Page 1


4


5


6

Siminar

อบรมสัมนา

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว ของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

อบรม ณ กรุงเทพฯ โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น (แปลไทย)

กระบวนการประหยัดพลังงานและวัสดุด้วย SAKUGEN

สวอท. เชิญร่วมกิจกรรม ยิ่งใหญ่ประจ�ำปี 2013

ABK & AOTS Golf Society 2013

เรียนรู้การประหยัดพลังงานและวัสดุด้วยวิธีใหม่เอี่ยมจากญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยม และมีการใช้ในโรงงานที่ญี่ปุ่นอย่างแพร่หลาย รุ่นที่ 1 : 18 - 19 พฤศจิกายน 2556 รุ่นที่ 2 : 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอะริสตั้น ต้นซอยสุขุมวิท 24 (เยื้องทางเข้าเอ็มโพเรี่ยมด้านข้าง)

การวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุ (MFCA) ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์”

เรียนรู้วิธีการลดต้นทุนวัสดุแนวใหม่ ที่มีแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน หลักสูตรจะเน้นส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ อบรม 17 - 18 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอะริสตั้น ต้นซอยสุขุมวิท 24 (เยื้องทางเข้าห้างเอ็มโพเรี่ยมด้านข้าง) *ปิดรับใบสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้หรือเมื่อที่นั่งเต็ม

ภาษาญี่ปุ่น Shin Nihongo No Kiso I mini ระดับพื้นฐาน

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ส�ำนักงานสมาคมฯ ถ.สีลม

กอล์ฟส่งเสริมความสัมพันธ์

ไทย-ญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจาก

ประธาน JETRO Bangkok และ ประธาน HIDA ประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานอุปถัมถ์งาน

ผู้เล่นชาวไทย-ญี่ปุ่นมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนธุรกิจกันและกัน รวมทั้งเสริมสร้างมิตรภาพระยะยาวในอนาคต และรับรางวัลมากมายในงาน

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ Windsor Park and Golf Club ถ.สุวินทวงศ์

Short Gun เริ่ม 12.15 น.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org

Download ข้อมูลได้ที่ www.abk-aots.org ติดต่อสมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 0 2238 5235~6, 089-9946882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org Facebook : Abk Aots Thailand


7

Editor’s Talk

เปิดฉบับ

สวัสดีครับ หลายท่านอาจจะก�ำลังสงสัยว่า ท�ำไมคมช่างฉบับนี้ถึงเป็นเดือนพฤศจิกายน แล้ว คมช่างฉบับเดือนตุลาคมล่ะ หายไปไหน? พิมพ์ผิด หรือเปล่า? ผมขอเรียนชี้แจงท่านผู้อ่านทุกท่าน และต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ

เนื่องจากคมข่างฉบับเดือนสิงหาคม และเดือน กันยายนที่ผ่านมานั้น อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนเนื้อหา บางส่วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ ท่านผู้อ่านมากที่สุด จึงส่งผลให้นิตยสารออกล่าช้า ทาง นิตยสารจึงมีความจ�ำเป็นต้องพิมพ์ข้ามเดือนตุลาคมไป เพื่อให้นิตยสารออกตรงเดือน มีวันเวลาออกที่แน่นอน และตอบสนองความต้องการของท่านผู้อ่านอย่างตรง เวลา ผมและคณะผู้จัดท�ำเองต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ครับ และขอสัญญาว่าต่อจากนี้ ท่านผู้อ่านจะไม่พลาด นิตยสารคมช่าง ในทุกๆ ต้นเดือนแน่นอนครับ ส�ำหรับฉบับนี้ ผมขอแก้ตัวด้วยรูปลักษณ์โฉมใหม่ที่ ไฉไลกว่าเดิม ในรูปเล่มที่เป็นแบบไสกาว เหมาะแก่การ พกพา สวยงาม และแข็งแรงยิ่งขึ้น มาพร้อมสาระ ความรู้ ความบันเทิง และข่าวสารดีๆ อีกมากมายเช่น เคย ถ้าพร้อมแล้ว พลิกหน้าต่อไปได้เลยครับ . . . .

บรรณาธิการ


8

Content

สารบัญ

10 Iสังคมข่าว คมช่างเล่าเรื่อง 14 I ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น เรื่องจากปก 16 I ประตู เยี่ยมร้านค้า 28 I สามมิตรอลูมิเนียม มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ 32 I STAINLESS DOORS 36 Iแนะน�ำผลิตภัณฑ์ 38 Iมุมสเตนเลส 39 Iเปิดโลกผลิตภัณฑ์ รอบรู้งานช่าง 40 I การติดตั้งหลังคาเหล็กแผ่น

METAL SHEET

20

50

14

41 Iแนะน�ำสามเอ็ม ทีเอ็น เล่าเรื่อง 42 I กว่าจะเป็น TN ในวันนี้ เคล็ดไม่ลับ 43 I เคล็ดไม่ลับกับฉนวนกันความร้อน มุมกฎหมาย 44 I เครื่องหมายการค้า 2

บอกเล่าธุรกิจ 48 I หลายเหตุผล ที่ควรโฆษณา สบายๆ สไตล์คมช่าง 50 I เครื่องลางสู่ตลาดเอเซีย สุขภาพ 52 I อาหาร 7 อย่าง เลี่ยงเมื่อท้องว่าง

โชว์รูม 46 I หลักการในการจัดงานแสดงสินค้า เรื่องน่ารู้ 47 I เพิ่มประสิทธิภาพ พลังแบตเตอรี่

พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย 54 I ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน ฮวงจุ้ย 56 I ประตู

ตกลงปากเปล่า ฟ้องร้องได้

น�้ำที่ไม่ควรรับประทานพร้อมยา


9

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

ประจ�ำเดือนพฤษศจิกายน 2556

ISSN 2287-0768

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ท่านผู้อ่านครับ จากฉบับ ที่ผ่านมาผมได้พูดเกรินน�ำค�ำว่า “ความแตกต่างบนความ เหมือน” ซึ่งก็เหมือนนิตยสารคมช่างนี่แหละครับ เราเป็น นิตยสารที่มีความหลากหลายและแตกต่างกับสิ่งที่มีอยู่ ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องราวที่หลากหลาย พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราว ผ่านภาพประกอบที่สวยงาม ค�ำว่าคมช่างนั้นผู้เขียนก็อยาก จะเน้น ไปในเรื่องของความคิดที่แหลมคม ที่แตกต่างจาก สิ่งที่มีอยู่ ครับ “ความแตกต่างบนความเหมือน”นั้นจะแตก ต่างได้ก็ต้องมีความรอบรู้ กล้าคิด และไม่กล้าท�ำ ท่านผู้ อ่านครับ ทุกท่านล้วนแล้วแต่มีความสามารถในเรื่องต่างๆ แต่หลายท่านก็ถูกความกลัวครอบง�ำ จนท�ำให้ไม่กล้าคิด และกล้าท�ำ เช่น ท�ำไม่ได้หลอก,คิดไปก็เท่านั้น,ไม่มีทุน,มี คนเขาคิดแล้ว ครับ ค�ำเหล่านี้ เป็นตัวอย่างค�ำพูดที่ล้วน แล้วปิดกัน ท�ำให้ไม่เกิดความคิดใหม่ ในฉบับหน้าเราจะพูด ถึง การจะชนะกับค�ำเหล่านี้ได้อย่างไร

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคชัยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพานิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ศิลปกรรม

กันต์ พรหมจันทึก ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988)

31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


10

Activity Highlight

สังคมข่าว

คุณกิตติวุฒิ คุณนพดล ตันติดลธเนศ และคุณวีระชัย เข้าเยี่ยมพบปะ ทักทาย คุณกัมปนาทและภริยา ร้านเหลืองพานิช จ.สุราษฎ์ธานี เมื่อวันวานที่ผ่านมานี้

ขอแสดงความยินดีกับคุณบุญป้อง และคุณจงกุล พันธ์ยาง แห่งร้านจง กุลพานิช แต่งงานลูกสาวน้องเจษฐ์สุดา พันธ์ยาง กับจ้าวบ่าว สิริพงษ์ ไพบูลย์วงศ์ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ณ.โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

คุณชาญชัย(เฮียแก้ว) ร้านงามศิลป์ เยี่ยมเยียน บริษัททีเอ็นฯ และร่วมสังสรรค์รับปะทานอาหารเย็น ร่วมกันในฐานะศิษย์ผู้พี่ผู้น้อง รร.วัดนวลนรดิศ ที่ร้านเรือนแพ มีนบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับนิตยสารคมช่าง

นิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในวงการก่อสร้าง และวงการสเตนเลส เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร บริการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานช่างหรืองานก่อสร้างในรูปแบบ ต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ที่สนใจมีความประสงค์ในการฝากข่าว ประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวสารของคุณมาได้ที่ E-mail: kanorkporn@komchang.com

นิตยสารคมช่าง ได้ร่วมงานออกบูธ และเปิดตัวนิตยสาร ในงาน ”พบปะสังสรรค์น้องพี่ ครอบครัวทีเอ็น” ที่จ.ภูเก็ต และจ.ราชบุรี เมื่อเดือนที่ผ่านมา


11

บริษัท ไซมิส อีโคไลท์ จ�ำกัด ผู้ผลิตและ จ�ำหน่ายผนังคอนกรีต TEXCA WALL ได้ออก บูธเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ โดยคุณวิสาขะ กลิ่นสง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ในงานแสดงสินค้า สถาปนิกอีสาน’56 ระหว่างวันที่ 25-27 ตค. ที่ผ่านมา ณ ขอนแก่น ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

12 ต.ค 56 Mr.Toshiyuki Obama (MD)/Mr.Naoki Hasegawa (Senior Director) Nikkei business publications,Inc. Japan./Mr.Satoru Mitani JETRO New Delhi มาเยี่ยม สัมภาษณ์ และหารือ เกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการอบรม และถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา บุคลากรระหว่าง ไทย -ญี่ปุ่น ณ.ส�ำนักงาน สวอท กรุงเทพฯ

ทีมการตลาดของบริษัท ทีเอ็นฯ ได้อธิบายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ แก่พนักงานการตลาด และออกแบบของผลิตภัณฑ์ Pratica เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณกิตติเดช ชวานนท์ Senior Manager ให้การต้อนรับ

และจะจัดให้มีขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 24 พย.นี้ ที่ ร.ร.เจริญธานี จ.ขอนแก่น คุณกิตติวุฒิ ตันติดลธเนศ ร่วมปรึกษาหารือการค้า ทางธุรกิจกับ มิสเตอร์ซุ จากประเทศจีน ร.ร.โนโวเทล สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 3 พย. ที่ผ่านมา


12


13


14

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

สวัสดีค่ะดิฉันได้รวบรวมเรียบเรียงรายชื่อ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ที่มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากร ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการค้า การลงทุน ระหว่างประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย การด�ำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละ หน่วยงานนั้นหน่วยงานไหน ท�ำอะไร หลายองค์กรท่านผู้อ่านอาจเคยได้ยินได้รู้จักผ่านสื่อต่างๆ มาบ้าง แต่ละองค์กรมีบทบาทและหน้าที่อะไร ดิฉันจะทยอยน�ำมาลงในนิตยสารคมช่าง พอ สังเขป องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น นับว่ามีความส�ำคัญต่อประเทศไทยและ ประชาชนคนไทย เราคนไทยรับรู้ไว้บ้างน่าจะเป็นประโยชน์ องค์กรความร่วมมือระหว่าง ประเทศของญี่ปุ่น ในประเทศไทย นั้นมีมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน จะกล่าวถึง 6 องค์กร ที่มีบทบาทส�ำคัญดังต่อไปนี้

1. JODC (Japan Overseas Development Corporation)

สถาบันพัฒนาโพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรพัฒนาการค้าใน เอเชีย วัตถุประสงค์ขององค์กร ช่วยพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุน โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ ของญี่ปุ่นมาช่วย บทบาท 1). ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยหลายรูปแบบ 2). ให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทญี่ปุ่นขนาดกลางและเล็กที่เข้ามาลงทุนในไทย 3). ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการขยายบุคลากรภาคการผลิต 4). การฝึกงานในบริษัท

2 .JETRO (Japan External Trade Organization)

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น องค์กรมหาชนอิสระ ส่งเสริมการค้าต่าง ประเทศของญี่ปุ่น มีบทบาทที่โดดเด่นในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศ ส�ำหรับประเทศไทย เจโทร กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อ ปี 2502 เป็นสาขา หลักสาขาหนึ่งของส�ำนักงานต่างประเทศของเจโทรที่มีอยู่ทั้งหมด 80 แห่งทั่วโลกเป็น ศูนย์กลางประสานงานของส�ำนักงานเจโทรในภูมิภาคเอเชีย มีส่วนผลักดันเพิ่มการน�ำเข้า ของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นและเผยแพร่บรรยากาศที่ดีของการลงทุนในประเทศไทย บทบาท 1). พัฒนาส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและเล็กให้ Go Inter 2). ส่งเสริมให้มีการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ และร่วมมือกันระหว่างภูมิภาค 3). ช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ 4). รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของต่างประเทศ 5). ท�ำวิจัยเกี่ยวกับประเทศที่ก�ำลังพัฒนา(สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเอเชีย) 6). Business Support Center (ประเทศไทย) ร่วมกับ BOI ให้บริการส�ำนักงานชั่วคราวแก่ บริษัทที่ก�ำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาตัดสินใจลงทุน และอีก 4 องค์กรมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ติดตามอ่านในนิตยสารคมช่างฉบับหน้าค่ะ p


15

การโค้งค�ำนับ

การโค้งค�ำนับของคนญี่ปุ่นเป็นการทักทายและท�ำความเคารพกัน เหมือนกับการท�ำความเคารพกันแบบไทยคือการไหว้ คนญี่ปุ่นที่เวลา เจอกัน หรือว่าจากกัน นอกจากจะเอ่ยค�ำทักทายหรือค�ำลาแล้ว สิ่งที่จะ เห็นจนชินตาก็คือการโค้งค�ำนับกัน การโค้งค�ำนับแบบญี่ปุ่นได้รับการ ยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นการทักทายที่แสดงออกถึงความสุภาพ นอบน้อม และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้รับการโค้งค�ำนับ รูป แบบการโค้งค�ำนับแบบต่างๆ เช่นบางครั้งก็ก้มแค่น้อยๆ บางครั้งก็ก้ม ต�่ำ แล้วก็เร็วนานต่างกัน การโค้งค�ำนับของคนญี่ปุ่นที่ถูกต้อง จะต้อง เริ่มจากการยืดหลังให้เหยียดตรง วางมือในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง ผู้หญิง มือทั้งสองประสานกัน มือซ้ายทับมือขวาที่ด้านหน้า ส�ำหรับผู้ชายให้ ปล่อยมือวางแนบล�ำตัว ยืดหลังให้เหยียดตรง คางเชิดนิดๆ แล้วก็สบ สายตากับผู้ที่เราจะโค้งค�ำนับ แล้วค่อยๆ โน้มตัวลงเวลาโน้มตัวลงจะ ต้องเร็ว แล้วทิ้งระยะสักนิดหนึ่ง (ประมาณ 3-5 วินาที) แต่เวลาเงย ขึ้นให้ท�ำอย่างช้าๆ แล้วกลับมาสบตาผู้ที่เราโค้งค�ำนับอีกครั้ง จะท�ำให้ ดูสุภาพและนอบน้อม

วัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจชาวญี่ปุ่น 2

ระดับของการโน้มตัวจะแบ่งเป็น 3 ระดับ จะใช้ระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความอาวุโสของผู้ที่เราโค้งค�ำนับ 1. การโค้งทักทายเมื่อพบหน้ากัน (Eshaku) โน้มตัวลงท�ำมุมประมาณ 15 องศา • ทักทายเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย เวลาเข้าออกบริษัท • เมื่อเวลาเดินสวนกับเจ้านาย ผู้บริหารในที่ท�ำงาน • ใช้เพื่อเป็นการขออนุญาตเข้าหรือออกจากห้องผู้บริหาร ห้องประชุม 2. การโค้งท�ำความเคารพแบบทั่วไป (Churei) หรือ (Keirei) โน้มครึ่งตัวบนลงท�ำมุมประมาณ 30 องศา • เมื่อไปเยี่ยมเยียน รับหรือส่งลูกค้า 3. การโค้งท�ำความเคารพแบบนอบน้อม (Saikeirei) โน้มครึ่งตัวบนลงท�ำมุมประมาณ 45 องศา • ใช้ใน พิธีส�ำคัญ 4 พิธี ( Kankonsousai) ได้แก่ พิธีการฉลองการย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาว พิธีแต่งงาน พิธีศพ และพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ • ใช้เมื่อขอบคุณหรือขอโทษ การโค้งค�ำนับแบบญี่ปุ่นหากเมื่อเทียบกับประเพณีไทยเมื่อพบกันจะยกมือไหว้ การไหว้ซึ่งกันและกันนั้นนิยมปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมแก่ชั้น และวัยของบุคคลนั้น การไหว้แบบไทย ที่นิยมปฏิบัติกันมี 3 รูปแบบ 1. การไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่า ส�ำหรับผู้น้อยปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ โดยถือหลักว่า มีอายุแก่กว่าตน มีคุณธรรมความดีได้รับยกย่องให้เป็นผู้ปกครอง บังคับบัญชา การไหว้นิยมยก กระพุ่มมือขึ้นไหว้ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกพร้อมกับก้มศรีษะน้อมตัวลงพองาม สายตามองดูท่านด้วยความ เคารพอ่อนน้อมถ่อมตน 2 การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสเสมอกัน นิยมยกมือกระพุ่มขึ้นไหว้ ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ดั้งจมูก นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ที่คางก้มศรีษะเล็กน้อยสายตามองกันและกันด้วยความหวังดี มีความ ปรารถนาดีต่อกัน 3. การรับไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่า ส�ำหรับผู้ใหญ่รับไหว้ผู้น้อย นิยมยกกระพุ่มมือขึ้นประนมอยู่ระหว่างอกหรือที่หน้าให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ดั้งจมูก หัวแม่มืออยู่ที่คางสายตามองดูผู้ไหว้ ส�ำหรับมารยาททางธุรกิจของชาวญี่ปุ่นยังมีอีกมากมาย ติดตามกันต่อใน คมช่างฉบับหน้าค่ะ p


16

In Cover

เรื่องจากปก

คุณเคยสังเกตบ้างไหมว่า ประตูบ้านโดยทั่วไปที่เขาใช้กัน ในปัจจุบันนี้มีกี่แบบ กี่ชนิด วันนี้เราจะพูดถึงชนิดของประตูให้ ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะน�ำไปใช้ให้เหมาะสมกับบ้าน ประตูบ้านพักอาศัยโดยทั่วไป จะมีขนาด 0.90 x 2.00 เมตร ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นประตู ห้องนอนหรือห้องครัว แต่ถ้ามี ขนาดเล็กลงมาหน่อย คือขนาด 0.80 x 2.00 เมตร ส่วนใหญ่ เขาจะใช้เป็นประตูห้องน�้ำ หรือห้องเก็บของ แต่ก็ยังมีประตู แบบอื่นๆ อีกหลายแบบให้ได้เลือกใช้กัน


17

ประตู สามารถออกแบบได้หลากหลายแบบ โดยออกแบบให้สอดคล้องเข้ากับแบบบ้านหรืออาคาร ท�ำให้แลดูสวยงาม และใช้งานได้สะดวก โดย มีวัสดุที่ใช้หลากหลายประเภท เช่น ประตูไม้ ประตูอะลูมิเนียม ประตูกระจก ประตู UPVC ประตูไวนิล ฯลฯ


18 ประตูมีหลายรูปแบบ พอแบ่งเป็นภาพรวมกว้างๆได้ ดังนี้ ประตูบานเปิด ประตูชนิดนี้มีทั้งบานเดี่ยว และบานคู่ สามารถเปิดได้โดยการผลัก เข้าไปข้างใน และถ้าคุณจะออกต้องดึงประตูเพื่อที่จะออกมาข้างนอก คุณสามารถเปิดได้สุดตั้งแต่ 90-180 องศา แต่ประตูชนิดนี้ไม่สามารถ ผลักเข้า ผลักออกได้ ประตูบานสวิง จะมีลักษณะคล้ายกับประตูบานเปิด แต่แตกต่างกันที่ บานประตู สามารถผลักเข้าและออกได้ ซึ่งไม่เหมือนกับประตูบานเปิดที่สามารถ ผลักเข้าได้อย่างเดียวเท่านั้น ประตูชนิดนี้มักจะใช้กรอบบานอะลูมิเนียม และลูกฟักเป็นกระจก ส่วนที่กรอบบานด้านล่างและด้านบนจะมีเดือย ติดอยู่กับวงกบทั้งบนและล่าง ประตูบานเลื่อน ประตูชนิดนี้ เหมาะกับห้องรับแขก หรือห้องที่ต้องการมีพื้นที่ ใช้สอยมากๆ ประตูจะมีลักษณะเป็นรางเลื่อนทั้งบนและล่างเพราะที่ตัว ของประตูด้านล่างจะติดลูกล้อเล็กๆ ด้วย ส่วนกรอบประตูชนิดนี้ ส่วนใหญ่จะใช้กรอบอลูมิเนียม เพราะมีน�้ำหนักเบา ประตูม้วน หรือชัตเตอร์ ประตูชนิดนี้จะพบบ่อยตามอาคารพาณิชย์ หรือตึกแถวทั่วไป ตัวประตูจะท�ำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนช์ และยังสามารถจะพ่นสีต่างๆ ได้ ตัวของประตูมีให้เลือกทั่งแบบทึบ และแบบเจาะโล่ง หรือจะส่ง ท�ำให้ทึบและโล่งอยู่ในบานเดียวกันก็ได้่ ประตูบานเฟี้ยม หมายถึงประตูที่พับไปพับมาเป็นทบ และแต่ละบานก็จะมีเดือยติด อยู่ที่ด้านบนและด้านล่าง เป็นประตูที่เปิดได้กว้างมาก และยังมีให้ เลือกใช้ ทั้งไม้และเหล็ก หรือจะน�ำมาท�ำเป็นฉากกั้นเพื่อแบ่งห้อง ก็ดูสวยงามเป็นอย่างมาก


19 บานประตู นับเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้าน ที่มีความส�ำคัญไม่น้อย เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่ตัว บ้าน แล้วยังท�ำหน้าที่คุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ที่อยู่ภายในบ้านจากบรรดาโจรผู้ร้าย ให้การ ปกป้องบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยจากสภาพลมฟ้าอากาศต่างๆ ภายนอกบ้าน นอกจากนี้บานประตูจะต้องใช้สอยสะดวก ไม่ ติดขัด และไม่เกิดการช�ำรุดเสียหายก่อนถึงเวลาอันควร บานประตูที่ดีที่ให้ความสวยงามและแข็งแรงทนทาน จะต้อง เริ่มต้นจากการใช้วัสดุที่ดี การติดตั้งที่ประณีตถูกวิธี ตลอดจนถึงการทาสี หรือตกแต่งผิววัสดุอย่างเหมาะสม วัสดุที่ใช้ท�ำบานประตูในปัจจุบันมักจะท�ำจากอะลูมิเนียมหรือไม้ ซึ่งอาจท�ำในรูปของประตูกระจกโดยมี กรอบบาน ที่ท�ำด้วยอะลูมิเนียมหรือไม้ หรืออาจท�ำเป็นแบบบานทึบ ส�ำหรับบานประตูที่ใช้ภายในอาคาร โดยใช้วัสดุที่เป็นไม้ซึ่งมี ทั้งไม้จริงทั้งบานและไม้อัด วัสดุที่ใช้ท�ำบานประตูหน้าต่างต้องอยู่ในสภาพที่ดี ถ้าเป็นกรอบบานอะลูมิเนียม ต้องอยู่ใน สภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยบุบหรือบิดงอ ถ้าเป็นบานประตูหน้าต่างที่ท�ำด้วยไม้ จะต้องไม่มีรอยแตกหรือผุ ไม่บิดงออย่าง เห็นได้ชัด โดยเฉพาะบานประตูที่ท�ำด้วยไม้อัดจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตกปริหรือปูดของแผ่นไม้อัด อันเนื่องมา จากความชื้น ซึ่งสามารถพบเห็นได้บ่อย ประตูชนิดบานเลื่อน วัสดุที่ใช้ท�ำกรอบบานควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นอะลูมิเนียม เพราะมีน�้ำหนักเบา มีการยืดหด หรือบิดงอน้อย แต่ถ้าเลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้จะมีน�้ำหนักมากกว่าและอาจเกิดการบิดงอในภายหลัง อันจะมีผลท�ำให้การใช้ งานเกิดการติดขัดได้ แต่ถ้าเป็นประตูชนิดบานเปิดออกสามารถใช้วัสดุได้ทั้งสองแบบโดยไม่เกิดข้อแตกต่างในด้านการ ใช้งานมากนัก บานประตูที่ท�ำด้วยไม้อัดจะมีราคาถูกแต่ไม่ค่อยแข็งแรง ถ้าถูกแดดถูกฝนบ่อยๆ แล้วจะเกิดการผุเปื่อยของไม้ได้ บานประตูชนิดนี้จึงเหมาะส�ำหรับท�ำประตูภายในมากกว่า และประตูห้องน�้ำถ้าใช้บานประตูไม้อัดชนิดกันน�้ำ ซึ่งจะช่วย ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แต่ถ้าเป็นบานประตูไม้ที่ใช้งานด้านนอกของบ้านซึ่งมีโอกาสถูกแดดถูกฝนแล้ว ควร เลือกใช้บานประตูที่ท�ำด้วยไม้จริง แม้ว่าราคาจะแพงกว่ากันมาก แต่ให้ความแข็งแรงทนทานกว่ากันมากเช่นกัน และ ควรทาด้วยสีน�้ำมันเพราะจะให้ความทนทานมากยิ่งขึ้น ประตูด้านนอกของบ้าน ด้านล่างของบานประตูจะต้องคลุมต�่ำลงมาต�่ำกว่าพื้นภายในของตัวบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ น�้ำฝนไหลเข้าทางร่องประตูด้านล่าง และถ้าจะให้ดีแล้วตรงบริเวณพื้นด้านล่างของประตูควรท�ำเป็นขั้นเสริมขึ้นมาอีก ชั้นหนึ่งให้สูงเกือบถึงขอบประตู ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้น�้ำฝนกระเด็นเข้าทางร่องประตูด้านล่างได้ดีขึ้น ประตูที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเปิดและปิดได้สะดวกโดยการใช้แรงตามปกติ การเปิดและปิดจะต้องท�ำได้ โดยไม่ต้องออกแรงมากจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ง่ายจนเกินไป มิฉะนั้นหน้าต่างจะทนต่อแรงลมไม่ได้ ส�ำหรับประตู ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว การเปิดและปิดจะต้องสะดวก ไม่เกิดเสียงดัง ไม่รู้สึกฝืนเวลาเปิดหรือปิดซึ่งอาจหมาย ถึงการติดบานพับไม่ได้แนวเส้นตรง อันอาจก่อให้เกิดการแตกช�ำรุดของวงกบ หรือตัวบานประตูได้ในภายหลัง และการ ใส่กลอนประตูหน้าต่างจะต้องใส่ได้สะดวก ไม่ต้องออกแรงดึงหรือฝืนมากจนเกินไป


20

In Cover

เรื่องจากปก

วงกบประตู เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างผนังของตัวบ้านกับบานประตู เป็นส่วนที่ยึดเหนี่ยวผนังกับบานประตู ให้อยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงแข็งแรง และท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการติดตั้งวงกบประตู การติดตั้งวงกบเป็นเรื่องทางเทคนิคซึ่งมีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับแบบและ ขนาดของวงกบ วัสดุที่ใช้ ตลอดจนความช�ำนาญของผู้รับเหมาหรือช่าง แต่ละราย ไม้ขนาด 1/2” 1“ 11/2” 2“ 3“ 4” 5” 6“ 8“ 10“ 12“ ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่น้อยกว่า 3/8“ 7/8“ 17/8” 23/4” 35/8” 35/8” 45/8” 55/8” 71/2” 91/2” 111/2” 1. วัสดุที่ ใช้ท�ำวงกบต้องอยู่ในสภาพที่ดีถ้าเป็นวงกบอะลูมิเนียมต้องอยู่ในสภาพ ที่เรียบร้อยไม่มีรอยบุบหรือบิดงอถ้าเป็น วงกบไม้ ควรเป็นไม้เนื้อ แข็ง เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ฯลฯ ซึ่งจะให้ความแข็งแรงทนทาน สภาพของไม้จะต้องไม่มีรอยแตกหรือบิ่นมาก ไม่โก่ง หรือบิดงอจนเห็นได้ชัด และ ไม่มีรอยผุมาก่อน 2. ขนาดของวงกบจะต้องตรงกับขนาดประตู ขนาดของประตูในบ้านทั่วไปควรจะกว้าง 80 cm. สูง 200 cm. เพื่อการเข้าออกที่สะดวกยกเว้น ประตูทางเข้าหลักด้านหน้าบ้าน ก็อาจก�ำหนดให้กว้างกว่านี้ ขนาดของตัวไม้วงกบโดยทั่วไปจะเป็นขนาด 2” x 4” ซึ่งความหนา 4” นี้จะเสมอกับ ความหนาของผนังทั่วไป ยกเว้นวงกบที่หนาขึ้นเป็นขนาด 2” x 5” ซึ่งความหนา 5” นี้จะเสมอกับ ความหนาของผนัง หลังจากบุกระเบื้องผนังแล้ว ท�ำให้ดูสวยงามเรียบร้อย 3. ผนังก่ออิฐฉาบปูน วงกบประตูหน้าต่างทุกบานจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลังโดยรอบเพื่อให้ ตัววงกบยึดติดกับผนังได้อย่างมั่นคงไม่เกิดการแตก ร้าว ไม่ใช่ท�ำโดยก่ออิฐฉาบปูนให้มาชนกับวงกบเฉยๆ ซึ่งจะท�ำให้การเชื่อมต่อไม่แข็งแรง เกิดการแตกร้าวได้ง่ายในภายหลัง 4. การหล่อเสาเอ็นและทับหลังควรท�ำโดยการวางต�ำแหน่งของวงกบก่อนแล้วก่ออิฐท�ำผนังเข้าหาวงกบที่ท�ำไว้ เว้นช่องให้มีขนาดเท่ากับเสาเอ็นที่ ก�ำหนด จากนั้นท�ำการผูกเหล็กวางไม้แบบ แล้วเทคอนกรีตตามไม้แบบที่วางไว้จะได้เสาเอ็นและทับหลังที่เชื่อมตัวผนังกับวงกบอย่างแนบสนิทและ แข็งแรง หรืออย่างน้อยก็ควรจะติดตั้งวงกบก่อนแล้วค่อยท�ำเสาเอ็นและทับหลังประกอบเข้าไป ไม่ควรท�ำเสาเอ็นและทับหลังก่อนโดยเว้นช่องไว้ แล้วค่อยมาติดตั้งวงกบในภายหลังจะท�ำให้การเชื่อมต่อไม่สนิท อาจเกิดร่องซึ่งเป็นเหตุให้น�้ำฝนซึมเข้า หรือเกิดการแตกร้าวตรงรอยต่อได้ 5. บางบ้านอาจมีการเสริมคิ้วปูนตามขอบวงกบประตูและหน้าต่างคิ้วปูนนี้จะก่อติดเป็นส่วนหนึ่งของผนังภายนอกของตัวบ้าน โดยอาจวางอยู่เหนือ แนวขอบวงกบด้านบนหรือวางอยู่ใต้แนวขอบวงกบด้านล่างหรือทั้งสองแนว เพื่อเพิ่มสวยงามให้กับตัวบ้าน


