Page 1

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa . Działa w oparciu o specjalistyczny sprzęt sieciowy oraz istniejącą już infrastrukturę telekomunikacyjną. Internet wiąże się z powstaniem sieci rozległej ARPANET, początki internetu sięgają końca lat 60. XX wieku. W tym czasie amerykańska organizacja badawcza RAND Corporation prowadziła badania nad możliwościami dowodzenia w czasie wojny nuklearnej. Dzięki uzyskanym raportom rozpoczęto prace nad skonstruowaniem sieci komputerowej która mogła by funkcjonować gdy jej część zostałaby zniszczona. Wile osób myli pojęcia Internet a WWW. Internet to wiele połączonych ze sobą komputerów (hostów). WWW natomiast jest usługą internetową (np. poczta elektroniczna lub P2P). Różnica pomiędzy siecią a usługami dotyczy pojęcia protokół internetowym (będącym określonym zbiorem protokołów komunikacyjnych). Każdy protokół komunikacyjny jest logicznie podzielony na warstwy. Warstwa niższa zapewnia funkcjonalność, która jest wymagana przez warstwę wyższą. Dodaje własne dane pomocnicze i konrtole . Internet wykorzystuje protokół IP, a WWW protokół http. Protokół ten jest określany mianem „protokołu warstwy aplikacji”- stanowi on warstwę nośną dla danych tworzonych przez oprogramowanie użytkowe (aplikacje). Historia Internetu zaczyna się 29 października 1969 roku, kiedy to w Uniwersytecie Kalifornijskim (potem te w trzech następnych uniwersytetach) zainstalowano w ramach eksperymentu, który był finansowany przez ARPA (Advanced


Research Project Agency) pierwsze węzły sieci ARPANET (przodka Internetu). Eksperyment polegał na zbudowaniu takiej sieci komputerowej, która nie ma wyróżnionego punktu centralnego. Wszystkie istniejące do tej pory sieci były zarządzane przez jeden komputer, którego awaria przerywała pracę całej sieci. Taką siecią nie można było dowodzić podczas wojny (taki węzeł sieci byłby pierwszym celem ataku). Postanowiono więc wypróbować koncepcję sieci rozproszonej. Prace nad siecią rozproszoną trwały dwa lata, brało w niej udział coraz więcej naukowców. Jednym z pierwszych zastosowań była możliwość zdalnego wykonywania obliczeń na komputerach o dużych mocach znajdujących się w innych ośrodkach. TCP/IP odnosi się do nazwy dwóch protokołów: Transmission Control Protocol i Internet Protocol. TCP to protokół kontroli transmisji, według którego dane przesyłane w Internecie rozbijane są u nadawcy na tzw. pakiety i z powrotem składane w jedną całość u odbiorcy. IP to protokół definiujący sposób adresowania. Dowolne dwa komputery używające TCP/IP mogą być połączone ze sobą. Jeżeli w części sieci wystąpi usterka, informacja ominie ten fragment i inną drogą trafi do celu. Protokół TCP jest formalnie niezależny od IP – to znaczy można go stosować z innym niż IP systemem identyfikacji komputerów. Sieć ARPANET stosowała pierwotnie kilka różnych sposobów identyfikowania komputerów i dopiero prace Jona Postela, na początku lat 80. XX w. doprowadziły do ich unifikacji w postaci obecnie znanej. Ian Postel stworzył też w latach 1982-1983 drugi podstawowy filar Internetu: system DNS, który wiąże numery IP komputerów z hierarchicznie budowanymi nazwami domen internetowych.


W roku 1983 protokoły TCP/IP przyjęte zostały jako Standardy Wojskowe. W tym też czasie do powszechnego użycia wszedł termin Internet. W roku 1989, gdy porzucono projekt ARPANET, Internet przejęły uniwersytety i organizacje naukowe. Również osoby prywatne i instytucje komercyjne zaczęły dostrzegać korzyści płynące z wykorzystania Internetu. Zakaz używania go do celów komercyjnych wydany przez National Science Foundation uniemożliwiał jego rozwój w tym kierunku. Cofnięcie tego zakazu w 1991 roku udostępniło Internet szerszemu gronu użytkowników. Od tego czasu można go również używać do celów czysto komercyjnych takich jak reklama, czy sprzedaż. W marcu 1989 roku Tim Berners-Lee oraz Robert Cailliau złożyli do CERN-u projekt stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych, o nazwie World Wide Web. Miał to być zbiór dokumentów hipertekstowych, który miał ułatwić pracę w CERN-ie. W grudniu 1990 roku Tim BernersLee stworzył podstawy HTML i pierwszą stronę internetową. Dwa lata później została napisana pierwsza graficzna przeglądarka WWW o nazwie Mosaic. W 1994 roku współtwórca przeglądarki Mosaic – Marc Andreessen z University of Illinois założył w Kalifornii firmę Netscape Communications. Wkrótce po ukazaniu się na rynku komercyjnej wersji przeglądarki, firma Netscape wydała zaawansowany Netscape Commerce S. Oprócz standardowego udostępniania stron WWW innym użytkownikom, dawał on możliwość przesyłania danych bezpiecznym połączeniem szyfrowanym. Mogły więc być przesyłane poufne dane, gdyż mogły one być odczytane tylko przez adresowanego odbiorcę. Pozwoliło to stworzyć nowe zastosowania Internetu, który zaczął się bardzo gwałtownie rozwijać.


Dzisiejsi użytkownicy Internetu to wielomiliardowa społeczność, która ciągle się powiększa. Coraz częściej informacje drukowane odsyłają odbiorcę do informacji publikowanych w Internecie. Pierwsze internetowe łącze analogowe w Polsce zostało uruchomione 26 września 1990 r. Pierwsza transmisja odbyła się w listopadzie 1990 roku i jest związana z Grzegorzem Polokiem (Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie). Internet w polsce jest oficjalnie dostępny od 20 grudnia 1991 roku. 30 kwietnia 1991 została zarejestrowana domena „.pl”, a 17 sierpnia tego roku z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zestawione pierwsze połączenie internetowe przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP. 20 grudnia 1991 placówki naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Fizyki Jądrowej i Obserwatorium Astronomiczne oraz pojedyncze komputery w Krakowie, Toruniu i Katowicach zostały podłączone do Internetu. Tego samego dnia Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia w łączności z Polską. W czerwcu 1991 została uruchomiona sieć szkieletowa POLPAKT telekomunikacji Polskiej. W roku 1992, jako pierwsza polska firma, ATM S.A. uzyskała dostęp do Internetu. W sierpniu 1993 roku powstał pierwszy polski serwer WWW, pod nazwą "Polska Strona Domowa". W 1994 roku powstał rządowy serwer WWW. W 1995 roku powstał pierwszy polski portal internetowy Wirtualna Polska. W kwietniu 1996 roku TP S.A. uruchomiła dostęp anonimowy do Internetu z wykorzystaniem modemów.


Przykładowe usługi internetowe:  Poczta elektroniczna  Hosting stron internetowych  Serwer plików FTP lub SFTP  Filtr rodzinny  Forum dyskusyjne  Komunikatory internetowe  IRC  VoIP  Radio internetowe  Telewizja internetowa  Telekonferencja  Faks przez internet  Sklepy internetowe  Aukcje internetowe  Bankowość elektroniczna  Gry online

Internet- Ogólnoświatowa sieć komputerów  

Kiełbasa i musztarda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you