Page 1


6

Siminar

อบรมสัมนา

อบรม ณ กรุงเทพฯ โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น (แปลไทย)

การบริหารจัดการช่องว่างทางวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 1 ปี 2014 (Thai-Japanese Cross Cultural Management

ทักษะการบริหารจัดการตนเองภายใต้สถานการณ์ความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม เช่น ลักษณะของชาวไทยในสายตาชาวญี่ปุ่น วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น การท�ำธุรกิจ+ธรรมเนียมปฎิบัติ กับคน ญี่ปุ่น เป็นต้น อบรม 18-19 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอะริสตั้น ต้นซอยสุขุมวิท 24 (เยื้องทางเข้าห้างเอ็มโพเรี่ยมด้านข้าง)

การวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุ (MFCA) ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ปี 2014

การลดต้นทุนวัสดุเทรนด์ใหม่จากญี่ปุ่นและก�ำลังเป็นที่นิยมและ ประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องพร้อมแนวคิดการรักษาสิ่ง แวดล้อมไปพร้อมกัน อบรม 25-26 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอะริสตั้น ต้นซอยสุขุมวิท 24 (เยื้องทางเข้าห้างเอ็มโพเรี่ยมด้านข้าง)

การวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุ (MFCA) ระดับ Advance รุ่นที่ 1 ปี 2014

ความรู้ระดับสูงขึ้นเพื่อท�ำการใช้ MFCA อย่างมีประสิทธิภาพใน การผลิตและวิธีค�ำนวณต้นทุนอย่างชัดเจนในการลดวัสดุ อบรม 24-25 เมษายน, 23 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอะริสตั้น ต้นซอยสุขุมวิท 24 (เยื้องทางเข้าห้างเอ็มโพเรี่ยมด้านข้าง)

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว ของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

โปรดติดตามกิจกรรมใหม่ๆ ของ สวอท. ปี 2557 นี้ อาทิเช่น • Symposium on Future Trend of Automotive Industry จากญี่ปุ่น • โครงการภาษาญี่ปุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดจาก AOTS ประเทศญี่ปุ่นส�ำหรับคนท�ำงานเท่านั้น • การเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่าน Web-based Training (WBT) • บริการให้ค�ำปรึกษาการลดต้นทุนวัสดุและ พลังงาน (MFCA & Sakugen) โดยทีมงานจาก ญี่ปุ่น • Tour Mission ประเทศญี่ปุ่น ชมงานแบบมีความรู้ และประสบการณ์ของจริง • จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น-ประเทศในอาเซียน ฯลฯ

HO-REN-SO การสื่อสารในการท�ำงานสไตล์ญี่ปุ่น & Workshop 2014 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (บรรยายไทย)

วิธีการสื่อสารติดต่องานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับ บัญชาที่บริษัทญี่ปุ่นในญี่ปุ่นใช้มาตลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อเกิด การติดตามงานอย่างใกล้ชิดและสื่อสารกันอย่างเข้าใจในทิศทาง เดียวกันรวมทั้งก่อให้เกิด teamwork กับทุกคนในองค์กร อบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1: 6-7 พฤษภาคม 2557 รุ่นที่ 2 :8-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอะริสตั้น ต้นซอยสุขุมวิท 24 (เยื้องทางเข้าห้างเอ็มโพเรี่ยมด้านข้าง)

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


Editor’s Talk

เปิดฉบับ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้ง ในเดือนที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความรัก พร้อมกับลมหนาวที่ปีนี้พัดมาให้ชื่นใจกันนานทีเดียว ครับ แต่เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อย่างไร ก็ตามดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ส�ำหรับคมช่างฉบับนี้ ผมจะพาไปท�ำความรู้จักกับโลหะที่ใช้ใน การตกแต่งบ้าน ที่ช่างส่วนใหญ่ให้การยอมรับถึงความมั่นคงและ สง่างาม อย่างที่รู้จักกันดีในชื่อ “Wrought Iron” หรือเหล็กดัด อิตาลี ซึ่งหลายๆ ท่านน่าจะคุ้นหูกันดีใช่มั้ยล่ะครับ Wrought Iron มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องความเหนียวและ ทนทาน ขณะเดียวกันก็ยังสามารถดัดโค้งให้เป็น ลวดลายสวยงาม ต่างๆ ได้อย่างละเอียดอ่อน และยังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายใน แถบประเทศยุโรปอีกด้วย ซึ่งสามารถน�ำมาดัดแปลงใช้ในงาน ตกแต่งด้านสถาปัตยกรรมได้หลากหลายทีเดียวครับ ผมจึงขอน�ำ ตัวอย่างการใช้งานหลากหลายประเภทของเหล็ก “Wrought Iron” มาให้ผู้อ่านได้ชมกัน อาจจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดผลงาน สร้างสรรค์ของท่านในอนาคตก็ได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ครับ

7


8

Content

สารบัญ

10 Iสังคมข่าว คมช่างเล่าเรื่อง 14 I ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น เรื่องจากปก 16 I WROUGHT IRON

WROUGHT IRON สไตล์ อาร์ต นูโว

ก (ตอนที่ 1) 24 Iมาตรฐานงานเหล็ เยี่ยมร้านค้า 28 I ไอรอนเมท 32 Iมุมุมมสเตนเลส สวย ช่วยสร้างสรรค์ 34 I WROUGHT IRON 38 Iแนะน�ำผลิตภัณฑ์ เคล็ดไม่ลับ 41 I การเลือกใช้แผ่นคอมโพสิต รอบรู้งานช่าง 42 I การติดตั้งแผ่นคอมโพสิต 43 Iแนะน�ำสามเอ็ม

มุมกฎหมาย 44 I ความส�ำคัญในการจดทะเบียนสมรส 47 Iเปิดโลกผลิตภัณฑ์ บอกเล่าธุรกิจ 48 I กลยุทธ์เด็ด พิชิตใจลูกค้า คมช่าง ไอที 49 I 5 ข้อปฎิบัติ เมื่อโน๊ตบุ๊คโดนน�้ำ สบายๆ สไตล์คมช่าง 50 I เที่ยวเมืองจีน 2 สุขภาพ 52 I คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

โรคยอดฮิต คนติดสมาร์ทโฟน

พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย 54 I ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ ฮวงจุ้ย 56 I ตกแต่งรับโขคปีม้า


ปีที่ 1 ฉบับที่ 6

ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันนี้สังคมมีแต่ปัญหามอง หน้ามองหลังไม่รู้เขาคิดอย่างไร แต่ท่านผู้อ่านครับ สังคมไทยเคยได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้ม รอยยิ้มไม่มี ราคา แต่มีคุณค่ามากมาย แต่มีคุณค่ามากมาย ทั้งผู้ ให้และผู้รับ แต่ไม่ท�ำให้จนลง มันเกิดขึ้นประเดี๋ยว แต่ประทับไว้ในความทรงจ�ำอีกนาน ไม่ว่าท่านจะเดินไปไหน พบใคร รอยยิ้มก็ สามารถสร้างมิตรไมตรีที่ดี จิตใจที่ขุ่นมัวก็จะคลาย ลงได้นะครับ

“รอยยิ้มที่ให้พร้อมกับ ค�ำวิจารณ์อย่างซื่อสัตย์ใจ สามารถสร้างความแตกต่าง ข้ามผ่านความขุ่นเคืองไม่พอใจ ไปสู่การปรับปรุงตัวเอง”

ISSN 2287-0768 ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคชัยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพานิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988)

31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี

9


10

Activity Highlight

สังคมข่าว

ขอแสดงความยินดีเนื่องในงานแต่งงาน นางสาวกรรณิการ์ ตุลาภิบาลชัย บุตรสาวคุณสัมพันธ์ และคุณวราภรณ์ ตุลาภิบาลชัย จากบริษัท เจ เอ็น ซี ชัตเตอร์ กับเจ้าบ่าว นายคมศักดิ์ คงรักษาคุณ ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

คุณวิสาขะ กลิ่นสง (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริษัท ไซมิส อีโคไลท์ จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผนังคอนกรีต TEXCA WALL ได้ออกบูธ ในงานสถาปนิกล้านนา’57 เพื่อนๆ ช่างกลปทุมวัน รุ่น 50 ร่วมไว้อาลัย ในงานสวดอภิธรรมศพ คุณเจริญ บุนันชัย ระหว่างวันที่ 17-19 มค. ที่ผ่านมา ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ที่ปรึกษานิตยสารคมช่าง เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ณ.วัดท้ายเมือง จ.นนทบุรี เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง

ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในวงการก่อสร้าง และวงการสเตนเลส เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานช่างหรืองานก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ที่สนใจมีความประสงค์ในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวสารของคุณมาได้ที่ E-mail:

tuii.lolita@gmail.com หรือ bonanuthep@gmail.com


11

การจากไปของผู้ล่วงลับ คุณเจริญ บุรันชัย ที่ปรึกษานิตยสารคมช่าง น�ำความเศร้าสลดมาสู่ ทีมงานนิตยสารคมช่างเป็นอย่างมาก และนับว่าได้สูญเสียบุคคลส�ำคัญที่ได้สร้าง คุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง ทางทีมงานนิตยสารคมช่างขอแสดงความ เสียใจแก่ครอบครัวและขอไว้อาลัยแด่ คุณเจริญ บุรันชัย ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติ ขอแสดงความอาลัย ทีมงานนิตยสารคมช่าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือ ระหว่างไทย-ศรีลังกา กลุ่มธุรกิจอุตสาหกหรรมจากประเทศ ศรีลังกา มั่นใจในศักยภาพของไทยด้านการผลิตและเทคโนโลยี ยืนยันจะมาดูงานด้านอุตสาหกรรมอีกครั้ง ในเดือนมีนาคม 2014 นี้


14

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

บูรจิตร พิบูลย์

องค์กรความร่วมมือ ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ในประเทศไทย(4)

กรรมการ สวอท.

ส�ำหรับเรื่องราวความเป็นมาของการ ก่อตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และญี่ปุ่นที่มีบทบาทส�ำคัญทั้ง 6 องค์กรนั้น ดิฉันน�ำมาเรียบเรียงในฉบับก่อนหน้าแล้ว 4 องค์กร ฉบับนี้จึงขอเขียนถึงความส�ำคัญอีก 2 องค์กรที่เหลือ ส่วนฉบับต่อไปจะน�ำเรื่องราว เกี่ยวกับ “หลักหรือหัวใจในการท�ำงานกับ ญี่ปุ่น” มาเรียบเรียงให้ท่านได้ติดตามกันค่ะ

JCC : Japanese Chamber of Commerce Bangkok

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2497 โดยมีจ�ำนวน สมาชิกทั้งสิ้น 30 บริษัท จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งเพื่อ 1. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมทั้งด้านการค้าและอุตสาหกรรมของทั้งไทย และญี่ปุ่น 2. เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างสมาชิกกลุ่มหลักๆ เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมโลหะ, เครื่องจักร, สิ่งทอ, อาหาร, การขนส่ง, รถยนต์, ก่อสร้าง, ไฟฟ้า 3. เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ, ให้ความช่วยเหลือ, ให้ความสะดวก แก่สมาชิกเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ธุรกรรมทั้งด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีส่วนให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาท�ำธุรกิจ ในประเทศไทย และพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น หอการค้าฯ ได้เข้าไปมีส่วน ร่วมในการจัดการธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถประสานกลมกลืนเข้ากับ สังคมไทยได้เป็นอย่างดี จ�ำนวนสมาชิกของหอการค้าฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กับการ ขยายการลงทุนและย้ายฐานการผลิตสู่ต่างประเทศของบริษัทและโรงงานญี่ปุ่น ปัจจุบันจ�ำนวน สมาชิกมีมากถึง 1,400 บริษัท สถานที่: หอการค้า ญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ชั้น 19 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87/2 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-250-0700 ,02-250-0700 โทรสาร 02-250-0705 ,02-250-0705 Email: info@jcc.or.th Website: www.jcc.or.th

AOTS : The Association for Overseas Technical Scholarship

ปัจจุบันคือ HIDA (The Overseas Human Resources and Industry) เป็นองค์กรภาคเอกชนให้ความร่วมมือทางเทคโนโลยีโดยจัดการฝึกอบรมแก่ประเทศที่ก�ำลัง พัฒนา AOTS ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2502 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง เศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม (METI) ของรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้ ความร่วมมือทางเทคโนโลยีเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วม มือระหว่างประเทศและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ฉันท์มิตรซึ่งกันและกัน ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมส�ำหรับวิศวกรและผู้บริหาร ของประเทศเหล่านี้ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น AOTS มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและมีส�ำนักงานตัวแทนในประเทศ ต่างๆ จ�ำนวนผู้ที่ได้รับทุนจาก AOTS ทั่วโลก ประมาณ 150,000 คน ประเทศไทยมีผู้ได้รับทุน ประมาณ 15,000 คน มีศิษย์เก่า AOTS จ�ำนวนมากที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงชั้นแนวหน้า มีผลงาน เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันหน่วยงานนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น HIDA : The Overseas Human Resources and Industry Development Association และยังด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับ AOTS และยังมี ทุนฝึกอบรมหลายหลักสูตร ส�ำหรับชาวไทย หากท่านผู้อ่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สวอท-สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรม เอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) www.abk-aots.org / Email: alumni@abk-aots.org


15

ช่วงต้นปี 2557 นี้ ต้อนรับกันหลายเทศกาลเลยทีเดียวทั้ง ปีใหม่ ตรุษ จีน วาเลนไทน์ และหลายท่านก็มีแผนไปต่างประเทศ หรือเดินทาง ไปประเทศญี่ปุ่น อาจเป็นการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ ไปท่องเที่ยว หรือ ได้รับเชิญไปเยี่ยมบ้านคนญี่ปุ่น เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพ�ำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น นับว่าเป็นเรื่องดี มีความสะดวกยิ่งขึ้นในเรื่องการเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่น คมช่างฉบับนี้ดิฉันจึงน�ำเรื่องการเตรียมตัวเมื่อได้รับเชิญไปบ้านคนญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะ เผื่อว่าท่านจะได้เตรียมของฝากจากประเทศไทยไปด้วย ในการเดินทางครั้งนี้

5

เมื่อได้รับเชิญไปบ้านคนญี่ปุ่น

เรื่องของฝาก หากได้รับเชิญไปบ้านคนญี่ปุ่น นับว่าเป็นเกียรติมาก เพราะคนญี่ปุ่นจะคิดว่า บ้านตนเองเล็กคับแคบและไม่ค่อยจะรับแขกที่บ้าน ดังนั้นร้านอาหาร กาแฟ จึงเป็นที่นิยมนัดพบ กัน หากเมื่อคุณได้รับเชิญแล้วอย่าลืมน�ำของฝากเล็กๆ น้อยๆ ติดมือไป ฝากเจ้าของบ้าน อาจเป็นผลไม้ ดอกไม้ ขนม เพื่อแสดงถึงน�้ำใจ และอย่าน�ำเพื่อนตามไปเยี่ยมบ้านคนญี่ปุ่นโดยไม่ได้รับเชิญ เจ้าของบ้านจะรู้สึกอึดอัดและถือเป็นการไม่สุภาพ หลัง จากไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วต้องโทรศัพท์หรือส่งจดหมาย ไปขอบคุณ และเมื่อพบกันครั้งต่อไป อย่าลืม ขอบคุณที่เขาเคยชวนไปบ้านด้วย

