Page 1

„Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce


Jesteśmy placówką, która kształci dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz niepełnosprawnością sprzężoną.


Realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach.


OFERTA PROGRAMOWA FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU


PLASTYKA


TECHNIKA


Czynności praktyczne


www.terapiatabletem.pl gry edukacyjne: na wsi, szatnia


MUZYKA Z RYTMIKĄ


RELIGIA


TERAPIA LOGOPEDYCZNA


REHABILITACJA RUCHOWA


GRUPOWE ZAJĘCIA MUZYKOTERAPII


WARSZTATY TEATRALNE


KOŁO ZAINTERESOWAŃ Gadułki – zajęcia grupowe, podczas których uczniowie uczą się razem bawić oraz współdziałać podczas podejmowania decyzji.


KOMUNIKACJA Duży nacisk podczas wszystkich zajęć organizowanych w „Kolorowej Szkole” kładziemy na strefę komunikacji, naukę wyrażania swoich potrzeb i pragnień.


Zespół naszych nauczycieli charakteryzuje kreatywność w poszukiwaniu metod pracy i tworzeniu pomocy dydaktycznych


ŚWIETLICA Uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W placówce ściśle współpracujemy z rodzicami uczniów. Bez ich pomocy i wsparcia nie bylibyśmy w stanie wybrać się na:  Spektakle filmowe raz w miesiącu  Stadniny koni  Muzeum Kultury Kurpiowskiej


powiedz to MĂ“Wikiem


www.kolorowaszkola.eu Opracowanie: mgr Małgorzata Szafrańska

Prezentacja szkoły  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you