Page 1

The Next Work


İçindekiler Contents Kültürün kökenleri Origins of culture 6 Yeni bir iş kültürü A new work culture 8 Ortak yaratım Co-creation 10 Tasarımı ‘Açık İş’ teması etrafında düşünmek Thinking design around the concept of ‘Open Work’ 12 Koleksiyon hakkında About Koleksiyon 14 Koleksi̇yon forum Koleksiyon forum 16 Tasarım Vakfı İstanbul Istanbul Design Foundation 18 Mimarlık sergi̇leri Architectural exhibitions 20 Koleksi̇yon Londra Koleksiyon London 26 Koleksi̇yon Kahi̇re Koleksiyon Cairo 32 Düşünceleri̇n ardındaki̇ güç The power behind ideas 36 Çevre politikası Environmental policy 38 Projeleri̇ni̇z i̇çi̇n yeni̇ bi̇r dünya A new world for your projects 40

CTHB 42

METLIFE 106

YEMEKSEPETI.COM 52

TBWA / Istanbul 116

SAHIBINDEN.COM 46

GOOGLE / Istanbul 60 GIZA 64 SAP 66

ECZACIBASI 70 ALCE 74

BRITISH & AMERICAN TOBACCO 82 PHILIPS / Istanbul 86 PHILIPS / Cairo 90 ROCHE 92

FLORENCE NIGHTINGALE 94 SIEMENS 98

CUMMINS 102

HERBALIFE 112

SAATCHI & SAATCHI 122 EFG HERMES 124 IS GYO 126

TURKISH NOTARY ASSOCIATION 130 EUREKO INSURANCE 136 INTERMUNE 140

THE CLUB HOUSE 144

PHARMACEUTICAL BUILDING / Basel 150 ERKE GREEN AKADEMI 154 CIMTAS 158

AEROPARK / NETAS 166


Kültürün kökenleri Göbekli Tepe’nin keşfi medeniyet tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Kabul edilen anlamda tarihi, sosyolojik tanımlamaları ve arkeolojik sıralamayı değiştiren bu keşif avcı-toplayıcı toplumların tapınak inşa edebilme yeteneklerinin olduğunu göstermektedir ve kentleşmenin ilk örneğidir. Mezopotamya havzasında başlayan ilk yerleşimlerden, Anadolu medeniyetlerine kadar, insanlık tarihini şekillendiren çok sayıda ‘ilk’ bu topraklarda hayata geçmiştir, ilk yazı, ilk paranın kullanımı, savaşan medeniyetler arasındaki ilk yazılı anlaşma vs. Bu çok katmanlı tarihsel yapı ardında çok kültürlü bir geçmiş bırakmıştır. Bu zengin mazinin sahipleri olarak bugün yeni bir şeyler söylerken; geleceğin, geçmişinden Göbekli̇ Tepe, M.Ö.11.000

ve coğrafyasından kurgulanacağını, yerel değerlerin evrensel değerleri oluşturacağını öngörüyoruz. Sanatın, zanaatın, tasarımın coğrafyası olduğunu, özünün, değerinin burada yattığını düşünüyoruz.

6


Origins of culture The latest excavation in Gรถbeklitepe uniquely aligns itself into our history, which has changed the accepted norms and facts of sociology and the order in archaeological history. This archaeological site shows historians that hunter-gatherers were in fact capable of building temples with great T-shaped pillars. Moreover, this site is the first example of urbanization. From the earliest settlements in Mesopotamia this history has been a cradle for multitude layers of civilization and has been the harbinger of historic events, such as the first writing, the first use of money, the first written peace contract. This multi layered past has provided a history with very rich cultural soil. Gobekli Tepe, 11.000 B.C.

In this respect we believe that the future is built on past values. We accept that art, craft and design have history but that their essence and value lie in those roots.

7


Yeni bir iş kültürü Koleksiyon’da ofis ortamlarının ve mobilyalarının tasarımı sürecinde temelde her zaman “çalışma kültürü” öncelikli olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde, pazarın ve rekabetin getirdiği koşullar ve beklentilerin ötesinde çağın gelişen ihtiyaçları ve toplumun değişim süreci öncelikli olarak izlenmektedir. Günümüzde iş ortamları modern insanın kendini var edebildiği ve hatta anlamlandırabildiği bir arenaya dönüşmüştür. Bunun da ötesinde, günün gelişen rekabet koşulları tüm kuruluşları, hayatta kalabilmek için daha da yaratıcı ve yenilikçi olmaya zorlamaktadır. Piyasanın sertleşen gerçekleri, şirketleri zekâ ve yenilikçi çözümler üzerinden rekabet etmeye zorlamaktadır. Bu nedenle insan faktörü, çalışma hayatı tarihinde hiç olmadığı kadar merkezi bir öneme sahip olmuştur. Bu değişim, gerekli yeni iş gücü tariflerine uygun olarak, çalışma alanlarının da bu rekabete ayak uydurarak gelişmesine neden olmaktadır. Geçtiğimiz dönemde ise; kurumların satın alma müdürleri, ofis alanını hazırlarken tüm kararları tek başlarına alıyor; aydınlatma armatürlerini, zemin & duvar döşemelerini, mobilyaları, aksesuarları, bitkileri vb. sadece maliyet kriterlerini göz önüne almak şartı ile kendileri seçiyorlardı. Günümüzde ise bu iklim dramatik bir şekilde değişmiştir. Kurumlar yeni iş kültürüne ve buna uygun insan kaynağına gerekli ortamları sağlayabilmek için, önde gelen mimarlık ve iç mimarlık ofisleri ile birlikte çalışarak yeni çalışma alanlarını inşa ediyorlar. Bu yeni dönemde tüm şirketler artık; piyasadaki en iyi beyinleri yetenek havuzunda toplamak ve çalışanları mutlu etmek için, ofislerin iç tasarımına inanılmaz miktarda kaynak aktarmayı önceliklendirmektedirler.

8


A new work culture Since many years the “driving idea” for Koleksiyon’s office designs, has been “a culture of work”. Nowadays, the business environment, has turned into an arena that gives the modern man and woman a chance to realise themselves through their achievements. This obvious development is actually triggered more by the competitive environment of corporations where each company seeks for inner wisdom and creativity in order to survive. The harsh realities of the market are further forcing companies to compete through their wit and innovative solutions. This brings the human factor into the centre of the work life bringing an unparalleled dimension to the history of working life. For many years the corporate purchasing directors were making all the decisions in the making of an office environment; choosing the light fixtures, floor and wall finishes, furniture, accessories and even the plants. Today the climate has changed dramatically. Companies are working with well established architects and interior design offices for creating the new work habitat. A tremendous amount of resource is channelled into creating attractive office interiors in order to lure the best minds in the market into the talent pool and to provide a pleasing working environment.

