Page 1


4


5


6

เนื่องในโอกาสที่วารสาร”คมช่าง”เปิดตัวฉบับปฐมฤกษ์นี้ เพื่อรับใช้ท่านผู้อ่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานช่าง การก่อสร้าง งานวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก การสื่อสารเพื่อให้สังคม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ หรือสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาประเทศได้นั้น ถือว่ามีคุณค่ามาก เชื่อว่าสังคม ประชาชนคนไทย ผู้ประกอบการ นายช่าง นักประดิษฐ์คิดค้น จะได้รับประโยชน์จากวารสารนี้ อย่างมาก ในนามของสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ขอให้วารสารและคณะผู้จัดท�ำวารสาร ”คมช่าง” จงประสพผลส�ำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

(นางสมศรี ชุณหสวัสดิกุล) นายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)


7

Editor’s Talk

เปิดฉบับ

ปฐมฉบับของวารสารวงการช่างไทย ที่พร้อมจะเปิดประตูบานใหญ่สู่ AEC เพื่อให้เกิดความคิดก้าวไกล พัฒนา ศักยภาพไปสู่ระดับแนวหน้าทางเชิง ช่างของไทยในระดับสากล เมื่อโลกของเราหมุนไปด้วยเทคโนโลยีและการ สื่อสารตลอดเวลา และการเปิดประเทศสู่ยุคประชาคม เศรษฐกิจอาเซี่ยนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 หรืออีกสองปี ข้างหน้า การพัฒนาทางด้านความคิดไอเดียสร้างสรรค์ กับการเรียนรู้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีมากขึ้นไปด้วยอย่าง ไม่หยุดนิ่ง จึงอาจกล่าวได้ไม่เกินความจริงไปว่า เป็นการ เปิดประตูบานใหญ่ของความคิดสร้างสรรค์สู่งานดีไซน์ใน ระดับสากล ที่หนีไม่พ้นการเกิดรูปแบบใหม่ๆ ของการ พัฒนาในเชิงช่างอย่างแน่นอน ด้วยความ ”คม” ที่มีความหมายมาจาก “คมคิด” หรือความคิดที่เฉียบแหลม กับความหมายที่กล่าวถึงการ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นค�ำที่ เหมาะจะน�ำมาใช้ ในความหมายเช่นเดียวกับ “วารสาร คมช่าง” ได้เป็นอย่างดี “วารสารคมช่าง” จึงพร้อมที่จะเป็นสลักประตูบาน ใหญ่ ให้ได้เปิดไปสู่การพัฒนาก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง ของช่างไทยสู่ระดับสากล บรรณาธิการ


8

Content

สารบัญ

10 Iสังคมข่าว คมช่างเล่าเรื่อง 14 I ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น เรื่องจากปก 20 I หลากสไตล์สเตนเลส หลายรูปแบบ 24 Iแนะน�ำผลิตภัณฑ์ รอบรู้งานช่าง 26 I 9 ขั้นตอนง่ายๆ กับวิธีการติดตั้ง

แผ่นหลังคาโพลี่คาร์บอเนต

พรนครินทร์ อลูมินั่ม

ขุมทรัพย์ทางปัญญา

27 Iแนะน�ำสามเอ็ม โชว์รูม 28 I 7 ประโยชน์ ของการออกบูธแสดงสินค้า เยี่ยมร้านค้า 30 I รุ่งเจริญ สแตนเลส อุปกรณ์

14

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ 32 I STAINLESS KITCHEN 36 Iติดตั้งประตูแบบมาตรฐานลดงานซ�้ำซ้อน 38 Iมุมสเตนเลส ทีเอ็น เล่าเรื่อง 40 I WROUGHT WOOD มุมกฎหมาย 41 I มี...สัญญา ไว้หน่อยดีกว่า...

42 Iเปิดโลกผลิตภัณฑ์ เคล็ดไม่ลับ 44 I เคล็ดไม่ลับกับยางติดตั้ง

56

แผ่นโพลีคาร์บอเนต

38

เรื่องน่ารู้ 46 I QR CODE บอกเล่าธุรกิจ 48 I 5 ขั้นตอน การบริหารให้มีประสิทธิภาพ


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ประจ�ำเดือน สิงหาคม 2556

32 44

46

49 Iจัดห้องนอนอย่างไรช่วยลดอาการภูมิแพ้ สุขภาพ 50 I ฉลาดเลือกอาหาร ช่วยตับขับสารพิษ สบายๆ สไตล์คมช่าง 52 I ตามรอยแผลเก่า ตลาดน�้ำขวัญเรียม 54 Iพยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย ฮวงจุ้ย 56 I ประตู

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคชัยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพานิช มนูศักดิ์ ฤกษ์ปาณี กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ศิลปกรรม

กันต์ พรหมจันทึก ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988)

31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี

28

www.facebook.com /komchangmag


10

Activity Highlight

สังคมข่าว

เนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ครบรอบ 37 ปี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางคณะบริหารและที่ปรึกษาวารสารคมช่าง ได้มี โอกาสร่วมแสดงความยินดี ที่อาคารมติชน โดยมีคุณสาโรจน์ มณีรัตน์ หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เป็นผู้รับมอบกระเช้าของที่ระลึก p

เพิ่งผ่านพ้นไปอีกหนึ่งงาน LED Expo Thailand 2013 เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งถือว่าเป็นอีกเวทีที่ ผู้ประกอบการชั้นน�ำได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ LED และยังมีการจัดประชุมสัมมนา โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งโซนเวิร์คชอป ให้ผู้ร่วมชมงานได้รับความรู้ความเข้าใจถึงการใช้งาน และประโยชน์จาก ผลิตภัณฑ์ LED อีกด้วย p


Calendar

ปฎิทินข่าว

ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีเอ็น กรุ๊ป ที่ฉลองครบรอบ 22 ปี ที่โรงแรม เอสซีปาร์ค ทาวน์อินทาวน์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา โดยภายในงาน มีผู้ร่วมงานแสดงความยินดีอย่าง ล้นหลาม และทางทีเอ็นกรุ๊ปได้แจก ของสมนาคุณ แสดงความขอบคุณแก่ ผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมาย อาทิเช่น จักรยานยนต์ ไอแพด ไอโฟน ฯลฯ มากกว่า 30 รางวัล p คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล นายกสมาคมร่วมด้วยคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้น ทะเล ประเทศไทย (สวอท.) ได้เข้าร่วมพิธีท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ ผู้ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย Asian Student Cultural Association (ASCA), The Association For Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น , สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้น ทะเล ประเทศไทย (สวอท.) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) ณ.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา p

11


12


13


14

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

เรียนท่านผู้อ่านวารสารคมช่างที่เคารพ คอลัมน์นี้ ดิฉันท�ำหน้าที่น�ำบทความ เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย-ญี่ปุ่น ในหลากหลายมิติ มาเผยแพร่ให้แด่ท่านผู้อ่าน เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีสิ่งที่น่าสนใจ น่าติดตามมากมาย ประเทศญี่ปุ่นมีที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์อยู่ในทวีปเอเชีย มีการเจริญเติบโตและทันสมัยในทุกๆ ด้าน ทัดเทียมกับประเทศในยุโรปและอเมริกา คนญี่ปุ่นท�ำได้อย่างไร

บูรจิตร พิบูลย์ ดิฉันมีประสบการณ์ท�ำงานกับบริษัทฯญี่ปุ่นยาวนาน ได้รับทุนจาก AOTS Japan ไปฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการที่ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย หรือ สวอท “ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)’’ ซึ่งเป็นที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น ดิฉันได้ เรียนรู้ซึมซับวัฒนธรรม แนวความคิดหลักการท�ำงาน การบริหารงานสไตล์ญี่ปุ่นมากมายหลาก หลายรูปแบบ จะน�ำมาเรียบเรียงขึ้นและเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยฉบับแรกนี้ขอ เริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีสัมพันธภาพมายาวนานกว่า 600 ปี และมีการ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาถึงปัจจุบัน 126 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยและ ญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างแน่นแฟ้น ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ไทย-ญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ทางการเมืองและการติดต่อการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรม การถ่ายทอด เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ฯลฯ.


15

ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ไทย-ญี่ปุ่น

การเจริญสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างพระราชวงศ์ ของทั้งสองประเทศ ทรงสน พระทัยการพัฒนาภาคการเกษตร และความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย เริ่มตั้งแต่เมื่อ ปี พ.ศ 2508 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต ขณะที่ทรงด�ำรงต�ำแหน่งพระยศเป็น มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ทรงจัดส่งปลานิล (Oreochromis nilotieus) จ�ำนวน 50 ตัว มาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาภายใน สวนจิตรลดา จากนั้นกรมประมงน�ำไปเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ แจกจ่ายให้ประชาชน ปัจจุบันปลานิลเป็นอาหารโปรตีนที่คนไทยรับประทานกันอย่างแพร่หลาย

ดอกราชพฤกษ์(คูน) ดอกไม้ประจ�ำชาติไทย ดอกซากุระ ดอกไม้ประจ�ำชาติญี่ปุ่น

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมใน ประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ปี 2555 มี โครงการที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุน 308 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 130,462 ล้านบาท มีชาวญี่ปุ่น ท�ำงาน และพ�ำนักอยู่ในประเทศไทยประมาณ 50,000 คน


16

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

ความสัมพันธ์และการพบปะกัน ระหว่างผู้น�ำรัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น 2542

นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เดินทางไป เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

2543

นายเคอิโซ โอบุชิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทาง มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 2544 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ได้เดินทางเยือนจังหวัดโออิตะ เยี่ยมชม โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในประเทศ ญี่ปุ่น น�ำมาเป็นต้นแบบโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

2555

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดิน ทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อ เชื่อมความสัมพันธ์ ชี้แจงแผนการบริหารจัดการ น�้ำ และสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลและนัก ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้วิธีการดูแล และ การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยของประเทศญี่ปุ่น ที่ สามารถท�ำได้รวดเร็ว

2556

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดิน ทางร่วมการประชุมนานาชาติ “The Future of Asia” ครั้งที่ 19 และได้หารือทวิภาคีกับ นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถึงการ ค้าการลงทุน การแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม และเยาวชนพร้อมเชิญภาคธุรกิจญี่ปุ่นเข้าร่วม นอกจากนี้ยังได้น�ำภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และภาคธุรกิจวิสาหกิจ ลง ทุนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชุมชน (OTOP) กว่า 50 บริษัทร่วมคณะ พบปะกับเอสเอ็มอีและโอท็อปของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ ทวาย และโครงการอื่น ในการร่วมมือและพัฒนาสินค้าโอท็อปของไทย


17

ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ และด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นศักยภาพการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวไทย ให้ เครดิตกับนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้น มีคนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นปีละกว่า 2 แสนคน ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้า ประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพ�ำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และสามารถ พ�ำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน โดยผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถ เข้าประเทศได้ เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการ เข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จ�ำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ หากผู้ยื่นประสงค์จะพ�ำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปท�ำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆจะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติค่ะ p


18

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

เมื่อ ปี 2500 ศูนย์วัฒนธรรมเอเซียได้ก่อตั้งขึ้น โดยอาจารย์โงอิชิ โฮซูมิ เพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น แก่นักศึกษาและผู้ฝึกงานต่างชาติ และในปี พ.ศ. 2503 หอพัก ABK ได้สร้างเสร็จ ให้นักศึกษาต่างชาติและผู้ ฝึกงานต่างชาติซึ่งได้รับทุนฝึกอบรมจาก AOTS ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน เสมือนครอบครัวหลากวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อ เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรม อันน�ำมาซึ่งความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างกัน และเมื่อนักศึกษา และผู้ฝึกงานเหล่านั้นเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด ก่อให้เกิดเครือข่ายศิษย์เก่าที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม ประเทศไทยก็เช่นกัน กลุ่มศิษย์เก่าทั้งนักศึกษาและผู้ได้รับทุนฝึกอบรมจาก AOTS ที่เคยพักที่ ABK เมื่อกลับ มาประเทศไทยก็ได้ร่วมกันก่อตั้งองค์กรที่ก่อประโยชน์ต่อประเทศไทยถึง 3 องค์กร ตามล�ำดับ คือ ปี พ.ศ. 2511 ได้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างศิษย์เก่าชาวไทย โดยความสนับสนุนของอาจารย์โงอิชิ โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง ABK และเป็นประธานคนแรกของ AOTS ปี พ.ศ. 2516 ได้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. เพื่อน�ำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ ประเทศ ซึ่ง ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้ง และส�ำเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดี จาก อาจารย์โงอิจิ โฮซูมิ ประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) ในขณะนั้น ปี พ.ศ. 2548 ได้ก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) เพื่อเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางและสร้างบุคลากรให้สถานประกอบ การภาคอุตสาหกรรมไทย ดังนั้น ABK จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของจุดก�ำเนิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยุคใหม่ของไทย-ญี่ปุ่น และ เป็นสายสัมพันธ์ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อ เนื่อง p

ABK ได้แยกตัวออกจาก AOTS และเปลี่ยนชื่อเป็น Asian Students Cultural Association (ASCA) ปัจจุบัน เป็นสถานเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อ เสียงอยู่ในล�ำดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น 160/179-182 ชั้น 13 อาคารไอทีเอฟ สีลมพาเลส ถ.สีลม สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 13th Floor, ITF Silom Palace Bldg., 160/179-182 Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 0 2238 5235-6, Fax 0 2634 0265 Email: alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


19

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของ ศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและไทยผ่านการท�ำ กิจกรรมร่วมกันของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

ทุนอบรมบริหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น (บรรยายอังกฤษ) 1) ทุนอบรมเรื่อง Design Management (PDM) @โตเกียว

• มุ่งเน้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการออกแบบขององค์กรโดยเฉพาะ อบรม 27 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2556 ที่โตเกียว ญี่ปุ่น (ปิดรับใบสมัครวันที่ 16 กันยายนนี้)

2) ทุนอบรมเรื่อง Waste Water Treatment (PAWW) @โอซาก้า

• เรียนรู้วิธีการรักษาน�้ำเสียและเทคโนโลยี อบรม 19-28 พฤศจิกายน 2556 ที่โอซาก้า ญี่ปุ่น (ปิดรับใบสมัครวันที่ 28 สิงหาคมนี้) 

3) ทุนอบรมเรื่อง Material Flow Cost Accounting (MFCA) @โตเกียว

• MFCA หรือ Material Flow Cost Accounting เป็นวิธีท�ำต้นทุนสินค้าในราคาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมแบบรูปธรรม อบรม 6-13 พฤศจิกายน 2556 ที่โตเกียว ญี่ปุ่น (ปิดรับใบสมัครวันที่ 14 สิงหาคมนี้) **ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักห้องเดี่ยว ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าฝึกอบรม)

อบรม ณ กรุงเทพฯ โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น (แปลไทย) 1) MFCA ลดต้นทุนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น 3

• วิธีการลดต้นทุนสินค้าผสมผสานการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเทคโนโลยีใหม่จากญี่ปุ่น อบรม 26 - 27 กันยายน 2556 ที่โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 (ปิดรับใบสมัครวันที่ 30 สิงหาคมนี้)  

2) วิธีแก้ปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ไทย-ญี่ปุ่น)

• เรียนรู้วิธีการท�ำธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น มารยาทและธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่น การเข้าใจวิธีการสื่อสาร อบรม 3-4 ตุลาคม 2556 ที่โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 (ปิดรับใบสมัครวันที่ 30 สิงหาคมนี้)

3) ภาษาญี่ปุ่น Shin Nihongo No Kiso I mini ระดับพื้นฐาน

• เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ส�ำนักงานสมาคมฯ ถ.สีลม (ปิดรับใบสมัครวันที่ 25 ตุลาคมนี้)

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.abk-aots.org ติดต่อ สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


