Page 1


De Kolpingvereniging Nijmegen maakt deel uit van het internationale Kolpingwerk, dat, verspreid over 60 landen, ongeveer 450.000 leden en 5.000 verenigingen telt. Adolph Kolping (1813-1865) was 13 jaar toen hij in de leer ging bij een schoenmaker in Kerpen (Duitsland). Tien jaar later besloot hij te gaan studeren om als priester het lot van de jonge arbeiders, de gezellen, te verbeteren, die ten gevolge van de industriële revolutie tussen wal en schip terecht kwamen. In Keulen richtte hij in 1849 zijn eerste Gezellenvereniging op, die een veilige haven bood met een vormings- en ontspanningscentrum voor hen die zich in de samenleving wilden inzetten. In Nijmegen werd de Gezellenvereniging opgericht in 1880 door enkele jonge arbeiders die deze in Duitsland hadden leren kennen. Later veranderde de naam in Kolpingvereniging. De Kolpingvereniging wil: 1. Haar leden behulpzaam zijn bij het als christen goed functioneren in de samenleving. 2. Haar leden en de samenleving ook in andere vormen van dienst zijn. 3. Door en met haar leden en groeperingen, het algemeen welzijn bevorderen en meewerken aan de voortdurende vernieuwing en het leefbaar houden van de samenleving. Het Bestuur van de Kolpingvereniging, bijgestaan door adviesgroepen, coördineert de verenigingsactiviteiten. Werkgroepen als Liturgiecommissie, Brazilië-comité, ziekenbezoekcomité, Sint Nicolaascomité en redactie Kolping Nieuws en de groeperingen als Soos’78, Naaigroep, Kolpiko, JoSeKo en Trias bewegen zich op het brede terrein van vorming, actie en ontspanning. Zowel werkgroepen als groeperingen vallen rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het Bestuur. De behartiging van de financiële en materiële zaken, waaronder tevens het Kolpinghuis, berust bij de Stichting Kolpinghuis, die het beheer voert ten dienste van de doelstelling van de vereniging. Kolpingleden kunnen tevens lid worden (zijn) van de onderafdelingen: Sint Genesius (toneel) Het Geberste Kruukske (carnaval) Algemene gegevens: Secretariaat Bestuur:

VV Kolping-Dynamo (voetbal) RKTTV Kolping (tafeltennis) WSV Kolping (wandelsport) Hatertseweg 145, 6533 AD Nijmegen  024-3562457 Email: kolping@planet.nl Website: www.kolping.nl

Kolpinghuis:

Smetiusstraat 1, 6511 ER Nijmegen  024-3226921 Email: kolpinghuis@planet.nl Website: www.kolpinghuis.nl

Meer namen en adressen:

Elders in dit nummer.


KOLPING

NIEUWS

Het Kolping Nieuws is een uitgave van de Kolpingvereniging Nijmegen, Smetiusstraat 1, 6511 ER Nijmegen Verschijnt tweemaandelijks De redactie bestaat uit: Saskia Aalbers-Hol, Ger Cloosterman, Huub Fest, Ellen Saleming en Lex van Velp Redactieadres: Hatertseweg 145 6533 AD Nijmegen Tel. 024-3562457 Nummer 3 Juni 2012 Jaargang 47 Oplage 450 ex.

Medewerkers aan deze uitgave: Peter Weijers, Peter Saleming, Carol Boef, Joop Janssen, Theo en Marianne Fest, JosĂŠ Franssen, Jessica Weijers, Bep Hartendorf-van Bebber, Theo Hendriks, Cor Janssen en Theo Fest. De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk 14 september a.s. bij de redactie binnen zijn. De verschijningsdatum is Âą 29 september 2012.

-1-


Woordje voorzitter Even een stukje schrijven op de camping. Ik heb geen enkele reactie gehad op mijn vorige stukjes in het Kolping Nieuws en vind het erg moeilijk om dan een richting te bepalen. Ik ben met Saskia Aalbers-Hol naar een internationaal Kolpingcongres geweest in Bensberg bij Keulen. Het is wel heel inspirerend om Kolpingmensen uit de hele wereld te ontmoeten. Ik zat in een werkgroep van 6 mensen met 5 nationaliteiten. En dan hoor je hoe het Kolpingwerk op verschillende manieren wordt uitgevoerd. Uitgevoerd naar de behoeften en problemen van elk land of plaats, maar allemaal uitgaande van de grondbeginselen van onze oprichter Adolf Kolping. Ik zeg wel eens: “In Nederland hebben we te weinig problemen.” Veel zaken worden hier gelukkig geregeld door de overheid. We moeten uitkijken dat we niet louter een gezelligheidsvereniging worden. Er zijn voor ons voldoende mensen op de been te krijgen als we een duidelijke taak en doel hebben. Als voorbeeld wil ik dan graag het Brazilië-project noemen; een grote groep vrijwilligers is op de been met een duidelijk doel. In Kolping Europa is de slogan bedacht: “Kolping doet!”. Dit gaan we behandelen in de jaarvergadering. Een folder over dit onderwerp zat bij de uitnodiging voor de jaarvergadering. Misschien kunnen we Nijmegen er ook wat mee. Peter Weijers, voorzitter Kolpingvereniging Nijmegen -2-


Jubileum Op 17 juni jl. werd gevierd dat Ad Kennes 50 jaar priester is. Ad is van 1973 tot 1978 praeses van onze vereniging geweest en heeft veel jeugd voor Kolping weten te interesseren.