21 การติดตั้งประตูไม้ 1. ให้ติดตั้งโดยการท�ำการก่อผนังอิฐ แล้วเทคอนกรีตตั้งเป็นเสาเอ็น หรือคานเอ็น โดยใช้เคร่าไม้เป็นแบบหล่อ หลังจากนั้นจึงติดตั้งวงกบ เข้ากับเคร่าไม้ โดยยึดด้วยตะปูเกลียวทุกระยะ 40 cm. 2. ก่อนติดตั้งจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยถูกต้องของวงกบประตูเสีย ก่อน ถ้าเกิดความผิดพลาดเนื่องจากการคดโก่งของวงกบ หรือการ ช�ำรุดอื่นๆ การประกอบไม้วงกบ ให้ใช้วิธีประกอบเดือยเข้ามุม 45๐ และยึดด้วยตะปูควง จะต้องได้ฉากและดิ่ง จะต้องมีการป้องกันไม่ให้ มุมของวงกบไม้บิ่นหรือเกิดเสี้ยน 3. อาจต้องมีการตัดแต่งบ้างเล็กน้อยเพื่อให้พอดีกับวงกบประตู และ สะดวกในการเปิดปิดและสอดคล้องกัน การทาสีจะต้องท�ำด้วยความ ระมัดระวังโดยถือระยะเหล่านี้เป็นพื้นฐาน คือ ด้านบน ควรจะห่างจากวงกบประมาณ 2-3 มม. ด้านข้าง ควรจะห่างจากวงกบประมาณ 2-3 มม. ด้านล่าง ควรจะห่างจากพื้นประมาณ 5 มม. ส�ำหรับห้องทั่วไป และ ประมาณ 10 มม. ส�ำหรับห้องน�้ำ การติดตั้งวงกบส�ำเร็จรูป เมื่อวางวงกบบนผนัง จะต้องเว้นช่องว่างไว้ ประมาณ 0.5 cm. เพื่อให้มีพื้นที่พอที่ซิลิโคนจะเข้าไปอุดรอย ต่อระหว่างวงกบกับขอบปูน เพื่อป้องกันการรั่วซึมจากน�้ำฝน เพราะถ้าติดตั้งโดยไม่เว้นช่องว่างไว้ เนื้อซิลิโคนก็จะไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปในรอยต่อ น�้ำฝนก็จะรั่วซึม เข้ามาภายในบ้าน มีวิธีแก้ไขก็คือ รื้อออกแล้วติดตั้งใหม่ ซึ่งจะเสียค่าใช้ จ่ายสูงมาก วงกบ PVC. ผลิตจากเนื้อ PVC. ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่บิด งอ เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ติดตั้งได้ทั้ง ผนังไม้ ปูน และโลหะ การเข้ามุมต่างๆ จะใช้ความร้อน สามารถท�ำให้ ประสานกันได้สนิท สวยงาม มีขนาดมาตรฐาน และขนาดตามสั่ง การติดตั้งอุปกรณ์ประตู อุปกรณ์ เช่น กุญแจ ลูกบิด ขอรับ ขอสับ ฯลฯ จะต้องใช้ Template ก�ำหนดที่ที่จะเจาะประตูก่อน แล้วจึงท�ำการเจาะเพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และได้ ทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้วให้ถอดอุปกรณ์ต่างๆ ออกให้หมด (ยกเว้นบานพับ) เพื่อให้ทาสีท�ำงานได้โดยสะดวก และเมื่อสีที่ทาประตู หรือวงกบแห้งสนิทแล้ว จึงท�ำการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้น และทดสอบ จนใช้การได้ดีดังเดิม อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กุญแจ ลูกบิด บานพับ p

ในปัจจุบัน มีประตูส�ำเร็จรูปให้เลือกมากมายหลายประเภท เพื่อความสะดวก สวยงาม และประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้อย่าง มาก และบางผลิตภัณฑ์ยังมีมุ้งลวดติดตั้งมาให้เสร็จ จึงสะดวกเป็นอย่างยิ่ง


22


23

มิตรภาพและสายสัมพันธ์ไร้พรมแดน KomChang as a part of ABK & AOTS Golf Society 2013

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน

ABK & AOTS

Golf Society 2013 ที่จัดขึ้นโดย สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (สวอท.)

กิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และเชื่อมมิตรภาพของสมาชิกในสมาคม สวอท.

ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยรางวัล “Top Score” โดยได้รับการสนับสนุนจากประธาน HIDA ประเทศ ญี่ปุ่น และประธาน JETRO ส�ำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ การออกบูธของ “นิตยสารคมช่าง” เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุย เปิดประสบการณ์ใหม่เพื่อช่างไทย และรับหนังสือไดัที่หน้างาน ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา : 11.00 - 19.00 น. Windsor Park & Golf Club Bangkok


24

Calendar

ปฎิทินข่าว

House & Condo Residence @ Paradise Park

11-24 พฤศจิกายน 2556 : ห้างสรรพสินค้า Paradise Park บริเวณ Lifestyle Court ชั้น 2

พบกับงานบ้านและคอนโด ที่อยู่อาศัย ภายในงานพบกับกิจกรรม ส่วนลดและโปรโมชั่นมากมาย ส�ำหรับผู้ที่ต้องการชีวิตที่มั่นคง

EcoLightTech Asia 2013 13-15 พฤศจิกายน 2556 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแสงสว่าง…แนวคิดใหม่ที่ ครบสมบูรณ์แบบตามที่ผู้ประกอบการไทยต้องการด้วยการรวบรวม สุดยอดนวัตกรรมด้านแสงสว่างจากผู้ผลิตชั้นนําของโลกมาไว้ใน งานเดียว อาทิ Nichia, CREE, KonicaMinolta, Panasonic, OSRAM, Sylvania เป็นต้น

Homepro Expo 2013 15-24 พฤศจิกายน 2556 : อิมแพค เมืองทองธานี

งานแสดงสินค้าตกแต่งบ้านที่ลดราคาพร้อมโปรโมชั่นภายในงาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ อาทิ กระเบื้องเซรามิค, พรม ม่าน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ประปา โคมไฟ เครื่องครัว อุปกรณ์ท�ำ สวน สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง

งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 1-17 พฤศจิกายน 2556 : ชาแลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี

นิทรรศการด้านวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย น�ำเสนอ ข้อมูลและความรู้ด้านต่างๆ ผ่านนิทรรศการ การประชุม สัมมนาและ เวิร์คชอปที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแวดวงวิศวกรรม ครอบคลุมทั้ง 9 สาขา

2013 ASEAN (Bangkok) China Import-Export Commodities Fair 22-24 พฤศจิกายน 255 : อิมแพค เมืองทองธานี

Metalex 2013

20-23 พฤศจิกายน 2556 : ไบเทค บางนา

งานแสดงเครื่องจักรกล-เทคโนโลยีโลหะการ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Pride of ASEAN” และเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีการผลิตที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบปะนักอุตสาหกรรมชั้นน�ำในวงการ พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจ รวมถึงรับทราบข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน “METALEX Conference” “METALEX NANO Forum” และ “Metallurgy Forum”

งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ด้วย ผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องจักร, อุปกรณ์ ก่อสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

MOTOR EXPO 2013

28 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2556 : ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

งานแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์, รถยนต์และการ ตกแต่งรถยนต์ ทั้งภายในและภายนอก พร้อมโอกาสดีๆ ที่เลือกซื้อ รถยนต์และอุปกรณ์เครื่องมือ


25


26

พบปะสังสรรค์น้องพี่ ครอบครัว

ครอบครัว TN ร่วมกับ ร้านธนพัฒน์ภูเก็ต

20 กันยายน 2556

ภูเก็ต


27

ราชบุรี

22 ตุลาคม 2556

ครอบครัว TN ร่วมกับ ร้านราชบุรีกิมเซ่งฮวด จ.ราชบุรี


28

คุณก�ำธร ศิริบุตร และคุณเรืองรอง ลาภใหญ่

ประตูบานเลื่อนในปัจจุบันค่อนข้างนิยมกันมากเพราะใช้พื้นที่ น้อย แต่จะไม่ค่อยเหมาะกับคนซุ่มซ่าม เพราะคนไทยจะถนัดประตู ที่ใช้การผลักเข้าหรือผลักออกมากกว่า อาจท�ำให้เกิดอันตรายได้ ประตูบานเลื่อนที่ดี ต้องเป็นประตูเลื่อนแบบแขวน คือ มีรอกจับไว้ ที่วงกบด้านบนของประตู รางข้างล่างจะไม่ได้มีหน้าที่รับน�้ำหนัก ประตูเลื่อนแบบนี้จะไม่มีล้อใส่ด้านล่าง ถ้าเป็นบานเล็กๆ 70-80 เซนติเมตร ก็อาจจะใช้เลื่อนเอาน�้ำหนักวางบนล้อเลื่อนไปตามราง ได้ ส่วนใหญ่ประตูเลื่อนที่มีปัญหาคือประตูเลื่อนที่ไม่มีรอกแขวน อยู่ด้านบน ก็จะท�ำให้เลื่อนตกราง แต่อย่าลืมว่า ถ้ามีรอกแขวน โครงสร้างก็ต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงจากการเลื่อน ไม่เช่นนั้นประตูก็อาจตกได้เหมือนกัน p

“สามมิตรการช่าง” เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 นักธุรกิจ รุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี โดยมีคุณก�ำธร ศิริบุตร หรือ “เฮียก�ำธร” เป็นหัวหอกส�ำคัญ ที่มีความรู้และ ประสบการณ์จากธุรกิจด้านนี้มาเป็นอย่างดี ภายหลังจากการ เปิดร้าน “สามมิตรการช่าง” ธุรกิจก็ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว ลูกค้าให้การตอบรับมากมาย และท�ำให้ “สามมิตรการช่าง” เป็นที่รู้จักในวงการช่างและผู้รับเหมาได้ในระยะเวลาอันสั้น ​ เฮียก�ำธร เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ดีเยี่ยมในการท�ำธุรกิจ โดยมี เป้าหมายให้นายช่างและผู้รับเหมา ได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพใน ราคาย่อมเยา ท�ำให้ลูกค้ากลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสาม มิตรการช่าง พบปะพูดคุยกันเสมือนเพื่อน นอกจากนี้รายได้ ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้า เฮียก�ำธรจะน�ำไปท�ำบุญ เช่น ไถ่ ชีวิตโคกระบือ, เลี้ยงอาหารเด็กพิการ หรือจัดกิจกรรมรณรงค์ ปลูกป่า เมื่อมีโอกาสก็จะจัดกิจกรรมรวมตัวช่างเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และช่วยพัฒนาวงการก่อสร้าง และงานช่างต่อไปในอนาคต ​ไม่แปลกใจที่ “สามมิตรการช่าง” ซื้อใจลูกค้าได้อย่างต่อ เนื่องและยาวนาน ซื้อแล้วก็อยากกลับมาซื้ออีก โดยทางร้านมี นโยบายยึดมั่นในความซื่อสัตย์ รับประกันราคาและคุณภาพ หากมีที่ไหนขายถูกกว่า ทางร้านยินดีคืนส่วนต่างให้ รวมถึงมี บริการส่งสินค้าถึงร้านหรือหน้างานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ความสะดวกสบายที่สุด เฮียก�ำธรบอกกับเราว่า “แม้จะอยู่ใน ช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่เพราะเรามีฐานลูกค้าเก่าที่ มั่นคง ด้วยสินค้าและการบริการที่ดีของเรา ท�ำให้ร้านไม่ได้รับ ผลกระทบจากเศรษฐกิจในปัจจุบันแต่อย่างใด”


Visit Dealer

29

เยี่ยมร้านค้า

มิตรภาพที่แท้จริงพร้อมหัวใจแห่งการบริการ

สามมิตรอลูมิเนียม 201 ถนนประชาร่วมใจ ทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แม้จะอยู่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่เพราะ เรามีฐานลูกค้าเก่าที่มั่นคง ด้วยสินค้าและการบริการที่ดี ของเรา ท�ำให้ร้านไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจใน ปัจจุบันแต่อย่างใด ​ เป้าหมายส�ำคัญในอนาคตของเฮียก�ำธรและสามมิตรการช่าง คือ การที่ร้านได้เป็นศูนย์รวมของช่างและผู้รับเหมา สินค้าภายใน ร้านจะขายแต่สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีอ�ำนาจในการ ต่อรองโรงงาน ท�ำให้ช่างและผู้รับเหมาได้ประโยชน์สูงสุด ส่วนก�ำไรที่แท้จริงในการท�ำธุรกิจนั้น ก็คือความพึงพอใจของลูกค้า การได้ใจของลูกค้าคือก�ำไรสูงสุด เฮียก�ำธรได้ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า “การที่เรารู้ว่าเมื่อไหร่ควร “รุก” เมื่อไหร่ควร “ตั้งรับ” เมื่อไหร่ควร “เอา” เมื่อไหร่ควร “ให้” ทั้งใน เรื่องธุรกิจและการด�ำรงชีวิต หากรู้จัก 4 ค�ำนี้ และน�ำไปใช้อย่าง ถูกต้อง ถูกเวลา ก็จะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จได้” p


30


31


32

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

ประตูที่ใช้สเตนเลสเป็นส่วนประกอบนั้น นอกจากจะเพิ่มความสวยงามแข็งแรงทนทาน ยังสร้างความโดดเด่นเป็นสไตล์เฉพาะตัวไม่ เหมือนใคร p


33


34

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


STAINLESS STAIRS

35


36

36

Product Introduce

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Makita Compact Drill/Driver

สว่านไฟฟ้า Makita มีคุณสมบัติเด่นต่างๆ อาทิ เครื่องจับดอกสว่านขนาด 1/2 นิ้ว ความเร็วใน การหมุนที่ปรับได้สองระดับ และขอเกี่ยวที่สามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้านของสว่านไฟฟ้า จากการที่ขอ เกี่ยวนั้นมีรูปทรงที่แบนและบาง จึงท�ำให้สว่านไฟฟ้า Makita ไม่แกว่งไปมาในขณะที่คุณก�ำลังเดิน นอกจากนี้ยังมีสัญญาณไฟ LED บนตัวเครื่องที่อยู่เหนือไกของสว่านไฟฟ้า Makita สามารถส่องสว่าง ไปยังพื้นที่ที่ต้องการเจาะได้ ผู้ใช้สามารถเปิดแสงไฟขึ้นได้ด้วยการเหนี่ยวไกของสว่านไฟฟ้า Makita เบาๆ โดยไม่ท�ำให้มอเตอร์ของสว่าน ไฟฟ้าหมุน หลังจากเหนี่ยวไกแล้วแสงไฟ จะสว่างเป็นเวลานาน 10 วินาที ถือว่า เป็นคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการ ท�ำงานในพื้นที่ต่างๆ ที่มีแสงสว่างน้อย p

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

High-Voltage Cordless Chain Saws

เลื่อยไฟฟ้าไร้สาย 3 รูปแบบ โดยทั้งสามตัวนั้นใช้โซ่และบาร์เลื่อยที่มีอัตราการ กระแทกฟันต�่ำ แต่ทว่าเลื่อยไฟฟ้า Oregon และเลื่อยไฟฟ้า Stihl นั้น มีคุณสมบัติ เสริมด้านความปลอดภัย ที่สามารถเบรกการหมุนของเลื่อยได้หากเกิดการกระแทกฟัน เลื่อย ในขณะที่เลื่อยไฟฟ้า Ryobi นั้นมีเครื่องป้องกันที่ส่วนปลายของเลื่อย ซึ่งช่วย ป้องกันไม่ให้จมูกของบาร์เลื่อยโดนคมของใบเลื่อย เครื่องป้องกันนี้สามารถท�ำงานได้ เมื่ออยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี การติดตั้งเครื่องป้องกันนี้จะลดระยะการตัด ของเลื่อยไฟฟ้าให้เหลือเพียง 9 นิ้ว ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จึงมักขันเครื่องป้องกันนี้ออกจาก ตัวเลื่อยไฟฟ้า p


37

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Senco Joistpro Metal Connector Nailers

เครื่องยิงตะปู JoistPro 250 สามารถยิงตะปูทะลุเหล็กทั้งแบบสั้นและแบบยาวได้ (ตะปูขนาด 1½” และขนาด 2”) เครื่องยิงตะปู JoistPro 250 ใช้หัวโพรบ (Probe) ใน การก�ำหนดต�ำแหน่งของตะปู เช่นเดียวกับเครื่องยิงตะปูส่วนใหญ่ที่ยิงตะปูขนาด 2½” เครื่องยิงตะปู JoistPro 250 มีแรงยิงมากพอส�ำหรับการยิงตะปูเข้าไปในเนื้อไม้และ ท่อนไม้ แมกกาซีนที่ใช้บรรจุตะปู สามารถใส่ตะปูทั้งสองแบบลงไปในช่องๆเดียวกันได้ เครื่อง ยิงตะปูบางเครื่องมีช่องใส่ตะปูแยกระหว่างตะปูสั้นและตะปูยาว และถ้าบรรจุตะปูผิดช่องจะท�ำให้ เครื่องยิงตะปูติดขัดได้ JoistPro 250 จึงเป็นตัวเลือกที่สะดวกสบายและสามารถใช้งานได้อย่างไร้กังวล p ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DeWalt DWE575SB Circular Saw เครื่องเลื่อยวงเดือนขนาด 7.1/4” DWE575SB ของ DeWalt

ได้รับการออกแบบให้มีน�้ำหนักเบา กะทัดรัด และแข็งแรงทนทาน โดยมีน�้ำหนักไม่ถึง 9 ปอนด์ และมีมอเตอร์ 15 แอมป์ที่สามารถ หมุนใบเลื่อยได้ด้วยความเร็ว 5,200 รอบต่อนาที อีกทั้งเครื่องเลื่อย วงเดือนนี้ยังมีตัวเป่าลมติดตั้งอยู่ด้วย ซึ่งสามารถท�ำให้ใบเลื่อย สะอาดอยู่ตลอดเวลา และยังมีกลไกที่ช่วยในการเชื่อมต่อสายไฟเข้า กับตัวเครื่องอีกด้วย ระบบเบรกไฟฟ้าสามารถหยุดการหมุนของใบ เลื่อยได้ด้วยระยะเวลาไม่ถึงสามวินาที ท�ำให้คุณสามารถท�ำงานต่อ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถปรับระดับของใบเลื่อยให้สูงขึ้น ถึง 57 องศา และท�ำให้สามารถตัดได้ลึกถึง 2.9/16” p