20

In Cover

เรื่องจากปก

Gateway to the West

Arch สร้างอยู่ทางทิศตะวันตก ของแม่น�้ำมิสสิต ซิปปี รัฐมิตซูรี่ ซึ่งตั้งอยู่กลาง ๆ ของประเทศ อเมริกา เพื่อเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ให้ ระลึกถึง “ประตูสู่ตะวันตก” สร้างเสร็จปี 1965 มีความสูงและกว้างเท่ากันคือ 192 ม. (630 ฟุต) สามารถขึ้นลิฟท์ไปข้างบนเพื่อชมวิวได้ โครงสร้างครึ่งล่างเป็นคอนกรีต ส่วนบนเป็น โครงสร้างเหล็ก หุ้มปิดผิวด้วยแผ่นสเตนเลส

Cloud Gate

โดยศิลปิน Anish Kapoor ได้แรงบันดาลใจมาจาก “หยดน�้ำของปรอท” ที่สะท้อนถึงภาพเมืองกับท้องฟ้าของชิคาโก้ ชื่อ ที่มักเรียกกันคือ “The Bean” (ถั่ว) เนื่องจากรูปทรงที่เห็น ตั้งอยู่ที่ AT&T Plaza บริเวณสวนสาธารณะทิลลิเนี่ยมปาร์ค เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอย สหรัฐอเมริกา ขนาด 10x20x13 เมตร ( 33x66x42 ฟุต)

Alliance sculpture

ตั้งอยู่หน้าหอสมุดกลางแห่งเมืองคาร์ดีฟ ประเทศอังกฤษ มีโครงสร้างเหล็กที่ห่อหุ้มด้วยสเตนเลส มีความสูง 25 เมตร (82 ฟุต)

เนื่องจากวารสาร”คมช่าง” เป็นฉบับปฐมฤกษ์ใน ครั้งนี้ ผมจึงน�ำผลงานที่แตกต่างจากงานสเตนเลสที่ เราคุ้นตาและเห็นอยู่ทั่วไป แสดงให้เห็นว่างาน สเตนเลส ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่งานตกแต่งหรือเครื่องใช้ เครื่องประดับเท่านั้น แต่ยังสามารถสรรค์สร้างเป็น ตัวงานที่มีรูปลักษณ์เฉพาะตัวได้อีกหลากหลายรูป แบบ ที่น�ำมาเสนอในที่นี้เป็นเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น ที่บรรดานักสร้างสรรค์ได้น�ำคุณลักษณะเฉพาะตัว ของแสตนเลส น�ำมาสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น สวยงาม เพื่อเป็นมุมมองใหม่ให้กับท่านผู้อ่านได้มี ไอเดีย ไม่มากก็น้อยในการคิดสร้างผลงานกันครับ


21

Lloyd’s building

ตั้งอยู่ที่ Lime Street กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็น อาคาร 14 ชั้น บริเวณบันได ใช้สเตนเลสห่อหุ้มทั้งหมด

Beekman Tower

ผลงานของ Frank Gehry ที่ 8 Spruce Street เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เป็นอาคาร 76 ชั้น มีพื้นที่ 93,000 ตารางเมตร ความสูงของอาคาร 265 เมตร ( 870 ฟุต)


22

In Cover

เรื่องจากปก

Chrysler Building

อยู่ที่แมนฮัตตัน นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา สร้างเสร็จในปี 1930 เป็นอาคาร 77 ชั้น มีความสูง รวม 282 เมตร พื้นทีี่รวม 111,000 ตารางเมตร ใช้สเตนเลสประดับและตกแต่งบริเวณส่วนยอดของ อาคารทั้งหมด


23

Walt Disney Concert Hall

ตั้งอยู่ที่นครลอสแองเจอลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Frank Gehry เพื่อใช้ส�ำหรับจัดคอนเสิร์ตและมหรสพต่างๆ บนพื้นทีี่ 61,000 ตารางเมตร ใช้แผ่นสเตนเลสห่อหุ้มแทบทั้งอาคาร

Romanza

ผลงานจากโครงการ Larvotto Project ของ Lam Keyee ศิลปินสาวชาวฮ่องกง ที่ได้แรงบันดาลใจจากท่าไทเก๊ก ท�ำด้วยสเตนเลสทั้งชิ้น

The helix bridge

เป็นหนึ่งใน 12 สะพานที่น่าทึ่งของโลก ที่มาริน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ มีความยาว 280 เมตร และมีส่วนประกอบเป็นสเตนเลสกว่า 650 ตัน


24

24

Product Introduce

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

•••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••

RHH181 ROTARY HAMMER

RHH181 เป็นสว่านโรตารี่เทคโนโลยีใหม่จาก BORCH ขนาด 18 โวลด์ ร่วมด้วยมอเตอร์ brushless ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเครื่องมือ การตรวจสอบแบตเตอรี่ มาพร้อม 3 รูปแบบการท�ำงาน ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการเจาะรูส�ำหรับยึดคอนกรีต ซึ่งสามารถเจาะรูได้ถึง 11/16 นิ้ว แต่ที่เหมาะที่สุดคือการขุดเจาะหลุมประมาณ 3/8 นิ้ว หรือรูที่มีขนาด เล็ก Borch ออกแบบมาส�ำหรับพลังกระแทก 1.7 จูล (J) และมี ประสิทธิภาพท�ำได้ถึง 150 หลุมส�ำหรับงานคอนกรีต ต่อแบตเตอรี่ 4.0-Ah ช่วยผ่อนแรงในการท�ำงาน น�้ำหนัก 5.7 ปอนด์ ยาว 111/4 นิ้ว มีแสงไฟ LED ในตัว และด้ามจับยาง ซึ่งมีวางจ�ำหน่ายแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี รายละเอียดเพิ่มเติม www.bosch.com. p

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••

ESTWING ULTRA-LITE SERIES HAMMERS

Estwing ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายค้อนเหล็ก Forged ตั้งแต่ปี 1923 ซึ่งในปีนี้ Estwing ได้เปิดตัว Ultra-Lite Series ที่ผลิตใน สหรัฐอเมริกาและถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับค้อนไทเทเนียมที่มีน�้ำหนักเบาและกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปีที่ผ่านมา Ultra-Lite Series เปิดตัวด้วยน�้ำหนัก 17 ออนซ์ และ 13 ออนซ์ ขนาดความยาว 151/2 นิ้ว ที่มาพร้อมกับหัวบดและผิวเรียบ น�้ำหนัก 10 ออนซ์ ออกแบบมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานทั่วไป ขนาดความยาว 131/2 มีลักษณะผิวเรียบอย่างเดียว เครื่องมือทุกชิ้นจับถนัดมือและน�้ำหนักเบา ช่วยผ่อนแรงในการท�ำงาน มีแม่เหล็กเพื่อเป็นการตั้งต้นในการตอกตะปู ง่ายส�ำหรับ ทุกการใช้งาน Ultra-Lite Series ออกตีตลาดตั้งแต่ปลายปี 2012 และยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง p


25

•••••• • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Panasonic Dual-Voltage Cordless Tools and 4.2-Ah batteries ชื่อ พานาโซนิค เป็นที่รู้จักกันมายาวนาน ส�ำหรับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ วันนี้พานาโซนิค ขอเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุด พลังงานไฟฟ้า แบบไร้สาย แบตเตอรี่ 4.2-AH ระบบแรงดัน ไฟฟ้า 2 ระดับ เครื่องมือทันสมัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อ การท�ำงาน 2 ระดับ คือ 14.4 โวลต์ และ 18 โวลต์ บวกกับความสามารถของแบตเตอรี่ lithium-ion ที่มี ประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน และเมื่อเครื่องมือทั้ง 2 ถูกน�ำมารวมกัน จึงเกิดเป็นระบบการท�ำงานใหม่ที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับระดับการท�ำงาน ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการ ขุด, เจาะ หรือ เลื่อย และยังมีประสิทธิภาพการใช้งาน ยาวนานสมกับเป็นพานาโซนิค p

• •••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Werner Compact Fiberglass Extension Ladders

โดยปกติแล้วบันไดที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปจะมีเพียง 2 ระดับ แต่ Werner’s D6200-3 series ladders มีถึง 3 ระดับ ซึ่งเมื่อเปรียบ เทียบความยาวแล้วบันไดทั่วไปจะสั้นกว่าถึง 25% D6200-3 series ladders ถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นไปได้ในทุกๆ การใช้งาน แต่ สามารถพับเก็บได้อย่างกะทัดรัดและเมื่อพับแล้วจะมีขนาดเท่ากับบันไดธรรมดาทั่วไป มีทั้งหมด 5 ขนาด โดยเริ่มตั้งแต่ความยาว 16-32 ฟุต ช่วยให้การท�ำงานของคุณง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น p ที่มา: http://www.toolsofthetrade.net/power-tools/hot-new-tools-for-2013.aspx


26

9

The Technic

รอบรู้งานช่าง

ขั้นตอนง่ายๆ กับวิธีการติดตั้ง แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต

ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนิตยสารคมช่างและผู้อ่านทุกท่าน กว่าจะเปิดมาถึงคอลัมน์ ‘’รอบรู้งานช่าง’’ หลายท่านคงได้แนวความคิดใหม่ๆและสาระดีๆ ไปอย่างมากมายในวารสารเล่มนี้ ถึงตอนนี้ผมก็ไม่คิดจะชักช้าดีกว่าเพราะว่าหลายท่านอยากรู้ถึงวิธีการติดตั้งแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต ที่ไม่ว่าจะไป ไหนมาไหนก็พบเจอทุกที่ไม่แพ้กับหลังคาชนิดอื่นๆ ฉบับนี้ผมจะขอแนะน�ำวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องของแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต ซึ่งจะไม่ท�ำให้เกิด ปัญหานานับประการ ที่เป็นเงาตามตัวจนต้องกลับมาแก้ไขภายหลัง ท�ำให้ลูกค้าเสียความรู้สึก

วิธีการติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตส�ำหรับโครงหลังคา ชนิดลอนลูกฟูก

1. ขึ้นโครงกันสาดและโครงหลังคาตามแบบที่เราต้องการ (ควรค�ำนึงถึงขนาดแผ่นที่มีในตลาดก่อนที่จะออกแบบ) 2. ติดตั้ง CLAMPING ( ตัวหนีบแผ่น ) กับโครงสร้าง โดย จะต้องใช้สกูรยึดให้ห่างกันประมาณ 25 ซ.ม. 3. ให้ใส่ยางกันน�้ำ (ควรเป็นยางภายนอกเท่านั้น) เข้ากับ CLAMPING ทั้ง 2 ด้าน 4. เตรียมแผ่นโพลีคาร์บอเนตให้ได้ตามขนาดโครง โดยใช้ คัตเตอร์ตัด 5. ปิดเทปอลูมิเนียมฟอยล์ ด้านที่เป็นโพรงลูกฟูกให้ เรียบร้อยเพื่อป้องกันน�้ำและความชื้นในอากาศ 6. น�ำแผ่นที่ตัดและติดเทปฟอยล์แล้ววางบนโครงที่เตรียม ใช้งาน (ควรตัดแผ่นไม่ให้ชิดกับโครงสร้าง ควรเว้นระยะ อย่างน้อย 3 ม.ม. เผื่อแผ่นขยายตัวจากความร้อน) 7. น�ำตัว CLAMPING (ตัวหนีบใหญ่) ใส่ยางให้เรียบร้อย และกดลงบนแผ่นที่วางไว้ ใช้สกูรเกลียวปล่อยยึดและใช้ ซิลิโคนทาที่หัวสกูรทั้งหมดเพื่อกันน�้ำเข้า 8. ใช้ TOP CLAMPING (ฝาครอบ) ปิดลงบน CLAMPING (ตัวหนีบแผ่น) 9. ปลายสุดที่ติดเทปอลูมิเนียมให้ใช้ตัวยูอลูมิเนียมปิดโดย ใช้ซิลิโคนเป็นตัวยึดเพื่อความเรียบร้อย

25 m

25 m

25 m

TOP CLAMPING สกรูเกลียว CLAMPING

CLAMPING

เสร็จเรียบร้อยไปแล้วกับ 9 ขั้นตอนง่ายๆกับวิธีการติดตั้งแผ่น หลังคาโพลีคาร์บอเนตเป็นวิธีการที่เข้าใจไม่ยากเลยครับผมเดินทางไป หาความรู้จาก Mr.TN ต้องขอขอบคุณที่ท่านสละเวลามาอธิบายให้กับผม จนเข้าใจและมาไขข้อสงสัยของท่านผู้อ่านหลายๆท่านที่ได้สอบถามกัน เข้ามา หากเราติดตั้งครบตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตแล้วอย่าลืมใช้ อุปกรณ์ติดตั้งให้ครบ ก็จะหมดกังวลกับปัญหาที่จะตามมาอย่างแน่นอน ก่อนจบกับบทความในเดือนนี้หากท่านผู้อ่านวารสารคมช่างอยากให้ ผมน�ำเสนอเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไขข้อข้องใจและติชมกับเรื่องของความ รู้ในงานช่างติดต่อกันมาได้ที่ E-Mail : vira@tngroup-th.com “นาย สลิ่ม” กับคอลัมน์รอบรู้งานช่างกับวารสารคมช่างกันทุกฉบับ p


27

3M Guide

แนะน�ำสามเอ็ม

สวัสดีครับ ผม MR.O ผู้เชี่ยวชาญงาน ช่าง และซ่อมบ�ำรุง ผู้แทนจากบริษัท 3M ประเทศไทย จ�ำกัด มาแนะน�ำเทคนิคการ เลือกใช้สินค้าเพื่อความปลอดภัย ลดต้นทุน รวมถึงเพื่อให้ได้งานที่เร็วยิ่งขึ้น เพราะ 3M เป็นผู้น�ำด้านสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ แล้ว...ครับท่าน ช่วงนี้อากาศแปรปรวนจริงๆ นะครับ เดี๋ยวฝนตกหนัก พายุมา ป้ายโครงเหล็กล้ม กันเพียบ ต้องระวังกันหน่อยนะครับ อีกทั้ง ต้องคอยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ อย่า ท�ำงานหักโหมมากเกินไป ...เอาล่ะ ทักทาย กันหอมปากหอมคอ ต้องเข้าเรื่องแล้วครับ (จริงๆอยากโม้ต่อ แต่เดี๋ยวเจ้านายโวยเอา)

MR.O ผู้เชี่ยวชาญงานช่าง และซ่อมบ�ำรุง ในปีกว่าที่ผ่านมา 3M ได้แนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออก รองรับตลาดสเตนเลสในประเทศไทยที่นับวันจะโตวัน โตคืน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างเกินคาด จากพี่น้องใน วงการ ซึ่งก็คือ ใบตัดบาง 4” Gold Series ซึ่งเป็นใบ ตัดที่ออกแบบมา ส�ำหรับงานสเตนเลส และโลหะ ประสิทธิภาพสูง ตัดได้ทั้งท่อและแผ่น มีความบาง เฉียบเพียงแค่ 1.0 มิลลิเมตร โดยที่สามารถใช้งาน กับเครื่องเจียร์มือไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่ต้องซื้อเครื่อง ใหม่หรือดัดแปลงใดๆ โดยใบตัด 4” นี้จะมีประโยชน์ มากในกรณีที่ต้องออกไปท�ำงานนอกสถานที่ จะได้ไม่ ต้องแบกยกเครื่องตัด 14” ไปด้วยให้ล�ำบาก รวมถึง สามารถน�ำไปตัดชิ้นงานใหญ่ที่เชื่อมส�ำเร็จแล้วก็ยังได้

คุณสมบัติต่างๆ ของใบตัด “Gold Series”

3M™ Cut-Off Wheels “Gold Series” ใบตัดขนาด 4”, 5”, 7” และ 9” ผลิตจากเม็ดทรายอลูมินั่มออกไซด์ ที่คัดเม็ดทรายชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3M เหมาะส�ำหรับงานตัดเหล็ก และงานตัดสเตนเลสคุณภาพสูง ให้ความคมทั่วทั้งแผ่น, ไม่เกิดรอยไหม้หลังใช้งาน, ประหยัดเวลา และ ทนทานกว่าใบตัดทั่วไป 3-7 เท่า p SIize 4” 5” 7” 9”

