Page 1

Stella/Cara ratio en goudprijs: -record na recordEr heerst onzekerheid in de wereld. In 2007 waren onze bankvrienden een beetje te ambitieus, daarna kwam Griekenland met een mopjesbegroting. Vervolgens bleek ook dat Ierland nogal loom (dronken?) had gereageerd op hun binnenlandse crisis. De laatste weken heerst er onrust in NoordAfrika, mogen we binnenkort genieten van Japanners met 3 spleetogen, QE2 in de Verenigde Staten, … het houdt niet op. Beleggers zijn nog maar net bekomen van de bankencrisis en investeren hun duurverdiende centjes liever in een grondstof dat nooit zijn waarde verliest: goud. De goudprijs is hierdoor de afgelopen 10 jaar pakweg vervijfvoudigd tot momenteel ruim 1500$/ounce.

Niets nieuws onder de zon. Laten we even kijken naar belangrijkere zaken. Sinds december 2009 worden zowel de Caraprijs als de Stellaprijs geregistreerd door het Hoger Instituut der Kolruitdrankenprijzen (ook bekend als “HiK”). Deze prijzen worden gecommuniceerd aan de overheid. Cara uit een fleske wordt immers net als brandstof, elektriciteit en (vroeger) brood gezien als een noodzakelijk goed voor de bevolking en streng in de gaten gehouden. Deze cijfers worden publiek gemaakt via sociale netwerken. 3.8

Cara prijs

10 9.5

3.6

9

3.4

8.5

3.2

8

3

7.5

okt/09

Stella prijs

mei/10

nov/10

jun/11

okt/09

mei/10

nov/10

jun/11

Het Hoger Instituut der Kolruitdranken (HiK) is niet aansprakelijk voor enige (lever)schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.


We zien onmiddellijk dat de Cara ara prijs sterk daalt. De Stella prijs stijgt over het algemeen, maar in maart en april werd de prijs gedrukt door puur consumentenbedrog. Er werd in die periode immers radioactieve hop ge茂mporteerd uit Japan hetgeen een stuk goedkoper is dan niet-radioactieve niet hop. De daling in Cara prijs en een stijgende Stella prijs heeft geleid tot een record in Stella/Cara ratio, deze benadert 3 en zal volgens economische experts weldra deze kaap overschrijden. Voor elke pint Stella, zou u dus voor dezelfde prijs 3 keer zo dronken kunnen worden door voor Cara te opteren. Een obscure groep Facebook gebruikers heeft deze trend al langer in de gaten. Het wordt pas echt interessant als we de historische Stella/Cara ratio vergelijken met de goudprijs. g

Stella/Cara ratio en goudprijs 3.2 $ 1 500 3

Stella/Cara ratio $ 1 300

2.8

$ 1 100

2.6 2.4

$ 900

2.2

$ 700

2

$ 500

okt/09

jan/10

mei/10

aug/10

nov/10

feb/11

Goudprijs

jun/11

In bovenstaande grafiek zien we duidelijk du de relatie tussen goudprijs en de Stella/Cara ratio. Indien we de gemanipuleerde Stella data buiten beschouwing laten, bekomen we een Pearson-correlatie Pearson van 0.947, significant voor 99.99%. In mensentaal: als de goudprijs stijgt, stijgt stijgt de Stella/Cara ratio en wordt Cara dus relatief n贸g goedkoper. De reden hiervoor is momenteel niet duidelijk. Er wordt gedacht dat de hoge onzekerheid leidt tot een meer prijsbewuste prijsbew keuze van de klant, waardoor Cara verder kan profiteren van schaalvoordelen. In de wandelgangen hebben economen het over een stijging van de goudprijs tot 5000$/ounce, dat zou corresponderen met een Stella/Cara verhouding van om en bij de 6, met alle gevolgen van dien! Vanwege de gigantische impact op de mensheid en zijn lever, werkt momenteel omenteel een team van een tiental internationaal gerenommeerde professoren aan een verklaring voor dit fenomeen. Ook wordt dit onderwerp aangekaart bij de volgende G20 vergadering en IMF top. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het Hoger Instituut der Kolruitdranken (HiK K) is niet aansprakelijk voor enige (lever)schade schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Stella/Cara Ratio  

Investigation Stella/Cara ratio

Advertisement