มารยาทเยี่ยมบ้านคนญี่ปุ่น

เรื่องเวลา การไปเยี่ยมบ้านคนญี่ปุ่นโดย เฉพาะผู้ใหญ่ สิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือเรื่องเวลา ไม่ควรไปเวลารับประทานอาหาร คนญี่ปุ่นถือว่า เป็นการไม่เหมาะสมและเสียมารยาท ซึ่งเวลาที่ เหมาะสมส�ำหรับการเยี่ยมก็คือตอนสายๆ หรือ ตอนบ่าย ไม่ควรเป็นตอนเย็นมากด้วย ถ้าบังเอิญไป ถึงบ้านเขาในขณะรับประทานอาหารอยู่พอดี เราก็ ควรจะบอกว่า “ขอโทษที่รบกวนเวลาทานอาหาร” ตาม ปกติเจ้าของบ้านก็จะไม่ชวนกินข้าวด้วยกัน (ไม่เหมือนกับ เมืองไทย) เพราะว่าเจ้าของบ้านไม่ได้เตรียมอาหารอย่างดี ส�ำหรับแขก และตามปกติคนที่จะเยี่ยมก็ต้องทานข้าวให้เสร็จมา ก่อนที่จะเยี่ยมอยู่แล้ว

ของฝาก

ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีร้านขายขนมที่ใส่กล่องดีๆ หีบห่อสวยงามหลายรูปแบบ เพราะในมารยาทญี่ปุ่น จะมีโอกาสใช้กันบ่อย ซึ่งขนมแบบนี้ ไม่ได้เป็นขนมส�ำหรับซื้อเพื่อกินเอง แต่ส�ำหรับเป็นของฝากในการเยี่ยมคนอื่นมากกว่า p


16

In Cover

เรื่องจากปก


17

ถ้าพูดถึงงานโลหะที่ใช้กับงานตกแต่งบ้าน ท�ำรั้ว ประตู หน้าต่าง ราวบันได ราวระเบียงกันตก เฟอร์นิเจอร์สนาม เฟอร์นิเจอร์เหล็ก ข้าวของเครื่องใช้ ของตกแต่งเล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้านแล้ว มีโลหะอยู่ หลายชนิดให้เลือกกัน ทั้งอัลลอยด์ สเตนเลส และเหล็กดัด แต่หาก เป็นงานโลหะที่ให้ทั้งความรู้สึกภูมิฐานสง่างาม ทรงคุณค่าทั้งทางวัสดุ และศิลปะ หลายคนคงจะเทใจให้กับเหล็กดัดอิตาลี หรือที่เรียกกันว่า “ร็อทไอร์ออน” (WROUGHT IRON)

WROGHT IRON คืองานโลหะชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นประเภท เหล็กกล้าคาร์บอนต�่ำ (LOW CARBON) ที่ผสมแร่ธาตุบาง อย่างเข้าไป ท�ำให้เนื้อเหล็กอ่อน มีคุณสมบัติโดดเด่นที่ความ เหนียว และคงทนถาวร ในขณะเดียวกันยังสามารถดัดโค้งให้ เป็นลวดลายต่างๆ ให้ละเอียดอ่อนเท่าใดก็ได้ตามแบบที่ ต้องการ ขึ้นรูปได้ง่ายไม่แตกหัก ทนแรงบิด ดึง ดัด ม้วนได้ดี ทนความร้อนได้สูง เชื่อมง่ายซึ่งเหล็กธรรมาให้ไม่ได้ เนื้อ เหล็กทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน วัตถุดิบที่น�ำมาใช้ในงาน WROGHT IRON ที่ใช้เหล็ก ชนิดที่เรียกกันว่า โลว์ คาร์บอน (LOW CARBON) นั้น คือมี ส่วนประกอบของคาร์บอนโดยประมาณ 0.04 เปอร์เซ็นต์ และผ่านกระบวนการถลุงเหล็ก ที่ดึงเอาออกซิเจนในเนื้อเหล็ก ให้เหลือน้อยที่สุด จึงช่วยให้เหล็กไม่เป็นสนิมได้ง่าย เนื้อเหล็ก จะมีสีเทาอ่อน มีความเหนียวและสามารถตีหรือดัดโค้งได้ดี แข็งแกร่งกว่าโลหะชนิดอื่นที่น�ำมาใช้งานแบบเดียวกัน ลักษณะงานของ WROGHT IRON จะมีความใกล้เคียง กับงานเหล็กหล่อ แต่มีความสวยงามอ่อนช้อย จนแทบไม่น่า เชื่อว่าท�ำขึ้นจากกรรมวิธีการเผาเหล็กให้ร้อน และตีให้เกิด เป็นรูปร่างขึ้น ในขณะที่เหล็กหล่อเป็นการหลอมให้เหลว และ เทลงแม่พิมพ์

WROGHT IRON เป็นงานที่นิยมแพร่หลายมากในประเทศยุโรป โดยเฉพาะ อิตาลี ออสเตรีย สเปน เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และฝรั่งเศส ประเทศเหล่านี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นต้นต�ำรับและเป็นแหล่งที่แพร่หลายมากที่สุด โดยเริ่มท�ำกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 และมาเจริญ รุ่งเรืองสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 17-18 โดยลักษณะงานแบ่งเป็นงานเพื่อรับใช้ศาสนา และงานที่ท�ำขึ้นส�ำหรับชนชั้นสูง เช่น พระมหากษัตริย์และ ราชวงศ์ และงานที่ท�ำขึ้นเพื่อตอบสนองชนชั้นกลาง ลวดลายก็มีการพัฒนารูปแบบของความเป็นธรรมชาติกับสิ่งที่ได้เห็นจริงในธรรมชาติ การใช้เส้น สายและรูปทรงก็บิดผันเกินงาม เน้นการใช้สีและพื้นผิวในการสร้างบรรยากาศให้ดูโอ่อ่าในลักษณะของศิลปะแบบบาร็อค (BAROQUE) อันเป็นยุคที่ งานเหล็กชนิดนี้ได้แพร่หลายไปทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเหล็กที่ส�ำคัญ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ชาวอเมริกันตื่นตัวกับ งาน WROGHT IRON อย่างมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดร้านที่รับท�ำ และมีการน�ำมาใช้ในงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างแพร่หลาย เป็นส่วน ประกอบส�ำคัญของงานในสไตล์โคโลเนียล จนกระทั่งในปัจจุบัน ก็ยังคงได้รับความสนใจและน�ำมาใช้งานอยู่ แต่ก็ได้มีการพัฒนารูปแบบให้เหมาะกับ ยุคสมัยให้เกิดเป็นงานในสไตล์ใหม่ๆ อยู่ตลอด (MODERN STYLE)

”เหล็กดัดอิตาลี” ไม่ได้หมายความว่าเหล็กน�ำเข้ามาจากอิตาลี แต่เพราะชาวอิตาลี เป็นคนมาบุกเบิกตลาดนี้ในเมืองไทย


18

In Cover

เรื่องจากปก


19

สาเหตุที่ WROUGHT IRON เรียกกันติดปากว่า ”เหล็กดัดอิตาลี” ไม่ ได้หมายความว่าเหล็กน�ำเข้ามาจากอิตาลี แต่ที่เรียกอย่างนั้นเพราะชาว อิตาลี เป็นคนมาบุกเบิกตลาดนี้ในเมืองไทย และถึงแม้ค�ำว่า WROGHT IRON เมื่อแปลตรงตัวแล้วจะหมายถึง เหล็กดัด ซึ่งเป็นเหล็กหน้าตา ธรรมดาลวดลายธรรมดา ต่างจาก WROUGHT IRON หรือเหล็กดัดที่ใช้ กันทั่วไปในยุโรปทั้งในเรื่องของตัวเหล็กเองและความสวยงาม นอกจากความหรูหรา โอ่อ่า สร้างความภูมิฐาน สะท้อนรสนิยมและ ฐานะของเจ้าของได้เป็นอย่างดีแล้ว ในแง่ของศิลปะ WROUGHT IRON ยังถือว่าเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า ที่เปลี่ยนโลหะที่แข็งกระด้างที่สุดชนิด หนึ่ง ให้กลายเป็นงานศิลปะที่ดูมีชีวิตชีวา ที่ส�ำคัญทุกกระบวนการผลิตไม่ ได้ใช้เครื่องจักรเลย เป็นงานที่ต้องอาศัยความเป็นช่างที่มีฝีมือ และความสามารถ ในทาง ศิลปะส่วนบุคคล แต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ในการท�ำงาน แตกต่างกันออก ไป ยิ่งหากได้ช่างที่เก่งงานโลหะแล้วมีทักษะทางศิลปะด้วย การตีขึ้นรูป ออกมาจะดูมีความเคลื่อนไหวราวมีชีวิตจริงๆ รู้ว่าต้องออกแบบลวดลาย อย่างไรถึงจะเกิดความสวยงาม กลมกลืน ช่องไฟแต่ละช่องควรจะเว้นแค่ ไหน ต้องออกแรงตีเหล็กหนักเบาแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนเหล็กเผาไฟจนแดง เป็นรูปร่างต่างๆ ได้

แม้แต่ในจุดเล็กๆ ที่ไม่ส�ำคัญอย่างส่วนปลายสุดของลวดลาย ช่างที่ มีความเป็นศิลปินก็จะใส่รายละเอียดลงไปให้ ทั้งการดึง รีดให้เนื้อเหล็ก เพรียว บาง เรียว แหลม เล็ก หรือการท�ำพื้นผิว (TEXTURE) บนเนื้อ เหล็ก ตรงนี้เองที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของ WROUGHT IRON แบบตีขึ้นรูป เพราะถ้าเป็นงานเหล็กหล่อ จะไม่สามารถให้รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้ได้เลยหรือท�ำได้น้อยมาก เพราะว่าชิ้นส่วนหล่อขึ้นมาเป็นชิ้นๆ จะ มาแต่งเพิ่มเติมภายหลังไม่ค่อยได้ WROUGHT IRON สามารท�ำสีสันได้หลากหลาย และยังสามารถท�ำ สีเหลือบ ให้ลักษณะแบบเดียวกับบรอนซ์รมด�ำ หรือบรอนซ์กัดกรดได้ การติดตั้ง WROUGHT IRON ภายนอกอาคารอาจจะเกิดปัญหาเรื่องสนิม บ้าง แต่สามารถใช้กระดาษทรายขัดออกได้เนื่องจากสนิม จะไม่กินเข้าไป ในเนื้อเหล็ก การบ�ำรุงรักษาง่าย ในกรณีของสีหลุดลอกก็สามารถท�ำสีทับ เข้าไปได้ โดยเหตุนี้การดูแลรักษา WROUGHT IRON จะสิ้นเปลืองน้อย กว่า การเคลือบสีบนงานเหล็กหล่อ ในการติดตั้งช่างจะมีเทคนิคการติดตั้ง (ในกรณีติดตาย) ส่วนของชิ้น งานจะมีเหล็กที่ท�ำขึ้นส�ำหรับยึดกับตัวโครงสร้าง เมื่อติดแล้วจะปิดรูด้วย ตะกั่วเหลว ในปัจจุบันการติดตั้งได้มีการใช้สกูรในการยึดชิ้นงานเข้ากับ สถานที่ ท�ำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

เรื่องการดูแลรักษา ต้องดูแลมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับหลายๆ อย่าง ถ้าใช้เหล็กที่ได้มาตรฐาน เหล็ก เนื้อตัน ใช้สีเกรดดีๆ ชิ้นงานจะมีความมันวาวสูง การอบสีตามมาตรฐานหรือเป็นการอบแบบคุณภาพสูง สีก็จะ ยึดเกาะกับเนื้อเหล็กได้ดี สีไม่จางหรือลอกล่อนง่ายๆ อายุการใช้งานของเหล็กก็จะอยู่ได้ 4-5 ปี แต่ถ้าเหล็กไม่ ได้มาตรฐาน สีมีคุณภาพต�่ำ การอบไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจจะต้องขัดสนิม-ท�ำสีกันทุก 1-2 ปี แทน ซึ่งการท�ำสี ใหม่ในแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ถ้าเป็นการบ�ำรุงรักษาเบื้องต้น ก็สามารถท�ำได้เอง เช่น หากเกิดสนิม เล็กๆ น้อยๆ ก็ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบแล้วค่อยไล่ไปหาเบอร์ละเอียดๆ ขัดสนิมออก แล้วแต้มสีทับลงไปได้ ส�ำหรับผู้ที่มองเห็นคุณค่าของชิ้นงาน นิยมงานศิลปะ ชื่นชอบความหรูหรา มีเอกลักษณ์ และรสนิยมเฉพาะ ตัว กับเหล็กดัดดีๆ คุณภาพสูงสักชิ้น WROUGHT IRON ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องรสนิยมความชอบส่วนตัวได้เป็น อย่างดี p

ในอดีตมักถ่ายทอดเทคนิคการท�ำผ่านทางลูกหลานของตนเท่านั้น อันเป็นผลให้เป็นงานฝีมือและศิลปะที่มีคุณค่าค่อนข้างสูง


20


21

ลวดลายในสไตล์ อาร์ต นูโว (ART NOUVEAU) มีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างโดด เด่นในเรื่องของความอ่อนช้อย พลิ้วไหว พันเกาะเกี่ยว ซ้อนทับกันไปมา อย่าง วิจิตรตระการตา มาตั้งแต่ในช่วงกลาง ศตวรรษที่ 19 โดยได้แรงบัลดาลใจมา จาก ดอกไม้ ใบไม้ สัตว์ต่างๆใน ธรรมชาติ รวมทั้งสัตว์ในจินตนาการ จึงบอกได้ว่าในยุคนั้นร�่ำรวย และมี วัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม ที่สื่อ ออกมาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด จิตรกรรม รูปปั้นประติมากรรม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ เครื่องประดับ ต่างๆ งาน WROUGHT IRON ก็เป็น สื่อโลหะเหล็กกล้าที่มีคุณลักษณะ เด่น สามารถสร้างสรรค์ผลงานใน เรื่องของความอ่อนช้อยวิจิตร บรรจง เช่นกัน


22


23

เมื่อน�ำงานในรูปแบบของ WROUGHT IRON มาสร้างสรรค์ในสไตล์ อาร์ต นูโว (ART NOUVEAU) จึงท�ำให้เกิดผลงานทีว่ จิ ติ รตระการตา อย่างคาดไม่ถึง จนแทบไม่น่าเชื่อได้ว่าจะเป็นสิ่ง ประดิษฐ์ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการด้วย ความช�ำนาญและความสามารถที่สุดจะหาค�ำ บรรยาย จึงขอให้ภาพเป็นตัวบอกถึงตัวผลงาน เหล่านั้นเอง เป็นสิ่งดีที่สุด p


24

ทราบกันมั้ยครับว่า “เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น” ก็มี มาตรฐานชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราว ทั้งที่เป็นมาตรฐานแห่งชาติ และมาตรฐานระหว่างประเทศ แต่มาตรฐานแห่งชาติหลาย ประเทศล้วนมีบทบาทส�ำคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ประเทศผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมที่ส�ำคัญของโลก มาตรฐาน แห่งชาติเหล่านั้นมักใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายในการซื้อขาย และใช้อ้างอิงในเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึงใช้เรียกในงาน วิชาการด้วย


