Page 1


Ismerd meg az életüket !

Sarol t Piroska császárné Szent Erzsébet Mária királynő Szilágyi Erzsébet Aragóniai Beatrix Ráskay Lea Kanizsai Dorottya Zrínyi Ilona Czinka Panna Molnár Borbála Brunszvik Teréz Déryné Széppataki Róza Jósika Júlia Kossuth Zsuzsanna Veres Pálné Lebstück Mária Torma Zsófia Sass Flóra Hugonnai Vilma Jászai Mari Orczy Emma Vészi Margit Schwimmer Rózsa Kronberger Lili Steinschneider Lili Pécsi Eszter Dienes Valéria Telkes Mária Kovács Margit Banga Ilona Lomb Kató Kertész Erzsébet Amrita Sher-Gil Fischer Annie Szenes Hanna Ungár Margit Dévény Anna Reigl Judit Székely Éva Mészáros Márta Illés Erzsébet Váradi Katalin Ürge- Vorsatz Diána dr. Orsós Zsuzsanna Lubics Szilvia Polgár Judit Pásztori Dóri Makai Erika Wynne-Hughes Veronika

sától u i n ú j 2018 könyvesa keresd kban! bol to


Ráskay Lea

Az első női kódexmásoló

A középkorban se nki nem bátorított a a kislányát, hogy álm odozzon nyugodta n, mer t megvalósíthatja az álm át. Akkoriban két lehetőség közül választhatot t egy nő: vagy férj hez ment, vagy apáca lett. R áskay Lea kolostor ba vonult, mégsem tűnt el a világ szeme elől.


Orczy Emma A legolvasottabb sik erszerző Szerinted ki volt az első szuperhős: B atman vagy Superm an? Egyik sem. A világ legelső szuperhőse egy Vörös Pimper nel fedőnevű angol fi ckó volt, aki egy fi at al magyar nő képzel etében született m eg . Hódított köny vben , színpadon és film vásznon is.


Steinschneider Lil ly Az első magyar piló tanő A múlt század elej én az emberek több sége nem látott re pülőt. Autó is alig járt az utakon. Azt ped ig, hogy ezeket a vasszörnyetegeket nő is képes vezetni, egyenesen elképz elhetetlennek tart ották. Aztán jött Steinsc hneider Lilly…


Steinschneider Lilly (1891–1975)

Az első autóknak nem volt tetejük és biztonsági öv sem volt bennük, ezért egy apró koccanás is végzetes lehetett. Nem csoda hát, hogy amikor Steinschneider Lilly a fejébe vette, hogy jogosítványt szerez, még megkérdezni sem merte a szüleit, hogy mit gondolnak az ötletről. Mivel jómódú családból származott, volt pár ajándékba kapott ékszere: ezeket adta el, hogy a tanfolyamhoz szükséges kétszáz koronát előteremtse. A szülei csak akkor szereztek tudomást a merész vállalkozásról, amikor a friss jogosítvány birtokában Lilly egyszer csak beült a sofőr helyére a családi autóba, és közölte: Mostantól én vezetek, és erről papírom is van! Steinschneider Lilly volt az első magyar nő, aki jogosítványt szerzett. De nem az autóvezetés lett az igazi szerelme, hanem a repülés.

n veszélyes Akkoriban a repülés ige összevissza tákolt sportnak számított. Az ták a szolgálatot, gépek gyakran felmond néztek ki, mint úgy sem k és a repülőtere kákkal, fákkal, manapság: tele voltak buc hát, hogy Lillyt is bokrokkal. Nem csoda gesett, hogy Me többször érte baleset. leállt a motor, ban ság 200 méter magas letennie a gépet. lett kel en ésb pül és siklóre közben homokEgyszer pedig leszállás orult. Ő azonban felb buckának ütközött és gúszta pár me dig min t: szerencsés vol al. karcoláss

Az égből a földre Amikor kitört az első világháború, minden repülni tudó férfit behívtak katonának, mivel nagy hiány volt szakképzett pilótákban. Lilly is szeretett volna harcolni a hazájáért, de hiába rendelkezett saját repülőgéppel, a kérését elutasították, és a háború alatt csak nővérként dolgozhatott. Ezzel egy időben hoztak egy olyan rendeletet is, miszerint csak katonák repülhetnek, így aztán Lilly csupán a földről csodálhatta a vasmadarakat.


