Page 1

1

Kolping România 2016


2

Kolping România 2016


Cuprins Asociația Kolping România………………………………………………………………………………….5 Dragi surori și frați Kolping din România, ..................................................................... 6 Iubiți prieteni ai Familiei Kolping! ................................................................................ 7 Tabloul activităților Kolping în anul 2016 ...................................................................... 7 Prieteni dragi, ........................................................................................................... 8 Scurtă descriere ........................................................................................................ 9 Adunarea Generală .................................................................................................... 9 Jubileul de argint al beatificării lui Adolph Kolping ....................................................... 10 Vizită la Episcopia de Iași ......................................................................................... 12 Arhiepiscopul Robert Zollitsch în vizită la Caransebeș ................................................... 12 Profil 2017 ............................................................................................................. 14 Consiliul Director ..................................................................................................... 15 Parteneriate ............................................................................................................... 18 Kolping Erfurt vizitează Kolping Banat ........................................................................ 19 Vizită de parteneriat la Münster ................................................................................ 20 Familia Kolping Wesseling în România ........................................................................ 21 Kolping Alba și Kolping Würzburg .............................................................................. 22 Solidaritate pentru Republica Moldova ....................................................................... 25 Formare ..................................................................................................................... 26 Seminar pentru familii în Alba ................................................................................... 27 Workshop în Serbia privind scrierea de proiecte .......................................................... 28 Reprezentări la nivel european și internațional .......................................................... 29 Adunarea Continentală Kolping Europa ...................................................................... 30 Turneul Internațional de Fotbal din Érsekvadkert, Ungaria ............................................ 31 Drumeția Kolping pentru Pace................................................................................... 32 Adunarea Generală Kolping Tineret Europa ................................................................. 33 Tineret ....................................................................................................................... 34 Întâlnire de tineret la Brașov .................................................................................... 35 Inițiative comunitare în Republica Moldova ................................................................. 36 Tinerii Kolping se pregătesc să devină lideri ................................................................ 37 Ziua Mondială a Tineretului Catolic, Cracovia/ Polonia .................................................. 38 Întâlnire de parteneriat la nivel de tineret: Kolping Millennium – Kolping Budapesta ........ 39 Alegeri Kolping Tineret Oituz .................................................................................... 39 Activități în perioada Adventului ................................................................................ 40 Acțiuni de întrajutorare .............................................................................................. 41 K100 ..................................................................................................................... 42 Ilustrata Kolping ..................................................................................................... 43 Concursul de voluntariat .......................................................................................... 44 Alte activități la nivel regional și local ........................................................................ 51 KOLPING ALBA ........................................................................................................ 52 Adunarea Generală .................................................................................................. 52 Pelerinaj la Șumuleu Ciuc ......................................................................................... 52 Zilele de spiritualitate .............................................................................................. 53 20 ani în Familia Kolping Borzont .............................................................................. 53 Vizită la Familiile Kolping .......................................................................................... 54 Zilele voluntariatului ................................................................................................ 54 Retrospectiva activităților în Familia Kolping Gheorgheni .............................................. 55 KOLPING BANAT ..................................................................................................... 56 Ziua Adolph Kolping și Adunarea Generală ................................................................. 56 Balul de Fărșang ..................................................................................................... 57 Seniorii Kolping Banat în pelerinaj la Basilica Minor Sf. Maria Radna .............................. 58 Serbare câmpenească – Festivalul Gulașului ............................................................... 58

3

Kolping România 2016


Cupa Kolping Banat la fotbal ..................................................................................... 59 Întâlnirea Familiilor Kolping din Banat ........................................................................ 59 Ziua Copilului la Chișineu-Criș................................................................................... 60 Sărbători în comunitatea din Pecica ........................................................................... 60 Coronițe de Advent.................................................................................................. 61 Voluntariat la Dumbrăvița ........................................................................................ 61 Liebling - activități în preajma Crăciunului .................................................................. 62 Familia Kolping Sfânta Maria Timișoara ʼ89 ................................................................. 62 Familia Kolping Timişoara Mehala .............................................................................. 63 KOLPING MOLDOVA ................................................................................................ 64 Adunarea Generală .................................................................................................. 64 Acțiune spirituală .................................................................................................... 65 Tabăra de muncă pentru tineret ................................................................................ 65 Târgul caritabil, ediția a III-a .................................................................................... 66 Săptămâna de voluntariat ........................................................................................ 66 Bucuria omului este omul ......................................................................................... 67 Episcopul Diecezei de Iași în vizită la Centrul Educațional Oituz ..................................... 67 Sâmbăta în familie .................................................................................................. 68 KOLPING ORADEA ȘI SATU MARE............................................................................ 69 Acțiune de ecologizare ............................................................................................. 69 Ziua Copilului în Advent ........................................................................................... 69 KOR - Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România .................................... 70 Structura ............................................................................................................... 71 Adunarea generală .................................................................................................. 71 Profilul KOR ............................................................................................................ 72 Echipa de lucru ....................................................................................................... 73 Domenii de activitate ............................................................................................... 74 O scurtă retrospectivă a anului 2016 ......................................................................... 75 EDUCAȚIE ȘI FORMARE ........................................................................................... 77 Curs calificare bucătar ............................................................................................. 77 Școala profesională în sistem dual ............................................................................. 77 Stagii de practică în domeniul hotelier ....................................................................... 78 Cooperare internațională .......................................................................................... 79 SERVICII SOCIALE .................................................................................................. 82 Centrul educațional pentru copii și tineri Oituz ............................................................ 82 Centrul de integrare pentru persoanele cu dizabilități .................................................. 83 INOVARE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ ................................................................... 85 Investiție pentru Casa Calfelor – Kolping Timișoara ..................................................... 85 Investiție pentru construcția și amenajarea Centrului Educațional Oituz ......................... 87 Investiții în Brașov și Caransebeș .............................................................................. 89 Tabara IVO – investiție pentru alimentarea cu apă ...................................................... 90 Aniversare 10 ani – Casa Kolping Brașov .................................................................... 90 Proiect NeZEH – Zero Energy Hotel ........................................................................... 91 Kolping în Presă ...................................................................................................... 92 Raportul cenzorului ................................................................................................ 94

4

Kolping România 2016


5

Kolping România 2016


Dragi surori și frați Kolping din România, Acest anuar oferă o privire de ansamblu asupra activității depuse de către membrii Asociației Kolping România în anul care s-a scurs. Articolele ne arată că viața de zi cu zi a asociației cuprinde, la fiecare nivel al structurii, un program bogat, proiecte de succes și o orientarea către un viitor mai bun. Prin aceasta, Kolping România se profilează ca urmaș demn al fondatorului Adolph Kolping, care și-a îndemnat semenii „să țină seamă de grijile și frământările oamenilor și să le trateze adecvat”. Însuși Adolph Kolping a respectat acest îndemn în mod exemplar și mulți adepți l-au urmat, astfel încât Kolping Internațional cuprinde astăzi 400.000 de membri din 61 de Msgr. Ottmar Dillenburg națiuni, organizate în aproximativ 7.200 de „Familii Kolping”. Praeses General Kolping Cu siguranță nu și-ar fi putut imagina preotul Kolping o Internațional asemenea reușită! Succesul a fost posibil datorită bărbaților, ulterior și femeilor, care s-au lăsat inspirați de vitalitatea sa, de ideile sale și și-au adus propria contribuție la lucrare, astfel încât ideea care a stat la baza înființării primelor Asociații ale Calfelor a putut să prindă rădăcini și culoare, să evolueze și să cuprindă, în decursul deceniilor și odată cu trecerea generațiilor, noi conținuturi, structuri și centre de greutate. Kolping Internațional se prezintă astăzi ca o organizație social-catolică modernă, în spiritul idealurilor lui Adolph Kolping, înrădăcinată în învățătura Evangheliei, cu membri care tratează corespunzător grijile și trebuințele semenilor lor. Este surprinzător, chiar admirabil, cum se potrivesc cu secolul XXI multe din cele spuse de Adolph Kolping. În același timp este totodată trist și înspăimântător, deoarece aceasta denotă problemele sociale grave care persistă și astăzi. Aici amintesc de imensa nedreptate că peste un miliard de oameni trebuie să trăiască în cruntă sărăcie! Și câți suferă de nedreptate și asuprire! Milioane de oameni nu au acces la educație și formare adecvată - ca să dau doar câteva exemple … Kolping Internațional a reușit să clădească o rețea de întrajutorare, în spiritul cooperării socialpolitice pentru dezvoltare, cu grupuri din regiuni și țări defavorizate. Și Kolping România contribuie la această muncă în mod exemplar. Pentru aceasta aș vrea să vă mulțumesc din suflet și să vă transmit salutul meu din Köln: „LUI KOLPING FIDEL!”

6

Kolping România 2016


Iubiți prieteni ai Familiei Kolping! A fi în concordanță cu planul lui Dumnezeu este menirea fiecărui creștin. În anul care a trecut am fost martor al multor evenimente, întruniri și acțiuni de voluntariat organizate de Familiile Kolping la nivel local, diecezan și național. Trebuie să recunosc cu sinceritate că sunt mândru că fac parte din această mare familie. Sunt mândru că avem atâtea idei bune și putem concretiza multe din ele. În acest fel încercăm să transpunem modelul și munca de neegalat ale Fericitului Adolph Kolping în societatea noastră modernă, divizată și de multe ori individualistă. Avem în fața noastră un ideal, și anume omul în viziunea lui Dumnezeu. Atât în drumul nostru personal, cât și în cel de familie sau de asociație trebuie să ne corelăm gândurile, cuvintele și faptele cu Pr. István Gödri idea dumnezeiască că totul a fost creat bun de El. Avem vocația de a Praeses Central dărui mai departe această bunătate. Însă ne trebuie mult curaj, devotament și umor. Iată ce am învățat și ce doresc să transmit tuturor! Să dăm dovadă de curaj și să facem ceea ce este bine și pentru o cauză bună, chiar dacă nu mereu lucrurile ne ies așa cum am plănuit. Este important ca fiecare dintre noi – mic sau mare – să poată lucra și acționa ca un adevărat creștin, ca o persoană responsabilă căreia Dumnezeu i-a încredințat Creația Sa. Am văzut și cred în continuare că putem fi exemple grăitoare ale iubirii frățești. Doresc să vă adresez tuturor acest mesaj de încurajare. Vă îndemn să fim oaze de bucurie și de ajutor pentru întrajutorare! Fie ca Fericitul Adolph Kolping să mijlocească pentru noi în ceruri, să fie exemplul viu și grăitor pe care noi toți să-l urmăm. Binecuvântarea Domnului să fie cu noi toți! Lui Kolping fidel!

Tabloul activităților Kolping în anul 2016 Călăuzindu-se de citatul lui Adolph Kolping, "Dragostea activă vindecă toate rănile, cuvintele fără fapte doar sporesc durerea", membrii Asociației Kolping România se implică în cele mai variate activități sociale, culturale și sportive. Dragostea activă este unul dintre principiile care ne susțin munca și ne determină să ne implicăm cu seriozitate și consecvență, primind și dăruind ajutor pentru întrajutorare. Prin activitățile noastre ne propunem să educăm, să formăm și să însoțim membrii noștri în diversele etape din viața și activitatea lor. Domeniile în care se implică membrii noștri pornesc de la numeroase întâlniri cu și pentru copii, tineret, tabere, concursuri, implicând voluntari simpatizanți și dăruind din preaplinul sufletului lor.

Daniela Bărbulescu Președinte Asociația Kolping România

7

Kolping România 2016


Problemele etice și sociale, economice și ecologice într-o lume globalizată solicită un angajament social-politic al asociației și al membrilor ei. Activitățile noastre nu se desfășoară doar într-un cadru restrâns, pentru proprii membri, ci voluntariatul membrilor noștri se exprimă într-o multitudine de slujiri și activități destinate societății: copiilor, tinerilor precum și celor mai nevoiași. Rezultatele muncii noastre ne dau speranță și putere de a continua. Mulțumim membrilor și voluntarilor organizatori, cât și tuturor celor care au participat la activitățile și proiectele Asociației Kolping România.

Prieteni dragi, În fiecare an, asociația își face publice acțiunile prin redactarea unui anuar. Cu toate acestea, nu pot fi redate pe hârtie toate stările, experiențele, speranțele și emoțiile care au fost trăite în 2016. Fiecare activitate în parte a contribuit la formarea de noi legături între tineri și la sudarea celor deja existente. La începutul anului ne-am întâlnit la Brașov, în cadrul unui seminar de tineret care a avut ca scop formarea liderilor din Familiile Kolping locale. Cred că a fost și un imbold pentru o implicare din ce în ce mai activă în munca asociației. Pe lângă distracție și amuzament, tinerii au și muncit din greu. Dar pentru că au fost mereu într-o atmosferă destinsă și prietenoasă, efortul fizic aproape că nici nu s-a mai simțit. Iar la aceasta se adaugă sentimentul de mulțumire de a fi contribuit la realizarea unui lucru care va dăinui, precum terasa de la Caransebeș sau foișorul din Stârcea.

Ana-Maria Nicu Reprezentat al tinerilor

Pentru Kolping, momentele spirituale sunt un punct central. Astfel, șansa de a participa la Ziua Mondială a Tineretului Catolic a fost un eveniment deosebit pentru noi. A reprezentat o experiență înălțătoare, greu de redat în cuvinte, care ne-a adus mai aproape de cei din jurul nostru și, ceea ce este cel mai important, de Dumnezeu. Ne-am lăsat inspirați unii de alții, am învățat să îmbrățișăm diversitatea de opinii și să ne acceptăm așa cum suntem. A fost un an în decursul căruia am reușit să adăugăm încă o filă admirabilă de activități de voluntariat în viața Familiei Kolping. Mă bucur că munca și implicarea tinerilor este vizibilă în acest anuar. Dar mai mult de atât, mă bucur că viitorul asociației este în mâinile unor tineri capabili și entuziaști. Continuați să reprezentați asociația cu la fel de multă dedicare, perseverență și altruism! Ana-Maria Nicu

8

Kolping România 2016


Scurtă descriere Kolping România este o asociație catolică, structurată la nivel național, care are în componență 77 de asociații locale și peste 2400 de membri. Kolping are o tradiție de peste 150 de ani în România. Organizația poartă numele fondatorului ei, preotul catolic Adolph Kolping (1813 – 1865). Misiunea noastră este ca prin comunitate să favorizăm formarea, acțiunea și întrajutorarea. Suntem o rețea de solidaritate. Viziunea noastră este edificarea unei societăți care să aibă la bază principiile sociale ale vieții creștine. Kolping România este parte a Kolping Europa şi a Organizației Internaționale Kolping cu sediul la Köln/Germania. Organizația Internațională Kolping este răspândită în 61 de țări ale lumii, având peste 400.000 de membri și 7.200 de asociații. Nr crt

Asociaţia

Suma Lei

Membri

Voturi/ Delegaţi

1

Kolping Alba

10.500

1.050

12

2

Kolping Banat

14.000

1.400

15

767

76

2

190

19

1

150

15

1

250

25

1

3 4 5 6

Kolping Moldova FK g-c Brasov FK g-c Alba Iulia FK Satu Mare

7

FK Tășnad

100

10

1

8

FK Oradea

200

20

1

26.157

2.522

34

TOTAL

Adunarea Generală După alegerile din luna noiembrie 2015, Adunarea Generală a membrilor Kolping din România sa întrunit în perioada 2-3 septembrie în Onești, în casa Ordinului Fraților Minori Capucini. Participanții au sosit încă din data de 2 septembrie. Startul adunării a fost dat de prezentarea activității tinerilor din localitate, iar la finalul programului a avut loc sfințirea Centrului Educațional din Oituz. Au participat membri Kolping din următoarele asociații: Bacău, Bârlad, Borzont, ChișineuCriș, Cristuru Secuiesc, Dumbrăvița, Gheorgheni, Mediaș, Oituz, Otelec, Ploscuțeni, Sf. Iosif Brașov, Tășnad, Timișoara Sf. Maria, Timișoara Millennium, Toplița și Uivar. Pentru prima dată a participat o delegație din partea Organizației Kolping Münster, compusă din: Matthias Knauff, președintele Comitetului pentru parteneriate internaționale, Doris Büning, Werner Stoffers și Maximiliane Rösner, reprezentanta tinerilor. Kolping Münster a decis de curând stabilirea unei

9

Kolping România 2016


relații de parteneriat cu Organizația Kolping Moldova. În luna aprilie, o delegație din Dieceza de Iași a fost invitată pentru a vizita Kolping Münster. La adunare au participat și Wolfgang Hellmann - vicepreședintele Kolping Bamberg din Germania, Christoph Pfister - președintele Kolping Baar din Elveția, și Dumitru Ouș din Chișinău, Republica Moldova. Daniela Bărbulescu, președintele Asociației Kolping România, Istvan Gödri, praeses central, AnaMaria Nicu, conducător de tineret, și Eduard Dobre, secretar central, și-au prezentat rapoartele de activitate pentru anul 2015. Activitățile și proiectele sunt cuprinse în anuarul (raportul) asociației pentru anul 2015. Pentru prima dată, acest raport a fost tradus și în limba maghiară, ambele variante putând fi descărcate de pe pagina web a asociației sau primite prin poștă în urma unei solicitării adresate Secretariatului Central din Brașov. Discutarea profilului asociației a fost una din temele principale. Participanții au format trei grupe de lucru după criteriul de apartenență regională. Analiza SWOT a dat fiecărei asociații ocazia săși analizeze punctele forte și slăbiciunile, oportunitățile și riscurile. Din cele trei analize prezentate în plen a reieșit diversitatea activităților și a opiniilor exprimate. Astfel, a mai fost făcut un pas în definitivarea profilului asociației. Partenerii și oaspeții din Germania, Elveția și Republica Moldova au mulțumit pentru invitație, au remarcat dinamica discuțiilor și a activităților asociațiilor, exprimându-și dorința de a reveni în România. M.A.

Jubileul de argint al beatificării lui Adolph Kolping „Astăzi, cu exact 25 de ani în urmă, a fost beatificat Adolph Kolping - preot în Köln și reformator social. La acel moment, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit pe fondatorul Asociaței Kolping un „mistic al faptei”. Mesajul său este în continuare unul actual – „creștinismul trebuie adus în viața socială reală în conformitate cu spiritul și practica”. Aproximativ 60.000 de membri Kolping din întreaga lume au fost de față în data de 27 octombrie 1991, când Papa Ioan Paul al II-a l-a beatificat pe Adolph Kolping, părintele calfelor. O mare de steaguri negru-portocalii care arătau entuziasmul și un moment de care mulți își amintesc cu emoție și acum, pentru că acea zi a fost îndelung așteptată de toată lumea. Deja din 1934 a fost inițiat în mod oficial procesul de beatificare de către Arhiepiscopul de Köln, Cardinalul Karl Joseph Schulte. O jumătate de secol mai târziu, Biserica Catolică a apreciat oficial opera lui Adolph Kolping, beatificându-l. În predica sa de la acea vreme, Papa Ioan Paul al

10

Kolping România 2016


II-lea a spus – „Kolping a încercat să-i trezească pe creștini din inerția lor și să le reamintească de responsabilitatea acestora față de lume”. „Pentru el, creștinismul nu este doar pentru încăperile de rugăciune, ci pentru viața de zi cu zi și pentru configurarea realității sociale!” Întrajutorare în comunitate La mijlocul secolului al XIX-lea, în calitate de preot și reformator social, Adolph Kolping (1813-1865) și-a adus aportul pentru ca oamenii să poată ieși din situația nefericită a timpului lor. El a fondat asociații în cadrul cărora calfele puteau găsi o familie puternică și sprijin social. A luptat împotriva sărăciei și a lipsei de educație prin ideea de „ajutor pentru întrajutorare”, astfel încât oamenii să-și poată lua viața în propriile mâini, să trăiască prin propria lor muncă. Mai mult decât atât, ceea ce a contat pentru el a fost ca fiecare să își asume răspunderea pentru sine însuși - pentru familie, pentru societate, pentru Biserică și pentru stat. Astăzi, la 150 de ani de la moartea lui Kolping, ideile și apelul său pentru întrajutorare nu și-au pierdut valabilitatea în comunitate. La nivel mondial, peste 400.000 de frați și surori Kolping de pe toate continentele îi urmează exemplul: asociația de calfe de odinioară a devenit o mișcare socială la nivel mondial, cu 61 de asociații naționale și aproximativ 7.200 de Familii Kolping. Ziua mondială de rugăciune comemorează beatificarea Ca în fiecare an, la 27 octombrie Asociația Kolping Internațional comemorează beatificarea lui Adolph Kolping printr-o zi mondială de rugăciune. În 2016, Filipine a fost țara aflată în prim plan. Monseniorul Ottmar Dillenburg, praeses general, și Josef Holtkotte, praeses la nivel federal, au celebrat la Biserica Minoriților din Köln o slujbă de pomenire la mormântul lui Adolph Kolping. De asemenea, în toată lumea au loc numeroase slujbe, pelerinaje, rugăciuni și sărbători cu ocazia jubileului de argint al beatificării. Procesul de canonizare a fost demult inițiat și este aproape finalizat. Dar încă lipsește minunea de care este nevoie și care să poată fi dovedită. Beatificarea lui Adolph Kolping la Roma în 1991 a deschis o perspectivă pentru Familiile Kolping din România La invitația părintelui Alfred Weiss, praeses diecezan al Organizației Kolping Viena, 7 membri și viitori membri Kolping din România au participat în 1991 la beatificarea lui Adolph Kolping. Printre participanți au fost membrii primei Familii Kolping din România, constituită la 1 mai 1991 la Blaj, precum și domnul Zeiler, doamna Moldovan și familia Ilieș. Din Sighișoara a participat părintele Janos Harai, iar din Timișoara a participat Daniela (Popa) Bărbulescu. Având în vedere că abia trecuseră 2 ani de la deschiderea granițelor, răstimp în care în România abia se înfiripau Familiile Kolping, participarea alături de membrii Kolping din Austria ne-a dat ocazia de a afla care sunt activităților pe care aceștia le desfășurau. Alături de momentele înălțătoare de la sfintele liturghii și de la slujba de beatificare, deosebit de importantă a fost pentru noi și audiența privată la Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Ne-am numărat printre cei 50.000 de participanți, având astfel ocazia să cunoaștem membri Kolping din numeroase țări. Pentru noi, grupul din România, zilele petrecute la Roma au fost un impuls. Ne-am întors plini de entuziasm și am aprins flacăra Mișcării Kolping în România. Astăzi, după 25 de ani de la beatificarea lui Adolph Kolping, suntem mândri că Mișcarea Kolping din România a evoluat - atât ca asociație a membrilor, cât și în sfera activităților lucrative. Daniela Bărbulescu

11

Kolping România 2016


Vizită la Episcopia de Iași Joi, 12 mai 2016, o delegație Kolping a fost în vizită la Episcopia de Iași. Delegația a fost formată din Pr. Gödri István, praeses central Kolping România, Cătălin Cobzaru, președinte Kolping Moldova, și Corneliu Bulai, secretar Kolping Moldova. Delegația a fost primită de episcopul auxiliar Aurel Percă. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a discuta împreună câteva puncte importante cu privire la prezența Kolping Moldova în Dieceza de Iași: 

prezentarea părintelui Gödri István calitate de praeses Kolping România;

în

informare privind parteneriatul dintre Kolping Münster (Germania) și Kolping Moldova;

situația lucrărilor la Centrul Educațional din Oituz;

invitația pentru deschiderea și sfințirea Centrului Educațional;

discuții pentru găsirea unei soluții privind propunerile și alegerea unui praeses regional.

