__MAIN_TEXT__

Page 1

Kolping România

2018 www.kolping.ro


Anuar

Kolping România 2018


Cuprins Asociaţia Kolping România.......................................................................................................05 Cuvânt înainte..........................................................................................................................06 Scurtă descriere........................................................................................................................07 Adunarea Generală 2018..........................................................................................................07 Consiliul Director......................................................................................................................08 Comunitate..............................................................................................................................10 Drumeţia Kolping pentru pace............................................................................................ 11 Împreună pentru o europă solidară!................................................................................... 13 Valori europene. Corespondentă din Vilnius....................................................................... 14 Ziua mondială de rugăciune a organizației internaționale Kolping..................................... 15 Formare...................................................................................................................................16 Curs de formare a formatorilor în doctrina socială a Bisericii............................................. 17 Formare pentru tinerii voluntari din asociația Kolping Moldova........................................ 18 Acţiune.....................................................................................................................................20 Voluntariat in Timișoara...................................................................................................... 21 Concursul național al acțiunilor de voluntariat................................................................... 22 Întrajutorare.............................................................................................................................26 Finanțare K100.................................................................................................................... 27 Parteneriate ............................................................................................................................28 Kolping Elveția – 150 ANI (1868 – 2018)!............................................................................ 29 Kolping Munster, Vizită de parteneriat în România............................................................. 30 Vizită în cadrul parteneriatului: „Organizația Diecezană Kolping Bamberg - Kolping România“............................................ 31 Vizită din Kolping Brazilia.................................................................................................... 32 Prezentarea fundației Konrad Adenauer (WWW.KAS.RO).................................................. 33 Tineret .....................................................................................................................................34 Kolping Moldova – Vizită de tineret în Münster, Germania................................................ 35 Întâlnirea tineretului Kolping Alba și Kolping Würzburg, August 2018............................... 36 Kolping Alba.............................................................................................................................37 Pelerinaj Kolping la Șumuleu Ciuc....................................................................................... 38 Întâlnire „55+” La IVÓ......................................................................................................... 39 Activități de vară la Kolping Alba: întâlnirea familiilor, iulie 2018....................................... 40 Tabăra de religie.................................................................................................................. 41 Ziua Kolping, IVÓ, 11 august 2018....................................................................................... 42 Muncă voluntară la centrul de recreere Kolping IVÓ 12 mai/ 22 septembrie..................... 43 Adunare generală și alegeri, Cristuru Secuiesc, 10 noiembrie 2018................................... 44 Parteneriat Kolping Alba - Kolping Würzburg...................................................................... 45 Aniversarea a 25 de ani ai familiei Kolping Sângiorgiu de Mureș........................................ 46

Kolping România 2018

3


Cuprins

Kolping Banat.............................................................................................................................. 47 Pelerinaj la Basilica Minor Sf. Maria Radna............................................................................. 48 Campionat de fotbal în Banat................................................................................................. 49 Festival de gulaș în Banat........................................................................................................ 50 Cupa Kolping la Șah, edițiile VIII și IX ..................................................................................... 51 Întâlnirea familiilor Kolping din Banat, ediția a III-a, Timișoara.............................................. 52 Coroana de Advent................................................................................................................. 53 Ziua Adolph Kolping în Banat - Aniversarea a 25 de ani ai familiei Kolping Pecica................. 54 Familia Kolping Sf. Maria: O binefacere pentru sufletul nostru: hrănirea celor săraci....................... 55 25 de ani - Fereastra spre trecut pentru a pregăti viitorul...................................................... 56 Corul Kolping la Festivalul de Colinde “Cântecele Betleemului”............................................. 57 Kolping Moldova......................................................................................................................... 58 Consiliul director Kolping Moldova......................................................................................... 59 Oituz – Apele trec, solidaritatea rămâne................................................................................ 60 Pelerinajul tinerilor la Cacica.................................................................................................. 61 „Încalță un copil” – Acțiune caritabilă in asociația Kolping Moldova...................................... 62 Tabără de muncă pentru tineri, Kolping Moldova.................................................................. 63 Oituz – Concertul de Crăciun, ediția a II-a.............................................................................. 64 KOR - Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România ....................................................... 65 Prezentare KOR........................................................................................................................... 66 Raport de activitate KOR 2018 .................................................................................................... 67 Educație și formare ..................................................................................................................... 72 Centrul de formare practică în turism Kolping Brașov............................................................ 73 Concursul viitorilor bucătari in Făgăraș .................................................................................. 74 Cooperare internaționala - Proiecte finanțate prin programul Erasmus+ .............................. 75 Servicii Sociale............................................................................................................................. 78 Centrul Educațional Kolping din Oituz - Activități 2018.......................................................... 79 1. Cina pentru familiile nevoiașe............................................................................................. 80 2 .Şcoala de vară pentru copii................................................................................................. 81 Centrul de integrare din Caransebeș...................................................................................... 82 „Dăruim o Școala” în Senegal................................................................................................. 83 Investiții și Dezvoltare................................................................................................................. 84 Lucrări de modernizare la casa Kolping Ploscuțeni................................................................. 85 Antreprenor la centru – Un nou proiect cu finanțare europeană........................................... 86 Kolping Hochdorf din Elveția salută Kolping România............................................................ 88 Centrul educațional Kolping din Oituz – Investiții 2018.......................................................... 89 1. Inaugurarea atelierului de manufactură din Oituz.............................................................. 89 2. Oituz - Loc de joacă pentru copii......................................................................................... 90 Partenerii din Erfurt in Caransebeș și Timișoara .................................................................... 91 Centrul de recreere Kolping din IVÓ ...................................................................................... 92 Kolping în presă .......................................................................................................................... 93 Raportul cenzorului - Dorin Ștefănescu ....................................................................................... 95 Situația financiară – Luminița Anton .......................................................................................101

4

Kolping România 2018


Asociația Kolping România


Cuvânt Înainte

Kolping - Comunitate de formare, acțiune și întrajutorare ”Sfârşitul anului nu este nici sfârşit, nici început, ci o continuare, cu toată înţelepciunea pe care ne-o insuflă experienţa” – Hal Borland

Îîncepute n anul 2018 am continuat să lucrăm la proiectele urmărind principiile și valorile care ne

călăuzesc în munca noastră, valorificând atât fondurile proprii și donațiile primite, cât şi importanta resursă reprezentată de disponibilitatea comunităţii de a se implica voluntar în acţiuni de întrajutorare. De altfel, aceste două dimensiuni – comunitatea şi întrajutorarea – au fost articulate şi în declarația de misiune a asociaţiei adoptată în Caransebeș, anul trecut. În acest anuar sunt descrise pe larg activitățile asociației, proiectele și investițiile realizate pentru diferite categorii de persoane: copii, tineri şi adulţi aflaţi în diferite situaţii defavorizate, elevi şi studenţi interesaţi de dezvoltarea lor profesională, viitori antreprenori care au nevoie de sprijin etc. Responsabilitatea, solidaritatea, încrederea și competența ne-au condus în activitățile noastre! Cel mai mare câștig nu este numărul activităților derulate sau cifrele prezentate, ci experiența acumulată, colaborarea şi calitatea serviciilor oferite sub semnul îndemnului lui Kolping: “fii priceput în ceea ce faci!” şi pornind de la modelul calfelor pentru care tot ceea ce a contat în drumul lor prin lume a fost priceperea de a face ceva, meseria şi cunoștințele lor fiind toată avuția de care aveau nevoie. În consecinţă, formarea și acțiunea sunt şi pentru noi cuvintele de ordine pentru ceea ce avem de făcut în continuare, aceste două concepte fiind general valabile în Familiile Kolping, în cadrul KOR, Kolping Concept SRL et. Ne rămâne doar să ne lăsăm conduși de principii și valori, având obiective clare, căci: „Timpul este o chezășie importantă în mâna omului, o comoară, care i-a fost încredințată și care poate fi comparată cu un bob de sămânță roditor, pe care trebuie să-l semene, pentru timp și veșnicie”!

6

Eduard Dobre

Kolping România 2018


Scurtă Descriere K olping România este o asociație social-catolică cu o tradiție de peste 150 de ani. Reunește totalitatea

structurilor regionale și locale din România având în componență 77 de asociații locale cu peste 2400 membri. Kolping România face parte din cadrul Kolping Europa și Kolping Internațional, ambele cu sediul la Köln. Organizaţia poartă numele fondatorului ei, preotul catolic Adolph Kolping (1813 – 1865). Kolping duce mai departe tradiția Asociației Calfelor Catolice având ca imbold idealurile fondatorului Adolph Kolping. Kolping este o rețea de solidaritate și oferă oportunități pentru formare și dezvoltarea comunitară. Misiunea noastră este ca prin comunitate să favorizăm formarea, acțiunea și întrajutorarea. Viziunea noastră este edificarea unei societăți care să aibă la bază principiile sociale ale vieții creștine.

Adunarea Generală 2018

L a Caransebeș, între 16 și 18 noiembrie 2018, a avut loc Adunarea Generală Kolping România. Peste 70 de delegați din partea a 24 de asociații Kolping din Banat, Transilvania și Moldova au partici-

pat la întâlnire. Adunarea a fost prezidată de către Pr. István Gödri, praeses central, Daniela Bărbulescu – președinte și Tibor Eigel – vicepreședinte. Preasfinția Sa, episcopul Pál József-Csaba, a onorat Asociația Kolping cu prezența sa şi a fost însoțit de Pr. Zoltán Toman, capelan de Timișoara I Cetate și secretar al Tribunalului Bisericesc. La adunare au participat şi alţi preoți, conducători spirituali ai diverselor familii Kolping: Pr. István Gödri - coordonator spiritual Kolping România, Pr. Daniel Groza - conducător spiritual romano-catolic

Kolping România 2018

7


pentru Banat și paroh de Chișineu-Criș și parohul locului, Pr. Marin Matieș. Au mai fost prezenți Pr. George Radulescu, paroh greco-catolic de Sânandrei, alături de pr. greco- catolic Emil Moldoveanu din Brașov. Din Sajan/Serbia a fost prezentă Brigitta Balázs Kéri – președinta asociației locale. Tema centrală a adunării a vizat adoptarea profilului asociației, un document la care se lucrează din 2015 şi care urmează să creioneze activitatea asociației pentru următorii ani: cine suntem, ce ne animă, unde vrem să ajungem? Profilul a fost adoptat cu unanimitate de voturi şi va fi asumat si implementat de către toți membri Kolping din Romania precum si de către toate structurile de conducere si persoanele juridice care funcționează in cadrul asociației. În cadrul grupelor de lucru ce s-au constituit au fost discutate acțiunile concrete prin care se poate transpune în practică profilul asociației. Următoarea Adunare Generală a Asociației Kolping Româna va avea loc anul viitor între 5-7 aprilie 2019, la Brașov.

Consiliul Director Î

n anul 2018, prima ședință a Consiliului Director a avut loc la Brașov, iar a doua ședință la Caransebeș cu ocazia Adunării Generale. Consiliul Director a propus spre discuţie o serie de modificări ale Statutului asociaţiei, astfel că următoarele aspecte au fost reconsiderate: - Vârsta de la care se poate obţine calitatea de membru al asociaţiei (se modifică de la 18 la 16 ani); - Consiliul Director este format din: președinte, vicepreședinte, conducător spiritual (praeses), conducător de tineret și câte 2 reprezentanți din partea fiecărei structuri diecezane/regionale

8

Kolping România 2018


(modificarea propusă stabileşte că reprezentant poate să fie oricare membru de la nivel diecezan/regional, spre deosebire de conţinutul anterior care condiţiona acest statut de calitatea de preşedinte/vicepreşedinte/praeses). Cu toții vor fi aleși de către Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. (Capitolul V/Art. 15 din Statut); - După articolul 19 cu descrierea drepturilor și obligațiilor președintelui, să fie introdus și un articol dedicat „vicepreședintelui”. (art. 19”: …Vicepreședintele preia atribuțiile președintelui în lipsa sau la cererea acestuia.); - Se propune introducerea mențiunii, conform căreia „Dacă nu se întrunește cvorumul, Adunarea wGenerală se reprogramează...” (Capitolul VI/Art. 24).

T oate aceste aspecte vor fi propuse spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Asociației Kolping România care va avea loc anul viitor în perioada 5-7 aprilie 2019, la Brașov.

În cadrul Consiliului Director au fost discutate şi alte teme de interes general: - Dezvoltarea de colaborări şi parteneriate cu reprezentanți ai altor asociații și instituții din România. Arhiepiscopul Ludwig Schick a specificat că sarcina Bisericii este să sprijine asociațiile care se ocupă de binele comun în societate. Există totodată şi dorința unei colaborări mai strânse între asociațiile, organizațiile și mișcările catolice la nivel central. În cadrul diecezelor/regiunilor, colaborarea este destul de slabă, fiind la început. În Dieceza de Alba Iulia, la inițiativa unor asociații cu personalitate juridică există o colaborare în cadrul „Pro Educațione”. În Dieceza de Iași există începuturi materializate în întâlniri și câte o acțiune comună între Caritas Moldova, Acțiunea Catolică și Kolping Moldova. În Banat a avut loc o întâlnire în luna octombrie a tuturor asociațiilor catolice la inițiativa d-lui Episcop Pal Jozsef Csaba. - Rolul Bisericii universale în relaţie cu societatea civilă. Domnul Eduard Dobre a prezentat un material în urma participării sale la Academia Thomas Morus cu ocazia împlinirii a 70 ani ai fostului secretar general Kolping Internațional, Hubert Tintelott. Acolo unde societatea civilă are posibilități de acțiune limitate, Biserica are rolul de a interveni complementar pentru a sprijini edificarea unei societăţi civile puternice şi responsabile. Societățile civile puternice sunt cele bine organizate (reglementate) și în care relaţia cu mass media este bună. Societățile civile slabe sunt acolo unde există un sistem clientelar și corupt, ceea ce conduce la pierderea încrederii. O societate civilă funcțională se ocupă în mod indispensabil de bunăstarea oamenilor. Una dintre întrebările esenţiale în contextual discuţiilor legate de viitorul asociaţiei a vizat reperele morale care susțin societatea civilă şi modul în care Biserica poate să îşi asume un rol activ în clarificarea şi promovarea acestora. În acest context a fost punctată importanţa adoptării profilului asociației și nevoia întocmirii unui plan de acțiune.

Kolping România 2018

9


Comunitate


Drumeția Kolping pentru pace La Schirgiswalde ( Germania) în perioada 2-5 august 2018 a avut loc a 51-a ediție a Drumeției Kolping pentru Pace. Motto-ul acestei ediții a fost: ”Unitate Prin Diversitate”

Își nîndemn urmă cu 51 de ani, membrii Kolping au fost invitați de preotul Josef Eberli, ca o chemare la conciliere pentru pace între popoare (mai ales între creștinii europeni), la o drumeție comună de la locali-

tatea Sachseln până la locul de pelerinaj Eisiedeln. La întoarcerea către casă, în data de 26 mai 1968, participanții din Luxemburg au hotărât că aceasta experiență valoroasă merită repetată și au propus pentru anul următor o nouă astfel de întâlnire în țara lor. Astfel s-a instalat tradiția ,,Drumeției Internaționale Kolping pentru pace”. An de an , o altă Familie Kolping din Europa este gazda acestui eveniment și pregătește un program divers cu drumeții, liturghii și momente artistice. În acest fel se creează ocazii de a cunoaște membrii Kolping de pretutindeni, de a intra în contact direct cu persoane din întreaga Europa, de a lega prietenii, de a discuta și a înălța rugăciuni pentru pace către Dumnezeu.

Kolping România 2018

11


La această ediție au participat peste 300 de persoane din Austria, Cehia, Croația, Germania, Italia, Luxemburg, Lituania, Slovacia, precum și din România. Organizatorii au vegheat la buna desfășurare a acestui eveniment. Traseele au fost relativ ușoare şi, pe parcursul celor două zile, s-au putut admira spectaculoasele expresii ale naturii: lacuri, păduri de brazi, grote de marmură etc. Kolping România a fost reprezentată anul acesta de o delegație de 7 membrii din Banat: Szeidert- Subert Renata, Viorica Ursan, Petrica Ursan (FK ,,Sfanta Maria’89’- Timisoara), Elvira Keresturi, Imre Keresturi (FK Cenad), Judit Madaras și Arpad Hrankai (FK Chișinău- Criș). Fluturând steagul Kolping Romania care a fost prezentat cu mândrie peste tot, îmbrăcați cu tricouri personalizate și animaţi de bună dispoziție, membrii Kolping România au legat prietenii și au depănat amintiri cu ceilalți participanți.

12

Szeidert-Subert Anttoneta- Renata

Kolping România 2018


Împreuna pentru o Europă solidară “Să trăim împreună împăcați! Împreună pentru o Europă solidară!” Acesta a fost motto-ul anului 2018 al acțiunii de Rusalii, organizat de RENOVABIS pentru colectarea de fonduri destinate proiectelor din Europa de Est. RENOVABIS – Acțiunea de Solidaritate a Catolicilor din Germania a fost constituită în 03.03.1993 de către Conferința Episcopala Germană, cu scopul ameliorării vieții oamenilor din fostele țări comuniste din Europa. Pe această hartă se află acum 29 de țări, din Europa de Sud-Est, Statele Caucazului, State din Asia Centrală, Țările Baltice, Europa Centrală și de Est. Ca și în anii anteriori, la zilele Acțiunii Renovabis au fost invitați să participe beneficiari ai proiectelor finanțate de RENOVABIS. Debutul acțiunii a fost în Dieceza Rottenburg-Stuttgart și a continuat în perioada 17-20.05.2018 cu liturghiile și întâlnirile de încheiere, în Dieceza de Erfurt, în Bad Heiligenstadt, Nordhausen și Erfurt. În acest an, la acțiunea de încheiere, alături de reprezentanți din Polonia și Rusia/ Kirghistan a participat și doamna Daniela Bărbulescu din România

În fiecare dintre aceste zile, dimineața a început cu

novena de Rusalii având ca temă împăcarea și s-a încheiat seara cu liturghii și întâlniri cu membri din comunitate. În cadrul acestora s-au prezentat participanții fiecărei țări și activitățile pe care le desfășoară în organizațiile lor. Au fost prezentate și proiectele cofinanțate de Renovabis în România. Invitații au susținut prezentări în școli, comunități și biserici. Membrii comunităților din Dieceza Erfurt au avut ocazia să primească răspunsuri direct de la participanții din Europa de Est. Acțiunea s-a încheiat în Bad Heiligenstadt, cu liturghia pontificală, concelebrată de Epsicop Ulrich Neymeyr. Întregul an 2018 al Acțiunii Renovabis este sub semnul împăcării.

Kolping România 2018

Daniela Bărbulescu

13


Valori Europene - Corespondență din Vilnius Îcentral, n perioada 25-27 mai 2018, Istvan Gödri – praeses Henrietta Blejan – membru în Consiliul

European al tinerilor şi Eduard Dobre – secretar, au avut ocazia să participe la Adunarea Continentală Kolping Europa și să cunoască activitățile Kolping din Lituania. În cadrul acestei adunări, referenții Karl Schiewerling, președintele Fundației Social Creștine și Stefan Lunte din partea COMECE – Comisia Conferințelor Episcopale Europene – au reliefat istoria dezvoltării europene și însemnătatea viziunii creștine asupra omului. Principiile personalității și subisidiarității stau la baza Învățăturii Social Catolice și sunt decisive pentru o Europă liberă și democrată. Este nevoie de asociații care să semnaleze celor responsabili din punct de vedere politic contradicțiile și derapajele din societatea civilă. Politica trebuie să se orienteze după valori precum pacea și libertatea, echitatea socială și sustenabilitatea. Cardinalul Mazarin în 1659 afirma că de fapt sâmburele puterii politice în Europa se află în capitalele statelor naționale. În 1817 a avut loc un Congres la Viena denumit Concertul Națiunilor, iar mai târziu în Genf s-a înființat Societatea Națiunilor, cu scopul declarat de apărare a păcii.