Alweer 20 jaar is hij verbonden aan de parochie H.Joannes van Oisterwijk. Tijdens de jubileumviering was de kerk goed gevuld. Een teken dat zijn aanwezigheid in de parochie op prijs wordt gesteld. Na de viering werd hij door diverse personen zeer lovend toegesproken. Hij staat nog steeds tussen de mensen en als er een beroep op hem gedaan wordt, stelt hij niemand teleur. Zijn wens om eenmaal naar Israel te gaan, kan in maart 2013 in vervulling gaan. Op de speciaal daarvoor geopende rekening was ruim voldoende geld gestort. Ad, ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met dit jubileum en we hopen net als vele parochianen dat je nog lang actief mag zijn. Peter Weijers -3-


Een nieuw begin Nog niet zo lang geleden vierden we het Paasfeest, jaarlijks een nieuw begin in de kerk. Vlak daarvoor was er een bezinningsavond met als gastspreker pater Gerard met als thema: God maakt een nieuw begin met jou. Dat horen we als we op Aswoensdag het askruisje krijgen. Op een heel eenvoudige en aansprekende manier vertelde hij, dat hij zich, soms letterlijk, soms figuurlijk, vaak herboren voelde. Neem maar eens een verkwikkende douche na een zware inspanning. Of trek iets aan dat normaal is bij ‘n andere bevolking, zoals een kimono; je voelt je een ander mens. Hij liet ons een stola zien die hij gekregen had: erop stonden de twee wereldhelften in de kleuren blank, zwart, geel en bruin. Als hij die om had, realiseerde hij zich: God is er voor iedereen! Pater Gerard speelde op z’n panfluit en vertelde daarna het verhaal van de afgezaagde tak, die voortleeft in die panfluit. Je kunt pater Gerard zomaar in de stad tegenkomen; hij zit soms ergens op z’n panfluit te spelen. Hij vertelde ook over het werk van de stichting Moria; daar worden jongeren, die een nieuwe start willen maken, opgevangen en begeleid. We kregen van hem aan het eind van de avond een door hem gemaakte prent, met daarop het interieur van een kerk. Hij wees ons in het bijzonder op drie zwart stipjes: de lonten van kaarsen die eerder gebrand hadden; een heel klein detail, maar voor hem symbool van een nieuwe start. Een inspirerende avond met heel veel voorbeelden van een nieuw begin; voor herhaling vatbaar! Peter Saleming -4-


42e Kolpingmars 8 juli De tocht wordt gehouden onder auspiciën en richtlijnen van de K.N.B.L.O. kring Nijmegen en N.W.V. Startlocatie De Kolpingmars start in het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1 te Nijmegen. Afstanden en starttijden 50 km 7.00 40 km 7.30 25 - 20 km 7.30 15 - 10 - 5 km 9.00

uur uur uur uur

– – – –

8.30 uur 10.00 uur 12.00 uur 12.00 uur Inschrijfgeld Deelname met herinnering kost € 3,50 en zonder herinnering € 2,50. Leden van de KNBLO ontvangen een korting van € 0,50. Inschrijfbureau is geopend van 6.30 uur tot 17.00 uur. Startbepalingen Het bestuur van de vereniging en de leiding van de tocht dragen geen enkele risico voor eventuele, tijdens of na de tocht, opgelopen schade.

-5-


Parkeren Er is een zeer ruime parkeergelegenheid 50 meter van de startplaats, ook voor autobussen. Hoe te bereiken Via het station richting centrum, 5 minuten lopen. Wandelboekjes Deze worden afgestempeld, indien ze voor de start zijn ingeleverd. Groepen s.v.p. gebundeld. Nieuwe boekjes zijn verkrijgbaar. Herinnering Deze bestaat uit een fraai uitgevoerde medaille of vervolg cijfer. Diegene die in aanmerking komen voor de 5–1015–20–25–30-35-40 dienen resp. het cijfer 4-9–14-19– 24–29-34-39 te kunnen overleggen. E.H.B.O. Is in handen van Wimako Goed doel De opbrengst van de Kolpingmars gaat naar het gehandicapte kind van “De Winckelsteegh” te Nijmegen, onderdeel van Pluryn. Daar wonen ruim 170 kinderen en volwassenen met een matig of (zeer) ernstig verstandelijke handicap en meervoudige complexe handicaps. Ook ondersteunt De Winckelsteegh cliënten met een verstandelijke handicap en gedragsproblemen. De Winckelsteegh is gevestigd op een prachtig voormalig landgoed middenin in Nijmegen en heeft buitenlocaties in Nijmegen en Beuningen. De cliënten van De Winckelsteegh wonen in leefgroepen van 5 tot 12 personen. De komende twee jaar worden alle woongebouwen gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. De dagelijks terugkerende bezigheden als opstaan, aankleden, eten en drinken vormen net als in elk gezin het normale dagritme. Naast deze 'gezinsmomenten' zijn er -6-


voor elke cliënt overdag activiteiten op maat. De Winckelsteegh past de dagactiviteiten aan op de mogelijkheden en interesses van de cliënten. Dat kunnen zowel belevings-gerichte, ontwikkelingsge-richte als taakgerichte acti-viteiten zijn. Jonge cliënten ontvangen als het even kan speciaal onderwijs. Daarnaast is er volop gelegenheid tot ontspanning. Paardrijden, huifbedrijden, zwemmen, zaalgymen, bewegen in water. De manege, het zwembad en de sportzaal bevinden zich op het terrein van De Winckelsteegh. Kortom: een goede besteding van de opbrengst! Saskia Aalbers, secretaris WSV Kolping Internet: www.wsv-kolping.nl E-mail: secretariaat@wsv-kolping.nl ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In memoriam Wij hebben afscheid moeten nemen van ons lid Wim Hartendorf Geboren 12 juni 1923

Overleden 2 mei 2012

Hij rust in vrede -7-


Kolpingfamilie - Kolpinggevoel Deze kreten hoor ik regelmatig door de Kolping klinken. Wij zijn een Kolpingfamilie. Het Kolpinggevoel. Maar wát is nou eigenlijk een Kolpingfamilie? Wat is nou eigenlijk dat Kolpinggevoel? En, zijn wij wel een Kolpingfamilie?