Episcopul Aurel Percă ne-a asigurat de tot sprijinul, astfel încât asociația noastră să-și desfășoare proiectele și activitățile propuse în programul anual. Corneliu Bulai

Arhiepiscopul Robert Zollitsch în vizită la Caransebeș În data de 7 iunie 2016, Arhiepiscopul emerit Dr. Robert Zollitsch a vizitat Casa Kolping Caransebeș, însoțit fiind de Consulul General al Germaniei la Timișoara, domnul Rolf Maruhn. Excelența Sa s-a născut în 1938 în Filipovo/Philippsdorf, în fosta Iugoslavie, fiind obligat să se refugieze în anul 1946 cu o parte din familie în Germania. Este hirotonit preot în anul 1965, iar din anul 2003 este întronizat Arhiepiscop de Freiburg de către Papa Ioan Paul al II-lea. În perioada 2008-2014 a condus Conferința Episcopală Germană, în calitate de președinte. Fiind o perioadă de câțiva ani praeses-ul Familiei Kolping Buchen din Dieceza de Freiburg, și-a exprimat dorința ca la prima vizită în România și în Banat să cunoască activitățile Kolping din România. „Biserica este în serviciul Evangheliei și prin aceasta se află în slujba oamenilor și a societății în care trăim. Ca membri Kolping purtăm responsabilitatea implicării active în modelarea societății.” - sunt cuvintele exprimate de către Excelența Sa la finalul prezentării activităților din Casa Kolping Caransebeș. În Casa Kolping Caransebeș se lucrează în următoarele domenii: 

activități de tineret – tabere de muncă și acțiuni de voluntariat în diferite domenii;

formare profesională – cursuri de bucătar cu durata de 6 luni;

12

Kolping România 2016


formare pentru munca de asociație – seminarii și cursuri pentru cei care activează în asociații și fundații;

Centrul de Integrare pentru persoane cu dizabilități desfășoară activități în 3 domenii: manufactură, grădinărit și menaj.

Totodată, Casa Kolping Caransebeș oferă locuri de cazare și două săli de seminarii pentru cei care doresc să organizeze conferințe și evenimente. Veniturile obținute sunt menite să susțină activitățile descrise mai sus. La întâlnire au participat doamna Daniela Bărbulescu, președintele Kolping România, domnul Eduard Dobre, directorul organizației, Pr. Daniel Groza, praeses Kolping Banat și Pr. Dr. Martin Neagu, praeses Kolping Caransebeș. Adalbert M.

13

Kolping România 2016


Profil 2017 Kolping – comunitate de formare, acțiune și întrajutorare Elaborarea profilului a însemnat parcurgerea mai multor etape, dintre care amintim: 

Dezbateri ale Consiliului Director la toate ședințele de lucru;

Organizarea unui seminar cu această temă cu un trainer extern;

Prezentări în cadrul Adunărilor Generale și Consiliilor Directoare de la nivel regional și diecezan;

Realizarea analizei SWOT în cadrul Adunării Generale din Oituz.

Pentru a putea elabora profilul asociației este necesară studierea următoarelor documente: Învățătura Social-Catolică, Apostolatul laicilor, Conciliul Vatican II, Enciclicele Papale. Principiile sociale ale ISC stau la baza activității noastre. Referitor la profilul asociației, discuțiile privind redactarea acestuia vor avea loc până se va ajunge la o variantă cât mai bună. Fiecare este chemat să-și aducă contribuția. Profilul Kolping conturează identitatea și sarcinile membrilor. În centrul muncii noastre se află omul ca persoană. Comunitatea are mai multe trăsături: Catolică, laică, democrată, reunește mai multe generații, fiind o rețea la nivel local, regional și central. Accentul trebuie să fie pus în declarația de misiune a asociației: Kolpingcomunitate de formare, acțiune și întrajutorare. Cele 4 cuvinte cheie reprezintă de fapt domeniile noastre de activitate. Acțiunea presupune activitățile de voluntariat, parteneriat, proiectele și activitățile sociale, precum și cele de fundraising. Pentru a putea fi vizibilă, asociația noastră are nevoie de prezență activă prin site, facebook, declarații cu referire la anumite teme de actualitate și broșură de prezentare. Este nevoie de un nou site al asociației, pentru o înțelegere mai bună (momentan există un site comun pentru asociație și KOR) Asociația trebuie să transmită valori și principii în societate. Formarea înseamnă pentru noi: credință și spiritualitate, educație non-formală ( seminarii, prelegeri, tabere, workshop – uri, întâlniri ), activitățile de formare profesională, cele culturale și de timp liber. Întrajutorarea înseamnă pentru noi:  Să oferim servicii și ajutor atât membrilor, cât și altora prin activitățile membrilor noștriș  Să favorizăm bunăstarea generală prin înnoirea permanentă a Bisericii și a societății.

Materialul cu privire la profilul asociației poate fi accesat pe site-ul: www.kolping.ro/profil Eduard Dobre

14

Kolping România 2016


Consiliul Director Consiliul Director s-a întrunit de trei ori în decursul acestui an: la Brașov (15-16 ianuarie), Gheorgheni/ Gyergyószentmiklós (10-11 iunie) și Caransebeș (4-5 noiembrie). În anul 2016, Familia Kolping Gheorgheni a adresat o invitație Consiliului Director pentru a se întruni în Gheorgheni și a cunoaște activitatea Familiei Kolping. Consiliul Director a dat curs acestei invitații fiind o ocazie de a cunoaște activitățile asociației locale. În urma alegerilor din noiembrie 2015, componența Consiliului a fost înnoită. Am salutat membrii noi și ne dorim în continuare să aveam alături mai multe persoane care să vină cu propuneri și să contribuie la organizarea activităților asociației. Cătălin Cobzaru s-a despărțit de Consiliul Director în urma demisiei din funcția de președinte a Kolping Moldova, fiind înlocuit de Monica Benedic din Ploscuțeni. Printre punctele aflate pe ordinea de zi s-au numărat informările și rapoartele de la nivel regional, gestionarea relațiilor de parteneriat, activitatea de tineret, reprezentarea asociației în țară și în străinătate și, ceea ce a fost în prim plan, profilul și statutul asociației. Campania de voluntariat „Voluntarii Kolping în acțiune!”, ajunsă la ediția a VI-a, a fost foarte bine organizată, 12 asociații locale fiind participante. Au existat și propuneri care nu s-au materializat, precum introducerea unui nou carnet de membru. Atmosfera de lucru a fost în general pozitivă; au existat și discuții contradictorii, dar în final am ajuns la un consens de fiecare dată. Consiliul Director a decis în 2016 să plătească o cotizație de 1.000 de euro către Kolping Europa. Fiecare asociație plătește o cotizație standard de 200 de euro, la care se adaugă numărul de membri înmulțit cu 20 de cenți. Din inițiativă proprie, asociația noastră plătește o cotizație paușală mai mare decât i-ar reveni în mod normal, din dorința de a susține activitățile desfășurate de Kolping Europa. În 2017 va fi redactat textul pentru profil (care va fi adoptat în septembrie, în cadrul Adunării Generale) și se va da startul unei noi campanii care vizează reciclarea capacelor de plastic. Totodată, urmează să se formeze un Consiliu Consultativ al Tinerilor, alcătuit din câte un reprezentat din fiecare regiune și de conducătorul de tineret. Reprezentanții vor avea drept de vot și vor fi aleși la următoarea adunare generală. Alături de profil, asociația își doreste un nou site, o broșură de prezentare și, de asemenea, reprezentanți în cadrul Adunării Continentale Kolping Europa (Lviv/Ucraina) și a Adunării Generale Kolping Internațional (Lima/Peru). Nu în ultimul rând, la ultimul Consiliu din 2016 s-a discutat despre necesitatea de a face o modificare în statut prin care să se precizeze faptul că Asociația Kolping este continuatoarea Asociației Calfelor Catolice din România. Pentru a stabili încotro ne îndreptăm trebuie să știm cine suntem. Asociația noastră a publicat în anul 2016 broșura de voluntariat, care a fost tipărită în 300 de exemplare în română și germană. Tot în 2016 a fost tipărit anuarul pentru anul 2015, fiind tipărit în 200 de exemplare în română și maghiară. Eduard Dobre

15

Kolping România 2016


Structura Consiliului Director de la nivel național pentru anul 2016 a fost:

Daniela Bărbulescu – Președinte Kolping România

Tibor Eigel – Vicepreședinte Asociația Kolping România

Pr. István Gödri – Praeses Kolping România

Pr. Alfred Weiss – Praeses de onoare Kolping România

Eduard Dobre – Secretar Central Kolping România

Ingrid Arvay – Referent Kolping România

Edit Tánczos – Secretar regional Kolping Alba

Monica Munteanu – Secretar regional Kolping Banat

Corneliu Bulai – Secretar regional Kolping Moldova

16

Kolping România 2016


Monica Benedic – Președinte Interimar Kolping Moldova

Szabo Ioan – Președinte Kolping Banat

Aczél Barna – Președinte Kolping Alba

Ana Maria Nicu – Reprezentant Kolping Tineret

Luminița Anton – Contabil

17

Kolping România 2016


18

Kolping România 2016


Kolping Erfurt vizitează Kolping Banat Primele întâlniri ale reprezentanților celor două asociații au avut loc în luna mai 1996, cu ocazia Zilelor Kolping Europa de la Salzburg/Austria. De atunci și până acum, timp de 20 de ani, acestea derulează o frumoasă activitate împreună. Parteneriatul dintre cele două organizații regionale a fost în permanență consolidat prin vizite reciproce, acordarea de sprijin și ajutor pentru diferitele proiecte și munca de asociație din România. Între 19-24 aprilie 2016, un grup de 8 membri Kolping din cadrul Diecezei de Erfurt a vizitat Familiile Kolping și proiectele în desfășurare din Banat. Vizita a început cu o întâlnire cu Familia Kolping Chișineu-Criș, unde au fost întâmpinați de Pr. Dan Groza, praeses Kolping Banat, domnul Szabo Ioan, președintele Kolping Banat, și doamna Daniela Bărbulescu, președintele Asociației Kolping România. Deși este cea mai tânără asociație din Banat, Familia Kolping din Kis Jeno a oferit un implus deosebit prin prezentarea activităților organizate în anul 2015. La Caransebeș a avut loc prima întâlnire de lucru în cadrul proiectului Integrationszentrum/ Centrul de Integrare pentru persoanele marginalizate social. Cele două asociații sunt partenere în acest proiect finanțat de Aktion Mensch din Germania pe o perioadă de 36 de luni. Delegația a fost condusă de Annette Müller, secretar diecezan. Oaspeții au vizitat localitatea Rușchița și Cariera de Marmură. Ultima etapă a acestei vizite a reprezentat-o întâlnirea cu membrii Familiei Kolping din Dumbrăvița. În Dumbrăvița, alături de membrii Kolping, au mai participat și reprezentanți ai altor asociații: Timișoara Sf. Maria, Timișoara Millennium, Uivar, Otelec, Liebling și Cenad. Sfânta Liturghie a fost celebrată de Pr. Mathe Lajos din Dumbrăvița, Pr. Dan Groza din Chișineu-Criș și Pr. Schellenberg Suitbert din Erfurt. A urmat apoi prezentarea activităților Kolping Banat din ultimul an, iar oaspeții au avut ocazia de a se întâlni cu membrii Consiliului Director Kolping Banat. Eduard Dobre

19

Kolping România 2016


Vizită de parteneriat la Münster În perioada 23–27 aprilie 2016, o delegație Kolping din România a dat curs invitației Organizației Diecezane Münster, din Germania. Delegația a fost formată din Eduard Dobre, directorul Organizației Kolping România, Cătălin Cobzaru, președinte Kolping Moldova, Cristina Nicu, reprezentant de tineret la nivel regional, și Corneliu Bulai, secretar regional. Kolping Münster și-a manifestat dorința de a dezvolta un parteneriat pe linie de asociație cu Kolping Moldova. Discuțiile au început anul trecut la întâlnirea partenerilor în Caransebeș, continuând cu o vizită în România a unei delegații condusă de președintele diecezan Harold Ries și cu întâlnirea din Köln de la Kolpingtag din 2015. Această vizită de parteneriat a început în „Kolping Bildungsstätte” din Coesfeld, unde am participat la o Sfântă Liturghie celebrată de Franz Westerkamp, praeses diecezan. Programul a mai cuprins vizite în Familii Kolping locale Wüllen, Oelde și un proiect al Familiei Kolping Osterwick, unde am vizitat un centru educațional pentru copii și tineri, precum și un proiect de grădiniță al Familiei Kolping Ostbevern. Mai amintim vizita în Münster, un oraș frumos cu istorie, tinerețe și obiective turistice deosebite. Ghidul nostru a fost directorul Kolping Münster, domnul Uwe Slüter. Vizita s-a încheiat cu o întâlnire de lucru împreună cu echipa de conducere Kolping Münster. S-au prezentat activitățile și situațiile celor două asociații și s-au creionat câteva direcții de dezvoltare a acestui parteneriat: 

dezvoltarea structurilor locale și înființarea de asociații noi în Kolping Moldova;

munca de tineret: organizarea în 2017 a unui workcamp comun în România;

vizite reciproce pentru grupuri Kolping de tineret și adulți;

sprijinirea infrastructurii asociației regionale: Centrul Educațional din Oituz și Casa Kolping din Ploscuțeni.

Pentru Kolping Moldova este o onoare și o responsabilitate de a avea acest prim parteneriat cu cea mai mare organizație Kolping din Germania (40.000 de membri), parteneriat care sperăm să se transforme într-o prietenie frumoasă și durabilă. Corneliu Bulai

20

Kolping România 2016


Familia Kolping Wesseling în România Familia Kolping Wesseling a vizitat asociația noastră în luna septembrie. Ultima vizită a avut loc în 2012, celelalte două fiind în 2007 și 2009. „Suntem surprinși în mod plăcut de schimbările din România și mai ales din cadrul asociației Kolping”, au conchis membrii din Wesseling. Traseul a început în București, a continuat prin Brașov spre Oituz, apoi Ivo-Zetea și mai departe spre Caransebeș și Timișoara. Hubert Tintelott, fostul secretar general al Kolping Internațional, a însoțit asociația cu exuberanța și dinamismul bine știute deja. De la ultima vizita au fost remarcate edificarea următoarelor proiecte: 

construcția și utilarea Centrului Educațional din Oituz;

extinderea Casei Kolping Brașov;

înființarea Școlii Profesionale de 3 ani din Brașov;

Centrul de Integrare pentru tineri cu dizabilități din Caransebes;

Implementarea proiectului european „Practica te face maestru” din Regiunea de Vest.

Partenerii din Wesseling au sprijinit în trecut construcția Casei Kolping din Caransebeș, iar acum au făcut o donație pentru Casa Kolping din Oituz. Au avut loc mai multe întâlniri cu Familiile Kolping Brașov, Oituz și Timișoara-Millennium. Astfel, asociațiile au avut ocazia să-și prezinte activitățile și reușitele. Fiecare are ceva de învățat din astfel de parteneriate. Comunitatea în general are de câștigat, mai ales atunci când întâlnește o altă comunitate cu o personalitate clar definită și pronunțată, cum este a celor din Wesseling. Eduard Dobre

21

Kolping România 2016


Kolping Alba și Kolping Würzburg Vizita delegației Würzburg la Kolping Alba În perioada 26-31 iulie 2016, 6 membri din Consiliul de Conducere Kolping Würzburg au vizitat Familiile Kolping Sângeorgiu de Mureș, Ernei, Toplița, Gheorgheni, Cristuru Secuiesc, Sighișoara, Săcele și Brașov, precum și Centrul de Recreere Kolping din Ivo/Zetea. Delegația a fost condusă de domnul Erhard May, fost responsabil de munca de parteneriat din Kolping Würzburg. Scopul acestei vizite a fost consolidarea parteneriatului dintre cele două dieceze, care are o vechime de mai mulți ani. Întâlnirile, vizitele reciproce și discuțiile comune sunt cele care pot adânci cel mai bine relația deja existentă. Unii dintre oaspeții noștri au fost pentru prima dată în România și am constatat cu bucurie că au fost mulțumiți de ceea ce au văzut și au trăit la noi, de ospitalitatea și deschiderea cu care au fost primiți. Membrii celor două consilii directoare s-au întâlnit la Casa Kolping din Sighișoara, unde au fost dezbătute teme de actualitate privind direcțiile în care se dezvoltă diecezele și care ar putea fi programele comune, punând accent pe o vizită a tinerilor din Germania în anul 2017 în România. Ultima seară a fost dedicată discuțiilor cu doamna Daniela Bărbulescu, președinte al Asociației Kolping România, și domnul Eduard Dobre, secretar central. Întâlnirea a avut loc la Timișoara. Tánczos Edit

22

Kolping România 2016


Solidaritate pentru Kolping Alba „Creștinismul nu înseamnă vorbe goale, ci fapte concrete. Să fim creștini practicanți - să ne ajutăm unul pe altul, să ne îndemnăm reciproc să facem bine, să ne ocrotim de rău - și atunci lumea noastră va deveni un loc mai bun.” (Adolph Kolping) Învățăturile lui Adolph Kolping sunt fidel urmărite de frații noștri care trăiesc și își desfășoară activitatea în dieceza parteneră Würzburg. An de an o dovedesc prin faptele lor, printre care și organizarea unor transporturi de ajutoare. Herbert Wagner și alți membri mărinimoși din Familia Kolping Großostheim s-au alăturat în anul 2001 acestei inițiative. În decursul a 15 ani, mulțumită muncii și entuziasmului lor, 36 de transporturi au ajuns la destinație. Lista obiectelor trimise este lungă - îmbrăcăminte, încălțăminte, ustensile de bucătărie și mobilă de mici dimensiuni, biciclete, unelte de meșterit și altele. De-a lungul anilor au sosit mai multe paturi de spital, diferite materiale sanitare, precum și mobilier școlar. Totodată este lungă și lista organizațiilor și a instituțiilor din dieceza noastră, care în toți acești ani au beneficiat de ajutoare. Câtă muncă presupune organizarea și desfășurarea unui astfel de transport putem doar bănui din relatările scrise și din pozele trimise de prietenul nostru Herbert Wagner. „O faptă bună se realizează doar prin sacrificiu personal. Dacă nu presupune sacrificiu, atunci nu merită să fie numită faptă bună”, după cum spunea Adolph Kolping. Același lucru l-au trăit și prietenii noștri de fiecare dată când au trimis un transport în dieceza noastră. Herbert Wagner a finalizat de fiecare dată cu mult drag tot ce presupunea trimiterea de transporturi umanitare. Anul acesta a fost nevoit să recunoască că, din motive de sănătate și vârstă, nu poate fi organizatorul și responsabilul principal pentru aceste ajutoare. Am constatat cu mare bucurie - atât noi, cât și el - că alte 5 Familii Kolping din regiunea Aschaffenburg (Alzenau, Schweinheim, Hösbach, Laufach și Schimborn) au decis să se alăture celor din Grossostheim și să continue împreună această muncă. Sarcinile organizatorului principal au fost preluate de domnul Thomas Röhrs din Alzenau. Dumnealui organizează transporturi de ajutoare încă din 1997 prin programul Rumänienhilfe, în mare parte la Surorile Franciscane Mallersdorf din Odorheiu Secuiesc. Dat fiind că o parte din acțiunea organizată de Herbert Wagner a constat în ajutorul oferit acestor surori, domnul Thomas Röhrs a preluat cu bucurie și această sarcină, care de fapt completează munca lui de până acum. Primul transport organizat de dumnealui a sosit la Cristuru Secuiesc în cursul lunii noiembrie, spre bucuria tuturor celor care au fost beneficiarii ajutoarelor. Tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea transporturilor de ajutoare le dorim multă putere de muncă și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru efortul depus! Joó Aniella Familia Kolping Cristuru Secuiesc

