Page 1

Kölvi-toiminta: Maahanmuuttajapoikien (12–23-v.) tukitoiminta Kölvi-toiminnan PLUSPALVELUT Setlementtinuorten Hämeen piiri ry:n Kölvi-toiminta tukee maahamme murrosikäisinä muuttaneita poikia, jotta heistä kasvaa hyvällä itsetunnolla varustettuja nuoria miehiä. Kölvitoiminta tarjoaa ennaltaehkäiseviä pluspalveluita, jotta nämä pojat saisivat todella tasa-arvoiset mahdollisuudet pärjätä tässä yhteiskunnassa. Näiden paljon kokeneiden poikien on opittava kieli ja kouluttauduttava ammattiin suhteettoman nopeassa ajassa aivan uudessa kulttuuriympäristössä.

Yksilölähtöiset pluspalvelut:

Ryhmälähtöiset pluspalvelut:

Läksyapu Arkiapu Yksilökeskustelut Kieliapu Polutuspalvelut

Pienryhmätoiminta Keskusteluryhmät Harrasteryhmät Retket/leirit Tapahtumat

Yhteistyöryhmät:

Vapaaehtoistoiminta 1) Isovelitoiminta eli vertaistukihenkilötoiminta 2) Aikuiset vapaaehtoiset

Yhteistyömuodot:

Yhteistyökumppanit: Tampereen kaupunki Ulkomaalaistoimisto Koulut Maahanmuuttaja-asiakastyötä tekevät tahot ja projektit Piirin setlementit

1) Ohjausryhmä/ emo-organisaation 1) Tietotaito hallitus: piirin setlementeistä muodostettu 2) Työntekijäyhteistyö; esim. yhteistyö 2) Kumppanuushankeryhmä: Ulkomaalaistoimiston perhetyöntekijöiden maahanmuuttajatyön asiantuntijatahoista muodostettu

3)

ja tulkkien kanssa

3) Taloudellinen yhteistyö; Vuoden 2009 Rasmus-verkosto: alusta Tampereen kaupunki otti Kölvi-

maahanmuuttajatyötä tekevistä tahoista muodostettu rasismin vastainen verkosto

toiminnan kaupungin pysyvästi rahoitettavien järjestötoimintojen joukkoon.

4) THL:n valtakunnallinen maahanmuuttajatyön asiantuntijaryhmä Pakolaispoikien tukitoiminnan arvopohja 1) Vertaistuki antaa voimia vaikeissa elämän tilanteissa; usko yhteisön ja yksilön kykyyn itse auttaa itseään 2) Integrointi täysivaltaisiksi kansalaisiksi suomalaiseen yhteiskuntaan; hyvä itsetunto ja realistiset edellytykset kotoutua Kölvi-toiminnan kävijämäärät: Vakituisia viikkokävijöitä n. 40−70. Kävijäkerrat riippuen kauden tarjonnasta 60−180 käyntikertaa viikossa. Kaikkiin toimintoihin ei haeta suuria osallistujamääriä; yksilö- ja pienryhmätoiminnassa poikaan saadaan henkilökohtaisempi ja syvempi suhde, jolloin monissa tilanteissa tukeminen on helpompaa.

Kaavio Kölvi-toiminnasta  

Maahanmuuttajapoikien (12–23-v.) tukitoiminta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you