Laat het ons eens weten. Misschien is dit eens goed voor een discussie binnen onze Kolpingvereniging. We hebben veel ouderen en vele jongeren. Misschien denken deze groepen héél anders over bovengenoemde vragen. Het is misschien best eens interessant om dáár eens aandacht aan te besteden. Als je wilt mag je je antwoorden sturen naar huipie82@hotmail.com of naar Huub Fest, Malvert 2443, 6538 AN Nijmegen. Na de vakantie komen we hier zeker op terug! -8-


Kolping Doet! Er is door Kolping Europa een actieprogramma bedacht voor het verstevigen van het vrijwilligerswerk binnen de Europese Kolpingverenigingen. Ook wij als Kolpingvereniging Nijmegen willen hieraan mee doen. Het is de bedoeling dat we een vrijwilligersactiviteit bedenken voor in mei/juni 2013. Aan de volgende acties zou gedacht kunnen worden: - het opknappen van een ruimte (bijvoorbeeld in een ziekenhuis, kleuterschool, verpleeghuis, …) - het realiseren van een speeltuin of tuinontwerp - activiteiten voor randgroepen (zoals een barbecue, uitstapje, educatieve activiteit, …) - ecologische projecten (aanleggen van bospaden, schoonmaakacties, vogelhuisjes bouwen, …) Met deze actie willen we ons als Kolpingvereniging meer naar buiten presenteren, om te laten zien wie we zijn en wat we doen. En natuurlijk het sociale aspect van onze vereniging komt hiermee goed naar voren. Alleen kunnen we dit natuurlijk niet. Dus, heeft er iemand een leuk idee wat we kunnen gaan doen, of wilt iemand meehelpen met de organisatie, dan horen wij dat graag. Saskia -9-


Kolpingreisje Als te Brodenbach ons hotel voor ‘Anker’ gaat, pas dan op voor de Kolpingfamilie, zij maken het 4 dagen laat! Heerlijk! Zo’n vier dagen eropuit, ook al lopen we met plu en frisse snuit.

De 1ste dag zo gezeit, vertraagt Bolderman een half uur de tijd. Welgemoed gaan we op weg naar Vaals, alwaar ons koffie wacht met vlaais. Onderweg een buitje hier en daar, doch de zon schijnt in Bad Neuenahr. In hotel Anker wacht ons een heerlijk diner en wijn, ’s avonds flaneren langs de Moezel en maken veel gein! Op vrijdag na een heerlijk ontbijt is de boottocht in Cochem een feit. Het mooie weer biedt een prachtig uitzicht op de wijnbergen en de middeleeuwse burcht, hetgeen voor een mooie afwisseling zurgt! Deez boottocht werd door de Kolping aangeboden in ruil voor de lunch door de weergoden. In de middag krijgt een ieder vrij spel, wandelen, winkelen, hinkelen, in een treintje heel Cochem bekijken om tot slot je met een wijntje te verrijken. - 10 -


Tijdens het diner vist Toos achter het net, haar peperbus valt in de soep, dat is pas vet! Een gezellige dansavond tot besluit en dan is het weer tijd voor de kajuit, want zaterdag, de dag van Koblenz en Bad Ems nodigt uit tot kuren en tot zwems. Over zwemmen gesproken, Riet Cloosterman heeft grootse plannen voor een duik in het ‘Anker’ bad. Zonder zwempak echter, zag Ger hierin geen gat! In Koblenz bezoeken we de Deutsche Eck. Die blik op de keizer Wilhelm bezorgt ons een stijve nek. Met een grote groep per kabelbaan naar boven, doet ons een prachtig uitzicht beloven. De Moezel stroomt in Rijn tezamen, in het museum van Festung Ehrenbreistein konden we ons bekwamen. Om kwart over 12 weer terug in de bus, vonden we het door de regen maar wát knus. Door Bad Ems stroomt rivier de Lahn, hier hebben we ons aan de lunch tegoed gedaan. Een prachtige plaats met kapitale huizen, in dit kuuroord vind je vast geen muizen. Na het diner breekt alweer de laatste avond aan. Naast muziek, zang en dans, werden er ook voordrachten gedaan. De bonte avond met velerlei artiesten, van Ans Grotens haar vijgenblad moest je niezen. De Grieken Ron Rozelos en Theo Petelos, bedankten en dansten de Zirtaki los. Nolly, Silvia, Lex en Sjaak in zwempak gehuld, maakten een reisje langs de Rijn in de Kolpingbus. Gerard Nijhoff declameert over de Indische varkensjacht, door het ‘zorgstelsel’ wordt het leed wat verzacht. ‘De Volle Kruuk’ heeft een potpourri van liederen, Wilma mag de boel aan elkaar kliederen. ‘De Hollandse meiden’ in blote kont, - 11 -


toerden ‘Oerend Hard’ ‘Blooddy Mary’ rond! Gerard memoreert ‘Het is voorbij’ en daarmee komt een eind aan deez artiesten partij. Des s ‘avonds hoort men een wild geraas, Wilma blijkt haar bed niet meer de baas! Zondag nog snel een wijn te Alken en dan op weg naar de Limburgse burcht van Valken. Tot slot een heerlijk diner in het Witte Huis, nog even en we zijn gezond weer thuis. Leny en Theo het was weer een toffe reis, Dank ook aan Jan, die de bus van Bolderman rijdt. En als het effe kan: ‘ben ik volgend jaar weer jullie man!’ José Franssen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Meezingavond Op vrijdag 23 maart was er een meezingavond. Het was weer een ouderwetse avond op de laatste vrijdag van de maand. Er waren veel Kolpingleden en ook leden van het Smartlappenkoor de Kleppers aanwezig. Ook waren er een paar oude Kolpingleden die weer opnieuw lid zijn geworden. Onder begeleiding van iemand met een accordeon werd er uit volle borst meegezongen. We konden zelf een liedje uitkiezen, omdat we allemaal een meezingboekje hadden. En onder het genot van een hapje en een drankje hadden we weer eens een leuke avond op de vrijdag. Bedankt commissie. Ger Cloosterman