9


Ortak yaratım Koleksiyon’un önümüzdeki dönem için bir iş modeli olarak öngördüğü; ortak yaratım temasında, yeni tasarımlar, mimarları, iç mimarları, planlamacıları, danışmanları, satış temsilcilerini, satınalma yönetimini ve hatta müşteriyi yaratım sürecine davet eden bir dille hazırlanmaktadır. Tasarım ile ilgili son belirleyici kararlar, müşteri ile yapılan çok sayıda görüşmeler sonrasında ve her projenin teması ve imkânlarına göre verilmektedir. Bu iş modeli; Koleksiyon markasına ait 40 yıllık tecrübeyi paylaşmak ve yeni imkânların açılmasına neden olabilecek bir işbirliğini mümkün kılmak için yapılan bir açık davettir. Akıllı telefonlar ve tabletler ile hayatımıza giren uygulamaların bize gösterge olduğu yeni bir çağ ufukta beliriyor. Bu çağda müşteriler ürün ve hizmetlerin yaratılış sürecine aktif olarak katılacaklar. Dahası bu yeni ürünler eskisi gibi tüketilmiyor, ancak paylaşılıyor. İşbirliği ve paylaşım formatlarının hayal gücümüzün bile ötesinde genişleyeceği yeni bir çağın başındayız. Tam da bu sebepten ötürü Koleksiyon, Orgatec’teki 2010 sergisinden bu yana, yeni iş kültürünün bir araya getirdiği tüm katılımcılara ‘Ortak Yaratım’ temasını, yeni bir iş modeli olarak sunmuştur.

10


Co-creation Within the thema of co-creation as the business model for Koleksiyon in the coming period; the new designs are prepared in a language that invites the architect, specifier, dealer or even the customer into the process of creation. The final design is shaped by the customer in several cases and according to the citing and opportunities of each specific project. This is an open invitation to expose all the know-how and experience of 40 years, for a possibility of collaboration that can further develop into new enfoldings. A new age is dawning with small reminders such as mobile phone and tablet applications where customers are active participants in the development of each product and services. Moreover these new products are not consumed as before but shared. This is the beginning of a new era where collaboration and sharing formats will just expand beyond our imagination. For this specific reason Koleksiyon has priorly presented co-creation as the main thema for 2010 exhibition in Orgatec as an invitation to all parties that work brings together.

11


Tasarımı ‘Açık İş’ teması etrafında düşünmek Yenilikçi çalışma stratejileri geliştirmek için mevcut düşünme yapılarının yeniden değerlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Tematik ve kavramsal konular bir romantiğin bakış açısı ile ele alınırken, çözüm önerileri bir rasyonelin bakış açısında kurgulanıyor. Bu kurgusal dikatomi ile tasarlanan iş ortamlarına yönelik temaların, düzenleniş biçiminde yapısal bir sorun söz konusudur. Değişime açık olmayan ve hazır kompozisyonlar, ne çağımızın ruhuna ne de bu çağın günlük düzenine ve değişim ihtiyaçlarına karşılık verememektedir. Bu nedenle Umberto Eco’nun ‘Açık İş’ kavramını yeniden değerlendirmek istiyoruz. Buna göre, 21.yy.’a ait yapıtlar; orijinal yaratıcıları tarafından değil, müzisyen, sanatçı ya da mimar gibi bu yapıtların uygulayıcıları olanlar tarafından tamamlanmaktadır. Yaratıcı bir yapıtın tüm süreçlerinde doğaçlamanın önem kazandığı aşikârken, bu gerçek ile uyumu yakalamadığımız takdirde, iş alanlarını şiddetle dönüştürmeye çalışırken ürettiğimiz çözümler demode kalabilir ve değişimin de önünü tıkayabilirler.

12


Thinking design around the concept of ‘Open Work’ It has become essential to re-evaluate the existing structure of thinking in order to create innovative workplace strategies. The thematic or conceptual questions are set in the structure of a romantic’s mind, but the answers are provided in the structure of a rationalist’s mind... Overall we can easily say that there is at least a structural problem in the way the workplaces are envisioned today. The rigid and ready-made compositions do not match with the spirit of our age and its daily implications. In doing so, we would like to evaluate the thinking of Umberto Eco in his discourse of the ‘Open Work’ where he suggests that in the 21st century the work is not finished in the hand of the original creator but more so in the hand of the implementer, be it a musician, an artist or the architect. The age of improvisation in all processes of a creative work is quite apparent and if we fail to tune in with this reality, we may create obsolete solutions for transforming work environments.

13


Koleksiyon hakkında Koleksiyon “yüksek kalitede mobilya mimarisi”

Geçmişin güzelliklerine, biçimlerine ve renklerine

yaratmak üzere, fikirler, standartlar, tasarım

dokunan ve sahip çıkan Koleksiyon, erdemli ve

konseptler geliştirmeyi amaç edinmiş, yaklaşık

anlamlı olanı, yüzyılların bilgisini değerlendirerek

40 yıllık deneyime sahip saygın bir şirketler

arar. Kendisini zengin bir tarihin parçası olarak

grubudur. Koleksiyon, 70’li yıllardan itibaren,

konumlandırarak, geleceğin, geçmişi ve ait olduğu

çizgiyi tasarıma dönüştüren, tasarımda kaliteyi

coğrafya üzerinden kurgulanması gerektiğini,

simgeleyen bir marka olarak Türk mobilya

evrensel değerlere ancak yerel değerleri tanımak

sektöründe varlığını sürdürmekte, tasarımı

ve değerlendirmek vasıtasıyla varılacağını söyler;

endüstrinin hizmetine sunmaktadır.

sanatın ve zanaatın, tasarımın coğrafyasını teşkil ettiğini, zira tasarımın özünün ve değerinin burada yattığını düşünür.

14


About Koleksiyon Koleksiyon comprises a group of companies

Koleksiyon cherishes and reclaims the treasures,

which have over 40 years’ experience and aims

shapes and colours of the past. It takes stock

to develop the highest quality ideas, standards,

of the knowledge accumulated over centuries in

and design concepts towards the creation of

its quest for the virtuous and meaningful.

“the architecture of furnishing”. As a brand which

Embracing its rich history, Koleksiyon envisions

transforms simple lines into design pieces and

its future on the basis of the history and

which signifies quality in design, Koleksiyon has

geography to which it belongs. It believes that

maintained a strong presence in the Turkish

universal values may only be reached through

furniture sector since the early 70’s, continuously

the recognition and promotion of local values.

delivering creative designs to the industry.

Art and craft constitute the field of design, and therein lays the essence and value of design.

15


Koleksiyon forum Koleksiyon Tarabya Kampüsü’nde yer alan

Koleksiyon ekibinin en son tasarımlarının sergi-

4000 m ’lik 3 katlı binanın giriş katındaki karşılama

lendiği bu yeni mekan, ziyaretçiler için çeşitli

mekanı, tipik Türk evindeki oturma düzeninin

çalışma ortamlarını canlandırma işlevi görüyor;

çağdaş bir yorumu olarak kurgulandı. Yeniden

katlar arası yatay ve düşey açıklıklar sayesinde

düzenlenen giriş avlusu, edebiyattan sinemaya,

birimler arasındaki ilişkiler ve yerleşim düzenleri

tasarımdan sanata, felsefeden kent sosyolojisine,

kuşbakışı gözlemlenip, bu sayede geniş alanlara

kimisi artık satışta bile olmayan kitapların yer aldığı

yayılan açık ofislerin yerleşim düzenleri deneyim-

büyük ölçekli bir kitaplığa ev sahipliği yapıyor.

lenebiliyor. Böylece mimar, iç mimar ya da

Kütüphane alanı çevresindeki, farklı renklere ve

tasarımcılar, müşterilerine hayal ettikleri mekanı

formlara sahip “Dilim” koltuklar, mekanı bir bekleme

çizimlerle anlatmanın ötesinde, adeta bire bir

alanı olmaktan çıkararak kitapların arasında keyifle

ölçekte sergileyebiliyorlar.