23

Kolping România 2016


Drumul pachețelelor cu dulciuri pentru Kolping Alba Oare cât de bine cunoaștem drumul acestor pachețele, istoria lor? Ne-am gândit oare la toți cei care stau în spatele lor și la drumul pe care-l parcurg până ajung la noi? Inițiativa oferirii acestor cadouri îi aparține lui Erhard May, fost referent de formare în cadrul Diecezei Kolping Würzburg din Germania, încă din anul 1996. În cei 20 de ani care au trecut de atunci, această acțiune a pachețelelor continuă și în zilele noastre cu același entuaziasm. Ca organizație parteneră Kolping Alba, Kolping Würzburg lansează spre sfârțitul fiecărei veri un nou apel către Familiile Kolping din dieceza acestora, apel la care membrii asociației răspund cu bucurie. Fiecare Familie Kolping organizează această acțiune după posibilitățile locale. Sunt Familii Kolping care pregătesc aceste pachețele din donații, ele fiind identice, dar există și asociații care lansează un apel către instituțiile locale pentru susținerea acestei acțiuni. Pachețele cu dulciuri conțin nu numai alimentele în sine, ci și dragostea și solidaritatea unui membru Kolping. Pachetele ajung după aceasta la Familiile Kolping din Münnerstadt, Großostheim sau Garitz și de aici donatorilor nu le rămâne decât să se bucure de sentimentul dăruirii și al misiunii îndeplinite. Există în schimb o echipă mai mică, pentru care munca abia acum începe. Ei sunt cei care se asigură ca aceste pachețele să ajungă în dieceza noastră. Ei sunt cei care se angajează an de an, cu mult drag și devotament, să parcurgă cei 1.700 km până la noi, la Cristuru Secuiesc. Prietenul nostru Otto Kiesel este prima persoană care a parcurs încă de la început acest drum, până la decesul său în 2013. Misiunea lui nu a luat atunci sfârșit. Prietenii lui și acum și ai noștri, Burkard Schodorf din Münnerstad și Heiner Fuchs din Garitz, alături de prietenii acestora, continuă acțiunea începută în urmă cu 20 de ani. Le datorăm recunoștință și mulțumiri tuturor celor care au luat parte de-a lungul anilor la „Acțiunea pachețele”, tuturor celor care au contribuit la bucuria oferită de cele peste 300.000 de pachețele de dulciuri. Joó Aniella, Familia Kolping Cristuru Secuiesc

24

Kolping România 2016


Solidaritate pentru Republica Moldova Cel mai înălțător lucru care poate fi făcut în perioada Crăciunului este să fii solidar și să le oferi un motiv de bucurie celor care suferă de neajunsuri materiale. Acest exercițiu uman și creștinesc i-a motivat pe membrii Asociației Kolping România să organizeze, pentru al doilea an consecutiv, o acțiune caritabilă de ajutorare a familiilor nevoiașe din Republica Moldova. Timișoara Millennium, Cenad, Otelec, Liebling, Chișineu Criș, Sfânta Maria Timișoara, Dumbrăvița, Sânandrei, Uivar și Pecica sunt asociațiile din Banat care s-au implicat în strângerea de pachete. De asemenea, Kolping Banat a pus la dispoziție suma de 3.000 lei pentru transportul pachetelor în Republica Moldova. Din Regiunea Moldova au participat FK Bacău, Bârlad, Ploscuțeni și Oituz. Dorim să le mulțumim persoanelor din Valea Mare, Satu Nou (județul Bacău) și Ferăstrău care au răspuns cu bucurie invitației de a se alătura acestei acțiuni. De la bun început voluntarii i-au încurajat pe cei din localitățile unde există Familii Kolping să se implice și să ia câte o cutie pe care să o umple cu alimente neperisabile și cadouri de Crăciun. Dacă la prima ediție s-au strâns 300 de cutii, anul acesta numărul lor a ajuns la 782. A fost o adevărată demonstrație de mobilizare și solidaritate. Firma SC. Vrancart SA din Adjud ne-a pus gratuit la dispoziție cutiile. Ele au ajuns în regiunile Banat și Moldova, iar apoi membrii Kolping au promovat acțiunea și le-au distribuit. Transportul spre Moldova s-a organizat după ce cutiile cu alimente au fost predate. Centralizarea s-a realizat la Bacău, unde s-a făcut și vama. În acest timp, partenerii noștri de peste Prut puneau la punct etapele pentru distribuire și listele cu familiile beneficiare. O delegație din România a însoțit transportul și s-a deplasat în capitala Republicii Moldova în zilele de 13 și 14 decembrie 2016. Acolo au avut loc discuții cu Episcopul Anton Coșa, care le-a mulțumit pentru acest gest caritabil tuturor celor care s-au implicat. Ulterior a avut loc întâlnirea cu echipa Caritas Moldova și conducerea Asociației Kolping din Chișinău. Perioada Crăciunului este un timp de sărbătoare pentru lumea întreagă, iar noi, membrii Kolping, dorim să arătăm cât de mult prețuim această sărbătoare prin organizarea unor astfel de acțiuni de solidaritate, venite în sprijinul celor care suferă de multe neajunsuri. În definitiv, doar ajutându-i pe cei din jurul nostru putem spune că sărbătorim cu adevărat Crăciunul. Corneliu Bulai

25

Kolping România 2016


26

Kolping România 2016


Seminar pentru familii în Alba În perioada 22-24 iulie 2016, Organizația Diecezană Kolping Alba a invitat membrii Kolping din dieceză la un seminar pentru familii care a avut loc în Vărgata, județul Mureș, la Casa Tündér Ilona Vendégház. Tema acestei întâlniri a fost „Milostivirea în familie”. Participanții, sub îndrumarea lui Bereczki Silvia de la Congregația Surorilor Ajutătoare, au dezbătut tematica milostivirii și a modului cum este trăită și pusă în practică în familia fiecăruia. Fiecare pereche prezentă a avut ocazia să mediteze și să discute despre cum este trăită milostivirea în sânul familiei sale și cum sunt depășite problemele cotidiene cu care se confruntă fiecare dintre noi, precum și care sunt obstacolele când nu putem trăi milostivirea în familie. În tot acest timp, copiii cuplurilor prezente s-au bucurat de compania unor tinere mărinimoase, care s-au jucat cu ei pe toată perioada acestor zile. Jocurile, activitățile comune cu copii, temele dezbătute împreună și discuțiile în grupuri mici sau în plen au reușit să genereze în rândul celor prezenți o atmosferă de acceptare, bucurie și apartenență. La sfârșitul săptămânii, fiecare familie a pregătit un mic moment festiv prin care s-a încercat transmiterea milostivirii trăite în familia fiecăruia din cei prezenți. În toată această perioadă am fost călăuziți de rugăciunile, cântecele, discuțiile sincere și distracția de lângă focul de tabără. Duminică ne-am exprimat recunoștința față de Dumnezeu pentru persoanele care au contribuit la organizarea acestui seminar plin de trăiri pozitive. Ne-am luat rămas bun de la vechii și prietenii mai noi, în speranța că și anul viitor vom da un răspuns afirmativ invitației. Kiss-Miki Melinda, Familia Kolping Reghin

27

Kolping România 2016


Workshop în Serbia privind scrierea de proiecte „Managementul ciclului de proiect ca instrument în sprijinul dezvoltării locale a Familiilor Kolping din Balcani” reprezintă tema workshop-ului desfășurat la Novi Sad în perioada 6-9 decembrie 2016. Kosovo, Croația, România și Serbia sunt țările de origine ale celor 11 participanți. Magdalena Szczudło, manager de proiect și formator pentru Kolping Polonia, a fost persoana care ne-a transmis din experiența proprie și ne-a indicat etapele de urmat cu privirea la redactarea cu succes a unui proiect. Workshop-ul a fost structurat pe două planuri: prima zi a fost rezervată etapei preparatorii elaborării unui proiect, iar în cea de-a doua am vorbit despre scrierea lui propriu-zisă. De la bun început partea teoretică a mers în paralel cu practica - am fost împărțiți în 4 grupe și, pe măsură ce asimilam noi cunoștințe, le transpuneam pe foile de lucru, discutând în prealabil în echipă cum putem rezolva sarcina dată. Prin urmare, la sfârșitul acestei întâlniri am reușit să redăm informațiile dobândite în 4 schițe de proiect cu o durată de implementare de 2 ani: activarea membrilor din Kolping Kosovo, ameliorarea calității vieții pentru vârstnicii din Novi Sad prin crearea unei agenții de îngrijire la domiciliu, realizarea unei rețele între țările Kolping din Balcani și îmbunătățirea comportamentului și a mentalității oamenilor cu privire la colectarea și depozitarea deșeurilor. De-a lungul acestor zile am conștientizat cât este de importantă realizarea matricei logice, stabilirea clară a cauzelor și a efectelor legate de problema pe care dorim să o abordăm și să o soluționăm, identificarea riscurilor ce pot sta în calea îndeplinirii obiectivului pentru a le putea preîntâmpina și minimiza, și nu numai. Timpul deosebit de productiv de la workshop a fost urmat de momentele petrecute împreună în fiecare seară, clipe caracterizate de energie și de bună dispoziție. Așadar, ne-am întors acasă nu numai cu mai multe cunoștințe, ci și cu dorința de a ne revedea cât mai curând. Mulțumim tuturor pentru această experiență! Ana-Maria Nicu

28

Kolping România 2016


29

Kolping România 2016


Adunarea Continentală Kolping Europa Adunarea Continentală Kolping Europa a avut loc la Viena, în perioada 20–22 mai. Au participat 45 de delegați din 15 țări membre ale Kolping Europa. România a fost reprezentată de doamna Daniela Bărbulescu, președintele Asociației Kolping România, domnul Eduard Dobre, secretar central, și doamna Monica Munteanu, secretar regional Kolping Banat. Întâlnirea a debutat cu prezentarea rapoartelor de activitate ale președintelui și praeses-ului Kolping Europa. Au urmat o serie de dezbateri pe grupe, în care au fost abordate aspecte legate de structura asociației și de statutele de la nivel mondial și european. Delegații au vizitat Centrul Intergenerațional Kolping din Leopoldstadt. Infrastructura și serviciile reprezintă un model la nivel european. Centrul găzduiește deopotrivă sub același acoperiș vârstnici și mame singure cu copii. Problematica îmbătrânirii și singurătatea la o vârstă înaintată sunt provocări majore în aproape fiecare țară din Europa. Kolping Austria a prezentat un concept inedit – un centru în care conviețuiesc mai multe generații și care se bucură de îngrijire asistată, servicii sociale, activități terapeutice și de reintegrare. Participanții au fost invitați să participe la activități în grupele de lucru cu persoanele vârstnice: muzică, grădinărit, fotbal în scaunul cu rotile și activități terapeutice cu un câine. Toate aceste activități au un singur cuvânt de ordine: respectul acordat fiecărei persoane! În cea de-a doua parte a întâlnirii, delegații Kolping Europa au examinat criza refugiaților – o altă provocare actuală și cu impact pentru viitor. Pr. Josef Holtkotte, praeses-ul Kolping Europa, i-a îndemnat pe cei prezenți să abordeze această situație împreună, în spiritul respectului față de demnitatea fiecărui refugiat. Ca exemplu, domnia sa a citat figura biblică a bunului samaritean. În timpul conferinței, doi demnitari europeni au fost omagiați pentru contribuția deosebită în cadrul Kolping: domnul Othmar Karas, deputat și vicepreședinte al Parlamentului European, și fostul secretar general al Consiliului Europei – domnul Dr. Walter Schwimmer. Domnul Walter Schwimmer a primit din partea delegației României o amintire cu o fotografie a plăcii comemorative din București dezvelită de Domnia Sa împreună cu președintele Emil Constantinescu la 1 septembrie 1999, cu prilejul Campaniei Consiliului Europei în București „Europa un patrimoniu comun”. Domnul Othmar Karas a prezentat un discurs, amintind celor prezenți nevoia de ancorare în zilele noastre a principiului subsidiarității din Învățătura Social Catolică, menționând: Noi nu lăsăm pe nimeni singur, dintre cei care nu se pot ajuta singuri! Următoarea întâlnire a delegaților Kolping Europa va avea loc anul viitor, în Ucraina. Eduard Dobre

30

Kolping România 2016


Turneul Internațional de Fotbal din Érsekvadkert, Ungaria În data de 4 iunie 2016 a avut loc la Érsekvadkert, în Ungaria, ediția a XIII-a a Turneului Internațional de Fotbal pentru echipe din Familiile Kolping. La acest eveniment au participat 10 echipe din diferite țări: 3 din Ungaria, 1 din Cehia, 1 din Slovacia și 5 din România, printre care și echipa Familiei Kolping Tășnad. Am pornit la drum din Tășnad vineri, în jurul orei 15:00, unii venind de dimineață din Cluj-Napoca, alții direct de la locul de muncă. Seara, în jurul orelor 21:00, am ajuns la Érsekvadkert, Casa Kolping aflându-se la circa 4 km. de localitate, într-o pădure, o zonă foarte liniștită în mijlocul naturii. Gazdele ne-au așteptat cu cina gata pregătită. A doua zi dimineață, la ora 8:00, ne-am strâns pe terenul de fotbal al echipei locale, unde au fost amenajate două terenuri mai mici pentru fotbal de 5+1. Echipele au fost împărțite în două grupe a câte 5 echipe. Noi, cei din Tășnad, am fost într-o grupă cu Blansko, echipa din Cehia, Nyíregyháza din Ungaria, Miercurea Ciuc și Cristuru Secuiesc. Cu 3 victorii și o înfrângere am terminat grupa pe locul 2 și urma să jucăm semifinala cu echipa din Târgu Secuiesc. Meciul s-a terminat cu 1-0 pentru echipa adversă, astfel am ajuns să jucăm finala mică a turneului împotriva echipei din Slovacia. Meciul s-a decis la penaltiuri, 5-4 pentru echipa din Tășnad, prin urmare am terminat pe locul 3. Turneul a fost câștigat de echipa din Târgu Secuiesc, iar pe locul 2 au fost cei din Cristuru Secuiesc. Premierea a avut loc în casa de cultură a localității, cu muzică live, o cină și voie bună. Turneul a fost foarte bine organizat, într-un spirit prietenos. La final ne-am distrat împreună cu celelalte echipe. Duminică dimineață am participat la liturghia comună, după care am pornit spre casă. Pe această cale vrem să-i felicităm pe organizatori, să mulțumim preotului și Familiei Kolping din Tășnad pentru sprijinul acordat. Deri Bernold

31

Kolping România 2016


Drumeția Kolping pentru Pace În perioada 4–7 august 2016, la Praga, a avut loc cea de-a 49 ediție a Drumeției Internaționale Kolping pentru Pace. Au participat peste 320 de membrii Kolping din Germania, Italia, Austria, Luxemburg, Elveția, Cehia, Polonia, România și Republica Moldova. Participanții s-au rugat pentru pace, au depănat amintiri, au cântat și au parcurs împreună o parte din drumul ce reprezintă, simbolic, călătoria noastră prin această lume. Kolping România a fost prezentă cu 9 participanți din Brașov și Timișoara, de la Familiile Kolping Timișoara Millennium și Timișoara Sf. Maria. Evenimentul a fost deschis joi seara, cu referatul „Sfântul Ioan Nepomuk construiește și păzește podurile“, susținut de PhDr. Marek Pučalík, Ph.D., O.Cr, Facultatea de Teologie, Universitatea Carolină din Praga. A urmat prima zi de drumeție în Grădina botanică din Praga, Districtul Troja. Deși oarecum capricioasă, vremea nu i-a împiedicat pe drumeți să se bucure de priveliștea minunată a grădinii, de Castelul Troja și Parcul Stromovka. Membrii Kolping au rostit o rugăciune comună la Capela Sfânta Clara și au degustat diverse soiuri de vin la Podgoria „Sfânta Clara“. Dupăamiază, participanții au vizitat Cetatea Praga și Domul „Sf. Vitus”, unde a fost oficiată litughia comună, alături de Msgr. Anton Otte. Seara s-a încheiat cu cina festivă în Sala Congreselor din Hotel Pyramida, pe ritmurile de muzică populară cehă ale trupei Haslerka-Musikbande. Drumeția celei de a doua zile a inclus Castelul și parcul Letna, Castelul Belvedere, Grădina Regală, Cetatea Praga, Mănăstirea Strahov, precum și Calea Crucii în Parcul Petřín. Sfânta Liturghie a fost celebrată de Praeses-ul general, Msgr. Otmar Dillenburg, la Biserica „Înălțarea Maicii Domnului”, în mănăstirea Strahov. În cadrul cinei festive de încheiere au fost premiați cei mai fideli și vechi participanți la Drumeția Internațională Kolping pentru Pace și a fost predat steagul drumeției către organizatorii celei de a 50-a ediții, ce va avea loc în 2017, la Sarnen, în Elveția. Drumul parcurs împreună, rugăciunile comune, serile într-o atmosferă relaxantă, cu muzică și bucate specifice, au fost tot atâtea ocazii de a povesti, împărtăși, de a crea legături trainice cu membrii Kolping din diverse asociații și țări din Europa. La finalul zilelor petrecute împreună, același sentiment răzbate la unison: cine a participat la Drumeția Kolping pentru Pace, dorește să revină, măcar încă o dată… Monica Munteanu

32

Kolping România 2016


Adunarea Generală Kolping Tineret Europa În perioada 22-25 septembrie 2016 a avut loc la Alsópáhok, în Ungaria, Adunarea Generală Kolping Tineret Europa, scopul acestei întâlniri fiind alegerea unei noi conduceri la nivel de tineret. Printre participanți s-au numărat tineri din Ungaria, Croația, Polonia, România, Ucraina, Slovacia, Slovenia, Cehia și Serbia. România a fost reprezentată de Henrietta Blejan (FK Millennium) și AnaMaria Nicu (FK Ploscuțeni). În cadrul zilei de vineri a avut loc un workshop prin care voluntarii, în urma unor discuții pe grupe, au răspuns la întrebări importante pentru activitatea viitoare a consiliului: 

Care sunt așteptările cu privire la noua conducere?

Care sunt tipurile de activități care prezintă interes pentru tineri?

Cum pot fi îmbunătățite comunicarea și diseminarea de informații la nivel de tineret și cum pot fi promovate activitățile desfășurate?

Participanții au avut apoi timp liber pentru a se bucura de facilitățile oferite de Hotelul Kolping din Alsópáhok, cu acces la spa, saună și sala de jocuri. Acest timp de relaxare a fost urmat de prezentarea candidaturilor pentru consiliul Kolping Tineret Europa. România și-a exprimat dorința de a deveni membră a conducerii prin candidatura Henriettei Blejan. Sâmbătă dimineața a avut loc prezentarea activităților desfășurate în decursul celor 3 ani de mandat de către consiliul Kolping Tineret Europa. Apoi a urmat prezentarea activităților din acest an ale fiecărei țări participante la adunare, ocazie prin care a fost vizibilă diversitatea acțiunilor de voluntariat. După-amiază au avut loc alegerile. În urma voturilor, cele 5 poziții de conducere din cadrul Kolping Tineret Europa au fost ocupate de Gellért Szabó (președinte), Henrietta Blejan (vicepreședinte), Viktorija Erjavec, Rita Amaranta Krammer și Dominik Presul. Noua conducere a fost felicitată și încurajată să fie cât mai activă cu putință. Seara culturală a reprezentat nu numai ocazia de a cunoaște mai bine cultura și gastronomia celorlalte țări participante, ci și o ocazie de a lega și mai mult prieteniile deja create, prin karaoke și dans. Duminică dimineața am participat activ la liturghie. Ulterior a avut loc evaluarea întâlnirii și împărtășirea impresiilor. Am fost întrebați ce am lua cu noi înapoi acasă în urma acestei întâlniri. Oricât de variate au fost răspunsurile, toate s-au îndreptat spre același punct – am pune în bagaje toate momentele minunate petrecute în aceste 3 zile: de la discuțiile despre munca de voluntariat, până la serile în care stăteam împreună până târziu în noapte povestind și glumind. Indiferent de naționalitate, întâlnirile Kolping reprezintă un prilej de a ne aduce mai aproape unul de altul și o ocazie de a ne aduce pe toți mai aproape de munca asociației. Așadar, ce nu am putut pune în bagaje am pus în suflet. Iar pentru acest fapt nu putem decât să le mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire. Ana-Maria Nicu

33

Kolping România 2016


34

Kolping România 2016


Întâlnire de tineret la Brașov În perioada 19-21 februarie 2016 s-a desfășurat, la Brașov, o întâlnire care a avut ca scop formarea liderilor de tineret din Familiile Kolping locale. Printre participanți s-au numărat 18 voluntari din Familiile Kolping Sf. Iosif Brașov, Oradea, Tășnad, Satu Mare, Millennium Timișoara, „Sf. Maria” Timișoara, Sânandrei, Oituz şi Ploscuțeni. Întâlnirea s-a desfășurat într-un cadru interactiv, cuprinzând prezentări despre: Kolping-misiune şi valori, noțiuni de bază privind munca într-o echipă, rolul liderului, preluarea responsabilităților într-un grup, precum şi despre programul acțiunilor de tineret pentru anul 2016. S-a discutat despre posibilitatea și importanța formării unui consiliu al tinerilor la nivel central. Un moment important pentru participanți a fost mărturia domnului Eduard Dobre, care ne-a povestit despre parcursul său în Asociaţia Kolping. A început ca tânăr voluntar şi prin implicare, responsabilitate și entuziasm a ajuns secretar central Kolping România. Mărturia dumnealui a fost completată de vizionarea unui scurt video despre construcţiile de extindere la Hotelul Kolping din Brașov, în anul 2013, când voluntari, donatori, parteneri şi Familii Kolping s-au mobilizat şi au lucrat cu însufleţire pentru acest scop comun. Din programul întâlnirii mai putem aminti: lucrul la un mini-atelier de confecţionat decorațiuni, vizitarea orașului, realizarea unui sondaj de opinie privind importanța voluntariatului și a implicării tinerilor în acțiuni de voluntariat. Sâmbătă seara am participat la Sfânta Liturghie celebrată de Pr. Gödri István, praeses-ul Kolping România. Deşi timpul nu a fost foarte lung, această întâlnire ne-a adus mai aproape unii de alţii. Ne-am cunoscut mai bine, am făcut schimb de păreri şi am lucrat în echipă. Noi am fost de fapt echipajul corăbiilor pe care le-am construit împreună. Drumul nostru este comun şi, prin urmare, este necesară implicarea fiecăruia dintre noi. După cum au spus şi tinerii în bileţelele de feed-back, această întâlnire poate fi rezumată în următoarele cuvinte: entuziasm, prietenie, familie, iniţiativă şi idei noi. Ne-am întors acasă, în Familiile Kolping locale, încărcaţi cu energie pozitivă şi, poate ceea ce este cel mai important, am primit un imbold. Ana-Maria Nicu

35

Kolping România 2016


Inițiative comunitare în Republica Moldova În perioada 10–17 iulie 2016, Kolping România a organizat o tabără de voluntariat în satul Stîrcea din Glodeni, Republica Moldova. Una dintre principalele probleme ale comunității era lipsa unui loc de joacă pentru copii. Douăzeci și cinci de voluntari români și moldoveni și-au unit forțele și au preluat inițiativa amenajării unui spațiu în care copiii din localitate se vor putea bucura de copilărie. Pe lângă munca în echipă, programul săptămânii de voluntariat a inclus și o componentă de cunoaștere a specificului local, vizitarea orașelor Glodeni și Chișinău, întâlnirea cu primarul localității Glodeni, d-na Stela Onuțu, și episcopul romano-catolic de Chișinău, PS Anton Coșa. Amenajarea locului de joacă din satul Stîrcea face parte dintr-un important proiect de responsabilitate socială iniţiat de Kolping România în parteneriat cu Asociația Kolping Chișinău, cu sprijin financiar din partea Kolping Internațional și a Agenței Române de Dezvoltare Internațională. „Suntem bucuroşi să contribuim la asigurarea unor condiţii de joacă decente şi sigure pentru cei mici, şi totodată suntem mândri că această iniţiativă a fost susţinută de tinerii Kolping prin implicare voluntară. Le mulţumim tuturor celor care au făcut posibilă concretizarea acestui proiect”, declară Corneliu Bulai, referent de formare în cadrul Kolping România. Monica Munteanu

36

Kolping România 2016


Tinerii Kolping se pregătesc să devină lideri În perioada 13-17 iulie 2016 a avut loc la Caransebeș seminarul cu tema „Formarea echipei. Managementul proiectului”. Au participat tineri din Timișoara, de la Asociațiile Kolping Millennium și Sfânta Maria, precum și tineri din Caransebeș. Seminarul a vizat identificarea rolurilor în cadrul echipei și conștientizarea avantajelor muncii în echipă. După o zi și jumătate de teorie, partea practică a constat în confecționarea pieselor din lemn pentru jocul KUBB sau șah scandinav, cum mai este denumit. Acest joc este destul de vechi - a fost practicat în trecut de wikingi și se răspândește tot mai mult în Europa. Se adresează tuturor categoriilor de vârstă, fiind foarte îndrăgit pentru că se desfășoară în aer liber. Jocul a fost prezentat în luna aprilie de către membrii Kolping din Wüllen, cu ocazia vizitei de parteneriat în Dieceza de Münster. O altă activitate practică a vizat pregătirea materialelor în vederea pavării unei terase cu rondele de lemn. În ultima zi, tinerii au putut sa viziteze un bordei din sec. XIV și un sanctuar dacic, având un ghid veritabil în persoana d-lui Ioan Cojocariu, directorul Casei de Cultură din Caransebeș. Seminarul a fost finanțat de Kolping Banat și Kolping Millennium Timișoara, fiind organizat de Eduard Dobre, directorul Kolping România. Avem încredere că tinerii entuziaști de astăzi vor fi liderii dedicați de mâine, și le urăm mult succes și implicare în continuare în munca de asociație!