- 12 -


Excursie naar Airborne museum Op zondag 19 augustus willen wij dit jaar een bezoek brengen aan het Airborne museum in Oosterbeek. Het museum is geheel vernieuwd en aangepast, zodat u alle facetten van de tweede wereldoorlog kunt beleven. Het museum is gehuisvest in de monumentale villa waarin de Britten hun hoofdkwartier hadden. Op een oppervlakte van ruim 1700 m2 ziet u hier historie en voelt u de beleving. De ondergrondse tentoonstelling beslaat een oppervlakte van 900 m2. Om de villa is een prachtige tuin aangelegd met vele bezienswaardigheden, zeker bij mooi weer een lust om er een heerlijke wandeling te maken. Wij vertrekken om 12.00 uur vanaf de parkeerplaats bij ons Kolpinghuis. Hopelijk kunnen we gezamenlijk met de auto’s vertrekken en kunnen we met elkaar meerijden voor degene die geen vervoer hebben. U krijgt een route beschrijving, zodat het niet moeilijk is de weg te vinden. De kosten bedragen € 8,00 voor volwassenen en € 7,00 voor 65+’ers. Het is gratis voor houders van een museumjaarkaart. Graag voor woensdag 15 augustus opgeven i.v.m. de indeling van de auto’s . Via telefoon 024-3785439 of per e-mail t.fest1@chello.nl Theo en Marianne Fest, commissie senioren - 13 -


Zomer 1977, 35 jaar geleden Wat gebeurde er in de wereld, in Nederland en bij onze eigen Kolpingvereniging? Echt veel wereldnieuws was er in de zomer van 1977 niet of het moet zijn het verdriet over de dood van rockkoning Elvis Presley, the King of Rock and Roll. Hij overleed vrij plotseling op 42-jarige leeftijd in een ziekenhuis te Memphis. Wat sportnieuws zomer 1977. Honderd jaar Wimbledon. De Zweed Bjorn Borg won in de finale van de Amerikaan Jimmy Conors. Bij de dames onze landgenote Betty Stove, zij verloor in de finale van de Engelse Virginia Wade. De Tour de France werd gewonnen door de Fransman Bernard Thevenet, 2e werd onze landgenoot Hennie Kuiper. De sterkste ploeg was die van Peter Post. In Nederland was er ook al niet zoveel nieuws om de krant mee te vullen. Vettige rookwolken walmden op 13 juli over de spoorlijn en de verkeersweg Nijmegen-Arnhem. Ze waren in de wijde omtrek zichtbaar en er was stankoverlast. Vijf opslagloodsen vol boter en vlees stonden in Elst in brand. Schade 150 miljoen gulden! Hoe was het verder bij onze Kolpingvereniging? Op Hemelvaartsdag begon het 3-daagse Internationale Kolpingcongres te Luzern. Bij de Generalversammlung werden wij vertegenwoordigd door H. van Benthum, P.Bastiaans, H.Roelofs en A.Kennes. Aan het Jugendcongres namen deel Peter Weijers, Herman Hesseling en Maria Poels. Op 2e Pinksterdag was er een voetbaltoernooi voor alle afdelingen en onderafdelingen. Iedere speler betaalde ƒ 1,50 voor Brazilië. Voor dat bedrag kon je met blauwe schenen of stijve spieren het veld verlaten. Geen nood, blessures uit liefde voor het goede doel opgelopen, genezen snel. Het verwonderde uiteindelijk niemand dat de FC gewonnen had. Op 22 mei ging voor de 7e maal de Kolpingmars van start. Er waren 800 deelnemers en hoofdorganisator René - 14 -


Saleming mocht ƒ 201,25 overhandigen aan de geneesheer-directeur van de Winckelsteegh Maarten Versteegen. Op 2 juni was het bejaardenreisje. Men ging naar het museum Gouden Handen in ’s-Heerenberg. In Apeldoorn was de lunch, waarna de Kroondomeinen werden bezocht. De dames Mia Roebbers en Riek Minken hadden de leiding. Na een hele tijd gesloten te zijn geweest vanwege een verbouwing werd op zondag 15 mei het “Open Huis” weer geopend. Vanaf 14.00 uur voor de jeugd allerlei spellen in groepjes van 4 of 5 jongeren. Aan het einde van de dag was voor eenieder wat te eten. Dankwoorden van A.Kennes gingen ook in de richting van Wim Hendriks vanwege zijn deskundige begeleiding tijdens de verbouwing. Johan en Nelly Weustink-Cornelissen gaven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun zoon die de naam Herman kreeg. Tenslotte de opmerking dat in ieder Kolping Nieuws van die tijd de verjaardagskalender werd gepubliceerd. Zo waren o.a. in juli jarig: J.Migo, G.Cloosterman en W.Rutten en in augustus A.Smeeman, J.Mulders en W.Hendriks. Neen, u stond er niet bij, was zeker nog geen lid…! Een naam van een Kolpinglid van vroeger willen wij bij deze nog eens met ere noemen, te weten Marinus Johannes van den Akker. Hij was op 11 maart 1949 mede-oprichter van Het Geberste Kruukske. 25 Jaar lang was hij daar voorzitter en president. Twee dansgardes werden naar hem vernoemd t.w. De Rakkertjes en De Marina’s. Hij werd in 1970 Heer van Knotsenburg en leidde in 1974 de Prinsenproclamatie in De Vereeniging. Ook voor de Kolpingvereniging en haar onderafdelingen was hij belangrijk, hij speelde vooral een adviserende rol. Rinus van den Akker had een enorm netwerk. Dit mede door zijn functie als administrateur van de K.N.V.B., afdeling Nijmegen. Op 4 december 1977 overleed hij op 59-jarige leeftijd. De velen die hem hebben gekend, zullen hem blijven herinneren als een dienstbaar mens. Carol Boef - 15 -


