Page 25

?

Pamätanie si informácií

ovplyvňuje mnoho skutočností. Emócie, inteligencia, vek, kondícia, cvik a aj druh pamäťového obsahu. Zabúdanie nie je jednoznačne

výsledkom chorobných procesov.

je kapacita obsadená, potom novo prijatá informácia zákonite vytlačí jednu z prítomných informácií. Ak nechceme, aby sa „stratila“, musíme ju priebežne opakovať. Týmto postupom sa informácia prenesie do pamäti strednodobej. Účinnejšie než mechanické opakovanie je zaradenie informácie do už existujúcich poznatkových štruktúr.

StREDNoDobá pAmäť Tento druh pamäti trvá roky. Dôležité je, či informácia vyvolá u príjemcu zodpovedajúcu emočnú odozvu. Ak emočný zážitok nebol dostatočne silný, pôsobí v celkovom procese zapamätania rušivo. Naopak, výrazne pozitívne v procesoch získavania a udržania nových skúseností pôsobí v mnohých prípadoch napríklad odmena a trest.

DlHoDobá pAmäť Sú udalosti, ktoré si pamätáme hodiny, dni, roky alebo celý život. To je prejav dlhodobej pamäte. Tento druh pamäte má svoj tzv. morfologický podklad, kde dochádza k zmenám na neurónoch. Obsahy dlhodobej pamäte sú dvojaké. Pamätáme si najrôznejšie skutočnosti a ich význam a pamätáme si aj najrozmanitejšie súvislosti a epizódy. Ak si ich uvedomíme a môžeme sa o nich vyjadriť, hovoríme o deklaratívnej pamäti. K dlhodobým pamätiam patrí aj procedurálna pamäť - napríklad schopnosť hrať na hudobný nástroj a podobne. ♥

pAmätAť SI DÔlEŽItÉ ŽIVotNÉ okAmIHY JE NA NEZAplAtENIE Pri problémoch s pamäťou, je tu ACUTIL - výživový doplnok, ktorý svojou unikátnou kombináciou látok prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu, psychiky a nervového systému. Špeciálne zloženie - nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, Ginkgo biloba extrakt, fosfatidylserín, kyselina listová a vitamíny E a B 12 v kombinácií s pamäťovými aktivitami prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu, a tým napomáha udržiavať dobrú pamäť a psychickú energiu. Výživový doplnok ACUTIL je vhodný pre všetky vekové kategórie, pre ľudí, ktorí bývajú často vystavení stresovým situáciám. Získate ho bez predpisu vo svojej lekárni. ACUTIL sa nesmie užívať v prípade precitlivenosti na niektorú zo zložiek prípravku.

Výživový doplnok

ACUTIL

vďaka unikátnej kombinácií účinných látok prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu, psychiky a nervového systému. Súťaž ACUTIL Napíšte nám pre koho je vhodný výživový doplnok ACUTIL a zo správnych odpovedí vyžrebujeme tri, ktoré odmeníme balíčkom obsahujúcim dve balenia ACUTIL a dámske tričko.

rodina a zdravie

25

Rolka 7 8 2013  
Rolka 7 8 2013  
Advertisement