M.A.

37

Kolping România 2016


Ziua Mondială a Tineretului Catolic, Cracovia/ Polonia Nouă participanți din Brașov, Oituz, Ploscuțeni, Tășnad și Timișoara au plecat luni spre Polonia pentru a reprezenta Asociația Kolping la Ziua Mondială a Tineretului. Seara a avut loc o întâlnire la Casa Kolping din Cracovia, unde am revăzut o parte din vechii prieteni și unde am cunoscut și persoane noi. Tineri din 180 de țări au fost prezenți marți la liturghia celebrată de cardinalul Stanislaw Dziwisz pe stadionul Blonia. Cu toate că înainte de liturghie plouase iar cerul a rămas apoi înnorat, la sfânta împărtășanie soarele a ieșit din nori. La plecarea de pe stadion, străzile Cracoviei au fost împânzite de participanții la ZMT. Fraternitate și bucurie, acestea erau lucrurile transmise de cei prezenți. Miercuri, tinerii care au venit la Global Kolping Meeting au ajutat la pregătirea acestui eveniment, iar apoi am participat cu toții la liturghia comună din parohia Nowi Biezanow, celebrată de 5 preoți din Polonia, America de Sud și Camerun. După aceea am avut parte de un spectacol muzical organizat pentru toți cei care fac parte din Kolping Tineret. A urmat prezentarea activităților și a specificului țărilor, iar la finalul zilei am învățat împreună diferite dansuri, printre care și unul tradițional polonez. Joi am participat la cateheza în limba engleză ținută de cardinalul Vincent Nichols din Dieceza de Westminster, Anglia. Cuvintele sale au ajuns direct la inima noastră, iar răspunsurile la întrebările privind păstrarea credinței, criza refugiaților și ajutorul acordat celor din jurul nostru au primit un răspuns care încurajează și impulsionează. Într-una din zile am vizitat orașul Cracovia și cei doi participanți din Timișoara au oferit postului TvP un interviu pe stradă cu privire la predica Papei din ziua precedentă, care vorbise despre viața de cuplu și de familie. Seara culturală a fost una din activitățile care s-au desfășurat la Casa Kolping din Cracovia și nea oferit șansa de a cunoaște mai bine țările din care au venit ceilalți tineri care au participat la Kolping Global Meeting. Am gustat produse tradiționale, am vorbit, am dansat și ne-am simțit bine împreună. În zilele următoare ne-am întors pe arena Blonia pentru a lua parte la Drumul Crucii alături de Papa Francisc. Duminică dimineață, în campusul Misericordiae de lângă Cracovia a avut loc Sfânta Liturghie, la care au participat 3 milioane de pelerini. Deși înconjurați de necunoscuți, ne-am simțit ca într-o mare familie. Era imposibil să nu te simți cuprins de un puternic sentiment de apartenență. După liturghie, pelerinii s-au îndreptat către ieșiri, ceea ce a condus la blocarea acestora. Noi am ocolit mulțimea trecând prin pădure și astfel reușind, într-un final, să ajungem la stradă. Era foarte cald, motiv pentru care localnicii ieșeau din case pentru a le oferi pelerinilor apă, fructe și gustări. Un gest extraordinar din partea acestora, făcut din inimă și cu mare drag, la care noi am răspuns spunând „Dziękuję!” (Mulțumesc!) și am zâmbit, încercând să ne exprimăm astfel recunoștința. Între timp a început să plouă, așa că și noi am încercat să ne grăbim spre Casa Kolping. Atmosfera caldă de la liturghie a persistat chiar și în mijlocele de transport public, prin cântecele tinerilor. Ajunși la Casa Kolping, ne-am luat la revedere de la ceilalți participanți (care, la rândul lor, se pregăteau să meargă acasă), și ne-am întors apoi în țară cu amintirea unei săptămâni înălțătoare, de neuitat și cu imnul Zilei Mondiale a Tineretului întipărit în minte și în inimă. Și mai presus de toate, îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru toată experiența din această minunată săptămână. Ana-Maria Nicu

38

Kolping România 2016


Întâlnire de parteneriat la nivel de tineret: Kolping Millennium – Kolping Budapesta Opt voluntari au reprezentat Familia Kolping Millennium la prima întâlnire de parteneriat cu tinerii din Kolping Budapesta, întrevedere ce a avut loc în perioada 25-27 noiembrie 2016. La sosirea în capitala Ungariei am avut parte de o primire călduroasă – la parohia Sfânta Ana am fost așteptați de parohul și de vicarul bisericii, alături de voluntarii Kolping, care ne-au pregătit gulaș și clătite. Seara a decurs foarte bine și ne-am simțit ca acasă. Programul pentru ziua de sâmbătă a început cu vizitarea Parlamentului, unde am putut vedea coroana regală, sala de sedințe și multe alte încăperi foarte interesante. După-masă am luat prânzul într-o piață din Budapesta, unde am mâncat cu toții câte un langoș tipic unguresc. Pe urmă am vizitat Sziklakórház, un spital care a fost construit în anul 1930 într-o peșteră, pentru răniții din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Seara s-a încheiat cu vizitarea unei mici fabrici de bere care aparține tatălui unuia dintre tinerii din Kolping, după care am luat cina la restaurantul acestuia. Duminică am luat parte la liturghia în limba română, la Biserica Sfânta Ana. Aceasta a fost celebrată de Părintele Gabor, originar din România. Întâlnirea s-a încheiat cu prânzul împreună, ocazie cu care ne-am luat rămas bun. Așteptăm cu nerăbdare vizita noilor parteneri în Timișoara! Henrietta Blejan

Alegeri Kolping Tineret Oituz În cadrul întâlnirii Kolping din Oituz din 15 octombrie 2016 au fost aleși noi reprezentanți ai grupului de tineret. Alexandra Domocoș și Sabina Niculăieș, reprezentanții de până acum, au ajuns în clasa a XII-a și atenția lor va fi îndreptată către examenul de bacalaureat. În aceste condiții, ștafeta a fost predată. Treizeci de adolescenți au votat, iar noua conducere a grupului a fost preluată de Sabina Chinzăruc, o fată ambițioasă și sigură pe forțele proprii, care s-a implicat în activitățile de voluntariat și care a dat dovadă de seriozitate și încredere. Sabina va fi ajutată de Gabriel Rusu, un tânăr care, timp de doi ani, a acumulat experiență în coordonarea grupului de simpatizanți, dar și în alte acțiuni - Tabăra de muncă de la Ploscuțeni, Tabăra din Republica Moldova, Săptămâna de voluntariat, Campionii Oituzului și nu numai. Multe mulțumiri și recunoștință Alexandrei Domocoș și Sabinei Niculăieș, care au reprezentat grupul timp de doi ani. Tinerii le urează multă baftă Sabinei Chinzăruc și lui Gabriel Rusu. Prin votul oferit acestora îi asigură de tot sprijinul, astfel încât grupul de tineret din Oituz sa aibă continuitate. S.N., voluntar Kolping Oituz

39

Kolping România 2016


Activități în perioada Adventului În perioada 18-20 noiembrie 2016, 17 tineri din Banat s-au întâlnit la Caransebeș pentru a participa la un atelier unde au învățat să confecționeze decorațiuni de Crăciun. Scopul întâlnirii a fost să-i cunoaștem mai bine pe voluntarii din celelalte Familii Kolping și să încurajăm potențialii lideri. Anterior acestei activități au avut loc vizite la asociațiile care nu au grupuri de tineret la nivel local: Otelec, Uivar, Liebling și Dumbrăvița. Întrucât se dorește activarea lor, acesta a fost prilejul ideal de a le da un impuls celor care în viitor pot deveni lideri. Alături de cei din Familiile Kolping anterior menționate au participat și voluntari de la Millennium și Caransebeș. Sâmbătă li s-au alăturat și două persoane cu dizabilități de la Centrul de integrare din localitate. În prima zi a fost important să ne cunoaștem mai bine, astfel că a avut loc o serie de jocuri de cunoaștere - câștigătorul a fost cel care a reușit să adune cât mai multe informații despre ceilalți. Sâmbătă, accentul a fost pus pe comunicare și lucru în echipă. În decursul dimineții, participanții au luat parte la jocuri de echipă, intenția fiind de a suda legăturile dintre ei. După-masă băieții au lucrat în atelier și au realizat steluțe, reni, comete, brazi și alte decorațiuni din lemn, în vreme ce fetele au făcut coronițe și globuri. Tot tinerii au fost cei care au stabilit prețurile pentru obiectele confecționate, acestea urmând să fie vândute la Biserica Millennium din Timișoara în prima duminică din Advent. Festivitatea de premiere a avut loc în decursul serii – s-au dat diplome, dulciuri și dovlecei din paie făcuți special pentru această ocazie de cei de la centru. Duminică am participat toți la liturghia de la biserica din Caransebeș, iar apoi ne-am întors la pensiune și ne-am luat rămas bun, gândindu-ne la următoarele ocazii ce ne pot aduce din nou alături. A fost cu adevărat o întâlnire productivă. Am format un grup unit și am stat tot timpul împreună, chiar și în timpul liber, pentru că atmosfera a fost mereu plăcută. Ne-am simțit de parcă ne cunoșteam deja de multă vreme. Deși timpul a fost scurt, am reușit să legăm prietenii. M-am bucurat să văd cât de bine s-au integrat tinerii în cadrul grupului și cât de mult au socializat cu ceilalți participanți. Și poate cel mai important aspect este că ne-am dat seama cât de mulți tineri din Banat se pot implica în activitățile viitoare. Prin urmare, abia așteptăm să ne revedem! Henrietta Blejan

40

Kolping România 2016


41

Kolping România 2016


K100 Nouă Familii Kolping au dat curs anul acesta invitației Consiliului Director al Asociației Kolping România și au depus o cerere de finanțare pentru diferitele acțiuni de la nivel local. Cuantumul sumei care i-a revenit fiecărei Familii Kolping a fost de 100 Euro. Acțiunile sprijinite au fost următoarele:  Familia Kolping Sfânta Maria Timișoara ʼ89: Cupa Kolping la Șah, ediția a IV-a Acţiunea a reunit copii și tineri din Familiile Kolping, precum şi pe toți cei care și-au dorit să petreacă timpul liber într-un mod util și educativ. Șahul ne ajută să luăm decizii mai rapid şi mai bine, să fim mai disciplinați, să avem o anumită ordine în gândire. S-a dorit ca prin această activitate organizația să fie promovată pe plan local în rândul participanților, având și rolul de a dezvolta voluntariatul, spiritul de iniţiativă în rândul copiilor şi al tinerilor.  Familia Kolping Ploscuțeni: Tabără de muncă pentru tinerii Kolping Acțiunea și-a propus înfrumusețarea Casei Kolping din Ploscuțeni: igienizarea curții, amenajarea unor spații destinate plantării florilor, repararea gardurilor exterioare, îngrijirea gardului viu și decorarea pereților interiori. Suma de 100 de euro a fost de mare ajutor pentru cumpărarea materialelor de lucru.  Familia Kolping Oituz: Tabără de muncă pentru tinerii Kolping Această activitate s-a desfășurat împreună cu Familia Kolping Ploscuțeni, având aceleași obiective. Suma de 100 de euro a fost folosită pentru cumpărarea de alimente pentru cei 30 de participanți.  Familia Kolping Gheorgheni: O zi în natură cu familiile nevoiașe Familia Koling Gheorgheni a organizat o întâlnire festivă pentru 35 de persoane din familiile nevoiașe. Împreună au petrecut o zi frumoasă la terenul Kolping din afara localității. Programul a cuprins momente spirituale, lucru în echipă, jocuri distractive și activități sportive, învățarea unor cântece. Au luat masa împreună, au făcut mici drumeții și au cules plante medicinale.  Familia Kolping Sf. Iosif Brașov: Ziua Copiilor Acesta este un eveniment pe care Familia Kolping îl organizează deja de 15 ani în colaborare cu tinerii din parohia Brașov-Blumăna. Anul acesta au participat 100 de copii din clasele I-IV din Brașov, coordonați de 25 de voluntari. Tema din acest an a fost „lumea științei”. Cei mici au luat parte la diverse jocuri de grup și individuale, la discuții în grupuri mici, activități creative și nu numai.  Familia Kolping Sfânta Cruce Cristuru Secuiesc: Ziua copiilor Proiectul a avut un scop dublu - trăirea sentimentului de apartenență la comunitate a copiilor care trăiesc în casele de tip familial și a copiilor defavorizați din oraș, la care s-a adaugat motivarea tinerilor de a se implica în acțiunile Familiei Kolping. Evenimentul, ajuns deja la ediția a IX-a, s-a desfășurat în colaborare cu grupa de tineret de la parohia romano-catolică din localitate. În total au participat 80 de copii din oraș, atât de la casele de tip familial, cât și cei care trăiesc în propria familie.  Familia Kolping Sângeorgiu de Mureș: In memoriam Tulipánt Noémi Scopul proiectului a fost ca membrii Kolping să socializeze cu copiii de la Centrul de Plasament Sfânta Elisabeta din Gornești. De asemenea, s-a dorit și comemorarea fostei reprezentante a tinerilor, Tulipánt Noémi. Programul a cuprins Sfânta Liturghie, vizitarea unui vernisaj de pictură și concursul cultural „Tinere talente”.  Familia Kolping Liebling: Ajutând, te ajuți S-a vizat implicarea în proiecte de voluntariat a copiilor cu dizabilități și a copiilor care provin din familii defavorizate. Acțiunea s-a desfășurat în atelierul de tâmplărie de la Casa Kolping din

42

Kolping România 2016


Caransebeș. Obiectele confecționate au fost donate în perioada sărbătorilor de iarnă altor copii cu nevoi speciale.  Familia Kolping Sânandrei: Ecologizarea zonei centrale din localitate În parteneriat cu primăria din Sânandrei, tinerii și-au propus curățirea spațiilor verzi, a zonele de joacă și a centrului din localitate. Din suma alocată, participanții au cumpărat obiecte promoționale cu însemnul Kolping pentru a se distinge de ceilalți voluntari și a promova asociația. Tánczos Edit

Ilustrata Kolping Această inițiativă a pornit din dorința de a oferi membrilor Kolping posibilitatea de a-și promova asociația și obiectivele turistice din localitate. Fiecare Familie Kolping a fost invitată să pună la dispoziție un set de fotografii în scopul editării unui număr consistent de ilustrate. Anul acesta au răspuns afirmativ și am tipărit ilustrate pentru Familiile Kolping Toplița și Sighișoara. Familiile Kolping pot beneficia și în anul 2017 de cele două măsuri de întrajutorare. Formularele și criteriile de eligibilitate pentru K100 și Ilustrata Kolping pot fi descărcate de pe site-ul asociației. Corneliu Bulai

43

Kolping România 2016


Concursul de voluntariat Concursul „Voluntarii Kolping în acțiune!” a ajuns la adiția a VI-a. La Adunarea Generală au fost prezentate 12 acțiuni și, într-o competiție strânsă, s-au stabilit următorii câștigători: 1. FK Chișineu-Criș: „Readucerea la viață a capelei din Adea”; 2. FK Oituz: „Tabără pentru copiii fără posibilități materiale”; 3. FK Ploscuțeni: „Kolping înseamnă solidaritate”; FK Timișoara Millennium: „Voluntariat la viitoarea Casă Kolping din Timișoara”; FK Toplița: „Curățenie în curtea bisericii și în cimitir”. Premii de participare au obținut asociațiile Kolping din: Gheorgheni, Liebling, Mediaș, Otelec, Sfânta Maria Timișoara, Sfântul Iosif Brașov și Tășnad. În cele ce urmează vă prezentăm pe scurt acțiunile de voluntariat înscrise la concursul din anul 2016.

44

Kolping România 2016


45

Kolping România 2016


46

Kolping România 2016


47

Kolping România 2016


48

Kolping România 2016


49

Kolping România 2016


50

Kolping România 2016


51

Kolping România 2016


Adunarea Generală În data de 12 noiembrie 2016 a avut loc, la Cristuru Secuiesc, Adunarea Generală a Organizației Kolping Alba. Au participat 49 de persoane din 26 de Familii Kolping din dieceză. După ce președintele Aczél Barna și praeses-ul Gödri István au salutat delegații Familiilor Kolping, a urmat prezentarea activităților asociațiilor locale și a programelor desfășurate la nivel diecezan de la ultima Adunarea Generală și până în prezent. Pr. Gödri István, praeses diecezan și național, a prezentat analiza SWOT și a vorbit despre importanța și utilitatea acesteia. Pentru analiza SWOT a diecezei s-au constituit grupe de lucru în care s-au purtat discuții despre punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările ce vizează organizația, urmând ca rezultatele să fie prezentate în plen și ulterior folosite la elaborarea profilului organizației. Întâlnirea s-a încheiat cu discuții privind stadiul în care se află proiectul „Vizită la Familiile Kolping” și prezentarea programelor pentru 2017. Tánczos Edit

Pelerinaj la Șumuleu Ciuc „Să lucrezi în spiritul Kolping, în folosul oamenilor și al comunității este datoria morală a fiecăruia dintre noi.” Acestea au fost cuvintele prin care praeses-ul Gödri István i-a îndemnat la acțiune pe toți pelerinii prezenți la sfânta liturghie de la Șumuleu Ciuc. Evenimentul a avut loc în data de 30 aprilie 2016. Din cauza vremii capricioase am fost nevoiți să facem Drumul Crucii în biserică. Ulterior, membrii prezenți au povestit despre activitățile desfășurate la nivel local. Cele 116 persoane care au participat la pelerinaj fac parte din următoarele Familiile Kolping: Borzont, Brașov, Ernei, Gheorgheni, Sângeorgiu de Mureș, Sighișoara, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Toplița. Pe această cale le mulțumim tuturor celor care au dat curs invitației de a participa și în acest an la cel mai mare eveniment diecezan organizat de Kolping Alba, precum și membrilor din Familia Kolping Miercurea Ciuc pentru ceaiul și cozonacul servit la această întâlnire. Tánczos Edit

52

Kolping România 2016


Zilele de spiritualitate În perioada 27-29 mai 2016, Casa Kolping din Sighișoara a fost gazda unui eveniment deja consacrat: Zilele de spiritualitate. Tema acțiunii din acest an a fost „Viața mea în oglinda milostivirii”. Programul a fost condus de Bereczki Silvia, membru al Congregației Surorilor Ajutătoare. Au participat membri Kolping din Brașov, Toplița, Gheorgheni și Sighișoara. După runda de prezentare și exersarea versurilor melodiei „Cu toții suntem diferiți” (Mindannyian mások vagyunk), de Bródy János, am început activitățile. Chiar dacă suntem diferiți și fiecare dintre noi este creația unică a lui Dumnezeu, avem în comun valori și țeluri, la care se adaugă devotamentul pentru o cauză nobilă. Pe parcursul acestor zile am avut ocazia să rememorăm și să conștientizăm acele clipe, întâmplări și momente din viața noastră când am luat contact cu iubirea milostivă. Uitându-ne în oglindă și observându-ne din diferite unghiuri, am descoperit în noi înșine multe minusuri și curiozități. Poate că defectele și, de ce nu, punctele noastre forte au devenit și mai vizibile când ne-am uitat în oglinda îndreptată de ceilalți în direcția noastră. Meditația cu ajutorul unei imagini de Sieger Köder ne-a dus la concluzia că Dumnezeu, prin Isus Cristos, ne privește cu milostivire, iubire, înțelegere și acceptare. Bineînțeles, și El observă defectele și slăbiciunile noastre, dar prin iubirea Lui ne dă puterea să credem că putem depăși aceste obstacole. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui program spiritual: Asociația Pro Educatione, Familia Kolping Sighișoara și Organizația Kolping Alba. Páll Ildikó, Familia Kolping Gheorgheni