Zoek om een hoek Alle letters in de puzzel worden maar een keer gebruikt. In ieder woord zit minimaal een hoek. Aardbeien Asperges Attractiepark Augustus Barbecue Bermuda Bikini Bruin kleurtje Dagje weg Dagtocht Dierentuin Ijsje eten Juli Juni Kamperen Komkommer Ligstoel Meloen Ontspannen Parasol Rokjes Rosé Salade Sandalen September Slippers Vitamine D Zomer Zwembad

S T E A A M A R N D S O E D A G J G T O C D N A S

E P M N R A P K I E R L N T E R E A Z T H T M R T

R E B E D T E I L V V E M K I R W D W E T E R A W

K Z E R B T E T S E P O L I N A E G B M E A K A V

Strand Vlinders Zon Zwembandjes

A M P I E R A C R G A S Z B I S N N A É M N E Z O

W Z N E J U R S E P R A W I O N E N D S È T I E M

E M R O I L E K R S A M E N S T S N R O R C E R E

E M O K S P P E O A A B J U U T P A E I E N N N O

N S E J L I M B R B N E S Z O S U B J D R I N E Z

Terras Warmte Zonnebloem Zwembroek

- 16 -

Z R A B E W E E A E D J K N N A G R T R E U I L A

O B E C U Z Z E D R S J I E L A U U I U N T M E D

N B L O I M A T U M J E E T I A S E N E O K M R N

N E M E N E D I V L E O T S G L A D K L M K O S A

Vakantie Zee Zonnecrème Zwemmen


Heb je alle woorden gevonden dan blijven er een aantal letters over, deze vormen samen een woord. Stuur het gevonden woord vóór 14 september 2012 op naar de redactie van het Kolping Nieuws. Onder de goede inzendingen verloten we weer een leuk prijsje. Op de puzzel in het vorige Kolping Nieuws zijn verschillende reacties gekomen. De uitslag was: “Voorjaarsuitstapje”. Uit de goede inzendingen is een winnares gekomen: Mw. C.W. Feenstra-de Keijser. De attentie wordt een dezer dagen bij haar bezorgd. Ook dit keer weer veel plezier en succes met het puzzelen.

- 17 -


Wim Hartendorf overleden Op woensdag 2 mei is vrij onverwachts op 88-jarige leeftijd Wim Hartendorf overleden. Hij werd in 1936 lid van de Kolpingvereniging en was het oudste lid. In dat jaar werd ook Kolping Tafeltennis opgericht. Wim Hartendorf was daar bij. In zijn werkzaam leven werkte hij bij Aannemersbedrijf Moed uit Lent. Hij was er uitvoerder en later bouwopzichter. Toen in 1980 Aannemersbedrijf Van de Water het Kolpinghuis verbouwde hield vakman en Kolpinglid alle handelingen nauwlettend in de gaten. Van de Water vond dat niet zo prettig! Wim Hartendorf speelde tot zijn 55e jaar voor Kolping Tafeltennis in de competitie van de NTTB, daarna werd hij jeugdtrainer. Samen met zijn echtgenote is hij ook jarenlang actief geweest voor het Kolping-BraziliĂŤwerk. Zo ook waren zij trouwe bezoekers van de maandelijkse Kolpingmis, het laatst op zondag 29 april. De uitvaartdienst vond plaats in de Kerk Antonius Abt aan de Dennenstraat. Tijdens de crematie-viering bij Jonkerbos werd door een Duitse zangeres - op band - het Duitse Kolpinglied gezongen. De vele Kolpingleden neurieden het refrein mee. Heel indrukwekkend, een afscheid Wim Hartendorf waardig. Carol Boef +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bedankt Overweldigend en hartverwarmend waren de vele blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van Wim Hartendorf Wij willen u daarvoor onze oprechte dank betuigen. Bep Hartendorf-van Bebber Kinderen en kleinkinderen - 18 -


Nijmegen Blijft in Beeld Op vrijdag 7 september wordt er in ons Kolpinghuis een filmvoorstelling gegeven, over Nijmegen en omstreken. Wij nodigen u allen uit om deze bij te wonen. Voor Kolpingleden is de entree â‚Ź 1,00 op vertoon van het Kolpingpasje, niet leden betalen â‚Ź 2,50. Aanvang van de avond is 20.00 uur. U kunt vooraf kaartjes bestellen. Stuur een e-mail naar t.fest1@chello.nl of bel telefoonnummer 024-3785439. Dan bent u zeker van een plaats, want vol = vol. Wij hopen dat er veel Kolpingleden naar deze voorstelling komen kijken. Marianne en Theo Fest, commissie senioren ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zondag 16 september. Voor jong en oud. Ook iets voor jou? We fietsen ongeveer 27 km. We vertrekken om 12.00 uur vanaf het Kolpinghuis. - 19 -


32e Generaalvergadering Van 4 tot 10 juni was er de 32e generaalvergadering georganiseerd. Dit is de 5-jaarlijkse ledenvergadering voor alle Kolpinglanden uit de hele wereld. In Bensberg, bij Keulen, waren ca 200 gedelegeerden uit 51 landen aanwezig. Het werd deze keer juist bij Kerpen en Keulen gehouden, zodat iedereen eens kon zien waar Adolf Kolping geboren was en waar hij begraven ligt. Dit in het teken dat in 2013 het 200 jaar geleden is dat Adolf Kolping is geboren.