38

Stainless Cornor

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม : kanokn@gmail.com

สนิมเกิดง่าย เพราะ

“ช่างสเตนเลส” สวัสดีครับ นี่ก็เข้ามาฉบับที่ 3 แล้ว หลาย ๆ ท่านคงรอคอยที่จะอ่าน เพราะบางท่าน สามารถน�ำไปใช้ได้จริง กับการท�ำงาน ใน สถานการณ์ต่าง ๆ โดยฉบับที่แล้ว ได้กล่าว ถึงเรื่อง เกรดสเตนเลส อย่างคร่าว ๆ ให้ ทราบ 3-4 เกรด เวลานี้ท่านก็ต้องเป็นผู้ ตัดสินใจเองว่าจะใช้ตัวไหน อย่างไร ให้คุ้ม ค่ากับการลงทุน และใช้งานให้คงทน ซึ่งจะ อยู่ในปัจจัยข้อที่ 1 ว่า ท�ำไมสเตนเลสถึงเป็น สนิม

ตอนนี้เรามาดูปัจจัยข้อที่ 2 กันบ้างว่า “การเกิดสนิมที่เกิดจากกระบวนการ (Process)” เป็นอย่างไร ในกรณีที่ท่านได้เลือกใช้สเตนเลสตัวที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานได้ถูกต้อง แล้ว เท่ากับว่าท่านได้ตัดปัญหาในการเกิดสนิมไปแล้วหนึ่งข้อ ซึ่งปัจจัยข้อที่ 2 นี้ ส่วนมาก จะเกิดจากผู้ที่น�ำสเตนเลสนั้นมาแปรรูปไม่ว่าจะเป็น ราวกันตก ประตู รั้ว ชุดครัว ฯลฯ จึง สรุปง่ายๆ ก็คือ “ช่างสเตนเลส” นั่นเอง ปัญหานี้สามารถแก้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงแต่เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่า เครื่องมือ วัสดุสิ้นเปลื้อง วิธีการท�ำงาน แค่นี้สนิมก็ไม่เกิดขึ้นมากวนใจเราแล้ว ตัวอย่าง เช่น การแยกเครื่องมือที่ใช้งานเหล็ก และงานสเตนเลส อย่ามาใช้ร่วมกัน เช่น ลูกโมลใช้ ดัดเหล็ก ควรแยกออกอย่าน�ำมาดัดสเตนเลส หรือถ้ามีชุดเดียวก็ท�ำความสะอาดผิวลูกโมล เสียก่อนที่จะน�ำมาใช้ดัดสเตนเลส ใบตัด ใบเจียร เมื่อใช้ตัดเหล็กแล้ว ไม่ควรน�ำมาใช้กับ สเตนเลส ให้ท�ำเครื่องหมายไว้ว่าเป็น ใบที่ใช้งานเหล็ก แต่ถ้าใช้ตัด หรือเจียร สเตนเลส สามารถใช้กับงานเหล็กได้ไม่มีปัญหา ใช้ใบตัด ใบเจียร ที่มีส่วนผสมซิลิก้าคาร์ไบด์ เท่านั้น สังเกตง่าย ๆ ใบพวกนี้จะมีสีแดง เขียว (อย่าใช้สีด�ำ) หลีกเลี่ยงการ ใช้ทินเนอร์ น�้ำมันสน เป็นตัวท�ำความสะอาดผิวสเตนเลส ให้ใช้อาซิโตน, แอททิลแอลกอฮอล์ หรือน�้ำประปาแทน การใช้กรด หรือเจล ล้างรอยเชื่อม เมื่อใช้แล้วให้ล้างผ่านน�้ำมากๆ หรือใช้น�้ำสบู่ล้าง เพื่อปรับสภาพกรดที่ฝังอยู่ที่ผิวรอยเชื่อมให้เป็นกลาง แม้กระทั่งน�้ำที่ใช้ล้างรอยเชื่อมก็ควร เปลี่ยน และซักผ้าที่ใช้เช็ดล้างรอยเชื่อมบ้าง อย่างน้อยทุกๆ 50 จุดก็ควรเปลี่ยนน�้ำจะ ปลอดภัยมาก เพราะน�้ำที่ใช้จะมีจะมีสถานะเป็นกรดอ่อนๆ ไปแล้ว การเชื่อมต่อระหว่างเหล็กกับสเตนเลส อย่าเชื่อมต่อกันโดยตรง ควรท�ำการ “บัทเตอร์ ลิ่ง” เสียก่อน นั่นคือเปลี่ยนสภาพหน้าเหล็กให้เป็นสเตนเลสอ่อนๆ ก่อนเชื่อมต่อ เหมือนกับ น�้ำจืดกับน�้ำเค็ม มาปะทะกันที่น�้ำกร่อยก่อนนั่นเอง โดยให้น�ำลวดเชื่อม เบอร์ 309 มาเชื่อม ทับหน้า หรือละเลงบนหน้าเหล็กก่อนเหมือนทาเนยบนขนมปัง จะท�ำให้ลดปัญหาของการ ถ่ายเทไฟฟ้าสถิตได้ หลีกเลี่ยงลูกไฟจากการตัด การเจียร ฝุ่นเหล็ก แม้กระทั่งสะเก็ดไฟเชื่อมของงานเหล็ก มาโดนสเตนเลส ควรจะมีการปิดคลุม กั้น แยกสเตนเลสออกไปก่อน เพราะนั่นคือ “ท่าน วางยาตัวเองเสียแล้ว” เปลี่ยนวิธีการเชื่อม โดยปรับแรงดันอาร์กอนให้เหมาะสม ประมาณ 5-6 ลิตรต่อนาที และให้ก๊าซอาร์กอนพ่นใส่บริเวณจุดเริ่มต้นการเชื่อมก่อนเริ่มอาร์ค และรอให้ก๊าซอาร์กอน ตัดก่อนจึงดึงหัวเชื่อมออกเสมอ เพราะจะลดปัญหาการแทรกซึมของก๊าซออกซิเจนเข้าไป ในช่วงสเตนเลหลอมละลาย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท�ำให้เกิดสนิมเป็นจุดที่รอยเชื่อม แล้วพบกัน ฉบับหน้าครับ p


World Products

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

••••• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••

เทคโนโลยีสนามกีฬา LED

ASB Systembau GMBH บริษัทรับสร้างสนามกีฬาจากประเทศเยอรมนี ท�ำการพัฒนาสนามกีฬารูปแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างพื้นกระจกและ แสงไฟ LED ในการตีเส้นแบ่งเขตสนามกีฬาในร่ม และได้ทดลองน�ำไปติดตั้งในโรงยิมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ระบบนี้ท�ำให้เกิดความแตกต่างของ สนามแข่งขันเพียงแค่กดปุ่มเปิดไฟ LED ที่ถูกติดตั้งไว้ที่สนาม ก็สามารถใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น แบดมินตัน บาสเกตบอล ฟุตซอล ฮอกกี้ แฮนด์บอล หรือวอลเล่ย์บอล โดยสนามกีฬาแห่งนี้ไม่มีผลกระทบต่อเกมการแข่งขันกีฬาใด ๆ มีประสิทธิภาพเหมือนกับสนามกีฬาในร่มปกติทั่วไป  และด้วยการผสมผสาน เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ สนามนี้ยังสามารถระบุต�ำแหน่งการออกนอกสนามของทั้งลูกบอลและผู้เล่นได้อีกด้วย p ••••• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dell XPS 11 อัลตร้าบุ๊ก 2-in-1

Dell เปิดตัวอัลตร้าบุ๊ก XPS 11 ซึ่งถือว่าเป็นอัลตร้าบุ๊กแบบ 2-in-1 ที่บางและเบาที่สุดในโลก ขณะนี้ ด้วยด๊ไซน์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ใช้อะลูมิเนียมและ คาร์บอนไฟเบอร์เป็นวัสดุตัวเครื่อง สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย โดยรุ่น นี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครก็คือ สามารถพับหน้าจอได้ 360 องศา ท�ำให้สามารถพับหน้า จอไปไว้ด้านหลังเพื่อแปลงร่างจากอัลตร้าบุ๊กให้กลายเป็นแท็บเล็ตได้นั่นเอง เรียกว่าถ้าอยากสลับไปใช้งานในโหมดไหนก็ท�ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพียงแค่พับจอเท่านั้น ทั้งนี้ Dell จะเริ่มวางจ�ำหน่ายอัลตร้า บุ๊กในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่ราคา $999.99 หรือประมาณ 30,000 บาท ใครที่ชอบดีไซน์เบาและบางแบบนี้ ก็เก็บเงินรอกันได้เลย p ••••• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••

Mitsubishi eK Space

รถจิ๋วสไตล์ญี่ปุ่น มิตซูบิชิ อีเค สเปซ เป็นรถเคคาร์คันที่ 2 ของ ค่ายที่ร่วมพัฒนากับนิสสัน (Nissan) โดยอีเค สเปซนั้นดัดแปลง มาจากรถเคคาร์คันแรกของค่ายอย่างมิตซูบิชิ อีเค แวกอน (Mitsubishi eK Wagon) โดยได้เพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารให้สูงขึ้น ไปจากเดิมมาก และได้เพิ่มประตูบานสไลด์ให้อีกด้วย ภายในยังคงเป็น 4 ที่นั่ง แต่ออกแบบใหม่ด้วยการเพิ่มเส้นสาย เมทัลลิก, ช่องแอร์ด้านหลัง, ระบบปรับอากาศแบบสัมผัส และยังได้เพิ่มจอสัมผัสอย่างสวยงามพร้อมอินโฟเทนเมนต์ และระบบน�ำทางอีกด้วย ส่วนด้านเครื่องยนต์ยังไม่มีการเปิด เผย แต่คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เดิมซึ่งมี 2 รุ่นได้แก่ เครื่องยนต์ขนาด 657 ซีซี ให้ก�ำลัง 49 แรงม้า และเครื่องยนต์ เดิมพร้อมเทอร์โบเพิ่มก�ำลังเป็น 64 แรงม้าโดยจะเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็น ทางการที่งาน Tokyo Motor Show ในเดือนพฤศจิกายน 2013 และจ�ำหน่ายภายในต้นปี 2014p

39


40

The Technic

รอบรู้งานช่าง

ฉบับที่แล้วผมได้น�ำเสนอวิธีการติดตั้งหลังคาเมทัล ชีทลอน SAFE RIB S-720 B และ ECON E-760 B ให้ความรู้ความกระจ่างส�ำหรับท่านที่ไม่รู้และเสริมความ รู้เดิมที่มีให้แน่นมากขึ้น จึงมีผู้อ่านหลายท่าน E-Mail ถึง ผมว่าลอนเมทัลชีทที่น�ำเสนอไปนั้นยังคงมีอีกรูปแบบลอน ซึ่งก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันดังนั้นผมจึงได้จัดหาตามค�ำ เรียกร้องของผู้อ่านนิตยสารคมช่างกับคอลัมน์นิสชื่อ ดัง”รอบรู้งานช่างกับนายสลิ่ม” ฉบับนี้ขอน�ำเสนอวิธีการ ติดตั้งแผ่นหลังคาและผนัง (BOLTLESS) กับแผ่นรูปแบบ ของลอน LOCK RIB V-680 BLH (BOLTLESS)

รายละเอียดและคุณสมบัติ - ผลิตจากเหล็ก BlueScope G550 (มีค่า Yield Strength ไม่ต�่ำกว่า 550 MPa) - ความกว้างของลอนหลังคาหลังจากหักระยะซ้อนทับแล้วไม่เกิน 680 มม. - มีสันลอน 4 ลอน แต่ละลอนสูง 41 มม.เพื่อความแข็งแกร่ง และระบายน�้ำได้ดีกว่า - ผลิตตามความยาวที่ต้องการ และสามารถรีดแผ่นหน้างานได้ - ประหยัดโครงสร้าง น�้ำหนักเบา - ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยการยิงสกรูยึด CONNECTOR ติดกับแปและใช้ CONNECTOR เป็นตัวล็อคติดกับแผ่นหลังคา - สามารถย้ายเครื่องไปรีดหน้างานได้ - ป้องกันการรั่วซึมของน�้ำได้ดี - มุมลาดเอียงตั้งแต่ 1 องศาขึ้นไป - ความหนาและสีมีให้เลือกตามมาตรฐาน BlueScope

1

ติดตั้งแผ่นหลังคาแผ่นแรกโดยให้หันลอนตัวเมียของแผ่นไปยังชายที่ติดตั้ง เริ่ม เจาะยึด CONNECTOR แถวแรก (CONNECTOR 1 ชิ้น บนแต่ละแป) ทั้งหัวและ ท้ายแถวเพื่อเป็นหลักในการขึงเชือกก�ำหนดเส้นตรงของแถว CONNECTOR และ ยึด CONNECTOR ส�ำหรับแปที่เหลือทั้งหมดของแถวนั้นโดยขา CONNECTOR ด้าน สั้นอยู่ด้านใกล้เชิงชาย

4

วางแผ่นที่ 2 ลงบน CONNECTOR แถวที่ 2 จัดให้ปลายแผ่นเสมอกันเป็นเส้น ตรงอาจใช้เชือกขึงเพื่อช่วยจัดระยะของแผ่น แรกโดยเดินไปตามความยาวแผ่นและ เหยียบสลับลอนตัวเมีย และลอนตัวกลางสลับกันไปติดตั้งแผ่นถัดไปโดยปฏิบัติตาม ขั้นตอน ที่ 3 และ 4 ควรตรวจเช็คแผ่นเป็นระยะว่าติดตั้งได้แนวตามโครงสร้าง หลังคาหรือไม่

2

วางแผ่นหลังคาแผ่นแรกลงบน CONNECTOR ที่ยึดไว้แล้ว จัดระยะโดย ให้ปลายแผ่นยื่นล�้ำอย่างเหมาะสม หรือ 1 ใน 3 ของความกว้างรางน�้ำแล้วกด ล็อคลอนหลังคากับ CONNECTOR ให้ ใช้เท้าเหยียบบนสันลอนกลางท่อน

3

เจาะยึด CONNECTOR แถวถัดไป โดยให้ขาด้านสั้นของ CONNECTOR ทับ บนลอนของแผ่นแรกที่เพิ่งติดตั้งไปหาก ต�ำแหน่ง ของ CONNECTOR ตรงกับ รอยปุ่มนูนให้เรียบ เพื่อ CONNECTOR จะได้สวมทับลอนได้สนิท

5

การติดตั้งแผ่นสุดท้าย หากเกิดช่องว่างที่เหลือของโครงสร้างมีขนาดไม่พอดีกับ ความกว้างของแผ่น หลังคา หรือกว่าครึ่งของ แผ่นให้ติดตามความยาวถัดจากลอน ตัวกลางพอประมาณ แล้วติดตั้งลงบน CONNECTOR แถวสุดท้ายถ้าหากช่องว่างที่ เหลือมี ขนาดแคบกว่าครึ่งหนึ่งของความกว้างให้ใช้ขา CONNECTOR ที่ตัดเอาด้าน สั้นยึดลอนสุดท้ายได้เลยจากนั้นจึงใช้แผ่นครอบ เชิงชายปิดทับอีกครั้งหนึ่ง

เรียบร้อยกับการติดตั้งแผ่นหลังคาลอนเมทัลชีทภาค2ครับในคอลัมน์รอบรู้งานช่างสุดท้ายนี้ขอบคุณภาพสวยๆและวิธีการติดตั้งจาก คุณมะลิวัลย์ ใจตรง (ฝ่ายการตลาด) บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จ�ำกัด(มหาชน) หากท่านผู้อ่านสนใจมีค�ำถามต่างๆติดต่อกันมาได้ที่ E-Mail : vira@tngroup-th.com “นายสลิ่ม” ในคอลั่มน์รอบรู้งานช่างกับวารสารคมช่างกันทุกฉบับ p


3M Guide

แนะน�ำสามเอ็ม

สวัสดีเพื่อนๆชาวคมช่าง...ส�ำหรับฉบับนี้ผม ขอแนะน�ำเพื่อนๆกันต่อ กับเรื่องราวของหิน เจียร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญมากอย่าง หนึ่งของงานสเตนเลส ซึ่งผมได้รวบรวม ค�ำถามที่มีคนถามเข้ามาบ่อยๆ น�ำมาตอบใน บทความนี้ ต่อจากฉบับที่แล้วกันนะครับ