25

มาตรฐานประเทศไทย Stainless steel of Thailand

ประเทศไทยมีมาตรฐานเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กแผ่นรีดเย็นอย่าง เป็นทางการในปี 2539 ในชื่อ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1378-2539 เป็นมาตรฐานทั่วไป เนื้อหาอาจประเมินได้ว่าส่วน ใหญ่ใกล้เคียงกับมาตรฐานญี่ปุ่น JIS 4305 เป็นส�ำคัญ และนอกจาก มาตรฐาน มอก.1378 ของไทย JIS G4305 G4313 ของประเทศ ญี่ปุ่น ASTM A240, ASTM A480 ของอเมริกา ก็ยังมี EN ของกลุ่ม ประเทศยุโรปอย่าง EN10088-1 EN10088-2 อีกด้วย เนื้อหาถัด จากนี้เราจะมาท�ำความเข้าใจกันว่ามาตรฐานในแต่ละฉบับมีวิธีการ เรียกชื่ออย่างไร พอเห็นชื่อเกรดสามารถบ่งชี้ว่าเป็นมาตรฐานอะไร ได้บ้าง โดยฉบับนี้จะเริ่มต้นที่ “มาตรฐานประเทศไทย” เป็นอันดับ แรก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.1378-2539 เป็น มาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมของไทย จะมีค�ำว่า SST น�ำหน้า ตามด้วยชื่อเกรดที่ประกอบด้วยตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ อาจมีตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขตามหลังอีกที ตัวอย่างเช่น SST 201 SST 304 SST 316L SST 430 SST XM15J1 และ SST 430LX เป็นต้น และในการเขียนต้องมีช่องว่างระหว่าง SST กับชื่อเกรดเสมอ ตัวเลขตัว แรกของชื่อเกรดจะสื่อประเภทของเหล็กกล้าไร้สนิม เช่น หากขึ้นต้นด้วย เลข 2 อย่าง SST 201 ซึ่งเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มออสเทนนิติกแมงกานีส แต่หากขึ้นต้นด้วยเลข 3 อย่าง SST 304 แสดงถึงการเป็น เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มออสเทนนิติก-นิกเกิล หรือ SST 329J1 จะแสดงถึง กลุ่มดูเพล็กซ์ แต่หากขึ้นต้นด้วยเลข 4 อาจเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่ม เฟอร์ริติก หรือกลุ่มมาร์เทนซิติกก็ได้ ให้ดูที่ปริมาณธาตุคาร์บอนเป็น ส�ำคัญ หากธาตุคาร์บอนมีน้อยกว่าร้อยละ 0.08 แสดงได้ว่าเป็นกลุ่ม เฟอร์ริติก แต่หากมากกว่า 0.12 ขึ้นไปมักเป็นมาร์เทนซิติก และถ้าหาก ขึ้นต้นด้วยเลข 6 แสดงว่าเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มชุบแข็งตกตะกอน ตัวอย่างเช่น SST 630 เป็นต้น ตัวย่อ “SST” ที่น�ำหน้าเกรดนั้นย่อจากอะไร ไม่ได้ก�ำหนดไว้ใน มาตรฐาน มอก.1378-2539 และเหตุที่ต้องมีค�ำน�ำหน้าเกรดเป็น “SST” เนื่องจากในมาตรฐานญี่ปุ่นที่คณะกรรมการใช้อ้างอิงตอนร่างมาตรฐาน นั้นได้ใช้ค�ำน�ำหน้าเกรดเป็น “SUS” พอเป็นมาตรฐานไทยก็ใช้ “SST” ค�ำ ย่อนี้น่าจะมาจากตัวเต็มว่า “Stainless steel of Thailand” หลายๆ ท่านคงหายข้องใจกันไปบ้างแล้วกับเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ตามมาตรฐานประเทศไทย และที่มาที่ไปของตัวย่อ “SST” แต่เรายังมี มาตรฐานอีก 3 ฉบับที่น่าสนใจ คือมาตรฐานญี่ปุ่น อเมริกา และยุโรป ซึ่งเราจะมาท�ำความเข้าใจกับมาตรฐานเหล่านี้กันต่อในฉบับหน้านะครับ p


26


27


28

Visit Dealer

เยี่ยมร้านค้า

IRONMATE 552 ถ.บางบอน 5 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150 โทร. 02 892 223, 086 023 0818, 086 893 2637

เติมเต็มความส�ำเร็จ มองธุรกิจแบบคิดบวก

คุณชวลิต-คุณนวลวรรณ อุทัยสาง และบุตรชาย

ท�ำความรู้จักกับครอบครัวธุรกิจ คุณชวลิต และคุณนวลวรรณ อุทัยสาง เจ้าของกิจการ “ร้านไอรอนเมท” ที่ต่อยอดจากธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว มาเป็นร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์รั้วประตู เหล็กดัด เหล็กอิตาลี สเตนเลส และงานหลังคาทุกชนิด ด้วยเล็งเห็น ว่าการตกแต่งภายนอกตัวบ้านก็มีความส�ำคัญไม่แพ้ภายในบ้านเช่น กัน รวมถึงมีผู้ใหญ่เคยให้ค�ำแนะน�ำว่า การท�ำธุรกิจที่เชื่อมโยงเกี่ยว กับที่อยู่อาศัยนั้น ย่อมสามารถเจริญก้าวหน้าไปได้ เพราะเป็นสิ่ง จ�ำเป็นของมนุษย์ทุกคน เมื่อมีบ้านก็ต้องอยากให้บ้านของเรา สวยงาม แข็งแรงและปลอดภัย จึงกลายเป็น “ร้านไอรอนเมท” อย่างที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน


29

รับฟรี! หนังสือ เมื่อเลือกที่จะท�ำธุรกิจแล้ว สิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือปัญหาและ อุปสรรค คุณชวลิตเล่าให้เราฟังว่า “การท�ำธุรกิจยากตรงที่เรา ต้องใช้เวลาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ให้ลูกค้าเชื่อมั่นในร้าน ของเรา ต้องสรรหาสินค้าที่หลากหลายและอัพเดทสินค้าใหม่ๆ อยู่ เสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และให้โอกาสลูกค้า ได้เลือกสินค้าที่ถูกใจ การท�ำธุรกิจของผม ผมคิดเสมอว่า ความ เจริญก้าวหน้าก็เหมือนดั่งสายน�้ำที่ไหลไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อยาม พบเจออุปสรรคที่เปรียบเสมือนหลุมบ่อ ก็สามารถเติมเต็มและ ไหลผ่านพ้นไปจนได้” “ด้วยปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก ผมเองก็ด�ำเนินกิจการโดยยึดแนวทางตามพระราชด�ำริของ ในหลวง คือ เศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่เอาเปรียบใคร แต่เมื่อเรา พบเจอกับอุปสรรคแล้วก็ต้องหาวิธีจัดการกับมันให้ได้ ให้คิดเสมอ ว่าอุปสรรคทั้งหลายนั้นจะช่วยฝึกฝนให้เราเกิดการพัฒนาตนเอง ในทุกๆ ครั้ง และเป็นสิ่งที่จะน�ำพาเราไปสู่ความส�ำเร็จ” คุณชวลิตกล่าวทิ้งท้ายว่า “ร้านไอรอนเมทของเราเน้นการ ขายสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีสินค้าให้เลือกครบวงจร รวมถึงยินดี บริการลูกค้าทุกๆ ท่านด้วยใจ ซึ่งเราจะรักษามาตรฐานนี้ไว้เพื่อให้ ลูกค้าเชื่อมั่นและกลับมาใช้สินค้าและบริการของเรา เมื่อลูกค้ามี ความสุข ผมถือว่าเป็นการประสบความส�ำเร็จอย่างหนึ่งในชีวิต นอกจากนี้ผมได้ตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ว่า อยากจ�ำหน่ายสินค้า ในลักษณะของร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ลูกค้าหรือช่างทั่วไป สามารถ จับจ่ายซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกในราคาที่พึงพอใจ” p

สงครามชีวิต ศักดิส์ ทิ ธิอ์ ลั ลอย

บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ “ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย” ในทุกแง่มุม สู่การก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของวงการประตูอัลลอยเมืองไทย ที่ถ่ายทอดโดย คุณณัฏฐ์ดนัย เนียรนาทสกุล ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการรับหนังสือฟรีได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 แฟกซ์ : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com (หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด)


31


32

Stainless Cornor

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

สวัสดีครับ เวลานั้นช่างผ่านไปรวดเร็ว เพราะฉะนั้นหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่างที่ผ่านไป ก็ให้เลือกจ�ำในสิ่งที่ดีๆ ส่วนที่ไม่ดีนั้นก็เก็บเอาไว้เป็น ประสบการณ์นะครับ รวมถึงเตรียมสุขภาพกายและใจให้พร้อมต่อสู้กับ ปัญหาต่างๆ ที่เดินหน้าเข้ามาให้เราได้แก้ไขกันต่อจากนี้นะครับ

ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป ผมจะน�ำเสนอปัญหาที่เกิดกับ “งานสเตนเลส” ว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไร เกิดจากกรณีไหน ใน 3 ปัจจัยที่กล่าวมาใน ฉบับก่อนหน้า ตลอดจนแนวทางแก้ไข เพื่อให้ปัญหานั้นเปลี่ยนจากหนัก เป็นเบา หรือ ทุเลาเป็นหายนะครับ

ลักษณะปัญหา : การเกิดสนิมบนสเตนเลสที่มีความแตกต่างกัน สาเหตุการเกิดสนิม : - การใช้ สเตนเลสผิดเกรด โดยน�ำสเตนเลส 201 มาติดตั้งกับ 304 - ไม่ศึกษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่น�ำมาติดตั้ง ซึ่งมีไอเค็มจากน�้ำกร่อย - การลดต้นทุนงาน หรือการตัดราคากัน จนไม่สามารถใช้สเตนเลสเกรดที่ถูกต้องได้ ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : - วัตถุดิบ (Material) - ช่าง (Process) วิธีการแก้ไข : - ซื้อสเตนเลสที่มียี่ห้อเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบกลับไปยังจุดจ�ำหน่ายได้ - หลีกเลี่ยงการซื้อท่อสเตนเลสที่ไม่มีซองหุ้ม และไม่มีชื่อยี่ห้อ หรือผู้ผลิต - ศึกษาสิ่งแวดล้อมก่อนตัดสินใจประกอบงาน เช่น บริเวณที่มีไอเค็ม จะใช้สเตนเลสที่ใช้ภายนอกเท่านั้น ตระกูล 300 เช่น 304 หรือ 316 - ตรวจสอบก่อนประกอบงานทุกครั้ง ว่าคนงานเตรียมสเตนเลสถูกประเภทหรือไม่ - อย่าผสมเกรดระหว่างตระกูล 200 และ 300 เพื่อลดต้นทุน เพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้ว ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขนั้นมากกว่าตอนก่อนที่จะท�ำให้ถูก ต้องตั้งแต่เริ่มต้น - แนะน�ำลูกค้าถึงจุดอ่อน จุดแข็งของสเตนเลสที่ใช้ภายในอาคาร และ นอกอาคาร เพื่อให้ลูกค้ายอมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อน - การแก้ปัญหากรณีนี้อย่างถาวร คือการตัดเปลี่ยนใส่สเตนเลสที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการตัด ขัด เจียร ปัดเงา บริเวณหน้างาน เพื่อหลีกเลี่ยง สภาวะคลอไรด์ (ไอทะเล) มาท�ำปฏิกิริยากับผิวสเตนเลส ก่อนที่จะเกิดฟิล์มโครเมี่ยมออกไซค์ที่สมบูรณ์ - แนะน�ำลูกค้าให้รู้จักวิธีการดูแลรักษา (Maintenance) ในการท�ำความสะอาด โดยใช้น�้ำประปาล้างทุก ๆ 3-4 เดือน และใช้ผงแป้งมันท�ำความ สะอาดผิวให้เกิดความมันเงา - ถ้าไม่แน่ใจให้ตรวจสอบเกรดของสเตนเลสว่าเป็นตัวที่ใช้งานถูกต้อง ด้วยน�้ำยาทดสอบ หรือจากใบรับรองวัสดุจากผู้ผลิต p


33


34

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


35

“งาน ร็อท ไอร์ออน เป็นงานที่ต้องอาศัยความเป็นช่างผู้มีฝีมือ และความสามารถในทางศิลปะส่วนบุคคล ช่างฝีมือแต่ละคน จะมี เอกลักษณ์ในการท�ำงานเป็นของตัวเอง ซึ่งในอดีต มักถ่ายทอดเทคนิคในการท�ำผ่านทางลูกหลานของตนเท่านั้น อันเป็นผลให้งานมีความ ละเอียดอ่อน ปราณีตบรรจง”


36

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


37


38

Product Introduce

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

เครื่องตัดอเนกประสงค์ไร้สาย Bosch GOP 10.8 v-li

อุปกรณ์ทันสมัยที่ท�ำให้ช่างน้อยช่างใหญ่ท�ำงานสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยเครื่องตัดอเนกประสงค์ GOP 10.8 v-li ที่ถูกออกแบบตามสรีระศาสตร์ ด้ามจับแบบนุ่มช่วยลดความเมื่อยล้าระหว่างท�ำงาน มอเตอร์ก�ำลังสูง ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนระดับพรีเมียม ท�ำงานได้ยาวนาน รวมถึงมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 400% เลือกปรับระดับ ความเร็วได้อย่างเหมาะสมส�ำหรับงานขัดทราย ระบบจับยึดปรับมุมได้ 240 องศา ไร้กังวลการเกิดรอยที่ชิ้นงานด้วยส่วนหัวเครื่องมือที่ท�ำจากพลาสติก พร้อมไฟแสดงระดับการชาร์จอย่างแม่นย�ำ ให้คุณสร้างผลงาน ที่สวยเรียบเนียนและท�ำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น p ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

สว่านโรตารี่ DEWALT D25122 K

สว่านโรตารี่ออกแบบพิเศษด้วย 3 โหมดการท�ำงาน 26 มม. DEWALT-รุ่น D25122 K เหมาะส�ำหรับเจาะรูตัวยึดและที่ยึดเข้ากับคอนกรีตและปูน ขนาดเจาะ 4-26 มิลลิเมตร สามารถปรับระดับความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมได้ง่ายทุกโหมดการใช้งาน มาพร้อม ระบบหยุดหมุนส�ำหรับงานสกัดชนิดเบาจ�ำพวกอิฐ ผิวปูนนิ่มและคอนกรีต ช่วยให้คุณท�ำงาน ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ก�ำลังไฟ 880 วัตต์ อัตรากระแทกต่อนาที 0-4,300 bpm ความเร็วใน การเจาะสูงสุดคือ คอนกรีต 26 มม. โลหะ 13 มม. และไม้ 30 มม. p


••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

เลื่อยวงเดือนไร้สาย LI-ON 18V

เปลี่ยนงานตัดให้เป็นเรื่องง่ายด้วยเลื่อยวงเดือนไร้สาย Makita LI-ON 18V แบตเตอรี่ 2 ก้อน มาพร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยรอบหมุน ถึง 3,700 รอบต่อนาที ด้วยการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายใน การท�ำงาน ด้ามจับถนัดมือที่ท�ำมาจากยางชนิดพิเศษ ใช้งานง่าย แม่นย�ำและปลอดภัยด้วยฐานอลูมิเนียม มีไฟ LED เพิ่มความสะดวกใน การท�ำงาน และสามารถท�ำงานได้แม้ในที่มืด มีเส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด อยู่ที่ 165 มิลลิเมตร ขนาดตัวเครื่อง 347x202x228 mm. ช่วยผ่อนแรง ในการท�ำงาน p

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

เครื่องวัดระยะ GLM 50 Professional

ประโยชน์สูงสุดส�ำหรับงานช่าง วัดระยะครบทุกการใช้งาน เต็มไปด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ทั้ง การวัดความยาว การวัดต่อเนื่อง การวัดความยาวโดยอ้อม การวัดพื้นที่และปริมาตร ฟังก์ชั่นบวกและลบค่า ช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากเป็นพิเศษ ด้วย เทคโนโลยีเลเซอร์นวัตกรรมล�้ำหน้าที่สามารถวัดได้อย่างแม่นย�ำภายในระยะ 50 ม. เหมาะส�ำหรับทุกไซต์งานก่อสร้าง ด้วยระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น (IP 54) พร้อมที่จับแบบนุ่ม เพิ่มความสะดวกด้วยเกลียวขนาด 1/4” ส�ำหรับติดตั้ง กับขาตั้งแบบสามขา ขนาดเล็กสะดวกต่อการพกพา p


40

Calendar

ปฎิทินข่าว

ไทยแลนด์ แบรนด์ แกรนด์ เซลล์ 2014 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

HomeWorks Expo (I) 2014 14-23 กุมภาพันธ์ 2557 : ไบเทค บางนา

มหกรรมสินค้าเพื่อบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอที ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี รวบรวมสินค้าตกแต่ง ซ่อมแซมบ้าน และอุปกรณ์ ก่อสร้างครบวงจร ..............................................................................................................................