Op 4 juni was de generaalraad bij elkaar en daar is de nieuwe generaalsecretaris gekozen. De meeste van ons kennen Hubert Tintelott, hij is (zeker de laatste jaren) een regelmatige bezoeker geweest bij onze Kolpingvereniging. Hij neemt na ruim 39 jaar afscheid en Markus Demele is tot zijn opvolger gekozen. Op 5 en 6 juni waren wij als Kolping Nederland aanwezig, 5 juni was de echte ledenvergadering waarin ook het verslag van de generaalpreses, de generaalsecretaris en de penningmeester besproken werden. - 20 -


Op 6 juni was er een thematische dag, ik zat bij de groep “sollicitudo rei socialis" waarin we het voornamelijk over het algemene welzijn hadden. Daar bleek dat de verhalen vanuit de hele wereld anders zijn, maar de daarbij horende problemen én de oplossingen voor iedereen zo’n beetje hetzelfde zijn. Het waren twee mooie dagen waar weer veel “oude” gezichten te zien waren. Voor mij was het de 3 e keer dat ik erbij was, het is dan ook leuk om weer in gesprek te komen met onze “collega’s” uit alle andere werelddelen. Saskia Aalbers-Hol ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Brazilië-comité De kledingmarkt van zaterdag 14 april werd maar door 47 personen bezocht. Gemiddeld werd per persoon € 7,17 besteed, zodat de totale opbrengst € 337,-- is geworden. Wat teleurstellend gezien al het werk. Desondanks is besloten - als wij voldoende medewerkers krijgen - het volgend jaar maar weer opnieuw te proberen. Door diverse acties, giften en collectegelden hebben wij nu op de bank staan een bedrag van € 4.314,93. Inmiddels zijn er enkele projecten binnen. Na goedkeuring van het bestuur van de Kolpingvereniging Nijmegen kunnen wij tot financiering overgaan. Nog even voor uw agenda:  donderdag 4 oktober om 21.00 uur: medewerkersavond  zondag 14 oktober van 12.00 uur - 16.00 uur: rommel- en kledingmarkt. Noteert u ze? Carol Boef, secretaris/penningmeester - 21 -


Kolpingreis 2013 naar Praag Het is de bedoeling dat we volgend jaar een reisje gaan maken naar het prachtige Praag. We gaan woensdag 8 mei 2013 en komen zondag 12 mei weer thuis. Dit is dan wel Moederdag. Omdat het wel ver rijden is, gaan we in totaal 5 dagen. Op de woensdag rijden we met een luxe touringcar, met voldoende stops, naar hotel GLOBUS aan de rand van Praag. Dit stadshotel is gelegen aan het grootste park van Praag op een afstand van 4 km van de stadsrand. Het hotel is gebouwd in 2004 en telt 150 twee persoonskamers. Ook is er een aparte ruimte voor onze gezellige avonden. Het heeft 3 sterren, wat voor Praag een goede waardering is. De gasten geven in het gastenboek op een schaal van 5 een waardering van 4. Google zelf maar even. Het adres is Hotel Globus, Gregorova 2115/10, Praag. Het is wederom een geheel verzorgde reis op basis van half pension. Incl. stadstoer met Nederlandse gids, wandeling in de boven- en benedenstad onder leiding van een Nederlandse gids, boottocht over de Moldau met een dinerbuffet, avondtoer door Praag en een bezoek aan de Glasfabriek. Het kopje koffie met gebak, hoort er natuurlijk bij. De kosten van deze reis zijn begroot op â‚Ź 275,00 p.p op basis van een 2 persoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer is nu nog niet bekend, maar reken op â‚Ź 50,00 p.p. Inschrijven is vanaf heden mogelijk op e-mail adres l.jacobsvanreeken@chello.nl. Dit is natuurlijk van Leny Jacobs. Bellen mag ook 024-3771347 of 0655-776046 Er is plaats voor maximaal 50 personen dus vol is vol. Theo Hendriks - 22 -


Klootschieten 2012 Om het weer eens zoals vorig jaar te doen werd op zaterdag 5 mei de jaarlijkse klootschietwedstrijd gehouden.

Omdat op die dag Schietbaan de But open is werd hiervoor weer gekozen. De opkomst was behoorlijk: 15 schutters (is klootschieten ook schieten of klooien?). Het parcours was rondom het schietterrein, uiteraard op een veilige afstand, en bijna geheel gelegen in de schaduw van het bos. We moesten over verharde en minder verharde paden, ja zelfs door rul zand. Cor en Yvonne Janssen hadden een mooi parcours uitgezet, al was het soms wel zoeken waar de bal gebleven was, want de bal sprong zo de bosrand in. Het weer was een beetje dreigend, en later op de middag kwam toch de regen uit de lucht. Gelukkig zat de eerste groep al lekker warm binnen. - 23 -


Uitslag: 1. Duane van de Broek 56, (jong lenig en lange armen) 2. Ben Martens 72 (na loting) 3. Theo Fest 72 (na loting) 4. John Smeeman 73 5. Gordon Greer 74 6. Sjaak Hermens 75 7. Yvonne Janssen 79 8. Ger Cloosterman 80 9. Wim van der Velden 80 10.Nolly Hermens 85 11.Marianne Fest 96 12.Ria Rensen 103 13.Riet Cloosterman 122 14.Ria Greer 15.Eva (kleindochter van Gordon en Ria Greer) Het was een knallende prijsuitreiking met al die schoten op de achtergrond. Allemaal gefeliciteerd die mee gedaan hebben, want het gaat er toch om, met een groep Kolpingleden bezig te zijn en dat was die middag goed gelukt. Er was ook de gelegenheid om het kleiduivenschieten te bekijken en Duane en Wim maakten van de gelegenheid gebruik om het ook eens te proberen (toch geen pijn gehad achteraf?). Het was weer een gezellige middag met “prachtig� weer en de spierpijn komt wel later. Dank aan de gastvrije opvang door Ellen Teeuwissen en de organisatie Cor en Yvonne. Volgend jaar zijn we weer zeker van de partij en wie weet gaan er nog meer Kolpingleden mee. Theo Fest - 24 -