A fost punctat faptul că, la momentul prezent, se impune o analiză lucidă a valorilor şi principiilor care guvernează discursul public în condiţiile în care acestea reprezintă reperele care ghidează acţiunile colective şi individuale. Este de urmărit în Europa în anii următori cum anume va evolua cu adevărat echitatea socială și ecologică? Există o piață liberă formată din: bunuri, servicii, capital și persoane. Cât de socială este această piață? În cadrul unor grupe de lucru au fost discutate la modul concret modalităţile în care se pot implementa valori precum pacea și libertatea, echitatea socială și sustenabilitatea în cadrul unei asociații. În afară de valorile menționate mai sus, mai vorbim de o valoare necesară în comunicarea și comportamentul public și anume sanftmütigkeit ( germ. ) sau gentleness ( engl. ), blândețe sau gentilețe ( rom. ). Ca şi concluzie, putem evidenţia faptul că, în ceea ce facem, în viața de zi cu zi, e important să ne amintim să fim blânzi cu cei din jur! Creștinii trebuie să se organizeze în aşa fel încât să susţină în spaţiul public, nu doar discursiv, ci şi prin acţiunile lor, valorile menite să îmbogăţească experienţa spirituală individuală şi colectivă a membrilor societăţii civile, cu respect şi consideraţie pentru demnitatea umană. Eduard Dobre

14

Kolping România 2018


Ziua Mondială de Rugăciune a

Organizației Internaționale Kolping

Z iua mondială de Rugăciune a Organizaţiei Internaţionale Kolping are loc în fiecare an în data de 27 octombrie și aminteşte de Ziua Beatificării a lui Adolph Kolping, din 1991. Cu această ocazie fiecare organ-

izaţie Kolping are posibilitatea să se prezinte membrilor din întreaga lume şi să formuleze invocări, care să fie cuprinse în rugăciunea credincioşilor din această zi. În 2018, cu ocazia Zilei Mondiale de Rugăciune Kolping, s-au construit punţi de legătură cu Kolping Honduras şi a fost lansat un îndemn la solidaritate cu această ţară!

H onduras – República de Honduras, cunoscută anterior de Hondurasul spaniel, este o republică din America Centrală. Kolping Honduras numără 1.744 membri, care aparțin de 189 grupuri și Familii Kolping. Respectarea demnității umane, solidaritatea și iubirea aproapelui sunt principalele trei valori, care caracterizează proiectele derulate de Kolping Honduras în vederea acordării ajutorului în cadrul comunităților dezavantajate social și economic. În cadrul Grupului Kolping „Unidos al Desarrollo por Jesús” au fost puse la dispoziție, cu ajutorul Fundației Neumann, patru parcele de pământ, pe care membrii învață cele mai noi tehnici de prelucrare a terneului agrar, cu sămânță de cafea, rezistentă la schimbarea climei. În colaborare cu Institutul Hondurean de Formare Profesională s-au oferit micilor producători cursuri de pregătire a îngrășământului organic și alte cursuri în domeniul agriculturii, inclusiv al creșterii animalelor și al prelucrării materiei prime. Cursuri speciale sunt dedicate producătorilor de cafea – căci Kolping Honduras colaborează de ani buni cu Kolping Paderborn, din Germania, pentru producerea Cafelei Tatico, produs “fair-trade”. Pentru tineri se organizează, cu ajutorul World Vision, cursuri de orientare și pregătire profesională. Taberele și activitățile de educație non-formală au ca scop formarea personalității și dezvoltarea spiritului civic. Kolping Honduras a îndemnat la rugăciune pentru țara și locuitorii săi, dar şi pentru creația lui Dumnezeu, natura, grav afectată de schimbările climatice.

Kolping România 2018

15


Formare


Curs de formare a

Formatorilor în Doctrina Socială a Bisericii În perioada 26 – 28 noiembrie 2018 s-a desfășurat primul modul al unui curs de formare a formatorilor pe tema doctrinei sociale a Bisericii Catolice, organizat de Confederația Caritas România, cu sprijinul Renovabis și cooperarea Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle (KSZ) din Germania. Cursul a fost sustinut de experti din Germania: Mons. Dr, Prof. Peter Schallenberg, director KSZ, Dr. Arnd Küppers, director adjunct KSZ si Mag. Theol. Lars Schäfers, cercetător asociat KSZ. Formatorii au abordat urmatoarele teme: „Justiție / Dreptate și iubire: Introducere în Doctrina Socială Catolică”, „Angajamentul personal și social: Iubirea în acțiune”, „Etica Doctrinei Sociale Catolice”, „Ecologia umană: justiția socială și față de mediu.

Documentele suport pentru sesiunile de lucru, discuţii si analize pe text în grupuri au fost scrisorile enciclice papale: Deus caritas est, Caritas in veritate, Laudato si, Centesimus annus si lucrarea DOCAT. La curs au participat reprezentanți ai asociațiior Caritas diecezane/eparhiale din țară, Kolping România, Actiunea Catolică si Seviciul Maltez de Ajutor, precum si un reprezentant al Conferintei Episcopilor din România și unul de la Universitatea Bucuresti. Cursul a avut loc la Mănăstirea Părinților Carmelitani Desculți de la Ciofliceni (Snagov). Acest modul de fromare este primul dintr-o serie de patru si reprezinta una din componentele proiectului FOCUS – Program de pregătire spirituală în Doctrina Socială a Bisericii Catolice pentru laici și preoți, angajați și colaboratori ai organizațiilor catolice din România implicați în activități socio-caritabile, implementat in perioada 1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2020.

Kolping România 2018

17


Formare pentru tinerii voluntari din Asociația Kolping Moldova

ÎAsociația n perioada 26-28 octombrie 2018, la Oituz a avut loc întâlnirea simpatizanţilor şi voluntarilor din Kolping Moldova, scopul fiind descoperirea exemplului pe care Adolph Kolping l-a lăsat pentru

a alege drumul voluntariatului. Comunităţile participante la acest eveniment au fost: Ploscuţeni, Oituz și Ferăstrău. Programul acestor zile a urmărit cunoaşterea profilului Kolping de către participanţi şi responsabilitatea angajării în activitatea asociaţiei. Pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor, în seara zilei de 26 octombrie simpatizanţii şi voluntarii participanţi au avut posibilitatea de a se cunoaşte prin intermediul unor jocuri conduse de Alexandra Domocoş, tânăr voluntar din Oituz. Cea de-a doua zi a întâlnirii a debutat cu un impuls oferit de părintele Ştefan Ciubotaru, praeses Kolping Moldova şi un salut de bun venit din partea părintelui Bernardin Farţade, paroh al comunităţii din Oituz. A fost prezentat un material despre viaţa lui Adolph Kolping, pentru ca cei prezenţi să înţeleagă drumul asociaţiei în timp, după care Pr. Ştefan Ciubotaru a vorbit despre profilul asociaţiei, profil care va fi votat şi asumat la Adunarea Generală de la Caransebeş din luna noiembrie. Împărţiţi pe grupe de lucru, tinerii au ales un capitol din profilul asociaţiei pentru a-l explica şi a da exemple de punere în practică prin diferite activităţi de voluntariat. Aceştia şi-au susţinut prezentările, motivând şi explicând alegerile făcute. A urmat o sesiune de întrebări din partea tinerilor despre asociaţie, familie, prietenie, religie şi alte subiecte de interes pentru cei prezenţi, încercarea de a răspunde acestora revenind părintelui Ştefan Ciubotaru, părintelui Emil Robu, Alexandrei Domocoş, Cristinei Nicu, Monicăi Benedic şi lui Corneliu Bulai. Această sesiune de formare s-a încheiat cu o rugăciune condusă de Pr.Ştefan Ciubotaru, mulţumind astfel pentru momentele de informare şi destindere. În a doua parte a zilei, i-am primit împreună pe tinerii din Oituz care, pentru prima dată, au făcut cunoştinţă cu asociaţia noastră şi cu activităţile Kolping. Alexandra Domocoş şi Cristina Nicu, liderul de tineret, au fost cele care le-au prezentat activitatea. Pe parcursul serii ne-am bucurat

18

Kolping România 2018


de prezenţa ansamblui de dans grecesc din Oneşti, condus dl. Nicu Bulilete. Întâlnirea s-a încheiat cu înscrierea celor ce şi-au arătat disponibilitatea pe listele asociaţiei din Oituz. Seara a continuat cu interpretarea unor scurte scenete din viaţa lui Adolph Kolping, alese cu o seară înainte de tinerii participanţi la întâlnirea de formare şi pregătite de aceştia în grupe de lucru, astfel dovedind cunoaşterea vieţii Părintelui Calfelor, dar şi talentul de scenarist, regizor sau actor. La finalul îtălnirii, fiecare tânăr a împărtăşit impresii, informaţii şi idei cu care pleacă de la această sesiune de formare, bucuria de a se fi întâlnit, de a fi cunoscut oameni noi, de a fi legat prietenii şi de a fi descoperit informaţii noi despre asociaţie şi despre fondatorul acesteia fiind unanim împărtăşită. Duminică, ultima zi a întâlnirii, a început cu participarea la sfânta liturghie a comunității din Oituz, după care tinerii din Ferăstrău, Ploscuţeni şi Oituz s-au despărţit, luând acasă experienţa frumoasă trăită în aceste zile, bucuria întâlnirii şi ideile noi de pus în practică în comunităţile în care se întorc. Spunem „Bun venit!” comunităţii din Ferăstrău şi le dorim mult succes în activităţile pe care şi le propun şi mulţumim tuturor celor care au răspuns pozitiv chemării noastre, tineri voluntari şi simpatizanţi, preoţi şi responsabili cu organizarea acestor zile. Mulţumim celor din Oituz pentru disponibilitate şi timpul oferit. Monica Benedic

Kolping România 2018

19


Acțiune


Voluntariat în Timișoara În perioada 26 iunie – 06 iulie 2018 a avut loc o campanie de voluntariat care a avut ca scop efectuarea lucrărilor de pregătire la amplasamentul pe care urmează să fie contruită Casa Calfelor Kolping Timișoara. La acţiune au participat 8 membri din partea Familiei Kolping Cenad și doi din partea Familiei Kolping Liebling. Lucrările de demolare și transport au durat câteva zile, pe parcursul acestor zile fiind prezenți și membri din partea Familiilor Kolping Uivar și Sf. Maria Timișoara.

Materialele necesare au fost depozitate, iar cei peste 1000 mc de moloz rezultat au fost transportați la un centru de sortare. În primele zile au participat și doi reprezentanți de la Asociația Calfelor din Sibiu. Campania s-a încheiat odată cu efectuarea curățeniei genrale în urma lucrărilor de demolare, fiind spălată șoseaua, eliberat și igenizat trotuarul, montat un gard, depozitate materialele refolosibile etc. Au participat la lucrări şi membri din partea Familiei Kolping Sf Maria și Familiei Kolping Millennium, ambele din Timișoara. Eduard Dobre

Kolping România 2018

21


Concursul Național al Acțiunilor de Voluntariat Îvoluntariat n cadrul concursului național al acțiunilor de derulat în 18 noiembrie 2018 la

Caransebeş, 17 asociații s-au prezentat cu câte o acțiune de voluntariat, toate activităţile înscrise în competiţie impresionând prin creativitate şi implicare. Următoarele asociații au prezentat acțiuni de voluntariat: Familia Kolping „Sfântul Iosif” din Brașov – Blumăna / Concert caritabil Membrii Familiei Kolping „Sfântul Iosif” pregătesc an de an cu ocazia Zilei Copilului o mare sărbătoare creativă pentru copiii claselor I-IV. În luna mai 2018, 12 voluntari s-au implicat în pregătirea unui concert caritabil de strângere de fonduri. 40 de copii și adolescenți, membrii corului Liceului Barthoty Istvan din Cluj- Napoca au evoluat sub bagheta talentatului dirijor și muzician dr. Pótyo István în Biserica Romano-Catolică “Sfinţii Petru şi Paul” din Brașov. S-au strâns 3.000 lei care au fost folosiți pentru a pregăti ziua de 1 iunie. Familia Kolping Cenad / Activi pentru comunitate Seniorii Kolping se întâlnesc săptămânal în casa parohială, pentru a se bucura de comunitate, a bea o cafea împreună și a povesti. În perioada Adventului au fost invitați copiii comunității pentru o activitate comună. Cei mici au învățat să coacă turtă dulce după rețete tradiționale și să o orneze cu zahăr. Turtele dulci au fost apoi dăruite, în spiritul Crăciunului, persoanelor care aveau nevoie în acea perioadă de bucurie și încurajare. Familia Kolping Chișineu Cris / Ziua mamei, prima duminică din luna mai Membrii Kolping s-au hotărât să evidențieze în mod special Ziua Mamei. A fost aleasă spre a fi înrămată o poezie specială, dedicată dragostei materne. Voluntarii au confecționat și împodobit ramele și au decorat sala comunității parohiale. După liturghia de duminică, preases-ul a invitat întreaga comunitate la un prânz gătit de membrii Kolping.

22

Kolping România 2018


Familia Kolping Ernei / Amenajarea unui trotuar Familia Kolping a reușit să inițieze un proiect în colaborare cu Primăria Ernei, sub genericul „Munca in familie este o relaxare”. De la drumul comunal până la Casa Kolping nu exista o potecă, un trotuar amenajat și, pe vreme ploioasă, era nevoie de cizme de cauciuc! Membrii Kolping s-au ocupat de toate pregătirile și, în 23 noiembrie 2018, voluntarii au reușit să amenajeze un drum frumos. Familia Kolping Gheorgheni / Excursie pentru beneficiarii programelor sociale Membrii Kolping din Gheorgheni au dezvoltat, în decursul anilor, cu dăruire, energie și creativitate, diferite programe de ajutorare pentru persoane dezanvantajate din punct de vedere social. Din nou, ca și în anii precedenți, 30 de voluntari au organizat pe terenul „Kolping” două zile de recreere pentru 45 de persoane nevoiașe. S-au ocupat de invitarea beneficiarilor, de transport, masă și un program atractiv. O atenție deosebită a fost acordată activităților pentru copii. Familia Kolping Liebling / Cutia de pantofi Acțiunea tinerilor Familiei Kolping din Liebling de a dărui în preajma Crăciunului celor mai puțin răsfățați de soartă un cadou a început în anul 2016 și a ajuns acum la a 3-a ediție. Tinerii voluntari au colectat înainte de sărbătoarea nașterii Domnului timp de o lună vechi cutii de pantofi umplute cu jucării, dulciuri, hăinuțe și alte lucruri folositoare. Cutiile au fost donate de către săteni. Voluntarii Kolping au vizitat 24 familii din Liebling, împărțiindu-le cutii de cadouri, și 30 familii într-o fermă de lângă Voiteni. Familia Kolping Oituz / Apa trece, solidaritatea ramane La ultimele inundații care au produs pagube în Oituz s-a rupt o punte, care făcea legătura între sat și un cătun pe celălalt mal al pârâului, unde locuiesc 13 familii în căsuțe de lut. Tinerii Kolping din Oituz au găsit sponsori și au pregătit 13 pachete mari pentru acele familii, în plus și saltele, lenjerie de pat și pături, pe care le-au transportat până la beneficiari. Pentru copiii familiilor afectate de indundații s-a pregătit un prânz și o zi de activități captivante în Centrul Soical-Educațional Oituz.

Kolping România 2018

23


Familia Kolping Oradea / O tonă de cărbune sau un pumn de diamante Membrii și simpatizanții Kolping s-au implicat în organizarea unui program adresat cuplurilor căsătorite, care doresc să investească în viaţa lor familială şi în relaţia lor. Au fost planificate cinci sesiuni cu referenți avizați și realizată mediatizarea programului. Întâlnirile au fost programate a fi interactive și informative, încurajându-se dialogul între partenerii cuplurilor. Temele se bazează pe Pedagogia Kentenich. Familia Kolping Pecica / Bucuria de a împărți Membrii Familiei Kolping se bucură de a fi împreună cu diferite ocazii, fie că merg împreună la liturghiile de duminică, fie participă la petrecerile comunității. Ceea ce este important: nu îi uită pe aceia care suferă de singurătate sau se luptă cu neajunsurile materiale și de aceea se îngrijesc să învite, cât de des pot, oaspeți la mesele comune sau împart daruri acelora, care au nevoie de încurajare și un pic de ajutor. Bucuria de a acorda timp aproapelui, celui care are nevoie de noi, este deosebită și valoroasă! Familia Kolping Ploscuțeni / Educație și formare Casa Kolping din Ploscuțeni, proaspăt renovată cu ajutorul Organizației Centrale a Familiilor Kolping din România își ține larg deschise ușile pentru copiii comunei. Între 10 și 15 fete și băieți acceptă săptămânal oferta asociației locale de a petrece câteva ore de educație non-formală în compania voluntarilor, care, la rândul lor, au crescut cu asemenea activități în cadrul „Kolping”. Familia Kolping Sajan, Serbia / Voluntariatul pe loc de cinste Membrilor Familiei Kolping din Sajan, Serbia, le place să se implice în domenii cât mai diverse, într-un mod cât mai creativ. Culeg împreună plante medicinale, se ocupă de transmiterea tradițiilor populare către tineri, au cerc de lucru manual, coc turtă dulce pentru a o împărți, participă la acțiuni de ecologizare a mediului înconjurător și multe alte activități. Pentru a genera venituri pentru activități social-caritative, Kolpingiștii au devenit apicultori. Mierea obținută din această activitate se vinde și banii ajung în contul asociației. Familia Kolping Sânandrei / O lume mai curată Familia Kolping din Sânandrei a planificat anul acesta o acțiune mai amplă de ecologizare și curățenie la nivel local, cu implicarea întregii comunități. A fost aleasă sărbătoarea „Ziua Sânandreiului” și planificată câte o zi de curățare a drumurilor și locurilor principale ale comunei, înainte și după sărbătoare. Prin acțiune și-au unit forțele voluntarii Kolping și alți locuitori ai Sânandreiului, primăria susținând acțiunea cu punerea la

24

Kolping România 2018


dispoziție a materialelor necesare (saci, mănuși). Familia Kolping Sângeorgiu de Mureș / Zilele Comunității din Sângeorgiu de Mureș Membrii Kolping din Sângeorgiu de Mureș s-au dovedit dintotdeauna talentați artistic. De mulți ani activează în cadrul unui ansamblu folcloric propriu și îi încântă pe spectatori cu programe culturale bogate și creative. Cu ocazia Zilelor Comunității din Sângeorgiu de Mureș, membrii Kolping s-au implicat activ, atât în pregătirea programului cultural-artistic, cât și în pregătirea unor ateliere meșteșugărești – de menționat ar fi aici demonstrația gătirii gemului de prune. Familia Kolping Timisoara Millennium / Voluntariat in viitoarea Casa a Calfelor Kolping din Timisoara Una din acțiunile de voluntariat ale membrilor Familie Kolping „Millennium” Timișoara ,din anul 2018 ,a constat în curățirea , defrișarea și igienizarea terenului viitoarei Casei Kolping din Timisoara. În decursul a mai multor zile, asociația a fost alături de muncitori pe șantier, i-au ajutat, au lucrat cot la cot cu ei și, bineînțeles, au și mâncat împreună cu ei. Voluntarii au strâns o cantitate de gunoi cât pentru 6-7 basculante. Au strâns și curățat țigle și cărămizi, care vor fi valorificate când se va construi gardul de împrejmuire. A fost epuizant, dar rezultatele sunt impresionante. Familia Kolping „Sfânta Maria Timișoara ‘89” / Gatim pentru nevoiași Familia Kolping Timișoara „Sfânta Maria ‘89” răspunde de peste un deceniu de o cantină socială în cadrul parohiei. De regulă, cei 40 de beneficiari primesc mâncarea și o transportă acasă. Membrii Familiei Kolping s-au gândit să schimbe acest lucru într-una din zile. Voluntarii au participat la o liturghie, apoi au gătit mâncare pentru toți și au servit-o, într-un cadru festiv. Astfel au petrecut o zi deosebită împreună. Familia Kolping Toplița / Voluntariat pe parcursul anilor De 22 ani, membrii Familiei Kolping din Toplița au un gând bun pentru grupurile vulnerabile din localitatea lor. Practic, zilnic merge cineva la căminul de persoane vârstnice, pentru a da o mână de ajutor. Nu uită nici copiii de la casa de copii din localitate. Pentru ei pregătesc regulat serbări și cadouri. Astfel, voluntarii răspândesc bucurie în jurul lor. Familia Kolping Uivar-Otelec / Acțiune de ecologizare Voluntarii bănățeni din Uivar și Otelec s-au gândit să curețe zonele pe lângă Canalul Bega și 28 km de pista de biciclete care trece pe lîngă comuna lor până la granița cu Serbia, inclusiv 6 adăposturi pentru bicicliști. La această acțiune au participat 7 membri Kolping, plus prieteni și simpatizanți ai acțiunii. Au întreprins apoi și alte acțiuni de igienizare în satul Uivar. Juriul a acordat locul I Familiei Kolping Liebling a cărei acțiune a fost coordonată și prezentată de către tânara Bianca Laza. Felicitări tuturor Familiilor Kolping pentru implicare, pentru acțiunile interesante, inspirate și pline de entuziasm!