คลายปัญหาหินเจียร์ 2

ถาม : แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหินเจียร์ชนิด A ขัด ได้กี่เท่า ของหินเจียร์ชนิด B

ตอบ : ง่ายนิดเดียวครับ คุณสามารถท�ำได้หลายวิธีดังเช่น a. ลองนับโดยการใช้ปริมาณชิ้นงานที่เท่ากัน สมมติว่าด้วยปริมาณชิ้นงานที่เท่ากันต้องใช้หินเจียร์ B 40 แผ่นจึงท�ำงานได้เสร็จ ถ้าหากใช้ หินเจียร์Aขัดงานชนิดเดียวกันด้วยปริมาณชิ้นงานที่เท่ากันจะใช้หินเจียร์ A เพียง 10 แผ่นก็จะท�ำงานได้เสร็จ แสดงว่าหินเจียร์ A ขัดงานได้ มากกว่าหินเจียร์ B 4 เท่า ดังนั้นถ้าหาก หินเจียร์ A แพงกว่า หินเจียร์ B ไม่ถึง 4 เท่าก็แสดงว่า เลือกซื้อ หินเจียร์ A ย่อมคุ้มกว่าใช่มั้ย ครับ b. หรืออาจใช้การจับปริมาณการใช้ในเวลาที่เท่ากันก็ได้ครับ เช่น 1 อาทิตย์ ใช้หินเจียร์ A กี่กล่อง แล้วลองเปลี่ยนเป็น ชนิด B ว่าใช้ จ�ำนวนกี่กล่องเท่านี้ก็สามารถเปรียบเทียบได้เหมือนกันครับ c. ยังมีอีกหลายวิธีซึ่งค่อนข้างซับซ้อน และยุ่งยากเกินไปส�ำหรับเพี่อนๆทั้งหลายเช่นการชั่งน�้ำหนักของใบเจียร์และชิ้นงานทั้งก่อนและหลัง เจียร์ด้วยเครื่องชั่งซึ่งมีความละเอียดสูง (ขอไม่กล่าวรายละเอียดมากกว่านี้เพราะวิธีนี้ค่อนข้างซับซ้อนเกินไป)

ถาม : มีข้อควรระวังอื่นๆส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้หินเจียร์ในปริมาณมาก และจะลดต้นทุนได้อย่างไร

ตอบ : ข้อควรระวังที่ส�ำคัญส�ำหรับโรงงานที่มีการซื้อหินเจียร์ในปริมาณมาก ได้แก่ 1. การเลือกซื้อหินเจียร์ผิดรูปแบบการใช้งาน เช่นซื้อหินเจียร์ชนิดที่ใช้กับโลหะทั่วไปมาใช้กับงานสเตนเลส ก็จะท�ำให้สิ้นเปลืองหินเจียร์ มากกว่าปกติ และไม่สามารถใช้ได้จนหมดแผ่น ดังที่ได้กล่าวไปตอนต้นแล้ว 2. รวมถึงการใช้งานที่ผิดวิธีของคนงาน เช่น เคยพบกรณีที่คนงานน�ำหินเจียร์มาตัดขอบเพื่อต้องการเพิ่มความคม ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด นอกจากจะไม่สามารถเพิ่มความคมของหินเจียร์แล้วยังเป็นการท�ำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เพราะความคมของหินเจียร์เกิดจากคุณสมบัติ ของเม็ดแร่ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตหินเจียร์ ไม่ใช่เกิดจากความคมของขอบใบหินเจียร์

ถาม : หินเจียร์ 3M แตกต่างจากหินเจียร์ในท้องตลาดทั่วๆไปอย่างไร

ตอบ : 1 หินเจียร์ 3M มีระบบการสร้างความคมด้วยตัวเองอย่างสม�่ำเสมอทุกครั้งที่เม็ดทรายแตกตัว (ดูได้ในรูปภาพข้างล่าง) ซึ่งหินเจียร์ทั่วไปใน ท้องตลาดไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ 2 หินเจียร์ 3M ผลิตจากเทคโนโลยี คิวบิตรอนท�ำให้เม็ดทรายเกิดการกัดกินสูงกว่าปกติ มีคุณสมบัติการลดความร้อนในขณะขัด สามารถ ยืดอายุการใช้งาน จึงท�ำให้ทนทานใช้งานได้จนหมดแผ่น (คิวบิตรอน เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3M แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น) หินเจียร์ 3M ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน EN12413 and Australian Standard AS 1788.1-1987 จากสถาบันมาตรฐานความ ปลอดภัยจากยุโรป อีกทั้งยังมีการรับประกันความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุจากการแตก บิ่น ในขณะการใช้งานอันต้องเกิดจากการใช้ อันถูกวิธีเท่านั้น p

พบกันได้ใหม่ในฉบับหน้า และเพื่อนๆที่มีค�ำถามสามารถฝากค�ำถามเข้ามาที่ บก. ได้นะครับ สวัสดีครับ p

41


42

TN Story

ทีเอ็น เล่าเรื่อง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน คอลัมน์ TN เล่าเรื่องวันนี้ อยากจะพูดถึงประสบการณ์ในการเริ่มต้นท�ำธุรกิจของ TN กัน ซักหน่อย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจส�ำหรับใครที่ก�ำลังคิดจะเริ่ม ต้นท�ำธุรกิจทุกประเภทนะครับ กว่าจะเป็น TN ในวันนี้ ก็หัวหกก้นขวิดกันพอสมควรครับ TN ของเราเริ่มต้นมาจากการตั้ง หจก.ตันติธเนศสถาปัตย์ ใน ปี 2534 เริ่มต้นจากร้านเหล็กดัดเล็กๆ นี่แหละครับ ท�ำอะไรก็ ไม่ค่อยเป็น ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ส่วนร้านก็ตั้งอยู่ที่ถนน ประชาร่วมใจ มีนบุรี เป็นร้านเหล็กทั่วๆ ไป ไม่ได้โดดเด่นอะไร ในสมัยนั้นอุปสรรคในการท�ำธุรกิจคงหนีไม่พ้นการตัดราคา ไม่มีทุน งานน้อย เงินน้อย ต้องใช้ความพยายามอย่างมากใน การเอาชนะสิ่งที่เราเรียกว่า “อุปสรรค” “ความยากล�ำบาก” “ความเหน็ดเหนื่อย” หรือจะเรียกมันว่าอะไรก็ได้ครับ แต่ ครอบครัวของผมปลูกฝังความคิดให้ผมตั้งแต่เด็กๆ ครับว่า เงิน ทองอยู่ที่ตัวเรา จะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่ตัวเรา เพียงแต่ต้องหมั่น เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ หาโอกาส หาช่องทางเพิ่มพูน การเริ่มต้นท�ำอะไรซักอย่างไม่ใช่เรื่องยากครับ แต่การจะท�ำให้ มันอยู่รอด และคงอยู่อย่างมั่นคงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า และ “ความพยายาม” เท่านั้น ที่จะท�ำให้เราก้าวขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจ ลองมองดูรอบๆ ครับ คนที่ประสบความส�ำเร็จและเจริญ รุ่งเรืองนั้น การที่พวกเขาก้าวมาอยู่จุดนี้ได้ ก็ต้องผ่านอุปสรรค มานับไม่ถ้วน มองคนเหล่านั้นและเก็บมาเป็นพลังกายพลังใจ แล้วพูดกับ ตัวเองดังๆ ครับว่า เขาท�ำได้ ท�ำไมเราจะท�ำไม่ได้! สู้ต่อไปครับ พบกันใหม่ในคมช่างฉบับหน้า สวัสดีครับ p


No Secret

เคล็ดไม่ลับ

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารัก ฉบับที่ผ่านมาเป็นเรื่องของ แผ่นหลังคาเมทัลชีทกับฉนวนกันความร้อนซึ่งผมก็ขอเล่าเรื่อง ของฉนวนกันความร้อนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ใน ประเทศไทยซึ่งมีสภาพภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น สภาวะ อากาศจะมีความร้อน และความชื้นสูงตลอดทั้งปี ดังนั้นวัสดุ ที่จะเลือกใช้ส�ำหรับลดความร้อนภายในที่พักอาศัยอย่าง แท้จริง จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านความชื้นเข้าไปด้วย เพราะความชื้นจะส่งผลกระทบต่อค่าการต้านทานความ ร้อน(R-Value) ส�ำหรับฉนวนใยแก้ว, ใยหิน หรือแผ่นโฟม ดังนั้นความชื้นจะเข้าแทรกซึมได้ง่ายมากและจะส่งผลให้ค่า การต้านทานความร้อนลดลงสูงถึง 35-40% เนื่องจากองค์ ประกอบและฟังก์ชั่นการท�ำงานของช่องอากาศเล็กๆ ระหว่าง ชั้นเสียไป นอกจากนี้ยังส่งผลท�ำให้อายุการใช้งานของวัสดุลด ต�่ำลง รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเชื้อรา แบคทีเรียและเชื้อโรค ต่างๆ ตามมาอีกมากมาย

เคล็ดไม่ลับกับฉนวนกันความร้อน

ฉบับหน้าผมนายสลิ่มจะมาแนะน�ำเรื่องของฉนวนกันความร้อนว่ามีกี่ชนิดอะไร กันบ้างครับ! ติดต่อกันมาได้ที่ E-Mail : vira@tngroup-th.com “นายสลิ่ม” ในคอลัมน์เคล็ดไม่ลับกับนิตยสารคมช่าง p

43


44

Law Zone

มุมกฎหมาย

ลักษณะบ่งเฉพาะคืออะไร

ลักษณะบ่งเฉพาะ คือ ลักษณะที่ท�ำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้น ทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าอื่น ทนายกานต์ ปัญจศิริ : karnpalawyer@gmail.com และต้องไม่เป็นภาพ ค�ำ ข้อความหรือสิ่งที่ใช้กันทั่วไปทางการค้าขาย เช่น ค�ำว่าน�้ำปลา ใช้กับสินค้าน�้ำปลา ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ท่านผู้อ่านที่เคารพรักครับ ฉบับก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงประวัติความ อายุการคุ้มครอง เป็นมาของเครื่องหมายการค้ากันไปแล้ว หลายๆ ท่านคงจะเห็น เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี ความส�ำคัญของเครื่องหมายการค้าตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งมี นับตั้งแต่วันที่ยื่นค�ำขอจดทะเบียน และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี โดยให้ยื่น การประกาศใช้ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าอย่างจริงจัง มาถึงใน ค�ำขอต่ออายุภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ ฉบับนี้ผมขอกล่าวถึง “ความหมายของเครื่องหมายการค้า” กัน ท่านผู้อ่านท่านใด สนใจจะขอค�ำปรึกษาในเรื่องเครื่องหมายการค้า บ้างครับ หรือ มีความประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับ ความคุ้มครองทางกฎหมาย หรือ ท่านผู้อ่านท่านใดที่ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าไว้แล้ว แต่มีปัญหาเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการแย่ง สิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับบุคลอื่นอยู่ในขณะนี้ ขอ เชิญส่งค�ำถาม หรือบอกเล่าข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุของข้อพิพาทมา ที่..ทนายกานต์ Email : karnpalawyer@gmail.com ผมยินดีให้ค�ำ ปรึกษาท่านผู้อ่านทุกท่านด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งครับ...

เครื่องหมายการค้า

ความหมายของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า (Trademark) หมายถึง ตราสินค้า หรือ ส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว เราไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่น และบุคคลอื่นก็ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ เว้นแต่จะมีสัญญาและข้อตกลงกัน (เช่น การควบกิจการ) สัญลักษณ์อาจประกอบไปด้วย ตรา ชื่อ ค�ำ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูป ทรงของวัตถุ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ งานออกแบบ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน โดยมี ความหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเครื่องหมายแสดงถึงชื่อสินค้าเฉพาะอย่างหรือทุกประเภทในเครื่องหมายการค้า จะเป็นการแสดงภาพ เครื่องหมาย ชื่อ ตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงถึง อ้างถึงสิ่งใดๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกัน เครื่องหมายการค้าอาจมีการก�ำกับด้วย TM หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียน หรือ R (อยู่ภายในวงกลม) หมายถึง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เป็นสัญลักษณ์สากล

เครื่องหมายการค้ามีกี่ประเภท

เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้ เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ ใช้ เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองแหล่งก�ำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของ สินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น เครื่องหมายร่วม หมายความว่า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ส�ำคัญ ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จด ทะเบียนไว้แล้ว p


45

ทนายวิรัตน์ : wirat2001@hotmail.com

ท่านผู้อ่านคมช่างครับ ช่างผู้ท�ำการรับเหมา ต่อเติม รับจ้างท�ำ หลังคากันฝนบังแดด ประตู มุ้งลวด เหล็กดัด ลอกท่อ ขุดถนนท�ำทาง หรือผู้รับเหมารับจ้างช่วงจากผู้รับเหมารายใหญ่ ความคุ้นเคยกัน ไว้ วางใจกัน หรือท�ำงานร่วมกันมานานเมื่อได้รับค�ำเชิญให้รับงานก็เข้า ท�ำงานกันเลยไม่ระแวงสงสัยเป็นคนกันเองไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์ อักษร เมื่อท�ำงานเสร็จแล้วผู้ว่าจ้างบางรายไม่จ่ายเงิน จ่ายไม่ครบบ้างละ มีข้ออ้างสารพัดอ้าง เช่นงานช�ำรุดบกพร่องต้องแก้ไข งานล่าช้า คน ท�ำงานฟังแล้วเศร้า เงินทองที่ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ่ายทีมงานไปชักจะหมุน ไม่ทันจะท�ำอย่างไร ขอเรียนอย่างนี้ครับ ท่านสามารถเรียกสินจ้างจากผู้ว่าจ้างได้ เพราะสัญญาจ้างท�ำของไม่มีกฎหมายก�ำหนดไม่ต้องท�ำตามแบบ หรือ ท�ำเป็นหนังสือแต่อย่างใด เมื่อได้ตกลงกันด้วยวาจาค�ำเสนอกับค�ำสนอง ตรงกันผลทางกฎหมายเกิดขึ้น เป็นคู่สัญญามีผลผูกพันตามกฎหมาย เป็นคู่สัญญาจ้างท�ำของบังคับได้ตามกฎหมายท่านสามารถฟ้องร้องให้ผู้ ว่าจ้าง จ่ายสินจ้างพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้างได้

จ้างท�ำของ ตกลงปากเปล่า ฟ้องร้องได้ ในชั้นศาลท่านสามารถน�ำพยานน�ำบุคคลที่รู้เห็นเกี่ยวกับสัญญา จ้างท�ำของเข้าสืบพิสูจน์ในชั้นสืบพยานได้ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๔ เมื่อข้อสัญญาไม่มีกฎหมายก�ำหนด แบบไว้สามารถน�ำพยานบุคคลเข้าสืบหักล้างพยานเอกสารได้ ช่างบางคนอาจจะเขียนบันทึกข้อตกลงการจ้างงานไว้ในสมุดบันทึก ปฏิทิน ถึงเรื่องราวการรับงานเช่นวันที่รับงาน การเริ่มงาน ใบสั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ใบรับเงิน ใบส่งของ ก็น�ำมาเป็นเอกสารประกอบเป็น พยานเพิ่มน�้ำหนักให้ศาลเชื่อถือได้ครับ ขอน�ำเอาฎีกาที่ ๔๖๘๗/๒๕๕๓ มาเทียบเคียงประกอบดังนี้ครับ ข้อตกลงจ้างเหมาแก้ไขต่อเติมบ้านที่โจทก์ท�ำกับจ�ำเลยที่ ๑ เป็นสัญญา จ้างท�ำของแม้ไม่ท�ำเป็นเอกสารก็สมบูรณ์หาจ�ำต้องท�ำเป็นหนังสือไม่ เมื่อโจทก์ตกลงกับจ�ำเลยที่ ๑ ด้วยวาจาที่นครสวรรค์สัญญาย่อมเกิดขึ้น ที่จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งตามฟ้องก็ปรากฏว่าจ�ำเลยทั้งสองมีภูมิล�ำเนาอยู่ ที่จังหวัดนครสวรรค์ โจทก์จึงต้องฟ้องจ�ำเลยทั้งสองต่อศาลจังหวัด นครสวรรค์ สาระส�ำคัญของสัญญาจ้างท�ำของคือบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับ จ้างตกลงจะท�ำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส�ำเร็จให้ส�ำเร็จแก่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อการนั้น มาถึงตอนนี้ ก็เขียนมา พอประมาณแล้วนะครับ ท่านผู้อ่านคมช่างคงจะหายข้องใจได้บ้างว่า แม้ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เพียงตกลงกันด้วยวาจา ก็สามารถ ฟ้องร้องได้ครับ p

ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมายของท่าน มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ wirat2001@hotmail.com ร่วมพบปะพูดคุย สอบถามปัญหากฎหมายกับทนายวิรัตน์ ได้ที่งาน TN Family ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น


46

The Show

โชว์รูม

สวัสดีครับในฉบับนี้เราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังริเริ่มจัดงานแสดงสินค้ากันครับ

หลักการปฏิบัติ ในการจัดงานแสดงสินค้า การจัดแสดงสินค้าในหน้าต่างโชว์

1.1 การพิจารณาเลือกสินค้า -ควรเลือกสินค้าที่ก�ำลังอยู่ในความต้องการของลูกค้า -เป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการมีโฆษณาพร้อมๆ กัน -เป็นสินค้าใหม่ที่ต้องการแนะน�ำ -เป็นสินค้าที่ท�ำก�ำไรให้กับร้าน -เป็นสินค้าที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ 1.2 ขั้นตอนการเตรียมการจัดแสดงสินค้า -วางแผนการจัดแสดงสินค้า -การเลือกสินค้าที่ต้องการน�ำมาจัดแสดง -การเตรียมพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง -ตรวจสอบพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงอีกครั้ง -จัดเตรียมบุคลากรที่จะใช้ในการปฎิบัติงานจัดแสดงสินค้า -ด�ำเนินการจัดแสดงสินค้าตามขั้นตอนต่างๆ

การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน

2.1 การจัดแสดงสินค้าทั่วทั้งร้าน ต้องค�ำนึงถึงวิธีการ ด�ำเนินงานของร้านค้าว่าเป็นร้านค้าแบบใด เช่น ร้านค้า แบบ Full Service ร้านค้าแบบ Limited Service หรือร้าน ค้าแบบ Self Service เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า จะต้องจัดทางเดินของลูกค้าและการจราจรภายในร้านใน การเดินเลือกชมและซื้อสินค้า 2.2 การจัดแสดงสินค้าเฉพาะจุด ได้แก่ ด้านหน้าร้าน ด้าน หลังร้าน จุดที่ใกล้กับเครื่องเก็บเงิน และพื้นที่ที่มีการจราจร หนาแน่น แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้าภายในร้าน 1. ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงสินค้าในครั้งนั้นว่า เพื่ออะไร 2. พิจารณาประเภท ลักษณะ ขนาดของสินค้าที่จะน�ำมาจัด แสดง 3. เลือกพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดแสดงให้เหมาะสม 4. เหมาะสมกับเวลา 5. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความงาม หวังว่าจะเป็นแนวทางที่จะต้องเตรียมตัวท�ำอะไรกันบ้างนะ ครับ แล้วพบกันในฉบับหน้า เราจะพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายและการ ประเมินผลที่จะได้อะไรบ้างในการจัดงานแสดงสินค้า ในอันดับ ต่อไปเป็นอันดับสุดท้ายของเนื้อหาการจัดแสดงสินค้า สวัสดี ครับ p


Komchnag’s IT

คมช่างไอที

บางคนอาจจะก�ำลังสงสัยว่า ท�ำไมแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่เราใช้กันเป็นประจ�ำทุกวัน มีอาการมึนๆ เอ๋อๆ หมดเร็วบ้าง แบตรวนขึ้นๆ ลงๆ บ้าง เพราะความจริงแล้วแบตเตอรี่ก็ต้องการการดูแลอย่างสม�่ำเสมอและถูกต้อง วันนี้คมช่างมีวิธีการ ชุบชีวิตเจ้าแบตเตอรี่ที่ดูรวนๆ ให้กลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอยกตัวอย่างเครื่อง IPhone ยอดฮิตมาให้ลองท�ำดูกัน

1 ใช้ Battery ให้หมดเกลี้ยงจน iPhone ปิดตัวเอง ใช้แบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง แม้จะปรากฏข้อความว่าเหลือ 10% แล้ว ก็ยังให้ใช้ต่อจนเครื่องปิดตัวเองไป จากนั้น ให้เปิด เครื่องขึ้นมาใหม่ ใช้ต่อไปอีกเรื่อยๆ ท�ำซ�้ำกันจนกว่าตอนที่เปิดเครื่องใหม่ จะปรากฏเป็นรูปสัญลักษณ์ ปลั๊กไฟกับ แบตเตอร์รี่ ในหน้าจอสีด�ำๆ นั่นแสดงว่าเครื่องจะไม่สามารถท�ำอะไรได้ต่อแล้วเนื่องจากไม่มีไฟเลี้ยงเพียงพอ เมื่อ ปรากฏเป็นรูปสัญลักษณ์ดังกล่าว ก็รอให้เครื่องปิดหน้าจอนั้นไปเอง 2. Charge Battery ให้เต็ม โดยการใช้ Dock (ควรจะ Charge ไม่น้อยกว่า 8 ชม. รวมทั้งปิด IPhone ให้ดับสนิทด้วย) 3. ปิดเครื่องทิ้งไว้อีก 8 ชม. เมื่อถอดออกจาก Dock เพื่อให้ Battery เปลี่ยนค่าความจ�ำใหม่ 4. เปิดใช้งาน ให้ Battery หมดเกลี้ยงอีก 1 รอบ 5. ท�ำการ Charge แบบข้อ 2 อีก 1 รอบ จะเห็นได้ว่า เมื่อ Charge ไฟในรอบต่อๆ ไปจน เต็ม Battery Meter ที่เป็นไอคอนสีเขียวๆ ใหญ่ๆ ตอน Charge Battery เต็มแล้ว จะเรืองแสงวาวๆ ได้ด้วย นั่นคืออาการของ Battery ที่เต็มปรี่อย่างถูกต้อง การท�ำตามขั้นตอนนี้ เป็นเหมือนการท�ำให้ Battery จ�ำค่าเต็มๆ ใหม่อีกครั้ง เพราะเมื่อเราแกะ iPhone ออกมา จากกล่อง แต่ละเครื่องมีค่า Battery ไม่เท่ากัน จึงท�ำให้ Battery เกิดอาการงงๆ ตัวเอง แต่เมื่อท�ำการ Reset ใหม่ ก็ เหมือนเปลี่ยนให้ Battery เริ่มต้นชีวิตใหม่ พร้อมประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยม p วิธีนี้ยังสามารถใช้ได้กับเครื่องโทรศัพท์มือถือทั่วไป และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ได้อีกด้วย

47


48

Business Talk

บอกเล่าธุรกิจ

ในอดีดโฆษณาถูกมองว่าค่อนข้างสิ้นเปลือง ไม่เกิดประโยชน์หรือคุ้มค่าการลงทุนในเม็ดเงิน ที่จ่ายลงไป เจ้าของธุรกิจหลายคนโดยเฉพาะเจ้าของ ธุรกิจหน้าใหม่ไม่ค่อยสนใจการท�ำโฆษณามากนัก ด้วยเหตุผลหลักที่ว่าต้องใช้เม็ดเงินลงทุน ทั้งยังวัดผล ส�ำเร็จที่เกิดจากการโฆษณาได้น้อยมาก ขณะที่ธุรกิจของตัวเองเพิ่งเกิดใหม่และยังท�ำก�ำไร ได้น้อย จึงหาทางหลีกเลี่ยงกันหันไปใช้พนักงานขาย โดยตรงกันเสียมากกว่า แต่ในปัจจุบัน ทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไป ท�ำให้แง่มุมที่มีต่อการโฆษณาดีขึ้นตามล�ำดับด้วย หลายบริษัทใช้การโฆษณาเป็นสื่อเพิ่มยอดขาย ซึ่งสร้างความส�ำเร็จอย่างงดงาม และกลายเป็น สิ่งส�ำคัญที่บริษัทของเราต้องเริ่มพิจารณา เรื่องสร้างโฆษณาให้กับบริษัท ก่อนอื่นควรท�ำความเข้าใจเสียก่อนว่าการโฆษณา มีความเป็นสื่อสารมวลชนและถือเป็นเครื่องมือ ทางการตลาดที่ใช้เพื่อการประกาศสินค้าหรือบริการ เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน จะเห็นว่านักการตลาด และนักโฆษณามักท�ำงานควบคู่กันเสมอ โดยโฆษณา สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น โฆษณาทางสื่อ โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง และสื่อโฆษณา ณ จุดขาย เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ และเหตุผลที่ดีที่ควรน�ำโฆษณามาใช้ในบริษัทมีอยู่ หลายเหตุผลด้วยกัน

โฆษณาลดค่าใช้จ่ายของฝ่ายขาย

การที่โฆษณาสามารถกระท�ำได้ผ่านสื่อสารมวลชน ท�ำให้สามารถสื่อสารไปยัง ผู้คนได้ครั้งละมากๆ จึงมีความคุ้มค่ามากกว่าการที่การส่งพนักงานขายไปเคาะ ประตูขายสินค้าตามบ้าน ซึ่งบางครั้งอาจสร้างมุมมองที่ไม่ดีต่อตราสินค้าก็เป็นได้ และยังเป็นความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอีกด้วย

โฆษณาสร้างความทรงจ�ำตราสินค้า

โฆษณาที่น�ำเสนอออกไปด้วยการสร้างสรรค์ที่ดี มีความถี่ในการน�ำเสนอ และเข้าถึงผู้บริโภคมากพอ สามารถท�ำให้ผู้บริโภคจดจ�ำสินค้าของเราได้เป็น อย่างดี

โฆษณาสร้างยอดการผลิตได้จ�ำนวนมาก

อย่างที่กล่าวแล้วว่าโฆษณาสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปยังผู้คนได้เป็นจ�ำนวนมาก และเมื่อผู้รับจ�ำนวนมากเกิดสนใจในตัวสินค้าและบริการก็ท�ำให้เกิดความต้องการสินค้าและ บริการเป็นจ�ำนวนมากขึ้นตามไปด้วย

โฆษณากระตุ้นการขายสินค้าอย่างสม�่ำเสมอ

การที่ผู้บริโภครับข่าวสารจากโฆษณาอย่างสม�่ำเสมอมีส่วนช่วยสร้างความทรงจ�ำที่ดีให้กับผู้บริโภค ท�ำให้ผู้บริโภค หันมาใช้สินค้าของเราเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง ซึ่งจะท�ำให้เกิดความภักดีในตราสินค้าของเราหรือ Brand Loyalty ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการท�ำการตลาด


49

โฆษณาให้ข้อมูลข่าวสาร

การให้ข้อมูลข่าวสารคือหน้าที่หลักของสื่อโฆษณาเลยก็ว่าได้ เพราะเมื่อบริษัทออกสินค้าหรือบริการใหม่ๆ การกระจาย ข่าวสารข้อมูลความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับแรกที่ ต้องท�ำ การโฆษณาจึงเข้ามามีบทบาทในทันที เพราะสามารถ กระจายข้อมูลและส่งสารไปยังผู้บริโภคได้ครั้งละมากๆ ต่อ จ�ำนวนการเผยแพร่หนึ่งครั้ง

โฆษณาเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค

การที่มีสินค้าหรือบริการมีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันอยู่ในตลาดเป็นจ�ำนวนมาก การแข่งขันจึงสูงขึ้นตามไป ด้วย ผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าประเภทที่เรียกว่า “สินค้าทดแทนได้” การโฆษณาจึงช่วยสร้าง ความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ทางการค้าได้เป็นอย่างดี

โฆษณาแก้ไขปัญหาทางการตลาด

สินค้าบางประเภทมีจุดอ่อนอยู่ในตัวเมื่อเทียบกับคู่แข่งแบบด้านต่อด้าน โฆษณามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยน�ำเสนอคุณสมบัติข้อได้เปรียบบาง ส่วนที่สินค้าของคู่แข่งไม่มี และช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของสินค้าให้ ออกสู่สาธารณชนด้วย เช่น โซดายี่ห้อหนึ่งที่ถูกมองว่ามีความซ่าสู้อีกยี่ห้อ ไม่ได้

โฆษณาลดภาระพนักงานขายสินค้า

เมื่อผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณาแล้ว กลยุทธ์และวิธีการทางเทคนิคในการน�ำเสนอจะมี ส่วนช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ท�ำให้พนักงานขายไม่ต้องให้บริการหนักจนเกินไป และอาจช่วยลดต้นทุน ในการจ้างพนักงานขายได้อีกทางหนึ่งด้วย

โฆษณาท�ำให้เกิดความต้องการของสินค้าในทันที

เมื่อผู้บริโภคได้รับชมโฆษณาสินค้าหรือบริการของเราแล้วมีปฏิกิริยาหรือ Take Action ต้องการใช้สินค้าของเราขึ้นมา นั่นหมายความว่าการท�ำการโฆษณาประสบ ความส�ำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้ว คือสามารถขายสินค้าและบริการออกไปได้ และน�ำมาซึ่ง เม็ดเงินเข้าสู่บริษัทของเรา สิ่งนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดในการท�ำโฆษณา

จะเห็นได้ว่าการท�ำโฆษณามีข้อดีต่อบริษัทมาก ถึงแม้ต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็ตาม แต่ก็มี ความคุ้มค่ามากเช่นกัน อีกทั้งบริษัทที่มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับสังคม ระดับประเทศ หรือใน ระดับโลก ทุกบริษัทต่างก็มีการท�ำโฆษณากันทั้งนั้น อย่างน้อยถ้าไม่ใช่เพื่อขายสินค้าก็ต้องการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี บางบริษัทถึงกับมีฝ่ายโฆษณาเป็นของตัวเองด้วยซ�้ำไป อีกอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญคือการวัดผลจากการท�ำ โฆษณาในปัจจุบันก็สามารถท�ำได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง เราจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญเงินไป โดยเปล่าประโยชน์เพราะลงทุนท�ำโฆษณาอีกต่อไป p


50

KomChang Style

สบายๆ สไตล์คมช่าง

นายสาระ บันเทิง

สวัสดีครับ ทุกท่านสบายดีนะครับ ฉบับนี้ผมอยากจะขอแนะน�ำ เพื่อนที่อยู่ในวงการที่ก�ำลังเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในแถบเอเซีย และก็ตรงกับ AEC ที่จะมาถึงในปีหน้านี้ด้วย หากพูดถึงเรื่องความเลื่อมใสศรัทธาทางด้านไสยศาสตร์ นอกจาก ในเมืองไทยแล้ว ยังมีอีกหลายเชื้อชาติที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเองที่ให้ ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ด้วยงานฝีมือในการสร้างวัตถุมงคล แขนงนี้ จึงมีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และต้องแข่งขันวัด คุณภาพกันด้วยงานฝีมือ ความละเอียดพิถีพิถัน คุณวิทยา(แจ๊ว) เป็นผู้สร้างงานประเภทนี้ในงานฝีมือที่ถือได้ว่าอยู่ ในระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทย จนเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติมา แล้ว ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และไต้หวัน จากการศึกษาที่โรงเรียนเพาะช่าง คุณแจ๊วได้ไปท�ำงานด้านโฆษณา และภาพยนต์ ในต�ำแหน่ง Art Director อยู่หลายสิบปี จากนั้นจึงได้ หวนกลับมาท�ำงานด้านที่ตนรักและถนัดนั่นคืองานปั้น การสร้างผลงานที่แตกต่างพร้อมความพิถีพิถันทุกกระเบียดนิ้ว เกิด จากความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนเอง ที่ตอบโจทย์ได้ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ที่เป็นงานฝีมือล้วนๆ ใส่ใจในราย ละเอียดทุกขั้นตอน โดยในแต่ละรูปแบบจะผลิตออกมาในจ�ำนวนที่จ�ำกัด สร้างความตื่นตาตื่นใจ และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

คุณวิทยา นาทอง(แจ๊ว)


51

ผลงานที่ดีมีคุณภาพ คือการทุ่มเทเก็บรายละเอียด อย่างพิถีพิถันทุกชิ้นงาน ลูกค้าชาวต่างชาติที่มีความสนใจและให้ความไว้วางใจในการสร้าง ผลงานเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในแถบเอเซีย โดยมีตลาดชาว ฮ่องกง และไต้หวันเป็นตลาดหลักส�ำคัญ โดยมีออเดอร์ของแต่ละรูป แบบในจ�ำนวนไม่เกิน 100-200 ชิ้นเท่านั้น โดยการท�ำงานในแต่ละครั้ง นั้น จะท�ำเป็นแบบงานร่างรูปแบบไปน�ำเสนอให้กับลูกค้าก่อน โดยเป็น ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองแล้วปรับแต่งจนเป็นที่น่าพอใจ จึงผลิต ออกมาเป็นชิ้นงานจริง ซึ่งในขณะนี้ มีผลงานออกสู่สายตาลูกค้าไป แล้วกว่าหลายร้อยแบบ

