Page 1

Cena: 0,63 Eur

Chutné osvieženie

Enzýmy pomáhajú hojiť rany

Cholesterol

Čo o ňom vieme?

7-8/2013


♥  OBSAH ZDRAVIE: Vitamíny pre tretie tisícročie ...................6 Pamäť v kocke ..........................................24 Cholesterol ...............................................26 Bioterapiou proti rakovine .....................37

VÝŽIVA: Chutné osvieženie ...................................10

STOP PADANIU VLASOV

Je veĐmi Ģažké sa v dnešnej dobe veĐkých reklám orientovaĢ tak, aby bol kupujúci absolútne spokojný. Za kvalitu a úþinnosĢ výrobkov ¿rmy KVATROFIN s.r.o. však hovorí veĐký ohlas spokojných klientov, ktorí si nemôžu vynachváliĢ predovšetkým prípravky na podporu rastu vlasov. Preto sme sa spýtali zástupcov ¿rmy KVATROFIN s.r.o., aby nám povedali nieþo bližšieho o svojich výrobkoch. R: Prosím Vás, môžete nám povedaĢ nieþo bližšieho o Vašich výrobkoch, týkajúcich sa k novemu rastu vlasov? K: Naša ¿rma sa zaoberá distribúciou úþinnej vlasovej kôry proti vypadávaniu vlasov SALON TEXTURES, ktoré sa skladá z terapeutického šampónu a kondicionéra. Prípravky sa vyrábajú podĐa prírodnej receptúry z BEVERLY HILS v USA. Všetky výrobky samozrejme prešli klinickou atestáciou. R: ýo hovoríte na neuveriteĐný ohlas na vašu vlasovú kôru, ktorá podporuje rast vlasov?‘ K: Vlasová kôra SALON TEXTURES vćaka svojej originálnej kompozícii dokáže za krátky þas (hovorí sa o leteckom úþinku) vlasy oživiĢ a ošetriĢ. V mnohých prípadoch dochádza k novému rastu vlasov tam, kde sme sa už zmierili s plešinou. Výsledky sú, ako ste podotkli, takmer neuveriteĐné. R: Ako sa Vaša kôra aplikuje? K: Aplikácia je veĐmi jednoduchá, presný návod na použitie je priložený ku každej kôre. Pre Ģažšie prípady u mužov a žien niekedy odporúþame používaĢ aspoĖ dve kúry po sebe! R: A posledná otázka - kde je možné zakúpiĢ Vaše výrobky a v akých cenových reláciách? . K: Kećže v súþasnosti nie je možné výrobky bežne získaĢ v lekárĖach, môže si každý zákazník prípravky kúpiĢ alebo objednaĢ u ¿rmy KVATROFlN s.r.o., Škaniclovská 1, 909 01 Skalica, tel.: 034664 74 35. Terapeutický vlasový šampón stojí 23 € a kondicionér 16 €, je odporúþané používaĢ súþasne ako vlasovú kôru. R: Ćakujem za rozhovor a želám Vám veĐa úspechov. Pripravil M. K.

Mesačník Rodina a zdravie. Dátum vydania júl/august 2013. Registračné číslo: EV 3809/09. ISSN 1338 - 0281. Ročník V. Vydavateľ: GK Invest, s. r. o., IČO 35 928 425, Desiata ulica č. 16, 831 01 Bratislava, tel./fax: 02/54 77 19 56, e-mail: redakciagz@ orangemail.sk, www.printovemedia.sk. Generálna riaditeľka: Mgr. art. Gabriela Zorgovská, tel.: 0907 719 510, e-mail: info@printovemedia.sk. Redaktor-manažér: Andrea Rozborová, tel.: 0908 192 738, e-mail: redakcia@printovemedia.sk. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Kašová. Vedúca redaktorka: Mgr. Kvetoslava Čerňanská. Marketingová riaditeľka: Mgr. Tatiana Kasalová. Redakčná rada: Alexandra Farkašová, Markéta Ježíková, Helena Marekovičová, Daniela Paculíková, Lucia Kašová, Veronika Dugová, Magdaléna Gondolová. Tlač: Merkantil, spol. s r. o. Distribúcia: Mediaprint Kapa Pressegrosso, a. s. Predplatné: Mediaprint Kapa Pressegrosso, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, infolinka: 0800/188 826, e-mail: predplatne@abompkapa.sk. Písomné podklady nie sú archivované. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov, ani za prípadné vzniknuté škody. Mesačník do každej rodiny.

4  rodina a zdravie

LETO: Príprava na dovolenku ............................12 Voda je základ ..........................................16

Z BABIČKINEJ TRUHLICE: Fenikel .......................................................18

PORADÍME VÁM: Záhradka plná zdravia, krásy, vôní a chutí ....................................20

DUŠEVNÉ ZDRAVIE: Hnev ..........................................................28 Stres a jeho dôsledky ...............................38

SVET DETÍ: Zvieratko v rodine ...................................32

ALTERNATÍVNA MEDICÍNA: Škoricový zázrak ......................................34 Perly slzy a rubín lásku? ..........................42

INTÍMNE: Rizikový pohlavný styk ......................... 40

RELAX: Pohyb nás musí baviť ..............................46

RECEPTY: Letné špeciality ........................................48


♥  ZDRAVIE

Vitamíny sú prírodné organické látky, bez ktorých nemôžeme žiť. Sú nevyhnutné pre normálnu činnosť nášho organizmu, pre rast, odolnosť a celkové zdravie.

6  rodina a zdravie


ZDRAVIE ♥

BALÍČEK ZDRAVIA

Vitamíny pre tretie tisícročie (Pokračovanie z minulého čísla)

Alfa linoleová kyselina (ALA, omega 3) Jej najlepším zdrojom sú ľanové semienka, čerstvý olej z ľanových semienok, čerstvé rastlinné oleje. Málo jej obsahuje starý olej alebo olej bez ochrany pred slnkom, kyslíkom a teplom.

Účinok ♥  omega 3 a jej deriváty brzdia tvorbu

nádorov. Posun od spotreby omega 3 ku omega 6 je posun ku zvýšenému výskytu nádorov ♥  je bezpodmienečne potrebná pre tvorbu užitočných prostaglandínov série 3. Tieto regulujú lepivosť krvných doštičiek, krvný tlak, zápalovú odpoveď, vylučovanie sodíka a vody z tela a obranyschopnosť ♥  je nevyhnutná na brzdenie produkcie škodlivých prostaglandínov série 2 ♥  je potrebná pre regulačné účinky vo všetkých bunkách tkanivách a orgánoch ♥  dostatočná hladina omega 3 u matky v tehotenstve znamená lepší mentálny a telesný vývoj dieťaťa už počas tehotenstva a v prvom roku života.

Potrebná dávka Spotreba omega 3 poklesla na 1/6 z množstva oproti tomu, čo sa jedlo pred 150 rokmi. V USA ešte nie je stanovená dávka; odhaduje sa 0,54 % kalórií (1-2 gramy denne). Podľa nových výskumov (SONA) odhaduje sa 1-2 % kalórií (3-6 gramov na deň).

PRIAMo PREDAjnÉ MIEStA: Lekáreň SAnAMUS nám. osloboditeľov 68, 071 01 Michalovce

MILAn PRAVDA jánošíkovo nábrežie 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

LEkÁREŇ SV. kRÍŽA nám. SnP 108/5, 900 31 Stupava

Bio Body- PaedDr. Lenka

nedostatok Nemáme úradné výsledky, koľko ľudí má jej nedostatok, ale odhaduje sa až 95 % obyvateľstva. ♥  vzniká pri nedostatku v strave

LAMA BIoInŠtItÚt, s. r. o. hoštáky 2, 921 01 Piešťany

PRE DIAGnoStIc, s. r. o. Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

chovancová, Bratislavská 4, 080 01 Prešov

DRotEX coMP, s. r. o. ul. SnP 44, 972 51 handlová

LEkÁREŇ SV. kRÍŽA krajinská 99,825 56 Bratislava Podunajské Biskupice

LEkÁREŇ PRI fn Mickiewiczová 11, 811 07 Bratislava 1

Vyrába firma Enerex Botanicals Ltd., Unit 305 Building D, 6741 cariboo Road, Burnaby, Bc canada V3n 4A3 VýhRADný DoVoZcA PRE SLoVEnSkÚ REPUBLIkU EnEREX Slovakia, s.r.o., Záhumenská 328, 851 10 Bratislava – Čunovo, Schválené Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave 21.3.2005, /BPoVo/2509/ht, predĺžené oLP/8422/2009 rodina a zdravie

7


♥  ZDRAVIE

♥  priemyselne upravená strava, jeme potraviny chudobné na

omega 3 kyselinu ♥  pri zvýšených požiadavkách tela.

Prejavy nedostatku ♥  zrakové poruchy  ♥  narušená presnosť pohybov (motorická koordinácia)  ♥  pichavé pocity na rukách a nohách  ♥  spomalenie až zlyhanie rastu  ♥  suchá koža  ♥  strata energie, výdrže a vytrvalosti  ♥  zvýšená hladina krvných tukov (triglyceridov)  ♥  náchylnosť k nádorom  ♥  zvýšená lepivosť krvných doštičiek  ♥  zvýšené prostaglandíny série 2 v tkanivách.

Liečba s omega 3 (ALA) ♥  liečebné dávky sú od 15-35gramov na deň alebo dokonca viac ♥  zvyšuje hladinu energie, vytrvalosť  ♥  zrýchľuje látkovú výmenu  ♥  skracuje čas potrebný na obnovenie unavených svalov po cvičení  ♥  zrýchľuje hojenie rán  ♥  môže zlepšiť

očné funkcie, vnímanie farieb a duševnú bystrosť u starších ľudí  ♥  môže znížiť nervozitu, môže zlepšiť správanie delikventov, ktorí nepočúvajú žiadne rady  ♥  robí suchú kožu vláčnou, silné vlasy a nechty, zvyšuje krásu predvádzaných zvierat  ♥  znižuje lepivosť krvných doštičiek  ♥  znižuje krvné tuky (triglyceridy)  ♥  u niektorých ľudí znižuje cholesterol  ♥  znižuje množstvo inzulínu potrebného u cukrovkárov, preto je potrebné časté sledovanie a úprava inzulínu  ♥  môže pomôcť pri alergiách, astme  ♥  môže zlepšiť funkciu pečene  ♥  znižuje zadržiavanie vody v tele (opuchy)  ♥  znižuje zápalové reakcie a bolesti v kĺboch  ♥  zlepšuje obranyschopnosť, pomáha proti streptokokovým a maláriovým infekciám  ♥  zastavuje a brzdí tvorbu nádorov. Omega 3 zastaví rast a usmrtí nádorové bunky na tkanivových kultúrach. Poznámka - bunky odobraté zo zhubného nádoru človeka sa dajú pestovať vo výživnom roztoku takmer neobmedzene dlho. Voláme ich tkanivové kultúry. Na takýchto bunkách sa potom dajú robiť rôzne pokusy. Predávkovanie nadbytok energie (nespavosť), napínanie na zvracanie (pri slabej pečeni). Tieto prejavy zmiznú, ak sa zníži príjem.

Eikosapentaénová kyselina (EPA) Pri určitých chorobných stavoch, ako sú ožarovanie pri rakovine alebo chemoterapia, pre nedostatok enzýmov si naše telo nevie vyrobiť z omega 3 - EPA a trpí nedostatkom prostaglandínov série 3. Tu nám nepomôže omega 3, ale musíme priamo doplniť EPA. Účinok ako ALA- omega 3.

Dávkovanie Odhaduje sa (SONA) 1 % kalorického príjmu 2-3 g na deň. Nachádza v rybom tuku. Liečba dávka 3-6 gramov denne.

Viac informácií:

www.enerex-vitaminy.sk Kontakt, poradňa a objednávky: enerexsk@gmail.com Telefón: +421 905 647 282 (Pokračovanie v budúcom čísle)

8  rodina a zdravie


VITAMÍNY  ♥

Nedostatok vitamínu D môže byť základnou príčinou mnohých vážnych chorôb, aj takých, ako rakovina,

Slnko je strašiak

i najlepší lekár

cukrovka, osteoporóza či srdcové a autoimunitné choroby.

A

j proti sezónnej chrípke sme bezbranní, ak nám chýba vitamín D. Štúdie uvádzajú, že 59% populácie má nedostatok vitamínu D, a z nich asi 25% má extrémne nízke hladiny a jeho nedostatok oslabuje imunitný systém. Pritom máme tento vitamín úplne zadarmo, nemusíme ísť k lekárovi ani do lekárne. Stačí vybehnúť von, keď svieti slnko. Tak, ako v aute musíme otočiť kľúčom, aby sme naštartovali motor, aj imunitný systém musíme aktivovať vitamínom D, ak chceme, aby nás chránil. Pretože tento vitamín získavame najmä zo slnka, treba si rozumným spôsobom urobiť zásoby v lete, a ako inak než pobytom na slnku. Údajne ľudia, ktorí zomreli na chrípku H1N1, mali chronický nedostatok vitamínu D, a teda žiadnu alebo len slabú ochranu vlastným imunitným systémom. Zistilo sa to aj u ľudí s roztrúsenou sklerózou a osteoporózou, kde sa výrazne prejavuje deficit déčka – je dôležitý pre naše kosti, udržuje správnu hodnotu vápnika a fosforu v krvi. Je potrebný nielen pri tvorbe a mineralizácii kosti, ale i pri hojení zlomenín.

Aký ochranný faktor

V zelenine ho nehľadajte Vitamín D sa tvorí v koži pôsobením slnečného žiarenia. Kto sa slní aspoň dvakrát v týždni po 20 minút na jarnom či letnom slnku, nie však medzi 11. až 15. hodinou, mal by byť načas zásobený. Vitamín D získavame aj z potravy živočíšneho pôvodu, vhod-

ný je olej z rybej pečene, ale aj makrela, tuniak, losos, jeseter, sardinky, sleď, pstruh a treska. Ak pravidelne jete ryby aspoň dvakrát týždenne, nemusíte brať omega-3 doplnky, pretože ich máte pravdepodobne už dostatok. Menšie množstvo déčka je tiež v mäse, vaječnom žĺtku, mlieku, mliečnych výrobkoch. Obmedzenú možnosť majú prísni vegetariáni, a to hríby sušené na slnku, kvasnice, kakao, kokos, ďatle, alebo rastlinné tuky a oleje či cereálie „umelo“ obohatené o vitamín D. Rajčiny obsahujú déčko len v lístkoch rastliny, ostatná zelenina ho neobsahuje, alebo len minimálne. Našťastie, pri varení sa vitamín D neznehodnocuje a rozpustný je v tukoch. Novšie výskumy ukázali, že deti s dostatočným príjmom vitamínu D majú menej alergických ochorení, astmy, ekzémov, autoimunít a v dospelosti majú znížené riziko výskytu srdcovo-cievnych ochorení. Do jedného roku je však slnenie pre deti nebezpečné, a tak jediným zdrojom vitamínu D je rybí tuk.

zásobme sa vitamínom D

Chrániť sa pred škodlivým žiarením krémami s ochranným faktorom, a zároveň prijímať déčko... Dá sa to vôbec? Neblokujú sa UV lúče, ktoré produkujú vitamín D? V Austrálii, krajine s najčastejším výskytom rakoviny kože, dokonca Cancer Council radí ľuďom, aby si denne dopriali aspoň malú chvíľku na slnku bez krému s ochranným faktorom. Aj pre vás máme riešenie: dva-tri dni v týždni sa opaľujte v trvaní 10 – 15 minút bez použitia opaľovacieho faktora, aby ste si vytvorili vitamín D, a potom, pred ďalšími hodinami na slnku sa natrite krémom s ochranným faktorom 15 a viac, aby ste pokožku chránili. Ďalších 4-5 dní v týždni treba počúvať rady kožných lekárov a aplikovať si ochranný krém už polhodinu pred slnením. Zaujímavé je, že ak sme opálení dohneda, alebo máme tmavšiu pokožku, prijímame menej déčka, pretože pigment pôsobí ako filter a prepustí menej slnečných lúčov.  

(ca) ♥

rodina a zdravie

9


♥ VÝŽIVA

Chutné osvieženie

Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob, ako nahradiť nedostatok vitamínov, enzýmov, minerálnych látok a stopových prvkov v organizme je konzumácia čerstvých ovocných a zeleninových štiav.

V

o všeobecnosti platí, že aj pár gramov ovocia a zeleniny denne prinesie ľudskému organizmu svoj osoh, no optimálna dávka je okolo tristo gramov. Zelenina neobsahuje živočíšne tuky ani cholesterol. Ako vzácny zdroj vitamínov, enzýmov, minerálnych látok a stopových prvkov by v jedálničku nemala chýbať. Čerstvé zeleninové šťavy majú na organizmus okrem výživovej hodnoty aj blahodarné detoxikačné účinky.

LAHODNÉ NÁPOJE Zeleninové šťavy z bežných zelenín získate za pár minút jednoducho, spracovaním v kuchynskom odšťavovači. Najbohatším zdrojom provitamínu A - karoténu je surová mrkva. Obsahuje aj hodne vitamínu B, C, D, E a K. Z minerálnych látok obsahuje organicky viazaný vápnik, horčík, železo, fosfor, kremík a síru. Mrkvová šťava je účinným prostriedkom prevencie chorôb - zvyšuje odolnosť organizmu. Je

10

rodina a zdravie


VÝŽIVA ♥

REVOLUČNÝ SPÔSOB ODŠŤAVOVANIA Šťavy z ovocia a zeleniny z domácej záhrady vás nabijú energiou. Zvlášť šetrné odšťavovanie s maximom šťavy a minimom „odpadu“ vám zabezpečia nízkootáčkové, hriadeľové odšťavovače. Šťavu nezískavajú odstreďovaním, ale lisovaním. Novinka medzi šnekovými odšťavovačmi Orava OS-150 predstavuje revolučný spôsob domáceho odšťavovania. Má príkon len 150 W, disponuje praktickým dvojfázovým sitkom s rozdielne veľkými otvormi a reverzným chodom motora. Jednoducho sa obsluhuje a ľahko čistí. Dužina pri odšťavovaní sa ukladá do osobitného litrového zásobníka. Stačí ju odtiaľ vybrať a použiť na prípravu ďalších pochúťok – na krémové polievky, omáčky, karbonátky, placky alebo sladké múčniky. Model kúpite v značkových predajniach Orava alebo v e-shope www.orava.eu za 159 €.

základnou zložkou mnohých lahodných miešaných nápojov. Karotén obsahuje žlté farbivo, ktoré sa počas pitia mrkvovej šťavy dostáva aj do kože a sfarbuje ju do žlta. Je to len prechodný, neškodný jav, ktorý po čase samovoľne mizne. Priaznivý vplyv surovej mrkvovej šťavy je zrejmý aj na kožné, žalúdočné a očné problémy. Mrkvovú šťavu je možné kombinovať aj so šťavami z inej zeleniny. Brokolica je bohatá zvlášť na vitamín C, vitamíny skupiny B, E a provitamín A. Jej protirakovinový účinok sa pripisuje enzýmom a stopovému prvku – selénu, ktoré brokolica vo vysokej miere obsahuje.

MIEŠANÉ ŠŤAVY Mrkva, zeler, petržlen a špenát sú bohaté na draslík. Tieto zeleniny sú zásadotvorné, preto rýchlo neutralizujú prekyslenie žalúdočnej šťavy, ako aj celého organizmu - odstraňujú jednu z hlavných príčin vzniku civilizačných chorôb. Petržlen obsahuje aj vápnik, fosfor, horčík, mangán a vitamín C. V kombinácii s mrkvovou šťavou, alebo v zmesi so šalátovou, špenátovou a zelerovou šťavou napomáha liečiť obličkové problémy, očné choroby a menštruačné poruchy. Napriek tomu, že červená repa obsahuje len malé množstvo železa, je pokladaná za výborný krvotvorný prostriedok. Obsahuje provitamín A a vitamíny skupiny B. Z minerálnych látok, okrem železa, obsahuje aj draslík, horčík, síru a fosfor. Zbavuje organizmus toxických látok, je účinným prostriedkom proti anémii, vysokému krvnému tlaku, reumatizmu a klimakterickým ťažkostiam. Výborne chutí v kombinácii s inými šťavami. ♥

KANVICA NA CESTY Na cestách za letnými zážitkami vám energiu dodá káva uvarená v cestovnej varnej kanvici Orava VK-2050. Ľahučká a skladná - nájde si miesto v batožine, aby spríjemnila rána rozvoniavajúcou kávou a čas o piatej dúškom čaju z čerstvo natrhaných byliniek. Ak vás prepadne hlad, stačí si v kanvici prevariť vodu a zaliať vrecúško polievky, alebo si pochutnať na kaši či pudingu. Kanvica je chránená proti prehriatiu, automaticky sa vypína, má príkon 1 000 W a objem 0,5 litra. V cestovnom sete ju dostanete spolu s dvoma plastovými šálkami, s dvoma plastovými lyžičkami a praktickým zásobníkom. Model VK-2050 zakúpite v značkových predajniach Orava alebo v e-shope www.orava.eu za 19,90 €.

rodina a zdravie

11


♥  LETO

Čím dôslednejšia príprava ...

tým lepšia

dovolenka S letom prichádzajú veľké túžby po oddychu. Sú to dni, kedy môžeme robiť iba to, čo práve chceme a na čo sme sa tešili. Všetko je krajšie, lebo cítime uvoľnenosť.