20 ani în Familia Kolping Borzont „E jelben győzni fogsz!”/„Cu acest semn vei câștiga!” sunt cuvintele care au marcat începutul și cei 20 de ani de activitate ai Familiei Kolping Borzont. Baricz Gergely, președintele asociației, a declarat: „În urmă cu 20 de ani am pornit cu încredere și speranță pe Drumul Kolping, îndrumați și călăuziți de fratele mai mare, Familia Kolping Sângeorgiu de Mureș”. Sâmbătă, 25 iunie 2016, într-o atmosferă festivă, au fost sărbătorite cele două decenii de activitate ale asociației (1996-2016). Au participat prietenii și membrii Kolping din Familiile Kolping Eger (Ungaria), Ernei, Sângeorgiu de Mureș, Gheorgheni și Toplița. În cadrul liturghiei celebrate de Keresztes Zoltán, praeses-ul din Gheorgheni, a fost sfințită o eșarfă primită cadou de la Familia Kolping Eger. Programul a continuat cu procesiunea steagurilor până la Căminul Cultural din localitate, unde cei 110 invitați s-au bucurat de ospitalitatea gazdelor și de programul cultural oferit de Gál Mihály (Joseni), Grupa de tineret din Joseni, Pál Csaba (Familia Kolping Brașov) și Familia Kolping Sângeorgiu de Mureș. Îi urăm la mulți ani Familiei Kolping Borzont și să ne revedem cu bine la evenimentele și acțiunile viitoare! Tánczos Edit

53

Kolping România 2016


Vizită la Familiile Kolping „Omul, dacă privește puțin în interiorul său, de obicei poate judeca destul de bine ce este în folosul său, ce îi aduce binele.” Adolph Kolping Având la bază acest citat și speranța de a ne cunoaște mai bine, Conducerea Organizației Diecezane Kolping Alba a lansat către Familiile Kolping din dieceză invitația de a purta un dialog. Prima asociație care a dat curs acestei invitații a fost Familia Kolping Gheorgheni. În data de 16 martie, 3 persoane din conducerea diecezană au vizitat această comunitate. Discuțiile și prezentările ne-au ajutat să ne cunoaștem mai bine, membrii Kolping din această comunitate arâtând încă o dată pasiunea pentru activitățile pe care le desfășoară. În perioada 18-19 martie, alți trei membri din conducerea regională au vizitat Familiile Kolping Ernei, Sângeorgiu de Mureș și Reghin. Atmosfera familială din aceste asociații, prezentările și discuțiile avute cu membrii comunităților au dovedit importanța acestor vizite și a contactului direct cu grupurile locale. Le mulțumim Familiilor Kolping pentru că au dat curs invitației, pentru ospitalitate și pentru timpul petrecut împreună. În numele conducerii Organizației Kolping Alba, Aczél Barna-președinte

Zilele voluntariatului De două ori pe an, voluntarii de la Kolping Alba se întâlnesc la Centrul de recreere din Ivo Zetea pentru a da o mână de ajutor la activitățile de întreținere, reparare și modernizare din această tabără. În 2016, lucrările au fost realizate cu sprijinul a 55 de membri activi din Familiile Kolping Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Toplița, Sighișoara, Săcele, Gheorgheni și Brașov. Voluntarii au reparat și vopsit locurile de joacă, au tăiat crengile copacilor care reprezentau un risc pentru clădirea sălii de mese, au reparat instalațiile electrice defecte, au turnat beton la „bucătăria de vară” și nu numai. Munca și efortul depuse s-a văzut la final, când tot ceea ce ne-am propus înainte de a începe a devenit realitate. Nu numai că am muncit asiduu, dar cu toții ne-am simțit bine, am depănat amintiri și am făcut planuri pentru întâlnirile care vor urma. Mulțumiri tuturor celor care și-au dedicat timpul și energia pentru a face mai frumos și mai curat acest loc drag nouă! Tánczos Edit

54

Kolping România 2016


Retrospectiva activităților în Familia Kolping Gheorgheni Prima acțiune la care am luat parte fost împărțirea a peste 200 de pachete, oferite de Ordinul Cavalerilor Ioaniți din Germania familiilor nevoiașe din Gheorgheni. Misiunea Familiei Kolping a fost căutarea persoanelor și a familiilor nevoiașe, iar apoi înscrierea lor într-o bază de date, pe urmă având loc împărțirea pachetelor la domiciliu de către voluntari. Destinul multor familii care beneficiază de aceste ajutoare este urmărit cu atenție de membrii asociației noastre. În fiecare vară le oferim o excursie pe terenul Familiei Kolping. Aici, datorită proiectului „O zi în natură cu familiile nevoiașe”, participanților li se oferă trei mese pe zi. În cadrul acestei acțiuni persoanele au ocazia să participe la programe spirituale, teambuilding-uri, jocuri distractive și de creație, plimbări comune în natură și nu numai. Un alt proiect drag nouă este colectarea capacelor de plastic, la care participăm în fiecare an cu scopul de a face un bine semenilor noștri. Sutele de kilograme de capace de plastic sunt colectate și predate centrelor de specialitate, iar banii proveniți de aici sunt donați unor persoane cu grave probleme de sănătate. Din banii adunați din donații am cumpărat de mai multe ori alimente pentru cantina socială din cadrul parohiei noastre. De asemenea, am participat la Târgul de Crăciun organizat în oraș, iar cu banii strânși din vânzarea decorațiunilor am ajutat persoanele sărace. Tot în perioada Adventului am răspuns afirmativ apelului lansat de Biroul Social din orașul nostru și am participat la acțiunea de colectare de alimente neperisabile, care s-a desfășurat pe plan local. Toate aceste acțiuni caritabile au fost susținute moral, spiritual și material și de către partenerii noștri din Germania, Familia Kolping Heidingsfeld. În 2016 am avut ocazia să vizităm Familia Kolping Kiskunhalas, din Ungaria, cu care avem un parteneriat de 21 de ani. De-a lungul timpului, vizitele reciproce anuale au făcut să ne cunoaștem mai bine, să ne împrietenim și să ne ajutăm reciproc. În 2017, Familia Kolping Kiskunhalas a venit la noi pentru a sărbători împreună aniversarea a 90 de ani de când episcopul Márton Áron a înființat în Gheorgheni Asociația Calfelor Catolice. Tot la capitolul vizite trebuie să amintim excursia la care visam de foarte mult timp, vizita la Medjugorje. Cu ajutorul familiei Negrușa, anul 2016 ne-a adus și această oportunitate. Pe lângă programul spiritual care ne-a fost oferit de preoții care ne-au călăuzit de-a lungul celor 1.100 km, am avut ocazia să vizităm și frumusețile unei țări minunate, Croația. În fiecare an le sărbătorim în cadrul unui bal caritativ pe toate cele care poartă numele de Katalin. Anul acesta a fost ceva deosebit, fiindcă am prezentat la acest eveniment noile noastre costume populare. Pentru achiziționarea acestora am primit fonduri la Consiliul Județean Harghita. Mulțumiri celor 51 de adulți și 20 de copii care s-au implicat și în decursul anului 2016 în organizarea și desfășurarea programelor noastre, membrilor Kolping care săptămână de săptămână, în fiercare zi de miercuri, au fost alături de noi ca să facem împreună lumea din jurul nostru mai bună, mai frumoasă! Eigel Katalin, Familia Kolping Gheorgheni

55

Kolping România 2016


Ziua Adolph Kolping și Adunarea Generală Devenită deja tradiție în Banat, sărbătorirea Zilei Adolph Kolping a avut loc și de această dată împreună cu Adunarea Generală Kolping Banat. Evenimentul a avut loc în Ghiroda, în data de 3 decembrie 2016, și a fost organizat de Familia Kolping Timișoara Millennium. La întâlnire au luat parte peste 60 de persoane, delegații aparținând asociațiilor Kolping Cenad, Chișineu-Criș, Dumbrăvița, Liebling, Otelec, Pecica, Sânandrei, Uivar, Timișoara Sfânta Maria ʼ89 și Timișoara Millennium. Programul a început cu Sfânta Liturghie, celebrată la Biserica Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria din Ghiroda. Evenimentul a continuat cu o trecere în revistă a activităților la nivel regional, urmată de prezentarea profilului asociației. Profilul Kolping conturează identitatea și sarcinile membrilor. Cu această ocazie, dl. Eduard Dobre a fost invitat să vorbească despre analiza punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor cu care se confruntă asociația. Discuțiile au conținut referințe despre principiile învățăturii socialcatolice, apostolatul laicilor și valori. În centrul muncii noastre se află omul ca persoană. Kolping reprezintă o comunitate de formare, acțiune și întrajutorare. Următorul punct pe ordinea de zi a fost prezentarea rapoartelor de activitate ale Kolping Banat. Au fost felicitate asociațiile care în anul 2016 au fost responsabile cu organizarea activităților de la nivel regional. La sfârșitul lunii ianuarie, FK Timișoara Millennium s-a ocupat de pregătirile pentru Balul de Fărșang de la Ghiroda. FK Chișineu-Criș și FK Dumbrăvița au făcut posibilă vizita partenerilor din Erfurt, care s-a desfășurat în perioada 19-24 aprilie. Tot în primăvară a avut loc și Festivalul Gulașului; FK Chișineu-Criș a avut grijă de buna desfășurare a acestui eveniment din data de 7 mai. Campionatul de fotbal – Cupa Kolping Banat a avut loc pe 11 iunie, organizatorul fiind FK Sânandrei. FK Timișoara Sfânta Maria ʼ89 a organizat o activitate care s-a desfășurat de 2 ori anul acesta (12 martie și 26 noiembrie), și anume Cupa Kolping la Șah. Aceeași asociație s-a ocupat și de pregătirea Întâlnirii Familiilor Kolping din Banat, eveniment aflat la prima ediție și care a avut loc în data de 1 octombrie. Mulțumim Familiei Kolping Timișoara Millennium pentru găzduire și efortul de a încheia festiv anul 2016. A fost un an încărcat de evenimente, un an în care am trăit spiritul Kolping în fiecare acţiune dusă la bun sfârşit. Am descoperit cât este de important ca membrii Kolping să se întâlnească, să aibă bucuria de a realiza ceva împreună, să dea dovadă că sunt o comunitate de acţiune şi credinţă. La finalul unui an plin, le mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă activitatea Kolping Banat şi le transmitem un gând bun şi speranţă pentru anii ce vor urma. Monica Munteanu

56

Kolping România 2016


Balul de Fărșang În prag de primăvară, la 30 ianuarie 2016, Familia Kolping Millennium Timișoara a organizat Balul de Fărșang. Evenimentul a început cu liturghia celebrată în Biserica romano–catolică din Ghiroda, în limbile română și maghiară, de către Pr. Janos Kapor, praeses-ul FK Millennium. Organizatorii, participanţii și invitaţii au parcurs traseul de la biserică la căminul cultural într-o scurtă procesiune. La Căminul Cultural din Ghiroda s-a desfăşurat un program cultural–artistic susţinut de Ansamblul de dansuri populare românești „Cununa Timişului” al Şcolii Generale din comuna Ghiroda şi de Ansamblul de dansuri populare maghiare Eszterlanc al Casei de Cultură Timişoara. Au fost prezentate două suite de dansuri din zona de câmpie și de munte, avându-i coregrafi pe Duşa şi Lăiţă Stănescu. Momentele individuale ale soliștilor Crina Jurjescu, Anisia Ştefan și Radu Nichiteanu au fost îndrumate de dirijorul Adi Scorobete. Ansamblul de dansuri maghiare a susţinut suite specifice zonelor Szeged şi Satu Mare. Apoi a avut loc concursul de măşti şi tombola cu premii. Criteriile după care membrii juriului s-au orientat au fost inspiraţia în alegerea costumului şi/sau a măştii, dar şi prezentarea acestora. S-au acordat cinci premii pentru următoarele personaje: Alexandre de Bordeaux, Prinţesa din Hawaii, Prinţul Francez, Mary Poppins, Perla Neagră, Piratul care a răpit prinţesa și Cardinalul Richelieu. La acestea se adaugă două menţiuni pentru originalitatea măştilor, oferite copiilor care s-au costumat în Zâna nopţii şi în Clovnul dansator de rock. Banii obţinuți din vânzarea biletelor de intrare şi de la tombolă au fost folosiți pentru activităţile de voluntariat ale Familiei Kolping Millennium Timişoara. La reuşita acţiunii iniţiate de Familia Kolping Millennium Timişoara au contribuit primarul Vasile Dorel Cădariu, Kolping Banat şi SC Kolping Concept SRL, precum și sponsorii: Cofetăria Codrina, S.C. DEPENET SRL, S.C. Dante- Catering. Le mulțumim și ne bizuim pe contribuţia şi aportul lor şi la viitoarele noastre acţiuni! Aneta Maria Gabor, Familia Kolping Timișoara Millennium

57

Kolping România 2016


Seniorii Kolping Banat în pelerinaj la Basilica Minor Sf. Maria Radna În data de 18 martie 2016 a avut loc pelerinajul pentru seniori organizat la Basilica Maria Radna. Au participat 55 de membri Kolping cu vârsta peste 60 de ani din Timișoara, Otelec, Uivar, Sânandrei, Liebling, Cenad, Dumbrăvița, Chișineu-Criș și Pecica. Sfânta Liturghie solemnă a fost oficiată în limbile română și maghiară de Pr. Dan Groza din Chișineu-Criș, praeses Kolping Banat, Pr. Vicar Nicolae Teodorescu, Pr. Nicolae Pop din Timișoara, Pr. Heinrich Joszef din Otelec și Pr. Mihai Veres din Lipova. Transportul și masa de prânz au fost asigurate de Kolping Banat. Acest pelerinaj a fost organizat din dorința de a avea o zi de rugăciune împreună în perioada de post premergătoare Sfintelor Paști. Membrii Kolping s-au bucurat de o zi specială la una dintre cele mai vechi mânăstiri din vestul țării. Mănăstirea Sfânta Maria din Radna se află în orașul Lipova, județul Arad, și este principalul loc de pelerinaj din Dieceza de Timișoara. În anul 1992, papa Ioan Paul al II-lea a conferit mănăstirii titlul de Basilica Minor. C.M.

Serbare câmpenească – Festivalul Gulașului În data de 7 mai 2016 a avut loc cea de-a IX-a ediție a serbării câmpenești. Cu ocazia binecunoscutului concurs de gulaș la ceaun, gazda din acest an, Familia Kolping Chișineu-Criș, a pregătit un program deosebit. Sub îndrumarea dirijorului Molnar Marton, membrii Kolping au deschis serbarea cu imnul Kolping. Apoi tinerii din parohia Chișineu-Criș au prezentat un program de cântece în acompaniament de chitară. S-au desfășurat numeroase jocuri și concursuri care au adus zâmbete și voie bună în rândul tuturor participanților. A fost pregătită și o expoziție cu origami, puzzle și o colecție de șervețele desenate. Ne-au uimit produsele realizate Adina Denisa Moț, Toth Izabela și Molnar Esztera. De toate cele menționate s-au bucurat peste 150 de membri Kolping din 13 asociații: Timișoara Sf. Maria, Timișoara Millennium, Cenad, Sânandrei, Dumbrăvița, Liebling, Uivar, Chișineu-Criș, Belfir, Beliu, Ineu, Padej și Sajan/Serbia. Pe lângă invitații speciali din Serbia, asociațiile Kolping Padej și Sajan, ne-am bucurat pentru prima oară de prezența membrilor Kolping din Belfir, Beliu și Ineu, însoțiți de Pr. Kiss Marthon. Ne bucurăm pentru reușita acestei întâlniri și le mulțumim gazdelor noastre, în special Pr. Dan Groza și doamnei Madarász Judit, pentru primirea deosebită și organizarea în detaliu a acestui eveniment deja tradițional în Banat. Monica Munteanu

58

Kolping România 2016


Cupa Kolping Banat la fotbal A ajuns deja la cea de-a X-a ediție! În data de 11 iunie 2016, Familia Kolping Sânandrei a fost gazda acestui eveniment. Este pentru a doua oară când asociația locală condusă de Pr. George Rădulescu a preluat organizarea manifestării sportive. Mai multe echipe din Timișoara, Uivar, Liebling și Sânandrei au luat parte la cele 3 categorii: Juniori I, Juniori II și Adulți. Echipele s-au format cu ușurință. Jucătorii au fost în mare parte membri Kolping, dar au fost primiți cu drag şi nemembri. Învingători au fost juniorii din Uivar și Liebling şi tinerii din Sânandrei. Ei au fost recompensați cu mult râvnita Cupă Kolping Banat. Toate cele 9 echipe prezente au primit cupe și diplome de participare. Mulțumim membrilor Kolping din Sânandrei! Merită toată recunoștința noastră pentru implicarea în organizarea competiției de fotbal la nivel regional! Monica Munteanu

Întâlnirea Familiilor Kolping din Banat La inițiativa Organizației Kolping Banat și cu sprijinul financiar al Organizației Kolping România, Familia Kolping Sfânta Maria Timișoara ’89 a organizat, la 1 octombrie 2016, prima întâlnire a Familiilor Kolping din Banat. La această ediție au participat aproximativ 85 de persoane din Familiile Kolping Liebling, Pecica, Sfântul Gerhard Cenad, Chișineu-Criș, Otelec, Timișoara Mehala, Uivar și Timișoara Sf. Maria – gazda evenimentului. Surpriza cu adevărat plăcută a constituit-o prezența la eveniment a vecinilor noștri din Serbia, Familiile Kolping din Szajan și Padej. Sfânta Liturghie a avut loc în Biserica Sfântul Iosif (Piața 700) și a fost celebrată de cei 2 conducători spirituali – Pr. Nicolae Ovidiu Teodorescu, vicar Foraneu de Timișoara, și Pr. Dan Groza, conducătorul spiritual Kolping Banat. „Familia” a reprezentat tema sfintei liturghii. După liturghie, participanții s-au deplasat la Casa Adam Müller Guttenbrunn Timișoara, unde întâlnirea a continuat într-o ambianță plăcută. Sala a fost pusă la dispoziție gratuit de către Forumul Democrat al Germanilor din Banat. Muzica de dans, asigurată prin bunăvoința domnului Ioan Szabo, președintele Kolping Banat, a fost cea care a contribuit la crearea atmosferei, prilejuind totodată schimbul cultural – întrucât melodiile românești au alternat cu cele maghiare. Programul muzical în limba română a fost susținut cu multă pasiune de către corul Familiei Kolping Sfânta Maria Timișoara, condus de doamna profesor Doina Boșca, și de duetul format din profesorii Darius Teucă și Ionuț Anghelescu, care au interpretat muzică folk. Familia Kolping Chișineu-Criș a asigurat momentul muzical în limba maghiară, solista grupului fiind tânăra Molnar Eszter. Aceste momente muzicale au fost urmărite cu deosebită atenție, fiind apreciate activitățile fiecărei Familii Kolping.

59

Kolping România 2016


Participanții au adus preparate proprii, pregătite cu multă dragoste, gospodinele întrecându-se în măiestrie. Bucatele au fost pe cât de aspectuoase, pe atât de gustoase. Întâlnirea Familiilor Kolping din Banat a fost pregătită cu multă bucurie si dragoste pentru și de către membrii din Kolping Banat. Asociația noastră a progresat, iar membrii noștri organizează tot mai multe evenimente. Deși numărul copiilor și al tinerilor nu a fost deosebit de mare, aceștia nu s-au sfiit să se alăture. În acest fel a avut loc o întâlnire a mai multor generații. Organizatorii au pregătit și o tombolă. Întregul eveniment a fost imortalizat de către domnul Josef Szeidert-Subert prin fotografii și înregistrări video. „Întâlnirea Familiilor Kolping din Banat” este un eveniment care a debutat anul acesta, dar care va continua și anul viitor. Viorica Ursan și Renata Szeidert-Subert, Familia Kolping Sfânta Maria Timișoara

Ziua Copilului la Chișineu Criș Familia Kolping Chișineu–Criș a organizat, în data de 1 iunie 2016, Ziua Copilului. Cântarea imnului Kolping de către toți membrii a marcat deschiderea evenimentului. La această activitate au participat nu numai copiii, ci și membrii FK Chișineu-Criș. Au avut loc concursuri sub formă de jocuri distractive, dintre care amintim bowling, darts, sărituri cu coarda, mâncat langoși fără a folosi mâinile și foarte multe întreceri de echipă amuzante. După atâta distracție, am făcut o pauză și am luat masa împreună. La final, toți participanții au primit diplome, cadouri și baloane. A fost o zi petrecută alături de oameni deosebiți, plină de emoții, veselie și bună dispoziție. Madarász Judit, Familia Kolping Chișineu-Criș

Sărbători în comunitatea din Pecica În perioada 21-22 mai 2016, Familia Kolping Pecica a organziat o serbare la nivel comunitar, cu ocazia Hramului Bisericii romano-catolice din localitate. Acest eveniment a devenit deja o tradiție pentru membri. Ca în fiecare an, au planificat un program artistic complex: spectacole de dans și muzică modernă, programe ale ansamblurilor folclorice și recitalul unor formații din Ungaria. La eveniment au participat invitați din Ungaria și membrii Familiei Kolping Chișineu-Criș, împreună cu Pr. Dan Groza, praeses Kolping Banat.

60

Kolping România 2016


În luna octombrie, Familia Kolping Pecica a organizat Balul Strugurilor. Evenimentul s-a desfăşurat imediat după recolta ciorchinelor, iar vizitatorii au avut parte de o experienţă inedită, îmbinată cu muzică, joc, voie bună, struguri, must şi vin. Toţi cei interesaţi de serbările dedicate viilor au putut admira activităţi antrenante care au reunit tradiţia şi creaţia. Însemnătatea evenimentului, aşa cum este ea declarată de participanţi, este mult mai profundă decât plăcerea de a gusta din roadele pământului. Oamenii se adună din dorinţa de a simţi bucuria roadelor în deplină armonie cu ceilalţi, fiind recunoscători pentru recolta din fiecare toamnă. M.M.