เรื่องราวที่ผมน�ำเสนอในฉบับนี้ ไม่ใช่เพื่อให้เกิดความงมงายแต่ อย่างใด แต่เพื่ออยากน�ำเสนอให้ทราบว่า ในวงการเกี่ยวกับช่างไม่ว่า จะด้านไหน ถ้ามีความทุ่มเทและใส่ใจในคุณภาพ ก็สามารถสร้างราย ได้และชื่อเสียงให้กับประเทศเราได้เป็นอย่างมาก ส�ำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อ คุณแจ๊ว ได้ที่เบอร์โทร 0839308921

เอาละครับนายสาระ บันเทิง ก็ขอกล่าวอ�ำลากันในฉบับนี้ไว้เพียงเท่า นี้ พบกันใหม่ในฉบับหน้า ที่ผมจะเสาะหาสิ่งที่มีสาระประโยชน์ แต่ สบายๆ มามอบให้ส�ำหรับผู้อ่านทุกๆ ท่าน ต่อไป สวัสดีครับ... p คุณแจ๊วและภรรยาคู่ใจ


52

HEALTH

สุขภาพ

ที่พึงหลีกเลี่ยง เมื่อยามท้องว่าง

นำ�้ ประเภทไหน ทไี่ ม่ควรรับประทาน พร้อมยา

อย่าง เวลาหิว อะไรก็ห้ามไม่อยู่! ลองปรับนิสัยการรับประทาน กันซักนิด เพราะอาหารบางอย่าง อาจเป็นเมนูที่ไม่ควรถูก เลือก เมื่อยามท้องว่าง 1. เหล้า กระเทียม ทั้งสองอย่างนี้จะยิ่งกระตุ้นเยื่อบุก ระเพาะอาหาร ส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะอาหาร อักเสบ และ เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ 2. น�้ำตาลหรืออาหารหวาน เช่น น�้ำอัดลม ลูกอม ช็อกโกแลต เพราะจะท�ำให้โปรตีนรวมตัวกับน�้ำตาล ส่งผลต่อ การดูดซึมโปรตีนทุกชนิด และลดสมรรถภาพการท�ำงานของ ระบบหมุนเวียนเลือดและไต 3. ชาแก่ จะท�ำให้กรดเกลือของน�้ำย่อยในกระเพาะอาหาร เจือจาง เกิดอาการใจสั่น เวียนศีรษะ มือเท้าไม่มีแรง 4. ลูกพลับ เป็นตัวกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่ง กรดเกลือออกมามาก ท�ำให้เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ และอาจเป็น แผลในกระเพาะอาหารได้ 5. กล้วย เพราะจะเพิ่มธาตุแมกนีเซียมในเลือดให้สูงขึ้น ท�ำให้สูญเสียสัดส่วนของแคลเซียม และแมกนีเซียม เป็นการ ยับยั้งการท�ำงานของหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ สุขภาพอย่างมาก 6. ผัก เพราะหากรับประทานผักอย่างเดียวขณะท้องว่าง จะท�ำให้ท้องอืด 7. นมและถั่วเหลือง แม้จะอุดมด้วยโปรตีน แต่จะเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อกระเพาะอาหารมีสารประเภทแป้งอยู่ p

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บ่อยครั้งที่เวลารับประทานยา แต่คว้าแก้วน�้ำใกล้ตัวที่ไม่ใช่น�้ำเปล่าขึ้นมาดื่ม เพราะคิดว่าน�้ำอะไรก็ได้ที่จะไม่ท�ำให้ยาติดคอ แต่ความจริงแล้วน�้ำในแต่ละประเภทนั้น ส่งผลถึงประสิทธิภาพของตัวยาแต่ละชนิด ลองมาดูกันซิว่า น�้ำประเภทไหนที่ควรหลีกเลี่ยง ในการรับประทานพร้อมยา

• น�้ำส้ม อาจเกิดการยับยั้งเอ็นไซม์ ที่ช่วยเปลี่ยนแปลง ยาบางชนิดเพื่อให้ร่างกายน�ำไปใช้ ท�ำให้ยามีประสิทธิภาพ น้อยลง แต่ออกฤทธิ์ข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น • ชา กาแฟ น�้ำอัดลม การบริโภคคาเฟอีนเป็นประจ�ำ ขณะกินยารักษาโรคหอบหืด จะท�ำให้เกิดผลข้างเคียงมาก ขึ้น นอกจากนี้ คาเฟอีนจะท�ำให้กระเพาะอาหารระคาย เคืองได้ • นม แคลเซียม จะยับยั้งการดูดซึมยาปฏิชีวนะบางชนิด • แอลกอฮอล์ มีฤทธิ์กดประสาท ท�ำให้สติสัมปชัญญะ ของเราลดลง หากรับประทานร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กด ประสาท เช่น ยาแก้แพ้ ยาคลายกังวล ยาต้านซึมเศร้า อาจท�ำให้ง่วงซึม ขาดสมาธิ ได้มากกว่าปกติ ถ้ารุนแรงอาจ ถึงขั้นหมดสติหรือหยุดหายใจไปเลย และอาจท�ำให้ตับเสีย หายได้ถ้าดื่มเป็นประจ�ำ • เครื่องดื่มที่มีเส้นใยพืช เพราะใยพืชอาจไปจับกับตัว ยาได้มากมายหลายชนิด ท�ำให้ยาเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ ลดลง p

Tips น�้ำเปล่ากับยาดีที่สุด

นอกจากจะไม่มีผลกับยาที่รับ ประทานแล้วหากดื่มในปริมาณที่ เพียงพอยังช่วยละลายยา เพิ่มการ ดูดซึม และลดผลข้างเคียงบางอย่าง ที่เกิดขึ้นกับยา โดยเฉพาะยาที่ท�ำให้ เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร


53

แอปเปิ้ล

ต่างสี ต่างประโยชน์

“แอปเปิ้ล” ผลไม้เมืองหนาวยอดฮิตในบ้านเรา มีหลากหลายสีสันน่ารับประทาน ไม่ว่าจะเป็น สีแดง สีชมพู สีเขียวหรือว่าสีเหลือง ประโยชน์ของแอปเปิ้ลในแต่ละสี ก็จะให้ประโยชน์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไปตามสีของแอปเปิ้ลเช่นกัน

แอปเปิ้ลสีแดง

มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์มากที่สุด และยังมีอิลาสตินและคอลลาเจนที่ดีต่อสุขภาพผิวอีกด้วย

แอปเปิ้ลสีเขียว

มีรสเปรี้ยวอมหวาน ช่วยในเรื่องการควบคุมน�้ำหนักได้ดี เพราะมีน�้ำตาลน้อย และมีสารอิลาสตินและคอลลาเจน เช่นเดียวกับแอปเปิ้ลสีแดง ช่วยให้ผิวแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี แอปเปิ้ลสีเขียว ที่มีรสเปรี้ยว สามารถน�ำมาท�ำน�้ำพริก หรือใส่ในย�ำ เพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางอาหารได้

แอปเปิ้ลสีชมพู

มีคุณค่าทางสารอาหารที่ส�ำคัญคือ มีสารฟิโนลิกมากที่สุด ซึ่งสารตัวนี้ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้าและชะลอความแก่ และยังมีฟลาโวนอยด์ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินซี ท�ำให้ผนังหลอดเลือดฝอยแข็งแรง ลดการอักเสบ ลดไข้ รวมทั้งช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันได้อีกด้วย

แอปเปิ้ลสีเหลือง

มีสารเควอร์ซิติน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และต้อกระจก รับประทานแอปเปิ้ลโดยไม่ปอกเปลือก 1 ผล จะได้รับพลังงานประมาณ 80 กิโลแคลอรี่ มีวิตามินบี 6 เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัม และวิตามินซีมากถึง 7.9 มิลลิกรัม p


54

Horoscope

พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน-ได้เวลาของการเปลี่ยนแปลงตาม กาลเวลา บ้างก็ต้องเผชิญกับเส้นทางอาชีพที่ ขรุขระ ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาที่ชัดเจนมากนัก กลางเดือนมีเกณฑ์การติดต่อที่แปลกใหม่ หรือได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือการติดต่อ ระหว่างประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกันท่านจะ พบกับอุปสรรคเรื่องการนัดหมายเอกสาร สัญญา ควรใส่ใจให้มากเป็นพิเศษ การเงิน-แม้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย หรือ ฐานะดีมั่นคง ท่านก็มักจะมีเรื่องร้อนใจ หรือ กังวลเกี่ยวกับทรัพย์สินในช่วงนี้ ตลอดเดือน นี้ท่านไม่ควรตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญใดๆ ที่ เกี่ยวกับการเงินหรือเอกสารทั้งปวง แต่ยังมี เกณฑ์โชคลาภจากบุญเก่าของท่าน ความรัก-จะมีคนมาแอบหลงรัก หากท่านมี รักที่มั่นคงแล้ว ควรพิจารณาให้ดี ความรักนี้ ไม่เป็นพิษเป็นภัย แต่หากท่านเลือกผิด ความ ผิดจะอยู่ที่ท่าน p

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน-เป็นเวลาของนักลงทุน นักเสี่ยงโชค นักเก็งก�ำไร ท่านที่ท�ำงานอิสระ มีเกณฑ์ ประมูลงานได้ หรือได้รับงานที่ส�ำคัญ มีผล ประโยชน์มากมาย ส่วนท่านที่ท�ำงานประจ�ำ มีเกณฑ์ได้รายได้เพิ่มขึ้น การเงิน-สัปดาห์แรกจะมีอุบัติเหตุทางการ เงิน เสียเงินโดยใช่เหตุ หรือมีเหตุท�ำให้ราย ได้สะดุด แต่ก็ยังพอมีโชคเข้ามาในช่วงกลาง เดือนและมีโอกาสดีๆ เข้ามามากมาย ที่ ส�ำคัญจะมีโชคจากต่างแดน ช่วงปลายเดือน ท่านจะมีเรื่องเครียดกับสัญญาหรือเรื่องผล ประโยชน์พอสมควร และอาจจะต้องพึ่งพา ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ความรัก-ท่านจะมีความกล้าหาญ สานต่อใน เรื่องความรัก หรือก้าวไปหาสิ่งที่ต้องการได้ ด้วยความเชื่อมั่นและความจริงใจ คนรักจะ ต้องพ่ายแพ้ต่อความจริงใจของท่าน และพบ หนทางแห่งการเปลี่ยนแปลง p

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน-การงานยังโดดเด่นเป็นที่ค�้ำจุนชีวิต แต่ความคาดหวังบางอย่าง หรือการวางแผน อนาคต การประชุมข้อตกลง ต่างๆ มักจะ ท�ำให้ท่านวุ่นวาย ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ควรเริ่มชะลอลงบ้าง คิดจะทุ่มเทสิ่งต่างๆ เพื่ออนาคต ควรคิดให้หนัก ช่วงกลางเดือน ให้เผื่อใจกับความผิดพลาด หรือผิดหวังใน เรื่องผลประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับ การเงิน-ผลประโยชน์จากหน้าที่การงานยัง หวังได้เต็มที่ แต่ผลประโยชน์จากการปันผล ส่วนแบ่ง การเสี่ยงต่างๆ ยังหาความแน่นอน ไม่ได้ กลางเดือนมีเกณฑ์ฟลุค หากมีคดี ความ หรือการแข่งขัน จะชนะและได้รับผล ประโยชน์เต็มที่ ปลายเดือนเหมาะแก่การ เก็บออม จัดการทุนรอน หรือเงินในอนาคต ความรัก-ท่านที่มีปัญหาเรื่องคนรักคู่ครอง แบบเต็มกลืน ท่านจะสามารถหาบทสรุป อย่างที่ควรจะเป็นได้ ส่วนท่านที่เพิ่งพบรัก จะเกิดปัญหาเคลือบแคลงใจ และปริศนาที่ ต้องค้นหาค�ำตอบ p

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน-ท่านที่มีกิจการส่วนตัวหรืออาชีพ อิสระ ท่านจะพบข้อเท็จจริงหรือสัจธรรมใน เนื้องานบางอย่าง ที่จะท�ำให้ท่านใช้เป็นพื้น ฐานในการสร้างสรรค์อนาคต ท่านที่กระท�ำ การใดๆ เมฆหมอกที่บดบังอยู่ จะเริ่มจาง หายไป พร้อมเลือกทางที่เหมาะควรและเป็น ประโยชน์ต่อไปในอนาคต การเงิน-เรื่องตัวเลขในบัญชีท่านจะไม่ต้อง กังวลมากนัก เพราะรายได้และลาภผลก็ยัง หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์แรกและกลางเดือน ควรดูแล เอกสารสัญญาให้รอบคอบ และไม่ควรท�ำ สัญญาที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค�้ำ ประกันหรือรับรองฐานะของใคร ความรัก-เนื้อคู่จะปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นที่เพิ่ง พบ หรือเคยพลัดพรากกันไปแล้วก็ตาม เป็น เวลาที่ได้เห็นหัวใจตนเองและคนรัก ทุกอย่าง อยู่ในความเป็นจริง และตรึงตาตรึงใจ ไม่ว่า จะเป็นบทสุข หรือบทเศร้า p

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน-ท่านจะสามารถจัดการงานหรือ หน้าที่ของท่านให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยความ เข้มแข็งเด็ดขาดด้วยตัวของท่านเอง แต่เดือน นี้ก็เป็นเดือนแห่งปัญหาอยู่ไม่น้อย โดย เฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เป็นความลับ ถูกแทง ข้างหลัง หรือบริวารคิดนอกลู่นอกทาง แต่ ท่านจะผ่านไปได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของ ท่านเอง ปลายเดือนมีเกณฑ์ได้เพื่อนร่วมงาน ใหม่ หรือได้หุ้นส่วน การเงิน-เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจัดการ ปัญหาหนี้สิน มีเกณฑ์ว่าจะใช้หนี้ได้สมบูรณ์ เลยทีเดียว หากมีคดีความเรื่องผลประโยชน์ ท่านจะเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือชนะ ความรัก-มีลุ้นว่าจะออกหัวออกก้อย หรือ ท่านจะพบกับเรื่องที่ยากแก่การท�ำใจให้สงบ อยู่ได้ ท่านมักจะระแวงแคลงใจคนที่รักอย่าง ใดอย่างหนึ่ง และมักมองโลกในแง่ร้าย ชวน ให้เข้าใจผิดต่อกัน ท่านที่ยังโสดและยัง แสวงหารัก จะพบรักหรือคู่แท้ p

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน-ท่านที่มีหน้าที่การงานมั่นคงแล้ว ท่านจะได้รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น แม้บางทีจะ เป็นงานพิเศษ หรือไม่ได้สลักส�ำคัญอะไร แต่ ก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถของท่านไม่น้อย ทีเดียว ท่านที่เป็นนักวิชาการ หรือจะน�ำ เสนอผลงานใดๆ มีเกณฑ์ดี เว้นแต่ในช่วง กลางเดือนอาจเกิดความสับสน ท�ำอะไรผิดๆ ถูกๆ ให้ระมัดระวัง การเงิน-แม้จะมีโชคลาภหรือรายได้งาม อย่างไร ท่านก็มักจะกลัวกับการเสียไป ไม่ อยากใช้จ่าย บ้างก็ตั้งเป้าหมายในการเก็บ ออมอย่างเคร่งครัดอีกครั้ง ปลายเดือนจะมี ข่าวดี หรือได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นชิ้น เป็นอัน บางทีอาจจะไม่ได้เป็นเงิน แต่เป็น กิจการ ซึ่งเทียบได้กับทรัพย์สินจ�ำนวนมาก ความรัก-ท่านที่มีคู่รักเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว จะร่วมมือกันสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ ปลายเดือนจะเป็นช่วงแห่งค�ำมั่นสัญญา และ การสร้างความเชื่อมั่นให้กันและกัน หลายคู่มี เกณฑ์ได้แต่งงาน


55

September

ประจ�ำเดือนพฤษศจิกายน

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน-จะได้เวลาในการสิ้นสุดงานบาง อย่าง หรือจบสิ้นโครงการ แต่จะได้รับการ ขยับขยายงานหรือรับงานอื่นๆ กลางเดือน จะพบความยุ่งยากเรื่องสัญญา หรือลูกน้อง และบริวารอาจถึงขั้นมีการประท้วงก็เป็นได้ ท่านที่มีธุรกิจการงาน ระหว่างประเทศ จะมี โชคใหญ่หรือประสบความส�ำเร็จเกินความ คาดหมาย การเงิน-สัปดาห์แรกควรระวังการเสี่ยงทุก รูปแบบ แม้ว่าท่านจะเห็นลู่ทางอันแจ่มใส หรือเป็นต่อก็ตาม กลางเดือนมี เกณฑ์ได้โชค แต่มักจะพบความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ปลายเดือนอาจได้โชคทางไกล หรือจากญาติ ผู้ใหญ่ ความรัก-มีเกณฑ์วิวาห์ พบความหวานชื่นใน ความรัก แม้แต่ใครที่ก�ำลังมีปัญหาเรื่อง ความรัก ปัญหาก็จะจบลงด้วยดี และเป็นที่ พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย p

