูกใจในราคาประหยัด พร้อมกันนี้ยังให้ความส�ำคัญกับการท�ำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้า สร้างความคุ้นเคยและเป็นกันเองเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกไว้วางใจ และกลับมาซื้อสินค้าของเรา กว่าจะมาเป็น “ร้านชัยเจริญค้าเหล็ก” ที่มีลูกค้ามากมายในปัจจุบัน คุณสมชายเองก็ผ่านอุปสรรคมาหลากหลายรูปแบบ ทั้ง โดนหลอก โดนเอาเปรียบ แต่ด้วยความที่เป็นคนใจสู้ และไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ จนท�ำให้มีวันนี้ และได้น�ำข้อคิดต่างๆ ที่ได้มาจาก ประสบการณ์ของตนเอง น�ำมาสอนและปฏิบัติแก่ลูกน้อง โดยแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ อยากช่วยเหลือ ท�ำให้พวกเขารู้สึกว่ามีที่พึ่ง ให้ความเป็นกันเอง ท�ำให้ลูกน้องไม่รู้สึกกลัวแต่เกรงใจ คอยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเสมอๆ ให้เขามีความสุขที่จะท�ำงานกับเรา โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คุณสมชายกล่าวว่า “เราต้องหมุนให้ทันโลก ต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่คนอื่น ท�ำ เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อยู่กับปัจจุบันแต่คิดให้น�ำคนอื่น อย่าติดกับค�ำว่า “กลัว” จนท�ำให้เราไปต่อ ไม่ได้ ผมว่าการที่เราได้ท�ำในสิ่งที่เรารักถือเป็นโชคดีในระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้องท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปด้วย คิดและท�ำ อย่างรอบคอบ ความส�ำเร็จก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมครับ” •


28

Visit Dealer

เยี่ยมร้านค้า

เป้าหมายธุรกิจ เพื่อความสุข ของลูกค้า

68/1 หมู่ 2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง นนทบุรี 11000 โทร. 02 921 5929, 081 701 3017 แฟกซ์ 02 921 5928

ความส�ำเร็จที่แลกมาด้วยความเหนื่อยยากของคุณบัญชา บุญญะดิเรกษ์ กับร้าน “ราชพฤกษ์สเตนเลส” เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ตัวจริง จากพนักงาน ธนาคารกว่า 19 ปี ก็เริ่มหันมาจับธุรกิจก่อสร้างอย่างจริงจัง จากท�ำเพราะ หน้าที่ก็กลายเป็นชีวิตจิตวิญญาณ ด้วยแรงและก�ำลังใจที่มีบวกกับความเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ท�ำให้คิดเสมอว่า “ถ้าคนอื่นท�ำได้ เราก็ท�ำได้” คุณบัญชาจึงค่อยๆ เรียนรู้และ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเส้นทางสายนี้ จนท�ำให้ผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงแรก เริ่มของการท�ำธุรกิจในแบบที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน จนกลายเป็นที่ยอมรับใน ปัจจุบัน หัวใจหลักในการท�ำธุรกิจของคุณบัญชา คือการให้ความส�ำคัญกับความ ซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าเป็นหลัก รู้จักพูดคุยให้ค�ำปรึกษา เป็นกันเองกับลูกค้าทุก คน เพราะลูกค้าบางรายอาจยังไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร ต้องใช้สินค้า ประเภทไหน เราก็ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง ให้ลูกค้าน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ใช้งานได้ยาวนาน ลูกค้าจึงเปรียบเสมือนเพื่อน ครอบครัว ที่สามารถเข้ามา สอบถามพูดคุยกันได้ตลอด และทางร้านเองก็ยินดีแนะน�ำและให้บริการ คุณบัญชากล่าวทิ้งท้ายว่า “เป้าหมายของผมคือท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด และท�ำ ต่อไปเรื่อยๆ จนไม่มีแรงจะท�ำ เพราะผมมีความสุขที่ได้ท�ำงาน และผล ตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าเงินทองก็คือ ความสุข ที่ได้กลับคืนมาเป็นร้อยเท่า พันเท่า ผมตั้งใจจะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ให้ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาถูกใจ เพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ท�ำให้ธุรกิจก้าวต่อ ไปได้คือการที่ลูกค้าได้รับรู้ถึงความจริงใจและความตั้งใจของเรา และต้อง หมั่นสร้างรอยยิ้มเสมอๆ เพื่อลดระยะห่างระหว่างเรากับลูกค้าให้สั้นลง” •

ส�ำหรับคอลัมน์ “เยี่ยมร้านค้า” ของร้านไอรอนเมท ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ ทางนิตยสารขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์เป็น โทร. 02-892-2233, 086-023-0818, 086-893-2637 ทางกองบรรณาธิการนิตยสารคมช่าง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย


32

Stainless Cornor

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

สวัสดีครับ ฉบับที่แล้วท่านคงเห็นแล้วว่า สเตนเลสนั้นก็สามารถเป็นสนิมได้ ไม่ใช่ว่า เป็นโลหะที่อยู่ยงคงกระพันแต่อย่างไร ฉบับนี้ผมจะน�ำเสนอปัญหาที่เกิดกับ งานสเตนเลส อีกกรณีหนึ่งว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไร เกิดจากฝ่ายไหน ใน 3 ปัจจัย ตลอดจนแนวการ แก้ไข เพื่อเปลี่ยนปัญหาจากหนักเป็นเบา หรือทุเลาเป็นหายนะครับ

ลักษณะปัญหา :

การเกิดสนิมมาจากการถ่ายเทไฟฟ้าสถิตย์ (หรือความต่างศักย์ไฟฟ้า) ภาษาทาง เทคนิค เรียกว่า แกลวานิก คลอโรชั่น

สาเหตุการเกิดสนิม :

- การใช้สกรูเหล็กที่ยึดไม้มาสัมผัสกับสเตนเลส - การลดต้นทุนวัสดุส่วนประกอบงาน หรือการเสนอราคางานราคาถูก เพื่อที่จะได้รับงาน - การประกอบงานโดยขาดความรู้ความเข้าใจ

วิธีการแก้ไข :

- หลีกเลี่ยงการใช้สเตนเลสร่วมกับเหล็ก ควรใช้เป็นสเตนเลสเหมือนกัน - ถ้าหากมีความจ�ำเป็นต้องใช้ควรมีแผ่นกั้น หรือฉนวนกั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน ระหว่างสเตนเลสกับเหล็ก - ในกรณีที่เกิดขึ้นไปแล้วให้ใช้ ใบเจียร หรือ ใบกระดาษทรายซ้อนขัดสนิมนั้นออกเสีย ขัด จนพื้นผิวที่เกิดสนิมสะอาดเป็นเนื้อเดียวกัน - แนะน�ำลูกค้าถึงปัญหาที่จะเกิดตามขึ้นมากับสเตนเลส เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเข้าใจ ก่อนว่าอาจจะเกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นมา ซึ่งจะสร้างปัญหาแบบนี้ให้เราปวดหัว เช่น การ ใช้ตะข่ายกรงไก่ มามัดติดไว้ที่ประตูสเตนเลส เพื่อกันสุนัขออกนอกบ้าน เป็นต้น


34

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

นอกจากสิ่งประดิษฐ์จากสเตนเลสที่เราเห็นกันอย่างชินตาแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็น ประตู บันได รั้ว สเตนเลสยังมีส่วนที่น�ำไปใช้ เกือบจะทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านออกแบบตกแต่ง สถาปัตยกรรม วงการศิลป ออกแบบแฟชั่น ฯลฯ


35


36

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


37


38

38

Product Introduce

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

Makita M011-BTD130SFEW •••••••••••••••••••••

ไขควงประสิทธิภาพสูง Makita M011-BTD130SFEW ไขควงกระแทก แบตเตอรี่ 2 ก้อน แรง หมุนประสิทธิภาพสูง ด้วยมอเตอร์รูปแบบใหม่ มีน�้ำหนักเบาเพียง 1.4 kg ด้ามจับถนัดมือ ใช้งานคล่องตัว ในที่มืดด้วยไฟ LED ที่สามารถเปิดค้างได้ ช่วยเพิ่มแสงสว่างยาวนาน พร้อมกันชนเรืองแสง ออกแบบด้วย ดีไซน์กะทัดรัด ด้วยความยาวเพียง 146 มิลลิเมตร ความเร็วรอบตัวเปล่า 0-2400 rpm มาพร้อมเครื่อง ชาร์จและแบตเตอรี่ สะดวกสบายพร้อมใช้งานในทุกสถานที่ •

DEWALT D25012 K •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

สว่านเจาะกระแทกโรตารี่ DEWALT แบบ 2 โหมด 22 มม. รุ่น D25012 K เหมาะส�ำหรับเจาะรู ตัวยึดและที่ยึดเข้ากับคอนกรีตและปูน ขนาดเจาะ ประมาณ 4-20 มม. ปรับระดับความเร็วแบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการควบคุมได้อย่างเต็มที่และ แม่นย�ำทุกการใช้งาน มีระบบหยุดกระแทกเพื่อการ เจาะไม้ เหล็ก เซรามิก และงานขันสกูร โดยใช้ก�ำลังไฟ 650 วัตต์ ความเร็วขณะ ไม่มีภาระโหลดอยู่ที่ 0-1,550 rpm และมีอัตรากระแทกต่อนาที 0-4,150 bpm ความเร็วในการเจาะสูงสุดคอนกรีต/โลหะ/ไม้ 22/13/30 มม. ตัวช่วยให้การ ท�ำงานของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น •


39

BOSCH GSS 140 A Professional •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• เครื่องขัดกระดาษทรายระบบสั่นสะเทือน ใช้ได้กับกระดาษทรายทุกแบบ ด้วยระบบ Easy-Fit ด้วยระบบปรับความตึงกระดาษทรายอัตโนมัติ คุณจึง มั่นใจได้ว่าระบบ Easy-Fit ของบ๊อชสามารถยึดกระดาษไว้ได้อย่างแน่นหนา โดยไม่ท�ำให้กระดาษย่นหรือฉีกขาด และสามารถใช้ได้กับกระดาษทั้งแบบ เวลโครและแบบม้วน ติดกระดาษได้อย่างพอดีท�ำให้ได้ผิวงานที่มีคุณภาพยอด เยี่ยม และไร้ฝุ่นจากการท�ำงานด้วยไมโครฟิลเตอร์ นอกจากนี้ยังมีระบบการ สั่นสะเทือนต�่ำ ท�ำงานได้โดยไม่เมื่อยล้า อายุการใช้งานยาวนาน ด้วยตลับ ลูกปืนกลมแบบซีลและแผ่นรองกระดาษทรายสีขาวคุณภาพสูง •

MAKTEC MT583 EUROTYPE ••••••••••••••••••••••••• เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว ส�ำหรับงานเลื่อยๆและงานตัดประเภทต่างๆ สามารถ ปรับความลึกในการตัดได้ เลือกปรับองศาในการตัด หรือสามารถตัดแบบเอียงได้ ก�ำลังไฟฟ้า 1,050 วัตต์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 4,900 rpm น�้ำหนัก 3.7 กิโลกรัม ออกแบบมาให้จับถนัดมือ คล่องตัวในการใช้งาน พร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ความสามารถในการตัดสูงสุด ตัดที่ 0 องศา / 66 มม. และตัดที่ 45 องศา / 46 มม. เลื่อย MAKITEC MT583 EUROTYPE อีกหนึ่งตัวเลือกที่พร้อมให้คุณท�ำงานได้ อย่างแม่นย�ำและปลอดภัย •


40

Calendar

ปฎิทินข่าว

.............................................................................

Modern Furniture Fair 2014

8-16 มีนาคม 2557 : BITEC บางนา มหกรรมงานแสดงเฟอร์นิเจอร์และ ของตกแต่งบ้านครบวงจร จัดขึ้นอย่างยิ่ง ใหญ่อีกครั้ง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ และอ�ำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ บริโภคสมัยใหม่ที่ชื่นชอบการเลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่ทันสมัย และคุณภาพดี

.............................................................................

Home in Style

10-23 มีนาคม 2557 : ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค งานแสดงบ้านและคอนโด คุณภาพ ดี ท�ำเลเด่นๆ จากโครงการบ้านชั้นน�ำใน ย่านกรุงเทพตะวันออกและอีกมากมาย อีกทั้งพบกับข้อเสนอพิเศษต้อนรับปี มะเมียภายในงาน ณ ศูนย์การค้าพารา ไดซ์พาร์ค บริเวณชั้น G

.............................................................................