Kolping România 2018

25


ĂŽntrajutorare


Finanțare K100 C

onsiliul Director al Asociației Kolping România a decis și în anul 2018 să sprijine cu 450 lei câte o acțiune locală prin programul Familiilor Kolping. Fiecare Familie Kolping a fost invitată să completeze un formular cu o scurtă descriere și câteva date tehnice despre acțiunea pentru care solicită cei 450 lei. Astfel, s-au înscris și au primit finanțare 6 asociații, pentru următoarele acțiuni: Familia Kolping “Sfânta Maria Timișoara ‘89”: Cupa Kolping la șah Membrii asociației au organizat la Timișoara, în perioada 12 februarie – 03 martie 2018 a VIII-a ediție a tradiționalului concurs de șah. Sprijinul financiar a fost folosit pentru cheltuieli de organizare, premii pentru toți concurenți și câteva gustări. Evenimentul trezește un interes din ce în ce mai mare în rândul membrilor și simpatizanților asociației, cât și a prietenilor și cunoștințelor acestora. Familia Kolping Ploscuțeni: Curățenie de primăvară la Casa Kolping din Ploscuteni În perioada 05 – 08 aprilie 2018, membri și simpatizanți ai celor 3 Asociații Kolping din Moldova din localitățile Ploscuțeni, Oituz și Bârlad și-au unit forțele pentru a efectua curățenia de primăvară în jurul Casei Kolping din Ploscuțeni. Sprijinul financiar obținut prin proiectul K100 a fost folosit de către Kolping Ploscuțeni pentru organizarea evenimentului și achizionarea materialelor de reparație și întreținere. Familia Kolping Oituz: Tabăra de tineret - Curățenie de primăvară la Casa Kolping din Ploscuteni Pentru a veni în ajutorul membrilor Asociației Kolping din Plocuțeni, Familia Kolping din Oituz a mobilizat un grup de voluntari care s-a deplasat în județul Vrancea, pentru a lucra cot la cot membrii Kolping din Ploscuțeni. Prin intermediul proiectului K100 au reușit să aducă și o contribuție financiară în vederea achiziționării de alimente pentru această tabără de muncă. Familia Kolping Bârlad: Tabăra de tineret - Curățenie de primăvară la Casa Kolping din Ploscuțeni Câțiva membri Kolping din Bârlad s-au alăturat și ei campaniei de curățenie la Casa Kolping din Ploscuțeni și au reușit prin intermediul finanțării K100 să contribuie prin achiziționarea materialului de lucru la reușita acțiunii. Familia Kolping “Sfântul Iosif ” din Brasov: Ziua Copilului An de an, membrii acestei Familii Kolping pregătesc, cu ocazia Zilei Copilului din 1 iunie, o acțiune special dedicată copiiilor din învățământul primar maghiar din Brașov. În perioada 1-3 iunie 2018, 20 de voluntari au organizat, folosiindu-se și de sprijinul financiar oferit prin proiectul K100, activități intersante în curtea parohială, sub genericul “Epoca preistorică”. Au participat 100 copii. Familia Kolping Sânandrei: Rechizite școlare pentru copii Membrii Familiei Kolping din Sânandrei se străduiesc să ofere o mână de ajutor familiilor nevoiașe la început de an școlar. Între 01 septembrie - 01 noiembrie 2018 au reușit să ofere unui număr de 11 elevi ghiozdane noi și pline cu lucruri utile. Banii obținuți prin intermediul proiectului K100 au fost folosiți pentru a achiziționa rechizite școlare.

Kolping România 2018

27


Parteneriate


Kolping Elveția 150 ani (1868 – 2018)! ÎKolping n perioada 29 – 30 septembrie 2018, membrii din Elveția au sărbătorit, alături de oaspeți de pretutindeni, împlinirea a 150 ani de existență a Asociației „Kolping Elveția”! Motto-ul anului jubiliar a cuprins trei noțiuni semnificative: „mulțumire – dăruire – sărbătorire”, lansând astfel o chemare către toate Familiile Kolping de a planifica pe tot parcursul acestui an acțiuni care să reliefeze cele trei concepte. Fiecare a fost invitat să dăruiască. Pe tot parcursul anului jubiliar, Familiile Kolping din Elveția au fost încurajate să doneze pentru susținerea vieții asociative. La sfârșitul anului, donațiile vor fi împărțite partenerilor din cadrul rețelei internaționale Kolping.

La sfârșitul lunii, între 29-30 septembrie s-a oferit ocazia de a sărbători în cadrul unei Sfinte Liturghii și a unei mari festivități, împreună cu toți membri Kolping Elveția prezenți, cât și cu oaspeții din întreaga lume comunitatea, parteneriatele și tot ceea ce a dăruit Dumnezeu prin lucrarea Fericitului Adolph Kolping oamenilor de astăzi. Din România au participat doi delegați la această sărbătoare, transmițând gazdelor felicitările membrilor Kolping din România. Kolping Elveția face parte din rețeaua Kolping Internațional. Cuprinde un număr de 75 de asociații active și suține, pe lângă activitatea Familiilor Kolping locale și multe proiecte în alte țări, în special în Europa de Est, Africa, Asia și America Latină.

Kolping România 2018

29

Ingrid Arvay și Eduard Dobre


Kolping Münster, Vizită de parteneriat in România Îgiunea n perioada 21-30 septembrie, a fost prezentă în reMoldova o delegație de 5 membri activi din

Dieceza de Münster, Germania, condusă de Matthias Knauf, responsabil cu parteneriatele internaționale. Programul vizitei a cuprins întâlniri cu Familii Kolping, dar și vizite turistice. Duminică, 23 septembrie a avut loc o întâlnire cu Familia Kolping din Ploscuțeni unde voluntarii au prezentat activitățile asociației precum și planurile de viitor. La această întâlnire a participat și Pr. Ștefan Ciubotaru, praeses Kolping Moldova. A avut loc şi o întâlnire cu copiii Centrului Educațional din Oituz. Astfel, participanţii au avut posibilitatea să cunoască copiii, să cunoască activitățile desfășurate, să vadă noile investiții legate de atelierul școală, locul de joacă, etc. De menţionat este şi faptul că Dieceza de Münster a participat, alături de ceilalți donatori, la sprijinirea construirii proiectului din Oituz care s-a deschis in septembrie 2016. Programul grupului a continuat cu vizitarea Brașovului și a câtorva obiective turistice din împrejurimi precum și a orașului Sibiu și a localității Viscri din județul Brașov. Organizația Kolping din dieceza de Münster este una dintre cele mai mari organizații din Germania având peste 30.000 de membri. Din 2015 Organizația desfășoară un parteneriat cu Asociația Kolping Moldova (dieceza de Iași) încurajând și sprijinind munca de dezvoltare a asociației. In acest sens, au avut loc mai multe vizite cu scopul cunoașterii și identificării posibilităților de colaborare. Menționăm că Dieceza de Munster desfășoară două parteneriate internaționale, cel cu Kolping Uganda și cel cu Asociația Kolping Moldova (Dieceza de Iași). Vizita s-a încheiat la București, într-un ton pozitiv, cu entuziasm și încredere în viitorul comun al asociațiilor. Corneliu Bulai

30

Kolping România 2018


Vizită în cadrul parteneriatului „Organizația Diecezană Kolping Bamberg – Kolping România“ T

rei ani la rând (2014, 2015, 2016), membrii Kolping din Organizația Diecezană Kolping Bamberg s-au mobilizat în cadrul unei acțiuni numită generic,,Weihnachtsmailing” – o scrisoare circulară de Crăciun, trimisă tuturor cunoștințelor, pentru a face cunoscut un proiect în folosul binelui comun, de obicei într-o zonă defavorizată a lumii. Astfel s-au strâns sume importante, care au ajutat la ridicarea Centrului de Integrare Kolping la Caransebes, realizarea Centrului Social-Educațional din Oituz și atelierului pe lângă acesta. În plus, Kolping Bamberg a mai donat pentru ridicarea unui solar, unde copiii pot învăța cum se cultivă legume.

Între 4 – 6 iunie 2018, doi reprezentanți ai Organizației Diecezane Kolping Bamberg au vizitat Centrul de Formare Practică în Turism din cadrul Hotelului Kolping din Brașov, informându-se despre proiectele în domeniul învățământului dual, cât și despre Kolping România în general. Domnul Rudolf Weißmann, președintele și domnul Wolfgang Hellmann, vicepreședintele Kolping Bamberg au fost însoțiți apoi de domnul Eduard Dobre, directorul Kolping România și secretarul central al Asociației Kolping România la proiectul de suflet din Oituz, unde s-au putut convinge că se depun toate eforturile posibile pentru a contribui la dezvoltarea și ajutorarea comunității și a locuitorilor ei. Oaspeții nu au plecat înapoi în Germania, fără a aduce o nouă contribuție în valoare de cincimii de Euro pentru viitoarea „Kolping – Casa Calfelor Timișoara”! Suntem recunoscători tuturor membrilor Kolping din Dieceza de Bamberg pentru ajutorul oferit și susținerea în timp a proiectelor noastre aici, în țară!

Kolping România 2018

31


Vizită din Kolping Brazilia Îdiferite n ultima perioadă, multe Familii Kolping din țări europene aleg să viziteze România și să

cunoască proiectele Kolping desfășurate în țara noastră, să întâlnească membri Kolping și să construiască punți ale prieteniei și solidarității pentru o comunitate internațională așa cum este și organizația noastră. O surpriză deosebit de plăcută a fost în perioada 5 – 11 noiembrie când am primit și organizat vizita unui grup de 27 de membri din Kolping Santa Catarina, Brazilia într-un itinerariu cultural, spiritual și turistic care a cuprins Franța, Germania, Austria, România și Portugalia. Grupul condus de Fabian Granetto din Brazilia și Konrad Holzbauer din partea Kolping Regensburg, Germania, a fost foarte încântat și fascinat de orașul Timișoara, viitoarea capitală europeană, în anul 2021. Însoțiți de către Daniela Bărbulescu, președintele Kolping România, ei au primit informații despre familiile Kolping din Timișoara și Banat precum și despre proiectele Kolping aflate în desfășurare. Călătoria a continuat cu vizitarea proiectului de integrare care se desfășoară în Casa Kolping din Caransebeș. După aceea grupul a vizitat obiectivele culturale și turistice din orașele Sibiu și Brașov. Ingrid Arvay i-a însoțit într-un tur al orașului Brașov, iar seara a avut loc o cină la care a participat Eduard Dobre, directorul Kolping România și o parte din echipa de coordonare de la nivel central. Grupul din Brazilia a fost interesat să cunoască proiectele Kolping de formare profesională din Brașov precum și să se întâlnească cu copiii Centrului Educațional din Oituz. Întâlnirea cu copiii și echipa de educatori din Oituz a fost emoționantă și plină de bucurie. Jovialitatea specifică culturii braziliene, completată cu voioșia și frumusețea copiilor a generat o atmosferă foarte frumoasă, plină de muzică, dans și binențeles acel sentiment puternic de prietenie care nu ține cont de granițe, distanțe sau diferențe culturale și care ne unește într-o mare familie, Familia Kolping. Corneliu Bulai

32

Kolping România 2018


Prezentarea Fundației Konrad Adenauer D -na Ilinca Iordache este coordonator programe în cadrul Fundației Konrad Adenauer cu sediul în București și colaborează cu asociația noastră de peste 15 ani. Libertatea, dreptatea şi solidaritatea sunt principiile după care se orientează activitatea Fundaţiei Konrad Adenauer (Konrad Adenauer Stiftung - KAS). KAS este o Fundaţie politică, apropiată Uniunii Cretin-Democrate (CDU) din Germania. Cofondatorul CDU şi primul cancelar federal german, Konrad Adenauer (1876-1967) a îmbinat tradiţiile creştin-sociale, conservatoare şi liberale.

(www.kas.ro)

Numele său este sinonim cu reconstrucţia democratică a Germaniei, ancorarea politicii externe germane în comunitatea de valori transatlantice, viziunea asupra unificării europene şi orientarea spre economia socială de piaţă. Moştenirea spirituală a lui Konrad Adenauer reprezintă o misiune şi, în acelaşi timp, o îndatorire. Fundația este prezentă cu activitatea ei în peste 120 de țări din lume, având 70 de birouri permanente deschise. Cele mai importante programe sunt: • Consolidarea sistemului partidelor politice. Fundaţia promovează partidele ca actori în construcţia politică, prin metode de consultanţă şi educaţie politică pe teme precum: democraţia internă a unui partid, comunicarea politică şi programul ideologic al unui partid. Fiind o Fundaţie politică apropiată de Uniunea Creştin Democrată din Germania (CDU) şi de Partidul Popular European (PPE), ea facilitează dialogul partidelor de centru dreapta din România cu partidele partenere europene. • Atragerea tinerilor în viața politică prin acordarea de burse și instruirea lor pe teme de interes civic; • Promovarea culturii memoriei, pentru elevi și studenți, seminarii și scoli de vară organizate în colaborare cu Fundația Academia Civică (Școala de Vară de la Sighet, Școala de Vară Pitești). • Integrarea europeană Începând cu 1 ianuarie 2007 România este membră a UE. Procesul de integrare nu a încetat odată cu aderarea. Acest fapt permite Fundaţiei Konrad Adenauer, în cadrul unui dialog amplu, să aducă în dezbatere probleme esenţiale ale acestui proces. În România Fundația Konrad Adenaeur sprijină îndeosebi demersurile partidelor politice creștin-democrate, în speță PNL și UDMR.

Kolping România 2018

33


Tineret


Kolping Moldova -

Vizită de Tineret în Münster Germania

Îinvitația n perioada 25 septembrie -1 octombrie 2018, la Organizatiei Kolping din dieceza de Münster, Germania, 5 tineri din Asociatia Kolping Moldova (Ploscuțeni și Oituz) s-au alăturat evenimentului „Sternenklar”, ce a avut loc la Frankfurt pe durata week-end-ului. Evenimentul s-a dovedit a fi ocazia perfectă de a crea noi legături de prietenie și de a întări parteneriatul nu de mult format între Kolping Moldova și Kolping Münster. În primele zile am avut prilejul să ne petrecem timpul vizitând și descoperind locuri frumoase din orașele

Münster și Ahaus alături de tineri voluntari care ne-au împărtășit din experiențele și activitătile lor Kolping de la nivel local sau diecezan. Mai mult însă, aproape pe nesimțite, între noi s-a format o legătură strânsă de prietenie ce ne dorim să ducă la înflorirea parteneriatului nostru. Zilele ce au urmat s-au scurs rapid, Sternenklar dându-ne ocazia să cunoaștem diversitatea, dedicarea în munca de voluntariat și, în mod special, multiculturalitatea, căci cu prilejul evenimentului ce a avut loc în inima Germaniei am cunoscut sau reîntâlnit membrii Kolping din Uganda, Croația și nu numai. De-a lungul zilelor petrecute alături de voluntari mi-au răsunat adesea în minte cuvintele lui Adolph Kolping: „Dacă doriți un viitor mai bun, voi trebuie să fiți cei care să contribuiți la cultivarea lui”. Cu gândul la aceste cuvinte și cu privirea asupra tinerilor atât de dedicați și implicați în munca asociației – atât de diferiți, dar uniți de scopuri comune – am realizat că viitorul este unul plin de aspecte pozitive, de inițiativă și putere de acțiune. Mulțumiri partenerilor noștri din Münster pentru această invitație și deasemenea mulțumiri Kolping România pentru sprijinul acordat în a face posibilă această vizită! Cristina Nicu

Kolping România 2018

35


Întâlnirea Tineretului Kolping Alba și Kolping Würzburg ÎdenWürzburg perioada 20-30 august 2018 a avut loc în Dieceza întâlnirea tinerilor germani cu cei din

Dieceza Alba. Dorința de organizare a unor întâlniri a apărut în urma cu doi ani, după ce conducerea diecezei germane partenere a vizitat România și, pas cu pas, proiectul a prins contur! Anul trecut, 2017, Kerstin Zull, reprezentanta tinerilor din Dieceza Würzburg împreună cu alți 6 tineri au vizitat mai multe Familii Kolping din Dieceza Alba (Familiile Kolping din Brașov, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni Sighișoara și Mediaș), iar la sfârșitul vizitei și-au exprimat dorința ca anul acesta un grup de tineri din România să fie oaspeții lor. Astfel, 7 tineri de la Familia Kolping Gheorgheni și Cristuru Secuiesc au pornit în drum spre partenerii din Germania, însoțiți de prasesul național și diecezan Gödri István. Grupul a avut parte de șapte zile minunate și pline de evenimente. Ei au vizitat obiective turistice, cât și mai multe Familii Kolping din dieceza parteneră (Familiile Kolping din Heidingsfeld, Großostheim, Hösbach, Güntersleben, Würzburg Zentral), fiind întâmpinați pretutindeni cu multă dragoste. Punctele culminante ale călătoriei au fost, bineînțeles, vizitarea localităților Kerpen și Köln, unde se află locuri importante legate de biografia lui Adolph Kolping, începând cu casa părintească din Kerpen până la mormântul lui, în Biserica Minoriților din Köln. În ultima zi, grupul din România a luat parte, împreună cu gazdele, la o liturghie, mulțumindu-le tuturor pentru impresiile frumoase cu care pleacă din Germania. La petrecerea de rămas-bun toți tinerii și-au exprimat dorința de a întări prietenia în viitorul apropiat. Aniella Joó

36

Kolping România 2018


Alte activități la nivel regional și local Kolping Alba


Pelerinaj Kolping la Șmuleu Ciuc F amiliile Kolping din dieceza Alba organizează în fiecare an de ziua Sf. Iosif un pelerinaj la biserica din Șumuleu Ciuc. Evenimentul a fost şi de data aceasta o oportunitate pentru întâlnire, rugăciune, meditaţie, planificare şi împărtăşire a experienţelor. În acest an au luat parte la pelerinaj 102 de participanți de la 11 Familii Kolping. Pe lângă Familiile din Brașov, Borzont, Sânmartin, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Toplița, Ernei, Săcele, Cristuru Secuiesc, Odorheiu Secuiesc au venit participanți și din Familia Kolping din Oituz.

Spre deosebire de anii precedenți, această călătorie spirituală a avut două variante de traseu cu grade uşor diferite de dificultate. După un moment de odihnă şi meditaţie la altarul de pe munte, participanţii s-au întors la biserică unde au participat la sfânta liturghie celebrată de preoții László Szabolcs din Ernei, Fáy Leo Lóránt din Brașov și praesesul diecezan Gödri István. Acesta din urmă a relatat celor prezenţi pilda țăranului care lucrează pe câmpurile de orez, îndemnând la asumarea preferinţei pentru alegerile şi experienţele cu cea mai mare valoare formativă, mai degrabă decât a celor cu un grad scăzut de dificultate. După sfânta liturghie participanţii s-au adunat la masă în curtea bisericii, au schimbat idei legate de Familiile Kolping iar la final şi-au luat rămas bun fără să uite să includă în această despărţire şi promisiunea unei revederi. Gecző Veronika

38

Kolping România 2018


Întalnire „55+” la IVÓ Îganizat ntre 16-17 Mai 2018 Organizația Kolping Alba a orcea de-a doua întâlnire a membrilor cu vârsta

de peste 55 de ani, evenimentul „55+” la Centrul de recreere Kolping din Izvoare, jud. Harghita. Participanții au sosit din Miercurea Ciuc, Toplița, Mediaș și Cristuru Secuiesc. Chiar și cei veniți pentru prima oară la un astfel de eveniment au simțit încă din primele momente atmosfera familiară, de prietenie cu care au fost întâmpinați. Această atmosferă s-a simțit și în timpul slujbei celebrate de preotul Jánossi Imre din Zetea, la sfărșitul

Ziua de sâmbătă a luat sfârșit cu un grătar și mititei în jurul focului de tabără ”condimentat” cu cântece populare. Duminică, după micul dejun, participanții si-au luat rămas bun, cu promisiunea că se vor întâlni și la anul într-un număr mai mare.

căreia s-a rostit rugăciunea pentru canonizarea lui Adolph Kolping și s-a cântat cântecul Kolping. Programul de după amiază a fost condus de psihologul Péter Edit din Odorheiu Secuiesc. Subiectul „acasă în familie, acasă în căminul de bătrâni” a provocat discuții între participanți. Printre altele s-a discutat și despre cum se poate accepta faptul că, odată cu trecerea timpului, energia din noi pe zi ce trece scade. S-a arătat faptul că deja în faza de viață productivă și activă trebuie să ne pregătim de perioada vârstnică, să ne pregătim de trecerea timpului, să acceptăm bătrânețea, ca să putem purta cu demnitate ridurile, schimbările la care va fi supus corpul nostru. Discuția s-a terminat cu un joc în grupe mici, unde participanții au construit căte o casă din paie. Toți cei prezenți au fost entuziasmați de propriile rezultate, de creațiile obținute.