N

apomáha tomu aj slnko, voda a nové prostredie. Aby sme si užívali dovolenku od prvého dňa, treba sa na ňu dobre a s predstihom pripraviť. Pokiaľ si necháme všetky prípravy na posledné dni pred odchodom, čaká nás stres a nervy. Nie sú to len nákupy kozmetických a ochranných krémov, liekov, ošatenia, ale aj zabezpečovanie domu, bytu, opateru kvetín, záhrady, domácich zvieratiek a napokon i zvládnutie povinnosti a restov v zamestnaní, aby všetko klapalo aj bez vašej neprítomnosti. Potom sa stáva, že už v prvé dovolenkové ráno sa zobudíme vyčerpaní, unavení a s obavami, či sme všetko dobre zariadili. Vo veľkom strese sme napokon aj tak zabudli na niečo dôležité, čo zas vedie k hádkam s partnerom či deťmi. Takáto preddovolenková realita nás postupne presvedčí, že týždeň dovolenky nestačí na spamätanie sa, a už

12  rodina a zdravie

vôbec nie na odpočinok a že aj prípravu si treba naplánovať.

Krása v lete Aby sme si dovolenku nepokazili už prvý deň spálením pokožky, treba si na slnenie privykať pomaly a postupne už doma. Treba poznať fototyp svojej pokožky, lebo každá reaguje na slnečné žiarenie odlišne. A hoci lekári tvrdia, že žiadne opaľovanie nie je bezpečné, lebo koža si pamätá každé spálenie, úplné vyhýbanie sa slnku nie je zdravé, lebo sa ochudobňujeme o vitamín D, ktorý sa v koži vyrába práve pri slnení z tzv. provitamínu. A keď chýba vitamín D, krehnú nám kosti a hrozí osteoporóza. Preto treba dbať na výber kvalitných ochranných prostriedkov s kvalitnými UVB a UVA filtrami a dodržiavať zásady správneho opaľovania. A pretože nám pôjde aj o krásu, ktorú si z dovolenky prinesieme, nezaobídeme sa bez prípravkov po opaľovaní napríklad Panthenol s obsa-

hom kyseliny pantothenovej na udržanie zdravej pokožky a na prevenciu vzniku a tvorby vrások a ďalších prejavov starnutia kože. Má vynikajúce protizápalové, hydratačné a regeneračné účinky. Deti, ale aj dospelí ľudia, ktorí majú citlivú pokožku, alebo sa stále pohybujú na slnku, sa môžu spáliť aj keď sú chránení oblečením. Pre nich sú určené tričká aj iné časti odevu s UPF faktorom, ktorý chráni pred UV lúčmi. UV ochranu na špeciálnom oblečení zabezpečuje titánovo-dioxidová vrstva.

Cestovanie Vydať sa na dovolenku vlastným autom alebo autobusom, tiež vyžaduje určitú pripravenosť, najmä dobre nervy, telesnú kondíciu a veľa energie. Horšie sú na tom dovolenkári, ktorí prechádzajú do iných časových pásiem a tieto časové posuny


Panthenol Spray

Panthenol Spray pomáha nielen keď sa spálite na slniečku, ale tiež pri drobnom povrchovom poranení kože a odreninách.

O

proti prípravkom s pantenolom, ktorých je na trhu nespočetne veľa, Panthenol Spray ako jediný liek vo forme spreja prináša výhodu jednoduchej bezkontaktnej aplikácie, čo oceníte vždy, keď potrebujete ošetriť začervenané a bolestivé miesto. Snehobiela pena ranu prikryje a príjemne ochladí. Tým, že sa rany nemusíte dotýkať, dodržiavate zároveň zásadu správnej hygieny. Aj keď sa prípravok rýchlo vstrebe, koža nezostáva vysušená, ale naopak, je vláčna a pripravená tak, aby sa správne zregenerovala. Takto bezbolestná a rýchla domáca liečba je vhodná na nežiaduce spáleniny spôsobené slniečkom i na detské odreniny kolien a lakťov, o ktoré zvlášť v letných mesiacoch nie je núdza. Prípravok sa môže používať aj niekoľkokrát denne podľa potreby a typu poranenia. Pri rozsiah-

Orientačná cena: 5 eur.

pomôže vyliečiť spáleniny aj drobné odreniny

lych poraneniach kože je, samozrejme, vhodné rýchlo vyhľadať lekársku pomoc, ale drobnejšie spáleniny a odreniny si môžete ľahko a účinne ošetriť sami. Liek Panthenol Spray s dexpanthenolom je ideálnym prípravkom do domácej lekárničky. Pomáha liečiť rovnako dobre spáleniny spôsobené slniečkom, ako aj odreté detské kolená či lakte. Prináša jedinečnú výhodu jednoduchej bezkontaktnej aplikácie. Uľahčuje hojenie rán a zmierňuje pocity bolesti s tým spojené. Pred použitím lieku si vždy pozorne prečítajte príbalovú informáciu.

www.panthenolspray.sk

rodina a zdravie

13


♥ LETO

im narušia spánok a nedovolia zaspať. Ide o pásmovú chorobu (jatlag), ktorá naruší nielen spánok, ale aj iné periodické procesy v tele. Následne prichádza veľká únava, podráždenosť, bolesť hlavy i depresie. V publikácii Ochrana zdravia na cestách od doc. Rastislava Maďara sa dočítame, že pred takouto cestou sa treba vopred pripraviť, napríklad tak, že pri cestách na východ sa začneme ukladať k spánku počas troch dní pred odchodom vždy o hodinu skôr ako deň predtým a pri cestách na západ o hodinu neskôr. Pri cestách lietadlom nám často zaľahne v ušiach, alebo máme pocit upchatého nosa, tu si pomôžeme jedine tým, že sa zásobíme žuvačkami a nosnými kvapkami.

POZOr na ŠTÝL PLávania Pohyb vo vode je ideálna prevencia kardiovaskulárnych problémov. Trénuje srdce a zároveň ho šetrí. Pri plávaní sme vo vodorovnej polohe, takže srdce nemusí pumpovať krv hore a vďaka námahe a pohybu ho aj posilňujeme. Je to ideálny šport pre všetkých, ktorým hrozí riziko kŕčových žíl a infarktu, a ktorí majú vysoký krvný tlak. Ale nie všetky plavecké štýly sú vhodné pre každého. Pri problémoch s chrbticou, hlavne krčnou, by ste sa mali vyhýbať plávať prsia a pri ťažkostiach s bedrovými kĺbmi sa neodporúča štýl delfín. Preto je vhodné pri týchto ťažkostiach poradiť sa najprv s lekárom. (kv) ♥

14

rodina a zdravie


BEZ ZVÝŠENIA PALIVOVÝCH PRÍPLATKOV

CK HECHTER ako jedna z mála cestovných kancelárií na Slovensku NEZVYŠUJE palivový príplatok a ponúka NAJVÝHODNEJŠIE LAST MINUTE dovolenky.

CESTOVNÁ KANCELÁRIA

40

%

LAST MINUTE www.hechter.sk od 13. mája

15

%

júl, august a september na zájazdy s odchodom

LETECKY odlety z Bratislavy, Košíc, Sliaču a Popradu

AUTOBUSOM

TURECKO 8 dní AI 11 dní AI BULHARSKO 8 dní AI 12 dní AI RODOS 8 dní P 11 dní P KRÉTA 8 dní AI 12 dní AI KOS 11 dní AI

BULHARSKO dospelý 12 dní R 189€ GRÉCKO-SARTI 12 dní 179€ CHORVÁTSKO 10 dní 159€

dospelý dieťa 449€ 229€ 479€ 229€ 299€ 159€ 399€ 159€ 419€ 219€ 599€ 219€ 489€ 219€ 679€ 219€ 639€ 219€

MALORKA 8 dní AI 11 dní P ANDALÚZIA 8 dní P 8 dní AI CYPRUS 8 dní AI 12 dní P EGYPT 8 dní AI 11 dní AI

dospelý dieťa 459€ 229€ 369€ 229€ 399€ 229€ 517€ 229€ 529€ 159€ 539€ 159€ 399€ 239€ 469€ 239€

dieťa 99€ 109€ 159€

Ai - All Inclusive, P-Polpenzia, R-Raňajky DETSKÝ KLUB HECHTERKO v niektorých hoteloch na Cypre, v Turecku a Bulharsku, sa o pestrý program Vašich detí postarajú slovensky alebo česky hovoriaci animátori. Stačí deti zbaliť a bude ich to baviť!

Odlety z Popradu, Košíc, Zvolena (Sliač) a Bratislavy · NOVOOTVORENÁ POBOČKA MARTIN – OC TULIP, Pltníky

Pobočky: BA 02/52731159, 52925031, 52731160, KE 055/6941584, 6223616, NR 037/6525154, 6516122, BB 048/4152766, ZA 041/5625098 PP 052/4468595, KN 035/7778294, MT 043/4131469 Obchodné zástúpenia:

ZV 045/5323742, 5326727, TT 033/5514877, TN 032/7444480, NZ 035/6404200, SE 034/6516614, BN 038/7601020, MA 034/7723611, PB 042/4260990, PD 046/5425740, BR 048/6116729, ZH 045/6725625, PK 033/6405394, SC 02/45927282, LC 047/4331395, ZC 045/6812121, LV 036/6222219, TO 038/5321082, PO 051/7722067, MY 034/6214064, DS 031/5511999, GA 031/7802106, PN 033/7733341, SI 034/6600324, DK 043/5863251, LM 044/5514140, RK 044/4324167, MI 056/6421712, TV 056/6726619, HE 057/7750700, BJ 054/4795820, SN 053/4297970, VT 057/4426142, SP 054/7422509, SK 054/7525307, RV 058/7329720


♥  LETO

Voda

je základ

16  rodina a zdravie


Hyundai Aqua Optima Pitný režim je systém dopĺňania telesných tekutín, ktoré sa stratia z ľudského organizmu pri bežných a najmä náročných psychických a fyzických činnostiach. Správne zásobovanie tela vodou je neoddeliteľnou súčasťou výživy, vrátane regenerácie organizmu.

H

lavnou látkou pre život človeka je voda. Ostatné nápoje sa od čistej vody odlišujú svojim obsahom - cukor, dochucovadlá a konzervačné látky. Každá z týchto ingredencií má svoje špecifiká, ktoré ju vylučujú z vhodnosti pre pitný režim. Cukor, dochucovadlá a konzervačné látky zvyšujú spotrebu vody v biochemických procesoch tela.

PRE ZDRAVIE A POHODU Až dve tretiny ľudského tela tvorí voda a efektívny systém dopĺňania organizmu tekutinami je základom pohody a zdravia. Dostatočné a plynulé zásobovanie tela vodou a inými tekutinami prospieva nielen zdraviu, ale aj kráse a dobrej nálade. Priemerná denná spotreba vody ľudského tela je približne 35 gramov na jeden kilogram hmotnosti. Pre organizmus je potrebné prijímať vyvážené a rovnomerné množstvo tekutín počas celého dňa. Je viacero vhodných druhov nápojov pre organizmus - od najpodstatnejšej vody, cez ovocné a zeleninové nápoje, až po čaje a minerálne či stolové vody. V rámci optimálneho pitného režimu je dôležité vyvarovať sa častému zlozvyku, kedy človek prijíma tekutiny až na základe signálov smädu. Piť, až ak sa dostavia pocity sucha v ústach je nesprávne. Na vhodnú hydratáciu organizmu je odborníkmi odporúčané pravidelné prijímanie menších objemov tekutín, v čo najčastejších intervaloch, počas celého dňa. Dospelý človek potrebuje prijať denne minimálne dva až tri litre tekutín, pri zvýšenej záťaži a v letnom období viac. Nezabudnite na potrebu zvýšených dávok tekutín v letných horúčavách, pri športových aktivitách a fyzicky namáhavých prácach. ♥

Nedodržiavanie pitného režimu sa môže negatívne podpísať nielen na zdraví, ale aj na váhe a kráse. Hovorí sa, že denne by mal človek vypiť okolo troch litrov tekutín. Najjednoduchší a zároveň najzdravší spôsob je piť „obyčajnú“ vodu z vodovodu. No, nie vždy je takáto voda chutná. Riešenie ponúkajú filtračné kanvice Hyundai Aqua Optima. Vďaka patentovanému 5-stupňovému procesu filtrácie odstraňujú filtre Aqua Optima nečistoty, ktoré vo vode z kohútika zostávajú aj po prevarení. Obsahujú jedinečnú zmes aktívneho uhlíka, ktorý má priaznivý vplyv na zníženie hladiny herbicídov a pesticídov. Technológia filtrov výrazne znižuje obsah chlóru a uhličitanu vápenatého, ktorý spôsobuje tvorbu vodného kameňa v kuchynských spotrebičoch. Filter vydrží minimálne tridsať dní a prefiltruje okolo sto litrov vody. Vyskúšajte nové filtračné kanvice Hyundai Aqua Optima Arcadia, k dispozícii sú v matnom prevedení v troch farbách – zelenej, oranžovej a modrej. Môžete si vybrať farbu, ktorá vám najvhodnejšie zapasuje do domácnosti.

Orientačná cena je 17,90 €, viac informácií nájdete na www.hyundai-electronics.sk


♥ Z BABIČKINEJ TRUHLICE

kel a lahodný enivoňavý Fzdravý,

Fenikel sladký (florentský) je stredomorská voňavá, chutná a výživná zelenina a súčasne aj korenie. Feniklová hľuza obsahuje až 90% vody, ale má aj vysoký obsah minerálov – najmä sodíka, draslíka a železa aj vitamínov – predovšetkým C a E a provitamín A.

F

enikel pochádza z juhozápadnej Ázie a do Európy ho priviezli prvé obchodné karavány. Rastlina sa rozšírila do Stredomoria a odtiaľ do celej Európy. Rimania verili, že rastlina podporuje vytrvalosť a posilňuje zrak a stredovekí duchovní tvrdili, že je jednou z deviatich svätých bylín, používaných pri prevencii proti nemociam. Semená feniklu v kľúčovej dierke mali obydlie ochrániť pred zlými duchmi.

FENIKEL V KUCHYNI Fenikel je skutočne obrovský zdroj látok, ktoré ovplyvňujú trávenie a chudokrvnosť, uľa-

18

rodina a zdravie

vujú pri bolestiach brucha a posilňujú chuť do jedla. Ale aj dnes sa nájdu takí, ktorí si ho nedôverčivo obzerajú, hoci na našom trhu je už zopár rokov. Semienka fenikla sú oveľa známejšie aj využívanejšie ako hľuzy. Majú zelenkavý nádych a dosahujú veľkosti až jedného centimetra. Ochucujeme nimi jedlá, pridávame do doma pečeného chlebíka, do jablčného koláča, rastlinných jedál a omáčok, ak ich základom sú paradajky. Pri varení a pečení najviac používajú fenikel Španieli. V kuchyni však používame najmä hľuzy. Sladkastá chuť feniklových stoniek pripomína aníz a vynikne predovšetkým v marinádach, polievkach a šalátoch. Vejárovité

listy využijeme na ochutenie zeleninových jedál. Mali by sme si vybrať takú hľuzu, ktorá má bielu farbu bez nažltlých či tmavých škvŕn. V miestach, kde sa dostala hľuza pri raste na svetlo je zelená, a tieto kúsky chutia horko. Lepšiu chuť tiež majú menšie hľuzy. O čerstvosti feniklu svedčí stav lístkov na stonkách.

PODPORUJE ZDRAVIE Zo semien feniklu robíme čaj (2-3 lyžičky rozdrvených semien necháme luhovať desať až pätnásť minút v šálke horúcej vody), ktorý príjemné vonia a je známy i svojimi účinkami na osvieženie dychu. Po celé stáročia sa


Z BABIČKINEJ TRUHLICE ♥ semená užívali na povzbudenie chuti k jedlu a ako liek proti nafukovaniu pri plynatosti, tráviacich problémoch a kolike u detí. Dokáže tiež účinne obmedziť črevné kŕče. Prípravok zo semien feniklu uľahčuje vykašliavanie. Semená feniklu účinkujú pri zápalových procesoch slizníc horných dýchacích ciest, pomáhajú pri kašli a katare horných ciest dýchacích u detí. V ľudovej medicíne sa používa na vyvolanie menštruácie a podporu laktácie. Fenikel patrí spolu s anízom, rascou, zelerom, koriandrom, kôprom a petržlenom do rodu Apiceae. Tento populárny rod kulinárskych bylín je známy zvláštnymi vôňami, ktoré dávajú mnohým jedlám, sú jedinečné svojím obsahom fytolátok, ktoré chránia konzumenta pred rakovinou. Výťažky z feniklu vykazujú antimikrobiálnu aktivitu proti baktériám ako stafylokok či Escherichia coli, proti hubám a kvasinkám ako je candida. Fenikel sa pridáva do sirupov proti kašľu, dodáva i vôňu mydlám a kozmetickým výrobkom. Dojčatám, ktoré trápia vetry, podávame po každom jedle dve čajové lyžičky vlažného feniklového čaju. Fenikel sa považuje za bezpečný prostriedok, keď sa užíva krátky čas. Nemal by sa užívať ako liek dlhšie ako dva týždne. Pri pretrvávajúcich

FENIKLOVÝ ŠALÁT S AVOKÁDOM

tráviacich problémoch a ťažkostiach dýchacieho traktu treba vyhľadať lekára.

VYPESTUJME SI HO DOMA Semiačka feniklu sladkého sadíme na jar do voľnej priepustnej vápencovej pôdy. Rastlina dorastá až do výšky 1,5 m, preto potrebuje dostatok priestoru, najmä slnečného. Fenikel je príbuzný s kôprom, preto tieto dve rastliny nesadíme blízko seba. Allogamiou by totiž stratili svoju arómu. Už v prvom roku dužinaté bázy listových pošiev vytvoria akúsi cibuľu, utvorenú zo vzájomne sa prekrývajúcich výhonkov. Keď začnú bázy listov dužinatieť, treba ich do polovice prihrnúť pôdou a dobre zalievať, aby predčasne nevybiehali. Dvojročný fenikel sa pestuje na listy a semená. Včas odstrihneme okolíky tvoriace semená a sušíme ich zavesené nad miskou vrcholkom dolu. Zelené časti fenyklu môžeme aj zmraziť. Zmrazenie je výhodnejšie ako sušenie, pretože pri sušení bylina čiastočne stráca vôňu. ♥

Na jeho prípravu potrebujeme 2 hľuzy feniklu, 1 zrelé avokádo, 1 kučeravý šalát, 100 g jogurtu, kôpor, šťavu z 1 pomaranča, 2 lyžice smotany, soľ, mleté korenie, 2 lyžice olivového či avokádového oleja a lyžicu sezamových semien. Fenikel očistíme, rozrežeme naprieč vlákna a hľuzy nakrájame na rezance. Avokádo nakrájame na kocky. Umytý šalát osušíme a tiež nakrájame, kôpor jemne nasekáme a všetko dáme do misy, kde ingrediencie - pokvapkané pomarančovou šťavou – zamiešame a rozdelíme na taniere. Tam ich prelejeme zálievkou z jogurtu, smotany, oleja, soli a korenia. Šalát zľahka premiešame a posypeme sezamovými semienkami.

rodina a zdravie

19


♥ PORADÍME VÁM

Záhradka pln

zdravia, krásy, vôní a V starších vidieckych záhradách vždy nájdeme nejaké liečivé byliny – trvalky, ktoré tam rastú desaťročia a podnes robia dobrú službu. Pomáhajú pri zdraví, sú užitočné ako koreniny do jedál, pomáhajú ochraňovať dom, či už baza alebo orgován a pestujú sa na duchovnú pohodu, napríklad ľalie, klinčeky, margaréty a ďalšie mariánske trvalky.

V

idiecka záhrada musela byť samozásobiteľská, boli tam aj rastliny odpudzujúce hmyz, voňavé do vonných zmesí a pestované na farbiarske účely. Dnes máme záhrady viac na okrasu, ale nezaškodí urobiť si záhonček z liečivých bylín – trvaliek, ktoré nevyžadujú zvýšenú starostlivosť, zato osohu máme z nich viac ako dosť. Mnohé nádherne kvitnú a voňajú.

NECHTÍK LEKÁRSKY Nie je to síce trvalka, ale kvet sa po odkvitnutí vysemení a každý rok je rastlín viac a viac. Z

20

rodina a zdravie


PORADÍME VÁM ♥

a chutí

okvetných oranžových lístkových a bravčovej masti sa robí mastička. Je výborná na kŕčové žily, pôsobí protizápalovo na boľavé miesta, aj na kolená, pomáha na kožné vyrážky, ekzémy, urýchľuje hojenie hnisavých rán, či zápalu nechtového lôžka. Mastička sa robí zo štyroch hrstí čerstvých lupienkov a pol kila vytopeného sadla alebo čerstvej slaniny. Vytopenú masť odstavíme, zlejeme, hodíme do nej lupienky a necháme vychladnúť do stuhnutia, Potom ju znovu zohrejeme a precedíme do menších pohárikov, zatvoríme a uložíme do chladničky. Ak si ju pomýlite s kačacou masťou, natriete na chlieb a zjete, nič sa nestane. Okvetné lupienky sa môžu aj usušiť a pridávať do čajových zmesí pri črevnom katare, chorobách žlčníka, pečene, žltačke a bolestivých menštruáciách.

a to hlavne v dermatológii na zle hojace rany, preležaniny, pooperačné rany a jazvy, omrzliny, na psoriázu a ekzémy. Prípravky z echinacey sa využívajú najčastejšie vo forme extraktu z koreňa alebo kvetov, vhodnú sú aj na liečbu chrípky a iných viróz, ale až keď ochorenie prepukne. Preventívny účinok nemá. Osvedčuje sa i pri liečbe žalúdočných vredov, gastritíd, prostaty a močového ústrojenstva. Najdôležitejším účinkom echinacey je schopnosť posilňovať imunitný systém, Podporuje množenie a správnu pohyblivosť bielych krviniek, ktoré človeka ochraňujú pred infekciami a škodlivými látkami. Ale pozor! Echinacea obsahuje aj látky, ktoré sú jedovaté pre pečeň.

EXTRAKT Pripravuje sa z kvetov alebo koreňov, zalejú sa 40% alkoholom v pomere 1 diel drogy na 4 diely liehu. Občas treba potrepať a nechať drogu 2 týždne lúhovať, potom prefiltrovať a naliať do hnedých fľaštičiek. Pri chrípke sa užíva 3 x denne 20 až 50 kvapiek. Masť na kožné ochorenia pripravíme z extraktu tak, že jeden diel premiešame s deviatimi dielmi lanolínu.