TIFF 2014

12-16 มีนาคม 2557 : IMPACT เมืองทองธานี งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ ที่สุดแห่ง นวัตกรรมเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ พบ การออกแบบที่สวยงามและลงตัวจากแรง บันดาลใจของคนไทย เปิดโลกใหม่ใน การตกแต่งบ้าน

.............................................................................

Home Builder Focus 2014

13-16 มีนาคม 2557 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ก�ำหนด จัดงาน Home Builder Focus 2014 งาน ที่รวบรวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นน�ำกว่า 40 บริษัท อาทิ ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบ้าน สถาบันการเงิน และสื่อในวงการอสังหาริมทรัพย์

.............................................................................

Sports World Expo 2014

14-23 มีนาคม 2557 : IMPACT เมืองทองธานี มหกรรมสินค้าและอุปกรณ์กีฬา แบรนด์ดัง พบกับสินค้ากีฬาครบวงจร เสื้อผ้าและรองเท้ากีฬาชั้นน�ำ เครื่องออก ก�ำลังกาย อุปกรณ์กอล์ฟ กีฬาทางน�้ำ แคมป์ปิ้ง และอื่นๆ อีกมากมายในราคา พิเศษ

.............................................................................

Commart Thailand 2014

20-23 มีนาคม 2557 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ช้อปสนุกกับสินค้าไอทีราคาพิเศษ Commart Summer Sale 2014 จุใจกับ หลากหลายสินค้าอินเทรนด์ เช่น Tablet, Notebook, Smartphone. กล้อง และ อุปกรณ์ไอที พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ มากมาย

.............................................................................

เทศกาลจักรยานฤดูร้อน The Circle Summer Bike Fest

27-30 มีนาคม 2557 : เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ เทศกาลจักรยาน พร้อมกิจกรรม มากมาย เช่น บูธขายของที่เกี่ยวกับ จักรยาน การแสดงโชว์ต่างๆ บนเวทีพูด คุยเกี่ยวกับจักรยาน มีลานกิจกรรม (สนามแข่ง) เพื่อสนับสนุนให้คน ออกกําลังกายด้วยจักรยานมากขึ้น

.............................................................................

สีสันตะวันออก ครั้งที่ 7 ปี 2557

27-30 มีนาคม 57 : ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี กลับมาอีกครั้งกับงานเทศกาล “สีสันตะวันออก ครั้งที่ 7 ปี 2557” เทศกาลแห่งการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แห่งภาคตะวันออก ภายใต้คอนเซปต์ “Colors of the East” Summer of Love, มาตะวันออก...มาบอกรัก


The Technic

รอบรู้งานช่าง

41

ตอนที่ 2

ฉบับที่ผ่านมาความเดิมพูดกันถึง การตัดด้วยใบเลื่อย การตัดด้วยเครื่องเชียร์ การเซาะร่องแบบใช้เราเตอร์และการใช้เครื่องเซาะร่อง ซึ่งช่างกับผู้อ่านหลายท่านกระจ่างใจขึ้นมากว่าจะเลือกใช้วิธีอย่างไรเพื่อได้ความถูกต้องของงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอนที่2 ติดตั้ง อลูมิเนียมคอมโพสิทนี้จะมาจบประเด็นวิธีการติดตั้งกันให้หมดเลย!

การพับ หลังจากเซาะร่องด้านหลังแผ่นวัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถท�ำการ พับด้วย

เครื่องพับ หรือเครื่องส�ำหรับกดแผ่นวัสดุ แต่วิธีพับที่ดีที่สุดควรท�ำบนโต๊ะที่เรียบสนิท และ ควรท�ำการ พับในอุณหภูมิที่ไม่ต�่ำกว่า 10 องศา เพื่อป้องกันการแตกร้าวชั้นเคลือบสีของผิว วัสดุ วิธีการพับเพื่อเสริมความแข็งแรงที่ขอบแผ่นวัสดุและป้องกันน�้ำเข้าที่มุมแผ่น (Rout-in Return System) ควรพับขอบของแผ่นวัสดุขึ้นมา 25 มม. และหลังจากยืดมุมด้วยริเว็ทแล้ว อุด หรือยามุมทุกมุม ด้วยวัสดุกันซึม เช่น ซิลิโคนเพื่อป้องกันน�้ำซึมเข้ามาด้านใน

การดัดโค้งด้วยเครื่องกด อลูมิเนียมคอม

โพสิทชนิดต่างๆสามารถดัดโค้งด้วยเครื่องกดได้ โดยการตั้งค่า รัศมีที่ต้องการที่ตัวกดด้านบน แต่ควรค�ำนึงถึงขนาดรัศมีต�่ำที่สุดที่สามารถดัด โค้งได้

ตัวอย่าง : ตารางแสดงรัสมีการดัดโค้ง อ้างอิงจาก BFM Co., Ltd. รัศมีต�่ำสุดที่สามารถดัดโค้งได้ (มม.) ความหนา ALPOLIC®/fr ALPOLIC® ของแผ่นวัสดุ แกนตามขวาง แกนขนาน แกนตามขวาง แกนขนาน 3 มม. 40 55 4 มม. 80 100 40 55 6 มม. 55 80

การดัดโค้งด้วยแท่นลูกกลิ้ง ค่ารัศมีในการดัดโค้งด้วย แท่นลูกกลิ้ง จะมากกว่าการดัดโค้งด้วยเครื่องกด และก่อน ที่จะ ดัดโค้งจ�ำเป็นต้องเซาะร่องและตัดขอบแบบฟันปลา ตามภาพเตรียมไว้ก่อน

การใช้รีเว็ท และตะปูเกลียว ควรใช้ริเว็ทอลูมิเนียมยึดบริเวณรอยต่อที่บรรจบกันและควร

ใช้ตะปู เกลียวและน็อต ที่ท�ำจากสเตนเลส ส่วนในการเซาะและ ยึดแผ่นวัสดุเข้าด้วยกันควรใช้ สูตรการค�ำนวณ e>2D คือ ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของรู ที่เจาะถึงขอบแผ่นวัสดุ หรือ (e) ควร มากกว่า 2 เท่า ของขนาดเส้นศูนย์กลางของรู หรือ (D) ซึ่งจะได้ค่าการรับแรงดึงของรูที่ เจาะตามหลักทางกลศาสตร์

การเชื่อมด้วยความร้อน แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท สามารถเชื่อมบริเวณไส้กลางเข้าด้วยกัน โดย

วิธีการเชื่อมด้วยความร้อนให้ใช้ปืนส�ำหรับเชื่อมกับเศษไส้กลางของ อลูมิเนียมคอมโพสิท เป็นวัสดุเชื่อม ได้ทันที และควรเสริมความแข็งแรง โดยใช้ชิ้นอลูมิเนียมติดด้วยเทปกาวสองหน้า ปิดด้านหลังแผ่นวัสดุ ครอบทับบริเวณที่เชื่อม (การเชื่อมด้วยความร้อนให้ติดต่อสอบถามกับผลิตภัณฑ์ที่น�ำมาใช้งาน) ข้อส�ำคัญกับวิธีการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminium Composite Panel) ผมก็ยังขอย�้ำให้ทุกท่านโปรดติดต่อขอเอกสาร ส�ำคัญกับผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้ได้ความชัดเจนมากที่สุดครับ! เพราะในเมืองไทยเรานั้นมีหลากหลายยี่ห้อมาก ที่บริษัทฯ น�ำเข้ามาจัดจ�ำหน่ายกัน เงื่อนไขกับวิธีการนั้นอาจแตกต่างกันไป • ขอบคุณแหล่งเอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล • www.tngroup-th.com • www.bfm.co.th


42

Komchnag’s IT

คมช่างไอที

ในฉบับนี้ขอกล่าวถึงระบบปฎิบัติการใหม่ของ iPhone นั่น คือ iOS 7 ที่ออกมาให้อัพเกรดกันนั้น เนื่องจากผู้ที่ใช้ส่วนใหญ่ ชอบลงแอพตามร้าน และประเด็นส�ำคัญคือ iOS 7 นั้นมีฟีเจอร์ ใหม่คือ Activation Lock ใช้ร่วมกับแอพฯ Find My iPhone ซึ่ง จะกันขโมยและล้างข้อมูลในเครื่องไม่ได้ ก่อนจะให้เข้าใจถึงความร้ายแรงของฟีเจอร์นี้ เราจึงต้องมา อธิบายกันก่อนว่าฟีเจอร์นี้ท�ำงานอย่างไร โดยปกติแล้ว คนที่ใช้ อุปกรณ์ iOS มักจะมี Apple ID ผูกติดกับ iCloud Find My iPhone นั้นมีไว้ช่วยเหลือผู้ที่ท�ำอุปกรณ์ของ แอปเปิลหาย คือจะติดตามอุปกรณ์ที่หาย และเมื่ออุปกรณ์นั้น สามารถส่งสัญญาณกลับมาได้ (ต่อเน็ตได้) เราก็จะทราบว่าตัว เครื่องนั้นอยู่ที่ไหน และสามารถสั่งล็อคเครื่องหรือสั่งล้างเครื่อง เลยก็ได้ ปัญหาเกิด เมื่อระบบ Find My iPhone แบบเก่า ตั้งรหัส ล็อคแล้ว ถึงแม้จะไม่มีใครสามารถเข้าเครื่องได้โดยตรง แต่ถึง อย่างนั้นเครื่องก็ยังถูกขายต่อได้อยู่ดี เพราะแค่หัวขโมยล้าง เครื่อง, Restore เครื่อง, ลง OS ใหม่อีกรอบ ก็สามารถน�ำเครื่อง ไปใช้ต่อได้ทันที เหมือนเครื่องเปล่าไม่มีอะไรเลย แต่ใน iOS7 นั้นมี Activation Lock จะมาช่วยในส่วนนี้ คือ การจะกระท�ำใดๆ กับเครื่องก็ตาม เช่น Restore เครื่อง, ปิด ระบบ Find My iPhone, ท�ำการลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ ต้องใส่ Apple ID และรหัสผ่านของคุณทุกครั้ง เนื่องจากตัวเครื่องนั้น เป็นของคุณ

ย�้ำอีกครั้งคือไม่ว่าจะล้างข้อมูลในเครื่องยังไงก็ตาม Restore เครื่อง ด้วยวิธีไหนก็ตาม พอเปิดเครื่องมาปุ๊บ คุณจะเจอหน้าให้ใส่ Apple ID ถ้าใส่ รหัสผิด ก็จะไม่สามารถใช้งานเครื่องคุณได้เลย ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างมากก็จริง แต่ก็ยังมีผู้ใช้ส่วนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่า Apple ID คืออะไร เพราะคนไทยหลายคนที่ซื้อ iPhone มาแล้วก็จะไปที่ ร้าน ให้ลงแอพฯ ลงเกมให้ และจ่ายเงินเท่าไรก็ว่ากันไป ปัญหามันจะเกิดขึ้นเมื่อร้าน ที่ไม่ซื่อสัตย์ใส่ Apple ID ของเขาไปใน อุปกรณ์ของคุณ เปิด Find My iPhone ด้วย Apple ID ของเขา เขา สามารถจะล็อค จะลบข้อมูล จะท�ำอะไรกับเครื่องของคุณก็ได้ และเอา เครื่องคุณเป็นตัวประกัน ต้องจ่ายเงินให้เขา แล้วเขาจะปลดล็อคให้! คุณจะ ขายต่อก็ไม่ได้ ต้องให้เขาปลดล็อค คือมันแทบจะเป็นเครื่องของเขาแล้ว คุณเช่าเครื่องเขามาใช้ แต่ความจริงแล้วมันเป็นเครื่องของคุณ สรุปก็คือว่า การใช้ Apple ID คนอื่นในเครื่อง ไม่เป็นผลดี และยิ่งใน iOS 7 ความเป็นเจ้าของเครื่องจะไปอยู่ที่เจ้าของ Apple ID เป็นหลัก ถึงแม้ Apple ID ที่ใช้ซื้อแอพ กับ Apple ID ที่ใช้ติดตั้งเป็น iCloud ของเครื่องอาจจะเป็นคนละอันได้ แต่การให้คนภายนอกมากด Login / Logout Apple ID บนเครื่องของเรา (ถึงแม้จะเรียกเราใส่รหัสผ่าน แต่บาง คนจะให้รหัสผ่านไปโดยง่าย) มันไม่ใช่ผลดีแน่นอน และผู้ใช้ที่ไม่รู้เรื่องไอที มากนักอาจจะรู้ไม่เท่าทันร้านบางร้านก็ได้ ถึงเครื่องจะอยู่ในมือเรา แต่ถ้า Apple ID ที่ใช้กับ iCloud และ Find My iPhone เป็นของร้านขายมือถือ เมื่อเกิดปัญหาอะไรคุณต้องวิ่งไปที่ร้าน เครื่องหายโดนล้างข้อมูล เปิดขึ้นมาก็ต้องใส่ Apple ID ของร้าน มันจะ ไม่ใช่เครื่องของคุณอีกต่อไป ใครที่คิดจะใช้ iOS 7 บน iPhone, iPad, iPod touch แล้วยังคงลง แอพฯ ตามร้านอยู่ แอพฯ เหล่านั้นมันไม่ใช่ของคุณ ส่วนจะจ่ายเงินเมื่อไร และเท่าไรนั้นแล้วแต่นโยบายขูดรีดของแต่ละร้าน ทางเลือกคือ ควรหันมาซื้อแอพแท้ หันมาใช้ Apple ID กัน เนื่องจาก แอพฯ นั้นราคาก็ถูก เกมส์สุดฮิตราคาไม่ถึง 30 บาท ไม่ได้แพงไปสักเท่าไร แถมยังอัพเดตได้เรื่อย ๆ มีฟีเจอร์ใหม่ก็ได้ใช้ทันที และหากมีปัญหาแอพฯ เด้งส่วนใหญ่ผู้พัฒนาแอพก็มักจะออกอัพเดตมาแก้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ แอพฯ กลับมาท�ำงานปกติได้ ผู้ใช้จะได้ไม่โดนทางร้านหลอกเก็บเงินไป เรื่อยๆ เนื่องจากหลายแอพฯ ก็ฟรี ถึงจะเป็นแอพฯ เสียเงิน แต่หลายแอพฯ ก็ได้มาฟรี หรือราคาถูก โดยรอช่วงโปรโมชั่น ที่จะมีอยู่เรื่อยๆ การเลือกไม่ลง iOS 7 ซะเลยไม่ใช่ทางออก เพราะหลายแอพฯ ใหม่ๆ มักจะรองรับ iOS รุ่นใหม่เท่านั้น ซึ่งเห็นว่าส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาที่ลง แอพฯ ร้านแล้วแอพฯ เด้ง แอพฯ ไม่สมบูรณ์ ต้องกลับไปให้ร้านแก้ให้ อัพเดตให้ แล้วจะเสียเท่าไรก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละร้านอีก ทั้งที่ความ จริงแล้ว เรื่องทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้ของเรานั่นเอง •


