Page 1

UDHËZUES PËR PËRDORIM TË PLATFORMËS MOODLE


2

Çka është platforma Moodle

Platforma Moodle është një platformë e përdorur nga kolegjit Heimerer që do të shërbej për të lehtësuar punën tuaj, dhe të bëj më të lehtë zhvillimin e mësimit dhe qasjen në literatur.

Place your screenshot here


3

Si të qasemi në moodle

Duke klikuar në web faqen e kolegjit Heimerer kolegji-heimerer.eu apo direkt në linkun për moodle moodle.kolegji-heimerer.eu Pasi të keni klikuar njërë nga linqet, do ju hapet nje faqe e re si në foton vijuese

Place your screenshot here


4

Si të qasemi në moodle

Me tu hapur faqja ju duhet të shkruani user-in dhe paswordin tuaj të cilin mund ta merni në shërbimin e studentëve të kolegjit heimerer.

Place your screenshot here


5

Qasja në moodle Pasi të keni shkruar userin dhe paswordin do të ju ipet mundesia e ndrrimit të paswordit

Për të kaluar në hapin e ardhshëm ju duhet të vendosni paswordin e ri.

Place your screenshot here


6

Si të qasemi në moodle Pasi të keni ndërruar pasword-in do të ju shfaqet ballina në të cilën do të mund te filloni kërkimin. Në fillim janë disa meny të cilat janë të nevojshme për ju.

Place your screenshot here


7

Qasja në moodle Në menynë “Ballina” mund të gjeni udhëzuesin për përdorim të SIMS-it, dhe linkun “Sims student” ku mund të qaseni direkt në platformën SIMS.

Place your screenshot here


8

Qasja në moodle Në menynë tjeter :Kategoritë e kurseve janë paraqite 3 kategori kryesore * Bachelor * Master dhe * P. A. K

Place your screenshot here


9

Qasja në moodle Në menynë Bachelor janë të gjitha programet e studimeve të nivelit bachelor në kolegjin heimerer, dhe aty ju duhet të klikoni tek programi në të cilin jeni duke studiuar.

Place your screenshot here


10

Qasja në moodle Në momentin e zgjedhjes së programit tuaj të studimeve dhe gjenetatës, p.sh Logopedi, gjenerta 2015/2016, do të shfaqet semesti të cilin jeni duke e vijuar dhe në të janë të vendosura materialet e nevojshme për ju.

Place your screenshot here


11

Qasja në moodle Pasi të keni klikuar te semestri do të shfaqen kurset apo lëndët të cilat doni ti shfrytezoni materialet apo edhe të kryeni ndonje kuiz ju duhet të klikoni lenden per te cilen jeni percaktuar.

Place your screenshot here


12

Qasja në moodle

Me të klikuar lëndën do të kërkohet nje kod tek Self enrolment (student). Kodet mund ti merrni tek shërbimi i studentëve pranë kolegjit heimerer. Kodin të cilin e keni mare tashmë ju duhet ta vendosni tek “enrolment key” dhe të klikoni në butonin “enroll me” dhe ju tani mund ti shihni të gjitha materialet që janë vendos nga mesimdhënësi për lëndën apo kursin e caktuar.

Place your screenshot here


13

Qasja në moodle Kjo është forma e shfrytezimit të materialeve nga kursi apo lënda e caktuar të cilën ju e keni zgjedhë për ta shfrytezuar literaturen apo kuizin e vendosur nga mësimdhënesi.

Place your screenshot here


14

Prishtinë, 2017 IT Department-Kolegji Heimerer

UDHËZUES PËR PËRDORIM TË MOODLE PËR STUDENTË

Profile for Kolegji-Heimerer

Udhëzues për përdorim të moodle për studentë 2018  

UDHËZUES PËR PËRDORIM TË MOODLE PËR STUDENTË 2018

Udhëzues për përdorim të moodle për studentë 2018  

UDHËZUES PËR PËRDORIM TË MOODLE PËR STUDENTË 2018

Advertisement