2

vakit geçirilebilecek farklı bir atmosfer yaratıyor.

16


Koleksiyon forum The entrance of the Koleksiyon Tarabya three

This new space where Koleksiyon team’s latest

storey Campus and 4000m building is designed

designs are on exhibit enables visitors to visualise

as a quintessential Turkish living room, albeit

various work environments. The horizontal and

with a contemporary twist. The redesigned

vertical openings in between the floors present

atrium hosts a library which includes books on

a bird’s eye view that makes it possible to

a wide range of subjects from literature, cinema,

experience the layout of open offices and to

design and art to philosophy to urban sociology,

observe the interrelationship of different working

including books that are no longer in print. The

zones. The architect and the designers can then

“Dilim” sofas of different colours and forms that

present their imagined interiors true to scale to

surround the library area imbue the common

their clients.

2

waiting room atmosphere with a novel aura, as customers browse the shelves at their leisure.

17


Tasarım Vakfı İstanbul Tasarım Vakfı İstanbul; insanlığın arayışında; kültürel

Tasarım Vakfı İstanbul; birimiz için değil, hepimiz

anıların izinde; uygarlığın evrelerinin, ekonominin

için daha çok ürettiğimiz, birimiz için değil, hepimiz

evriminin, kültürel köklerin ve toplumsal mirasın,

için daha çok sahip olduğumuz bir geleceği

Akdeniz Yarımadası’ndan, tüm dünyaya, şimdiye

düşleyerek, açık tasarımın, açık yeniliğin, açık

yayıldığı, bu Eski Dünya’ya ithafen, dünyanın tüm

ekonomilerin, açık toplumların; birlikte yaratmanın,

yaratıcı akıllarına adanmıştır.

çoğul aklın, dışarıyı içeriye taşımanın, hepimizin birimize göre üstün gelen bilgeliğinin arayışında

Tasarım Vakfı İstanbul; üyelerinin fikirlerini paylaştığı,

olacak. Vakıf; üyelerinin, insanlığın mutluluğunu,

işlere, eleştirilere ve övgülere, tam bir dayanışma

evrenin iyiliğini ve ekolojik sürdürülebilirliğini

içinde ve katkıda bulunarak kucak açtığı bir

gözeterek birbirleriyle etkileştiği, bu hedeflerle,

ortamda, açık fikirlerin yönlendiricisi olacak.

tüm yaratıcı akıllara ve tüm yaratıcı ekonomilere ilham verdiği bir topluluğun yönlendiricisi olacak. Tasarım Vakfı İstanbul; “tasarım farkındalığını, ekonomik stratejilerin ana paydası olarak” takdir ederek, ‘tasarım aklı’nı ‘karar aklı’nın önüne yerleştirme misyonuyla var olacak.

18


Istanbul Design Foundation Design Foundation Istanbul is dedicated to all

Design Foundation Istanbul will be in search of;

the creative minds of the world; in the quest for

open design, open innovation, open economies,

humanity, in search of cultural memories, in

open societies; co-creation, the wisdom of

reference to the Ancient World, where stages of

crowds, bringing the outside in, all of us being

civilization, evolution of economies, origins of

more wise than one of us, envisioning the future,

cultures, and social heritage have spread over

doing less for one of us, more for all of us, having

the Mediterranean Peninsula to the world, to the

less for one of us, more for all of us.

present. Design Foundation Istanbul will lead open minds; where members share ideas,

Design Foundation Istanbul will lead; the community

welcome work, critiques, praise, contributing in

where the members will interrelate, interact, to

full solidarity.

inspire all the creative minds and the creative economies for the prosperity of humanity, for the environmental survival and the wellbeing of our cosmos. Design Foundation Istanbul will act with the mission to praise; “design awareness, as the main denominator of economic strategies”, “prioritising the ‘design mind’, over the ‘decision mind’”.

19


Mimarlık sergileri Koleksiyon ve Serbest Mi̇marlar Derneği̇ ortaklığı i̇le gerçekleştirilen ve ülke çapında 8 şehi̇rde organi̇ze edi̇len mi̇marlık sergi̇leri̇.

20


Architectural exhibitions Architectural exhibitions organised as a co-creation project between Koleksiyon and Independent Architects Foundation, continued since several years around surrounding cities in Turkey.

21


Katı’nın reddi Kvadrat ile ortak sergi

Katı’nın reddi, tasarlanan objeden önce, tasarım

Megaron panellerin iskelet yapısı; özel tasarlanmış

sürecini ilgilendiren bir öneridir. Bu tematik yakla-

aluminyum alt ve üst profiller, aluminyum

şımla, akışkan ve esnek; kullanıcının aktif olarak

enjeksiyondan özel köşe dönüşleri ve bu profilleri

katılımına açık bir tasarlama süreci öngörülüyor.

birbirine bağlayan çelik profiller ile çatılır. Daha

Bu bağlamda, mutlak bir karar merkezi olarak

sonra uzun akustik ve yüzey özellikleri çalışmaları

tasarımcının rolü de sorgulanıyor. Zira tasarım

sonucu geliştirilmiş olan alev almaz ve duman

sürecini kullanıcılara/katılımcılara açmak, karar

çıkarmaz özelliklere sahip polistren enjeksiyon

merkezi değil de, çoklu olması fırsatını beraberinde

yüzey paneller ile kaplanır. Her bir panel ölçüsü

getiriyor. Böylece tasarım süreci, etki ve önerilere

ayrı kalıplarda üretilmektedir ve iç yüzeylerinde

açık olmakla, mimarlar ve proje sahiplerinin yanı

de sesi hapsetmek için hazırlanmış özel kapsüller

sıra, kullanıcıların da katılabileceği görüşmelerle

bulunmaktadır. Dış yüzey akustik ihtiyacına göre

son halini alabiliyor.

ilk önce özel bir yalıtım malzemesi ile, daha sonra da tercih edilen kumaş ile kaplanır.

22


Refusal of solid Exhibition with Kvadrat

Refusal of Solid is a thematic path proposing

Opening the design process to the participation

designs in coordinate with behavioral changes

of users, provides a chance to create “numerous

in the society.To define the society in transition

authorities”. The panels are constructed with a

today, is in itself quite complicated. Today,

very light inner metal core structure, which is then

especially in the process of immaterial production,

covered by fire and smoke retardant panels that

the user is an active participant where they share

are injected in several sizes and shapes. These

the creation process in a common ground with

are upholstered individually, and then the system

the producer. Hence the definition of “consumer”

is assembled without the need of a tool, thanks

evolves into “user”, who is an active part of the

to clever connection parts specifically designed

creation process. The degrees of participation

for this system.

depends on how “open” and “knowledge based” the product is.