Joó Aniella

Kolping România 2018

39


Activități de vară la Kolping Alba

- Întâlnirea Familiilor

ÎDiecezane ntâlnirea familiilor din cadrul Organizației Kolping Alba din acest an a avut ca temă

„Limbajul dragostei în familie”. Evenimentul s-a desfășurat la Cristuru Secuiesc, la Parohia romano-catolică și au participat 40 de membri din 7 Familii Kolping: 2 familii din Brașov, 2 familii din Gheorgheni, 2 familii din Mediaș, 3 familii din Ernei și soții Kiss-Miki din Reghin care au coordonat activitate. Participanții din Cristuru Secuiesc au sprijinit organizarea evenimentului și s-au ocupat de programul pentru copii.

Referenții Melinda și Levente Kiss-Miki au expus ideile principale ale cărții lui Gary Chapman, „Cele cinci limbaje ale iubirii“, implicând participanții în activități diverse cum ar fi jocuri de rol, alte sarcini individuale și pe grupe, astfel încât fiecare dintre cei implicaţi a avut ocazia să valorifice la maxim experienţa întâlnirii. În paralel, copiii s-au bucurat de jocuri în aer liber, dans și pictură și au putut exprima afecţiunea față de părinți realizând desene personalizate. Programul s-a încheiat duminică, cu Sfânta Liturghie. Cu ocazia acestei întâlniri, participanții au avut posibilitatea să se cunoască mai bine, să schimbe idei şi să petreacă timpul într-un mod plăcut și util. Eigel Katalin

40

Kolping România 2018


Tabăra de Religie

F amilia Kolping tradiţionala Tabără

„Sfăntu Iosif ” din Braşov a organizat în perioada 4-9 august 2018 de religie la Centrul de recreere Kolping , Izvoare din jud. Harghita. La această tabără au participat 21 de copii cu vârsta între 6-10 ani ai familiilor Kolping din Braşov şi Săcele. Ei au petrecut 5 zile minunate împreună, în mijlocul naturii, în prezenţa lui Dumnezeu, alături de organizatorii taberei. Prin tematica taberei cei mici au fost invitaţi anul acesta în curtea regelui Matei Corvin pentru a face cunoştinţă cu personalitatea marelui rege şi faptele sale pline de vitejie şi compasiune faţă de cei săraci şi asupriţi. Centrul de recreere Kolping s-a transformat pentru câteva zile într-o curte regală unde micii cavaleri şi domniţe şi-au confecţionat propriile steaguri şi simboluri, au luat parte la competiţii, au prezentat legende din viaţa marelui rege, participând chiar şi la balul regal. Participanţii au luat parte şi la sfânta liturghie care, alături de adoraţiile de dimineaţă şi seară, au însemnat hrana spirituală atât de necesară atât pentru copii, cât şi pentru organizatorii adulţi. Serile s-au încheiat în jurul focului de tabără cu cântece, dansuri, distracţie şi multă voie bună. Momentul cel mai trist a fost cel al despărţirii dar atât copiii, cât şi organizatorii s-au consolat cu gândul că se vor revedea şi vara viitoare în Tabăra de religie. Máthé Izabella

Kolping România 2018

41


Ziua Kolping, IVÓ, 11 August 2018

Z iua Kolping Ivó a fost sărbătorită în data de 11 august 2018. La eveniment au participat 76 de persoane, reprezentanţi ai Familiilor Kolping din Borzont, Sândominic, Miercurea Ciuc, Toplița, Sângiorgiu de Mureș,

Brașov, Mediaș, Săcele și Cristuru Secuiesc. Preotul Baricz Lajos a celebrat sfânta liturghie şi a vorbit despre importanța de a fi atenţi la nevoile celorlalţi și de a celebra cooperarea şi întrajutorarea. Evenimentul a fost marcat artistic de prezenţa fraților Baricz Lajos și Gergely, ale căror poezii au fost și cântate de Szántó Edit. Momentele au fost încărcate de emoţie şi apreciate de participanţi. Punctul culminant al zilei a fost concursul de gulaș. Participanții, împărţiţi în trei grupe, s-au străduit să facă mâncăruri cât mai gustoase, produse ce au fost ulterior evaluate de un juriu format din trei membri. Pe lângă prestaţia gastronomică, fiecare grup a încercat să aducă un plus în contextul competiţiei, condimentând totul cu glume, muzică medievală, dansuri şi aranjamente deosebite ale mesei. Concursul a continuat cu cina unde au fost degustate produsele realizate de participanți. După cină a urmat festivitatea de premiere şi un foc de tabără. Ziua Kolping a fost un succes. Participanții au avut parte de un program interesant, au avut timp pentru conversații și socializare cu prieteni vechi sau noi şi chiar pentru un meci de fotbal între părinţi și copii. Ziua s-a încheiat cu bună dispoziţie şi promisiunea unei reîntâlniri anul viitor.

42

Kolping România 2018


Muncă Voluntară la Centrul de Recreere Kolping IVÓ -12 Mai / 22 Septembrie 2018 -

Îmuncă n cursul anului 2018 au fost organizate două zile de voluntară în cadrul taberei din Ivó, la începutul

și la sfârșitul sezonului turistic. În luna mai 2018, 19 membri din 5 Familii Kolping (Săcele, Odorheiu Secuiesc, Toplița, Sândominic și Brașov) au făcut curățănie generală. Au fost curățate căsuțele și cele două săli, au fost tăiate ramurile uscate ale copacilor şi înfrumuseţate paturile de flori, s-a tăiat iarba pe terenul de joacă. În septembrie s-a adunat cea mai mare grupă de

până acum, 50 de voluntari reprezentând 9 Familii Kolping, cele din Gheorgheni, Sighișoara, Odorheiu Secuiesc, Toplița, Cristuru Secuiesc, Miercurea Ciuc, Săcele, Cristur și Sânmartin. Participanții s-au implicat cu entuziasm, au curățat ferestrele, căsuțele, camerele din casa, au reparat gardurile, au înlăturat arborii periculoşi, au făcut reparaţii în băi, tinerii au ajutat la mutarea mobilelor din căsuțe. La sfârșitul zilei membrii au participat la liturghia celebrată de dl. Preot Tóth János din Cristur. Pe lângă aceste zile de muncă voluntară, anul 2018 a adus centrului de recreere Kolping Ivó mai multe noutăți. Cu sprijin financiar din partea Organizației Kolping România şi din partea diecezei partenere din Würzburg, Germania, 5 căsuțe au fost complet renovate. Căsuțele au căpătat un acoperiș nou, geamurile și ușile au fost schimbate, pardoseala și pereții reînnoiţi. S-au făcut modificări și la scări. Pe lângă căsuțe am reușit să schimbăm și ușile de intrare de la băi. Totodată, cu sprijinul financiar al Familiei Kolping din Großostheim, s-au putut face renovări şi în sala de mese. După un an atât de productiv, Kolping Alba se poate pregăti de aniversarea de jubileu de 20 de ani de la înființarea taberei din 1999.

Kolping România 2018

43


Adunare Generală și alegeri, Cristuru Secuiesc - 10 Noiembrie 2018 -

L a 10 noiembrie 2018 a avut loc adunarea generală Kolping Alba la Cristuru Secuiesc cu participarea

reprezentanților a 19 Familii Kolping din dieceză. După imnul Kolping au urmat cuvintele de salut ale praesesului Gödri István și ale președintelui Aczél Barna. Familiile Kolping au prezentat un scurt raport despre activitatea anuală a familiei lor.

Din raportul de activitate la nivel diecezan a reieșit că anul acesta membrii familiilor au fost mai activi la nivel diecezan și mai mulți au participat la evenimentele organizate de Kolping Alba. Totodată am existat mai multe întâlniri între reprezentanții Kolping Alba și Kolping Wurzburg. După prezentarea rapoartelor de activitate au avut loc alegerile. Conducerea diecezană 2014-2018 a transmis mulțumiri pentru activităţile şi colaborarea din această perioadă. Secretara diecezană Tánczos Edit a prezentat procedura de votare. Au fost prezentaţi candidații pentru noul termen de patru ani. Praesesul diecezan și președintele diecezan au fost singurii candidați realeși, iar membrii de conducere au fost aleși prin vot secret. Astfel conducerea Kolping Alba pe perioada 2018-2022 este alcătuită din 9 persoane după cum urmează: Gödri István, praeses diecezan Aczél Barna, președinte diecezan Joó Aniella membru conducere (FK Cristuru Secuiesc) Bende Tünde membru conducere (FK Gheorgheni) Sólyom Hajnal membru conducere, reprezentant tineret (FK Gheorgheni) Kiss-Miki Levente membru conducere (FK Reghin) Baricz Gergely membru conducere (FK Borzont) câte un reprezentant din partea Familiilor Kolping Sighișoara și Mediaș. După anunțarea noii conduceri participanții au spus rugăciunea pentru canonizarea lui Adolph Kolping și au cântat Cântecul Kolping. La sfârșitul adunării generale reprezentanții familiilor au preluat pachețelele cu dulciuri trimise de dieceza parteneră ca să le dăruiască diferitelor grupuri de copii și adulți din dieceză.

44

Kolping România 2018


Parteneriat Kolping Alba - Kolping Würzburg Îparteneriat ntre Kolping Alba și Kolping Würzburg există un de 25 de ani. Anul acesta ca și în anii prec-

edenți au avut loc diferite întâlniri. La sfârșitul lunii mai Thomas Röhrs împreună cu 9 membri Kolping reprezentând Familiile Kolping din Alzenau, Hösbach, Amorbach, Aschaffenburg-Schweinheim și Großostheim au petrecut o săptămână la noi. Aceste Familii cât și Familiile Kolping din Heidingsfeld, Garitz și Münnerstadt formează grupul Arbeitskreis-Rumänien (AK-Rumänien) care are scopul de a întări și coordona parteneriatul dintre Kolping La 28 iunie Sylvia Christ (secretara diecezană) împreWürzburg și Kolping Alba. Vizitatorii au fost întâmpună cu domnii Stefan Bothe, Tiberius Donea și Raininați de Familie Kolping din Cristuru Secuiesc și de er Füßer reprezentânt Fundația și Organizația Kolping membrii conducerii diecezane. Würzburg au făcut o vizită la Centrul de recreere Ivó pentru a discuta despre finanțarea lucrărilor de renovări și a taberei de vară pentru copii. Această vizită personală precum și toate celelalte au avut efecte pozitive și au contribuit la consolidarea parteneriatului.

Campania „Pachețele cu dulciuri” lansată de fostul referent de formare Erhard May în anul 1996 a devenit un model de succes ajungând la a 23-a ediție. Până în prezent aproape 335 000 de pachete au fost colectate de Familii partenere din Germania și distribuite de Familiile Kolping Alba în școli, spitale, case de bătrâni.

Kolping România 2018

45


Aniversarea a 25 de ani ai Familiei Kolping

Sângiorgiu de Mureș La 15 decembrie 2018 Familia Kolping Sângiorgiu

de Mureș a sărbătorit a 25-a aniversare de la înființare. Sărbătoarea a început cu sfânta liturghie celebrată de arhidiaconul din Târgu Mureș, Oláh Dénes. Cântecele liturgice au fost cântate de ansamblul In Aeternum al familiei Kolping Reghin și corul Cum Jubilo din Reghin. Biserica medievală de aproape 700 de ani a fost plină de musafiri: au fost prezenți consilierii locali, domnul primar Sófalvi Szabolcs, preotul unitarian, invitați, prieteni din Ungaria, Familiile Kolping din Borzont,

Familia Kolping gazdă a oferit musafirilor o masă plină de mâncăruri delicioase care a fost servită într-o atmosferă plină de veselie. Aniversarea celor 25 de ani este o ocazie de a privi înapoi la experienţele trăite, cu nostalgie şi recunoştinţă. Domnul să binecuvânteze viața și activitatea Familiei Kolping Sângiorgiu de Mureș!

Ernei și Gheorgheni, precum și diferite comunități mici de la parohiile care ajută munca de formare a domnului praeses Baricz Lajos. După sfânta liturghie invitații au mers cu steagurile Kolping în sala mare a Casei de cultură unde a continuat sărbătoarea jubiliară. Domnul primar, domnul praeses Baricz Lajos, Eigel Tibor, vicepreședintele KOR, Kiss-Miki Levente, membru de conducere Kolping Alba, domnul praeses al Familiei Kolping Ernei și președinții Familiilor Kolping au salutat pe cei prezenți. După partea introductivă a urmat programul cultural: corul a cântat și tinerii au dansat dansuri populare, după care a fost prezentată cartea și albumul cuprinzând evenimentele derulate în cei 25 de ani ai Familiei Kolping.

Eigel Katalin

46

Kolping România 2018


Alte activități la nivel regional și local Kolping Banat


Pelerinaj la Basilica Minor Sf. Maria Radna Îorganizat n data de 5 mai 2018 a avut loc pelerinajul la Basilica Maria Radna. Au participat 55

de membri Kolping din mai multe asociații: Chișineu Cris, Timișoara Millennium, Timișoara Sf. Maria, Dumbravita și Cenad. Sfânta Liturghie solemnă a fost oficiată în limbile română și maghiară de către Pr. Dan Groza din Chișineu Criș – Paeses Kolping Banat, și Pr. Vicar Nicolae Teodorescu. Transportul și masa de prânz au fost asigurate de către Kolping Banat. Acest pelerinaj a fost organizat din dorința de a avea o zi de rugaciune împreună, ca în fiecare an. Membrii Kolping s-au bucurat de o zi specială la una dintre cele mai vechi mânăstiri din vestul țării. Mănăstirea Sfânta Maria din Radna se află în orașul Lipova, județul Arad, și este principalul loc de pelerinaj din Dieceza de Timișoara. În anul 1992 papa Ioan Paul al II-lea a conferit mănăstirii titlul de basilica minor. Viorica Ursan Familia Kolping Timișoara Sf. Maria

48

Kolping România 2018


Campionat de fotbal în Banat

Cupa Kolping Banat la fotbal, ediția a XII, a avut loc în 2 iunie 2018, pe terenul de sport al comunei Liebling, Timiș. Campionatul a avut trei secţiuni: Adulţi, participant tineri (începând cu clasa a IX-a). Juniori I, participant copiii până la clasa a VIII-a inclusiv. Juniori II, participant copiii până la clasa a VI-a inclusiv.

Participanții, asociațiile Uivar (2 echipe), Sânandrei (2 echipe) și Liebling (4 echipe) s-au luptat pentru a obține cupele puse în joc.

În deschidere părintele Dragoș Vasile a spus o rugăciune pentru echipele aliniate la start, apoi arbitrii voluntari au dat startul la meciuri. Pe toată perioada evenimentului s-a asigurat asistenţă medicală, iar președintele organizației locale de fotbal a făcut toate demersurile necesare pentru a asigura condiţii impecabile. Primăria locală și Școală Liebling au fost parteneri în această activitate. Cel mai implicat în derularea evenimentului a fost președintele laic al Familiei Kolping Liebling, Vasian Petru. După desfășurarea meciurilor conform planificării, s-au desemnat câștigătorii: Juniori ÎI: locul I: Uivar; locul II: F.K.Liebling; locul III: Școala Liebling Juniori I: locul I: Atletico Liebling; locul ÎI: Școala Liebling; locul III: Uivar; IV Sânandrei Tineri: locul I: Sânandrei; locul II: Asociația Liebling; locul III: Sf. Anton Liebling Învingătorii au fost recompensaţi cu cupe şi medalii din partea Kolping Banat. Toţi participanţii au fost felicitaţi şi invitaţi să participe şi la următoarele ediţii ale competiţiei. Prof. Nicoleta Mărghitaș

Kolping România 2018

49


Festival de Gulaș in Banat Îdengulaș data de 16 iunie, Familia Kolping Dumbrăvița/Ujszentes a organizat al 11- lea festival lângă Sala Polivalentă din localitate.

Praeses-ul Mathe Lajos împreună cu Kadar Gyorgy și un grup de voluntari au organizat evenimentul într-un mod exemplar, fiind asigurate: umbrele pentru protecție solară, mese, bănci, lemne, apă, prăituri, apă, suc, înghețată și pălincă.

Au fost prezente mai multe asociații Kolping din Banat: Cenad, Timișoara Sfânta Maria, Timișoara Millennium, Otelec, Sânandrei, Liebling. Alături de acestea au mai luat parte două asociații din Serbia: Szajan și Padej, precum şi Brigitte Balazs –președintele Familiei Kolping Szajan și Anna Lengyel - președintele Kolping Serbia.

50

Kolping România 2018


Cupa Kolping la șah

- edițiile VIII și IX -

M embrii Familiei Kolping “Sfânta Maria Timișoara” si voluntari au organizat în

anul 2018, în parteneriat cu Clubul Sportiv “Mediator”- Giarmata Vii și Forumul Democrat al Germanilor din Banat două ediţii ale “Cupei Kolping la șah” – Ediția a VIII-a, în data de 3 martie 2018 şi a IX-a, în data de 24 noiembrie 2018. Ambele ediţii “Cupa Kolping la șah” au avut loc în Timişoara la Casa Adam Müller Guttenbrunn. Au participat copii, tineri și studenți din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, aparținând cluburilor sportive școlare, cluburilor de șah sau copiii care pur si simplu practică acest sport doar în familie. Concursul de șah s-a desfășurat pe parcursul a 7 runde, între orele 9:00- 16:00, întreaga acțiune fiind organizată de membri ai Familiei Kplping Sf. Maria si voluntari, oameni care aleg voluntariatul ca o formă de a îmbunătăți necondiţionat viața celor de lângă ei. La încheierea concursului, toții șahiștii au primit diplome, precum şi cadouri pregătite de către membrii Familiei Kolping ,,Sfânta Maria” și stegulețe Kolping. Ocupanții primelor locuri au primit cupe și medalii, prin contribuția Kolping România – proiectul K100. Ursan Maria Bernadeta

Kolping România 2018

51


Întâlnirea Familiilor Kolping din Banat

- ediția a III-a, Timișoara -

La iniţiativa şi cu sprijinul financiar al Organ-

izaţiei Kolping Banat, Familia Kolping Sfânta Maria Timişoara 89 a organizat în data de 13.10.2018 ediţia a III - a a Întâlnirii Familiilor Kolping din Banat. Evenimentul a început cu Sfânta Liturghie care a avut loc în Biserica Greco-Catolică Sfântul Iosif (Piaţa 700) şi a fost celebrate de cei doi conducători spirituali – Nicolae Teodorescu, vicar Foraneu de Timişoara, şi parohul Dan Groza, conducătorul spiritual Kolping Banat. Continuarea a fost la Casa Adam Muller Gutenbrunn, unde domnul Ioan Szabo, preşedintele Kolping Banat şi domnul Radu Boitoş, preşedintele Familiei Kolping Sfânta Maria au salutat participanţii şi au prezentat programul întâlnirii. La această ediţie au participat aproximativ 60 de persoane din Familiile Kolping , Pecica, Chişineu Criş, Otelec, Uivar, Milleniumm la care se adaugă gazda evenimentului, Familia Kolping Sfânta Maria Timișoara ’89. Surpriza plăcută a constituit-o prezenţa la eveniment a vecinilor noştri din Serbia, familiile Kolping din Sajan şi din Padej. Participantii au adus preparate proprii, pregătite cu multă dragoste, gospodinele întrecându-se în măiestrie. Muzica de dans, asigurată prin bunăvoinţa domnului Ioan Szabo, preşedintele Kolping Banat, a fost cea care a contribuit la crearea atmosferei, prilejuind totodată schimbul cultural – întrucât melodiile româneşti au alternat cu cele maghiare. Programul muzical în limba română a fost susţinut cu multă pasiune de către corul Familiei Kolping Sfânta Maria Timişoara, condus de doamna profesor Doina Bosca, şi de duetul format din soliştii Darius Teucă şi Ionuţ Anghelescu, care au interpretat muzică folk. Familia Kolping Chişineu Criş a asigurat un moment muzical, solista grupului fiind tânăra Molnar Eszter. Evenimentul a confirmat încă o dată relaţiile amiabile existente între etniile din Banat, inclusiv pe plan spiritual. Ursan Maria Bernadeta

52

Kolping România 2018


Coroana de Advent În

anul 2018 Familia Kolping Timișoara Millennium a confecționat coronițe de Advent în scop caritabil. Dobre împreună cu Maria și Sandor Petofi au vizitat Asociația persoanelor cu handicap locomotor din Timișoara cărora leau dus pachete de Crăciun. Coroana de Advent este un imn adus naturii care revine la viaţă, atunci când totul pare a se sfârşi, un imn adus luminii care învinge întunericul, un imn adus lui Cristos, adevărata lumină, care vine să învingă întunericul răului şi al morţii. Ramurile mereu verzi de brad sau de pin care ornează coroana sunt semnele speranţei şi ale vieţii fără de sfârşit, ale vieţii veşnice. Aceste ramuri amintesc de intrarea lui Isus în Ierusalim, primit cu ramuri şi salutat ca rege şi Mesia. Pentru ornamentarea coroanei se folosesc benzi de hârtie roşie sau violet: roşu sau roz, simbolul iubirii lui Isus care devine om; violet, semn al pocăinţei şi al convertirii pentru a ne pregăti pentru venirea sa. Cele patru lumânări arată cele patru săptămâni ale timpului Adventului. Aprinderea succesivă a lumânărilor indică apropierea progresivă a Naşterii lui Isus, progresiva victorie a luminii asupra întunericului. De aceea e bine ca aprinderea lor să aibă loc seara, pe întuneric. La început lumânările erau trei de culoare violet şi una de culoare roşie: violet pentru a indica penitenţa şi convertirea la Dumnezeu, roşie ca semn al bucuriei pentru iminenta naştere a lui Isus (cea roşie se aprinde în a treia duminică de Advent, numită chiar Gaudete– bucuraţi-vă). Ele pot fi însă toate de culoare albă sau în patru culori diferite. Fiecare lumânare îşi are semnificaţia sa religioasă. Conform tradiţiei, ele sunt denumite astfel:

– prima este lumânarea profetului; ea invită la speranţă. Cu mulţi ani înainte de naşterea lui Isus, profeţii au vorbit poporului invitându-1 să aştepte venirea Domnului şi să nu-şi piardă speranţa; – a doua este lumânarea Betleemului, cetatea în care s-a născut Mesia, Isus Cristos, Mântuitorul tutur or oamenilor; – a treia este lumânarea păstorilor, cei care au primit cei dintâi vestea Naşterii Domnului, o veste care le-a umplut inimile de bucurie. – a patra este lumânarea îngerilor; ei au adus vestea că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi oamenii şi datorită acestei iubiri el a decis să se nască între noi.