3M Guide

แนะน�ำสามเอ็ม

สามเอ็ม MR.O ผู้เชี่ยวชาญงานช่าง และซ่อมบ�ำรุง พบกันอีกแล้วกับเดือนสุดท้าย ของไตรมาสแรก เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว สินค้าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าน�ำเข้า ของกินของใช้ รวมถึงแก๊ส ก็ขึ้นราคาครับ...ส่วนภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการ คง ต้องรัดเข็มขัดกันจนกิ่วกันไปอีกขั้น นอกจากเกษตรกร ชาวนา ที่รอรายได้จากการ จ�ำน�ำข้าวแล้ว ย่อมมีผลกระทบวงกว้างต่อผู้ประกอบการ และชาวช่างอย่างเราๆ อย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้.... ฉบับที่แล้วยังมีข้อมูลค้างคาเรื่องจานทรายเรียงซ้อน เทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ภายใน รวมถึงค่าความปลอดภัยที่ต้องค�ำนึงถึงในการเลือกสินค้า ฉบับนี้เอง คงยังพูดถึง คุณสมบัติที่ดี และความส�ำคัญของจานทรายเรียงซ้อนกันต่ออีกสักนิดนึง จานทรายเรียงซ้อนในปัจจุบันเราจะเจอกันทั่วไป 3 ชนิดในท้องตลาด ซึ่งเป็นภาษาเรียกกันทั่วไปว่า - จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน (Flexible Flap Disc) - จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง แบบเรียบ (Rigid Flap Disc) - จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง แบบเฉียง (Rigid Flap Disc Type 29) โดยแต่ละชนิดก็สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของหน้างานที่ต้องการเจียร โดยที่การเลือกผ้าทรายที่น�ำมาใช้ผลิต และเบอร์ของผ้าทรายนั้นๆ ก็มีความสัมพันธ์กัน กับงาน ค่าความเรียบที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีจานทรายเรียงซ้อนที่ออกแบบมาชนิด พิเศษ เฉพาะงาน ซึ่งมักเป็นสินค้าน�ำเข้า พบได้ไม่ง่ายนักในท้องตลาด ท่านทราบหรือไม่ - ในต่างประเทศนิยมการใช้จานทรายเรียงซ้อนเป็นอย่างยิ่ง มากกว่าหินเจียรเสียด้วย สาเหตุเนื่องจากความปลอดภัย ความเร็ว ไว สามารถได้ผิวงานเรียบ เนียน สวย ด้วย เวลาที่สั้นกว่าหินเจียร (ต้องเลือก เบอร์และชนิด ให้ถูกต้อง) - จานทรายเรียงซ้อน มีผ้าทรายที่เหมาะสมส�ำหรับงานสเตนเลส ซึ่งจะให้ผลด้านความ คุ้มค่าทนทานมากกว่าปกติ หากท่านเลือกใช้ผ้าทรายเซอร์โคเนียว (AZ; Aluminum Zirconia) หรือเม็ดทรายที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นๆไป เช่น เซรามิคออกไซด์(Ceramic Oxide) สังเกตได้จากสีสันและพื้นผ้าทราย - จานทรายเรียงซ้อนมีอรรถประโยชน์สูง กลุ่มของผ้าทราย Aluminum Oxide สามารถใช้ในงานซ่อมบ�ำรุง งานไม้ งานโลหะทั่วไป โดยสามารถเลือกตามเบอร์ความ ละเอียดที่ต้องการ - เทคโนโลยีผ้าทรายล่าสุดคือการน�ำเม็ดแร่ สร้างเป็นผลึกของแข็ง รูปสามเหลี่ยมทรง ตั้งด้านแหลมขึ้น สามารถขัดชิ้นงานได้เร็วที่สุด ไม่เกิดความร้อนสะสม เหมาะส�ำหรับ งานสเตนเลส ไททาเนียม อัลลอย รวมถึงอลูมิเนียมทั้งชนิดแข็งและอ่อน ได้ถูกน�ำมา ผลิตเป็นจานทรายเรียงซ้อนที่ได้รับความนิยมสูงในต่างประเทศ รวมถึงญี่ปุ่นด้วย คือ จานทรายเรียงซ้อน ผ้า 3M CubitronII แล้วพบกันฉบับหน้ากับ สาระดี เทคโนโลยีเด็ด มาให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม....สวัสดี ครับ •

สนใจติดต่อรับตัวอย่าง สินค้า 3M

563D FlapDiscZirconia ส�ำหรับงานท่อเหลี่ยม

เพียงแจ้งว่าท่านใช้สินค้าอะไร? ส�ำหรับงานท่อเหลี่ยม ส่งข้อมูลทาง e-mail ถึง

knakmee@mmm.com วันนี้-31 มีนาคม 2557

43


44

Law Zone

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

ท่านผู้อ่านคมช่างฉบับประจ�ำเดือน มีนาคม ผมขอน�ำเรื่องยาเสพติดมาน�ำ เสนอเพราะมีบุตรของผู้อ่านบางคนต้อง คดีถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุมตกเป็นผู้ ต้องหาคดียาบ้าพร้อมยาไอซ์ ผมน�ำเอา ข้อเท็จจริงผสมผสานหลักกฎหมาย และ หลักวิชาแนวทางการต่อสู้คดีที่ควรจะ เป็น โดยคาดหวังว่าผู้ต้องหาที่พลาดไป แล้วไม่ควรโดนบาปซ�้ำกรรมซัด หรือถูก ต้มตุ๋นหลอกลวงทางคดีจากผู้ที่หากินบน ความเดือดร้อนของผู้อื่น โดยเชื่อว่าผู้ กระท�ำผิดควรจะได้รับความเป็นธรรม และรับโทษตามความหนักเบาของความ ผิดนั้นๆ

คดีนี้จากการสอบถามได้ความว่า เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ นายหนึ่งและ นายสอง ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุมพร้อมของกลางหลายรายการ โดยกล่าวหาว่า ร่วม กันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ก่อนถูกจับกุม ผู้ต้องหาทั้งสองก�ำลังอยู่ด้วยกันกลางซอย เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าแสดงตัว และตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่สอบถามผู้ต้องหาทั้งสอง และยอมรับว่า มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในห้องพักของผู้ต้องหาที่สอง เจ้าหน้าที่ได้ท�ำการตรวจค้นห้องพัก โดยผู้ต้องหาที่สองเป็นผู้ใช้กุญแจเปิดประตูห้องเข้าไป เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น พบว่าในห้องพักมีกล่องพลาสติกใสวางอยู่กลางห้อง พบยา ไอซ์ชนิดเกล็ดใสบรรจุในถุงพลาสติกใส น�้ำหนักประมาณ ๖๐ กรัม เครื่องชั่งน�้ำหนัก ๑ เครื่อง ถุงพลาสติก ขวดน�้ำยาคอนแทคเลนส์วางอยู่บนพื้นที่ใกล้กัน เมื่อเจ้าหน้าที่เปิด กล่องพลาสติก พบว่ามียาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกสีน�้ำเงิน ๑๐ ถุง รวมยาบ้าได้ประมาณ ๔,๐๐๐ เม็ด พบยาบ้าอีก ๒๙ ถุง ประมาณ ๕,๐๐๐ เม็ด รวมยาที่ตรวจพบ ยาไอซ์ ๖๐ กรัม ยาบ้า ๙,๐๐๐ เม็ด น�้ำหนักประมาณ ๘๐๐ กรัม ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาที่ ๑ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาที่ ๒ รับ สารภาพตลอดข้อกล่าวหา ภายหลังจากที่ผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับกุมแล้ว ญาติผู้ต้องหาที่ ๒ ได้รับการติดต่อจากพนักงานสอบสวนผู้ท�ำคดีจะช่วยท�ำส�ำนวนลดปริมาณจ�ำนวนยา และลดจ�ำนวนสารเสพติดให้ และขอเรียกเงินแสนกว่าบาทเป็นค่าจัดท�ำ แต่ทางญาติผู้ ต้องหายังไม่ได้ตัดสินใจมอบเงินตามข้อเสนอนี้ ทางญาติผู้ต้องหาที่ ๒ ปรึกษาผมว่าตาม ที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะลดปริมาณจ�ำนวนยา และสารเสพติดนั้นจะท�ำให้ได้ลดโทษลงหรือ ไม่ จะต่อสู้คดีอย่างไร ขอเรียนว่าการลดปริมาณจ�ำนวนยา ลดจ�ำนวนสารเสพติด ได้หรือไม่ ไม่ขอยืนยัน ขอให้ค�ำปรึกษาทางคดีตามที่ทนายความพึงปฏิบัติเป็นหลักวิชาแนวทางที่ผู้ต้องหาหรือ จ�ำเลยควรท�ำ ดังนี้ครับ ผู้ต้องหาแต่ละคนย่อมมีเหตุผลแตกต่างกัน จะต่อสู้แล้วรับสารภาพ จะรับสารภาพ แล้วต่อสู้ก็ได้เพราะผู้ต้องหายังได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายว่าตนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาตัดสินจ�ำคุกคดีถึงที่สุด