23


Katı’nın reddi

24


Refusal of solid Panellerin metal strüktüre çatılması da özel

Each single tile can be planned in a different

tasarlanmış aparatlar ile gerçekleştirilir ve bu

colour and the tiles can be configured either in a

aşamada alet kullanımına da gerek duyulmaz.

vertically linear lining or in a brick tiling technique,

Her bir panel istenirse ayrı renkte bir kumaşla da

again the decision being the architect’s choice.

kaplanabilir, bu paneller yine tercihe bağlı olarak sıralı düzende veya kaçık düzende dizilebilirler,

Koleksiyon seeks to represent business life in its

bu kurgu en eski tuğla örme hafızası göz önüne

every stage. It offers creative solutions for a freer

alınarak tasarlanmıştır ve son dizilim her zaman

working environment under the Atelier theme.

mimarın projesine uyabilmek üzere açık bırakılmıştır.

With an exclusive product range, including the designs of Studio Kairos, Faruk Malhan, Koray

Çalışma ortamlarını özgürleştirmek için sunduğu

Malhan, Gernot Oberfell, and Jan Wertel,

yaratıcı çözümlerini Atelier teması altında bir araya

Koleksiyon offers solutions for project partners

getiren Koleksiyon, tüm evreleriyle ele aldığı iş

consisting of designers, experts, contractors,

hayatını tematik bir bütünlük içinde sunmayı

and investors.

amaç ediniyor. Studio Kairos, Faruk Malhan, Koray Malhan, Gernot Oberfell ve Jan Wertel gibi tasarımcıların ürünlerinden oluşan seçkin ürün yelpazesiyle, mimar, uzman, müteahhit ve yatırımcılardan oluşan proje ortakları için çözümler üretiyor.

25


Koleksiyon Londra

26


Koleksiyon London

27


Koleksiyon Londra Koleksiyon, uluslararası tasarım dünyasının önemli

Koleksiyon böylece birçok paydaşıyla birlikte fikir

merkezlerinden Londra’nın Clerkenwell bölgesinde

ve çözümlerin gelişip filizlenmesine olanak sağlayan

açtığı ve “Flagship Store” olma özelliği taşıyan

önemli kaynaklara da ev sahipliği yapıyor.

mağazasıyla yenilikçi, gelişime yönelik tasarım yaklaşımını ve felsefesini yeni bir coğrafyada

Londra’nın kamusal kullanıma açık, geniş, yemyeşil

sergiliyor. Yaklaşık 1000 m ’lik bir alana kurulu

parkları ve bahçelerinden ilham alan Koleksiyon,

olan bu mağaza aynı zamanda mimar, tasarımcı

mağazaya girenleri ‘yaşayan bir yeşil duvar’ ile

ve son kullanıcıların Koleksiyon’un tasarımlarını

karşılıyor. Tasarımı 3 ay, üretimi ise 6 ay süren ve

birinci elden görmesine olanak tanıyor.

Biotecture firması tarafından projelendirilip

2

uygulanan bu bitki duvarında, her bir bitkinin

28

Yeni Londra mağazası yaptığı sergileme yanında

arkasında onu besleyen ince su ve besin hattı

bünyesindeki kütüphane ile ziyaretçilerin kendi

bulunuyor. Bu hatlar birer SIM kart ile merkezden

araştırmalarını yürütmelerine imkan sunuyor.

koordine edilerek duvarın canlılığı sağlanıyor.


Koleksiyon London Koleksiyon’s new flagship showroom in Clerkenwell,

The innovative interior of the London showroom

London, the home of the global architecture and

is due to Koleksiyon’s unique furniture and design

design industry, utilises its 1000m2 to showcase

stories as well as its striking interior design;

Koleksiyon’s innovative and advanced design

inspired by the wide and green public parks of

approach and philosophy, enabling architects,

London, Koleksiyon commissioned a ‘vertical

designers and end users to experience Koleksiyon

living garden’ designed by Biotecture for the

designs in person.

showroom entrance. The whole experience is one of a relaxed atmosphere where visitors can

The London showroom also hosts a library where

be inspired to create their own interiors from

visitors are able to do their own research, sharing

Koleksiyon’s furniture ranges and discuss their

the design inspirations that have motivated the

ideas in an informal atmosphere.

ideas and solutions developed by Koleksiyon and its partners.

29


Koleksiyon Londra Sergiler

30


Koleksiyon London Exhibitions

31


Koleksiyon Kahire

32


Koleksiyon Cairo

33


Koleksiyon Kahire Koleksiyon’un bu yeni mağazasında markanın

meraklıları ile buluşuyor. Kahire’nin yeni gelişen

yaklaşımını ve ürün kalitesini yansıtan yerli ve

modern iş ve yerleşim bölgesi olarak kabul edilen

yabancı tasarımcı imzalı ürünler yer alıyor. Geniş

‘Yeni Kahire’ bölgesinde toplam 1300 m2 alana

ürün yelpazesine sahip ev ve ofis mobilyalarının

sahip 2 bölümden oluşan mağazanın içerisinde

yanı sıra halılar, kilimler, cam ve porselen aksesuarlar

alışveriş tecrübesini tamamlayan bir de restoran

gibi dekorasyonu tamamlayıcı unsurlar da

bulunuyor.

Koleksiyon’un bu yeni mağazasında tasarım

34


Koleksiyon Cairo Koleksiyon’s brand new store in Cairo, covering

residential area in the developing city. The new

a total of 1300 m , hosts products designed by

showroom offers design lovers a wide range of

both local and international designers that all

furniture for home and office as well as carpets,

share Koleksiyon’s approach and commitment

rugs, glass and porcelain accessories; in addition

to quality. The showroom is located in a new

the shopping experience is complemented by

region of the city called ‘New Cairo’ which is

the showroom’s own restaurant.

2

widely accepted as the modern business and

35


Düşüncelerin ardındaki güç Tasarım, teknoloji, teknik kalite ve ustalıklı el işçiliğini

sağlanması konularında öncüdür ve sürekli

bir araya getiren Koleksiyon, üretim tesislerinde

gelişim içerisindedir.

yılda 400.000 m2 ahşap mobilya ve 54.000 adet döşemeli mobilya üretim kapasitesiyle, Türkiye’nin

Kaliteye, çevreye, çalışan sağlığına ve güvenliğine

sayılı mobilya kuruluşları arasında yer almaktadır.

verdiği önemi ISO 14000 Çevre Belgesi ve ISO 18001 ISG (İş Sağlığı ve İş Güvenliği)

Koleksiyon; üretiminde mükemmele ulaşmak için

belgeleriyle tasdik ettiren Koleksiyon, SAP/3,

modern teknoloji ile ustalığı birlikte kurgulamış,

BW, CRM ERP sistemiyle ve ISO 9000-2000

bu şekilde, modern üretim sürecinde çağdaş

sistemleriyle üretimden satışa kadar tüm aşamaları

teknolojinin imkanlarını ve yetkin tasarım bilgisini

kalite güvencesine almıştır.

birleşmiştir. Global pazarda rekabet eden Koleksiyon, gelişmiş ülke standartlarına uygun

Mimar, mühendis, teknik yönetici ve uzman

olarak tüm çalışma ve üretim süreçlerinde doğal

ustalardan oluşan 500 kişilik beyin ve zanaat

kaynakların ve çevrenin korunmasını ve iş gücünün

gücü, yüksek tasarım potansiyeli ve geniş üretim

sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını ilke

hacmiyle kültür ve iş merkezleri, konaklama ve

olarak benimsemiştir.

dinlenme tesisleri, ofis ve ev ortamları için mobilya ve tasarım üretiyor. Dünya çapında

Çevreye duyarlı üretim anlayışı paralelinde

ihracat, iş ortaklığı yapan, tasarım ve lisans altı

Koleksiyon, atıkların arındırılması, üretimin tüm

üretim faaliyetleri yürüten Koleksiyon mobilya

aşamalarında üst düzeyde geri dönüşüm

üretimde ya da ürün bazında, Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirmiştir.

