Page 1

MIRDZOŠIEM SV‰TKIEM

Ziema 2017


2


Iedvesmojies skaistiem & mirdzošiem sv‰tkiem kopÅ ar KOLONNA! ProfesionÅlÅ kosm‰tika –

dÅvanu komplekti, Èpašie piedÅvÅjumi

DÅvanu kartes VairÅk nekÅ 200 dažÅdi

skaistumkopšanas pakalpojumi JËsu izv‰lei

26 gadu pieredze nozaré / vairåk nekå 350 augsti kvalificéti meistari / 19 skaistumkopšanas saloni viså Latvijå

3


4


5


6


7


9


10


JAUNS KOLONNA DAY SPA SALONS JËRMALÅ

2017. gadā KOLONNA salonu tīkls turpina dinamisku biznesa attīstību. Kopš augusta arī Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja apmeklēt KOLONNA DAY SPA salonu, kas savu mājvietu radis jaunajā tirdzniecības centrā “Galerija Korso”, Jomas ielā 37. Jaunajā salonā ir pieejams plašs skaistumkopšanas un SPA pakalpojumu sortiments, mūsdienīga salonu vide un plašākais profesionālās kosmētikas klāsts.

LIEPÅJÅ – KOLONNA SALONA RENOVÅCIJA

Rudenī tika atjaunots KOLONNA salons Liepājā, kas atrodas K. Valdemāra ielā 3. Salonā tiek piedāvāts plašāks profesionālās kosmētikas klāsts, un jaunās, skaistās telpās ir pieejama visi līdz šim piedāvātie un liepājnieku iecienītie pakalpojumi.

11


12


X-MAS ICE BEAR roku krēms 10 ml un 15 ml tilpumos

Meklē lielākajos BFCFEE8 salonos Rīgā

SKAISTĀKIEM SVĒTKIEM!

13


14


KOLONNA dåvanu karte –

brîniš˚îgs veids, kå pårsteigt savus tuviniekus, draugus un kolé©us! Ar karti var apmaksåt gan pirkumus un pakalpojumus 19 KOLONNA salonos viså Latvijå, gan pirkumus u/v “Debenhams” (t/c “Spice” 1. ståvå).

KOLONNA katalogs W17/18  
Advertisement