45 ประการแรกถ้อยค�ำรับสารภาพของผู้ต้องหา ที่ ๒ ในชั้น จับกุมว่าตนได้กระท�ำความผิด ป.วิอาญามาตรา ๘๔ วรรค ๔ ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานลงโทษจ�ำเลย ดังนั้นแม้จ�ำเลย จะให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมก็ไม่ได้มีผลเสียต่อรูปคดี ยัง สามารถให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนและชั้นศาลได้ หากไม่ได้ กระท�ำความผิดและมีพยานหักล้างโจทก์ได้ ค�ำรับสารภาพในชั้น จับกุมและชั้นสอบสวน จะต้องไม่เกิดจากการบังคับ ขู่เข็ญ ถ้า ให้การเพราะถูกบังคับจากต�ำรวจ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐาน ลงโทษจ�ำเลยไม่ได้ ดั้งนั้นแม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพ ก็ยังกลับค�ำ ให้การในชั้นศาลต่อสู้คดีได้ หากมีหลักฐานอื่นที่สามารถพิสูจน์ได้ ว่าจ�ำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้อยค�ำอื่นในการบันทึกจับกุมผู้ต้องหา เช่น ยอมรับซื้อยามา จากนายตี๋ คลองเตย ค้ายามานานแล้ว ยอมรับว่าน�ำยาบ้าไป ซุกซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่ง รับฟังเป็นพยานได้พิสูจน์ความผิดจ�ำเลยได้ ต่อเมื่อต�ำรวจจะได้มีการแจ้งเตือนผู้ต้องหาให้รู้ตัวก่อนว่า ถ้อยค�ำ ที่เกี่ยวกับยาเสพติดจะสามารถรับฟังลงโทษผู้ต้องหาได้ และแจ้ง ให้ทราบว่าผู้ต้องหาจะให้ถ้อยค�ำหรือไม่ก็ได้ ตาม ป. วิอาญา มาตรา ๘๔ วรรคท้าย ประการต่อมาของกลางขณะถูกจับไม่ได้อยู่กับผู้ต้องหา โอกาสต่อสู้คดีมีมาก ค�ำซัดทอดระหว่างผู้ท�ำผิดด้วยกันมีน�้ำหนัก น้อย ไม่สามารถน�ำมาเป็นหลักฐานรับฟังลงโทษจ�ำเลยได้โดย ล�ำพัง ตาม ป.วิอาญา ๒๒๗/๑ จะต้องมีพยานอื่นประกอบ การ พบธนบัตรในตัวผู้ต้องหาไม่ได้หมายความว่าได้มาจากการ จ�ำหน่ายยาเสพติดเสมอไปหากมีช่องว่างไม่ใกล้ชิดติดต่อกับช่วง จ�ำหน่ายยาเสพติด และโจทก์ไม่มีพยานยืนยันว่าจ�ำเลยจ�ำหน่าย ยาเสพติด อาจมีข้อสงสัยว่าจ�ำเลยรับธนบัตรด้วยเหตุอื่นก็เป็นได้ ผู้ต้องหาที่ให้ความร่วมมือทางราชการในการขยายผล เช่น หลอกล่อนัดส่งมอบยาให้ต�ำรวจสะกดรอย และรอจังหวะจับกุม หรือให้ความร่วมมือในการบอกข้อมูลส�ำคัญและเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการปราบปรามยาเสพติดศาลอาจใช้ดุลพินิจในการ ลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ได้ครับ ตามพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๐/๒ ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตและสังคม โดยมีโทษสูงสุดถึงขั้น ประหารชีวิต หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต ผมจึงขอเป็นสื่อกลางใน การน�ำข้อเท็จจริงบางมุมมาเล่าสู่กันฟัง ผสมกับแนวทางที่ผู้ ท�ำงานด้านกฎหมายพึงกระท�ำได้ เพราะฉะนั้น หลีกหนีให้ไกล จากยาเสพติดดีที่สุดนะครับ •

ท่านถาม - เราตอบ ถาม นางอิงอร ผู้ประกอบการร้านแห่งหนึ่งย่าน

รามค�ำแหง ได้ว่าจ้างช่างผู้รับเหมาต่อเติมบ้านที่หมู่บ้าน สหกรณ์เป็นช่างที่อยู่พื้นที่ซอยใกล้เคียงกัน ตกลงท�ำงานกัน ด้วยปากเปล่า ไม่มีสัญญาเป็นหนังสือ และไม่ได้ก�ำหนด เวลาไว้ และงานก็ช้าไปเรื่อยๆ นางอิงอรเดือดร้อนมาก อยากจะรู้ว่าเขาจะเอาผิดได้หรือไม่กับงานที่ล่าช้านี้

ตอบ การว่าจ้างท�ำของเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นความส�ำเร็จ

ของงาน เมื่อท�ำงานเสร็จผู้ว่าจ้างจะให้ค่าสินจ้าง สัญญา จ้างท�ำของไม่จ�ำเป็นต้องท�ำเป็นหนังสือ ตกลงกันด้วยปาก เปล่า เป็นข้อตกลงที่เป็นสัญญาได้ แต่ถ้ามีหนังสือหน่อยก็ดี ไม่ต้องน�ำพยานบุคคลมาสืบ ส�ำหรับกรณีของคุณอิงอร ทางที่ดีควรหารือเพื่อก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จ และมาก�ำหนด เงื่อนไขกันใหม่ครับ

ถาม คุณป้าฟังรายการวิทยุคลื่น ๙๗.๗๕ ช่วงที่ผม

ด�ำเนินรายการพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมาย ถามว่าลูกชายต้อง คดีข่มขืนกระท�ำช�ำเราเด็ก อายุ ๑๑ ขวบ ศาลฎีกาสั่งจ�ำคุก ๑๓ ปี แล้วต่อจากนี้จะท�ำอะไรอีกได้ไหมไปเยี่ยมลูกที่เรือน จ�ำแล้วรู้สึกสงสารลูกมาก

ตอบ เมื่อลูกป้าถูกด�ำเนินคดีนับแต่ชั้นจับกุม ชั้น

สอบสวน ชั้นศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ สุดท้ายที่ศาลฎีกา เมื่อศาลพิพากษาว่าต้องโทษอย่างไรต้องยอมรับตามนั้น ครับ ท�ำความดีในเรือนจ�ำเพื่อจะได้เป็นนักโทษชั้นดีมี โอกาสได้รับโทษลดลงครับ

ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมาย ของท่าน มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ wirat2001@hotmail.com


46

TN Story

ทีเอ็นเล่าเรื่อง


World Products

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

Powerocks Tarot แบตเตอรี่ส�ำรอง บางที่สุดในโลก บริษัทอุปกรณ์ที่ชาร์จแบตเตอรี่จากประเทศจีนสร้าง

แบตเตอรี่ส�ำรอง “Tarot” ออกมาสู่ตลาดซึ่งผู้ผลิตกล่าวว่านี่คือ แบตเตอรี่ส�ำรองที่มีความบางที่สุดในโลก โดยจุดขายของอุปกรณ์ ชิ้นนี้อยู่ที่ขนาด ซึ่งมีความสูง 3.5 นิ้ว , กว้าง 2.1 นิ้วและหนาเพียง 0.28 นิ้ว นั่นหมายถึงมีขนาดเทียบเท่ากับบัตรเครดิตทั่วไปเท่านั้น ท�ำให้มี ความสะดวกในการพกพาไปยังสถานที่ต่างๆ ส่วนภายในมีแบตเตอรี่ขนาด 1,500 มิลลิแอมป์ ซึ่งเพียงพอต่อการชาร์จ 1 ครั้งของโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงมีช่องเสียบ USB ท�ำให้นอกจากจะใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วยังสามารถชาร์จอุปกรณ์อย่างแท็บเลตได้ อีกด้วย โดยราคาที่วางขายอยู่ที่34.99เหรียญสหรัฐ •

ASUS Chromebox

นอกจากเอซุส (ASUS) จะบุกตลาดมือถือด้วย การเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ไปแล้วเมื่อช่วง ต้นปีนี้ ส่วนของตลาดคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป เอซุสเองก็สนใจอยู่ไม่น้อย ล่าสุด ASUS เปิดตัว Chromebox รุ่นแรกของบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เอซุสเปิดตัว Chromebox รุ่นแรกของ บริษัทมาพร้อมซีพียูจากค่าย Intel รหัส Haswell ส�ำหรับ Chromebox หรือคอมพิวเตอร์รุ่นเดสก์ท็อปที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Chrome OS ที่พัฒนาโดย กูเกิลและได้จับมือร่วมกับทางเอซุสผลิต Chromebox ซึ่งมีลักษณะเป็นกล่องขนาดเล็กและพอร์ตส�ำหรับต่อออกจอภาพ พร้อมกับ แอพพลิเคชั่นที่อ�ำนวยความสะดวกและสร้างความบันเทิงภายในบ้านครบครัน พอร์ตเชื่อมต่อ USB 3.0, ช่อง Card Reader, HDMI, DisplayPort, ช่องหูฟัง และช่องล็อก Kensington รวมถึง ฟรีพื้นที่เก็บข้อมูลผ่าน Google Drive ขนาด 100GB เป็นเวลา 2 ปี •

iCella เคสสมาร์ทโฟนติดไฟสุดเก๋

iCella บริษัทผลิตเคสสมาร์ทโฟนชื่อดัง ได้ออกเคสใหม่ในชื่อ VanD ซึ่ง เป็นเคสที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เนื่องจากตัวเคสจะมีลวดลายแบบต่างๆ ที่สามารถส่องแสงระยิบระยับตระการตาได้ในเวลาที่มีสายเข้าหรือได้รับ ข้อความต่าง ๆ โดยตัวเคสจะมีลักษณะค่อนข้างโปร่งใส มองไม่ค่อยเห็นลาย แต่เมื่อส่องแสงจะดูโดดเด่นและสวยงามมาก ๆ และที่ส�ำคัญคือเคสนี้ไม่ต้อง ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เพียงแค่น�ำเคสไปใส่กับสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ แล้ว เข้าไปตั้งค่าเปิดการแจ้งเตือนด้วยไฟ LED Flash เท่านั้นก็สามารถส่องแสงเวลา มีสายเข้าได้เลย ทั้งนี้ เคส VanD มีลวดลายให้เลือกได้หลายแบบหลายสไตล์ โดยแสงที่จะสว่างเวลามีสายเข้าก็จะเป็นแสงสีเดียวกับลายบนเคสนั่นเอง ส�ำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับเคส VanD ในขณะนี้ก็มี iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C และ Samsung Galaxy S4 ท่านที่สนใจแวะไปชมกันได้ที่ http:// icella.com/ •

47


48

Business Talk

บอกเล่าธุรกิจ

เทคนิคการขาย คือ กลวิธีที่ผู้ขายโน้มน้าวใจให้ผู้ซื้อด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งในด้านการ สื่อสาร การโฆษณา เช่น ลงประกาศฟรีเป็นช่องทางเพิ่มยอดขาย เป็นต้น ส่วนใหญ่จะอาศัย หลักทางจิตวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายคือให้ผู้ซื้อ ซื้อสินค้าของตน และปิดการขายได้เร็ว ดีและ ตรงตามที่ต้องการ เรามีเทคนิคการขายดีๆ อยู่ 3 ขั้นตอน ที่จะช่วยให้การขายของเรามี ประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคนิคที่ต้องใส่ ใจก่อนการซื้อขาย แม้จะยังไม่มีการขายเกิดขึ้น แต่ในช่วงขั้นตอนก่อนการขายเกิดขึ้นก็ส�ำคัญอย่างมาก เพราะถ้า มีการเริ่มต้นที่ดี สิ่งที่ตามมาก็จะดี สร้างความประทับใจในการซื้อขายได้ ซึ่งในหัวข้อเทคนิคนี้ มีดังนี้ • หาช่องทางการขายที่เหมาะสม คือ ลู่ทางหรือหนทางที่เราจะกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ดังนั้นก่อนขายสินค้าทุกครั้ง ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราขายอะไร ผู้บริโภคเป็นใคร และส�ำคัญที่สุด คือ จะมีช่องทางการขายยังไงบ้าง การเลือกช่องทางการขายที่ถูก จะช่วยให้เราได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่ม เป้าหมายมากขึ้น • จัดเตรียมโปรโมชั่นกระตุ้นการซื้อ คือ ข้อเสนอพิเศษส�ำหรับการซื้อขาย โดยหลังจากที่ได้ ช่องทางการขายแล้ว ให้เริ่มจัดเตรียมโปรโมชั่นทันที การจัดเตรียมโปรโมชั่นแทบจะท�ำได้ทุก เทศกาลหากเราสามารถน�ำมาประยุกต์ได้ เช่น ฉลองเปิดร้านใหม่, วันปีใหม่, วันวาเลนไทน์, ฉลอง ร้านครบ 1 ปี เป็นต้น โปรโมชั่นเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้ามากขึ้นและมีโอกาสที่จะซื้อมากขึ้นด้วย เช่น ปกติขายราคา 300 บาท จัดโปรโมชั่น 2 ชิ้น 550 บาท ถึงจะดูว่าเราขาดทุนในส่วนของก�ำไรไป 50 บาทก็จริง แต่เราสามารถขายได้จ�ำนวนเงินมากกว่า หากมีคนซื้อ 2 ชุด เราก็ได้แล้ว 1100 บาท ยิ่ง ขายได้หลายชุดก็จะก�ำไรมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ส�ำหรับโปรโมชั่นที่นิยมน�ำมาเป็นเทคนิคการขาย มีทั้ง โปรซื้อ1 แถม 1, โปรลดราคา, โปร ราคาพิเศษในช่วงวันพิเศษ, โปรสมาชิก, โปรสะสมแต้ม เป็นต้น วิธีในการตั้งโปรโมชั่นจึงขึ้นอยู่กับ สินค้า ราคาและผลก�ำไรของสินค้านั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย • สร้างความน่าเชื่อถือให้ร้านค้า สามารถท�ำได้โดยการโฆษณา การรีวิวของผู้ซื้อ เพื่อให้คน อื่นรู้จักร้านเรา (ในแง่ดี) มากขึ้น โดยทั่วไปการสร้างความน่าเชื่อถือจะหนักไปที่การขายสินค้าที่มี คุณภาพ มีจรรยาบรรณ ความรวดเร็วในการบริการ สิ่งเหล่านี้ถ้าลูกค้าได้รับความพึงพอใจก็นิยม น�ำไปบอกต่อกัน


