Page 1


4


5


6

Siminar

อบรมสัมนา สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว ของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

อบรม ณ กรุงเทพฯ โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น (แปลไทย)

การวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุ (MFCA) ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์”

เรียนรู้วิธีการลดต้นทุนวัสดุแนวใหม่ ที่มีแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน หลักสูตรจะเน้นส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ อบรม 17 - 18 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอะริสตั้น ต้นซอยสุขุมวิท 24 (เยื้องทางเข้าห้างเอ็มโพเรี่ยมด้านข้าง)

ภาษาญี่ปุ่น Shin Nihongo No Kiso I mini ระดับพื้นฐาน

“ภาษาญี่ปุ่น Shin Nihongo No Kiso I mini ระดับพื้นฐาน” เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน โดยอาจารย์ ชาวญี่ปุ่น อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9:00 -12:00 น. ตั้งแต่ 18 มกราคม -22 มีนาคม 2557 ณ ส�ำนักงานสมาคมฯ ถ.สีลม

โปรดติดตามกิจกรรมใหม่ๆ ของ สวอท. ปี 2557 นี้ อาทิเช่น • Symposium on Newest Technology from Japan (เข้าฟรี) • โครงการภาษาญี่ปุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดจาก AOTS ประเทศญี่ปุ่นส�ำหรับ คนท�ำงานเท่านั้น • การเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่าน Web-based Training (WBT) • บริการให้ค�ำปรึกษาการลดต้นทุนวัสดุและ พลังงาน (MFCA & Sakugen) โดยทีมงาน จากญี่ปุ่น • Tour Mission ประเทศญี่ปุ่น ชมงานแบบมี ความรู้และประสบการณ์ของจริง • จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น-ประเทศในอาเซียน ฯลฯ ฯลฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org

สมาคม สวอท. ขอกราบขอบพระคุณทุกการสนับสนุน จากผู้เข้าร่วมงานกอล์ฟทุกท่าน ทุกบริษัทและทุกองค์กร ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้งานประสบผลส�ำเร็จอย่างสูง


Editor’s Talk

เปิดฉบับ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ก้าวเข้าสู่เดือนธันวาคมอย่างรวดเร็วอีกหนึ่ง ปีนะครับ เดือนแห่งการเฉลิมฉลองความสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถามตัวเองกันแล้วหรือ ยังครับว่า “ปีใหม่นี้ อยากเริ่มต้นท�ำอะไร ใหม่ๆ บ้าง?” และ “ปีที่ผ่านมาได้ท�ำสิ่งที่ ตั้งใจไว้แล้วหรือยัง?” 2 ค�ำถามนี้มีความหมายนะครับ ค�ำถามแรก จะช่วยให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต กล้าที่จะเปิดมุมมองความคิดใหม่ๆ และกล้าเสี่ยงที่จะไป ให้ถึงเป้าหมาย ส่วนค�ำถามที่สอง เป็นการย้อนกลับไป มองตัวเราเองว่า ที่ผ่านมาเราพลาดอะไรไปบ้าง ลืมให้ ความส�ำคัญกับอะไรไปบ้าง และหยิบสิ่งนั้นขึ้นมา พิจารณาอีกครั้งในปีนี้ หรือเรียกง่ายๆว่า เรียนรู้จากบท เรียนของปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาในปีต่อไป นิตยสารคมช่างเองก็ก�ำลังจะก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 5 ในปี ใหม่นี้ ผมและทีมงานเองก็ยังคงมีเป้าหมายที่ชัดเจน เหมือนเดิม คือให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับสารประโยชน์ที่ หลากหลายในมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่าง ส�ำหรับปีใหม่นี้ “นิตยสารคมช่าง” ขออวยพรให้ทุกท่านประสพแต่ความ สุขสมหวัง ไม่มีค�ำว่าสายส�ำหรับการเริ่มต้นใหม่ แล้วพบ กันใหม่ในปี 2558 ครับ บรรณาธิการ

7


8

Content

สารบัญ

20 10 Iสังคมข่าว คมช่างเล่าเรื่อง 14 I ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น เรื่องจากปก 18 I ลวดลายเส้นสายงานโลหะ อัลลอยด์ 24 I ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย เยี่ยมร้านค้า 26 I เอกสตีล คลอง 8 มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ 32 I ART OF STEEL 36 Iแนะน�ำผลิตภัณฑ์ 38 Iมุมสเตนเลส 39 Iเปิดโลกผลิตภัณฑ์ เคล็ดไม่ลับ 41 I เคล็ดไม่ลับกับฉนวนกันความร้อน รอบรู้งานช่าง 42 I สกรูติดตั้งหลังคาเหล็กแผ่น

METAL SHEET

43 Iแนะน�ำสามเอ็ม

44 Iทีเอ็น เล่าเรื่อง มุมกฎหมาย 46 I เมื่อรับหมายศาลแล้ว ให้รีบท�ำ

ค�ำให้การ

บอกเล่าธุรกิจ 47 I ต�ำหนิ ไม่ให้ลูกน้องเสียหน้า โชว์รูม 48 I ค่าใช้จ่ายและการประเมินผล

ในการจัดงานแสดงสินค้า

เรื่องน่ารู้ 49 I เช็คสภาพฮาร์ดดิสก์ สบายๆ สไตล์คมช่าง 50 I wee coffee สุขภาพ 52 I “น�้ำ” ดื่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์ พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย 54 I ประจ�ำเดือนธันวาคม ฮวงจุ้ย 56 I หลังคา


9

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

ประจ�ำเดือนธันวาคม 2556

สวัสดีท่านผู้อ่าน นิตยสารคมช่างทุกท่าน วันนี้มีแต่ ความวุ่นวายมากมายตามหน้าหนังสือพิมพ์ ไม่เป็นไร อะไร จะเกิดก็ต้องเกิดละครับขอแต่เพียงให้อยู่บนความถูกต้อง เท่านั้นก็พอ เพราะอย่างไรเราก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้น เอาล่ะครับเราเข้าเรื่องเราดีกว่า ถ้าพูดถึงการประสบ ปัญหาทางธุรกิจ กับธุรกิจของท่าน ผมว่าหลายท่านนะก็ เคยประสพมารวมทั้งตัวผู้เขียนเอง จริงๆ แล้วการท�ำธุรกิจ มันต้องข้ามผ่านความล้มเลวให้ได้ บางคนพอล้มเหลวก็ ไม่สู้ต่อก็ บางทีถึงกับเปลี่ยนอาชีพก็มี วันนี้เรามีข้อคิดดีๆ ที่จะช่วยสร้างก�ำลังใจให้ท่านได้ในยามท้อแท้สิ้นหวัง อ่าน แล้วก็ลองกลับไปคิดดูกันครับ รางวัลในความกล้าหาญ อดทนของเรานั้น มักยิ่งใหญ่เสมอ แล้วพบกันใหม่ในฉบับ ต่อไปครับ

ความส�ำเร็จมักเกิดขึ้น.... หลังจากความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า... ราวกับชีวิตต้องการให้รางวัลกับคนที่กล้าหาญ.. และสามารถก้าวข้ามอุปสรรค์นั้นได้

ISSN 2287-0768 ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคชัยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพานิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988)

31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


10

Activity Highlight

สังคมข่าว

คมช่างได้รับเกียรติและความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านอาจารย์หมอ (เรียกตามลูกศิษย์ท่าน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการฝึก อบรมและสอบราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษา นิตยสารคมช่างให้ความรู้ทางการแพทย์และตอบค�ำถามปัญหาทางด้านสุขภาพผ่านคอลัมน์ “คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว”ซึ่งจะเริ่มลงตั้งแค่ฉบับหน้าเป็นต้นไป


11

ขอแสดงความยินกับคุณกิตติภาพ ธนาภาเดชชัยโชค และคุณเบญจพร เหลืองวรเมท บุตรสาวของคุณชาญชัย เหลืองวรเมท (เฮียแก้ว) และคุณ มาลิ เหลืองวรเมท จากบริษัท งามศิลป์ 2005 จ�ำกัด เนื่องในงานมงคลสมรส ณ ห้องริเวอร์ไซด์ บอลรูม โรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน เมื่อวัน ที่ 13 พย. 56.

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. จัดกิจกรรรมกระชับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย–ญี่ปุ่น ในการแข่งขันกอล์ฟ ABK&AOTS Golf Society 2013 น�ำโดย Mr.Setsuo Iuchi ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็น ประธานกรรมการอุปถัมภ์ ร่วมด้วย คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล นายกสมาคมสวอท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนิตยสารคมช่าง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับนิตยสารคมช่าง

นิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ ในวงการก่อสร้าง และวงการสเตนเลส เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ได้มีพื้นที่ใน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริการ หรือกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่องานช่างหรืองานก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ที่สนใจมีความประสงค์ ในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวสารของคุณมาได้ที่ E-mail: kanorkporn@komchang.com

คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล นายกสมาคมสวอท. ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ Mr.Kazuo Kaneko ประธาน HIDA Japan ในกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ ABK&AOTS Golf Society 2013 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ประเทศไทยและญี่ปุ่น ร่วมด้วย คุณพิมพิไลย เลิศไพบูลย์ ที่ปรึกษา สวอท. และคณะผู้บริหารนิตยสารคมช่าง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา


12


13


14

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นที่ได้กล่าวกันไป แล้วถึง 2 องค์กร ในคมช่างฉบับที่ผ่านมานั้น คือ JODC (Japan Overseas Development Corporation) และ JETRO (Japan External Trade Organization) ที่มีบทบาทส�ำคัญในด้านส่งเสริมการ ค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส�ำหรับคมช่างฉบับที่ 4 นี้ จะขอ กล่าวถึงองค์กรที่มุ่งเน้นในการ พัฒนามนุษยชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีต่างๆ กันบ้างค่ะ องค์กรที่เราได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนั้น ฟังดูอาจจะ ไม่ค่อยคุ้นหูหรือค่อนข้างไกลตัวส�ำหรับคนไทย แต่มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น ทั้งด้าน เทคโนโลยี การค้า การลงทุนระหว่างประเทศทั่วโลก รวมถึง ประเทศไทยด้วย เราจึงควรท�ำความรู้จักกับ องค์กรเหล่านี้ไว้บ้างเพราะอาจจะมีประโยชน์ ต่อไปในอนาคตได้นะคะ

องค์กรความร่วมมือ ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ในประเทศไทย(2)

3.JICA (The Japan International Cooperation Agency)

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการ ต่างประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้น ในปี 1974 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหน่วยงานบริหารในด้านความช่วย เหลือแบบให้เปล่า (Grant Aid) และความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance) กับประเทศที่ ก�ำลังพัฒนาต่างๆ ส�ำนักงาน JICA ประกอบด้วยผู้บริหาร 3 ต�ำแหน่ง ได้แก่ ประธาน รองประธาน อาวุโส และรองประธาน มีส�ำนักงานในประเทศญี่ปุ่น 19 แห่ง และส�ำนักงานในต่างประเทศนับร้อยแห่ง JICA มุ่งเน้นในการพัฒนามนุษ ยชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะประเทศที่ยากจน ด้วยการ สนับสนุนเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรต่างๆทั่วโลก (ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา โอเชียเนีย ลาตินอเมริกา) ซึ่งที่เน้นเป็นพิเศษ ก็คือ กลุ่มประเทศในแถบ เอเชีย ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA : Southeast Asia) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ทั้ง กลุ่มประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ และประเทศสมาชิกใหม่ในอาเซียน หรือ CLMV (Cambodia / Laos / Myanmar / Vietnam) โดยเฉพาะการสนับสนุนในหลากหลายสาขาทางด้านวิศวกรรม (Engineering) ได้แก่ วิศวกรรมเคมี (Chemical) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environment) วิศวกรรม การผลิต (Manufacturing) วัสดุวิศวกรรม (Material) วิศวกรรมโยธา (Civil) วิศวกรรมไฟฟ้า (Electric & Electronic) วิศวกรรมข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) วิศวกรรมเครื่องกล และอากาศยาน และวิศวกรรมธรณี (geological) ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ซึ่งหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยของภูมิภาค คือ AUN (ASEAN University Network) และ SEED-Net (Southeast Asia Engineering Education Development Network) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 19 แห่ง และ มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น 11 แห่ง ส�ำหรับประเทศไทยญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ไทยมาตั้งแต่ ปี 2493 มีมูลค่าความช่วยเหลือเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด และจัดเป็นประเทศผู้ให้ความร่วมมือรายใหญ่ ที่สุดของไทยในช่วงปี 2520-2538 และในช่วงปัจจุบัน เรายังมีอีก 3 องค์กรที่มีบทบาทส�ำคัญเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้ 3 องค์กรที่เราได้กล่าวกันไปแล้ว แต่จะมีองค์กรไหนอีกบ้างที่เราควรรู้จัก ต้องรอติดตามคมช่างฉบับหน้านะคะ p


15

วัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจชาวญี่ปุ่น 3

ล�ำดับการแลกนามบัตรแบบชาวญี่ปุ่น มีดังนี้ค่ะ

ขณะให้นามบัตร

• การยื่นนามบัตร ผู้ที่มีต�ำแหน่งต�่ำกว่า ต้องเป็นฝ่ายยื่น ให้ก่อน • ไม่ควรยื่นนามบัตรในขณะที่นั่งอยู่ ควรลุกขึ้นยืน มองฝ่าย ตรงข้ามและยื่นนามบัตรด้วยมือทั้งสองข้างในระดับอก • หันนามบัตรด้านที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถอ่านได้เลย • ผู้รับนามบัตร รับนามบัตรด้วยมือทั้งสองข้าง • หากยื่นนามบัตรพร้อมกัน ให้ยื่นนามบัตรของตนเองด้วย มือขวา และรับนามบัตรจากฝ่ายตรงข้ามด้วยมือซ้าย หลังจากรับนามบัตร • เมื่อรับนามบัตรแล้ว ให้อ่านนามบัตรอย่างใส่ใจ ไม่ควรเก็บ นามบัตรใส่ซองนามบัตรทันที • หากนั่งอยู่ที่โต๊ะประชุมหรือพูดคุยงานอยู่ ให้วางนามบัตรอยู่ บนซองนามบัตรหรือวางไว้บนโต๊ะก่อน • หากอีกฝ่ายมีหลายคน ให้วางนามบัตรเรียงตามล�ำดับที่นั่ง ของฝ่ายตรงข้ามที่จะช่วยให้จ�ำได้ง่ายขึ้น • ถ้าชื่อภาษาญี่ปุ่นตัวคันจิอ่านยากเกินไปหรืออ่านไม่ออก สามารถถามผู้ให้นามบัตรได้ • ห้ามเขียนหรือจดโน้ตลงบนนามบัตรต่อหน้าฝ่ายตรงข้าม • หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ห้ามลืมนามบัตรทิ้งไว้บนโต๊ะ เป็นอันขาด • จดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้นามบัตรบนนามบัตร เพื่อให้ สามารถจดจ�ำผู้ให้นามบัตรได้ มารยาททางสังคมของชาวญี่ปุ่น มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ดี ให้เกียรติกับคู่สนทนา พบกันครั้งแรกเขาจะแนะน�ำตนว่าเป็น ท่านผู้อ่านหากมีโอกาสได้พบปะและแนะน�ำตัวกับชาวญี่ปุ่น ใครมาจากสังกัดไหน พร้อมกับยื่นนามบัตรให้โดยหยิบส่งให้ทั้ง ลองปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ จะสร้างความประทับใจได้ค่ะ p 2 มือ และต้องยื่นนามบัตรให้ผู้รับในลักษณะที่เขาสามารถอ่าน ได้ทันที คือตัวหนังสือหันหัวมาทางผู้ส่งและโค้งศีรษะเล็กน้อย ฝ่ายผู้รับต้องกล่าวขอบคุณและใช้เวลาอ่านนามบัตรอย่าง ตั้งอกตั้งใจ จะถือว่าเป็นมารยาท และส่งนามบัตรของตนให้ เป็นการแลกเปลี่ยน การให้นามบัตรเป็นการแสดงออกถึงความ จริงใจเพราะมีหลักฐานทั้งชื่อ-นามสกุล ที่ท�ำงาน / ที่อยู่ /เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อและ Email-address ปรากฏให้เห็นชัดเจน ชาว ญี่ปุ่นจะมีนามบัตรติดตัวและพร้อมที่จะหยิบส่งให้กับผู้ที่พบกัน ครั้งแรกได้ทันทีอย่างเป็นปกตินิสัย ในการติดต่อท�ำธุรกิจกับคนญี่ปุ่น การแลกนามบัตรถือ เป็นมารยาทและเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่ควรปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ รู้กันส�ำหรับคนที่ท�ำธุรกิจกับคนญี่ปุ่น แต่การแลกนามบัตร ส�ำหรับคนญี่ปุ่นไม่ใช่เพียงแค่ยื่นนามบัตรของตนให้แก่อีกฝ่าย เป็นอันจบ แต่จะมีเทคนิคที่คนญี่ปุ่นจะต้องเรียนรู้และจดจ�ำ คนไทยอาจไม่จ�ำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามเทคนิคต่างๆอย่าง เคร่งครัด แต่การปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมก็จะท�ำให้คู่ค้า หรือลูกค้าคนญี่ปุ่นประทับใจ น�ำมาซึ่งการติดต่อธุรกิจที่ราบรื่น และส�ำหรับคนที่ท�ำงานในบริษัทญี่ปุ่น การแลกนามบัตรกับคน ญี่ปุ่นเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง

การแลกนามบัตร


16

ABK & AOTS Golf Society 2013 ด้วยความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมิตรภาพและความร่วมมือทางธุรกิจที่มี สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ABK&AOTS Alumni Association (Thailand) เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางสมาคมฯ ได้มีโอกาสจัดกิจกรรม การแข่งขันกอล์ฟมิตรภาพ “ABK & AOTS Golf Society 2013” เพื่อสานสัมสัมพันธ์อันดี ระหว่าง สวอท. (ABK&AOTS Alumni Association (Thailand) และ HIDA (The overseas Human Resources and Industry Development Association) ประเทศญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นที่ Windsor Park and Golf Club เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ รวม ถึงนักธุรกิจชาวไทย-ชาวญี่ปุ่นที่มาเข้าร่วมการแข่งขันจ�ำนวนมาก อาทิเช่น Mr.Setsuo Iuchi ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ, Mr. Kazuo Kaneko ประธาน HIDA Japan, คุณสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ดร.ส�ำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


17

พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารและผู้จัดท�ำ “นิตยสารคมช่าง” ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ มิตรภาพในครั้งนี้ด้วย นอกจากจะมีการออกบูธแนะน�ำ นิตยสารคมช่างให้กับผู้บริหารชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้ รู้จักกันแล้ว ยังส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ในนาม “นิตยสารคมช่าง” เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อไป โดยคุณปรีชา วีรรัตนากร ทีมนักกีฬากอล์ฟจาก นิตยสารคมช่าง คว้ารางวัลอันดับ 2 จากการแข่งขัน “ABK & AOTS Golf Society 2013” ก็ต้องขอแสดง ความยินดีด้วยครับ p


18

In Cover

เรื่องจากปก

ลวดลายเส้นสายงานโลหะ ลวดลายที่ประดับตามงานสถาปัตยกรรมที่เราเห็น กันอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นราวบันได รั้ว ประตูบ้าน ลาย ประดับตามหัวเสา ฯลฯ ที่ผลิตและสร้างสรรค์ขึ้นมา จากวัสดุที่เป็นโลหะ พร้อมด้วยลวดลายที่มีความงาม วิจิตรตระการตา และมีความสอดคล้องกับตัวอาคาร บ้านเรือนเหล่านั้น หลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่า ลวดลายเหล่านั้นถูกเรียกว่าอะไร มีความหมายอย่างไร รวมถึงที่มาที่ไปในงานประเภทนั้นๆ ด้วย


19

ลวดลายที่เกิดจากจินตนาการเหล่านี้ มีจุดเริ่มต้นที่มีความนิยมแพร่หลาย อย่างมาก มาตั้งแต่ในอตีต โดยเฉพาะในแถบกลุ่มประเทศยุโรป เช่น อิตาลี ออสเตรีย สเปน เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และฝรั่งเศส โดย ลักษณะงานแบ่งเป็นงานเพื่อรับใช้ศาสนา, งานที่ท�ำขึ้นส�ำหรับชนชั้นสูง เช่น พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ และงานที่ท�ำขึ้นเพื่อตอบสนองชนชั้นกลาง มา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา และมาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 17-18 ลวดลายก็มีการพัฒนารูปแบบของความเป็นธรรมชาติกับสิ่งที่ได้เห็น จริงในธรรมชาติ การใช้เส้นสายและรูปทรงก็บิดผันเกินงาม เน้นการใช้สีและ พื้นผิวในการสร้างบรรยากาศให้ดูโอ่อ่าในลักษณะที่เรียกกันว่าศิลปะแบบบา ร็อค (Baroque) ซึ่งมีแหล่งก�ำเนิดในประเทศอิตาลี แล้วขยายวงกว้างออกไป ทั่วในกลุ่มประเทศยุโรป ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1550 - 1750 และมีความเจริญ สูงสุดอยู่ระหว่างค.ศ. 1680 - 1730 ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะในช่วงเวลานี้ว่า High-Baroque ศิลปะแนวนี้ มีลักษณะรูปแบบที่พัฒนาสืบต่อจากศิลปะแนวเรอเนสซองส์ (Renaissance) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมยุคใหม่ เป็นสมัยฟื้นฟู ศิลปวิทยา ที่มีการน�ำเอาแบบอย่างศิลปะชั้นสูงในสมัยกรีกและโรมัน มาสร้าง สรรค์ใหม่ได้อย่างอิสระเต็มที่ งานสถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างในลักษณะ หรูหราและสง่างาม

ศิลปะบารอค (Baroque) เกิดขึ้นเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่

16 มีลักษณะของศิลปะ ซึ่งแสดงอารมณ์สงบนิ่งแฝงปรัชญามาเป็น อารมณ์พลุ่งพล่าน แสดงความดิ้นรน เคลื่อนไหว หรือสร้างให้มีรูป ทรงบิดผันจนเกินงาม หรือประณีตบรรจงเกินไป และเน้นบรรยากาศ โอ่อ่าหรูหราเป็นพิเศษ ด้วยการเพิ่มเติมโครงสร้างส่วนประกอบและ รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมเข้าไปอีก ลักษณะรูปแบบจากความ เรียบง่ายมั่นคง มาสู่ความแพรวพราวและดูเคลื่อนไหว มีการใช้ โครงสร้างของเส้นโค้งและเส้นคด แสดงความเคลื่อนไหวมากขึ้น และ ส่วนประกอบมีความตื้นลึกหลายชั้น มีการเล่นมิติ และการลวงตา เพื่อเป็นการเพิ่มผลทางการมองเห็นให้เกิดความตรึงใจ ให้เกิดความ ขัดแย้งระหว่างแสง เงา เพื่อให้ดึงดูดความสนใจ และความประทับใจ เมื่อเกิดการปะทะรับรู้ทางการมองเห็นอย่างฉับพลัน

ศิลปแบบ BAROQUE และ ROCOCO มุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงความโอ่อ่า หรูหรา อลังการ เกิดในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน จนท�ำให้เรียกติดกันไปเลยว่า ศิลปะ BAROQUE-ROCOCO


20

In Cover

เรื่องจากปก

ในรูปแบบลักษณะงานแบบนี้ก็จะมีศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกันและอยู่ในเวลาที่ต่อเนื่องกันมา คือศิลปะโรโคโค(Rococo) ที่เริ่มพัฒนามาจากศิลปะฝรั่งเศส เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 18 จากงานที่สร้างเพื่อการตกแต่งภายใน ห้องที่ออกแบบแบบโรโกโกจะเป็นเอกภาพ คือทุกสิ่งทุก อย่างในห้อง ไม่ว่าจะเป็นผนัง เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องประดับ จะออกแบบเพื่อให้กลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิใช่จะอิสระต่อกัน มีความหรูหราและอลังการ ศิลปะโรโคโค (Rococo) มาจากคำ�สองคำ�ผสมกัน ของคำ�ว่า rocaille จากภาษา ฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้ลวดลายคล้ายหอยหรือใบไม้ จะนิยมเล่น เส้นโค้งตัวซีและตัวเอส (S และ C curves) แบบเปลือกหอย หรือการม้วนต้วของใบไม้ เป็นหลัก และจะเน้นการตกแต่งประดิษฐ์ประดอย จนทำ�ให้นักวิจารณ์ศิลปะมองว่า เป็นศิลปะของความฟุ้งเฟ้อ และเป็นเพียงศิลปะสมัยนิยมเท่านั้น ซึ่งคำ�ว่า ”โรโค โค”เมื่อเริ่มใช้เป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1836 เป็นภาษา พูดที่หมายความว่า “โบราณล้าสมัย” แต่พอมาถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปซึ่งถือกันว่าเป็นสมัยของศิลปะที่มีความสำ�คัญสมัยหนึ่งใน ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก และอีกรูปแบบลวดลายหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้คือศิลปะแบบอาร์ตนูโว (Art Nouveau) เป็นลักษณะศิลปะประยุกต์ ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในช่วง ค.ศ. 1890 - 1915 มีจุดเด่นคือ ใช้รูปแบบธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกไม้และพืชอื่นๆ มาท�ำ เป็นลวดลายเส้นโค้งที่อ่อนช้อย ลักษณะรูปแบบจะเป็นการลดทอนรูปแบบจากรุข ชาติ แมลง และเปลือกหอย ใบไม้ เถาวัลย์ ตามธรรมชาติ น�ำมาประดิษฐ์เป็น ลวดลายประดับทั้งภายในภายนอกอาคารตลอดจนเครื่องใช้ ของประดับบ้านและ เครื่องแต่งกาย ศิลปะอาร์ตนูโว (Art Nouveau) ในพจนานุกรมศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ กำ�หนดเป็นศัพท์ภาษาไทยไว้ว่า “นวศิลป” เป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในระหว่าง ปี 1880-1915 มีจุดเริ่มต้นมาจากชื่อร้าน ของ แอส.บิง (S. Bing) ปารีสในปี 1895 ที่ชื่อว่า “ลา นูโว” (L’ Art Nouveau) แปล ว่าศิลปะใหม่ (the New Art) มีความลักษณะพิเศษด้วยการใช้รูปทรงที่มีลักษณะเป็น ธรรมชาติ มีการใช้เส้นที่อ่อนช้อยเลื่อนไหล มีการผสมผสานลวดลายต่างๆ และความนิยมในศิลป วัฒนธรรมญี่ปุ่น และรูปแบบสารพัดที่ผสมเข้ามาตั้งแต่แนวอียิปต์โบราณและโรโคโค (Rococo) มักจะมี ลักษณะการใช้ปัจจัยต่างๆ จากธรรมชาติและความเป็นผู้หญิง ซึ่งจะตรงกันข้ามกับการสร้างสรรค์ในศิลป วัฒนธรรมตะวันตกโดยทั่วไปที่มักจะเกี่ยวโยงกับความเป็นชาย โดยหัวใจหลักของงานสไตล์นี้ จะอยู่ที่การนำ� เอาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ เถาวัลย์ แมลง และมนุษย์ เข้ามาประดับในงานออกแบบ ได้รับ การยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยจะเห็นได้ตามถนนหนทางต่างๆ โดยทั่วไปในยุโรป และได้กลายเป็นสไตล์แห่งจุด เปลี่ยนของศตวรรษ แต่อย่างไรก็ดี ยุคแห่งความรุ่งเรืองของ Art Nouveau ที่เฟื่องฟูอย่างมาก ก็ได้จบลงอย่าง รวดเร็ว เมื่อเทียบกับสไตล์อื่นๆ เช่น Barouque เมื่อเศรษฐกิจของโลกตกต่ำ�ลงอย่างรวดเร็ว และสงครามโลกครั้งที่ 1 มาถึง ตัวอย่างงานในสไตล์ Art Nouveau นั้น คงหาได้ยากมากแล้ว ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เพื่อจะได้ ทราบที่มาจุดเริ่มต้นของลวดลายประ เถทนี้แล้ว ซึ่งในปัจจุบันช่างและนัก ออกแบบได้น�ำลวดลายในไสตล์เหล่า นี้มาประยุกต์ใช้และเรียกรวมๆกันไป ว่า ออนาเมนท์สไตล์ (Ornament) ที่มีความหมายว่าลายประดับหรือ เครื่องประดับนั่นเอง

ออร์นาเม้นท์

ORNAMENT


21

ORNAMENTAL STYLE เป็นลักษณะลวดลายที่ ใช้เป็นเครื่องประดับทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าอาภรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ที่พักอาศัย หรือสิ่งก่อสร้างทั่วไปตามท้องถนน...


22

“อัลลอย” เป็นค�ำที่หลายๆ ท่านคุ้นหูกันเป็นอย่าง ดี แต่จะมีใครที่รู้จัก “อัลลอย” อย่างแท้จริง ได้ดีไป กว่าผู้น�ำแห่งวงการประตูอัลลอยของเมืองไทยอย่าง “ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย” คมช่างฉบับนี้ จึงได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์สิทธิ์ เนียรนาทสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย สเตนเลส อินเตอร์ จ�ำกัด มาบอก เล่าถึงความหมายและความพิเศษของวัสดุที่เราเรียกว่า “อัลลอย” ให้ผู้อ่านได้ฟังกันครับ


23

ความหมายของอัลลอยนั้น หมายถึง โลหะผสม ซึ่งมีทั้งอลูมิเนียม อัลลอย (มีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบหลักนอกนั้นเป็นธาตุผสม) โลหะผสม ทองแดง (มีทองแดงเป็นส่วนประกอบหลัก นอกนั้นเป็นธาตุผสม) เป็นต้น ซึ่งในทางการตลาดทั่วไปนั้นจะเรียกอลูมิเนียมอัลลอยว่า “อัลลอย”

การจ�ำแนกประเภทของโลหะผสมอลูมิเนียม

โลหะอลูมิเนียมสามารถผสมกับโลหะอื่นๆ ได้หลายชนิด เช่น โลหะผสม อลูมิเนียม-ทองแดง, อลูมิเนียม-ซิลิคอน, อลูมิเนียม-แมกนีเซียม, อลูมิเนียม-สังกะสี หรืออาจจะมีโลหะผสมอลูมิเนียมกับหลายๆ ธาตุร่วมกัน ดังเช่น อลูมิเนียม-ทองแดง-ซิลิคอน และแมกนีเซียม ซึ่งโลหะผสมแต่ละ ประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้งานได้อย่างกว้างขวาง โลหะผสมอลูมิเนียมจ�ำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ที่ส�ำคัญคือ • โลหะผสมประเภทขึ้นรูปเย็น (Wrought) เป็นโลหะผสมที่จะผ่าน การขึ้นรูปด้วยการรีด การอัดขึ้นรูปออกมาเป็นแผ่นหรือแท่ง ซึ่งจะมีทั้งที่ สามารถอบชุบแข็งด้วยความร้อนได้ (Heat Treatable) และที่อบชุบแข็งไม่ ได้ ส่วนใหญ่จะมีทองแดง, ซิลิคอน และแมกนีเซียมเป็นธาตุผสม • โลหะผสมหล่อหลอม (Castable) เป็นโลหะที่มีคุณสมบัติพิเศษ มี ความสามารถในการไหลดี ช่วยให้การหล่อเป็นรูปพรรณกระท�ำได้ง่าย ส่วน ใหญ่ของโลหะผสมประเภทนี้สามารถอบชุบแข็งด้วยความร้อนได้ โลหะผสม ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ซิลิคอน ซึ่งเป็นโลหะอลูมิเนียมผสมซิลิคอนประมาณ 10-12% โดยมีชื่อทางการค้าว่า “Silumin” อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้จักความหมายและประเภทของวัสดุ “อัลลอย” กัน แล้ว ก็สามารถน�ำไปดัดแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้แตกต่าง และโดดเด่นขึ้นได้ เป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้อีกด้วยนะครับ