Dimension(mm,) Grade Stock No. Maximum Operating Speed 100x1.0x16 A60T XC-0020-6260-9 80m/s, 15,300rpm 125x1.0x22 A60T XC-0020-6262-5 80m/s, 12,250rpm 180x1.6x22 A60T XC-0020-6264-1 80m/s, 8,500rpm 230x1.9x22 A60T XC-0020-6265-8 80m/s, 6,650rpm

Center Hole Thickness Diameter Dimensions: Diameter X Thickness X Center Hole

ตัวอย่างผลการทดสอบประสิทธิภาพ 3M™ Cut-Off Wheels (Product Testing) 1. ประสิทธิภาพการตัด

2. ความคมและความรวดเร็วในการตัด

ไม่เกิดรอยไหม้หลังการใช้งาน เกิดรอยไหม้หลังการใช้งาน

3. เพิ่มปริมาณงานที่ได้และลดพื้นที่การตัดที่ไม่จ�ำเป็น


28

The Show

โชว์รูม

ประโยชน์

ของการออกบูธแสดงสินค้า การออกบูธแสดงสินค้าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบ การธุรกิจหลายท่านอาจเคยผ่านและมีประสบการณ์บ้างไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันกระแสตอบรับการออกบูธแสดงสินค้าได้รับความ สนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมากอย่างยิ่ง และเพราะการออกบูธ แสดงสินค้ายังให้ผลตอบรับและตอบแทนอย่างดีมาตลอด ผู้ประกอบ การหลายรายจึงไว้วางใจเลือกใช้การออกบูธแสดงสินค้าหรือท�ำ กิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกชนิดหนึ่ง แต่ก็เป็นที่ น่าสังเกตว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มตลาดและทุนใหม่ กลับให้ความสนใจไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพียงแค่เล็กน้อย เท่านั้น ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการ สามารถสร้างประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย หากพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่าการออกบูธแสดงสินค้าไม่ได้ มีประโยชน์แค่แสดงสินค้าหรือบริการเท่านั้น เพราะยังมีประโยชน์ ซ่อนเร้นที่ช่วยให้เราสามารถแสดงศักยภาพและเพิ่มโอกาสเติบโตใน อนาคตอย่างมั่นคงได้อีกด้วย

ม พั น ธ์ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร 1 ส�ำคัญองค์ประชาสั ประกอบที่จะท�ำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ผลคือสาระ ของสารต้องถูกส่งผ่านไปยังผู้รับสารเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งการไปออก บูธแสดงสินค้าหรือบริการตามนิทรรศการหรืองานเทศกาลต่างๆ สามารถ ตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มาเดิน ภายในงานได้เป็นจ�ำนวนมากและรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเดินตาม งานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการไปออกบูธแสดงสินค้าก็มักสนใจในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับงานที่จัดแสดงอยู่แล้ว ท�ำให้สามารถสื่อสารได้ตรงกลุ่ม เป้าหมายมากที่สุด ซึ่งประโยชน์ข้อนี้คือจุดเด่นที่สุดของการไปออกบูธ แสดงสินค้าและบริการ

2

เพิ่ ม ช่ อ งทางและโอกาสในการขาย ถึงแม้ว่าช่วงระยะเวลาในการจัดงานจะน้อยและไม่ใช่ช่องทางการขาย สินค้าหรือบริการที่มั่นคงถาวร แต่นิทรรศการและงานที่จัดขึ้นก็มักเป็น แหล่งชุมนุมของบรรดาลูกค้าชั้นดีที่ต่างแห่แหน มาร่วมงานกัน จึงท�ำให้เวลาที่มี อยู่น้อยนิดไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่ อย่างใด หากเจ้าของกิจการ สามารถใช้การออกบูธแสดง สินค้าและบริการครั้งนั้นให้เป็น ประโยชน์ด้วยการสร้างยอด จ�ำหน่ายต่อชั่วโมงให้ได้จ�ำนวน สูงสุด

หากใส่ใจและมองเพียงแค่ผลลัพธ์ของการท�ำธุรกิจแต่เพียง อย่างเดียว ก็จะไม่มีทางมองเห็นคุณประโยชน์อันมหาศาลของ การไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการอย่างแน่นอน เพราะการไปออกบูธ แสดงสินค้าและบริการไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างผลก�ำไรและความส�ำเร็จได้อย่าง รวดเร็วเหมือนการขายของ แต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องคอยเก็บดอกเก็บผลในวันข้าง หน้าเสีย


29 ศั ก ยภาพอย่ า งเต็ ม ที่ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ ลู ก ค้ า และกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ 3 การด�ถืำโชว์อเนิเป็นนงานของบริ 5 โอกาสทองในการแสดงศักยภาพสินค้า บริการ หรือ คือเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้ประกอบการสามารถรับฟังความคิดเห็นจาก ษัทนั้นๆ เพราะสามารถเข้าถึงและสื่อสาร ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ และสามารถแนะน�ำสินค้าและบริการกลับคืนสู่ทั้งลูกค้า กับผู้คนได้เป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้เจ้าของกิจการทั้งหลายยัง สามารถใช้การออกบูธแสดงสินค้าเป็นช่องทางเพื่อเกทับคู่ต่อสู้ที่ ทั้งไม่ได้มาและมาออกบูธงานเดียวกันได้อีกด้วย การแสดง ศักยภาพนี้ผู้ประกอบการสามารถน�ำสินค้าหรือบริการต้นแบบที่ แสดงถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาโชว์ได้โดยไม่จ�ำเป็น ว่าจะเป็นสินค้าต้นแบบหรือเป็นเพียงคอนเซปต์ไอเดีย ไม่จ�ำเป็น ต้องเป็นสินค้าพร้อมจ�ำหน่ายเสมอไป ดังเช่นงานออกบูธแสดง สินค้าด้านเทคโนโลยีต่างๆ

และคู่ค้า ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยห้ผู้ประกอบการได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ซึ่งสามารถน�ำ กลับมาใช้พัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต ส� ำ รวจคู ่ แ ข่ ง และการตลาด 6 ถือเป็นอกจากจะท� ำให้ผู้ประกอบการได้พบกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจแล้ว ยัง นโอกาสดีที่จะท�ำให้ผู้ประกอบการได้พบกับคู่แข่งด้วย จึงเป็นช่วงส�ำคัญ และมีประโยชน์อย่างมากเพราะผู้ประกอบการสามารถส�ำรวจตรวจสอบความ ก้าวหน้าของคู่แข่ง และสามารถส�ำรวจตลาดได้ไปในตัว

่ ค ้ า ทางธุ ร กิ จ สร้ า งฐานข้ อ มู ล ลู ก ค้ า 4 ทางธรุซึหาคู 7 ่งนอกจากจะได้พบลูกค้ารายย่อยแล้ว ยังมีโอกาสพบคู่ค้า เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าผู้บริโภค ไม่มีโอกาสไหนแล้วที่ผู้ ธกิจอีกด้วย เพราะในปัจจุบันงานมหกรรมแสดงสินค้าและ บริโภคจะรวมตัวกันมากขนาดนี้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรฉวยโอกาสนี้ไปออก บริการต่างๆ ได้แบ่งก�ำหนดการให้มีวันและช่วงเวลาส�ำหรับนัก ธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้พบปะพูดคุยและหาคู่ค้าทาง ธุรกิจ (ซึ่งส่วนมากแล้วมักเป็นวันแรกๆ ของงาน) จึงกลายเป็น โอกาสส�ำคัญให้ผู้ประกอบการได้พบปะพูดคุยและท�ำสัญญา ธุรกิจกับคู่ค้าได้โดยตรง ซึ่งโอกาสดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจทั้งหลายสามารถลดต้นทุนของตนเองลง ได้อันเนื่องมาจากได้พบเจอกับเจ้าของ ปัจจัยการผลิตรายอื่นๆ ซึ่งเสนอขาย ราคาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสินค้าให้ เราเพื่อเป็นตัวเลือกเพื่อเทียบกับคู่ค้า เดิมอีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ด้านงบ ประมาณอย่างมาก

บูธแสดงสินค้าและบริการด้วยประการทั้งปวง แม้ไม่ได้ตัวเงินกลับมา อย่างน้อย ก็ขอให้ได้ฐานข้อมูลลูกค้าก็ยังดีเพราะบางครั้งข้อมูลเหล่านี้อาจมีค่าและ ประโยชน์มากกว่าเงินเสียอีก p


30

Visit Dealer

เยี่ยมร้านค้า

ความส�ำเร็จทางธุรกิจที่เริ่มต้นจากการมองเห็นโอกาสเล็กๆ จนกลายมาเป็นร้าน “รุ่งเจริญ สแตนเลส อุปกรณ์” ด�ำเนินโดยเจ้าของกิจการ คุณทวีชัย เจียมสกุลธรรม หรือคุณชัย ที่หันมา ทุ่มเทให้กับกิจการขายอุปกรณ์สเตนเลส โดยเริ่มสั่งสมประสบการณ์จากญาติพี่น้องที่ท�ำธุรกิจเกี่ยว กับสเตนเลสมานาน จนได้เล็งเห็นอนาคตทางธุรกิจที่สามารถประสบความส�ำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และด�ำเนินตามเส้นทางที่ตนเองเลือกอย่างมุ่งมั่น

คุณทวีชัย เจียมสกุลธรรม หรือคุณชัย

เมื่อไหร่ที่มองได้ไกลกว่าคนอื่น...

ก็จะมองเห็นความส�ำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่น กว่า 7 ปี กับความส�ำเร็จในการเป็น เจ้าของกิจการขายอุปกรณ์สเตนเลส คุณชัยได้ เปิดเผยถึงประสบการณ์และอุปสรรคในการ ท�ำงานก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นร้านค้าอันดับ ต้นๆ ที่สามารถครองใจลูกค้าได้อย่างมากมาย ในวันนี้ “ผมเชื่อ ว่าการท�ำธุรกิจอันดับแรก ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและลูกค้า เลือกสินค้าที่ ดีมาจ�ำหน่ายในราคายุติธรรม พยายามมีสินค้า ให้ครบตามความต้องการของลูกค้า สามารถ ให้ค�ำปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้าได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ สินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆ นอกจากนี้การเอาใจใส่ลูกค้าและการบริการที่ ดีถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ร้านเรามีลูกค้าเพิ่ม มากขึ้นทุกวัน”

“กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ผมเองก็ต้อง ผ่านอุปสรรคมานับไม่ถ้วน มีสิ่งที่ท�ำให้ต้องผิด หวังท้อแท้มากมาย เช่น ลูกค้าเคยสั่งสินค้า มาจ�ำนวนมาก ซึ่งกว่าเราจะขายได้ก็ต้องใช้ ความพยายามอย่างสูง พอขายได้ก็ดีใจ แต่ ปรากฏว่าของมาไม่ทันส่งให้ลูกค้า ก็ต้องหา สินค้าอื่นๆ มาทดแทน ซึ่งก็ถือเป็นความผิด พลาดครั้งใหญ่ที่สอนให้เราต้องรอบคอบมาก ขึ้นและ รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือ การโดนตัดราคาด้วยสินค้าคุณภาพเกรด B ซึ่ง ท�ำให้เราท้อใจมาก แต่ก็พยายามอธิบาย ท�ำความเข้าใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ข้อมูลที่ถูกต้อง และเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน” “นอกจากนี้การเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการเอง ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลให้สินค้าเราขายได้ แต่ต้อง ดูแลภาพรวมทั้งหมด รวมถึงคนงานและลูก น้อง ผมถือคติที่ว่า ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นที่พึ่งพิงยามที่มี ทุกข์ เราไม่ใช่แค่เจ้านายกับลูกน้อง แต่ ทั้งหมดรวมเป็นครอบครัวเดียวกัน” นอกจากนี้คุณชัยยังกล่าวทิ้งท้ายกับเราว่า “เป้าหมายต่อไปคือการขยายกิจการอย่างค่อย เป็นค่อยไป เพื่อให้ทุกๆ ก้าว เป็นก้าวที่มั่นคง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และ สามารถน�ำไปใช้ในอนาคต การประสบความ ส�ำเร็จในชีวิตแค่มีธุรกิจที่มั่นคงและมีครอบครัว ที่อบอุ่นส�ำหรับผมก็เพียงพอแล้ว” p


31

เจ้พร หรือ คุณอ�ำพร พันธุ์อายุวัฒนะ จากเสมียนร้านค้าอลูมิเนียม เล็กๆ กลายมาเป็นเจ้าของกิจการ “พรนครินทร์ อลูมินั่ม” ขายอุปกรณ์อลู มิเนียม โพลีคาร์บอเนต ชุดบานเลื่อน บานสวิง โครงซีลาย ยิปซั่ม โดย ด�ำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งในสมัยนั้นกิจการร้านอลูมิเนียมยังมี น้อยและยังไม่กว้างขวางเหมือนในปัจจุบัน เจ้พรได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะ บุกเบิกและท�ำก�ำไรจากธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี จึงหันมาทุ่มเท และพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สเตนเลส และโพลีคาร์บอเนต จนกลายมาเป็น “พรนครินทร์ อลูมินั่ม” ที่มีลูกค้ามากมายในปัจจุบัน เจ้พร หรือ คุณอ�ำพร พันธุ์อายุวัฒนะ

ความส�ำเร็จต้องเรียนรู้จากอุปสรรค และข้อผิดพลาดในอดีต

การท�ำธุรกิจโดยเริ่มจากศูนย์จะมาพร้อมอุปสรรคที่เรา คาดไม่ถึงอยู่เสมอ เจ้พรได้เปิดเผยให้เราฟังว่า “การท�ำธุรกิจ สิ่งที่ยากที่สุดคือปัจจัยในการลงทุน เพราะการท�ำกิจการใดๆ ก็ แล้วแต่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะสามารถด�ำเนิน ธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งก็ค่อนข้างล�ำบากในช่วงแรกๆ รวมถึงปัญหาแรงงาน ร้านอุปกรณ์อะลูมิเนียมของเรา ต้องใช้คนงานเยอะ โดยเฉพาะคนงานที่เป็นผู้ชาย ยิ่งคนเยอะ เท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งตามมา เช่น การทะเลาะวิวาท ลาออกบ่อย หรือคนงานขาดความรับผิดชอบ บางทีก็หายไปเฉยๆ ไม่มา ท�ำงาน ก็ต้องมีวิธีปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันโดยการสร้างความ เป็นกันเอง ท�ำให้พวกเขารู้สึกว่าคุยกับเราได้ทุกเรื่อง มีอะไร สามารถปรึกษาได้ อยู่กันแบบครอบครัวและต้องให้ความ ยุติธรรมในทุกๆ เรื่อง อุปสรรคและประสบการณ์ในอดีตจะ สอนเราเองว่าเราจะต้องท�ำอย่างไรบ้าง“

“ปัจจุบันร้านเราตั้งอยู่ที่ 407/25-27 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 และตั้งแต่ แรกเริ่มท�ำธุรกิจนี้มาเรายึดถือกับค�ำว่า ซื่อ กินไม่หมด คดกินไม่นาน ไม่มีใครรู้หรอกว่า เราซื่อสัตย์หรือเปล่านอกจากตัวเราเอง และ ผลที่ได้รับก็คือความภูมิใจในตัวเองและภูมิใจ ในร้านของเรา ส่วนแนวคิดในการท�ำธุรกิจ ของเราคือการพยายามหาสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงสินค้าใหม่ๆ ที่ยังไม่มีตัวแทนจ�ำหน่ายมากนัก เพื่อให้เป็น ทางเลือกแก่ลูกค้า คือถ้ามาร้านเราคุณก็จะ ได้มากกว่าที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังต้อง สร้างความเป็นกันเองให้กับลูกค้า ให้ค�ำ ปรึกษาที่ดีได้ และขายสินค้าในราคา ยุติธรรม” วันนี้ “พรนครินทร์ อลูมินั่ม” มีลูกค้า เพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว เพราะการให้ บริการและสินค้าที่มีคุณภาพ ลูกค้าเก่าก็ยัง แวะเวียนไปมาอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้พรได้วาง เป้าหมายในอนาคตเอาไว้ว่า “เราจะพยายาม หาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพื่อ น�ำมาเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า เป็นธุรกิจที่ ครอบคลุมสินค้าหลากหลายรูปแบบ ตอบ โจทย์ทุกการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้ามาร้านเรา แล้วได้ครบทุกความต้องการ มองความส�ำเร็จ ในวันข้างหน้าคือการที่ธุรกิจของเราต้อง ด�ำเนินไปได้อย่างมั่งคง” p


