Page 1


De Kolpingvereniging Nijmegen maakt deel uit van het internationale Kolpingwerk, dat, verspreid over 60 landen, ongeveer 450.000 leden en 5.000 verenigingen telt. Adolph Kolping (1813-1865) was 13 jaar toen hij in de leer ging bij een schoenmaker in Kerpen (Duitsland). Tien jaar later besloot hij te gaan studeren om als priester het lot van de jonge arbeiders, de gezellen, te verbeteren, die ten gevolge van de industriële revolutie tussen wal en schip terecht kwamen. In Keulen richtte hij in 1849 zijn eerste Gezellenvereniging op, die een veilige haven bood met een vormings- en ontspanningscentrum voor hen die zich in de samenleving wilden inzetten. In Nijmegen werd de Gezellenvereniging opgericht in 1880 door enkele jonge arbeiders die deze in Duitsland hadden leren kennen. Later veranderde de naam in Kolpingvereniging. De Kolpingvereniging wil: 1. Haar leden behulpzaam zijn bij het als christen goed functioneren in de samenleving. 2. Haar leden en de samenleving ook in andere vormen van dienst zijn. 3. Door en met haar leden en groeperingen, het algemeen welzijn bevorderen en meewerken aan de voortdurende vernieuwing en het leefbaar houden van de samenleving. Het Bestuur van de Kolpingvereniging, bijgestaan door adviesgroepen, coördineert de verenigingsactiviteiten. Werkgroepen als Liturgiecommissie, Brazilië-comité, ziekenbezoekcomité, Sint Nicolaascomité en redactie Kolping Nieuws en de groeperingen als Soos’78, Naaigroep, Kolpiko, JoSeKo en Trias bewegen zich op het brede terrein van vorming, actie en ontspanning. Zowel werkgroepen als groeperingen vallen rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het Bestuur. De behartiging van de financiële en materiële zaken, waaronder tevens het Kolpinghuis, berust bij de Stichting Kolpinghuis, die het beheer voert ten dienste van de doelstelling van de vereniging. Kolpingleden kunnen tevens lid worden (zijn) van de onderafdelingen: Sint Genesius (toneel) Het Geberste Kruukske (carnaval) Algemene gegevens: Secretariaat Bestuur:

VV Kolping-Dynamo (voetbal) RKTTV Kolping (tafeltennis) WSV Kolping (wandelsport) Hatertseweg 145, 6533 AD Nijmegen  024-3562457 Email: kolping@planet.nl Website: www.kolping.nl

Kolpinghuis:

Smetiusstraat 1, 6511 ER Nijmegen  024-3226921 Email: kolpinghuis@planet.nl Website: www.kolpinghuis.nl

Meer namen en adressen:

Elders in dit nummer.


Kolpingnieuws  

Kolpingnieuws uitgave 4 in 2011

Advertisement