Kolping România 2018

Eduard Dobre

53


Ziua Adolph Kolping în Banat

Aniversarea a 25 de ani ai Familiei Kolping Pecica

Alături de ziua Adolf Kolping, sărbătorită anual de către Familiile Kolping din Banat în preajma zilei de 4

decembrie, în anul 2018, în 8 decembrie s-au aniversat și 25 de ani ai Familiei Kolping Pecica. Membrii Familiei Kolping Pecica au știut să-l onoreze pe cel care acum 25 de ani, cu un grup de tineri inimoși a constituit și dezvoltat Familia Kolping din Pecica, părintele József Heinrich, acum paroh la Otelec. Deși astăzi numărul membrilor și activitățile s-au redus prin plecarea tinerilor, membrii se întâlnesc cu plăcere ca și în urmă cu 25 de ani. Președinte Familiei Kolping, domnul Emeric Kocsik a organizat împreună cu membrii Kolping o zi demnă de o aniversare de 25 de ani. Evenimentul a debutat cu o sfântă liturghie concelebrată de Pr. József Heinrich, Pr. Daniel Groza, Pr. Ferenc Czeglédi și Pr. George Rădulescu. După încheierea sfintei liturghii, cei prezenți au continuat aniversarea într-o sală amenajată în urmă cu 25 de ani (un spațiu abandonat). A urmat apoi o succintă prezentare a perioadei de Advent și a semnificației coroniței de advent. Organizatorii au dat participanților prilejul să-și dovedească îndemânarea în cadrul unui atelier, să construiască coronițe de advent și decorațiuni de Crăciun. Atmosfera a fost întreținută de grupul de tineri din Comuna Pecica. Ei au interpretat colinde și au dansat dansuri maghiare specifice zonei. Au participat reprezentanți ai Familiilor Kolping Millenium și Sfânta Maria din Timișoara, Sfântul Andrei din Sânandrei, Familia Kolping Liebling, Otelec și Uivar, Chișineu Criș și Szaján din Serbia. Din partea Kolping România, doamna Daniela Bărbulescu a mulțumit organizatorilor și i-a stimulat să-și continue activitățile în cadrul Familiei Kolping din Pecica, transmițând totodată salutări și din partea domnului Eduard Dobre, secretar central Kolping România. Întâlnirea a fost un prilej de rememorare dar și de a privi spre viitor, spre noi activități, în concordanță cu nevoile timpului și implicarea membrilor Kolping. Daniela Bărbulescu

54

Kolping România 2018


Familia Kolping Sfânta Maria Timișoara ’89

O binefacere pentru sufletul nostru: hrănirea celor săraci În cadrul adunării generale a Familiei Kolping Sfânta Maria care a avut loc în februarie 2018, membrii au

hotărât ca, în data de 24.03.2018, să gătească pentru beneficiarii cantinei sociale pe care asociația o gestionează din 1995. Membrii Kolping au cumpărat alimentele, au gătit pentru 40 de persoane și au făcut o analiză a zilei. La activitate au fost prezenţi şi membrii corului Familiei Kolping. 12 beneficiari ai cantinei și membrii ai familiilor lor au beneficiat de această acţiune.

Înainte de sfințirea bucatelor de către conducătorul spiritual, părintele vicar Nicolae Teodorescu, președintele Familiei Kolping Sfânta Maria, domnul Radu Boitoș, a făcut o scurtă prezentare a asociației și a activităților pe care le desfășoară. Membrii Kolping au discutat cu beneficiarii despre situaţiile problematice cu care aceştia se confruntă. Gratitudinea celor care au beneficiat de o masă caldă și modul în care s-a desfășurat această zi i-au determinat pe membrii Kolping să mai planifice astfel de acțiuni.

Kolping România 2018

55

Magda Ghenici


25 de ani - Fereastra spre trecut pentru a pregăti viitorul În data de 09.06.2018, Familia Kolping Sfânta Maria Timisoara’89 a aniversat cei 25 de ani de activitate continuă. Evenimentul a început la Biserica GrecoCatolica din Piața Vf.cu Dor, acolo unde în urmă cu 25 de ani, după întâlniri cu părintele Alfred Weis, conducător spiritual la Kolping Viena, s-a constituit Asociația ,,Familia Kolping Sf. Maria Timișoara’89”. Participanții au fost invitați să vizioneze panouri cu fotografii în care au fost surprinse principalele momente din activitatea membrilor, a acțiunilor de voluntariat întreprinse de-a lungul anilor.

Panourile au fost realizate de doamnele Renate Șubert și Viorica Ursan. La orele 10,00 a început sfânta liturghie oficiată de consilierul eparhial şi protopop de Timişoara, pr.Nicolae Ovidiu Teodorescu (președintele spiritual al Familiei Kolping Sf. Maria Timișoara’89), pr. George Radulescu (praeses greco-catolic Banat), pr. Vasile Borda și pr. Ioan Dunca. După încheierea sfintei liturghii, pr.Nicolae Ovidiu Teodorescu a prezentat aspecte privind înființarea asociației în cadrul comunității greco-catolice din Timișoara și traiectoria acesteia de-a lungul celor 25 de ani. Președintele Familiei Kolping Sf. Maria- Timișoara 89, dl. Radu Mihai Boitoș, unul dintre membrii fondatori ai asociației, a prezentat activitățile care se desfășoară în prezent. A fost citită o scrisoare a d-nei Barbat care s-a preocupat o perioadă îndelungată să asigure hrana intelectuală a comunității prin recenzii de cărți ale lui Nicolae Steinhardt, Andrei Pleșu. Momentul artistic a fost susținut de dl. Ioan Drozman, care a îmbinat Exodul israelitiilor, alungarea din Egipt, cu melodioase pasaje muzicale interpretate la fluier. D-na Daniela Bărbulescu, presedintele Asociației Kolping Romania, a asigurat comunitatea de întregul sprijin al asociației pe care o conduce. În continuare, în cadrul Casei Marienheim, familia Diaconescu, familie care realizează de ani buni hrana pentru Cantina Socială, a pregătit pentru participanți o agapă. S-au depănat amintiri, s-au făcut planuri de viitor și toți au cântat împreună cu Darius Teucă și Ion Andreescu, responsabilii cu buna dispoziție a familiei. După 25 de ani de activitate în folosul comunității greco-catolice, într-o zi ploioasă de vară, sufletul membriilor a fost animat de amintiri readuse la viață prin imagini, prin muzică și nu în ultimul rând prin miresmele delicioase ale bucatelor. Renate Șubert

56

Kolping România 2018


Corul Kolping la Festivalul de Colinde

„Cântecele Betleemului”

În 8-9 decembrie 2018 s-a desfășurat la Timișoara

Festivalul de colinde “Cântecele Betleeemului”, la Parohia Timișoara – Zona Dacia, ajungând la ediția XIV. De la înființarea acestui festival, Corul Kolping (Sfânta Maria Timișoara) compus din cca 30 de persoane - amatori și profesioniști, condus de doamna profesoară Doina Boșca, a participat în fiecare an.

În acest an, alături de corul Kolping, au interpretat colinde, 13 coruri printre care corul claselor de teologie ortodoxă, coruri ale mai multor parohii din Timișoara și din zona Timișoarei. Au participat coruri de adulți și de copii. În data de 19.12.2018, corul Kolping a mai interpretat şi alte colinde la Filarmonica de Stat Banatul din Timișoara.

Kolping România 2018

57

Daniela Bărbulescu


Alte activități la nivel regional și local Kolping Moldova


Consiliul Director Kolping Moldova Îavutn dataloc deprimul 10 februarie 2018, la Bacău, a consiliu director al asociaţiei Kolping Moldova, un pas important în activitatea la nivel regional. Au fost prezenţi membri ai asociaţiilor din Bacău, Bârlad, Oituz şi Ploscuţeni. Ziua a început cu participarea la sfânta Liturghie, celebrată la biserica de la Izvoare, unde părintele Adam Lucian a întâmpinat participanţii. Propunerile de activităţi au fost numeroase, voluntariatul şi formarea tinerei generaţii rămânând în centrul atenţiei.

Astfel încât, pe lângă acţiuni de voluntariat, întâlniri de formare pentru tineri şi adulţi, tabere de muncă, anul acesta s-a luat iniţiativa de a organiza Calea Crucii pentru voluntari, iniţiativă ce presupune organizarea de către voluntari a rugăciunii o data pe săptămână, participarea, o dată în timpul Postului Mare, a tuturor asociaţiilor de voluntari din parohie la Calea Crucii şi desfăşurarea unei acţiuni de voluntariat în acest timp, recomandarea fiind participarea la acţiunea 40 de zile pentru viaţă sau Marşul pentru viaţă. Acţiunea se va finaliza în sâmbăta de dinainte de Duminica Floriilor, pe 24 martie, când se organizează Calea Crucii pe dealul Ciciola, Valea Mare. Anul acesta vor fi desfăşurate vizite ale partenerilor asociaţiei noastre din Germania şi Elveţia cu scopul schimbului de experienţă, dar şi cu dorinţa de a promova activitatea centrului educativ de la Oituz, loc unde copiii din familii dezavantajate primesc educaţie şi grijă. Monica Benedic

Kolping România 2018

59


Oituz - Apele trec, solidaritatea rămâne L a începutul lunii iulie 2018, România s-a confruntat cu probleme serioase din cauza

inundațiilor. Din păcate, foarte mulți oameni au simțit într-un mod real această cruntă și traumatizantă experiență. Comuna Oituz din județul Bacău nu a fost ocolită de volumul mare de apă acumulat de pe versanți în Râul Oituz. O parte a satului formată din 13 familii asistate social, situată în imediata apropiere a râului nu a fost ferită de furia apelor. Pentru oamenii de aici, legătura cu satul era o punte care a fost distrusă de ape. Practic au rămas peste noapte aproape izolați. Singura posibilitate de a ajunge în sat este un ocol destul de mare și periculos de-a lungul malului râului, prin noroi și prin grădinile oamenilor. Aceste familii au 16 copii care au trăit trauma de a se refugia din calea apelor neștiind dacă se vor mai întoarce în casa lor. Voluntarii Kolping din Oituz împreună cu părintele paroh, Farțade Bernardin, au mers în mijlocul celor 13 familii, au oferit alimente de bază, au adus o alinare și o încurajare în acele momente grele. Alimentele au fost donate de Magazinul CENTRAL din localitate dar a existat sprijin şi din partea surorilor Congregaţiei „Fiicele Sfântului Francisc” din Satu Nou.

Acest ajutor nu a rezolvat problema, dar s-a dorit a fi un impuls pentru semeni, ca şi ei să aibă inițiativa de a dărui sprijin. Voluntarii au organizat sâmbătă, 7 iulie, la Centrul Educațional Kolping, o zi împreună cu copii din cele 13 familii: jocuri, concursuri, ateliere de discuții, moment spiritual, masa de prânz, o zi a bucuriei și a copilăriei. La această acțiune au participat și copii din satul Ferăstrău care, la fel, a fost greu încercat de inundații. Mulțumim tuturor voluntarilor și celor care ne-au sprijinit în acest modest demers de solidaritate față de semenii noștri aflați la grea încercare! Corneliu Bulai

60

Kolping România 2018


Pelerinajul tinerilor la Cacica

Îlocalitatea n fiecare an, dieceza de Iași organizează la Sanctuarul închinat „Adormirii Maicii Domnului” din Cacica, jud. Suceava, pentru toti creștinii din dieceză un pelerinaj dedicat Mariei. Mii de pelerini

din toate parohiile diecezei, asociații de laici, congregații, sunt prezente și experimentează puterea rugăciunii comune timp de două zile (14 şi 15 august). Anul acesta printre pelerini au fost prezenţi ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, care şi-a serbat jubileul de aur (50 de ani) al slujirii preoţeşti la sanctuarul de la Cacica, PS Petru Gherghel, PS Aurel Percă, PS János Székely, episcop de Szobathelyi (HU), dar şi Mons. Ionuţ-Paul Strejac şi Mons. Mihăiţă Blaj, care lucrează în diplomaţia Sfântului Scaun. În afara pelerinilor din România, au fost prezenţi credincioşi din Republica Moldova, Polonia, Germania, Ungaria, Austria, Italia. Asociația Kolping Moldova a fost reprezentată printr-un grup de tineri voluntari din Familia Kolping Oituz, care au participat la momentele propuse în programul celor două zile dar în mod special au participat la pelerinajul tinerilor parcurgând împreună cu preoți și episcopi o distanță de 5 Km în cântece și rugăciune. Participarea la un astfel de pelerinaj poate ocaziona o trăire specială. Pentru tineri este un exercițiu de c redință și experimentare a rugăciunii comune, o oportunitate pentru regăsirea de sine, o întâlnire cu pacea sufletească în condiţiile în care realitatea românească și internațională poate fi încărcată de provocări şi dileme dificil de gestionat. Participarea la un pelerinaj poate să nu însemne mare lucru, dar dacă oamenii vor duce în familia lor, la locul de muncă, în relațiile sociale pacea sufletească şi echilibrul dobândit prin rugăciune, există şanse ca exemplul personal să funcţioneze ca un catalizator pentru schimbarea celorlalţi şi pentru o mai bună capacitate de gestionare, în interesul tuturor, a situaţiilor dificile cu care ne confruntăm în viaţa de zi cu zi.

Kolping România 2018

Alexandra Domocoș

61


„Încalță un copil” - Acțiune Caritabilă în

Asociația Kolping Moldova „Numai oamenii buni pot face timpurile mai bune.” Adolph Kolping

Srilorubînimpulsul acestei încurajări şi al exemplului Fericitului A. Kolping, care a dat piept cu realitatea timpucare a trait, începând ca ucenic al unui cizmar, s-a concretizat acţiunea caritabilă „Încalţă un copil”,

desfăşurată în comunitățile din Oituz și Ploscuţeni. Acțiunea a constat în amenajarea de către voluntari a unor cutii (instalate în diferite locuri publice) unde fiecare persoană sau familie a fost invitată să doneze încălțăminte pentru copii (în condiții bune pentru purtat), urmând ca la sfârșitul acțiunii copiii din familii nevoiașe să primească această încălțăminte. Nu a fost o acțiune ușoară deoarece a necesitat identificarea familiilor, a copiilor acestora, a numărului corespunzător la încălțăminte pentru a putea realiza un pachet personalizat pentru fiecare copil. Tinerii voluntari Kolping împreună cu învățătorii și educatorii din două școli din comunitate au identificat copiii care aveau nevoie de aceste încălțări și au pregătit pachete personalizate conținând ghetuțe și dulciuri. Au fost colectate peste 300 de perechi de încălțăminte, iar acțiunea de donare a avut loc în cadrul fiecărei școli. Pachete personalizate au mai primit și copiii din Asociatia „Maria Montini Lavezzari” coordonată de surorile benedictine. Monica Benedic 62

Kolping România 2018


Tabăra de muncă pentru tineri, Kolping Moldova „Numai oamenii buni pot face timpurile mai bune.” Adolph Kolping

SFericitului ub impulsul acestei încurajări şi al exemplului A. Kolping, care a dat piept cu realitatea

timpurilor în care a trait, începând ca ucenic al unui cizmar, s-a concretizat acţiunea caritabilă „Încalţă un copil”, desfăşurată în comunitățile din Oituz și Ploscuţeni.

Acțiunea a constat în amenajarea de către voluntari a unor cutii (instalate în diferite locuri publice) unde fiecare persoană sau familie a fost invitată să doneze încălțăminte pentru copii (în condiții bune pentru purtat), urmând ca la sfârșitul acțiunii copiii din familii nevoiașe să primească această încălțăminte. Nu a fost o acțiune ușoară deoarece a necesitat identificarea familiilor, a copiilor acestora, a numărului corespunzător la încălțăminte pentru a putea realiza un pachet personalizat pentru fiecare copil. Tinerii voluntari Kolping împreună cu învățătorii și educatorii din două școli din comunitate au identificat copiii care aveau nevoie de aceste încălțări și au pregătit pachete personalizate conținând ghetuțe și dulciuri. Au fost colectate peste 300 de perechi de încălțăminte, iar acțiunea de donare a avut loc în cadrul fiecărei școli. Pachete personalizate au mai primit și copiii din Asociatia „Maria Montini Lavezzari” coordonată de surorile benedictine. Monica Benedic

Kolping România 2018

63


Oituz - Concertul de Crăciun - ediția a II-a -

P entru al doilea an consecutiv Centrul Educațional Kolping din Oituz a organizat Con-

certul caritabil de Crăciun în luna decembrie 2018. Scopul organizării acestui concert a fost strângerea de fonduri pentru pregătirea unei mese festive, beneficiarii fiind 20 de familii nevoiașe din Oituz care se vor bucura de această masă, iar copiii vor primi cadouri. La ediția din acest an a concertului s-a alăturat cauzei noastre și un partener, SC. TORNATOR. Srl (Ocolul Silvic Privat din localitate), care a dorit să sprijine organizarea și buna desfășurare a concertului. Muzica simfonică a deschis prima parte a concertului, artiștii și invitații noștri speciali din acest an fiind cvartetul AVANTGARDE, care aparține Orchestrei Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău. Pentru partea a doua, am invitat și în acest an corul bărbătesc „Magnificat”, condus de Prof. Constantin Aristică Vaida. Corul format din seminariștii Liceului catolic „Fericitul Ieremia”, Onești, este un cor cu o bogată tradiție și recunoaștere pe plan regional și național.Spectatorii au avut bucuria să asculte un program deosebit de colinde tradiționale românești precum și partituri celebre internaționale. Ne bucurăm că și în acest an a fost posibilă organizarea acestui concert care, pe lângă latura caritativă, are și misiunea de a oferi comunității din Oituz posibilitatea accesului la momente deosebite care să îmbogățească viața culturală a oamenilor și a comunității. Corneliu Bulai

64

Kolping România 2018


Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România


Prezentare KOR O rganizația Centrală a Familiilor Kolping din România - KOR a fost înființată în anul 1994 la Timișoara. Scopul său este de a contribui la dezvoltarea generală a membrilor societăţii - inclusiv pentru diferitele categorii marginalizate social, de a promova responsabilitatea socială şi dezvoltarea unei societăţi echitabile şi incluzive. Membrii KOR sunt Asociațiile Kolping România, Kolping Banat, Kolping Moldova, Kolping Alba, Kolping Elveția, Kolping Internațional. KOR este structura specializată care gestionează proiectele, măsurile de educație și formare profesională, patrimoniul și investițiile. KOR are misiunea de a transpune în practică idealurile Kolping în România. În centrul muncii noastre se află omul ca persoană. Prin activităţile pe care le oferim dorim ca oamenii să-şi dezvolte aptitudinile, talentele şi să-şi organizeze în mod responsabil viaţa. De-a lungul anilor, principalele proiecte și programe s-au axat pe dezvoltare comunitară, educație, formare profesională, consultanță și mentorat pentru asociațiile locale, democrație participativă, economie socială.