32

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

•ขอเปิดฉบับปฐมฤกษ์นี้ ด้วยภาพชุดห้องครัวที่ใช้สเตนเลส

ในการตกแต่ง เพื่อเป็นไอเดียกันสักนิดครับ


33


34

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


STAINLESS KITCHEN

35


36

ช่างผู้รับเหมาหลายท่านพบเจอกับงานบานประตูตาม บ้านลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมบ้าน หรือซ่อมแซม อาคารบ้านเรือนในส่วนที่เสียหายให้กลับมาเป็นเหมือน ใหม่ ส่วนใหญ่แล้วคงหนีไม่พ้นกับการเสียเวลาให้กับ วงกบประตูกันมากเนื่องจากปัญหาที่หลากหลาย อาทิ เช่น วงกบประตู จนถึงการติดตั้งประตูท�ำให้ช่างอย่าง เราๆ เสียเวลาค่อนข้างมากตรงจุดนี้ วันนี้วารสารคมช่าง มีวิธีการอธิบายในเรื่องของ การติดตั้งประตูแบบ มาตรฐานเพื่อช่วยลดการเสียเวลาในการท�ำงานพร้อมกับ ความพอใจของผู้จ้างงานมาฝากครับ ก่อนอื่นต้องขอ อธิบาย ท�ำความเข้าใจเรื่องของวงกบประตูกันก่อน ที่จะติดตั้งประตูงานจริงของเรา วงกบ คือ กรอบประตู ที่มีหน้าที่ส�ำหรับเป็นวัสดุให้บาน ประตูยึดเกาะ วงกบประตูที่มีจ�ำหน่ายอยู่ตามแหล่งซื้อ ขายประตูทั่วไป นิยมท�ำจากวัสดุที่มีอัตราการยืดหดตัวต�่ำ ตัวอย่างได้แก่ อลูมิเนียม เหล็ก ไม้เนื้อแข็งบางชนิด สาเหตุที่ต้องใช้วัสดุที่มีการยืดหดตัวต�่ำนั้นเพราะว่าวงกบ ประตูจะได้เข้ารูปกับบานประตูได้เป็นอย่างดี หากใช้ วัสดุที่มีคุณสมบัติในการยืดหดตัวสูงย่อมท�ำให้วงกบไม่ เข้ากันพอดีกับบานประตู ซึ่งจะท�ำให้การเปิดปิดบาน ประตูท�ำได้ยากล�ำบาก วงกบประตูที่ท�ำจากวัสดุ สังเคราะห์นั้นย่อมไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีคุณสมบัติ การ ยืดหดที่ตายตัว แต่หากท�ำจากไม้เนื้อแข็งแล้วก็ต้องระวัง เพราะไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งทุกชนิดที่ สามารถน�ำมาท�ำเป็น ไม้วงกบประตูได้ เช่น ไม้แดง ไม้เต็งมาเลย์ เป็นต้น


37 เมื่อส�ำรวจและเข้าใจถึงเรื่องราวของวงกบแล้วเราจึงจะเริ่มติดตั้งประตูแบบมาตรฐานเพื่อลดขั้นตอนการเสียเวลาของช่างอย่างเรากันได้เลย

วิธีการติดตั้งประตู-แบบมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 1

ยกบานประตูทาบโดยพับช่องวงกบจากด้านใน ส�ำหรับบานประตูไม้อัดจะต้องหัน ด้านที่ระบุให้ติดลูกบิดไว้ถูกด้านช่องรับเดือยลูกบิด ยกประตูให้ชิดด้านส�ำหรับยึด บานพับ แนบสนิทกับวงกบ ตัดความสูงและไสปรับให้แนบสนิทก่อน

ขั้นตอนที่ 2

ขีดเส้นตามแนววงกบ ด้วยดินสอปลายแหลม แล้วไสส่วนเกินออก ด้วยกบล้างยาว หรือถ้าต้องไสออกมากให้ตัดออกด้วยเลื่อยลันดา ตามแนวเส้นก่อน แล้วค่อยไสออกให้เรียบด้วยกบอีกครั้ง ทดสอบ ยกบานประตูทาบกับวงกบให้บานประตูห่างจากขอบวงกบประมาณ 1 /8 โดยรอบ หรือประมาณเหรียญ 10 บาท แล้วท�ำเครื่องหมาย ด้านบน, ด้านหน้าที่บานประตู

ขั้นตอนที่ 4

ใช้สิ่วขนาด 1” แซะที่สันประตู ให้มีความลึก เท่ากับความหนาปีก บานพับ และความกว้างเท่ากับความกว้างปีกบานพับ แซะทุกจุดให้ ครบ ยึดบานพับเข้ากับบานประตูด้วยสกรูขนาด 11/2”

ขั้นตอนที่ 3

วัดขนาดส�ำหรับติดบานพับขนาด 3” x 4” ให้วัดจากขอบบานด้านบน 7” และ ขอบบานด้านล่าง 11” และตัวกลางอยู่ ระหว่างบานพับตัวบนและตัวล่างระยะ ห่างเท่ากัน ใช้ฉากเหล็กขีดเส้นแนว บานพับที่สันประตู แล้วใช้บานพับทาบ ที่เส้นประตู ขีดเส้นแนวแซะบานพับ

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 5

ยึดบานพับเข้ากับวงกบ โดยหนุนลิ่มที่ด้านล่างบานประตู ยึดบานพับ ด้วยสกรูขนาด 11/2” โดยยึดสกรูที่ช่องบนของบานพับทุกตัวก่อน แล้วทดลองเปิด-ปิดดูก่อน ปรับให้พอดี ยึดสกรูให้ครบ แล้วค่อยใส่อุปกรณ์ต่างๆ ต่อไป

ยกประตูทาบกับวงกบใช้ลิ่มหนุนที่ด้านล่างปรับให้เหลือช่อง ว่างด้านบน-ล่างเท่ากัน และอัดลิ่ม ด้านบนที่ติดลูกบิดให้ ด้านบานพับชิด แล้วขีดท�ำเครื่องหมายต�ำแหน่งส�ำหรับเซาะ ร่องบานพับที่วงกบ แล้วเซาะช่องบานพับที่วงกบด้วยสิ่ว ขนาด 1” จบเรียบร้อยส�ำหรับเรื่องของวงกบประตูและวิธีการติดตั้งประตูแบบมาตรฐานเพียงแค่ 6 ขั้นตอน ของการ ท�ำงานเท่านั้นเอง เมื่อเราทราบการติดตั้งและเรื่องของวงกบประตูส�ำหรับงานนั้นๆแล้ว ก็สามารถลุยงาน กันได้เลยครับ... p


38

Stainless Cornor

มุมสเตนเลส

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน นิตยสารคมช่าง ทุกท่าน นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะมี วารสารอีกฉบับหนึ่งที่จะให้ประโยชน์ ต่อ การเพิ่มความรู้ให้สมองของเรา และช่วย ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจการ ค้าต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ในสาระ และบันเทิงสมองด้วย ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดี กับ บรรณาธิการบริหาร และคณะผู้ก่อตั้งผู้ให้ ก�ำเนิดกับนิตยสารนี้ ที่ได้วางวิสัยทัศน์ของ นิตยสารฉบับนี้ ในแบบที่เรียกว่า “ให้ กับ ให้” เลยในทีเดียว และขอขอบคุณที่ได้ให้ เกียรติอย่างยิ่งที่ให้ผมมาเป็น นักเขียน ใน วารสารนี้ด้วยครับ

อ.กนก ไร้สนิม


Exhibition

ตารางความเคลื่อนไหว

สิ่งแรกของการเริ่มต้นที่จะท�ำความเข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับสเตนเลสนั้น ฉบับแรกนี้ ผมจะต้องปรับความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับท่าน ผู้ติดตามอ่านก่อนเลยว่า “สเตนเลส ไม่ใช่ โลหะที่ไม่เป็นสนิม ไม่ใช่โลหะที่อยู่ยง คงกระพัน นั่นหมายความว่า มันเป็นสนิมได้ มันสามารถที่จะสึกกร่อนผุพังได้ เหมือนๆ กับ โลหะอื่นๆ ทั่วๆ ไป” ค�ำว่า “สเตนเลส” (Stainless) เป็นศัพท์ 2 ตัวรวมกัน เมื่อแบ่งแยกออกมาจะได้ “ ” หมายถึง คราบ รอยเปื้อนสีแดง “ ” หมายถึง เล็กน้อย เมื่อรวมกันคือ Stainless นั่นหมายถึง ลักษณะการเกิดขึ้นเล็กน้อยของคราบรอย เปื้อนสีแดง นั่นหมายความว่า สเตนเลส สามารถเกิดสนิมได้ครับ โดยสรุปการเกิด สนิมของสเตนเลสนั้น จะมีมาจาก 3 สาเหตุ หลักๆ ท่านต้องหาให้เจอ คือ 1. เกิดจาก Material นั่นคือจาก สเตนเลสหรือไม่ เช่นเกรดที่ใช้ถูกตาม ลักษณะการน�ำไปใช้งานหรือไม่ เกิดจาก คุณภาพวัตถุดิบที่ไม่ดี บกพร่องจากคุณภาพ ไม่ถึง ขบวนการแปรรูปวัตถุดิบที่ขาดการ ควบคุมคุณภาพที่ดี 2. เกิดจาก Process นั่นคือขั้นตอนการ น�ำสเตนเลส หรือวัตถุดิบไปแปรสภาพเป็น อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ประตู รั้ว ราวบันได โต๊ะ ตู้ เครื่องครัว รวมไปถึงการ ติดตั้งงาน ฯลฯ 3. เกิดจาก User นั่นคือเกิดจากการใช้ งาน การดูแลรักษา การท�ำความสะอาด การ ขาดความเข้าใจสเตนเลสที่ถูกต้อง

Stain less

จึงบอกได้ว่า เวลาเกิดปัญหาไม่ว่าจะหนัก หรือเบาแค่ไหน เกี่ยวกับสเตนเลส ท่านผู้อ่าน ก็ไม่ต้องวิตกกังวลเกินไป ลองไปตรวจสอบ ดู ทีละข้อ ถ้าไม่ใช่ก็ให้ตัดทิ้งออกไปก็จะเหลือ ค�ำตอบให้ท่านผู้อ่าน สามารถจะหาแนวทาง การแก้ไขได้ ซึ่งจะได้เขียนในตอนต่อๆ ไป ครับ p

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 13 วันที่ 15-18 สิงหาคม 56 เวลา 10.00 - 20.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ห้อง เพลนารีฮอลล์ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อบริการด้านท่องเที่ยว กับบริษัท ทัวร์หรือผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวโดยตรงในราคาพิเศษ

Home Buyer Expo 2013 วันที่ : 22 - 25 สิงหาคม 2556 เวลา : 10.00 น. - 20.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จ�ำกัด จัดมหกรรมงานบ้านครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี พร้อมกันถึง 3 งาน คือ มหกรรมเลือกซื้อบ้าน-คอนโดฯ Home Buyers’ Expo 2012 มหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และบ้านมือสอง NPA Grand Sale 2012 และมหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทย Home Loan 2012

Home Builder 2013 วันที่ : 22 - 25 สิงหาคม 2556 เวลา : 10.00 - 20.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ก�ำหนดจัดงานรับสร้างบ้าน 2013 งาน ที่รวบรวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นน�ำกว่า 40 บริษัท อาทิ ผู้ผลิต วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบ้าน สถาบันการเงิน และสื่อใน วงการอสังหาริมทรัพย์

Thailand s Grand Sale 2013 วันที่ 24 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 เวลา 10.30 - 21.00 น. อาคาร 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี Furniture Sale / Wedding Grand Sale / Fashion & Jewelry Grand Sale / Electronic Grand Sale

Jaymart Mobile Show Bangkok 2013 วันที่ : 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556 เวลา : 10.30 - 21.00 น. ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ มหกรรมที่รวบรวมสุดยอดเทคโนโลยี 3G สมาร์ทโฟน แท็บแล็ต และอุปกรณ์เสริมใหม่ล่าสุด พร้อมพันธมิตรแบรนด์ชั้นน�ำกว่า 20 บริษัท พร้อมใจกันจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ p

39


40

TN Story

ทีเอ็น เล่าเรื่อง

ในโอกาสวารสารคมช่างเปิดฉบับปฐมฤกษ์นี้ Mr.TN ขอน�ำ เสนอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในท้องตลาดที่ก�ำลังมาแรง ได้รับความ นิยมเป็นอย่างมาก คือ “อลูมิเนียมลายไม้” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Wrought Wood“ หรืออีกชื่อนึง ที่ใช้เรียกกันติดปากง่ายๆ ตาม ลักษณะเฉพาะตัวว่า “Alu-Wood” เป็นวัสดุที่ท�ำจากอลูมิเนียม แต่ยังคงความเสน่ห์ของลายไม้ได้ไม่เปลี่ยนแปลง

อลูมิเนียมลายไม้

WROUGHT WOOD อลูมิเนียมลายไม้ (Wrought Wood) หรือเรียกง่ายๆว่า “AluWood” ก�ำลังเป็นที่นิยมในวงการ ออกแบบตกแต่ง เพราะมีความงาม ไม่แพ้ไม้จริง สามารถน�ำมาดัดแปลง ในงานออกแบบได้หลายอย่าง สามารถสั่งผลิตลายไม้ที่ต้องการได้ และมีความสวยงามเหมือนจริง ทนทาน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ ชิ้นงานซึ่งมีความโดดเด่นสวยงาม มี ความคงทน อายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนิยมมาท�ำช่องรั้ว ประตู หน้าต่าง หรือซุ้มศาลาแล้ว ยัง สามารถท�ำเป็นชิ้นงานเล็กๆ เช่น ตู้จดหมาย ตู้ยา ป้ายต่างๆ ได้อีก ด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ ที่ต้องการใช้งาน หรือเป็นส่วน ประกอบในงานตกแต่งต่าง ๆ ได้ เช่น รางประตู รางผ้าม่าน บาน เลื่อน บานสวิง และอื่นๆ ซึ่งแล้วแต่ ความต้องการที่จะน�ำมาใช้งานเพื่อ ความสวยงามของอาคารและที่พัก อาศัย และสามารถสั่งผลิตลวดลาย ได้ตามต้องการ นี่จึงเป็นเหตุผล หลักๆ ของนักออกแบบว่าท�ำไมจึง นิยมใช้อลูมิเนียมลายไม้กันมากใน ปัจจุบัน

