Page 38

♥  DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Strehos

a je dôsledky

Do stresu sa človek dostáva, keď sú na neho kladené nadmerné požiadavky. Nesúlad medzi požiadavkami, ktoré na nás doliehajú a našimi schopnosťami na tieto požiadavky odpovedať, prežívame ako ohrozenie rovnováhy organizmu a ľudské telo na takúto situáciu okamžite reaguje.

Č

lovek kedysi takéto situácie riešil zvyčajne dvoma spôsobmi, bojom alebo útekom a využíval pri nich fyzickú aktivitu. Dnešné náročné situácie majú predovšetkým psychologický charakter, ale spúšťajú rovnaké telesné reakcie. Tie však často sú neprimerané potrebám zvládania psychicky náročných situácií. Prudká energická mobilizácia je pri dnešných situáciách neúčelná a priama svalová reakcia sa skôr potláča. To však vyúsťuje do vysokého krvného tlaku, vredových chorôb, ochorení obehového systému, zníženia obranyschopnosti organizmu voči infekciám aj voči zhubnému bujneniu. Náročné situácie však neodmyslitelne patria k životu moderného človeka. Zrýchlenie životného tempa, množstvo informácii a nároky života predstavujú psychickú záťaž, ktorej sa dá ťažko vyhnúť.

Čo je pre nás stresor? Náročné situácie, s ktorými sa denne stretá-

38  rodina a zdravie

vame, nemusia vždy predstavovať stresor teda pôvodcu stresu. O tom rozhoduje práve naša psychika, naše hodnotenie konkrétnej situácie: ak ju vyhodnotíme ako ohrozujúcu, vyvolá v nás stresovú odpoveď. Pre niekoho je napríklad vystúpenie na verejnosti takmer nezvládateľnou úlohou a pre iného bežným spôsobom sebarealizácie. Dôležité je, ako sa v danej chvíli cítíme - celkom inak budeme reagovať na rovnakom situáciu po namáhavom pracovnom týždni a inak oddýchnutí, svieži a plní elánu.

Ako pociťujeme stres? Je to predovšetkým citová reakcia, ktorú pociťujeme ako úzkostlivé očakávanie, napätie, strach, nepokoj, podráždenosť, nechuť zaoberať sa niečím iným. Situácia, ktorá nás ohrozila, sa nám stále vracia a opakuje v predstavách. Pri strese môžme pozorovať aj telesné pocity, napríklad potenie, zrýchlenie srdcovej frekvencie, dychu i zvýšenie napätia vo svaloch.

Ako zvládať stres? Pri riešení životných situácií má rozhodujúci význam aktívny prístup k životu, ktorý by mal obsahovať nasledujúce zásady: 1. Otvorenosť a záujem o dianie v okolí, snaha chápať udalosti a javy v prostredí, v ktorom žijeme ako zaujímavé a zmysluplné. 2. Nebáť sa zmien, prijímať ich ako niečo bežné a prirodzené. Zmeny považovať za príležitosť ukázať, čo dokážeme. 3. Pri stresujúcich situáciách nebyť pasívny, ale aktívne hľadať spôsoby. ako im čeliť. Odhodlať sa na protiakciu. 4. Počítať so stresujúcimi situáciami, najmä v povolaniach, kde sú bežné, napríklad vodiči hromadnej dopravy, riadiaci pracovníci, začínajúci podnikatelia, zdravotníci. 5. Dokázať izolovať stres od ostatných aktivít. Nechať pracovné starosti za dverami kancelárie, rovnako ako neprinášať do zamestnania partnerské alebo rodinné starosti. 6. Dbať na dobré vzťahy s ľuďmi a nebyť sám. Dobré sociálne zázemie pomáha zvládať

Rolka 7 8 2013  
Rolka 7 8 2013  
Advertisement