66

Kolping România 2018


Raport Activitate KOR - 2018 -

A dunarea generală În data de 21 aprilie în Caransebeș s-a întrunit

Adunarea Generală KOR, fiind prezenți 13 delegați din partea următoarelor asociații membre: Kolping România, Kolping Alba, Kolping Banat, Kolping Moldova, Familia Kolping Oradea, Familia Kolping Satu-Mare și Kolping Elveția.

Kolping Internațional a depus cererea de retragere din asociație și solicită KOR-ul participarea în comun la proiecte care au în vedere politica de colaborare și dezvoltare. Acest lucru este o recunoaștere a dezvoltării asociației din ultimii ani, KOR-ul devenind o asociație solidă care nu mai are nevoie de sprijin din partea Kolping Internațional. Adunarea Generală a aprobat bilanțul anului 2017, bugetul pentru 2018 și propunerea privind descărarea de gestiune a Consiliului Director și a directorului asociației.

Consiliul Director s-a întrunit în Timișoara și Alba Iulia asigurând conducerea operativă a asociației.Următoarea Adunare Generală este programată să aibă loc în data de 5-6 aprilie 2019 în Casa Kolping din Brașov.

Kolping România 2018

67


KOR - Organizaţia Centrală a Familiilor Kolping din România În ceea ce priveşte activitatea financiară la Organizaţia Centrală a Familiilor Kolping din România sunt de notat venituri totale de 2.526.650,00 (520.411,00 POCU) înregitrate în anul 2018, din care: 2.206.902,00 venituri pentru activitățile fără scop patrimonial, 319.748,00 lei venituri economice (chirii pentru imobilele din Brașov și Caransebeș ). Din cheltuielile totale de 2.347.037,00 lei cea mai mare parte s-a referit la activitățile fără scop patrimonial, adică 1.765.811,00 (din care pentru proiectul POCU 520.411,00), activităților economice le-a revenit suma de 581.226,00 lei (în general amortizări pentru clădirile deținute și lucrările de demolare).

Asociația încheie anul cu un excedent de 441.091,00 lei și o pierdere de 261.478,00 lei din activitățile econmice. Veniturile din donaţii au fost de 483.228 lei, iar din contributii de 191.527 lei. Sponsorizările au reprezentat 5.127,90 lei, cotizațiile membrilor 3.190 lei, veniturile din dividende 650.000 lei, granturi din străinătate 37.304 lei precum și cedarea unor active (Casa Kolping Blaj) a reprezentat suma de 311.151 lei. La finalul anului 2018, asociația avea 12 angajați pe următoarele proiecte: Centrul Educațional Oituz, Centrul de Integrare Caransebes, și angajații pentru coordonare în regiuni și în Timișoara. În proiectul POCU a fost angrenați 12 angajați cu normă parțială și 20 de evaluatori pentru cursurile de competențe antreprenoriale.

68

Kolping România 2018


C asa Calfelor Timișoara Lucrările de demolare la proiectul Casa Calfelor Timişoara au început în luna iunie 2018 prin implicarea

voluntară a mai multor asociații Kolping din Banat alături de reprezentanții ai Asociației Calfelor Sibiu. După demolare a fost sortat lemnul și au fost refăcute clădirile vecinilor situate pe limita de proprietate. Orgnizarea de șantier a presupus achiziționarea de containere dormitor și crearea de condiții de locuit pentru o mică echipă condusă de Viorel Constandiș, cu care asociația noastră a mai lucrat împreună în Brașov și Oituz. O parte din cărămidă a fost refolosită pentru consolidarea și construcția gardurilor. Ideea de proiect a fost definitivată fiind cooptat în echipă alături de arh. Filip Eugen și arh. Ferencz Konig din Timișoara. Alături de noi l-am avut și pe arh. Jurg Muller din Weinfelden/Elvetia. Cei 11 vecini și-au dat acordul notarial în vederea construcției, unii dintre ei fiind ajutați cu materiale din demolare sau efectiv prin refacerea caselor situate pe limita de proprietate. O altă investiție o reprezintă achiziția pentru suma de 565.000 lei a imobilului situat pe str. Cezar Boliac nr 13. Acest imobil era un adevărat focar de infecție, cei 15 locatari clandestini depozitând gunoi ani de zile atât în clădire cât și în grădină. Trebuie menționată implicarea membrilor Kolping din Timișoara, timp de două săptămâni pentru igienizarea zonei. Astfel Casa Calfelor va avea două corpuri de clădire care să acopere întreaga paletă a activităților în cadrul Centrului de instruire și a spațiilor administrative necesare ascociației. Am primit donații pentru acest proiect din partea: Kolping Baar (11.000 Euro), Kolping Erfurt (6000 Euro), Kolping Bamberg (5000 Euro), Kolping Limburg (2000 Euro).

C entrul Educaţional Oituz Atelierul de manufactură a fost finalizat și inaugurat în 23 aprilie. Finisajele realizate prin implicarea lui

Lucian & Valentin Ioja sunt pentru o clădire rezidențială, astfel că atelierul și-a găsit alte întrebuințări decât cele stabilite inițial. Astfel, va fi nevoie de un alt atelier, clădirea construită urmând să fie folosită pentru activitățile Centrului Educațional Oituz. Alături de atelier sunt și alte realizări care înnobilează aceast proiect, precum: grădina de legume, sera, locul de joacă, cotețul de găini și alte amenajări. Investitia totală pentru anul 2018 se ridica la circa 95.000 lei. Activitatea Centrului Educațional condus de Cornel & Cornelia Bulai a crescut față de startul proiectului din septembrie 2016, ajungând la un număr de 15 copii, beneficiari ai serciciilor din famili nevoiașe și 30 de copii care achită taxă. Veniturile au putut fi diversificate şi prin organizarea de evenimente la sfâșit de săptămână. Astfel veniturile au atins circa 295.000 lei, iar cheltuielile circa 287.000 lei. Centrul Educațional are o finanțare lunară asigurată de către familia Regina & Johannes Schmitt din Nürnberg. Pentru realizarea locului de joacă Familia Kolping Weinfelden a contribuit cu suma de 5000 CHF.

Kolping România 2018

69


C asa Kolping Ploscuțeni Au fost investiți peste 30.000 lei în amenajarea spațiilor interioare (toalete, cabine de duș), precum și alimen-

tarea cu apă și construcția unei fose septice. Casa Kolping oferă posibilități pentru cazarea grupurilor de copii și tineri cât și pentru activitățile locale ale asociației.

C asa Kolping Rusca Montană Imobilul a găzduit în trecut foarte multe eveni-

mente ale grupurilor de copii și tineri, însă de mai mulți ani imobilul nu mai este funcțional. Investiția de 36.000 lei a presupus refacerea mansardei, amenajate în anul 1993, și recompartimentarea acesteia. Au mai fost înlocuite ferestrele și au fost începute lucrările de instalații electrice și sanitare. Se are în vedere amenajarea a 10 camere cu 24 de locuri (28 capacitate maximă), fiecare cu grup sanitar separat. Pentru a asigura un minim confort mai sunt necesare: amenjarea bucătăriei cu acces pentru oaspeți, sala de mese, rezervor de apă, fosă septică. Lucrările sunt conduse de către Emil Pribil, iar pentru demontarea lemnului în vederea refolosirii acestuia este responsabil Emil Sporer.

C entrul de Integrare Caransebes La activitățile centrului sunt prezenți tineri și copii care își exersează manualitatea prin activități în atelierul

de manufactură sau în bucătărie și în grădină. Numărul celor care frecventează astfel de activități a ajuns la 20 și îmbucurător este faptul că avem și voluntari care participă la activități. Au fost organizate 3 expoziții cu vânzare rezultând o sumă de 1710 lei cu care au fost achiziționate alte materiale. Proiectul a fost finanțat cu suma de 58.666 lei, cea mai mare parte fiind preluată de către Kolping Erfurt din fondurile Aktion Mensch.

B rașov La Braşov un generator de energie întră în funcțiune după apariția unei pene de curent și asigură necesarul

pentru întreaga clădire. Lucian Ioja a reușit să implementeze cu succes acest proiect din fondurile Kolping Concept SRL. Investițiile pentru utilare și moderinzare repezintă circa 70.000 lei. In Caransebeș investițiile au continuat prin modernizarea băilor și a camerelor (49.000 lei), precum și în utilarea bucătăriei.

70

Kolping România 2018


K olping Concept SRL Societatea și-a crescut veniturile la 4.816.033 lei (creștere cu 22% față de 2017) și cheltuielile de 3.588.629 lei

(creștere de 10% față de 2017), înregistrând un profit de 1.227.596 lei față de 685.664 lei în 2017 (+79 % ). Kolping Concept SRL a avut în 2018 un număr de 31 angajați în Brașov și 8 angajați în Caransebeș. Gradul de ocupare a atins 78,50%. De notat este că și în Caransebes s-a reușit obținerea unui profit de 52.000 lei, deși după primele 4 luni locația înregistra pierderi. Kolping Concept urmează să-și extindă activitățile în Oituz prin înființarea unui punct de lucru. În echipa executivă a hotelului Kolping din Brașov a revenit Elena Ciurilă după concediul maternal, preluând conducerea de la Farcaș Maria. Astfel, alături de Lucian Ioja și Nicoleta Pălăduță s-a întregit echipa operativă. În Caransebeș, conducerea pensiunii a fost preluată cu succes de către tânărul Cristian Muțiu.

T abăra Ivo Pentru finalizarea renovării tuturor căsuțelor a fost alocată suma de peste 60.000 lei. A fost refăcut acoperișul, pardoseala, ușile au fost schimbate, iar izolația asigură acum un confort sporit.

C asa Kolping Blaj După o lungă perioadă în care activitățile din Blaj au stagnat, imobilul a fost vândut, astfel capitolul Blaj fiind unul închis. De-a lungul timpului au fost organizate 11 serii de curs pentru meseriile de vânzător produse alimentare și nealimentare, 4 serii de curs pentru meseria de zidar, activități pentru tineri cu dizabilități, cursuri de alfabetizare, cursuri de limba gemană și engleză, cursuri de educație civică și implicare democratică. În Blaj și-a avut sediul Kolping Alba Făgăraș, de aici fiind coordonate proiectele pentru comunitățile locale, dintre care amintim: salon de frizerie în Jidvei, loc de joacă în Sebeș, combină la Comăna de Jos, sală de calculatoare în Șinca Veche, construcția de toalete la Școala nr.2 Blaj, tâmplărie în Hodac.

A sociația Kolping România Asociația a plătit K100 către 6 Familii Kolping. Au mai fost achitate și 17 premii a 400 Lei pentru acțiunile de voluntariat, precum și cotizația de 16.920 lei către Kolping Internațional și Kolping Europa. Cotizațiile reprezintă veniturile de bază pentru asociație.

Eduard Dobre

Kolping România 2018

71


Educație și Formare


Centrul de formare practică în turism, Kolping Brașov

Îselecție n data de 26 iunie 2018 s-a încheiat prima etapă de a elevilor Școlii Profesionale Duale în

Ospitalitate “CoolAcademy”, școală susținută de Organizația Kolping România și Hotelul Kolping din Brașov, alături de parteneri de renume în domeniu: Hotel Aro Palace, Sergiana Grup, Hotel Teleferic, Ana Hotels, Hotel Alpin. Din cei 42 de elevi admiși, au fost selectaţi 4 elevi care, in următorii 3 ani, vor efectua stagiul de practică în Centrul de Formare Practică Kolping din Brașov, context în care vor avea oportunitatea de a aprofunda cunoștintele și de a dezvolta abilitățile aferente meseriilor de ospătar, bucătar și lucrător hotelier. În anul școlar 2017-2018 a fost susţinută practica a 15 elevi, dintre care 4 vor susține examenul de absolvire a Școlii Profesionale, calificarea Ospătari, la sfârsitul lunii iulie. Dintre absolvenții acestei scoli, 2 vor rămâne ca și angajați ai Hotelului Kolping, ceilalți îndreptandu-se către alte locații de top din domeniu. Nicoleta Pălăduță, Coordonator formare profesională

Kolping România 2018

73


Concursul Viitorilor Bucătari în Făgăraș E levi de la diferite Școli de formare profesională din județul Brașov s-au întrunit în cadrul unui concurs organizat deja la a treia ediție în Făgăraș. Concursul Junior Șenchea Chef a avut loc in data de 25.04.2018, fiind organizat de către Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea. Au concurat 4 echipe din licee din judetul

Brasov, renumite pentru clasele de bucatari: Licelul Tehnologic “Ioan Senchea”-Fagaras, Colegiul Tehnic “Simion Mehedinti”-Codlea, Colegiul “Aurel Vijoli”-Fagaras, si Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” din Brașov. Echipa Colegiului Tehnic Maria Baiulescu a ocupat locul I fiind formată din 5 elevi, dintre care, 3 elevi practicanti in anul III de la Hotelul Kolping Brasov: Brumar Razvan, Joacabine Madalina si Ardeleanu Raluca. Christian Macedonski – consilier local în Brașov a evidențiat participarea elevilor de la Colegiul Tehnic Maria Baiulescu ca reprezentanți ai învățământului professional dual și aportul Kolping pentru implementarea acestui sistem. Echipa Hotelului Kolping Brasov a sustinut participarea elevilor la concurs prin alegerea si coordonarea realizarii preparatelor in perioada premergatoare concursului.

Nicoleta Pălăduță

74

Kolping România 2018


Cooperare internațională - Proiecte Finanțate prin programul Erasmus+

1. Smart communication – Smart Youth Participation

Îcommunication n mai 2018 am încheiat cu succes proiectul”Smart – Smart Youth Participation”, cofi-

nanțat prin Programul Erasmus+. Proiectul a reunit parteneri in Polonia, Solvenia, Germania și România, a avut durata de doi ani și scopul de a identifica cele mai bune practici în domeniul noilor tehnologii și al comunicării. Reamintim câteva dintre activitățile și rezultatele de care au beneficiat tinerii noștri din România: •4 seminarii transnaționale la Koln, Brașov, Ljubljana și Cracovia. Au participat 64 de tineri, dintre care 16 din România; •15 activități de educație non-formală la nivel național (seminarii, întâlniri tematice); •10 evenimente de multiplicare (întâlnire lideri de grup, tabere, ateliere de lucru); •Platformă on-line cu exemple bună practică și materiale instruire; •Ghid pentru formatori. În 2018, finalul proiectului a culminat cu redactarea și diseminarea unui ghid de bune practici, însumând metodele folosite de cele patru organizații partenere în activitatea de tineret la nivel de comunicare și PR.

Kolping România 2018

75


2.

Model of Youth Development for Employment

Ε16.-20.05.2018 n anul 2018, în cadrul acestui proiect, au avut loc două întâlniri transnaționale: Seminarul Managerial and leadership skills, Cracovia/Polonia

•13-18.08.2018 Schimbul de tineret Me on the Labor Market, Sremski Karlovci /Serbia Evenimentul din august 2018 a fost ultima întâlnire de tineret din cadrul acestui proiect. Schimbul de tineri a fost organizat la Sremski Karlovci, iar cei 30 de participanți au reprezentat țările partnere: Serbia, Polonia și România. Kolping România a fost reprezentată de 9 tineri din Timișoara, Liebling și Zărnești. Pe parcursul unei săptămâni antrenante, tinerii au învățat cât este de important să-și urmeze visele și cum își pot transforma pasiunile în afaceri de succes. Formatorii au abordat teme legate de relevanţa fiecărei profesii, discriminare la locul de muncă, modalităţi de lucru în echipă, gestionarea conflictelor. A fost un proiect extrem reușit, care și-a atins toți indicatorii propuși şi a adus un plus de calitate în implementarea acestui tip de proiecte cu finanțare Erasmus+. Dintre rezultate amintim: • 4 activități de mobilitate • 3 seminarii transnaționale în fiecare țară, cu 21 de participanți din România • Schimb de experiență pentru tineri în Serbia. Au participat 24 de tineri, 9 din România • 87 beneficiari direcți • pagină web dedicată proiectului • Ghid practic pentru educația antreprenorială în 4 limbi - ENG, SRB, PL & RO - fiecare în 100 de exemplare și în format pentru descărcare (acces liber) • Clip de promovare a antreprenoriatului (5 minute) în ENG, SRB, PL & RO - disponibil și în format pentru descărcare (acces liber) • 2 întâlniri parteneriat (pregătire și evaluare proiect) • 3 evenimente de promovare cu 90 participanți.

76

Kolping România 2018


3.

Proiectul: Erasmus Coffee – Colaborare pentru comerț echitabil și educație

P olonia, Germania, România, Mexic și Honduras sunt țările partenere într-un nou proiect finanțat prin Programul Erasmus+. Proiectul este implementat în parteneriat de Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

Poland (Polonia), Obra Kolping en Honduras (Honduras), Fundacion Padre Adolpfo Kolping (Mexic), Organizatia Centrala a Familiilor Kolping din Romania, FRDL Malopolska Institute of Local Government and Administration (Polonia) şi Langen Kaffee GmbH (Germania) şi urmărește: • încurajarea colaborării și a schimburilor de idei între tinerii angajați, • îmbunătățirea calității muncii în rândul tinerilor și a programelor de specializare non-formale, • promovarea mobilității transnaționale de învățare non-formală, • încurajarea organizațiilor să crească nivelul de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. În perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2018, la Cracovia, a avut loc prima întâlnire dintre cei 6 parteneri ai proiectului și s-au stabilit locațiile și perioada de desfășurare a întâlnirilor din anul 2019, mai precis: •18.02. – 23.02.2019: Seminar transnational Danli/Honduras •08.04. – 15.04.2019: Vizită de studiu Paderborn/Germania •19.08. – 28.08.2019: Schimb de tineret Ciudad de Mexico/Mexic KOR oferă tinerilor posibilitatea de a participa la schimbul de tineret “My Cup of Coffee” în Ciudad de Mexico și pune la dispoziție 4 locuri la nivel național. Cei patru tineri selectați pentru schimbul din Mexic vor fi implicați în proiect pe toată durata desfășurării acestuia: 01.04.2019 – 31.08.2020.

Kolping România 2018

77

Monica Munteanu


Servicii Sociale


Centrul Educațional Kolping din Oituz - Activități 2018 -

ÎKOLPING n anul 2018 CENTRUL EDUCAȚIONAL DIN OITUZ a împlinit 2 ani. În acest

an, numărul de copii care au beneficiat de serviciile din cadrul centrului a crescut de la 20 la 45, au venit persoane noi în echipă, s-au diversificat activitățile propuse și au existat câteva investiții importante cu ajutorul Kolping România și a donatorilor. Centrul oferă zilnic activități în regim școală după școală pentru copiii din localitatea Oituz, județul Bacău. După programul școlar, de la ora 11.30, copiii cu vârsta între 4 și 12 ani, vin la centrul nostru și, până la ora 17.00, beneficiază de următoarele servicii:

• Transport de la școală la centru și după program până acasă. • Prânz gătit în bucătăria noastră în condiții de maximă igienă și atenție. • Spațiu de joacă • Ajutor în rezolvarea temelor școlare • Servicii de igienizare, duș, spălat haine (acolo unde este cazul) • Alfabetizare (acolo unde este cazul) • Ateliere pe diferite teme: pictură, teatru, dans, spiritualitate, bune maniere, etc. • Ajutor pentru familii nevoiașe (mâncare, alimente, haine și alte lucruri obținute din campaniile desfășurate împreună cu voluntarii) • Acţiuni de voluntariat pentru sprijinirea copiilor nevoiași: Masa de Crăciun pentru familiile nevoiașe, Concertul caritabil de Crăciun, Campania „ Încalță un copil”, Campania de sprijinire a familiilor afectate de inundații, Tabăra pentru copiii din familiile afectate de inundații. S-au alăturat echipei centrului: Violeta Eghet la grupa piticilor, Alexandra Petrișor la bucătărie și un voluntar, Mihaela Domocoș, care asistă la activităţi administrative și sprijină la coordonarea grupei copiilor care au nevoie de alfabetizare. Anul 2018 a fost un an în care centrul a devenit un reper important, educațional și social, recunoscut și credibil la nivel de comunitate. Corneliu Bulai

Kolping România 2018

79


Cina pentru Familiile Nevoiașe P entru al treilea an consecutiv, Centrul Educațional Kolping din Oituz a organizat o cină

festivă pentru familiile nevoiașe din localitate. Acțiunea din acest an a avut loc în data de 10 ianuarie 2018 și a fost susținută din banii obținuți în urma organizării Concertului de Crăciun. Astfel, la această cină au fost prezente 25 de familii nevoiașe, copii și părinți (65 persoane), care s-au bucurat de o seară frumoasă, tombolă (premiul cel mare fiind o bicicletă) şi un recital de muzică populară susținut de două tinere talente din Oituz, Andrada Barote și Larisa Lupu. Întâlnirea a fost deschisă de părintele paroh, Farțade Bernardin, printr-o rugăciune pentru familii care, dintr-un motiv sau altul, ajung să trăiască la limita extremă a sărăciei. Seara a continuat cu o tombolă în care fiecare copil sau părinte a câștigat câte un premiu, iar la final fiecare familie a primit un pachet cu alimente și alte lucruri utile.