”อลูมิเนียมลายไม้” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในงานต่างๆ ที่ต้องการความสวยงามแทน ไม้จริง เพื่ีอเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งคุณสมบัติต่างๆ ของอลูมิเนียมลายไม้นั้นมีข้อดีมากกว่าไม้ จริงอยู่แล้ว อาทิเช่น ใชัได้ทั้งภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนาน น�้ำหนักเบา มีความ ยืดหยุ่นสูง สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กันน�้ำ ทนไฟ นอกจากสวยงาม แล้ว การติดตั้งก็ท�ำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก อลูมิเนียมลายไม้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดมาจาก แผ่นอลูมิเนียมธรรมดาที่ใช้อยู่ทั่วๆ ไป จริงๆแล้วก็คืออลูมิเนียมที่น�ำมาเคลือบแผ่นฟิล์มลายไม้ด้วยความร้อนสูงท�ำให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้น การผลิตอลูมิเนียมก็มีการพัฒนาตามมา จากที่เคยเป็น อลูมิเนียมลายธรรมดา ก็มีการเคลือบสี อบสี โดยวิธีการผลิตจะน�ำแผ่นฟิล์มลายไม้ มาเคลือบ กับแผ่นอลูมิเนียมด้วยความร้อนสูงเพื่อให้ฟิล์มและอลูมิเนียมเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้มีความ ทนทาน ถึงแม้จะมีความนิยมเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ก็ควรค�ำนึงถึงเรื่องมาตรฐานความแข็งแรง และการ ผลิตเองก็เป็นเรื่องส�ำคัญ ซึ่งนอกจากต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) แบบ เดียวกับสินค้าอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆแล้ว ในฐานะวัสดุหล่อประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์จะ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเพื่อตีตราเกรดของอลูมิเนียมตามข้อก�ำหนดของสมาคม อลูมิเนียมสากลด้วย โดยอลูมิเนียมลายไม้ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรอง มาตรฐานตามที่แหล่งอุตสาหกรรมนั้นก�ำหนด เช่น มาตรฐาน EN ในยุโรป, SAE ในอเมริกา, JIS ในญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ถ้าผลิตในประเทศไทยก็จะต้องผ่านมาตรฐาน ISO เสียก่อน เมื่อสินค้า ผ่านการทดสอบมาตรฐาน สินค้าก็จะถูกตีตราเกรดสินค้าว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด ระดับของสินค้านี้จะเป็นตัวก�ำหนดทั้งเรื่องของความแข็งแกร่ง ความทนทาน รวมไปถึงราคา ที่เหมาะสมของสินค้า สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือราคาของสินค้าสอดคล้องกับเกรดของสินค้าหรือไม่

p


41

Law Zone

มุมกฎหมาย

ขุมทรัพย์ทางปัญญา ผมได้รับเชิญให้มาเป็นคอลัมนิสต์ประจ�ำวารสาร “คมช่าง” รายเดือน ซึ่งจะถือก�ำเนิดในโลกหนังสือ และก�ำหนดเปิดตัวเป็นฉบับ “ปฐมฤกษ์” ในเดือนสิงหาคม ศกนี้ โดยผมได้มอบหมายให้เขียนคอลัมน์ ในเชิงวิชาการผสมผสานกับการให้ความรู้ในทางกฏหมายเกี่ยวกับ “ทรัพย์สินทางปัญญา” อันเป็นที่มาของชื่อคอลัมน์นี้ ทนายกานต์ ปัญจศิริ karnpalawyer@gmail.com

สัญญา

มี...

ไว้หน่อยดีกว่า... ในโอกาสที่วารสารคมช่างเปิดตัวรับใช้ท่านผู้อ่านวันนี้ผมได้รับ มอบหมายจากกองบรรณาธิการให้น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ กฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับงานช่าง ซึ่งผมเห็นว่าสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด น่าจะเกี่ยวกับ การจ้างท�ำของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๗ บัญญัติว่า อันว่าจ้างท�ำของนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงรับจะท�ำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส�ำเร็จให้แก่ บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้าง เพื่อ ผลส�ำเร็จแห่งการนั้น นี่แหละครับท่านผู้อ่านสาระส�ำคัญมีไม่มากแต่ในทางการปฏิบัติ ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างมักมีปัญหาโต้แย้งกันระหว่างการท�ำงาน เช่นผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างทิ้งงาน หรือมีการส่งมอบงาน ล่าช้ากว่าก�ำหนดไม่ทันต่อการใช้งาน บางรายงานที่ท�ำนั้นมีความ ช�ำรุดบกพร่อง ฝ่ายผู้ว่าจ้างมักจะเกี่ยงที่จะไม่รับงาน หรือรับงานแต่ ขอส่วนลดหนี้คือการจ่ายไม่เต็มจ�ำนวน ปัญหาตามมาเมื่อไม่สามารถเจรจาต่อรองเพื่อรับงานหรือแก้ไข งานจนกระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความเสียหายเกิดขึ้น คู่กรณีอาจมี ความจ�ำเป็น ใช้สิทธิทางศาลให้ผู้ว่าจ้างรับงาน หรือให้จ่ายเงิน เมื่อ มาถึงขั้นนี้การท�ำการค้าการขายสองฝ่ายมักจะสะดุดหยุดลงเสีย ความสัมพันธ์ดีๆ สิ่งที่สานความสัมพันธ์คบกันมาเนิ่นนายหายไป พูดง่ายๆ ว่าเสียดายเวลา เสียเพื่อนเสียพวก อยากจะบอกว่าก่อนที่จะมีการตกลงเรื่องการจ้างงานทั้งสอง ฝ่ายควรจะค�ำนึงถึงความสามารถที่จะท�ำงานดูจากประสบการณ์ สิ่ง แวดล้อมอื่นประกอบ ที่ส�ำคัญควรจะมีคือการจัดท�ำสัญญาจ้างท�ำ ของ เพื่อเป็นหลักฐานบันทึกความทรงจ�ำไว้คนละฉบับ เมื่อมีปัญหา จะใช้สิทธิโต้แย้งกันได้ง่าย ไม่ต้องถามกันว่ามีสัญญาหรือเปล่าครับ p

ทนายวิรัตน์

“ขุมทรัพย์ทางปัญญา” ที่ว่านี้ หาใช่ “ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า” แต่ ประการใดไม่ ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้านั้น กว่าจะได้มาเราต้องเดินทางไกล ไปเสาะแสวงหา และผจญภัยต่างต่างนานา ส่วนขุมทรัพย์ทางปัญญาอยู่ ไม่ไกลตัวเรา อยู่ที่สมองกับสองมือของเรา สมองเป็นที่ก่อเกิดของความ คิด ของไอเดียที่แปลกใหม่ เมื่อใดที่เกิดไอเดียแปลกใหม่ และเมื่อเรา ลงมือท�ำ คิดค้น ออกแบบ ประดิษฐ์ประดอย ลองผิดลองถูก จนเกิด นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา หรือน�ำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาต่อยอด เพิ่มมูลค่า มา ประยุกต์ให้เกิดการใช้งานที่ดีกว่าของเดิม สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” เกิดขึ้นมาทันที และเมื่อทรัพย์สินทางปัญญามี มูลค่ามหาศาล ก็จะทวีมูลค่าจนกลายเป็น “ขุมทรัพย์ทางปัญญา” ใน ที่สุด ถึงแม้เราจะมีทรัพย์สินทางปัญญาจนกลายเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา มีมูลค่ามหาศาลก็ตามที แต่ถ้าเราไม่รู้จักรักษา ไม่รู้คุณค่า ไม่รู้จัก ปกป้องแสดงความเป็นเจ้าของให้ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความ คุ้มครองให้อยู่กับตัวเราเป็นของเราตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือขุมทรัพย์ทางปัญญาก็จะไร้ความหมาย สิ่งที่เคยเป็นของเราก็ จะกลายเป็นของคนอื่นไปทันที ในทางตรงกันข้าม ถ้าเรารู้คุณค่าและ รู้จักรักษา ปกป้องให้อยู่ไปกับเรานานๆ ทรัพย์สินทางปัญญาก็จะกลาย เป็นขุมทรัพย์ที่เราสามารถเก็บกินแบบน�้ำซึมบ่อทรายไม่มีวันหมดสิ้น จน กลายเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบต่อไป ในฉบับหน้า...ผมจะมาสาธยายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท ให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจ เริ่มจากเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการ ค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย ฯลฯ พร้อมทั้งเผยเคล็ดลับและวิธีการรักษาให้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เรามีอยู่ กลายเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาและอยู่คู่กับเราตลอดไป แล้ว พบกันนะครับ .. p


42

World Products

เปิดโลกผลิตภัณฑ์ •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••

CHEVROLET SPARK ECO CAR รุ่นใหม่ เอาใจคนเมือง ส�ำหรับ Chevrolet Spark 5 ประตูรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ ทาง เชฟโรเลตนั้นต้องการเจาะตลาดอเมริกาเป็นเป้าหมายแรก โดยได้ท�ำการปรับแต่งรูปโฉมให้ดูโฉบเฉี่ยว ดูน่าขับมากยิ่งขึ้น เริ่มจากบริเวณด้านหน้ารถมีการปรับยกขึ้นเล็กน้อย เปลี่ยน โคมหน้าใหม่พร้อมไฟตัดหมอกดีไซน์เก๋ ส่วนกระจังหน้าก็ จัดการปรับให้ต�่ำลงเพื่อรับกับกันชนด้านข้างให้ดูลงตัวกว่าเดิม ในส่วนของไฟเบรก LED ด้านหลังดูกลมกลืนกับสปอยเลอร์ ด้านหลังอย่างเหมาะเจาะทุกมุมมอง ด้านเครื่องยนต์จะมีให้ เลือกทั้งขนาด 1.0 ลิตร ให้พละก�ำลัง 68 แรงม้า และขนาด 1.2 ลิตร ให้ก�ำลัง 82 แรงม้า โดยเครื่องยนต์ทั้งสองชนิดนี้จะ มีอัตรากินน�้ำมันอยู่ที่ 20 กิโลเมตร/ลิตร และปล่อยมลพิษ ไอเสียแค่ 118 กรัม/กิโลเมตร ส�ำหรับรุ่นนี้สาวก Eco คงต้อง รอลุ้นกันอีกซักพักว่าจะมีเข้ามาขายในประเทศไทยหรือไม่ p

•••••• • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••

Michelin Primacy 3 ST เปิดตัวพร้อมทดสอบที่โบนันซ่า

มิชลิน รุกตลาดยางรถยนต์นั่งกลุ่ม Comfort ด้วยยางรุ่นใหม่ในตระกูล Primacy ชื่อรุ่น 3 ST ซึ่งมาจากค�ำว่า ‘Silence Tuned’ เน้นความเงียบเพื่อการเดินทางที่ผ่อนคลาย เหมาะกับรถยนต์นั่งขนาดคอมแพ็กต์ขึ้นไป มี ตั้งแต่ขนาด 15 - 19 นิ้ว งานเปิดตัวมีขึ้นที่ คีรีมายา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทดสอบสมรรถนะ ของยางรุ่นใหม่นี้ที่ โบนันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล สปีดเวย์

MICHELIN Total Performance

การผสมผสานกันอย่างลงตัวของหลากหลายเทคโนโลยี ส่ง ผลให้ยาง Primacy 3 ST มีสมรรถนะที่ดีรอบด้าน มอบ ประสบการณ์ใหม่ด้วยการเดินทางที่นุ่มเงียบและปลอดภัย พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 25 เปอร์เซ็นต์ Primacy 3 ST เป็นยางในกลุ่ม Comfort รุ่นล่าสุดของ มิชลิน มาพร้อม 4 เทคโนโลยีเพื่อความนุ่มเงียบ และการยึด เกาะถนนที่ดี ทั้งทางแห้งและทางเปียก ประกอบด้วย EvenPeak เน้นความผ่อนคลาย, CushionGuard เน้นความ นุ่มสบาย, FlexMax และ StabiliGrip มุ่งเป้าไปที่ระยะเบรก ที่สั้นลง 1.6 เมตร p


43 • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••

ง่วงอย่าฝืน . . . ตื่นด้วย Drive Awake

ขอแนะน�ำแอพพลิเคชั่นส�ำหรับเพื่อนนักขับตัวจริง Drive Awake จาก Cafe Amazon ที่จะคอยอยู่เป็นเพื่อนคุณในขณะขับรถตลอดเวลา และเมื่อคุณเผลอหลับในรถ Drive Awake จะจัดการปลุกคุณให้ตื่นด้วยเสียงนกมาคอว์ สัญลักษณ์ที่คุ้นเคยของ Cafe Amazon นั่นเอง Drive Awake หาดาวน์โหลดได้ฟรี ขนาดเพียง 11.2 MB แอพพลิเคชั่นท�ำงานโดยใช้กล้องหน้าส�ำหรับตรวจสอบสายตาของเราในขณะขับรถ จึง ต้องท�ำการ Setting ค่ากันก่อน สิ่งที่ต้องมีเลยคือตัวจับมือถือบนรถ แล้วสามารถตั้งให้ กล้องหน้าส่องตรงกับใบหน้าเรา เมื่อเราหลับใน หรือหลับตาไปสักพักตัวแอพพลิเคชั่นก็ จะปลุกเราทันทีด้วยเสียงนกมาคอว์ หากใครต้องขับรถคนเดียวกลางคืนแนะน�ำให้โหลด ติดเครื่องไว้ แล้วให้ Drive Awake เป็นเพื่อนเดินทางของคุณ p •••••• • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

นาฬิกาเปลือยสุดหรู ผลงานอลังการจาก Breguet

“Marie Antoinette” ผลงานชิ้นโบว์แดงของ The Breguet ที่โด่งดังไป ทั่วโลก เพราะเป็นนาฬิกาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของพระ ราชินี Marie Antoinette ราชินีของประเทศฝรั่งเศส ในรัชสมัยของ พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ดีไซน์หลักๆ ของนาฬิกาเรือนนี้คือการใช้หน้าปัด แบบโปร่งใส ที่เห็นฟันเฟืองและกลไกการท�ำงานของนาฬิกาอย่างชัดเจน ตัดด้วยเข็มสั้น-ยาวที่เป็นสีน�้ำเงินเข้ม พร้อมตัวเลขแบบโรมันและตัว เรือนที่เป็นทองค�ำ และมีฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่ค่อนข้างครบถ้วน ทั้งการบอก เวลา เป็นปฏิทิน และเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิได้ด้วย มีราคาสูงลิบลิ่วถึง 8 หลัก ถ้าแปลงเป็นเงินไทยคงไม่ต้องพูดถึง! p


44

No Secret

เคล็ดไม่ลับ

ช่างหลายท่านที่เคยติดตั้งหลังคาโพลี คาร์บอเนตมานักต่อนักอาจพบเจอกับ ปัญหาที่คาดไม่ถึงเรื่องของการ “แตกตาม รอยขอบแนวแค๊มปิ้ง” เมื่อเจอปัญหา อย่างนี้สาเหตุมาจากตรงไหนล่ะ ก็ใช้วิธีติด ตั้งตามแบบอย่างที่เคยท�ำมานี่นา..... ค�ำถามนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากในวงการ หลังคาโพลีคาร์บอเนตไม่ว่าจะเป็นชนิดรูป แบบไหนก็ตามหากช่างติดตั้งอย่างเราๆไม่ สังเกตดูให้ดีก่อนตัดสินใจซื้ออุปกรณ์มาใช้ งานอาจจะพบกับจุดจบแบบนี้ “แตก” สาเหตหลัก จากภาพตัวอย่างงานนี้เห็นจะ หลีกเลี่ยงกับการรั่วของหลังคาไม่ได้แน่ๆ เนื่องจากใช้ยางผิดประเภทอีกทั้งยางกันน�้ำ ใส่กับ CLAMPING (ตัวหนีบ)เป็นยางชนิด PVC ใช้กับงานประเภทอื่น น�ำมาใช้กับ แผ่นโพลีคาร์บอเนต อย่างนี้เปลี่ยนแผ่น อย่างเดียวครับ!