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 14 20-23 กุมภาพันธ์ 2557 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานมหกรรมท่องเที่ยวครบวงจร พบกับโปรโมชั่นแพ็คเก็จทัวร์ทั้งในและ ต่างประเทศ ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รีสอร์ท รถเช่า ราคาลดพิเศษ ส�ำหรับผู้ที่มองหาทริปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนประจ�ำปี ..............................................................................................................................

พบสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งบุรุษและสตรี มากมายน�ำมาลดราคา และพบกับโซนสินค้าโอทอปห้า ดาวน�ำมารวมที่งานนี้งานเดียว ..............................................................................................................................

53rd Bangkok Gems & Jewelry Fair 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557 : อิมแพค เมืองทองธานี

งานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พบ ผู้ผลิตผู้จ�ำหน่ายอัญมณีกว่า 1,000 ราย ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง กิจกรรมหลากหลายภายในงาน ..............................................................................................................................

3rd Amarin Baby & Kids Fair 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 : ไบเทค บางนา

เทศกาลลดกระหน�่ำสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์เพื่อครอบครัว และลูกวัยแรกเกิด-12 ปี ลดราคาสูง 50-80 % อาทิ ผลิตภัณฑ์นมและ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เสื้อผ้าแฟชั่น ของเล่นเสริมพัฒนาการ ฯลฯ ..............................................................................................................................

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 30 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานมหกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ มีผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศร่วมแสดงส่วนลดและโปรโมชั่น ต่างๆมากมายภายในงาน ..............................................................................................................................

THAILAND INDUSTRIAL FAIR 2014 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 : ไบเทค บางนา

งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ตลอดจนวัสดุ และการบริการเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตครบวงจร ..............................................................................................................................


41

No Secret

เคล็ดไม่ลับ

Aluminium Composite Panel เป็นวัสดุวิศวกรรมอเนกประสงค์ เพื่องานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน ตลอดจนงาน สร้างสรรค์ทุกชนิดที่ต้องการความสวยงามคงทนนาน นับสิบปี ในบ้านเราชื่อภาษาไทยจะมีให้เห็นหลากหลายชื่อ เลยทีเดียว อาทิเช่น แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท แผ่นอลูคาร์บอน หรือ แคลดดิ้ง เป็นต้น ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกกันอย่างไรผู้ขายหรือผู้ใช้งาน อย่างเราก็เป็นอันเข้าใจตรงกัน แต่ส่วนส�ำคัญของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ก่อนที่จะน�ำไปใช้งานมีอยู่แค่ 2 ประเภทเท่านั้น คือ “การใช้งาน แบบภายนอกและการใช้งานแบบภายใน” นั่นหมายความว่าหาก เราเลือกซื้อไปใช้งานติดตั้งผิดประเภทแล้วความเสียหายจะบังเกิดขึ้น เรียกว่างานเข้าแน่ๆ เป็นหน้าที่ของนายสลิ่มที่จะต้องไขความกระจ่างเพราะความ จริง มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับ จากภาพโครงสร้างแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท เราจะ เห็นว่ากระบวนการผลิต (ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้) ส่วนส�ำคัญที่สุดอยู่ตรงส่วนของ Layer 2 การเคลือบสี (Color Coating) ที่มีอยู่ 2 ประเภทดังนี้

PVDF Aluminum Composite Panel

KYNAR 500® PVDF or HYLAR 5000® PVDF นวัตกรรมการเคลือบสีที่เรียกว่าดีที่สุดระบบหนึ่งก็ว่าได้ใน อุตสาหกรรมเคลือบสีลงบนผิวโลหะและอโลหะ องค์ประกอบ ทางเคมีของ PVDF การเคลือบสีระบบนี้สามารถทนสภาวะดิน ฟ้าอากาศและรังสี UV ได้ดีกว่าระบบการเคลือบอื่นๆ ซึ่งจะ มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ความสวยสดใสจะคงทน ท�ำให้ เป็นที่นิยมเหมาะส�ำหรับการใช้งานภายนอก

POLYESTER Aluminum Composite Panel

เป็นระบบการเคลือบสีลงบนผิวอลูมิเนียมด้วย POLYESTER เนื่องจากการเคลือบมีราคาที่ถูกกว่าหากเปรียบเทียบกับ PVDF ดังนั้น การเคลือบสี POLYESTER จึงเหมาะกับการใช้งานภายใน เมื่อการเคลือบสีมีอยู่ 2 ประเภท PVDF และ POLYESTER เชื่อว่าบาง ท่านต้องเคยน�ำแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทเคลือบแบบโพลีเอสเตอร์ (Polyester) ไปใช้ในการติดตั้งแบบภายนอก ถามว่าใช้ได้หรือไม่? ความ จริงแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันครับ แต่สีนั้นจะซีดไวกว่าการเคลือบแบบ PVDF เพราะฉะนั้นการเคลือบสีแบบ POLYESTER น่าจะเหมาะสมกับการใช้งาน ภายในมากกว่า ท่านผู้อ่านที่มีปัญหาหรือต้องการเสนอแนะสารประโยชน์ที่เกี่ยวกับ งานช่าง สามารถเขียนมาพูดคุยกับผมได้ที่ vira@tngroup-th.com แล้ว พบกันฉบับหน้าครับ p


42

The Technic

รอบรู้งานช่าง

งานตกแต่งอาคารทั้งภายนอกและภายในอาคาร ผนังห้อง ฝ้าเพดาน เคาน์เตอร์ ป้ายโฆษณา ตู้ขายสินค้า ฯลฯ นอกจากการทาสีเพื่อตกแต่ง ให้ดูสวยงามโดดเด่นเป็นที่สะดุดตากับผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาแล้ว ยังมี ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminium Composite) ซึ่งได้รับความ นิยมอย่างกว้างขวางกับทุกวงการ สามารถน�ำมาใช้ทดแทนการทาสีให้ดู สวยสดงดงาม ต้องทนรับสภาวะอากาศทุกประเภท ทั้งร้อน ฝน หนาว หรือแม้กระทั่งหมอกควันที่มีสภาพความเป็นกรด-ด่าง ตลอดจนงาน สร้างสรรค์ทุกชนิดที่ต้องการความสวยงามคงทนนานนับสิบปี

กระผมนายสลิ่มแห่งนิตยสารคมช่างขอเสนอทางเลือกใหม่ (แหมค�ำพูดคล้ายๆ เหมือนนักการเมืองเชียว!) มาแนะน�ำผู้รับเหมาหรือ แม้แต่ผู้ว่าจ้างกับวิธีการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ซึ่งกระผมได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้จากหลากหลายสถานที่ตลอดจนได้รับค�ำ แนะน�ำจากผู้ช�ำนาญการด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถน�ำไปต่อยอดงานสร้างสรรค์ของตนเองได้หลากหลายมากขึ้น วิธีติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท Aluminium Composite Panel การใช้งาน สามารถท�ำได้ด้วยวิธีการเดียวกับงาน อลูมิเนียม และด้วยอุปกรณ์ส�ำหรับงานไม้โดยทั่วไป โดยมาตรฐานของวิธีการท�ำงานมีดังต่อไปนี้ การตัดด้วยใบเลื่อย ใบเลื่อยไฟฟ้าและโต๊ะรองเลื่อยที่ใช้ ในงานไม้สามารถตัดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทได้โดยง่าย แต่ ควรใช้ใบเลื่อยคาร์ไบด์ที่ใช้ตัดอลูมิเนียมและพลาสติกทั่วไป การตัดด้วยเครื่องเชียร์ เครื่องตัดแบบนี้จะช่วยให้ตัดงาน ความหนาของแผ่นวัสดุ ช่องว่างระหว่างหัวตัด มุมองศาของหัวตัด 3 มม. 0.04 มม. 1 องศา ได้เป็นจ�ำนวนมาก แต่ที่ขอบอาจจะไม่เรียบร้อยเท่ากับการ 4 มม. 0.04 มม. 1 องศา 30 ลิปดา ตัดด้วยใบเลื่อย ตารางต่อไปนี้แสดงการปรับตั้งระยะและมุม 6 มม. 0.2 มม. 2 องศา 30 ลิปดา ของหัวตัดที่เหมาะสม การเซาะร่อง ควรเลือกความหนาของไส้กลางในร่องรูปตัว U ที่เซาะไว้ 0.2-0.4 มม. และมุมเซาะร่อง ควร จะอยู่ที่ 110 องศา วิธีที่ 1 การใช้เราเตอร์ ควรใช้ดอกสว่านเซาะร่องที่ดัดแปลง (ตัวอย่างขนาดและความเร็วของดอกสว่าน) จ�ำนวนซี่ฟันของสว่าน : 2-4 อัตราความเร็วในการหมุน : 20,000-30,000 รอบต่อนาที อัตราความเร็วในการเซาะ : 3-5 เมตรต่อนาที ประเภทของหัวสว่าน : คาร์ไบด์ วิธีที่ 2 การใช้เครื่องเซาะร่อง ในกรณีที่ต้องเซาะร่องแผ่นวัสดุจ�ำนวนมาก (ตัวอย่างขนาดและความเร็วของเครื่องเซาะร่อง) ประเภทของหัวเซาะร่อง : คาร์ไบด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก : 305 มม. จ�ำนวนซี่ฟันของหัวเซาะร่อง : 24 อัตราความเร็วในการหมุน : 3,000-5,000 รอบต่อนาที อัตราความเร็วในการเซาะร่อง : 5 เมตรต่อนาที ฉบับหน้าผมจะเพิ่มเติมกับเทคนิคและวิธีการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทให้จบกระบวนการไปเลยครับ นั่นหมายถึงว่าเป็นตอนจบของเรื่องนี้ และผมก็จะขึ้นเรื่องใหม่ของสมาชิกที่เขียนมาสอบถามกันในคอลัมน์รอบรู้งานช่างกับนายสลิ่ม ส�ำหรับผู้อ่านนิตยสารคมช่างที่อยากแบ่งปันสาระ ความรู้ดีๆ สามารถเขียนมาพูดคุยกับผมได้ที่ E-Mail : vira@tngroup-th.com p ขอบคุณแหล่งเอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล • www.tngroup-th.com • www.wpluscons.com • www.bfm.co.th


3M Guide

แนะน�ำสามเอ็ม

สามเอ็ม MR.O ผู้เชี่ยวชาญงานช่าง และซ่อม บ�ำรุง พบกันอีกครั้ง เทศกาลปีใหม่ก็ผ่านไป อย่างรวดเร็ว เข้าสู่ปีใหม่ของจีนต่อทันที ส�ำหรับเหตุบ้านการเมืองผมขอข้ามไปนะ ครับ...เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ที่ข้ามไปไม่ได้ คือสถานการณ์ ค่าเงินอ่อนแอ...ที่เอื้ออ�ำนวย ผลทางบวกให้กับธุรกิจผู้ส่งออก ส่วนผู้น�ำเข้า คงต้องเร่งปรับตัวอย่างหนัก อาจมีการปรับ ราคาหรือปรับเปลี่ยนเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการท�ำงานเพื่อความอยู่รอดกันไป อย่างไรก็เอาใจช่วยท่านผู้ประกอบการ และ ชาวช่างทุกท่านนะครับ...

คราวก่อนเราได้พูดถึงสินค้าสุดยอดนวัตกรรมงานขัดเจียร “3M Fibredisc 982C CubitronIItm” ไปแล้ว ครั้งนี้เราจะพูดถึงสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกส�ำหรับลักษณะงาน (Application) สเตนเลสท่อเหลี่ยม รวมถึงเหล็กทั่วไปที่มีความเหนียวสูงกว่าปกติ โดยสินค้านี้ เป็นการพัฒนามาจากการใช้เทคโนโลยีเม็ดแร่ อลูมินั่มเซอร์โคเนีย (Aluminum Zirconia) รหัส 563D เม็ดแร่ชนิดเดียวกับผ้าทรายบากท่อสีเขียว น�ำมาตัดจัดเรียงใส่แผ่นไฟเบอร์ กลายเป็น สินค้า จานทรายเรียงซ้อน 3M-563D ที่มีรูปโฉมที่คุ้นเคย ชินตา ส�ำหรับชาว ช่าง แต่จะบอกว่าสินค้านี้ซ่อน เทคโนโลยีและคุณภาพไว้ข้างใน ถาม ว่าจะรู้หรือดูสินค้าพวกนี้อย่างไรว่าอัน ไหนดี ราคาอย่างเดียวหรือเปล่า ผมมี ข้อแนะน�ำทั่วไป สอง สามประการที่ ช่วยประกอบการพิจารณาครับ 1. สภาพสินค้าทั่วไป ได้แก่ ผ้าทรายซ้อนกันเป็นระเบียบ สม�่ำเสมอ ไม่หลุดรุ่ย การหยอดกาวสม�่ำเสมอ เนียนตา 2. การยึดติดระหว่างผ้าทรายกับแผ่นรอง ไม่มีรอยแยก หรือปริออก 3. ฉลากที่แสดงคุณลักษณะ เช่น ท�ำจากเม็ดทราย หรือ เม็ดแร่ชนิดใด เบอร์อะไร ขนาดทางกายภาพ มีความ กว้างและจ�ำนวนใบเท่าไหร่ เท่ากันทุกอันหรือไม่ สุดท้าย ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องความสามารถของความทนความเร็ว รอบเครื่อง ซึ่งทั่วไปมาตฐานจะต้องผ่านการวัดค่าด้วย เครื่อง Speed Test และมีการเผื่อ Safety Factor ไว้ด้วย ส่วนยี่ห้อใดจะมากน้อย (ยิ่งมากยิ่งดี) สังเกตได้ง่ายๆ จากการสั่นสะเทือนเวลาใช้งาน มาตรฐานควรไม่ต�่ำกว่า ความเร็วรอบเครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว บ้านเราทั่วไป 11,000-12,500 rpm. (3M 563D MOS=13,800 rpm.)