Coronițe de Advent „Familia este rădăcina omenirii”, după cum spunea Adolph Kolping. Având în minte acest citat și pentru că sărbătoarea Crăciunului se apropia cu pași repezi, ne-am întâlnit de-a lungul mai multor seri în Sala Kolping de la Biserica Millennium pentru a confecționa coronițe de Advent. Scopul nostru a fost colectarea de fonduri pentru sprijinirea activităților sociale ale asociației. Am împletit nuielușe de salcie de pe malul râului Bega, pe care le-am îmbrăcat apoi în ramuri verzi de brad și le-am împodobit cu conuri, ghinde și flori multicolore. Lumânările, a căror lumină reprezintă victoria asupra întunericului, au fost fixate în suporturi metalice speciale. Ornamentele au dat o notă personală fiecărei coronițe, iar la final toate arătau diferit și minunat. Credincioșii ne-au arătat că munca noastră este apreciată și au cumpărat coronițele pe care le-am realizat cu mare drag. Această activitate ne-a oferit posibilitatea de a contribui la creșterea solidarității, a colaborării în spirit civic și a încrederii că putem schimba ceva în jurul nostru, că putem sensibiliza. Petőfi Sándor

Voluntariat la Dumbrăvița Noi, membrii Familiei Kolping Dumbrăvița, am dorit să le oferim tinerilor voluntari un spațiu special numai pentru ei, motiv pentru care am hotărât să construim o terasă. Activitatea noastră s-a desfășurat în mai multe etape de-a lungul anului. În jur de 30 de membri s-au implicat în această inițiativă și fiecare din ei a ajutat cum a putut mai bine și în funcție de cum ia permis timpul. Am cumpărat materialele necesare și voluntarii au lucrat împreună la construirea acestui spațiu. La final a rezultat o terasă special construită pentru tineri, unde aceștia vor putea juca tenis de masă și biliard. Pr. Mathe Lajos

61

Kolping România 2016


Liebling - activități în preajma Crăciunului Cu o zi înainte de Crăciun, noi, tinerii Kolping din Liebling, împreună cu preotul și câteva cadre didactice, am reușit să aducem o mulțime de zâmbete pe fețele copiilor minunați și speciali din satul nostru. Acțiunea a fost posibilă datorită sprijinului pe care ni l-au acordat locuitorii din Liebling! „Cutia de pantofi” este despre oameni care ajută alți oameni, despre altruism și compasiune. Prin această acțiune am dorit săi învățăm pe cei mici să împartă jucăriile și hăinuțele lor și cu alți copii. În cutii se aflau articole de îmbrăcăminte, jucării și dulciuri. Sau adunat în total 90 de pachețele. Totodată, tinerii Kolping au donat bani și au fost cumpărate dulciuri pentru 30 de plăsuţe, care au adus multă bucurie atât în casa, cât și în sufletele copiilor! Laza Bianca, Familia Kolping Liebling

Familia Kolping Sfânta Maria Timișoara ʼ89 Dintre activitățile Familiei Kolping Sfânta Maria Timișoara ʼ89, amintim două evenimente care s-au remarcat în mod deosebit pe parcursul anului 2016. Cupa Kolping la Șah Această activitate s-a desfășurat de 2 ori în acest an - 12 martie (ediția a IV-a) și 26 noiembrie (ediția a V-a) și a fost organizată în parteneriat cu Clubul Sportiv Mediator Giarmata Vii și Clubul Sportiv Studențesc Medicina Timișoara. Competiția s-a adresat copiilor, elevilor şi studenților, iar sistemul de joc a fost cel elveţian de 7 runde, cu un ritm de joc de 15 minute/jucător (30 de minute partida). Impresionant a fost numărul mare de participanți, care crește constant de la o ediție la alta. În 2016 au luat parte la concursul de șah 225 de persoane, acestea provenind din județele: Timiș (Timișoara, Uivar, Sânandrei, Sânnicolau Mare, Șag, Giarmata, Dumbrăviţa, Giroc, Jimbolia şi Dudeştii Noi), Arad (Arad, Pecica, Bata) şi Hunedoara (Vulcan). Unii dintre participanţi sunt membrii Kolping din Banat, iar alţii sunt jucători din diferite cluburi de şah. Membrii Familiei Kolping Sfânta Maria Timișoara ’89 s-au implicat în pregătirea întregii acțiuni – au confecționat decorațiuni și stegulețe cu semnul „K”, au realizat materiale de promovare, au oferit participanților mici pachețele cu dulciuri și diferite ediții ale broșurii cu acțiunile de voluntariat Kolping. Premianților le-au fost înmânate diplome și cupe. Bernadeta Ursan, Familia Kolping Sfânta Maria Timişoara ’89

62

Kolping România 2016


Corul Familiei Kolping Sfânta Maria Timișoara ʼ89 A devenit deja o tradiție ca în luna decembrie a fiecărui an, în perioada premergătoare Crăciunului, corul Familiei Kolping Sfânta Maria Timișoara ʼ89 să participe la concursul „Zilele muzicii sacre” și la festivalul coral „Cântecele Betleemului”. Primul eveniment a ajuns la ediția a XVI-a și are loc la Filarmonica Banatul, iar cel de-al doilea se află la ediția a XII-a. Nivelul prestației muzicale este ridicat, datorită faptului că membrilor corului li se alătură, de fiecare dată, atât novici, cât și profesioniști în acest domeniu. Repertoriul corului este unul vast și este înnoit anual de către dirijoarea corului, doamna profesoară Doina Boșca. Ursan Viorica, Familia Kolping Sfânta Maria Timișoara ʼ89

Familia Kolping Timişoara Mehala Alaiul colindătorilor Cu sprijinul propriei Familii Kolping, precum şi al Organizaţiei Kolping Banat, comunitatea grecocatolică din Mehala a organizat, ca în fiecare an, un eveniment spiritual deosebit de apreciat de credincioşi. Acesta a avut loc cu o duminică înainte de Crăciun și poartă numele de „Alaiul colindătorilor”. Astfel, după celebrarea Sfintei Liturghii de către părintele Daniel Sas, peste 100 de colindători au trecut pragul bisericii, începând cu copiii din cartier și continuând cu tinerii din localitatea Carani (conduşi de interpreta de muzică populară Felicia Costa), corul bisericii parohiale (condus de Prof. Ciprian Cipu), corul Asociaţiei Învăţătorilor Bănăţeni (dirijat de Prof. Iancu Horvath) şi numeroși solişti vocali de la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş. La final, în buna tradiţie a cinstirii colindătorilor, toţi oaspeţii noştri au fost răsplătiţi cu daruri pregătite special pentru ei de doamnele din Asociaţia Kolping Mehala. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru reuşita acestei acţiuni şi suntem recunoscători Organizaţiei Kolping Erfurt, care an de an ne trimite, nu fără puţină osteneală și cu multă generozitate, pachete de Crăciun. Cu ajutorul acestora reușim să aducem un strop de bucurie în sufletele semenilor noştri.

Cristina Sas Familia Kolping Timişoara Mehala

63

Kolping România 2016


Adunarea Generală Sâmbătă, 12 noiembrie 2016, Casa Kolping din Ploscuțeni a fost locul care a prilejuit desfășurarea Adunării Generale Kolping Moldova. Au participat membri ai Familiilor din Bârlad, Oituz și Ploscuțeni, avându-i alături pe părintele Ștefan Ciubotaru, paroh în Bârlad, și pe părintele Carmil Farțade, paroh în Ploscuțeni. Bucuria de a fi împreună ne-a determinat ca, pe lângă împărtășirea experiențelor trăite prin activitățile desfășurate pe plan local, să adunăm idei pentru a aduce un plus activităților ce vor fi desfășurate pe plan regional. Un proiect important inițiat de Asociația Kolping Moldova și extins anul acesta la nivel național este acțiunea caritabilă România pentru Republica Moldova, proiect al cărui scop este sprijinirea familiilor sărace din Moldova de peste Prut în prag de sărbători. Distribuirea cutiilor a început deja, iar oamenii s-au arătat dornici să se implice în această inițiativă. Pe lângă aceste evenimente s-a discutat și despre proiectul K100 și importanța acestuia în dinamica fiecărei asociații locale, dar și despre posibilitatea încheierii unor parteneriate - nu doar între asociațiile din Moldova, ci și cu alte Familii Kolping din țară, în ideea schimbului de experiență și a întreținerii relațiilor interregionale. În ceea ce privește parteneriatul pe care Kolping Moldova îl are cu Organizația Diecezană Kolping Münster (Germania), s-a decis ca un grup de voluntari Kolping din Ploscuțeni și Bârlad să confecționeze obiecte cu motive reprezentând sărbătoarea Crăciunului (candele pictate manual, felicitări lucrate prin diferite tehnici, obiecte de decor), un afiș care să înfățișeze acțiunile desfășurate de membri ai Familiilor Kolping din Moldova și un mesaj video prin care se dorește deschiderea unei noi căi de comunicare cu partenerii noștri. Tot în acest sens, în vara anului viitor va fi organizat la Oituz un workcamp pentru tinerii voluntari din România și Münster. Un alt punct important al acestei întâlniri a fost dorința președintelui Cătălin Cobzaru de a se retrage din această funcție. Până la următoarea Adunare Generală interimatul va fi asigurat de Monica Benedic, președinte al Familiei Kolping Ploscuțeni. S-a discutat și despre alegerea unui conducător spiritual, iar părintele Ștefan și-a manifestat dorința de a candida. Anul 2017 va reprezenta aniversarea celor 25 de ani Kolping în Dieceza de Iași, dar și alegerile pentru funcțiile de președinte și praeses. Cu speranța că nu vor fi puțini cei care doresc să se implice, continuăm să pășim pe drumul pe care fericitul Adolph Kolping l-a început, încercând ca pașii făcuți să fie spre edificare spirituală și socială. Monica Benedic, președinte interimar Kolping Moldova

64

Kolping România 2016


Acțiune spirituală Au trecut deja 20 de ani de când, anual, în ajunul sărbătorii Floriilor, membrii Kolping din Moldova se întâlnesc în satul Valea Mare, de lângă Bacău, pentru a celebra împreună Sfânta Liturghie și a parcurge în rugăciune Calea Sfintei Cruci. Cu mic, cu mare, am fost prezenți și sâmbătă, 19 martie 2016, la acest exercițiu de sacrificiu și iubire pentru Isus. Din păcate vremea nu ne-a lăsat nici în acest an să urcăm pe traseul spre dealul Ciciola. Din 2012 nu am mai reușit să urcăm, dar indiferent de vreme noi suntem prezenți în Biserica „Sf. Mihail” din localitate. Astfel, am avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie și la Calea Crucii împreună cu preoții și comunitatea din Valea Mare. Tot cu această ocazie, în seara de vineri, tinerii din asociație au avut parte de momente de formare spirituală coordonate de părintele Ieremia Bejan din comunitatea Fraților Capucini Onești. După celebrările de sâmbătă am fost în studioul Radio Maria din Bacău, unde am purtat o discuție despre Asociația Kolping și am vorbit despre valori, viziune, activități și voluntariat. Corneliu Bulai

Tabăra de muncă pentru tineret În perioada 28 aprilie – 1 mai, Casa Kolping din Ploscuțeni s-a înveselit prin prezența a 30 de tineri: 15 din Oituz și 15 din Ploscuțeni. Scopul acestei întâlniri a fost reînnoirea de primăvară a casei, transformând-o într-un loc plăcut pentru activitățile ce se vor desfășura acolo pe parcursul anului. Au fost două zile pline în care tinerii au tuns iarba, au cărat gunoiul, au reparat gardurile, au pictat pereții din interior, au igienizat casa, au cărat pământ de la pădure cu căruța sau cu roaba, au plantat flori în cauciucuri vopsite tot de ei. Tinerii au avut parte și de momente de relaxare și voie bună, stând împreună la un foc de tabără, vizionând un film sau ascultând muzică. Împrejurimile au răsunat de veselie și de bucuria de a fi împreună. Nu în ultimul rând, au avut parte de asistență spirituală din partea preoților din parohie, părintele Carmil Farțade și părintele Emil Robu, care au concelebrat Sfânta Liturghie în Casa Kolping. Această acțiune a fost posibilă datorită programul K100, prin care Consiliul Director Kolping România a decis să susțină acțiuni Kolping la nivel local. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în aceste zile, gazdelor tinerilor din Oituz, dar și gospodinelor care au avut grijă ca masa să fie îmbelșugată. Îi mulțumim Domnului pentru vremea frumoasă și pentru disponibilitatea celor implicați! Monica Benedic

65

Kolping România 2016


Târgul caritabil, ediția a III-a Voluntariatul în Asociația Kolping înseamnă acea bucurie de a pune împreună persoane, idei, resurse și timp pentru a produce o schimbare în bine în grupurile sociale vulnerabile: copii, bătrâni, familii sărace, persoane cu dizabilități și nu numai. Bucuria de pe fețele acestor oameni este recompensa cea mai mare pentru voluntarii Kolping. Din dorința de a umaniza și dinamiza comunitățile, de a exersa solidaritatea, dar și din datorie creștină, membrii propun activități diverse pentru programului anual al asociației. Astfel, duminică, 1 mai, în comunitatea din Oituz, voluntarii au demarat dulcea și frumoasa acțiune de voluntariat „Târgul Prăjiturilor”, ediția a III–a. Gospodinele din localitate au gătit prăjituri delicioase, care sau vândut cu succes la acest târg organizat în curtea bisericii romano-catolice. Scopul a fost strângerea de fonduri pentru organizarea unei tabere de vară pentru 20 de copii săraci din localitate. Oituzenii au înțeles intenția voluntarilor și au fost alături din toată inima. Prin urmare, s-au strâns banii necesari și timp de o săptămână, la sfârșitul lunii iunie, copiii au avut parte de o tabără de vară de neuitat la Casa Kolping din Ploscuțeni. Corneliu Bulai

Săptămâna de voluntariat Perioada 6–12 iunie 2016 a însemnat o nouă posibilitate pentru noi, tinerii voluntari din Oituz, de a ne implica în activități de voluntariat. Acțiunea „Săptămâna de voluntariat” este la ediția a IV– a și anul acesta parcă am participat mai mulți tineri ca niciodată. Am avut posibilitatea să ne implicăm într-o acțiune diferită în fiecare zi a săptămânii: 

luni – acțiune ecologică;

marți – reparații la Sala de cateheză;

miercuri – ajutor la Căminul de bătrâni din Hârja;

joi – curățenie la viitoarea Casă Kolping din Oituz;

vineri – jocuri cu copiii care sunt în îngrijirea Surorilor Benedictine ale Divinei Providențe;

sâmbătă – am gătit cina pentru copiii care sunt în îngrijirea Surorilor Benedictine ale Divinei Providențe.

Duminică am participat la Sfânta Liturghie de mulțumire celebrată de fratele capucin Pr. Eugen Giurgică, un preot implicat și pasionat de acțiunile caritabile. Nu au fost acțiuni extraordinar de mari, care să schimbe fața comunității noastre, dar noi am dorit să dăm un impuls pentru participare, să oferim un exemplu de solidaritate, să fim creștini activi și responsabili. Aceste acțiuni ne ajută să ne dezvoltăm abilități noi, să ne implicăm pentru comunitate, să fim cetățeni activi și creștini vii. Alexandra Domocoș, reprezentant de tineret în Oituz

66

Kolping România 2016


Bucuria omului este omul În viața Organizației Kolping sunt foarte importante întâlnirile dintre membri, deoarece, prin împărtășirea valorilor comune, a experiențelor de viață și implicare în asociație, acestea se pot transforma în adevărate punți ale prieteniei și solidarității. Daniele și Ruedi Hurni din Kolping Montreux, Elveția, sunt o familie care, de șapte ani, este aproape de activitățile Kolping din Regiunea Moldova, totodată susținând financiar construirea extinderii și a cafenelei din Hotelul Kolping aflat în Brașov. Familia Hurni a avut, de asemenea, un rol important în sprijinirea construirii Centrului Educațional din Oituz. Întâlnirea și primele contacte au fost posibile în 2009, când s-a organizat la Brașov a 42-a Drumeție Internațională Kolping pentru Pace. Aceștia însoțesc periodic grupuri de membri din Elveția în călătorii de cunoaștere a obiectivelor turistice din țara noastră, precum și a activităților Kolping. Astfel, în perioada 21–29 septembrie 2016 a avut loc o nouă vizită împreună cu un grup format din 12 persoane din Montreux și Zürich. Programul turistic a cuprins vizite în București, Bacău, Oituz, Brașov și Sibiu. Un moment deosebit a fost vizitarea Centrului Educațional, care s-a dovedit o întâlnire emoționantă. A avut loc prezentarea casei, iar tinerii voluntari Kolping au vorbit despre activitățile lor și au oferit un scurt program artistic. O altă întâlnire frumoasă a fost cea de la Hotelul Kolping din Brașov cu Eduard Dobre, Secretarul Central Kolping România. Familia Hurni și-a manifestat dorința ca viitoarea vizită să fie în zona Banatului, pentru a afla mai multe despre proiectele asociației desfășurate în Timișoara și Caransebeș. Corneliu Bulai

Episcopul Diecezei de Iași în vizită la Centrul Educațional Oituz Duminică, 30 octombrie, PS Aurel Percă, episcop auxiliar pentru Dieceza de Iași, a vizitat pentru prima dată Centrul Educațional Kolping din Oituz. Vizita a constat în prezentarea casei, discuții despre perioada în care s-au desfășurat lucrările de construcție, despre situația socială a comunității din Oituz, precum și despre rolul unui astfel de centru în comunitate. Excelența Sa a fost foarte încântat de realizarea Organizației Kolping care, alături de binefăcători, a făcut posibilă construire aceastei case primitoare ce va avea rolul de a le oferi educație copiilor din Oituz. În aceste vremuri dificile, construirea unei astfel de case dedicate educației și viitorului copiilor este nu numai un act de curaj, ci și o mare provocare. De aceea Excelența Sa ne-a încurajat să mergem cu încredere pe acest drum, urmând exemplul fondatorului Adolph Kolping, și să cultivăm valorile creștine pentru formarea sănătoasă a copiilor, cei care reprezintă viitorul comunității și al societății noastre. Menționăm că Episcopia de Iași a sprijinit proiectul din Oituz încă de la începuturile lui prin recomandarea pentru Acțiunea Renovabis din Germania, care a finanțat o parte din lucrările de construcție ale clădirii. Corneliu Bulai

67

Kolping România 2016


Sâmbăta în familie „Familie”… Gândul te poartă spre bucurie, ȋmbrăţişări, zâmbete … spre un „ te iubesc” … cu cât mai multe, cu atât mai bine. Şi pentru că toate aceste sentimente nu pot fi ȋngrădite dincolo de zidurile unei case sau de porţile unei curţi, membrii Familiei Kolping Ploscuţeni au ales 10 prieteni mai mici cărora să le zâmbească, pe care să-i ia de mână şi să-i poarte dincolo de privirile împietrite ale unora sau altora. Prietenii noștri sunt: Paula, Laura, Georgiana, Daria, Marco, Mihaela, Marius, Sabina, Lavinia şi Sami. Fiecare dintre ei duce pe umeri greutatea unor lipsuri, de aceea dorinţa noastră este de a le uşura această povară, oferindu-le aripi… Timp de două ore, sâmbăta, ȋncercăm să recuperăm literele pierdute din alfabet, ȋnmulţirile şi ȋmpărţirile uitate la locul de joacă, să ridicăm privirea ţintuită ȋn podea şi s-o îndreptăm ȋncrezători spre ceilialţi, să iubim cărţile, să ne jucăm, să dansăm, să colorăm tot ce ne trece prin cap şi putem face ȋmpreună. De când a ȋnceput „joaca” noastră, am trăit multe clipe frumoase. Avem chiar şi salutul nostru, pe care nu ne sfiim să-l folosim de câte ori ne ȋntâlnim. Prin bunăvoinţa partenerilor noştri din Münster a venit atât Sfântul Nicolae, cât şi Moş Crăciun, iar voluntarii Kolping se ȋngrijesc ca la fiecare ȋntâlnire să avem parte de ceva dulce. De activităţile frumoase, distractive şi educative se îngrijesc 4 cadre didactice de la şcoala din localitate şi voluntarii mai tineri ai asociaţiei. Nu e nevoie de eforturi uriaşe pentru a aduce zâmbete pe chipul copiilor, dar este nevoie de disponibilitate, de puterea de a te lăsa pe tine preţ de 2 ore şi de a te gândi la cel care ȋţi stă atât de aproape. Monica Benedic

68

Kolping România 2016


Acțiune de ecologizare Studenții de la Internatul Kolping din Oradea au luat parte și în vara anului 2016 la un program de ecologizare pe malul Someșului. Scopul acestei acțiuni a fost dublu: pe de-o parte curățarea malului Someșului, pe de altă parte conștientizarea importanței protejării mediul înconjurător. Pr. Pék Sándor

Ziua Copilului în Advent În 2016 a avut loc cea de-a treia ediție a acțiunii „Ziua Copilului în Advent”. Organizatorii au fost Parohia Romano-Catolică din localitate, Familia Kolping și Asociația Femeilor Romano-Catolice din Tășnad. Au participat 110 copii, începând cu cei mici de la grădiniță și până la liceeni. Programul pentru aceștia a inclus trei ateliere: de lucru manual, de muzică și de religie. În cadrul atelierului de lucru manual s-au confecționat ornamente de Crăciun cu care a fost împodobit bradul copiilor din biserică. La atelierul de muzică au învățat cântece religioase pe care apoi le-au cântat la sfânta liturghie de la sfârșitul programului. Nu în ultimul rând, la atelierul de religie au avut ocazia să descifreze semnificația Adventului prin metoda Kett. Printre participanți sau numărat copii de diferite confesiuni și etnii. Activitatea a avut ca scop pregătirea pentru sărbătoarea Crăciunului și s-a încheiat cu o liturghie. Sperăm să menținem tradiția! Jusztina Gáll

69

Kolping România 2016


-

70

Kolping România 2016


Structura Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România - KOR a fost înființată în anul 1994, la Timișoara. Din 1997 până în 2015 sediul KOR a fost în Brașov, iar din ianuarie 2016 este din nou la Timișoara. Scopul său este de a contribui la dezvoltarea generală a membrilor societății - inclusiv pentru diferitele categorii marginalizate social, de a promova responsabilitatea socială și dezvoltarea unei societăţi echitabile şi incluzive. Membrii KOR sunt Asociațiile Kolping România, Kolping Banat, Kolping Moldova, Kolping Alba, Kolping Elveția, Kolping Internațional, Kolping Oradea și Kolping Satu Mare. KOR este structura specializată care gestionează proiectele, măsurile de educație și de formare profesională, patrimoniul și investițiile. Are misiunea de a transpune în practică idealurile Kolping în România. În centrul muncii noastre se află omul ca persoană. Prin activitățile pe care le oferim dorim ca oamenii să-şi dezvolte aptitudinile, talentele şi să-şi organizeze în mod responsabil viața. De-a lungul anilor, principalele proiecte și programe s-au axat pe dezvoltare comunitară, educație, formare profesională, consultanță și mentorat pentru asociațiile locale, democrație participativă și economie social.