24

In Cover

เรื่องจากปก

“ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย” ก้าวสู่การเป็นผู้น�ำในกลุ่ม ธุรกิจประตูอัลลอย แบรนด์คุณภาพที่ประสบความ ส�ำเร็จและได้รับความน่าเชื่อถือต่อภาคธุรกิจทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมด 3 ท่าน คือ คุณบุญเอก เนียรนาทสกุล คุณชนะ เนียรนาทสกุล และคุณณัฏฐ์ดนัย เนียรนาทสกุล

ส�ำหรับวันนี้ ต้องขอ ขอบพระคุณ คุณณัฏฐ์ดนัย เนียรนาทสกุล เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้โอกาสนิตยสารคมช่าง เยี่ยมชมโรงงานใน ประวัติศาสตร์ของ “ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย” โดยคุณ ณัฏฐ์ดนัยได้ให้เกียรติพา เยี่ยมชมโรงงานด้วยตนเอง จึงถือเป็นความพิเศษ ที่ นิตยสารคมช่างได้เอามา ฝากผู้อ่านกันในฉบับนี้ครับ


25

กว่า 20 ปี ในการมุ่งมั่นสร้างตราสินค้าในนาม “ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย” ให้เป็นเอกลักษณ์และเติมเต็ม ศักยภาพในด้านคุณภาพสินค้าจนเป็นที่ยอมรับใน กลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีแนวคิดที่แตกต่าง เพิ่ม ช่องทางในการสร้างรายได้ เริ่มมีการน�ำเข้าเหล็ก หล่อสไตล์ยุโรปจากต่างประเทศ น�ำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เข้าถึงความต้องการของ กลุ่มลูกค้า ดัดแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเหล็ก Wrought Iron ให้เป็น Aluminums และ Stainless เพื่อให้มีน�้ำหนักเบา รวมถึงใส่ใจลวดลายให้อ่อน ช้อยสวยงามมากกว่าเดิม สินค้าจาก “ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย” จึงเป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยม อย่างมากในปัจจุบัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการท�ำธุรกิจของ คุณณัฏฐ์ดนัย เนียรนาทสกุล หนึ่งในผู้บริหารและ ผู้ก่อตั้ง “ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย” ที่เลือกเส้นทางท�ำการ ตลาดในมุมมองที่แตกต่าง และไม่หยุดนิ่งในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งด้านวัสดุ มาตรฐานคุณภาพ และยังโดดเด่นในด้านการดีไซน์ ที่อ่อนช้อยสวยงามเป็นเอกลักษณ์ คุณณัฏฐ์ดนัย ได้กล่าวเอาไว้ว่า “สิ่งส�ำคัญคือการไม่ท�ำสิ่งที่ซ�้ำกับ คนอื่น เพื่อผลักดันให้สินค้าของตนก้าวได้ไกลกว่า”


26

รับฟรี!หนังสือ

สงครามชีวิต ศักดิส์ ทิ ธิอ์ ลั ลอย

คุณณรงค์ ลิมปพนาสิทธิ หรือคุณรงและหลานสาว

บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ “ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย” ในทุกแง่มุม สู่การก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของวงการประตูอัลลอยเมืองไทย ที่ถ่ายทอดโดย คุณณัฏฐ์ดนัย เนียรนาทสกุล ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ ในการรับหนังสือฟรีได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 แฟกซ์ : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com (หนังสือมีจำ�นวนจำ�กัด)

ยึดมั่นในอุดมการณ์ รักษาสัญญา มาเป็นอันดับ 1


Visit Dealer

เยี่ยมร้านค้า

ร้านเอกสตีล คลอง8

81/1 หมู่ 4 ถ.รังสิตนครนายก ต.ล�ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (คลอง 8 ธัญญะ)

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี คุณณรงค์ ลิมปพนาสิทธิ หรือ คุณรง เจ้าของกิจการ ร้านเอกสตีล คลอง 8 หรือบริษัท เอกสตีล จ�ำกัด นักบริหารรุ่นที่ 2 สืบทอดกิจการต่อจากครอบครัว โดยเริ่ม แรกคุณพ่อเป็นช่างท�ำเหล็กดัด และค่อยๆ ขยับขยายมาท�ำการ ค้าขายเหล็ก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญในการผันตัวเองมาเป็น เจ้าของกิจการอย่างเต็มตัว คุณรง เป็นนักบริหารที่มีอุดมการณ์ชัดเจน ด�ำเนินธุรกิจโดย ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก มุ่งเน้นไปทางคุณภาพของสินค้า บริการรวดเร็วทันใจ เลือกซื้อสินค้าได้ครบตามความต้องการ คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย และสิ่งที่ท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินมาอย่างยาวนานได้ก็ คือ การรักษาสัญญาและข้อตกลงกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความน่า เชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้าในระยะยาว การท�ำธุรกิจมักเกิดปัญหาที่เราไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ ซึ่งต้อง เตรียมพร้อมในการรับมือกับทุกๆ สถานการณ์ เช่น การเกิดน�้ำ ท่วมในปี 2554 คุณรงเล่าให้เราฟังว่า “ในช่วงน�้ำท่วมตอนนั้นเกิด ขึ้นเร็วมาก สินค้าที่เรามีก็เสียหายจ�ำนวนมาก จะขายของก็ขายไม่ ได้ สถานการณ์ค่อนข้างล�ำบาก ไหนจะต้องเตรียมรับมือกับน�้ำ ท่วม และยังต้องระวังสินค้าไม่ให้เสียหาย กว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้ ก็ค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควร แต่พอเราตั้งหลักได้ ก็ค่อยๆ ปรับปรุง ซ่อมสินค้า ท�ำไปทีละอย่างสองอย่าง ก็กลับมาเข้าที่ เหมือนเดิม” “นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องการตัดราคากันเองของร้านค้า ซึ่งเราก็พยายามรักษาระดับราคาให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ไม่ ตัดหน้าคู่แข่ง เพื่อรักษาการเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกัน ซึ่งประโยชน์ก็จะตก อยู่ที่ลูกค้ามากกว่า”

“ในช่วงน�้ำท่วมตอนนั้นเกิดขึ้นเร็วมาก สินค้าที่เรามีก็เสียหายจ�ำนวนมาก จะขายของก็ขายไม่ได้ สถานการณ์ ค่อนข้างล�ำบาก ไหนจะต้องเตรียมรับมือ กับน�้ำท่วม และยังต้องระวังสินค้า ไม่ให้เสียหาย กว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้ ก็ค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควร แต่พอเรา ตั้งหลักได้ ก็ค่อยๆ ปรับปรุง ซ่อมสินค้า ท�ำไปทีละอย่างสองอย่าง ก็กลับมาเข้าที่ เหมือนเดิม” ธุรกิจของคุณรง ด�ำเนินมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากการ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้จากอุปสรรคต่างๆ จนในวันนี้ ร้านเอกสตีล คลอง 8 หรือบริษัท เอกสตีล จ�ำกัด มีลูกค้าประจ�ำ มากมายที่ยืนยันจะใช้บริการของคุณรงต่อไป และพร้อมมุ่งไปสู่ เป้าหมายที่ชัดเจน โดยคุณรงกล่าวว่า “ผมมีการตั้งเป้าหมายไว้ใน แต่ละปี และมุ่งขยายสาขาที่ 3 ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า และจะยังไม่ หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ผมเชื่อว่าการที่เราได้เริ่มต้นพยายามท�ำอะไรซัก อย่าง ในวันใดวันหนึ่งจะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอน ส�ำหรับใครที่ ก�ำลังท้อถอย ลุกขึ้นมาสู้เถอะครับ ทุกอย่างเป็นไปได้จริงๆ” p

27


28

ปิดตัวลงอย่างสวยงามกับงานแฟร์ของคน รักบ้านสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “บ้านและสวนแฟร์ 2556” ภายใต้แนวคิด “สิ่งสามัญ ที่ไม่ธรรมดา” ระหว่างวันที่ 2-10 พ.ย. 56 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าที่รวบรวมสินค้า เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านและสวนเอาไว้มากที่สุด ทั้งงานในเชิง DESIGN, LIVING และ OUTDOOR LIVING รวมถึงนิทรรศการ กิจกรรม ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ช้อปสนุกส่งท้ายปีใน บรรยากาศสบายๆ เรียกว่าเดินกันเพลิดเพลินจน ลืมความเมื่อยไปเลยล่ะครับ

ความสุขแบบสามัญ “บ้านและสวนแฟร์ 2556” ภายในงานมีการจัดโซนต่างๆ เพื่อแยกประเภทของสินค้าอย่างชัดเจน ทั้งเฟอร์นิเจอร์ เครื่อง ใช้ไฟฟ้า ของแต่งบ้าน วัสดุตกแต่งบ้าน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ โดย มีแบรนด์สินค้าคุณภาพมาร่วมจัดแสดงสินค้ามากมาย รวมถึงนิทรรศการบ้านตัวอย่าง โดยเน้น ความสามัญธรรมดาของบ้านที่มีเสน่ห์ในแบบคนไทยมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นการน�ำไอเดียของ ตึกแถวมาจับคู่กับเสน่ห์ของบ้านไทยริมน�้ำ และมีการหยิบเอาวัสดุสามัญธรรมดา มาปรับเปลี่ยน เพิ่มไอเดียเข้าไป จนกลายเป็นบ้านที่ไม่ธรรมดาได้แบบไม่ยาก กลายเป็นความสวยงามอย่างลงตัว นอกจากนี้ในส่วนของ Garden Zone ยังน�ำเสนอเทรนด์การจัดสวนที่น่าสนใจในปีนี้ และไอเดียการตกแต่งสวนเพื่อให้เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง ในส่วนของลานกิจกรรมยังมี การประกวดพรรณไม้ ไม่ว่าจะเป็น เฟิร์น กระบองเพชร หน้าวัว เป็นต้น อีกทั้งยังมีการประกวด จัดดอกไม้ส�ำหรับโต๊ะน�้ำชา และการประกวดไอเดียเจ๋งๆ ในการออกแบบพรรณไม้ริมทางให้เป็น สวนสวยอีกด้วย ส�ำหรับผู้ที่ชอบพรรณไม้ต่างๆ ก็สามารถเลือกซื้อกลับบ้านกันได้อย่างเพลิดเพลิน ปิดท้ายด้วยโซนเด็กแนว ขายของงานศิลปะประเภทงานแฮนด์เมด ที่มีดีไซน์เก๋ น่ารัก ไม่ซ�้ำ ใคร อาทิ กระเป๋า ตุ๊กตา พวงกุญแจ เสื้อเพ้นท์ลายแบบท�ำมือ ฯลฯ เดินนานแค่ไหนก็ไม่เบื่อเลย ล่ะครับ


29

ส�ำหรับงานบ้านและสวนแฟร์ 2556 ในครั้งนี้ ถือว่าจัดได้ยิ่ง ใหญ่ที่สุดในรอบปี และจัดสินค้ามาลดราคากันแบบไม่มีใครยอม ใคร สินค้ามากมายทั้งสวยงามและตื่นตาตื่นใจ ได้ครบทุก ประโยชน์ใช้สอย ใครที่ได้มาสัมผัสงานนี้แล้ว ต้องบอกว่าอดใจรอ งานบ้านและสวนปีหน้าแทบจะไม่ไหวแล้วล่ะครับ p


30


31


32

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

“เส้นสายลวดลายที่เกิดขึ้นได้นั้นต้องมาจาก จินตนาการที่ไร้ขีดจ�ำกัด ผสมกับความช�ำนาญ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ชั้นสูง จนได้ผลงานอัน วิจิตรตระการตา” ครับค�ำพูดนี้อาจจะไม่เกินความเป็นจริงไปได้ เมื่อได้เห็นผลงานเหล่านี้...


33


34

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


STAINLESS STAIRS

35


36

36

Product Introduce

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bostitch Light-Gauge Steel Sheathing Gun

เครื่องยิงตะปูส�ำหรับไม้อัดและคอนกรีตหมดปัญหาการใช้งานยาวนานที่น่าเบื่อด้วย Bostitch Light-Gauge Steel Sheathing Gun ท�ำงานรวดเร็วด้วยระบบ pneumatic ที่มีลมเป็นตัวกลางในการท�ำงาน โดยปกติความเร็วในการท�ำงานของระบบนิวเมติกอยู่ ที่ 1-2 เมตรต่อวินาที [m/s] เจาะได้ลึกถึง 1-1 1/2 นิ้ว ใช้กับหัวตะปูขนาดใหญ่ ไม่ ต้องกังวลว่าคอนกรีตจะเกิดการแตกหักได้ โดยเครื่องมือสามารถปรับระดับความลึกในการ เจาะ และ มีระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้น p

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOSCH GBH 2-23 E Professional

สว่านโรตารี่ระบบ SDS-plus ออกแบบพิเศษส�ำหรับการเจาะรูต่อเนื่องโดยเฉพาะ พร้อม ทั้งกลไกกระแทกรุ่นใหม่ ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง และเจาะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบ Control Electronic ฟังก์ชั่นเร่งความเร็วส�ำหรับการเริ่มเจาะที่ต้องใช้ความละเอียดเป็น พิเศษ มีคลัตช์ป้องกันการโอเวอร์โหลดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ด้ามจับออกแบบ ตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมปุ่มควบคุมความเร็วขนาดใหญ่ เสริมตัวตั้งระยะลึกแบบปรับ ได้ สามารถหมุนได้ 360๐ อัดกระแทกความเร็วพิกัด 0-4400 ครั้ง/นาที p


37

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Wiley X Gravity Safety Sunglasses

Wiley X Gravity Safety Sunglasses แว่นตาประสิทธิภาพสูง ในการ ปกป้องดวงตาของคุณ ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ หรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือระหว่างท�ำงาน บริเวณเลนส์เคลือบ ด้วยสาร flame-resistant foam ที่ช่วยชะลอการติดไฟ สามารถถอด ออกได้ สายรัดยางยืดปรับขนาดได้ตามความต้องการ ช่วยป้องกันรังสี UV ได้ 100% มีเลนส์หลากหลายสีให้เลือกตามความชอบ สามารถมองเห็นได้ ชัดเจนและปรับแสงได้อัตโนมัติ p

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Milwaukee V28 Cordless Grinder

Milwaukee V28 Cordless Grinder เครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สาย แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน รุ่นใหม่ 4-1/2 นิ้ว ความเร็ว 8,000/นาที แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 28 โวลต์ ส�ำหรับ งานตัด ขัด เจียร วัสดุต่างๆ ใช้งานคล่องตัวด้วยน�้ำหนัก 6.8 ปอนด์ มีระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ และมีปุ่มขนาด ใหญ่เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนความเร็วตามความต้องการ เพื่อการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ด้ามจับขนาดกะทัดรัด เพื่อให้ผู้ใช้จับถนัดมือเพิ่มความ คล่องตัวในการท�ำงาน p