ECHINACEA PURPUROVÁ

LIGURČEK LEKÁRSKY

Je to nielen nádherná kvetina, ale vyniká aj svojimi liečivými účinkami. Semená dostať bežne kúpiť, stačí vysiať raz, potom sa rastlina po vyschnutí vysemení. Na vonkajšie použitie je vhodný extrakt, nálev alebo masť,

Ligurček lekársky je trvácna, až dvojmetrová rastlina s typickou vôňou maggi. Obľubuje tienisté prostredie a vlhké podnebie. Rozmnožuje sa buď to priamym výsevom na jeseň, alebo jarným výsevom od polovičky mar-

MEDOVKA LEKÁRSKA Keď kvitne, rozvoniava sviežou citrónovou vôňou a takú vôňu má aj čaj z medovky. Nemala by chýbať v žiadnej záhradke, stačí raz vysiať a vybrať si môžete z rôznych kultivarov. Medovke sa darí v polotieni, potom sú listy pekné zelené. Čaj zo sušených lístkov alebo vňate medovky upokojí a osvieži, je účinný pri bolestiach hlavy. Upokojí napäté nervy, odstráni podráždenosť a stres, prinesie úľavu a pomáha pri nespavosti. Vďaka svojim antibakteriálnym a antivírusovým účinkom sa odporúča pri nachladnutí, pozitívne vplýva aj na činnosť tráviaceho systému a pomáha odstraňovať rôzne tráviace ťažkosti. Ženám, trpiacim bolestivou menštruáciou, môže pravidelné pitie medovkového čaju zmierniť tieto ťažkosti. Mladými lístkami sa ozdobujú múčniky, jogurty, zmrzliny, miešané nápoje a pridávajú sa tiež do ovocných šalátov, polievok dokonca sa hodia k rybám a hydine.

OLEJ NA HERPES 10 g sušenej medovky pomrvte a dajte do pohára s 50 ml mandľového oleja. Rastlina musí byť celá ponorená v oleji. Pohár zaviečkujte, počas troch týždňov nechajte medovku vylúhovať, občas potrepte. Hotový extrakt preceďte do čistého suchého pohára a uložte do chladničky. Olejom si podľa potreby natierajte herpes.

rodina a zdravie

21


♥ PORADÍME VÁM

ca do mája, tiež vegetatívne - delením podzemku. Ligurček má vysoký obsah vitamínov. Odvar sa používa ako diuretikum na odvodnenie a vylučovanie škodlivých látok z tela, podporuje uvoľňovanie vody z organizmu. Má odhlieňovacie účinky, posilňuje organizmus, hlavne jeho nervovú a svalovú sústavu, zlepšuje činnosť srdca i obeh krvi. Nesmie sa používať v tehotenstve a pri obličkových ťažkostiach. Aj v kuchyni má široké využitie. Semená vylúhujeme v brandy a osladíme cukrom, pridávame do likérov, rozdrvené do chleba a pečiva. Čerstvé alebo sušené listy, usušený pomletý koreň pridávame do mäsových polievok, k dusenému mäsu, syru. Čerstvým listom koreníme omáčky, šaláty, polievky, zeleninové jedlá, hydinu a ryby. Pridávame ho i do masla a bryndze. Listy ligurčeka s kôprom a bazalkou, tvoria koreninu diétnej kuchyne. Čaj má pikantnú chuť.

ŠALVIA LEKÁRSKA Je to poloker, nenáročná rastlina, okrasná i liečivá. Na jar kvitne žiarivo fialovými kvietkami, výrazne vonia a má korenisto-horkastú chuť. Sušené i čerstvé listy sa využívajú ako korenie najmä v stredomorskej kuchyni. Stačí malé množstvo kvôli výraznej aróme. Výborne sa hodí k hovädziemu, jahňaciemu, teľaciemu mäsu i hydine, tiež na nátierky, do plnky a do mletého mäsa. Veľmi dobre sa

dopĺňa s tymiánom, pamajoránom, petržlenom či bobkovým listom. Šalvia má predovšetkým dezinfekčný a sťahujúci účinok pri zápale ďasien, aftoch, bolestiach v krku aj ako podporná liečba po operácii mandlí a pooperačných výkonoch v ústnej dutine. Vnútorne sa využíva ako prostriedok proti poteniu a upokojeniu žalúdka. Nemala by sa užívať pri dojčení, pretože môže zabrániť tvorbe mlieka a nie je vhodná ani pre deti. Vzhľadom na vysoké množstvo toxického tujónu to s užívaním netreba preháňať, čo sa týka množstvo a dlhodobého užívania. Na prípravu záparu na pitie alebo kloktanie stačia denne 3 g (2 čajové lyžičky) drogy na 1 šálku. V bežných terapeutických dávkach neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky.

YZOP LEKÁRSKY Je to tiež trvalka, ako poloker dorastá do výšky až 50 cm. Darí sa jej na slnečných miestach a piesčitej pôde. Semená sa vysievajú najskôr do misiek, keď má rastlinka dva lístky, tak osobitne do téglikov a v polovici mája sa presadí do záhrady aj ako živý plot. Zberá a suší sa kvitnúca vňať a robí sa z nej čaj, ktorý pomáha pri stabilizovaní krvného tlaku, proti pľúcnym infekciám, prináša úľavu pri kašli. Pre starých ľudí je veľmi vhodným pomocným liekom pri ochoreniach dýchacích ciest, pri bolestiach hrdla a zápale pľúc. Yzop má príjemnú, trocha gáfrovitú

arómu a horkastú chuť. Najnovšie výskumy v Japonsku predpokladajú určitý vplyv pri prevencii nádorových ochorení. V kuchyni sa používajú čerstvé i sušené listy, nedrevnaté vrcholky, stačí 1-2 lyžičky čerstvých listov do pokrmu pre 4 osoby alebo 1 lyžička sušených. Čerstvé lístky s kvetmi sa malom množstve môžu pridávať do marhuľových, broskyňových a jablkových koláčov. Kvetmi sa prizdobujú šaláty, chlebíčky, zákusky. Predovšetkým je to korenie do zemiakových, mäsových, zeleninových a rybacích šalátov, na nakladanie mäsa a zveriny. Zlepšuje trávenie tučných a ťažkých pokrmov, pridáva sa ku zverine, baraniemu mäsu a do paštét, strukovín, k rybám, do hydiny, pri príprave kečupov a paradajkovej omáčky. Ochutí i pečeňové knedlíčky, nádievky, pomazánky, bylinkové maslá, zelené omáčky, majonézy, ragú omáčky, zeleninové šaláty. Jeho aróma a horkastá chuť sa uplatňuje pri príprave bylinných likérov a dezertných vínach. Arabi pripravujú z yzopu nápoj šerbet. Pozor! Vysoké dávky môžu vyvolať kŕče.

NÁLEV pripravíme tak, že 1 lyžičku sušeného yzopu dáme do 1/4 l šálky a zalejeme horúcou vodou. Lúhujeme 15 minút, užívame 2x denne pri zápale hrtanu a mandlí alebo používame ako kloktadlo.

VYUŽITIE BYLÍN PRI PRÍPRAVE JEDÁL CESTOVINY: bazalka, oregano, tymián, rozmarín, šalvia ČAJ: medovka, šalvia, rozmarín, mäta pieporná, tymián DIVINA: bobkový list, šalvia, tymián FAZUĽA: bazalka, oregano, ligurček, saturejka, majoránka, petržlen, levanduľa HYDINA: bazalka, rozmarín, oregano JAHŇACINA: rozmarín, šalvia, mäta pieporná MRKVA: petržlen, majoránka MÚČNIKY: šalvia, mäta pieporná PARADAJKY: bazalka, kôpor, petržlen, pažítka, majoránka, oregano, estragon, tymian PEČENÉ MÄSO: ligurček, šalvia, tymián, bobkový list, rozmarín PIZZA: oregano, tymián, šalvia, bazalka POLIEVKY: petržlen, pažítka, kôpor, oregano, ligurček RYBY: estragón, bobkový list, šalvia, petržlen, tymian SYR: petržlen, pažítka, tymian, estragón ŠALÁTY: bazalka, kôpor, estragón, žerucha, medovka, petržlen, pažítka, mäta pieporná UHORKY: estragón, kôpor VAJEČNÉ JEDLÁ: bazalka, kôpor, žerucha, pažítka, estragón ZEMIAKY: saturejka, majoránka, šalvia, bobkový list, petržlen, tymián

22

rodina a zdravie


RELAX ♥

TIPY

na dobrú knihu

Ľudské telo

Ponorte sa spoločne so svojimi deťmi do sveta rozprávok. Premýšľali ste niekedy, ako dýchajú pľúca? Prečo sa koža potí? Alebo, či je väčší mozog spojený s väčšou inteligenciou? Zistite, ako fungujú telesné sústavy – od nervov po črevá – pomocou skvelých obrázkov, s pohľadmi znázornenými v priečnom reze, zväčšenými detailmi a podrobnými fotografiami.

Super hry pre deti Super kniha plná hier a nápadov do školy, domov aj na ihrisko!

Čarovná škôlka Pripravte svojho prváčika na prvý školský deň. Hľadanie rozdielov, priraďovanie vhodných obrázkov, dopĺňanie chýbajúcich predmetov, jednoduché počítanie vyfarbovanie, uvoľňovačky.

Kubo velí Kráľ, kráľ daj vojačika Na sochy Škôlka s loptou Cukor - káva a veľa ďalších skvelých hier pre chalanov a baby.

Kompletný prehľad produkcie nájdete na

www.fragment.sk rodina a zdravie

23


♥  ZDRAVIE

Pamäť v kocke Keby sme nemali pamäť, neboli by sme schopní prijímať, uchovávať a následne si vybavovať to, čo sme sa dozvedeli alebo zažili. Len vďaka pamäti máme informácie, ktoré sa týkajú nášho vnútorného a okolitého sveta.

I

nformácie sú zoraďované do určitých štruktúr, ktoré priebežne na seba pôsobia. Môžu sa zovšeobecňovať, spájať ale aj „zakonzervovať“. Pamätanie si informácií ovplyvňuje mnoho skutočností. Emócie, inteligencia, vek, kondícia, cvik a aj druh pamäťového obsahu. Zabúdanie nie je jednoznačne výsledkom chorobných procesov. Bežné zabúdanie je prirodzený jav, ktorý zabraňuje zamoreniu psychiky nepotrebnými informáciami.

livo vnímaná pamäť zrakom aj sluchom. Ultrakrátka pamäť trvá od desatiny sekundy po sekundu. Jednotlivé podnety pôsobia na receptory, kde dochádza k prvej selekcii podnetov. Vďaka ultrakrátkej pamäti je nová informácia v receptore určitý čas držaná s tým, že môže, ale aj nemusí, byť následne prevedená do krátkodobej pamäte.

Ultrakrátka pamäť

Naša pozornosť môže byť súbežne zameraná na päť až deväť prvkov. Kapacita krátkodobej pamäte je limitovaná týmto počtom. Ak

Tento druh pamäti sa označuje aj ako senzorická, čiže pozorne a cit-

24  rodina a zdravie

Krátkodobá pamäť


?

Pamätanie si informácií

ovplyvňuje mnoho skutočností. Emócie, inteligencia, vek, kondícia, cvik a aj druh pamäťového obsahu. Zabúdanie nie je jednoznačne

výsledkom chorobných procesov.

je kapacita obsadená, potom novo prijatá informácia zákonite vytlačí jednu z prítomných informácií. Ak nechceme, aby sa „stratila“, musíme ju priebežne opakovať. Týmto postupom sa informácia prenesie do pamäti strednodobej. Účinnejšie než mechanické opakovanie je zaradenie informácie do už existujúcich poznatkových štruktúr.

StREDNoDobá pAmäť Tento druh pamäti trvá roky. Dôležité je, či informácia vyvolá u príjemcu zodpovedajúcu emočnú odozvu. Ak emočný zážitok nebol dostatočne silný, pôsobí v celkovom procese zapamätania rušivo. Naopak, výrazne pozitívne v procesoch získavania a udržania nových skúseností pôsobí v mnohých prípadoch napríklad odmena a trest.

DlHoDobá pAmäť Sú udalosti, ktoré si pamätáme hodiny, dni, roky alebo celý život. To je prejav dlhodobej pamäte. Tento druh pamäte má svoj tzv. morfologický podklad, kde dochádza k zmenám na neurónoch. Obsahy dlhodobej pamäte sú dvojaké. Pamätáme si najrôznejšie skutočnosti a ich význam a pamätáme si aj najrozmanitejšie súvislosti a epizódy. Ak si ich uvedomíme a môžeme sa o nich vyjadriť, hovoríme o deklaratívnej pamäti. K dlhodobým pamätiam patrí aj procedurálna pamäť - napríklad schopnosť hrať na hudobný nástroj a podobne. ♥

pAmätAť SI DÔlEŽItÉ ŽIVotNÉ okAmIHY JE NA NEZAplAtENIE Pri problémoch s pamäťou, je tu ACUTIL - výživový doplnok, ktorý svojou unikátnou kombináciou látok prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu, psychiky a nervového systému. Špeciálne zloženie - nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, Ginkgo biloba extrakt, fosfatidylserín, kyselina listová a vitamíny E a B 12 v kombinácií s pamäťovými aktivitami prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu, a tým napomáha udržiavať dobrú pamäť a psychickú energiu. Výživový doplnok ACUTIL je vhodný pre všetky vekové kategórie, pre ľudí, ktorí bývajú často vystavení stresovým situáciám. Získate ho bez predpisu vo svojej lekárni. ACUTIL sa nesmie užívať v prípade precitlivenosti na niektorú zo zložiek prípravku.

Výživový doplnok

ACUTIL

vďaka unikátnej kombinácií účinných látok prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu, psychiky a nervového systému. Súťaž ACUTIL Napíšte nám pre koho je vhodný výživový doplnok ACUTIL a zo správnych odpovedí vyžrebujeme tri, ktoré odmeníme balíčkom obsahujúcim dve balenia ACUTIL a dámske tričko.

rodina a zdravie

25


♥ ZDRAVIE

Strašiak menom cholesterol

Čo o ňom

vieme Cholesterol je látka podobná tuku a ľudský organizmus si ho vytvára sám. Nachádza sa aj v potravinách živočíšneho pôvodu, v tuku, mäse vajíčkach a mlieku.

M

ožno si položíme otázku, prečo si ho organizmus vytvára, keď nám škodí? Vysoký cholesterol sa totiž stáva strašiakom. Väčšina z nás užíva lieky práve na jeho zníženie, pretože až 70 percent ľudí má zvýšené hodnoty. Cholesterol však potrebujeme, je pre nás veľmi dôležitý, ale len v tom správnom množstve. Tvoria sa z neho niektoré hormóny, žlčové kyseliny a je základnou zložkou bunkových membrán. Telo si cholesterol vytvára v pečeni, alebo ho získava potravou. Problém vzniká vo chvíli, keď sa ho v krvi nahromadí nadbytok.

AKÉ HODNOTY SÚ SPRÁVNE?

na by preto mala byť čo najnižšia, od 2,6 do 3 mmol/l. Keď je cholesterolu v krvi mnoho, ukladá sa na steny ciev, tie sa postupne zužujú, strácajú pružnosť a upchávajú sa. Vysoká hladina cholesterolu v krvi naznačuje, že v cievach sa deje niečo zlé a nebezpečné, čo môže spôsobiť srdcový infarkt, krvácanie do mozgu alebo angínu pektoris. Dobrý cholesterol je pre naše zdravie veľmi dôležitý, preto by jeho hladina mala byť vyššia než 1,3 mmol/l. Ak poznáme hodnoty obidvoch cholesterolov, presne vieme, čo máme robiť, čo jesť a čomu sa naopak vyhnúť.

AKO SA ZBAVIŤ ZLÉHO CHOLESTEROLU?

Hladina alebo koncentrácia cholesterolu v krvi sa zisťuje krvným testom. Výsledok môže byť známy hneď alebo po niekoľkých dňoch, záleží od vybavenia lekára. Štatistiky však hovoria, že až 80 percent ľudí by si nenechalo vo vlastnom záujme hladinu cholesterolu zistiť, nebyť povinných lekárskych prehliadok. Tie sú však až vo vyššom veku, ale zvýšenú hladinu môžu mať už mladí ľudia od 35 rokov a vôbec to netušia. Zistené hodnoty tzv. celkového cholesterolu by nemali presiahnuť 5,0 mmol/l.

Existuje mnoho potravín, ktoré sú chutné a zároveň znižujú cholesterol. Pozor, hladinu zlého cholesterolu v krvi si nezvyšujeme len nevhodnou stravou. Ovplyvňuje ho aj naša lenivosť, teda nedostatok pohybu, fajčenie a stres. Ak vylúčime všetky tuky, chýbajúce množstvo si organizmus i tak vyrobí sám. Odporučené denné maximum je 300 mg cholesterolu, pri zvýšených hodnotách nie viac než 200 mg. Dôležité je kombinovať potraviny s vyšším obsahom cholesterolu s potravinami bohatými na vlákninu, ktoré ho pomáhajú vstrebať.

PREČO JE DOBRÉ POZNAŤ DOBRÝ I ZLÝ CHOLESTEROL?

VHODNÉ POTRAVINY

Platí, že najviac cholesterolu je v tom, čo nám najviac chutí. Radšej však zabudnime na hraPoznáme dva druhy cholesterolu. Ten nolky, chipsy, krémové torty a zákusky, lacné tzv. zlý spôsobuje problémy a jeho hladi- keksy, majonézové šaláty, údeniny, paštéty,

26

rodina a zdravie


ZDRAVIE ♥

Pozor, hladinu zlého cholesterolu v krvi si nezvyšujeme

len nevhodnou stravou. Ovplyvňuje ho aj naša lenivosť, teda nedostatok pohybu, fajčenie a stres.

sladkosti, slané oriešky a plnotučné mliečne výrobky. Zmeňme jedálniček, organizmus sa nám poďakuje. ♥ Zelenina, napríklad kapusta, brokolica a cibuľa môže znížiť množstvo cholesterolu v organizme, pretože obsahuje pektín. ♥ Blahodárne vplýva aj mrkva, ale treba ju jesť denne. ♥ Sója zas obsahuje lecitín, ktorý rozpúšťa cholesterol, preto by si ju do jedálnička mali povinne občas zaradiť najmä milovníci mäsa. ♥ Ak by sme skonzumovali 100 až 150 gramov cícera denne, hladina nášho cholesterolu by mala klesnúť až o pätinu. ♥ Mali by sme si denne dopriať aj surovú cibuľu, lebo obsahuje látky, ktoré udržujú srdce i cievy v dobrom stave. Je bohatá na flavonoidy, ktoré znižujú krvný tlak, rozširujú cievy a rozpúšťajú krvné zrazeniny. ♥ Cesnak zlepšuje pružnosť ciev a znižuje krvný tlak. Rozmačkaný cesnak treba nechať vždy desať minút odstáť, aby sa v ňom uvoľnili aktívne látky. ♥ Olivy a olivový olej sú bohaté na kyselinu linolenovú, ktorá bráni tvorbe krvných zrazením a chráni srdce pred infarktom. ♥ Losos, makrela, tuniak, sleď a iné druhy rýb obsahujú omega-3 nenasýtené mastné kyseliny, znižujú hladinu zlého cholesterolu a hladinu rizikových tukov. Výskumy ukázali, že ľuďom, ktorí jedia ryby tri až päťkrát v

týždni, kleslo riziko infarktu o 40 až 70 percent bez ohľadu na vek. ♥ Vlašské orechy, mandle, ľanové a slnečnicové semienka obmedzujú negatívny vplyv nasýtených tukov v organizme, zabraňujú zúženiu ciev a udržujú ich pružné. Denne stačí zjesť hrsť orechov alebo semienok. ♥ Obiloviny a celozrnné pečivo obsahujú balastné látky a nedovolia škodlivým tukom dostať sa do krvného obehu, ale vylúčia ich. Najúčinnejšia je vláknina z ovsa. ♥ Čerstvé jablká, hrušky, pomaranče a marhule obsahujú pektín, formu rozpustnej vlákniny, ktorá znižuje škodlivý cholesterol. Dve až tri jablká denne zrazia cholesterol o 10 percent. Ak ich zjete viac, lepší účinok nedosiahnete. Výnimočné sú marhule, obsahujú mnoho betakaroténu a draslíku, ktoré chránia pred ochorením srdca.

SVIŽNÁ CHÔDZA Aktívny pohyb je jeden z najúčinnejších spôsobov, ako zvýšiť hladinu dobrého cholesterolu, a zároveň znížiť koncentráciu škodlivého. Pohyb pomáha organizmu zbaviť sa tukov, ktoré sa do neho dostali s jedlom, a súčasne chráni cievy. Ideálna je svižná chôdza 30 minút denne. ♥

rodina a zdravie

27


♥ DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Ak sme rozčúlení, nerobme dôležité rozhodnutia

Čo je

hnev?

Súčasťou obrany nášho tela je hnev, podobne ako bolesť. Pretože môže ublížiť, zanechať trvalé jazvy, ba i zabiť, treba s ním narábať opatrne.

AKO SA ZVYČAJNE HNEVÁME? Zúrivo kráčame z izby do izby. Trieskame dvermi. Chvejeme sa na celom tele. Máme červenú tvár a vypúlené oči. Kopeme do všetkého, čo nám príde do cesty. Zhadzujeme veci zo stola. Kričíme, až nám navierajú žily.

Hnev kvôli maličkostiam prejde rýchlo. Je to bežný citový prejav, ale nie iba osobná záležitosť. Prenáša sa na ostatných. Niekedy i malé rozčúlenie, urážka alebo reakcia v afekte, a v nevhodnom momente, môže narušiť priateľské či partnerské vzťahy.