พื้นที่หมดเสียแล้วครับ 3M MR.O ผู้เชี่ยวชาญงานช่างต้องลาไปก่อนส�ำหรับฉบับนี้ ส�ำหรับเนื้อหา สาระดีๆ จะหามาให้ท่านผู้ อ่านติดตามกันอีกแน่นอน โปรดติดตามฉบับต่อไปครับ... p

43


44

Law Zone

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

นิตยสารคมช่างฉบับประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ ต้อนรับ เดือนแห่งความรักกันสักนิด ขอน�ำท่านผู้อ่านเข้าสู่ความ สัมพันธ์ระหว่างความรัก การหมั้น การจดทะเบียนสมรส การตาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่โดยไม่ อาจปฏิเสธได้

ผู้อ่านนิตยสารคมช่าง หากท่านมีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรส ในโอกาสนี้ก็สามารถท�ำได้ครับ การจดทะเบียนสมรสกฎหมายได้ก�ำหนด คุณสมบัติหรือเงื่อนไขแห่งการสมรสอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ บรรพ ๕ ลักษณะ ๑ การสมรส และหมวด ๒ ว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขการสมรส ผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสจะต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ กรณี ที่มีอายุต�่ำกว่า ๑๗ ปี ต้องน�ำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความ ยินยอมด้วย หรืออาจต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ท�ำการสมรสได้ ส่วนผู้ ที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปสามารถด�ำเนินการได้ด้วยตนเอง คู่สมรสจะต้องไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ ไม่เป็นพี่ น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดาเดียวกัน ไม่เป็นคู่สมรสของ บุคคลอื่น ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้ ในกรณีที่ หญิงหม้ายต้องการสมรสใหม่ ท�ำได้ต่อเมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุด ไปแล้วไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัน เว้นแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น การ สมรสกับคู่สมรสเดิมต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ หรือมีค�ำสั่ง ศาลให้สมรสได้


45 เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสประกอบด้วยบัตรประจ�ำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทาง ราชการออกให้ กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องมีส�ำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองสถานภาพบุคคล จากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์กรของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปลและส�ำเนา ทะเบียนบ้าน ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส คู่สมรสต้องยื่นค�ำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่ หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอ�ำเภอ กิ่งอ�ำเภอ หรือส�ำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่ค�ำนึงถึง ภูมิล�ำเนาของคู่สมรส คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องน�ำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความ ยินยอม การจดทะเบียนสมรส ณ ส�ำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน สมรสนอกส�ำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ-ส่ง นาย ทะเบียน การจดทะเบียนสมรสนอกส�ำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกลเสียค่าธรรมเนียม ๑ บาท เมื่อคู่สมรสแจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนโดยลงชื่อในค�ำร้อง ตามแบบ คร.๑นายทะเบียนจะเป็นผู้บันทึกข้อความและจัดพิมพ์ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ประการต่อมาเป็นขั้นตอนการตรวจเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการ ออกให้ ส�ำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือให้ความยินยอมกรณีคู่สมรสยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ต้องดูว่าคู่สมรสเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนหรือไม่ หาก หย่าแล้ว ต้องตรวจสอบหลักฐานการหย่า หรือคู่สมรสเดิมตายต้องตรวจ สอบหลักฐานการตาย เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องอื่น หากทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้ บันทึกลงในทะเบียนสมรส นายทะเบียนจะพิมพ์รายละเอียดไว้ในช่อง บันทึก และเก็บรักษาเป็นเอกสารส�ำคัญทางกฎหมาย ส�ำหรับใช้รับรอง สิทธิต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้อง ส่วนสิทธิในการใช้นามสกุลของคู่สมรสนั้น ให้เป็นไปตามข้อตกลงของคู่สมรส เมื่อทุกฝ่ายเห็นว่าข้อความถูกต้องเจ้าหน้าที่จะสั่งพิมพ์ทะเบียนสมรส(คร. ๒)และใบส�ำคัญการสมรส(คร.๓) เพื่อให้คู่สมรส ผู้ให้ความยินยอม พยาน ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส และนายทะเบียนลงลายมือชื่อใน ใบส�ำคัญการสมรส และสุดท้ายครับมอบใบส�ำคัญการสมรส ให้แก่คู่สมรสฝ่ายละ 1 ฉบับ p

ท่านถาม - เราตอบ ถาม คุณมดท�ำงานด้านเทคนิคการแพทย์ ประจ�ำโรงพยาบาลแถวจังหวัดตาก ถามว่าเขากับภรรยา จดทะเบียนหย่ากันแล้ว ภายหลังจากจด ทะเบียนหย่าแล้วอดีตภรรยามาท�ำงานร่วมกัน และได้ค้นพบข้อมูลทางไลน์ เฟชบุ๊คของภรรยาว่ามีการสื่อสารถึงชายคนอื่นๆ เขารู้สึกเดือดเนื้อร้อน ใจ อยากใช้สิทธิ์เพื่อรักษาปกป้องชื่อเสียงของตนเองได้หรือไม่ ตอบ การหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอน เมื่อท่านได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันแล้ว เป็นอันว่ากฎหมายไม่รองรับการเป็นสามีภรรยาต่อกัน แล้ว ไม่สามารถอ้างสิทธิ์เพื่อการปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศของตนเองได้อีกแล้วครับ ถาม คุณอู๋ เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ อยู่จังหวัดชัยนาท มีปัญหาว่า คุณพ่อ (ยังมีชีวิตอยู่) ท�ำพินัยกรรมยกที่ดินให้บุตรชายคนเล็ก แล้วลูกชายคน เล็กท�ำท่าจะคิดไม่ซื่อ เขากับพี่ชายคนโตจะเข้ามาจัดการแทนได้หรือไม่ ตอบ เมื่อพ่อผู้เขียนพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ สิทธิ์ในการโอน ให้ เปลี่ยนแปลง หรือระงับซึ่งสิทธิ์ยังอยู่ที่คุณพ่อ ไม่ต้องหวั่นวิตกอันใดครับ ให้ คุณลูก ๆ แนะน�ำคุณพ่อว่าพินัยกรรมอันเดิมให้ยกเลิก แล้วจัดการโอน หรือให้เปลี่ยนชื่อทางทะเบียนในโฉนดที่ดินกับลูกคนอื่นได้ตามใจชอบครับ แต่ถ้าหากคุณพ่อเสียชีวิตก่อน ที่ดินผืนนี้จะตกเป็นทรัพย์มรดกทันที แล้วที่ดินแปลงนี้จะเป็นไปตามเจตนาที่เขียนในพินัยกรรมไว้ก่อนตายคือ ที่ดิน ต้องตกเป็นทรัพย์ของบุตรชายคนเล็กนั่นแหละครับ

ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมายของท่าน มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ wirat2001@hotmail.com


46

TN Story

ทีเอ็นเล่าเรื่อง


World Products

เปิดโลกผลิตภัณฑ์ •••••• • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••

Pencil Printer part II ปริ้นเตอร์ดินสอประหยัดหมึก

ถ้าจะพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้วล่ะก็ คงต้องขอแนะน�ำผลงานที่ออกแบบโดยนักออกแบบชาวเกาหลีใต้ Hoyoung Lee, Seunghwa Jeong และ Jin-young Yoon อย่าง Pencil Printer part II ที่ช่วยประหยัดหมึก และกระดาษ เพราะเครื่องปริ้นท์เตอร์ตัวนี้คุณสามารถที่จะลบหมึกที่พิมพ์ทิ้งด้วยยางลบและน�ำ กระดาษกลับมาใช้งานใหม่ได้นั่นเอง เครื่อง Pencil Printer part II เพียงแค่คุณน�ำดินสอใส่ลงไปในช่องด้านข้าง กดปุ่มเปิด เครื่องและสั่งพิมพ์เอกสารตามปกติ ระบบการท�ำงานของเครื่องจะน�ำผงจากไส้ดินสอไปใช้แทนผง หมึกในการพิมพ์ ท�ำให้คุณสามารถลบข้อความที่พิมพ์ออกมาได้โดยง่ายเมื่อพิมพ์ผิด หรือแม้แต่ การลบเพื่อน�ำกระดาษมาใช้ใหม่ p

•••••• • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••

Aeroponics Power Plant Growing Machine

ส�ำหรับชีวิตคนเมือง คงเป็นเรื่องยุ่งยากในการปลูกผักสวน ครัวสักต้น นอกจากจะต้องหาทั้งสถานที่ปลูกและต้องวุ่นวาย กับการดูแล แต่หากคุณมี Aeroponics Power Plant Growing Machine สักเครื่อง ปัญหานั้นจะสามารถแก้ได้อย่าง ง่ายดาย ส�ำหรับเทคโนโลยีนี้ถูกคิดค้นโดย NASA ซึ่งเครื่องนี้เพียง แค่คุณน�ำน�้ำและสารอาหารต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อพืชมาใส่ในช่องที่ เตรียมไว้ จากนั้นน�ำเมล็ดพืชที่ต้องการมาหว่านบนฟองน�้ำส�ำหรับ ปลูก ตัวเครื่องจะท�ำให้พืชนั้นแตกหน่อขึ้นมาในเวลาไม่กี่วัน หมายความว่าคุณจะไม่ต้องรอนานก็สามารถสนุกกับการปลูกพืชสี เขียวของคุณได้แล้ว เครื่องนี้ใช้ไฟเพียง 12 โวลต์ เท่านั้น และ หากว่าสารอาหารที่เตรียมไว้หมด คุณก็สามารถซื้อสารอาหารจาก ร้านขายต้นไม้มาเติมได้ง่ายๆ นอกจากคุณจะได้ผักสวนครัวรับประทานตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องการดินและไม่มีแมลง รบกวนแล้ว ยังใช้งานง่ายและสนุกอีกด้วย p •••••• • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••

Infinity Seat เบาะจักรยานถนอมก้นส�ำหรับนักปั่น

ปัญหาของนักปั่นจักรยานที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง หรือปั่นออกก�ำลังกายเป็นระยะทางไกล อาจพบเจอกับปัญหาการเจ็บก้น อัน เนื่องมาจากเบาะจักรยานที่แข็งและนั่งไม่สบาย โดย ดอกเตอร์วินเซนต์ มาร์เซล ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบ�ำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง นัก แข่งไตรกีฬา และนักพัฒนา ได้คิดค้นประดิษฐ์เบาะนั่งแบบพิเศษที่มีชื่อว่า อินฟินิตี้ ซีท (Infinity Seat) ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาอาการบาดเจ็บบริเวณ ก้นให้กับบรรดานักปั่น อินฟินิตี้ ซีท มีการออกแบบที่เข้ากับสรีระของผู้ที่นั่งปั่นจักรยาน โดยท�ำให้ช่วงกลางของเบาะเป็นช่องที่คล้ายกับรูปหัวใจ เพื่อป้องกันอาการ บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ อินฟินิตี้ ซีท ใช้ได้กับจักรยานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายทัวร์ริ่ง ขึ้นเขาหรือบนพื้นถนนธรรมดา ตัวเบาะมีน�้ำ หนักอยู่ที่ 205 กรัม ใช้งานได้เหมาะเจาะทุกเพศทุกวัย p

47


48

Business Talk

บอกเล่าธุรกิจ

การทักทายจัดได้ว่าเป็นพรแสวงที่ทุกคนสามารถสร้างให้เกิดขึ้นมาได้ บุคคลผู้นั้นย่อมมีเสน่ห์ชวนคบหาสมาคมด้วย การ ทักทายจึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการสร้างเสน่ห์ให้กับตนเองที่มีต่อบุคคลต่างๆ ทั้งนี้เทคนิคและรูปแบบของการสร้าง สัมพันธภาพที่ดี มีได้หลากหลายวิธีการ รอยยิ้ม ยิ้มเท่านั้นที่สามารถชนะใจลูกค้าได้ คนที่มีรอยยิ้มหรือเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ บ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่ อารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี เป็นบุคคลที่น่าคบหาสมาคมด้วย การผูกมิตรที่ง่ายและสามารถท�ำได้อีกวิธีการหนึ่งก็คือ การสร้าง รอยยิ้มให้เกิดขึ้น ควรจะเป็นการยิ้มแบบออกจากใจจริง สวัสดี กล่าวค�ำว่า “สวัสดีค่ะ” หรือ “สวัสดีครับ” เป็นค�ำพูดง่ายๆ ที่สามารถน�ำมาใช้ได้กับทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ไม่ รู้จักมาก่อน หรือเป็นลูกค้าที่สนิทสนมด้วยแล้วก็ตาม เพราะการทักทายด้วยค�ำพูดเวลาเจอหน้ากันนั้นย่อมดีกว่าที่เราไม่ได้พูด คุยอะไรกันเลย เพียงแค่ค�ำพูดไม่กี่ค�ำ จะเป็นเหมือนเชือกร้อยใจให้เกิดการสานต่อ ซึ่งอาจจะเป็นทางด้านธุรกิจต่อไปในอนาคต ไหว้ การฝึกฝนตนเองให้มือไม้อ่อนไว้ก่อน โดยเฉพาะหากจะต้องไปพบกับลูกค้าที่อาวุโสกว่า หรือมีคุณวุฒิมากกว่า หรือ เป็นลูกค้าใหม่ที่จะต้องไปท�ำความรู้จัก ควรแสดงการทักทายด้วยการไหว้ แบบสองมือพนม การไหว้เป็นกิริยามารยาทที่สุภาพที่ เป็นสัญลักษณ์ของคนไทย การไหว้ที่ดีมิใช่สักแต่ว่าจะไหว้ การไหว้ที่ดีนั้นคุณเองควรจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นพนมแล้วค่อยๆ ก้ม ศีรษะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมบุคคลที่คุณไหว้ด้วย ซึ่งคุณเองจะยิ่งมีเสน่ห์มาก หากไหว้พร้อมกับเอ่ยค�ำทักทาย ด้วยค�ำว่า “สวัสดี” ผงกศีรษะ การแสดงความต้องการที่จะทักทายผู้อื่น ไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องใช้ค�ำพูดเพียงอย่างเดียว คุณสามารถแสดงกิริยา ท่าทางด้วยการผงกศีรษะกับลูกค้าของคุณซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าที่ไม่สนิทสนมด้วย รู้จักกันแบบผิวเผิน หรือเคยเห็นหน้า เห็นตา กันมาบ้าง นอกจากนี้คุณสามารถน�ำมาใช้ในสถานการณ์ที่ก�ำลังรีบเร่ง แต่บังเอิญพบเจอกับลูกค้า ซึ่งตัวคุณเองยังไม่มีเวลา แม้แต่จะกล่าวค�ำว่าสวัสดี คุณสามารถเลือกใช้การทักทายกับลูกค้าด้วยวิธีการนี้ได้ โดยส่วนใหญ่การทักทายด้วยวิธีนี้จะกระท�ำ ควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างรอยยิ้ม ให้ของฝาก ไม่จ�ำเป็นต้องทักทายลูกค้าแบบเผชิญหน้าก็ได้ ซึ่งสามารถซื้อของฝากเล็กๆ น้อยๆ ฝากใครก็ได้ส่งให้กับลูกค้า เป็นการผูกใจ พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจกับมูลค่าของของฝากที่คุณมอบให้มากนัก แต่สิ่งที่พวกเขาสนใจก็คือ ความ เอาใจใส่ที่ได้มอบให้มากกว่า เป็นการซื้อใจลูกค้า เพราะอย่างน้อยๆ ผู้รับจะรู้สึกดีและประทับใจกับของฝากที่มอบให้ ทั้งนี้การ ซื้อของฝากควรจะพิจารณาให้เหมาะสมกับวาระ โอกาส เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ถามถึงเรื่องทั่วๆ ไป หากรู้จักลูกค้าดี รู้ว่าเขาชอบ ไม่ชอบอะไร สามารถน�ำเรื่องดังกล่าวมาเป็นประเด็นที่จะทักทายเพื่อ เริ่มต้นการพูดคุยกับลูกค้าของคุณต่อไปได้ หรือน�ำเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดมาชี้น�ำ หรือตั้งเป็นประเด็นค�ำถามเพื่อทักทาย ลูกค้าที่รู้จักก็ย่อมได้ ในทางกลับกัน หากคุณเป็นฝ่ายที่ถูกทักทายด้วยแล้ว คุณเองควรจะสนองตอบการทักทายนั้นด้วยเช่นกัน จงอย่าปล่อยให้ ผู้ทักทายรู้สึกเสียหน้า หรืออับอาย เนื่องจากคุณไม่ยิ้มให้ หรือไม่พูดด้วยเลย เพราะเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นที่ว่านี้แล้ว แน่นอนว่า ต่อไปบุคคลนั้นอาจจะไม่เข้ามาทักทายคุณอีกต่อไปก็เป็นได้ และเหตุการณ์เช่นที่ว่านี้จะส่งผลต่อสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นในทางลบ จงอย่ารอให้ลูกค้าเข้ามาทักทายคุณก่อน การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ตัวเราควรจะเป็นฝากรุก รุกเข้าหาลูกค้าเพื่อสาน ต่อความผูกพัน อันน�ำมาซึ่งเสน่ห์ที่สามารถสร้างขึ้นมาได้จากการทักทายในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป p


Komchnag’s IT

คมช่างไอที

เชื่อว่าหลายๆคน เวลาเราก�ำลังใช้งานโน้ตบุ๊คอยู่ก็มักจะมีเครื่องดื่มวางเอาไว้ข้างกายราวเป็น ธรรมเนียมอยู่แล้ว แต่ถ้าเครื่องดื่มหรือน�้ำหกใส่เครื่อง ก็ได้เป็นเรื่องกันแน่ๆ เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นไม่ ถูกกับน�้ำอยู่แล้ว ซึ่งเวลาโน้ตบุ๊กโดนน�้ำนั้น หลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่าควรท�ำอย่างไรเพื่อป้องกันและลด ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

1. ถอดสายไฟกับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันและลดโอกาสการช็อตแล้วท�ำให้แผง วงจรและชิ้นส่วนภายในเกิดความเสียหายขึ้นมาได้ และเลี่ยงการเปิดเครื่องหรือการกระท�ำใดๆ ที่จะ ท�ำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาในระบบการท�ำงาน

2. ตั้งโน้ตบุ๊กให้อยู่ในรูปทรงตัว V กลับหัวให้น�้ำออกจากตัวเครื่องผ่านทางคีย์บอร์ดและพอร์ตต่างๆ

โดยทิ้งไว้ซักระยะหนึ่ง พร้อมถอดฝาหลังเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ให้แห้งเท่าที่จะเป็นไปได้ (ไม่ควรน�ำ ไดร์เป่าผมแบบลมร้อนไปเป่าโดนเด็ดขาด)

3.