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน-งานทั้งเก่าทั้งใหม่ประดังประเดรุม สุม ต้องค่อยๆ สะสาง ไม่เช่นนั้นท่านจะจับ ต้นชนปลายไม่ถูก นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ว่าจะ ขาดผู้ช่วยที่มีความสามารถ หรือขาดมือขวา เลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามยังมีเกณฑ์ว่าจะ ได้บริวารเพิ่มขึ้นในช่วงกลางเดือน เดือนนี้ ควรระวังเรื่องการท�ำสัญญา อาจเกิดความ ผิดพลาดจากการสื่อสารก็เป็นได้ การเงิน-มักจะมีโชคแบบไม่ได้คาดหวัง อันที่ หวังไว้มักคลาดเคลื่อน ขอให้ใจเย็นๆ อย่าใส่ อารมณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะจะบั่นทอนให้ ท่านมีพลังอ่อนลง โอกาสที่จะได้รับโชคก็จะ ยิ่งห่างออกไป นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้ครอบ ครองเครื่องประดับมีค่ามีราคา ความรัก-ช่วงเดือนนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้ ตัดใจจากสิ่งที่ท�ำให้ท่านต้องหวั่นไหว ทุกข์ ร้อน โดยเฉพาะท่านที่ก�ำลังมีปัญหาเรื่องชีวิต คู่ จะได้เวลาจบสิ้นตามเวลาอันสมควร หาก ท่านยังคงดื้อดึงปล่อยให้ยืดเยื้อ ก็จะเป็น ปัญหาที่ย้อนกลับมาผูกชีวิตท่านเอง ส่วน คู่รักที่ห่างไกลจะมีข่าวดี p

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน-การปรับตัวจะเป็นสิ่งส�ำคัญในช่วงนี้ ท่านต้องท�ำตัวให้คล้อยตามหรือเข้าหา เข้าใจ ผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อม ณ ขณะนั้น จึงจะอยู่ รอดและไม่เสียผลประโยชน์ หากท่านเป็นนัก ธุรกิจ หรือผู้บริหาร ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ ความคิด และการพิจารณาเป็นพิเศษ และ ต้องท�ำงานด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง การเงิน-ต้นเดือนอาจมีโชคลาภเล็กๆ น้อยๆ ควรระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่าย และการ ตัดสินใจส�ำคัญเรื่องการเงิน เพราะท่านมัก จะตัดสินใจผิด หรือถูกหลอกลวงเอาได้ ให้ ระมัดระวังคนใกล้ชิด จะท�ำให้แผนการใช้ จ่ายเงินของท่านแต่เดิมรวนได้ ปลายสัปดาห์ มีเกณฑ์รับโชค ความรัก-อาจจะไม่ค่อยหวานชื่นมากนัก บาง ท่านอาจจะเกิดอาการเอือมๆ ด้วยซ�้ำ ท่านที่ สงสัยใคร่รู้เรื่องของคนรัก อย่าได้เสาะหา ข้อมูลเลย เพราะยิ่งหาก็อาจจะยิ่งพบสิ่งที่ ลวง ท�ำให้เสียใจเปล่าๆ p

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน-ยังคงอยู่ในเกณฑ์เจริญรุ่งเรือง และมีท่านเป็นหัวเรือใหญ่ ผู้น�ำความก้าวหน้า และความส�ำเร็จมาสู่องค์กร ผลประโยชน์ก็ จะตามมาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะครึ่งเดือน หลังของเดือนพฤศจิกายน หน้าที่การงานจะ สดใสที่สุดในรอบหลายๆ ปีก็ว่าได้ การเงิน-โชคส�ำคัญๆ คงต้องรอในช่วง สัปดาห์ที่สองของเดือนเป็นต้นไป โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน บางที ท่านเองก็เป็นตัวน�ำโชคให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย ความรัก-ได้เวลาเป็นฝั่งเป็นฝา ท่านที่อยู่ใน วัยก่อร่างสร้างตัว ก็จะได้โอกาสวางรากฐาน ส�ำคัญในเรื่องครอบครัว แต่หากท่านยังมีรัก รุงรัง ไม่ลงตัว ก็อาจเกิดความกังวลอยู่บ้าง อาจมีข่าวแซว หรือถูกแกล้งเล็กๆ น้อยๆ พอ จะท�ำให้ท่านหวั่นไหวได้เหมือนกัน p

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน-ต้องเตรียมรับมือกับอุปสรรคและ ปัญหาทุกรูปแบบ หากสามารถผ่านพ้นช่วง เวลานี้ไปได้ ก็จะได้รับการยอมรับอย่างกว้าง ขวาง กลางเดือนให้ระวังเรื่องการใช้ข้อมูล แบบผิดๆ อย่าเชื่อสิ่งใดง่ายๆ และไม่ควรไว้ วางใจใคร อาจมีเกณฑ์พบเรื่องทุจริตที่ยากจะ หาค�ำตอบ และให้ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสี การเงิน-เริ่มมีโชคลาภจากการแบ่งปัน หรือมี คนมาชดใช้หนี้สิน หากมีการแข่งขัน ท่านจะ ชนะหรือได้รางวัลจากการแข่งขันนั้นๆ ช่วง ปลายเดือนจะคิดหนักในเรื่องเอกสารทางการ เงิน บัญชีหรือมรดก แต่ที่สุดก็จะจบลงด้วยดี ความรัก-เป็นช่วงที่น่าเหนื่อยหน่ายส�ำหรับ ท่าน มักจะถูกตามตื๊อ หรือพบคนที่น่าร�ำคาญ มองในครอบครัวก็หาความสงบไม่ค่อยได้ ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังอินกับความรัก คนที่ท่าน รักก็มักมีอันต้องห่างไกล เช่น ต้องเดินทางไป ต่างประทศ ท�ำให้ท่านหาความสุขไม่ได้เท่าที่ ควร p

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน-สับสนยุ่งเหยิงเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่า ท่านจะอยู่ในวงการอาชีพใดก็คงท�ำงาน ล�ำบาก เพราะมักจะพบอุปสรรคที่ไม่คาดฝัน ท่านที่ค้าขายจะพบความผันผวนมากที่สุด ช่วงปลายเดือนมีเกณฑ์รับโชค แต่ก็เป็นโชค จากการใช้ความคิด พิจารณาอย่างหนักหน่วง ของท่าน การเงิน-มีโชคใหญ่ แต่ก็มีรายจ่ายมากเช่น เคย ช่วงนี้ท่านมักจะกล�้ำกลืนกับเรื่องสังคม หรือการท�ำอะไรที่ต้องรักษาหน้าตาชื่อเสียง ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของ ท่านด้วย นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้โชคจาก อสังหาริมทรัพย์หรือจากทางไกล ความรัก-ท่านเองมักจะเหนื่อยหน่าย หรือมี ความขัดแย้งในตัวเอง บ้างก็ไม่มีเวลา หรือ ติดขัดจนไม่สามารถเกี่ยวข้องกับเรื่องความ รักความใคร่ได้ปกตินัก p


56

Feng Shui

ฮวงจุ้ย

จากที่ได้น�ำเสนอเรื่องของฮวงจุ้ยประตูไปบ้างแล้วในฉบับปฐมฤกษ์ มาในฉบับนี้ขอน�ำเสนอเพิ่มเติมให้ละเอียดมากขึ้น อีกครั้งเพื่อให้เหมาะ กับฉบับที่กล่าวถึงประตูอีกครั้ง

เมื่อกล่าวถึงประตูบ้าน มิได้หมายถึง “ประตูรั้ว” หรือ “ประตูเข้าบ้าน” อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หมายถึงทั้งสองอย่าง เพราะทั้งสองประตูเป็นด่านแรกในการรับพลังชี่เข้าสู่บ้าน การวาง ต�ำแหน่งของประตูบ้าน จะมีหลักเกณฑ์มากมาย ลองมาดูสิว่า มีข้อบัญญัติอะไรบ้าง

“ประตูบ้าน” ถือเป็นส่วนที่ส�ำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย เรียกว่า ปากพลัง เป็นตัวแทนของทุกสิ่งทุกอย่างในอาคารบ้านเรือน

วางประตูรับกระแสวิ่งเข้า

การก�ำหนดต�ำแหน่งของประตู โดยเฉพาะประตูรั้ว จะต้องดู กระแสวิ่งเข้าเป็นหลัก โดยในต�ำราฮวงจุ้ยจะระบุเอาไว้ว่า “กระแสวิ่ง ซ้าย ให้เปิดประตูด้านขวา กระแสวิ่งขวา ให้เปิดประตูด้านซ้าย” หลัก การพิจารณากระแสวิ่งเข้า ก็ไม่ยากครับ ให้นึกถึงเวลาขับรถ กระแสที่ วิ่งเข้าก็คือ กระแสที่รถวิ่งเข้าสู่ตัวบ้าน นั่นเอง การวางต�ำแหน่งประตู รั้วตามกระแสชี่ที่วิ่งเข้าสู่ตัวบ้าน

ประตูรั้วอยู่ต�ำแหน่งด้านซ้าย

ถ้าน�ำหลักเสือขาว-มังกรเขียว มาพิจารณา ต�ำแหน่งประตูเข้า บ้าน (ประตูรั้ว) จะต้องอยู่ด้านซ้ายของบ้านเสมอ เพราะต�ำราฮวงจุ้ย จะถือว่า ต�ำแหน่งมังกรเป็นต�ำแหน่งใหญ่ การท�ำเป็นประตูทางเข้า ถือว่าเป็นมงคล จะดีกว่าการเปิดประตูทางเข้าในต�ำแหน่งเสือขาว หรือ ด้านขวาของบ้าน แต่หลักนี้ไม่ใช่หลักตายตัว ยังไงต้องดูกระแสวิ่งเข้า ประกอบด้วย

ประตูเข้าตัวบ้านอยู่กลาง

ต�ำแหน่งประตูทางเข้าบ้านตรงกลางจะเหมาะกับบ้านหลังใหญ่ เท่านั้น เพราะหลักฮวงจุ้ยจะห้ามเอาไว้ว่า กระแสที่วิ่งมาจากประตูทาง เข้า ห้ามชนตัวบ้าน ถ้าบ้านมีพื้นที่น้อย แล้ววางประตูอยู่ตรงกลาง โอกาสที่จะกระแสจะวิ่งชนตัวบ้านก็มีสูง

ประตูรั้วห้ามตรงกับประตูบ้าน

เมื่อได้ต�ำแหน่งของประตูรั้วแล้ว การพิจารณาประตูเข้าสู่ตัวบ้าน จะต้องเลือกวางประตูไม่ให้ตรงกับประตูรั้ว เพราะเป็นกฎข้อห้ามใน ทางฮวงจุ้ย เนื่องจากกระแสจะวิ่งเป็นเส้นตรงเข้าสู่ตัวบ้าน ถือเป็น กระแสที่ร้าย ห้ามวางอย่างเด็ดขาด ต�ำแหน่งที่ดีก็คือ ประตูเข้าบ้าน จะต้องอยู่เฉียงกับประตูรั้ว ประตูรั้วกับประตูบ้านตรงกัน ถือเป็นข้อ ห้ามร้ายแรงมากในทางฮวงจุ้ย

บริเวณหน้าประตูต้องโล่ง

หน้าประตูใหญ่เข้าบ้าน ถ้าเป็นสนามหรือมีที่โล่ง จะถือว่าดีมาก เพราะบริเวณที่โล่งหน้าประตูบ้านก็คือลานรับพลังนั่นเอง ต�ำราฮวงจุ้ย เขียนไว้ชัดว่า หน้าประตูห้ามอุดตัน หรือมีสิ่งปิดบัง เช่น ต้นไม้ใหญ่ บริเวณหน้าประตูที่ดีจะต้องให้แสงแดดส่องถึง มีลมพัดผ่านได้ดี บ้าน นั้นก็จะรับแต่สิ่งดีๆเข้าบ้าน

หลีกเลี่ยงการวางต�ำแหน่งประตูอยู่ข้างบ้าน

แบบบ้านส่วนใหญ่ มักวางต�ำแหน่งประตูเข้าบ้านให้หันมาหน้าบ้าน มากกว่าจะวางประตูเข้าไว้ทางด้านข้างของบ้าน ประตูที่หันหน้าไปสู่ ถนนหน้าบ้าน จะรับกระแสเข้าได้ดีกว่า

ประตูเข้าบ้านห้ามมี 2 ประตู

นี่เป็นกฎข้อห้ามอีกข้อหนึ่ง เพราะในทางฮวงจุ้ยถือว่า การมีประตู ทางเข้าบ้าน 2 ประตู เท่ากับมี 2 ปาก จะเก็บทรัพย์ไม่อยู่

ขนาดของประตูต้องสมดุลกับตัวบ้าน

ประตูจะใหญ่จะเล็ก ต้องขึ้นอยู่กับตัวบ้านเป็นหลัก ประตูถ้าเล็ก เกินไป ท�ำให้กระแสชี่ไหลเข้าไม่สะดวก ถ้าประตูใหญ่เกินไป กระแสชี่ ก็จะกระจายออก เก็บรักษาชี่ไม่ได้ เพราะฉะนั้น ท�ำให้พอดีกับขนาด ของบ้านดีที่สุด แต่ส่วนใหญ่ประตูเข้าบ้านถ้ามีขนาดใหญ่จะดีกว่าเล็ก และเหมาะที่จะท�ำเป็นประตูเปิดแบบสองบาน มากกว่าประตูบานเดียว


57

หากประตูเป็นมงคล พลังก็เป็นมงคล เพราะถือว่าเป็นด่านแรกที่จะผ่านเข้าสู่บ้าน

การก�ำหนดทิศของประตู

การที่ประตูจะหันไปทิศทางไหนดีนั้น ในทางฮวงจุ้ยบอกเอาไว้ว่า ให้พิจารณาชัยภูมิให้ถูกต้องเสียก่อน ไม่ใช่เอาทิศมาเป็นตัวก�ำหนด ทิศ ของประตูที่ดีในต�ำราบอกว่า ทิศใต้ดีที่สุด เพราะทิศใต้เป็นทิศของ ทรัพย์หรือโชคลาภ นอกจากนี้ยังเป็นทิศทางลมที่ดีอีกด้วย รองลงมาก็เป็นทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศของมังกร เป็นทิศที่แสง จะส่องตอนเช้า ส่วนทิศไม่ดีก็คือทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่น�ำโรคภัยมาให้ เพราะเป็นทิศอับลม ฤดูหนาวก็น�ำลมแห้งแล้งมาสู่บ้าน มีแต่เรื่องเจ็บ ป่วยตลอดปี ส่วนทิศตะวันตก แดดส่องเข้าประตูในตอนบ่าย ท�ำให้ บ้านร้อน

ประตูควรเปิดเข้าหรือเปิดออก

โดยธรรมชาติแล้ว การเปิดประตูในลักษณะเปิดเข้าย่อมดีที่สุด เพราะกระแสจะไหลอย่างราบรื่น แต่เดี๋ยวนี้ประตูบ้านส่วนใหญ่จะเปิด ออก เพราะต้องท�ำประตูเหล็กดัดอีกชั้นหนึ่ง ถ้ามองประเด็นนี้ก็ไม่น่า จะเสียหายอะไรมากถ้าประตูจะเปิดออก เรื่องความปลอดภัยน่าจะ ส�ำคัญมากกว่าความสะดวกในการเข้าบ้านเป็นอันดับแรก p

เรื่องประตูบ้านถือเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ไม่ควรละเลยอย่างเด็ดขาด เพราะสิ่งดีๆ ทั้งหลายจะไหลเข้าสู่บ้านเป็นอันดับแรก p


โอกาสดี! ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….…………………………….. อาชีพ………………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา…………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………...................................................………..………. จังหวัด………………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร………………………………...................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...…………………….

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือเพิ่มยอดขายสินค้า จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ o 6 เดือน 200 บาท o 12 เดือน 350 บาท ชำ�ระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จำ�กัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการชำ�ระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โปรดระบุขนาด oM oL o XL

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจำ�นวนจำ�กัด)

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


Kc03s  
Kc03s  
Advertisement