EPDM หรือ SANTOPRENE ยางส�ำหรับ ใช้งานติดตั้งแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต เท่านั้นครับ! ไม่ท�ำลายเนื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตไม่มีสารละลายหรือ สารโซเว้นท์ (Solvent) เป็นที่ยอมรับและมีการพิสูจน์ ด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งมีการตีพิมพ์ออก เป็นเอกสารไปทั่วโลก หาอ่านกันได้ง่ายๆ ค้นหาโดย www.google.co.th และอีกช่องทางหนึ่งโทรไปสอบ ถามบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้านั้นก็ได้ครับ p

_________________ ฝากกันไว้สุดท้าย : แนะน�ำติชมเคล็ดไม่ลับ ติดต่อกันมา ได้ที่ E-Mail : vira@tngroup-th.com “นายสลิ่ม”


Talk Interview

คุณบดินทร์ จันทร์เด่นดวง อาชีพ:ช่างภาพอิสระ

A: บ้านของคุณมีการตกแต่งสไตล์ไหน Q: บ้านของผมเน้นสไตล์การตกแต่งที่ดู ทันสมัย เพราะบุคลิกของผมเป็นคน คล่องแคล่วว่องไว และชอบอัพเดทสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา แต่ก็ยังชอบให้บ้านดูร่มรื่น สบายตา A: ท�ำไมคุณถึงอยากเปลี่ยนวัสดุ ในการ ตกแต่งบ้าน Q: ก่อนหน้านี้บริเวณด้านหน้าจะเป็นกันสาด แบบอลูมิเนียม แต่เนื่องจากใช้มาหลายปี สภาพจึงค่อนข้างเก่า พอเริ่มทาสี ปรับปรุง บ้านใหม่ ก็เลยอยากเปลี่ยนเป็นวัสดุใหม่ๆ ให้เข้ากับตัวบ้าน ก็เลยลองค้นหาใน อินเตอร์-เน็ต ว่ามีวัสดุแบบไหนที่น่าสนใจ บ้าง ก็เลยไปเจอ Mini Wave Bronze Metallic ของ TN A: อะไรที่ท�ำให้คุณตัดสินใจเลือก Mini Wave Bronze Metallic Q: ผมชอบที่ Mini Wave Bronze Metallic มี สีสันสวยงามและดูเหมาะกับบ้านของผม มาก ช่วยให้บ้านไม่มืดทึบจนเกินไป แสง สามารถลอดผ่านได้แต่ไม่ร้อน ดูสบายตา และที่ส�ำคัญคือดูทันสมัย แข็งแรงทนทาน ส่วนอีกหนึ่งเหตุผลที่ ท�ำให้ผมตัดสินใจได้ เร็วขึ้นคือการรับประกันแผ่น Mini Wave Bronze Metallic ของ TN ที่รับประกันนาน ถึง 10 ปี ทั้งการแตกและการผ่านของแสง ซึ่งท�ำให้ผมมั่นใจในตัวสินค้ามากขึ้น p

45


46

Knowled

เรื่องน่ารู้

รูปสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้ ก�ำลังมีให้เห็นมากขึ้น เรื่อยๆ เรียกกันว่า QR CODE บางคนคงนึกสงสัยว่ามัน คืออะไร มีความหมายอย่างไร ซึ่งเราจะพบได้บ่อยๆ บนพวกสินค้า ป้ายโฆษณา หนังสือ หรือสื่อโฆษณา ต่างๆ เรามาท�ำความรู้จักกันสักนิดครับ

QR Code ย่อมาจาก Quick Response Code เป็นรูปแบบบาร์ โค้ต 2 มิติ เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “Two-Dimensional Bar Code” ซึ่ง ความเป็นจริงแล้ว QR Code มีมาตั้งแต่ปี 1994 ซึ่งคิดค้นโดยคนญี่ปุ่น บริษัท Denso-Wave ปัจจุบันบาร์โค้ดแบบ QR Code นี้ เป็นที่นิยมมาก เรียกว่า เป็นเรื่องธรรมดาของเขาไปเสียแล้ว ส�ำหรับเมืองไทยเพิ่งเห็นไม่ นาน โดยเฉพาะถ้าเราสังเกตโฆษณาของ โออิชิ ที่มีการน�ำเอา QR Code มาร่วมเป็นหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าของเขา QR Code นี้มีการตอบ สนองอย่างรวดเร็ว อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ที่ญี่ปุ่นนั้น ท�ำงาน อะไรต้องคล่องแคล่ว ว่องไว และทันสมัยในทุกๆ เรื่อง เจ้า QR Code ก็ สามารถตอบสนองในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่านโค้ดนี้ได้อย่าง ง่ายๆ โดยผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง แต่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้ อ่าน QR CODE โดยเฉพาะให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งมีอยู่มากมายหลาย โปรแกรมให้เลือกใช้ตามถนัด


47 โดยเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือสแกนแล้วจะน�ำทางไปสู่ เว็บไซต์ ข้อความ เนื้อหา หรือลิงก์ต่างๆ ตามแต่ผู้สร้างท�ำไว้ได้ QR code นั้นมีมานานแล้วในประเทศญี่ปุ่นและก็ได้รับความ นิยมมาก ใช้กันเป็นเรื่องปกติ สินค้าแทบทุกตัวจะติด QR code เข้าไว้ แทนที่จะต้องมานั่งจดชื่อผลิตภัณฑ์ ก็แค่สแกน QR code แทน สะดวกสบาย แถมยังใช้ลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ หรือร้านค้าออนไลน์ได้เลยด้วย นอกจากนี้ Billboard ใจกลาง เมืองบางอันยังเล่นกับโค้ดโดยน�ำเอา QR code ไปติดไว้แทน รูปภาพหรือตัวอักษร ใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ต้องเอาโทรศัพท์ มือถือไปสแกน QR code นั้น แล้วมือถือก็จะอ่านโค้ดและแสดง ผลให้รู้ว่ามันคือโฆษณาอะไร ถือเป็นการท�ำการตลาดที่เก๋ไปอีก แบบ

QR code ท�ำอะไรได้บ้าง • ใส่ไว้ในนามบัตร

แทนที่คนจะต้องเก็บนามบัตร จนกระเป๋าสตางค์หนาปึ้กแล้ว วิธี นี้ท�ำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อกันนั้นแสนง่ายขึ้นไปอีก เพราะแค่ท�ำ QR code ที่มีข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เว็บไซต์ แล้วแลกกันสแกน เท่านี้ข้อมูลจ�ำเป็นๆ ก็จะถูก เก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฟนทั้งหลาย ก็สามารถ จัดเก็บข้อมูลนั้น ไว้ใน contact ของคนนั้นๆได้เลย เมื่อไหร่ที่ ต้องการเรียกใช้ ก็แค่กดดู ข้อมูลทั้งหมดก็จะปรากฏออกมา ทันที ไม่ต้องกลัวว่าจะหาย หรือต้องเสียเวลาไปรื้อหาเอาในซอง เก็บนามบัตรให้วุ่นวายอีกต่อไป

• ไว้ในสื่อโฆษณา

จะท�ำการตลาดแบบไหนก็สามารถน�ำ QR code ไปแปะไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ไปจนถึง billboard ยักษ์ แค่เพิ่มแคมเปญใหม่ๆ เช่น ให้น�ำโค้ดมาสแกนเพื่อลิงก์ไปยัง หน้าเว็บที่มีการแจกของรางวัล, ลิงก์ไปยังวิดีโอโฆษณาตัวใหม่ ใน Youtube หรืออาจจะน�ำไปผูกกับ Facebook, Twitter ก็ยัง ได้ ซึ่งจริงๆแล้วไอเดียนั้นมีมากมาย แค่ให้ฝ่ายการตลาดช่วยกัน ระดมความคิด ไม่แน่ว่าแคมเปญของคุณอาจจะดังไปทั่วโลก ออนไลน์เลยก็ได้

• ปรินท์โชว์หน้าร้าน

บอกแล้วว่าเอาไปท�ำอะไรก็ได้จริงๆ ลองนึกเล่นๆดูว่าผู้ใช้ จะ สนุกขึ้นแค่ไหนถ้าหน้าร้านของคุณมี QR code ให้เค้าได้สแกน เพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่ม เรื่องพวกนี้ไม่ควรมองข้าม เพราะคุณใน ฐานะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ก็อย่ามัวแต่มองแล้วปล่อยผ่าน อย่า ลืมว่าโอกาสทางการตลาดยุคใหม่นี้ ใครเร็วกว่าก็ได้เปรียบกว่า เห็นๆ

• สร้างกระแสอื่นๆ

ใครๆก็ชอบของลดราคาหรือของฟรีกันทั้งนั้น ถ้าอยากให้ QR code ของคุณเป็นที่สนใจ ก็ลองเล่นแคมเปญ ซ่อนอยู่ในสินค้า หรือ ในเว็บไซต์ ให้คนได้ลุ้นว่าเมื่อสแกนแล้วจะได้อะไร เช่น ลดราคา 25% หรือ รับของรางวัลอื่นๆ เป็นต้น p


48

Business Talk

บอกเล่าธุรกิจ

1สื่อสารชัดเจน

การสื่อสาร นับเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยในการบริหาร คน เพราะหลายครั้งที่หัวหน้าและลูกน้องสื่อสารกันไม่เข้าใจ ส่งผลให้ท�ำงาน ผิดพลาด หรือท�ำงานซ�้ำซ้อนโดยไม่จ�ำเป็น จนต้องเสียเวลามานั่งแก้ไขกันใน ภายหลัง

2อย่าเจ้าบงการ

ไม่ต้องท�ำหน้าที่เหมือนเป็นผู้คุม ที่คอยสั่งคนนู้นคนนี้ให้ท�ำอย่างที่ ใจตัวเองต้องการ แค่มอบหมาย และคอยดูแลอยู่ห่างๆ ก็พอ เพราะการไปจ�้ำจี้จ�้ำไชมากเกินไป อาจท�ำให้เกิดความตึงเครียด กดดัน และรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องมาท�ำงาน ปล่อยให้พวกเขาได้ท�ำ ตามหน้าที่ของตัวเองไปจะดีกว่า

3รับฟังความเห็น

เมื่อไหร่ก็ตามที่พนักงาน อยากจะแสดงความ คิดเห็น หรือเข้ามาขอค�ำปรึกษา จงเปิดใจรับ ฟัง รวมทั้งเปิดโอกาสให้เขาพูดอย่างเต็มที่ อย่าท�ำเป็นไม่สนใจ เพิกเฉย หรือมองว่ามัน เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว เพราะอย่างไรแล้วเขาก็เป็น คนของคุณ ผู้ซึ่งคอยช่วยเหลือ และท�ำให้งาน เดินหน้าต่อไปได้ ฉะนั้น ให้รับฟังเขาเหมือนที่ เขาคอยรับฟังคุณเสมอมา เมื่อมีโอกาสได้ก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหาร หัวหน้าคนหรือเจ้าของกิจการ ทักษะ ส�ำคัญที่ควรต้องมี นอกเหนือไปจากการ ท�ำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้ว นั่นคือ ”การบริหารคน” เพื่อให้ระบบการ ท�ำงานขององค์กรเป็นไปอย่างไหลลื่น แต่เนื่องจากความแตกต่างของตัวบุคคล บางครั้งจึงพบว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยู่ เหมือนกัน อย่างไรก็ดีวันนี้เราได้น�ำ เคล็ดลับการบริหารคนให้ได้ผล มา แนะน�ำ ให้ทราบกัน

4กล่าวชื่นชม

ทุก ๆ ครั้งที่พนักงานท�ำผลงานออกมาได้ดี ควรชื่นชมยินดี เพื่อสร้างก�ำลังใจในการท�ำงานให้บ้าง และที่ส�ำคัญยังท�ำให้พนักงานรู้สึกว่า ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับงานนั้นไม่เสียเปล่า เพราะอย่าง น้อย ก็ยังมองเห็นความส�ำคัญในตัวเขาอยู่

5อย่าด่วนตัดสิน

บางครั้งท�ำในสิ่งที่นอกเหนือ หรือแตกต่างจากที่มอบหมายไป อย่าเพิ่งโหวกเหวกโวยวายที่เขาไม่ ฟังค�ำสั่ง ให้ลองถามเหตุผลก่อนว่าท�ำไมถึงตัดสินใจท�ำแบบนั้น แล้วลองพิจารณาในมุมกลับกัน ถ้า ตัวคุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขา คุณจะท�ำยังไง บางทีก็อาจท�ำเหมือนกันก็ได้ จริงมั้ย? หากว่าผลการกระท�ำของพนักงานคุณ มันไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรมาก ก็อย่าถือเป็นเรื่อง ใหญ่ และแสดงความเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้เขามีก�ำลังใจที่จะท�ำงานชิ้นต่อไปให้ดีขึ้น

เอาล่ะ...เมื่อได้ทราบเคล็ดลับการบริหารเล็กๆน้อยๆกันไปแล้ว ยังไงลองน�ำไปใช้กันดูเผื่อ ว่าจะเป็นประโยชน์ในระบบการท�ำงานกับพนักงานได้ไม่มากก็น้อย เพราะตราบใดที่ยังร่วมงานกัน อยู่ ก็คงอยากให้มีบรรยากาศดี ๆ มีความก้าวหน้า ใช่ไหมล่ะครับ. p


49

ห้องนอนเป็นห้องที่เราต้องดูแลรักษาเป็น พิเศษ ถ้ารักษาความสะอาดในห้องนอนไม่ดี พอ ปล่อยให้มีความอับชื้น รกรุงรัง มีฝุ่นผง เกาะตามตู้ เตียง โต๊ะเครื่องแป้งมากๆ จะ ท�ำให้รู้สึกคันและแสบจมูก ในที่สุดอาการ ภูมิแพ้ที่เป็นอยู่ก็จะก�ำเริบได้ วันนี้เรามาจัด ห้องนอนกันใหม่เพื่อบรรเทาอาการภูมิแพ้ ก�ำเริบกันหน่อยดีกว่า

จัดการกับเตียงและเครื่องนอน

•วางเตียงในต�ำแหน่งที่เหมาะสม เตียงนอน ของคนที่เป็นภูมิแพ้ไม่ควรอยู่ใกล้ห้องน�้ำโดย เด็ดขาด เพราะห้องน�้ำเป็นแหล่งสะสม ความชื้นชั้นดี เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ภูมิแพ้มากขึ้น ดังนั้นให้วางเตียงห่างจาก ห้องน�้ำมากที่สุด และหันหัวเตียงไปทางทิศที่ รับแสงและลมได้ •ใช้เตียงที่มีขาลอย เพื่อความสะดวกในการ ท�ำความสะอาด แทนการใช้เตียงที่มีลิ้นชัก เก็บของหลายๆ ช่อง เพราะเตียงลักษณะนี้ จะเป็นแหล่งสะสมฝุ่นอย่างดี ซึ่งเป็นตัวการ ส�ำคัญที่ท�ำให้อาการภูมิแพ้ก�ำเริบ •เลือกเครื่องนอนที่ป้องกันการสะสมของฝุ่น ไม่ว่าจะเป็นหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้านวม ควรเลือกชนิดที่ออกแบบมาเพื่อคนที่เป็นโรค ภูมิแพ้โดยเฉพาะ แม้ว่าจะราคาสูงซักนิด แต่ปลอดภัยกว่า •หลีกเลี่ยงการใช้หมอนที่ท�ำจากยางหรือ ฟองน�้ำ เพราะใช้ไปนานๆ จะมีความชื้น เป็น เชื้อราได้ง่าย หมอนที่ท�ำจากนุ่นก็ไม่ควรใช้ เพราะไรฝุ่นก็ชอบเหมือนกัน ที่ส�ำคัญควร หมั่นท�ำความสะอาดเครื่องนอนอย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง

หลากสิ่งที่พึงละเว้นในห้องนอน

• หยุดตากผ้าในห้องนอน เพราะการตากผ้า (ทุกประเภท) ในห้องนอนจะท�ำให้เกิดการอับชื้น โดยเฉพาะในห้องที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกจะยิ่งส่ง ผลให้ผ้าเกิดเชื้อรา และท�ำให้อาการภูมิแพ้ก�ำเริบ • งดเลี้ยงสัตว์ที่มีขน ไม่ว่าจะเป็นกระต่าย แมว สุนัข เพราะขนจะติดอยู่ตามผ้าขนหนู เตียงนอน พรมต่างๆ ไม่ควรน�ำสัตว์มานอนด้วยเด็ดขาด เพราะขนสัตว์ที่เราหายใจเข้าไปยิ่งท�ำให้อาการภูมิแพ้ก�ำเริบ • ห้ามปูพรม เพราะนอกจากท�ำความสะอาดยากแล้ว พรมยังเป็นวัสดุที่อมฝุ่นและความชื้นไว้อย่างดี