38

Stainless Cornor

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม : kanokn@gmail.com

กลับมาพบกันอีกครั้ง กับบทความให้ความรู้ทางสมอง และสามารถน�ำออกมาประยุกต์ใช้ในงาน แม้กระทั่งในชีวิตประจ�ำวันของท่านผู้ติดตามอ่านได้เลยทีเดียว เหลืออีกแค่เดือนกว่า ๆ ก็จะเข้าสู่ปี ใหม่แล้ว งานที่ส่งต่อก่อนปีใหม่นี้ จะต้องพิถีพิถันหน่อย อย่าให้เกิดปัญหากับงานสเตนเลสของท่าน เพราะจะส่งผลข้ามปีเลยทีเดียว ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2558 ซึ่งก�ำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราอาจ จะมีคู่แข่งขันที่เข้ามาบุกตลาดงานสเตนเลส เพิ่มขึ้นอีก 9 ประเทศเลยทีเดียว เราจะต้องรักษา คุณภาพของงาน อย่าให้คู่แข่งใช้เป็นเหตุผลในการท�ำลายคู่แข่งของเขาได้นะครับ ฉบับนี้เรากลับมาดูใน ปัจจัยที่ 3 ซึ่งมีความส�ำคัญมากไม่แพ้กัน เพราะถึงแม้ท่านจะใช้วัตถุดิบดี เพียงไร สร้างและผลิตแบบตามหลักวิชาการมากขนาดไหน มาเจอปัญหาสุดท้ายก็คือ ผู้ใช้ (User) ไม่เข้าใจเรื่องสเตนเลสเลย ก็ท�ำให้ท่านปวดหัว จนสติแตกได้เช่นกัน “ถามว่าแล้วผู้ใช้เข้าใจเกี่ยวกับสเตนเลสอย่างไรล่ะ” ไม่ใช่เฉพาะคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางกลุ่มเท่านั้น ยังรวมไปถึงฝรั่งผิวขาว ที่มองดูเหมือนว่าจะเข้าใจเกี่ยวกับสเตนเลสนั้น บางคน อธิบายจนคอแห้งก็ไม่ยอมรับในความจริงที่เกี่ยวกับสเตนเลสได้เลย จะคิดเสมอว่า สเตนเลสต้องไม่ เป็นสนิม สเตนเลสไม่ใช่เหล็ก สเตนเลสที่ดีแม่เหล็กต้องดูดไม่ติด มีสเตนเลสเทียม หรือปลอมขึ้น มา สเตนเลสจะต้องทนทานต่อทุกสภาวะ ฯลฯ ซึ่งในแนวความคิดแบบนี้ จะท�ำให้ท่านเหนื่อยและท้อ เพราะไม่สามารถส่งงานให้กับลูกค้าของท่านได้ ในสิ่งที่ลูกค้า หรือ ผู้ใช้ไม่เข้าใจนี้เอง ซึ่งจะน�ำมาด้วยการเกิดสนิมขึ้นบนงานสเตนเลส ซึ่งบาง กรณีแก้ไขได้ แต่บางกรณีก็เกินกว่าการแก้ไข เพราะค่าใช้จ่ายสูงเป็นเงาตามตัวเลยทีเดียว ตัวอย่าง เช่น การใช้กรดเกลือล้าง(HCl) พื้นทรายล้าง หรือหินขัด หินประดับตกแต่ง การใช้น�้ำเปรี้ยว หรือ น�้ำกร่อนกับงานสเตนเลส การใช้ลวดเหล็กไปยึดตู้จดหมายบนประตูสเตนเลส การไม่ลอกฟิล์ม หรือ สติกเกอร์ออกจากงานสเตนเลส และยังมีอีกมากมายที่เป็น จุดเริ่มต้นของการเกิดสนิมบนผิวส เตนเลสนั่นเอง เพราะฉะนั้นการเกิดสนิมขึ้นในกรณีแบบนี้ ถ้าเราสามารถคุยได้เข้าใจก็คงไม่มี ปัญหา แต่ถ้ายังสรุปกันไม่ได้และไม่ยอมรับ ก็คงต้องพึ่งบริษัทผู้ผลิต เป็นคนกลางช่วยอธิบาย แต่ ถ้ายังคุยไม่รู้เรื่องเลยก็อาจจะต้องพึ่งหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดสอบในห้อง Lab เป็นต้น การเกิดสนิมขึ้นในปัจจัยที่ 3 นี้ มีแนวทางการแก้ไข คือ • การให้ความรู้ต่อผู้ใช้ ให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ของสเตนเลส • การให้ความรู้ในส่วนที่ต้องระวังกับงานสเตนเลส • การหลีกเลี่ยงต่อลักษณะที่จะสร้างปัญหาเรื่องสนิมกับสเตนเลส • การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สเตนเลสอย่างถูกวิธี • การให้ความรู้ในการเลือกเกรด ผิว ลักษณะการน�ำมาใช้งานต่าง ๆ ของสเตนเลส รับรองว่าเมื่อผู้ใช้ หรือ User มีความเข้าใจกับสเตนเลสมากขึ้น ปัญหาที่จะตามมาก็เท่ากับว่า หายไปแล้ว 1 ใน 3 ของปัญหาทั้งหมดนะครับ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ p


World Products

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

••••• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••

Nexus 5 Android 4.4 KitKat รุ่นแรกของโลก

Google ประกาศเปิดตัว Nexus 5 สมาร์ทโฟนซีรีส์ Nexus รุ่นใหม่ มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat รุ่นแรกของโลก เปิดด้วยราคา เบาๆ เพียง 349 ดอลลาร์ ประกอบด้วย CPU Snapdragon 800 quad-core ความเร็ว 2.26GHz แรม 2GB หน่วยความจ�ำภายใน 16 GB และ 32GB หน้าจอขนาด 4.95 นิ้ว ความละเอียด 1080p (445 PPI) รองรับ 4G LTE และขนาดตัวเครื่อง Nexus 5 บางเพียง 8.59 มม. จุดเด่นของ Nexus 5 นอกจาก Android 4.4 KitKat ที่มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆ แล้ว เรื่องกล้องยังถือว่าเป็นจุดเด่น อีกอย่างที่น่าสนใจ ตัวกล้องของ Nexus 5 ด้านหลังความละเอียด 8 ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์ไวแสง ไฟแฟลช LED และระบบป้องกันสั่น OIS สามารถสั่งงานด้วยระบบ Google Now ส�ำหรับ การถ่ายภาพได้ ส่วนกล้องด้านหน้าความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล เรียกว่าผู้ที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนและการถ่ายภาพพลาดไม่ได้เลยทีเดียว p

••••• • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••

ไฟเรืองแสง

นวัตกรรมใหม่ส�ำหรับผู้ที่รักการตกแต่งสวน เรืองแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Super Slim Solar Accent Lights ช่วยตกแต่งสวนได้หลาก หลายวิธีโดยที่ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องของการเดินสายไฟหรือการติดตั้งให้ยุ่งยาก มีขนาด 38.1 x 2.54 cm (15” x 1”) ติดตั้งได้ทั้งบนพื้นผิวแบบ แข็งและอ่อนนุ่ม ชุดไฟขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์มีลักษณะเป็นหลอดไฟเรียวยาว ใน 1 ชิ้นประกอบด้วย LED 2 หลอด และมีแผงเซลล์แสง อาทิตย์อยู่ตรงกลาง เมื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์จะเก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอรี่ชาร์จขนาด AA Ni-Cd 500 mAh ซึ่งการชาร์จพลังงานเพียง 6 ชั่วโมง จะใช้งานส�ำหรับไฟขั้นบันไดได้ถึง 10 ชั่วโมง ซึ่งไฟจะเปิดขึ้นเองอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาเย็น และจะดับลงเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงาน จากแสงอาทิตย์อีกครั้งในตอนเช้า p http://www.envirogadget.com/solar-powered/super-slim-solar-charged-stairs-accent-light/

••••• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••

แอลจีโฮมเธียเตอร์ 3 มิติ บลูเรย์

แอลจี อิเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย จ�ำกัด เปิดตัวโฮมเธียเตอร์ 3 มิติ บลูเรย์ รุ่น BH6330H ซึ่งมาพร้อมนวัตกรรมพลังเสียง 1,000 วัตต์ ระบบ 5.1 แชนแนล ล�ำโพงแบบ Upright Speaker ช่วยกระจายเสียงขึ้นสู่ด้านบน ท�ำให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสเสียงทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง สร้าง ประสบการณ์ความบันเทิงรอบทิศทาง นอกจากนี้ตัวล�ำโพงท�ำ จาก Aramid Fiber Cone วัสดุคุณภาพสูง ยืดหยุ่นแต่ทนทาน ช่วยให้คุณภาพเสียงคมชัดและสม�่ำเสมอ มาพร้อมเทคโนโลยี 3D Blu-ray disc playback รองรับการเล่นแผ่นบลูเรย์แบบ สามมิติ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มพลังเสียงด้วยคลื่นเบส หนักแน่นกับฟีเจอร์ Bass Blast ทั้งยังเล่นไฟล์ต่างๆ เช่นไฟล์ เพลง และไฟล์รูปภาพจากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ได้โดยตรง p

39


40

Calendar

ปฎิทินข่าว

INDUSTRIAL EXPO 2013 I-SAN

Thailand Motor Festival 2013 @ หาดใหญ่

จัดแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรม กลุ่ม อาหาร เครื่องดื่ม กลุ่มอัญมณี และเครื่อง ประดับ กลุ่มเวชภัณฑ์และเครื่องส�ำอางกลุ่ม แพทย์ กลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มฟอร์นิเจอร์ กลุ่มธุรกิจการเงิน เงินทุน หลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ วัสดุก่อสร้าง กลุ่มยานพาหนะ และอุปกรณ์ ฯลฯ .................................................................................

รวบรวมทั้งรถยนต์ รถกระบะ และ จักรยานยนต์ จากค่ายรถทั้งเอเชียและยุโรป พร้อมทั้งอุปกรณ์ตกแต่ง ไว้ในงานเดียวกัน พบโปรโมชั่นพิเศษสุดเฉพาะในงานนี้เท่านั้น .................................................................................

12-15 ธันวาคม 2556 : เซนทรัลพลาซ่า อุดรธานี

งานเที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า ครั้งที่ 5 13-15 ธันวาคม 2556 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เที่ยวเมืองไทยสบายกระเป๋า กับโปรโมชัน่ พิเศษมากมายจากบริษทั ทัวร์ชนั้ น�ำ และโรงแรม รีสอร์ทมากมาย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) .................................................................................

Thailand Bestbuys 2013 13-22 ธันวาคม 2556 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่ประจ�ำปี งานไทย แลนด์ เบสท์บาย มหกรรมของขวัญ ของที่ ระลึก ของแต่งบ้าน ที่บรรดาขาช้อปจะได้ เลือกซื้อสินค้านานาชนิด เพื่อมอบเป็นของ ขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี 2556 นี้ .................................................................................

14 – 23 ธันวาคม 2556 : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟรสติวัล หาดใหญ่

Condo Best Buy 18-22 ธันวาคม 2556 : แหลมทอง บางแสน

พบกับการรวมตัวของมหกรรมงาน คอนโดสุดคุ้มส่งท้ายปี ภายในงานเชิญพบกับ คอนโดราคาถูก โปรโมชั่นแรงๆ ส่งท้ายปี 2556 .................................................................................

งานแสดงสินค้า ของขวัญปีใหม่ 2557

20-29 ธันวาคม 2556 : อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก

พบกับสินค้าของขวัญ ของพรีเมียม คุณภาพส่งออก ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย และสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น เครื่องส�ำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ อัญมณี สินค้าสุขภาพและความงาม และอื่นๆ อีก มากมายในราคาสุดพิเศษ .................................................................................


No Secret

เคล็ดไม่ลับ

เคล็ดไม่ลับกับฉนวนกันความร้อน จากฉบับที่แล้วคุยกันถึงเรื่องฉนวนกันความร้อนกันไปคร่าวๆให้เป็น แนวทางการเลือกซื้อเลือกใช้งานของฉนวนกันความร้อนและในฉบับนี้จะขออธิบาย เพิ่มเติมต่อว่าฉนวนกันความร้อนที่ใช้กันนั้นมีกี่ชนิด? ผมนายสลิ่มออกไปค้นคว้า หาข้อมูลมากมาย ขอสรุปกันเลยว่าฉนวนกันความร้อนที่ใช้กันในบ้านเรานั้นมีอยู่ ทั้งหมด 4 ชนิดกันครับ

P.E. SHEET ฉนวนกันความร้อน P.E. SHEET เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสังเคราะห์โพลี

เอทิลิน (Polyethylene) ชนิดความหนาแน่นต�่ำแอลดีพีอี (LDPE) ย่อมาจาก (low Density Polythylene)โดยมีคุณสมบัติของการเป็นฉนวนกันความร้อนที่มี ประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันและสะท้อนความร้อน รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ ยาวนาน

MICROFIBER Microfiber เป็นฉนวนใยแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486, มอก. 487 และ มาตรฐานสากล ASTM ขึ้นรูปเป็นแบบม้วนมีความหนาแน่นสม�่ำเสมอ ยึดหยุ่นและ คืนตัวได้ดี ปิดผิวหน้าด้วยแผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์กันความชื้นชนิด เสริมแรงจากโรงงาน Microfiber มีให้เลือกหลายชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของ ผู้ออกแบบ เช่น ชนิดปิดผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน 2 ด้าน ห่อหุ้มตลอด ทั้งม้วน ชนิดติดด้วยฟอยล์ขาวและฟอยล์ด�ำ เป็นต้น

ฉนวนใยแก้ ว ฉนวนใยแก้ววัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพต่อแรงดึงได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย ในขณะ

ท�ำการติดตั้งสามารถป้องกันไอความชื้น และหยดน�้ำ โดยเฉพาะสถานที่ที่ใช้ เครื่องปรับอากาศเหมาะส�ำหรับงานหลังคาโรงงาน งานอาคารพาณิชย์และงาน ที่พักอาศัย สามารถใช้ติดตั้งกับหลังคาทั้งหลังคาเหล็กรีด และหลังคากระเบื้อง ซีเมนต์ใยหิน

ฉนวนสะท้อนความร้อน Polynum Polynum คือ ฉนวนกันความร้อน ซึ่งประกอบด้วยชั้นต่างๆ 3 ชั้นได้แก่ ชั้น

นอกทั้ง 2 ด้านประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์สามารถสะท้อนความร้อนได้ ถึง 97% แต่ละชั้นผสานกันและเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยฟองอากาศโพลีเอเธอลีน Polynum เหมาะส�ำหรับใช้งานในโครงการทุกประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, โกดังสินค้า, โรงเรียน, บ้านพักอาศัย, ศูนย์กีฬา และอื่นๆ สามารถติดตั้งได้ทั้ง หลังคาโลหะ, หลังคากระเบื้อง, หลังคาคอนกรีต, ผนัง และบริเวณอื่นๆ ฉบับหน้าผมนายสลิ่มจะเขียนถึงคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนชนิดต่างๆว่า ดีอย่างไรเหมาะกับการท�ำงานประเภทไหนบ้าง เรียกกันได้ว่าเจาะลึกกันไปเลย ครับ p

41


42

The Technic

รอบรู้งานช่าง

สวัสดีท่านผู้อ่านครับ แรกเริ่มเดิมทีนั้นในคอลัมน์รอบรู้งานช่างผมคิดไว้ว่า จะเขียนเรื่องราวถึงงานช่างอาทิเช่น งานประตู งานพื้น งานสแตนเลส ฯลฯ จนมีหลายท่านเขียน E-mail มาพูดถึงเรื่องหลังคาเมทัลชีททั้งสอง ฉบับที่ได้แนะน�ำกันไปอย่างสนุกสนาน ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงวิธีการติดตั้ง หลังคาเมทัลชีทไปกันทั้งหมดแล้ว (หาอ่านได้จากฉบับก่อนหน้านี้) ผมจึง อยากเขียนถึงอุปกรณ์ในการติดตั้งให้ครบวงจรของงานหลังคาเมทัลชีท ที่มีหลายๆ ท่านเรียกร้องให้กล่าวถึงกันบ้างครับ

รูปลักษณ์ภายนอก

• หัวสกรู ต้องยึดแน่นอยู่กับ Socket เพื่อให้เวลายิงสกรู ดอกสกรูจะไม่แกว่ง และหัวสกรูไม่บิ่น • เกลียว มีลักษณะคมและเกลียวสม�่ำเสมอ และถูกออกแบบมา โดยค�ำนึงถึงการเจาะผ่านเนื้อเหล็กและการยึดติดแน่นของแผ่น หลังคาหรือแผ่นครอบต่างๆ • บริเวณเหนือเกลียวล่าง ท�ำหน้าที่ขยายขนาดรูเจาะสกรู เล็กน้อยและลบคม ช่วยป้องกันการเสียดสีกับผิวบนก้านสกรู ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิดสนิม

แหวนยาง

• ทนความร้อนและทนต่อรังสี UV เมื่อใช้เป็นระยะเวลานานๆ จะไม่แข็งหรือเปราะ ซึ่งเป็นสาเหตุของการรั่วซึมของหลังคา • ไม่น�ำไฟฟ้า จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า ระหว่างแผ่นหลังคาและสกรู ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดสนิมบน แผ่นหลังคาได้

ชั้นเคลือบ หัวสว่าน

• หัวสว่านที่ดี ต้องถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้ งาน และความหนาของวัสดุที่ใช้เจาะ มีความแข็งและคม เพื่อให้ ง่ายต่อการเจาะ

ตาราง: สกรูส�ำหรับติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท APPLICATION

CREST FIXING VALLEY FIXING CLIP FIXING MEMBER FIXING STITCHING

หนา < 3.5 มม.