Mulțumirile pentru realizarea acestei acțiuni caritabile au fost adresate voluntarilor Kolping din Oituz, donatorilor și partenerilor Centrului Educațional, precum şi firmei TORNATOR SRL (Ocolul silvic privat din Oituz) şi Asociatiei Familia Kolping din Gheorgheni care a ajutat cu conținutul pachetelor pentru cele 25 de familii. Recunoştinţa se răsfrânge şi asupra tuturor persoanelor din Oituz care de mulți ani susțin cu încredere, participă și încurajează acțiunile organizate de către voluntarii Kolping pentru diferite cauze sociale din localitate! Corneliu Bulai

80

Kolping România 2018


Școala de Vară pentru Copii

E ste al doilea an în care, pentru vacanța de vară, în cadrul Centrului Educațional din Oituz, copiii au fost invitați la programul Școlii de vară care s-a desfășurat în perioada 18 iunie – 10 august 2018.

Au fost înscriși 50 de copii cu vârste între 3 si 10 ani, copii care, timp de 8 săptămâni, au participat la activitățile propuse în programul centrului: teme de vacanță, concursuri, dansuri, jocuri de vacanță, ateliere haioase, ateliere prin care încurajăm comunicarea, încrederea în sine, comportamentul frumos. Foarte important a fost şi sprijinul tinerilor voluntari în număr de 20, câte 4 în fiecare zi. Noutatea pentru această vacanță a fost faptul că, pentru o zi pe săptămână, grupele de copii au intrat în noul atelier-școală pentru activități de deprindere a abilităților practice. Copiii au lucrat la o plăcuță din lemn pe care au scris numele familiei și numărul casei lor, iar la final, împreună cu părinții, vor prinde această plăcuță pe poarta casei lor. Atracția numărul unu pentru toți copiii a fost locul de joacă, castelul din lemn și groapa de nisip unde toți cei mici au droit să se joace. Activitățile Școlii de vară au dorit să aducă bucuria jocului şi a prieteniei în rândul participanţilor. Corneliu Bulai

Kolping România 2018

81


Centrul de integrare din Caransebeș C entru de Integrare din Caransebeș și-a început activitatea în martie 2016, cu spijin financiar din

partea Aktion Mensch. Centrul oferă programe integrate de servicii: consiliere, formare, ergoterapie pentru persoanele cu marginalizate, mai precis pentru tineri cu dizabilități din comunitate și tineri instituționalizați în cadrul Complexului de Servicii Sociale „Bunavestire” din Caransebeș. Pe parcursul anului 2018, beneficiarii centrului au fost implicați în activități de terapie ocupațională în mai multe domenii: manufactură, grădinărit și bucătărie. Împreună cu voluntarii din Atelieru’ lui Heinz și pedagogii sociali au confecționat diverse obiecte decorative, cu care au participat la evenimente de promovare și târguri. Fondurile obținute din vânzarea produselor handmade au fost folosite exclusiv pentru beneficari și activitățile centrului. S-a lucrat intens, cu interes şi motivaţie, iar tinerii au învățat de-a lungul timpului valoarea muncii pentru propria persoană și pentru grup. Tinerii au învățat să gătească sau au exersat rețete deja cunoscute, au îngrijit grădina de legume și au plantat flori. Amintim câteva dintre activitățile de interes pentru beneficiarii centrului și alți tineri voluntari din comunitate: • Confecționare de măști pentru carnaval – Bal de Fărşang, organizat de Kolping Millennium la Ghiroda; • Week-end pe Muntele Mic: „Hai afară la zăpadă”; • Confecționare de mărțișoare și ornamente de Paște; • Confecționarea de obiecte decorative din ghip și lemn; • Vizite în comunitate, vizionare de filme și spectacole de teatru; • Aniversări și excursii (la Turnu Ruieni, Oravița, Reșița și Timișoara). În luna iunie au primit vizita partenerilor de la Erfurt. Delegația a fost condusă de către d-na Annette Müller – secretarul diecezan al Kolping Erfurt. Principala preocupare este asigurarea sustenabilității proiectului, având în vedere faptul că într-un orizont de timp destul de apropiat finanțarea se încheie. În cursul anului au fost organizate numeroase ieșiri în oraș la picnic, antrenamente sportive și distractive, jocuri de societate, spectacole, filme, activități sportive, activități recreative la care au participat beneficiari ai Centrului de Integrare din Caransebeş și voluntari ai Clubului Impact Vox, cu care se colaborează din primul an de proiect. Monica Munteanu

82

Kolping România 2018


Dăruim o Școală în Senegal D epartamentul de Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara în parteneriat cu

Asociația LaRotllana Badalona – Barcelona Spania și Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România și-au unit forțele în vederea construirii unei școli în satul Sare Omar-ly (Gumal), din Regiunea Tambacounda – Senegal. Școala va funcționa pentru un număr de 70 de copii, cu vârste cuprinse între 6 – 12 ani. Educația primară este obligatorie și gratuită în Senegal, însă din păcate, sărăcia extremă îi conduce pe mulți părinți și copii departe de mediul educațional. În prezent în Senegal, la sat, nu există o tradiție școlară, localnicii nu cunosc efectele pe care le poate avea școala asupra educației copiilor, asupra vieții lor, asupra familiilor lor. În aceste condiţii, obiectivul proiectului a fost construirea unei școli în satul Sare Omar-ly (Gumal), din Regiunea Tambacounda – Senegal pentru un număr de 70 de copii cu vârste cuprinse între 6 – 12 ani. Școala reprezintă prima școală din istoria orașului Gumal şi va oferi copiilor africani șansa la un viitor mai bun. Suma necesară pentru construirea și dotarea unei școli în această țară africană a fost de 17.000 Euro. În anul 2018, KOR sprijin acest demers de strângere de fonduri prin deschiderea unui cont bancar special pentru campania ”Dăruim o școală în Senegal”. Inițiatorii acestui proiect le mulțumesc sponsorilor și donatorilor din România pentru spijin și contribuția financiară, care a făcut posibilă finalizarea acestui edificiu: • S.C. Scan Tim S.R.L • Asociația Familia Kolping Millennium • ARDI – Asociația Română de Dezvoltare Internațională • Universitatea de Vest din Timișoara – Studenții Departamentului de Asistență Socială • KOR – Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România • Alte personae private. Datorită acestor eforturi conjugate, construcția este aproape de final, iar școala va fi inaugurată în martie 2019.

Kolping România 2018

83

Monica Munteanu


Investiții și Dezvoltare


Lucrări de Modernizare la Casa Kolping Ploscuțeni

P entru anul 2018, Adunarea Generală KOR a decis alocarea sumei de 27.000 lei pentru construirea și

amenajarea toaletelor și a spațiului pentru dușuri din interiorul casei Kolping Ploscuţeni, precum și refacerea instalațiilor sanitare și electrice. Această investiție era necesară pentru a îmbunătăți condițiile, oferind astfel posibilitatea de a găzdui grupuri de copii sau tineri din localitate sau din alte regiuni. Sprijinul financiar din partea KOR a fost completat de aportul unei echipe de profesionişti: dl Valentin Iojă, coordonatorul lucrării, Lucian Iojă din partea Kolping România, dl Adrian Butnaru și ucenicul Marinuș Cojocaru, executanții lucrărilor, dl Cornel Mihăeș, președintele Kolping Ploscuțeni, dar și familii din asociația locală care au sprijinit buna desfășurare a lucrărilor. Familia Kolping din Ploscuțeni este una dintre primele asociații ale laicilor catolici înființate după anii 90 în Dieceza de Iași. De-a lungul timpului, comunitatea din Ploscuțeni și membrii asociației au beneficiat de sprijin uman și profesional prin proiectele economice derulate: atelier de tâmplărie, atelier de dărăcit, magazin alimentar, centru de îngrijire la domiciliu, cursuri de formare profesională în domeniul asistenței medicale la domiciliu etc. La toate acestea, se mai adaugă foarte multe oportunități pentru tineri și adulți. Aceștia au avut posibilitatea să participe la seminarii naționale și internaționale, întâlniri de parteneriat, tabere de voluntariat și multe alte acțiuni care au dat șansa participanților de a se dezvolta personal și ca echipă. Casa Kolping din Ploscuțeni reprezintă locul unde membrii si voluntarii asociației se pot întâlni, își pot desfășura activitățile locale sau regionale. Săptămânal, aici sunt organizate activități cu copiii din familiile nevoiașe, acțiuni coordonate de către doamna Monica Benedic, și tot aici funcționează un mic atelier de confecționat lumânări, coordonat de către dl Cornel Mihăeș.

Kolping România 2018

85

Cornel Bulai


Antreprenor la Centru

- Un nou Proiect cu Finanțare Europreană

Îproiect n 19 ianuarie 2018, KOR a începtul un nou finanțat din Fondul Social European,

prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți. ANTREPRENOR LA CENTRU - Competitivitate economică și acțiuni de creștere a ocupării în Regiunea Centru este un proiect integrat de susținere a culturii antreprenoriale, în scopul înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban și creării de noi locuri de muncă. Proiectul se implementează în Regiunea Centru, în parteneriat cu Asociația Caritas-Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, pe o durată de 36 luni și are un buget de 14.728.674,88 lei. Proiectul vizează: 1. Formare profesională: curs de specializare competente antreprenoriale pentru 350 persoane 2. Finanțarea celor mai calitative 61 planuri de afaceri cu sume cuprinse între 25.000 și 37.000 Euro, 3. Stagii de practică în companii cu domenii de activitate similare planurilor de afaceri selectate, 4. Servicii personalizate de consiliere/ mentorat/consultanță antreprenorială, 5.Workshop-uri interactive pentru dezvoltarea afacerilor: Management operațional, Evidența financiară a afacerii, Strategii de marketing și vânzari, Accesare de granturi pentru IMM-uri, Tehnici de promovare și realizare a identității vizuale a firmei, 6. Crearea a minim 122 locuri de muncă în întreprinderile nou înființate, 7. Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate FSE, 8. Program de asistenţă antreprenorială pentru conectarea întreprinderilor din proiect la mediul de afaceri local.

86

Kolping România 2018


A nul 2018 a reprezentat o mare povocare pentru implementarea acestui proiect, dat fiind numărul mare de indicatori și termenele foarte strâse de realizare. Cu toate acestea, echipa Kolping, a reușit să îndeplinescă toate rezultatele previzionate și, în unele cazuri, chiar le-a depășit. Am înscris în proiect 141 persoane, dintre care:

• 120 persoane au urmat cursurile de competențe antreprenoriale organizate în lunile aprilie, mai, iunie, iulie; • 109 persoane au fost certificate în urma examenului de absolvire. Au fost organizate 10 examene de absolvire în Brașov, Gheorgheni, Cristuru Secuiesc, Miecurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc și Toplița; • 55 persoane și-au despus planul de afaceri în concurs; • 20 afaceri au fost selectate și vor primi subvenții între 25,000 și 35,000 Euro; • 7 afaceri selectate sunt pe lista de rezervă pentru subvenționare; • 79 persoane au participat la workshopuri tematice; • 20 persoane au urmat stagii de practică în firme cu cod CAEN similar afacerii pentru care vor primi subvenția. Pentru anul 2019 ne propunem înființarea a 20 de întreprinderi (S.R.L.) și autorizarea codurilor CAEN, decontarea a 75% din ajutorul de minimis acordat celor 20 de întreprinderi subvenționate (sumă totală 450.000 Euro), sprijinirea implementării planurilor de afaceri aprobate astfel încât 20 de afaceri să fie funcționale și cel puțin 40 de persoane să fie angajate cu contract de muncă pentru o perioada de minim 18 luni.

Kolping România 2018

87


Kolping Hochdorf din Elveția Salută Kolping România ÎHochdorf, n data de 25 ianuarie 2018, Familia Kolping din Elveția a organizat adunarea general anu-

ală, întâlnire la care a fost invitat și un reprezentant Kolping România. La debutul întâlnirii a fost adus în atenţie faptul că în luna iunie 2017, 30 de persoane din această comunitate au participat la o călătorie de studiu prin România, vizitând asociații și proiecte Kolping în Timișoara, Caransebeș, Rusca Montană, Brașov și Oituz. Au fost prezentate ultimele două proiecte mari din România, atelierul pe lângă Centrul Kolping Social-Educațional Oituz și viitorul proiect Kolping: „Casa Calfelor” din Timișoara. În continuare, adunarea a decurs așa cum e firesc: după rapoartele președintelui, praeses-ului și cenzorilor au urmat momente de vot pe teme de interes pentru activitatea asociaţiei. Un moment special l-a reprezentat alegerea „Fanilor Kolping 2018” cărora le-a fost înmânat pocalul şi trofeul care an de an este înmânat unei persoane sau unui grup de persoane care au dovedit entuziasm special pentru activitățile Kolping ale asociației. Au fost aplaudați voluntarii care au gătit cina pentru această întâlnire și au urmat discuții pe tot felul de subiecte relevante pentru activitatea asociației. Kolping Hochdorf a organizat pe parcursul anului 2017 un numar de 52 de evenimente. La încheierea întâlnirii, membri Kolping din Hochdorf au hotărât să realizeze o fotografie de grup, prin care doresc să mulțumească încă odată tuturor membrilor Kolping din România care și-au dedicat din timpul și energia lor pentru a-i întâmpina cu multă căldură. Salutări speciale au fost transmise către membri Kolping din Rusca Montană, Timișoara și Oituz și către reprezentanții Consiliului Director Kolping România, care i-au însoțit pe drum: Daniela Bărbulescu, președinte, preotul Gödri István, praeses național și Eduard Dobre, secretarul național.

88

Kolping România 2018


Centrul Educațional Kolping din Oituz - Investiții 2018 -

1.

INAUGURAREA ATELIERULUI DE MANUFACTURĂ DIN OITUZ

În pregătire pentru momentul deschiderii și inaugurării atelierului de manufactură în lemn din cadrul Centrului Educațional Kolping din Oituz, sâmbătă, 14 aprilie, membrii Kolping din Oituz și din Ploscuțeni au desfășurat o tabără de sprijin prin muncă pe șantier. Atelierul de manufactură în lemn este un proiect realizat cu sprijinul Kolping Romania și a donatorilor Kolping din Elveția, Austria și Germania. Centrul Educațional Kolping din Oituz a găzduit în data de 23 aprilie 2018 inaugurarea noului atelier de manufactură în lemn, atelier care vine în completarea ofertei educaționale pentru copiii și tinerii din Oituz. Ceremonia de inaugurare a fost condusă de praeses-ul Kolping România, Pr. Istvan Gödri, alături de Pr. Farțade Bernardin, parohul comunității din Oituz și Pr. Ștefan Ciubotaru, praeses-ul asociației diecezane Kolping Moldova. La eveniment au participat: Christoph Pfister din partea Kolping Baar, Elveția, oficialități locale, echipa care a lucrat la construirea atelierului, membri Kolping și voluntari din Oituz și Ploscuțeni. Acest atelier a fost construit după modelul unui atelier similar din Caransebeș şi este menit să ofere tinerilor interesaţi şansa la o pregătire practică pentru piaţa muncii. Construirea atelierului din Oituz a început în septembrie 2017 și a mai cuprins amenajarea unei parcări și a unui spațiu de joacă, precum și o grădină de legume. Întâlnirea s-a încheiat cu mulțumiri pentru susținerea și contribuţia tuturor acestora. Echipa de proiect a fost formată din: Lucian Ioja, Cornel Bulai, Ingrid Arvay, arh. Peter Mrass și Eduard Dobre.

Kolping România 2018

89


Totul a fost posibil cu sprijinul următorilor donatori: ➢ Organizația Kolping Bamberg, care a organizat o strângere de fonduri cu ocazia Crăciunului, astfel Familii Kolping din toată dieceza au donat pentru acest proiect. ➢ Familia Kolping Baar a donat o sumă consistentă, rezultată din colectarea hainelor vechi, activitate la care participă toți membri Kolping din localitatea Baar. ➢ Familia Kolping Hochdorf a decis acordarea unui sprijin în urma unei vizite organizate anul trecut în Oituz. ➢ Familia Kolping Weinfelden a donat o sumă rezultată de la 3 membri Kolping care au lăsat moștenire bani pentru activitățile cu tinerii. ➢ Ordinariatul Episcopiei din Bamberg a preluat cheltuielile de utilare ale atelierului. ➢ Kolping Luxemburg a donat banii necesari achiziționării unui autoturism în vederea asigurării mobilității copiilor și angajaților din centru. ➢ Dl-ul Rudi Hurni a preluat costurile realizării panourilor solare.

2.

OITUZ – LOC DE JOACĂ PENTRU COPII

Copiii din Oituz, voluntarii și întreaga echipă au avut noi motive de bucurie deoarece în curtea Centrului Educațional Oituz a fost construit un spațiu de joacă și o groapă cu nisip pentru copii, realizări întâmpinate cu entuziasm de aceştia. Locul de joacă este atractiv și pentru că în localitate nu există un spațiu amenajat pentru copii. Acest demers s-a dorit a fi şi un impuls pentru comunitate și pentru autoritățile locale în direcţia realizării şi altor demersuri pentru a oferi celor mici oportunitatea de a petrece timpul liber într-un cadru organizat și protejat. Tot în curtea Centrului, completând oferta educațională practică, a fost amenajat un solar pentru legume unde se vor desfășura activități cu copiii pentru învățarea legumiculturii, dar va exista și posibilitatea de a cultiva legumele necesare în bucătăria centrului. Toate acestea au fost posibile cu ajutorul material al colaboratorilor din Familia Kolping Baar și Familia Kolping Weinfelden, Elveția, cărora dorim să le mulțumim din tot sufletul pentru suportul lor.

90

Kolping România 2018


Partenerii din Erfurt în Caransebeș și Timișoara ÎIntegrare/ n Caransebeș a avut loc o întâlnire de lucru în cadrul proiectului Centrul de Integraționszentrum Caransebeș pentru persoanele marginalizate social.

Asociația noastră împreună cu DV Erfurt și-au asumat sprijinirea persoanelor marginalizate social din Caransebes prin diferite activități practice (manufactură, grădinărit, menaj) precum și activități recreative. Principala preocupare a fost asigurarea sustenabilității proiectului având în vedere faptul că, într-un orizont de timp destul de apropiat, finanțarea se încheie. Un alt obiectiv vizat l-a reprezentat vizitarea amplasamentului la viitoarea Casa a Calfelor Kolping Timișoara. Kolping Erfurt sprijină efortul de a pregăti terenul cât și pentru realizarea studiilor necesare cu suma de 7000 Euro. Delegația a fost condusă de către d-na Annette Müller – secretarul (managerul asociației) Kolping Erfurt. Eduard Dobre

Kolping România 2018

91


Centrul de Recreere Kolping din IVÓ A nul 2018 s-a dovedit a fi unul deosebit pentru locația din Izvoarele.

În primăvară s-au demarat și finalizat lucrările de renovare pentru două căsuțe, iar până la sfârșitul anului încă trei căsuțe din totalul de 7 au fost modernizate. Lucrările de modernizare la cele 5 căsuțe au constat în montarea pardoselii, a lambriului, tratarea suprafețelor lemnoase, schimbarea ușilor, geamurilor, caloriferelor, acoperișului. S-a montat în fiecare căsuță un geam suplimentar, s-au schimbat scările, iar acoperișul a fost mărit cu scopul de a proteja scările din lemn.

Totodată, au fost schimbate și ușile de la grupurile sanitare. Toate aceste lucrari au fost efectuate de firma Bubata Trade din Odorheiu Secuiesc și au fost finanțate de Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România, Organizația Diecezană Kolping Würzburg din Germania și Organizația Kolping Alba. Cu ajutorul Familiei Kolping din Grossostheim (Germania) și Organizația Diecezană Kolping Mainz a fost montată pe o suprafață de cca. 100 mp în sala de mese pardoseală din gresie, contribuind astfel și această investiție la mărilrea confortului copiilor și tinerilor în această tabără.