50

HEALTH

สุขภาพ

เป็นอวัยวะที่ท�ำหน้าที่ขับสารพิษออกจากร่างกาย ดังนั้นการทานอาหารที่ดีต่อ สุขภาพตับเป็นประจ�ำจะช่วยแบ่งเบาภาระให้ตับได้ซึ่งการที่ตับท�ำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้ร่างกายมีพลังมากขึ้น อาหารอันดับต้น ๆ ที่ช่วยตับล้างพิษได้แก่ กระเทียม หัวหอม มะนาว ผักใบเขียว ดอกกะหล�่ำ และกะหล�่ำ ปลี เพราะจะท�ำให้สารพิษที่เจือปนมากับอาหารอื่นนั้นมีสภาพเป็นกลาง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการผลิตน�้ำดีซึ่ง ช่วยท�ำความสะอาดกระเพาะอาหารและล�ำไส้ รวมถึงช่วยกระตุ้นให้ล�ำไส้มีการเคลื่อนไหว ผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงได้แก่ องุ่น ส้ม แคนตาลูป มะละกอ พรุน ลูกเกด ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ จะ ช่วยปกป้องตับจากสารอนุมูลอิสระที่จะมีปริมาณสูงขึ้นในกระบวนการขับสารพิษออกจากร่างกาย นอกจากนี้อาหารที่มีวิตามินบีสูงอย่างธัญพืชที่ไม่ขัดสีต่างๆ และผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี อย่างพืชที่ มีรสเปรี้ยวและผักใบเขียวทั้งหลายจะช่วยในกระบวนการล้างพิษของตับ ส่วนอาหารที่มีสารเลซิติน ก็จะช่วยเสริมการท�ำงานของตับด้วย ซึ่งมีมากในไข่แดง ถั่วเหลือง ข้าวโอ๊ต กะหล�่ำปลี กะหล�่ำดอก เนื้อปลา ส่วนธาตุสังกะสี ที่มีมากในเนื้อสับ ถั่วขาว เนื้อไก่และหอยนางรมก็จะช่วยให้ ตับท�ำหน้าที่ได้ดีขึ้น และไม่ควรทานอาหารที่มีไขมันสูง เพราะตับสามารถผลิตคอเลสเตอรอลได้เพียงพอต่อ ความต้องการของร่างกายอยู่แล้ว สิ่งส�ำคัญในการป้องกันอันตรายให้แก่ตับ และเพื่อหลีกเลี่ยงโรคตับแข็ง คือควรหลีกเลี่ยงการดื่ม แอลกอฮอล์ เพื่อให้อวัยวะหนึ่งเดียวนี้ขับพิษให้ร่างกายได้อีกนาน รวมถึงการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอด้วย

p

รู้ไหม ผลไม้อะไรช่วยล้างพิษ?

ผลไม้ที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวัน นอกจากความหวานอร่อยแล้ว ยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยในการขับสารพิษและดูแลระบบการท�ำงานใน ร่างกายให้เป็นปกติอีกด้วย มาดูกันซิว่า ผลไม้ที่เราชอบทานมีประโยชน์ขนาดไหน

แอปเปิ้ล : เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดส�ำหรับการขจัดของเสียออกจากร่างกาย องุ่น : เป็นสารฟอกล้างส�ำหรับผิวหนัง, ตับ, ล�ำไส้และไตโดยเฉพาะ บ�ำรุงเลือดและซ่อมแซมเซลล์ในร่างกาย สับปะรด : ช่วยรักษาอาการอักเสบในทางเดินอาหาร ช่วยในการท�ำงานของต่อมไร้ท่อและช่วยก�ำจัดน�้ำมูก มะละกอ, มะม่วง : ดีส�ำหรับการท�ำความสะอาดล�ำไส้ และช่วยย่อยอาหาร แตงโม :  ช่วยฟอกล้างร่างกายได้เป็นอย่างดี ใช้รักษาแผลในกระเพาะ ลดความดันเลือดสูง


51

มะเขือเทศ เป็นผักที่มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในประเทศเม็กซิโกแล้ว แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทย ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถรับประทานได้ทั้งเป็นผักสดหรือน�ำไปเป็นส่วนประกอบใน การปรุงอาหาร มีคุณค่าทางอาหารสูง ประกอบด้วย วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินเค และยังมีแร่ธาตุอีก หลายชนิด เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก นอกจากนี้การดื่มน�้ำ มะเขือเทศเป็นประจ�ำทุกวันจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของร่างกาย ท�ำงานได้ดีขึ้น ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ท�ำให้ผิวพรรณ สดใสเปล่งปลั่ง ไม่แห้งกร้าน ซึ่งสาวๆ สมัยนี้ก็นิยมรับประทานเพื่อ สุขภาพกันมากขึ้น ท�ำง่าย ได้ประโยชน์และยังอร่อยอีกด้วย

ส่วนผสมน�้ำมะเขือเทศ มะเขือเทศ น�้ำเชื่อม น�้ำต้มสุก เกลือปั่น น�้ำมะนาว น�้ำแข็งบด

วิธีท�ำ

5 ½ ½ ½ 1 1

ผล ถ้วย ถ้วย ช้อนชา ช้อนชา ถ้วย

•ล้างมะเขือเทศให้สะอาด ผ่าครึ่งเอาเม็ดออกให้หมด หั่นเป็นชิ้น เล็กๆ พอประมาณ •น�ำมะเขือเทศ น�้ำเชื่อม น�้ำมะนาวและเกลือปั่น ใส่ลงในเครื่องปั่น และปั่นให้พอละเอียด •ชิมรสให้มีรสหวานอมเปรี้ยวและเค็มเล็กน้อย โดยอาจจะใส่น�้ำ ต้มสุกลงไปด้วยก็ได้ •ใส่น�้ำแข็งบดลงในเครื่องปั่นและปั่นจนละเอียดอีกครั้ง ตักใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟทันที p


52

KomChang Style

สบายๆ สไตล์คมช่าง

ตามรอยแผลเก่า สวัสดีครับ นี่แหละครับ ไม่ว่าจะเป็น คนไทย หรือ คนต่างชาติ คนไทย “สวัสดี” คนจีน ก็ “หนีห่าว” พม่า ก็ “มิง กะ ลา บา” เป็นต้น เป็นค�ำทักทายครับ เช่น เดียวกันครับ ผมนายสาระ บันเทิง ครับ ขอรายงานตัวและแนะน�ำตัว กับท่านผู้อ่าน ทุกท่านครับ ผมก็เป็นผู้หนึ่งที่เขียนคอลัมน์ ใน นิตยสาร “คมช่าง” ครับ เป็นนิตยสาร แจกฟรี รายเดือน ให้กับร้านค้าเกี่ยวกับ ก่อสร้าง ผู้ออกแบบ สถาปนิก ช่าง และ อื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ สาระความรู้ใหม่ๆ ให้กับท่านผู้อ่าน เออ ลืมไปครับ มีบันเทิง ด้วย ส่วนคอลัมน์ของผม ก็จะเป็นตามชื่อ แหละครับ จะมีทั้งสาระ และบันเทิงอยู่ใน คอลัมน์ที่ผมเขียนครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่า ต่างๆจาก ประสบการณ์จริงของตัวเองและผู้ อื่น นอกเหนือจากคอลัมน์ของนายสาระ บันเทิง แล้ว ยังมีอีกหลายคอลัมน์ให้อ่านอีก มากมายครับ ยังไงขอฝากวารสาร คมช่าง กับท่านผู้อ่านทุกท่านนะครับ ฉบับแรก ขอ รายงานตัวก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับ หน้าครับ สวัสดีครับ

นายสาระ บันเทิง

ตลาดน�้ำขวัญเรียม


53

ตลาดน�้ำขวัญเรียม คือ ตลาดน�้ำแห่งใหม่ใจกลางกรุงริมคลอง แสนแสบ ระหว่างซอยเสรีไทย 60 และ ซอยรามค�ำแหง 187 เชื่อมสอง ฝั่งคลองระหว่างวัดบ�ำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ จุดก�ำเนิดอมตะนิยาย “แผลเก่า” ตัวเอกในเรื่อง ขวัญและเรียม จึงเป็น ที่มาของชื่อ ตลาดน�้ำ แห่งนี้ โดยจ�ำลองภาพชีวิต ประเพณีของชาวบ้านทุ่งริมน�้ำให้คนรุ่นหลังได้มี โอกาสสัมผัส วิถีชีวิต ริมคลองแสนแสบในอดีต จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ ตลาดน�้ำขวัญเรียม ก็คือ สะพานเรือที่เชื่อมระหว่างวัดบ�ำเพ็ญเหนือและ วัดบางเพ็งใต้ เป็นตลาดน�้ำแห่งแรกที่มีสะพานเรือเชื่อมต่อวัฒนธรรมให้อยู่ ร่วมกัน นอกจากนี้ตลาดน�้ำขวัญเรียมยังมีกิจกรรมตักบาตรทางน�้ำ ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ ฟังธรรม ดูการละเล่นไทย ภายใต้บรรยากาศอันสงบ ร่มรื่น พร้อมมิตรไมตรีและรอยยิ้มจากพ่อค้าแม่ค้าที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่าง อบอุ่น สามารถเลือกชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาค เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน และอาหารอร่อยทั้งคาวหวาน ที่มีให้เลือกช้อป เลือกชิมกันอย่างจุใจ ความ พิเศษคือสามารถนั่งทานอาหารในเรือชมบรรยากาศริมน�้ำไปได้ด้วย หากซื้อ ของหรืออาหารครบ 1000 บาท สามารถรวมคูปองที่ได้จากร้านค้าไปแลก คูปองสมมนาคุณราคา 100 บาท เพื่อซื้ออะไรต่อได้ ตลาดน�้ำขวัญเรียม มี บริการล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองพร้อมไกด์ท้องถิ่นตัวน้อยคอยอธิบาย ประวัติความเป็นมา ว่างๆก็ลองมาเที่ยวกันนะครับp


54

Horoscope

พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

การงาน ยังมีความเหนื่อยและงานหนักอย่าง ต่อเนื่อง แต่ช่วงนี้ท่านมีพลังมากเอาการ ท�ำให้ สามารถผ่านพ้นไปได้ ท่านที่ค้าขายกลางเดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการวางแผนใหม่ ปลายเดือนมีเกณฑ์ดีในการติดต่อทางไกลหรือ การติดต่อประสานงานกับคนแปลกหน้า การเงิน ต้นเดือนจะมีโชคใหญ่ ท่านที่เล็งผล ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์มักจะไม่พลาด ในช่วงสัปดาห์ที่สามท่านจะได้พบความไม่ชอบ มาพากลในเรื่องเอกสาร การเงินหรือบัญชีที่ จะต้องได้แก้ปัญหา ระวังทรัพย์สินสูญหาย หรือถูกทุจริต ความรัก ช่วงนี้อธิบายยากเรื่องความรู้สึก นึกคิดเกี่ยวกับความรักความใคร่ บางทีท่านอยู่ ของท่านดีๆ ก็ถูกทักท้วงเหมือนเป็นคนผิด จึง ควรระวังท่าทีการแสดงออกหรือการให้ความ หวังใคร

การงาน ความส�ำเร็จและชื่อเสียงจะปรากฏ ชัดเจน ท่านสามารถแสดงความสามารถได้ อย่างเต็มที่ อุปสรรคในการท�ำงานจะมองหา ทางออกได้แบบง่ายๆ มีเกณฑ์เลื่อนต�ำแหน่ง อย่างไม่คาดฝัน หรือได้ผลประโยชน์จากอาชีพ อย่างกว้างขวาง การเงิน ในช่วงต้นเดือนมีเกณฑ์ได้ผล ประโยชน์จากงานเป็นกอบเป็นก�ำ และมีโชค อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน เป็นโอกาสเหมาะ ที่ท่านจะหาความสุขได้อย่างเต็มที่ ความรัก มีเกณฑ์ได้พบรักแท้ เป็นช่วงเวลาที่ ท่านจะมองข้ามความรักความจริงใจจากใคร ซักคนไปไม่ได้เลย ท่านที่มีบุตรจะมีข่าวดี หรือ บุตรและคนรักจะน�ำโชคมาให้

การงาน ท่านจะพบทางแก้ไขปัญหาหรือ ท�ำงานที่ยากๆ ได้ส�ำเร็จ และหากท่านเป็น เจ้าของกิจการหรือเป็นผู้น�ำ นักบริหาร ท่าน จะจัดการเรื่องบริวารได้เป็นอย่างดี มีการเริ่ม ต้นวางแผนอะไรใหม่ๆ พบความลงตัว และได้ คนมีฝีมือมาร่วมงาน การติดต่อธุรกิจพบ อุปสรรคเล็กๆน้อยๆ การเงิน เรื่องหนี้สินโดดเด่นมาก ไม่ว่าท่านจะ เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เหมาะกับการหมุนเงิน หรือเคลียร์ปัญหาหนี้สินทุกประเภท ปลาย เดือนจะมีโชคใหญ่ทั้งชื่อเสียงหรือสิ่งที่เป็นตัว ท่านจะน�ำโชคมาให้ท่านเอง ความรัก ผ่านต้นเดือนได้ก็จะเริ่มดีขึ้น ท่านจะ มีเสน่ห์ แต่ระมัดระวังการบริหารเสน่ห์มากๆ จนท�ำให้เกิดปัญหา เผลอถูกอกถูกใจคนอื่นที่ ไม่ใช่คู่ครองหรือแฟนของท่าน และมีเกณฑ์จะ ร้อนใจได้ในช่วงปลายเดือน

ราศีกรกฏ

ราศีสิงห์

ราศีกัน

การงาน มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากเรื่องงานใน ช่วงกลางเดือนหรือมีโอกาสเปลี่ยนงานในช่วง ต่อจากนั้น หากได้ติดต่องานระหว่างประเทศ จะราบรื่นเป็นพิเศษหรือพบโอกาสดีๆ การเงิน มีโชคใหญ่จากการเสี่ยงดวง หรือโชค จากทางไกลในช่วงต้นเดือน กลางเดือนจะมี เกณฑ์ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ก็จะมีโชคแบบฟลุคๆ เข้ามาอีก ในช่วงปลายเดือนใครที่มีหนี้สิน จะ ได้รับโชคหรือผลประโยชน์จากหนี้นั้นๆ ความรัก คนที่ก�ำลังโสดจะมีคนเข้ามาหลงรัก และจะพัฒนาความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกันมากยิ่ง ขึ้นในวันข้างหน้า ส่วนใครที่มีคนรักอยู่แล้วมี เกณฑ์หมั้นหมายหรือแต่งงาน

การงาน งานกับผลงานไม่ค่อยสัมพันธ์กัน เท่าไหร่ แต่ท่านก็จะไม่เดือดร้อนมากนัก เพราะคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว ท่านที่ท�ำงานส่วน ตัวอาจได้รับผลประโยชน์ต�่ำกว่าที่คาดไว้ อาจ ต้องท�ำใจรับงานเพิ่มหรือท�ำเพื่ออาสาหรือเสีย สละบางอย่าง จะเป็นเวลาที่ได้ท�ำงานในเชิง สาธารณะกุศลหรือท�ำงานตามอุดมการณ์ การเงิน มีเกณฑ์มีโชคอาจไม่ใช่ทรัพย์สินหรือ เงินทองโดยตรง แต่อาจเป็นความราบรื่นใน การใช้จ่ายเงินทอง ในช่วงปลายเดือนต้อง ระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่าย อาจมีรายจ่ายที่ ไม่ใช่ธุระหน้าที่ของท่านโดยตรง บ้างก็ต้อง ช่วยเหลือคนอื่นหรือใช้หนี้แทน ความรัก ความรักมีพัฒนาการและความคืบ หน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งรักเก่า ในช่วงนี้ท่าน จะนึกถึงรักที่ผ่านมา และถ้ายังมีหวัง ท่านก็จะ สมหวัง

