Page 1

TALDEKO GURASOEKIN BILERA EGITEKO GIDOIA (TUTOREONTZAT) GELAKO BILERA (ikasle geletan, tutorearekin) 1. Telefonoak eta e-postak jasotzeko papera banatu ( T1) Guraso bakoitzari karpeta banatu ( G1, G2, G3, G4(1.zikloa), G5 ) 2. Aipatu: a) Taldearen ezaugarriak Ikasle kopurua

Neskak Mutilak

Errepikatzaileak ( kopurua, errefortzu edota jarraipen plana….) Gaindikizunak (Mintegi buruek eramango dute aurrera errefortzu plana ) Errefortzuak : 2.maila, 3.A, 3.B b) Ordutegia/irakasleak/ikasgaiak (T2) c) Ordutegia eta ebaluaketa datak (T3) d) Tutoretza ordua: -

Ikasleekin: Astean ordu bat…. ( 1. maila )

-

Gurasoekin: Aipatu zein ordutan

e) Agendaren erabilpena (1. Zikloan) f)

Jarrera desegokiei erantzuteko protokoloa. 1.zikloa (T4)

g) Huts egiteak: Prozedura azaldu (e-inika). ( T5, T6 ) h) Berandutzeak: e-inika

Zuzendaritzak ere  aipatuko du

i)

Baimenak ( Ez badute sinatu, aukera eman sinatzeko). Gogorarazi gurasoei ekintza osagarriak derrigorrezkoak direla. (T7)

j)

Orientabide zerbitzua: gurasoek telefonoz adostu behar dute bilera orientatzailearekin.

k) Norberak lekarkeena

guraso bilera  

guraso bilerak egiteko gidoia