ชั้นเคลือบที่มีคุณภาพจะช่วยป้องกันการเกิดสนิม ชั้นเคลือบที่มี คุณภาพนั้นจะต้องผ่านมาตรฐาน AS3566 Class 3 ผิวสกรู เคลือบด้วยผงสังกะสีผสมดีบุก ไม่น้อยกว่า 25 ไมครอน ด้วย ระบบ Mechanical Plating ระดับความพรุนของชั้นเคลือบไม่ น้อยกว่า ระดับ 8 สารเคลือบจะต้องยึดติดแน่นทั้งก่อนและหลัง การใช้งาน

ส�ำหรับเจาะเหล็ก หนา < 6.0 มม.

หนา < 12.5 มม.

A3 12-14x50 DGS, A3 12-14x55 DGS, A3 12-14x60 DGS

AST5 12-14x50 DGS, AST5 12-14x65 DGS

A3 10-16x16 DGS, A3 10-16x19 DGS

A3 12-14x20 DGS, A3 12-14x30 DGS

AST5 12-24x32 HxW

A3 10-16x46 WAF, A3 10-16x22 WAF

A3 10-24x16 WAF, A3 10-24x22 WAF

AST5 12-24x32 WAF

A3 10-16x16 HWF

A3S 12-14x20 HWF

A3 12-15x20 HxW

ปิดท้ายคอลัมน์รอบรู้งานช่าง ขอบคุณเพื่อนๆในวงการเมทัลชีทที่ช่วยแนะน�ำเทคนิควิธีการต่างๆให้ผมนายสลิ่มมาถ่ายทอดเป็นงานเขียนให้ได้ อ่านกันด้วยครับ เอื้อเฟื้อภาพโดยคุณกันตนัทธ์ บริษัทเมทัลบิวล์ดิง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ท่านผู้อ่านสนใจมีค�ำถามต่างๆติดต่อกันมาได้ที่ E-Mail : vira@tngroup-th.com “นายสลิ่ม” ในคอลัมน์รอบรู้งานช่างกับนิตยสารคมช่างกันทุกฉบับ p


3M Guide

แนะน�ำสามเอ็ม

สามเอ็ม MR.O ผู้เชี่ยวชาญงานช่าง และซ่อมบ�ำรุง พบกันอีกแล้วครับท่าน เข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีกันอีกแล้วนะครับ สถานการณ์ หลายๆอย่างก็ยังไม่ดีขึ้น และที่หนักที่สุดที่เกี่ยวกับพวกเรา เพื่อนๆหลายๆคนโดยตรงก็คือ น�้ำท่วม และเหตุการณ์บ้านเมือง ครับ ซึ่งปีนี้ค่อนข้าง หนักแล้วก็กระทบกับหลายภาคส่วนเลยทีเดียว ยังไงทางสามเอ็ม MR.O เองและก็เพื่อนๆในวงการก็ขอเป็นก�ำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อมนะครับ ขอให้ทุกท่านตั้งสติ รวบรวม แรงกาย แรงใจ ท�ำงาน จะได้มีเงินไว้ใช้จ่ายเที่ยว พักผ่อนตอนปีใหม่ครับ เมื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีดังนี้ 3เอ็ม ถือโอกาสแนะน�ำสินค้าใหม่ ที่หลายท่านคงได้พบกันในงาน Metalex กันไปบ้าง แล้ว ไม่ผิดหวังครับ กับสินค้าสุดยอดส์ ...นวัตกรรมงานขัดเจียร “3M Fibredisc 982C CubitronTMII” ชื่อออกเหมือน หนัง มนุษย์ต่างดาวบุกโลกนิดนึงนะครับ ส่วนชื่อง่ายๆที่ชาวช่างรู้จักกันดีก็คือ ใบทรายนี่แหละครับ แต่ เอ๊ะ! มันมีอะไรแตกต่าง จากใบทรายทั่วไปนะหรือครับ ท�ำไมต้องท�ำชื่อให้ยากเย็น ...กระผมจะเล่าให้ฟังทีละฉากนะครับ

ด้านคุณลักษณะทั่วไป

• เป็นใบไฟเบอร์ดิสก์ที่มีเม็ดทราย CubitronTMII ซึ่งเป็นเทคโนโลยี การน�ำเม็ดทรายชนิด Ceramic Oxide มาเรียงตัวใหม่ แบบ Precision Shape Grain ท�ำให้แต่ละเม็ดทรายมีขนาดและรูปทรงเท่ากันทุกประการแบบเป๊ะๆ • เม็ดทรายแบบสามเหลี่ยม ตั้งขึ้น ขนาดเดียวกัน วางเรียงตัวอย่างสม�่ำเสมอหันด้านคมขึ้นตลอดเวลา • เม็ดทรายมีเบอร์ 36+, 60+, 80+ ซึ่งเครื่องหมายบวกนั้นหมายถึงผิวที่ได้จาก CubitronIIเทียบเคียงกับเบอร์เม็ดทรายทั่ว ไป เช่น ขัดงานด้วยเบอร์ 36+ ซึ่งมีเม็ดใหญ่กว่าแต่ได้ผิวเท่ากับการขัดด้วยเม็ดทรายทั่วไปเบอร์ 36….เป็นไปได้ยังไงครับ...

ด้านคุณสมบัติพิเศษ

• ขัดงานได้เร็วสุดๆ ทนกว่าเมื่อเทียบเคียงกับใบเจียร์ทั่วไป • ไม่เกิดความร้อนสะสมหลังจากเจียร์งานแล้ว • ผิวที่ได้สม�่ำเสมอ ไม่ต้องใช้แรงในการกด ก็กินเร็วสุดๆ

ด้านประโยชน์ในการใช้งาน

• ใช้ขัดงานโลหะทุกชนิด ได้แก่ สเตนเลส อัลลอยผสม อลูมิเนียม เหล็ก ไฟเบอร์ รวม ถึงพลาสติกที่มีความอ่อนไหวต่อความร้อน • ประหยัดเวลา สะดวกใช้งานเนื่องจากใช้ได้กับเครื่องหินเจียร์ทั่วไป(ลูกหมู) • ปลอดภัยไม่เกิดการแตกเหมือนหินเจียร์ ส�ำหรับช่างสเตนเลส สามเอ็ม MR.O แนะน�ำให้ใช้กับงานสเตนเลสท่อเหลี่ยม และ รอยต่อที่มีงานเชื่อมหนา หนัก สุดท้ายเมื่อนึกถึงงานลบรอยเชื่อม นึกถึง 3M CubitronTMII ซึ่งอนาคตจะมีสินค้าอีกหลายรูปแบบออกมาให้ยลโฉมกัน p

“กินทน กินเร็ว กินนาน” ต้อง 3M CubitronTMII

43


44

TN Story

ทีเอ็น เล่าเรื่อง

ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีของ TN GROUP ท�ำให้งาน “บ้านและสวนแฟร์ 2556” ประสบความส�ำเร็จเกินความคาด หมาย ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในบูธ TN ของเรากันอย่างล้นหลาม เราขอสัญญาว่า จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อลูกค้าทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไปครับ p


45

พบปะสังสรรค์น้องพี่ ครอบครัว

ครอบครัว TN ร่วมกับ ร้านเอสบี อะไหล่ 24 พฤศจิกายน 2556

ขอนแก่น


46

Law Zone

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์ : wirat2001@hotmail.com

เพื่อนเก่าเป็นต�ำรวจตระเวนชายแดน ปัจจุบันท่านประจ�ำด่าน เส้นทางระหว่างอ�ำเภอแม่ระมาดกับอ�ำเภอแม่สอด ช่วงที่ผมไปท�ำคดี ที่ศาลจังหวัดแม่สอดเมื่อเดือนที่แล้วได้พบปะตามประสาเพื่อนเก่า วัน นี้ได้โทรศัพท์มาขอค�ำปรึกษาผมว่า “ทนายครับ ได้รับหมายศาลของ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ผมถามว่าเรื่องอะไร เขาบอกว่าเรื่องเงินกู้ผม ถามต่อว่ากู้ที่ไหน เขาบอกว่าเพื่อนเป็นคนกู้ที่ธนาคารออมสินส่วนเขา เองเป็นผู้ค�้ำประกัน เพื่อนมันจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างสุดท้ายถูกฟ้อง ผม ถามต่อว่าวงเงินยอดหนี้ในค�ำฟ้องเท่าไร เขาบอกว่า 700000 บาท เขาจะต้องท�ำอย่างไรดี จะต้องไปศาลไหม” ผมเรียนว่า ผู้ค�้ำประกันคือบุคคลภายนอกคนหนึ่งและเป็นผู้ที่ยอม ผูกพันตนเพื่อจะช�ำระหนี้ให้เจ้าหนี้คนหนึ่งอย่างลูกหนี้ร่วม เมื่อลูกหนี้ ชั้นต้นไม่ช�ำระหนี้จนเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงที่เจ้าหนี้คือธนาคารใช้สิทธิ ทางศาลฟ้องร้องเพื่ออาศัยบารมีของศาลแล้วนั้น เมื่อท่านในฐานะผู้ค�้ำ ประกันได้รับหมายศาลแล้วผมมีข้อแนะน�ำดังนี้ครับ การด�ำเนินกระบวนพิจารณาทางศาลนั้น เริ่มต้นจากการที่โจทก์ได้ ยื่นฟ้องจ�ำเลยต่อศาลและด�ำเนินการส่งหมายเรียกให้จ�ำเลยไปยื่นค�ำ ให้การต่อศาล หมายเรียกที่ส่งไป เป็นหมายเรียกคดีแพ่งสามัญ ใน หมายนั้นจะระบุว่าได้ส่งส�ำเนาค�ำฟ้องมาพร้อมหมายนี้แล้ว ให้จ�ำเลยท�ำ ค�ำให้การยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส่งหมายให้จ�ำเลย เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ได้บังคับเอาไว้ วิธีการส่งหมายนั้น ได้บัญญัติถึงวิธีการส่งหมายเรียกดังกล่าวเอาไว้ได้สองกรณีดังนี้ การส่งหมายธรรมดาโดยจ�ำเลยรับหมายด้วยตัวเอง หรือมีผู้อื่นรับ หมายแทนหรือมีการวางหมายต่อหน้าจ�ำเลย จ�ำเลยต้องยื่นค�ำให้การ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งหมายให้จ�ำเลย ก็คือวันที่จ�ำเลยได้รับหมาย หรือมีผู้อื่นรับไว้แทนมิฉะนั้นจะถือว่าจ�ำเลยขาดนัดยื่นค�ำให้การ

การส่งหมายด้วยวิธีอื่น เช่นการปิดหมาย เป็นกรณีที่ไม่สามารถ ส่งได้ตามปกติ จึงต้องใช้วิธีปิดหมายจะมีผลต่อเมื่อพ้นก�ำหนด 15 วัน นับตั้งแต่เวลาที่มีการส่งหมายโดยวิธีอื่น (ปิดหมาย) คือเมื่อพ้นเวลา 15 วัน มีผลอีก 15 วัน นับแต่วันปิดหมาย กรณีนี้จ�ำเลยจะต้องยื่นค�ำ ให้การภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ปิดหมายมิฉะนั้นถือว่าจ�ำเลยขาดนัด ยื่นค�ำให้การ ในกรณีที่ส่งหมายตามปกติ เมื่อท่านได้รับหมายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โดยท่านเป็นผู้รับหมายเอง หรือมีผู้อื่นรับแทน ท่าน ต้องยื่นค�ำให้การภายใน 15 วัน คือภายในวันที่ 11ธันวาคม 2556 มิ ฉะนั้นถือว่าท่านขาดนัดยื่นค�ำให้การ แต่ถ้าเป็นการปิดหมายหรือวิธีอื่น ท่านต้องยื่นค�ำให้การภายใน 30 วัน คือภายในวันที่ 5 มกราคม 2557 ถ้าขาดนัดยื่นค�ำให้การ มีกฎหมายก�ำหนดถึงเรื่องขาดนัดดังกล่าวไว้ ซึ่ง เกิดผลทางกฎหมายทั้งโจทก์จ�ำเลยแยกได้ดังนี้ แม้จะพ้นก�ำหนดระยะเวลายื่นค�ำให้การไปแล้วถ้าศาลยังไม่ได้ จ�ำหน่ายคดีออกจากสารระบบความ หรือมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้ โจทก์ชนะคดีโดยการขาดนัด จ�ำเลยอาจยื่นค�ำร้องขอขยายระยะเวลา ภายหลังที่พ้นก�ำหนดเวลาการยื่นค�ำให้การได้ ถ้ามีเหตุสุดวิสัยและ พฤติการณ์พิเศษ โดยศาลจะท�ำการไต่สวน ถ้าศาลฟังได้ว่ามีเหตุ ดังกล่าวจริงศาลก็จะอนุญาตขยายระยะเวลาให้จ�ำเลยยื่นค�ำให้การได้ เมื่อจ�ำเลยไม่ยื่นค�ำให้การตามก�ำหนด ให้โจทก์มีค�ำขอต่อศาล ภายใน 15 วัน นับแต่ระยะเวลาที่ก�ำหนดให้จ�ำเลยยื่นค�ำให้การได้สิ้นสุด ลง เพื่อศาลจะได้มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี โดยการขาดนัด หมายถึงโจทก์ต้องยื่นค�ำขอให้ศาลมีค�ำสั่งหรือค�ำ พิพากษาให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยการขาดนัด แต่ถ้าศาลมีเหตุสงสัยว่า จ�ำเลยอาจไม่ทราบหมายเรียกนั้นๆ ให้ศาลมีค�ำสั่งให้ส่งหมายใหม่โดย วิธีธรรมดาหรือวิธีอื่นเพื่อให้จ�ำเลยทราบหมายดังกล่าว ถ้าโจทก์ไม่ด�ำเนินการท�ำค�ำขอไห้ศาลมีค�ำสั่งหรือพิพากษาให้ตน ชนะคดีโดยขาดนัด ศาลย่อมมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีออกจากสาระบบความ โดยไม่ค�ำนึงถึงว่าโจทก์จะมีเหตุขัดข้องอย่างไรประสงค์จะด�ำเนินคดีต่อ ไปหรือไม่อย่างไรถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ในทางปฏิบัติการน�ำส่งหมายเรียกและส่งค�ำฟ้องนั้น โจทก์จะท�ำ ค�ำแถลงยืนยันที่อยู่ของจ�ำเลยและขอให้ศาลมีค�ำสั่งปิดหมาย และใน การน�ำส่งหมายของเจ้าหน้าที่ศาลก็จะด�ำเนินการปิดหมายตามภูมิล�ำเนา แม้จะพบบุคคลที่จะรับหมายแทนจ�ำเลยได้ก็ตาม เพื่อป้องกันข้อต่อสู้ ของจ�ำเลยในประเด็นเรื่องการส่งหมายไม่ถึงมือผู้รับ ซึ่งท่านต้องรีบ ด�ำเนินการจัดการแต่งตั้งทนายความเพื่อด�ำเนินการตรวจส�ำนวนคดี คัด ถ่ายค�ำฟ้องและเอกสารท้ายฟ้องและด�ำเนินการศึกษาคดีพร้อมจัดท�ำค�ำ ให้การหรือท�ำค�ำร้องแล้วแต่กรณี สวัสดีครับ p

ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมายของท่าน มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ wirat2001@hotmail.com


Business Talk

บอกเล่าธุรกิจ

ร้อยทั้งร้อยไม่มีคนท�ำงานคนไหนอยากถูกต�ำหนิในเรื่อง หน้าที่การงาน แต่ส�ำหรับหัวหน้างานแล้ว ถือเป็นอีกบทบาท หนึ่งที่ส�ำคัญและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นั่นก็คือการต�ำหนิติเตียน หรือการว่ากล่าวตักเตือนลูกน้องเมื่อ เกิดความผิดพลาด แต่หากเรารู้จัก “จัดการ” การติก็สามารถ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกได้

