Page 1

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2017/18 (PAK-u) Semestri __I__

Nr.

Moduli

Mësimdhënësit

L/U/P

SALLA

E HËNË

E MARTË

E MËRKURË

E ENJËTE

E PREMTE

1

Kurs I gj. gjermane (te diplomuarit)

Albina Rexhepi

K

301

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

2

Kurs I gj. gjermane (Viti I trete, A1)

Erblina Loshaj

K

301

13:00 – 14:45

13:00 – 14:45

13:00 – 14:45

13:00 – 14:45

3

Kurs I gj. gjermane (Viti I trete, A1)

Erblina Loshaj

K

302

-

-

-

-

13:00 – 14:45

4

Kurs I gj. gjermane (Viti I trete, A2)

Albina Rexhepi

K

304

13:00 – 14:45

13:00 – 14:45

13:00 – 14:45

13:00 – 14:45

13:00 – 14:45

5

Kurs I gj. gjermane (Viti I trete, B1)

Lumnie Sejdiu

K

302 13:00 – 14:45

13:00 – 14:45

13:00 – 14:45

13:00 – 14:45

-

6

Kurs I gj. gjermane (Viti I dyte, A1)

Erblina Loshaj

K

303

15:00 – 16:30

-

-

-

-

7

Kurs I gj. gjermane (Viti I dyte, A1)

Erblina Loshaj

K

302

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

-

-

8

Kurs I gj. gjermane (Viti I dyte, A2)

Albina Rexhepi

K

301

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

-

-

9

Kurs I gj. gjermane (Viti I dyte, A1)

Lumnie Sejdiu

K

304

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

-

-

L – ligjërata

U – ushtrime

K- kurset

E SHTUNË

Orari i Ligjeratave Kolegji heimerer Programi Arsimi dhe Karriera  

PAK - Orari i Ligjeratave Kolegji heimerer Programi Arsimi dhe Karriera

Orari i Ligjeratave Kolegji heimerer Programi Arsimi dhe Karriera  

PAK - Orari i Ligjeratave Kolegji heimerer Programi Arsimi dhe Karriera

Advertisement