92

Kolping România 2018


Kolping în Presă

Kolping România 2018

93


Kolping în Presă

94

Kolping România 2018


Raportul Cenzorului RAPORT privind verificarea evidentei financiar - contabile incheiate la 31.12.2018 - ORGANIZATIA CENTRALA A FAMILIILOR KOLPING ROMANIA

§1. INTRODUCERE Asociatia Organizatia Centrala a Familiilor Kolping din Romania este inregistrata la Administratia Financiara Timis sub nr. 7445880. Misiunea primita de cenzor consta in verificarea contabilitatii conform reglementarilor legale. Au fost verificate conturile anuale si evidenta financiar contabila la 31.12.2018. Conturile verificate, precum si activitatea desfasurata de Asociatie in perioada supusa controlului au fost stabilite, si respectiv desfasurate sub responsabilitatea conducerii Asociatiei, responsabilitatea cenzorului fiind ca, pe baza verificarii efectuate sa-si exprime o opinie responsabila asupra conformitatii conturilor anuale cu normele contabile si cu reglementarile legale. Conturile anuale verificate sunt cele care reflecta: • Evaluarea principiilor si metodelor contabile utilizate de Asociatie. • Organizarea si desfasurarea evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale, precum si tinerea corecta si la zi a contabilitatii • Exactitatea datelor prezentate in balanta de verificare pe baza datelor inscrise in conturile sintetice si analitice si concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica • Preluarea corecta a datelor in situatiile anuale pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, respectarea normelor metodologice ale Ministerului Finantelor cu privire la intocmirea, verificarea si centralizarea raporturilor anuale ale organizatiilor non profit. • Modul de intocmire a situatiei financiare • Respectarea reglementarilor legale generale, a celor specifice, precum si celor statutare Verificarea conturilor s-a efectuat prin sondaj pentru perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018. Mentionam faptul ca in activitatea de verificare desfasurata atat la analiza detaliata, cat si la examinarea prin sondaje a unor documente justificative si situatii financiare privind valorile si informatiile continute in conturile anuale ale Asociatiei s-a procedat la verificarea balantei de verificare anuale in care se reflecta totalul veniturilor, totalul cheltuielilor, excedentul. § 2. SITUATIILE FINANCIARE ALE EXERCITIULUI 2018 Tabelele urmatoare redau bilantul exercitiului financiar 2018:

SITUATIA PATRIMONIULUI

Indicator A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE II. IMOBILIZARI CORPORALE III. IMOBILIZARI FINANCIARE ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03) B. ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI

Kolping România 2018

Nr. 0 1 2 3 4

2017

2018

0 9.412.420 0 9.412.420

0 9.210.192 0 9.210.192

0 5

0 0

0

95


Raportul Cenzorului II.CREANTE (inclusiv subventii de primit) III. INVESTITII PE TERMEN SCURT IV. CASA SI CONTURI LA BANCI ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08) C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 18) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN H. PROVIZIOANE (ct. 151) I. VENITURI IN AVANS (Subventii) J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL, din care: II. REZERVE DIN REEVALUARE III. REZERVE IV. EXCEDENTUL/PROFITUL SAU SOLD C DEFICITUL/PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD D V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D Repartizarea excedentului/ profitului Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial Repartizarea profitului privind activitatile economice CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+20+21+22-23+24-25-26)

6

655

4.284.557

7 8 9

0 17.486 18.141

0 256.848 4.541.405

10 11

86.236 301.934

809.847 1.331.130

12

-200.371

3.210.275

13

9.212.049

12.420.467

14

408.201

252.737

15 16

0 2.814

0 3.816.230

19 20 21 22

12 58.339 0 8.025.004

1.200 627.452 0 8.353.082

24

194.254

179.613

25

0

0

26 27

0 0

0 0

28

0

0

29

8.803.848

9.161.347

23

96

Kolping România 2018


Raportul Cenzorului CONTUL DE REZULTAT 2018 Indicator

Nr

2017

I. Venituri din activitatile fara scop patrimonial

1

1.268.353

II. Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial

2

1.074.988

III. Rezultatul activitatilor fara scop patrimonial

Excedent (rd. 01 - 02)

3

Deficit (rd. 02 - 01)

4

0

V. Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala

6

0

VI. Rezultatul activitatile cu destinatie speciala

0

0

Excedent (rd. 05 - 06)

7

0

Deficit (rd. 06 - 05)

8

VII. Venituri din activitatile economice *)

9

317.647

VIII. Cheltuieli privind activitatile economice *)

10

316.758

IX. Rezultatul activitatile economice

11 12

0 319.748 581.226

889

XI. Cheltuieli totale (rd. 02+ 06+10)

14

1.391.746

XII. Rezultatul net al exercitiului

16

0

261.478

1.586.000

Deficit /Pierdere (rd. 14 - 13)

0

13

15

0

X. Venituri totale (rd. 01+ 05 + 09)

Excedent / Profit (rd. 13 - 14)

441.091

193.364

5

Pierdere (rd. 10 - 09) *)

1.765.811

IV. Venituri din activitatile cu destinatie special?

Profit (rd. 09 - 10) *)

2018 2.206.902

2.526.650 2.347.037

179.613

194.254

VENITURILE SI CHELTUIELILE PE ACTIVITATI Nr. cont 6022.1

6022.1.1 6022.1.2 6022.1.3 6022.1.5 6022.1.6 6022.1.7 6022.1.8

6028.1.2 6028.2 603 603.02POCU 603.1 603.1.1 603.1.2 603.1.4 603.2 603.2.1 603.2.2 604.1 604.1.1 604.1.2 604.1.3 604.1.4 604.1.5 604.1.7 604.1.8 604.2

Denumire cont CHELT.COMBUSTIBIL-ACTIV. FARA SCOP PATRIM. CHELT. COMBUSTIBIL TIMISOARA CHELT. COMBUSTIBIL OITUZ CHELT. COMBUSTIBIL ALBA - TANCZOS ERASMUS 3 COMBUSTIBIL CARANSEBES CHELT. COMBUSTIBIL PROIECT DEMOLARE BONTILA 14 POCU CHELT ALTE MAT CONSUMABILE POCU CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE-ACTIV. ECONOMICE CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR PROIECTOR EPSON POCU CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR-ACTIV. FARA SCOP PATRIM OBIECTE INV AFP- CENTRU CARANSEBES OBIECTE DE INV AFP - TIMISOARA CHELT. CU OI AFP - BRASOV CH.OB.INV-ACTIV. ECONOMICE CHELT. CU OB DE INV - AE- BV CHELT CU OBIECTE DE INV CARANSEBES CHELT.CU MAT.NESTOCATE-ACTIV. FARA SCOP PATRIM. CHELT. MAT CONSUMABILE SEDIU CHELT. MAT CONSUMABILE OITUZ CHELT MAT CONSUMABILE CARANSEBES ERASMUS 3 CHELT. PROIECT DEMOLARE BONTILA 14 IVO ERASMUS 2 CHELT.CU MAT.NESTOCATE-ACTIVIT.ECONOMICE

Kolping România 2018

97

Suma 35,567 13,151 9,366 3,503 1,314 1,637 106 6,490 18,369 307 131,461 55,257 11,774 3,507 7,472 796 64,430 63,556 874 161,107 56,613 27,315 22,777 8,894 6,170 36,576 2,761 61,491

Cod N N N N N N N N E   N   N N N   E E   N N N N N N N  


Raportul Cenzorului 604.2.1 604.2.2 604.2.3

604.3 605.02POCU 6051.1 6051.1.1 6051.1.2 6051.1.4 6053.1 611.1 611.1.1 611.1.2 611.1.3 612.02POCU 612.1 612.1.1 612.1.2 612.1.3 613.1 621.3POCU 622.1.1 6232.1 6232.1.1 6232.1.2 6232.1.3 6232.1.4 6232.1.6 6232.1.7 6241.1 6241.1.2 6241.1.3 6241.1.4 6241.1.5 625.1 625.1.1 625.1.2 625.1.4 625.1.5 625.1.6 626 6261.1.1 6261.1.2 6262.1 6262.1.1 6262.1.2 6262.1.3 627 628.02POCU 628.1 628.1.1 628.1.3 628.1.4 628.1.5 628.1.7 628.1.9 628.2

MATERIALE PENTRU BRASOV CHELT. MATERIALE CARANSEBES CHELT OITUZ PT ACTIV ECONOMICA MATERIALE NESTOCATE PT.ACTIV. AGRICOLE CHELT ENERGIA, APA POCU82/3/7/105889 CHELT.CU ENERGIA ELECTRICA - ACTIV. ONG CHELT. CU ENERGIE , APA - BONTILA 14 CHELT. ENERGIE,APA - OITUZ CHELT. ENERGIE , APA, CTRCT DEHELEAN CHELT.CONSUM GAZ-ACTIV. ONG CHELT.CU INTRETINEREA SI REP-ACTIVIT.ONG CHELT. REPARATII AUTO TIMISOARA CHELT. REPARATII AUTO OITUZ CHELT. REPARATII AUTO ALBA (TANCZOS EDIT) CHELR CHIRIE LEASING POCU/82/3/7/105889 CHELT.CU CHIRII-ACTIV. FARA SCOP PATRIM. CHELT. CAZARE TIMISOARA CHELT. CAZARE ERASMUS 2 CHELT. CHIRIE SPATIU DEHELEAN CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE-ACTIV. ONG CHELT. CU COLABORATORII - POCU/82/3/7/105889 CHELT. ONORARII ONG - TIMISOARA CHELT.PROTOCOL-ACTIV. ONG CHELT. PROTOCOL ONG TIMISOARA CHELT. PROTOCOL ONG OITUZ ERASMUS 2 CHELT. PROTOCOL CHELT. PROTOCOL CENTRUL CARANSEBES ERASMUS 3 CHELT. PROTOCOL PROIECT DEMOLARE BONTILA 14 CHELT.TRANSP.PERS.-ACTIVIT.ONG CHELT. TRANSP PER ONG-SEDIU CENTRUL DE INTEGRARE CARANSEBES ERASMUS 3 CHELT. TRANSPORT OITUZ CHELT.DEPLASARI-ACTIVITATI ONG CHELT. DEPLASARE ONG CHELT. DEPLASARE ERASMUS 2 ERASMUS 3 ERASMUS 4 POCU CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOMUNICATII CHELT. TELEFONIE OITUZ CHELT. TELEFONIE TIMISOARA CHELT.POSTALE-ACTIVITATI ONG CHELT. POSTALE OITUZ CHELT. POSTALE TIMISOARA CHELT POSTALE CARANSEBES CHELT. CU SERVEN. BANCARE CHELT. SERV PRESTATE POCU82/3/7/105889 CHELT.SERVICII LA TERTI-ACTIV. ONG CHELT. SERV PRESTATE TIMISOARA CHELT. SERV TERTI - OITUZ CHELT. SERV TERTI - ERASMUS 2 SERVICII PRESTATE CARANSEBES ERASMUS 3 IVO CHELT.SERVICII LA TERTI-ACTIV. EC.

98

8,790 10,556 42,145 369 4,528 15,947 1,047 9,561 5,339 10,830 5,961 4,152 990 819 21,660 29,040 275 3,565 25,200 1,026 5,306 3,406 73,839 10,226 61,023 925 1,114 10 541 15,878 10,765 77 200 4,837 37,992 10,293 16,218 3,104 2,482 5,894 1,550 417 2,089 1,676 934 710 32 6,216 14,331 309,868 224,781 21,376 343 8,461 8,589 46,318 61,634

E E E E N N N N N   N N N N   N N N N N N   N N N N N N   N N N N   N N N N N   N N   N N N  N  N   N N N N N N E

Kolping România 2018


Raportul Cenzorului 635.1

635.1.1 635.1.2 635.1.3 635.1.4 635.1.5 635.1.6 635.1.7

635.2 641.02POCU 641.1 6451 6458 646.01POCU 646.02 6551 6552 6581.2 6582 6583.1 6583.2 6588.1 665.1 666 6811.02POCU 6811.1 6811.1POSDRU 6811.2 706.2 7311 7312 7331 7332 7342 738 7392

7392.1 7392.5

7412 7414 7414.02POCU 7415 7415.02POCU 7416.02POCU 7583 7583.1 7584.02POCU 7584.1POS 765 767

CHELT.ALTE IMP. SI TAXE-ACTIV. ONG CHELT. ONG - TIMISOARA CHELT. ONG - CARANSEBES ERASMUS 2 CHELT AFP - BLAJ CHELTUIELI BRASOV TAXE ONG OITUZ ERASMUS 3 CHELT.ALTE IMP.SI TAXE-ACTIV. EC. CHELT SAL AFER POCU82/3/7/105889 CHELT. CU SALARII PERSONAL CTB. UNIT. LA ASIG.SOC. ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC CONTRIB ASIGURATORIE POCU/82/3/7/105889 CONTRIB ASIGURATORIE ONG COTIZATII SI CONTRIB. LA ORGANISME DIN TARA COTIZATII SI CONTRIB. LA ORGANISME INTERNATIONALE DESPAG.,AMENZI,PENALITATI-AE DONATII SI SUBVENTII ACORDATE CHELT.CU CEDAREA ACTIVELOR-AFSP CHELT.CU CEDAREA ACTIVELOR-AE ALTE CHELT.PRIVEN. EXPLOATARE - AFSP DIF.DE CURS VALUTAR - AFSP CHELT. PRIVIND DOBANZILE CH. AMORTIZ MIJ FIXE POCU/82/3/7/105889 CHELT.DE EXPL.CU AMORTIZ.IMOBILIZARI-AFSP CHELTUIELI CU AMORTIZAREA POSDRU CHELT.DE EXPL.CU AMORTIZ.IMOBILIZARI-AE TOTAL CHELTUIELI 2018 VANITURI DIN CHIRII-ACTIVITATI ECONOMICE VEN. DIN COTIZATIILE MEMBRILOR VEN. DIN CONTRIB.BANESTI SAU IN NAT.ALE MEMBRILOR SI SIMPATIZAN VEN. DIN DONATII VEN. DIN SUME SAU BUNURI PRIMITE PRIN SPONSORIZARE VEN. DIN DIVIDENDE OBT.DIN PLASAREA DISP.DIN ACTIV. FARA SCOP PA VEN. EXC.REZULTATE DIN CEDAREA ACTIVELOR CORP.AFL.IN PROPR.PJ F VEN. DIN AJUTOARE SI IMPR.NERAMBURSABILE DIN STRAINATATE ERASMUS 1 ERASMUS 4 VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE POCU VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL POCU/82/3/7/105889 VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC. POCU/82/3/7/105889 VEN SUBVENTI ALTE CHELR POCU/82/3/7/105889 VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR VN.DIN CEDAREA ACTIVELOR-AFSP VENITURI SUBVENTII INVESTITII POCU VEN DIN SUBV AMORTIZARI POSDRU VEN. DIN DIF.DE CURS VALUTAR VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE TOTAL VENITURI 2018 EXCEDENT 2018

Kolping România 2018

86,145 13,922 878 59 2,096 64,222 4,825 144 20,138 360,770 383,995 255 1,837 8,111 8,605 4,000 1,786 5,000 9,283 9,000 129,189 60 5,139 7,967 17,678 5,532 6,644 244,036 2.347.037

N N N N N N N E N N N N N N     E N N E N N N N N N E  

319,748 3,190

E N

191,527 483,228 5,128

N N N

650,000

N

420 37,304 19,101 18,203 78,936 360,770 360,770

N N N N N N

8,111 8,111 54,926 311,151 311,151 17,668 2,814 1,720 7 2.526.650

N N N N N N N N N

179,613

99


Raportul Cenzorului Observatii: - Situatiile financiare prezentate mai sus vor fi inregistrate la Administratia Financiara Timis. Prin verificarea Situatiilor financiare ale anului 2018, cenzorul certifica urmatoarele: o Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale; o Situatiile financiare ofera o situatie reala a patrimoniului si a starii financiare a organizatiei; o Situatiile financiare redau in mod corect activitatea asociatiei. . § 3. CONCLUZII §§ 3.1 Prezentul Raport va fi prezentat Consiliului Organizatiei Centrale a Familiilor Kolping din Romania, in scopul ilustrarii inregistrarii si utilizarii fondurilor primite asociatiei. §§ 3.2 Cenzorul a verificat proiectul situatiilor financiare (Bilant contabil) de la 31.12.2018 ale Asociatiei Centrale a Familiilor Kolping din Romania. Bugetul organizatiei a fost executat sub conducerea Consiliului Director, conform procedurilor legale si a celor interne. §§ 3.3 Cenzorul a realizat verificarea conform cerintelor legale, strategiilor proprii si normelor profesionale in vigoare, compatibile cu normele recunoscute international. Cenzorul a verificat tinerea evidentelor contabile. Verificarea a condus in mod obiectiv la urmatoarele opinii si atestari: a. In baza verificarilor efectuate, cenzorul confirma ca situatiile financiare de la 31.12.2018 sunt intocmite conform reglementarilor in vigoare si ofera o imagine fidela a patrimoniului si a situatiei financiare a organizatiei. Toate inregistrarile au fost efectuate in baza unor documente justificative corect intocmite, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii Nr.82/1991, republicata. b. Documentele contabile si situatiile financiare sunt pastrate si arhivate conform prevederilor legale in vigoare. c. Veniturile si cheltuielile organizatiei sunt realizate si justificate corect. d. Alocarile de fonduri nerambursabile au fost facute in mod rational, conform scopului organizatiei si cu respectarea prevederilor legale. e. In baza documentelor si situatiilor verificate, se poate concluziona ca fondurile nerambursabile primite au fost alocate corect, economic si rational. Cenzor, Expert contabil Dorin Stefanescu

100

Kolping România 2018


Situația Financiară ASOCIATIA KOLPING ROMANIA c.f. 27067975, Capital social 1000 Lei str. PETOFI SANDOR nr. 27 ap. BIR1 cod postal 500107 jud. BRASOV Situatii venituri si cheltuieli 01/01/18 -- 31/12/18 Nr. crt. Explicatii privind operatiunile efectuate

Cheltuieli 1

6571

ACTIUNEA K100

3.150,00

2

6571

CONCURS VOLUNTARIAT

6.800,00

3

6571

450,00

4

6571

5

6571

COTIZATII ORG.KOLPING ROMANIA COTIZATII KOLPING EUROPA COTIZATII KOLPING INTERNATIONAL

5.593,92 11.169,36 Total:

27.163,28

Venituri 1

7311

2

7331

3

7332

V. DIN COTIZATIILE MEMBRILOR V. DIN DONATII - KOR

15.888,00

V. DIN SPONSORIZARI KOLPING CONCEPT SRL

5.000,00

Kolping România 2018

1.260,00

Total:

22.148,00

Deficitt:

-5.015,28

101


Cotizatii KOLPING BANAT, 2018

6200

KOLPING ALBA, 2018

7710

KOLPING MOLDOVA, 2018

1100

FK ATANASIE ANGHEL, 2017-2018

538

FK ORADEA, 2017

100

FK BELFIR, 2018

100

FK GRECO-CATOLICA BV, 2018

140

TOTAL

15888

1. Ajutorare K100 FK SANGIORGIU DE Mures

450

FK SF. MARIA Timisoara

450

FK PLOSCUTENI

450

FK Barlad

450

FK Oituz

450

FK SF. IOSIF BRASOV

450

FK Sanandrei

450

TOTAL

3150

2.Concurs Voluntariat - Premii

6800

Total 1 + 2

9950

Intocmit, Luminiţa Anton

102

Kolping România 2018


Titlu: Raport anual Kolping România 2018 Redacția: Ileana Truică, Monica Munteanu, Eduard Dobre Editor: Darius Jura www.kolping.ro Acest material se poate descărca de pe site-ul www.kolping.ro, sau poate fi trimis prin poștă în urma solicitării dumneavoastră către Secretariatul Central (Str. Petőfi Sándor, Nr. 27, Brașov / email: office@kolping.ro) Anuarul conține materialele pe care asociațiile Kolping le-au trimis colectivului de redacție.


Asociația Kolping România

Str. Petőfi Sándor nr. 27 RO - 500107, Brașov Tel: 0268 512 325 email: office@kolping.ro web: www.kolping.ro

Organizația Centrală a Familiilor Kolping România - Kor Blv. Mihai Eminescu nr. 36 RO - 300000, Timișoara jud. Timiș email: kolping@kolping.ro, www.kolping.ro Dacă doriți să contribuiți contul nostru este: RO95INGB0000999905976632 (ROL) RO75INGB0000999905983976 (EUR)

Profile for Kolping

Anuarul Kolping România 2018  

Anuarul Kolping România 2018  

Advertisement