Ien en um ut Kolpinghuus D’r is wer heel wa gebeurt ien en um ut Kolpinghuus. We hebbe oek nog de sangaofond gehad ien ons huus. Er wuire toch nog un heel stel minse op af gekomme um saome te singe. Ik geleuf sellufs 35 minse. En de akoreonist had plesier en speulde er lustig op los. Met een hepke en un drankje erbij dan geet alles wel goed. Ut Kolpingreisje nuir Duitsland was wer 19 april t/m 22 april. Nurmaol is het goed toefen ien da land, muir dit ker was ut toch wel héél anders. Veural ut weer sat nie mee. Veul regen en kou. Muir goed, de minse sien regelmaotig un kroeg of restaurant binne gedoke um te schuile én te ete of te drinke. Koblenz was een mooie erfuiring. Met de kaobelbaon umhoog en dan oek nog de burcht bekieke. Er is toch wel veul veranderd ien Koblenz. En dan wel positief. Veul perke met bloeme en plante. Da was dus geniete. De wijnkelder op de froege ochtend, 10 uur, was oek wel leuk en de wien smaokte goed. Ien di Kolping Nieuws staot nog un gedicht van José Franssen. Saoterdagaofond was toch wel veur de meeste ut hoogtepunt, de optréjes van verschillende artieste uut de Kolpingwereld. Jao, un reisje met de Kolpingbus ien badpak. Twee meide die stil op ut kusse laoge te drome en De Volle Kruuk met un gekke potpurrie, verkleedpertije en duirnao nog een flinke medlie erachter aon. Ien ut Witte Huus hebbe we afscheid genome. - 25 -


Jao en dan Koneginnedag ien ut Kolpinghuus. Bin er helaos niet bij gewist. Muir er waore toch nog wat minse gekomme om mee te duun tijdes dese aofond. Natuurlik kenne d’r altied wel meer bij. Hoe meer minse, des te beter natuurlik. Muir jao, dat geet nie altied, anders was ik er wel gewist hahahaha. Muir de minse die erbij wuire hebbe genote. Oek Genesius was wer fan de pertij met un teneelstuk met as titel: ‘Een Griekse Tragedie’ Fertaold nuir ut Nimweegs …. ’Un Griekse traogeedie.’ Nou en geleuf me muir dat die traogeedie un goed end had heur. De minse, jao, ik oek hebbe ons slap gelagge. Wa un teneelstuk. Gewéldig. Eindelik weer un dijekletser. Da motte jullie derien houwe heur. Heerlik lagge um al die flauwekul. Op ut podium smaokte de boerejonges wel heur. De buurfrouw un heerlijke bemoeial, Klaos wilde muir wa graog nuir de lolo-lo-logeerkaomer met sien Greetje. Dirk en Mathilde speulde oek al so goed. Agaath had het un bietje hoog ien de bol, de taxichauffeuse krieg gin tip en Lamenopoulos of wa se seeje … la me opoe los … was oek al soe gek as un deur. Un ferukkelik stuk. We hebbe genote. Ondertussen sien er al ferschillende fergaoderinge gewist. Hoofdbestuur, de Kleppers, De Kruuk en wit ik al nie wa. Jao oek da mot op sien tied gebeure. Ondertusse is De Volle Kruuk oek al aon de slag gegaon. Zij motte wer kieke veur un nieuw kerrenefalslied en un nieuwe medlie. En soe gaon we met s’n alle deur.

- 26 -


En so gaon we langsaom nuir de fakansietied toe. De ene blieft tuus en de ander geet wer op stap, vlakbij huus 贸f nuir ferre oorde. Nou dan ken ik allenig nog muir segge: hele fijne en gesellige fakansie allemaol en misschien sie je me nog tijdes de fierdaogse ien Nimwege. En hoe het met mien aflupt wit ik oe knie. Misschien bin ik geopereerd of nie, want mien elleboog is mooi nuir de fielestijne gegaon. Dus minse kiek goed uut je doppe en fal nie veurofer, achterofer of opzij, want je wit muir nooit. Muir ien ieder gefal allemaol de groetjes en mooi weer toegewenst. Nimweegs Huipie. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Internationale berichten Burundi Op zondag 25 maart 2012 werd in Gitega de 45ste Nationale Federatie van het Internationale Kolpingwerk opgericht. Momenteel bestaan er 15 Kolpingfamilies in Burundi met ongeveer 400 leden. De oprichtingsfestiviteiten werden geopend met een feestelijke misviering in de kathedraal van Gitega. Aartsbisschop Simon Ntamwana, die ook beschermheer van het Kolpingwerk in Burundi is, benadrukte in zijn preek dat het Kolpingwerk zich geheel in de geest van zijn oprichter dient in te zetten voor het behoud en de bevordering van gezinswaarden en normen. Dit, omdat het gezin de basis is van iedere samenleving. Bij de vorming van de leden dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de verbetering van de effectiviteit hiervan. Men heeft veel gekregen, maar moet nu laten zien dat men ook actief bezig wil zijn. Kolping kan het land een nieuw gezicht geven benadrukte de aartsbisschop. Tijdens het oprichtingsfeest na afloop van de misviering, gaf de algemeen secretaris Hubert Tintelott een uiteenzetting over de taken, die nu met de oprichting van - 27 -