Mohli by sme menovať i ďalšie prejavy zlosti. Človek sa v takejto situácia občas ocitne. Vytočí vás dieťa, rozčúlia na úrade, z obchodu donesiete pokazený tovar, po piatich minútach prania posteľnej bielizne vypovie poslušnosť pračka, nezvýšili vám plat, syn prišiel domov až nad ránom... No, povedzte, koho by to nevyviedlo z rovnováhy? Ak všetko zvládate s rozvahou a pokojom, klobúk dolu.

Hocijako sa snažíme ukryť ho, vždy nás prezradí výraz na tvári. Nemusíme pri tom povedať ani jediné slovo. Dlhý prenikavý pohľad a silnejšie stiahnuté pery sú veľavravné a prezradia nás. Zvyčajne sa stiahneme do ústrania a trucujeme.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

28

HNEV MÔŽE VIESŤ K NÁSILIU

rodina a zdravie

TICHÝ HNEV

AGRESÍVNY HNEV Prejavuje sa aj u detí. Stačí, aby sa kvôli nie-


DUŠEVNÉ ZDRAVIE ♥

čomu medzi súrodencami alebo spolužiakmi pohádali a ak tam nie je niekto, kto im schladí hlavy, môže ich rozhnevať do zúrivosti. Hnev, ktorý nevie dieťa ovládať, zvyčajne vedie k vandalizmu. Príkladom je správanie sa časti mládeže na futbalových zápasoch. Agresívny hnev nie je zriedkavý ani v partnerských a rodinných vzťahoch.

HNEV, KTORÝ BOLÍ Niekto kričí, iný rozbíja alebo vulgárne nadáva. Horšie je, ak hnevom slovne urážame tak, že zasiahneme veľmi citlivé miesto druhej osoby. Po čase to oľutujeme, ale môže byť neskoro.

JEDOVATÝ HNEV Je typický pre starších, ufrflaných ľudí. Ustavične sa im niečo nepáči a hnevajú sa na celý svet, hundrú, sú podráždení, ale neublížia. Bez hnevu nedokážu povedať ani dobrú noc alebo dobrú chuť. Je to množstvo reakcií na jedinú situáciu v hneve a zlosti ... Ak takýto stav trvá dlhšie, náš organizmus sa dostáva do pohotovostného stavu a následkom môže byť bolesť hlavy,

búšenie srdca a pri vyššom krvnom tlaku aj infarkt. Dlhodobý hnev nemusí mať až takéto zdravotné dôsledky, ale ničí vzťahy, priateľstvá, vedie k samote, zatrpknutosti a nenávisti. Ak ho nedokážeme ovládať, môže viesť k násiliu a agresivite. Aby sme sa hnevu vyhli, poradíme, ako ho „udržať na uzde“. ♥ Vzdiaľme sa od veci, osoby či situácie, ktorá nás rozčúlila. ♥ Povieme si, že nevybuchneme. ♥ Pozornosť obráťme iným smerom, začnime niečo robiť. ♥ Doprajme si niečo, čo máme radi: relaxujme, sprchujme sa, počúvajme hudbu. ♥ Energiu si vybime športom, vychádzkou do prírody. ♥ Zatelefonujme priateľke alebo hovorme nahlas sami so sebou. ♥ Plačme, alebo sa smejme, podľa situácie. Hlavne si však pamätajme, že keď sme rozčúlení, nerobíme žiadne dôležité rozhodnutia. Keď sa upokojíme, všetko bude vyzerať úplne inak.

ČO SA ROBÍ V NAŠOM TELE PRI HNEVE? zvyšuje sa pulzová frekvencia zrýchľuje sa dýchanie a dochádza k väčšiemu prívodu kyslíka ♥ zvyšuje sa hladina adrenalínu v krvi, čo má za následok rýchlejšie reakcie ♥ rozširujú sa zorničky ♥ spomaľuje sa trávenie ♥ zvyšuje sa kyslosť žalúdočných štiav ♥ zvyšuje sa hladina cukru v krvi ♥ zvyšuje sa krvný tlak ♥ napínajú sa svaly ♥ ♥

(red.) ♥

Zbavte sa stresu v Gino Paradise Bešeňová Až potrebujete zabudnúť na množstvo pracovných povinností a túžite po kvapke adrenalínu, navštívte Gino Paradise Bešeňová. Stredisko pripravilo na letnú sezónu niekoľko príťažlivých atrakcií. Na prvom mieste je novootvorená adrenalínová zóna s 30 metrov vysokou toboganovou vežou a panoramatickým výhľadom na celý areál. Z veže vedie až šesť toboganov z celkovou dĺžkou 1 kilometer. Návštevníci určite ocenia zjazd rýchlostnými zjazdovkami alebo najdlhším toboganom na Slovensku. Netradičné zážitky prinesie jazda na tobogane so špeciálnymi svetelnými a zvukovými efektami. Výstavba novej zábavno-adrenalínovej zóny si vyžiadala investíciu 9 mil. Eur.

Areál sa rozšíril až o takmer 50 %. Gino Paradise Bešeňová ponúka tak isto bazén s umelým vlnobitím, ktorý evokuje atmosféru mora a morského príboja. V súčasnosti je pre všetkých hostí k dispozícii 8 vonkajších bazénov s geotermálnou vodou, 2 plavecké bazény (veľký a malý), 5 relaxačných bazénov a 1 neplavecký dopadový bazén. Návštevníci tu nájdu nový rodinný vodný raj s hradom, šmýkačkami a vodnými delami. Cena vstupu do zariadenia sa pohybuje od 7 Eur na osobu. V areáli je možnosť komfortného ubytovania a tiež množstvo reštaurácii a barov.

www.ginoparadise.sk rodina a zdravie

29


Pripravte svoje auto na cestu na dovolenku Prichádza «as dovoleniek a vä«šina slovenských dovolenkárov využíva pri ceste za oddychom vlastný automobil. Ten treba pred cestou, ktorá zvä«ša presahuje niekoÍko stoviek kilometrov, správne pripravië. Preto odborníci zo ŠKODA AUTO Slovensko pripravili niekoÍko tipov ako na to. Kontrolou technického stavu a výbavy vozidla môžu dovolenkujúci motoristi predísë zbyto«ným nepríjemnostiam na cestách. „Zlým technickým stavom vozidla, najmä po dlhej zime, sa motoristom môžu neoĀakávane zvýšiĜ náklady na letnú dovolenku. Preto sme pripravili niekoČko základných rád, ako sa o automobil pred cestou postaraĜ.VodiĀom, ktorí sa chystajú na dlhú cestu za letnou dovolenkou však odporúĀame kvôli kompletnej prehliadke návštevu autorizovaného servisu. Zanedbanie tejto návštevy môže zapríĀiniĜ nielen poruchu na ceste, najmä pri starších vozidlách, ale aj zvýšenie spotreby pri zle nastavenom motore Āi zanesených ltroch. V autorizovaných servisoch ŠKODA pritom garantujeme profesionálnu prehliadku automobilu podČa najnovších smerníc a pokynov výrobcu, použitie ŠKODA Originálnych dielcov a príslušenstva a celkovo vyššiu kvalitu za porovnateČnú cenu. Majitelia vozidiel ŠKODA majú navyše výhodu okamžitej a bezplatnej pomoci na cestách kdekoČvek a kedykoČvek vĂaka špeciálnej službe Doživotná garancia mobility Premium,“ uviedol Róbert Hukel, vedúci oddelenia After Sales. SKONTROLUJTE SI PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY V prípade potreby je nutné doplniĜ kvapalinu do ostrekovaĀov, skontrolovaĜ množstvo chladiacej a brzdovej kvapaliny. VodiĀi by si mali pozrieĜ dátum poslednej výmeny brzdovej kvapaliny, ktorá sa vykonáva prvýkrát po 3 rokoch a následne každých 24 mesiacov. JE VÁŠ MOTOR V DOBROM STAVE? U moderných automobilov, ktoré sú vybavené elektronickým systémom riadenia motora so schopnosĜou vlastnej diagnostiky, vykoná autorizovaný servis kontrolu tohto systému. PozornosĜ treba venovaĜ aj Āastiam motora, pre ktoré výrobca vozidla urĀil interval kontroly alebo výmeny. MAJTE SPRÁVNE NAHUSTENÉ PNEUMATIKY Pri pneumatikách je dôležité skontrolovaĜ správne nahustenie. Informácie o hodnotách tlaku pneumatík sa nachádzajú na veku palivovej nádrže alebo u starších vozidiel v priestore predných dverí vozidla. Motoristi by nemali zabúdaĜ aj na kontrolu opotrebenia pneumatík a skontrolovaĜ stav rezervného kolesa. DÔLEŽITÉ JE VIDIEĚ, ALE AJ BYĚ VIDENÝ VodiĀom odporúĀame vizuálne si skontrolovaĜ funkciu všetkých vonkajších žiaroviek. Pri návšteve autorizovaného servisu im automaticky skontrolujú aj stav nastavenia sklonu predných svetlometov. V prípade, že je vozidlo vybavené reguláciou sklonu predných svetlometov, pracovníci skontrolujú aj funkciu tohto systému.

DEZINFIKUJTE VENTILÁCIU Pred každou letnou sezónou odporúĀame kontrolu funkcie klimatizácie. Odborníci v autorizovanom servise skontrolujú funkciu systému klimatizácie a v prípade potreby doplnia všetky zložky chladiaceho média. Rovnako vykonajú Āistenie a dezinfekciu ventilácie, skontrolujú a prípadne vymenia peČový lter. SKONTROLUJTE SI POVINNÚ VÝBAVU V rámci povinnej výbavy by si mali vodiĀi skontrolovaĜ najmä kompletnosĜ a dátum expirácie lekárniĀky a venovaĜ pozornosĜ aj súĀastiam výbavy, ktoré sú povinné v krajinách, ktorými prechádzajú. V prípade cesty do zahraniĀia preto odporúĀame zabezpeĀiĜ si reexné vesty pre celú posádku vozidla a skontrolovaĜ stav balenia náhradných žiaroviek, aj keĂ na Slovensku už toto balenie nie je súĀasĜou povinnej výbavy vozidla. POMÔŽEME VÁM AJ V ZAHRANIþÍ V prípade poruchy vozidla na ceste radíme motoristom kontaktovaĜ asistenĀnú služby ich predajcu.VodiĀi môžu v neoĀakávanej situácii volaĜ v rámci Slovenskej republiky bezplatne na centrálu ŠKODA ASSISTANCE na telefónne Āísle 0800 11 94 55 alebo v zahraniĀí na Āíslo +421 2 4920 5951. ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO AKO UŽITOþNÝ DOPLNOK Svoj automobil môžete pred cestou dovybaviĜ užitoĀným príslušenstvom. ŠKODA Originálne príslušenstvo ponúka na výber niekoČko praktických doplnkov.

ŠKODA vytvorila rekordnú slovenskú omaýovánku. Maýovalo ju 1 800 detí ŠKODA AUTO Slovensko v spolupráci s portálom www.kamsdetmi.sk niekoÍkonásobne prekonala slovenský rekord v najvä«šej detskej omaÍovánke. Rekordné dielo má takmer 113 m2, maÍovalo ho spolu 1 800 detí a na jeho výrobu sa použilo 1 620 pasteliek a rovnaký po«et voskoviek. „Rád by som poĂakoval a zablahoželal všetkým zapojeným deĜom k úspechu. CieČom projektu bolo prekonaĜ súĀasný rekord a spoloĀne sa zabaviĜ, Āo sa vĂaka bohatej úĀasti až 1 800 detí podarilo dokonca niekoČkonásobne. ŠKODA Rekordná omaČovánka s rozmermi takmer 113 m2 je tak novým ociálnym slovenským rekordom,“ uviedol Ing. Karel SklenáĖ, konateČ spoloĀnosti ŠKODA AUTO Slovensko. Všetky diely omaČovánky boli v piatok 28. júna spojené do jedného celku v bratislavskom OC Central, kde deti rekordne veČkú omaČovánku domaČovávali. Všetky deti, ktoré sa do maČovania aktívne zapojili, boli obdarované a odfotené s maskotmi. Svoju fotograu si môžu nájsĜ na rodinnom portáli www.kamsdetmi.sk. Na záver bola omaČovánka za úĀasti notára vyhlásená za nový slovenský rekord.

ŠKODA Rekordná omaČovánka pozostáva z niekoČko Āiastkových kusov, ktoré maČovali deti poĀas medzinárodného dĐa detí v ôsmich slo-venských mestách, konkrétne v Bratislave, Trnave, Nitre, TrenĀíne, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v Košiciach.Týchto osem dielov dopĊĐa štvorica omaČovánok vytvorených deĜmi u autorizovaných predajcov znaĀky ŠKODA.


Viac priestoru pre vaše zážitky Nová ŠKODA Octavia Combi

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Octavia Combi: 3,8 – 6,7 l/100 km, 99 – 156 g/km. Ilustračné foto.

Aby ste si úžasné okamihy s rodinou vychutnali čo najviac, je tu nová ŠKODA Octavia Combi. Čistý nadčasový dizajn dáva vozidlu dynamiku. Nižšia hmotnosť znížila spotrebu a väčší vnútorný priestor vytvára maximálne pohodlie. Aj tento model má niekoľko „Simply Clever“ riešení. Napríklad kufor s elektronickým otváraním alebo sklopné sedadlo spolujazdca. Vďaka asistenčným systémom bude vaša cesta bezpečnejšia a príjemnejšia. Nová ŠKODA Octavia Combi je jednoducho dokonalá, príďte ju otestovať. www.skoda-auto.sk


♥  SVET DETÍ

Zvieratko v rodine

Uvažujete nad prírastkom do rodiny v podobe domáceho miláčika? Psík, mačička, alebo škrečok sú zaujímavým oživením rodinného života a majú preukázateľne pozitívny vplyv na rodinnú pohodu.

S

kôr, ako si domáci miláčik nájde vo vašom byte alebo v záhradke svoje miesto, dôsledne sa zamyslite, čo to pre váš život bude znamenať. Meno je síce dôležité, ale zvieratko potrebuje aj svoje miesto a výchovu. Investovať do neho svoju energiu sa však oplatí. Vráti vám to bezhraničnou láskou a oddanosťou.

Myseľ v pohode Zvieratko v domácnosti je ďalšou živou bytosťou, ovplyvňuje naše správanie a konanie, vplýva na našu náladu, mení rodinné rituály a stereotypy. Rodinná psychologička PhDr. Mária Balážová potvrdzuje pozitívny vplyv psíka alebo mačičky na rodinný život: „štvornohý miláčik vedie dospelých i deti k tolerancii a zhovievavosti, upevňuje schopnosť dodržiavať pravidlá a oplácať náklonnosť. Niektoré štúdie dokonca odhalili priamy vplyv pôsobenia psa na zdravotný stav človeka.“

32  rodina a zdravie


pLUS pRE VAŠE ZDRAVIE Najčastejším dôvodom, prečo si ľudia zaobstarávajú zvieratko, je potreba kontaktu. Prítomnosť ďalšej živej bytosti, ktorá s nami zdieľa domáci život, má dokázateľne priaznivý vplyv na našu náladu a psychickú pohodu. Zvieratko, ktoré si vyžaduje pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu nás navyše „núti“ robiť aspoň minimum pre naše telesné zdravie. Podľa posledných štúdií pomáha zvierací maznáčik k vyššej výkonnosti aj na pracovisku.

SpRÁVNA VoľBA Výber nového člena rodiny je len na vás. Nezabudnite si však zvážiť predovšetkým časové, priestorové a finančné možnosti vašej rodiny. Dôležitým faktorom pri výbere domáceho miláčika je aj váš temperament. Ak väčšinu svojho času trávite doma s knižkou v ruke, energický psík asi nebude tou správou voľbou. Aj doktorka Balážová upozorňuje, že „je dôležité zladiť svoj životný štýl s charakterom domáceho maznáčika. Všetci členovia rodiny by pritom mali súhlasiť s výberom a prítomnosťou psíka alebo mačky v domácnosti,“ uzatvára psychologička.

Či sa rozhodnete pre exotiku v ďalekých krajinách alebo strávite pár dní na chalupe, určite si nezabudnite pribaliť obľúbené spoločenské hry. Aby ste si na tohtoročnú dovolenku pamätali ešte dlhé roky, predstavujeme vám hry od spoločnosti Piatnik.

DoBRÁ pRÍpRAVA JE ZÁKLAD Aby vám váš zvierací kamarát neprevrátil zaužívaný rodinný režim hore nohami, stanovte si hneď od začiatku súbor pravidiel. Tie sa môžu týkať starostlivosti o zvieratko a rozdelenia úloh v rodine, ale aj prístupu k ďalšiemu členovi vašej rodiny. Preštudujte si odbornú literatúru a články na internete, poraďte sa s priateľmi, ktorí zvieratko majú. Poobzerať sa môžete aj po najbližšej veterinárnej ambulancii a predajni s tovarom pre zvieratká. Miesto pre zvieratko, správna strava a motivujúce dobroty by ste mali mať pripravené ešte pred príchodom štvornohého kamaráta.

Hra Activity precvičí vašu predstavivosť, jazyk, ruky aj nohy. V originálnej verzii hry je úlohou hráča pantomímou, kresbou alebo pár slovami vysvetliť nejaké slovo alebo slovné spojenie. Výborne sa zabavíte pri hádaní abstraktných pojmov a neobvyklých slovných spojení. Verzia hry Activity Gold Edition prináša viac ako tisíc nových úloh a Activity Junior Turbo otestujú predstavivosť a rýchlosť detí.

V rukách máte bombu, ktorá môže každú chvíľu vybuchnúť! Aby ste sa jej zbavili, musíte vymyslieť slovo presne podľa inštrukcií. Ak uspejete, môžete bombu hodiť ďalšiemu hráčovi. Ak nie, BUM! Toto sú pravidlá akčnej hry Tik Tak Bum! Samozrejme, že bomba nie je skutočná, naozajstná ale bude zábava, ktorú si s ňou užijete. Odporúčame ju všetkým milovníkom akcie.


Škoricový zázrak Pôvod škorice môžeme hľadať v Indii. Toto voňavé korenie je skutočnou ozdobou kuchyne a kultových miestností už 4000 rokov. Nezanedbateľné nie sú ani jej liečebné účinky. Už pred tisíckami rokov si vyslúžila aj hrdý titul - afrodiziakum.

V

dávnej minulosti sa v Číne vyvažovala škorica zlatom, dokonca mala vyššiu hodnotu ako zlato. Svoje miesto našla aj v mágii a v Egypte ju používal pri balzamovaní, takže človeka sprevádzala nielen na zemi, ale aj v nebi. Arabi ju využívali na tlmenie bolesti a miesto jej určili aj vo svätyniach, kde jej pálenie bolo súčasťou obradov. Pálenie škorice, alebo jej pridávanie do jedál a do vín, poznali aj v starom Ríme. Marco Polo sa s ňou stretol na Cejlóne a do Európy sa dostala vďaka Benátčanom, ktorí mali monopol na obchod s týmto vzácnym korením. S jej obchodovaním sa im darilo najmä preto, že ľudia v tých časoch zistili, že škorica podporuje trávenie, prinavracia chuť do jedla, zabraňuje nadúvaniu, pôsobí proti hnačke a rannej nevoľnosti v tehotenstve. Ako súčasť čaju pomáha urýchliť uzdravenie pri horúčkovitých ochoreniach. Jej čistiace účinky sa prejavili pri príprave dezinfekčných prostriedkov, najmä mastí. Kloktanie škoricovej vody pomáha pri liečbe zápalu ďasien. Cejlónska škorica pochádzajúca z vysokého škoricovníka obsahuje viac liečivých látok a má silnejšie účinky ako škorica čínska, ktorá pochádza z menších škoricových kríkov a na liečenie nie je príliš vhodná. Ak si chcete pochutnať na mletej škorici, mali by ste si ju pomlieť chvíľočku pred podávaním a neku-

34

rodina a zdravie

povať mletú škoricu vo vrecúškach. Škorica sa využíva aj pri liečbe duše. Má upokojujúce účinky a harmonizuje telo na všetkých jeho úrovniach. Okrem toho uvoľňuje napätie a stimuluje krvný obeh. Znižuje poruchy dýchania a ostatných rytmických činností nášho organizmu. Urýchľuje rekonvalescenciu a má blahodarné účinky pri liečení kožných chorôb. V starobe pomáha udržovať duševnú čulosť tým, že uvádza do súladu mozgové prúdy. Je vhodná prie liečbe duševných stavov, ktoré vznikajú na základe zmätku. Stav po rozchode, pred rozvodom, pri strate zamestnania a pod..

ŠkoRICA V koMBINáCII s MEDoM Je zistené, že zmes medu a škorice lieči väčšinu nemocí. Med je dostupný takmer v celom svete. Vedci ho doporučujú ako veľmi účinný liek na množstvo chorôb. Med môže byť užívaný bez akýchkoľvek vedľajších účinkov na všetky druhy nemocí. Odborníci zistili, že hoci je med sladký a ak sa užíva v správnych dávkach ako liek, nemôže ublížiť ani diabetickým pacientom. Škorica je nápomocným prírodným prostriedkom pri nasledovných zdravotných problémoch:

NEMoCI sRDCA Zmiešajte med a mletú škoricu a natrite na chlieb namiesto džemu alebo marmelády


ALTERNATÍVNA MEDICÍNA ♥ a jedzte pravidelne na raňajky. Znižuje to hladinu cholesterolu v krvi a cievach a chráni pred infarktom. Tí, ktorí už infarkt prekonali a budú toto konzumovať denne, budú na míle vzdialení od ďalšieho infarktu. Pravidelné raňajky tohto druhu uľavujú pri dýchavičnosti a posilňujú srdcový tep. V zahraničí niektoré domy s ošetrovateľskou starostlivosťou liečia takto svojich pacientov v staršom veku, kedy cievy a žily strácajú svoju elasticitu a môžu sa upchávať. Med a škorica vracajú cievam a žilám ich pružnosť.