49

เทคนิคการขายระหว่างท�ำการซื้อขาย

เทคนิคในการขายสามารถน�ำมาใช้ในช่วงที่มีการขายได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับทักษะและการน�ำมาใช้ ซึ่งการขายไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ หรือหน้าร้าน ก็มีเทคนิคที่ไม่ต่างกัน ดังนี้ • ให้ข้อมูล แนะน�ำในสิ่งที่ดี หลายครั้งที่ลูกค้ามีความสนใจในสินค้า แต่ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ชนิดนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่มีก�ำลังในการซื้อและตั้งใจที่จะหาซื้อสินค้าจริงๆ ดังนั้นเทคนิคส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องยาก แค่ท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูก ต้องและตอบค�ำถามด้วยความเต็มใจ • น�ำเสนอสินค้า/สาธิต/ให้สัมผัส เทคนิคนี้อาจจะเหมาะส�ำหรับการขายที่มีหน้าร้านของจริงให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าได้ จิตวิทยาการซื้อของ ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อ/ไม่ซื้อ ต่อเมื่อได้เห็นสินค้าของจริง มีการหยิบ จับ สัมผัส เพื่อให้ทราบว่าตรงกับสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือไม่ ดังนั้น เทคนิคนี้จึงส�ำคัญมากๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการขาย • การรับมือการต่อรอง เมื่อลูกค้าเข้ามาดูสินค้า มักจะเปิดค�ำถามแรกว่า “ลดหน่อยได้มั้ย” หากไม่เหนือบ่ากว่าแรงก็ให้รีบบอกส่วนลดเลย เพื่อไม่ให้ต่ออีก แต่ควรมีค�ำส�ำคัญอยู่ เช่น ลดให้ได้แค่นั้นแค่นี้ก็ว่ากันไป เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองจากการต่อครั้งที่สอง แต่ในรายที่ตื้อมากๆ ก็ต้องชี้แจงให้เห็นถึงต้นทุน-ก�ำไร(อาจจะไม่ต้องเปิดเผยตัวเลขจริงๆ ก็ได้) และถ้าเห็นว่าราคานี้ไม่เวิร์กส�ำหรับเราจริงๆ ก็ให้ยืนยันในราคาเดิม (เท่าที่จะลดได้) และรอขายคนอื่นจะดีกว่า ซึ่งวิธีนี้บางทีอาจกระตุ้นให้ลูกค้าใจอ่อนได้ เพราะเข้าใจว่าลดราคาลงอีกไม่ได้จริงๆ • การปิดการขาย คือท�ำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าซื้อสินค้าให้ไวที่สุด การซื้อขายที่ได้ยินเสียง-เห็นหน้า เราสามารถดึงเทคนิคการปิดการขายมา ใช้ได้อย่างดี เพราะการได้เห็นหน้า-น�้ำเสียง จะท�ำให้เรารู้ความต้องการว่าอยากได้แค่ไหนและเราสามารถยื่นข้อเสนอเพื่อต่อรองได้แค่ไหน ส�ำหรับเทคนิคการขายที่พอจะยกตัวอย่างมาให้ได้อ่านกัน มีดังนี้ 1. บอกให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเสียดายสินค้านั้น เช่น บอกกับลูกค้าว่า สินค้าตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะ หมดแล้วหมดเลย หรือ สินค้าตัวนี้ขาย ดีมาก หลายคนใช้แล้วบอกว่าสุดยอด หรือ วันนี้ลดราคาเป็นวันสุดท้ายแล้ว เป็นต้น การพูดแนวๆ นี้จะท�ำให้ลูกค้าไขว้เขว เสียดาย แล้วรู้สึกว่า ควรได้สินค้านี้มาครอบครอง 2. การให้ค�ำชม และค�ำยอเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ยินมากที่สุด เพราะเป็นแรงบันดาลใจต่อสินค้านั้นๆ และซื้อไปในที่สุด ยังไงก็ตามการให้ค�ำ ชื่นชมก็ควรให้ด้วยความจริงใจ ไม่ใช่ว่าจะขายของอย่างเดียว ซึ่งแทนที่จะได้ผลดี อาจท�ำให้ลูกค้าไม่พอใจได้ 3. ของแถม/ส่วนลด ได้ผลดีเสมอ เพราะการลด แลก แจก แถม มาเป็นตัวชักจูงใจ ให้รู้สึกถึงความคุ้มค่า 4. จะรับกี่ชิ้นดี เป็นค�ำถามเชิงมัดมือชกเล็กๆ แต่ก็ช่วยให้ปิดการขายได้ เหมาะส�ำหรับการขายที่ลูกค้ามาดูสินค้าเป็นเวลานานแล้ว หากเราพูด แบบนี้ไปอาจท�ำให้เดความเกรงใจและยอมซื้อสินค้าเราได้

เทคนิคหลังการซื้อขาย

การขายที่ดี แม้จะซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วก็ควรให้ความดูแลและให้ค�ำปรึกษากันต่อไปได้ เพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุด ส�ำหรับเทคนิค การขายหลังการซื้อขายมีดังนี้ • บริการหลังการขาย คือให้ค�ำแนะน�ำเมื่อเกิดปัญหา ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษา นอกจากนี้นโยบายการเปลี่ยนสินค้าต่างๆ ก็เป็น ส่วนหนึ่งของการบริการหลังการขาย ในกรณีที่สินค้าช�ำรุดหรือไม่ได้มาตรฐาน เพื่อแสดงความรับผิดชอบในตัวสินค้า ให้ผู้ซื้อได้รับสิ่งที่ดีที่สุด แต่ยังไงก็ตามควรตั้งกฎกติกาและรายละเอียดขึ้นมาให้ชัดเจนด้วย ป้องกันการแอบอ้าง • จ�ำลูกค้า/รักษาลูกค้าไว้ จะดีแค่ไหนถ้าเราเป็นลูกค้าของที่ไหนซักที แล้วพอได้หวนกลับไปอุดหนุนใหม่ แล้วเขาจ�ำเราได้ ฉันใดก็ฉันนั้น ทุกคนย่อมมีความรู้สึกนี้ หากเรามีลูกค้ามาซื้อสินค้าของเรา ก็ไม่ควรให้ทุกอย่างผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ ลองจ�ำรูปร่างหน้าตา หรือพูดคุย ทักทายเล็กๆ ก็จะช่วยให้เรารู้จักตัวตนคนนั้นมากขึ้น เมื่อลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าเราอีกครั้ง หากเราจ�ำเขาได้ จะยิ่งท�ำให้เขาประทับใจและรู้สึกดี กับเรา ลูกค้าอาจจะตะลึงกับความจ�ำของเรา และลูกค้าก็จะรู้สึกดีเพราะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และยินดีที่จะเป็นคนพิเศษให้เราจดจ�ำต่อไป • แถมของเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งอาจจะท�ำโดยมีเงื่อนไข หรือไม่มีก็ได้ เช่น ซื้อครบเท่านี้เราจะแถมให้นะ ส่วนแบบไม่มีเงื่อนไข ก็ให้เพราะอยาก ให้ การแถมของเล็กๆ น้อยๆ ให้หลังซื้อเป็นเทคนิคอีกอย่างที่สร้างความประทับใจได้ สรุปแล้วเทคนิคการขาย เป็นสิ่งที่ผู้ขายควรปฏิบัติอยู่เสมอเพื่อให้การขายของตัวเองมีประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขายได้ โดยรวมนั้นหลัก ใหญ่ที่สุด คือ การท�ำให้ผู้ซื้อรู้สึกถึงความคุ้มค่าในการซื้อ จึงเป็นที่มาของโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ต่างๆ อีกประการหนึ่ง คือ การสร้าง ความประทับใจให้กับลูกค้า ทั้งระหว่างการซื้อขาย จากการให้บริการและค�ำแนะน�ำสินค้า รวมไปถึงการซื้อขาย ด้วยการให้บริการหลังการขาย ในรูปแบบต่างๆ เห็นไหมว่าการขายไม่ใช่เรื่องยาก ขอแค่มีเทคนิคการขายที่ดี ไม่ว่าจะขายของในรูปแบบไหน ขายอะไร ก็สามารถเพิ่มยอดขายและร�่ำรวย ได้ง่ายๆ •


50

KomChang Lifestyle

สบายๆ สไตล์คมช่าง

นายสาระ บันเทิง

สวัสดีครับ กลับมาเจอกันเดือนละครั้งนะ ครับ อากาศบ้านเราก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ของประเทศไทยกันแล้ว อย่าลืมรักษาสุขภาพ กันด้วยนะครับ ฉบับนี้ ผมจะพาไปเที่ยว กินของ อร่อยที่ประเทศจีน กันอีกครับ

เริ่มกันที่ “เซี่ยงไฮ้” ผมจะชวนไป กินบะหมี่เกี๊ยว ในตรอกซอกซอยแบบ บ้านๆ ครับ ก็เดินไปเรื่อยๆ แหละครับ หาของกินมื้อเที่ยง พอดีวันนี้ไม่มีนัดกับ โรงงาน เลยว่างทั้งวัน เจอต�ำรวจจราจร ของจีน ตั้งด่านตรวจใบขับขี่ ถ้าเป็นบ้าน เราคงตั้งด่านคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แน่ เดินต่อมาเรื่อยๆ ไม่ไกลนักก็มาเจอ จนได้ครับ ร้านแบบบ้านๆ แต่เห็นคนนั่ง กินเยอะแยะเลยทีเดียว ดูก็รู้ครับว่าต้อง เป็นของอร่อยแน่ๆ ท้องมันร้องก�ำลังหิว เห็นควันจากหม้อก๋วยเตี๋ยว ลอยขึ้นมา ก็รีบจ�้ำอ้าวเข้าไปเลย บะหมี่เกี๊ยวแถวนี้น่า รับประทานจริงๆ ครับ


51

เวลาหิวก็สั่งแบบไม่คิดเหมือนกันครับ น่ากินไปหมดทุกอย่าง ระหว่างที่รอผมก็ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายรูปซักหน่อย ที แรกเจ้าของร้านไม่ยอมให้ถ่าย เขาไม่รู้ว่า มาด้วยกัน อาจจะอายกล้องล่ะมั้งครับ แก ก�ำลังขะมักเขม้น กับการลวกเส้น ส่วนอีก คนก็ก�ำลังห่อเกี๊ยว น่าจะเป็นพี่น้องกันนะ ครับ

มาแล้วครับ ก๋วยเตี๋ยวพร้อมเสิร์ฟ มีให้เลือก ใส่ไก่ ใส่ไข่ หรือ เต้าหู้ น่ากินใช่มั้ยล่ะครับ รสชาติก็อร่อยใช้ได้ทีเดียวครับ หิวๆ แบบนี้ เป็นมื้อเที่ยงแบบง่ายๆ ที่ให้อารมณ์บ้านๆ ดีครับ ส่วนราคาประมาณ 8 หยวน (เอา 5 คูณ) เท่ากับ 40 บาทไทย ใกล้ๆร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนน เดิน ไปเจอร้านท�ำอลูมิเนียม สเตนเลส เป็นร้านเล็กๆ สามีภรรยาช่วยกัน ท�ำงาน ดูอบอุ่นดีครับ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลก ถ้ารู้จักท�ำมาหากิน ก็ไม่มีวันอดตายนะครับ ฉบับหน้าผมจะหาเรื่องสนุกๆ คลายเครียดมาให้ท่านได้อ่านกันอีก อย่าลืมติดตามนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า โชคดี มีชัยครับ •