Adunarea Generală Este organul suprem de conducere al KOR. Cele 8 asociații membre pot desemna câte doi delegați cu drept de vot care să îi reprezinte în cadrul Adunării Generale. În anul 2016, ședința Adunării Generale avut loc la Timișoara, în data de 2 aprilie. A fost aprobată descărcarea de gestiune a Consiliului Director, bugetul de venituri și cheltuieli și prioritățile anului 2016. A fost supusă la vot primirea de noi membri. Începând din anul 2016, FK Oradea și FK Satu Mare devin membre KOR.

71

Kolping România 2016


Profilul KOR Misiune Misiunea noastră este de a iniția, promova și implementa măsuri de dezvoltare durabilă cu scopul creării unor comunități responsabile și active. Viziune Prin modul nostru de organizare și acțiune dorim să contribuim la realizarea binelui comun. Declarație de misiune Responsabilitate pentru societate! Valori și principii Personalitate Așezăm oamenii cu talentele lor în centrul acțiunilor noastre. Sarcina noastră principală este să descoperim și să sprijinim talentele pentru a le conduce spre succesul profesional al fiecăruia. Investim în dezvoltarea personală și profesională a angajaților și voluntarilor noștri. Personalitatea acestora determină activitatea, serviciile și proiectele organizației. Suntem deschiși la idei noi și la schimbări. Responsabilitate Suntem responsabili față de angajații, beneficiarii și colaboratorii noștri. Împreună ne stabilim obiectivele, luând în considerare interdependența dintre sănătate, familie și muncă. Succesele și eșecurile sunt rezultatul muncii noastre. Le analizăm pentru a ne servi la procesul de învățare de zi cu zi. Noi preluăm o răspundere socială prin proiectele și serviciile pe care le oferim. Acestea contribuie la bunul mers al societății. Susținem și respectăm demnitatea umană. Sprijinim acolo unde este nevoie și putem ajuta investind resursele noastre eficient și sustenabil. În tot ceea ce facem vizăm respectarea legii și realizarea binelui comun. Solidaritate Omul ca ființă socială poartă o răspundere pentru cei din jurul său. Această răspundere implică solidaritatea trăită. Grija și respectul pentru cei marginalizați social este o prioritate pentru noi. Suntem o rețea de solidaritate prin serviciile și proiectele noastre. Prin programele de consiliere și formare suntem alături de cei marginalizați social. Oferim sprijin pentru întrajutorare. Încredere Încrederea este baza oricărei colaborări. Pentru aceasta este nevoie de credibilitate. Suntem de cuvânt. Mai presus de vorbe stau faptele noastre. Dezvoltăm relații pe termen lung, le suntem fideli celor care ne înțeleg eforturile și ne susțin. Ne respectăm partenerii și clienții pentru contribuția adusă la succesul nostru. Pentru noi contează: oamenii, proiectele noastre și modul prin care acestea sunt realizate. Ne comunicăm deciziile în mod sincer, suntem loiali organizației și colegilor noștri. Acordăm încredere și îi încurajăm pe cei care ne sunt alături cu ideile și angajamentul lor. Competența Avem o atitudine pozitivă în tot ceea ce întreprindem. Ne dorim să fim competenți în domeniile în care lucrăm. Dezvoltăm proiecte inovative și sustenabile care să ne solicite capacitățile. Ne străduim să obținem calitate. Avem patima lucrului bine făcut. Îi sprijinim pe cei care au disponibilitatea de a învăța lucruri noi pentru a deveni profesioniști. Suntem deschiși la părerea specialiștilor, a celor care sunt mai buni decât noi. Abordăm cu entuziasm provocările și schimbările. Suntem fideli societății în care trăim și considerăm că bunul mers al acesteia depinde de noi. Modul nostru de acțiune este marcat de autenticitate, sustenabilitate și competență. Prin tot ceea ce facem ne dorim ca organizația noastră să fie un model pentru societate.

72

Kolping România 2016


Echipa de lucru

73

Kolping România 2016


Domenii de activitate KOR deține două Centre de Formare Profesională în Brașov și Caransebeș, cu o infrastructură modernă formată din hotel-școală, pensiune-școală, săli de curs, restaurant și bucătărie pentru exersarea deprinderilor practice. KOR este furnizor acreditat de formare profesională pentru cursurile de calificare bucătar și cameristă, și cursul de specializare în competențe antreprenoriale. Simulările, prezentările individuale și de echipă, exercițiile practice sunt organizate în cadrul celor două centre de formare. KOR este furnizor acreditat de servicii sociale. Centrul de Integrare Kolping din Caransebeș oferă servicii comunitare și facilitează integrarea socială a persoanelor cu dizabilități. Este format din atelier de manufactură și o grădină de 5.000 mp pentru lecții practice de cultivarea legumelor, îngrijirea gazonului, a florilor și a pomilor fructiferi. Centrul Educațional Kolping din Oituz oferă servicii socio-educative pentru copiii proveniți din familii defavorizate, masă caldă după orele de curs, programe culturale și de timp liber, într-un spațiu modern compus din săli de seminarii, bucătărie, spații pentru cazare și masă. KOR este furnizor de servicii specializate pentru stimularea forței de muncă. Serviciile acreditate constau în informare și consiliere profesională, mediere pe piața muncii interne. Un alt domeniu de referința îl reprezintă proiectele de investiții și dezvoltare. Acest domeniu de activitate se referă la proiectele de anvergură ale asociației. Sunt atrase fonduri, se realizează investiții și se dezvoltă proiecte integrate, care îngemănează latura economică cu cea socială. În fiecare proiect se evidențiază utilitatea publică și caracterul inovativ. Proiectele de investiții realizate până în prezent vizează sprijinirea antreprenorialului în România prin acordarea de împrumuturi, asistență tehnică și managerială, finanțarea unor inițiative sociale, de calificare și formare profesională, edificarea unor centre ale comunității etc.

74

Kolping România 2016


O scurtă retrospectivă a anului 2016 „A vorbi frumos nu înseamnă nimic, faptele îl înnobilează pe om.“ A. Kolping Atât asociația KOR, cât și Kolping Concept SRL au obținut rezultate bune în anul 2016. Cei 15 angajați ai asociației KOR sunt implicați în diverse proiecte, începând de la Timișoara până la Oituz. Este de notat faptul că împreună formează o echipă, iar aceasta și-a dovedit eficiența timp de mai mulți ani, reușind să acumuleze experiențe valoroase. Contabilitatea asociației a fost predată de Luminița Anton către Mariana Gălan din Timișoara. Veniturile totale ale asociației au fost de 1.944.365,73 lei, iar cheltuielile de 981.718,93 lei, rezultând un excedent de 962.646,80 lei. Veniturile au rezultat din activități economice (închirierea locațiilor din Brașov și Caransebeș, 315.000 lei), donații (1.066.452 lei), venituri din dividende (420.000 lei), venituri din ajutoare din străinătate (119.714 lei), cotizații (3.850 lei). Cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate cu investițiile derulate și cele de personal (379.000 lei). În acest raport anual sunt prezentate și rapoartele cenzorului asociației. Enumerăm o parte din reușite:     

       

Finalizarea Centrului Educațional Oituz la data de 03 septembrie 2016 Finalizarea achiziției unui teren de 310 mp și a unui imobil de 344 mp în Oituz Startul proiectului Centrul de Integrare Caransebeș la 1 martie 2016 Investiții în extindere și modernizare în Brașov și Caransebeș Achiziția a două imobile pentru viitoarea investiție Casa Calfelor Timișoara. Cele două imobile sunt situate pe: str. Bontilă nr.14 (1.303 mp), pentru suma de 448.740 lei și str. Bontilă nr. 12 (1.239 mp), pentru suma de 506.172 lei. Prețul mediu de achiziție a fost de 75 Euro/mp. Extinderea programului de formare profesională împreună cu Colegiului Baiulescu (anul 1 și anul 2) Finanțarea acțiunilor de întrajutorare K100 (12), acțiunea ilustrata (2), precum și acțiunile de voluntariat de la nivel central Sprijinirea activităților de asociație către Kolping Banat, Kolping Alba, Kolping Alba-Făgăraș, Kolping Moldova Organizarea unui workcamp în Stârcea - Republica Moldova în vederea realizării unui loc de joacă Sponsorizarea unui grup de 9 tineri pentru participarea la Zilele Mondiale ale tinerilor din Cracovia Sprijinirea proiectului de alimentarea cu apă din Tabăra Ivo Derularea a două proiecte Erasmus Finalizarea unui curs de bucătari în Caransebeș

75

Kolping România 2016


Kolping Concept SRL În anul 2016 a avut loc o creștere a veniturilor de la 3.058.035 lei la 3.697.864 lei. Numărul de oaspeți a crescut de la 7.000 la 8.764, iar cazările au ajuns la 15.542 nopți. Profitul net realizat a fost de 520.663 RON. Numărul mediu de angajați în cele două locații din Brașov și Caransebeș a ajuns la 35. Cheltuielile de personal au crescut de la 754.000 la 998.000 lei și păstrează un trend ascendent și pentru anul 2017. În cele două locații s-au realizat investiții de 186.793 lei în obiecte de inventar și 133.617 lei în mijloace fixe. Cele două imobile au necesitat lucrări de modernizare ale băilor și camerelor, iar o mare parte a investiției în mijloace fixe a reprezentat-o utilarea și modernizarea bucătăriilor în cele două locații, precum și achiziția de mobilier de exterior. Aceste investiții au adus un plus de calitate, locația obținând calificativul 9.0 din partea booking.com. Chiria achitată către KOR a fost de 315.431 lei, fiind mai mare față de 240.500 lei în anul 2015. În anul 2016 a fost repartizat profitul obținut în 2015 către asociatul unic, în sumă de 420.000 lei. Propunerea de anul acesta vizează repartizarea din profitul net obținut a sumei de 520.000 lei către asociatul unic. Eduard Dobre

76

Kolping România 2016


Curs calificare bucătar În luna martie 2016 s-a încheiat cursul de calificare în meseria bucătar, seria 11. Cursul a avut o durata de 6 luni și s-a desfășurat în cadrul Pensiunii Kolping din Caransebeș. Cei 15 finaliști au avut ocazia de a exersa în bucătăria-școală a pensiunii și au pregătit preparate deosebite ce s-au bucurat de aprecierile profesioniștilor din domeniul culinar. Centrul Kolping de Formare Practică în Turism și-a început activitatea în anul 2006, în Brașov. Conceptul nostru se bazează pe activități practice, pe exersarea deprinderilor în cadrul unor complexe moderne, complet dotate și utilate.

Școala profesională în sistem dual În anul 2016 au început demersurile pentru înființarea unei școli profesionale în sistem dual, după modelul școlii profesionale Kronstadt, care pregătește forța de muncă pentru companiile cu capital german din Brașov. Noua școală profesională în sistem dual este realizată în parteneriat cu firme din domeniul HoReCa, având în vedere lipsa de personal calificat cu care se confruntă industria hotelieră și unitățile de alimentație publică. Au fost identificate școlile care vor primi acest statut, urmând să fie făcuți pașii procedurali împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și, mai apoi, cu Ministerul Educației Naționale. În luna septembrie 2016, în sistemul HoReCa s-a constituit o asociație cu care KOR va fi parteneră pentru deschiderea școlii profesionale. Se știe că în acest sector este mare nevoie de forță de muncă calificată și bine pregătită, fiind vorba de o zona turistică foarte cunoscută. KOR a reușit să formeze o clasă de școală profesională pentru perioada 2015-2018 împreună cu Colegiul Tehnic ”Maria Baiulescu” din Brașov. Contrar anumitor așteptări pesimiste, primele două stagii de practică au avut loc deja, tinerii în vârstă de 15 ani fiind deschiși, dovedind implicare și curaj în activitățile desfășurate.

77

Kolping România 2016


În cadrul Hotelului Kolping din Brașov, în anul 2016, au urmat practica de specialitate 10 elevi din anul II și 15 elevi din anul I de școală profesională. Conform contractelor încheiate cu firmele care pregătesc forța de muncă, toți absolvenții acestor școli profesionale pot fi încadrați în firmele respective imediat după absolvire. KOR a făcut foarte mult lobby la operatorii economici din domeniul turismului, alături de Colegiul ”Maria Baiulescu”, pentru a face cunoscut conceptul de învățământ profesional în sistem dual. KOR s-a implicat alături de mai mulți parteneri pentru ca mediul de afaceri brașovean să fie încurajat să preia elevi în practică. Învățământul dual combină învățarea la locul de muncă într-o companie cu educația și formarea profesională într-o unitate de învățământ. Monica Munteanu

Stagii de practică în domeniul hotelier Pentru al șaselea an consecutiv, Centrul Kolping de Formare Practică în Turism din Brașov a participat la proiectul FIT FOR FUTURE. KOR este partener în cadrul proiectului alături de Clubul Economic German din Brașov, Inspectoratul Școlar Județean și alte 14 firme cu capital german din regiune. Proiectul oferă elevilor de clasa a XI-a oportunitatea de a experimenta timp de o săptămână meseria sau funcția visată, în cadrul unei firme germane brașovene. La finalul stagiul ui elevii au posibilitatea de a prezenta în plen impresiile și experiențele acumulate pe parcursul săptămânii de practică. Hotelul Kolping din Brașov s-a bucurat să primească 4 practicanți din 3 licee, care au realizat o prezentare foarte frumoasă, specificând din fiecare departament ce anume le-a plăcut și ce i-a impresionat. Unii dintre ei ne-au menționat faptul că aceasta săptămână de practică i-a ajutat să ia decizia de a-și continua studiile în domeniul hotelier. Nicoleta Pălăduță

78

Kolping România 2016


Cooperare internațională Parteneriat strategic în cadrul Erasmus+ În anul 2016 au avut loc 3 întâlniri transnaționale în cadrul proiectului ”Strengthening global awareness in the local communities”, cofinanțat prin Programul Erasmus+. Întâlnirea din perioada 3-5 martie 2016 a avut loc la Köln, în Germania, și a reunit 11 participanți din Polonia, Slovacia, Slovenia, Germania şi România. Seminarul a cuprins dezbateri şi prezentări despre modalitățile de strângere de fonduri pentru diferite proiecte. Fiecare participant a avut ocazia de a-şi împărtăși experiențele proprii legate de strângerea de fonduri și de a descoperi cele mai eficiente metode de lucru în acest domeniu. În perioada 21-24 aprilie 2016 a avut loc un seminar transnațional în Slovacia, întrun sat din regiunea muntoasă Banská Štiavnica. Satul se află în patrimoniu UNESCO și este renumit pentru recordul mondial din 1740 privind mineritul (au fost extrase 600 de kilograme de aur și 23 de tone de argint). Tot aici, în 1735 a fost înființată prima universitate minieră din lume. Ca și exemple de bună practică, gazdele au inclus în program vizitarea unei școli din Stiavnica Bane, unde 60 de elevi învață practic cum să îngrijească, să dreseze și să fie responsabili de creșterea vulturilor. Organizația eRko a prezentat campania anuală de strângere de fonduri pentru finanțarea unor proiecte în Africa de Sud – consum de apă responsabil, conservarea și transmiterea tradițiile locale, etc. În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2016 a avut loc cea de-a 8 întâlnire transnațională din cadrul proiectului desfășurat la Kaunas, în Lituania. La seminar au participat 25 delegați din cele 6 țări partenere. Tematica abordată în cadrul seminarului a făcut referire la conceptul de educație globală în Europa. Au fost prezentate o serie de metode de bună practică în domeniul formal și nonformal, care abordează și includ elemente de educație globală în pregătirea tinerilor – elevi și/sau studenți. Întâlnirile de lucru s-au desfășurat în incinta Colegiului Kolping din Kaunas. Partea a doua a întâlnirii s-a axat pe exersarea practică a conceptului de educație globală. Participanții au vizitat un proiect specific în Vilnius și au discutat despre activitățile derulate în fiecare țară parteneră. Ultima întâlnire transnațională va avea loc în luna aprilie 2017, la Cracovia, iar gazdă va fi Fundația Kolping Polonia – organizația care coordonează acest proiect. Monica Munteanu

79

Kolping România 2016


Un nou proiect finanțat prin Programul Erasmus+ Polonia, Germania, România și Slovenia sunt țările partenere în proiectul ”Smart communication smart youth participation” , cofinanțat prin Programul Erasmus+. Proiectul are o durata de doi ani și scopul de a identifica cele mai bune practici în domeniul noilor tehnologii și al comunicării, în vederea stimulării implicării tinerilor și creării unui sistem inovativ de promovare în cadrul asociațiilor partenere. În perioada 20-23 octombrie 2016, la Köln, a avut loc prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului. Tema seminarului din Germania a tratat instrumentele de comunicare și promovare care pot fi folosite la nivel internațional pentru a îmbunătăți legăturile dintre diferite asociații europene de tineret. Printre participanți s-au numărat tineri din Polonia, România, Slovenia și Germania. Prima zi de seminar a fost destinată exemplelor de bună practică din țările partenere. A doua zi am participat la trainingul susținut de Jona Hölderle, specialist în digital media. Am primit multe informații utile cu privire la îmbunătățirea comunicării și creșterea nivelului de participare la activitățile de tineret. Următoarele întâlniri transnaționale se vor desfășura în anul 2017, după cum urmează: - 9-12 martie 2017 (Brașov, România): Instrumente de comunicare și promovare la nivel național pentru a spori capacitarea, inițiativele de jos în sus; - 8-11 iunie 2017 (Maribor, Slovenia): Instrumente de comunicare și promovare la nivel intern pentru a clădi identitatea grupurilor, a motiva și a consolida echipa; - 12-15 octombrie 2017 (Cracovia, Polonia): Instrumente de comunicare și promovare la nivel extern și noile tehnologii și instrumente social media în activitățile de tineret. Așadar, proiectul este structurat pe câte 2 paliere: internațional-național și intern-extern. El se adresează în mod special angajaților Kolping care lucrează cu tinerii, liderilor de grup, tinerilor din țările partenere, specialiștilor în comunicare care cooperează cu grupurile Kolping de tineret. Fiecare întâlnire transnațională durează cel puțin trei zile. În prima zi sunt prezentate exemplele de bună practică ale organizațiilor partenere, în decursul celei de-a doua zile au avea loc workshop-urile și training-urile, iar în a treia zi se vor trage concluziile privind transferul practicilor la nivel local și internațional. La sfârșitul proiectului va fi redactat un ghid de bune practici, care va însuma metodele folosite de cele patru țări partenere. Ghidul și metodologia de lucru vor fi diseminate în vederea creșterii calității muncii de tineret la nivel de comunicare și de PR. Ana-Maria Nicu

80

Kolping România 2016


O nouă relație de parteneriat Timișoara – Szeged În luna februarie 2016 au fost puse bazele unei noi relații de colaborare între KOR și KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. din Szeged/Ungaria, în vederea desfășurării de proiecte și activități comune. Cele două asociații au depus deja împreună 4 cereri de finanțare către Programele Erasmus+ și Europa pentru Cetățeni, alături de alți parteneri transnaționali din Germania, Italia, Serbia, Polonia, Slovenia, Lituania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. În așteptarea rezultatelor pentru aceste proiecte, reprezentanții celor două asociații au decis că este momentul să se cunoască față în față și să discute pe larg despre interesele comune și posibilitățile viitoare de colaborare. Miercuri, 22 iunie, a avut loc o prima vizită de cunoaștere în Szeged, la sediul asociației KatHaz. Din partea KOR au participat Pr. Kapor Janos, Pr. Merlas Tibor, Eduard Dobre și Monica Munteanu. Pr. Kapor Janos – praesesul Familiei Kolping Timișoara Millennium, este cel care a facilitat aceasta colaborare și a pus în legătură cele două asociații, acum partenere. Din partea KatHaz au participat Pr. Kondé Lajos – președinte, Dl. Gergely Barnabás – manager financiar, Bibok Ágnes – coordonator proiecte și Szarvas Eszter – manager de programe. Vizita a debutat cu o prezentare a activităților asociației maghiare și vizitarea instituției în care aceasta își desfășoară activitatea. Este vorba de Casa Catolică din centrul orașului Szeged, edificiu ce aparține Episcopiei Romano-Catolice și găzduiește diferite organizații și comunități de acțiune: KatHaz, Cafeneaua Millennium, Fundația Catolică de Tineret, Centrul Diecezan pentru Familii, studenții catolici ai Universității din Szeged, precum și Asociația de Cercetași din Szeged. KatHaz este o asociație tânără, dar ambițioasă. Organizează diferite programe la nivel comunitar, activități culturale și educative, activități de formare continuă, cursuri de instruire și proiecte transnaționale în domeniul educației adulților. În urma discuțiilor, KOR si KatHaz au decis ca următorul pas să fie obținerea acreditării pentru Serviciul European de Voluntariat. În felul acestea, cele două asociații vor putea trimite și găzdui tineri voluntari cu vârsta între 18 și 30 ani, le vor organiza stagii de practică în România și Ungaria, în vederea dezvoltării personale și profesionale. Monica Munteanu

81

Kolping România 2016


Centrul educațional pentru copii și tineri Oituz După frumoasa sărbătoare din ziua de 3 septembrie 2016, când împreună cu donatorii, membrii asociației și ceilalți invitați ne-am bucurat de sfințirea și deschiderea acestui nou proiect Kolping, au urmat 2 luni de pregătiri pentru amenajarea corespunzătoare a casei cu cele necesare funcționării și primirii copiilor. În același timp, am demarat anchetele sociale în familiile nevoiașe și am identificat copii școlari, cu vârsta între 4 și 10 ani, pentru a forma grupa socială. În această perioadă am organizat acțiunea „Uși Deschise la Kolping”. Oamenii din comunitate au avut posibilitatea să viziteze casa și să discutăm despre planurile de viitor. Pentru a analiza fiecare dosar în parte și a selecta grupa de copii, am alcătuit o comisie formată din câte un reprezentant din partea celor două școli locale, un reprezentant din partea primăriei și un reprezentant din partea Kolping. Astfel, în ziua de 23 noiembrie 2016, copiii au trecut pragul Centrului Educațional Kolping pentru prima dată un start plin de emoții, speranță și bucurie. Am pornit la drum cu 21 de copii pentru grupa socială. Programul începe în fiecare zi la ora 11.30, când copiii termină orele de la școală. Ei participă la un program de jocuri pentru a se destinde după orele de curs, apoi ne pregătim pentru masa de prânz. Prin rotație, câte 3 - 4 copii fac duș, iar hainele le spălăm. După masa de prânz avem activități recreative, apoi trecem la teme. Am împărțit copiii în două grupe: grupa celor care au un nivel mai ridicat de înțelegere și rezolvare a temelor și o grupă de copii cu probleme mari, care nu știu să scrie sau să citească. Din păcate există astfel de cazuri! Tinerii Kolping Oituz nu stau departe de proiectul nostru. 10 dintre aceștia, prin rotație, ne ajută zilnic în munca cu copiii: la jocuri, teme, pregătirea pentru plecare, traversarea străzii pentru cei care merg singuri acasă și chiar sprijin la curățenie după plecarea copiilor. În luna decembrie am primit vizita unei delegații din partea Familiei Kolping Welpeloh, Germania. Aceștia au adus un transport cu haine, rechizite, jucării și alte lucruri utile pentru centrul nostru. Delegația din Werpeloh a dorit să cunoască copiii și echipa care lucrează la Centru, precum și familiile copiilor de la grupa socială.

