Page 1

Kölvi-viesti 5-7/2014

Kölvi-toiminnan ja Vapari-projektin yhteistiedote yhteistyötahoille, Setlementtinuorten Hämeen piiri ry:n hallitukselle sekä Kölvin vapaaehtoisille

Kölvin kuulumisia Tiedotettavaa:  Kölvin kesätoiminta järjestetään 3.6.–3.7.2014! Liitteenä lukujärjestys. Myös kesällä toimintaan voi poluttaa mukaan tukea, tekemistä ja ystäviä kaipaavia maahanmuuttajapoikia!  Kölvin monikulttuurinen kesäturnaus pelataan Kaupissa koulujen päätöspäivänä 31.5.2014!  Kölvi osana Mieskö?-verkostoa järjestää 28.8.2014 matalankynnyksen semmapäivän setlementtien poika- ja miestyötä pohtien. Seuraa Facebookkiamme ja kotisivujamme lisätiedon nälässä! Tulevaa:  Kevätkauden päättäjäisiä vietetään Kölvissä 15.5.2014!  12.6. vietetään Kölvin nuorten VALMISTUJAISIA! Kaikille tuoreimmille kouluista valmistuneille nuorille herroille järjestetään oma, arvokas valmistujaisjuhla Kölvissä.  Kölvin YourChoice-ryhmä jatkaa toimintaansa läpi kesäkuun; taiteen avulla elämänvalintoja pohtiva pienryhmä saa päätöksen kansainvälisellä leirillä Malmössä 22.–30.6., jossa yhteensä 45 nuorta Kölvistä, Ruotsista ja Norjasta kasaavat ajatuksensa elämänvalintojen tärkeydestä.  Kesätoiminnan tulevia retkiä on mm. perinteinen Nutturan kesäpäivä 26.6. ja reissu Viikinsaareen 17.6. Muutoin kesätoiminnassa on tiedossa kivaa tekemistä ja yhdessäoloa, retkiä sekä jokeripäiviä, jolloin päätetään spontaanisti mihin suunta otetaan!  Kölvi aukaisee syksyllä ovensa tiistaina 9.9. Tapahtunutta:  Kölvi otti osaa Rasisminvastaiseen viikkoon oman rasismi-teemapäivän puitteissa sekä vierailemalla muissa rasisminvastaisen viikon tapahtumissa  Teemailtoja on kevään aikana järjestetty mm. seurustelusta ja parisuhteesta, Romani-kulttuuriin tutustumisesta ja(kesä) työnhakuvinkeistä. Keväällä haettiin myös kovin ahkerasti kesätöitä. Nyt pidetäänkin hanakasti peukkuja pystyssä, jotta mahdollisimman moni poika työllistyisi kesäksi.  Kevään aktiiviset teemaryhmät ovat olleet Isoveljet ja Your Choice-ryhmä. Lisäksi keskiviikot ovat olleet Uusien Poikien päiviä ja musaluokkaa on käyttäneet muutamat innokkaat jamittelijat.  Kölvi-kokouksia on pidetty keväällä kaksi. Aiheina oli mm. kesäturnausjärjestelyt, kesätoiminnan toiveet sekä vuoden 2015 teeman ideointi. Nuoret ideoivat hienoja kokonaisuuksia ensi vuoden teemaksi, ja jatkotyöstöön näyttää etenevän luotettavuuden ja aktiivisuuden tärkeys.


Vapari-projektin kuulumisia

Tiedotettavaa:  Vaparin kevätkausi päättyy Kölvin sulkiessa ovensa 15.5. Kesätoiminta lähtee liikkeelle Kölvin futisturnauksesta Kaupista 31.5. ja jatkuu 3.7.2014 saakka! Vapari koordinoi ja kehittää Kölvin aikuisvapaaehtoistyötä, Isovelivertaistoimintaa ja aktiivisen kansalaisuuden projekteja sekä ohjaa poikia ja aikuisvapaaehtoisia osallisuuteen Kölvin avoimessa toiminnassa. Kesätoiminnan ajan Isoveli-toiminta on tauolla, mutta aikuisvapaaehtoistyö ja aktiivisen kansalaisuuden projektit jatkuvat.  Uusia aikuisvapaaehtoisia otetaan lämpimästi vastaan kevätkauden loppuun mennessä sekä myös Kölvin kesätoimintaan auttamaan vaikkapa kesäretkillä, liikunnan ohjaamisessa sekä avoimen toiminnan yleisohjauksessa. Tällä hetkellä aikuisvapaaehtoisten joukko koostuu lähes 30 vapaaehtoisesta, joista noin 20 toimii aktiivisena, viikoittaisena apuna Kölvissä. Lisätietoa Kölvin aikuisvapaaehtoistyöstä ja itse projektista Vaparin projektikoordinaattorilta Suvi Autiosaarelta puh. 044-3327822 tai suvi.autiosaari@kolvi.fi tai Facebookissa sivulta Vapariprojekti.  Vapari-projekti on aloittanut yhteistyön Afrikka Suomessa -tutkimushankkeen kanssa aloittamalla pienryhmätyöskentelyn Kölvin afrikkalaistaustaisten nuortenmiesten kanssa 2015 keväälle suunnitellun Työväenmuseo Werstaassa pidettävän näyttelyn aikaansaamiseksi osana Vaparin aktiivista kansalaisuutta tukevaa toimintaa. Tapahtunutta:  Aikuisvapaaehtoisten kanssa kokoonnuttiin työnohjauksellisille Vapari-kahveille 17.2. Onni Sarvelan alustamana aiheena ”Oppimaan oppiminen” ja sen soveltaminen Kölvissä tehtävässä vapaaehtoistyössä.  Kuukausittaisia Isoveli-vertaisohjaajien koulutuksia järjestettiin kevään aikana neljä kappaletta. Teemana tänä keväänä olivat nuorten toiveesta politiikka ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet ja aihetta käsiteltiin erilaisten vierailijoiden, alustusten ja retkien avulla. 11.3. Isoveljien kanssa matkattiin Allianssin ”EU, lapset ja nuoret” -foorumiin keskustelemaan Eurovaaliehdokkaiden kanssa nuorten ja Europpan tulevaisuudessa. Lue lisää Isoveljien kommentteja Allianssin viimeisimmästä Nuorisotyö-lehdestä! Isoveli-vertaisohjaajia oli kevään aikana toiminnassa mukana 13. Tulevaa:  Seuraavat aikuisvapaaehtoisten koulutus järjestetään 12.5. Vaparin, Voimavirtahankkeen, Tyttöjen tuvan, Nuorisokahvila Uniikin ja Pikkukaveria ei jätetä-hankkeen voimin Nuorisokahvila Uniikissa! Koulutus on tarkoitettu kaikkien järjestävien tahojen vapaaehtoisille, ja tarkoituksena on antaa vapaaehtoisille mahdollisuus tutustua toisten toimijoiden toimintaan ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin sekä keskustella vapaaehtoistyöhön liittyvästä vaitiolovelvollisuudesta.  Kölvin aikuisvapaaehtoisten virkistyspäivä järjestetään 6.6. klo 17 perinteisen Sorsapuisto-piknikin muodossa!


Kölvi viesti 5 7,2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you