36


The power behind ideas Combining design, technology, technical quality

The ISO 14000 Certificate of Environment and

and competent hand craftsmanship, Koleksiyon

ISO 18001 Certificate of Occupational Health

is among the leading furniture companies in

and Safety attest to Koleksiyon’s concern with

Turkey, with an annual production capacity of

quality, the environment, and the well-being of

400,000 m2 of wooden furniture and 54,000

its workforce. With the SAP/3, BW, CRM ERP,

pieces of upholstered furniture.

and ISO 9000-2000 systems, Koleksiyon has ensured quality in all phases of production from

Koleksiyon merges modern technology with

manufacturing to sales.

expertise to achieve excellence in production. It merges the opportunities of modern technology

The brainpower and craftsmanship of Koleksiyon’s

with competence in design during the modern

500 people workforce, comprised of designers,

production process. Competing in the global

engineers, technical managers and expert

market, Koleksiyon upholds the principle of

artisans as well as its superior design potential

protecting both natural resources and the

and scale of production culminate in furniture

environment as well as ensuring healthy and

and design for cultural and business centres,

safe working conditions for its workforce.

accommodation and recreational facilities, offices and homes. Undertaking export on a global

In line with its environmentally conscious approach

scale with international partners, Koleksiyon has

to production, Koleksiyon has pioneered in high

pioneered in Turkey in a variety of areas in terms

level recycling at all stages of production and in

of both production and product.

the treatment of waste.

37


Çevre politikası Koleksiyon, sürdürülebilirlik stratejilerinde son 5

Herhangi bir süreçte ortaya çıkan artıkları 25 farklı

yıldır tüm yatırımlara rehberlik etmiştir. Bu konunun

kategoriye ayrıştırıyoruz. Daha sonra uzmanlar

yeşil üretim fikrinin ötesine geçtiğine inanıyoruz.

bunları en verimli biçimde geri dönüşüme tabi

Mesele, sanayi çağının kabul edilmiş gerçeklerinin

tutulmaları için topluyor. Fabrikada bir biyolojik

ve süreçlerinin yeni bir algı ile ciddi anlamda

bir de kimyasal filtreleme sistemi kurduk. Bu

sorgulanması gerektiğidir. Üretime duyulan ihtiyacın

filtreleme sistemlerinin çıktısı Çevre Bakanlığı’na

sorgulanması ile işe başlanabilir. Tasarımın da

bağlı şirketlerce toplanmaktadır.

üretilen ürünü kritik anlamda farklı ve gerekli kılması gerekmektedir.

Tüm çabalarımız; çalışma arkadaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir üretim ortamında çalışmalarını

Bunlar kısa vadedeki uzun vadeli hususlar oldu-

sağlamak, üretim çıktılarının ürün ömrü boyunca

ğundan, tüm üretim tesislerini sürdürülebilir bir

sağlıklı kalmasını temin etmek ve bu üretim

gelecek vizyonuyla göz önünde bulundurma

sürecinin tamamen çevre dostu olduğundan

konusunda çok ısrarcıyız. Ahşap ve metal

emin olmak içindir. Bu da doğru hammaddenin,

boyama süreçlerimizi son 5 yıl içinde değiştirip

Belçika ve İtalya’daki FSC Sertifikalı tarım ormanları

batı sanayisinde mevcut bulunan en gelişmiş

gibi doğru ve tescilli kaynaklardan seçilmesiyle

teknikleri kullanmaya başladık. Yeni vernikleme ve

sağlanabilir. Plastik reçinelerin geri dönüşümlü

epoksi aşamalarında hiçbir kimyasal kullanılmıyor

olmasını tercih ediyor, mümkünse de geri dönüşüm

ve tüm boyalar su bazlı ve çözünürdür. Üretim

ürünü olan reçineler kullanıyoruz.

sürecindeki tüm ahşaplar özel bir vakum sistemine tabi tutularak toz kaynağında emiliyor. Böylece

Koleksiyon, Çevre Bakanlığı’ndan bir çevre

çalışma alanında toz yutulması engellenirken,

ödülünün yanı sıra işçi sağlığı ve emniyeti için

merkezi bir siloda toplanan odun yongaları ve

ISO 18001 ISG, çevre için ISO 14000 ve satın

tozları da yakılıp fabrikanın ısınması için geri

almadan, planlamaya, üretimden satışa kadar

dönüşüme tabi tutuluyor.

tüm süreçlerde SAP yönetim sistemleri kullandığı için de ISO 9000 - 2000 sertifikalarını almıştır.

38


Environmental policy Koleksion has guided all investments for the last

We separate all the leftovers from any stage to

5 years on sustainability strategies. We believe

be disposed in 25 different categories. Then

this subject goes beyond the idea of green

specialists collect these to be recycled in most

production. The issue needs a serious questioning

efficient way. We have built one biological and

of all processes and accepted realities of the

one chemical filtering system in the factory. The

industrial age with a new perception. The need

output of these filtering systems are collected by

for production at all is the first question to start

companies registered to the Ministry of Environment.

with, and design should make any product critically different and necessary to be proposed at all.

All the effort goes to protect the production zone clean and healthy for workers the output of our

As these are long term consideration in the short

production to be healthy through all its product

term, we are also very dedicated to consider all

life and the process of this production to be

production facilities in the vision of a sustainable

totally safe for the environment. That is done by

future. We have changed all our wood and metal

selecting the right raw material from correct and

painting processes in the course of 5 years to

registered sources, as sustainable agricultural

upgrade them with the most advanced techniques

forests from Belgium and Italy with FSC Certificates.

available in the western industry. There are no

For plastic resins we go for a recyclability as well

chemicals involved in the new stages of

we use already recycled resins where possible.

lacquering and as well epoxy coating, all paints are water based and soluble. Any piece of wood

Koleksiyon has received an environment award

in the production line is placed under special

by the Ministry of Environment, has received

vacuum system that sucks the dust immediately

ISO 18001 ISG for health and safety of all workers,

at the point of origin. This prevents any dust to

ISO 14000 for environment, and ISO 9000 - 2000

inhale in the work zone, as well all these wood

for quality systems due to the SAP running systems

chips and dust is collected in a central silo where

management through all processes from purchase,

it is burned to be recycled for heating the factory.

to planning, production and sales etc‌

39


Projeleriniz için yeni bir dünya Ofis, yönetim binaları, iş merkezleri, bankalar, sağlık merkezleri, oteller ve dinlenme tesisleri gibi her tür kuruluşun, üst yönetim alanlarından çalışma istasyonlarına, toplantı, bekleme, karşılama, hizmet ve servis alanlarından arşiv ve kütüphanelere kadar, tüm mekan ve gereksinimlerini düşlerle özgürleştirerek dönüştürüyor. Koleksiyon tasarım, üretim ve ticari imkanlarını, ithalat, ihracat, ortak girişimler, gibi dünya çapında operasyonlarla geliştiriyor.