น�ำผ้าขนหนูมาปูรองไว้ที่ที่เราจะตั้งโน้ตบุ๊ก เพื่อซับน�้ำแล้วทิ้งเอาไว้ให้น�้ำออกจากเครื่องหมด เพื่อให้ มั่นใจว่าไม่มีน�้ำเหลืออยู่ในเครื่องแล้ว จากนั้นน�ำไปใส่ในตู้ควบคุมความชื้น (หากมี) หรือไม่ก็ซื้อกล่อง สูญญากาศพร้อมซิลิก้าเจล (หรือข้าวสาร) มาใส่โน้ตบุ๊ค โดยทิ้งระยะเวลาอย่างต�่ำไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือตามเกณฑ์วัดความชื้น ซึ่งควรอยู่ที่ 40 -50

4. พอครบ 3 วันหรือแห้งแล้ว ให้เราน�ำแบตเตอรี่กลับมาใส่เครื่องเหมือนเดิมแล้วทดสอบ

เปิดเครื่องดูอีกครั้ง แต่ห้ามเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับโน้ตบุ๊กเด็ดขาดในขั้นตอนนี้ จากนั้นให้ ทดสอบใช้งานเครื่องจนเป็นอันพอใจว่าไม่มีปัญหาแน่นอนค่อยเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับ เครื่องต่อไป

5. เพื่อความมั่นใจก็แนะน�ำให้ส่งโน้ตบุ๊กไปให้ช่างผู้ช�ำนาญการจัดการตรวจสอบ

อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าโน้ตบุ๊กของเราเกิดความเสียหายที่ส่วนไหนบ้าง ซึ่งขั้น ตอนสุดท้ายนี้แม้จะเสียเงินก็ตามแต่เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยได้ดีขึ้นกว่า เดิมหลายเท่าแน่นอน และอย่าลืมถอดฮาร์ดดิสก์ออกจากเครื่องก่อนส่งซ่อมด้วย เรื่องของเหลวกับคอมพิวเตอร์ยังไงก็เป็นเรื่องที่เข้ากันไม่ได้ แม้ตอนนี้จะมี เทคโนโลยีการเคลือบเพื่อป้องกันน�้ำให้กับโน้ตบุ๊กและสมาร์ทโฟนแล้วก็ตาม แต่การระวังรักษาของอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเสมอ ดังนั้นเวลาใช้งานก็ระวังเรื่องน�้ำสักนิด ขอให้โชคดีนะครับ p

49


50

KomChang Lifestyle

สบายๆ สไตล์คมช่าง

นายสาระ บันเทิง

ดีท่าไนผู กท่านครับ ฉบับนี้เ่รราก็ ี่จีนกันต่อนนะครั จาก วันสวั นี้ผสมได้ ปเดิ้อน่านทุ ย่านตลาดคลองถมที ู้จักกัยังนอยู ดีใ่ทนความเป็ ศูนย์รบวมของ บที่แเครื ล้ว่อผมได้ ถึงความหลากหลายของอาหารการกิ ในประเทศจีน่อนที่ อุปฉบักรณ์ งมือพช่าูดงนานาชนิ ด และมีโอกาสเลยไปนั่งจิบนกาแฟของเพื ดู ไ ม่ ห วื อ หวาแต่ ร สชาติ ด ท ี เ ี ดี ย วครั บ มาถึ ง ฉบั บ นี ผ ้ มจะขอพู ดถึงเทคโนโลยี สนิทสมัยที่เรียนหนังสือมาด้วยกัน ที่มีชื่อร้านเก๋ๆ ว่า “WeeCoffee” ในประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้าง

ที่ประเทศจีน ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่บ้านเราและประเทศข้างบ้านเรามีโครงการที่ จะท�ำ แต่ที่จีนสร้างเสร็จไปแล้วหลายเส้นทาง เลยครับ ผมได้ลองนั่งดูแล้ว ต้องบอกว่าสะดวก สบาย มีที่นั่งแบบธรรมดาและแบบพิเศษ หรือ VIP ครับ ความเร็วประมาณ 250 กิโลเมตร/ ชั่วโมง ค่าโดยสารตกประมาณกิโลเมตรละ 2.50 บาท

ที่นั่งแบบ VIP สะดวกสบาย บนรถไฟมีอาหาร และบะหมี่ส�ำเร็จรูปจ�ำหน่ายด้วยครับ


51

งานราวบันไดสะพานลอยท�ำจากสเตนเลส สวยงามทีเดียวครับ

สะพานลอยที่จีนกว้างขวางดีครับ ส่วนท่อสเตนเลสที่ประเทศจีน ผม เห็นมียี่ห้อหนึ่งครับ เขาปั๊มยี่ห้อและเกรดลงบนท่อสเตนเลส ระยะห่าง ประมาณ 1 เมตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น เพราะสเตนเลส มีหลากหลายเกรดมาก และไม่สามารถเช็คได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และชัดเจนกันไปเลยครับ ปัจจุบันที่บ้านเราก็เริ่มมีบ้างแล้ว ตัดปัญหา เรื่องการใช้งานผิดประเภท การหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ และเจ้าของ ร้านก็หยิบไม่ผิดอีกด้วยครับ ถ้าพูดถึงสวนสาธารณะที่ประเทศจีน มีเยอะครับ ขนาดก็แล้วแต่ ความเหมาะสมของพื้นที่ เวลาไปต่างประเทศ ตอนเช้าผมชอบไปเดินออก ก�ำลังกายครับ ได้สูดอากาศยามเช้า และชมวิถีชีวิตของผู้คนไปด้วย บ้างก็ ร�ำมวยจีน ผู้สูงอายุบางกลุ่มก็นั่งเล่นไพ่ ฝึกสมอง ผมเห็นคนจีนเวลาเดิน ออกก�ำลังกายจะเดินถอยหลัง เกิดความสงสัยก็เลยเข้าไปหาข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต พบว่า ปกติคนเราไม่ว่าจะวิ่งหรือเดินก็จะมุ่งไปข้างหน้าเพียง อย่างเดียว พอนานๆ เข้าเส้นเอ็นต่างๆ ก็จะเริ่มมีปัญหา ให้แก้ด้วยการ เดินถอยหลังเพื่อผ่อนคลายเส้นเอ็นต่างๆ ครับ อีกสิ่งหนึ่งที่สวนสาธารณะ ที่จีนไม่เหมือนบ้านเราก็คือ เมื่อเข้าไปแล้วจะมองไม่เห็นตึกสูงๆ ให้ ร�ำคาญสายตา มีแต่ต้นไม้ใหญ่ เหมือนเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วย ความรื่นรมย์จริงๆ ครับ ส�ำหรับฉบับนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าผมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหน อีก รับรองว่าจะน�ำมาเล่าสู่กันฟังแน่นอนครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า นะครับ p


52

HEALTH

สุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค�ำถามจากผู้อ่าน ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว จากปัญหาสุขภาพของคุณวิรัตน์ จากจังหวัด ปทุมธานี ที่ถามมาว่า ครอบครัวผมมีสมาชิก 4 ชีวิตคือ ผม ภรรยา ลูกสาวอายุ 10 ขวบและคุณแม่ผมอายุ 60 ปี ที่ป่วยเป็นโรคความดันและเบาหวานมานานถึง 20 ปี คุณแม่กับคุณพ่อประสบอุบัติเหตุเมื่อ 3 ปีที่แล้ว คุณพ่อเสีย ชีวิต ส่วนคุณแม่ขาหักเดินไม่ได้ 6 เดือน ตอนนี้พอเดินได้บ้างแต่ไม่ค่อยยอมเดินจนท�ำให้ข้อติดและกล้ามเนื้ออ่อน แรง ต้องท�ำกายภาพทุกสัปดาห์และพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทุกเดือน ทุกวันนี้คุณแม่ก็ยังคิดถึงคุณพ่อ ท�ำให้คุณ แม่เป็นโรคซึมเศร้า ชอบอยู่แต่ในบ้าน ไม่ยอมออกไปพบผู้คน ทานอาหารไม่ได้ นอนไม่หลับแต่จะมานอนในตอน กลางวัน ป่วยออดๆแอดๆ ท�ำให้ต้องลาออกจากงานราชการก่อนก�ำหนด ครอบครัวผมเมื่อก่อนมีความสุขมาก ตามประสาชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือน ผมและภรรยาท�ำงานเอกชน ตอนนี้สภาพจิตใจของทุกคนเริ่มแย่ มีค่าใช้ จ่ายมากขึ้นในการจ้างคนมาดูแลบ้านและคุณแม่ แต่ยังโชคดีที่เบิกค่าใช้จ่ายได้บางส่วน ผมและภรรยาต่างคนต่าง เริ่มเหนื่อยและเริ่มหงุดหงิดใส่กันบ่อยครั้งขึ้น ขอเรียนปรึกษาคุณหมอ ผมควรท�ำยังไงดีครับ ตอบปัญหาแบบเวชศาสตร์ครอบครัว ปัญหาของคุณวิรัตน์ ต้องแก้แบบองค์รวมในด้านร่างกาย-จิตใจ-ครอบครัว-สังคม(Holistic care)และ ครอบคลุมแบบผสมผสาน (Comprehensive care) แล้วละครับ เพราะว่าอาการป่วยของคุณแม่ที่เรื้อรังส่งผลก ระทบต่อสมาชิกในครอบครัว คุณต้องแยกแบบนี้นะครับ คุณแม่คุณต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาล (treatment) โรคทางกายที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่องจากแพทย์ คือโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อาการข้อติด กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผมจะไม่กล่าวในรายละเอียดของการรักษาพยาบาลเพราะมีแพทย์เป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว ส�ำหรับโรคหรืออาการป่วยทางจิตใจของคุณแม่เกิดจากการหมดก�ำลังใจ ท้อแท้ สิ้นหวัง สูญเสียคู่คิดของ ชีวิต คุณวิรัตน์จะต้องจุดประเด็นชี้ให้คุณแม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ชีวิตนี้ยังมีลูกๆหลานๆ ที่รักและอยู่เคียงข้าง กับคุณแม่ เติมขวัญก�ำลังใจ ให้ความรัก ต้องท�ำความเข้าใจกับการเจ็บป่วยของคุณแม่ที่แสดงออกมา ดังนั้นคุณ และครอบครัวจะต้องแสดงออกมาให้คุณแม่เห็นถึงความรัก ความสุขที่เกิดขึ้นขณะที่ท่านอยู่กับเรา เพื่อให้ท่าน ไม่เกิดความวิตกกังวล น้อยใจ เศร้าใจ เช่น การพูดด้วยค�ำพูดแสดงความเคารพ อ่อนโยน อาจจะค้นหาจุดเด่น หรือความสามารถเฉพะตัวของคุณแม่ เช่น การท�ำอาหาร การวาดภาพ การถักสาน เป็นต้น เพื่อให้ท่านมีใจ จดจ่อต่องานที่ท่านชอบ จะได้ไม่ยึดติดและสามารถหลีกเลี่ยงกับสิ่งร้ายๆที่มาประดังในชีวิตของท่าน นอกจากนี้คุณจะต้องคอยสอดส่องก�ำกับดูแลหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น กับคุณแม่ ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวก็คือการป้องกันโรค (Prevention) เช่น การไม่เลือกรับประทาน อาหารที่มีรสเผ็ดจัด เค็มจัด หวานจัด อาหารไขมัน เครื่องดื่มชูก�ำลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น�้ำอัดลม ถัดมา เป็นการส่งเสริมสุขภาพ (Promotion) คือการสร้างเสริมสุขภาพคุณแม่ให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงอยู่ตลอด เวลาให้นานเท่าที่จะท�ำได้ พาคุณแม่ท�ำกิจกรรมกลุ่มในครอบครัว รวมถึงพาท่านออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพ (rehabilitation) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ความพิการของโรค ไม่ให้เกิดขึ้นตามมาใน อนาคตกับคุณแม่ คุณจะต้องกระตุ้นให้ร่างกายของคุณแม่สามารถคงสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดีตามสภาพ อายุ ที่ส�ำคัญคุณต้องเป็นหลักของครอบครัวในการมอบความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทร การใส่ใจดูแล การสื่อสารจากสมาชิกในครอบครัว ด้านสังคมให้คุณแม่มีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม มีเพื่อนบ้านไม่โดดเดี่ยว สร้างคุณค่าจิตอาสา เช่น วันหยุดก็พาไปเข้ากลุ่มร�ำไทเก็ก การฝึกลมปราณ โยคะ ฝึกพลังจักรวาล การเดิน เข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ ท่านจะได้มีเพื่อน เห็นโลกภายนอกซึ่งอีกหลายๆคนที่เป็นแบบท่านหรือเลวร้ายแย่ยิ่ง กว่าท่าน แต่เขาเหล่านั้นสามารถที่จะด�ำรงชีวิตและฟันฝ่าต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นต้นแบบหรือ แรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ อยู่กับมันได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและสามารถต่อสู้อยู่กับโรคได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความสุข คือการสร้างเสริมจิตใจ จิตวิญญาณที่เข้ม แข็ง กล้าแกร่งมากกว่าที่เน้นรักษาแค่เพียงตัวโรคอย่างเดียว กตัญญูกตเวทิตา เป็นเครื่องหมายของคนดีครับ อดทนและเข้มแข็ง เป็นก�ำลังใจให้นะครับ สู้ๆๆ สวัสดีครับ p