52

HEALTH

สุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหาของคุณวิภาวี อายุ 50 ปี อาชีพรับราชการ จากจังหวัดขอนแก่น มีลูก 2 คน ก�ำลังเรียนระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนปลาย ถามมาว่า สามีอายุ 57 ปี อาชีพ รับราชการระดับหัวหน้า ช่วง 3-4 ปีมานี้ สามีจะจู้จี้ขี้บ่น อารมณ์หงุดหงิดง่าย ชอบนอนตื่นสายจนบางวันไปท�ำงานไม่ทัน บอกว่า เพลียนอนไม่อิ่ม บางทีนั่งดูทีวีอยู่ก็นั่งหลับตัวโยกตัวคลอน หรืออ่านหนังสืออยู่ก็หลับคาโต๊ะแต่นั่งหลับนะคะ พอปลุกให้ไปนอนก็ โมโหฉุนเฉียว แต่ที่ส�ำคัญคือชอบทานจุบจิบตอนกลางคืนหลัง 5 ทุ่มเที่ยงคืน น�้ำหนักเพิ่มจากเดิมเกือบ 10 กิโลกรัม และนอนกรน สนั่นหวั่นไหวหนวกหูมาก บางครั้งยังมีเสียงครืดคราดๆหยุดเป็นช่วงๆ เหมือนคนไม่หายใจ แต่ยังบอกว่านอนไม่อิ่มบ่นเพลีย ตื่น สายตลอด ท�ำให้คุณวิภาวี ก็เริ่มเหนื่อย น้อยใจและหงุดหงิดจนบางครั้งจะหนีไปให้ไกลๆ แต่คิดถึงความดีของเขาที่รักลูกรักเมีย และท�ำงานหนักตลอดมาเพื่อครอบครัว ขอปรึกษาคุณหมอว่าควรท�ำอย่างไรดี

“ตอบปัญหาแบบเวชศาสตร์ครอบครัว”

จากปัญหาของคุณวิภาวีที่เล่ามา สามีคุณน่าจะมีอาการของผู้เข้าสู่อาการถดถอยทาง ร่างกายและจิตใจหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า วัยทอง (andropause) และภาวะหยุดหายใจในขณะ หลับ (Sleep Apnea) ตามหลักของเวชศาสตร์ครอบครัวเราต้องแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ทั้ง ทางด้านร่างกาย-จิตใจ-ครอบครัว-สังคม (Holistic care) และครอบคลุมแบบผสมผสาน (Comprehensive care) เริ่มจากการรักษาพยาบาล (treatment)โรคทางกาย การป้องกันโรค (Prevention) การสร้างเสริมสุขภาพ (Promotion) และการฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) แนะน�ำวิธีการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง ฉบับนี้ผมจะกล่าวถึงเรื่องวัยทองก่อนนะ ครับ วัยทองเป็นได้ทั้งหญิงและชายครับ เผลอๆ ผู้ชายอาจจะอาการหนักกว่าผู้หญิงเสียอีก อาการของผู้ชายวัยทองคือกลุ่มอาการถดถอยทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้น เนื่องจากฮอร์โมน เพศชายที่สร้างขึ้นในร่างกาย เรียกว่าเทสโทสเตอโรนนั้นเริ่มลดระดับลง อายุที่เข้าสู่วัยทอง ส�ำหรับเพศชายไม่มีช่วงอายุที่แน่นอนโดยประมาณเริ่มต้นอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่มีบางรายเริ่ม แสดงอาการตั้งแต่วัย 40 ปี คุณต้องสังเกตหรือสอบถามสามีว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้หรือไม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ หงุดหงิดง่าย ร้อนวูบวาบตามตัวและเหงื่อออก รู้สึกเศร้า หรือซึม สมาธิเสื่อม ความจ�ำเสื่อมร่วมกับการลดลงของสติปัญญา พลังงานเสื่อมถอย แรงบันดาลใจและ ความมั่นใจลดลง มีอาการอ่อนเพลีย ความรู้สึก ความต้องการ ความพึงพอใจทางเพศลดลง การแข็งตัวของอวัยวะเพศลดลง (นกเขาไม่ยอมขัน เช่น นกเขาเคยแข็งตัวตอนกลางดึกหรือตอน ตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจ�ำก็ไม่แข็งแล้ว) มวลกระดูกลดลง ท�ำให้เกิดกระดูกบาง กระดูกพรุน เสี่ยงต่อการกระดูกหัก ความสูงลดลง กล้ามเนื้อลีบลง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงเป็นต้น นี่คืออาการเข้าข่ายชายวัยทอง ส่วนแนวทางการดูแลสุขภาพชายวัยทองมีดังนี้


53 การรักษาพยาบาล (treatment) โรคทางกาย คุณวิภาวีจะต้องพาสามีไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและตรวจเลือด เพื่อดูระดับ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนรวมว่าเป็นอย่างไร หากมีค่าน้อยกว่า 8 นาโนโมลต่อลิตร หรือ 231 นาโนกรัมต่อเดซิลิตร ก็ถือว่า ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนบกพร่อง แพทย์จะท�ำการรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนซึ่งมีทั้งชนิดรับประทานและ เป็นเจลใช้ทา ที่ส�ำคัญไม่ควรอย่างยิ่งที่จะซื้อฮอร์โมนดังกล่าวมาใช้เองเพราะแต่ละคนมีภาวะการบกพร่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ต่างกัน นอกจากนี้ฮอร์โมนตัวนี้อาจมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง การป้องกันโรค (Prevention) และการสร้างเสริมสุขภาพ (Promotion) เบื้องต้นเราต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และไม่ น�ำพาความเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆเข้ามาเพิ่ม เริ่มแรกควรออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยครั้งละ 30 นาทีติดต่อกันให้ได้ สัปดาห์ละ 3 วัน และออกก�ำลังกายตามสภาพของร่างกาย ไม่หักโหม เช่น การเดินเร็วๆ การวิ่งจ๊อกกิ่งเบาๆ การว่ายน�้ำ การร�ำ ไทเก๊ก เป็นต้น นอกจากนี้ควรทานอาหารให้ครบห้าหมู่ (โปรตีน ไขมัน แป้งและน�้ำตาล เกลือแร่ วิตามิน) อย่างพอเพียงและ เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพิ่มอาหารจ�ำพวกวิตามินเช่น ผัก ผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นแป้งและน�้ำตาล อาหารที่มีไขมันสูง เช่น เค้กที่มีครีมหนาเตอะ ขนมปังขาว คุกกี้หวานมัน เนื้อหมูสามชั้น ปลาหิมะ อาหารที่มีรสจัดเช่น เค็มจัด หวานจัด มันจัด เป็นต้น และต้องควบคุมน�้ำหนักไม่ให้เกิน 25 ของค่ามาตรฐานดัชนีมวลกาย ในคนปกติมีค่าอยู่ที่ระหว่าง 18.5-24.9 ต่อตาราง กิโลเมตร (น�้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/ความสูงเป็นเมตร ยกก�ำลังสอง) เช่น สามีคุณหนัก 87 กิโลกรัม สูง 167 เซนติเมตรหรือ 1.67 เมตร ยกก�ำลังสอง คือ 1.67 คูณ 1.67 มีค่าเท่ากับ 2.8 เมตร แล้วน�ำไปหารน�้ำหนัก 87 กิโลกรัม จะมีค่าเท่ากับ 31.4 กิโลกรัม/ตารางเมตร เพื่อไม่ให้เกิดภาวะโรคอ้วนซึ่งจะส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ตามมาเช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง ไตวาย ฯลฯ นอกจากนี้ควรงดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดและงดสูบบุหรี่ ดื่มน�้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว นอน หลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง หากนอนหัวค�่ำได้จะยิ่งดี เพราะฮอร์โมนเพศชายจะสร้างตอนกลางคืน การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) อันดับแรกจะเป็นการรักษาทางจิตใจก่อน ซึ่งในบางรายใช้การพูดคุยอย่างเดียวก็สามารถ ฟื้นฟูจิตใจได้ การดูแลด้านจิตใจชายวัยทองนั้น บุคคลในครอบครัวต้องให้ก�ำลังใจ ให้ความรัก ไม่โต้เถียง ไม่แสดงอารมณ์โมโห ฉุนเฉียว ดุดัน โกรธ เวลาที่พูดคุยกับเขาแล้วดูเหมือนเขาไม่ยอมเข้าใจ ไม่รู้เรื่อง เอาแต่ใจตัวเอง เพราะเขาก�ำลังสูญเสียความ มั่นใจบางอย่างในตัวเอง และมีเขาเท่านั้นที่รู้ดี เช่น ความรู้สึกทางเพศซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่หวงแหน และกลัวมาก ส่วนชายที่มีอาการ วัยทองเองก็ต้องหัดมองโลกในแง่ดี คิดบวกกับผู้คนรอบข้าง หาทางลดความเครียด เช่นพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้านใกล้เรือน เคียง ไปวัดสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ จิตอาสาท�ำงานในสิ่งที่ตนเองถนัดและมีความรู้ความสามารถเพื่อให้ภาวะความเครียดใน จิตใจลดลง จะส่งผลต่อผู้คนรอบข้าง และครอบครัวให้เป็นสุขโดยถ้วนทั่วไม่เครียด คุณวิภาวีเองก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ภาวะหญิงวัยทองในอนาคตเช่นเดียวกัน เพื่อจะได้ครองคู่อยู่กับสามีได้อย่างมี ความสุข ไม่เกิดความขัดแย้งในช่วงวัยเกษียณอายุอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ส�ำหรับคุณผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ลองประเมิน ตนเองว่าท่านก�ำลังเข้าสู่ภาวะชายวัยทองหรือไม่ดังนี้ คุณก�ำลังรู้สึกหรือสังเกตว่า . . . 1. ท�ำกิจกรรมอะไรๆ ก็เหนื่อยเร็ว เรี่ยวแรง พละก�ำลังถดถอยลงไปกว่าเดิม 2. เล่นกีฬาหรือออกแรงได้น้อยกว่าเดิม 3. ความต้องการทางเพศน้อยลง 4. มีความรู้สึกเศร้า เบื่อหน่าย หรือหงุดหงิด มากกว่าแต่ก่อน 5. ร่างกายของคุณเตี้ยลงกว่าเดิม 6. ตัวเองไม่สดชื่น มีความรื่นเริงบันเทิงใจกับสิ่งต่างๆในชีวิตลดลง 7. หลงลืมบ่อยๆ ท�ำงานได้ไม่ดีเท่าเดิม 8. อวัยวะเพศของคุณไม่แข็งตัวตอนตื่นขึ้นมากลางดึกหรือช่วงตื่นนอนตอนเช้า 9. ชอบม่อยหลับตอนบ่ายๆหรือหลังอาหารเย็น 10. กล้ามเนื้อของตัวเองลีบลงกว่าเดิม หรือลงพุง (รอบเอวมากกว่า 34 นิ้ว) ถ้าตอบ “ใช่” ตั้งแต่ 5 ข้อขึ้นไป โดยมีข้อ 1 หรือข้อ 2 (ข้อใดข้อหนึ่ง) อยู่ในกลุ่มข้อที่ใช่ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่อง ชายวัยทองได้แล้ว ฉบับหน้าพบกันใหม่ กับการตอบค�ำถามของคุณวิภาวีต่อในเรื่อง ภาวะหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep Apnea) สวัสดีครับ


54

Horoscope

พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย

ราศีมังกร (15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน ท่านต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณ จึงจะประสานงานให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ แต่ยังนับว่าเป็นโชคดีของผู้ที่ท�ำงานด้านการติดต่อประสานที่ท�ำ ไว้แล้ว จะพบความลงตัวในช่วงนี้เอง ส่วนที่ราบรื่นก็ดีอย่างไม่คาดฝัน ส่วนที่ยังเป็นปัญหาก็ยังต้องฟาดฟันอย่างสุดก�ำลังจึงจะเห็นผล การเงิน จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินหรือการยืนยันรับรองฐานะทางการเงิน มีเกณฑ์ในการจัดการกับปัญหามรดก กองทุน บ้างก็ต้องแสวงหา ทุนหรือเงินหมุนเวียน เพื่อรักษาสภาพคล่องให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ท่านที่มีหุ้น จะได้รับส่วนแบ่งที่น่าพอใจ ความรัก มีความสมหวังพอควร แต่ก็จะเป็นความสมหวังบนความขัดแย้ง ช่วงนี้ท่านมักคิดอะไรแบบทวนกระแสหรือ ต่อต้านความคิดเห็นหรือ ธรรมเนียมในครอบครัว ท่านที่ยังโสด จะมีเกณฑ์พบรักแบบไม่คาดฝัน และอาจจะได้ม่ายหรือ เรือพ่วงมาเป็นคู่