40


A new world for your projects From the executive offices, workstations, meeting rooms to waiting rooms and service centres of administrative buildings, business centres, banks, hospitals, hotels, or recreational facilities, Koleksiyon transforms all units and functions into spaces where people are free to realise their dreams. Koleksiyon furthers its design, production, and commercial opportunities through global operations in exports, imports, and joint ventures.

41


CTHB

PROJE PROJECT CTHB Avukatlık Bürosu CTHB Law Office MİMAR ARCHITECT Salon Mimarlık Salon Architects YIL YEAR 2013 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Partita masa sistemleri Partita desk systems Quo Vadis yönetici masaları Quo Vadis executive desks İkaros kanepeler Ikaros sofas Guamba sehpalar Guamba coffee tables Narcissus sehpalar Narcissus coffee tables

42


CTHB

44


45


SAHIBINDEN.COM

PROJE PROJECT Sahiplex / Sahibinden.com MİMAR ARCHITECT Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık Erginoğlu & Çalışlar Architects YIL YEAR 2012 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Calvino masa sistemleri Calvino desk systems Partita ofis dolapları Partita office storage systems Pierre Loti koltuklar Pierre Loti armchairs Butterfly koltuklar Butterfly armchairs Dilim kanepeler Dilim sofas İkaros kanepeler Ikaros sofas Suri puflar Suri poufs Guamba sehpalar Guamba coffee tables Narcissus sehpalar Narcissus coffee tables Özel tasarım ürünler Custom designed products

46


SAHIBINDEN.COM

48


49


SAHIBINDEN.COM

50


51


YEMEKSEPETI.COM

PROJE PROJECT Yemeksepeti.com MİMAR ARCHITECT Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık Erginoğlu & Çalışlar Architects YIL YEAR 2012 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Barbari masa sistemleri Barbari desk systems Path kesonlar Path pedestals Path dolaplar Path storage systems Dastan ofis koltukları Dastan office chairs Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Island puflar Island poufs Özel tasarım ürünler Custom designed products

52


YEMEKSEPETI.COM

54


55


YEMEKSEPETI.COM

56


57


YEMEKSEPETI.COM

58


59


GOOGLE / Istanbul

PROJE PROJECT Google Ofis Google Office MİMAR ARCHITECT Swanke & Hyden Mimarlık Swanke & Hyden Architects YIL YEAR 2012 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Partita yemek masaları Partita dining tables Simbad sandalyeler Simbad chairs Abroholos kanepeler Abroholos sofas Dilim kanepeler Dilim sofas

60


GOOGLE / Istanbul

62


63


GIZA SYSTEMS

PROJE PROJECT Giza Systems MİMAR ARCHITECT M A Danışmanlık M A Consultancy YIL YEAR 2011 YER LOCATION Kahire Cairo ÜRÜNLER PRODUCTS Atos masa sistemleri Atos desk systems Barbari masa sistemleri Barbari desk systems Quo Vadis yönetici masaları Quo Vadis executive desks Khan toplantı masaları Khan meeting tables Ruba dolaplar Ruba storage systems Dastan ofis koltukları Dastan office chairs Gala ofis koltukları Gala office chairs Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Butterfly koltuklar Butterfly armchairs Monte Cristo koltuklar Monte Cristo armchairs Opera kanepeler Opera sofas Pasenow kanepeler Pasenow sofas Tellasmar kanepeler Tellasmar sofas

64


SAP

PROJE PROJECT SAP MİMAR ARCHITECT Yalın Tan & Jeyan Ülkü Mimarlık Yalın Tan & Jeyan Ülkü Architects YIL YEAR 2009 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Lean masa sistemleri Lean desk systems Khan toplantı masaları Khan meeting tables Swan seminer masaları Swan seminar desks Mobile kesonlar Mobile pedestals Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Özel tasarım ürünler Custom designed products

66


SAP

68


69


ECZACIBASI

PROJE PROJECT Eczacıbaşı İnovasyon Merkezi Eczacıbaşı Innovation Center MİMAR ARCHITECT CM Mimarlık CM Architects YIL YEAR 2011 YER LOCATION Bilecik ÜRÜNLER PRODUCTS Calvino masa sistemleri Calvino desk systems Khan toplantı masaları Khan meeting tables Swan seminer masaları Swan seminar desks Song kesonlar Song pedestals Space dolaplar Space storage systems Rarum dolaplar Rarum storage systems Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Opera kanepeler Opera sofas Guamba sehpalar Guamba coffee tables

70


ECZACIBASI

72


73


ALCE

PROJE PROJECT Alce Elektrik Alce Electric MİMAR ARCHITECT Cedetaş Mimarlık Cedetaş Architects YIL YEAR 2012 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Barbari masa sistemleri Barbari desk systems Guamba toplantı masaları Guamba meeting tables Song dolaplar Song storage systems Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Monte Cristo koltuklar Monte Cristo armchairs Dilim kanepeler Dilim sofas Guamba sehpalar Guamba coffee tables

74


ALCE

76


77


ALCE

78


79


ALCE

80


81


BRITISH & AMERICAN TOBACCO PROJE PROJECT British & American Tobacco Merkez Ofis British & American Tobacco Headquarters MİMAR ARCHITECT Yalın Tan & Jeyan Ülkü Mimarlık Yalın Tan & Jeyan Ülkü Architects YIL YEAR 2008 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Calvino masa sistemleri Calvino desk systems Quo Vadis yönetici masaları Quo Vadis executive desks Khan toplantı masaları Khan meeting tables Song dolaplar Song storage systems Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Pasenow kanepeler Pasenow sofas Özel tasarım ürünler Custom designed products

82


BRITISH & AMERICAN TOBACCO

84


85


PHILIPS / Istanbul

PROJE PROJECT Philips Merkez Ofis Philips Headquarters MİMAR ARCHITECT Sistema Teknolojik Yapı A.Ş. YIL YEAR 2008 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Barbari masa sistemleri Barbari desk systems Khan toplantı masaları Khan meeting tables Space dolaplar Space storage systems Tristan ofis koltukları Tristan office chairs

86


PHILIPS / Istanbul

88


89


PHILIPS / Cairo

PROJE PROJECT Philips Merkez Ofis Philips Headquarters MİMAR ARCHITECT RBS Grup RBS Group YIL YEAR 2011 YER LOCATION Kahire Cairo ÜRÜNLER PRODUCTS Barbari masa sistemleri Barbari desk systems Khan toplantı masaları Khan meeting tables Space dolaplar Space storage systems Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Gala ofis koltukları Gala office chairs Dilim kanepeler Dilim sofas Pasenow kanepeler Pasenow sofas Flamingo kanepeler Flamingo sofas Guamba sehpalar Guamba coffee tables Narcissus sehpalar Narcissus coffee tables

90


ROCHE

PROJE PROJECT Roche Merkez Ofis Roche Headquarters MİMAR ARCHITECT Zoom Mimarlık Zoom Architects YIL YEAR 2008 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Ella masa sistemleri Ella desk systems Manu kesonlar Manu pedestals