53

ยุคออนไลน์แบบนี้ มองไปทางไหนก็จะเห็นคนติดหน้าจอกันเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ นอกจากนี้ท�ำงานก็ ยังนั่งติดอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันอีกด้วย พฤติกรรมของคนติดจอแบบนี้ จะนั่งอยู่ในท่าเดิมๆ ก้มศีรษะเป็นเวลา นานๆ ใช้สายตาและนิ้วตลอดทั้งวัน โดยพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างรุนแรง ลองมาดูกันซิว่า คุณมี อัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคประเภทใดได้บ้าง • โรคเกี่ยวกับตา ปวดตา ปวดกระบอกตา สายตาสั้น จากการจ้องหน้าจอเป็นเวลาต่อเนื่องกันนานๆ เพราะแสงสีของ ภาพที่ฉูดฉาด และการเคลื่อนไหวที่เร็ว ส่งผลให้จอประสาทตาล้า กล้ามเนื้อรอบดวงตาเกิดการเกร็งตัว ตาแห้งเนื่องจาก ต้องจ้องมองภาพจอสีอย่างต่อเนื่อง การมีพฤติกรรรมแบบนี้ตลอดเวลาจะส่งผลให้จอประสาทตาเสื่อมเร็ว และจะเสื่อม สภาพลงไปเรื่อยๆ จนมองไม่เห็น • อาการปวดเมื่อยต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ ปวดคอ-บ่า-ไหล่ เมื่อเราเล่นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ท่าทางการ นั่งของเราก็จะค่อยๆ ค่อมตัวลง คอ-คางจะยื่นออกไปเรื่อยๆ ตัวงองุ้ม และอยู่ในท่าเหล่านี้เป็นระยะเวลานานๆ ผลเสียก็คือ จะเกิดอาการล้าไปทั้งคอจนถึงบ่า ซึ่งส่งผลโดยตรงกับเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ท�ำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เป็นสาเหตุของ อาการปวดศีรษะไมเกรนได้ และจากท่าทางเหล่านี้ก็ยังส่งผลให้กระดูกหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมก่อนวัยอันควร และเริ่ม พบในวัยรุ่นมากขึ้นในปัจจุบัน • โรคระบบทางเดินหายใจ ลองสังเกตตัวเองดูว่า หลังจากก้มหน้าก้มตาจนติดจอแล้ว เมื่อยืดตัวขึ้นมาเราก็จะถอน หายใจเฮือกใหญ่ก่อน ถึงจะเริ่มเล่นหรือเริ่มท�ำสิ่งอื่นต่อ นั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เรานั่งหลังงุ้มนานๆ จะท�ำให้การหายใจไม่ สุดปอด ท�ำให้หายใจได้สั้น เมื่อยืดล�ำตัวขึ้นจึงเป็นกลไกของร่างกายที่ต้องขับเอาอากาศเสียออกด้วยการถอนหายใจลึกๆ ปอดที่ถูกรบกวนการท�ำงานจะพบมากในวัยเด็กและวัยรุ่น คือ เด็กหายใจสั้นและติดขัด ส่งผลต่อการขับของเสียหรือเชื้อโรค ในทางเดินหายใจที่ถูกจ�ำกัดลง เด็กจะเป็นภูมิแพ้ เป็นหวัดบ่อย หรือเป็นหอบหืด • โรคอ้วน และโรคกระเพาะอาหาร การนั่งอยู่กับที่ต่อเนื่องนานๆ ร่างกายก็ไม่จ�ำเป็นต้องใช้พลังงานมาก ไม่ เกิดการเผาผลาญ อาหารก็จะเข้าไปพอกพูนเป็นไขมันสะสมโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง ก้น และต้นขา ซึ่งเป็นที่สะสมของ เซลลูไลท์เป็นอย่างดี นอกจากจะท�ำให้อ้วนแล้ว ยังส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพตามมามากมาย เช่น ล�ำไส้อ่อนแรง ไม่ค่อยมี การเคลื่อนไหวของล�ำไส้ อาหารย่อยยาก และท้องอืด • โรคนิ้วล็อก เส้นเอ็นข้อมืออักเสบ ปวดข้อมือ ชานิ้ว หลายท่านอาจเริ่มจากเมื่อยหรือรู้สึกว่าก�ำมือไม่ค่อยลง มือ และนิ้วแข็งๆ ก�ำแล้วเหยียดนิ้วไม่ขึ้น ยิ่งตอนตื่นนอนมารู้สึกมือแข็งเป็นพิเศษ เมื่อเกิดอาการเหล่านี้แล้วล่ะก็ ให้เริ่มสงสัยได้ เลยว่าเป็นโรคฮิตของคนที่ติดหน้าจอนี่เอง เทคโนโลยีที่แม้จะพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆ แต่ก็ส่งผลร้ายต่อร่างกายของเราได้เช่นกัน เรา จึงต้องรู้จักเลือกใช้ เลือกเล่นให้พอประมาณ และที่ส�ำคัญต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ ไม่ว่าจะเล่นหรือท�ำงาน ก็เปลี่ยนมาลุกขึ้น เดินบ่อยๆ ยืดเส้นสาย หมุนหัวไหล่บ้าง ใช้เวลาไม่ถึงสองนาที เพียงเท่านี้ก็ช่วย เซฟร่างกายของเราให้ห่างจากโรคภัยได้ แล้วล่ะครับ p

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaihealth.or.th


54

Horoscope

พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน: มีเกณฑ์พบความแตกแยกในหมู่ คณะ อาจจะด้วยความขัดแย้งที่สะสมกันมา หรือแรงกดดันที่ได้รับ ท่านที่เป็นหัวหน้าหรือ เจ้าของกิจการ ต้องเตรียมรับมือกับปัญหา วงแตก หรือความไม่สามัคคีในองค์กร ท่านที่ ต้องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานหรือต�ำแหน่ง จะมีเกณฑ์ในช่วงครึ่งเดือนแรก การเงิน: สิ่งที่ควรได้มาก็ต้องชะงัก หรือมี เงื่อนไขให้หงุดหงิดใจ ให้เกรงความขัดแย้ง เรื่องทรัพย์มรดก หรือสิ่งที่มีความหมายทาง จิตใจ ท่านที่มีธุรกิจต้องดิ้นรนด้วยเรื่องทุน หรือเงินส�ำรอง มีเกณฑ์จะได้มัดจ�ำหรือจ่าย เงินล่วงหน้าเป็นก้อนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรัก: หากมีปัญหาก็มักเป็นเรื่องราวใหญ่ ขึ้นโรงขึ้นศาล หรือถึงผู้ใหญ่ หากพบรัก เกรงว่าท่านจะไม่ยึดถือในธรรมเนียมประเพณี อย่างที่เคยเป็น บ้างก็ดื้อดึง สร้างกฎเกณฑ์ ใหม่ให้กับตนเอง p

การงาน: ท่านที่ค้าขายจะเฮงมากทีเดียว นัก ธุรกิจก็เรียกว่าฟลุคได้เช่นกัน การงานทั่วไปมี ความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด มีเกณฑ์ได้เลื่อน ขั้นหรือได้รับเครดิต ความชื่นชมในผลงานของ ท่าน ครึ่งเดือนหลังมีเกณฑ์ดีในการเปิดกิจการ ขยับขยายธุรกิจต่างๆ ได้โอกาสพิเศษๆ มากมาย การเงิน: การเงินคล่องมือกว่าเดือนที่ผ่านมา ท�ำให้โล่งใจสบายใจขึ้นพอควร และมีเกณฑ์ได้ รับเงินผลประโยชน์เก่าๆ ที่ค้างคาอยู่กลับมา ในช่วงกลางเดือน หากปรารถนาสิ่งใดก็มักได้ มาอย่างไม่ยากเย็นนัก ความรัก: นับว่าแจ่มใสสมเป็นเดือนแห่งความ รัก ผู้ที่ยังโสดก็มีเกณฑ์พบรักแท้ ผู้ที่มีรักก็ยัง ราบรื่นในการสานสัมพันธ์ ในครอบครัวก็มี บรรยากาศที่ดีขึ้น มีเกณฑ์ร่วมงานมงคล หรือ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกัน เว้นแต่ในช่วงสิ้น เดือน ผู้ที่มีคนรัก หรือคู่ครองให้เกรงการ เข้าใจผิดหรือหัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง p

การงาน: ได้เวลาเร่งมือกับทุกงานที่เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของท่าน และโชคแห่งความ ส�ำเร็จ และความก้าวหน้าก็เข้าข้างท่านอย่าง เต็มที่ ท่านที่เป็นนักธุรกิจหรือค้าขาย สัปดาห์ ที่สอง เหมาะแก่การทวงผลประโยชน์ที่เหลือ อยู่ ปลายเดือนให้ระวังการเข้าใจผิดกับลูกน้อง บริวาร การเงิน: เป็นเดือนแห่งโชคลาภ ไม่ว่าจะเป็น ความเฮงจากการท�ำมาหาได้ หรือทรัพย์สินเงิน ก้อนจากความส�ำเร็จ หรือผลก�ำไรที่ท่านมีส่วน ร่วม ช่วงสัปดาห์ที่สาม มีเกณฑ์ที่ดีในการ จัดการปัญหาหนี้สิน ความรัก: คนโสดมีเกณฑ์พบรัก อย่างน้อย ก็ได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจ ท�ำให้ท่านมีความสุข ไม่น้อย ส�ำหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็ดีเช่น เดียวกัน มีความสุขกับบุตรและคู่ครองอย่าง เต็มที่ คู่รักที่บาดหมางมีเกณฑ์ได้คืนดี เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสมกับเทศกาล วาเลนไทน์ p

ราศีกรกฏ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน: เป็นช่วงแห่งความส�ำเร็จ โดยเฉพาะ ท่านที่ก�ำลังต่อสู้กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ท่านจะมีความเพียรมุ่งมั่นเป็นพิเศษ นักธุรกิจ ค้าขาย จะมีโชคใหญ่ แต่ก็ให้เผื่อเรื่องความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา สัญญา หรือ การนัดหมายต่างๆ ไปบ้าง หลังวันที่ 18 เป็นโอกาสดีในการติดต่องานกับชาวต่างชาติ การเงิน: มีเกณฑ์มีโชคใหญ่ แต่บางทีโชคนั้น อาจไม่ใช่เงินทอง แต่เป็นข้าวของชิ้นใหญ่ รถยนต์ หรือเครื่องอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ขณะเดียวกันท่านที่มีปัญหาหนี้สิน หรือปัญหา เกี่ยวกับการเงิน จะได้เวลาที่ต้องจัดการแก้ไข อยู่นิ่งเฉยต่อไปไม่ได้ ความรัก: มีชีวิตชีวามากกว่าที่ผ่านมา มีเกณฑ์ ได้รับความรื่นรมย์หรือได้รับข่าวดี ท่านที่มี ครอบครัว ต้องปรับตัวปรับความเข้าใจกัน ยกใหญ่ในเรื่องการเงินและการใช้จ่ายใน ครอบครัว p

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน: สิ่งที่ติดๆ ขัดๆ จะเริ่มสลายหายไป มีข่าวดี พบความส�ำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่ ต้นเดือนเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก ท่านที่ค้าขายจะ “เฮง” ขายดิบขายดีเป็นเทน�้ำ เทท่า ท่านที่ต้องการเริ่มงานใหม่เดือนนี้เป็น ช่วงที่เหมาะมาก นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดใน รอบปี การเงิน: งานดีเงินก็ดีไปด้วย แม้ว่าเงินบาง ส่วนจะได้ล่าช้าไปบ้าง แต่ก็มีเกณฑ์ได้เงินส่วน อื่นๆ รวมทั้งเงินเก่า เช่น เงินปันผล ตกเบิก เงินคืนจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แม้แต่เงินที่คิดว่า พลาดโอกาสไปแล้วก็ตาม ช่วงกลางเดือนแม้ จะมีเงินเข้ามา ท่านก็ยังมีภาระต้องรับผิดชอบ หรือช่วยเหลือโดยไม่ใช่ธุระของท่านเอง ความรัก: ค่อนข้างคงที่ถึงเข้าขั้นดี เว้นแต่ท่าน จะใฝ่ฝันหารักใหม่ หรือแอบเล็งใครอยู่ จะพบ สิ่งที่ท�ำให้ท่านลังเลในการที่จะสานสัมพันธ์ เป็นไปได้ว่าจะได้เกี่ยวพันกับบุคคลที่ท่านไม่ได้ ปรารถนา p

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน: จะได้รับข่าวดีตั้งแต่ต้นเดือน โดย เฉพาะท่านที่ยังว่างงาน หรือก�ำลังรอค�ำตอบ เรื่องงานอยู่ ในส่วนอื่นๆ ก็ยังมีความส�ำเร็จ ตามมา เหมาะกับการประสานงานหรือเคลียร์ เรื่องที่ค้างคาเป็นปัญหาเรื้อรังมาก่อน ท่านมัก จะนึกถึงงานเก่าหรือสิ่งที่เคยท�ำมาก่อน หรือ ได้กลับไปแก้ปัญหาเก่าๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว การเงิน: มีโชคแบบบุญหล่นทับ มีโอกาสที่ดี ในเรื่องโชคลาภ ท่านที่มีหนี้สินในช่วงกลาง เดือนมีเกณฑ์ได้ปลดหนี้ หรือพบทางออกที่ ท�ำให้ท่านโล่งใจ ปลายเดือนมีเกณฑ์ที่ดีในการ หมุนเงิน หรือหาทุนส�ำรอง ช่วงปลายเดือนมี เกณฑ์พบอุบัติเหตุทางการเงินหรืออุปสรรคที่ ไม่คาดฝัน ความรัก: ดาวแห่งความรักของท่านยังเข้มแข็ง อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมีความสุขหรือทุกข์ ก็ตาม เดือนนี้ทั้งเดือนจะมีบรรยากาศที่ดีขึ้น ท่านที่เคยมีเรื่องบาดหมางกับคนที่เคยคบหา มาก่อน มีเกณฑ์ได้ปรับความเข้าใจกัน p


55

February

ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน: เมื่อดวงท่านเข้มแข็ง การจัดการสิ่ง ต่างๆ ก็มักจะดูง่ายไปหมด โอกาสดีๆ ก็จะเข้า มา แต่อาจจะมีปัญหาในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ โดยเน้นไปที่เรื่องบริวารผู้ช่วยงาน มากกว่าเรื่องอื่น ส่วนที่ดีคือมีโอกาสได้ลูกน้อง เก่ากลับคืนมา ท่านที่ก�ำลังหางานมีโอกาสได้ รับข่าวดี การเงิน: ความเดือดร้อน หรือการเงินที่นับว่า เป็นปัญหาจะคลี่คลายไปตั้งแต่ต้นเดือน และ เริ่มมีโชคลาภเข้ามา มีโอกาสได้หมุนเงินก้อน หรือผ่านการอนุมัติหนี้ก้อนโต หากท่านเป็นเจ้า หนี้มีเกณฑ์ได้หนี้ที่แทงสูญไปแล้วคืนมา สิ้นเดือนควรเว้นการเสี่ยงทุกชนิด ความรัก: บรรยากาศหลายๆ อย่างเริ่มดีขึ้น เรื่อยๆ แต่คุณผู้ชายที่เจ้าชู้ทั้งหลาย ให้ระวัง ปัญหา “รถไฟชนกัน” ในช่วงกลางเดือน ปลายเดือนคนโสดมีเกณฑ์พบเนื้อคู่ที่เป็นคู่ สร้างคู่สม ผูกพันกันมาหลายภพชาติ p

การงาน: เห็นความส�ำเร็จปรากฏขึ้นเป็นชิ้น เป็นอัน เดือนนี้มีเกณฑ์ในด้านหน้าที่การงาน หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเก่าหรือ งานที่ท่านคิดว่าไม่ได้เรื่อง จะเดินหน้าได้อีก ครั้ง เหมาะกับการฟื้นฟูหรือขยับขยาย ท่านที่ มีธุรกิจหรือค้าขายมีเกณฑ์ได้พบลูกค้า หรือการสั่งสินค้าล็อตส�ำคัญ การเงิน: มีเกณฑ์ดีในการรับทรัพย์จากผลที่ท�ำ ไว้ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นจากการตกเบิก เงิน ชดเชย หรือจากการช�ำระสินค้า ค่าปรับไหมที่ ท่านควรได้ ถ้ามองในเรื่องรายได้ประจ�ำ มักเกิดปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น ล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามก�ำหนด ความรัก: มีชีวิตชีวามากขึ้น ท่านที่มีปัญหา เรื่องความรัก หรือขัดแย้งกันในรูปแบบใด ก็ตามที่ท�ำให้ความสัมพันธ์แปรเปลี่ยนไป มี เกณฑ์ดีในการปรับความเข้าใจ หรือเข้าใจกัน ได้เองอย่างน่าอัศจรรย์ ช่วงปลายเดือนเป็น ช่วงที่ดีต่อเสน่ห์ของท่าน p