การงาน จะได้ติดต่อประสานงาน พบปะผู้คน มากหน้าหลายตา หลากหลายอาชีพ ในการ ประสานงานกับผู้อื่นท่านมักจะไม่ได้ตามจุด ประสงค์ บ้างก็พบสิ่งที่น่าเบื่อน่าร�ำคาญ ท่าน มีเกณฑ์ได้หุ้นส่วนใหม่ที่สามารถสร้างผล ประโยชน์ร่วมกันได้ราบรื่นดี อาจได้ท�ำงานกับ ผู้ที่มีอ�ำนาจซึ่งจะมีบารมีแผ่มาถึงท่านได้ การเงิน มีเกณฑ์รับโชคใหญ่หลายทาง เช่น เงินมรดก เงินตกค้างต่างๆนานา และมีโอกาส ได้ลาภโดยเสน่หาอีกด้วย เดือนนี้มีโชคเรื่อง ทรัพย์สินดีเป็นพิเศษ ความรัก ท่านมักชะล่าใจเห็นคนรักเป็นของ ตายและหากท่านประมาทในความรัก ท่านอาจ จะต้องเสียใจภายหลัง ในช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆ เกิด ขึ้น ถ้าต้องการมีรักที่ยั่งยืน ควรถนอมความ สัมพันธ์ให้คงเส้นคงวา

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)


55

August

ประจ�ำเดือนสิงหาคม

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

การงาน รับภาระหนัก ต้องท�ำงานที่มีการ แข่งขันสูง แต่มีแรงเชียร์หนาแน่นท�ำให้ต้อง เดินหน้าไม่ถอย เกิดความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ แต่ท่านก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ช่วงกลางเดือนมีเกณฑ์รับลูกน้องหรือบริวาร เพิ่มขึ้น แม้ยังไม่เห็นทางได้รับผลประโยชน์ใน เร็ววัน ปลายเดือนจะมีโชคแบบฟลุคๆ โดย เฉพาะท่านที่ท�ำธุรกิจค้าขาย การเงิน แม้จะมีรายจ่ายที่จ�ำเป็นต้องจ่ายโดย ไม่เกิดประโยชน์ แต่ท่านก็สามารถประคับ ประคองไปได้ ในช่วงกลางเดือนจะมีโชคลาภ แบบไม่ทันตั้งตัว ความรัก เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง บางอย่าง หรืออาจมีการเลิกรากับใครบางคน เพื่อการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ คนที่มีครอบครัวแล้วมี เกณฑ์ต้องดูแลคนรักเป็นพิเศษ เช่น อาการ เจ็บป่วย หรือ ปัญหาส่วนตัว

การงาน ความส�ำเร็จจะเรียงแถวเข้ามาหาท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะผลงานของท่านเองหรือ ความสามารถของผู้ร่วมงานในองค์กร มีเกณฑ์ เดินทางไปต่างประเทศด้วยผลจากความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงกลางเดือน ปัญหาที่เคยสะสางไม่ได้ จะเริ่มลงตัว มีเกณฑ์ ได้เพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้น ในช่วงปลายเดือนมี เกณฑ์ได้รับผิดชอบงานที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง ของท่านหรือรับงานแทนคนอื่น การเงิน จะมีโชคลาภจากการเข้าสังคมหรือ การติดต่อทางไกลระหว่างประเทศ ใครที่ท�ำ ธุรกิจการค้าจะได้รับผลดีเป็นอย่างยิ่ง เป็นช่วง ที่ดีในการแสวงโชคแสวงทรัพย์ ความรัก มีเกณฑ์พบรักที่น่าประทับใจ หรือ มี บุตร ส่วนท่านที่มีปัญหาครอบครัวอยู่ก่อน แล้ว จะมีผู้ใหญ่ยื่นมือมาช่วยสร้างความ ปรองดอง

การงาน มีเกณฑ์ติดต่อหรือท�ำงานระหว่าง ประเทศ หรืออาจจะได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติ ซึ่งคงต้องใช้เวลาในการปรับตัว และอาจท�ำให้ ท่านรู้สึกเหนื่อยและท้อได้ ท่านที่ต้องการขาย กิจการควรชั่งใจไว้ก่อนเพราะตัวท่านเองมัก ขาดความรอบคอบ อาจท�ำให้เกิดผลเสียได้ การเงิน ช่วงนี้ท่านจะหนักไปที่ภาษีสังคม ความหน้าใหญ่ใจโต หรืออาจะต้องจ�ำใจท�ำ เพื่อรักษาหน้าตา ครึ่งเดือนแรกจะเข้าข่าย ฟุ่มเฟือยจนเกิดความเสียหาย แต่ครึ่งเดือน หลังจะค่อยๆ ดีขึ้น มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่อง ลาภผล และมีเกณฑ์จัดการหนี้สินได้ในช่วง ปลายเดือน ความรัก มีเกณฑ์ได้พบบรรยากาศของรักแรก พบ มีคนน่าสนใจเข้ามาให้ท่านเลือกพร้อมๆ กัน ส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วจะได้ร่วมเดิน ทาง ท�ำกิจกรรมและสร้างสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

การงาน โดดเด่นในเรื่องความมั่นคงด้านอาชีพ การงาน ได้เวลาของการขยับขยายหรือเป็นปึก แผ่น ท่านที่เป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการ บริวารลูกน้องจะน�ำความส�ำเร็จมาให้อย่าง งดงาม มีเกณฑ์มีบริวารเพิ่มขึ้น ท�ำให้ บรรยากาศในการท�ำงานคึกคัก ปลายเดือนให้ ระมัดระวังในเรื่องการท�ำสัญญา การเงิน มักจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันในช่วงนี้ ถ้าเงินก็จะเป็นเงินก้อน หรือถ้าเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ก็จะมีราคาสูง เช่นรถยนต์หรือที่ดิน เรื่องปัญหาหนี้สินจะราบรื่นในช่วงสัปดาห์ที่ สามของเดือน ความรัก ท่านที่ยังโสดจะพบรักที่สูงส่งแต่คง ไม่ถูกใจท่านนัก หรืออาจมีเกณฑ์ถูกคลุมถุงชน หมู่นี้ท่านมักจะเนื้อหอม พบคนมากหน้าหลาย ตา คู่รักบางคู่มีเกณฑ์ห่างไกลด้วยเหตุจ�ำเป็น

การงาน บรรยากาศการเมืองในที่ท�ำงานจะมี มาก ซึ่งอาจเป็นเกมที่ท่านถนัดในการบริหาร จัดการอีกทางหนึ่งหรืออาจมีการปรับเปลี่ยน แผนงานหรือนโยบายในที่ท�ำงาน ท่านที่มีหุ้น ส่วนจะได้รับผลประโยชน์จากการร่วมหุ้น นักธุรกิจ นักการค้า จะมีโชคเป็นพิเศษ การเงิน ในช่วงเดือนนี้เงินทองจะหลั่งไหล เทมา ไม่ว่าจะเพราะผลบุญแต่เก่าก่อนหรือ การแสวงหาด้วยความจริงใจแน่วแน่ หากท่าน ต้องการลงทุน หรือลงทุนเพิ่มควรเป็นช่วงหลัง วันที่ 7 สิงหาคมจะเหมาะกว่า ความรัก ในช่วงนี้ยังด�ำเนินไปอย่างเรื่อยๆ ท่านที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้ว ระวังจะเผลอใจ ไปกับคนอื่น การใช้ชีวิตคู่ไม่ควรมีลับลมคมนัย มีเกณฑ์ได้รับโชคเรื่องบุตร หรือได้สมาชิกใหม่ ในครอบครัว

การงาน พบความส�ำเร็จหรือความก้าวหน้า แบบก้าวกระโดด และดีขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงครึ่ง เดือนหลัง ท่านที่มองหางานท�ำหรือเริ่มกิจการ ใหม่ หรือปรับปรุงกิจการมีเกณฑ์ดี ปลาย เดือนหากเจอทางตันในการท�ำงานก็จะ สามารถพบทางออกได้ การเงิน การเงินนับว่าไม่เดือดร้อนแต่ก็มีราย จ่ายมากพอสมควร อาจเป็นการจ่ายเพื่องาน บุญงานกุศลหรือการช่วยเหลือสังคม ปลาย เดือนท่านมักจะรับผิดชอบแทนผู้อื่น โดย เฉพาะในเรื่องหน้าที่การงาน ความรัก ครึ่งเดือนหลังท่านจะพบความลงตัว ในสิ่งที่ท่านเล็งเอาไว้ หลายคู่มีเกณฑ์จัดงาน วิวาห์หรือมีการหมั้นหมายให้ความเชื่อมั่นแก่ กันและกัน

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)


56

Feng Shui

ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย คือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ค�ำว่า ฮวงจุ้ย มาจากค�ำว่า ลม(ฮวง)และ น�้ำ(จุ้ย) แต่เดิมเป็นศาสตร์ที่อ้างอิงจากความเป็น จริงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ใช่การท�ำนายเหมือนโหราศาสตร์ อาศัยเพียงหลักการธรรมชาติ มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้เข้ากับสิ่งต่างๆ อย่าง พอดี หรือดีกว่าเดิม เช่น อย่าให้พื้นห้อง ต�่ำกว่าพื้นห้องน�้ำ ก็เพื่อไม่ให้น�้ำจากห้องน�้ำไหลเข้ามาพื้นบ้าน เป็นต้น “ประตู” ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในหลักฮวงจุ้ยเพราะเป็นที่เปิดรับกระแสพลัง ประตูที่ ดีจะได้รับกระแสพลังที่ดี ส่วนประตูที่ไม่ดีย่อมรับกระแสพลังที่ไม่ดี ในทางธุรกิจ ประตู เป็นประการด่านแรกที่บ่งบอกถึงความส�ำเร็จได้ ถ้าลองสังเกตกันดีๆ ประตู จะมีหลักการในการติดตั้งและตกแต่ง เพื่อสร้างความส�ำเร็จแก่เจ้าของสินค้า หรือ สถานที่นั้นๆ สิ่งแรกคือต�ำแหน่งของประตู เราอาจจะเคยได้ยินค�ำว่าประตูเสือ ประตู มังกร หลายๆ คนอาจจะไม่เข้าใจ เอาเป็นว่าหลักการง่ายๆ สังเกตดังนี้ มองตรง ไปถ้าซ้ายมือ คือ ประตูเสือ ขวามือ คือ ประตูมังกร ถ้าในฮวงจุ้ยมักบอกว่าประตู มังกรดีว่าประตูเสือ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประตูทั้งสองมีค่าเท่ากันอยู่ที่จะเลือก ใช้งาน ประตูมังกร หมายถึง ประตูที่ต้องการการเคลื่อนไหว เหมาะส�ำหรับร้านค้า ประเภท ต้องการให้ลูกค้าเข้าออกตลอดเวลา เช่น ร้านโชว์ห่วย ร้านขายอาหาร ร้านหนังสือ ธนาคาร ร้านขายยา ยิ่งต้องการความคึกคักยิ่งต้องเปิดประตูมังกร ประตูเสือ หมายถึงความนิ่งเฉย เหมาะส�ำหรับร้านค้าหรือธุรกิจประเภทที่ต้องการ ให้ลูกค้าอยู่ในร้านนานๆ เช่น ร้านนวด ร้านของอัญมณี โชว์รูมขายบ้าน โชว์รูม ขายรถ ถ้าอยากให้ลูกค้านั่งนานๆ ควรจะเปิดประตูเสือต้อนรับไว้ สาเหตุของการ ใช้ประตูเสือและมังกร มีการอธิบายทางจิตวิทยาว่า ประตูที่อยู่ทางขวา เป็นประตู ที่มนุษย์คุ้นเคยมากที่สุด เพราะมนุษย์ถนัดมือข้างขวามากกว่ามือทางซ้าย ส่วน ประตูทางด้านซ้าย แม้ว่ามนุษย์จะไม่ถนัดซ้าย แต่มนุษย์จะคุ้นเคยกับการเดินทาง ชิดซ้าย ไม่ว่าจะเป็นทางเท้าหรือทางถนน ท�ำให้รู้สึกปลอดภัยกว่า สามารถอยู่ใน สถานที่นั้นๆ ได้นานกว่า ส่วนประตูที่อยู่ตรงกลาง เรียกว่า ประตูเอก เป็นประตู ออกแบบให้ใช้งานกับพื้นที่ค่อนข้างล�ำบาก เพราะเมื่อวางประตูอยู่ตรงกลางจะ ท�ำให้จัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้ยาก สถานที่นั้นต้องเป็นที่ๆ ไม่ใหญ่เกินไป และไม่เล็ก เกินไป เช่น คอนวิเนียนสโตร์ขนาดกลาง แต่ถ้าเป็นคอนวิเนียนที่มีขนาดใหญ่ จะ นิยมมี 2 ประตู เพราะผู้ออกแบบค�ำนึงถึงการเข้าออกอย่างสะดวกสบาย และใกล้ ที่จอดรถของลูกค้าเป็นหลัก


57

ส่วนขนาดของประตู ถ้าประตูเปรียบเสมือน “ปาก” ปากที่ดีควรมีขนาดที่พอดีกับสิ่งปลูกสร้าง ไม่ใหญ่จนเกินไป หรือเล็กจนเกินไป ประตูที่ ใหญ่ไม่สามารถกักเก็บพลังชี่ ได้ต้องเข้าใจอย่างแรกว่า ปัจจุบันอะไรๆ ก็ทันสมัยมากขึ้น ร้านค้าส่วนใหญ่ล้วนมีแอร์กันทังนั้น ตามหลักการออกแบบ ประตู ประตูที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอาคาร เป็นประตูที่ไม่สามารถกักเก็บอากาศได้ ท�ำให้สิ้นเปลืองค่าไฟ อีกทั้งฝุ่นควันที่เข้ามาง่าย ท�ำให้สินค้าภายใน ร้านไม่สะอาดสะอ้าน ต้องท�ำความสะอาดบ่อย ส่วนประตูที่เล็กเกินไป ไม่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้าร้าน เพราะนอกจากจะไม่เห็นเด่นชัด แลัวยังไม่น่าเข้าอีก ส่วนเรื่องของการเปิดปิดประตู ก็มีการถกเถียงกันมาก ว่าควรเปิดประตูโดยการผลักหรือการดึง แต่ถ้าอธิบายในเชิงจิตวิทยาแล้ว ประตูที่ดีที่สุดต้อง เป็นประตูผลักเข้า เพราะถูกต้องตามสรีระวิทยา มนุษย์ต้องเดินไปข้างหน้า การที่ท�ำประตูให้ผลักเข้าเพื่อตอบรับโจทย์ข้อนี้ ท�ำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเอง ตั้งแต่เปิดประตูเข้ามา p

ที่มา: WWW.eedo.info/40/ฮวงจุ้ยประตู.html5


ชื่อ …………………………………………………….. นามสกุล ………………………………………………….. อาชีพ………………………………....…………………………....…………….…........………....…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา…………………………………...................................................……….. ที่อยู่…………………………………...................................................………..………………………….... จังหวัด………………………………..............................รหัสไปรษณีย์……………………...................... โทร………………………………....................................แฟกซ์……….............…………….................... E-mail…………………………………………………………………………………………………………………….

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ o 6 เดือน 200 บาท o 12 เดือน 350 บาท

ชำ�ระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32409-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี นายอนุเทพ ตันติดลธเนศ กรุณาระบุสาขาธนาคาร และส่งโทรสาร หรือ E-mail หลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการชำ�ระเงินที่ anuthep@komchang.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 083-036-2968, 091-575-7994 ส่งใบสมัครนี้มาที่ 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 02 914 5986 แฟกซ์ 02 914 7600

โปรดระบุขนาด oS oM oL o XL

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจำ�นวนจำ�กัด)


Kc01s  
Kc01s  
Advertisement