ARTRITÍDA Pacienti s artritídou môžu denne ráno a večer jednu šálku horúcej vody s 2 lyžičkami medu a 1malou lyžičkou škorice. Ak si vytvoria pravidelný návyk konzumácie, môžu sa vyliečiť dokonca i z chronickej artritídy. Podľa výsledkov univerzitného výskumu bolo zistené, že z 200 pacientov liečených týmto spôsobom 73 chorých bolo úplne zbavených bolesti a do mesiaca pacienti, ktorí sa nemohli pohybovať, začali chodiť bez bolestí.

INFEkCIE MoČoVého MEChúRA Rozpustiť 2 lyžice medu a 1 lyžičku škorice v pohári vlažnej vody a vypiť. Tým sa odstránia infekcie mechúra a močových ciest. Bolesti zubov: Zmiešajte 1 lyžicu škorice a 5 lyžíc medu. Aplikujte 3x na boľavý zub a bolesť prestane.

ChoLEsTERoL 2 lyžice medu a 3 čajové lyžičky škorice zmiešanej s 2dcl horúcej vody, ktoré boli podávané pacientom s vysokou hladinou cholesterolu dokázali znížiť hladinu cholesterolu o 10 % do 2 hodín. Ak sa podáva 3x denne je vyliečený i pacient s chronicky vysokou hladinou cholesterolu. Pravidelné denné užívanie zabraňuje zvyšovaniu hladiny cholesterolu.

NAChLADNuTIE Tí, ktorí trpia na časté nachladnutia, by mali užívať 3x denně 1 lyžicu vlažného medu s ¼ lyžičky škorice počas 3 dní. Tým sa vyliečia z nachladnutia, chronického kašľa a prečistia si priedušky.

rodina a zdravie

35


♥  ALTERNATÍVNA MEDICÍNA Potiaže so žalúdkom

Rakovina

Med so škoricou úspešne lieči bolesti žalúdka a chráni ho pred vznikom žalúdočných vredov.

Nedávne výskumy prevádzané v Japonsku a Austrálii dokázali, že i pokročilá rakovina kostí, žalúdku a čriev môže byť s úspechom liečená. Pacienti trpiaci týmito druhmi rakoviny by mali užívať lyžicu medu a lyžicu škorice mesiac 3x denne.

Nadúvanie Podľa výskumov vykonaných v Indii a Japonsku med so škoricou zabraňujú tvoreniu nadbytočných plynov pri trávení.

Posilnenie imunitného systému Každodenné užívanie medu a škorice posilňuje imunitný systém a chráni telo pred vírusmi a baktériami a bráni útokom vírusových infekcií. Vedci zistili, že med obsahuje obrovské množstvo železa a vitaminov. Pravidelné užívanie medu posilňuje biele krvinky v ich boji s virusmi a baktériami.

Chrípka Španielski vedci zistili, že med obsahuje prírodné látky, ktoré zabíjajú kmene chrípky a chránia pred ňou.

Dlhovekosť Čaj vyrobený z medu a škorice, ak je užívaný pravidelne, podporuje dlhovekosť. Užívajte 4 lyžice medu,1 lyžicu škorice a s 3 pohármi vody uvarte ako čaj. Pite ¼ šálky 3x denne.

Chronická únava To udržuje pokožku čerstvú a hebkú až do vysokého veku. Dĺžka života stále narastá a i 100 roční ľudia môžu byť svieži ako v mladosti.

Akné 3 lyžice medu a 1 lyžička škorice sa zmieša na pastu. Tá sa aplikuje na vriedky pred spaním a ráno sa zmyje teplou vodou. Ak to budete praktizovať denne, vriedky do týždňa zmiznú i s koreňmi.

Chudnutie Každý deň ráno,1/2 hodiny pred raňajkami na lačný žalúdok a večer pred spaním vypite šálku medu so škoricou. Pravidelné užívanie zníži váhu i u mimoriadne obéznych ľudí. Pravidelné užívaní zabraňuje usadzovaniu tuku i pri konzumácii mimoriadne tučných jedál.

Nedávne štúdie dokázali, že cukor obsiahnutý v mede najviac pomáha pri regenerácii telesných síl. Starší pacienti užívajúci med a škoricu v pomere 1 ku 1 sú čulejší a ohybnejší. Lekár, ktorý tieto výskumy robil hovorí, že 1 lyžica medu a malá lyžička škorice zmiešaná s vodou a užívané niekoľkokrát denne a hlavne okolo 3 hodiny popoludní, kedy začína klesať telesná vitalita obnoví do týždňa vitalitu tela.

Zápach z úst Ľudia v Južnej Afrike už oddávna prvé čo ráno urobia je to, že kloktajú 1 lyžicu medu a lyžicu škorice zmiešanej s horúcou vodou. Ich dych tak zostáva čerstvý po celý deň. Čo dodať na záver? Vyskúšajte, určite Vám to neublíži, len pomôže. Niečo na tom bude, príroda je totiž naša veľká pomocníčka  Daniela PACULÍKOVÁ ♥

NÁŠ TIP To najlepšie pre oči

je zdravá výživa z™’ê•„Žê™4:OŒ‘’˜ê“’™„W˜ˆˆê„ê–„’•ˆ’–P­êuŒˆêŽ„W‡Uꄏˆê™Œˆ±ê„Ž’ê–Œê ’W‘’ꘇ•W„Pꇒ…•Uꝕ„Žê„ê–ê“•Œ…R‡„R†Œê™ˆŽ’­êw•Œ—’ê–—„:Bꇒ‡•WŒ„™„Pê ‘ŒˆŽ’EŽ’ê5Ž„‡‘U†‹ê’“„—•ˆ‘B­êw•ˆê‡•„™>ê’:Œê‘„™Œ„†ê˜•’…Bˆ±ê„Žê…˜‡ˆˆê ‡’‡•WŒ„™„Pê5–„‡œê‡•„™>‹’êWŒ™’—‘>‹’êO—U˜êÀꗈ‡„Ꙝ™5Wˆ‘RêWŒ™’—’–“•5™˜±ê ‡’–—„—’Žê“’‹œ…˜ê„ꑈ‰„:ˆ‘Œˆ­êv…™5OPêꇒ…•>êꍈêꇅ„PꑄꓕB–˜‘ꎜ–ˆŒ‘œê ‡’Ž’„‹ˆ›„>‘’™ˆêÂkohñꎗ’•5ꍈꄎ’ê5—Ž„ê–Ž˜“Œ‘œê’ˆŠ„¾£ê„–—‘U†‹êŽœ–ˆB‘ê ’…–Œ„‹‘˜—5ê™ê•œ…5†‹­ê„ˆê–„ê’‡“’•R:„ꇒ‡5™„P꒕Š„‘Œ˜ê™Œ—„B‘œêjê„êlê ’™’†Œˆ±êˆˆ‘Œ‘„±ê’…Œ‘Œ‘œ±ê’•ˆ†‹œÃ±ê–—’“’™Uꓕ™’ŽêŒ‘’Žê4–’±êŒˆŽ’±ê—˜‘Œ„Ž±ê “Oˆ‘Œ:‘>ꎏB:ŽœÃê„ꎄ•’—ˆ‘’Œ‡œê˜—ˆB‘ê„Ꝉ„›„‘—B‘êÂ:˜:’•Œˆ‡Žœ±êŒ–—’™5Ꝉˆ‘Œ‘„íê }œ™5Wˆ‘5êWŒ™’—’–“•5™„ꍈê5–„‡‘5±ê„Žê‘Œˆêˆê’W‘>ꍘꇒ‡•W„P±êˆê™‹’‡‘>ꝙ5WŒPê „ê˜WB™„‘Œˆê™UWŒ™’™U†‹ê‡’“‘Ž’™±êŽ—’•>ꘙˆ‡ˆ‘>ê5—Žœê’…–„‹˜Rêê™ê’“—Œ5‘’ê ‘’W–—™ˆ­êqˆ‡‘Uêê‘Œ†‹êˆê‘„“•BŽ„‡êv†˜™Œ—ˆéêj’“ˆ—ˆ­ê

ZMRZLINA update1 s XYLITOLOM

S nástupom leta prichádza čas oddychu, relaxu a skvelej pohody. Toto skvelé obdobie si môžeme naplno vychutnať aj vďaka letnému osvieženiu v podobe zmrzliny update1 s xylitolom. Xylitol je prirodzené sladidlo, ktoré udržiava nízku a stabilnú hladinu krvného cukru. Svojim mimoriadne nízkym glykemickým indexom, je jeho používanie zastúpené v mnohých potravinách, ktoré bežne obsahujú cukor a taktiež pomáha udržiavať normálnu hladinu glukózy. (punčová zmrzlina – 1 dávka 100ml/45g – 259kJ / 62kcal). Zmrzlina update1 s xylitolom je vhodnou „maškrtou“ pre tých, ktorí si sledujú svoju váhu, pretože neobsahuje pridaný cukor. V predajniach Norbi Update je možné si vybrať zo 6 druhov: kokosová s kúskami čokolády, pistáciová, punčová, vanilková, citrónová s kúskami ovocia a čokoládová.

w•Œê“•„™Œ‡ˆ‘’ê˜WB™„‘BꐒW‘’ê ™œ˜WŒPê™U‹’‡‘Uꅒ‘˜–’™Uꓕ’Š•„­ê }Œ„†êŒ‘‰’•5†ŒBê‘5‡ˆ—ˆê‘„ê

ššš­’†˜™Œ—ˆ­–Ž

36  rodina a zdravie

www.update.sk www.update.sk


ZDRAVIE ♥

Bioterapiou

proti rakovine

Meno profesora Dr. Thomasa Dávida je široko známe po celom svete, lebo so svojim starostlivo vypracovaným liečebným CoD protokolom, (špeciálny čaj CoD & Cielený Výživový Systém) významne prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu, ba aj k vyliečeniu pacientov s nádorovým ochorením. Okrem toho si pred rokmi založil Informačné centrum pre rakovinu, ktoré má za úlohu poskytnúť relevantné informácie o vedecky dôkladne podložených možnostiach biologickej holistickej liečby rakoviny.

C

oD čaj je 100% prírodný rastlinný extrakt pochádzajúci z Južnej Ameriky, ktorý zahŕňa viacero zložiek, ako je napríklad „mačací pazúr“ ( Uncaria tomentosa). Je to exotická bylinka z Peru, ktorá bola medzi prvými povolená na posilnenie imunity. Ďalším známym komponentom je Lapacho (Tabebuia avellanedae), podľa domorodých Indiánov nazývaný aj ako „strom života“ alebo „strom bohov“. Za posledné desaťročia vedci, výskumníci, výskumné ústavy, lekári, prírodní liečitelia, dokazovali rôzne účinky tejto čajovej zmesi CoD a súvisiaceho Cieleného výživového systému a CoD protokolu na látkovú výmenu buniek, na acidobázickú rovnováhu, na vnútorné prostredie organizmu, na zabezpečenie životnej sily, na imunitný systém, na funkčné poruchy orgánov, na poruchy rovnováhy tela, ducha a duše, pre ľudí s nadmerným duševným, telesným, duchovným, chemickým a biologickým zaťažením. Hlavnými piliermi tejto metódy je pozitívna zmena životosprávy a stravovania, spolu s vitalizujúcou čajovou kúrou, ktorá zbaví organizmus jedov. Skúsenosti s uplatňovaním tejto metódy ukázali zastavenie nekontrolovateľného rastu buniek, ako i vzniku metastáz. V niekoľkých prípadoch sa dokonca zaznamenalo celkové zmiznutie nádorov, zároveň sa zlepšila kvalita pacientovho života. Výsledkom takmer 25-ročného usilovného vedeckého výskumu profesora Dr. Thomasa Dávida je vytvorenie liečebného systému, ktorý účinne pomáha, komplementuje konvenčnú onkologickú liečbu rakoviny, masívne posilňuje efekt chemoterapie a rádioterapie, zreteľne redukuje ich všeobecne známe a obávané nežiaduce účinky. Nevoľnosť, celková slabosť, vírusové, bakteriálne alebo plesňové infekcie sa pri tom nevyskytujú vôbec alebo len v miernej forme. Dôležitou charakteristikou CoD čaju je to, že zabraňuje vzniku rezistencie nádorových buniek voči chemoterapii. Na svojich povrchových membránach sú nádorové bunky schopné seba maskovať pomocou špeciálnych molekúl. Tieto bielkovinné štruktúry sa chovajú ako pumpy a za účasti vápnikových iónov sú schopné vypudiť z vnútra nádorovej bunky cytotoxické lieky. Stávajú sa tým postupne odolnými voči podanej onkologickej liečbe. Bolo experimentálne dokázané, že prírodné látky v čajovej zmesi CoD účinne blokujú tieto bielkovinné pumpy, a tým zachovajú citlivosť nádorových elementov voči onkologickej liečbe. CoD protokol je tiež výborným prostriedkom pre udržanie zdravia, na primárnu prevenciu vzniku ochorení, pretože aj u zdravých ľudí upevňuje, posilňuje vlastné obranné mechanizmy, má vynikajúci detoxikačný účinok v pečeni, obličkách. Zlepšuje funkciu tráviaceho traktu, má mohutný protizápalový efekt, je účinným „vymetačom“ voľných radikálov, chráni bunky organizmu

pred oxidatívnym stresom. Tento blahodarný efekt sa preto už roky využíva aj ako podporná liečba pri iných neonkologických ochoreniach, ako je napríklad AIDS, vírusové hepatitídy (prednostne typ B) alebo pri určitých druhoch neurodegeneratívnych ochorení (Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba). Ako klinický onkológ si myslím, že nádorová liečba bude účinná vtedy, ak bude pacient aktívne spolupracovať, ak rozhýbe aj svoje podvedomie, ak je sám motivovaný a presvedčený o dôležitosti spolupráce. V každodennej praxi mi moji pacienti znova a znova dokazujú, že vedia žiť s rakovinou a zdolať sa im ju podarí iba vtedy, ak z nich vyžaruje nespútaná energia, motivácia a viera. Vnímanie reality a pocity ovplyvňujú imunitný systém a reakcie mozgu. Pacient je aktívnou súčasťou liečebného procesu. Vyliečenie nezáleží dominantne od ošetrujúceho lekára, ale od pacienta. Vedec skúmajúci rakovinu, ošetrujúci onkológ len ukazujú rôzne cesty, ktoré vedú zo slepej uličky, a tak sa stávajú súčasťou liečebného procesu. Základným predpokladom úspešnej, cielenej dlhodobej liečby chronických, degeneratívnych ochorení je holistický (celostný) pohľad na človeka, spoločné rozumné uplatnenie klinických a holistických liečebných postupov, ktoré budú šité na mieru, zladené a synergické. O to sa usiluje aj naše zdravotné stredisko v Dunajskej Strede, ktoré je prvým oficiálnym CoD centrom na území Slovenskej republiky. MUDr. Tibor Csóka, klinický onkológ

ÿaj CoD , CoD Kapsula a vitamíny CoD Vital - Plus TM

TM

TM

0917580636 – Mgr. sylvia Borárosová rodina a zdravie

37


♥  DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Strehos

a je dôsledky

Do stresu sa človek dostáva, keď sú na neho kladené nadmerné požiadavky. Nesúlad medzi požiadavkami, ktoré na nás doliehajú a našimi schopnosťami na tieto požiadavky odpovedať, prežívame ako ohrozenie rovnováhy organizmu a ľudské telo na takúto situáciu okamžite reaguje.

Č

lovek kedysi takéto situácie riešil zvyčajne dvoma spôsobmi, bojom alebo útekom a využíval pri nich fyzickú aktivitu. Dnešné náročné situácie majú predovšetkým psychologický charakter, ale spúšťajú rovnaké telesné reakcie. Tie však často sú neprimerané potrebám zvládania psychicky náročných situácií. Prudká energická mobilizácia je pri dnešných situáciách neúčelná a priama svalová reakcia sa skôr potláča. To však vyúsťuje do vysokého krvného tlaku, vredových chorôb, ochorení obehového systému, zníženia obranyschopnosti organizmu voči infekciám aj voči zhubnému bujneniu. Náročné situácie však neodmyslitelne patria k životu moderného človeka. Zrýchlenie životného tempa, množstvo informácii a nároky života predstavujú psychickú záťaž, ktorej sa dá ťažko vyhnúť.

Čo je pre nás stresor? Náročné situácie, s ktorými sa denne stretá-

38  rodina a zdravie

vame, nemusia vždy predstavovať stresor teda pôvodcu stresu. O tom rozhoduje práve naša psychika, naše hodnotenie konkrétnej situácie: ak ju vyhodnotíme ako ohrozujúcu, vyvolá v nás stresovú odpoveď. Pre niekoho je napríklad vystúpenie na verejnosti takmer nezvládateľnou úlohou a pre iného bežným spôsobom sebarealizácie. Dôležité je, ako sa v danej chvíli cítíme - celkom inak budeme reagovať na rovnakom situáciu po namáhavom pracovnom týždni a inak oddýchnutí, svieži a plní elánu.

Ako pociťujeme stres? Je to predovšetkým citová reakcia, ktorú pociťujeme ako úzkostlivé očakávanie, napätie, strach, nepokoj, podráždenosť, nechuť zaoberať sa niečím iným. Situácia, ktorá nás ohrozila, sa nám stále vracia a opakuje v predstavách. Pri strese môžme pozorovať aj telesné pocity, napríklad potenie, zrýchlenie srdcovej frekvencie, dychu i zvýšenie napätia vo svaloch.

Ako zvládať stres? Pri riešení životných situácií má rozhodujúci význam aktívny prístup k životu, ktorý by mal obsahovať nasledujúce zásady: 1. Otvorenosť a záujem o dianie v okolí, snaha chápať udalosti a javy v prostredí, v ktorom žijeme ako zaujímavé a zmysluplné. 2. Nebáť sa zmien, prijímať ich ako niečo bežné a prirodzené. Zmeny považovať za príležitosť ukázať, čo dokážeme. 3. Pri stresujúcich situáciách nebyť pasívny, ale aktívne hľadať spôsoby. ako im čeliť. Odhodlať sa na protiakciu. 4. Počítať so stresujúcimi situáciami, najmä v povolaniach, kde sú bežné, napríklad vodiči hromadnej dopravy, riadiaci pracovníci, začínajúci podnikatelia, zdravotníci. 5. Dokázať izolovať stres od ostatných aktivít. Nechať pracovné starosti za dverami kancelárie, rovnako ako neprinášať do zamestnania partnerské alebo rodinné starosti. 6. Dbať na dobré vzťahy s ľuďmi a nebyť sám. Dobré sociálne zázemie pomáha zvládať


stres. Pocit podpory od iných, pocit patriť niekomu a možnosť prebrať s ním svoje problémy pomáha vyrovnať sa s ťažkosťami. 7. Pri vzniku stresorov býva človek sám, ale v priaznivom prostredí, vhodnom zamestnaní a v ústretovej rodine sa dajú riešiť. 8. Osvojiť si zdravý životný štýl, športovať a zodpovedať za vlastné zdravie.

Praktické postupy na zvládanie stresu Ak si poctivo a kriticky zhodnotíme vlastné postoje a prístupy a pomenujeme tie, ktoré škodia, zníži sa pravdepodobnosť ochorenia vyvolaného stresom.

1. prehodnotiť si svoje priority Keď si určím, čo je pre mňa najdôležitejšie, umožní mi to vidieť doliehajúce nároky v perspektíve. Potom je napätie pri menej dôležitých veciach zbytočné a vyvarujem sa ho. Ak je prioritou vyštudovať, nebudem sa zaoberať získavaním financií na nové zariadenie do bytu.

DOKONALÁ ČISTOTA

už od 20 °C wˆ•–Œê’“4Pꓒ—™•‡˜ˆêR’‹˜êˆ›“ˆ•—„ê„ꍈ‡‘’‘„:‘>‹’ꌑ’™5—’•„ê ™’ê–™’ˆêŽ„—ˆŠI•ŒŒ±ê“•ˆ—’Wˆê„Ž’ꍈ‡Œ‘Uꝑ„:Ž’™Uꓕ„†Bꓕ’–—•Œˆ‡’Žê •ˆ„Š˜ˆê‘„ê–™ˆ—’™>ꗕˆ‘‡œê™ê“•„‘B­êz“’’:‘’–Pêoˆ‘Žˆêz’™ˆ‘–Ž’ê “•Œ†‹5‡„ê–ê“•ˆ™•„—‘’˜ê‘’™Œ‘Ž’˜êwˆ•–Œêl›“ˆ•—ꢪêÏj­ê{5ꖌê™<„Ž„ê‘’™ˆ±ê ˆ›—•„êR:Œ‘‘ˆê•ˆ†ˆ“—R•ˆê‡’Ž5Wˆê“’•„‡ŒPꄍê–ê’‡’‘UŒêOŽ™•‘„Œ±ê„ê—’ê ˜WꒇꢪêÏj­êuŒ:ꑌˆêˆê–Œ‘ˆOŒˆê„Ž’ê‘’™Uêwˆ•–Œêl›“ˆ•—ꢪêÏj­ê{ˆ‘ê —ˆ•„ê’…–„‹˜ˆêOˆ–Pꇕ˜‹’™êˆ‘U’™ê™ê“’‡’…ˆêŒŽ•’Ž„“–R±êŽ—’•>ê ‡’Ž5W˜êR:Œ‘‘ˆê’‡–—•5‘ŒPꄍꒇ’‘>ꑈ:Œ–—’—œêÀê„ê—’ê˜WꒇꢪêÏj­ê zŒ„êwˆ•–Œ˜ê„:B‘„ê“J–’…ŒPê˜Wꒇꐒˆ‘—˜±êŽˆ<ꖄꓕ5:Ž„Ꝅ:‘ˆê ‘„“DG„Pꖗ˜‡ˆ‘’˜ê™’‡’˜ê„ꝐŒˆO„ê–„ê–êG’˜ê“•„†Bꓕ’–—•Œˆ‡’Ž­ v…ˆ:ˆ‘Œˆê—„Žê…˜‡ˆê‡’Ž’‘„ˆê:Œ–—>ê„ê…ˆê‰E„Ž’™­ê

2. Vyhnúť sa stresu Aby som stratégiu zvládol, urobím si inventúru opakujúcich sa denných nepríjemností a hľadám spôsob, ako sa im vyhnúť. Ak neznášam preplnený autobus, pôjdem skorším spojom, ktorým cestuje menej ľudí.