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน: มีเกณฑ์ได้รับข่าวดี ประสบความ ส�ำเร็จ แต่อาจมีเรื่องราวแปลกประหลาดมา ท�ำให้ฉงนอยู่บ้าง ท่านที่เคยคิดว่าตนเสีย โอกาสที่ดี หรือขาดตกบกพร่องสิ่งใด ให้รีบ เร่งเดินหน้าได้เลย เพราะเวลานี้มีดาวส่งเสริม อยู่หลายดวง นักธุรกิจมีเกณฑ์ได้หุ้นส่วนหรือ ลูกค้า หรือมีการขยายกิจการเพิ่ม การเงิน: ท่านจะมีโชคทั้งทรัพย์สินเงินทองหรือ อสังหาริมทรัพย์ ยวดยานพาหนะ ที่น่ายินดี อีกด้านหนึ่งคือเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการเงินมัก จะเป็นปัญหา ควรรอบคอบในการจัดการหรือ ดูแลเรื่องดังกล่าว แม้แต่การใช้บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิต ความรัก: จะพบความหวานชื่นที่ท่านและคน รักต่างสร้างขึ้น คู่ที่พร้อมแล้วเป็นโอกาส เหมาะที่จะได้หมั้นหมาย แต่งงาน ท่านที่ยัง โสดมีเกณฑ์พบรักแบบไม่คาดฝัน เช่น เพราะ การติดต่อสื่อสารผิดพลาด หรือพบรักระหว่าง เดินทาง อย่างไรก็ตามให้ระวังเข้าใจผิดกับคน รักในช่วงสิ้นเดือน p

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน: ได้เวลาลุยและพบกับความส�ำเร็จ เป็นอย่างดี บางอย่างก็ดีเกินคาด ท่านที่เป็น นักธุรกิจ หากท่านมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกับ ลูกค้าหรือคู่ค้าส�ำคัญๆ ก็จะได้เวลาผสาน ประโยชน์กันต่อได้ เดือนนี้เป็นโอกาสที่ สวยงามของผู้ที่เริ่มท�ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่าง ชาติและธุรกิจด้านยวดยานพาหนะ การเงิน: โชคจะมาเยี่ยมท่านตั้งแต่ต้นเดือน แต่ก็เป็นเพียงโชคเล็กน้อยทั่วไป หากเป็นโชค ใหญ่ที่ท่านวาดหวังมักจะมาช้า การเงินโดย ทั่วไปนับว่ามีความมั่นคงดี จะมีการปรับแผน หรือวิธีการใช้จ่ายใหม่ในช่วงนี้ ความรัก: เป็นช่วงเวลาที่ดีมาก โดยเฉพาะใน คู่รักหรือคู่ครองที่มีปัญหากันมาก่อน เดือนนี้ เหมาะแก่การสานสัมพันธ์ การง้องอนทั้งหลาย ทั้งปวง ผู้ที่ยังโสดจะพบเนื้อคู่ที่ท่านมองหามา นาน จะหมั้นหมาย แต่งงาน ก็มีโอกาสเป็นไป ได้ บรรยากาศราบรื่น มีความสุข p

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน: ต้นเดือนมีแววแจ่มใส ประสบความ ส�ำเร็จได้ง่าย แต่ท่านมักจะมีปัญหาในตัวเอง เช่น ไม่กล้าตัดสินใจ หรือเกิดอาการรักพี่ เสียดายน้อง กลางเดือนมีเกณฑ์ส�ำหรับผู้ที่ ท�ำงานประจ�ำ จะได้รับต�ำแหน่งหน้าที่ที่เคย พลาดโอกาสมาแล้ว แต่ให้ดูทางหนีทีไล่ให้ดี เพราะอาจเป็นกลลวงได้ การเงิน: โชคเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือน และมี เกณฑ์ว่าจะเป็นโชคหลายชั้นเสียด้วย ส่วน ปัญหาการเงินโดยรวมแล้ว ท่านยังเป็นฝ่าย รองอยู่ดี มักเสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามอยู่ร�่ำไป และหากจะเฮงได้ต้องมีผู้ช่วย เช่น คนใน ครอบครัวหรือคู่ครองหนุน ปลายเดือนมี เกณฑ์ได้โชคอีกหนึ่งชั้น ความรัก: ที่เคยเป็นปัญหาบาดหมางก็จะดีขึ้น โดยเฉพาะหากท่านมีปัญหามือที่สามหรือ ปัญหารักสามเส้า ไม่ต้องเคลียร์ก็สามารถจบ ได้ตามกาลของมันเอง ท่านที่ยังโสด มีเกณฑ์ ดีในการจีบคนที่ถูกใจ ท่านจะสนุกสนานกับ การสร้างสัมพันธ์ฉันชู้สาว p

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน: จะพบความส�ำเร็จโดยมีความกังวล น�ำมาก่อน และตามมาด้วยความส�ำเร็จที่ สวยงาม มักเป็นกิจการงานที่ท่านท�ำด้วย ตนเอง ท่านที่เป็นผู้บริหาร หากจะมีปัญหา เรื่องงานหรืองานสะดุด ก็จะมาจากลูกน้อง หรือบริวารของท่านเอง ต้องเตรียมพร้อมใน การรับมือจนกว่าปัญหาจะจบ การเงิน: มีเกณฑ์มีโชคใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ก้อน หรือทรัพย์สมบัติส�ำคัญๆ เช่น บ้าน รถ เป็นต้น ช่วงกลางเดือนท่านจะต้องคิดเรื่อง บัญชีการเงินมากเป็นพิเศษ และมีเกณฑ์สร้าง หนี้ระยะยาว หรือรับภาระบางอย่างในระยะ ยาว ความรัก: หาความลงตัวได้ยาก แต่ก็ไม่ปรากฏ ความขัดแย้ง เรื่องความรักยังไม่โดดเด่นใน ราศีท่าน หากมองอีกด้านหนึ่ง ผู้ที่เข้ามาสนใจ ท่านหรือตามจีบก็จะเห็นชัดเจนขึ้น แต่ท่านก็ คงไม่พร้อมหรือไม่ได้ใส่ใจเท่าใดนัก p


56

Feng Shui

ฮวงจุ้ย

เนื่องในเทศกาลตรุษ จีนในปีม้าปีนี้เพิ่งผ่านมาไม่นาน ในฉบับนี้จึง เหมาะสมอย่างยิ่งหากใครคิดจะปรับเปลี่ยนและตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัย และส�ำนักงานเพื่อเปิดประตูบ้านรอรับโชคในปีม้า ก็สามารถเสริมความ เป็นสิริมงคลกับตัวเราและคนในครอบครัว หรือกิจการ การค้าของเราได้ ด้วยเทคนิคเสริมดวงปีม้า ที่คมช่างน�ำมาฝากกันในฉบับนี้

ม้ าตัม้าวถืแทนแห่ งความว่องไว อเป็นสัตว์มงคลของทั้งบชาวจีนและ

ชาวไทย เพราะในสมัยโบราณม้าเป็นสัตว์ ของชนชั้นขุนนาง ใช้ออกรบ ดังนั้นจึงเป็น สัญลักษณ์ของความว่องไว แข็งแกร่ง แข็งแรง ดังนั้นเวลาที่มีงานขึ้นบ้านใหม่ หรือเปิดกิจการ ม้า มงคลจึงเป็นของที่นิยมมอบให้แก่กัน เพราะความ หมายดี หมายถึง รวยไว รวยเร็ว แต่ถ้าอยากใช้ม้าเป็นตัวน�ำโชค เรื่องการเรียน ให้หาม้ามาตั้งทางตะวันออกเฉียงเหนือ แค่ถ้าอยากให้สมหวังเรื่องงานให้วางไว้ทางทิศตะวันตกเฉียง ใต้ ส�ำหรับสีของม้านั้นเป็นสีขาว ด�ำ หรือน�้ำตาลก็ดีหมด ขอให้มีลักษณะเป็นม้าหนุ่ม สง่าเป็นใช้ได้


57

ทิศดีทิศร้าย

ทิศร้ายของปีนี้คือ “ทิศเหนือ” ไม่ควรมีการเคาะ ตอก เจาะ ขุดดิน ปลูกต้นไม้ รวมทั้งภายในตัวบ้าน สิ่งไม่ เป็นมงคลต่างๆ จะเกิดกับเจ้าของและคนในบ้านได้ ทั้งนี้ทิศ ร้ายดังกล่าวยังรวมทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียง เหนือกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของทิศด้วย มีวิธีแก้ด้วยการใช้ไฟแอลอีดี สีเขียวมาติดทางทิศเหนือเยอะๆ โดยใช้การผูกหรือวางไว้ห้ามใช้ ตะปูตอก การที่ ใช้สีเขียวเพราะเป็นธาตุไม้ส่วนทิศเหนือเป็นธาตุน�้ำ สีเขียวจะช่วยได้ถ่ายเทพลังของน�้ำออกเพื่อลดทอนความรุนแรงลง ได้ แต่ถึงแม้บ้านของเราไม่ได้ท�ำ แต่บ้านอื่นที่อยู่ใกล้เคียงทาง ทิศเหนือท�ำแรงกระเทือนเข้ามาถึงบ้านเรา ก็จะได้รับผลกระทบ ไปด้วย ทิศร้ายรองลงมาคือ “ทิศตะวันออก” เกี่ยวกับความเจ็บ ป่วย โดยบ้านที่หันหน้าไปทางตะวันออกในปีนี้ ถ้ามีการเคาะ ตอก เจาะทางทิศตะวันออก หรือหัวนอนหันไปทางตะวันออกจะเจ็บป่วย วิธีแก้ง่ายๆ ให้หากระดิ่งโลหะไปแขวนหน้าประตูห้อง ประตูบ้าน หรือถังสเตนเลสตั้งก็ได้ (ในสมัยโบราณโลหะหายาก จะใช้น�้ำเต้าที่ พลังธาตุทองเยอะไปสลายความเจ็บป่วยที่เป็นธาตุดินได้เร็วขึ้น) ทั้งนี้รวมทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าไปด้วย ส่วนทิศดีประจ�ำปีม้า ได้แก่ “ทิศใต้” ควรหาโคมไฟสวยๆ สี เหลือง ชมพู แดง ม่วง น�ำมาตั้งทางทิศใต้ของบ้าน รวมถึงทิศใต้ ของห้องท�ำงานและห้องส่วนตัวเพื่อให้กระตุ้นพลังเสริมโชคลาภและ โอกาสทางธุรกิจเหมือนเช่นที่คนจีนแขวนโคมแดงเพื่อกระตุ้นพลัง โชค ทั้งนี้ถ้าท�ำในช่วงฤกษ์ดียิ่งเฮง “เดือนที่ดีและควรแก่การตกแต่ง

วิธีกระตุ้นโชคลาภแบบง่ายๆ

ซ่อมแซมบ้านได้แก่วันที่ 5 ก.พ.-4 เม.ย. และ 5 พ.ค.-6 ส.ค. ถ้าได้ฤกษ์ ดีในช่วงนี้จะเฮง เพราะทิศใต้ในปีนี้เป็นปีที่พลังดีซ้อนดีและไม่เคยดีแบบนี้ มาก่อนในรอบ 10 ปี ควรหาโอกาสตกแต่งซ่อมแซมบ้านทางทิศใต้ หรือ ท�ำอย่างอื่นก็ได้ เช่น เอาค้อนไปเคาะเล่น ปลูกต้นไม้ ขุดดินทางทิศใต้ เพื่อกระตุ้นโชควิ่งมาหา” ส�ำหรับทิศอื่นๆ เช่น “ทิศตะวันตก” ซึ่งเป็นทิศแห่งอ�ำนาจ ซินแสชื่อ ดังแนะน�ำว่า ถ้ากระตุ้นทิศนี้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง มีคนเอ็นดู และให้ความช่วยเหลือด้วยดี ช่วงดีที่สุดคือ วันที่ 5 ก.พ.-4 มี.ค. 5 เม.ย. -6 ก.ค. โดยให้หาวัสดุประเภทโลหะลักษณะมน กลม ใหญ่ๆ สีเงิน สี ทอง เช่น ลูกโลก โถ ชามเบญจรงค์ชุดใหญ่ ถ้านึกไม่ออกขยะสีเงินก็ได้ ไปตั้งทางทิศตะวันตกช่วยดึงพลังจากทิศตะวันตกซึ่งเป็นธาตุทอง ถ้ามี การเคาะตอกเจาะทางทิศนี้ในช่วงเดือนที่ว่าก็จะได้ผลเป็นพิเศษ ขณะที่ทิศดีรองลงมา ได้แก่ “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” จะช่วยเสริม ลาภลอย ได้เดินทางไปต่างประเทศ และถ้ามีการผิดใจหรือขัดแย้งกับ เพื่อน ต้องการมิตรภาพดีๆ กลับคืน แต่หากต้องการเสริมการเรียนเก่ง และความรักต้อง “ทิศกึ่งกลาง” จะดีมาก “ถ้าอยากให้ลูกเรียนเก่งให้ตั้งโต๊ะอ่านหนังสืออยู่กลางห้อง กลาง บ้าน ถ้าอยู่ที่โรงเรียนให้เลือกโต๊ะกลางๆ นั่งอ่านหนังสือ ถ้าไม่สะดวกให้ เอาต้นไม้ เช่น ไผ่กวนอิมไปตั้งกลางห้องเพราะต้นไม้มีพลังธาตุไม้จะ ค่อยๆ สูงขึ้นทุกวัน แล้วพลังจะกระจายส่งเสริมให้เด็กใฝ่รู้รักการเรียน ถ้าเสริมความรักก็ให้เอาดอกไม้หอมๆ ไปตั้งในทางฮวงจุ้ย กลิ่นหอมเป็น ตัวกระจายพลังเสน่ห์ออกมาถ้าเอาพลังเสน่ห์เข้าตัวไปด้วย ไปไหนคน สนใจอยากคบหารู้จัก”

วิธีกระตุ้นโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจว่า ในปี 2557 ทิศใต้ของบ้านและของห้องเป็นจุดที่รับพลังได้มากที่สุด ถ้าสมมติไม่ได้หันหัวนอนทางทิศ ใต้แต่อยากรับทรัพย์ให้เอาพัดลมไปตั้งตรงทิศใต้ให้เป่าลมและพลังออกมา ถ้าในห้องนอนใช้โคมไฟสีชมพูไปตั้งทางทิศใต้เสริมความรักแมนติก และ โชคลาภ “ห้องนั่งเล่นให้ติดไฟสีแดงซึ่งเป็นหยางทางทิศใต้ของห้อง ถ้าเสริมความรักให้เลือกมุมกึ่งกลางห้อง ตั้งโต๊ะสวยๆ ใส่ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมๆ ช่วย เสริมความรัก ห้องรับแขกให้เอารูปปั้นสีบรอนซ์ สีทอง หรือพลาสติกเคลือบสีทองก็ได้ใหญ่ๆ ดูมีพลัง วางทางทิศตะวันตกช่วยให้คนสนับสนุน ทาง ตะวันตกเฉียงใต้ให้เอาน�้ำพุที่ปล่อยแสงเรืองๆ เป็นแก้วใสๆ ออกมาตั้งเสริมโชคฟลุคๆ” ส�ำหรับการปลูกต้นไม้ นอกบ้านห้ามปลูกไม้ดอกเพราะจะกระตุ้นเรื่องเสน่ห์ทางเพศ ท�ำให้คนรักเถลไถลออกนอกบ้านไปมีชู้ ส่วนภายในบ้านให้ ตั้งต้นไม้ที่ผลิตออกซิเจนดี ดูแลน้อย เช่น นางกวักมรกต รูปทรงอวบอิ่มน�้ำ ใบกลมเงาเปล่งพลังออกมา ดูแลง่าย เป็นต้นไม้อายุยืน ช่วยให้มีความ มุ่งมั่น ถ้าวางทิศตะวันออกเฉียงใต้ความสัมพันธ์คนในบ้านจะดีขึ้น ขณะที่ห้องครัว เตาไฟกับซิงค์น�้ำห้ามอยู่ตรงข้ามทิศกัน เพราะน�้ำกับไฟขัดแย้งกัน และปีนี้เป็นปีธาตุไฟมุมห้องครัวถ้ามีน�้ำไปขัดแย้งก็จะเกิด เหตุมีปากเสียงกันแรงขึ้น วิธีแก้ง่ายๆ หาสิ่งที่เป็นสีเขียวๆ ไปตั้งข้างเตาไฟ


โอกาสดี!

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือเพิ่มยอดขายสินค้า ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...………………….

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โปรดระบุขนาด oM oL o XL

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


Kc06s  
Kc06s  
Advertisement