het Kolpingwerk in Burundi bij de bestuursorganen komen te liggen. De delegatie van het Kolpingwerk uit de naburige landen Tanzania en Rwanda verklaarden tijdens hun begroeting, dat ze bereid waren het Kolpingwerk in Burundi te ondersteunen bij haar verdere opbouwwerk. Tanzania Meerdere koffieverbouwers in het bisdom van Bukoba hebben zich in ĂŠĂŠn productie-organisatie verenigd, om te komen tot de productie van hoogwaardige koffie. Ze hebben besloten om de eerste verwerkingsfases van de ruwe koffie zelf op zich te nemen en om samen de gesorteerde koffiebonen op de markt te brengen. In de eerste fase leerden de deelnemers, hoe koffie door toepassen van organische meststof kan worden geproduceerd en hoe daarmee het volume van de oogst verhoogd kan worden. Door het op de juiste wijze snoeien van de koffieplanten, kon de oogstopbrengst aanmerkelijk worden verhoogd. Met gezamenlijke inspanning kon ook een productieruimte worden geopend, waar bonen uit de vruchten van de koffieplant worden gehaald en op grootte worden gesorteerd. De zo gesorteerde koffiebonen worden vervolgens in zakken op veilingen verkocht en op de markt gebracht. Door deze verwerking van de geoogste koffiebessen, kunnen de koffieverbouwers niet alleen hogere prijzen beuren, maar door ze zelf te verwerken zijn in de regio ook nog eens zeven arbeidsplaatsen geschapen. - 28 -


Uruguay In maart van dit jaar vond de jaarlijkse bijeenkomst van bestuurders van de Banco Interamericano de Desarollo in Montevideo plaats. Parallel hieraan waren 1800 jongeren in de leeftijd van 18 tot 28 jaar, uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de Verenigde Staten uitgenodigd voor een conferentie voor jonge leidinggevenden. De uitgenodigde jongelui moesten zich aan een strenge selectieprocedure onderwerpen, alvorens aan de conferentie te kunnen deelnemen. Bij de selectie werd ervaring als leidinggevende op het terrein van werkvoorziening, wonen, milieu, klimaatverandering, sport, onderwijs en cultuur vereist. Daarnaast werden ze beoordeeld, in hoeverre ze in staat zouden zijn bij terugkomst, de tijdens de conferentie opgedane ervaringen door te geven. 28 Jongeren werden op bijzondere wijze onderscheiden. Hieronder bevonden zich ook de twee vertegenwoordigers van een Kolpingorganisatie uit Uruguay. Zij kregen uit handen van de vice president van Uruguay Danilo Areri en de president van de Banco Interamericano de Desarollo Luis Albert Moreno ieder een medaille uitgereikt als waardering voor hun inzet tijdens en voorafgaand aan de conferentie. Vertaald door Joop Janssen

- 29 -


ACTIVITEITENKALENDER 8 juli

42e Kolpingmars

19 augustus

Excursie naar Airborne museum

26 augustus

Autopuzzeltocht en barbecue

7 september

Filmavond in samenwerking met Nijmegen Blijft in Beeld

9 september

Opening seizoen

14 september

Kookavond voor mannen

14-16 september

Jongerenweekend

16 september

Fietsen

4 oktober

Medewerkersavond BraziliĂŤ-comitĂŠ

6 oktober

Kermisavond

14 oktober

Rommel- en kledingmarkt

Verder: - iedere laatste zondag van de maand om 10.30 uur een mis-viering (maar niet in juli en augustus!), met aansluitend de mogelijkheid Kolpingartikelen te kopen of te bestellen bij Huub Fest. - iedere tweede en laatste woensdagmiddag van de maand Soos78 Op onze website www.kolping.nl staan de activiteiten ook en die agenda wordt direct door Chris Hol bijgewerkt als er iets verandert. Die is dus actueel. Opgave en afmelding van activiteiten bij: Peter Saleming, Hatertseweg 145, 6533 AD Nijmegen, tel. 024-3562457 - 30 -


CONTACT-ADRESSEN BESTUUR VERENIGING Peter Saleming Hatertseweg 145 tel. 024-3562457

ACTIVITEITEN JONGEREN Mariska Saleming Slotemaker de Bruïneweg 8 tel. 3505259

LITURGIE/ZIEKENBEZOEK Frans Kouwenberg Planetenstraat 61 tel. 3780062 BRAZILIë-COMITé Carol Boef Voorstadslaan 262 tel. 3771713 ST. NICOLAAS-COMITé Nina Faazen Polderstraat 13 tel.6630339

ACTIVITEITEN SENIOREN Theo Fest Venusstraat 3 tel. 3785439 SOOS '78 Marianne Hol Genechtstraat 29, Druten tel. 0487-516557

ACTIVITEITEN ALGEMEEN Theo Hendriks Leuvensbroek 2150 tel. 3771347 NAAIGROEP Ria Greer Bunsenstraat 17 tel. 3556312 KOLPIKO Henny Konings-van Aken Malvert 5234 tel. 3449280 KLEPPERS Leny Jacobs Leuvensbroek 2150 tel. 3771347 JOSEKO Oscar Peters Winterjan 5, Elst tel. 0481-378664

GEBERSTE KRUUKSKE Angelica van Poppelen Homberg 3013, Wijchen tel. 06-12718671 GENESIUS TONEEL Rob Winters Lankforst 24-08 tel. 3441178 VV KOLPING DYNAMO Co Stoltz Meeuwse Acker 1215 tel. 3783701 TAFELTENNIS Jan Ebbelink Molenweg 21A tel. 3774598 WANDELSPORT Saskia Aalbers Steenakker 99, Druten tel. 0487-525579

- 32 -


Kolpingnieuws nummer 47-03  

Verenigingsblad van de Kolpingvereniging Nijmegen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you