3. Naučiť sa vypnúť Každý deň si doprajem obľúbenú činnosť. Prechádzku, počúvanie hudby, čítanie knižky... Každý týždeň si doprajem celodenný víkendový odpočinok. Každý rok si doprajem dva-tri týždne rekreačného pobytu pri mori alebo v horách. Nie však premiestňovať sa z miesta na miesto, čo vyvoláva náhlenie a stres. sklovina

4. Hýbať sa a cvičiť

obnažený dentín dreňová dutina

Pohybová aktivita je činnosť, ktorá okamžite znižuje účinky stresu. Prirodzene využíva hormóny, glukózu a lipidy uvoľnené pri stresovej odpovedi. Pravidelný pohyb znižuje tiež reaktivitu obehovej sústavy - zvýšenie krvného tlaku a srdcovej frekvencie na psychické stresory.

5. Pestovať vzťahy a priateľstvá Priatelia dodávajú podporu, pocit solidarity a porozumenie, ale tiež spätnú väzbu, dôležitú na korekciu môjho správania. Ak odstránim nevhodné spôsoby, vyhnem sa konfliktom, ktoré sú zdrojom stresu.

6. Správne sa stravovať Pekná postava a príjemný vzhľad, ktoré získam vyváženou a zdravou stravou, mi dodajú sebavedomie. A sebavedomie smeruje k aktívnemu prístupu k životu.

nerv

ďasno

dentínový kanálik dentín

cement

Chráňte si zubné kŕčky i’ˆ–P±êŽ—’•Rꓒ†ŒP˜ˆˆê“•ŒêŽ’‘˜5†ŒŒê–—˜‡ˆ‘U†‹ê„ˆ…’ê‹’•R†Œ†‹êˆ‡5ê ™œ:„‘ˆê™œ†‹5‡„êê’‡Ž•œ—U†‹êŽM:Ž’™ê˜…˜±êŽ—’•UꍈꙈEŒê•„‘Œ—ˆE‘U­ê rꌆ‹ê’…‘„Wˆ‘Œ˜ê‡’†‹5‡„ꑈOˆ—•‘Uêê:Œ–—ˆ‘Bê˜…’™ê„êR–—˜“’ê<„–Œˆ‘­ê ™UOˆ‘Uêˆ†‹„‘Œ†ŽUê‘„5‹„‘Bê“•Œêˆ‡ˆê–„ê’…•˜–˜ˆê†ˆˆ‘—ê ê“’™•†‹˜êŽM:Ž˜ê˜…˜ê„ê’—™5•„Rꖄꇈ‘—Œ‘’™>ꎄ‘5ŒŽœ±êŽ„ê„–„‹˜Rꆌ—Œ™>ê ‘ˆ•™œ±êŽ—’•>ê–Rꓒ—’ê™œ–—„™ˆ‘>ê™Oˆ—Ž>˜±ê:’ꍈˆê„ê“Œˆˆ­êuˆ“•Bˆ‘Uê …’ˆ–—Œ™Uê“’†Œ—’êJWˆê„…•5‘ŒPꑒ™5꓄–—„êzˆ‘–’‡œ‘ˆêyˆ“„Œ•êÆêw•’—ˆ†—ê ~‹Œ—ˆ‘Œ‘Š­êqˆê™U‹’‡’˜êˆê’Wˆ‘Œˆ±êŽ—’•>ꇒŽ5Wˆê–„…>ꐌˆ–—„ê’“•„™ŒP­ê ˜…œê–Rꓒ:„–ê:Œ–—ˆ‘Œ„ê“’Ž•œ—>ꐌ‘ˆ•5‘’˜ê™•–—™’˜ê„ꐌˆ–—„ê–’ê–Œ‘’˜ê …’ˆ–P’˜ê–RꝄ…ˆ“ˆ:ˆ‘>ꗄŽ±êWˆê…’ˆ–PꓒꑌˆŽ’EŽU†‹ê‡G’†‹ê˜–—R“Œ­ê

7. Naučiť sa relaxovať Zmyslom relaxačných techník je odstrániť napätie a dosiahnuť svalové uvoľnenie, stav pokoja a súčasne psychické uvoľnenie. Pravidelné cvičenie vytvára pocit pohody a znižuje negatívne pocity. Relaxačným postupom sa možno naučiť v kurzoch alebo z kaziet, ktoré okrem hudby obsahujú slovné inštrukcie. 

♥ rodina a zdravie

39


♥ INTÍMNE V poslednom čase dochádza

Rizikový

pohlavný styk

k nárastu pohlavných chorôb a šíria sa výlučne pohlavným stykom. V posledných rokoch zaznamenávajú nárast. Predstavujú veľký zdravotný problém, predovšetkým medzi mládežou a ľuďmi vstupujúcimi do sexuálneho života.

P

riebeh pohlavných chorôb je často bezpríznakový, čo má vplyv na ich ďalšie šírenie. Predstavujú väčšie riziko prenosu na sexuálnych partnerov. Z tohto dôvodu podliehajú povinnému hláseniu, aby sa mohol vypátrať zdroj nákazy. Medzi klasické pohlavne prenosné choroby patria: kvapavka, syfilis, mäkký vred, venerický lymfogranulom a ingvinálny (slabinový) granulom (vačok naplnený hnisom). V našich podmienkach sa najčastejšie stretávame s kvapavkou a syfilisom. A hoci je možné ošetriť a vyliečiť takmer všetky sexuálne prenášané ochorenia, tým ale nestratili na svojej strašidelnej povesti. Odhliadnuc od infekcie HIV, ktorá doteraz nie je liečiteľná, môžu vlastne aj liečiteľné ochorenia prejsť do chronického štádia a zapríčiniť nenapraviteľné neskoršie následky. Príkladom toho je syfilis. Okrem toho terapiu predtým ľahko liečiteľných chorôb teraz sťažujú stále nové, proti mnohým antibiotikám odolné kmene pôvodcov ochorení.

kvapavka (goNorrrhoEa)

Neliečené pohlavné choroby a ich komplikácie môžu spôsobiť poruchy plodnosti, ovplyvniť priebeh tehotenstva (potraty, predčasné pôrody), ale môžu sa prenášať i na plod (poškodenie dieťaťa s trvalými následkami. Najspoľahlivejším spôsobom prevencie je dlhodobý vzťah s jedným neinfikovaným partnerom. Prevenciou pre väčšinu pohlavných chorôb je predovšetkým použitie kondómov. Sexuálna výchova má naďalej široké pole pôsobenia, lebo sexuálna liberalizácia sa príliš nezmenila a aj vo vyspelých krajinách rastie počet nových infekcií s pohlavne prenášanými ochoreniami.

40

rodina a zdravie

Postihuje predovšetkým močové a pohlavné orgány, odkiaľ sa môže šíriť do maternice a vaječníkov. U mužov sa prejavuje pálením pri močení a zelenožltým výtokom z močovej trubice. U žien má kvapavka menej príznakov a nemusia byť výrazné. Väčšinou sú to bolesti v podbrušku a hnisavý výtok z pošvy. V chronickej fáze ochorenia u žien dochádza k nepravidelným ťažkostiam pri močení (pálenie) a hlienovitý výtok. Potrebná je liečba antibiotikami. Ak nie je žena včas a dostatočne preliečená, je riziko poškodenia vaječníkov a následná neplodnosť.

syfIlIs Medzi klinické prejavy u oboch pohlaví patrí červená škvrna alebo vred do jedného cm v mieste vstupu. Na slabinách sa objavia zdurené uzliny. Toto štádium je veľmi infekčné. Ak sa pacient nelieči, po dvoch mesiacoch sa objavia vyrážky po celom tele, na rodidlách


INTÍMNE  ♥

Syfilis prišiel do Európy s moreplavcami, po objavení Ameriky Krištofom Columbom v októbri roku 1492. V relatívne krátkom čase sa rozšíril po celej Európe a v značnej miere sa stal ochorením, ktoré ovládlo mnoho ľudí. Už Maximilián I., posledný rytier, hovoril o tomto ochorení, proti ktorému sa človek cítil úplne bezbranný, na Ríšskom sneme v roku 1495. V tom istom roku došlo v Neapoli medzi vojakmi a moreplavcami k prvej epidémii s mnohými mŕtvymi. Pomenovanie lues pochádza z latinčiny a znamená epidé-

miu, nákazu, mor! V hovorovom jazyku je častejšie používaný výraz syfilis pochádza z istého druhu poučnej básne jedného lekára z Verony/Taliansko, ktorú napísal v roku 1530. V básni na túto chorobu ochorie istý pastier menom Syfilis, čo má byť potrestaním za rúhačský život. Syfilis bol sexuálnou pohromou 19. storočia. Rozšírenie užívania penicilínu v 50. rokoch 20. storočia však prakticky vytlačilo chorobu zo západného sveta. V uplynulom desaťročí sa však syfilis vrátil, podporovaný rizikovým sexuálnym správaním a vypuknutím ohnísk vo veľkých európskych mestách, vrátane Londýna, Amsterdamu, Paríža a Berlína. V Británii  počet prípadov za desaťročie narástol viac ako desaťnásobne, rovnako medzi mužmi aj ženami. Lues má charakter chronickej systémovej choroby. Možno rozlišovať tri štádiá. Podľa variabilnej inkubačnej doby, ktorá závisí od množstva prijatých choroboplodných zárodkov, dochádza k vývoju primárneho štádia syfilisu. Ten je charakteristický kožnými zmenami ako i miestnym zdurením lymfatických uzlín. V sekundárnom štádiu syfilisu sa pôvodcovia ochorenia rozšíria do celého tela lymfou a krvou. Obe tieto štádiá sa priraďujú k primárnemu (včasnému) syfilisu. Po fáze latentného syfilisu bez vonkajších chorobných príznakov, trvajúcej podľa okolností niekoľko rokov, nastáva u chorého terciárne štádium syfilisu spojené s napadnutím orgánov, svalovým a kožným poškodením, zápalom aorty a mnohorakými neurologickými poškodeniami. V tomto prípade sa hovorí o terciárnom (neskorom) syfilise. Najlepšou ochranou je zdržanlivosť, tá však nezodpovedá dnešnej životnej skutočnosti väčšiny krajín na svete. Ak existuje podozrenie nákazy pohlavne prenášanou chorobou, treba okamžite ísť k lekárovi. Včasná návšteva lekára totiž neuľahčí len zistenie správnej diagnózy a rýchlej liečby, ale pomôže zabrániť eventuálnym neskorším škodám. Aby sa prerušila reťaz infekcií, musí byť liečený aj príslušný partner.  ♥

by mohla viesť k rozličným chorobám, či dokonca k smrti. Aj filozofická škola stoikov v čele so Senecom sa obrátila od medicínskej „rady“ k morálke. Kto vie potlačiť sexuálne potreby pomocou rozumu, neporazí iba túto zvrhlosť, ale všetky neresti. Všeobecná morálka sa tak značne zredukovala na sexuálnu morálku. Vecný prístup k ľudskej sexualite, spojený s vedeckým poznatkom, sa vyvíjal na tomto historickom podklade veľmi pomaly a s enormným odporom. Kritický uhol pohľadu sa objavil až začiatkom 20. storočia u pionierov sexuálneho bádania -

Siegmunda Freuda, Havelocka Ellisa, Alberta Molla a Magnusa Hirschfelda. Paralelne k tomu robil dôležité pokroky aj výskum chorôb prenášaných sexuálnym stykom. August von Wassermann vyvinul v r. 1906 prvú skorú dôkazovú metódu na syfilis, o štyri roky neskôr objavil Paul Ehrlich proti tejto chorobe prvý účinný liek Salvarsan, obsahujúci arzén. Objavením penicilínu Alexandrom Flemingom a jeho vysokotechnická výroba po 2. svetovej vojne bleskovo rozšírila spektrum účinných liečebných metód.

aj v ústnej dutine. Súčasne dochádza k zvýšeným teplotám, bolesti hlavy, kĺbov a k únave. Po piatich až desiatich rokoch neliečenia je postihnutý centrálny nervový systém, srdce, cievy a kosti. Včasnou diagnostikou a liečbou sa však dá závažným komplikáciám zabrániť.

Mäkký vred Je pohlavná choroba vyskytujúca sa hlavne v tropických oblastiach Afriky, tiež v Ázii a Latinskej Amerika. V Európe sa objavuje veľmi zriedkavo, muži pritom bývajú chorí častejšie než ženy. Pôvodcom choroby je baktéria Haemophilus ducreyi, ktorá spôsobuje bolestivý vred na vstupnom mieste infekcie. Pôvodca je málo infekčný, do tkaniva vniká cez poranenú pokožku alebo sliznicu. Vzápätí často dochádza k rozšíreniu zápalu lymfatickými cievami. Diagnóza nastáva mikroskopickým dôkazom pôvodcu. Na liečbu sa podávajú antibiotiká.

Lymfogranuloma venereum Na začiatku sa objaví malý nebolestivý uzlík alebo útvar pripomínajúci bradavicu na penise, ktorý možmo aj prehliadnuť. Zápalový proces však postupuje do miazgových uzlín v okolí genitálií, u  mužov na slabinových, u  žien častejšie na panvových. Dochádza k hnisaniu uzlín, ktoré vytvoria abscesy a tie perforujú píšťalami, z ktorých vyteká sfarbený sekrét. Zápal postupuje do okolitých tkanív, čo môže viesť k zúženiu konečníka a píšťaly (proktitída). Dochádza k nej tiež následkom análneho styku, kde je infekcia otvoru častá práve u homosexuálnych mužov. Môže dôjsť aj k elefantiáze (nadmerné zväčšenie časti tela, orgánu) genitálií u  oboch pohlaví. Horúčka, zimnica, bolesti hlavy, kĺbov a nechutenstvo na jedlo sú typickými príznakmi. Priebeh ochorenia u neliečených prípadov je dlhodobý a obyčajne smrteľný.

Ďalšie pohlavné choroby Chlamydiové infekcie u ženy spôsobujú zápaly maternicového hrdla (hojný výtok, tupá

Z histórie pohlavných chorôb Vplyv medicíny začal hrať v tejto oblasti úlohu až v polovici 19. storočia. Dovtedy sa oslobodzovala od mnohých mimomedicínskych praktík, ktoré mali najmä špekulatívny charakter. V šiestom storočí pred Kristom varoval Pythagoras pred následkami sexuality, pretože údajne oslabuje telo a vedie k všeobecnej strate sily. Aj Hippokretes vychádzal z toho, že „strata“ semena, okrem bezpodmienečne nutného zaistenia potomstva,

bolesť za sponou a v kríži). Menej sa šíria na maternicu a vaječníky s rizikom následnej neplodnosti. Muži pri tomto ochorení cítia pálení a bolesť pri močení. Problém je, že u niektorých je infekcia bezpríznaková a muž sa stáva trvalým zdrojom infekcie pre všetky sexuálne partnerky. Opar pohlavných orgánov sú to „herpetické“ pľuzgiere v rade, ich výsev spôsobuje bolesti, pálenie, rezanie alebo svrbenie. V priebehu pár dni pľuzgiere prasknú a vytvoria sa z nich drobné vriedky. HIV/AIDS alebo vírusová žltačka typu B a C toto pohlavné ochorenie spôsubujú početné mikrorganizmy, napr. kvasinky, parazity (trichomonády), baktérie.

Syfilis - sexuálna pohroma

rodina a zdravie

41


♥ ALTERNATÍVNA MEDICÍNA

O kameňoch sa hovorí všeličo. Ste náchylní uveriť, že perly prinášajú slzy, rubín lásku a opál nešťastie? Kúsok pravdy možno na tom bude, ale takto všeobecne to ponímať nemožno.

K

amene toho napovedia a vedia oveľa viac, ale musíte ich vedieť správne nosiť a nosiť tie správne. Skúste to podľa nášho receptu. Umelecky vybrúsené kamene vnímame skôr ako šperky. Už dávno ľudia verili, že človek si môže ku kameňu vybudovať vzťah, ktorý mu pomôže prekonať všetky prekážky a je jedno či ich budete nosiť ako šperky alebo sa len tak pohrávať s nimi v dlaniach.

ACHÁT Nikdy, akokoľvek by ste sa snažili, nenájdete dva rovnaké. Ich jednotlivé vrstvy vytvárajú fantastické farebné obrazce a formy. Mali by ste ich mať pri sebe, ak sa potrebujete zbaviť bolesti, sú nápomocné v boji s neplodnosťou a uľahčujú pôrod.

GRANÁT Kameň lásky. Všetko je s ním jednoduchšie. Dodržiavanie predsavzatí, zvládnutie náročných úloh, posilňuje vôľu, zmierňuje depresie, prebúdza aktivitu. Vysoký krvný tlak pri nosení tohto kameňa ustupuje.

DIAMANT Posol krásy, harmónie, jednoduchej dokonalosti. Pomáha zvládnuť rozbúrené emócie, toleranciu a vernosť v partnerstve. Stavia

42

rodina a zdravie


ALTERNATĂ?VNA MEDICĂ?NA â&#x2122;Ľ kÂ&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2DC;:Â&#x2C6;Â&#x2018;5ĂŞÂ&#x2020;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201E;Žê£¢¹žêl|y

HydrataÄ?nĂŠ kolagĂŠnovĂŠ sĂŠrum proti vrĂĄskam ETANI vo vaĹĄom okolĂ­ bariĂŠru proti prĂşdom negatĂ­vnej energie, posilĹ&#x2C6;uje a Ä?istĂ­ Äžadviny, podporuje bystrĂŠ myslenie.

RUĹ˝ENĂ?N HovorĂ­ sa mu kameĹ&#x2C6; umelcov, pretoĹže prebĂşdza fantĂĄziu a tvorivĂŠ myslenie. Na dotyk jemnĂ˝ a neĹžnĂ˝. Ak ho polĂĄskate v dlani, zaĹženie zlosĹĽ, strach, neopodstatnenĂ˝ pocit viny, otvĂĄra srdce. PomĂĄha odpúťżaĹĽ chyby inĂ˝ch.

LĂ PIS KrĂĄÄžovskĂĄ modrĂĄ je jeho farbou a symbolizuje vnĂştornĂş harmĂłniu, dodĂĄva pocit istoty a bezpeÄ?ia. Ak ho vystavĂ­te slneÄ?nĂ˝m lĂşÄ?om, mĂ´Ĺžete ho pouŞívaĹĽ proti puchom a pri zĂĄpaloch. PotlĂĄÄ?a bolesti hlavy ako i menĹĄtruaÄ?nĂŠ bolesti. OdporĂşÄ?a sa vĹĄak aj v boji s nespavosĹĽou.

TIGRIE OKO ZblĂ­ĹžiĹĽ by sa mali s nĂ­m rodiÄ?ia, uÄ?itelia, uÄ?itelia, ĹĄpiÄ?kovĂ­ manaŞÊri a ĹĄtudenti. PosilĹ&#x2C6;uje pedagogickĂŠ vlohy, schopnosti, sĂşstredenie a ochraĹ&#x2C6;uje pred ĹžiarlivosĹĽou. Majitelia, v ruke alebo v ĹĄperku s nĂ­m, sĂş odvĂĄĹžnejĹĄĂ­, sebavedomejĹĄĂ­, najmä ak sĂş pred nimi novĂŠ ĹživotnĂŠ a pracovnĂŠ ĹĄance.

MALACHIT Podporuje koordinĂĄciu oboch mozgovĂ˝ch hemisfĂŠr, a preto uvĂĄdza do rovnovĂĄhy rozum a cit. S jeho pomocou sa stĂĄvate kreatĂ­vnejĹĄĂ­mi, prĂ­stupnejĹĄĂ­mi zmenĂĄm. NauÄ?Ă­te sa s nĂ­m trpezlivosti a vyrovnanosti. PomĂĄha preniesĹĽ sa sklamaniami ako i chybami, ktorĂŠ ste spĂĄchali na zloĹžitej ceste Ĺživotom.

KRYĹ TĂ L UĹž roky je povaĹžovanĂ˝ za talizman s magickĂ˝mi schopnosĹĽami a moĹžno i preto sa povaĹžuje za symbol dokonalosti. ProstrednĂ­ctvom neho sa mĂ´Ĺžete vyrovnaĹĽ s minulosĹĽou, ale i nahliadnuĹĽ do budĂşcnosti. PrinĂĄĹĄa psychickĂş rovnovĂĄhu, ale i zmiernenie napätia. DokĂĄĹže Ăşplne zĂĄzraÄ?ne pĂ´sobiĹĽ ako katalyzĂĄtor, ktorĂ˝ vysiela a prijĂ­ma energiu zĂĄroveĹ&#x2C6;. TĂ˝m vyrovnĂĄva rovnovĂĄhu a stĂĄva sa zrkadlom duĹĄe.