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน มีเกณฑ์ต้องท�ำงานหนัก งานด่วน ซึ่งท�ำให้เหนื่อยทั้งกายและใจอยู่ไม่น้อย แม้ว่าจะมองเห็นความส�ำเร็จ แต่ก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ มี เกณฑ์พบปัญหาเรื่องบริวาร ท�ำให้งานสะดุดนักธุรกิจ นักลงทุน อาจต้องยอมเสียเปรียบเพื่อรักษาผลประโยชน์หลักๆ เอาไว้ การเงิน รายจ่ายยังมีอยู่มาก แต่ยังเป็นเดือนที่การเงินไปได้เรื่อยๆ ผลประโยชน์บางอย่างยังต้องรอคอยเวลา ในช่วงกลางเดือนมักพบความผิด พลาดในเรื่องเอกสาร การนัดหมาย เรื่องทรัพย์สินเงินทอง และช่วงนี้ไม่ควรจัดการกับสัญญาที่ส�ำคัญทางด้านการเงิน ความรัก ทุกอย่างมักจะก�ำหนดให้ด�ำเนินไปภายใต้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าจะแสดงออกไป โดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาที่ชัดเจน ยกเว้นเรื่อง หยุมหยิมในครอบครัวบ้างเล็กน้อย หรืออาจเป็นเรื่องของญาติมิตรก็เป็นได้

ราศีมีน (15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน ดาวแห่งความส�ำเร็จก�ำลังแปรปรวน กว่าจะท�ำอะไรให้ส�ำเร็จได้ ก็มักจะแก้แล้วแก้อีก หรือต้องท�ำซ�้ำๆ บ้างก็ รื้อท�ำใหม่ ไม่ว่าท่านจะ อยู่ในวงการอาชีพอะไรก็แล้วแต่ ควรเผื่อใจกับเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวด้วย ท่านที่ค้าขายหรือ ก�ำลังติดต่อประสานงานต่างๆ อุปสรรคมัก จะเกิดในช่วงกลางเดือน การเงิน ต้นเดือนมีเกณฑ์ดีในการหมุนเงิน การจัดการกับปัญหาหนี้สิน โชคลาภมีพอประมาณ ท่านที่มีมรดกหรือเงิน ส่วนแบ่งมีเกณฑ์พบ ปัญหาขัดแย้งถึงขั้นเป็นคดีความได้ อย่างน้อยที่สุดก็จะจัดการเรื่องผลประโยชน์ที่พัวพันกับผู้อื่นให้มี ความโปร่งใส ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ความรัก มีเกณฑ์พบเนื้อคู่ ความสุขจากความรักก็พอมีบ้าง ไม่หวือหวา คู่ที่หวังหรือเตรียมงานมงคลเป็นพิธีการในรูปแบบใดก็ตาม มักจะพบ อุปสรรค ก็ต้องตามน�้ำตามสถานการณ์ไปก่อน แล้วจะพบเวลาอันสมควรที่ราบรื่นกว่าเอง

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากมาย ช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายได้เปรียบคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้ามเพียงใดก็ตาม ก็ควรระวังพลาด เพราะความประมาทใจตน กลางเดือนนี้สิ่งที่ท่านต้องคิดหนักคือเรื่องเอกสารสัญญาและการนัดหมายเป็นส�ำคัญ ท่านที่มีบริวารต่างด้าว จะมี โอกาสประสบปัญหากับเรื่องบริวารมากเป็นพิเศษ การเงิน ยังคงมีเกณฑ์ทุกข์ร้อนจากการแสวงหาโชคลาภ การเก็งก�ำไร การเสี่ยง โดยเฉพาะการพนัน เพราะโอกาสที่ท่านจะเสียหายมีสูงมาก และอาจเป็นปัญหายืดเยื้อ ปลายเดือนแม้จะมีโชค ท่านก็มักฟุ่มเฟือยหรือต้องจ่ายเพื่อรักษาหน้าตา หรือภาษีสังคมมากเป็นพิเศษ ความรัก ท่านที่มีคนรักหรือคู่ครองอยู่แล้ว ยังไม่เห็นปัญหาจากคนรักของท่าน มีแต่ท่านเท่านั้นที่จะเป็นปัญหา หรือต้องท�ำให้คนรักคอยเป็น ห่วง หรือต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด หรือต้องช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านที่ยังโสด เสน่ห์ของท่านอาจไปถูกตาต้องใจผู้ที่สูงส่งกว่า หรือ จะมีคนมาหลงรัก

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน เป็นโอกาสที่ดีในการวางแผนงานในอนาคต เป็นเวลาแห่งความเจริญก้าวหน้าและความส�ำเร็จ แต่แม้ว่าจะมีความส�ำเร็จในเรื่องงาน แต่ท่านก็อาจพบความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่น่าเกิดขึ้น ท่านที่มีหุ้นส่วน อย่าไปคาดหวังอะไรมาก ควรท�ำใจไว้แต่เนิ่นๆ เพราะดูท่าว่าอีก ฝ่ายจะเริ่มง่อนแง่น หรือประสบปัญหาบางประการ การเงิน โชคลาภเกลื่อนกลาด ท่านที่มีธุรกิจหรือค้าขาย ช่วงนี้เป็นช่วง “น�้ำขึ้นให้รีบตัก” สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีลุ้นผลประโยชน์ก้อนโต หรือจะเรียกว่าเป็นโชคใหญ่ก็คงไม่ผิด แม้ว่าจะมีบรรยากาศของความขัดแย้งบ้างก็ตาม ความรัก ท่านที่มีรัก ท่านจะพบความเปลี่ยนแปลงของคนรักอย่างน่าประหลาดใจ ส�ำหรับท่านที่อยากมีบุตร ให้ดูแลสุขภาพของท่านหรือคนรัก ของท่านให้เข้มแข็ง ส่วนท่านที่มีบุตรมีบริวารลูกหลานที่ต้องคอยดูแล ท่านจะปวดเศียรเวียนเกล้ากับเรื่องนี้เป็นพิเศษ

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน มีเกณฑ์พบปัญหาไม่คาดฝันตั้งแต่ต้นเดือน ให้รอบคอบเรื่องการรับเงิน โดยเฉพาะธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ ท่านที่ ท�ำงานประจ�ำจะพบปัญหาในที่ท�ำงาน และมีเกณฑ์พบความแตกแยกในหมู่คณะ ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการจะมีปัญหาเรื่องบริวารลูกน้อง การเงิน ฐานะทางการเงินของท่านคงไม่สั่นคลอนนัก แต่หากมองเรื่องปัญหาการเงิน ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าจะเห็นชัดเจนมาก หลาย ท่านจะถูกตัดรายได้หรือเงินพิเศษที่เคยได้รับมาเป็นประจ�ำ ช่วงนี้ดาวโชคลาภไม่สวยนัก ให้ระวังการเสี่ยง การพนัน จะท�ำให้ท่านพลิกชีวิตได้ที เดียว ความรัก หากท่านยังโสดแต่มีแฟนแล้ว จะหาทางลงเอยกันได้ในช่วงนี้ ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงแห่งการพบเนื้อคู่ตามบุพเพสันนิวาสอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่สาม


March

ประจ�ำเดือนมีนาคม

ราศีกรกฏ (17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน เป็นเวลาที่พบความขลุกขลักในการท�ำมาหากิน ที่ส�ำคัญให้เกรงความขัดแย้งกับนายหรือผู้ใหญ่ หรืออาจมีคดีความได้ หลายท่านมี เกณฑ์เบื่อหน่ายในหน้าที่การงานจนถึงขั้นอยากเปลี่ยนงานก็เป็นได้ แต่ในช่วงสัปดาห์ที่สาม บรรยากาศจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่ก็ยังต้องเหนื่อยหนัก การเงิน ต้นเดือนมีโชค ส่วนมากเป็นการได้รับการแบ่งปันหรือการหมุนเงิน ได้รับการสนับสนุน ได้ทุนรอน แต่ยังไม่ใช่จ�ำนวนที่มากเกินไปนัก ครึ่งเดือนหลังการเงินคล่องตัวมากขึ้น หากท่านอยู่ในหมู่นักลงทุน ก็จะเห็นผลดีให้ได้ชื่นใจ ความรัก ดาวแห่งความรักแปรปรวนตั้งแต่ต้นเดือน และยังแปรปรวนอีกยาว ช่วงนี้ไม่ว่ากับคนรักหรือคนในครอบครัว ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุตร ความชื่นใจยังพอมีบ้าง แต่ต้องตัดสินใจด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษ

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน ความส�ำเร็จตามหน้าที่ยังคงปรากฏต่อเนื่อง แต่หากจะสมหวังแบบทะลุเป้าคงยังไม่โดดเด่นมากนัก นักลงทุน แม้ทุนหนาขนาดไหนก็ คล้ายจะฝืด ท่านที่ท�ำงานประจ�ำ หวังพึ่งใครไม่ค่อยได้ ให้มั่นใจในตนเอง ท�ำอะไรตรงไปตรงมาให้โปร่งใสที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาไม่คาดฝัน การเงิน แม้จะมีเงินเท่าไหร่ ท่านก็ยังพบความกังวล หรืออย่างน้อยๆ ก็ยากที่จะตัดสินใจกับการจัดการเงินก้อน หรือเงินเก่าเก็บ อีกอย่างหนึ่ง ให้เกรงความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เคยร่วมหุ้นหรือเคยมีส่วนกันมาแต่ก่อน ความรัก หากมีก�ำหนดหมายในพิธีกรรมหรือพิธีการส�ำคัญใดๆ เกี่ยวกับความรัก เช่น หมั้นหมาย แต่งงาน มีเกณฑ์ว่าจะต้องเลื่อนเวลา แต่ บรรยากาศทั่วไปในเรื่องรักใคร่ยังสดใส มีชีวิตชีวาแทบทั้งเดือน

ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ท่านที่ท�ำธุรกิจหรือค้าขาย มีข่าวดีที่นับว่าดีมากก็ว่าได้ เช่น ได้ลูกค้าใหม่ ได้ลูกค้าที่ดีเพิ่มขึ้น หรือได้ท�ำสัญญาส�ำคัญ แต่หากท่านมี หุ้นส่วน จะมีเกณฑ์พบความขัดแย้ง หรืออุปสรรค บรรยากาศจะไม่ดีทั้งเดือนเลยทีเดียว กลางเดือนให้ระวังหรือเว้นจากการตัดสินใจที่ส�ำคัญ รวมทั้งการท�ำสัญญาหรือค�้ำประกันด้วย การเงิน ทั่วไปนับว่าดีขึ้นเรื่อยๆ เว้นแต่ผลประโยชน์หรือเงินส่วนแบ่ง เงินบางอย่างที่ท่านรอคอยหรือควรได้รับ จะมีปัญหาติดขัด หรือมีเกณฑ์ “ถูกชักดาบ” ให้ท�ำใจยอมรับแต่เนิ่นๆ ท่านจะได้มีสติยามที่เกิดปัญหาขึ้นจริง ความรัก ความรักไม่ค่อยเป็นปัญหา แต่ความใคร่หรือปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ท่านที่ยังโสดก็คงต้องเล็งห่างๆ เอาไว้ ก่อน แต่ก็มีแนวโน้มที่น่าสนใจ

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน พึงระมัดระวังอุปสรรคที่ไม่คาดฝัน ให้การงานหยุดชะงัก ช่วงนี้ดาวประจ�ำราศีของท่านยังไม่เข้มแข็งมากนัก ต้องใช้ความอดทนอย่าง สูง หรือถูกเอารัดเอาเปรียบบ้าง ก็ต้องยอมๆ ไปก่อนเพื่อให้งานเดินต่อไปได้ และมีชีวิตอยู่กับงานอย่างไม่ล�ำบากมากนัก การเงิน มีเกณฑ์พบอุบัติเหตุทางการเงิน เช่น โจรกรรม หรือความผิดปกติไม่ชอบมาพากลในการเงิน บางทีก็เป็นไปได้ว่าจะถูกอายัดทรัพย์ หรือความเข้าใจผิดบางประการที่ท�ำให้ท่านตกอกตกใจ ต้องวิ่งเต้นแก้ปัญหาอย่างฉุกละหุก ความรัก ท่านที่มีคู่แล้วจะเกิดความเดือดร้อนกันมาก เช่น คนรักพบอันตราย หรือมีความขัดแย้งระหว่างคู่ครองคนรักกับญาติมิตรของท่านเอง ช่วงนี้บรรยากาศในครอบครัวก็ไม่ค่อยสงบสุข ควรยุ่งเกี่ยวเรื่องของกันและกันให้น้อยที่สุด จะช่วยบรรเทาความขัดแย้งได้