หัวหน้างานที่ดี โดยมีหลักการง่ายๆ

รู้จังหวะเวลาที่เหมาะสม การท�ำธุรกิจก็คล้ายกับการแข่งขันกีฬา

ผู้น�ำองค์กรคือโค้ชของทีมซึ่งอยู่ในฐานะมองเกมส์ คอยบอก แนวทางการเล่น และต�ำหนิลูกทีมเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เป้าหมายแรกของการต�ำหนิ ไม่มีอะไรมากกว่าการป้องกัน ความเสียหายซ�้ำซาก ต�ำหนิเพื่อให้ผู้เล่นรับผิดชอบต�ำแหน่งของ ตัวเองเต็มที่มากขึ้น หากคนท�ำผิดไม่ได้รับการต�ำหนิเลย จะท�ำให้ส่วนงานอื่นๆ รู้สึกท้อแท้ได้ ฟังดูอาจเหมือนง่าย แต่ต้องอาศัยวิจารณญาณของผู้น�ำองค์กรค่อนข้างมาก ชมต่อหน้า ด่าสองต่อสอง ผู้น�ำที่ฉลาด อย่าลังเลที่จะชมลูกทีมใน ที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดก�ำลังใจ เกิดความเชื่อมั่นในการท�ำงาน และยังเป็นผลดีต่อลูกทีมคนอื่นๆ ในองค์กร เกิดแรงผลักดันใน การพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับค�ำชมบ้าง ในขณะเดียวกันการ กล่าวโทษ ติเตียน วิพากษ์วิจารณ์ความผิด ต้องรู้กันเฉพาะนาย กับลูกน้อง อย่าท�ำให้ลูกน้องรู้สึกเสียหน้าในที่สาธารณะ อย่าอยู่ ในความเงียบ เมื่อท�ำผิดแล้วเจ้านายไม่ต�ำหนิเลย อาจให้ ผลลัพธ์ทางจิตใจในด้านลบ เพราะเขาจะรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่ ท�ำงานไร้ค่า คิดไปเองว่าเจ้านายก�ำลังรู้สึกสิ้นหวังในตัวเขา เพราะไม่ว่าจะต�ำหนิอย่างไร ก็คงไม่สามารถพัฒนาไปได้ มากกว่านี้ ท�ำให้ลูกน้องท�ำงานด้วยความรู้สึกกังวลมากกว่าเดิม เพราะฉะนั้น ด่าลูกน้องเถอะ อย่าลังเล หาแพะรับบาป เรื่องของการต�ำหนิแบบผิดฝาผิดตัว บางครั้งก็เกิด จากความเขลาของผู้น�ำเอง ที่ไม่หาข้อมูลให้ชัดเจนซะก่อน แต่ ในกรณีที่ต้องหาแพะรับบาปตัวจริง เนื่องจากธุรกิจเกิดความ สูญเสียด้วยเหตุสุดวิสัย แต่จะปล่อยเลยตามเลยก็ไม่ได้ ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้น�ำว่าจะหาแพะอย่างไรให้ เหมาะสม ต�ำหนิแล้วแพะไม่น้อยใจยื่นใบลาออก แต่หลังจาก การหาแพะในครั้งนี้ จะช่วยให้ทีมงานเอาใจใส่และรอบคอบใน การท�ำงานมากยิ่งขึ้น อย่าบั่นทอนความเชื่อของคนท�ำงาน การต�ำหนิติเตียนเป็นเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับองค์กรก็จริง แต่ถ้าใช้มาก ใช้บ่อยเกิน ไป การต�ำหนินั้นจะกลายเป็นเครื่องมือในการบั่นทอน ประสิทธิภาพการท�ำงานเสียเอง ดังนั้นผู้น�ำจะต้องใช้ วิจารณญาณให้ถี่ถ้วนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดี การสร้างสมดุล ระหว่างการติเตียนและกล่าวค�ำชมเชย จึงเป็นทักษะที่ส�ำคัญยิ่ง ของผู้น�ำ ต้องใช้ให้ถูกที่ ถูกคน และถูกเวลา

47


48

The Show

โชว์รูม

ในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงหลักการปฎิบัติในการจ้ดงานกันไปแล้ว ในฉบับนี้ขอ พูดถึงค่าใช้จ่าบและการประเมินผลการจัดงานกันบ้าง ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด แสดงสิ น ค้ า การจัดท�ำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้าอยู่ในงบประมาณการส่ง เสริมการขาย ควรมีความยืดหยุ่น สามารถจัดสรรการใช้ตามความเหมาะสม ตาม สถานการณ์การต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่ควรก�ำหนดเป็นจ�ำนวนที่แน่นอน ตายตัว การจัดท�ำประมาณค่าใช้จ่าย หลังจากที่ฝ่ายบริหารก�ำหนดนโยบายการจัด แสดงสินค้าประจ�ำปี

ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการจั ด แสดงสิ น ค้ า

1. เงินเดือนประจ�ำส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดแสดงสินค้า 2. ค่าจ้าง (ค่าจ้างผู้จัดแสดงสินค้าที่มีความช�ำนาญ) 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการตกแต่งการจัดแสดงสินค้า 4. ค่าออกแบบการจัดแสดงสินค้า (ค่าจ้างมัณฑนากรออกแบบ) 5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วิธีการประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า 1. ประมาณการจากยอดขาย (คิดเป็นร้อยละจากยอดขายที่คาดว่าจะขายได้) 2. ประมาณการตามจุดประสงค์ของงาน (ตัวเลขที่ได้จะค่อนข้างแน่นอน) 3. ประมาณการตามคู่แข่งขัน

รู ป แบบการประเมิ น ผลการจั ด แสดงสิ น ค้ า

เป็นการน�ำเอาผลงานการจัดแสดงสินค้าในช่วงระยะเวลาที่ก�ำหนด มา วิเคราะห์ว่าผลออกมาเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ เพื่อ น�ำผลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดแสดงสินค้าในครั้งต่อไป การประเมินผลในเชิงปริมาณ เกณฑ์การประเมินอาจก�ำหนดในรูปของ -ยอดขาย -จ�ำนวนผู้เข้าร้านค้า -ผลก�ำไร -ประเมินจากค�ำตอบที่ได้รับจากการส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถาม การประเมินผลในเชิงคุณภาพ (วัดความพึงพอใจโดยใช้วิธีการสังเกต) การประเมินการจัดแสดงสินค้า ท�ำได้ 2 วิธี คือ 1.การสังเกตการณ์ 2.การประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน ส�ำหรับความรู้เกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้า ก็เป็นอันจบลงแต่เพียงเท่านี้นะ ครับ ผมหวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่าน จะน�ำไปเป็นแนวทางและต่อยอดในการจัดงาน แสดงสินค้าให้ประสบความส�ำเร็จ และเกิดไอเดียใหม่ๆ ในการน�ำเสนอสินค้าของ ท่าน พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ p


Komchnag’s IT

คมช่างไอที

ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่ส�ำคัญชิ้นหนึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ มี ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลภายในเครื่อง คอมพิวเตอร์นั้นๆ แต่สิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือ แม้ว่าเราจะใช้งานอย่าง ทะนุถนอมเพียงใดก็ตาม แต่ในที่สุดมันก็จะต้องเสื่อมสภาพและเสียไป ตามกาลเวลา เราจะมาพิจารณาสาเหตุต่างๆ ที่ท�ำให้ฮาร์ดดิสก์เสียได้ รวมทั้งการเฝ้าระวัง สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ที่จะบอกคุณว่า “ฮาร์ดดิสก์ของคุณเริ่มผิดปกติแล้วนะ” สาเหตุฮาร์ดดิสก์เสีย ฮาร์ดดิสก์ประกอบด้วยแผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล (platters) ตั้งแต่ หนึ่งแผ่นขึ้นไป ซึ่งเก็บข้อมูลในรูปของแม่เหล็กเอาไว้ หัวอ่านจะท�ำการ อ่านหรือบันทึกข้อมูลจากแผ่นดิสก์เหล่านี้ โดยการเลื่อนหัวอ่านไปตาม พื้นผิวของแผ่น และมีอากาศเป็นกันชนเพื่อไม่ให้หัวอ่านกระแทกแผ่น ดิสก์ กลไกภายในของฮาร์ดดิสก์เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ และเนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กลไกนี่แหละ จึงท�ำให้เมื่อใช้ไปซัก ระยะหนึ่งมันก็จะเสื่อมสภาพไป อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ฮาร์ดดิสก์เสีย ก่อนเวลาอันควร ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวฮาร์ดดิสก์เอง นั่น คือถ้าหากฮาร์ดดิสก์กระเทือนหรือเคลื่อนที่ในขณะที่มันก�ำลังท�ำงานอยู่ หัวอ่านก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับผิวของแผ่นดิสก์โดยตรง ซึ่งจะก่อให้เกิด ปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย เซกเตอร์เสียคืออะไร เซกเตอร์เสียก็คือเซกเตอร์ในฮาร์ดดิสก์ที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูล ลงไปได้ ซึ่งมักมีสาเหตุหลายประการ แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ ระบบ ปฏิบัติการของคุณจะไม่สามารถใช้เนื้อที่ส่วนนี้ของฮาร์ดดิสก์ได้อีก ถ้า หากเนื้อที่ส่วนนี้ไม่ได้ถูกใช้งาน หรือมีการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ แต่ การที่เซกเตอร์เสียจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด นอกจากนั้นระบบ ปฏิบัติการรุ่นใหม่ยังสามารถระบุเซกเตอร์ที่เสียเอาไว้ได้ก่อน แล้วหลีก เลี่ยงที่จะใช้เซกเตอร์เหล่านี้ในขณะที่ท�ำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ขึ้นมา ใช้งาน โดยฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่ๆ จะถูกผลิตขึ้นมาโดยเตรียมเซกเตอร์ “ส�ำรอง” เอาไว้แล้ว และจะถูกน�ำมาใช้ทดแทนตามความจ�ำเป็น สัญญาณเตือนว่าฮาร์ดดิสก์อาจจะเสีย ควรทราบว่าสัญญาณเตือนที่บ่งชี้ให้เห็นว่าฮาร์ดดิสก์ของคุณก�ำลัง เริ่มจะเสียแล้วมีอะไรบ้าง ก่อนที่ฮาร์ดดิสก์ของคุณจะเสียอย่างสิ้นเชิง • หยุดท�ำงานไปเฉยๆ เป็นประจ�ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ ก�ำลัง Boot Windows • มีข้อความแสดงความผิดพลาดที่อ่านไม่รู้เรื่องเกิดขึ้นเป็นประจ�ำ ในขณะที่ท�ำกิจกรรมปกติ เช่น การย้ายไฟล์เป็นต้น • ชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์มีการเปลี่ยนแปลงไป • ไฟล์และโฟลเดอร์หาย • การเรียกใช้ไฟล์และโฟลเดอร์ต้องเสียเวลานานมาก • ฮาร์ดดิสก์เงียบไปเฉยๆ เป็นเวลานาน หลังจากที่คุณเรียกข้อมูล โดยการเปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ • ได้ Output ที่เป็นขยะจากการเปิดไฟล์หรือการพิมพ์ • ฮาร์ดดิสก์ส่งเสียงครืดคราดเนื่องจากหัวอ่านเคลื่อน ถ้าหากคุณเจอสัญญาณต่างๆ เหล่านี้ ควรรีบน�ำฮาร์ดดิสก์ไปตรวจ เช็คสภาพโดยด่วน ก่อนที่ข้อมูลของคุณจะหายไปและฮาร์ดดิสก์จะใช้ ไม่ได้อย่างถาวร p

49


50

KomChang Style

สบายๆ สไตล์คมช่าง

นายสาระ บันเทิง จากต้นแบบร้านกาแฟแบบพอเพียงมีแค่รถเข็น สามล้อเล็กๆ ริมทางเท้าที่มีกลิ่นกาแฟคอยเตะจมูก ผู้ที่สัญจรเดินผ่านไปมา เรียกให้มาชิมกาแฟรสชาติ นุ่มๆ จนลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศหลาย คนติดใจจนต้องบอกต่อ ก้าวไปสู่ร้านเล็กๆกะทัดรัด มีมุมให้นั่งจิบกาแฟคลายเหนื่อย

วันนี้ผมได้ไปเดินย่านตลาดคลองถมที่รู้จักกันดีในความเป็นศูนย์รวมของ อุปกรณ์เครื่องมือช่างนานาชนิด และมีโอกาสเลยไปนั่งจิบกาแฟของเพื่อน สนิทสมัยที่เรียนหนังสือมาด้วยกัน ที่มีชื่อร้านเก๋ๆ ว่า “WeeCoffee”

“WeeCoffee ฟุตบาทคาเฟ่” ก่อนหน้านี้เป็นรถเข็นที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนเยาวราชตัดกับถนน มหาชัย เชิงสะพานเหล็ก ซึ่งเป็นบริเวณแหล่งศูนย์รวมสินค้า แหล่งช้อปปิ้งหลากหลายประเภท โดยเฉพาะเมื่อห่างจากจุดนี้ไปไม่ไกลนัก ก็จะเป็นตลาดคลองถมแหล่งรวมจ�ำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ไม่ว่าช่างเล็กหรือช่างใหญ่จะรู้จักกันอย่างดีว่ามีครบทุกประเภท ผมจึง ขอแนะน�ำว่าหากใครเดินเหนื่อยๆ เมื่อยๆ แล้ว ลองแวะมาพักดื่มกาแฟกันที่ร้าน wee coffee โดยคุณต่อ (เจ้าของร้าน) จะผสมปรุงแต่งชงกาแฟอย่างละเมียดบรรจง ดุจงานศิลปะที่คุณต่อ ได้ร�่ำเรียนมาจากรั้วโรงเรียนเพาะช่าง และใส่ส่วนประสมอย่างชนิดไม่เสียดายของ เพื่อให้มี รสชาติเข้มข้น และถูกปาก ติดใจลูกค้ามานักต่อนัก คุณต่อเคยเล่าความเป็นมาให้ฟังสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “ตั้งแต่สมัยเด็กๆ ที่บ้านขายกาแฟ แบบไทยๆ อยู่แล้ว และเมื่อ 6-7 ปีที่แล้ว เพื่อนเปิดร้านขายกาแฟสดก็เลยชวนให้ผมไปท�ำด้วย ก็เลยลองไปฝึกเรียนช่วยงานที่ร้านเพื่อน จากที่เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วเลยรู้สึกชอบ จึง มาเปิดร้านขายเองเริ่มต้นก็เป็นรถเข็นกาแฟสด ก่อนที่จะย้ายมาจากที่เดิมไม่ไกลนักมาเป็นร้าน มุมเล็กๆ ให้ลูกค้าได้พักคลายเหนื่อยกันได้บ้าง ที่ชื่อร้าน WeeCoffee นี่แหละครับ”


51

“มีลูกค้าชาวต่างชาติคู่หนึ่ง เขายื่นโทรศัพท์ให้ผมดู รูปภาพ พร้อมกับถามว่านี่รูปคุณใช่ไหม? เมื่อผมตอบว่าใช่ เขาก็ท่าทางดีใจ และบอกว่าเพื่อน เขาที่เคยมาเที่ยวที่เมืองไทยสั่งมาว่า ถ้ามาเที่ยว เมืองไทยก็ให้มาดื่มกาแฟที่ร้านเของผมให้ได้”

“ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาประจ�ำที่มาเดินเล่นซื้อของกันที่สะพาน เหล็กนี่แหละครับ เมนูส่วนใหญ่ที่ลูกค้าชอบสั่งก็จะเป็นเครื่องดื่มเย็น พวกเอสเปรสโซ่ ส่วนลูกค้าชาวต่างชาติก็มีมาเรื่อยๆ ครับ แต่มีลูกค้าคู่ หนึ่งที่ผมประทับใจมากๆ เขายื่นโทรศัพท์ให้ผมดูรูปภาพ พร้อมกับถาม ว่านี่รูปคุณใช่ไหม? เมื่อผมตอบว่าใช่ เขาก็ท่าทางดีใจ และบอกว่า เพื่อนเขาที่เคยมาเที่ยวที่เมืองไทยสั่งมาว่า ถ้ามาเที่ยวเมืองไทยก็ให้มา ดื่มกาแฟที่ร้านเของผมให้ได้ อีกทั้งยังบอกว่าเขาท�ำบัตรสะสมแต้ม ซื้อ 10 แก้ว แถมฟรี 1 แก้วหายไป ช่วยมาขอให้ด้วยจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก ผมน�้ำตาแทบซึมเลยครับดีใจจนบอกไม่ถูก” ร้านกาแฟเล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับ ถ้าใครผ่านไปแถวเยาวราช ผมแนะน�ำให้ลองหาร้านกาแฟสดที่ชื่อ “WeeCoffee ฟุตบาทคาเฟ่” คุณจะได้สัมผัสรสชาติและความหอม กรุ่นของกาแฟชั้นดีที่ไม่ว่าใครก็ต้องติดใจทุกรายครับ ปัจจุบันร้าน “WeeCoffee ฟุตบาทคาเฟ่” ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณปากซอยเยาวราช 35 ลงบันไดแล้วเลี้ยวขวาอีก 4- 5เมตร หาง่ายและไม่ไกลจากที่เดิมมาก ครับ ส�ำหรับตอนนี้ผมขอเวลาละเลียดกาแฟซักนิด แล้วพบกันใหม่ฉบับ หน้าครับ p

เปิดเวลา 7:30 - 17.00 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดพิเศษ โทร. 089 926 9338

https://www.facebook.com/WeeCoffee


52

HEALTH

สุขภาพ คุณดื่มน�้ำวันละกี่แก้ว? โดยปกติคนเราควรดื่มน�้ำวัน ละ 6-8 แก้ว หรือประมาณ 2 ลิตร หรือคิดตาม น�้ำ หนักตัวคูณด้วย 33 เช่น คุณน�้ำหนัก 60 เท่ากับว่า 60 X 33 = 1,980 cc. หรือประมาณ 2 ลิตร แต่ความจริง แล้วเวลาและปริมาณในการดื่ม หรือความถี่ของการ ดื่มเป็นสิ่งที่ส�ำคัญไม่แพ้กัน วันนี้เรามีหลักการง่ายๆ ในการดื่มน�้ำอย่างถูกวิธีและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มากที่สุด มาฝากผู้อ่านกันครับ

1. ควรดื่มน�้ำเปล่าที่สะอาด หรือต้มสุก ไม่ร้อนไม่เย็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่อาจดื่มน�้ำ

อุ่นๆเมื่อรู้สึก หนาวหรือไม่สบาย

2. การดื่มน�้ำวันละ 6-8 แก้ว หมายถึงประมาณน�้ำที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน

ซึ่งอาจได้จาก การรับประทานผลไม้ที่มีน�้ำมาก หรืออาหารที่มีส่วนผสมของน�้ำมากก็ได้

3. เมื่อรู้สึกกระหายน�้ำ ควรดื่มน�้ำทันที ไม่ควรดื่มเร็วเกินไป เพราะอาจท�ำให้จุกหรือ

อาจตายได้ ในกรณีที่เหนื่อยจัด ไม่ควรดื่มน�้ำมากเกินไป เพราะจะท�ำให้ระบบไตและ ระบบย่อยอาหารท�ำงานหนัก รวมทั้ง อาจท�ำให้เป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือกระเพาะ ปัสสาวะอักเสบได้อีกด้วย ยกเว้นในช่วงเวลาเพิ่งตื่นนอน หรือดื่มเพื่อบ�ำบัด

4. เมื่อรับประทานอาหารรสจัดมาก ควรดื่มน�้ำในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 5. การดื่มน�้ำเย็นบ่อยๆ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่อากาศเย็นจัด จะท�ำให้ระบบของ

ร่างกายต้องท�ำงานหนักเพื่อปรับอุณหภูมิของน�้ำเย็นให้เท่ากับอุณหภูมิของร่างกาย และจะส่งผลท�ำให้ร่างกายอ่อนแอ

6. การดื่มน�้ำที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด ควรดื่มหลังตื่นนอนทันที จากนั้นให้

ดื่มน�้ำก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงและหลังอาหาร 1 ชั่วโมง ในแต่ละมื้อ สุดท้ายดื่มก่อนนอน 1 ชั่วโมง

7. ไม่ควรดื่มน�้ำมากกว่าครึ่งแก้ว ก่อนรับประทานอาหาร 15 นาที และภายใน 45

นาที หลังรับประทานอาหาร เพราะระบบย่อยอาหารต้องท�ำงานหนัก และต้องผลิต น�้ำย่อยออกมามากกว่าปกติ ท�ำให้ดูดซึมสารอาหารได้ไม่เต็มที่

วิธีดื่มน�้ำเพื่อบ�ำบัด ร่างกายของคนนั้นประกอบด้วยน�้ำ 2 ใน 3 ของน�้ำหนักตัว แสดงว่าน�้ำ

มีความส�ำคัญต่อระบบต่างๆของร่างกายมาก โดยเฉพาะระบบการกรองของเสียของไต ซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำจัดของเสียออก จากร่างกาย วิธีดื่มน�้ำเพื่อบ�ำบัดโรคต่างๆ ตามที่ได้ทดสอบมาแล้วได้ผลดีคือ ตื่นเช้าลุกขึ้นมา ยังไม่ต้องล้างหน้า ให้บ้วนปากด้วยน�้ำอุ่นหรือน�้ำท แล้วดื่มน�้ำสุกตามทันที 4 แก้ว (ประมาณโค้กขนาด 1 ลิตร) อาจจะรู้สึกหายใจเหนื่อย อึดอัด ในช่วงแรก ซึ่งอาจจะใช้วิธีค่อยๆ เพิ่มปริม ก็ได้ หลังจากนั้นเราจะรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยขึ้น รู้สึกว่าร่างกายสดชื่น และสมองปลอดโปร่งขึ้น ช่วยให้ผิวหนังมีน�้ำมีนวล นอกจากนี้ยังช่ว เวียนดีขึ้น เนื่องจากช่วยลดความดันโลหิตหลังตื่นนอน


53

ท�ำอย่างไร ให้หันมาดื่มน�้ำมากขึ้น

• ฝึกดื่มน�้ำให้เป็นนิสัย พยายามดื่มน�้ำทุกเช้าหลังตื่นนอนให้เหมือนเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน เพราะการดื่มน�้ำในทุกๆ เช้าจะช่วยกระตุ้นให้คุณรู้สึกอยากดื่ม น�้ำไปตลอดทั้งวัน • ผสมอย่างอื่นเพื่อให้น�้ำมีรสชาติมากขึ้น เช่น หามะนาวมาบีบลงไปในน�้ำเปล่าซักเล็กน้อย หรือผสมน�้ำหวาน หรือเลือกดื่มน�้ำผลไม้แทน แต่ไม่ควรหวาน เกินไปเพราะอาจท�ำให้น�้ำหนักคุณเพิ่มได้ • หมั่นตรวจปัสสาวะให้ใสอยู่เสมอ หลังเสร็จธุระ เพื่อให้มั่นใจว่ามันยังใสหรือมีสีเหลืองอ่อนอยู่เสมอ เพราะความใสนั้นเหมือนเป็นดัชนีวัดว่าร่างกาย ของคุณได้รับน�้ำอย่างเพียงพอ • ลองจินตนาการดูว่าคุณจะมีเสน่ห์ขนาดไหน ถ้ามีผิวสวยสุขภาพดีอยู่เสมอ การดื่มน�้ำมากๆ จะมีผลโดยตรงต่อระบบการหมุนเวียนของโลหิตและการมี สุขภาพผิวดี สวยเปล่งปลั่ง • เมื่อคุณก�ำลังอยู่ในอารมณ์ที่เดือดดาล ขอแนะน�ำให้ดื่มน�้ำอุ่น เพราะบางครั้งการเลือกเครื่องดื่มก็เป็นเรื่องของจิตวิทยา การที่คุณได้ถือเครื่องดื่มอุ่น ๆ ซักแก้วไว้ที่มือ อาจช่วยให้คุณลดอารมณ์เดือดดาลลงได้ • หาน�้ำดื่มซัก 1- 2 แก้ว เมื่อรู้สึกหิว เพื่อช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนได้กินอะไรรองท้อง • เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน�้ำวันละนิด ควรเริ่มจากการดื่มน�้ำ 1 แก้วในตอนเช้าของวัน ตามด้วยการดื่มน�้ำอีก 1 แก้วก่อนนอนจนเป็นนิสัย จากนั้น ค่อยๆ เพิ่มปริมาณการดื่มน�้ำระหว่างวันให้มากขึ้น • รินน�้ำให้เต็มแก้ว แล้วมาวางไว้ข้างตัวคุณเสมอขณะคุณก�ำลังท�ำงาน เพราะมันจะท�ำให้คุณสะดวกต่อการหยิบขึ้นมาจิบไปเรื่อยๆ ขณะท�ำงานโดยไม่รู้ ตัว

ที่สะอาด 1 แก้ว มาณจาก 1 แก้ว วยให้เลือดไหล

ประโยชน์ของการดื่มน�้ำ

• ช่วยกระตุ้นระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ให้พร้อมส�ำหรับการท�ำงาน • ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ให้ผิวสวย สุขภาพดี • ปากลิ้นสะอาด ตาใสเป็นประกาย • ช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น แก้ปัญหาโรคกระเพาะ และกรดไหลย้อน • ช่วยลดความร้อนในร่างกาย แก้ร้อนใน • การขับถ่ายดี ท้องไม่ผูก • สมาธิดีขึ้น สมองปลอดโปร่ง ลดอาการปวดศีรษะ หรือไมเกรน


54

Horoscope

พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน-ท่านยังคงมีความเข้มแข็งและยืน หยัด แต่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงมากทีเดียว ท�ำให้ยากที่ จะโดดเดี่ยวอยู่ต่อไปได้ ถึงเป็นช่วงเวลาที่ดี แต่ก็ต้องยอมรับต่อกระแสและสิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่รอด แม้จะต้องเสียอะไรไปบ้าง อย่างที่ไม่ควร ก็ต้องยอม การเงิน-ต้นเดือนมีเกณฑ์มีโชค ท่านที่หวัง โชคลาภลอย จะผิดหวังในช่วงสัปดาห์แรกๆ กลางเดือนการเงินได้มาเล็กๆ น้อยๆ การ ค้าขายทั่วไปจะคล่องตัวและราบรื่นขึ้น ปลาย เดือนย�่ำแย่ อย่าประมาทเรื่องการใช้จ่าย ความรัก-รักที่มีอยู่แล้วก็พอทน แต่รักใหม่มัก น�ำความทุกข์ทรมานมาให้ หรือเป็นไปได้ว่า ท่านจะพบเจอกับรักต้องห้าม ได้สัมผัสกับ ความเจ็บปวด ท่านที่มีครอบครัวแล้ว จะได้ เวลาจัดระเบียบการด�ำเนินชีวิตร่วมกันใหม่ แม้จะมีความขัดแย้งแต่ก็มีเกณฑ์ดีขึ้นใน อนาคต

การงาน-หากท่านมีงานประจ�ำหรือสังกัด เรื่องการเมืองที่ท�ำงานจะมาแรง ท่านเองจะ เอาตัวรอดได้ก็จริงแต่ก็คงไม่ง่ายนัก และ เสี่ยงต่อการเสียผลประโยชน์ หรือสูญเสีย ความเชื่อมั่น ความเป็นตัวตนของท่านในบาง อย่าง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยังมีอยู่ แต่ก็จะหาความส�ำเร็จอย่างที่หวังได้ยาก การเงิน-จะมีโชคลาภเข้ามาไม่น้อย ทั้งที่เป็น เงินตกค้าง มรดก ผลประโยชน์จากหน้าที่ การงาน แต่รายจ่ายก็รออยู่เบื้องหน้าเช่นกัน หากท่านมีปัญหาหนี้สินที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หรืออสังหาริมทรัพย์ จะเดือดร้อนเอาการใน ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ความรัก-ท่านเป็นต่อในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่จะ ราบรื่นสมใจเพียงใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง หาก ท่านไม่เรื่องมาก ไม่ตั้งกฎหรือตั้งมาตรฐาน เกินควร ท่านก็จะพบความสุขดี p

การงาน-ท่านมักจะเร่งเร้ากับความส�ำเร็จ ความก้าวหน้า ซึ่งก็ดูเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าเกิน พอดีก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี หากท่านจัดการกับ จังหวะอันควรในการท�ำงานของท่านไม่ได้ ท่านก็จะพบกับปัญหาใหญ่และเป็นปัญหา เฉพาะหน้าที่เลี่ยงไม่ได้ ปลายเดือนระวังการ ขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน การเงิน-ท่านมักจะได้ของถูกใจ เช่นเสื้อผ้า เครื่องประดับ ช่วงนี้ท่านมักจะท้าทายกับการ แสวงหาผลประโยชน์และโชคลาภก็มีเกณฑ์ที่ ดี เว้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายมีเกณฑ์พบความ ขัดแย้ง การเผชิญหน้าที่ไม่เหมาะไม่ควร ความรัก-ส่งท้ายปีด้วยการแสวงหาความเป็น ส่วนตัว อาจจะปลีกวิเวก หรือท่องเที่ยวไป ในที่ที่ท่านจะได้อยู่กับตัวเอง ได้สัมผัสความ รู้สึกภายในของตน ท่านที่มีครอบครัว และ ใช้ชีวิตครอบครัวใหญ่ บรรยากาศจะวุ่น เอาการ บทหนักก็จะตกอยู่ที่หัวหน้า ครอบครัว p

ราศีกรกฏ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

p

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน-ผลงานที่ดีจะออกมาในช่วงครึ่งแรก ของเดือน ฉะนั้นต้องเร่งมือ โดยเฉพาะท่าน ที่ท�ำงานอิสระ หรือกิจการส่วนตัว หากท่าน ที่ต้องการบุกเบิกงานใหม่ หรือเริ่มต้นงาน ใหม่ แม้มีโอกาสที่ดี แต่ก็ประมาทไม่ได้ เพราะอาจจะสะดุดได้ทุกเมื่อ การเงิน-ดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหา หากท่านไม่ เครียดเรื่องการเงินในอนาคต หรือได้รับ ภาระเพิ่มขึ้น ปลายเดือนระวังการใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการเก็ง ก�ำไรหรือการปรับปรุงใดๆ ก็ตาม ความรัก-รสรักยิ่งสัมผัสยิ่งมึนเมา ควรระวัง การเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ย่างกราย เข้ามากับลมหนาว ท่านที่มีครอบครัวแล้ว บรรยากาศช่างหม่นมัว ขึ้นอยู่กับการบริหาร อารมณ์ของท่านไม่ให้กระทบกระเทือนคน ใกล้ชิด p

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน-เป็นช่วงที่งานหนัก มีอะไรให้รีบเร่ง มือ ปลายปีจะพบสิ่งที่ยากต่อการจัดการ หรืออยู่นอกเหนือการควบคุมของท่าน ท่านที่ ต้องการเปิดงาน มีโอกาสดีในการได้รับ ชื่อเสียงและการยอมรับ แต่เรื่องผล ประโยชน์สิ่งตอบแทนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งคง ต้องรอข้ามปี การเงิน-ท่านจะฝากชีวิตจิตใจไว้กับโชคลาภ ซึ่งก็จะสมหวังเรื่องโชคในส่วนหนึ่ง แต่หาก มองเรื่องรายได้หรือผลประโยชน์ที่ควร ใน ช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่อันตราย เรื่อง หนี้สินหาทางออกได้ยาก ความรัก-สมหวัง พบรักแท้ ไม่ว่าต้องพบกับ อุปสรรคหรือสิ่งไม่พึงประสงค์เพียงใดก็ตาม ท่านที่มีครอบครัวแล้ว มีเกณฑ์มีข่าว ที่น่ายินดีในเรื่องการตั้งครรภ์ p