OPĂ L

}Â&#x153;WÂ&#x152;Â&#x2122;Â&#x2DC;Â?BÂ&#x2020;Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2013;>Â&#x2022;Â&#x2DC;Â?ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x152;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2022;5Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x201E;Â?ĂŞl{hupĂŞÂ?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2018;>ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;OÂ&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x153;ĂŞÂ&#x2014;Â&#x153;Â&#x201C;Â&#x153;ĂŞÂ&#x201C;Â?Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x152;­êÂ&#x201E;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2019;ĂŞÂ&#x2013;Â&#x201E;ĂŞ Â&#x201E;Â&#x201C;Â?Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;¹êÂ&#x2022;UÂ&#x2020;Â&#x2039;Â?Â&#x2019;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2026;5Â&#x2122;Â&#x201E;ĂŞÂ&#x201E;ĂŞÂ?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2018;>ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2C6;ĂŞWÂ&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x153;ĂŞÂ&#x201E;Â?ĂŞÂ?Â&#x2DC;WÂ&#x2019;Â&#x2122;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2022;5Â&#x2014;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2019;Â&#x2013;JÂ&#x2026;ĂŞÂ&#x2013;ĂŞÂ&#x2020;Â&#x152;Â&#x2014;Â?Â&#x152;Â&#x2122;Â&#x2019;Â&#x2DC;ĂŞ Â&#x201C;Â?Â&#x2C6;PÂ&#x2019;Â&#x2DC;ĂŞÂ&#x201E;Â?Â&#x2C6;Â&#x2026;Â&#x2019;ĂŞÂ&#x201E;Â?Â&#x2C6;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x152;Â&#x2019;Â&#x2DC;­êtÂ&#x2C6;Â&#x2021;Â?Â&#x152;ĂŞR:Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2018;>ĂŞÂ?Â?Â&#x2019;WÂ&#x17D;Â&#x153;ĂŞÂ&#x201C;Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2022;BĂŞÂ&#x2122;Â?5Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x153;ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;BÂ&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2018;UĂŞÂ&#x17D;Â&#x2019;Â?Â&#x201E;Â&#x160;>Â&#x2018;¹êÂ&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2022;UĂŞ Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2014;BÂ&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x201E;GÂ&#x2DC;Â?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2022;5Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x153;ĂŞÂ&#x201E;ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2019;Â?5Â&#x2039;Â&#x201E;ĂŞÂ&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2022;WÂ&#x201E;PĂŞÂ&#x2122;Â&#x201E;OÂ&#x2DC;ĂŞÂ&#x201C;Â?Â&#x2C6;PĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2DC;WÂ&#x2018;RĂŞÂ&#x201E;ĂŞÂ&#x2039;Â?Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x17D;R­

â&#x153;&#x201D;ĂŞ}Â&#x153;Â&#x2039;Â?Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2019;WÂ&#x17D;Â&#x2DC;ĂŞÂ&#x201E;ĂŞÂ&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;UÂ&#x2013;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2014;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2022;5Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x17D;ĂŞâ&#x153;&#x201D;ĂŞjÂ&#x2039;Â&#x2022;5Â&#x2018;Â&#x152;ĂŞÂ&#x201C;Â?Â&#x2C6;PĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2021;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2019;EÂ&#x2018;UÂ?Â&#x152;ĂŞ Â&#x2022;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x17D;5Â?Â?Â&#x152;ĂŞâ&#x153;&#x201D;ĂŞÂ Â&#x2018;Â&#x152;WÂ&#x2DC;Â?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x2DC;ĂŞ<Â&#x201E;Â?OBÂ&#x2020;Â&#x2039;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2022;5Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x17D;ĂŞâ&#x153;&#x201D;ĂŞoÂ&#x153;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x201E;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x153;WÂ&#x152;Â&#x2122;Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x201C;Â?Â&#x2C6;PĂŞâ&#x153;&#x201D;ĂŞzÂ&#x2014;Â&#x152;Â?Â&#x2DC;ž Â?Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x201C;Â?Â&#x2C6;PĂŞÂ&#x17D;ĂŞÂ&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;Â?Â&#x201E;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2018;>Â&#x2039;Â&#x2019;ĂŞÂ&#x17D;Â&#x2019;Â?Â&#x201E;Â&#x160;>Â&#x2018;Â&#x2DC;ĂŞÂ&#x201E;ĂŞÂ&#x2C6;Â?Â&#x201E;Â&#x2013;Â&#x2014;BÂ&#x2018;Â&#x2DC; qÂ&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x2019;ĂŞÂ&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x17D;5Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2C6;ĂŞÂ?Â?Â&#x2019;WÂ&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x153;Â&#x2039;Â?Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2026;Â&#x2018;>ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2022;5Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x153;­êwÂ&#x2019;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x201C;Â&#x2018;Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2014;Â&#x201E;Â&#x17D;ĂŞÂ&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2020;Â&#x2039;5Â&#x2021;Â?Â&#x201E;ĂŞ Â&#x17D;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2014;Â&#x2C6;EÂ&#x2018;>Â?Â&#x2DC;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x153;Â&#x2039;Â?Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x2DC;ĂŞÂ&#x201C;Â?Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x152;­êuÂ&#x201E;Â&#x2122;Â&#x153;OÂ&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2013;Â&#x2014;Â&#x152;Â?Â&#x2DC;Â?Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2026;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x153;¹êÂ&#x201E;Â&#x2026;Â&#x153;ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x2122;Â&#x201E;Â?Â&#x152;ĂŞ Â&#x2122;Â?Â&#x201E;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2018;UĂŞÂ&#x17D;Â&#x2019;Â?Â&#x201E;Â&#x160;>Â&#x2018;ĂŞÂ&#x201E;ĂŞÂ&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2022;WÂ&#x201E;Â?Â&#x152;ĂŞÂ&#x2014;Â&#x201E;Â&#x17D;ĂŞÂ&#x201C;Â?Â&#x2C6;PĂŞÂ&#x2C6;Â?Â&#x201E;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x152;Â&#x2020;Â&#x17D;RĂŞÂ&#x201E;ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2C6;Â&#x2122;Â&#x2018;RĂŞÂ&#x201E;Â?ĂŞÂ&#x2021;Â&#x2019;ĂŞÂ&#x2026;Â&#x2DC;Â&#x2021;RÂ&#x2020;Â&#x2018;Â&#x201E;­ê}Â&#x153;WÂ&#x152;Â&#x2122;Â&#x2DC;Â?RÂ&#x2020;Â&#x2C6;ĂŞ Â&#x2013;>Â&#x2022;Â&#x2DC;Â?ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x152;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2022;5Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x201E;Â?ĂŞl{hupĂŞÂ?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2018;>ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;OÂ&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x153;ĂŞÂ&#x2014;Â&#x153;Â&#x201C;Â&#x153;ĂŞÂ&#x201C;Â?Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x152;­êÂ&#x201E;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2019;ĂŞÂ&#x2013;Â&#x201E;ĂŞÂ&#x201E;Â&#x201C;Â?Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;¹ê Â&#x2022;UÂ&#x2020;Â&#x2039;Â?Â&#x2019;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2026;5Â&#x2122;Â&#x201E;ĂŞÂ&#x201E;ĂŞÂ?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2018;UĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2C6;ĂŞWÂ&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x153;ĂŞÂ&#x201E;Â?ĂŞÂ?Â&#x2DC;WÂ&#x2019;Â&#x2122;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2022;5Â&#x2014;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2019;Â&#x2013;JÂ&#x2026;ĂŞÂ&#x2013;ĂŞÂ&#x2020;Â&#x152;Â&#x2014;Â?Â&#x152;Â&#x2122;Â&#x2019;Â&#x2DC;ĂŞÂ&#x201C;Â?Â&#x2C6;PÂ&#x2019;Â&#x2DC;ĂŞ Â&#x201E;Â?Â&#x2C6;Â&#x2026;Â&#x2019;ĂŞÂ&#x201E;Â?Â&#x2C6;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x152;Â&#x2019;Â&#x2DC;­êtÂ&#x2C6;Â&#x2021;Â?Â&#x152;ĂŞR:Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2018;>ĂŞÂ?Â?Â&#x2019;WÂ&#x17D;Â&#x153;ĂŞÂ&#x201C;Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x152;ĂŞÂ&#x2122;Â?5Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x153;ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;BÂ&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2018;UĂŞÂ&#x17D;Â&#x2019;Â?Â&#x201E;Â&#x160;>Â&#x2018;¹êÂ&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2022;UĂŞÂ&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2014;BÂ&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2C6;ĂŞ Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x201E;GÂ&#x2DC;Â?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2022;5Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x153;ĂŞÂ&#x201E;ĂŞÂ&#x201C;Â&#x2019;Â?5Â&#x2039;Â&#x201E;ĂŞÂ&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2022;WÂ&#x201E;PĂŞÂ&#x2122;Â&#x201E;OÂ&#x2DC;ĂŞÂ&#x201C;Â?Â&#x2C6;PĂŞÂ&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2DC;WÂ&#x2018;RĂŞÂ&#x201E;ĂŞÂ&#x2039;Â?Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x17D;R­êvÂ&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2C6;Â?ĂŞÂ&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x152;Â&#x2C6;ĂŞ Â&#x2C6;Â&#x203A;Â&#x152;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â?RÂ&#x2020;Â&#x152;Â&#x2020;Â&#x2039;ĂŞÂ&#x2122;Â&#x2022;5Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x17D;ĂŞÂ&#x17D;Â&#x2019;Â?Â&#x201E;Â&#x160;>Â&#x2018;ĂŞÂ&#x2014;Â&#x152;Â&#x2C6;WĂŞR:Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2C6;ĂŞÂ?Â&#x201E;Â?Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x152;Â&#x2020;Â&#x2039;ĂŞ<Â&#x201E;Â?OÂ&#x152;Â&#x2C6;Â?Â&#x2DC;ĂŞÂ&#x2122;Â?Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x17D;Â&#x2DC;­ê

Â&#x161;Â&#x161;Â&#x161;­Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x152;­Â&#x2013;Â&#x17D;

HarmĂłnia prĂ­rody

pre krĂĄsnu tvĂĄr

r}phwlfnÂ&#x2020;udgduhhqolqhdwxudsrq°ndnrpsoh{q°vwdurvwolyrvÂŽ v°Â&#x17D;dvqrvwlvdqdqÂ&#x2020;vrgyÂŹdgldÂ&#x;ydoldlqirupÂ&#x2020;flhdydurydqldsuhgoÂ&#x2020;wndplĂĄ nwruÂ&#x201C;v°qheh}shÂ&#x17D;qÂ&#x201C;suhqdÂŹxsohÂŽĂ&#x153;Â&#x;dgÂ&#x2020;phnuÂ&#x201C;p|vÂ&#x17D;rqdmy|ÂŹÂŹÂ&#x203A;prevdkrp suÂ&#x203A;urgqÂľfk°Â&#x17D;lqqÂľfkoÂ&#x2020;wrnĂĄqdmohsÂŹlh}rujdqlfnhmsurgxnflhĂ°suÂ&#x203A;urgqÂ&#x201C;ulhÂŹhqlh ykrgqÂ&#x201C;suhvwdurvwolyrvÂŽrqdÂŹxsohÂŽĂĄÂ&#x17D;lx¡mhqrupÂ&#x2020;oqdĂĄvxfkÂ&#x2020;ĂĄpdvwqÂ&#x2020;doher }plhÂŹdqÂ&#x2020;Ă&#x153;§oh¡lwÂ&#x201C;mhĂĄde|erodqdÂŹdsrnr¡ndmhpqÂ&#x2020;ĂĄuhjhqhurydqÂ&#x2020;d}yokÂ&#x17D;hqÂ&#x2020;Ă&#x153; (Â&#x203A;pyldf°Â&#x17D;lqqÂľfkoÂ&#x2020;wrnsuÂ&#x203A;urgqÂ&#x201C;krs§yrgxynuÂ&#x201C;phÂ&#x17D;lÂ&#x17D;lvwldfrppolhnxqÂ&#x2020;mghphĂĄ wÂľpyÂ&#x2026;Â&#x17D;ÂŹÂ&#x203A;pÂ&#x2020;phsrflwå¡hvphsuhvyrmxsohÂŽxurelolqlhÂ&#x17D;rsr}lwÂ&#x203A;yqhĂ&#x153;ulÂ&#x17D;lvwldfrp wrqlnxvd}dvhvqd¡Â&#x203A;phĂĄde|qhrevdkrydodonrkroĂĄÂ&#x17D;Â&#x203A;psuhgÂ&#x203A;ghphsrguÂ&#x2020;¡ghqlx sohwlĂ&#x153;eÂ&#x;°ehqÂľpl}or¡ndplv°qdsuÂ&#x203A;nodgpdqgohĂĄedpexfnÂ&#x201C;pdvordoherrolyryÂľ rohmĂĄnwruÂ&#x201C;v°}qÂ&#x2020;phvyrmlpleodkrgduqÂľpl°Â&#x17D;lqndplĂ&#x153; dqgÂ&#x;ryÂľrohmmhlghÂ&#x2020;oq| suhvxfk°dflwoly°sohÂŽĂ&#x153;ryqdnry|¡lyxmhduhjhqhuxmhvwduq°fxsohÂŽĂ&#x153; ryÂ&#x2020;jhqhuÂ&#x2020;fldnuÂ&#x201C;pry drgolÂ&#x17D;rydfhmnr}phwln|dwxud }udgxuhhqolqhsrq°nd gudkrfhqqÂ&#x201C;erkdwvwyrsuÂ&#x203A;urgqÂľfk °Â&#x17D;lqqÂľfkoÂ&#x2020;wrnrujdqlfnhmsurgxnflh ysurgxnwrfkĂĄnwruÂ&#x201C;p§¡hwhvyrmhm sohwlgrsuldÂŽnd¡gÂľgh¢Ă&#x153;

MlieÄ?ne biely alebo Ä?ierny, Ä?iĹže drahĂ˝ opĂĄl bĂ˝va povaĹžovanĂ˝ za nositeÄža neĹĄĹĽastia. Nie je to ale pravda, on len zosilĹ&#x2C6;uje vĹždy len ten emocionĂĄlny stav, ktorĂ˝ v danej chvĂ­li preŞívate. KaĹždĂ˝ Ä?lovek by si mal preto dobre rozmyslieĹĽ, Ä?i sa cĂ­ti na to, aby mal opĂĄl pri sebe.Ak si zalistujete v starĹĄĂ­ch vydaniach nĂĄĹĄho Ä?asopisu, nĂĄjdete to aj tam. â&#x2122;Ľ rodina a zdravie

43


Súťaž

KUPÓN

Panthenol spray na spáleniny a odreniny

Panthenol Spray pomáha nielen, keď sa spálite na slniečku, ale tiež pri drobnom povrchovom poranení kože a odreninách. Oproti prípravkom s pantenolom, ktorých je na trhu nespočetne veľa, Panthenol Spray ako jediný liek vo forme spreja prináša výhodu jednoduchej bezkontaktnej aplikácie, čo oceníte vždy, keď potrebujete ošetriť začervenané a bolestivé miesto. Snehobiela pena ranu prikryje a príjemne ochladí. Tým, že sa rany nemusíte dotýkať, dodržiavate zároveň zásadu správnej hygieny. Uľahčuje hojenie rán a zmierňuje pocity bolesti s tým spojené. Pred použitím lieku si vždy pozorne prečítajte príbalovú informáciu.

Viac na: www.panthenolspray.sk. Ak nám pošlete na adresu redakcie vystrihnutý kupón, zaradíme Vás do súťaže o plážový balíček.

SUCHÝ ŠAMPÓN

prvá pomoc pre re-styling účesu

„–“„Œê–—ˆ±ê„ˆ…’ê™5ê“’ê•„‘‘’ê™œ†‹œ–—„‘Bꆈˆê•’‡Œ‘œê ’–—„ê:„–ꍈ‡Œ‘ˆê‘„ê•U†‹ˆê“•ˆˆ:ˆ‘Œˆê‘Œˆ—’êˆO—ˆê‘„êR:ˆ–¸ê }ꗒ—’ê“•B“„‡ˆê“•Œ†‹5‡„ê‘„ê–†>‘˜ê–˜†‹UêO„“I‘­êt’‡ˆ•‘>ê Wˆ‘œ±êŽ—’•>êWŒRê™ê‡‘ˆO‘’ê•U†‹ˆ‘’ê–™ˆ—ˆ±ê–Œê—’‹—’ê “•„Ž—Œ†Ž>‹’ê“’’†‘BŽ„ꑈ™ˆ‡Œ„Ꙝ‘„†‹™5ŒP­êk’‡5ꈛ“•ˆ–‘Rê –™ŒˆW’–PêR:ˆ–˜ê„ê‡•˜‹UꇈGꓒꘐœ—B­ }œ–ŽRO„—ˆê‘„‘’™OBꓕ’‰ˆ–Œ’‘5‘œê–˜†‹UêO„“I‘êê‡Œˆ‘ˆê Ž„‡ˆ•‘B†Žœ†‹ê„–—•’™ê‘„:Žœê{vupÆn|€­ê{ˆ‘—’ꐄUê5•„Žê…’ê„Wê ‡’‡‘ˆ–ê–—•5Wˆ‘Uê5Ž˜Œ–‘Uê—„’–—™’êꓕˆê’WŒ™ˆ‘Œˆê’…ˆ˜ê„ê—ˆ›—R•œê ™„–’™ê¾ê“’˜WB™„‘Uê“’“•ˆ‡‘UŒê™„–’™UŒê–—œŒ–—„Œ­êqˆ‹’ꘑŒŽ5—‘ˆê ’Wˆ‘Œˆêꓒꇒ‡•W„‘Bꖓ•5™‘ˆ‹’ê“’–—˜“˜êR:ˆ–ê‘Œˆˆ‘ê’WŒ™Bê„ê“•Bˆ‘ˆê ™„–œê“•ˆ™’‘Œ„궑„ê“’:Ž„‘Œˆµ±ê„ˆê‘„™œOˆê‘ˆ„‘ˆ†‹5ꑄꑌ†‹ê‘ˆ™5…‘ˆê…Œˆˆê –—’“œ­êyˆ™Œ—„Œ˜ˆê’†‹„…‘˜—>ꙏ„–œê„ê5•’™ˆGꄅ–’•…˜ˆê“•Œ•’‡ˆ‘Rꐄ–—‘’—˜ê ™„–’™ê„Ž„W‡U±êŽˆ<ꑈ5—ˆê’W‘’–PꘐœPꖌꙏ„–œêŽ„–Œ†ŽUê–“J–’…’­ê z˜†‹UêO„“I‘ê{vupÆn|€êˆê˜•:ˆ‘UꓕˆêB–Ž„‘Œˆê–™ŒˆW’–—ŒêR:ˆ–˜êŒê‘„ꇕ˜‹Uê ‡ˆGꓒꘐœ—Bê„ê“•ˆê•U†‹œê•ˆ¾–—œŒ‘Š±êŽˆ<ꙏ„–œê–—•5†„Rꖙ’ê’…ˆ­ê Œê–—ˆê˜Wꑄꖗ„‘’™„:Žˆê™ê“•B•’‡ˆê„ˆ…’ꑄꆋ„—ˆê–ꇈPŒê–ê’…ˆ‡ˆ‘Uê “•B–˜‘’ê™’‡œ±ê–ê—U—’ê“’’†‘BŽ’ê–„ê™5ê“’‡„•Bꑄê“5•ê‹’‡B‘ ‡™Œ‹‘RPꒅˆê†ˆ>‹’êR:ˆ–˜ê„ê…˜‡ˆ—ˆê’“4PꇒŽ’‘„ˆê˜“•„™ˆ‘5­ê

Atraktívna novinka Funny Cubes na scéne Máte radi súťaže a ešte radšej súťažíte o sladké maškrty? Súťažte o balíček plný cukroviniek HARIBO! Spoločnosť HARIBO prichádza na trh s úplne novým a atraktívnym výrobkom HARIBO Funny Cubes, penovými cukrovinkami s ovocnými príchuťami. Funny Cubes potešia nielen svojou rozmanitou chuťou, ale i celkovým dôvtipným konceptom, ktorý dokáže vytrhnúť z každodenných povinností malých aj veľkých priaznivcov HARIBO maškŕt.

„Haribo chutí malým, rovnako i dospelým!“ Neváhajte a zapojte sa do súťaže! Súťažná otázka znie: Aký tvar majú cukríky Funny Cubes? a) krúžky b) trojuholníčky c) kocky Správne odpovede pošlite na adresu redakcie.

44

rodina a zdravie


k’‘5ꩱê{ˆ­®ª¢½¦¢¤¡ê£¤¦¥

r„ˆ‘‘>ê‘5­ê¡±ê{ˆ­®êª¢½¦¢¤¡ê£¦©¤ k˜‘„–Ž5ꡦ±ê{ˆ­®êª¢½¦¢¤¡ê£¦©¤

o„™‘5ꩨ±ê{ˆ­®ª¢½¦¢¤¡ê£¦©¦

Letné svieže

novinky od ORION-u w’†Œ—ê‹•ˆR†ˆ‹’ꖏ‘Œˆ:Ž„±ê™’E‘U†‹ê†‹™BEê„ꏈ—‘>‹’ê™5‘Ž˜ê–“•BˆG˜R ‘’™>ê:’Ž’5‡’™>ꗜ:Œ‘Žœêvypvu­êsŒŒ—’™„‘5ꈇB†Œ„ê¾êq„‹’‡œê „êw’„•„‘:ˆê™ê:’Ž’5‡ˆê“•Œ‘5O„Rꆋ˜—‘UꖙŒˆWŒê5WŒ—’Ž­êw•ŒêŽ„W‡’ê„‹’‡¾ ‘’êŽR–Ž˜ê‘ˆ…˜‡ˆ—ˆê™ˆ‡ŒˆPꒇ’„Pê—Uê<„OB­êv…ER…ˆ‘5ꝑ„:Ž„ê vypvuꓕˆ‡–—„™˜ˆê–R•’‡ˆ‘†„ê—•„‡Œ:‘U†‹ê…„‘5‘’™ê™ê:’Ž’5‡ˆ­ê }ꏌŒ—’™„‘ˆêˆ‡B†ŒŒê–„ê—ˆ‘—’Ž•5—êJWˆ—ˆê—ˆOŒPꑄꋒ•ŽRê:’Ž’5‡˜ê „êWˆ>ê–ê“•B†‹˜P’˜ê“’„•„‘:’™±ê„ˆ…’ꍄ‹J‡­êzŽ™ˆ5ꎒ…Œ‘5†Œ„ê’™’†‘ˆê „ê:’Ž’5‡’™ˆê†‹˜—Œêˆê—Uê“•„™Uê„:Œ„—Ž’ê—’‹—’•’:‘>‹’ꏈ—„­ê }’ê–Ž™ˆU†‹ê—œ:Œ‘Ž5†‹ê‘5‡ˆ—ˆê’Ž•ˆê„‹’‡‘ˆê‹’•Žˆê:’Ž’5‡œê vypvuꄍêWˆ>ê–ê’™’†‘’˜êOP„™’˜ê„ê“•B•’‡‘UŒê‰„•…Œ™„Œ­

ešte 3%

CK SOLVEX PREŠOV:

eSHOP

LeVia cesta zdravia

BIO-EKO-RACIO

60(72ÿ2-(0(

www .levia.sk

info: 02/2100 2100, solvex@solvex.sk

CK SOLVEX V BRATISLAVE:

CK SOLVEX POBOČKA BB:

˜­ê˜–—ˆŽ’™„ê¡£¾¡¥±ê{ˆ­®ª¢½¦¢¤¡ê£¤£ª v…†‹’‡‘5꣡±ê{ˆ­®êª¢½¥¢¦£ê¡¢¦¢

luêpzvꩪª¡®¢ªª¨

Doneste si vystrihnutý kupón do jednej z našich prevádzok a dostanete k aktuálnym bezkonkurenčným cenám ešte - 3% naviac! Túto zľavu je možné kombinovať už s existujúcimi last minute akciami. Získať tak môžete až -50 % zľavu z pôvodnej ceny!

k akciovým cenám na zájazdy na Rodos a do Bulharska s odletom do Varny. Po predložení tohto kupónu. Akcia platná do vypredania vyhradených kapacít!

luêpzvꩪª¡®¢ªª¨

Zľavový kupón

zľavománia!

luêpzvꩪª¡®¢ªª¨

Veľ ká kupónová


♥ RELAX

Pohyb nás

Pravidelná pohybová aktivita je pre väčšinu iba sci-fi. Odhodlať sa trvá dlhý čas a keď

musí baviť

konečne nastane ten veľký deň a začneme behať alebo navštívime fitnes, zvyčajne nás elán po krátkom čase opustí.