Elképesztő ötlet Mivel Magyarországon abban az időben nem volt pilótaképzés, Lilly kénytelen volt a szüleitől pénzt és engedélyt kérni arra, hogy Bécsújhelyen tanulhasson. Óriási családi botrány és szülei hosszas győzködése után végül megkapta a tandíjként szolgáló 6000 koronát.

De volt egy feltétel: egy francia nevelőnő is elkíséri, aki majd vigyáz rá. Hiába kopogtatott azonban a pilótaiskola kapuján autós jogosítvánnyal a kezében, hetekig még utasként sem tehette fel a lábát repülőre. A legtöbb, amit elért, az volt, hogy nézhette, ahogy a férfiak a repülőgépüket szerelgetik – akkoriban a pilóták egyben mérnökök is voltak, és naphosszat bütykölgették a vasmadarakat. Történt egyszer, hogy az egyikük odafordult a kitartóan ácsorgó lányhoz, és felajánlotta, hogy beülhet mögé. Késő este volt már, fényesen ragyogott a hold. Tökéletes repülőidő. Lilly persze rohant volna, ám a rá vigyázó francia kisasszony felháborodott az ötleten. Még hogy egy férfival kettesben az éjszakában, micsoda gondolat! Megragadta hát a lány kabátját, hogy visszatartsa, ám ő gyorsan kicsusszant belőle, és mire a hölgy észbe kapott, a repülőgép már fel is szállt – Lillyvel a fedélzeten.

Azt mondják, imádta a repülést, és soha nem félt: pedig akkoriban a repülőgépeknek nem volt tetejük, így a szél menet közben Lilly arcába vágott – ő pedig repült napsütésben, esőben, hóban, ködben és viharban is. Semmi nem tántoríthatta el a céljától. Akkor sem lett rosszul, ha vicces kedvű pilóta barátai egyszerűen megfordították a gépet, és fejjel lefelé szelték tovább az eget. Ám másfél évig csak utasként szállhatott fel. Lilly végül letette a pilótavizsgát, s ezzel azonnal az újságok címoldalára került. Ő volt az első nő az Osztrák-Magyar Monarchiában, aki repülési engedélyt szerzett. A szülei is nagyon büszkék voltak rá, és Lilly egy csodálatos, drágakövekkel kirakott repülőgép formájú nyakéket kapott tőlük ajándékba, amibe a jeles esemény dátumát is belevésették.


Illés Erzsébet

Az első magyar női űrkutató

A kozmosz felfog hatatlanul és elké pzelhetetlenül óriási – éppen ezér t a csillagászok m unkája is végtelenül izgalm as. Millió és millió kisebbnagyobb bolygó ke ring az űrben, de van egy, amelyik nekünk, magyaroknak kü lönösen kedves, mer t egy magyar csillagásznőről ne vezték el.


Polgár Judi t

A világ leg jobb női sakkozója

Ma már a lányok is olyan foglalkozá st választhatnak, amilyet csak szeretnének, és am ihez tehetséget éreznek mag ukban. De ahhoz mit szólnál, ha már a születése d előtt eldöntötték volna a szüleid, hogy m i leszel, ha nagy le szel? Polgár Judittal ez történt – és egyáltalán ne m bánja.


ókat ne , bolyg t e k e t r e e k ő . at, t említik l utcák m ő r e s k i g k e a nő k , rm r nő , sokszo i. Olyan k n mag ya e n v n le y e v n k t Ö etőnkö első öszönh á m a ta k miben l, k la e a a k n v e k t k u n v ez k mer te kitar tás s közbe nő , a k i nek és a ből is , é r k ö ü d g ö é Ö t v en g s es bb . lemény b er s é g gmélye l a z em akik a le tak a le á z t s ból és k á i d ú im ek m lt l, mit dig k t ó e r in r n a é m t g r n e tö me aé r t é k ű dkeztek k , péld a t sem fele u t le as é Izgalm őnek . a l – jöv jelenbő

Fodor Marcsi -- Neset Adrienn: 50 elszánt magyar nő  

Tudod, ki volt az első pilótanő? Vagy az első női nagykövet? Orvos? Űrkutató? Ebből az információgazdag könyvből mindent megtudhatsz a nőkrő...

Fodor Marcsi -- Neset Adrienn: 50 elszánt magyar nő  

Tudod, ki volt az első pilótanő? Vagy az első női nagykövet? Orvos? Űrkutató? Ebből az információgazdag könyvből mindent megtudhatsz a nőkrő...

Advertisement