82

Kolping România 2016


În cadrul centrului am organizat o întâlnire pentru familiile copiilor aflați în programul nostru. În preajma Crăciunului acestea au primit o masă în condiții civilizate și, bineînțeles, a venit Moșul cu daruri și surprize pentru toți copiii. Planurile pentru anul 2017 sunt mari. Dorim să mărim numărul copiilor care beneficiază de serviciile centrului și să inițiem câteva cursuri - limbi străine, karate, dans, teatru. Vom organizarea școli de vară și de weekend, precum și o tabără de tineret româno-germană, împreună cu Kolping Münster. Invităm asociațiile Kolping și pe toți cei care doresc să ne viziteze și să sprijine acest proiect prin oferirea de alimente, rechizite, jucării. Orice sprijin este de real folos pentru buna funcționare a centrului. Corneliu Bulai

Centrul de integrare pentru persoanele cu dizabilități

Este un proiect al Organizației Kolping România în parteneriat cu Kolpingwerk Erfurt, Germania. Proiectul are durata de 3 ani (2016 – 2019) și este finanțat de către Aktion Mensch e.V., Germania. Centrul de Integrare Kolping din Caransebeș oferă servicii comunitare și facilitează integrarea socială a persoanelor cu dizabilități fizice și intelectuale. Acestea beneficiază de consiliere și orientare profesională, formarea abilităților de viață independentă, activități de recreere şi socializare, activități de terapie ocupațională în trei domenii: manufactură, grădinărit și bucătărie. În anul 2012, în apropierea Casei Kolping, a fost achiziționat și amenajat un teren de 5.000 mp pentru înființarea de ateliere protejate. Persoanele cu dizabilități pot urma lecții practice de grădinărit: cultivarea legumelor, îngrijirea gazonului, a florilor și pomilor fructiferi.

83

Kolping România 2016


În 2015 a fost construit un atelier de manufactură, în suprafața de 60 mp. Atelierul are scopul de a oferi o alternativă ocupațională pentru persoanele cu nevoi speciale din Caransebeș. Cu ocazia inaugurării a primit numele de ”Atelieru’ lu’ Heinz”, dat fiind faptul că a fost utilat prin munca neobosită de ani de zile a d-lui Heinz Wasser, membru Kolping St. Tönis/Germania. Activitatea în cadrul Centrului de Integrare Kolping din Caransebeș a început în luna martie 2016. 12 persoane cu dizabilități pot beneficia de serviciile centrului. În lunile martie și aprilie activitățile s-au concentrat pe identificarea și selectarea beneficiarilor. Au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanții Primăriei și ai Centrului Bunavestire din Caransebeș. În luna mai a avut loc o sesiune de instruire a angajaților din Casa Kolping Caransebeș cu privire la modul de interacțiune cu persoanele cu dizabilități. La finalul sesiunii aceștia au vizionat o compilație cu secvențe din filme ai căror protagoniști sunt persoanele cu dizabilități. Secvențele alese ilustrau anumite particularități ale dizabilităților psihice sau intelectuale, precum și percepția comunității privind integrarea persoanelor cu nevoi speciale. În urma anchetelor sociale și a interviurilor cu familia aparținătoare, au fost selectate și incluse în program 6 persoane cu dizabilități: 2 tineri din cadrul Centrului Bunavestire din Caransebeș și 4 tineri din comunitate. Începând cu luna iunie s-a stabilit programul zilnic în Centrul de Integrare. În cadrul atelierului de manufactură tinerii cu dizabilități au confecționat vaze ornamentale, flori decorative, diverse obiecte de decor din lemn și sticlă pictată. Fiecare pas le-a fost însoțit și îndrumat cu multă grijă de doamna Mihaela Pral – pedagogul social al centrului. În grădină, tinerii au învățat să planteze mușcate, să îngrijească legumele și plantele aromatice. La atelierul de bucătărie tinerii s-au familiarizat cu instrumentele și ustensilele necesare pentru prepararea și servirea hranei. Săptămânal, ei au pregătit rețete ușoare – deserturi, pizza, spaghetti, salate. Pe lângă activitățile specifice din centru, tinerii cu dizabilități au beneficiat de diverse activități de socializare în comunitate. Au vizionat spectacole de teatru la Casa de Cultură din centrul municipiului și mai multe filme la Cinematograful Luna din Caransebeș. Au participat la seminarii și alteliere de lucru cu alți tineri din comunitate, elevi și studenți:  13-17 iulie, Seminarul cu tema formarea echipei și avantajele muncii în echipă. Au participat alături de tineri din Timișoara, de la Asociațiile Kolping Millennium și Sfânta Maria, precum și tineri din Caransebeș;  18-20 noiembrie, Atelier tematic - decorațiuni de Crăciun. Au participat alături de 17 tineri din Timișoara, Otelec, Uivar, Sânandrei, Liebling și Dumbrăvița. În Duminica Floriilor a fost organizată prima acțiune de promovare a Centrului de Integrare din Caransebeș. Este vorba despre Târgul de Paști din cadrul Bisericii Millennium din Timișoara. La finalul liturghiei, au fost prezentate spre vânzare obiecte decorative prelucrate manual în atelierul de manufactură din Caransebeș de către tinerii cu dizabilități. Monica Munteanu

84

Kolping România 2016


Investiție pentru Casa Calfelor – Kolping Timișoara Nu departe de fosta Casă a Calfelor Catolice de pe str. Tigrului, nr. 7 din cartierul Fabric din Timișoara au fost achiziționate două imobile în anul 2016. În luna mai, pentru suma de 448.740 lei a fost achiziționat imobilul de la numărul 14 (1.303 mp), iar în luna decembrie al doilea imobil de la numărul 12 pentru suma de 506.172 lei (1.239 mp). Astfel, suprafața totală este de 2.543 mp și permite dezvoltarea unui nou concept al Casei Calfelor de altădată. Cele două imobile existente vor fi demolate, urmând să fie construită o clădire în care tinerii să poată locui și să se formeze. Sediul asociației calfelor va avea săli de seminarii, bucătărie și spații anexe. În cadrul Consiliului Director se lucrează în continuare la concept și se dorește construirea unui imobil modern cu accente care să asigure respectarea tradiției în cartierul breslelor de altădată. După obținerea autorizației de demolare în vara anului 2017, va fi organizat un workcamp cu 40 de tineri din Germania și România în vederea demolării celor două clădiri. Prima acțiune de igienizare a avut loc în vara anului 2016, fiind organizată de către Familia Kolping Timișoara Millennium. Kolping Banat va sprijini acest proiect prin acțiuni de voluntariat și lobby în vederea obținerii de fonduri. Până acum au înțeles să sprijine demersurile legale, realizarea conceptului, precum și documentațiile de demolare Kolping Erfurt (4.000 Euro) și Familia Kolping Hochdorf din Elveția prin acordarea unui împrumut de 10.000 CHF. Finanțarea realizării acestui proiect depinde foarte mult de sursele financiare atrase și de fondurile proprii. Proiectul constituie o prioritate pentru următorii 4 ani, adică până când Timișoara va deveni Capitală Culturală Europeană (anul 2021). Eduard Dobre

85

Kolping România 2016


Sursa: Opinia Timișoarei, 14.12.2014

86

Kolping România 2016


Investiție pentru construcția și amenajarea Centrului Educațional Oituz În data de 3 septembrie 2016 a avut loc inaugurarea Centrului Educațional Oituz, proiect realizat de către Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România – KOR, având drept scop sprijinirea copiilor defavorizați, precum și a copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Pe lângă dotările moderne ale sălilor de seminar, bucătăriei și a spațiilor comune, imobilul mai are în componență camere de cazare și spații destinate formării, pentru tinerii și voluntarii din Oituz și din zona Moldovei. Acest proiect s-a născut din inițiativa și cu sprijinul d-nei Regina și Johannes Schmitt din Nürnberg, Germania. Pe o plăcuță la intrare în clădire se află scris: „Doamna Regina și Dr. Johannes Schmitt din Nürnberg, Germania, au dorit și au făcut posibilă realizarea acestei case. Consideră acest gest ca fiind unul de prietenie, respect și bună conviețuire dedicat tuturor celor care doresc să contribuie activ la consolidarea unui viitor comun într-o Europă a păcii.” Suma investită pentru construcția și utilarea acestui imobil se ridică la 1.202.000 lei pentru cei 545 mp utili. În decursul anului 2016 a fost investită suma de 804.00 lei. Pe lângă donația consistentă de 100.000 Euro din partea fam. Schmitt, au mai contribuit: Acțiunea Renovabis din Germania, Kolping Luxemburg, Familia Kolping Baar și Kolping Fribourg din Elveția, Kolping Bamberg, Familia Kolping Bamberg, Asociația Zonală Kolping Dortmund și Familia Kolping Bocholt din Germania, Familia Kolping WienWähring și Kolping Innsbruck din Austria, precum și Kolping Concept SRL din Brașov. Donații private au fost primite din partea lui Christoph Pfister și Rudi Hurni, ambii din Elveția. Asociația KOR, cu sediul în Timișoara, a achiziționat terenul și a contribuit cu fonduri proprii consistente la realizarea acestui obiectiv. Proiectul a fost susținut de către Consiliul Director KOR format din: Tanczos Edit, Pr. Merlas Tibor, Monica Munteanu, Daniela Bărbulescu și implementat de către echipa de proiect condusă de către Eduard Dobre, având următoarea componență: Ing. Lucian Iojă, Ingrid Arvay, Valentin Iojă, Ing. Mihail Stanciu, Luminița Anton și Corneliu Bulai.

87

Kolping România 2016


De remarcat este faptul că Lucian Iojă din Brașov a coordonat cu succes realizarea construcției și achizițiile pentru acest proiect, iar pe șantier s-a aflat zi de zi Valentin Iojă. Colaborarea între tată și fiu a funcționat într-un mod excepțional. În cursul anului 2016 suprafața terenului a fost extinsă prin achiziția a două parcele de 310 mp și respectiv 344 mp. Pompierii ne-au cerut în mod expres construcția unui de zid de 6 m înălțime ca o măsură asiguratorie. Achiziția imobilului de la numărul 195, pentru suma de 35.200 lei, s-a dovedit a fi mai ieftină decât construcția unui asemenea zid “chinezesc”. Această sumă a fost donată de către familia Schmitt. Arhitecții, Peter Mrass și Andreas Clement din Brașov, ajutați de Ing. Szabo Gavril, au proiectat clădirea construită de către firmele: SC Vosili Mateo Edi SRL, PMV Construct, Danprod SRL, Szikla Construct SRL etc. Cu ocazia inaugurării, liturghia a fost celebrată de către Mons. Dr. Benone Farcaș, rectorul Seminarului Teologic din Iași, alături de Pr. Istvan Gödri, praeses central al Asociației Kolping România. D-na Daniela Bărbulescu, președintele Kolping România, a adresat un cuvânt de mulțumire comunității locale, donatorilor, echipei de proiect și tuturor celor care au contribuit la realizarea proiectului. La ceremonie a participat primarul comunei Oituz, d-ul Bodea Gheorghe. Acest nou edificiu este un semn de încredere și speranță și demonstrează că atunci când oamenii pricepuți și generoși se asociază se pot realiza lucruri mari și durabile. Filmul de prezentare al construcției se poate viziona aici. E.D.

88

Kolping România 2016


Investiții în Brașov și Caransebeș Casa Kolping din Brașov și-a pus în valoare grădina prin lucrări ample de amenajare. Au fost plantate sute de plante și arbuști ornamentali, astfel încât să păstreze atmosfera specifică Rezervației Tâmpa și nicidecum a unui parc urban.

Aleile au prins contur, accesul a fost realizat din traverse de cale ferată. Din loc în loc se găsesc spații de odihnă și de admirat panorama orașului. Locația din Brașov dispune de două terase în aer liber în vedere organizării de activități și mai ales de training-uri și seminarii. Recepția a prins contur prin lucrarea excepțională a domnului Vasile Pâslaru din Onești, un tâmplar care a lucrat foarte mulți ani ca modelator întro turnătorie. Una din investițiile majore pentru siguranța oaspeților, a cursanților și a angajaților a reprezentat-o utilarea camerei pompelor pentru sistemul de hidranți existent. În Caransebeș a fost finalizată amenajarea a 3 camere și modernizarea altor 3. Amenajarea unei noi grădini de legume în suprafață de 2000 de mp a adus o recoltă bună de cartofi. Pergola constituie un punct nou de atracție, mai ales că pardoseala acesteia este confecționată din rondele de lemn. Începând din luna august, Daniela Pral a preluat conducerea Casei Kolping din Caransebeș, iar Maria Farcaș a preluat conducerea Hotelului Kolping din Brașov.

89

Kolping România 2016


Tabara IVO – investiție pentru alimentarea cu apă Tabăra Kolping din Ivó este un loc de recreere pentru membrii Kolping la care conducătorii spirituali Harai János și Harai Pál, de la Familia Kolping Sighișoara și Mediaș au visat încă din anii ‘90. În cei peste 25 de ani s-au făcut diverse investiții în această locație, datorită unor oameni inimoși atât din țară, cât și din străinătate. În anul 2016, coproprietarii, Organizația Kolping Alba și KOR, au considerat oportună efectuarea unor lucrări de modernizare la alimentarea de apă-canalizare din locație. Astfel, s-a achiziționat un recipient de 3.000 l din care apa de izvor se pompează în sus 300 m pentru a deservi atât bucătăria, cât și grupurile sanitare din locație. Conductele de apă și curent trec prin grădinile vecinilor, sub drum, precum și pe sub pârâul care trece prin curtea centrului. Și instalația de canalizare a necesitat modificări, astfel încât o mare parte a suprafeței dintre grupurile sanitare și fosa septică care se află în partea superioară a terenului a fost împânzită de noi conducte de canalizare. Investiția totală se ridică la 44.600 RON, din care 23.476 lei este contribuția KOR. Treptat, în decursul anilor 2015 și 2016, la clădirea care adăpostește bucătăria, sala de mese și sala de seminar s-au schimbat ușile, ferestrele, s-a pus instalație centrală, acestor lucrări alocându-se în anul 2016 suma de 6.200 RON. Tanczos Edit

Aniversare 10 ani – Casa Kolping Brașov

Se împlinesc 10 ani de la sfințirea Casei Kolping din Brașov de către Excelența Sa Dr. Jakubinyi György, Arhiepiscop de Alba Iulia, alături de primarul orașului Brașov, d-ul George Scripcaru. Casa Kolping Brașov este administrată de către SC Kolping Concept SRL încă din anul 2006. De la 6 angajați în primul an, societatea a ajuns actualmente la 28 de angajați în Brașov. Din anul 2009, a fost preluată în administrare și Casa Kolping Caransebeș.

90

Kolping România 2016


În ambele locații peste 500 de persoane au primit un certificat de calificare în meseriile de bucătar, ospătar și cameristă, având ca metode de predare cele specifice firmelor de exercițiu. În cei 10 ani de funcționare, întreaga infrastructură a fost locul de practică pentru foarte mulți elevi, studenți și persoane interesate să lucreze în domeniul turismului. Din anul 2015, împreună cu Colegiul ”Maria Baiulescu” din Brașov, a fost înființată o clasă în domeniul învățământului profesional de 3 ani. Pe parcursul anilor, Kolping Concept SRL a primit mai multe premii din partea Camerei de Comerț și Industrie din Brașov, fiind prezentă în fiecare an în topul județean. În 2016 i-a fost acordat locul 1 pentru rezultatele obținute în 2015 la categoria firme mici și alte forme de învățământ. În anul 2015, societatea a realizat o cifră de afaceri de circa 3.700.000 lei, iar numărul oaspeților ajuns la 8.700. Tot din anul 2016, hotelul din Brașov a devenit hotel verde alături de alte 2 hoteluri din România, reducând costurile de energie cu 40% și implicit emisiile de dioxid de carbon cu 60%. Praeses-ul Kolping România, Pr. Stefan Godri a felicitat angajații pentru munca depusă și i-a impulsionat să lucreze în continuare împreună în folosul celor care aleg să calce pragul Casei Kolping Brașov. Eduard Dobre

Proiect NeZEH – Zero Energy Hotel Proiectul NeZEH a fost lansat în anul 2013 de către un consorțiu de organizații și instituții europene preocupate de viitorul generațiilor următoare. Astfel, Hotelul Kolping, alături de alte două hoteluri din România, a deschis lista unităților de cazare ce și-au asumat angajamentul de a deveni Hotel cu consum de aproape Zero Energie (Nearly Zero Energy Hotels) și să se alinieze celor 16 unități din Croația, Grecia, Franța, Spania, Italia și Suedia. Printr-un program cu finanțare europeană, două hoteluri din municipiul Brașov și un hotel din Balvanyos au devenit deschizătoare de drumuri în ceea ce privește implementarea conceptului de clădiri cu consum de aproape zero energie în România. În cadrul hotelurilor pilot s-au realizat audituri energetice și s-au propus măsuri de eficiență energetică și introducerea energiei regenerabile. Ulterior, s-au realizat studii de fezabilitate care au inclus rata rentabilității pentru scenarii alternative, oferind sprijin hotelierilor pentru a înainta spre atingerea obiectivelor neZEH. Fiecare plan major de renovare include atât măsuri de eficiență energetică, cât și de integrare a energiei regenerabile, precum și acțiuni pentru a determina schimbări de atitudine atât în cazul managementului și angajaților acestor hoteluri, cât și în cazul oaspeților găzduiți de hoteluri. Pentru realizarea unei eficiențe energetice au fost luate unele măsuri precum montarea de panouri solare pentru a produce apa caldă menajeră, anveloparea clădirii, montarea unor robinete cu două trepte de putere - pentru evitarea consumului excesiv de apă, dar și sisteme pentru decuplarea de la energia electrică, atunci când camera nu este ocupată, înlocuirea surselor de iluminat clasice cu cele de tip LED, montarea unor centrale termice în condensație etc. Au fost reduse emisiile de CO2 cu 60,4%, consumul de energie electrică cu 40% și consumul de energie termică cu 35%. În următorii doi ani vor fi investiți circa 40.000 Euro pentru sporirea eficienței energetice. Filmul se poate viziona aici. În luna martie, la Bruxelles, a fost evidențiat acest program printr-un eveniment organizat în clădirea Parlamentului European, sub patronajul d-nei Maria Grapini, europarlamentar din România. La eveniment au participant reprezentanți ai instituțiilor europene, echipa NeZeH și reprezentanții hotelurilor incluse în program. Se dorește extinderea acestui program pentru hotelurile mici și mijlocii.

91

Kolping România 2016


Eduard Dobre

Kolping în Presă

92

Kolping România 2016


93

Kolping România 2016


Raportul cenzorului

94

Kolping România 2016


95

Kolping România 2016


96

Kolping România 2016


97

Kolping România 2016


98

Kolping România 2016


Titlul: Raport anual Kolping România 2016 Redacția: Ana-Maria Nicu, Monica Munteanu, Eduard Dobre Editor: Lucian Iojă www.kolping.ro Acest material se poate descărca de pe site-ul www.kolping.ro, sau poate fi trimis prin poștă în urma solicitării dumneavoastră către Secretariatul Central (Str. Petőfi Sándor, nr. 27, Brașov, contact: Lucian Iojă, email: lucianioja@kolping.ro, tel: 0757 021 720) Tipărit în 200 exemplare cu sprijinul financiar din partea SC Kolping Concept SRL.

Anuarul conține materialele pe care asociațiile Kolping le-au trimis colectivului de redacție. Pentru anul 2017 așteptăm cât mai multe materiale pentru publicarea următorului raport. Toate drepturile rezervate ©

99

Kolping România 2016


10 0

Kolping România 2016

Anuarul Kolping Romania 2016  
Anuarul Kolping Romania 2016  
Advertisement