92


FLORENCE NIGHTINGALE

PROJE PROJECT Florence Nightingale MİMAR ARCHITECT Zoom Mimarlık Zoom Architects YIL YEAR 2013 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Calvino masa sistemleri Calvino desk systems Gala ofis koltukları Gala office chairs Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Asanda sandalyeler Asanda chairs Ianus sandalyeler Ianus chairs Rarum dolaplar Rarum storage systems Miranda koltuklar Miranda armchairs Botero koltuklar Botero armchairs Monte Cristo koltuklar MonteCristo armchairs Dilim kanepeler Dilim sofas Opera kanepeler Opera sofas Alexander kanepeler Alexander sofas Jamira kanepeler Jamira sofas Asanda sehpalar Asanda coffee tables Guamba sehpalar Guamba coffee tables Ova sehpalar Ova coffee tables Virasana gazetelik Virasana newspaper racks Virasana komodin Virasana nightstands

94


FLORENCE NIGHTINGALE

96


97


SIEMENS

PROJE PROJECT Siemens Merkez Ofis Siemens Headquarters MİMAR ARCHITECT Seyaş & Net Mimarlık Seyaş & Net Architects YIL YEAR 2009 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Lean masa sistemleri Lean desk systems Quo Vadis yönetici masaları Quo Vadis executive desks Khan toplantı masaları Khan meeting tables Tatoo kesonlar Tatoo pedestals Ruba dolaplar Ruba storage systems Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Cubrick kanepeler Cubrick sofas Lean sehpalar Lean coffee tables

98


SIEMENS

100


101


CUMMINS

PROJE PROJECT Cummins Sanayi Cummins Industry MİMAR ARCHITECT James Cubitt & Partners Architects YIL YEAR 2012 YER LOCATION İzmir ÜRÜNLER PRODUCTS Barbari masa sistemleri Barbari desk systems Khan toplantı masaları Khan meeting tables Guamba ortak alan masaları Guamba collective tables Ruba dolaplar Ruba storage systems Partita ofis dolaplar Partita office storage systems Tristan ofis koltukları Tristan office chairs İkaros kanepeler Ikaros sofas Flamingo kanepeler Flamingo sofas Pasenow kanepeler Pasenow sofas Narcissus sehpalar Narcissus coffee tables

102


CUMMINS

104


105


METLIFE

PROJE PROJECT Metlife MİMAR ARCHITECT Sistema Teknolojik Yapı A.Ş. YIL YEAR 2013 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Calvino masa sistemleri Calvino desk systems Swan seminer masaları Swan seminar desks Path kesonlar Path pedestals Ruba dolaplar Ruba storage systems Gala ofis koltukları Gala office chairs Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Ianus sandalye Ianus chairs Monte Cristo koltuk Monte Cristo armchairs Laluna koltuk Laluna armchairs Guamba sehpa Guamba coffee tables

106


METLIFE

108


109


METLIFE

110


111


HERBALIFE

PROJE PROJECT Herbalife Genel Merkez Herbalife Headquarters MİMAR ARCHITECT Özkutan Mimarlık Özkutan Architects YIL YEAR 2013 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Calvino masa sistemleri Calvino desk systems Song kesonlar Song pedestals Song dolaplar Song storage systems Gala ofis koltukları Gala office chairs Botero koltuklar Botero armchairs Guamba sehpalar Guamba coffee tables

112


HERBALIFE

114


115


TBWA / Istanbul

PROJE PROJECT TBWA / İstanbul MİMAR ARCHITECT Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık Erginoğlu & Çalışlar Architects YIL YEAR 2011 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Partita masa sistemleri Partita desk systems Partita ofis dolapları Partita office storage systems Song dolaplar Song storage systems Miranda sandalye Miranda chairs Ikaros kanepeler Ikaros sofas Darius koltuklar Darius armchairs Dilim kanepeler Dilim sofas Özel tasarım ürünler Custom designed products

116


TBWA / Istanbul

118


119


TBWA / Istanbul

120


121


SAATCHI & SAATCHI

PROJE PROJECT Saatchi & Saatchi Merkez Ofis Saatchi & Saatchi Headquarters MİMAR ARCHITECT Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık Erginoğlu & Çalışlar Architects YIL YEAR 2004 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Lean masa sistemleri Lean desk systems Ruba dolaplar Ruba storage systems Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Pasenow kanepeler Pasenow sofas Dizzy sehpalar Dizzy coffee tables

122


EFG HERMES

PROJE PROJECT EFG Hermes Merkes Ofis EFG Hermes Headquarters MİMAR ARCHITECT Gensler Gensler YIL YEAR 2010 YER LOCATION Kahire Cairo ÜRÜNLER PRODUCTS Barbari masa sistemleri Barbari desk systems Quo Vadis yönetici masaları Quo Vadis executive desks Swan seminer masaları Swan seminar desks Adia yönetici dolapları Adia executive storage Rarum dolaplar Rarum storage systems Space dolaplar Space storage systems Guamba sehpalar Guamba coffee tables

124


IS GYO

PROJE PROJECT İş GYO MİMAR ARCHITECT Brigitte Weber Mimarlık Brigitte Weber Architects YIL YEAR 2013 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Calvino masa sistemleri Calvino desk systems Guamba toplantı masaları Guamba meeting tables Partita ofis dolapları Partita office storage systems Song dolaplar Song storage systems Rarum dolaplar Rarum storage systems Tola ofis koltukları Tola office chairs Gala ofis koltukları Gala office chairs Dilim kanepeler Dilim sofas Tellasmar kanepeler Tellasmar sofas Guamba sehpalar Guamba coffee tables Megaron panel Megaron partition systems Milonga panel Milonga partition systems

126


IS GYO

128


129


TURKISH NOTARY ASSOCIATION PROJE PROJECT Türkiye Noterler Birliği Turkish Notary Association MİMAR ARCHITECT MUUM Mimarlık MUUM Architects YIL YEAR 2009 YER LOCATION Ankara ÜRÜNLER PRODUCTS Calvino masa sistemleri Calvino desk systems Lean masa sistemleri Lean desk systems Quo Vadis yönetici masaları Quo Vadis executive desks Sparta yönetici masaları Sparta executive desks Khan toplantı masaları Khan meeting tables Path dolaplar Path storage systems Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Anitta ofis koltukları Anitta office chairs Biake sandalyeler Biake chairs Monte Cristo koltuklar Monte Cristo armchairs Homer koltuklar Homer armchairs Alula kanepeler Alula sofas Ava kanepeler Ava sofas Cubrick kanepeler Cubrick sofas Guamba sehpalar Guamba coffee tables

130


TURKISH NOTARY ASSOCIATION

132


133


TURKISH NOTARY ASSOCIATION

134


135


EUREKO INSURANCE

PROJE PROJECT Eureko Sigorta Eureko Insurance MİMAR ARCHITECT Sistema Teknolojik Yapı A.Ş. YIL YEAR 2011 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Gala ofis koltukları Gala office chairs Anitta konferans koltukları Anitta conference chairs Island puflar Island poufs

136


EUREKO INSURANCE

138


139


INTERMUNE

PROJE PROJECT Intermune YIL YEAR 2013 YER LOCATION Londra London ÜRÜNLER PRODUCTS Lean masa sistemleri Lean desk systems Partita masa sistemleri Partita desk systems Guamba masalar Guamba tables Cantata masalar Cantata tables Ruba dolaplar Ruba storage systems Gala ofis koltukları Gala office chairs Cantata sandalyeler Cantata chairs Ikaros kanepeler Ikaros sofas Dilim koltuklar Dilim sofas Suri puflar Suri poufs Guamba sehpalar Guamba coffee tables