V

eď kilá aj tak dole nejdú a potom tá únava a bolesť celého tela... Dopadlo by to určite inak, keby sme začali s cvičením pod kontrolou odborníka, ktorý nám záťaž dávkuje individuálne, s ohľadom na stupeň nadváhy, stav kondície a zdravotné ťažkostí.

AERÓBNE POHYBOVÉ AKTIVITY Aeróbne cvičenie pomáha normalizovať kyslíkový režim organizmu, zlepšuje prísun kyslíka k tkanivám, a tým do určitej miery bráni vzniku onkologických ochorení. Ide spravidla o cyklické pohybové aktivity nízkej intenzity, počas ktorých je organizmus schopný takmer v plnej miere pokryť požiadavky na kyslík. Do činnosti by malo byť zapojených čo najväčší počet svalov. Medzi najúčinnejšie aeróbne aktivity patrí chôdza a beh na lyžiach, atletická chôdza a beh, plávanie, bicyklovanie, veslovanie, aerobik, ale môže to byť aj beh na mieste a skákanie cez švihadlo.

CVIČENIE NA ZVYŠOVANIE KONDÍCIE Kým pri aeróbnom cvičení sa zaobídeme bez pomôcok, pri kondičnom cvičení potrebujeme trenažér, ktorý nám umožní robiť vytrvalostné aktivity s prvkami sily a rýchlosti v pokoji a pohode fit centra alebo domova. Či sa už rozhodneme pre cvičenie na orbitreku, stacionárnom bicykli, veslárskom trenažéri či pri nordic walkingu vždy to musí byť s dôrazom na tvorbu správnych pohybových návykov. Kardiofitness sú vytrvalostné aktivity a môžeme ich praktizovať v zrelom aj strednom veku, môžu s ním začať aj ľudia s minimálnou kondíciou alebo výkonnostní športovci. Nie je kontraindikáciou ani pre ľudí so zdravotným hendikepom. Tieto aktivity šetria kĺby,

Zopár tipov

na relax

Stres pôsobí negatívne na naše zdravie aj na naše vzťahy. Spôsob, ako zostať zdravý a šťastný, je naučiť sa relaxovať. Nájdite si pokojné miesto, keď sa cítite unavený a vyčerpaný. Miesto, kde vás nebude nikto vyrušovať a budete si môcť vychutnať nerušenú chvíľku pre seba. Doprajte si dostatok spánku. Zatvorte oči a predstavte si svoj vlastný osobný raj. Predstavte si seba v tomto raji. Čo vidíte okolo seba? Čo počujete? Vtáky? Vlny? Vychutnávate každý okamih na tomto fiktívnom mieste. Dýchajte. Hlboko sa nadýchnite, počítajúc do piatich, potom pomaly vydychujte, počítajúc do piatich. Urobte to desaťkrát.

46

rodina a zdravie

Relaxujte v posteli. Urobte si kúpeľ, zapáľte si sviečky, pustite si príjemnú hudbu a pokojne oddychujte na gauči alebo na posteli. Prečítajte si peknú knihu a vyčistite si svoju myseľ od všetkého stresu a zhonu z celého dňa. Vyhýbajte sa ľuďom, ktorí sú neustále nahnevaní, alebo sa sťažujú. Stres môže byť nákazlivý, takže sa vyvarujte kontaktu s tými, ktorí ho šíria. Prestaňte robiť veci, za ktoré sa cítite previnilo. Ak treba, vyhľadajte pomoc profesionálov, ale nedovoľte deštruktívnemu správaniu ničiť váš život a vaše zdravie. Vina je silným zdrojom stresu. Zbavte sa zdroja pocitu viny a správajte sa podľa svojho vlastného uváženia.Cvičte každý deň. Nemusíte na sebe pracovať ako kulturista. Ale aspoň 20 minút denne si vyhraďte na akúkoľvek fyzickú činnosť. Či už to bude chôdza, jazda na bicykli alebo na koni. Do práce choďte pešo, použite schody namiesto


využívajú silu najväčších svalových skupín, ponúkajú pohyb miernej a strednej intenzity po relatívne dlhý čas.

CVIČENIA PRI FORMOVANÍ POSTAVY Ide vlastne o posilňovanie svalových skupín, k čomu slúžia silové tréningy vo fitness centrách. Postava sa dá formovať aj aeróbnym tréningom (patrí tam aj tanec) alebo veľmi efektívnym Pilatesom, systémom cvičení s dôrazom na koncentráciu pohybu a dýchania. K silovým formám patrí aj joga, pri nej tiež dochádza k spevneniu a zosilneniu svalstva.

ZDRAVOTNÉ A KOMPENZAČNÉ CVIČENIA Zameriavajú sa na harmonizáciu pohybového systému, svalovú rovnováhu so správnym držaním tela. Rozlišujeme: ♥ uvoľňovacie cvičenia– relaxácia, dychové cvičenia ♥ naťahovacie (strečing) – natiahnutie skrátených svalov, obmedzenie blokád stavcov a kĺbov, vyrovnanie dysbalancie medzi hyperaktívnymi svalmi a utlmenými svalmi ♥ posilňovacie – posilnenie oslabených svalových skupín. Zdravotné cvičenie je určené nielen pre zdravotne oslabených, ale preventívne aj pre zdravých jedincov. Je to systém cvičení, ktoré pôsobia na všetky zložky pohybového systému. Podporujú a upravujú funkčný stav pohybového aparátu.

PREČO CVIČIŤ JOGU? 1. Odstraňuje stres a vnútorné napätie: Joga znižuje nepriaznivé následky stresu na tele a znižuje hladiny stresového hormónu kortizolu. Ďalšími výhodami je znižovanie krvného tlaku, zlepšenie trávenia a vzpruženie imunitného systému, a oslabenie symptómov negatívnych stavov, ako sú pocity úzkosti, depresia, únava, astma či nespavosť. 2. Odstraňuje bolesť. Joga môže zmenšiť bolesť. Štúdie dokázali, že cvičenie jogových asán (pozícií), meditácia či kombinácia oboch redukuje bolesť ľudí trpiacich rakovinou, sklerózou multiplex, vysokým tlakom, ako aj artritídou, bolesťami chrbtice a krku a inými chronickými chorobami. 3. Zlepšuje dýchanie. Joga nás učí ako dýchať hlbšie a pomalšie. Takéto dýchanie zlepšuje funkciu pľúc a vyvoláva relaxáciu tela.

výťahu, zaparkujte o kúsok ďalej od vchodu. Oveľa ľahšie zvládnete stres, ak budete vykonávať fyzickú aktivitu pravidelne. Stanovte si priority. Urobte si zoznam úloh, podľa dôležitosti, ktoré musíte v daný deň splniť. Naučte sa byť iniciatívny a postarať sa o veci skôr, než nastane nejaký problém. Potom bude váš čas oveľa produktívnejší a budete pociťovať menej stresu. Choďte do vašich obľúbených kúpeľov, wellnes alebo na skvelú masáž. Nájdite si činnosti alebo koníčky, pri ktorých budete relaxovať: spievanie, maľovanie, fotografovanie, tanec, záhradkárstvo, rybolov – čokoľvek, čo udrží vašu myseľ ďaleko od vecí, ktoré vám spôsobujú stres alebo od ktorých si potrebujete oddýchnuť. Trávte čas so svojimi domácimi miláčikmi. Rozprávajte sa so svojím zvieratkom, hrajte sa s ním, choďte s ním na prechádzku. Venujte mu svoj čas a pozornosť a uvidíte, že sa budete cítiť lepšie. Myslite pozitívne. Vraví sa, že smiech je najlepší liek.

4. Zvyšuje flexibilitu. Joga pomáha zvýšiť flexibilitu a mobilitu vlastného tela, zväčšovať rozsah pohybu a redukovať bolesti a pohybové problémy a to bez ohľadu na individuálne predispozície každého z nás. 5. Posilňuje telo. Jogové asány (pozície) precvičujú každý sval v tele, pričom posilňujú telo od hlavy až po päty. Zároveň pomáha uvoľniť svalové napätie. 6. Reguluje hmotnosť. Joga (dokonca aj menej intenzívne/prudké cvičenie) spaľovaním nadmerných kalórií prispieva k lepšej kontrole vlastnej váhy. Joga zároveň uprednostňuje zdravé stravovacie návyky, dodáva sebavedomie a zdôrazňuje význam zdravia a pohody. 7. Zlepšuje krvný obeh. Joga zlepšuje cirkuláciu krvi a v dôsledku rôznych pozícií sa okysličená krv dostáva do všetkých buniek tela. 8. Posilňuje srdce. Dokonca aj jednoduchšie jogové cvičenie môže prostredníctvom zníženia pulzu, zlepšenia výdrže a zväčšenia príjmu kyslíka počas cvičenia priaznivo pôsobiť na celý kardiovaskulárny systém tela. 9. Zlepšuje držanie tela. Joga zlepšuje správne držanie tela, ktoré sa odzrkadlí na správnejšom prevedení pozícií a na odstránení problémov chrbtice, krku, končatín a svalov. ♥

Usmievajte sa. Smejte sa so svojimi priateľmi, choďte na skvelú komédiu. Neberte seba a život príliš vážne. Tešte sa z maličkostí. Práca! Hoci toto môže znieť protikladne k vášmu cieľu, otáľanie nikdy nevytvorí taký dobrý pocit, ako keď máte svoju prácu hotovú a môžete začať odpočívať.

rodina a zdravie

47


♥ RECEPTY

Sladká motýlia torta ♥ PRÍSADY: Na cesto: 4 vajcia, 150 g cukru, 1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker, 100 g hladkej múky, 2 zarovnané KL Kypriaceho prášku do pečiva Dr.Oetker, 50 g Gustinu jemného kukuričného škrobu Dr.Oetker, 20 g kakaa Na ovocnú náplň: 500 g kivi, 150 ml vody, 1 balíček (à 40 g) Zlatého klasu Dr.Oetker , 50 g cukru Na smotanovú náplň: 100 g horkej čokolády, 250 ml smotany na šľahanie, 400 g bieleho jogurtu, 50 g práškového cukru, 1 balíček Želatínového stužovača Dr.Oetker, 100 ml vlažnej vody Na ozdobenie: 1 balenie tubičiek na zdobenie Dr. Oetker, 1 kivi

♥ PRÍPRAVA: Na prípravu cesta vyšľaháme vajcia, cukor a vanilínový cukor elektrickým šľahačom na strednom stupni do peny. Premiešame múku s kypriacim práškom, škrobom a kakaom a preosejeme. Cesto nalejeme do vymastenej, múkou vysypanej formy a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. Upečený korpus necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke. Na prípravu ovocnej náplne olúpeme kivi a pokrájame na kocky. Spolu so 100 ml vody uvedieme do varu. Premiešame zlatý klas s cukrom a zvyšnou vodou, primiešame k variacemu sa ovociu a necháme prejsť varom. Na prípravu smotanovej náplne nasekáme čokoládu na malé kúsky. Smotanu na šľahanie vyšľaháme elektrickým šľahačom na strednom stupni dotuha. Jogurt zmiešame s cukrom. Želatínový stužovač pripravíme s vodou podľa návodu a vmiešame do jogurtu. Pridáme šľahačku, nasekanú čokoládu a zľahka ručne zamiešame. Vychladnutý korpus dvakrát pozdĺžne rozrežeme. Na spodný diel nanesieme ovocnú náplň a vytvarujeme do kupoly tak, aby zostal 1 cm voľný okraj. Na náplň pritlačíme prostredný diel korpusu, zľahka pritlačíme a potrieme polovicou smotanovej náplne. Položíme posledný diel korpusu a potrieme zvyšnou smotanovou náplňou. Tortu uložíme do chladničky a necháme najmenej 2 hodiny stuhnúť. Na ozdobenie použijeme tubičky a podľa obrázku spoločne s kivi ozdobíme.


RECEPTY ♥

Torta Letné pokušenie ♥ PRÍSADY: Na cesto: 4 žĺtky, 60 g práškového cukru, 1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker, štipka soli, ½ kávovej lyžičky Mandľovej arómy Dr. Oetker, 120 g detskej krupice, 80 g nastrúhaných mandlí, 40 g hladkej múky, 4 bielky, 60 g cukru Na náplň: 1 balíček želatíny v plátkoch Dr. Oetker, 250 ml mlieka, 1 zarovnaná polievková lyžica cukru, 3 zarovnané polievkové lyžice detskej krupice, 250 g kyslej smotany, 150 g cukru, šťava z jedného citróna, 200 g zmesi drobného ovocia (možno použiť čerstvé, mrazené aj kompótované), 2 polievkové lyžice ovocnej šťavy z kompótu Na ozdobenie: 50 g zmesi drobného ovocia, 1 balíček tortového želé červeného Dr. Oetker, 20 g nastrúhaných mandlí Ešte potrebujeme: tortovú formu (Ø 26 cm), papier na pečenie

♥ PRÍPRAVA: Na prípravu cesta ušľaháme elektrickým ručným šľahačom žĺtky, cukor, vanilkový cukor, soľ a arómu do peny. Dôkladne premiešame krupicu, mandle a múku. Z bielkov a cukru vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na strednom stupni tuhý sneh. Do peny zľahka ručne vmiešame striedavo múku a sneh. Cesto naplníme do tortovej formy s dnom vyloženým papierom na pečenie a uhladíme. Formu vložíme do predhriatej rúry a pečieme. Na prípravu náplne necháme želatínu napučať v studenej vode. Za stáleho miešania zvaríme v kastróle mlieko, cukor a detskú krupicu. Odložíme zo sporáka, vmiešame želatínu a necháme mierne vychladnúť. Pridáme kyslú smotanu, cukor a citrónovú šťavu. Do polovice náplne vmiešame drobné ovocie.

Vychladnutý korpus jedenkrát pozdĺžne rozkrojíme, okolo spodného plátu upevníme očistený okraj formy a pokvapkáme ovocnou šťavou. Na povrch nanesieme náplň s ovocím, priložíme druhý plát korpusu a opatrne pritlačíme. Zvyšnú náplň bez ovocia rozotrieme na povrch torty a na hodinu odložíme do chladničky. Po zatuhnutí formu odstránime a okraj torty posypeme mandľami. Na ozdobenie rozmixujeme ovocie ponorným mixérom, zmiešame s tortovým želé a povaríme asi 1 minútu. Tortu ovocným pretlakom pofŕkame.

Ríbezľová roláda ♥ PRÍSADY: Na cesto: 120 g cukru, 1 balíček vanilínového cukru Dr. Oetker, 100 g hladkej múky, 1 balíček pudingu Originál s čokoládovou príchuťou Dr. Oetker Na náplň: 250 ml smotany na šľahanie, 1 balíček želatínového stužovača Dr.Oetker, 100 ml vlažnej vody, 200 ml kefírového mlieka, 250 g čerstvých ríbezlí Na ozdobenie:: ½ balíčka polevy tmavej Dr. Oetker, 50 g čerstvých ríbezlí

♥ PRÍPRAVA: Na prípravu cesta vyšľaháme elektrickým šľahačom na strednom stupni vajcia, cukor a vanilínový cukor do peny. Zmiešame múku s pudingovým práškom a zľahka ručne vmiešame do peny. Cesto nalejeme na plech vyložený papierom na pečenie a uhladíme. Upečený korpus ihneď vyklopíme na papier vysypaný práškovým cukrom. Roládu stočíme a necháme vychladnúť. Na prípravu náplne ušľaháme elektrickým šľahačom na strednom stupni smotanu na šľahanie dotuha. Želatínový stužovač pripravíme s vodou podľa návodu na obale a vmiešame kefírové mlieko. Nakoniec zľahka vmiešame šľahačku. Náplň rozotrieme na vychladnutý korpus a posypeme ríbezľami. Zatočíme roládu a na 1 hodinu odložíme do chladničky. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale. Roládu ozdobíme rozpustenou polevou a posypeme ríbezľami.


♥ RELAX

Pridajte sa k Flora tímu, zacvičte si so Zorou Czoborovou a zabehnite dm ženský beh! Toto leto bude žiť športom. Značka margarínov Flora sa rozhodla podporiť Slovenky v zmene životného štýlu a pomôcť im tak urobiť niečo pre svoje zdravie. Od 11. júla sa každý štvrtok bude konať verejné cvičenie pod taktovkou Zory Czoborovej a profesionálnych bežeckých trénerov z Bratislava marathon running team. Tí budú pripravovať všetky zúčastnené ženy na spoločný test kondície v rámci dm ženského behu 2013, ktorý sa uskutoční 28. septembra 2013 v nákupnom centre Eurovea. Každá žena, ktorá sa pridá k Flora tímu a zúčastní sa aspoň 6 verejných cvičení bude navyše zaradená do žrebovania o skvelé ceny od partnerov prípravy. DÁTUM

ČAS

TRÉNERI

MIESTO

11. 7. 2013

18:00

ZORA, RETRO SPORT & WELLNESS

RETRO SPORT & WELLNESS

18. 7. 2013

18:00

ZORA, RETRO SPORT & WELLNESS

RETRO SPORT & WELLNESS

25. 7. 2013

18:00

RETRO SPORT & WELLNESS

RETRO SPORT & WELLNESS

1. 8. 2013

18:00

RETRO SPORT & WELLNESS

RETRO SPORT & WELLNESS

8. 8. 2013

18:00

ZORA, RETRO SPORT & WELLNESS

RETRO SPORT & WELLNESS

15. 8. 2013

18:00

ZORA, RETRO SPORT & WELLNESS

NÁBREŽIE EUROVEA

22. 8. 2013

18:00

RETRO SPORT & WELLNESS

RETRO SPORT & WELLNESS

29. 8. 2013

18:00

RETRO SPORT & WELLNESS

RETRO SPORT & WELLNESS

5. 9. 2013

18:00

ZORA, RETRO SPORT & WELLNESS

RETRO SPORT & WELLNESS

12. 9. 2013

18:00

RETRO SPORT & WELLNESS

RETRO SPORT & WELLNESS

19. 9. 2013

18:00

RETRO SPORT & WELLNESS

RETRO SPORT & WELLNESS

26. 9. 2013

18:00

ZORA, RETRO SPORT & WELLNESS

NÁBREŽIE EUROEVA

Termíny: každý štvrtok od 11. júla do 26. Septembra, Čas: vždy o 18:00 hod. Miesto: bude vždy niekoľko dní vopred uverejnené na FB stránkach Flory, Bratislava marathon, Retro Sport & Wellness a vo vybraných médiách.

Aquapark Senec prináša novinky Novinkou na tohtoročnú letnú sezónu je prekrytie plaveckého bazéna, čím vznikne SWIM aréna, samostatná prevádzka s vlastným vstupom a nový FUN and ŠPORT bazén s lazy river a barom. V areáli sa rozšíri vodná plocha o 1000 m2 a pribudnú aj nafukovacie atrakcie pre deti. Aquapark Senec ponúka počas letnej

50

rodina a zdravie

sezóny 11 bazénov. Všetky sú napustené vodou s teplotou 28 až 38 °C. Stredisko je známe tobogánmi. Deti aj dospelí si určite prídu na svoje na 104 metrov dlhom tobogane Mississippi alebo strmej šmýkačke Green & Blue Speed. Rýchlu jazdu môžu zakúsiť na štvordráhe Tsunami. Nemenej napínavý zjazd ponúkajú i šmýkačky Red & Yellow river.

Toboganová veža je vysoká 12 metrov a z jej vrcholu sa načrtá pekný výhľad na celý areál. Letná sezóna bude trvať do konca augusta. Cena trojhodinového lístka pre dospelú osobu je 12 Eur. Vstup do krytého plaveckého bazéna bude stáť 3 Eur na hodinu a otvorený bude už od šiestej hodiny ráno.

www.aquathermal.sk


www.casio-watch.sk

Rolka 7 8 2013  
Rolka 7 8 2013  
Advertisement