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน-หากท่านท�ำงานอิสระ โดยเฉพาะใน วงการศิลปะ บันเทิง ท่านจะได้รับความ ส�ำเร็จที่ดีเกินคาด หากเป็นธุรกิจการค้า จะ ได้ลูกค้าคนส�ำคัญ หรือได้พันธมิตรใหม่ๆ อย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์สุดท้าย ผลงาน ของท่านมักจะถูกดอง หรือมีอะไรที่ต้อง แก้ไขทบทวนใหม่อีกครั้ง การเงิน-ค่อนข้างสดใส แต่ก็ไม่ควรประมาท เพราะราวๆ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ สิ่ง ที่เห็นว่าสวยงามหรือแน่ใจแล้ว มักจะท�ำให้ อึ้ง เพราะไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็น ท่านที่ ต้องการหมุนเงิน หรือจัดการเรื่องเงินทุน ส�ำรอง ควรรีบท�ำ ความรัก-ได้เวลาแสดงความรักความผูกพัน กันอย่างเต็มที่ คู่รักหลายคู่ได้จังหวะสร้าง เนื้อสร้างตัว หรือร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดี งาม ความมั่นคงให้กับชีวิต ท่านที่เพิ่งพบรัก ผู้ใหญ่จะยอมรับและเอ็นดู p


55

September

ประจ�ำเดือนพฤษศจิกายน

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน-ท่านมักจะท�ำงานอย่างเด็ดขาดตรง ไปตรงมา จนท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านรู้สึก เครียด มีเกณฑ์พบความขัดแย้งในการติดต่อ ประสานงาน ท่านที่เป็นนักธุรกิจ นักลงทุน ควรเว้นในระยะนี้ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ สุดท้ายของเดือน การเงิน-มีเกณฑ์ได้เงินก้อน เช่น ได้เงิน สนับสนุน ได้ทุนรอน ได้รับการรับรองเงินใน อนาคต เป็นต้น แต่ในกรณีที่หวังผล ประโยชน์จากหุ้นส่วน ส่วนแบ่งที่ควรได้เป็น ปกติเป็นประจ�ำมักจะเกิดปัญหา หรือไม่ได้ ตามจ�ำนวน ที่ส�ำคัญระวังเรื่องการขัดแย้งใน เรื่องผลประโยชน์ ความรัก-ยังมั่นคงกับคู่แท้ของท่าน แต่ยังมี บรรยากาศของบุคคลที่สาม หรือสิ่งแวดล้อม ที่มักเป็นปัญหาให้ชีวิตรักของท่านไม่รื่นรมย์ เท่าที่ควร ท่านที่หย่าร้างอาจเกิดกรณีพิพาท ได้

การงาน-ท่านจะมีความมุ่งมั่นแรงกล้ามาก ความส�ำเร็จมักปรากฏในช่วงกลางเดือน ช่วง ปลายเดือนเหมือนถูกขังถูกแขวนขยับจับท�ำ อะไรก็ยาก ขอให้คิดว่ามันเป็นจังหวะ ที่ ส�ำคัญไม่ควรลงทุนหรือเก็งก�ำไรในช่วงนี้เป็น อันขาด การเงิน-ในช่วงปลายเดือนยังมีเรื่องให้อึดอัด ใจกับการบริหารทรัพย์สิน โดยเฉพาะเรื่อง มรดก ผลประโยชน์แบบกองทุนทั้งหลายทั้ง ปวง ความวิตกกังวลจะคุกคาม หากเกรง ความไม่มั่นคงในอนาคต ก็ควรนิ่งไว้ก่อน ไม่มีอะไรเสียหาย ความรัก-เป็นเวลาที่จะสัมผัสกับความสมหวัง ท่านที่ยังโสด หากพบรักก็จะพบรักต่างวัย หรือดูเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผล มีความหนักแน่น มั่นคง ท่านที่มีครอบครัวแล้ว จะแบกรับ ความทุกข์ต่างๆ ไว้เพียงล�ำพัง เพื่อให้ ครอบครัวปกติสุข p

การงาน-ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ บริหารจะมีบริวารเพิ่มขึ้น ท่านที่ติดต่อค้าขาย ระหว่างประเทศมีเกณฑ์พบความส�ำเร็จ แต่ ให้ระวังในช่วงสัปดาห์สุดท้าย จะพบปัญหา หรือความล่าช้าที่คาดไม่ถึง ปลายเดือนควร เว้นการลงทุนที่ส�ำคัญ ในช่วงกลางเดือนท่าน จะมีข่าวดีในเรื่องผลประโยชน์ อาจจะเป็น มรดกได้โฉนดที่ดิน หรือการชนะความก็เป็น ได้ การเงิน-ยังคงเข้าข่ายได้ครึ่งเสียครึ่ง ส่วน มากจะเป็นการเสียแบบที่ไม่ควร ในช่วง สัปดาห์ที่ 2 จะมีข่าวดีด้านผลประโยชน์ อาจ จะเป็นมรดก หรือชนะการว่าความก็เป็นได้ ปลายเดือนโชคไม่เข้าข้าง ท�ำอะไรก็หดหาย ความรัก-มีเกณฑ์พบรัก พบเนื้อคู่หรือ แต่งงาน แต่เรื่องบรรยากาศของความรัก มัก ไม่สดใสรื่นรมย์อย่างที่ควร ท่านที่ต้องการมี บุตร ควรเผื่อใจไว้บ้างในช่วงนี้ p

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

p

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน-ท่านจะได้โอกาสท�ำงานส่วนตัว หากท่านมีอาชีพอิสระอยู่แล้วก็จะเป็นเวลา สร้างสรรค์ผลงานที่ส�ำคัญ หรืองานใหญ่อีก งานหนึ่ง ราวสัปดาห์ที่สาม จะรู้สึกว่าอืด เอื่อย ไม่ว่าจะด้วยตัวท่านเองหรือจังหวะอื่นๆ เช่น ท่านอาจจะไม่สบาย หรือเครื่องไม้ เครื่องมือช�ำรุดบกพร่อง การเงิน-โชคยังเข้าข้างท่านอยู่ อย่างน้อยๆ ก็มีส�ำรอง และมีโอกาสดีที่จะได้รับผล ประโยชน์หรือการได้มา กลางเดือนมีเกณฑ์มี โชคจากอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งที่เป็นของ เก่าแก่ บ้างก็จากผู้หลักผู้ใหญ่ ความรัก-ท่านควรปฏิบัติธรรมหรืออะไรซัก อย่างเพื่อให้จิตใจเข้มแข็ง เพราะช่วงนี้ท่าน มักจิตตกได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงปลาย เดือน ความรักหากมีก็ยังมั่นคง แต่ท่านก็มัก คิดมากไปเอง อาจมีเหตุการณ์ให้ต้องเป็น ห่วงบุคคลในครอบครัวมากเป็นพิเศษ บ้างก็ ต้องเข้าไปดูแลกันอย่างจริงจัง p

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน-แม้ว่าจะท�ำงานเข้าเป้า หรือพบ ความส�ำเร็จตามที่วางไว้ แต่ก็ยังคงมีบางสิ่งที่ ท�ำให้ท่านไม่ชอบใจ ไม่สบายใจ กังวลกับผล ส�ำเร็จนั้นๆ การขยับขยายกิจการหรือเลื่อน ต�ำแหน่ง ในช่วงครึ่งเดือนหลังมักจะสะดุด มี ปัญหา หรือพบทางตัน การเงิน-โชคลาภมีมา ก็มีแบบกระท่อนกระแท่น เว้นแต่เรื่องอสังหาริมทรัพย์ บางที ท่านอาจจะได้โชคเป็นที่ดินแปลงใหญ่ แต่ผัน เป็นเงินไม่ได้ บ้างก็ชนะคดีความหรือได้รับ ผลประโยชน์ที่ท่านไม่ยินดีรับนัก การค้าขาย เอาแน่เอานอนไม่ได้ ท่านควรท�ำใจและ เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ความรัก-ท่านที่เพิ่งพบรัก จะได้พบคนฐานะ ดี หรือมีส่วนในเรื่องการเงิน หรือการหาผล ประโยชน์รายได้กับท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ท่านที่มีครอบครัวแล้วระวังปัญหาเรื่องงาน จะท�ำลายความสงบสุขในครอบครัว p

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน-ผลส�ำเร็จและการขยับขยายงานต่อ มีเกณฑ์ดีในช่วงก่อนวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ปลายเดือนมีเกณฑ์พบงานด่วนหรือ เหตุการณ์พลิกล็อก ควรเตรียมพร้อมไว้ตั้ง แต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านท�ำงาน ระหว่างประเทศ หรือต้องติดต่อทางไกล ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการให้ระวังปัญหา บริวารอย่างชัดเจน การเงิน-ท่านจะได้รับเงินส่วนแบ่ง ได้หนี้สิน และมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ในช่วงปลายๆ เดือน อาจมีเหตุให้เดือดร้อนเรื่องเงินๆ ทองๆ แม้มีโชคลาภก็จะเป็นทุกขลาภ ความรัก-ท่านที่มีรัก ความสัมพันธ์จะ ก้าวหน้า บ้างก็รับมาดูแลกันใกล้ชิดมากขึ้น แต่ให้ระวังบรรยากาศที่น่าเบื่อหน่าย โดย ท่านมักจะกดดันคนรักโดยที่ท่านเองอาจจะ ไม่รู้ตัว p


56

Feng Shui

ฮวงจุ้ย

เรื่องของหลังคาบ้าน มักไม่ค่อยเป็นประเด็นที่น�ำมาพูดถึงมากนัก บางคนลืมไปเลยด้วยซ�้ำ ในต�ำราฮวงจุ้ยเอง ก็มีพูด ถึงหลังคาเอาไว้ไม่มาก คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยให้ความส�ำคัญเท่าไร ความจริงแล้วหลังคาถือเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เพราะ เป็นที่ปกป้องบ้านโดยตรง เป็นที่คุ้มแดดคุ้มฝน บ้านที่หลังคาช�ำรุด แตกร้าว หรือรั่ว ย่อมท�ำลายทรัพย์สินภายในบ้าน ได้ เพราะฉะนั้น เรื่องของหลังคาจึงต้องใส่ใจกัน ถ้ามองในเชิงของฮวงจุ้ยเอง มีพูดถึงเรื่องหลังคาเอาไว้บ้าง ซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นเรื่องของรูปทรงของหลังคาเสียมากกว่า

เรื่องของ”หลังคา” ในต�ำราฮวงจุ้ยเอง มีพูดถึงหลังคาเอาไว้ไม่มาก คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยให้ความส�ำคัญเท่าไร หลังคาจั่วสามเหลี่ยม

มักพบเห็นเป็นนิยมทั่วไป ลักษณะจะเป็นจั่วสามเหลี่ยม หลังคาจะเทออกสองข้างซ้าย-ขวา ปัจจุบันรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มักไม่ค่อยนิยม สร้างกันสักเท่าไหร่ เพราะในทางฮวงจุ้ยพูดถึงรูปทรงสามเหลี่ยมว่าเป็นรูปทรงอันตราย ดุจดั่งลูกศรที่แหลมคม พุ่งเข้าใส่สิ่งที่อยู่ตรงข้าม เพราะ ฉะนั้นบ้านที่ตรงข้ามมีหลังคาเป็นรูปจั่วสามเหลี่ยมพุ่งเข้ามา คนในบ้านจะบาดเจ็บจากศรพิฆาตนี้ ส่งผลให้เกิดโรคร้าย เจ็บป่วย อุบัติเหตุ บาง บ้านอาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มี ฟังแล้วค่อนข้างน่ากลัว แต่ถ้ามองในเชิงตรรกะวิทยา ผลเสียน่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงที่เป็นของแหลมคมมากกว่า ทางจิตวิทยา กล่าวไว้ว่า ถ้ามองเห็นสิ่งที่แหลมคมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จะส่งผลให้จิตใจ เกิดทัศนคติในแง่ลบ ขาดความมั่นใจ หวาดระแวง และรู้สึก ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความเสี่ยง เสมือนมีคนเอาของมีคมมาจ่อไว้ตรงหน้า นอกจากนี้ค�ำอธิบายในเชิงฮวงจุ้ยยังบอกอีกว่า การที่ท�ำให้หลังคาเทออกด้านข้างของบ้าน จะส่งผลให้สูญเสียทรัพย์อีกด้วย เหตุผลก็เพราะ กระแสชี่จะไหลออกด้านข้าง ไม่ตกลงหน้าบ้าน สังเกตง่ายๆเวลาฝนตก น�้ำฝนซึ่งแทนความหมายของทรัพย์ จะไหลออกด้านข้างหมด ยกเว้นมี การท�ำรางน�้ำรองรับเอาไว้ ก็จะเก็บทรัพย์ได้

หลังคาทรงปั้นหยา

ปัจจุบันจะนิยมกันมาก เพราะลักษณะจะมีด้านเฉียง 4 ด้าน ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง ในทางฮวงจุ้ยถือว่ากระแสชี่จะไหลได้รอบ บ้าน ซึ่งหมายถึงทรัพย์นั่นเอง น�้ำจะไหลลงได้ทั้งสี่ด้านของบ้าน ในทางฮวงจุ้ยถือว่าดี ประโยชน์ยังเป็นตัวป้องกันแดดและฝนได้ทุกด้านของบ้าน อีกด้วย ท�ำให้ตัวบ้านไม่ปะทะกับลมฝนและแสงแดดที่มากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้บ้านได้รับความเสียหายได้

หลังคาตัดสี่เหลี่ยมหรือหลังคาโค้ง

บ้านที่สร้างในลักษณะหลังคาตัด ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านตึก หรือรูปทรงบ้านที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ อย่างบ้านสไตล์ฝรั่ง ซึ่งถ้ามองใน เชิงฮวงจุ้ย ก็เป็นลักษณะที่ไม่ดีนัก เพราะไม่สามารถกักเก็บชี่ได้ เวลาฝนตกน�้ำจะไหลออกนอกบ้านหมด ยกเว้นจะท�ำเป็นดาดฟ้า เพื่อรองรับน�้ำ ก็ถือว่าใช้ได้ บ้านที่มีหลังคาแบบโค้งหรือสี่เหลี่ยม จะเป็นบ้านที่กักเก็บทรัพย์ไว้ไม่ได้ ไม่ถูกลักษณะในทางฮวงจุ้ย

หลังคาสองจั่ว

บ้านที่มีการออกแบบให้มีหลังคา 2 จั่ว ในทางฮวงจุ้ยถือว่าเสียหาย เพราะกระแสชี่จะไหลกระทบกันเอง ท�ำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งคู่ น�้ำฝนจะไหลมาปะทะกันระหว่างหลังคาจั่วทั้ง 2 หลัง บ้านลักษณะนี้จะไม่มีประธานที่ชัดเจน ส่งผลให้คนในบ้านมีความคิดแตกแยก และไม่ลง รอยกัน ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน จะด�ำเนินชีวิตแบบตัวใครตัวมัน ถ้าบ้านนั้นเป็นเรือนหอ ก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่ได้ กระแสชี่จะไหลมาปะทะกัน ไม่เป็นมงคลกับบ้าน ถ้าจ�ำเป็นต้องท�ำหลังคา 2 จั่ว ควรออกแบบให้หลังคามีขนาดไม่เท่ากัน เพื่อก�ำหนดความเป็นประธานที่ชัดเจนว่าเป็นจั่วไหน (หลังคาที่ใหญ่ กว่าคือประธาน) ซึ่งเจ้าของบ้านควรจะอยู่ภายใต้หลังคาที่เป็นประธาน ห้ามไปอยู่ด้านที่หลังคาเล็กกว่า เพราะถือเป็นต�ำแหน่งของบริวาร หลังคาให้ประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันแสงแดดและฝน การออกแบบหลังคา จึงควรให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าประเด็นอื่นๆ แต่ ถ้าสามารถน�ำหลักของฮวงจุ้ยมาปรับใช้ได้ด้วย ก็จะเป็นการดีที่สุด เพราะจะได้ประโยชน์ทั้งการปกป้องตัวบ้าน และความเป็นมงคลกับบ้านอีก ด้วย p


57

ความจริงแล้วหลังคาถือเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เพราะเป็นที่ปกป้องบ้านโดยตรง


โอกาสดี!

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือเพิ่มยอดขายสินค้า ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….…………………………….. อาชีพ………………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา…………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………...................................................………..………. จังหวัด………………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร………………………………...................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...…………………….

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท

ชำ�ระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จำ�กัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการชำ�ระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โปรดระบุขนาด oM oL o XL

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจำ�นวนจำ�กัด)

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


Kc04s  
Kc04s  
Advertisement