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน ท่านต้องใช้ความสามารถ ใช้ความบากบั่นต่อสู้อย่างสุดก�ำลัง งานจึงจะเคลื่อนไปได้ ที่ส�ำคัญให้เกรงความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ หรือผู้มี อ�ำนาจในที่ท�ำงาน ท่านที่รับเหมาหรือท�ำงานส่วนตัว ควรระมัดระวังในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ เพราะบางทีผลประโยชน์ที่ได้รับอาจต้องแลก มาด้วยเครื่องไม้เครื่องมือนี่เอง อาจได้ไม่คุ้มเสีย การเงิน สัปดาห์แรกมีเกณฑ์มีโชค อะไรที่ไม่คิดจะได้กลับได้ ช่วงปลายเดือน มีจุดคราสในต�ำแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ให้ระวังปัญหา หนี้สิน การทุจริต หรือความไม่ชอบมาพากลทั้งหลายทั้งปวง ความรัก ท่านมักใช้วิธีตัดไฟแต่ต้นลม แต่หากไม่ทัน ก็อาจแตกหักกันไปเลย เป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการแตกแยก แต่ท่านก็เป็นส่วนส�ำคัญที่ ท�ำให้เรื่องราวร้ายดีต้องเป็นไป ท่านที่มีครอบครัวแล้วควรใจเย็นกับปัญหาที่พบ เพราะที่สุดแล้วคนที่ชอกช�้ำที่สุดก็คือตัวท่านเอง

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน ท่านที่ท�ำงานประจ�ำ จ�ำเป็นต้องรับภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าท่านจะต้องการหรือไม่ก็ตาม แต่ผลส�ำเร็จก็ยังเข้าข้างท่านอยู่ดี นักธุรกิจ จะประสบความส�ำเร็จ แต่จะไม่ค่อยได้รับความสุขจากความส�ำเร็จนั้นๆ เพราะเป็นงานที่ท่านไม่อยากท�ำ มีเกณฑ์ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ของ ผลส�ำเร็จอีกด้วย การเงิน มักจะได้ทรัพย์สินมาแบบแปลกๆ แบบไม่คิดไม่ฝัน แต่ก็นับว่าเป็นช่วงโชค หรือบางทีอาจจะเป็น ”ทุกขลาภ” ก็ได้ ท่านมักกังวลใจกับ เรื่องเงินในอนาคตหรือเงินทุน เงินส�ำรอง แม้ว่าจะยังไม่เกิดปัญหาใดๆ ขึ้นก็ตาม ความรัก ท่านมักมีแนวคิดที่รุนแรงหรือสุดขั้วในเรื่องความรัก หรือการใช้ชีวิตคู่ อย่างที่ท่านเองก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็น ทางที่ควร หากท่าน ต้องตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญๆ อย่างเรื่องความสัมพันธ์ ควรชะลอออกไปก่อน รอให้จิตใจของท่านนิ่งเป็นปกติกว่านี้ค่อยมาพูดคุยกันใหม่

55


56 เนื่องในเทศกาลตรุษ จีนในปีนี้เพิ่งผ่านมา ไม่นาน ในฉบับนี้จึงขอกล่าวถึงของประดับที่มี ไว้เพื่อความสวยงาม หรือบูชา หากมีความ หมายหรือที่มาที่ไป ก็สามารถเสริมความเป็น สิริมงคลกับตัวเราและคนในครอบครัว หรือ กิจการ การค้าของเราได้ ซึ่งเหล่านี้ก็แล้วแต่ ความเชื่อของแต่ละคนว่าจะเชื่อแค่ไหน แต่มี ไว้ก็ไม่เสียหาย แถมยังมีความสวยงามอีกด้วย

Feng Shui

ฮวงจุ้ย

1.พระยิ้ม

สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความร�่ำรวยและความสุข มีความเชื่อว่า หากอธิษฐานและลูบท้องพระวันละครั้ง จะท�ำให้เกิด โชคดี สมปรารถนา และมีลูกหลานเป็นบัณฑิต

2.ไฉซิ้งเอี้ย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือเทพเจ้าเงินตรา

เนื่องจากมีอานุภาพในด้านการอ�ำนวยโชคลาภ ความมั่งคั่ง ร�่ำรวย มั่นคง ให้แก่ผู้บูชา ลักษณะแบบครบชุดจะมี 2 แบบ คือ บู๊และบุ๋น องค์บุ๋นหน้าตาดี มี หนวด องค์บู๊จะหน้าดุ เชื่อกันว่า องค์บู๊ให้คุณเรื่องหนี้สิน คือช่วยทวงหนี้ให้ผู้บูชา ลูกหนี้ไม่กล้าเบี้ยว

3.กวนอู

(1)

เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ กตัญญู เป็นที่ย�ำเกรงของภูตผีปีศาจ

ผู้ใดคิดไม่ซื่อหวังทุจริต เมื่อได้พบเห็นหรือ สบตากับเทพกวนอู จะเกิดความ ละอายใจ ไม่กล้าคิดคด จึงเหมาะ อย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่มีบริวารอยู่ใต้ ปกครอง ควรบูชาไว้เพื่อ เป็นสิริมงคล

4.จี้กงอ๊วกฮุด

อรหันต์ที่ชอบประทานความ ช่วยเหลือ

ท่านชอบช่วยเหลือคนที่มีความ สามารถ ในรูปแบบแปลกๆ ที่คาด ไม่ถึง

5.จงขุย หรือเจ็งคุ้ย

เทพปราบมาร เป็นเทพแห่งปีศาจทั้งปวง

เชื่อกันว่า ใครที่กลัวจะถูกท�ำของใส่ หรือถูกคุณไสยเล่นเอา ต้องมี จงขุยคุ้มครองอยู่ในบ้าน หรือกรณีที่ต้องเข้าโรงพยาบาล หรือคนป่วยไป พักฟื้นที่ไหน สถานที่เหล่านั้นถือว่า มันสกปรก คือมีคนตายมาก ต้องมีผี อยู่ ให้เอาเทพปราบมารองค์นี้ไปด้วย แล้วจะปลอดภัยหายเป็นปกติกลับ บ้านได้


57

9.ระฆัง (เจง หรือเจ่ง)

สัญลักษณ์มงคลทางศาสนา หมายถึงการตื่น และการรู้

เสียงระฆังท�ำให้ตื่นจากการหลงในกิเลสตัณหา ให้รู้สึกตื่น และรู้ สัจธรรมที่แท้จริง ยังมีความเชื่ออีกว่า เสียงระฆังจะน�ำแต่ข่าวดีและ เรื่องมงคลต่างๆมาให้เท่านั้น อีกทั้งยังจะท�ำให้รู้เท่าทันศัตรูคู่แข่งอีกด้วย

10.กิเลน (ฉีหลิน)

สัญลักษณ์ของวาสนา ความมั่นคง และป้องกันสิ่งอัปมงคล กิเลน ถือเป็นสัตว์มงคลซึ่งเมื่อปรากฏขึ้นที่ไหน หมายถึงจะมีแต่ เรื่องมงคลหรือโชคดีเกิดขึ้น ไม่มีเรื่องร้าย และยังเชื่อกันว่า การจัดตั้ง กิเลนไว้จะช่วยกรองและขจัดสิ่งอัปมงคลต่างๆ ให้พ้นไป และจะน�ำเอา ความโชคดี ข่าวดีมาให้

6.ฮก ลก ซิ่ว ลาภ รวย อายุ

11.ปลา (ฮื้อ หรือ อวี๋)

เทพฮก ชายโหงวเฮ้งดี มีสง่าราศี แต่งกายภูมิฐาน มือหนึ่งประคอง คทายู่อี่ (คทา สมปรารถนา) เป็นของวิเศษ ใครอธิษฐานสิ่งใดก็ให้ สมปรารถนา หรือได้โชคลาภตามค�ำขอ

ภาษาจีนแต้จิ๋ว ฮื้อ เป็นค�ำพ้องเสียงแปลว่ามากมายล้นเหลือ ใช้ แสดงถึงความหมายมงคล ให้มีสิ่งที่ต้องการมากมาย มีเหลือกินเหลือใช้ ไม่ขาด และโชคดี หากเป็นปลาทอง จะหมายถึงทองและหยกเต็มบ้าน หากเป็นปลาหลี่ฮื้อ หรือหลี่อวี๋ หมายถึง ความส�ำเร็จ

ฮก แปลว่า โชคลาภ ความสุขที่เกิดจากการได้สมหวังดังใจ ลก แปลว่า รวย หรือความมั่งคั่ง

เทพลก แสดงถึงความมีกินมีใช้ ตามความเชื่อโบราณ ลก ที่ สมบูรณ์จะต้องมีลูกชาย เพราะคนจีนถือเรื่องสืบต่อวงศ์ตระกูล ถ้ารวย อย่างเดียวโดยไม่มีลูกชายสืบสกุล ก็ไร้ประโยชน์

ซิ่ว แปลว่า อายุยืน

เทพซิ่ว มือหนึ่งถือผลท้อ ซึ่งใครได้ทานจะมีอายุยืนยาว อีกมือถือไม้ เท้าหัวมังกร ห้อยน�้ำเต้าบรรจุยาอายุวัฒนะ และมี “เซียนจือ” คือต�ำรา ยาเทวดา หรือต�ำรายาอายุวัฒนะ ผูกติดอยู่ การตั้งฮก ลก ซิ่วที่ถูกหลัก ต้องตั้งฮกไว้ตรงกลาง

7.หยิน-หยาง (ไท้เก๊กโต๊ว)

สัญลักษณ์ของชีวิตที่มีสองด้านเสมอ

ความหมายให้สีด�ำเป็น หยิน-ผู้หญิง ความมืดด�ำ โลก ดวงจันทร์ ความอ่อนแอ (สวยงาม) และความสันโดษ สีขาวเป็นหยาง-ผู้ชาย ความ ขาวสว่าง ท้องฟ้า (สวรรค์) ดวงอาทิตย์ ความเข้มแข็ง (พละก�ำลัง) และความเป็นคู่หยินหยางนี้ จึงถูกน�ำมาใช้เพื่อเป็นพลังมงคล ในการเสริม และปรับฮวงจุ้ยได้อย่างดี

8.มังกร (หลง หรือ เล้ง)

การมีมากมายล้นเหลือ ได้ก�ำไร ได้ประโยชน์

12.คทามงคล (ยู่อี่)

สัญลักษณ์แห่งความสมปรารถนา

เป็นเครื่องยศชั้นสูง ส�ำหรับจักรพรรดิ ขุนนางชั้นสูง และพระจีนชั้น ผู้ใหญ่ไว้ใช้ท�ำพิธีกรรม เป็นของวิเศษที่พระโพธิสัตว์ และเทพฮก (ฮก ลก ซิ่ว) ถืออยู่ด้วย เพราะฮก คือความสุข สุขที่เกิดจากการได้สมปรารถนาในทุกเรื่อง จึงเชื่อ ว่าสัญลักษณ์ยู่อี่นี้ จะน�ำความสมปรารถนามาให้

13.เหรียญจีนโบราณ

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งร�่ำรวย มีเงินทองมากมาย

ชาวจีนโบราณถือว่าเป็นหนึ่งในมงคลแห่งสมบัติโบราณ เป็นสิ่งน�ำ โชคลาภมาให้ จึงมักสลักค�ำสิริมงคลไว้บนเหรียญ ซึ่งแปลว่าให้มีสิริมงคล สมปรารถนา หรือให้มีเงินทองเต็มบ้าน หรือเหรียญตรา แห่งความเจริญรุ่งเรือง ที่เหลือขอยกไปในฉบับหน้าครับ สวัสดี ครับ p

สัญลักษณ์แห่ง พลัง อ�ำนาจ ความยิ่งใหญ่ เพศชาย จักรพรรดิ ประเทศชาติ

มังกรเป็นสัตว์มงคลสูงสุด เป็นราชาแห่งสัตว์มีเกล็ดทั้งมวล เป็นตัวแทนแห่งความแข็งแกร่ง ความดีงาม ความตั้งใจ ความ อุตสาหะพยายาม ความกล้าหาญ และความอดทน ชาวจีนจึง ถือว่า มังกรคือจิตวิญญาณของ การเปลี่ยนแปลง และฟื้นฟูให้ดีขึ้น และมังกรยังเป็นผู้น�ำฝนแห่งชีวิต มาให้ จะเหมาะกับผู้ที่เกิดปีระกา ซึ่งเชื่อ กันว่าเป็นเพื่อนสนิทกับมังกร ขอขอบคุณที่มา : www.7wondersthailand.com


โอกาสดี!

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือเพิ่มยอดขายสินค้า ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...………………….

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โปรดระบุขนาด oM oL o XL

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


Kc07s  
Kc07s  
Advertisement