140


INTERMUNE

142


143


THE CLUB HOUSE

PROJE PROJECT The Club House MİMAR ARCHITECT SHH Mimarlık SHH Architects YIL YEAR 2013 YER LOCATION Londra London ÜRÜNLER PRODUCTS Partita masa sistemleri Partita desk systems Asanda sandalyeler Asanda chairs Asanda sehpalar Asanda coffee tables

144


THE CLUB HOUSE

146


147


THE CLUB HOUSE

148


149


PHARMACEUTICAL BUILDING / Basel PROJE PROJECT Pharmaceutical Building MİMAR ARCHITECT Ruggero Tropeano YIL YEAR 2013 YER LOCATION Basel ÜRÜNLER PRODUCTS İkaros kanepeler Ikaros sofas Suri puflar Suri poufs

150


PHARMACEUTICAL BUILDING / Basel

152


153


ERKE GREEN AKADEMİ

PROJE PROJECT Erke Yeşil Akademi Erke Green Academy YIL YEAR 2013 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Lean masa sistemleri Lean desk systems Swan seminer masaları Swan seminar desks Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Cantata sandalyeler Cantata chairs

154


ERKE GREEN AKADEMİ

156


157


ÇİMTAŞ

PROJE PROJECT Çimtaş Genel Müdürlük Çimtaş Headquarters MİMAR ARCHITECT Han Tümertekin - Mimarlar Tasarım YIL YEAR 2013 YER LOCATION Bursa ÜRÜNLER PRODUCTS Barbari masa sistemleri Barbari desk systems Khan toplantı masaları Khan meeting tables Guamba masalar Guamba tables Path dolaplar Path storage systems Tristan ofis koltukları Tristan office chairs Interstuhl Pios toplantı koltukları Interstuhl Pios meeting chairs

158


ÇİMTAŞ

160


161


ÇİMTAŞ

162


163


ÇİMTAŞ

164


165


NETAŞ

AEROPARK

PROJE PROJECT Netaş / Aeropark Netas / Aeropark MİMAR ARCHITECT Sistema Teknolojik Yapı A.Ş. Tabanlıoğlu Mimarlık Tabanlıoğlu Architects YIL YEAR 2013 YER LOCATION İstanbul ÜRÜNLER PRODUCTS Portos masa sistemleri Portos desk systems Calvino masa sistemleri Calvino desk systems Guamba toplantı masaları Guamba meeting tables Path kesonlar Path pedestals Gala ofis koltukları Gala office chairs Tola ofis koltukları Tola office chairs Özel tasarım ürünler Custom designed products

166


NETAŞ

168

AEROPARK


169


NETAŞ

170

AEROPARK


171


NETAŞ

172

AEROPARK


173


NETAŞ

174

AEROPARK


175


TURKEY Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No: 25 Sarıyer, 34457, Istanbul Tel: +90 212 363 63 63 Fax: +90 212 223 48 25 info@koleksiyon.com.tr

NETHERLANDS Loading-DDesign Collections G. van Nijenrodestraat 151 3621 GJ Breukelen, The Netherlands Tel: +31 63195 1872 info@loading-ddesign.com thijs@loading-ddesign.com

IRAN Mammut Construction No.7, 7th Street, Khaled Eslamboli Ave, P.O. Box: 1513737511 Tehran, Iran Tel: +98 21 88 109 109 koleksiyon@mammutgroup.com

ENGLAND Koleksiyon Furniture Limited Brewhouse Yard 9 London EC1V 4JR United Kingdom Tel: +44 (0)20 3405 1885 info@koleksiyon.co.uk

PERU Ziyaz Avenue Mariscal La Mar 835 Lima, Peru Tel: +51 714 9914 webziyaz@ziyaz.com

COLOMBIA Schaller Group Cra 11 No: 93A-20, Bogota, Colombia Tel: +571 743 560 mariam@schallertech.com

EGYPT Koleksiyon Egypt The 47th Building, 90th Street North, 5th Settlement, New Cairo, Egypt Tel: +20 2266 87 01 Fax: +20 226 68 702 info@koleksiyonegypt.com

KAZAKHSTAN V-time Object Office Ltd. Office 111, b/c “Prime”, Furmanova 100 “g” 050000, Almaty, Kazakhstan Tel: +7 727 312 11 22 / 23 v-time@yandex.ru

SAUDI ARABIA Technolight P.O. Box 12679 Jeddah 21483 Saudi Arabia Tel: +966 2 669 3241 Fax: +966 2 668 3069 hazemalazem@technolight-ksa.com

GERMANY Network2Design Röntgenstrasse 104, 64291 Darmstadt, Germany Tel: +49 6151 9189512 info@network2design.de AUSTRALIA Envoy Furniture Suite 30391 Murphy Street Richmond 3121 Melbourne, Australia Tel: +613 9029 3161 dan@envoyfurniture.com.au CYPRUS Divani Mobilya 2 Irmak Sokak Gönyeli Çemberi, Gönyeli, Nicosia, Northern Cyprus Tel: +90 392 224 04 50 - 51 Fax: +90 392 225 65 79 fetanetcan@gmail.com

SPAIN Artis Arquitectura Interior S.a. Poligon Industrial El Cami dels Frares, parc.83, 25190, Lleida, Spain Tel: +34973257800 Fax: +34973257801 artis@artis.es

JORDAN Triology Furniture Company Iritiria str. Um Uthienah Vista P.O.Box 630 - 11118, Amman, Jordan Tel: +962 6 5563778 Fax: +962 6 5563779 salah@trilogyfurniture.com

AZERBAIJAN Workplace Interiors Baku Residence Building, 25 Samed Vurgun Street, Baku, Azerbaijan Tel: +99 412 493 62 22 ilham.behbudov@workplace.az

LIBYA Avcı İnterior Fourth Ring Road Venezia Street, Benghazi, Libya Tel: +218 92 396 4653 cihad@avciorman.com.tr

QATAR Al Mana Galleria Salwa Road Ramada Signals Nissan Showroom, PO Box: 91 Doha, Qatar Tel: +974 4 428 3636 cihan.koseoglu@almanagalleria.com.qa

RUSSIA Koleksiyon Russia 119021, Timur Frunze Street Building: 3, No: 20, Moscow, Russia Tel: +7(495)799-03-27 koleksiyonrussia@gmail.com


KOLEKSİYON, 2013 Ref No 09/2013 GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN İrem Mangıtlı Gündem Tokdoğanlar Koray Malhan FOTOĞRAFLAR PHOTOGRAPHS Ali Bekman Büşra Yeltekin Cemal Emden Faruk Kurtuluş Ferhat Özsen Gürkan Akay Levent Kuğu Onur Kolkır Ömer Çiçek Tunç Süerdaş Thomas Mayer

facebook.com/KoleksiyonMobilya twitter.com/Koleksiyon instagram.com/Koleksiyon pinterest.com/Koleksiyon blog.koleksiyon.com.tr www.koleksiyon.com.tr www.koleksiyoninternational.com


Koleksiyon Reference Catalog 2014  

"The Next Work" is new reference catalog of Koleksiyon including office and contract projects, solutions and company information.

Koleksiyon Reference Catalog 2014  

"The Next Work" is new reference catalog of Koleksiyon including office and contract projects, solutions and company information.